Sunteți pe pagina 1din 59

NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2001 de aplicare a Legii nr.

50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,


republicat, cu modificrile i completrile ulterioare

CAPITOLUL VII
Formulare necesare autorizrii**)
F. 1
Pag. 1
Ctre,
Preedintele Consiliului judeean ...............................................
Primarul *)
CERERE

PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Subsemnatul

(1)

................................

cu domiciliul
n judeul .................... municipiul/oraul/comuna
satul ................ sectorul ................................. cod potal
(2)

..........................

strada ..................... nr. ....................... bl. ................................... sc. ............................


et. ....................... ap. ...........................
telefon/fax ......................................... e-mail ........................................ .
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea
CERTIFICATULUI DE URBANISM
Pentru
imobilul
teren
i/sau
construcii
situat
n
judeul
....................
municipiul/oraul/comuna ....................... satul .............................. sectorul ...............
cod potal ..................... strada .......................................... nr. ........ bl. .... sc. ......
et. ...... ap. ........
sau
identificat
(3)
..........................................................................................................................

prin

Suprafaa terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de ............................... m 2


Solicit
certificatul
de
urbanism
(4)
: ........................................................................................

scopul

Anexez
(3)
: .................................................................................................................................
........
SEMNTURA
Data .......................
_____
*) Se completeaz, dup caz:
- Primarul General al municipiului Bucureti
- Primarul sectorului ............. al municipiului Bucureti
- Primarul municipiului ...................
- Primarul oraului ........................
- Primarul comunei .......................
F. 1
Pag. 2

PRECIZRI
privind completarea formularului
"CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM"
1)- Numele i prenumele solicitantului:
- persoan fizic sau
- reprezentant al firmei (persoan juridic), cu precizarea denumirii acesteia i a calitii
solicitantului n cadrul firmei.
2)- Pentru persoan fizic, se completeaz cu date privind domiciliul acesteia;
- Pentru persoan juridic se completeaz cu date privind sediul social al firmei.
3)- Alte elemente de identificare, n situaia n care adresa potal nu asigur identificarea
imobilului.
- fia bunului imobil, sau
- extras de Carte Funciar, sau
- elemente de reper, general cunoscute, sau
- numrul de ordine i suprafaa de teren nscrise n Registrul agricol, sau
- plan topografic, sau
- plan de situaie din cadrul unor studii i/sau planuri urbanistice elaborate n zon.
Pentru localitile care dispun de planuri topografice, se vor anexa planuri la scara 1:500 i
1:2000, cu indicarea imobilului.
4)- Se completeaz cu elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism,
selectate din urmtoarele categorii (poziiile 4.1. - 4.5.):
4.1. Autorizarea executrii lucrrilor de construcii
4.1.1. Lucrri de construire - se vor nscrie denumirea investiiei i se va specifica n care
categorie se ncadreaz, conform enumerrii de mai jos:
a)- lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de
destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente
acestora;
b)- lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate
la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie,
stabilite conform legii;
c)- lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i
reabilitare, privind ci de comunicaie, reele i dotri tehnico-edilitare, noi capaciti de
producere, de transport, de distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de
reabilitare i de retehnologizare a celor existente;
d)- mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de
amenajare a spaiilor publice;
e)- lucrri de foraje i excavri necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice,
prospeciunilor geologice, exploatrilor de cariere, balastiere, sonde de gaze i petrol, precum i
alte exploatri;
f)- lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii
executrii lucrrilor de baz; dac nu au fost autorizate odat cu acestea;
g)- organizarea de tabere de corturi, csue sau rulote;
h)- lucrri de construcii cu caracter provizoriu, chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere
situate pe cile i spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, precum i
anexele gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan;
i)- cimitire - noi i extinderi.
4.1.2. Lucrri de desfiinare - se va nscrie denumirea construciei/amenajrii i se va specifica
n care categorie se ncadreaz, conform enumerrii de la pct. 4.1.1.

4.2.- Operaiuni notariale privind circulaia imobiliar (vnzri; cumprri, concesionri,


cesionri, dezmembrri, parcelri, comasri, partaje, succesiuni etc.).
4.3: Adjudecarea prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice.
4.4.- Cereri n justiie.
4.5.- Alte scopuri.
F. 2
ROMNIA
CONSILIUL JUDEEAN ...........................................
Preedinte
Nr. ......... din .....................
Doamnei/Domnului
PRIMAR * ...............................................
Avnd n vedere cererea nr. .............. din ........................... , pentru emiterea certificatului de
urbanism i a autorizaiei de construire/desfiinare
(1)
naintat
de
.....................
cu domiciliul (2)/sediul
n judeul
......................
municipiul/oraul/comuna .............. satul ............ sectorul .......... cod potal ........

strada ................ nr. ....... bl. ........ sc.


telefon/fax .................... e-mail .....................

.........

et.

..............

ap.

.............

Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul ..............................


municipiul/oraul/comuna ............... satul .............. sectorul ........ cod potal ......
strada ....................... nr. .......... bl. ........... sc. ..... et. ............... ap. .....................
sau identificat prin
n scopul

(4)

(3)

...............................................................................................

............................................................................................................

n conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, v rugm s ne
comunicai avizul dvs. n termen de 5 zile de la data nregistrrii prezentei.
Anexm

(3)

.............................................................................................................
PREEDINTE,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului

(4)

Scopul eliberrii certificatului de urbanism

*)

Se completeaz, dup caz:

- al municipiului ..........................
- al oraului ...............................
- al comunei ..............................
F. 3
ROMNIA
JUDEUL ...........................
PRIMRIA MUNICIPIULUI/ORAULUI/COMUNEI ...................................
Primar

Nr. ............. din ......................


Ctre,
PREEDINTELE CONSILIULUI JUDEEAN ..........................................
Urmare adresei dvs. nr. ................. din .....................
nr. .................... din ........................................

referitoare

la

cererea

pentru eliberarea certificatului de urbanism, naintat de (1) ............................................ cu


domiciliul(2)/sediul n judeul .............. municipiul/oraul/comuna ..............................
satul
...................................
sectorul
.................
cod
potal
..................
strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. .................. ap. ...................
telefon/fax ............................. e-mail .....................
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........
sau identificat prin
n scopul

(4)

(3)

...............................................................................................

............................................................................................................

n urma analizrii documentaiei transmise i a verificrii datelor existente, se emite urmtorul


AVIZ(5)
.....................................................................................................................................
........
Prezentul aviz este valabil i pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare.
PRIMAR,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF*)
(numele i prenumele,
semntura)

_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului

(4)

Scopul eliberrii certificatului de urbanism

Se vor preciza elementele privind regimul juridic; economic i tehnic ale imobilului, rezultate
din documentaiile de urbanism i de amenajare a teritoriului aprobate, precum i din hotrrile
consiliului local
(5)

_____
Se va semna de arhitectul ef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului, dup caz.
*)

F. 4
ROMNIA
JUDEUL
PRIMRIA MUNICIPIULUI/ORAULUI/COMUNEI ...................................
Primar
Nr. ............. din ......................
Ctre,
CONSILIUL JUDEEAN ..........................................
Doamnei/Domnului Arhitect ef ....................................
Urmare cererii nregistrat cu nr. ................. din ..................... , pentru emiterea
CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de (1) ....................... cu domiciliul(2)/sediul n

judeul .............. municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................


sectorul ................. cod potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ...........
sc. ........ et. .................. ap. ................... telefon/fax ............................. email .....................
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........
sau identificat prin
n scopul

(4)

(3)

...............................................................................................

............................................................................................................

n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de


construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, v rugm s emitei avizul structurii de
specialitate din cadrul Consiliului judeean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de
urbanism" anexat prezentei.
PRIMAR,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF*)
(numele i prenumele,
semntura)

_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului

(4)

Scopul eliberrii certificatului de urbanism

_____
Se va semna de arhitectul ef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului, dup caz.
*)

F. 5
ROMNIA
CONSILIUL JUDEEAN .....................................
Arhitect ef
Nr. ................. din ....................
Doamnei/Domnului
PRIMAR * ....................................
Urmare cererii dvs. nr. ....... din ........... pentru emiterea avizului structurii de specialitate n
vederea eliberrii certificatului de urbanism solicitat de (1) ...............
cu domiciliul(2)/sediul n judeul .............. municipiul/oraul/comuna ........................
satul ............................ sectorul ................. cod potal .................. strada ....................
nr.
...............
bl.
...........
sc.
........
et.
..................
ap.
...................
telefon/fax ............................. e-mail .....................
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........
sau identificat prin
Depus pentru

(4)

(3)

...............................................................................................

....................................................................................................

n urma analizrii proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis i a verificrii


datelor existente, se emite urmtorul
AVIZ(5)

.....................................................................................................................................
...
L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele, semntura)

_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului

(4)

Scopul eliberrii certificatului de urbanism

Se vor preciza condiiile i recomandrile privind regimul juridic; economic i tehnic ale
imobilului, precum i elementele rezultate din documentaiile de urbanism i de amenajare a
teritoriului aprobate, cu privire la imobil.
(5)

*)

Se completeaz, dup caz:

- al municipiului ..........................
- al oraului ...............................
- al comunei ..............................
F. 6.1
Pag. 1
ROMNIA
CONSILIUL JUDEEAN ......................................................
Preedinte
Nr. .............. din ...........................
CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. ............... din ................
Urmare cererii adresate de (1) ................................. cu domiciliul (2)/sediul n judeul ..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... telefon/fax ............................. e-mail .....................
nregistrat la nr. ........................ din .......................... 20 ...... .
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, se
CERTIFIC:
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........
sau identificat prin

(3)

...............................................................................................

n temeiul reglementrilor documentaiei de urbanism nr. ........../............., faza PUG/PUZ/PUD,


aprobat cu hotrrea Consiliului judeean/local nr. ....../...... ,
1. REGIMUL JURIDIC ..........................................................
2. REGIMUL ECONOMIC ...................................................
_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului


F. 6.1
Pag. 2

3. REGIMUL TEHNIC ..........................................................

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat n scopul declarat (4)
pentru/ntruct: ...................................................................
4.- CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE VA FI NSOIT DE
URMTOARELE DOCUMENTE:
a) Titlul asupra imobilului (copie legalizat)
b) Proiectul de autorizare a executrii lucrrilor de construcii
|_| PAC |_| PAD |_| POE
c) Fiele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
c. 1. Avize i acorduri privind utilitile urbane i infrastructura
|_|alimentare cu ap

|_| canalizare

|_| alimentare cu energie electric

|_| alimentare cu energie termic

|_| gaze naturale

|_| telefonizare

|_| salubritate

|_| transport urban

Altele
|_|

|_|

c. 2. Avize i acorduri privind:


|_| prevenirea i stingerea incendiilor

|_| aprarea civil

|_| protecia mediului

|_| sntatea populaiei

_____
(4)

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizrii solicitantului, formulat n cerere


F. 6.1
Pag. 3

d) Avizele/acordurile i alte documente ce se asigur de ctre solicitant


d. 1. Avizele/acordurile specifice ale administraiei publice centrale i/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora:
...........................................................
d. 2. Alte avize/acorduri:
..........................................................
d. 3. Studii de specialitate:
..........................................................
e. Documentele de plat ale urmtoarelor taxe:
..........................................................
CERTIFICATUL
DE
URBANISM
NU
INE
LOC
DE
AUTORIZAIE
DE
CONSTRUIRE/DESFIINARE I NU CONFER DREPTUL DE A EXECUTA LUCRRI DE
CONSTRUCII
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ....................... luni de la data emiterii.
PREEDINTE,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Achitat taxa de: ................................


din ................................

lei,

conform

chitanei

nr.

......................

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data


de ........................
_____
*) Se va semna de arhitectul ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului, dup caz.
F. 6.1
Pag. 4
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare,
SE PRELUNGETE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM
de la data de .................................... pn la data de ................................
Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmnd s
obin, n condiiile legii, un alt certificat de urbanism.
PREEDINTE,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Data prelungirii valabilitii: ...........................................


Achitat taxa
din .............

de:

.............................................lei,

conform

chitanei

nr.

................

Transmis solicitantului la data de direct/prin pot.


F. 6.2
Pag. 1
ROMNIA
PRIMRIA MUNICIPIULUI BUCURETI
Primar General
Nr. ................. din ........................
CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. .............................. din .........................
Urmare cererii adresate de (1) ................................. cu domiciliul (2)/sediul n judeul ..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... telefon/fax ............................. e-mail .....................
nregistrat la nr. ........................ din .......................... 20 ...... .
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, se
CERTIFIC:
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........
sau identificat prin

(3)

...............................................................................................

n temeiul reglementrilor documentaiei de urbanism nr. ........../............., faza PUG/PUZ/PUD,


aprobat cu hotrrea Consiliului judeean/local nr. ....../...... ,
1. REGIMUL JURIDIC ..........................................................

2. REGIMUL ECONOMIC ...................................................


_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului


F. 6.2
Pag. 2

3. REGIMUL TEHNIC ..........................................................


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat n scopul declarat (4)
pentru/ntruct: ...................................................................
4.- CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE VA FI NSOIT DE
URMTOARELE DOCUMENTE:
a) Titlul asupra imobilului (copie legalizat)
b) Proiectul de autorizare a executrii lucrrilor de construcii
|_| PAC |_| PAD |_| POE
c) Fiele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
c. 1. Avize i acorduri privind utilitile urbane i infrastructura
|_|alimentare cu ap

|_| canalizare

|_| alimentare cu energie electric

|_| alimentare cu energie termic

|_| gaze naturale

|_| telefonizare

|_| salubritate

|_| transport urban

Altele
|_|

|_|

c. 2. Avize i acorduri privind:


|_| prevenirea i stingerea incendiilor

|_| aprarea civil

|_| protecia mediului

|_| sntatea populaiei

_____
(4)

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizrii solicitantului, formulat n cerere


F. 6.2
Pag. 3

d) Avizele/acordurile i alte documente ce se asigur de ctre solicitant


d. 1. Avizele/acordurile specifice ale administraiei publice centrale i/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora:
...........................................................
d. 2. Alte avize/acorduri:
..........................................................
d. 3. Studii de specialitate:
..........................................................
e. Documentele de plat ale urmtoarelor taxe:
..........................................................
CERTIFICATUL
DE
URBANISM
NU
INE
LOC
DE
AUTORIZAIE
DE
CONSTRUIRE/DESFIINARE I NU CONFER DREPTUL DE A EXECUTA LUCRRI DE
CONSTRUCII

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ....................... luni de la data emiterii.


PRIMAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Achitat taxa de: ................................


din ................................

lei,

conform

chitanei

nr.

......................

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data


de ........................
_____
*) Se va semna de arhitectul ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului, dup caz.
F. 6. 2
Pag. 4
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare,
SE PRELUNGETE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM
de la data de .................................... pn la data de ................................
Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmnd s
obin, n condiiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Data prelungirii valabilitii: ...........................................


Achitat taxa
din .............

de:

.............................................lei,

conform

chitanei

nr.

................

Transmis solicitantului la data de direct/prin pot.


F. 6.3
Pag. 1
ROMNIA
MUNICIPIUL BUCURETI
PRIMRIA SECTORULUI .................
Primar
Nr. ..................... din ..................
CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. .............................. din .........................
Urmare cererii adresate de (1) ................................. cu domiciliul (2)/sediul n judeul ..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... telefon/fax ............................. e-mail .....................
nregistrat la nr. ........................ din .......................... 20 ...... .

n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de


construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, se
CERTIFIC:
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........
sau identificat prin

(3)

...............................................................................................

n temeiul reglementrilor documentaiei de urbanism nr. ........../............., faza PUG/PUZ/PUD,


aprobat cu hotrrea Consiliului judeean/local nr. ....../...... ,
1. REGIMUL JURIDIC ..........................................................
2. REGIMUL ECONOMIC ...................................................
_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului


F. 6.3
Pag. 2

3. REGIMUL TEHNIC ..........................................................


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat n scopul declarat (4)
pentru/ntruct: ...................................................................
4.- CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE VA FI NSOIT DE
URMTOARELE DOCUMENTE:
a) Titlul asupra imobilului (copie legalizat)
b) Proiectul de autorizare a executrii lucrrilor de construcii
|_| PAC |_| PAD |_| POE
c) Fiele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
c. 1. Avize i acorduri privind utilitile urbane i infrastructura
|_|alimentare cu ap

|_| canalizare

|_| alimentare cu energie electric

|_| alimentare cu energie termic

|_| gaze naturale

|_| telefonizare

|_| salubritate

|_| transport urban

Altele
|_|

|_|

c. 2. Avize i acorduri privind:


|_| prevenirea i stingerea incendiilor

|_| aprarea civil

|_| protecia mediului

|_| sntatea populaiei

_____
(4)

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizrii solicitantului, formulat n cerere


F. 6.3
Pag. 3

d) Avizele/acordurile i alte documente ce se asigur de ctre solicitant


d. 1. Avizele/acordurile specifice ale administraiei publice centrale i/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora:
...........................................................

d. 2. Alte avize/acorduri:
..........................................................
d. 3. Studii de specialitate:
..........................................................
e. Documentele de plat ale urmtoarelor taxe:
..........................................................
CERTIFICATUL
DE
URBANISM
NU
INE
LOC
DE
AUTORIZAIE
DE
CONSTRUIRE/DESFIINARE I NU CONFER DREPTUL DE A EXECUTA LUCRRI DE
CONSTRUCII
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ....................... luni de la data emiterii.
PRIMAR,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Achitat taxa de: ................................


din ................................

lei,

conform

chitanei

nr.

......................

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data


de ........................
_____
*) Se va semna de arhitectul ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului, dup caz.
F. 6. 3
Pag. 4
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare,
SE PRELUNGETE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM
de la data de .................................... pn la data de ................................
Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmnd s
obin, n condiiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Data prelungirii valabilitii: ...........................................


Achitat taxa
din .............

de:

.............................................lei,

conform

chitanei

Transmis solicitantului la data de direct/prin pot.


F. 6.4
Pag. 1
ROMNIA
JUDEUL ....................
PRIMRIA MUNICIPIULUI/ORAULUI/COMUNEI ...................................
Primar

nr.

................

Nr. ...................... din .......................


CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. .............................. din .........................
Urmare cererii adresate de (1) ................................. cu domiciliul (2)/sediul n judeul ..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... telefon/fax ............................. e-mail .....................
nregistrat la nr. ........................ din .......................... 20 ...... .
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, se
CERTIFIC:
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........
sau identificat prin

(3)

...............................................................................................

n temeiul reglementrilor documentaiei de urbanism nr. ........../............., faza PUG/PUZ/PUD,


aprobat cu hotrrea Consiliului judeean/local nr. ....../...... ,
1. REGIMUL JURIDIC ..........................................................
2. REGIMUL ECONOMIC ...................................................
_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului


F. 6.4
Pag. 2

3. REGIMUL TEHNIC ..........................................................


Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat n scopul declarat (4)
pentru/ntruct: ...................................................................
4.- CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE VA FI NSOIT DE
URMTOARELE DOCUMENTE:
a) Titlul asupra imobilului (copie legalizat)
b) Proiectul de autorizare a executrii lucrrilor de construcii
|_| PAC |_| PAD |_| POE
c) Fiele tehnice necesare emiterii Acordului Unic
c. 1. Avize i acorduri privind utilitile urbane i infrastructura
|_|alimentare cu ap

|_| canalizare

|_| alimentare cu energie electric

|_| alimentare cu energie termic

|_| gaze naturale

|_| telefonizare

|_| salubritate

|_| transport urban

Altele
|_|

|_|

c. 2. Avize i acorduri privind:


|_| prevenirea i stingerea incendiilor

|_| aprarea civil

|_| protecia mediului

|_| sntatea populaiei

_____
(4)

Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizrii solicitantului, formulat n cerere


F. 6.4
Pag. 3

d) Avizele/acordurile i alte documente ce se asigur de ctre solicitant


d. 1. Avizele/acordurile specifice ale administraiei publice centrale i/sau ale serviciilor
descentralizate ale acestora:
...........................................................
d. 2. Alte avize/acorduri:
..........................................................
d. 3. Studii de specialitate:
..........................................................
e. Documentele de plat ale urmtoarelor taxe:
..........................................................
CERTIFICATUL
DE
URBANISM
NU
INE
LOC
DE
AUTORIZAIE
DE
CONSTRUIRE/DESFIINARE I NU CONFER DREPTUL DE A EXECUTA LUCRRI DE
CONSTRUCII
Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de ....................... luni de la data emiterii.
PRIMAR,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF*)
(numele i prenumele,
semntura)

Achitat taxa de: ................................


din ................................

lei,

conform

chitanei

nr.

......................

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data


de ........................
_____
*) Se va semna de arhitectul ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului, dup caz.
F. 6. 4
Pag. 4
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare,
SE PRELUNGETE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM
de la data de .................................... pn la data de ................................
Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmnd s
obin, n condiiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF*)
(numele i prenumele,
semntura)

Data prelungirii valabilitii: ...........................................

Achitat taxa
din .............

de:

.............................................lei,

conform

chitanei

nr.

................

Transmis solicitantului la data de direct/prin pot.


*) Se va semna de arhitectul ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului, dup caz.
F. 7
Ctre,
Preedintele Consiliului judeean ..................................
Primarul *)
CERERE

PENTRU PRELUNGIREA VALABILITII


CERTIFICATULUI DE URBANISM

Subsemnatul(1)
.....................
cu
domiciliul (2)/sediul
n
judeul
..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal ............. strada ....................... nr. ........... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... telefon/fax .................... e-mail .........................
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit prelungirea valabilitii
PRELUNGIREA VALABILITII
CERTIFICATULUI DE URBANISM
nr. .................... din ..............
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........
sau identificat prin

(3)

.......................................................................................

Solicit prelungirea valabilitii certificatului de urbanism nr. .........../.............. din data


de ............... pn la data de ......................
Anexez, n original, certificatul de urbanism nr. ............../................ .
SEMNTURA
Data ......................
_____
Se completeaz, dup caz:

*)

- Primarul General al municipiului Bucureti


- Primarul sectorului ............. al municipiului Bucureti
- Primarul municipiului ..............
- Primarul oraului ...................
- Primarul comunei ..................
_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului


F. 8.1
Pag. 1

(1) .......................................................
....... (DENUMIRE PROIECTANT)

**) ........................................ (DENUMIRE


SOCIETATE/REGIE/FURNIZOR/ADMINISTRATO
R DE UTILITI URBANE)

MODEL

FI TEHNIC
n vederea emiterii Acordului Unic.
aviz pentru amplasament i/sau branament (racord) pentru ..................... (utilitatea
urban*)
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII
1. - Denumire(1) ........................................................................
2. - Amplasament(1) ...................................................................
3. - Beneficiar(1) .........................................................................
4. - Proiect(1) nr. ............. elaborator(1) .......................................
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI(1)
2.1. AMPLASAMENT(1) : ...........................................................
2.2. BRANAMENT/RACORD(1) : .............................................
2.3.
CARACTERISTICILE
PROIECT(1) ...........................

TEHNICE

CARE

TREBUIE

ASIGURATE

PRIN

3. MODUL DE NDEPLINIRE A CERINELOR AVIZATORULUI(1) :


4.
MODUL
DE
NDEPLINIRE
IMPUSE(1) : ...................................

CONDIIILOR

RESTRICIILOR

NTOCMIT(2)
5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de
avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord:
AVIZ FAVORABIL
n
vederea
emiterii
Acordului
unic
condiii(3) .............................................................................

fr/cu

urmtoarele

*) ............................................ (SOCIETATEA/REGIA AVIZATOARE) (nume, prenume,


semntura)
L. S.
Data .......................
F. 8.1
Pag. 2
PRECIZRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC"
pentru .............................................. (utilitatea urban**)
I. DATE GENERALE **)
1. Baza legal
** ......................................................
......

** ......................................................
......

** ......................................................
......

** ......................................................
......

2. Coninutul documentaiilor
** - Certificatul de urbanism (copie)

** ......................................................
......

** - Planuri de situaie/ncadrare n zon


anex la CU

** ......................................................
......

- Titlul asupra imobilului (copie)

** ......................................................
......

** ......................................................
......

** ......................................................
......

3. Durata de emitere a avizului


Se calculeaz la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete.
II. CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR*):
(n funcie de tipul de construcie)
2.1. AMPLASAMENT:
*) .......................................................
.....

*) .......................................................
.....

*) .......................................................
.....

*) .......................................................
.....

2. 2. BRANAMENT/RACORD :
*) .......................................................
.....

*) .......................................................
.....

*) .......................................................
.....

*) .......................................................
.....

2. 3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT


*) .......................................................
.....

*) .......................................................
.....

*) .......................................................
.....

*) .......................................................
.....

III. INDICAII PRIVIND TAXA DE AVIZARE


a)- Temei **) : .......................................................................................................
b)- Valoarea taxei de avizare este de *) .................................................................. lei.
c)- Modalitatea de achitare a taxei** ) ........................................... (CONT CURENT BANCA,
CONT C.E.C.; etc)
IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR *)
*) ...........................................................................................................................
*) ...........................................................................................................................
_____
NOT:
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIA TEHNIC" - pentru utiliti urbane:
Rubricile numerotate ale formularului se completeaz dup cum urmeaz:
(1)

De ctre proiectant - cu datele rezultate din documentaie conform cerinelor avizatorului.

De ctre proiectant - cu numele, prenumele i titlul profesional al acestuia (cu drept de


semntur, abilitat/autorizat n domeniu, potrivit prevederilor legale).
(2)

(3)

De ctre avizator, ca urmare a analizei documentaiei i a FIEI TEHNICE depuse.

