Sunteți pe pagina 1din 2

Sistemul de Gospodarire a Apelor Braila a preluat de la ANIF in 2012 diguri de aparare in

lungime de 270 de kilometri, potrivit unui comunicat de presa remis joi de Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta Braila.
In 2012 s-au definitivat actiunile de preluare in administrare a digurilor de la Dunare si a
materialelor din stocul de aparare care au fost in administrarea ANIF Braila.
Au fost preluati 175 de kilometri de diguri din Insula Mare a Brailei plus digurile de
compartimentare, 57,5 kilometri de diguri din zona Calmatui Gropeni Chiscani si
digul Braila Dunare Siret, in lungime de 14,7 kilometri.
In cursul anului 2012 pe teritoriul judetului Braila nu s-au semnalat situatii de urgenta
generate de inundatii din revarsari ale cursurilor de apa.
Pentru mentinerea lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor in stare
buna de functionare au fost efectuate lucrari de intretinere curente a coronamentului si
taluzelor prin completari terasamente, completarea golurilor din covorul vegetal de
protectie si indepartarea vegetatiei parazitare.
Pentru punerea in siguranta a liniilor de aparare preluate au fost intocmite note de
fundamentare pentru digul IMB in vederea aducerii de la asigurarea de 10%, la asigurarea
de 1%. Pentru digul Calmatui Gropeni Chiscani a fost intocmita o nota de
fundamentare in vederea ridicarii cotei coronamentului cu cca. 0,6 metri pentru cresterea
sigurantei prin majorarea garzii. Digul Braila Dunare Siret nu face obiectul unor
lucrari de reabilitare.
Pe baza observatiilor si masuratorilor s-au intocmit note de fundamentare pentru toate
eroziunile de mal care ar putea pune in pericol lucrari de aparare sau obiective socioeconomice.
In zona comunei Scortaru Nou, aferenta raului Buzau, au fost efectuate studiile tehnicoeconomice si s-au depus documentatiile pentru obtinerea Certificatului de urbanism in
vederea efectuarii lucrarilor de stopare a eroziunilor de la km 286-287, amonte Scortaru
Nou, km 288-289, in dreptul localitatii Scortaru Nou, mal drept, malul drept al localitatii
Sihleanu, la pasarela si km 297-298, zona localitatii Gurguieti.
Au fost efectuate masuratori topo si s-au intocmit profile longitudinale si transversale la
digurile aferente raului Siret in vederea mentinerii lor la cotele proiectate.
Au fost luate masuri pentru modificarea Planurilor de aparare impotriva inundatiilor
avand in vedere schimbarile privind administratorii lucrarilor de aparare aferente
fluviului Dunarea.
In data de 22 iunie 2012, pentru verificarea functionalitatii sistemului informational
decizional a fost organizat de catre SGA Braila un exercitiu de simulare a unei inundatii
pe fluviul Dunarea in care au fost implicati Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta,

INHGA Bucuresti, AN Apele Romane, ABA Buzau Ialomita, Centrul Operational din
cadrul ISU Braila, ANIF Braila, SC TCE 3 Brazi si comitetele locale pentru situatii de
urgenta riverane fluviului.
http://www.ecomagazin.ro/braila-sistemul-de-gospodarire-a-apelor-a-preluat-de-la-anifdiguri-de-aparare-in-lungime-de-270-de-kilometri/