Sunteți pe pagina 1din 36

STRUCTURA LINGVISTIC A B1BLIEI DE LA BUCURESl1

I PROBLEMA CONTRIBUTIEI SALE LA DEZVOLTAREA


LIMBII ROMNE LITERARE
IOANAMOLDOV
ANU
1. Introducere. Metoda de lucru
"Monument literar fr pereche" - cum a numit-o Iorga' --, Biblia de la
1688 a solicitat "un imens efort filologic i editorial, fr precedent n cultura
romneascde pn atunci,,2.Tiprit sub auspiciile lui erban Cantacuzino,ea a
rspuns unei necesiti i a satisfcut un mare orgoliu: necesitatea cunoaterii
integrale a unui imens tezaur de gndire i simire, revendicat de toate popoarele
cretine ca o component indispensabila moralei, nelepciunii i religiei lor;
orgoliul unui domnitor care, prin actele sale politice i culturale, se voia
recunoscut ca un vrednic urma al mprailor bizantiniJ. Cei doi factori
deterrninani ai progresului culturii, nevoia i ambiia, s-au conjugat/in mod
fericit, finalizndu-se n "unul din cele mai nsemnate evenimente djn viaa
spirituala poporuluiromnesc'".
f
Considerat,pe drept cuvnt, "cea mai impuntoarenfptuire strdaniei
religioase din epoca feudal'", Biblia lui erban - cum a fost numit - este, n
acelai timp, una dintre operele reprezentativeale umanismuluiromnesc".Ca i
JN.Iorga,
Istoria
literaturii
romne
i'nsecolul
alXi/lll-lca
(1688--1821),
1,Bucureti,
1901,
p.415.
2 VirgilCndea,Raiuneadominant.
Contribuiti
la istoriaumanism
uluiromnesc,
Cluj,
1979,p. 114.
3Pentrurolulluierban
Cantacuzino
n tiprirea
criii pentrusemnificaia
patronajului
su,
a se vedeaVirgilCndea,
Semnificaia
politicIlunuiactdeculturfeudal,in "Studii.Revist.
de
istoric",
XVI,1963,nr.3.
4tefanCiobanu,
istorialiteraturii
romnevechi",
Bucureti,
1989,p.204.
5George
Ivacu,
Istorialiteraturii
romne,
1,Bucureti,
1969,p.221-222.
6 Desprecaracterul
umanist
al Biblieide la 1688,a se vedeaVirgilCndea,
Semnificaia.
p.652-654;
idcm,Raiunea
dominant,
p. 116-128.
149-153;
ZoeDumitrescu-Buulenga,
Impulsuri
umaniste
n traducerea
i editareaBiblieide la Bucureti,
n .Dacorornania",
7, 1988,p. 83-89
(relundu-l
pe Iorga,atribuie
aceste"impulsuri"
luiConstantin
Cantacuzino
- explicaie
ndoielnic,
datfiinddumni
fidintreStolnici erban-Vod);
idem,Unreperal umanismului
romnesc,
nRITL,XXXVI,
1988,nr.3--4,p. 178--179.
AUL,t.XXXIX
- XL!,1999-2001,
Bucureti,
2003,p.65-100

66

IOANAMOLDOVANU

traductoriiPsaltirii de la Blgrad (1652), care aveau convingereac "apa totu-i


mai curat i mai limpedein izvor dect n praie", traductoriiBibliei renun.la
versiunile slavone, fixndu-i"temeiul" in versiunea greac a Septuagintei,mai
apropiat de originalul ebraic. Imperativulad fontes! al lui Petrarca a nsufleit
umanismuleuropean,determinndo ampl micarede traducerea "crilorsfinte"
plecndde la originalelelor manuscrise,care au fost supuseunei ascuitecritici de
text n special protestaniii-au dovedit miestrian critica filologic- i nu este
de mirare c Nicolae Milescu i-a ales drept baz a traduceriisale reputataediie
protestant de la Frankfurt pe Main (1597). Ea a fost redat n ntregime n
romnete,dei cuprindeai cri necanonice,respinsede BisericaOrtodox,cum
era tratatul filozoficdespre Raiunea dominant,atribuit lui IosephusFlavius,care
a fost tradus sub titlul Pentru singur iitorul gnd. "Sub raport doctrinar- arat
Virgil Cndea - acceptarea ortodox a unei ediii protestante a Bibliei este un
adevrat scandal i numai spiritul critic al unor crturari laici l poate explica'".
AcelaiVirgil Cndeaa observatc, prin intermediulacelei ediii, au ptruns i alte
idei protestante:prezentareaBibliei ca o carte de lectur, accesibiltuturor",i a
VechiuluiTestamentca temeliea religieicretine",
ntr-o apologiedin anul 1685,Milescuconsideralimba greac drept expresia
organic i unic a credinei ortodoxe.Ca umanist ortodox, el este printre primii
care realizeazo schimbarede direcie a literaturiinoastrereligioase,care iese din
7VirgilCndea,
Raiunea
dominant,
p, 317.Pe de altparte,ediiaprotestant
considera
"apocrife"
criapreciatedrept"canonice'"
de ctreortodoci
(ibidem,p. 149--150),
Profesorul
Alexandru
Andriescu
(LoculBiblieide la Bucureti
n istoriaculturii,literaturii
i limbiiromne
literare,n vol.Monumenta
linguaeDacoromanorum.
Biblia(/688),pars,I, Genesis,
Iai,1988,
p.20) neagfaptulc alegereaediieiprotestante
ar dovediun punctde vedereneortodox,
iar
mitropolitul
Plmdeal
chiari laudpetraductori
pentruopiunea
lor,carear probac "oamenii
Bisericiide la noi nu erauincluintr-unconfesional
absurd,ci permeabil.
la nou,i tiinific,
modern,
orideundear Ii venit"(Bibliade la Bucureti,
Cinea fcuttraducerea",
n BOR,XCVI,
1978,nr, 9-10,p. 1016),Totui,hotrrea
Sinodului
de la Ierusalim,
din 1672,citatde Virgil
Cndea,
exclusese
aceastcartedinBibliaortodox,
considernd-o
pe dreptcuvnt"apocrif",
iar
ediiileulterioare,
ortodoxe,
aleBibliei,
nuo maicuprind.
8VirgilCndea,Raiuneadominant,
p. 331.Citirea"de ctretoti"a Biblieiera o idee
umanist
pe carei-onsuiser
protestanii;
ea aparela noincdinprefecle
crilorcoresicne,
traduse,
dupcumsetie,subimpulsul
Reformei.
Oregsirn
n prefatapatriarhului
Dosithci
laBiblia
de la 1688,prefacarese parec nu-iaparine,
devremecetot Dosithei
impusesc,
la Sinodul
din
1672,hotrrca
ca Scriptura
"snu tie cititde toi,ci numaide ceicareaupregtirea
cuvenit".
Mitropolitul
AntoniePlmdeal
nu inesemnade aceasthotrrecndafirmc "n ortodoxie
SfntaScriptur
n-afostinterzis
lecturii"
(Sfnta
Scriptur
nBiserica
ortodox,
n.Dacoromania",
7,1988,p.21),
9Prelund
o informaie
dinediiade la Frankfurt
pe Main,autorulprefeei
ms.45 spunec
. Vechiul
Testament
.Jastcmaipresusdecttoatealtecrictesnt[...1 i toatlegeanoastrcu
aceastas ntemcliaz"
(dupVirgilCndea,Raiuneadominant,
p. 112--113).
Observm
e
referina
nuse [acela ntreagaBiblic,ci doarla Vechiul
Testament,
i maitimctemeiulrcligiei
ortodoxe
nuestcVechiul,
ci NoulTestament,
n ms.4389unghiul
de aprecierc
teologic
estediferit:
aicise vorbete
desprentreagaBiblieca despreo "cartea erilor",
adic.de "dumnezeiasca
lege
vechei rwau".

STRUCTURA
LINGVISTIC
A BIBLIE!
DE LA

67

sfera de influena culturii slavone i se integreazn cultura de factur greac.


Literalisrnulextremal secoluluial XVI-leaeste atenuat,admindu-seunele abateri
de la liter n favoareasensului'";dar ele nu marcautotui o desprinderecomplet
de presiuneaoriginaluluibiblic.
Pentru a apreciarezultatulacestei metode, ilustratnu numai de Milescu,dar
i de ali crturaricare au contribuitla definitivareatraduceriisale, ne-ampropuss
reanalizmpunctelede vederedeja exprimate,plecndde la o sinteza rezultatelor
la care a ajuns cercetarea lingvistic din ultimul timp. n cea mai mare parte,
materialula fost preluat din studiile ample ale profesoruluiVasile Arvinte!' i din
monografia lui Ion Gheie12,dar acest material a fost reordonat dintr-o tripl
perspectiv,sugeratde un articolal lui Leiv Flydall3.
Dup Flydal, limba fiecrui individ se caracterizeazprin coexistena, n
proporiidiferite,a unor structuridecalate,pe care le numete"structuri lingvistice
simultane".Decalajulpoate fi temporal, dat de coexistenafenomenelorarhaice cu
cele din limba vorbit; spaial, dat de coexistenafenomenelorcare aparin unor
dialecte sau graiuri diferite; social, dat de deosebirile de nivel sociocultural.
Cercetareaacestor decalaje necesito perspectivadecvat:diacronic (n primul
caz), diatopic (n al doilea) i diastratic (n al treilea). Fiecare vorbitor, spune
Flydal,are posibilitateade a face o alegere stilistic interstructural,optndpentru
unul sau altul dintreelementelestructurilorpe care le cunoate.
Judecnd dup studiile existente,Biblia de la 1688 este adecvat tipului de
analiz propus de Flydal, ea fiind un exemplu tipic de coexisten,;:1unor
"structuri lingvistice simultane". Fiecare capitol al lucrrii noastre va incerca s
releve aceste structuri din perspectiv diatopic (elemente regionale murlteneti,
moldovenetii, eventual, ardeleneti), diacronic (elemente arhaice i /inovaii)
i diastratic (elemente ale limbii vorbite, populare, i ale celei scrise, savante),
selectate din toate nivelurile limbii (fonetic, morfologie, sintax i lexic). Pe
baza rezultatelor din fiecare capitol, vom 'incerea s precizm contribuia Bibliei
la dezvoltarea limbii literare romneti, i anume: la unificarea, la modernizarea
10Acestlucruesteevideniat,
n ms.45.,de procedeul
de a ntregisensulprinparanteze
unghiul
arc,adugnd
cuvinte
saulegturi
carenuseaflaunoriginal,
dartrebuiau
presupuse
pentrua
nelege
fraza.Ms.45fusesepregtit
cao adevrat
ediiecritic,
darnevoiadea tiprictmairepede
carteaa fcutcas se renunela acestprocedeu,
cti la indicarea
princifrea ordini
i cuvintelor
n
original,
de lacaretraducerea
erasilituneorisseabat.DupN.A.Ursu,nuMilescu,
ci Dosoftei
arfi alctuit.
"dupmetodele
filologice
aleumanitilor,
aparatul
critic
al traducerii"
(Notei variante
la vol. Dosoftei,
Opere,I, Bucureti,
1978,p. 507.Vczii idern,Noiinformaii
privitoarela
manuscrisul
autografi la textulrevizuit
al Vechiului
Testament
tradusdeNicolaeMilescu,
n LR,
XXXVIII.
1988,nr.5).
IIVasileArvinte,
Studiulingvistic,
n vol,Monumenta,
pars1, Genesis,
Iai,1988;pars11,
Exodus,
lai,1971;parsIII,Leviticus,
lai,1993;parsIV,Numeri,
Iai,1995.
1210n
Gheie,
Bazadiaiectal
a romnei
literare,Bucureti,
1975.
13LeivFlydai,Remarques
SUI'
certainsrapportsentrele styleefl 'etatde langue,n "Norsk
Tidsskrift
forSprogvidenskap",
XVI.1952,p.244-256.

68

IOANAMOLDOV
ANLJ

i la diferenierea stilistic a acestei limbi. Putem rezuma aceast metod prin


urmtorultabel:

naintede a intra n subiect,mai facemcteva precizri:


1 Analizanu are n vedere manuscrisele,ci doar textul Bibliein varianta sa
tiprit,singuracare putea contribuila dezvoltarealimbiiliterare.
2. Am considerat faptele drept "munteneti"sau "moldoveneti"nu plecnd
de la situaia actual a graiurilor, ci de la aceea existent n a doua jumtate a
secoluluial XVII-lea.Pentruapreciere,ne-amorientat,n general,dup limbacelor
dou manuscriseale Bibliei,aa cum procedeaziV. Arvinten analizeleD-sale:
ms. 4389
muntenesc) i ms. 45 (= moldovenesc,cu muntenizri sporadice,
datoratecopistului),Ca i Dvsa,am vzut n grafie un reflex al pronuniei,dei, n
unele situaii,acest lucru este discutabil(cumvom vedea n continuare).
n interpretarea fenomenelor din textele vechi nu exist ntotdeauna un
consens al specialitilor.Spre exemplu,un fenomencare astzi este moldovenesc,
pronunareadur a consoanelor uiertoare i j, pare s fi fost muntenescn
secolulal Xv ll-Iea (se ntlneten 1118.
4389), i invers,pronunarealor palatalat,
existentastzi n graiul muntean,pare s fi avut pe atunci rspndiren Moldova
(se ntlneten ms. 45). Constatndaceast situaie, HeimannTiktinl4,urmat de
Alexandru Philippide" i de Ion Gheie.'",a apreciat c normele dialectale din
secolul al XVII-leaerau altele dect cele actuale. Teoria aceasta a fost combtut
ns de GheorgheIvnescu17,Dup opinia sa, grafiile din secolul al XVI1-1eanu
reflectaupronuniadin graiuri, ci una cu mult mai veche. O serie de exempledin
documentelesecolului al XV-lea par s indice faptul c nc de atunci (dac nu
cumva mai dinainte) se petrecuse durificarea uiertoarelor n Moldova i
nmuierealor n Muntenia.Deci, n secolul al XVII-lea,graiurilemoldovenesci
muntenescaveau, sub acest aspect, aceeai nfiareca i astzi, numai c ea era
mascat de grafie. "nclin pentru ipoteza- spunea Ivnescu- c i n secolul al
XVII-leaclasa cult moldoveneascpronunas, si, f, i, i c grafiilee, i,je,ji
14IL Tiktin,Studienzur rumanischen
Philologie,
I, Leipzig,J884,p. 99 i urm.(citatde
Philippide;
vezimaijos,nota.15).
15Alexandru
Philippide,
Introducere
n istorialimbeii litera/ureiromne,Iai, 1888,
p. 115
16IonGhetie,op.cit.,p. 84, 140--145;
idcm,Istorialimbiiromneiterare.
Priviresintetic,
Bucureti,
1978,p. 82; idcm,lntroducere
in dialectologia
istoricromneasc,
Bucureti,
1994,
p.150i 152,
17Gheorghe
Ivnescu,
Problemele
capitale
alevechii
romne
literare,
Iai,1945,
p.243iunu.

