Sunteți pe pagina 1din 6

SECTIA

DE VOTAR

NR . 355

FUMATU

INTERZIS
ALEGERI

PREZIDENTIA

2014

ALEGATORII SE POT
PREZENTA PENTRU
EXERCITAREA
DREPTULUI DE VOT
IN DATA DE
16 NOIEMBRIE 2014
INTRE ORELE
07,00 21,00

FOLOSIREA
TELEFOANELOR
MOBILE IN
INTERIORUL
CABINEI DE VOT
ESTE
INTERZISA