Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI

1.Denumirea compartimentului:
-productie
2.Denumirea postului:
-Inginer productie
3.Numele si prenumele salariatului:
4.Se subordoneaza:
-Sefului de Departament
5. Competente personale:
-sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare,
adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de
observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de
comunicare etc.);
-sa nu aiba antecedente penale
-sa fie apt din punct de vedere medical.
6. Atribuii
Fara a fi limitative, atributiile inginerului de productie pot fi:
- coordoneaza si supravegheaza activitatea de productie in zona de responsabilitate (ex.:
sectie );
- urmareste respectarea parametrilor de calitate ai materiilor prime sau produselor finite;
- urmareste consumul de materii prime si materiale si propune solutii de imbunatatire;
- analizeaza procesul de fabricatie si propune metode de marirea productivitatii;
- remediaza eventualele probleme aparute pe parcursul desfasurarii activitatii;
- stabileste procedurile tehnologice (retete, flux tehnologic) pentru fabricarea diverselor
produse alimentare;
- indruma si urmareste activitatea personalului din subordine;
- raspunde de buna desfasurare a activitatii de productie;
- intocmeste documente specifice activitatii (situatia productiei, documente de lansare in
fabricatie etc.);
- asigura aplicarea normelor de protectia muncii, protectia mediului, de prevenire si
stingere a incendiilor.

6. Cerinte:
- Aptitudini de management al oamenilor si concentrare asupra rezultatelor
- Experienta anterioara in coordonarea unei echipe de minim 20 persoane
- Aptutidini excelente de planificare si organizare
- Cunostinte tehnice temeinice
- Cunoasterea limbii Engleze
- Cunostinte SAP(System Applications and Products) constituie avantaj
- Cunoasterea pachetului Office (Word, Excel, Access, Powepoint) constituie avantaj