STRUCTURA
LINGVISTIC
A BIBLIEI
DELA

69

se explic prin tradiia ortografic din acel timp. Trebuie s admitem totui c
mcar din cnd n cnd clasa cult pronunai le, li, te, z, intocmaicum e cazul cu
clasa moldoveneascde azi (limba scris influeneazdoar asupra limbii vorbite).
f... ] Pentru noi este ns clar c n Moldovagraiul popular [... ] avea i z velari
(cu efect velarizant asupra vocalelor urmtoare) deja de la 'inceputulsecolului
al XVII-lea"J8.G. Ivnescuexplica n mod asemntorsituaia din Muntenia,unde
"era o alt tradiie ortografic dect 'in Moldova [... ], in contradicie [... ] cu
probelec n acel seccl s i i erau deja muiai"!".n finalul capitolului,G. Ivnescu
era de prerec ipotezaunei normeortograficeera mai puin plauzibil- cel puin
n Moldova- i c trebuie invocato diferenieresocialntre "graiul aristocraiei
moldoveneoriginare din Maramure",care avea pe .il,i muiai, i graiul popular,
.
1a s,v zvdun,,20
care ajunsese
.
Teoria lui G, Ivnescu este mbriat de V. Arvinte, care combate
interpretarealui Ion Gheie21.Dup D-sa, "situaiaeste, prin urmare, inversdect
cea existent astzi n vorbirea populardin cele dou provincii.Ea se explic n
cea mai mare msur prin tradiia grafic". Dar, ca i G. Ivnescu, autorul
presupunetotui "Ia crturarirostirea cu uiertoarelemuiate" In Moldovai dure
n Muntenia.Dac am considerafenomenulo simpl "tradiie grafic",el nu ne-ar
mai interesan lucrareanoastr.Totui,V. Arvintepare s admit,cel puin pentru
manuscriseleBibliei,o pronunarereal, de vremece descriefenomenulnu ca pe o
simplgrafie,ci vorbetedespre"rostireadur a uiertoarei" sau despre "rostirea
palatal a uiertoarei". Ca i G. Ivnescu, Dsapresupunedou "variante ale
limbii literare",numaic nu le mai explic.printr-odiferenieresocial(hstocraie
- poporul de jos), ci printr-unaculturaln sens larg (oameniculi - oatpeni lipsii
de cultur).n aceastipotez,dac nelegembine, schimbareaunei forine precum
cenue din 1118.
45 n cenu n cartea tiprit ar trebui interpretatnu'ca nlocuirea
unei gratii moldovenetinereale (tradiionale)cu o grafie rnunteneascnereal, ci
ca nlocuirea unei norme vorbite cu o alt norm vorbit. Ca i V'. Arvinte, vom
considera deosebirile de timbru ale uiertoarelor ca un caz de difereniere
diastratic,iar nu diatopic,aa cum le consideraserTiktin,Philippidei Gheie.
3. Nu mai puin dificil este deosebireadintre fenomeneleregionale i cele
populare. Astfel, un fenomen care astzi este muntenesc,anume pstrarea lui ia
etimologicn el tia, el ia, pare s fi fost popularn secolul al XVII-lea.Inovaia
moldoveneasca nchideriila je (el tie, el ie) nu apare n ms. 45 al traducerii lui
Milescu i este slab arestat n texte din veacul al XVH-lea22.Se pare c ea nu
reuise s se extind n cadrul subdialcctuluimoldovenesc.De aceea, prezena n
18ibidem,
p.245.
19ibidem,
p.246.
20Ibidem,
p.264.
21VasileArvinte,
Studiulingvistic
laFacerea,p.56,laIeirea,p,6-7,laPreoia,p.3--4.
22IonGhcie,
Bazadiatectal
..., p. 120.

70

IOANAMOLDOV
ANU

Biblie a formelorcu ia nu pledeazneapratpentru caracterulmuntenescal limbii


acesteia.Tot astfel, un fenomencare astzi caracterizeazgraiurile moldoveneti,
pluralul n - al neutrelor terminate n -r (car, izvoar, pahar etc.), datorit
velarizrii lui -e, era popular n secolul al XVII-lea, intlnindu-se i n texte
munteneti(ntre care ms. 4389).
4. Vom consideraun fenomen"arhaic"nu din perspectivasituaieiactuale,ci
din aceea a secoluluial XVII-lea.Astfel, cu greu am putea numi "arhaice"formele
de imperfectpersoana a VJ-a (ei intra, ei era etc.), prezente n Biblie, pentru c
inovaia bnean a formelor cu -Lianalogic i face apariia n scris abia spre
sfritulsecoluluial XVIII-lea23.
Nu avem nici un indiciuc aceast inovaiear fi
fost cunoscutde traductoriimoldovenisau munteniai Biblieide la 1688 i c ei
ar fi respins-o,optnd pentru formelemai vechi. Deci, n acest caz, ei nu aveau n
uz dou "structurilingvisticesimultane" fenomencare va aprea mult mai trziu,
pe timpul lui Heliade.
5. Am considerat"regionale"acele fenomenearhaicecare deveniserproprii
unor graiuri i serveaula deosebireaacestora.De exemplu,africatamoldoveneasc
g, provenitdin lat. j + 0, u sau din lat. d, g + 1; reflectaun stadiu mai vechi dect
uiertoarea munteneascj. Dar, n secolul al XVII-lea, decalajul diacronic se
transforrnasentr-undecalajdiatopic,ntre graiurilemoldovenesci muntenesc.
6. Invers, am considerat"arhaice"acele fenomenecare nu deveniserproprii
graiurilor, ci caracterizau limba veche n ansamblu. Astfel, -u final
postconsonantic,prezent astzi n graiurile din sudul Moldovei i din estul
Munteniei", aprea frecvent n jurul lui 1700 nu numai n textele moldoveneti
(ms. 45, cronica lui Neculce),dar i n scrierilecronicarilormunteni,de exemplula
Radu Greceanu", unul dintre traductoriiBibliei de la 1688. n aceste condiii,
nlturarealui parialn tipriturade la Bucuretipare s se explice mai bine ca o
reaciefa de un fenomenapreciatca "arhaic"dect ca o "muntenizare".
n. Structura lingvistic a Biblieide la Bucureti
din perspectiv diatopic
Mult vreme s-a crezut c Biblia lui erban reflectexclusivgraiurilesudice.
n lucrareaRumnischeSprache und Literatur ( 6), MosesGaster spunea:"Limba
este n ntregime aceea a dialectului muntenesci se deosebetefundamentalde
dialectulmoldovenesc".Dar el nu excludeaposibilitateaca lucrarea, scris iniial
n grai moldovenesc,s fi fost muntenizatla tiprire,pentru c "nu numai o carte
23Ibidem.
p. 170.
24Al. Rosetti,Istorialimbiiromnede la originipnin secolulal XVII-Jea,
Bucureti,
1968,p.688.
25Al.Rosetti,8. Cazacu,
LiviuOnu,Istorialimbiiromneliterare,1.Dela originipnla
nceputul
secolului
alXIX-lea2,
Bucureti,
1971,p.316.

STRUCTURA
LINGVISTIC
A BIBLfEI
DE LA

71

scrisntr-unanumitdialecta fost schimbatn alt dialect atunci cnd s-a tipriC26,


Punctulde vedere al lui Gaster a fost mprtitde Gh. Nedioglu,dup care "limba
Bibliei [, .. ] a impus definitiv graiul muntenesc ca baz pentru limba literar a
rornnimiintregi,,27
,
Prezentatntr-un manual colar din 1930, ideea s-a transformat repede n
dogm. La acest proces a contribuit Al. Rosetti, care susinea, n anul 1942, c
Biblia bucuretean"desvreteimpunereagraiuluimunteanca limb literar=",
iar ntr-unmanualcolar din anul 1946,scris n colaborarecu J. Byck, se referea Ia
ea ca la o "oper de fixareca limb literara graiuluimuntenesc=".n tratatul scris
n colaborarecu B. Cazacu i Liviu Onu, Rosetti i menineapunctul de vedere,
vznd importanalingvistica Biblie; n "consolidareatrsturilorrnuntenetiale
limbii literare?". Toate alternaneleconstatateaici, n diverse compartimenteale
limbii, erau apreciate ca existente n limba literar a epocii; nici unul dintre
fenomenenu era consideratmoldovenesc.
Prin astfel de afirmaii,Nedioglu i Rosetti plasau unificarealimbii literare
romneticu dou secolemai devreme,Punctul lor de vedere era mprtiti de o
serie de istorici sau de istorici literari, care insistau asupra caracterului unitar al
limbii acestei opere. Constantin Solomon era convins c "tlmcitorii de la
Bucureti [= fraii Greceanu,dup opinia sa] traduc Biblia ntr-o limb unitar, o
limb care trebuia s fie neleas de romnii de pretutindeni?". Dup tefan
Ciobanu, "fraii Greceanu au tiut s imprime textului VechiuluiTestamental
moldoveanuluiNicolae Milescuvigoareai energia graiuluimuntenesc",iar opera
lor "ncheie un capitol n formarea i evoluia limbii rornnetiJiterare=". n
manualulde istorie literaral lui Gabriel Drgan,ea este prezentatca "cea dinti
oper unitar de limb romneasc?". i Virgil Cndea vorbt
despre "un
moment capital n procesulde formarea limbii romane literare'r'",iar mitropolitul
Antonie Plmdeal susine c "limba Bibliei e limba din zona Bucureti -Trgovite. [. ,] Prin Biblie, limba s-a rspndit peste tot pe unde erau romani,
Cartea a circulat mult?". n tratatul academic de Istorie a literaturii romne, se
apreciaz c lucrarea "a contribuit la impunerea graiului muntenesc ca baz a
2(,DupPetreV.Hanc,
Studiideistorieliterar,Bucureti,
1970,
p, 109,
27DupIon Gheie,Bibliade la Bucureti
i procesulde unificarea limbiiromne,n
vol,Studiidelimbliterarifilologie,
Il,Bucureti,
1972,p.54,
28ALRosetti,
Istorialimbiiromne,
Noiuni
generale,
Bucureti,
1942,p,80,
2'!ALRosettiiJ. Byck,Manualdeliteratur
i limbromn
pentruclasaa VI-a,Bucureti,
1946,p.73,
30Al.Rosetti,
13.Cazacu,
LiviuOnu,op.cit.,p, 167,
31Const.Solomon,
Bibliadela Bucureti
(J688).Contribuiiuni
nouistoric
o-literare,
Tecuci,
1932,p.48,
32tefanCiobanu,
op.cit"p,204,
33Gabriel
Drgan,
Istorialiteraturii
romne,
Bucureti
1946,p. 70,
34VirgilCndea,
Paradisul
igrdina,nR1TL,
XXXV,
1987,nr.3-4,p.20.
35Antonie
Plmdeal,
BibliadelaBucureti,
p, 1006,

72

IOANAMOLDOV
ANU

limbii literare", n pofida numeroaseloralternane, considerate proprii graiului


. ,In epoca vecIte36.
respectiv
Dimpotriv, Ovid Densusianu vedea n aceast oper un regres fa de
crile coresiene, sub aspectul unitii limbii, datorit numeroaselor forme
moldoveneticoninute in paginile ei37Amesteculfusese sesizat mai nainte de
ctre istoriculV. A. Urechi, care i-l explica prin colaborareaunor crturari din
provincii diferite. Dup prerea sa, prin Biblia lui Serban "ctig mult in
unificare limbaliterar romneasc,din cauz c la publicareaei iau parte romni
din ambele principate, ca Radu i erban Greceanu (munteni) i Mitrofan, fost
episcop de Hui (moldovanj'r". Elogiul fcut lipsei de unitate a Bibliei, de ctre
V. A. Urechi, era motivat de credina sa c romna literar.este rezultatul unei
sinteze a graiurilor moldovenesci muntenesc, n timp ce condamnarea ei, de
ctre Ovid Densusianu, se fcea n virtutea convingerii lui c lifnba noastr
literar s-a constituit prin impunerea subdialectuluimuntean. De aceea Urechi
vedea o calitate acolo unde Densusianuvedea un defect.
Opinia lui Densusianu este reluat ntr-un studiu de ctre profesorul
G. Istrate,dup care Biblia, dei tiprit n ara Romneasc,"nu reprezintgraiul
acestei provincii" i, prin urmare, nu se poate spune c "marcheazun moment
hotrtorn impunereagraiuluimuntenescn limbanoastrIiterar,,39.
Prereasa se
ntemeiaexclusivpe prezenan Bibliea perfectuluicompus,folositn graiuriledin
Moldova, unde perfectul simplu a disprut. Argumentul acesta nu este ns
doveditor,pentru c studiile ulterioareale lui V. Arvinte au demonstratc Biblia
foloseten egal msur ambele forme de perfect, aa cum o fac, de altfel, cele
dou manuscrise,45 i 4389. De aici se vede c perfectulsimplu nu disprusenc
din subdialectulmoldovenesci c nu putem transferan limba veche o situaie
existentn graiurile actuale. Convins c Biblia de la Bucuretifoloseten mare
msurtraducereamai veche a Noului Testamentde la BIgrad (1648), G. Istrate
vedea n ea ,,0 oper de colaborarerezultat din eforturilecomune ale ardelenilor,
moldovenilori muntenilor=".Ar fi vorba deci de o prim sintez, similarcu cea
din epoca modern,numai c ideea influeneiardelenetin limbaBiblieirmneo
simplpresupunere.
ntr-un studiu din anul 1972, Ion Gheie demoleazpur i simplu concluzia
lui Al. Rosetti, printr-o ampl serie de exemple,culese n cea mai mare parte din
domeniul foneticii, unul din domeniul morfologiei i cteva din acela al
vocabularului.Dup Dvsa,teoria lui Rosetti "este contrazisn mod constant" de
fapte: .Biblia de la Bucureti e departe de a oferi un model de grai muntenesc
36istorialiteraturii
romne,
1,Bucureti,
1964,p.457.
37OvidDensusianu,
Opere,III,Bucureti.
1977,p.28.
'1B
V.A.Urechi,
Schiedeistorialiteraturei
romne,
Bucureti,
1855,p. 133.
'19G. Istrate,Origineai dezvoltarea
limbiiromneliterare,n AUI,s.n.,sec,Il! (tiine
sociale),
tOI11.
1Il,1957,fasc,1-2,p.86,87.
40Ibidem,
p. 88.