* Rubricile marcate cu asterisc se completeaz de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM n


funcie de caracteristicile lucrrilor i de condiiile de amplasament.
)

**) Rubricile marcate cu dublu asterisc se completeaz de avizator la faza de definitivare a


formularului "FIA TEHNIC".
ANEX la
F. 8.1
Pag. 3

PRECIZRI PROCEDURALE
privind
DEFINITIVAREA FORMULARULUI FI TEHNIC"
- LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITI URBANE Formularul F. 8.1 reprezint FIA TEHNIC - model pentru avizarea furnizrii de utiliti
urbane.
Formularele definitive pentru "FIA TEHNIC" - corespunztor fiecrei utiliti urbane (care se
furnizeaz spre utilizare solicitanilor de autorizaii) se ntocmesc pe plan local, prin adaptarea
(completarea) i definitivarea "Fiei tehnice - model" (Formular F. 8.1), prin grija EMITENTULUI
AUTORIZAIILOR (autoritatea administraiei publice locale) i a tuturor AVIZATORILOR
interesai (societile/regiile care administreaz/furnizeaz utilitile urbane de pe raza unitii
administrativ-teritoriale), dup cum urmeaz:
Etapa I.
n termen de 10 zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitenii vor solicita
fiecrui avizator (furnizor/administrator de utiliti urbane din cadrul unitii administrativteritoriale) definitivarea FIELOR TEHNICE, n care scop vor transmite cte un exemplar al "Fiei
tehnice - model" (Formular F. 8.1) n vederea completrii preliminare cu datele t informaiile de
generalitate.
Etapa II.
n termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminar, avizatorii vor definitiva "Fia
tehnic - model (formularul F. 8.1) prin nscrierea la rubricile marcate cu dublu asterisc (** )) din pag. 2 -, a datelor i informaiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, dup cum
urmeaz:
- Baza legal care se aplic n domeniu;
- Coninutul documentaiei care trebuie prezentat pentru avizare;
- Date privind taxa de avizare (baza legal i modalitate de achitare).
n msur n care avizatorul consider necesar diferenierea "Fiei tehnice - model", pe tipuri
de construcii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de formulare
pentru aceeai utilitate urban.
Etapa III.
Dup completare i definitivare, avizatorii vor returna formularele Fielor tehnice - definitive
emitentului, care are obligaia de a le multiplica i de a le pune la dispoziia solicitanilor, contra
cost, pentru utilizare.
ATENIE: La redactarea final a FIEI TEHNICE nu se tipresc, (au valoare orientativ i/sau de
lucru):
- anexa la Formularului F. 8.1 "PRECIZRI PROCEDURALE" (cuprinse n pag. 3),
- simbolul dublu asterisc (marcat n pag. 1 i 2).
Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI n Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza
"Certificat de urbanism", Fiele tehnice - definitivate se completeaz - la rubricile marcate cu
asterisc*) - cu datele i cerinele corespunztoare specificului investiiei (n baza elementelor
cuprinse n cererea de emitere a certificatului), coroborate cu condiiile de asigurare a utilitii
urbane n zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilitii urbane care trebuie
asigurate prin proiect - condiii i/sau restricii specifice impuse), care constituie condiii
prealabile de aviz.
Dup completare, FIELE TEHNICE (aferente fiecrei utiliti urbane) se anexeaz certificatului
de urbanism.
F. 8.2
Pag. 1
......................................
(PROIECTANT)
(1)

.............................................
(AVIZATOR)
(4)

MODEL

FI TEHNIC
n vederea emiterii Acordului Unic
pentru avizul privind prevenirea i stingerea incendiilor,
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII
1. - Denumire(1) ........................................................................
2. - Amplasament(1) ...................................................................
3. - Beneficiar(1) .........................................................................
4. - Proiect(1) nr. ............. elaborator(1) .......................................
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI (1) (n funcie de tipul de
construcie) .............................................
3.MODUL
DE
NDEPLINIRE
A
CERINELOR
AVIZATORULUI(1) : ..............................................................................................
4.
MODUL
DE
NDEPLINIRE
A
CONDIIILOR
IMPUSE(1) : ...........................................................................

RESTRICIILOR

NTOCMIT(2)
5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de
avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord:
AVIZ FAVORABIL
n
vederea
emiterii
Acordului
unic
fr/cu
urmtoarele
condiii(3) .................................................................................................................
(3)

........................................................................... (nume, prenume, semntura)


L. S.

Data .................................
F. 8.2
Pag. 2
PRECIZRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC"
pentru avizul privind prevenirea i stingerea incendiilor,
I. DATE GENERALE
1. Baza legal
- Ordonana Guvernului nr. 60/1997 privind aprarea mpotriva incendiilor, aprobat i
modificat cu Legea nr. 212/1997, modificat i completat cu ordonana Guvernului nr.
114/2000, aprobat cu Legea nr. 26/2001.
- HGR nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcii, instalaii tehnologice i alte
amenajri care se supun avizrii i/sau autorizrii privind prevenirea i stingerea incendiilor.
- Legea nr. 121/1996 privind organizarea i funcionarea Corpului Pompierilor Militari.
- Ordinul ministrului de interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de
avizare i autorizare privind prevenirea i stingerea incendiilor.
2. Coninutul documentaiilor
- Certificatul de urbanism (copie)
- Titlul asupra imobilului (copie)
- Documentaia tehnic specific, care va cuprinde piese scrise i desenate din care s rezulte
performanele i condiiile pentru ndeplinirea cerinei de calitate "sigurana la foc", precizate de
avizator.
- Scenariul de siguran la foc.
3. Durata de emitere a avizului
Se calculeaz la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete.

II. - CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) :


(CARACTERISTICILE
TEHNICE
CARE
TREBUIE
ASIGURATE
PROIECT) ............................................................................................

PRIN

III. - INDICAII PRIVIND TAXA DE AVIZARE(4)


a)- Temei:
- Ordonana Guvernului nr. 114/2000, aprobat cu Legea nr. 126/2001;
- Ordinul ministrului de interne nr. 680/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 121/1996, cu modificrile ulterioare.
b)- Valoarea taxei de avizare este de ........................................ lei.
c)- Modalitatea de achitare a taxei ................................................. (CONT CURENT BANC,
CONT C.E.C., etc)
IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ..........................................................................
_____
NOT:
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIA TEHNIC"
(1)

De ctre proiectant-cu datele rezultate din documentaie conform cerinelor avizatorului.

De ctre proiectant - cu numele, prenumele i titlul profesional al acestuia (cu drept de


semntur, abilitat/autorizat n domeniu, potrivit prevederilor legale).
(2)

(3)

De ctre avizator, ca urmare a analizei documentaiei i fiei depuse.

(4)

De ctre avizator, la faza de definitivare a formularului "FIA TEHNIC".


F. 8.3
Pag. 1
......................................
(PROIECTANT)

.............................................
(AVIZATOR)

(1)

(4)

MODEL
FI TEHNIC
n vederea emiterii Acordului Unic
pentru avizul privind protecia civil,
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII
1. - Denumire(1) ........................................................................
2. - Amplasament(1) ...................................................................
3. - Beneficiar(1) .........................................................................
4. - Proiect(1) nr. ............. elaborator(1) .......................................
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI (1) (n funcie de tipul de
construcie) .............................................
3.MODUL
DE
NDEPLINIRE
A
CERINELOR
AVIZATORULUI(1) : ..............................................................................................
4.
MODUL
DE
NDEPLINIRE
A
CONDIIILOR
IMPUSE(1) : ...........................................................................

RESTRICIILOR

NTOCMIT(2)
5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de
avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord:
AVIZ FAVORABIL
n
vederea
emiterii
Acordului
unic
fr/cu
urmtoarele
condiii(3) .................................................................................................................
(3)

........................................................................... (nume, prenume, semntura)

L. S.
Data .............................
F. 8.3
Pag. 2
PRECIZRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC"
pentru avizul privind protecia civil,
I. DATE GENERALE
1. Baza legal
- Legea nr. 106 din 25.09.1996 a proteciei civile;
- Ordin al ministrului aprrii naionale nr. M46 din 21.06.1997, pentru aprobarea instruciunilor
privind avizarea investiiilor n construcii pe linie de protecie civil;
- Decizia nr. 177 din 22.11.1999 a Primului ministru al Romniei pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea i executarea adposturilor de protecie civil n subsolul
construciilor noi;
2. Coninutul documentaiilor
- Certificatul de urbanism (copie)
- Titlul asupra imobilului (copie)
- Planuri de situaie i de ncadrare n zon, anex la CU, vizate spre neschimbare;
- Planul de arhitectur al celui mai de jos nivel - dou exemplare;
- Seciune caracteristic - dou exemplare;
- Memoriu tehnic general;
- Memoriu tehnic de specialitate (cele dou memorii pot fi comasate);
- Dovada privind achitarea tarifului de avizare;
Dup caz, mai pot fi depuse:
- Certificat de nmatriculare;
- Cod fiscal;
3. Durata de emitere a avizului
Se calculeaz la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete.
II - CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4)
(CARACTERISTICILE
TEHNICE
CARE
TREBUIE
PROIECT) ..........................................................................

ASIGURATE

PRIN

III
INDICAII
PRIVIND
TAXA
DE
AVIZARE(4) ......................................................................................................................
.........
a)- Temei: - Conform prevederilor articolului 33 din Legea proteciei civile nr. 106/1996
b)- Valoarea taxei de avizare este de ....................................... lei.
c)- Modalitatea de achitare a taxei ................................................. (CONT CURENT BANC
CONT C.E.C., etc)
IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR(4) ...................................................................
_____
NOT:
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIA TEHNIC"
(1)

De ctre proiectant-cu datele rezultate din documentaie conform cerinelor avizatorului.

De ctre proiectant - cu numele, prenumele i titlul profesional al acestuia (cu drept de


semntur, abilitat/autorizat n domeniu, potrivit prevederilor legale).
(2)

(3)

De ctre avizator, ca urmare a analizei documentaiei i fiei depuse.

(4)

De ctre avizator, la faza de definitivare a formularului "FIA TEHNICA".


F. 8.4
Pag. 1
......................................
(PROIECTANT)

.............................................
(AVIZATOR)

(1)

(4)

MODEL
FI TEHNIC
n vederea emiterii Acordului Unic
pentru obinerea acordului de mediu,
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII
1. - Denumire(1) ........................................................................
2. - Amplasament(1) ...................................................................
3. - Beneficiar(1) .........................................................................
4. - Proiect(1) nr. ............. elaborator(1) .......................................
2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI (1) (n funcie de tipul de construcie
i n conformitate cu ANEXA 1 la Normele metodologice - "Lista activitilor care sunt supuse
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru eliberarea acordului de
mediu*) .......................
3.MODUL
DE
NDEPLINIRE
A
CERINELOR
AVIZATORULUI(1) : ..............................................................................................
4.
MODUL
DE
NDEPLINIRE
A
CONDIIILOR
IMPUSE(1) : ...........................................................................

RESTRICIILOR

NTOCMIT(2)
5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de
avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord:
AVIZ FAVORABIL
n
vederea
emiterii
Acordului
unic
fr/cu
urmtoarele
condiii(3) .................................................................................................................
(3)

........................................................................... (nume, prenume, semntura)


L. S.

Data .................................
F. 8.4
Pag. 2
PRECIZRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC"
pentru obinerea acordului de mediu,
I. DATE GENERALE
1. Baza legal
- Legea nr. 137/1995, republicat, privind protecia mediului;
- Legea nr. 107/1996 a apelor;
- Ordin MAPPM nr. 125/1996 - Procedur de reglementare a activitilor economice i sociale
cu impact asupra mediului nconjurtor;
- Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementrii privind evaluarea polurii
mediului;
- Ordonana de Urgen nr. 243/2000 privind protecia atmosferei

- Alte acte de reglementare necesare eliminrii impactului asupra mediului (Standarde, norme,
ordine de ministru, norme ale administraiei locale etc.)
2. Coninutul documentaiilor
- Certificatul de urbanism (copie)
- Titlul asupra imobilului (copie)
- Memoriu tehnic ntocmit cf. Ord. MAPPM nr. 125/1996, anexa 6 (publicat n M.O.R. nr.
73/1996);
- Anun publicitar
- Decizia favorabil a Inspectoratului de protecie a Mediului teritorial pentru continuarea
procedurii de reglementare, dup acceptarea Raportului la studiul de impact n edina
Colectivului de analiz tehnic i realizarea etapei de dezbatere public;
- Plan de situaie (anex la certificatul de urbanism)
- Plan de ncadrare n zon (anex la certificatul de urbanism)
3. Durata de emitere a avizului
Se calculeaz la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete.
II - CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4)
(CARACTERISTICILE
TEHNICE
PROIECT) .......................................

CARE

TREBUIE

ASIGURATE

PRIN

III
INDICAII
PRIVIND
TAXA
AVIZARE(4) ............................................................................................

DE

a)- Temei: - Conform prevederilor Ordin MAPPM nr. 340/2000 (publicat n M. Of. nr. 144 din 6
aprilie 2000) sau a altor reglementri ulterioare.
b)- Valoarea taxei de avizare este de ................................... lei.
c)- Modalitatea de achitare a taxei ............................................................ (CONT CURENT
BANC, CONT C.E.C., etc)
IV.
ALTE
DATE
FURNIZATE
DE
AVIZATOR(4) ...............................................................................................................
_____
NOT:
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIA TEHNIC"
(1) De ctre proiectant - cu datele rezultate din documentaie conform cerinelor avizatorului.
(2) De ctre proiectant - cu numele, prenumele i titlul profesional al acestuia (cu drept de
semntur, abilitat/autorizat n domeniu, potrivit prevederilor legale).
(3) De ctre avizator, ca urmare a analizei documentaiei i fiei depuse.
(4) De ctre avizator, la faza de definitivare a formularului "FIA TEHNIC".
F. 8.5
Pag. 1
......................................
(PROIECTANT)
(1)

.............................................
(AVIZATOR)
(4)

MODEL
FI TEHNIC
n vederea emiterii Acordului Unic
pentru obinerea avizului sanitar,
1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIII
1. - Denumire(1) ........................................................................
2. - Amplasament(1) ...................................................................
3. - Beneficiar(1) .........................................................................

4. - Proiect(1) nr. ............. elaborator(1) .......................................


2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTIIEI (1) (n funcie de tipul de
construcie) .............................................
3.MODUL
DE
NDEPLINIRE
A
CERINELOR
AVIZATORULUI(1) : ..............................................................................................
4.
MODUL
DE
NDEPLINIRE
A
CONDIIILOR
IMPUSE(1) : ...........................................................................

RESTRICIILOR

NTOCMIT(2)
5. Vznd specificrile prezentate n FIA TEHNIC privind modul de ndeplinire a cerinelor de
avizare, precum i documentaia depus pentru autorizare (PAC/PAD/POE), se acord:
AVIZ FAVORABIL
n
vederea
emiterii
Acordului
unic
fr/cu
urmtoarele
condiii(3) .................................................................................................................
(3)

........................................................................... (nume, prenume, semntura)


L. S.
F. 8.5
Pag. 2

PRECIZRI
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI FI TEHNIC"
pentru obinerea avizului sanitar,
I. DATE GENERALE
1. Baza legal
- Legea nr. 114/1996 republicat, a locuinei;
- H.G.R. nr. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcionrii comercianilor,
anexa nr. 2.
- Ordin al ministrului sntii nr. 331 din 19 mai 1999, pentru aprobarea Normelor de avizare
sanitar a proiectelor obiectivelor i de autorizare sanitar a obiectivelor cu impact asupra
sntii publice.
2. Coninutul documentaiilor
- Certificatul de urbanism (copie)
- Titlul asupra imobilului (copie)
- Plan de situaie i de ncadrare n zon (anex la certificatul de urbanism), vizate spre
neschimbare;
- Memoriu tehnic ntocmit conf. H G R nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;
- Schie sau planuri ntocmite conf. H G R nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;
- Dovada privind achitarea tarifului de avizare;
Dup caz, mai pot f depuse:
- Certificat de nmatriculare;
- Cod fiscal;
- Hotrrea judectoreasc definitiv;
- Actul constitutiv al societii;
- Autorizaia de exercitare a unei activiti independente;
- Acordul vecinilor;
- Studiu de impact asupra strii populaiei;
3. Durata de emitere a avizului
Se calculeaz la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaiei complete.
II - CONDIII I RESTRICII SPECIFICE INVESTIIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) :

(CARACTERISTICILE
TEHNICE
PROIECT) .........................................

