Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DISCIPLINEI

Universitatea
Facultatea

UNIVERSITATEA DIN ORADEA


FACULTATEA DE TIINE SOCIO-UMANE

Specializarea
I.
Denumire disciplin

PSIHOLOGIE
TESTAREA PSIHOLOGIC I (PSIHODIAGNOZA APTITUDINILOR I
INTELIGENEI)

II.
Cod disciplin
UO-SU.PS.2427
III.
Statut disciplin
(se marcheaz cu x)
IV.
Numele i prenumele
Instituia
Catedr/Departament
Titlul tiinific
Gradul didactic
ncadrarea (norma de
baz/asociat)
Vrsta

Semestrul2)
04

Structur disciplin (Nr. ore sptmnal)


Categoria3)
Credite
Curs
DS
5
2

Obligatorie
X

Curs
STAN ROSANA
Universitatea din
Oradea
Psihologie
Doctor
Asistent
Norma de baz

Seminar
-

Opional

Titular disciplin
Seminar
STAN ROSANA
Universitatea din
Oradea
Psihologie
Doctor
Asistent
Norma de baz

Laborator
2

Proiect
-

Facultativ

Laborator

Proiect

33
33
V.
Obiectivele disciplinei
cunoaterea bazelor teoretice proprii unor instrumente pentru evaluarea inteligenei i a aptitudinilor cognitive;
- abilitarea studenilor n aplicarea i interpretarea unor teste specifice pentru diverse procese i funcii psihice;
- realizarea unei raport psihologic avnd ca scop evaluarea maturitii colare
VI.
Coninutul disciplinei
Nr. ore/spt.
VI.1. Curs (capitole/subcapitole)
1. Evaluarea inteligenei.Premise teoretice n evaluarea nivelului intelectual.Teorii ale inteligenei
2
2. Abordarea psihogenetic a inteligenei.Probele operatorii
2
3. Evaluarea inteligenei prin intermediul scalelor Wechsler baz teoretic i modaliti de interpretare
2
4. Evaluarea inteligenei prin intermediul testului Matrici Progresive Raven Standard baza teoretic
2
5. Evaluarea inteligenei prin intermediul testului Matrici Progresive Raven Standard caliti
2
psihometrice i modalitate de interpretare
6. Evaluarea psihologic a copiilor Testul Matrici Progresive Raven Color prezentare general i
2
modalitate de interpretare
7. Bateria de Teste pentru Aptitudini Cognitive prezentare general
2
8. Evaluarea funciei perceptiv motrice testul Frostig: baza teoretic i modalitate de interpretare
2
9. Evaluarea funciei perceptiv motrice probele Bender A i Bender B: baza teoretic i modalitate de
2
interpretare
10. Evaluarea memoriei testul Rey figura complex - baza teoretic i modalitate de interpretare
2
11. Evaluarea memoriei testul Rey figura verbal - baza teoretic i modalitate de interpretare
2
12. Evaluarea ateniei: testele Praga i Toulouse-Pieron
2
13. Redactarea unui raport psihologic de evaluare
2
14. Alte tipuri de teste psihologice n funcie de scopul evalurii
2
VI.2. Seminar
1. Evaluarea inteligenei la vrstele foarte mici
2
2. Evaluarea maturitii colare
2
3. Aplicarea testului Matrici Progresive Raven Standard i interpretarea rezultatelor
2

4. Aplicarea i interpretarea unor protocoale a testului Matrici Progresive Raven Color


2
5. Testul WISC prezentarea scalelor testului, aplicarea i interpretarea scalei verbale
2
6. Evaluarea unor subieci cu Bateria de Teste pentru Aptitudini Cognitive
2
7. Aplicarea, cotarea i interpretarea probei Frostig
2
8. Interpretarea cantitativ i calitativ a probelor Bender A i Bender B
2
9. Aplicarea, cotarea i interpretarea testului Rey verbal
2
10. Aplicarea, cotarea i interpretarea testului Rey figura complex
2
11. Testele de atenie Praga i Toulouse Pieron: aplicare, cotare i interpretarea rezultatelor
2
12.Evaluarea potenialului de modificabilitate cognitiv.Evaluarea static versus evaluarea dinamic
2
13. Evaluarea limbajului.Tehnici de evaluare a limbajului.Probe standardizate i nestandardizate de
2
evaluare a limbajului
14. Raportul psihologic de evaluare.Studii de caz
2
VII.
Bibliografie
1. Albu, M. (1998). Construirea i utilizarea testelor psihologice, Ed.Clusium, Cluj-Napoca;
2. Albu, M. (2000). Metode i instrumente de evaluare n psihologie, Ed.Argonaut, Cluj-Napoca;
3. Minulescu, M (2006). Teorie si practica in psihodiagnoza. Fundamente n msurarea psihologic. Testarea intelectului.
Editura Fundatiei Romnia de Mine, Bucuresti
4. Stan, A. (2002). Testul psihologic.Evoluie, construcie, aplicaii, Ed.Polirom, Iai;
5. Raven J. i colab. (2003). Manual Raven: Seciunea I Prezentare general, Ed. ASCR, Cluj Napoca
6. Raven J. i colab. (2003). Manual Raven: Seciunea III Matrici Progresive Standard, Ed. ASCR, Cluj Napoca
VIII.
Forme de activitate
Metode didactice folosite
Curs
Prelegerea, explicaia, studiul de caz, dezbaterea, descoperirea dirijat, clarificarea conceptual
Seminar
Activiti pe grupuri, aplicaii practice
IX.
Forme de
Evaluare
% din nota final
activitate
Examen
Pentru nota 5 :
50%
asimilarea - la nivel reproductiv- a conceptelor fundamentale cu care s-a
operat n tratarea temelor de curs;
Pentru nota 10:
asimilarea - la nivel de analiz i de interpretare - a conceptelor
fundamentale cu care s-a operat n tratarea temelor de curs;
Seminar
Pentru nota 5 :
50%
aplicarea, cotarea i interpretarea rezultatelor la testele Rey verbal i Rey
figur complex, pentru un subiect;
Pentru nota 10
aplicarea, cotarea i interpretarea rezultatelor la testele Rey verbal i Rey
figur complex pentru un participant - adult i un participant - copil;
aplicarea, cotarea i interpretarea rezultatelor la testele Bender A, Bender
B i Frostig pentru un subiect, realizarea unui raport psihologic complet
avnd ca scop evaluarea maturitii colare a unui copil aflat n clasa I.
X. Abiliti dobndite de student:
- Cognitive: cunoaterea principalelor instrumente de evaluare a aptitudinilor cognitive, interpretarea calitilor
psihometrice pentru fiecare instrument prezentat;
- Instrumental-aplicative: formarea deprinderilor de testare cu principalele instrumente de evaluare prezentate,
interpretarea rezultatelor la un test pe baza normelor acestuia, interpretarea calitativ a rezultatelor, redactarea
unor rapoarte psihologice de evaluare finalizate cu punerea unui diagnostic.
- Atitudinale: creterea interesului fa de domeniul evalurii si testrii psihologice, promovarea un sistem de valori
bazat pe etica profesiei de psiholog.
Data:

Titular curs i seminar


Asist.univ.dr. STAN ROSANA

S-ar putea să vă placă și