22

STRUCTURA
LINGVISTIC
A BiBLiE!
DE LA

73

literar, prezentndnumeroase particulariticare contravin normelor tradiionale


ale scrierilormunteneti,aa cum fuseserele fixatein tipriturilecoresiene,i se
ndeprteaz totodat de normele unice supradialectale ale rornnei literare,
cristalizare definitiv n cea de a doua jumtate a secolului al XIX-lea". n
consecin,"Bibliade la Bucuretin-a putut desvriimpunereagraiuluimuntean
ca baz a limbii literare";dimpotriv,ea "reprezintpunctulculminantal influenei
graiului moldovenescasupra limbii scrise n Muntenia n secolul al XVU-Jea,,4J.
Totui, Ion Gheie recunotea caracterul dominant al trsturilor lingvistice
munteneti". De aceea, ntr-un articol ulterior, D-sa nu nega faptul c opera
respectiv "a contribuitla impunereagraiului muntean ca baz a limbii literare",
dei "n-ajucat un rol decisivn unificarealimbii literare"-- cum se afirmase".
Un punct de vedere apropiatde acela al lui Gheie are Petre V. Hane, dup
care "Biblia nu e scris n dialect muntenesc,dar se apropie de el". Explicaia
faptuluiar fi aceea c traductorulnsui,N. Milescu,ar fi avut o limbamestecat,
"trind n ambele ri,,44.Dar aceast explicaienu este deloc convingtoare.Mai
nti, Milescua trit n Tara Romneascdoar un an, ntre 1659 i 1660, cnd l-a
nsoit pe Gh. Ghica,timp prea scurt pentru a-i schimbagraiul, n al doilea rnd,
studierea ms. 45 nu conduce Ia ideea unui amestec,ci dimpotriv,relev un grai
moldovenesccurat, pe care copistul muntean nu a reuit s-I altereze prea mult.
Amestecula aprutn faza final a elaborriiBibliei,nu n faza iniiala sa.
Intr-un studiu din anul 1985, Felicia erban diminueaz simitor rolul
elementuluimuntenesc:dup prereaD-sale,"rezultatuleste un amestecde graiuri"
att sub aspect lexical, ct i sub aspect fonetic". Consacrndcteva studii cu
caractermonografieprimelorcri ale Bibliei,V. Arvinteconstat,de asemenea,"un
amestecde norme?", care angajeaztoate compartimentelelimbii,mai pmin sintaxa.
Caracterulexhaustival acestor studii a permis ca ideea amestecului,['pnatunci
exemplificatmai mult sau mai puin sumar,s fie pentruprima dat demonstratn
mod convingtor.Indicaiilede frecven,la care autorul recurgeq mod constant,
contribuie la relevarea ponderii fenomenelorprezentate,care se dovedete a fi,
ntr-adevr,mai marepentrucele muntenetidectpentrucele de tip moldovenesc.
Un inventar sumar al particularitilordialectale confirm acest punct de
vedere, dar ne ajut totodats semnalmun fapt important,care nu a fost subliniat
ndeajuns:acela cfoarle puine norme exist in stare pur; de obicei ele se aplic
in mod inconsecventla toate nivelurile,aa nct maifiecare norm coexist cu
abaterea de la ea, reflectnd o norm de tip diferit. Ceva mai mult, alternana
41lanGheie,
BibliadelaBucureti
..., p.54-55i64;veziiBazadialectal
..., p.342.
42Idern,BibliadelaBucureti
..., p.61.
43Idem,Bibliadela Bucureti
nluminaunorcercetri
maivechii mainoi,n LR,XXXII,
1988p.503
44PetreV.Hane,
OP.cit.,p, 112.
45Fcliciaerban,
Cuvinte
regionale
inprimele
traduceri
romneti
ale"CntriiCntrilor",
nci, XXX,1985,nr.1,p.47.
46VasileArvinte,
Studiuintroductiv
la Facerea,p. 103.Constatarea
estentritprinstudiile
introductive
laurmtoarele
treicrialeBibliei,

IOANAMOLDOV
ANU
._----

74 ---_._---_._--_.

...._--_

...

10

dintre norm i abatere angajeaz de multe ori acelai cuvnt, fie pe spaii mat
largi, fie chiar n cuprinsul aceleiai pagini. Pentru a evidenia acest lucru, vom
nregistraparticularitilepe dou coloane.
1. Particulariti

fonetice

Munteneti

Moldoveneti

- accentuln aripifl, prepelie;


- grupul a + n + voc. >i: clci,
cpti, denti,pine;
.- grupul a + m cons. >u: umbla,
umple;
...a neaccent,+ n + voc. '>e, i: strein,
striin;
- e neaccent. nchis la i: braile,
dobitoacile, hainile, ingirii, petir,
sufletile,ucinicii;
- e neaccent.netrecutla i nfecior;
- i netrecutla u n zioa;
- i pstratn mira;
- o pstratn coconii;
.- o neaccent, netrecut la u n preot,
preoasc;
.- pstrarea labialei n a fi.fiar.fier,
fierbe, firea. Forme corecte (etimologice): hicleug;

. accentuln arip, vultur;


- grupul el + n + voc. i (faz mal
veche): denti;
- grupul ci + m + cons. > (faz mai
veche): mple/nple;
- e neaccentuat pstrat: braelor,
ngerii,peter, sufletele;
- 1'1trecut a u A
111
zua48;
- disimilarealui o n cuconii;
palatalizarcalabialeif n a hi19,her /
hier, herbi "fierbi", hiar, hieresteu,
hiiarea "fierea"hirea, rchira. Hipercorecia n movil sI. m06'Y1a),
vicleanI ficlean magh. hitlen),
vicleni, viclenie, vicleug I ficleug
( magh hutlenseg);

47Repartiia
o tacelanGheie
dupatlasul
luiWeigand
(Bazadialectal
..., p.94).numai
carip
aparei'inms.45moldovenesc.
Estegreudespusdace vorbadeo intervenie
a copistului
muntean
sau
dacnucumva,
nperioada
veche,
arialuiaripnueramailarg.Dinacestmotiv,
probabil,
V.Arvinte
nu
sepronun
nprivina
repartiici
dialectale
a accenturii
(Studiu
lingvistic
laIeirea,
p. 1).Situaia
seamn
cuceaa cuvntului
vultur:
accentul
muntenesc,
vultur,
segsete
n ms.45.Deaceast
dat,V.Arvinte
explic
accentuarea
dinms.45prinintervenia
copistului
(Studiu
lingvistic
laPreoia,
p.1).
48Formaestecitatde IonGheie(Bazadialectal
..., p. 332)cu trimitere
la p. 755a,darla
aceastpagingsimzioa.Bnuim
c estevorbade o greeal
de notarea paginii,pentruc nici
verbulasmna-l-voiu,
citatlaaceeai
pagin,nusegsete
acolo.Zuaaparensn NoulTestament
delaBlgrad,
nversetul
corespunztor
(Matei.
6,34).
49Semnalat
de MihaiMoraru,
LocaobscuranBibliadela Bucureti,
n .Dacorornania",
T.
1988,p. 150.Palatalizarea
labialelor
nueranecunoscut
unorgraiurimunteneti
(estice)
i oltencti,
darea aparesporadic
n textemunteneti
dinsecolulal XVII-lea
(IonGhetie,Bazadialectal
...,
p.276,279,284,285)i nuafecteaz[\
dectpuinecuvinte;
n Bibliade la 1688fenomenul
estecu
multmaifrecvent
iangajeaz
o seriemaintins
decuvinte.

II

75

STRUCTURA
LINGVISTIC
A BIBLIE!

- nevelarizarea lui e, ea, i dup


spirantele s, z: aduser, asemna,
asemnare, mtase, osebi, se, seam,
sear, semnai, seminie, simire,
singur, esetur; Dumnezeu,pzeasc,
zi, zise(r). Forme corecte: arznd,
smbetele,sngele;
-- nevelarizarea lui e, ea, i dup
africata : preoeasc, ermuri, estur, esut, viel;
- africata rostit muiat n final:
ardei, aruncai, ai, cutai, chinuii,
ci,
, coti,
) _JC
faceti,
J glcevii,
J ti,
J. toti;
J
- rostireadur a lui 1final:fel;
- nevelarizarea lui e, ea, i dup
labiale:albea, iubescu,merg, topesc,
veae, vemintele.Formcorect(etirnologic):zmislit;
--nevelarizarealui e, i dup t, d, n, r:
blestemul,Dumnezeu,nedejdui, obrezui, Reveca,strica, strig;
- trecerea la j a africatei g: ajutoriu,
batjocori, mprejur, ncunjurate,joc,
juca, judeca, jug, junc, junghere,jur,
jurmnt;
- trecereala z a africateidz: general;
sonorizarealui s n grupurilesm, sn:
zmaragd, zmirn, zmoahl, zmochin,
zmult,znop;
-- nepropagarea lui n n genuchi,
mnuchiu,rnichi;
-- forma indrt (corespunzndmold.
fndrptu).
2. Particulariti

- velarizarea lui e, ea, i dup


spirantele ,1,',z: adusr, asmna,
asmnare, mtas, osbete, sam,
sar, s, smnai, sminie,smire,
sngur, stur; Dumnezu, pzasc, zi, zsetr). Hipercorecian
arzind, simbetele,singele;
- velarizarealui e, ea, i dup africata
: preoasc, rmuri, stur, sut,
vil. Forme hipercorecte. aiind,
trimitind;
- africata rostit dur n final: arde,
arunca, a, cutat, chinui, c, co,
face, glcevi, i, to;
rostirea muiat a lui 1 final: jeli,
feliuri;
- velarizarealui e, ea, i dup labiale:
clipasc, curvsc, vac, vrtute,
vemntele,vorovasc. Hipercorecia
n zemisli;
- velarizarea lui e, i dup t, d, n, r:
blestmul, Dumnzu, hiarlor, ndejdui, obrzui, s omoarc",prate,
Rveca;
..
- meninerea africatei g:/pgiutoriul,
batgiocurete,mpregiur,mdungiurar,
giunghiiare,giurmnt; ;'
.- nesonorizarealui s n grupurilesm,
sn: snop;
- propagarealui n n genunchi;

morfologice

Munteneti

l'vfoldoveneti

- articolul posesiv variabil: "toate ale


lui", "ale cui snt acestea", "copii a
lui", "trupul [... J al psrilor";

--articolul
poseSIV invariabil:
"pcatele mele i a prinilor",
"otenii a lui Hrlstos", "n mijlocul
Ghebeii a cetii";

IOANAMOLDOV
_.._-----_ ANU..._-._---

76

- pl. art. mtimile;


- pl. brne (de la bru);
- sg. art. tatl;
- pron. personal de pers. Ill i VI:
dnsul, dnsa, dnii, dnsele;
-- contragerea n sintagmele prepoziionaledentr-nsul,ntr-nsul,ntr-inii;
- pron. nehotrtcelalalt;
._.pron. nehotrtcinevai;
- pron. negativnimeni;
- adj. nalt, -;
imperativuln -o: vinol;
_.. adverbele acum, dendrt, denluntru, nluntru,nainte, tocma;
- adverbeleaici, acolo;
- loc. adv. mai (imainte;
- prepoziiiledupe, dupre, mprejur;

------

12

- pl. art, mnule;


- sg. art, tatul;

- pron. nehotrtalalt;
- pron. relativ ce n locul lui care;
..-.pronumenegativnime;
-- adj. nalt, -;

- adverbeleaicea, acolea;
- adverbulastar "ast sear";
- prepoziiiledup, (rnold,i popular)
prejur.

- conjunciiledeaca, deca.
3. Par tic li 1a r j t iI e x j cal e 50
Munteneti
cuvintele: austru, bogz, broboan
"strugure", cearaf, cizm, crug,
curte, doic, ficat, ginere "mire",
gtlej, a (hjrpi "a jefui", judecat,
mociori, mum, ncovaln, nevast
"mireas",noroi, os, ppdie, prmcuit "msurat cu parrnacul",pisic,
praf / prah, rnichi, a scuipi, omc,
orli; taur, trcav, a vorbi, zpad,
zvast etc.

Moldoveneti
- cuvintele: a amistui, apesteal,
bhni,boinic,boleac,a buhni,chelug,
a dodi, dodeial, fgad, genune,
hasl, htrie, htru, hreasc, hricic, a
se ntuma.jmn,a jecui, lac "groap",
mlai "mei", a mlcomi,mlcomi,a
mlcomii, mreaj, ograd, omt,
palanc, pntece, poam "strugure",
pripoit "spnzurat",a prilei "a (se)
nstrina", proac "coard", puhoi,
puhoios, a rchira "a risipi",
sr(i)man "orfan", sicriiul, smrd
"tin",stog,a stropi,sudalm,a sudul,
suduitoriu, atr, ipot, ireag "ir",
tin, a (se)tmpi"a (se)toci","a slbi",
vizunie,vrtucios,a vorovi,CIzbori "a
se nla",a zgrci"a ngrozi"etc.

50Celemaimulteparticulariti
deacestfelaufostsemnalate
deN.A Ursu,Noiinformaii,
n
LR,nr.5,6il988inr.1,2/1989.

13

STRUCTURA
LINGVIST1C
A BIBLIE!
DE LA

77

Lista particularitilornu este, firete, complet,pentru c limbaBiblie; nu a


fost nc analizatn totalitateasa i pentru c nu le includei pe acelea mai mult
sau mai puin discutabile. Astfel, Ion Gheie consider conjuncia veri
munteneasc",dar ea apare i n ms. 45 al lui Milescu", ceea ce nseamnc nu
era necunoscutgraiurilor moldoveneti.Dup V. Arvinte, pronumelenehotrt
cevai, prezent in primele cri ale Bibliei, "pare a constitui o trstur
caracteristica normeisudice munteneti't",numai c acest punct de vedere,chiar
prudent exprimat, nu rezist in continuare,deoarece autorul nsui l constat n
Numerii i n ms. 4554.Dup opinia lui Ion Gheie, nu ar fi exclus ca o serie de
cuvinte, precum sudalm, sudui, tin, caracteristicegraiurilor nordice, s fi fost
cunoscutei In Muntenia,n perioadaveche": Dar, dincolo de aceste incertitudini,
este de pe acum evident faptul c puine sunt particularitilernunteneticare s
nu-i aib corespondentullor moldovenesc- i nu este exclus ca cercetarea
ulterioar s completeze lipsurile, atestnd sporadic abateri de la normele care,
deocamdat,se prezintca fiind unice. Decalajelesunt date mai mult de frecven,
pentru c primele sunt, n general, mai frecventedect celelalte. Dar i frecvena
este un criteriu relativ i, nu de puine ori, constatm c raportul ocurenelor,
indicatde V. Arvinte,se schimbde la o carte la alta".
Tabloul prezentat de noi relev faptul c particularitile moldoveneti
domin net in lexic, cele munteneiin morfologie,iar n fonetic cele dou zone
dialectale tind s se echilibreze, cu o uoar preponderen numeric a
particularitilorde tip sudic. n aceste condiii, ne ntrebm dac concluzia
provizorie a lui Ion Gheie, dup care "Biblia de la Bucuretii (...] trebuie
considerat [... ] un text muntenesccare a suferit o destul de puenic influen
nordic?", ar mai putea fi meninut.S-arputea considera la fel!de bine un text
moldovenesc(tradus i revizuit de moldoveni)puternic muntenizat, cu att mai
mult cu ct aceast idee corespunde intru totul adevrului istoric. Rmne in
picioare teza .amestecului de norme", cu precizarea c puine sunt normele
dialectale care s nu se neutralizezen textul definitival operei printr-o serie de
excepii.Caracteristicermn alternanele:arip i arip, denti i denti, implei
umple,sujletile i sujletele,zioa i zua, coconii i cuconii,fier i hier, hicleug i
vicleug,aduser i adusr, zi i zi, arznd i arzind,sngele i singele,ermuri i
rmuri, ardei i arde, fel i feli, vemintelei vemntele,zmislit i zemisli,
blestemul i blestmul, nedejdui i ndejdui, Reveca i Rveca, ajutoriu i
51IonGhcie,
Bazadialectal...,
p. 176.
52VasileArvinte,
Studiuintroductiv
laPreoia,p. J5.
53Ibidem,
p. 10.
54ldcm,Studiuintroductiv
laNumeri],
p.9.
55IonGheie,
Bazadialectal
..., p.339.
56Vezi,deexemplu,
observaia
sanlegtur
cunrodinorodnStudiu
lingvistic
laIeirea,
p.2.
57IonGheie,
BibliadelaBucureti
iprocesul
deunificare
.. , p.61.