CARE

TREBUIE

ASIGURATE

PRIN

III - INDICAII PRIVIND TAXA DE AVIZARE(4)


a)- Temei: - Conform Ordinului ministrului sntii nr. 190/2000
b)- Valoarea taxei de avizare este de ................................ lei.
c)- Modalitatea de achitare a taxei ............................................... (CONT CURENT BANC,
CONT C.E.C., etc.)
IV.
ALTE
DATE
FURNIZATE
AVIZATOR(4) ...................................................................................................

DE

_____
NOT:
PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIA TEHNICA"
(1)

De ctre proiectant - cu datele rezultate din documentaie conform cerinelor avizatorului.

De ctre proiectant - cu numele, prenumele i titlul profesional al acestuia (cu drept de


semntur, abilitat/autorizat n domeniu, potrivit prevederilor legale).
(2)

(3)

De ctre avizator, ca urmare a analizei documentaiei i fiei depuse.

(4)

De ctre avizator, la faza de definitivare a formularului "FIA TEHNIC".


F. 9
Pag. 1

Ctre,
Preedintele Consiliului judeean ..............................
Primarul*)
CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Subsemnatul(1)
.....................
cu
domiciliul (2)/sediul
n
judeul
..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal ............. strada ....................... nr. ........... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... telefon/fax .................... e-mail .........................
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit emiterea
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........
Cartea funciar(3)/Fia bunului imobil sau nr. cadastral ............................
n vederea executrii lucrrilor de(4) : .....................................................
n valoare de(5) : ...................................................................................
Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (PAC)/desfiinare (PAD) nr.
(6)
................... din data de ................, ntocmit n conformitate cu Proiectul tehnic pentru
execuia lucrrilor, a fost elaborat de .................... cu sediul n judeul ..................
municipiul/oraul/comuna ............... sectorul/satul ........................... cod potal ..............
strada ........................... nr. .......... bl. ......... sc. ........... et. ........ ap. ...... .
_____
*) Se completeaz, dup caz:
- Primarul General al municipiului Bucureti
- Primarul sectorului ............... al municipiului Bucureti
- Primarul municipiului .............................
- Primarul oraului ..................................

- Primarul comunei .................................


F. 9
Pag. 2
Verificarea proiectului (PAC, PAD), n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost
efectuat de(7)
1.

4.

2.

5.

3.

6.

Durata executrii lucrrilor, solicitat n baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea


executrii lucrrilor de construcii - PAC/PAD/POE" - anexat prezentei, este de .....................
luni/zile.
Anexez prezentei cereri:
1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizat):
2. Certificatul de urbanism nr. .......................... din ......................... (copie)
3. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n dou exemplare, compus
din: ......................................................................................
4.
Urmtoarele
"FIE
TEHNICE"
nsoite
de
documentaiile
necesare
obinerii
avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, n vederea emiterii Acordului unic:
...................................................

...................................................

5. Urmtoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele dect cete cuprinse n
acordul unic:
...................................................

...................................................

6. Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizaie de construire/desfiinare" completat cu toate


elementele necesare descrierii lucrrilor pentru care se solicit autorizaia.
7. Lista documentelor de plat a taxelor legale n vederea autorizrii:
...................................................

...................................................

Declar pe propria rspundere c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte i m


angajez s respect, n cunotina prevederilor legii, autorizaia de construire i documentaia
aferent vizat spre neschimbare.
Semntura,
Data ...........................
F. 9
Pag. 3
PRECIZRI
privind completarea formularului
"CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE"
1)- Numele i prenumele solicitantului:
- persoan fizic sau
- reprezentant al firmei (persoan juridic), cu precizarea denumirii acesteia, precum i a
calitii solicitantului n cadrul firmei.
2)- Pentru persoan fizic, se completeaz cu date privind domiciliul acesteia;
- Pentru persoan juridic, se completeaz cu date privind sediul social al firmei.
3)- Se completeaz cu date extrase din Cartea Funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz.

4)- Se nscrie: denumirea lucrrii, capacitatea i categoria lucrrilor, precum i oricare alte
elemente principale care definesc toate lucrrile prevzute a fi autorizate.
5)- Valoarea lucrrilor se declar de ctre solicitant i se stabilete, dup caz, n funcie de:
- suprafaa construit desfurat a construciilor, ori
- valoarea lucrrilor de construcii i instalaii aderente, din devizul general al investiiei
6)- Se completeaz cu numrul proiectului, data elaborrii, precum i cu datele de identificare a
proiectantului.
7)- Se completeaz cu numele i prenumele verificatorului i domeniul de verificare, precum i
numrul certificatului de verificator
_____
NOT:
- Taxele pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare se stabilesc de ctre personalul
de specialitate din cadrul administraiei publice emitente, pe baza reglementrilor legale n
vigoare i se comunic solicitantului, la prezentarea acestuia n vederea depunerii cererii de
autorizare. Solicitantul are obligaia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaiei
documentele de plat a taxelor, comunicate anterior de emitent.
- Taxele pentru avizele din competena de obinere a administraiei publice emitente,
comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism, se achit anterior depunerii cererii pentru
obinerea autorizaiei de construire/desfiinare.
Dovada achitrii taxelor se face prin prezentarea, n copie, a documentelor de plat - care se
nregistreaz i n formular la poziia nr. 7.
F. 9
Pag. 4
ANEX

LA CEREREA PENTRU EMITEREA


AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE

CAPITOLUL 1: TIPURI DE LUCRRI(1)

a) - lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de


destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente
acestora;
b)- lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate
la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie,
stabilite conform legii;
c)- lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i
reabilitare, privind ci de comunicaie, reele i dotri tehnico-edilitare, noi capaciti de
producere, de transport, de distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de
reabilitare i de retehnologizare a celor existente;
d)- mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de
amenajare a spaiilor publice;
e)- lucrri de foraje i excavri necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice,
prospeciunilor geologice, exploatrilor de cariere, balastiere, sonde de gaze i petrol, precum i
alte exploatri;
f)- lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii
executrii lucrrilor de baz, dac nu au fost autorizate odat cu acestea;
g)- organizarea de tabere de corturi, csue sau rulote;
h)- lucrri de construcii cu caracter provizoriu chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere
situate pe cile i spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, precum i
anexele gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan;
i)- cimitire - noi i extinderi.

CAPITOLUL 2: CATEGORII DE CONSTRUCII(2)

|_| construcii de locuine


|_| construcii pentru instituii publice i servicii:
- |_| pentru sntate
- |_| pentru asistent social
- |_| pentru nvmnt
- |_| pentru cultur
- |_| pentru turism
- |_| pentru culte
- |_| pentru administraie i finane
- |_| pentru comer
- |_| pentru servicii
- |_| pentru sport
- |_| pentru recreere
|_| construcii agricole i zootehnice
|_| construcii industriale
|_| construcii pentru depozitare
|_| construcii pentru transporturi
|_| construcii pentru telecomunicaii
|_| construcii energetice
|_| construcii hidrotehnice
|_| construcii pentru mbuntiri funciare
|_| construcii tehnico-edilitare
|_| construcii pentru pompieri
|_| construcii cu caracter special
|_| construcii cu funciuni comasate
|_| reele edilitare:
- |_| ap
- |_| canalizare
- |_| energie electric
- |_| termice
- |_| gaze
- |_| telecomunicaii
|_| amenajri exterioare:
- |_| amenajarea i consolidarea terenului
- |_| strzi, alei, platforme, parcaje, garaje
- |_| spaii libere i mobilier exterior
- |_| spaii verzi, mprejmuiri
|_| construcii cu caracter provizoriu
_____
(1)

Se subliniaz categoria de lucrri

(2)

Se introduce "X" n caset


F. 9
Pag. 5

CAPITOLUL 3: DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE I CONSTRUCIILE

a)- Suprafaa terenului ................................................................. mp


b)- Situarea terenului fa de strzile adiacente .............................
c)- Procentul de ocupare a terenului POT(3): - existent ........... %; - propus ............ %
d)- Coeficientul de utilizare a terenului CUT: - existent .............. ; - propus ................
e)- Alinierea construciilor:
Corpul de cldire cel mai avansat fa de limita proprietii la strad se afl la ............. m.
Distanele minime ale construciilor fa de vecinti sunt:
de ................ m fa de limita de proprietate din ........................
de ................ m fa de limita de proprietate din ........................
de ................ m fa de limita de proprietate din ........................
f)- Numrul de corpuri de cldiri .......... din care: - existente ........... - desfiinate ........... meninute ........... - propuse ........... - rezultate ...........
g)- Suprafee(4) :
(m2)
Construcii

Suprafa
construit

Suprafa
desfurat

Suprafa util

Suprafa
locuibil/nr.
cam

existente, din
care:

- desfiinate

- meninute

propuse

TOTAL*

* Totalul rezult prin nsumarea suprafeelor nscrise la rubricile "meninute" i "propuse"


h)- nlimea construciilor propuse (n m)
CORP___

CORP___

CORP___

CORP___

CORP___

CORP___

CORP___

CORP___

CORP___

CORP___

nlimea la corni
sau streain
nlimea maxim a
construciilor
i)- Numrul de niveluri

Existente
Propuse
j)- Caracteristici constructive i aspect exterior
CORP___

CORP___

Sistem constructiv
Fundaii
Acoperi
(arpant/teras)
Sistem de nclzire
nvelitoare
(material/culoare)
Finisaj exterior
(material/culoare)
Tmplrie exterior
(material/culoare)
k)- Capaciti funcionale ale construciilor proiectate:
Construcii de locuine(5)
|_| principale
(permanente)

|_| sezoniere (de


vacan)

|_| pentru nchiriere

|_| sociale

|_| de serviciu

|_| de necesitate

|_| de intervenie

|_| de protocol

Numr de apartamente propuse ......................., din care cu: - 1 cam. ...... - 2 cam. ....... - 3
cam. ....... - 4 cam. ....... - 5 cam. ........
_____
(3)

Conform HGR nr. 525/1996

(4)

Conform STAS 4908-85

(5)

Se introduce X" n caset


F. 9
Pag. 6

Construcii pentru instituii publice(5)


|_| sntate

Nr. paturi .........

Nr.
consultaii .........

Nr.
proceduri ..........

|_| nvmnt

Nr. sli de
clas ......

Nr. locuri ..........

Nr. grupe ..........

|_| cultur

Nr. locuri ..........

|_| hoteliere

Nr. camere .......

|_| culte

Nr. locuri ........

|_| administrative i
financiare

Nr. de personal ........

Nr. locuri ........

Construcii pentru comer, alimentaie public i servicii(5)


|_| comer

Nr. de personal ........

|_| alimentaie
public

Nr. locuri ...........

|_| servicii

Nr. de personal .......

Nr. de
personal ..........

Construcii pentru sport, recreere(6)


|_| sport

Nr. locuri ...........

|_| recreere

Nr. locuri ...........

Construcii pentru activiti productive(6)


|_| producie

Nr. de
personal .........

|_| depozitare

Nr. de
personal .........

Alte caracteristici ale capacitilor funcionale pentru construcii propuse, necuprinse n


categoriile de mai sus ................................................................
I)- Asigurarea utilitilor urbane(6)
|_| ap

|_| canalizare

|_| energie electric

|_| energie termic

|_| gaze naturale

|_| telefonizare

|_| salubritate

|_| transport urban

Alte utiliti:

|_|

|_|

|_|

|_| garaje

Nr. locuri ......

Suprafaa construit
desfurat ............... m2

|_| parcaje

Nr. locuri ......

Suprafaa construit
desfurat ............... m2

m) Garaje i parcaje(6)

n)
Drumuri,
alei,
platforme:
pietonal .................. m2

suprafa

carosabil

.............

m 2;

suprafa

o)- Spaii verzi(6)


|_| arbori tiai

Numr ........

|_| arbori meninui

Numr ........

|_| arbori plantai

Numr ........

|_| spaii verzi

suprafa ........m2

p)- Modul de evacuare a deeurilor ..............................................


r)- Msuri de prevenire i stingere a incendiilor .............................
s)- Msuri de protecie a mediului ................................................
t)- Alte caracteristici specifice ......................................................
NTOCMIT(7)
Data ..................
_____
(6)

Se introduce "X" n caset

- n cazul n care ANEXA se completeaz de ctre solicitantul autorizaiei se precizeaz


numele i prenumele acestuia.
(7)

- n cazul n care ANEXA se ntocmete de ctre un proiectant autorizat (persoan fizic sau
juridic), se precizeaz datele de identificare, dup caz: numele i prenumele ori numele firmei,
numele i prenumele ntocmitorului i se aplic tampila.
F. 10
ROMNIA
JUDEUL ............................
PRIMRIA MUNICIPIULUI/ORAULUI/COMUNEI .............
Primar

Nr. ............... din ...............


Ctre,
CONSILIUL JUDEEAN ................................
Doamnei/Domnului Arhitect ef ..........................
Urmare cererii nregistrat cu nr. ........ din .......... pentru emiterea AUTORIZAIEI DE
CONSTRUIRE/DESFIINARE solicitat de (1) .......................... cu domiciliul (2)/sediul n
judeul .............. municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................
sectorul ................. cod potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ...........
sc. ........ et. .................. ap. ................... telefon/fax ............................. email ..................... ,
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........
sau identificat prin

(3)

...............................................................................................

n vederea executrii lucrrilor de(4) .........................................................................


n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, v rugm s emitei avizul structurii de
specialitate din cadrul Consiliului judeean asupra proiectului (propunerii) de "Autorizaie de
construire/desfiinare" anexat prezentei.
PRIMAR,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF*)
(numele i prenumele,
semntura)

_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului

Se nscriu categoriile de lucrri, denumirea investiiei/lucrrilor, capacitatea i alte elemente


definitorii.
(4)

_____
Se va semna de arhitectul ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului.
*)

F. 11
ROMNIA
CONSILIUL JUDEEAN ..............................
Arhitect ef
Nr. ............... din ...........
Doamnei/Domnului
PRIMAR* ...................................
Urmare cererii dvs. nr. ........... din ........., pentru emiterea avizului structurii de specialitate n
vederea emiterii autorizaiei de construire/desfiinare solicitat de (1) .......................... cu
domiciliul(2)/sediul
n
judeul
..............
municipiul/oraul/comuna
........................
satul ............................ sectorul ................. cod potal .................. strada ....................
nr.
...............
bl.
...........
sc.
........
et.
..................
ap.
...................
telefon/fax ............................. e-mail ..................... ,
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........

sau identificat prin

(3)

...............................................................................................

n vederea executrii lucrrilor de(4) .........................................................................


n urma analizrii proiectului (propunerii) de Autorizaie de construire/desfiinare transmis i a
verificrii datelor existente, se emite urmtorul
AVIZ(5)
.....................................................................................................................................
.......
L. S.

ARHITECT EF ...................... (numele i


prenumele, semntura)

_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului

Se nscriu categoriile de lucrri, denumirea investiiei/lucrrilor, capacitatea i alte elemente


definitorii.
(4)

n cazul avizului nefavorabil, se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite
redactarea unei anexe)
(5)

*) Se completeaz, dup caz:


- al municipiului ..........................
- al oraului ...............................
- al comunei ..............................
F. 12
ROMNIA
.................................. (autoritatea emitent)
Nr. ................ din ...............
ACORD UNIC
nr. ............... din ..............
Urmare cererii adresate de
.......................... cu domiciliul(2)/sediul n judeul ..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... telefon/fax ............................. e-mail ..................... ,
(1)

n vederea emiterii autorizaiei de construire/desfiinare,


Vznd documentaia depus i avizele favorabile din FIELE TEHNICE anexate, se emite
ACORD UNIC
Fr/cu urmtoarele condiii .....................................
Pentru lucrrile ........................................................
situate
n
judeul
..............
municipiul/oraul/comuna
........................
satul ............................ sectorul ................. cod potal .................. strada ....................
nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. .................. ap. ...................
sau identificat prin(3) ......................................................................
n baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizaia de construire/desfiinare.
PREEDINTE (PRIMAR) .................
(numele i prenumele, semntura)
L. S.
(1)

Numele i prenumele solicitantului

ARHITECT EF ............. (numele i


prenumele, semntura)

(2)

Adresa solicitantului

Date de identificare a imobilului (nr. Crii Funciare sau a Fiei bunului imobil, dup caz) i
planurile topografice
(3)

F. 13.1
Pag. 1
ROMNIA
CONSILIUL JUDEEAN .............................
Preedinte
Nr. .................... din ....................
AUTORIZAIE DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Nr. .............. din .............
Urmare cererii adresate de
.......................... cu domiciliul(2)/sediul n judeul ..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... telefon/fax ............................. e-mail ..................... , nregistrat la
nr. ................ din 20 ........ ,
(1)

n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de


construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, se
AUTORIZEAZ:
EXECUTAREA LUCRRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINARE pentru:
(3)

......................................................................

Pe
imobilul
teren
i/sau
construcii
situat
n
judeul
..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ...................
Cartea funciar(4)/Fia bunului imobil sau nr. cadastral ...........................
n valoare(5) de ........................................ .
n baza proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (PAC)/desfiinare (PAD)
(6)
nr.
:
.........
elaborat
de
.................
cu
sediul
n
judeul..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... .
F. 13.1
Pag. 2
CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTRII LUCRRILOR SE FAC URMTOARELE PRECIZRI:
A. DOCUMENTAIA TEHNIC PAC/PAD - VIZAT SPRE NESCHIMBARE - MPREUN CU AVIZELE
I ACORDURILE OBINUTE, FAC PARTE INTEGRANT DIN PREZENTA AUTORIZAIE.
Nerespectarea ntocmai a documentaiei - vizat spre neschimbare (inclusiv a avizelor i
acordurilor obinute) - constituie contravenie - n temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991, cu
modificrile i completrile ulterioare, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii.
B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAIEI este de ................. luni/zile de la data
emiterii, interval de timp n care trebuie ncepute lucrrile de execuie autorizate.
C. DURATA DE EXECUIE A LUCRRILOR este de ..................... luni/zile calculat de la data
nceperii efective a lucrrilor (anunat n prealabil), situaie n care perioada de valabilitate a
autorizaiei se extinde pe ntreaga durat de execuie a lucrrilor autorizate.
D. TITULARUL AUTORIZAIEI ESTE OBLIGAT:
1. S anune data nceperii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ntiinrii conform formularului
anexat autorizaiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administraiei publice
locale emitente a autorizaiei.

2. S anune data nceperii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ntiinrii conform formularului
anexat autorizaiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat n
Construcii, mpreun cu dovada achitrii cotei legale de 0,1 % din valoarea lucrrilor
autorizate.
3. S pstreze pe antier - n perfect stare - autorizaia de construire i documentaia vizat
spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toat
durata executrii lucrrilor.
4. n cazul n care, pe parcursul executrii lucrrilor, se descoper vestigii arheologice
(fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte,
inventar monetar, ceramic etc.), s sisteze executarea lucrrilor, s ia msuri de paz i de
protecie i s anune imediat emitentul autorizaiei, precum i Direcia judeean pentru
cultur, culte i patrimoniu cultural naional.
5. S respecte condiiile impuse de utilizarea i protejarea domeniului public, precum i de
protecie a mediului, potrivit normelor generale i locale.
6. S transporte la ................. materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rmase n
urma executrii lucrrilor de construcii.
7. S desfiineze construciile provizorii de antier n termen de ............. zile de la terminarea
efectiv a lucrrilor.
8. La nceperea execuiei lucrrilor, s monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiiei".
9 La finalizarea execuiei lucrrilor, s monteze "Plcua de identificare a investiiei".
10. n situaia nefinalizrii lucrrilor n termenul prevzut de autorizaie, s solicite prelungirea
valabilitii acesteia, cu cel puin 15 zile naintea termenului de expirare a valabilitii
autorizaiei de construire/desfiinare (inclusiv durata de execuie a lucrrilor).
11 S regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum i celelalte obligaii de plat
ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizrii investiiei.
12. Toate construciile proprietate particular se declar, n vederea impunerii, la organele
financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu
mai trziu de 15 zile de la data expirrii termenului de valabilitate a autorizaiei de
construire/desfiinare (inclusiv durata de execuie a lucrrilor).
PREEDINTE,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Taxa de autorizare n valoare de .................... lei a fost achitat conform chitanei


nr. .................... din ................ .
Prezenta autorizaie a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data de ...............
nsoit de ............ (.......) exemplar(e) din documentaia tehnic, mpreun cu avizele i
acordurile obinute, vizate spre neschimbare.
F. 13.1
Pag. 3
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare,
SE PRELUNGETE VALABILITATEA
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
de la data de ......................... pn la data de .........................
Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmnd s
obin, n condiiile legii, o alt autorizaie de construire/desfiinare.

PREEDINTE,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Data prelungirii valabilitii: .............................


Achitat taxa de: .......................... lei, conform chitanei nr. .............. din ................
Transmis solicitantului la data de .......................... direct/prin pot.
_____
(1)
(2)

Numele i prenumele solicitantului


Adresa solicitantului

Denumirea lucrrii, descrierea concis a lucrrilor autorizate, precum i alte date extrase din
PAC/PAD
(3)

(4)

Se completeaz cu datele extrase din Cartea Funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz

Valoarea lucrrilor, declarat de solicitant, nscris n cererea de autorizare, calculat n


funcie de suprafaa construit desfurat a construciilor ori valoarea lucrrilor de construcii
i instalaii aferente din devizul general al investiiei
(5)

(6)

Se completeaz cu nr. proiectului i data elaborrii


F. 13.2
Pag. 1

ROMNIA
PRIMRIA MUNICIPIULUI BUCURETI
Primar General
Nr. ................ din ...............
AUTORIZAIE DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Nr. ............... din ................
Urmare cererii adresate de
.......................... cu domiciliul(2)/sediul n judeul ..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... telefon/fax ............................. e-mail ..................... , nregistrat la
nr. ................ din 20 ........ ,
(1)

n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de


construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, se
AUTORIZEAZ:
EXECUTAREA LUCRRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINARE pentru:
(3)

......................................................................

Pe
imobilul
teren
i/sau
construcii
situat
n
judeul
..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ...................
Cartea funciar(4)/Fia bunului imobil sau nr. cadastral ...........................
n valoare(5) de ........................................ .
n baza proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (PAC)/desfiinare (PAD)
(6)
nr.
:
.........
elaborat
de
.................
cu
sediul
n
judeul..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... .

F. 13.2
Pag. 2
CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTRII LUCRRILOR SE FAC URMTOARELE PRECIZRI:
A. DOCUMENTAIA TEHNIC PAC/PAD - VIZAT SPRE NESCHIMBARE - MPREUN CU AVIZELE
I ACORDURILE OBINUTE, FAC PARTE INTEGRANT DIN PREZENTA AUTORIZAIE.
Nerespectarea ntocmai a documentaiei - vizat spre neschimbare (inclusiv a avizelor i
acordurilor obinute) - constituie contravenie - n temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991, cu
modificrile i completrile ulterioare, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii:
B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAIEI este de .............. luni/zile de la data
emiterii, interval de timp n care trebuie ncepute lucrrile de execuie autorizate.
C. DURATA DE EXECUIE A LUCRRILOR este de .............. luni/zile calculat de la data
nceperii efective a lucrrilor (anunat n prealabil), situaie n care perioada de valabilitate a
autorizaiei se extinde pe ntreaga durat de execuie a lucrrilor autorizate.
D. TITULARUL AUTORIZAIEI ESTE OBLIGAT:
1. S anune data nceperii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ntiinrii conform formularului
anexat autorizaiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administraiei publice
locale emitente a autorizaiei.
2. S anune data nceperii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ntiinrii conform formularului
anexat autorizaiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat n
Construcii, mpreun cu dovada achitrii cotei legale de 0,1 % din valoarea lucrrilor
autorizate.
3. S pstreze pe antier - n perfect stare - autorizaia de construire i documentaia vizat
spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toat
durata executrii lucrrilor.
4. n cazul n care, pe parcursul executrii lucrrilor, se descoper vestigii arheologice
(fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte,
inventar monetar, ceramic etc.), s sisteze executarea lucrrilor, s ia msuri de paz i de
protecie i s anune imediat emitentul autorizaiei, precum i Direcia judeean pentru
cultur, culte i patrimoniu cultural naional.
5. S respecte condiiile impuse de utilizarea i protejarea domeniului public, precum i de
protecie a mediului, potrivit normelor generale i locale.
6. S transporte la ................. materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rmase in
urma executrii lucrrilor de construcii.
7. S desfiineze construciile provizorii de antier n termen de ............. zile de la terminarea
efectiv a lucrrilor.
8. La nceperea execuiei lucrrilor, s monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiiei".
9. La finalizarea execuiei lucrrilor, s monteze "Plcua de identificare a investiiei".
10. n situaia nefinalizrii lucrrilor n termenul prevzut de autorizaie, s solicite prelungirea
valabilitii acesteia, cu cel puin 15 zile naintea termenului de expirare a valabilitii
autorizaiei de construire/desfiinare (inclusiv durata de execuie a lucrrilor).
11. S regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum i celelalte obligaii de
plat ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizrii investiiei.
12. Toate construciile proprietate particular se declar, n vederea impunerii, la organele
financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu
mai trziu de 15 zile de la data expirrii termenului de valabilitate a autorizaiei de
construire/desfiinare (inclusiv durata de execuie a lucrrilor).
PRIMAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Taxa de autorizare n valoare de ....................... lei a fost achitat conform chitanei


nr. ................din ................ .
Prezenta autorizaie a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data de ............. nsoit
de .............. (......) exemplar(e) din documentaia tehnic, mpreun cu avizele i acordurile
obinute, vizate spre neschimbare.
F. 13.2
Pag. 3
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare,
SE PRELUNGETE VALABILITATEA
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
de la data de ........................... pn la data de ..........................
Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmnd s
obin, n condiiile legii, o alt autorizaie de construire/desfiinare.
PRIMAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Data prelungirii valabilitii: ....................


Achitat
taxa
de:
din ...........................

.....................

lei,

conform

chitanei

nr.

.....................

Transmis solicitantului la data de .................. direct/prin pot.