78

-----

14

IOANAMOLDOV
ANU
---------

agiutoriul,znop i snop, genuchii genunchi,ale lui i a lui, minilei mnule,tatl


i tatul, celalalt i alalt, nimenii nime,nalt i nalt, dupe i dup, zpad i omt,
noroi i tin, broboan i poam, curte i ograd, a hrpi i a jecui, a vorbi i a
vorovi.a.m.d.
Confruntareadintre cele dou subdialectese face pe fondul unor alternane
ce caracterizau ,limba popular n ansamblu, de exemplu ntre pronumele
demonstrativecesta, ceasta i acesta, aceasta, ntre ceea i aceea, ntre pluralele
umere i umeri,ntre genitivelemrei i mrii, casei i casii, intre femininulpustie
i neutrulpustiu, ntre infinitivelepovui i povi etc. etc. De altfel, n multe
privine,limba literarromneascnu este nici astzi fixat (dup Alf Lombard,ea
este "limba literarcea mai puin fixat" dintre limbileromanice...).
Se pune ntrebareadac presupusautilizarea Noului Testamentde la BIgrad
(1648) i-a lsat sau nu amprenta asupra configuraiei dialectale a Bibliei lui
erban. Cornparndo serie de capitole,am observatc particularitileardeleneti
sunt de obiceievitate:
Capitolul
Ioan, 9, 39
Ioan, 10,10
Matei,2,16
Matei, 11, 29
Matei,20, 19
Matei,22, 4
Luca,4, 9
Luca, 4, 14
Luca, 4, 37
Luca, 11,19
Matei, 6, 34
Matei, 4, 24
Matei, 13,24
Matei,3,1
Matei,2,13
Matei,4, 23
Matei,21,5
Ioan, 9, 22
Ioan IO, 23
Luca, 4, 18
Luca, 11,27
Luca, ll, 31
Luca, 11,33
Luca, 11,45
Luca, 11,54

Noul Testament(1648)
giudecat
s giunghe
batgiocurit
giugul
batgiocureasc
giunghii
gios
deinpregiur
mpregiurul
giudectorii
zua
adusr
asamn-s
craiu
Iaca
povestuind
supt trhat
varecine
trnatul
surumanilor
zgul
giude
speae
ne faci bsu
aleuindu-l

Biblia (1688)
judecat
sjungh6
batjocorit
jugul
batjocureasc
sntjunghiate
JOS
mprejurul
mprejurul
judectorii
zioa
aduser
asernn-se
mprat
- iat
propoveduind
suptjug
cineva
bolta
sracilor
pntecele
judecat
obroc
ne ocrti
pndindu-l

J5

STRUCTURA
LINGVISTIC
A BIBLfEf
DELA

79

Exemplelede pstrarea unorparticularitiardelenetisunt foartepuine:


tin
tin
Ioan, 9,6
Durnnezu
Dumnezu
Luca, 4, 41
voiu asmna
voiu asrnna
Luca, 7,31
srnn
srnn
Matei, 13,25
zisr
zisr
Matei, 13,27
asmnatiaste
asmnatiaste
Matei, 13,31
sar
Matei, 16,2
sara "seara"
Matei, 17,9
sngur
sngur
fealiuri
fealiure
Luca, 4,40
Elementele comune nu implic neaprat o influen direct a tipriturii
ardelene - aa cum a presupus G. Istrate. Cuvntul tind putea fi cunoscut i n
Muntenian acea vreme,iar velarizarealui e, ea, i dups, z, precumi palatalizarea
lui 1 n fealiuri s-ar putea explica i prin interveniadiortositorilormoldoveniai
Bibliei de la 168858.C aa stau lucrurile,ne-o dovedeteafricatag, care apare n
Biblie(de exemplula Matei,9, 35 ) n cuvntulfncungiura(Iisus),acolo unde Noul
Testamentardelean are imbla (Iisus). Influena ardeleneasca fost indirect, ea ,
exercitndu-sedoar la nivelul lexicului,printr-oserie de cuvinteexistenten ms. 45
al versiunii moldoveneti (cum este afund "adnc" i altele, semnalate de
N. A. Ursun studiulD-salei9
Limba Bibliei de la 1688 este o sintez a graiurilor moldovenesc i
muntenesc,realizatde civa crturari,dar ea se deosebeteesenial de-sintezalui
Luther,cu care a fost cornparat'",Luther a generalizatformeledialectaleselectate,
transformndu-Ien veritabile norme, n timp ce n Biblia noastr ,,4mestecule
dezordonat
i dictat
de ntmplare,nu de o voinferm de a sisternanza,unificnd
'" .
,,61
111
tipare omogene .
.
Explicaia se afl n nsui procesulde redactarea crii. Aa cum au artat
Virgil Cndea i N. A. Ursu62,traducereabrut a lui Milescua fost revizuitde un
alt moldovean(viitorulmitropolitDosoftei,dupN. A. Ursu), iar acest manuscrisa
fost copiat de un muntean,Dumitrudin Cmpulung-Muscel(= ms. 45 de la Cluj).
Copistul nu a respectatntotdeaunacaracterulmoldovenescal limbii, ci a nlocuit
uneori trsturile fonetice moldoveneti prin corespondentele lor rnunteneti,
Manuscrisullui Mi!eSCL!
a mai fost folositde un alt traductor,muntean(identificat
58Pentruverbelea semnai a asemna,profesorul
Arvinteadmitei o influena
substantivului
smn,n careii rezultase
printr-un
procesnormalde evoluiefonetic(Studiu
lingvistic
laFacerea,p.6!).
59VeziN.A.Ursu,Noiinformaii,
passim.
60G.Clinescu,
Istorialiteraturii
romnedela origini
pnnprezent,
Bucureti,
1941,p. 14
(comparaie
reluatdeatuncidemaimulicomentatori).
(,!lanGheie,
Bazadialectal
..., p.341,cf iBiblia
delaBucureti
iprocesul
deunificare
..., p.64.
62VirgilCndca,
Raiunea
dominant,
p. 106-171;
N.A.Ursu,Notei variante,
p. 504-513;
idcm,Noiinformaii,
I,p.456iurm,

80

IOANAMOLDOV
ANU----_.

._-------------

__._-----_._----

16

de N. A. Ursu cu Oaniil Panoneanulj'",autorul ms. 4389 de la Bucureti.Dup


prerea lui Virgil Cndea64i a lui N. A. Ursu'", acest manuscris n-a mai fost
folosit la definitivareatraducerii VechiuluiTestamentde ctre fraii Greceanu,dar
analizele minuioasefcute de ctre V. Arvinte relev, de multe ori, opiuni ale
frailor Greceanu pentru cuvinte i forme din ms. 4389, explicabile prin
colaionarea celor dou manuscrise n sinteza final66.Comparnd cele dou
versiunicu versiuneadefinitiv,am constatatnumeroasecorespondenebilaterale:
Facerea

mS.45

mS.4389

1,2
1,4
1,5
1,6
1,9
1,22
1,31
2, 10
2, 15
2,18
2,23
2,24
3,1
3, 17
3, 23
4,10
8, 8
9, 2
9,23
15,9
18, 7
19, 1

nevdzut
usbi
dzu
aea
s ivasc
mplei
a easea
s adepe
s o pzasc
agiutoriu
acmu
maica lui
earpele
porncit
scoas
strg
pormbul
mnule
ndrptu
giunc
vil
edea

nevzut
osebi
zioa
aa
s se iveasc
umple
a asea
s adape
s-I pzeasc
ajutoriu
acum
mumalui
arpele
poruncit
scoase
strig
porumbul
minile
ndrt
junc
viel
dea

Biblia (J688)
nevzut
osebi
zio
aa
s se iveasc
umplei
a asea
s adape
s o pzeasc
ajutoriu
acum
rnum-sa
arpele
poruncit
scoase
strig
porumbul
minile
ndrt
junc
viel
dea

63Primulcarea fcutidentificarea
a fostAl.T. Dumitrescu
(Contribuiuni
la istoriografia
romneasc
veche,n voI.LuiIoanBianu.Amintire
dinparteafotilori actualilor
funcionari
ai
Academiei
Romne
la mplinirea
a asezeci
deani,Bucureti,
1916,p. 251),pecarensN.A.Ursu
nu-lmaipomenete
n articolulDvsale(Uncrturarpuincunoscui,
.dela mijloculsecolului
alXi/Il-lea:
DaniilAndrean
Panoneanul,
n "Cronica",
XVI,1981,nr.43,p. 5),undeaduce,pentru
primadat,probenfavoarea
acesteiidentificri,
64VirgilCndea,
Raiuneadominant,
p. 107,133-134,143-147.
Acestpunctde vedere
reapare
laAlexandru
Andriescu,
op.cit.,p.26,29-31.
65N.A.Ursu,Notei variante,
p.513;idem,Noiinformaii.
1,p.457,460--465.
66O scriedeconcordante
semnificative
observ
iprofesorul
EugenMunteanu,
Tipuridecalcuri
lexicale
i'n"Bibliadela Bucureti"
(1688)
i nversiunile
preliminare
contemporane
(cuexemplificri
din"Carteanelepciunii
luiSolomon
"),nAUI,S.I1.,
Lingvistic,
tom.XXXVI,
1990,
p. 104-105.

17

81

STRUCTURA
LINGVISTICA
A BlBUEIDELA
19, 9
19,12
21, 14
23,4
23,4
24,42
27,21
28, 14
29,3
32,32
34,14
35, 8
37,7
43,27
49,9
49,11

nrodul
uea
burduh
prile
gropni
venindu
apipi
arina
acolea
amurit
sora
mamca
mnunchiu
cust
ncul
poam

norodul
ua
foale
strein
mormnt
viind
pipi
nisipul
acolo
amorit
soru
doica
znopi
triete
puiul
strugurul

norodul
u
foale
strein
mormnt
viind
pipi
nsipul
acolo
amorit
soru
doica
znopul
triete
puiul
strugurul

Toate aceste corespondeneindic faptul c procesul de muntenizarea fost


facilitat de prezenan ms. 4389 a formelori cuvintelormunteneti,pe care fraii
Greceanu le-au preluat pur i simplu; ei au continuat ns acest proces i atunci
cnd traducerealui DaniilPanoneanulse abtea de la aceea a lui Milescui deci nu
mai oferea astfel de corespondene.Ceea ce li se poate reproa este faptul c nu au
procedat Cll consecven,aa nct opiunile lor alterneaz, uneori la ihervale
destul de mici:
)f
Ieirea

mS.45

mS.4389

Biblia (1(}'88)

6, 1
6, 6

bra nnaltu
bra nnaltu

bra nalt
bra nalt

bra nalti
bra nalt

Lipsii de o concepielingvistici grbii s termine ct mai repede o oper


care necesitaani muli de trud, fraii Greceanuau cules de ici de colo cuvinte i
forme, am zice la voia ntmplrii, Dar vina inconsecveneinu le aparine n
ntregime.Textul ieit din pana lor a fost diortosit,adic pus la punct sub aspectul
ortografiei,de ctre un alt moldovean,fostul episcop de Bui Mitrofan, "un nou
Coresi" -- cum l numea N. Iorga care a operat i el schimbri n sensul
moldovenizrii versiunii Grecenilol7 Cei doi tipografi, Chiriac i Atanasie
Moldoveanul,i vor fi avut i ei partea lor de contribuie'",cum presupuneadeja
-------------._-67VeziD01"u
Mihescu,
Consideraii
asupravieiii activitiitipritorului
primeiBiblii
romneti,
Mitrofan,
episcopul
de Hui.n .,Mitropo!ia
Moldovei
i Succvei",
LV,1979,Of.3-6,
p.333-334;
IonGhetie,
Bazadialectal
..., p.340.
(,8lanGheie,
Bazadialcctat
...p.340.

82

IOANAMOLDOVANLJ

18

M. Gaster.Acest lucru il admitei V, Arvinte,constatnd,destulde des, apariian


versiuneafinal a unorparticularitimoldovenetifr acoperiren ms. 45,
O opinie diferit are ns profesorulAl. Andriescu,dup care amesteculde
norme nu era rezultatul fortuit al procesului de revizie i tiprire, ci reflecta o
influenreal a graiuluimoldovenescn vorbirea muntenilor'".Aceastinfluen,
despre care vorbea i Dimitrie Cantemirn DescriptioMoldaviae,i pe care nu o
excludeanici Ion Gheie", poate fi presupusn unele privine,dar nu credemc ea
ar fi dus la constituireaunor ample serii de dubletefoneticei morfologice,
III. Structura lingvistic a Biblieide la Bucureti
din perspectiv diacrnnic
Acest aspect al structuriilingvisticea operei de care ne ocupm a fost mai
puin studiatpn n prezent.Cel dinti care o face este profesorulV, Arvinte,care
constat, pe de o parte, ,,0 tendin spre arhaizare a limbii", iar pe de alta "o
tendin de inovare?". Biblia lui erban nu este numai un amestec de norme
decalaten spaiu,dar i un amestecde normedecalaten timp. Ea nu reflect fidel
stadiul lingvistic existent n ara Romneascn a doua jumtate a secolului
al XVII-lea,ci repunen circulaiei fenomenespecificelimbiimai vechi, aflate la
periferiagraiuluisau pstratedoar printr-otradiiecrturreasc.Nici documentele,
nici textelejuridice, nici cronicile din acest secol nu concentreazattea trsturi
arhaice ca aceast oper - fapt explicabil,deoarece,dintre toate tradiiile literare,
aceea a literaturiireligioaseeste cea mai conservatoare.
n mod surprinztor,conservatorismullingvistical Bibliei este dublat de o
tendin novatoare destul de pronunat.Asupra acestei aciuni de "rcnnoire" a
formei insistn mod specialprofesorul1. C. Chiimia,care o sesizeazla nivelul
lexicului. Ea ar consta din faptul c "s-a renunat la o serie de arhaisme sau
slavonismefr snag,pstrndu-secele expresivei viabile";"apoi s-a procedatla
reromanizare(deci nc din secolul al XVlI-lea,nu ncepndcu sfritulsecolului
al XVIII-lea,cum se afirm), prin folosireade latinismesau termeni romanici";n
sfrit,"au apelat la romnizare,printr-unnumr de termenicompui[... ], dar mai
ales prin acordarede sensurinoi (conotaii)unor cuvintede uz ndelungat?".
Arhaismelei inovaiilepot fi apreciate,conformschemeilui Leiv Flydal,din
dou perspective:diacronici diastratic,Prima urmretediferenierileexistente
la nivelul graiului, selectatede traductori.Cea de a doua urmretediferenierile
existententre tradiia crturreasci limba vie (popular),precum i cele create
69Alexandru
Andriescu,
op.cit"p,42-45,
70IonGheie,
Bazadialectal.
.., p.341.
71VasileArvinte,
Studiulingvistic
laFacerea,p, 52i laPreoia,p. 14,Astfeldeconstatri
se
facdemulteoriatuncicndsediscut
fenomenele
lingvistice
proprii
Bibliei
dela 1688,
72I. C.Chiimia,
Unmonument
devaloareliterarperen:"BiblialuierbanCantacuzino"
(1688)
(postfa
laBibliasauDumnezeiasca
Scriptur
[".],Bucureti,
1988,p.981).