(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

Denumirea lucrrii, descrierea concis a lucrrilor autorizate, precum i alte date extrase din
PAG/PAD
(3)

(4)

Se completeaz cu datele extrase din Cartea Funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz

Valoarea lucrrilor, declarat de solicitant, nscris n cererea de autorizare, calculat n


funcie de suprafaa construit desfurat a construciilor ori valoarea lucrrilor de construcii
i instalaii aferente din devizul general al investiiei
(5)

(6)

Se completeaz cu nr. proiectului i data elaborrii


F. 13.3
Pag. 1

ROMNIA
MUNICIPIUL BUCURETI
PRIMRIA SECTORULUI ................
Nr. ................ din ..............
Primar
AUTORIZAIE DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Nr. ................ din ................
Urmare cererii adresate de
.......................... cu domiciliul(2)/sediul n judeul ..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... telefon/fax ............................. e-mail ..................... , nregistrat la
nr. ................ din 20 ........ ,
(1)

n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de


construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, se

AUTORIZEAZ:
EXECUTAREA LUCRRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINARE pentru:
(3)

......................................................................

Pe
imobilul
teren
i/sau
construcii
situat
n
judeul
..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ...................
Cartea funciar(4)/Fia bunului imobil sau nr. cadastral ...........................
n valoare(5) de ........................................ .
n baza proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (PAC)/desfiinare (PAD)
(6)
nr.
:
.........
elaborat
de
.................
cu
sediul
n
judeul..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... .
F. 13.3
Pag. 2
CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTRII LUCRRILOR SE FAC URMTOARELE PRECIZRI:
DOCUMENTAIA TEHNIC PAC/PAD - VIZAT SPRE NESCHIMBARE - MPREUN CU AVIZELE I
ACORDURILE OBINUTE, FAC PARTE INTEGRANT DIN PREZENTA AUTORIZAIE.
Nerespectarea ntocmai a documentaiei - vizat spre neschimbare (inclusiv a avizelor i
acordurilor obinute) - constituie contravenie - n temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991, cu
modificrile i completrile ulterioare, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii.
B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAIEI este de ................. luni/zile de la data
emiterii, interval de timp n care trebuie ncepute lucrrile de execuie autorizate.
C. DURATA DE EXECUIE A LUCRRILOR este de ............. luni/zile calculat de la data nceperii
efective a lucrrilor (anunat n prealabil), situaie n care perioada de valabilitate a autorizaiei
se extinde pe ntreaga durat de execuie a lucrrilor autorizate.
D. TITULARUL AUTORIZAIEI ESTE OBLIGAT:
1. S anune data nceperii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ntiinrii conform formularului
anexat autorizaiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administraiei publice
locale emitente a autorizaiei.
2. S anune data nceperii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ntiinrii conform formularului
anexat autorizaiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat n
Construcii, mpreun cu dovada achitrii cotei legale de 0,1 % din valoarea lucrrilor
autorizate.
3. S pstreze pe antier - n perfect stare - autorizaia de construire i documentaia vizat
spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toat
durata executrii lucrrilor.
4. n cazul n care, pe parcursul executrii lucrrilor, se descoper vestigii arheologice
(fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte,
inventar monetar, ceramic etc.), s sisteze executarea lucrrilor, s ia msuri de paz i de
protecie i s anune imediat emitentul autorizaiei, precum i Direcia judeean pentru
cultur, culte i patrimoniu cultural naional.
5. S respecte condiiile impuse de utilizarea i protejarea domeniului public, precum i de
protecie a mediului, potrivit normelor generale i locale.
6. S transporte la .......................... materialele care nu se pot recupera sau valorifica,
rmase n urma executrii lucrrilor de construcii.
7. S desfiineze construciile provizorii de antier n termen de .............. zile de la terminarea
efectiv a lucrrilor.
8. La nceperea execuiei lucrrilor, s monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiiei".
9. La finalizarea execuiei lucrrilor, s monteze "Plcua de identificare a investiiei".

10. n situaia nefinalizrii lucrrilor n termenul prevzut de autorizaie, s solicite prelungirea


valabilitii acesteia, cu cel puin 15 zile naintea termenului de expirare a valabilitii
autorizaiei de construire/desfiinare (inclusiv durata de execuie a lucrrilor).
11. S regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum i celelalte obligaii de
plat ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizrii investiiei.
12. Toate construciile proprietate particular se declar, n vederea impunerii, la organele
financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu
mai trziu de 15 zile de la data expirrii termenului de valabilitate a autorizaiei de
construire/desfiinare (inclusiv durata de execuie a lucrrilor).
PRIMAR,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Taxa de autorizare n valoare de ..................... lei a fost achitat conform chitanei


nr. ................. din ....................
Prezenta autorizaie a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data de ...............
nsoit de ............... (..........) exemplar(e) din documentaia tehnic, mpreun cu avizele i
acordurile obinute, vizate spre neschimbare.
F. 13.3
Pag. 3
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare,
SE PRELUNGETE VALABILITATEA
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
de la data de ...................... pn la data de ....................
Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmnd s
obin, n condiiile legii, o alt autorizaie de construire/desfiinare.
PRIMAR,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF
(numele i prenumele,
semntura)

Data prelungirii valabilitii: ...................................


Achitat taxa de: ....................... lei, conform chitanei nr. ....................... din .................. .
Transmis solicitantului la data de ........................... direct/prin pot.
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

Denumirea lucrrii, descrierea concis a lucrrilor autorizate, precum i alte date extrase din
PAG/PAD
(3)

(4)

Se completeaz cu datele extrase din Cartea Funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz

Valoarea lucrrilor, declarat de solicitant, nscris n cererea de autorizare, calculat n


funcie de suprafaa construit desfurat a construciilor ori valoarea lucrrilor de construcii
i instalaii aferente din devizul general al investiiei
(5)

(6)

Se completeaz cu nr. proiectului i data elaborrii


F. 13.4
Pag. 1

ROMNIA

JUDEUL ...........................
PRIMRIA MUNICIPIULUI/ORAULUI/COMUNEI .....................
Primar
Nr. .................. din ..............
AUTORIZAIE DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Nr. ................ din ................
Urmare cererii adresate de
.......................... cu domiciliul(2)/sediul n judeul ..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... telefon/fax ............................. e-mail ..................... , nregistrat la
nr. ................ din 20 ........ ,
(1)

n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de


construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, se
AUTORIZEAZ:
EXECUTAREA LUCRRILOR DE CONSTRUIRE/DESFIINARE pentru:
(3)

......................................................................

Pe
imobilul
teren
i/sau
construcii
situat
n
judeul
..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ...................
Cartea funciar(4)/Fia bunului imobil sau nr. cadastral ...........................
n valoare(5) de ........................................ .
n baza proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire (PAC)/desfiinare (PAD)
(6)
nr.
:
.........
elaborat
de
.................
cu
sediul
n
judeul..............
municipiul/oraul/comuna ........................ satul ............................ sectorul ................. cod
potal .................. strada .................... nr. ............... bl. ........... sc. ........ et. ..................
ap. ................... .
F. 13.4
Pag. 2
CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTRII LUCRRILOR SE FAC URMTOARELE PRECIZRI:
A. DOCUMENTAIA TEHNIC PAC/PAD - VIZAT SPRE NESCHIMBARE - MPREUN CU AVIZELE
I ACORDURILE OBINUTE, FAC PARTE INTEGRANT DIN PREZENTA AUTORIZAIE.
Nerespectarea ntocmai a documentaiei - vizat spre neschimbare (inclusiv a avizelor i
acordurilor obinute) - constituie contravenie - n temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991. cu
modificrile i completrile ulterioare, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii.
B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAIEI este de ........... luni/zile de la data emiterii,
interval de timp n care trebuie ncepute lucrrile de execuie autorizate.
C. DURATA DE EXECUIE A LUCRRILOR este de .................. luni/zile calculat de la data
nceperii efective a lucrrilor (anunat n prealabil), situaie n care perioada de valabilitate a
autorizaiei se extinde pe ntreaga durat de execuie a lucrrilor autorizate.
D. TITULARUL AUTORIZAIEI ESTE OBLIGAT:
1. S anune data nceperii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ntiinrii conform formularului
anexat autorizaiei (vezi Anexa 3 la Normele metodologice) la autoritatea administraiei publice
locale emitente a autorizaiei.
2. S anune data nceperii lucrrilor autorizate, prin trimiterea ntiinrii conform formularului
anexat autorizaiei (vezi Anexa 4 la Normele metodologice) la Inspectoratul de Stat n
Construcii, mpreun cu dovada achitrii cotei legale de 0,1 % din valoarea lucrrilor
autorizate.
3. S pstreze pe antier - n perfect stare - autorizaia de construire i documentaia vizat
spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toat
durata executrii lucrrilor.

4. n cazul n care, pe parcursul executrii lucrrilor, se descoper vestigii arheologice


(fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte,
inventar monetar, ceramic etc.), s sisteze executarea lucrrilor, s ia msuri de paz i de
protecie i s anune imediat emitentul autorizaiei, precum i Direcia judeean pentru
cultur, culte i patrimoniu cultural naional.
5. S respecte condiiile impuse de utilizarea i protejarea domeniului public, precum i de
protecie a mediului, potrivit normelor generale i locale.
6. S transporte la .................. materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rmase n
urma executrii lucrrilor de construcii.
7. S desfiineze construciile provizorii de antier n termen de ............... zile de la terminarea
efectiv a lucrrilor.
8. La nceperea execuiei lucrrilor, s monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiiei".
9. La finalizarea execuiei lucrrilor, s monteze "Plcua de identificare a investiiei".
10. n situaia nefinalizrii lucrrilor n termenul prevzut de autorizaie, s solicite prelungirea
valabilitii acesteia, cu cel puin 15 zile naintea termenului de expirare a valabilitii
autorizaiei de construire/desfiinare (inclusiv durata de execuie a lucrrilor).
11. S regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum i celelalte obligaii de
plat ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizrii investiiei.
12. Toate construciile proprietate particular se declar, n vederea impunerii, la organele
financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu
mai trziu de 15 zile de la data expirrii termenului de valabilitate a autorizaiei de
construire/desfiinare (inclusiv durata de execuie a lucrrilor).
PRIMAR,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF*)
(numele i prenumele,
semntura)

Taxa de autorizare n valoare de .................... lei a fost achitat conform chitanei


nr. ............... din ................
Prezenta autorizaie a fost transmis solicitantului direct/prin pot la data de ............. nsoit
de .......... (..........) exemplar(e) din documentaia tehnic, mpreun cu avizele i acordurile
obinute, vizate spre neschimbare.
_____
*) Se va semna de arhitectul ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii
ter8oriului i urbanismului.
F. 13.4
Pag. 3
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare,
SE PRELUNGETE VALABILITATEA
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
de la data de ............................ pn la data de .....................
Dup aceast dat, o nou prelungire a valabilitii nu este posibil, solicitantul urmnd s
obin, n condiiile legii, o alt autorizaie de construire/desfiinare.
PRIMAR,
(numele i prenumele,
semntura)

SECRETAR GENERAL,
(numele i prenumele,
semntura)

L. S.

ARHITECT EF*)
(numele i prenumele,
semntura)

Data prelungirii valabilitii: .............................


Achitat
taxa
de:
din ......................

............................

lei,

conform

chitanei

nr.

.....................

Transmis solicitantului la data de direct/prin pot.


_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

Denumirea lucrrii, descrierea concis a lucrrilor autorizate, precum i alte date extrase din
PAG/PAD
(3)

(4)

Se completeaz cu datele extrase din Cartea Funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz

Valoarea lucrrilor, declarat de solicitant, nscris n cererea de autorizare, calculat n


funcie de suprafaa construit desfurat a construciilor ori valoarea lucrrilor de construcii
i instalaii aferente din devizul general al investiiei
(5)

(6)

Se completeaz cu nr. proiectului i data elaborrii

_____
*) Se va semna de arhitectul ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului.
F. 14
Ctre,
Preedintele Consiliului judeean/Primarul*) ............................
CERERE
PENTRU PRELUNGIREA VALABILITII
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Subsemnatul

(1)

................................

cu domiciliul (2) n judeul .................... municipiul/oraul/comuna


satul ................ sectorul ................................. cod potal

..........................

strada ..................... nr. ....................... bl. ................................... sc. ............................


et. ....................... ap. ...........................
telefon/fax ......................................... e-mail ........................................ .
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, solicit
PRELUNGIREA VALABILITII
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
nr. .............. din .....................
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul .....................................
municipiul/oraul/comuna ..................... satul .................... sectorul ...... cod potal ..........
strada .................... nr. ....... bl. ....... sc. ....... et. ....... ap. .........
Cartea funciar(3)/Fia bunului imobil sau nr. cadastral ............................
n vederea executrii lucrrilor de(4) : .....................................................
Declar pe propria rspundere c datele menionate in prezenta cerere sunt exacte.
Anexez prezentei cereri:
Memoriu
justificativ
privind
necesitatea
prelungirii
construire/desfiinare nr. .......... din data de ................ ;

valabilitii

Autorizaiei

de

- Documentaia tehnic derivat din PAC/PAD - dup caz - prin care se evideniaz stadiul fizic
al lucrrilor realizate n baza Autorizaiei de construire/desfiinare nr. ............... din data
de .................. , precum i lucrrile rmase de executat pn la finalizare;
- Autorizaia de construire/desfiinare nr. .................. din data de ................ , n original.
SEMNTURA

Data ..................
_____
*) Se completeaz, dup caz:
- Primarul General al municipiului Bucureti
- Primarul sectorului ............... al municipiului Bucureti
- Primarul municipiului ..............................
- Primarul oraului ....................................
- Primarul comunei ...................................
_____
(1)

Numele i prenumele solicitantului

(2)

Adresa solicitantului

(3)

Date de identificare a imobilului

(4)

Se nscriu lucrrile rmase de executat pentru care se solicit prelungirea valabilitii


F. 15

TAMPILA MODEL
"ANEX LA CERTIFICATUL DE URBANISM"
CONSILIUL JUDEEAN
BISTRIA - NSUD
ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. ........ din ............ 20 .....
Arhitect ef,
............................
tampila model pentru Consiliul judeean
JUDEUL BISTRIA - NSUD
PRIMRIA MUNICIPIULUI BISTRIA
ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. ......... din ............. 20 .....
Arhitect ef,
................................
tampila model pentru Primrie municipiu
JUDEUL BISTRIA - NSUD
PRIMRIA ORAULUI NSUD
ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. .......... din ............ 20 .....
Arhitect ef,
..............................
tampila model pentru Primrie ora