19

STRUCTURA
LINGVISTIC
A BIBLIE]
DELA

83

de traductori n actul traducerii. Cele mai multe .rennoiri'' de care vorbete


I. C. Chiimiasunt din aceastultimcategorie.
Selectndparticularitilelingvistice,constatmc, i de aceast dat, cele mai
multe norme nu se prezint n stare pur: vechiuli noul se amestec la nivelul
unitilorlexicale.Pentrua relevalipsade consecvena traductorilor i tipografilor
Biblieide la 1688,vomprezentafaptelelingvisticepe doucoloane.
l.Particulariti
Arhaice
- accentul pstrat n mdu lat.
medulla;
- vocala li lat. e neacentuat)
pstratn pn;
- pstrarea lui e + n, m + cons. n
amente, cuvente, dentru, mbrcmente,semenie,vemente;
- pstrarealui e neaccentuatn poziie
median n den, denafar, denainte,
denapoi, denctro, dendrtul, denpreun, denti, nemic,nice;
- vocala e neaccentuat pstrat
(etimologic)n deminea;
- nesincoparealui e lat. i) 'inderept
/dirept", dereptateldireptate, ndereptalndirepta;
- vocala o neaccentuat pstrat
(etirnologic)in conotina";
-, pstrareadiftonguluit:alja n poziie
-e: aiave, cheame,iaste, unea/te;
- diftongulfU(analogic)infealiuri;
- pstrareadiftongilorje/ja n chiema,
fiarse, hiar, piarde;

fonetice
Inovaii
- accentulschimbatn mduv;
-- vocala lat. e neacentuat)nchis
la tn pn;
- nchidereala i a lui li + 11,m + cons.
in aminte, cuvinte, dintru, mbrcminte,seminie,veminte;
- nchiderea'i a lui e neaccentuatn
poziiemediann din, nimic,nici;
- nchiderealui e neaccentuatetimologic n diminea;
"
- nchidereavocalei o eaccentuat n
necunotin;
-- monoftongareadiftongului fU/ja n
poziie-e: este;
- monoftongareadiftonguluie {ti n
feliuri;
- despicarea diftongilor je, ja n
chiiema.fiiarbe,hiiar, piiarde'i;

73n Indicele
la Facereafigurcaz
o formdrept,carenu se constatn textla trimiterea
respectiv.
74Ne ntrebm
dacnu cumvaacestderivatabstractnu esteun neologism,
independent
de
verbulmotenit
a cunoate.
Paliade la Ortie,undeaparepentruprimadat,nu estelipsitde
latinisme.
S-armaiputeacaformacuo sti fostinfluenat
deformalatineasc
dinVulgata.
Totui,
alternana
o/use constat
n limbavechei la verbi a fostncadrat
de Philippide
ntr-oseriede
alternante
specifice
dacorornnei
(vezidiscuia
laVasileArvinte,
Romn,
romnesc,
Romnia,
Studiu
filologic,
Bucureti,
1983,p.42iurm.).
75Estevorbadeo inovaie
muntcneasc,
ulterior
ncacceptat
delimbaliterar,

84
-------------_._--

IOANAMOLDOVANU

diftongul ca pstrat 'n doao, noao,


roao, voao;
-- hiatuln noor;
- vocala final -u n anu, celalaltu,
cmpu,au datu, au intinsu,lemnu;
pstrarea lui r palatal n sufixele
-ariu, -toriu: ajutoriu, cuptoriu,fctoriu, grtariu, mpungtoriu,njugtoriu, oltariu, storiu, vntoriu'",
2.Particulariti
Arhaice
- subst. sar de declin. a III-a
(imparisilabic);
- lipsa alternanei al n barbei,
grealei.jiganii,pasri;
- pl. cmpi,pietri, unghi;
-- desinena-ure de pl. neutru:lucrure;
- vocativuln -e la subst. mase. neart.:
stpnitoarel;
- resturi ale genitiv-dativuluiantepus
la numele de persoan: a i Faranii
(prin contaminareaformelora i Faran
+ Faraniy;
genitiv-dativul sintetic al numelor
de persoane mase, terminate n
vocal:jeciorii Valii(Fac. 46,25);
- pstrarea articolului n sintagme
formate din nume de rudenie + pron.
posesiv:fratele tu.fratele su;
- dativul v al pron. personalde pers.
a V-a, formaneaccent.;

-- rnonoftongarea diftongului pa n
doo, no, vo;
-- formacontrasnor;
-- eliminarealui -u final n an, celalalt,
cmp,au dat, au ntins,lemn;

m o r f'o l o g i c e
Inovaii
-- subst.sor ncadratla declin. I;
- alternanaal li n grelii.jignii;
- pl. pietre;
- desinena-uri de pl. neutru:lucruri;
- eliminarea genitiv-dativului antepus la numelede persoan;
-- genitiv-dativul analitic al numelor
de persoane mase, terminate n
vocal:fecioriilui Vala(Fac. 46, 21);
- eliminarea prin haplologie a
articolului n sintagme formate din
nume de rudenie + pron. posesiv:
frate-tu,Fat e-su;
- dativul vi al pron. personal de pers.
a V-a (faz intermediar spre vi),
forma neaccent.;

- pron. personal de ntrire dnsu,


lui;
76Amconsiderat
fenomenul
unarhaism,
iarnuunfaptdialectal
(moldovenesc),
deoarece
apare
i nms.4389muntenesc.
Aici,cai n ms.45,seconstat
o alternan.
a formelor
r durcur palatal,
darBibliaprefer
nmodconstant
formaveche.

21

STRUCTURA
LlNGVISTIC
A BIBLIE]
DELA

- pron. reflexiv s, confundat cu


morfemulconjunctivului;
-- pron. reflexiv n dativ, forma
conjunct,cu valoare de adj. posesiv:
asemnare-i.feliu-;
- pron. nehotrtnetine;
- pron. nehotrtceva;
- pron. nehotrt acordat n gen:
fietecarele;
- prOI1.relativ-interogativacordat n
gen i nr.: carea, carele, carii;
- pron. nehotrre care, cine
"fiecare";
- pron. interogativce? "de ce?";
- pron. nehotrt compus tot carele
"oricare", tot ce, tot cela "orice", tot
cine "oricine";
-- ind. imperf n -ii/ -i la verbelede
C01'\1.
a IV-a: apropiia, griia, ieiia,
nclziia,nemeriia;
- auxiliaruloptativ variabil: ar (are)
fi lcuit;
- morfemulde conj.se: se-l grieti;
- imperat.paslcpsal;
- imperat,prohibitivenu oprireil, nu
v temereil;
- forme "tari" de perf simplu, conj,
a IU-a,pers. 1:eu pu, eu zi;
--reflexivcu valoarepasiv:se-audat;
- auxiliarul a voi cu valoare de "a
vrea": va s mearg;

-- numeralul colectiv n genitiv-dativ


amndurora;
- numeralulordinal n -le: al doile, al
treile77;
-- adv, atunce;
-- adv, denpreun;

85

- pron. reflexiv se, diferentiat de


morfemulconjunctivului;
- adj. posesiv sa, su: mna sa,
vecinulsu;
- pron. nehotrtcineva/i);
-- pron. nehotrtceva;
- pron_nehotrtinvariabil:jietecare;
- pron. relativ-interogativ invariabil:
care;
- pron. nehotrt:jietecare;

-- ind. imperf'jn -e/ -i la verbele de


conj. a IV-a:flmnzia, gria, ieea,
lcuia, obrezuia;
-- auxiliarul optativ invariabil:n-ar fi
ei;
morfemulde conj, s: s grieti;
- imperat.du-tel, mergei];..
- imperat.prohibitivenu opfii!, nu ve?
temei';
"
- forme "slabe" de perf 'simplu,conj.
a III-a, pers. 1:pusei, zisei;
- pasiv cu "a fi": iaste dat:
- folosirea verbului a vrea: vrea s
mearg:
-- pron. pers. de pers. a III-a i a VI-a
el, ea, ei, ele (n loc de nsu, ns,
inii, nsele);
- numeralul colectiv n genitiv-dativ
amnduror;
- nurneralulordinaJn -lea: al doilea,
al treilea;
- adv. atuncea;
-- adv, mpreun;

77DupIonGheie,
arputeafi vorbaaicideo alternan
dialectal
a formelor
moldoveneti
n
-lecucelemunteneti
n-lea(Bazadialectal
..., p_169).Observm
nscms.45moldovenesc
arc
formen-{eaacoloundeBibliatiprit
are-le.

IOANAMOLDOVANU
-----------

86

- adv. decindea, dencolea "dincolo


(de)";
- adv. cndai i doar "poate(c)";
- adv. interogativ au doar": "au
doar eu am zmislit [... ] nrodul
acesta?";
- prepoziiantru "n mijlocul";
- prepoziia a cu valoare de dativ:
"Dumnezeul[... ] a tot trupul";
- prepoziiiledentru, ntru, pre, pren,
preste, supt;
-- loc. prepoz. afar den, fr-numai
"n afar de";
- conjunciadeaca "cnd";
-- conjuncia cauzal cci I loc.
conjunc,pentru cci;
-- conjunciile au, cce, ce, decii,
pentru cce.
3. Particulariti

------

22

- adv. interogativoare?: "oare plcut


va fi Domnului?";
-- loc. adv. I'nmijlocul;
- prepoziiala cu valoarede dativ: "se
arta [... ] la toat adunarea";
-- prepoziiile dintru, in, pe, prin,
peste, sup;
-- conjunciacnd;
- loc. conjunc.pentru c;
- conjunciile sau, cci, ci, deci,
pentru cci.
sintactice78

Arhaice

Inovaii

- postpunereaadv.foarte: "glas mare


foarte","ghizdavla fa foarte";
- apoziia acordat: "fata lui Lavan,
frateluimumeilui";
.- construcii infinitivale: "am trimis
ctr tine a te chema";
- neanticiparea complementelor prin
pronume personale conjuncte:"fiii ei
au prsitpre tine";
- antepunereapronumeluipersonal de
pers. a III-a, feminin, aeuzativ,forma
neaecent.:o au robit;
- inserarea ntre auxiliar i verb a
pronumelui personal n dativ, forma
neaccent.:da--vom;
- postpunerea auxiliarului: cdea-va,
fcut-au, nmuli-voiu,merge-vei;

- antepunerea adv. foarte: "foarte


greu", "foartenfricoat";
- apoziia n nominativ: "numele lui
Iacov,fiiul suroriilui";
- nlocuireainfinitivului
princonjunctiv:
"i cerca s plng";
--anticiparea complementelor pnn
pron. personale conjuncte: "i-i fcu
ei", "o ferecpre ea";
- postpunereapronumeluipersonal de
pers. a III-a, feminin, acuzativ,forma
neaccent.:au luatu-o;
- antepunereapronumeluipersona]n
dativ, formaneaccent.:fI voiuda;
-- antepunerea auxiliarului:va cdea,
au fcut, voiu nmuli,vei merge;

78Aminclusaiciifaptecareprivesc
ordinea
elementelor
nconstrucii.

23

STRUCTURA
LINGVISTIC
A B1BLlEI
DE LA

postpunereamorfemuluiconjunctivului:fac-se;
- postpunerea numeralului ordinal:
fecior al doilea.
4.Particuiariti

87

- antepunerearnorfernuluiconjunctivului:s (se)fac;
-- antepunereanumeraluluiordinal: al
cincileafecior.
lexicale

Cuvinte ieite din uz: arete (lat.), arm (lat.), belciug (sl.), boz (sl.), chip
(magh.), ciudese (sl.), a cure (lat.), a se dodei (sl.), fute "suli" (Iat.), marf
(magh.),meser (lat.), a mete "a turna n (din) pahar" (Iat.)79,a mneca "a se trezi
dis-de-diminea"(lat.), nemernic (sl.), a nesilnici (sl.), a obri (sl.), a obrezui
(sl.), pmente (sl.), peli (sl.), a pomzui (sl.), ponoslu (sl.), a poslui (sl.),
poslunic (sl.), rost (lat.), a se zbea "a se resorbi"(lat.),zgu (necunoscut).
Cuvinte rmase n uz: berbece (lat.), coaps (Iat.), inel (Iat.), idol (sl.),
minuni(lat.), curge(re) (lat.), a se ncji (sl.), avere (lat.), srac (sl.), strein (lat.),a
ntri (rom.), a sfri (sl.), a tia imprejur(rorn.),pomenire (sl.), trup (sl.), a unge
(lat.), ocar (sl.), a sluji (sl.), slug (sl.), gur (Iat.),pntece (lat.).
Forme vechi (etimologice):jah, nsip, poht, pohti.vprah, rdica / rdica,
rsipit, rumpse,zduh.
Forme evoluate:jaf, meteug,nisip,praf, ridica, risipise, rupse, vrf
Forme neprefixate:a frma, a fri, a se muli, nainte, negrit, potriva,
semnare,timpinarea,a tinde.
Forme prefixate: a sfrma, a sfri, a se nmuli, inainte, .nnegru,
mpotriva,nsemnare,ntmpinarea,a ntinde.
..
Termeni deja existeni'": "ofurisenie (sl.), blestem (lat.), haqLmb(tc.),
"crbune.
,
Neologismeviabile81:anathem gr. anthema,eunuh g/ eunouchos,
rubin it. rubino.
Privit n ansamblu, structura lingvistica Bibliei de la Bucureti poate fi
apreciat ca fiind conservatoare.Puine sunt inovaiile pe care redactorii au
ndrznit s le generalizeze;ntre acestea, se pot meniona eliminarea genitivdativuluila numele de persoani nlocuireapronumelor personalede persoanaa
Ill-a, sg. i pl., nsu, ns, inii, nseleprin el, ea, ei, ele. Totui,fa de ms. 45 (mai
arhaic sub aspect fonetic i morfologic)i fa de ms. 4389 (mai arhaic sub aspect
lexical),redactoriiBiblieirealizeazun progres,care rmne ns nensemnatfa
de stadiul de evoluie al limbii literare n ultimul sfert al secolului al XVII-lea,
datoritlipseide consecvena opiunilor.
79Cuvntul
aparei la DimitrieCantemir,
Istoriaieroglific,
Il, Bucureti,
1965,p. 138:
.Pharulbutur
snumaimesteasc
".
80Vommarcacuasterisc
cuvintele
nefolosite
nversiunea
finala Bibliei.
81Alte tipuride neologisme,
care se pot atribuitraductorilor,
vor fi examinaten
capitolul
urmtor.

88 -----

IOANAMOLDOV
ANU

24

ntr-adevr,coexistenavechiuluicu noul este mult mai frapant aici dect


cea a structurilordialectale;n plus, ea angajeazi sintaxa. Dar i cnd exist o
coresponden, particularitile arhaice domin net prin frecven; astfel,
monoftongareadiftonguluiea/ia n poziie -e este pur accidental,dei ea apare
foarte des n documentelevremii. Pe de alt parte, exist.destule particulariti
arhaiceconstituitein normefr excepii,n pofidaevoluieigraiuluimuntean,care
le eliminasede mult vreme, de exemplunesincoparealui e n derept (i familia),
pstrareaunor pronumei a unor sufixe (-ariu, -toriu), a unor cuvinteprecumjiJte
i alte cteva. Rmne de vzut dac "rennoirile"de care vorbea 1. C. Chiimia,
care nu se constatn procesulseleciei,se manifestsau nu n procesul"creaiei"
individualea traductorilor.
IV. Structura lingvistica Blblieide la Bucureti
din perspectiv diastratic
De la apariia,n anul 1878,a primuluivolumal antologieilui B. P. Hasdeu,
Cuventeden btrni, a devenit limpede,pentru filologii notri, faptul c nc din
secolul al XVI-lea existau deosebiri serioase ntre limba vorbit, aa cum se
reflectaea n documentesau n crile zise "populare",i cea scris, a traducerilor
de texte religioase. Aceast dubl orientare se continu n secolul urmtor.
AI. Philippide vorbea de "dou dialecte stilistice", observnd totodat c limba
popular din epoca veche se deosebea prea puin de cea de astzi'", Explicaia
decalajuluieste aceea c limba scris era n mare msur dependentde modele
strine i de propria sa tradiie.Ea a fost de la nceputo limb artificial,menita
fi neleas, iar nu vorbit.Amesteculstructurilor spaiale i temporale, pe care
le-amconstatatla tot pasul,nu eraposibil dect in condiiileunei limbiscrise.
n Biblia de la 1688,caracterulartificialal limbii este accentuatde irnitarea
servil a originalului grecesc al Septuagintei, care i-a pus pecetea asupra
inteligibilitiitextului. "Biblia de la 1688, observa Ovid Densusianu,este foarte
nstreinat,urmrindde aproape textul grecesc. Ceea ce se intmplasei'n secolul
al XVI-lea din cauza influenei slavonei, se ntmpl n secolul al XVII-lea sub
influenalirnbeigreceti'?".Traductorii,spuneaIorga,"n-au fost n stare s dea la
o parte o sum de confusii i de greeli,,84i, de aceea, traducerealor este "foarte
adeseori confus i, uneori, cu desvrirefals,,85.Foarte sever n apreciere se
arta Ioan Blan, dup care lucrareacitat "face graiul nostrufoarte adeseorisluga
celui grecesc, dnd frase i construciunicu totul streine de firea limbii noastre,
adevrate rsturnri de pe grecie"SG.Prelatul ardelean era de prere c
82Alexandru
Philippide,
introducere,
p, 116,
83OvidDensusianu,
op.cit.,p.29.
84N.Iorga,Istorialiteraturii
religioase
a romnilorpn
la 1688,Bucureti,
1904.p.207.
85Idem,LaBiblialuierbanVod,
n"Revista
istoricii",
XXIV,1938,nr.7-9,p. 195.
86IonBlan,Limbacrilorbisericeti.
Studiuistorici liturgic,
Blaj,1914,p, 164.