JUDEUL BISTRIA - NSUD


PRIMRIA COMUNEI BUDACU DE JOS
ANEX
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. .......... din ............. 20 .....
Arhitect ef*,
..................................
tampila model pentru Primrie comun
_____
*) Se va semna de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i
urbanismului.
F. 16
TAMPILA MODEL
"VIZAT SPRE NESCHIMBARE"
CONSILIUL JUDEEAN
BISTRIA - NSUD
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizaia de
construire/desfiinare
Nr. ........ din ............ 20 .....
Arhitect ef,
............................
tampila model pentru Consiliul judeean
JUDEUL BISTRIA - NSUD
PRIMRIA MUNICIPIULUI BISTRIA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizaia de
construire/desfiinare
Nr. ......... din ............. 20 .....
Arhitect ef,
................................
tampila model pentru Primrie municipiu
JUDEUL BISTRIA - NSUD
PRIMRIA ORAULUI NSUD
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizaia de
construire/desfiinare
Nr. .......... din ............ 20 .....
Arhitect ef,
..............................
tampila model pentru Primrie ora

JUDEUL BISTRIA - NSUD


PRIMRIA COMUNEI BUDACU DE JOS
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizaia de
construire/desfiinare
Nr. .......... din ............. 20 .....
Arhitect ef*,
..................................
tampila model pentru Primrie comun
_____
*) Se va semna de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i
urbanismului.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice


LISTA activitilor care sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului pentru eliberarea acordului de mediu
1. Transporturi
1.1. Trafic rutier
a) autostrzi;
b) osele cu flux intens;
c) alte drumuri principale; toate drumurile din ariile protejate;
d) parcuri pentru staionare (terenuri sau cldiri) pentru mai mult de 300 de maini;
e) linii noi de transport n comun.
1.2. Trafic feroviar
a) noi linii de cale ferat;
b) alte instalaii feroviare, inclusiv dublarea sau extinderea liniilor existente.
1.3. Navigaie pe ape
a) instalaii portuare pentru navele companiilor publice de navigaie;
b) porturi industriale cu instalaii fixe de ncrcare i descrcare;
c) porturi de agrement cu mai mult de 100 de locuri de acostare (amarare);
d) ci navigabile.
1.4. Navigaie aerian
a) aeroporturi;
b) aerodromuri, cu excepia heliporturilor;
c) heliporturi n ariile protejate.
2. Energie
2.1. Producie de energie
a) instalaii destinate producerii de energie nuclear (centrale nuclearoelectrice), instalaii n
care are loc o reacie nuclear autontreinut (reactori de cercetare), instalaii destinate
extraciei i produciei de combustibili nucleari i alte instalaii generatoare de radiaii ionizante;
b) instalaii termice destinate produciei de energie cu putere mai mare de 10 MW;
c) centrale hidroelectrice cu putere mai mare de 1 MW;
d) instalaii geotermice, inclusiv cele care exploateaz cldura apelor subterane;
e) uzine de gaz, cocserii, instalaii de lichefiere a crbunelui;

f) prospectarea, explorarea i exploatarea petrolului, gazului natural sau crbunelui i a altor


resurse minerale, inclusiv a celor din mare.
2.2. Transport i stocare de energie
a) instalaii de transport prin conducte al combustibililor sau carburanilor lichizi ori gazoi;
b) liniile aeriene i cabluri de nalt tensiune ngropate, dimensionate pentru 220 kV sau mai
mult;
c) rezervoarele destinate stocrilor de gaz, de combustibili sau de carburani;
d) depozite de crbune i alte resurse minerale;
e) construirea mijloacelor de transport pentru hidrocarburi, substane i deeuri periculoase.
3. Construcii hidrotehnice
a) lucrri de regularizare a nivelului sau a scurgerii apelor din lacurile naturale;
b) amenajri hidrotehnice ca: ndiguiri, corecii, instalaii pentru meninerea aluviunilor sau
pentru protecia contra inundaiilor,
c) descrcri de material sedimentar in lacuri;
d) exploatarea de pietri, nisip, nmol terapeutic sau de alte materiale din lacuri, cursuri de ap
sau din pnzele de ap subteran (cu excepia extragerilor punctuale motivate de prevenirea
inundaiilor);
e) lucrri de captare a apelor subterane i de suprafa;
f) lucrri de amenajare a zonei de coast i de exploatare a resurselor naturale aferente;
g) puuri de alimentare cu ap mai adnci de 50 m.
4. Eliminarea deeurilor i a ambalajelor
a) depozite destinate stocrii temporare sau definitive a deeurilor periculoase i radioactive;
b) instalaii de prelucrare i tratare a deeurilor radioactive;
c) cimitire;
d) descrcri i/sau depozitri de materiale inerte;
e) descrcri controlate, bioactive;
f) descrcri controlate pentru deeuri stabilizate;
g) instalaii destinate triajului, tratrii, reciclrii sau incinerrii deeurilor;
h) depozite provizorii pentru deeuri sub form lichid, solid sau pstoas (mloas);
i) instalaii de tratare a apelor uzate.
5. Aprarea naional *)
a) arsenale, terenuri de tir i de exerciii pentru armat;
b) aerodromuri militare;
c) alte instalaii aparinnd armatei, care sunt asimilabile unuia dintre tipurile de instalaii
menionate n prezenta anex.
6. Sport, turism, agrement
a) teleferice i teleschiuri (pentru punerea n valoare turistic a noilor prtii de schi sau a noilor
zone situate n domeniile de schi deja existente ori pentru legarea ntre ele a diferitelor prtii de
schi);
b) piste pentru vehicule cu motor, destinate manifestrilor sportive;
c) tunuri cu zpad;
d) stadioane care au tribune fixe prevzute s adposteasc mai mult de 20.000 de spectatori;
e) parcuri de distracie;
f) zone verzi.
7. Industrie
a) uzine de aluminiu;
b) oelrii;

c) uzine de metale neferoase;


d) instalaii destinate pretratrii i topirii metalelor vechi;
e) instalaii pentru sinteza produilor chimici, inclusiv a apei grele;
f) instalaii pentru transformarea produselor chimice;
g) depozite destinate stocrii produselor chimice;
h) fabrici de explozivi i de muniii;
i) abatoare i mcelrii cu o capacitate de producie mai mare de 5.000 tone pe an;
j) fabrici de ciment;
k) fabrici de sticl cu capaciti de producie mai mar, de 20.000 tone pe an;
l) fabrici de celuloz i hrtie;
m) fabrici destinate extragerii i transformrii lianilor i materialelor care conin liani;
n) fabrici care produc panouri de aglomerate;
o) instalaii pentru prelucrarea lemnului;
p) instalaii pentru produse textile i de pielrie;
r) fabricarea, comercializarea i utilizarea substanelor periculoase i a pesticidelor;
s) instalaii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice i chimice;
t) uniti industriale pentru fabricarea produselor alimentare i agrotehnice;
u) uniti de ecarisaj.
8. Alte lucrri sau instalaii
a) mbuntiri funciare realizate prin lucrri de art, precum i interveniile pe suprafee care
sunt mai mari de 200 ha i/sau acompaniate de msuri tehnice n scopuri agricole, ca irigarea
sau desecarea terenurilor agricole pe suprafee mai mari de 20 ha, ca i proiecte generale de
scoatere din circuitul agricol;
b) cariere de pietri, nisip i alte exploatri de extragere a materialelor nefolosite n scopul
producerii de energie;
c) construcii i instalaii pentru creterea animalelor de ferm, cu capaciti mai mari de:
- 100 locuri pentru bovinele de came;
- 500 locuri pentru porcii pentru carne;
- 6.000 locuri pentru gini outoare;
- 6.000 locuri pentru pui pentru carne;
- 1.500 locuri pentru curcani pentru carne;
d) centre comerciale;
e) locuri de transbordare a mrfurilor i centre de distribuire;
f) echipamente fixe destinate transmiterii electrice sau radioelectrice de semnale, imagini sau
sunete (numai echipamentele de transmisie), cu o putere mai mare de 500 kW;
g) defriri de vegetaie forestier din afara fondului forestier;
h) amenajri piscicole;
i) importul i exportul plantelor i ale animalelor din fauna i flora spontan.
_____
*) Cu respectarea legislaiei n domeniul aprrii naionale.

1. Locuine n
mediul rural

TIPURI DE
CONSTRUCII

alipire la calcan

amplasare independent

1 - 2 FAADE - sc. 1:100

SECIUNE CARACTERISTIC - sc. 1:100

AVIZE I ACORDURI

PLANURILE TUTUROR NIVELURILOR - sc. 1:100

PLAN CONSTR. SUB-TERANE - REELE- sc. 1:2000/ 1:100

PLAN DE SITUAIE - sc. 1:2000/ 1:100

Protecia sntii populaiei

Protecia mediului i a surselor de ap

UTILITI URBANE

Aprarea civil

Prevenirea i stingerea incendiilor

Telefonizare

Alimentare cu energie termic

Alimentare cu gaze naturale

Alimentare cu energie electric

REFERATE
DE
VERIFICA
RE
PROIECT

Alimentare cu ap - canalizare

Pentru cerina C - Sigurana la foc

Pentru cerina B - Sigurana n exploatare

MEMORIU CUPRINZND
DESCRIEREA SUMAR A
LUCRRILOR

Pentru cerina A - Rezisten i stabilitate

Suprafaa construit - desfurat

Numrul de niveluri

nlimea la streain

Amenajri exterioare - circulaii carosabile

Principalele materiale utilizate

Instalaiile

Structura

Arhitectura

Date generale

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

CONINUTUL SIMPLIFICAT AL PROIECTULUI DE AUTORIZARE


PIESE SCRISE
PIESE DESENATE

AVIZE
SPECIFICE
PLAN DE
FUNDAII
- sc.
1:100

- cu regim de
nlime P, P +
1E

- buctrii de
var

- grajduri (pt.
animale mari)

- hambare,
fnare, ptule

- magazii,
oproane,
garaje

- fntni,
latrine uscate,
fose
vidanjabile

- spaii pentru
activiti
meteugret
i

- rezervoare
combustibil
lichid/gazos

- mprejmuiri

3. Racorduri i
branamente

2. Anexe
gospodreti

la utiliti
4. Anexe ale
exploataiilor
agricole
- saivane,
padocuri,
adposturi
animale,
platforme
furaje

- mprejmuiri
de puni

- spaii de
cazare
temporar

- trguri i
oboare
periodice

- construcii
ocazionate de
evenimente

- tabere de
corturi i
rulote

5. Construcii
provizorii cu
utilizare
temporar

LEGENDA:

Piese obligatorii
# Piese opionale (recomandabile)
- Nu e cazul

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice


...........................................................

(1)

Ctre 2),
PREEDINTELE CONSILIULUI JUDEEAN ....................
PRIMARUL* ........................................................................
Subsemnatul(1) ........................ cu domiciliul(2)/sediul n judeul ...................................
municipiul/oraul/comuna ........................... satul ................. sectorul ......... cod
potal .................. strada ................................ nr. ...... bl. ..... sc. ...... et. ...... ap. .....
telefon/fax
....................
e-mail
........................
titular
al
Autorizaiei
de
construire/desfiinare nr. ....................... din ................ 20 ........ emis pentru executarea
lucrrilor
de
construcii
privind
construirea/desfiinarea
construciilor
i
amenajrilor(5) .................................. n valoare de ....................... lei.
Aduc la cunotin
C la data de(6) .............. ora ....... , vor ncepe lucrrile de construcii autorizate pentru
imobilul
teren
i/sau
construcii
situat
n
judeul
....................
municipiul/oraul/comuna ................... satul .......................... sectorul .............. cod
potal ...... strada ..... nr. ........ bl. ..... sc. .... et. ...... ap. ........
Cartea funciar(4)/Fia bunului imobil sau nr. cadastral ..................................
Semntura(7),
Data ....................
L. S
_____
*) se completeaz, dup caz:
- Primarul general al municipiului Bucureti
- Primarul sectorului ...... al municipiului Bucureti
- Primarul municipiului .....................
- Primarul oraului ..........................
- Primarul comunei .........................
PRECIZRI privind completarea formularului:
1) Denumirea titularului autorizaiei
2) Se adreseaz emitentului autorizaiei
3) Numele i prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice (inclusiv
calitatea acesteia)
4) Adresa potal (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
5) Se nscriu datele de identificare din autorizaie (denumirea lucrrii, capacitatea i categoria
de lucrri din autorizaie)
6) Data nceperii executrii lucrrilor trebuie anunat cu minim 10 zile nainte
7) Se aplic sigiliul, n cazul persoanelor juridice
NOT: ntiinarea de ncepere a executrii lucrrilor se anexeaz la autorizaia de
construire/desfiinare n dou exemplare. Titularul autorizaiei este obligat s pstreze pe
antier un exemplar al acestei ntiinri, cu numrul i data nregistrrii la emitent.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice


.............................................................
Ctre

(2)

(1)

INSPECTORATUL N CONSTRUCII AL JUDEULUI ..................................