25

STRUCTURA
LINGVISTIC
li BiBLIE/
DE LA

89

traductorilor"nu prea mare le-a fost scrupulul de a reda n romnete sensul


Scripturii'f"i c "intrunate lovetide construciunicarij icnescurechea"S8.
Acest punct de vederenegativ nu face dect s confirmeopinia mai veche a
lui SarnuilMicu, exprimatn prefaaBiblieide la Blaj, din 1795,anumec vechea
traducerese fcuse"cu foarte ntunecati ncurcataezarei ntocmirea graiului
romnesc, mult osibit de vorba cea de acum obinuit [....].Acea tlmcire [... }
mai pre unele locuri neplcut urechilorauzitorilor iaste i foarte cu anevoie de
neles, ba pe alte locuri tocma fr de neles iaste, care lucru cu mare pagub
sufleteasc era neamului i Bisericii romnilor"s9.Heliade Rdulescu era i el
scandalizatde greelile de traducere din Biblia de la Bucureti, considerndu-Ie
blasfemiiadusecuvntuluiDomnului90
Dar obscuritatea nu este general n Biblia de la 1688, fapt care explic
elogiile care i s-au adus. Acelai Iorga susineac limba ei "avea o nsuire care-i
rscumpratoate slbiciunilei neajunsurile:limpede cu desvrire,ea putea fi
neleasn orice inut romnesc,de oricine ar fi fcut parte din neamul nostru'r".
Dup tefan Ciobanu, "acolo unde se ntrebuineazforma dialogului, fraza este
scurt i plin de energie. far n prile narative, limba.devine curgtoare, ca n
basmelepoporane'r".ConstantinSolomonvorbea i el despre ,,0 limb limpedei
arrnonioas',93,N. Cartojan despre ,,0 limb vie romneasc,cu frumoasecadene
ritmice't", I. C. Chiimiadespre"calitatealiterara traducerii't".
Traducereaeste deci inegal:ea are pri reuite,limpezi,expresivechiar, dar
i pasaje obscure, dificil de neles. Aa cum a artat Al. Rosetti, n raport cu
87ibidem,
p.166.
8 Ibidem,
p.J71.
j
89OpinialuiMicu(BRV,II, p. 380)eramprtit
n cercurimailargi,pentruc iatce
spuneaRaicevici:
"limbavalahfiindsracn cuvinte,
traducerea
esteridicol
i pllIngustatchiar
i n vremeanoastr"[Osservazioni
storiche,naturalie politicheintornola Valachia
e Moldavia,
Neapole,
1788,p.242).Unanonim,
identificat
furtemeicuDimitrie
Cantemir,
l\tereai elsscuze
ambiguitilc
traducerii
prin"neagiungerea
ticiteilimbirurnneti";
de exemplu,
traducerea
din1
Timot.6, Il Clartu,()omulluiDurnnzu,
de acesteafugii gonetedireptatca")
eracomentat
astfel:"n-audzisso goneti
sfugiidelatine,ciso goneti,
so prindziiste iidednsa"(ap.
LajosDcmeny,
Dimitrie
Cantemir
i "Bibliade la Bucureti",
n .Dacoromania",
7, 1988,p, 271).
Aparent
diferit
esteafirmaia
luiIenchi
Vcrescu
dinObservaiile
saledela 1787:.Pociuszicu
c.limbaromneasc
dla anul1688s-aunceput",
caretrebuieluat.
n sensulcBibliadela 1688
esteprimacarten limbaromn
cunoscut
de boierul
muntean,
iarnuo primmanifestare
a limbii
literare,
cuma neles-o
PetreHane(Gramatica
luiIenchi
Vcrescu,
1n"Limb
i literatur",
IV,
1960,p.82),
90LiaBrad-Chisacof,
f. HeliadeRdulescu
i "Bibliade la Bucureti
", n LR,XLI,1992,
nr.9,p.495-501.
91N.Iorga,istorialitera/urii
religioase,
p.208.
92tefanCiobanu,
op.cit.,p.204.
93Constantin
Solomon,
op.cit.,p.48.
94N.Cartojan,
istorialiteraturii
romnevech/,Bucureti,
1980,p. 395.Aspectul
arhaical
limbiieracutotulminimalizat
deetreCartojan:
"este,dupcumsevede,limbaliterar
deazi"(ib.).
9S1.C.Chiimia,
Unmonument
literar:Bibliadela Bucureti,
n RlTL,XXXVI,
1988,nr.1-2,
p.4849.

90

_______ IOANAMOLDOV_A_N_U

26

traducerilebiblice din veacul precedent,progresuleste incontestabil.Ct privete


obscuritatea,aici explicaiilesunt multiple.
Mai nti, nsi versiuneagreceasc,realizat de cei 72 de nvai, include
numeroase greeli, rezultate fie din nenelegerea originalului ebraic, fie din
traducerea sa mecanic.ntr-un articol, Virgil Cndea relev cteva dintre aceste
formule fr sens, cum sunt "avei credina lui Dumnezeu" sau "muntele lui
Dumnezeu"sau "omul lui Dumnezeu",preluatedin grecete": Or, in ebraic acest
genitiv exprima ideea de superlativ, fr nici implicare a lui Dumnezeu ca
personaj. nelesul originar era acela de "credin perfect", "muntele cel mai
nalt", "omul sfnt". Alte exemple de acest gen ofer Mihai Moraru'". Ciudata
sintagm.floarea vzduhului"reproducegr. nthos aeros, care era o greeal de
scrierepentrunthos earos "floareaprimverii".Propoziiaebraic"veni la Ophel"
(unde Ophel este un nume propriu) n-a fost neleas de traductorulgrec, care a
fcut glosa skoteinos.Joc obscur,de neneles".Glosaa trecut n textul definitival
Septuaginteii de aici n traducerearomneasc:"veni la ntunerec".Exemple de
acest fel sunt nenumrate. Genitivul ebraic (numit i genitivul partitiv
paronomastic)",de tipul "cntareacntrilor", cu nelesulde "cntareaminunat",
i-a pierdut funcia originar i a ptruns in limbile indo-europeneprin traduceri
biblice.n ebraic sunt puine adjectivei nu exist grade de comparaie;de aceea
ideea de superlativera redat fie prin genitive("sfnta sfintelor"),fie prin repetiii
("i s mbogi omul foarte, foarte" = foarte mult). n romnete,ns, astfel de
construciinu aveau niei un neles.
O alt construcie de origine ebraic, lipsit de sens n romnete, este
folosirea pleonastic a cornplementelor:"vei smbta srnbetele", "vei pzi
pazele", .mntuind mntuiete", "tiind vei ti", "a izbndi izbnda", "a rvni
rvnire", "a rsplti rspltire" ete. Construcia are doar aparena unei figuri
etimologiee (n care repetiia angajeaz doar forma, nu i sensul, care rmne
eomplementar);n realitate,ea ilustreaz,mpreuncu coordonareasinonimic,o
caracteristica limbiiebraice,nclinatspre redundan".
O a doua explicaiea obscuritiloreste aceea c Milescua fcut traducerea
foarte repede, n numai trei ani (1661-1664), timp n care avea de ndeplinit i
atribuiilefuncieide ambasador(capuchehaie)la Constantinopol.El era departede
a avea scrupulele i grija religioas a unui Luther, care scria pe la 1530: "M-am
strduit s dau n traducere o limb curat i clar. Ni s-a ntmplatadeseori s
cutm un singur cuvnt vreme de paisprezecezile, de trei-patrusptmni,i am
ntreb
. cu toate acestea, uneori. tot .nu l-am gsit
. ,,100
intre at pe toi. de e1 I,
.' Despre
96VirgilCndca,
Paradisul
igrdina,p.29.
97MihaiMoraru,
op.cit.,p.163-164.
98Th.Simenschy,
Studiisintactice.
Aspecte
alegenitivului
posesivipartitiv,n ALIL,XIX,
1968,p.9-10.
99F.-M.Abel,Grammaire
dugrecbiblique,
Paris,1927,p.367.
100
DupMihaiIsbescu,
Istorialiteraturii
germane,
Bucureti,
1965,
p. 107.

27

91

STRUCTURA
.. LINGVISTIC
A BIBLiE!
DE LA

traducerealui Milescu,DaniilPanoneanulspunea c s-a fcut "cu mult prip" i,


de aceea, "aflatu-s-aumulte greelei prea mare invluial,care era lucrufoarte cu
greu a nelege".Afirmaiaeste confirmatde revizorulms. 45 (probabilDosoftei):
.Jzvodul lui Nicolae, pentru degraba scriindu-l, [.. ] era pentru netocrnirea lui
foarte cu greu a s inlege vorba tlmcirei i abaterea cuvintelor". Dosoftei,
Daniil i fraii Grcceanuau fcut ce au putut pentrua ndreptalucrurile,numaic i
ei au trebuit s se grbeasc,pentrua satisfacecererea lui erbanCantacuzino,care
o dorea nentrziattiprit.Pripa i superficialitateaexplic numeroaselegreelide
traducere, de exemplu gr. iluros "pisic" tradus prin dihor, gr. hyainai "hien"
tradus prin leoaic, gr. aulaia "covor" tradus prin gard, gr. ne/rs "rinichi" tradus
prin muchi .a.m.d.,sau numeroaselediscontinuittisintactice(dezacorduri,lipsa
concordaneimodurilor), de felul celor relevatede profesorulCorneliuDimitrilllOJ:
"voi. norod grei la cerbice, (... ] luai-v podoabele [... ] i- voiu arta ce- voiu
face ie"; sau: "Tot cela ce priimeten inim vor aduce incepturileDomnului";
sau anacoluturiprecumacesta:"Toatvduvai sraculs nu le faceiru".
Dar principala cauz a obscuritilor este practicarea unei metode de
traducere literale, motivatde convingereac att cuvinteleBibliei, ct i ordinea
acestora erau sacrosante."Toat Scriptura este insuflatde Dumnezeu",spunea
apostolulPavel(Timot.II, 3, 16), iar Sf. leronim,traductorulVulgatei,susineac
"et verborumordo mysteriumest". Totui, metoda literal nu era utilizat la fel de
ctre toi traductoriiBibliei: ea era aplicat mai strict n ms. 45 al lui Milescu
(revizuitde Dosoftei)dect n ms 4389 al traduceriilui Daniil Panoneanul,care era
mult mai liber ca form, respectnd n acelai timp nelesul ol1iginaluluilo2.
OpiuneafrailorGreceanupentrums. 45 (consideratde baz),care prbabil nu le-a
aparinut, ci le va fi fost impus poate de mitropolitulTeodosie, aleprezentat o
grav greeal, cu multiple consecine asupra calitii limbii. ESte suficient s
comparmcteva pasaje, pentru a ne da seama de superioritateatTducerii din ms.
4389 asupracelei din ms. 45 i din versiuneatiprit:
Cartea
Fac. 29, 1
Fac.29,10

ms.45
i, rdicndu-
Iacov picioarele,
s duse [... ]
i fu dac vdzu
Iacov pre Rahil (...]
i s apropieIacovi
rstogolipiatrade la
gura fntnei i
adpaoile luiLavan.

Biblia (1688)

mS.4389

sculndu-se
- i, rdicndu-Iacov -- 1.
.1,
picioarele,s duse [...] Iacov n pictoare,
merse [...]
-- i fu deca vzu - i cum vzu Iacov
Iacov pre Rahil [...J pre Rahil [...], el se
i apropiindu-seIacov, apropie i rsturn
rsturn piatra de pe piatra de pre gura
gura fntnii i adpa fntnii i adp oile
lui Lavan.
oile lui Lavan.

101
C.Dimitriu,
Discontinuitatea
in..Bibliadela Bucureti",
nLR,XXXIV,
1985,nr.5.
102
Asevedeaaprecierea
luiAlexandru
Andriescu,
op.cit.,p. 15.

IOANAMOLDOVANU
---------

92

Fac. 29, 16 - i la Lavan era 2


i la Lavan era doao
fete: numelecei mai fete: numele cei mai
mari, Lia, i cei mai mari, Lia, i numele
tinere,Rahil,numele. cei mai tinere,Rahil.
-- Aceast moviI
mrturisete ntru
mijlocul mieu astdzi.
S vei smeri feFac. 31, 50
tele mele, s vei lua
muiere preste fetele
mele, [... ]
Fac. 31,47

Fac.

Il

.--Aceast.movil mrturisete ntru mijlocul


rnieuastzi.
- De vei smeri fetele
mele, de vei lua
muiere peste fetele
mele, [... ]

- Cndai s nu vie - Cndai s nu vie s


s m lovasc, i m loveasc, i mume
maica presteficiori. presteficiori.

Fac. 32, 27 - Ce-iastenumele? - Ce-i iaste numele


tu?

28
- i avea Lavan 2
fete: pre cea mai
mare o chierna Liia,
iar pre cea mai mic,
RahiL
- Aceast movil
mrturie ntre mme
i ntre tine iaste
astzi.
- De vei micora
fetele mele i vei lua
alte muieri s fie mai
mari dect dnsele,
[... J
- S nu cumvas vie
s m ucig i pre
mine i mumnilecu
copilaiilor.
- Cumte cheam?

Din exemplificrilenoastre,se vede clar c literalismulnu era o caracteristic


general a unei epoci n care "crturarii nu concepeau s lucreze altfel", cum
susine Virgil Cndea'I", ci a unei anumite coli de traducere, aprut nc din
vremea slavonisrnului cultural - aa cum constatase deja Ilie Brbulescu104.
Milescu i Dosoftei,pe de o parte, Daniil Panoneanul,pe de alta, aparineauunor
coli de traducerediferite,literalsau "cuvntcu cuvnt"(primii)i semanticsau
"dup neles"(ultimul).
Dependenade originalul grecesc a creat n mod necesar o difereniere a
limbii scrise, crturreti, de cea vorbit, popular, care se manifest n toate
compartimentelelimbii.
Datorit "strmtrii limbii rumneti"- cum se spune n prefata lui erban
Cantacuzino--, traductorii s-au vzut silii s accepte o serie de neologisme.
Majoritateasunt din categoria exotismelor,desemnndrealiti proprii Orientului
Apropiat: pietre preioase tahatis, amethistos, anthrx; hrisolithos, lighirion,
onihion,sardion, topazion,virlliemetc.), plante i animale(agnu, atachis, erodiu,
finic, haradrion, hirogrulion, ireos, porfirion, stirav, terevinthu,viin, vruh etc.),
elementede civilizaie(cor, didrahm,drahm, efa sau ifi, engolpiusau engolpion,
\03VirgilCndea,
Raiunea
dominant,
p. 125..126.
\04IlieBrbulescu,
Curentele
literarela romninperioadaslavonismului
cultural,
Bucureti,
1928,p. 164-167,375-382.

29

STRUCTURA
LINGVISTIC
A BIBLIE!
DE LA

93

in, pielm, sicl sau siclu, stirac etc.). Cele mai multe nici mcar nu sunt adaptatela
sistemul limbii noastre, ci sunt preluate cu forma lor originar. O alt serie de
neologisme,cu mult mai redus, s-ar putea numi "de lux", deoarece dubleazin
mod inutil cuvinte deja existente:anghel pe inger, chitos pe chit, mandragor pe
mtrgun,pasha pe pate, tineri (din magh.) pe tipsie (din tc.), turnur (din lat.
med. turnura, citat de 1.C. Chiimia)pe cotitur sau cotlO5.
Nu "strmtarea"limbii,
ci excesul de literalisrnal traductorilorexplic apariia acestora. Aproape toate
neologismele sunt luate din greac; de aceea, nu vedem pe ce se ntemeiaz
afirmaia lui 1. C. Chitimiaprivind "reromanizarea"vocabularului.Dimpotriv,se
poate constatafaptul c fraii Greceanuau respinsn mod consecventneologismele
latina-romaniceexistente n manuscrise (cum este soietate din ms. 45 al lui
Milescu, carbuncul, coron, prghie, spichinar, suma din ms. 4389 al lui Daniil
Panoneanulj'". Semnificativeste cazu! neologismuluiplrie, existent n ambele
manuscrise,pe care fraii Greceanul nlocuiescprin chivr de mtase.
O a doua soluie ee li se oferea traductorilor pentru a compensa
"strmtarea" limbii romne era s-i ncerce puterile n creaia lexical. Separnd
derivatele deja existente de cele care apar acum ntia dat, constatmc acestea
din urm sunt relativ puine i c nici unul nu a reuit s se impun, fie datorit
coninutului lor semantic prea special (de ex. a insmra "a pune samarul",
mslinet, unghiurele, fie pentru c nu se dovedeau necesare ibtrnime
"mulime de btrni", a se preainmuli, fie pentru c erau concuratede sinonime
de larg circulaietalbiciune "albea", cursoare "curgere", hrnaci "cresctorde
animale", n spe "oier", "cioban", a inimi "a nsuflei", mprejurean ,,;nrgina"
incurmeziat "ponci", a se ndura "a se invrtoa", intristciune "ntristare",
ntunicios "ntunecos", pngriciune "pngrire", robime "plean')!, "robie",
turntoare "vas", visuitor "vistor").
.
Cea de a treia soluie- tipic pentru limba romnveche - era recurgereala
calcuri. Calcurile lexicale sunt extrem de numeroase-' i s-a putlit:vorbi de "un
transfer masiv de substansemanticdin limba greac n romn,,107.
Lsnd la o
parte calcurilecare se dovedeaunecesare,pentru c limba noastr nu dispuneade
termeni pentru o serie de noiuni,trebuie s spunemc procedeula fost mpins la
extrem, neglijndu-seechivaleneleexistente'l".Astfel, sunt nejustificatecea mai
mare parte dintre calcuri,mai ales c fraii Greceanuputeaugsi, de cele mai multe
ori, soluii adecvate chiar in ms. 4389. Vom oferi n continuare cteva
!O5
Dinacesteexemple
se vedec nu corespunde
adevrului
afirmaia
profesorului
Eugen
Munteanu,
dupcaretraductorii
Bibliei"nu introducun neologism
dectatuncicndtrebuie
desemnat
o realitatefrcorespondent
n societatea
i culturaromneasc
a epocii"(Tipuride
calcuri,p,73).
106
Acestlucrureiesedinmaterialul
lexicalcomparativ
prezentat
deVasileArvinte
n studiile
D-salcintroductive
laprimele
patrucrialeBibliei.
107
EugenMunteanu,
Influena
modelelor
clasiceasupratraducerilor
romneti
dinsecolul
alXi/Il-lea.
Lexicul
(rezumatul
tezeidedoctorat),
lai,1993,p, 7.
108
Acestfapta fostobservat
idectreEugenMunteanu,
Tipuridecalcuri,p.73.

94

IOANAMOLDOV
ANU

30

exemplificri:a aduce rumgtur "a rumega", dup ouk anagei merykismon.


arip (la hain)"poal", duppterygion,a aterne "a potopi",dup katastronnymi,
auri "galbeni" (monede),dup o chrysos, btrn .Jiatman",dup o presbytes, cei
piind la prete "brbai", dup ouronta pros tolchon, cel cu un corn "inorog",
dup monokeros,cel de loc sau lcuitoriu de pmnt "motean", "pmntean",
dup o autochthon,cele den pntece "mruntaie",dup ta egkoilia, copil "rob",
duppais, copilul oii "miel", duppaidion, cretere "road", dup ekphoria,cele
verzi "verdea", dup ta chlor, dare "vicleug" (= trdare, general In limba
veche), dup prodosia, de folos s "mcar s", dup ophelon, a face lucruri
"a lucra",duppoiein t erga, a fixe lucruri "a sluji", dup acelai,a hrni (despre
pr) "a crete", dup trepho, impreunare "sfat", dup koinonia, nainte alergtor
"nainta", dup prdromos, nceptor de facere ,,(str)mo",dup genosirches,
nceptur .jertf", dup katakrposis,a lsa "a ierta", dup aphiemi, a se lsa
(cuiva) "a ierta (pe cineva)", dup exilskomai,a lua greeal "a pctui", dup
lepsomai amartia, luminosul "luciul", dup la augzon, fuoare de rod 'liertf",
dup krpoma,lung "nalt", dup to mekos,a mntui "a rscumpra",dupIytroo,
osebire "arc", dup ta aphorisma, piele de lucru "argsit", dup ergasimo
dermai,punere "ir(ag)", dup thema, rost "cuvnt", dup ta stema, a svri "a
sfini", dup teleo, a socoti "a iscodi",dup kaiaskeptomai,a se trage "a zbvi",
dup epselko,a umbla mprejur"a nconjura",dupperierhomai, undi de carne
"furculi",dup e kreagra, vnt "suflet","abur", duppneuma etc.
Cantitateaenorm de calcuri nu era consecinaunui decalaj cultural,pentru
c ebraica era o limb "concret", foarte srac n concepte generale'" (i
traducerea greac reflecta aceast trstur), ci a metodei de traducere literale,
mpins pn la ultimeleei limite, pe care o practicautraductoriinotri. Departe
de a mbogi limba literar cu sensuri noi, calcurile nu fceau dect s creeze
confuzie,dnd impresiac era vorba de alte noiunidect de cele cunoscute:una
era "furculia" i alta ar fi trebuit s fie "undia de carne" biblic.Desigurc limba
era neleas de toi romnii, cum spunea lorga, pentru c se foloseau cuvinte
romneti;dar conceptelecrii sfinte rmneaunvluiten cel mai deplin mister,
cnd nu erau cu totul rstlmcite.Ne ntrebmce va fi neles cititoruldin pasaje
precumacesta (Lev. 13, 30): "i va vedea preotul pipireai, iat, vederea ei mai
gropilat dect pielea, iar ntru ea pr nflorind subire, i-l va pngri pre el
preotul, struncinturiaste, stricciune a capului au stricciune a barbei iaste".
Nimic nu se leag, nici semantici nici sintactic'l''.Nu mai puin dificil va fi fost
10')
ErnestRenan,Ilistoiregeneraleet systeme
comparedeslanguessemiliques4,
L Paris,
1863,p.22.
110
Acestfragment,
precumi altelepc carele vomcitan continuare,
extrasedinCniarea
cntri/or,intinnprereac traducerea
ar ti fostpe deplinrealizat
n pasajeleprivind"viaa
material,
imediat",
n timpce ea ar fi mai obscurn cele n care "intervinsimbolurile,
abstraciuni
le",eumsusinGabrielTepeleai Gh.Bulgr(Momente
din evoluialimhiiromne
literare,Bucureti,
1973,p.49).

31

STRUCTURA
LINGVISTIC
A BiBLIE]
DELA

95

nelegereaideilorabstractedin tratatul lui Flavius:"i ce lucru minunatiaste de se


izmenescpohtelesufletuluictr partea frumuseelor?" Sau, tot de aici: "Pentru c
puternicuie cel intregu la minte gndu s biruiascale patimilo!'nevoi i s sting
ale strechilormflturii ale trupurilordureri, de prisositfiind a s lupta, i cu cea
bun buntatea gnduluis scuipetoate ale patirnilorbiruine"!'".
Dar limba Bibliei de la 1688 se ndeprteaz de limba popular i prin
calcurilernorfologicei sintactice,crora le face loc cu mult generozitate:
- forme verbale perifrastice de prezent indicativ (faste curnd "curge"),
imperfect(era stnd "sttea", era lucrnd "lucra", vrea merge "mergea",s fcea
umbrind "se umbrea",fu cnd s rdica "cnd se ridica"), perfectul compus (fii
ieind "a ieit",.fuauzind "a auzit", s fcu potolindu-se"s-a potolit"), viitor 1 (va
fi curnd "va curge",vafi iindu-se"se vor ine")112;
-- numeralcu valoarede articol:cri una, viel unul;
- numeralulpostpus:juncedoao, berbecicinci;
- postpunereapronumelor personale, reflexive i a auxiliarelor:sculai-m,
asemnai-te,eu snt negrindu-m:
_.adjectivul pronominal postpus: smn alta, fecior altul, pietri cioplite
altele, reproducndpoziiagr. heteron;
- nlocuireagenitivuluinumelorpropriiprin nominativ:impratulElam;
-- traducerea prin gerunzii a unor participii greceti, care ar fi trebuit
echivalateprin propoziii:"prindeitloao vulpi mici stricndviile" (n loc de "care
stric viile");
-. conjunciai n locul conjunciei-morfems, relund constructiajgreceasc
cu kai +-imperativ:ifac faraon, i cear, i-i spele;
fi
-- propoziiilecalchiazn mod frecvent sensul prepoziiilorgreceti. Astfel:
pre "asupra" dup epi ("cce plngu pre mine" = m plng); preste "asupra,
impotriva"dup epi ("s adunarpreste Moisi", "i privi Dumnezupreste Avel i
preste darurile lui"); supt "spre" dup kypo ("aduse oile supt pustiia"); supt "fa
de" dup hypo ("a te pngri supt brbatul tu"); ntru "n prezena" dup en soi
("ne vom veseli ntru tine");
-- loc. prepoz.ntru mijlocul"ntre" dup ana meson;
- conjunciadup ce "ce" dup kath ("nu am cunoscutdup ce am greit");
- construcii idiomaticecalchiate: "Ci ai a zilelor tale?" (= ci ani ai"),
"blnd voao!" (= pace voul) etc.;
-- ordinea dislocata cuvintelor,calchiat("C David [... J a Duhului lovind
lut"; "mulimede vechi istoreteninuni";"i a judectoruluiartnd lege");
IIIAmbele
citatele-amdatdupVirgilCndea,
Raiunea
dominant,
p. 199i204,Astfelde
pasajenu au uncaracterizolat,ci sunttipicepentruaceastcarte,infirmnd
opiniamitropolitului
Plmdeal,
dupcare"crao limbfrumoas,
cuvocabular
bogat,variat,careputeaexprima
totu!"
(Bibliadela Bucureti,
p. 1005).
112
VeziVasileArvinte,
Construcii
perifraslice
in "Bibliadela Bucureti"
(1688),nrns.45
i nms.4389,n SCL,XLIV,1993,nI'.3,

96

._---.

IOANAMOLDOV
ANU
-----_._-------_._--_

.._-------_.

32
__._.-_.

- ordinea inversa cuvintelor,calchiat("i s vede cum de muli fii iaste a


iubiriide fii dragoste,trgndtoate ctr a fiilor mpreunptimire").
Toate aceste calcuri, care, de altfel, alterneaz cu structuri populare,
accentueazcaracterulartificialal limbii Bibliei,ce se poate defini ca "un idiomde
traducere,,113.
Acest caracter se constat i la nivelul foneticii,unde se pstreaz,
prin tradiiecrturreasc,o serie de rostiriarhaice:
-- diftongulfa n cuvintede origineslav (nemernic,pecete,pribegi, vecinicu,
videniei,vreme);
- uiertoarele dure, de mult disprute din graiul muntean iderta;
mbrindu-l,jle,jrtv,jjui, rn, vraj), alterneazcu uiertoarelemuiate
(deert, tmbrisindu-I.jele.jirtv.jefui,rin, vraje.
Despre limba Bibliei de la 1688 s-au fcut afirmarii contradictorii.Dup
profesorulPaul Miron,o dat ClIea "s-a ncheiato epoc a primaruluioralitii't'".
Dup TonGheie, ea reprezint "punctul culminant"al "influenei limbii vorbite
asupra normelorvarianteiliterare"!". De fapt, Biblia nu ncheieo epoc. ncepnd
cu textele rotacizante,traducerile de cri religioase au creat o tradiie a limbii
scrise,n care oralitateanu a primat niciodat.Biblia de la Bucuretise situeazn
continuareaacesteia.n al doilea rnd, Biblia nu marcheazun punct culminant,
pentru c tot din secolul al XVI-lea influena limbii vorbite a fost puternic n
morfologiei n fonetic,Dac nu ar f fost aa, atunci limba scris ar f ncetat s
mai fie limb romn. Numai c n crile coresieneavem a face eu fonetica i
morfologiaunui grai, cu puine elementealogene.Of, n cazul Bibliei de la 1688,.
dou subdialecte i interfereaza structurile. Caracterul vorbit al limbii este
iluzoriu,pentru c o astfel de limbnu o vorbea nimeni.Ceva mai mult, inventarul
fcut de noi relev numeroasefapte care i confer limbiiacestei cri un pronunat
caracterarhaic i livresc.Ceea ce putemspune, la captulcercetriinoastre,este c
prima traducere integral a Bibliei in romnete reprezint cel mai impuntor
amestec de structuri lingvisticedin perioada veche, realizat n mod artificial,
involuntar,i c aici trebuie cutat unicitateasa.
V. Problema contribuiei Bibliei de la Bucureti la dezvoltarea
limbii noastre literare
A reprezentatoare, limba acestei cri, "forma cea mai nalt de expresie a
limbii Literarea timpului", cum o aprecia N. Iorga'{"?Dac o limb literar se
definete n primul rnd prin unitatea normelor i prin modernitateaei, atunci
rspunsulnu poate fi dect negativ.Desigurc limbaromnliterar,aa cum s-a
113
EugenMunteanu,
Influena
..., p. 1.
114PaulMiron,Receptarea
biblici universspiritualfa IonDru,n .Dacorornania'',
7,
1988,p.231.
115
IonGheic,
Bazadialectal,
p.338.
116
N.larga,Istorialiteraturii
religioase
..., p.208.idupPandelc
Olteanu,
carteamarcheaz
"apogeul
limbiiliterareromneti
din secoleleal XVI-leai al XVII-lea"
(Studiumonografie
la
'Nicolae
Milescu,
Aritmologia.
Etica,Bucureti,
1982,p,41).