Subsemnatul(1) ........................ cu domiciliul(2)/sediul n judeul ...................................
municipiul/oraul/comuna ........................... satul ................. sectorul ......... cod
potal .................. strada ................................ nr. ...... bl. ..... sc. ...... et. ...... ap. .....
telefon/fax
....................
e-mail
........................
titular
al
Autorizaiei
de
construire/desfiinare nr. ....................... din ................ 20 ........ emis pentru executarea
lucrrilor
de
construcii
privind
construirea/desfiinarea
construciilor
i
amenajrilor(5) .................................. n valoare de ....................... lei.
Aduc la cunotin
C la data de(6) .............. ora ....... , vor ncepe lucrrile de construcii autorizate pentru
imobilul
teren
i/sau
construcii
situat
n
judeul
....................
municipiul/oraul/comuna ................... satul .......................... sectorul .............. cod
potal ...... strada ..... nr. ........ bl. ..... sc. .... et. ...... ap. ........
Cartea funciar(4)/Fia bunului imobil sau nr. cadastral ..................................
Anexez, n copie dovada achitrii cotei de 0,1 % din valoarea lucrrilor autorizate, conform
prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificrile i completrile ulterioare.
Semntura(7),
L. S.
Data ....................
PRECIZRI privind completarea formularului:
1) Denumirea titularului autorizaiei
2) Se adreseaz emitentului autorizaiei
3) Numele i prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice (inclusiv
calitatea acesteia)
4) Adresa potal (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)
5) Se nscriu datele de identificare din autorizaie (denumirea lucrrii, capacitatea i categoria
de lucrri din autorizaie)
6) Data nceperii executrii lucrrilor trebuie anunat cu minim 10 zile nainte
7) Se aplic sigiliul, n cazul persoanelor juridice
NOT: ntiinarea de ncepere a executrii lucrrilor se anexeaz la autorizaia de
construire/desfiinare n dou exemplare. Titularul autorizaiei este obligat s pstreze pe
antier un exemplar al acestei ntiinri, cu numrul i data nregistrrii la Inspectoratul n
Construcii.

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice


PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIIEI
ANTIER
N
LUCRU

VEDERE DE ANSAMBLU

Denumirea
i
adresa
obiectivului .....................................................................................................................
..
Beneficiarul
investiiei
...............................
prenumele/denumirea i domiciliul/sediul)

telefon

................

(numele

Proiectant
general
....................................
prenumele/denumirea i domiciliul/sediul)

telefon

................

(numele

Constructor
.............................................
prenumele/denumirea i domiciliul/sediul)

telefon

................

(numele

Numrul autorizaiei de construire/desfiinare i numrul autorizaiei de organizare de antier


(dac este cazul) ............................. din data de ...............
Eliberat de .......................................................................................................
Termenul de execuie a lucrrilor, prevzut n autorizaie ......................................
Data nceperii construciei ...................................................................................
Data finalizrii construciei ...................................................................................
NOT:
1.- Datele de mai sus vor fi nscrise obligatoriu ntr-un panou de minimum 60x90cm (literele
avnd o nlime de cel puin 5 cm), confecionat din materiale rezistente la intemperii i afiat
la loc vizibil pe toat perioada lucrrilor.
2.- Vederea de ansamblu poate fi: fotografie dup machet, o perspectiv sau o faad
reprezentativ (principal) a investiiei.
Modelul pentru panoul de identificare a investiiei este stabilit potrivit Ordinului Ministrului
lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. 63/N din 11 august 1998.

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice


Consiliul judeean/Primria ....................................... (autoritatea creia i aparine agentul
constatator)

PROCES VERBAL
DE CONSTATARE I SANCIONARE A CONTRAVENIILOR
Nr. ............ ncheiat azi ..................
1. Subsemnatul ....................... n calitate de ......................................., n baza legitimaiei
de control nr. ............, eliberat de ................, n urma controlului efectuat
azi .......................... /ora ............, la sediul/antierul .................................................. am
constatat urmtoarele: .....................................................
2. n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, cu modificrile i completrile ulterioare, aceste fapte constituie contravenii la
normele legale privind ............................ i se sancioneaz cu amend contravenional,
astfel:
cf. art. ........ alin ....... lit. ......, - de la ........................ lei pn la ............................. lei;
cf. art. ........ alin ....... lit. ......, - de la ........................ lei pn la ............................. lei;
cf. art. ........ alin ....... lit. ......, - de la ........................ lei pn la ............................. lei;
Total amend - de la ........................ lei pn la ............................. lei;
3. De svrirea abaterilor de mai sus se face rspunztor:
dl.(d-na.) .....................................................................
persoana juridic .........................., nmatriculat la R. C. cu nr. .............., cod fiscal
nr. ................., - reprezentat de dl.(d-na.) ........................... avnd funcia .................. -,
cu domiciliul/sediul n .................................., str. ....................., nr. ........, bloc ......,
scara ......, etaj ....., ap ......, jude ...................., sector ........., posesor al buletinului/crii de
identitate/paaport
seria
...........
nr.
.......................,
C.N.P
....................................................,
eliberat()/emis
de
poliia/statul .............................................. la data de ...................., tichet de nscriere a
contraveniilor seria ........ nr. .................. (pentru ceteni strini).
4. Subsemnatul(a) .................................. posesor al buletinului/crii de identitate
seria .......... nr. .......... eliberat() de ................ la data de ............., domiciliat
n ....................., str. ..................., nr ........, bloc ......, scara ......, etaj ......, ap ...........,
jude/sector ................, C.N.P ........................ n calitate de martor, declar c
numitul ....................... nu este de fa/refuz/nu poate s semneze procesul verbal de
constatare i sancionare a contraveniilor.
AGENT CONSTATATOR ............. (numele

CONTRAVENIENT .................... (numele

i prenumele)
semntura

i prenumele)
semntura

MARTOR ............................. (numele i prenumele)


semntura
5. a) Alte meniuni ale organului constatator (contravenientul nu se afl de fa, refuz sau nu
poate s semneze, etc.) ..................................................
b)
Obieciuni
contravenientului .................................................................................................

ale

6. Potrivit prevederilor art. 31 i art. 32 din Ordonana Guvernului Romniei nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, mpotriva prezentului proces verbal de constatare i de
sancionare a contraveniei se poate face plngere, n termen de 15 zile de la comunicare,
la ................................... (organul de control cruia i aparine agentul constatator) care are
obligaia de a o nainta spre soluionare judectoriei n a crei raz teritorial a fost svrit
contravenia.
Prezentul proces verbal s-a ntocmit n 3 exemplare, coninnd rezoluia de aplicare a sanciunii
i "ntiinarea de plat" i s-a nmnat/comunicat contravenientului un exemplar, n copie,
personal/prin afiare la domiciliu/cu scrisoare recomandat cu confirmarea de primire nr. .........
din ...................
AGENT CONSTATATOR ............. (numele
i prenumele)
semntura

CONTRAVENIENT .................... (numele


i prenumele)
semntura

MARTOR ............................. (numele i prenumele)


semntura
7. REZOLUIE DE APLICARE A SANCIUNII
innd seama de faptele svrite, n baza prevederilor art. 24 alin.(3) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile i completrile ulterioare,
i avnd n vedere dispoziiile art. 21 din Ordonana Guvernului Romniei nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, subsemnatul, ......................, n calitate de ...................,
(funcia i denumirea organului de control cruia i aparine agentul constatator) aplic amenda
n valoare total de ...... (n cifre) lei (adic .........) (n litere) i dispun, n temeiul legii,
urmtoarele msuri: ..................................................
Msurile dispuse se vor realiza pn la data de ....................., contravenientul avnd obligaia
de a notifica organului de control ndeplinirea acestei obligaii n termenul stabilit.
8. NTIINARE DE PLAT:
Contravenientul urmeaz s achite suma total de ..............., lei, la C.E.C. sau la Direcia
Trezorerie i Contabilitate Public (denumit n continuare Trezorerie), n termen de 15 zile de la
data comunicrii prezentului proces verbal, iar sumele vor fi ncasate astfel:
- 75 % din suma total, adic ................ lei n contul nr. ................. deschis la
C.E.C./Trezorerie, sum care se face venit la bugetul de stat;
- 25 % din suma total, adic ................ lei n contul nr. ................. deschis la
C.E.C./Trezorerie, sum care se face venit extrabugetar al unitii din care face parte agentul
constatator;
Contravenientul are obligaia s predea copia chitanei, n termen de 15 zile de la data
comunicrii prezentului proces verbal, la adresa .................., (organul de control cruia ii
aparine agentul constatator) situat n .......... str......................................... nr. ...........
judeul/sector .................. telefon .....................
Dac contravenientul nu achit amenda n termen de 15 zile de la data nmnrii/comunicrii,
se va proceda la executarea silit.
Consiliul judeean/Primria ................................ (autoritatea creia i aparine agentul
constatator)
.................................................... (organul de control/funcia)

........................................... (numele i prenumele), semntura


Am primit un exemplar
Contravenient .............................

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice


INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII
Inspectoratul Teritorial n Construcii .....................................
Inspectoratul Judeean n Construcii ..................................... (autoritatea creia i aparine
agentul constatator)
Seria ........ nr. ...............

PROCES VERBAL
DE CONSTATARE I SANCIONARE A CONTRAVENIILOR
ncheiat azi ..................
1. Subsemnatul ...................... n calitate de ..................., n baza legitimaiei de control
nr. .............., eliberat de .............., n urma controlului efectuat azi ....................
/ora
............,
la
sediul/antierul
.................................
am
constatat
urmtoarele: ........................................................................................
2. n conformitate cu prevederile ................................... aceste fapte constituie contravenii
la normele legale privind ......................................... i se sancioneaz cu amend
contravenional, astfel:
cf. art. ........ alin ....... lit. ......, - de la ........................ lei pn la ............................. lei;
i se aplic o amend de ........................................... lei
cf. art. ........ alin ....... lit. ......, - de la ........................ lei pn la ............................. lei;
i se aplic o amend de ........................................... lei
cf. art. ........ alin ....... lit. ......, - de la ........................ lei pn la ............................. lei;
i se aplic o amend de ........................................... lei
cf. art. ........ alin ....... lit. ......, - de la ........................ lei pn la ............................. lei;
i se aplic o amend de ........................................... lei
3. De svrirea abaterilor de mai sus se face rspunztor dl.(d-na.)persoana
fizic/juridic
............................
reprezentat
de
......................
avnd
ocupaia ............................, cu domiciliul/sediul n ............................, str. ...................., nr.
......, bloc ..., scara ......, etaj ....., ap ......, jude ................ sector ........., nmatriculat la
R.C. cu nr. .........., cod fiscal nr. ................., posesor al buletinului/crii de identitate/paaport
seria ........ nr. .............., C.N.P .................., eliberat()/emis de poliia/statul ................... la
data de .........................., tichet de nscriere a contraveniilor seria ........ nr. ........... (pentru
ceteni strini).
4. Subsemnatul(a) ...................... posesor al buletinului/crii de identitate seria ..........
nr. ................. eliberat() de ....................... la data de ..................., domiciliat
n ....................., str. ............, nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, ap ......,
jude/sector
...............,
C.N.P
............
n
calitate
de
martor,
declar
c
numitul ................................ nu este de fa/refuz/nu poate s semneze procesul verbal de
constatare i sancionare a contraveniilor.
AGENT CONSTATATOR ............. (numele
i prenumele)
semntura

CONTRAVENIENT .................... (numele


i prenumele)
semntura

MARTOR ............................. (numele i prenumele)


semntura
5. a) Alte meniuni ale organului constatator (contravenientul nu se afl de fa, refuz sau nu
poate s semneze, etc.).............................................................

b)
Obieciuni
contravenientului ......................................................................................................

ale

6. REZOLUIE DE APLICARE A SANCIUNII


Avnd n vedere faptele svrite, se aplic contravenientului, n condiiile art. 10 din Ordonana
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, o amend contravenional n
valoare total de ................ lei i n conformitate cu prevederile legale se dispun urmtoarele
msuri: ........................................
Msurile dispuse se vor realiza pn la data de ...................., contravenientul notificnd
organului de control ndeplinirea acestora n termenul stabilit.
7. NTIINARE DE PLAT:
Contravenientul urmeaz s achite suma total de ..............., lei, la C.E.C. sau la Direcia
Trezorerie i Contabilitate Public (denumit n continuare Trezorerie), n termen de 15 zile de la
data comunicrii prezentului proces verbal, iar sumele vor fi ncasate astfel:
- 75 % din suma total, adic ................ lei n contul nr. ................. deschis la
C.E.C./Trezorerie, sum care se face venit la bugetul de stat;
- 25 % din suma total, adic ................ lei n contul nr. ................. al Inspectoratului
Teritorial/Judeean n Construcii ......................, deschis la C.E.C./Trezorerie ................,
sum care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judeean n
Construcii ...............................................
Contravenientul are obligaia s predea copia chitanei, n termen de 15 zile de la data
comunicrii prezentului proces verbal, la sediul Inspectoratului Teritorial/Judeean n
Construcii
.......................,
situat
n
str.
.................................
nr.
............
judeul/sector ....................... telefon .....................
Dac contravenientul nu achit amenda n termen de 15 zile de la data nmnrii/comunicrii,
se va proceda la executarea silit.
8. Potrivit prevederilor art. 31 i art. 32 din Ordonana Guvernului Romniei nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, mpotriva prezentului proces verbal de constatare i de
sancionare a contraveniei se poate face plngere, n termen de 15 zile de la comunicare, la
Inspectoratul Teritorial/Judeean n Construcii ........................ care are obligaia de a o
nainta spre soluionare judectoriei n a crei raz teritorial a fost svrit contravenia.
9. Prezentul proces verbal s-a ntocmit n 3 exemplare, coninnd rezoluia de aplicare a
sanciunii i "ntiinarea de plat" i s-a nmnat/comunicat contravenientului un exemplar, n
copie, personal/prin afiare la domiciliu/cu scrisoare recomandat cu confirmarea de primire
nr. ......... din ..................
AGENT CONSTATATOR .............
(numele i prenumele)
semntura

CONTRAVENIENT ....................
(numele i prenumele)
semntura

Am primit un exemplar
Contravenient
.....................................
MARTOR ............................. (numele i prenumele)
semntura

Publicate n Monitorul Oficial cu numrul 231 din data de 8 aprilie 2002