33

STRUCTURA
LINGVISTIC
A BIBLIE!
DE LA

97

fixat ea n secolul al XIX-lea, se prezint ca o unitate n varietate, n sensul c


nucleul su l constituiesubdialectulmuntean,la care se adaug particularitiale
altor subdialecte. Dar indiferent de proveniena ei regional, fiecare norm se
aplic n mod consecvent.In cazul Bibliei de la Bucureti nu se poate vorbi de
aplicarea consecventa unor norme diferite, ci de fenomene lingvisticecare se
manifestde multeori chiar n aceleaiunitilexicale.Uul i acelaicuvntpoate
ilustra o particularitatea unui subdialect sau a altuia. In aceast situaie, nsui
conceptulde norm dialectaldispare1l7.Neavnddect puinenormepropriu-zise,
nu se poate spune c opera ar fi contribuitla impunereaunui subdialectca baz a
limbii literare. De aceea, credem c Ovid Densusianuavea dreptate s considere
lucrarea n cauz un regres fa de tradiia creat de crile coresiene.Ideea c
evoluiaunei limbi literareeste un proces continuu,c fiecare scriere contribuiecu
ceva la desvrireaacestuiproces,c o dat atinso etap nu se mai poate revenila
un stadiuanterioreste o prejudecatinfirmatmereude realitate.
Marcheazoare Biblia de la Bucureti o "rennoire",o modernizarea limbii
literare?i n aceastprivinam constatatun amestecde fenomenecontradictorii,
unele arhaice, altele inovaii, care alterneaz n cadrul aceleiai serii de uniti
lingvistice.Puinesunt fenomenelecare apar n mod consyent, constituindu-sen
norme.Iar acestenorme reflectrareoristadiulreal al graiuluimunteande la finele
veacului al XVII-lea. Nu numai c Biblia de la 1688 nu a contribuit la
modernizarealimbii literare, dar ea a repus n circulaie o serie de cuvinte i de
particularitilingvisticevechi, care nu se regsescin alte scrieri contemporaneei,
cu excepia celor ale lui Dosoftei, un alt mare arhaizant. Nici din perspectiv
diatopic,nici din perspectivdiacronicnu se poate spune c ea estejopera care
marcheazun remarcabilprogresn dezvoltarealimbiiromneliterare".lY
A contribuit oare Biblia de la Bucureti la difereniereastilistic a limbii
literare, la constituireaunui stil elevat, superior limbii vorbite, populare? Dup
prerea lui 1. C. Chiimia,"autorii au realizat o oper ntr-adevrmonumentalca
valoare literar,cu urcarepe o nou treapt a scrisului.i nu numai literatur,ci n
multe cazuri de-a dreptul poezie, mai ales acolo unde poezia exist n original,,119.
Am vzut c traductorii reuesc, prin imitarea originalului grec, s creeze o
diferenierea limbii scrise de cea vorbit; dar poate fi vorba, oare, de un stil cu
caliti artistice n condiiile aplicrii metodei de traducere literale? O neleapt
maximdin Renaterespuneac "traducerilesunt ca femeile: dac sunt frumoase,
nu sunt credincioase,iar dac sunt credincioase,nu sunt i frumoase". Biblia
noastr este una dintre aceste "credincioase"traduceri lipsite de frumusee. Nu
numai c nu sunt sesizate (i reproduse) valorile artistice din original, dar nici
mcar nelesul acestuia nu este redat ntotdeaunacu destul claritate. Astfel,
117DupcumartaIonGhcie,"noiunea
de normimpliccaracterul
unitaral acesteia".
(Istorialimbiiromne
literare,p. 14).
118
Istorialiteraturii
romne,
l,p.451.
119
LC.Chitimia,
Unmonument
devaloareliterarperen,p.981.

34

IOANAMOLDOV
ANU

traducerea crii celei mai poetice a Bibliei, Cntarea Cntri/ar, ne Ias ntr-o
confuzietotal, nu numai datoritfrazelorpoticnite,neromneti,ci i a faptuluic
"trdllctorii nu au sesizat dialogulntre mire i mireasi comentariulcorului din
. spre exemplificare,versetele4-8 din
. capitolu
. 11, a1tepltalam,,120
. Vom cita,
tun. de
raducereamodern:
Biblia (1688)

nn -lia(1968)

f,eteJ "Neagr
1 .'. snt eu i frumoas.
.
. eerusahmulUl,
ca slaele
:ldarulu.i, ca corturilelui Solomon.Nu
c- .vedeI, cci eu snt negriindu-m,
aCI-au ars soarele. Fiii maicii mele
s:a . 10vrjbit
pazltoare
A ntru mine, puser-m
p .
10 vn, VIa mea n-am pzit.
sestete.-mi,
pre carele au iubit
a etul mleu, unde nati, unde zaci n
meaz-zi, ca-nu doara- sa- ma- faca- ca
ceea
. ce s A
mva-1'A
uiete, pre cerezele
pnatenilor
t-'
.
al. De nu te vei cunoate
pre sine
_ A
f
.'
cea. mai'.f:rrumoasa
mtre
rneal, eti tu ntru clcile turmelor
I pat .
,
_
. e tadele tale spre slaurile
pastonlor C
-1-'
A
cI'
u ca anmea mea ntru
are ec lui . faraon asemnatu-te-arn,
ceea
e eti aproape de mine".

"Neagrsnt, fete din Ierusalim,


dar frumoas,ca slaurilelui Cedar,
ca i corturile lui Solomon. Nu m
uitai c snt negricioas, c doar
soarelem-au ars. Fiii maicii mele s-au
mniat, trimi-su-m-au viile s le
pzesc,dar via mea nu mi-am pzit-o!
Spune-mi dar, iubitul meu: unde-i
pati tu oile? Unde poposeti tu la
amiaz? De ce zdarnic s rtcesc
eu, oare, pe la turmele tovarilorti?
[ - ] Dac nu tii unde, tu, cea mai
frumoas ntre femei, ine atunci
mereu a oilor urme, pate-i mieii n
preajma colibelor, iezii n preajma
ciobanilor! Cu-n telegar nhmat la
carul lui faraon te asemn eu, draga
mea!"

irn d_area vocativelor prin nominative i a imperativuluiprin indicativ face


texPtOSlb!lperceperea dialogului,transforrnndtextul dramaticn text narativ.Un
, naratIv
. 1e, morro
folozice
. 121
Str:
c " de nemeIes diIn cauza calcuri'1or Iexica
ogrce si
I sintactice
.
t:ee od Clobanu vedea o mare calitate a Bibliei de la 1688 tocmai n felul de a
SUO .Ie dialgu.rile, prin "fraze scurte i pline de energie"122.
Poate c frazele nu
su' I.ea lungi i poate c nici energia nu le lipsete: este un punct de vedere
Su e.ctlV, pe care nu-l discutm. Dar ceea ce le lipseten mod sigur este nelesul.
(prlell1 depae de nivelul la care ajunsese stilul religios n Cazania lui Varlaam
e Ucrare) I foarte departe de acela al Didahiilor lui Antim Ivireanu(originale).
12()
llrrntoarn:j\J._Piru,Literaturaromnveche2,
Bucureti,
1962,p. 218.Reproducem
fragmentele
12(,1Pi:laceastcarte,
"prop . " Credem c nimeninu va putea recunoateaici nici "acurateeafrazei"i nici
liter ;lCtateatranspunerii"
- calitipe carei le atribuieBiblieide la 1688autoriiDicionarului
flllmil:'"llronne de la originipn la 1900,Bucureti,
1979,p. 102.Eleexist,desigur,dar
St jUdel
sc!e
extrm
de
simple,
care
conin
comunicri
elementare;
or,nudup.astfelde pasaje
100eultauneitraduceri.
,--tefanCiobanu,op.cit.,p.204.

35

STRUCTURA

A BIBLIE!
DELA

99

Dac stilul presupunen mod necesarun efort artisticcontient,atunci putem


afirma cu certitudinec Biblia de la Bucureti,care este o traducere literal, este
lipsit de stil. Frumuseileei sunt iluzorii, rod al imaginaieinoastre. Astfel, in
textul citat mai sus, sintagma"clcileturmelor"poate fi luat drept o metafor;n
realitate, ea rezult ns din nenelegereaoriginalului "urmele turmelor").De
altfel, conceptulde "frumos" se identifica,n teologiaveche, cu acela de "adevr":
o traducere era frumoascnd reuea s redea cu exactitate cuvntul Domnului,
cnd nu punea peste el "plumb i ararne"(cum se exprimaun traductor).Iluzorie
este i impresia de expresivitatea limbii. Ct timp nu existau norme literare,
alegerea stilistic interstructuralde care vorbea Leiv Flydal123era imposibil.O
alegere se fcea, fr doar i poate, dar ea era determinatdoar de funcia de
comunicare a limbii, nu i de cea poetic. Pn la Antim, selecia din textele
religioasese opera exclusivdup criteriul nelegerii,aa cum l formulaseSimion
tefann prefata la Noul Testamentde la 1648:"Cuvinteleacelea snt bune, carele
le neleg toi". A vorbi despre "frumuseealimbii romnede la sfritulsecolului
al XVII-lea,,'24,nterneindu-nepe aceast Biblie, nseamna face o tipic "eroare
de adiie" (cum o numeteMichaelRiffaterre).
Dup printeleStniloae,Biblia lui erban-Vodeste "coloanavertebral"a
limbii literare romneti, pentru c ea a stat la baza tuturor traducerilor ce i-au
urmat125.Faptul - de necontestat- c aceast prim traducere integral a fost
consultat nu nseamnc prin ea s-a perpetuat amesteculstructurilorlingvistice
existenteaici i nici direcia literala metodeide traducere.Limba noastr literar
a avut de ctigatnumai renunnd l tot ceea ce reprezentaspec{ficullingvistical
primei noastre Biblii. S-au preluat, desigur, numeroase amnunte i soluii de
traducere. Dar configuraiade ansamblu a trebuit s devin altK Or, importana
unei cri pentru o limb literar nu st n amnunte,ci n orientarea general pe
care ea o impune.Iar aceast orientare contrazicea att /initi trasat, nc din
secolul al XVI-lea,de tipriturile coresiene, ct i rezultatulla care va ajunge
limba noastr literar n secolulal XIX-lea.
LA STRUCTlJRE
LINGUISTIQUE
DE LA BIBLEDE BUCAREST
ET LA QUESTION
DE SONAPPORTAUmi:vELoPPEMENT
DUROUMAIN
LITTERAIRE
R(SUME
Consideree
unmonument
litterairc
quin'a passonparcib(N.Iorga)el enmemetempsune
ceuvre
representative
del'humanismc
roumain,
lapremiere
traduction
integrale
dugrecdelaBibleestle
fruitd'unecollaboration
des clcrcsde Moldavie
(N. Milescu,
Dosoftei)
ct de Valachie
(Daniil
m LeivFlydal,
op.cit.,p.253.
124
Valeriu
Anania,
Dinnoudespre"Biblialuierban",n IUTI.,XXXVI,
1988,nr,3-4,p. 16.
125
DumitruStniloae,
La Bibliade'1688y la tradicion
patristicade la lglesiaOrtodoxa
Rumana,
n .Dacoromania",
7, 1988,p. 15-16.Supralicitnd,
ValeriuAnaniasusinechiarc
"versiunea
din1688rmne
ceamaibuntraducere
a Biblieiin
limbaromn"
(op.cit.,p. 12).

100

IOANA
MOLDOV
ANU
-----------------------------

36

Panoncanul,
Raduet erban
Greceanu),
Nonseulement
lestradueteurs
et lesreviseurs
delatraduction,
maisaussilestypographes
(ceux-ci
etantdesMoldavcs)
ontlaisseleursempreintes
surla structure
linguistique
dela Bibleroumaine.
Enconsequence,
la langue
decetceuvre
sepretetresblenautype
cl'analyse
proposepar LeivFlydal,en etantun exemple
heureuxde coexistence
des structures
linguistiques
simultanees
(spatiales,
temporelles
el sociales),
Chaquechapitrede l'etudcmeten
evidence
ce!'.structures
d'uneperspective
diatopique
(elements
dialectales
moldaves
et valaques),
diachronique
(elements
archaiques
et innovations)
et diastratique
(elements
de la langueparlee,
populairc,
etdelalangue
ecrite,savante).
Surlefondernent
desdonnecs
amassees
danschaque
chapitre,
nousavonstentedepreciser
l'apportdela Bibleaudcvcloppement
dela languclitteraire
roumaine,
it
savoiril l'unification,
a la modernisation
et a la differenciation
stylistique
de cettelangue(voirle
tableau).
Lesconclusions
sontlessuivantes:
Dansuneperspective
diatopique,
la languede laBiblepeutetrecaracterisee
parun veritable
melangede traitsmoldaves
et valaques(plusfrequents),
qui se eonstituent
rarernent
en normes
internes,
parcequechaque
normedialectale
coexiste
dhabitude
dansletexteavecsonecart(reHetan!
lanormedel'autredialecte).
Plusd'unefoislesalternanccs
s'appliquent
aumememot.A I'encontre
de la synthese
aecomplie
parLuther,guia generalise
lesformesdialectales
choisies,
dansla Bible
roumaine
lemelange
estdesordonne
etdirigeauhasard
(IonGheic).
Maisla Biblede 1688estaussiunmelange
de structures
diachroniques.
Salangueremeten
circulation
desphenomenes
propres
auxtempspasses,maintenus
itlaperiph6rie
despatoisouparla
traditiol1
livresque.
D'ullemanieresurprenante,
ce conservatorisme
dominant
est doublepar une
tendance
novatrice
accusee.
Maisici-mcme
laplupartdesnormes
n'existent
pasenetatpur:lestraits
arcba'iques
etnouveaux
sontmclanges
mainles
foisauniveaudesuniteslexicales.
Dansuneperspective
diastratique,
la languedela Biblea uncaractere
anificicl,
resultant
de
l'imitation
servitede l'originalgrccet de sa dependanee
destraditions
de la langueeerite.La
differenciation
de la langueecriteet parleeestevidcnte
iltouslesniveaux,
maisiei-memc
onpeLlt
rarement
parlerdenormC5.
Bref,lalangue
delaBiblede1688represente
leplusimposant
melange
de
structures
de toute['histoire
dela languelitteraire
roumaine
- et e'estprecisemcnt
danscefaitqu'iJ
Jhutehercher
50nunieite.
Il s'cnsuitguela langlledeeetceuvre
estloind'etrelaplushallteformed'expression
de la
languelitteraire
deI'epoque
(N.Iorga).Aueontraire,
onpeutdiregueparsonmangue
d'unitedes
normeset par 50ncaracterearchargue
manifeste
eUefait des pas en arrierepar rapportaux
impressions
deCoresi(XVIe
siecle).
L'opinion
selonlaquelle
]'evolution
d'unelanguelitterairc
estun
processus
continll
s'averectrcunpnjuge
infirme
parlarealitedesfaits.
D'autrepart,onpeutnierlaeontribution
deeetceuvre
a laformation
d'unstyleeleve,pareegue
sa n1(thode
de traduction
littcralc
estvraiment
incompatible
aveele style.Lechoixdesmotset des
forrnes
n'estpa determine
parlesoueiderendre
aveeprecisionles
valeurs
poetiques
del'original,
mais
seulement
dereproduirc
mecaniquement
lesensa I'aidedecalques
linguistiques.
Lesbeautes
decette
langllc,
dontparlent
lcscommentateurs,
nesontpasautrechosegueleseJTets
d'uneerreur
d'addition
(Miehael
Riffaterre).
Iai.SO'eaua
Naional.
nr.49,et.9,ap.40