Sunteți pe pagina 1din 14

Iunie 2010

VERIFICAREA STALPULUI

Verificarea stlpului(HEA 550)


1.Caracteristici secionale si geometrice
HEA 550

A 24200 mm 2
I y 175200 10 4 mm 4
I z 11720 10 4 mm 4
I 11027000 *10 6 mm 4
I t 450 10 4 mm 4
Wel,y,inf Wel,y,sup 5470 103 mm 3
Wel,z,inf Wel,z,sup 782 103 mm 3
Wpl,y 6136 103 mm 3
Wpl,z 1205 103 mm 3
Caracteristicile materialului :
f y 355

N
mm 2

E 210000

N
mm 2

E
2(1 )
0, 3

Proiect de Diploma

81000

N
mm 2

Iunie 2010

VERIFICAREA STALPULUI

2.Eforturi

3. Incadrarea seciunii in una din cele 4 clase (conf. SR EN 1993-1-1 Tabel 5.2)
-ncadrarea talpilor:
c 150

6,52
tf
26

9 7.29

Sectiunea se incadreaza in Clasa 1

-ncadrarea inimii:
t=12 mm
d=390 mm

f y 355 235/ f y 235/ 355 0.81


d 390

32,50
t w 12
1, 2 1

d
32,50 72 58,32
t

Sectiunea se incadreaza in Clasa 1

Conf. P100/2006 ANEXA F: Clasa 1 sectiuni care permit plastificarea lor si dezvoltarea
articulatiilor plastice ( rotire sub efort constant), fara aparitia voalarii,pana la atingerea
unghiurilor de rotire plastice admisibile.Este posibila redistribuirea eforturilor in structura,iar
calculul se face pe baza teoriei formarii articulatiilor plastice.
Proiect de Diploma

Iunie 2010

VERIFICAREA STALPULUI

4.Calculul lungimilor de flambaj a stalpilor structurilor multietajate (conf.


P100/2006 ANEXA F)
Factorii de distributie a rigiditatii 1 si 2 :
1

K c K1
K c K1 K11 K12

Kc K2
K c K 2 K 21 K 22

Fig. 1 Factori de distributie pentru stalpi continui


Kc - coeficient de rigiditate a stalpului ,Kc=I/L
Kij - coeficient de rigiditate efectiva a riglei
K1 si K2 - coeficienti de rigiditate a stalpilor situati deasupra sau dedesubtul stalpului considerat
K c K1

175200 104
417142,8
4200

K11 K12 K 21 K 22

IPE 500:

48200 104
53 555, 7
9000

Iy=48200 cm4
IZ=2140 cm4

2 417142,8
0,89
2 417142,8 2 48200

2 0
Proiect de Diploma

Iunie 2010

VERIFICAREA STALPULUI

Pentru o structura cu noduri fixe avem :


lf 1 0,145(1 2 ) 0, 26512 1 0,145 0,89 0 0, 265 0,89 0

0, 65

L 2 0,364(1 2 ) 0, 24712 2 0,364 (0,89 0) 0, 247 0,89 0

lf
lf L 0, 65 4200 2730 mm
L

5.Calculul eforturilor in stalp din actiunile seismice de proiectare


Eforturile unitare maxime se obtin in stalpii intermediari de la parter.Baza stalpilor se admite ca
zona disipativa,deci verificarea se face la eforturile rezultate din combinatia care include
seismul.
Stalpii se vor verifica considerand cea mai defavorabila combinatie de forta axiala si moment
incovoietor iar eforturile se calculeaza cu relatiile:
N Ed N Ed,G 1,1 ov M N Ed,E
VEd VEd,G 1,1 ov M VEd,E
M Ed M Ed,G 1,1 ov M M Ed,E

Pentru un calcul simplificat se pot folosi valorile date in tabelul urmator:


VALORI ALE PRODUSULUI 1,1 ov M
1,1 ov M

Tipul stucturii
f) Cadre duale
- cadre necontaravantuite + cadre contravantuite centric
- cadre necontravantuite + cadre contravantuite excentric

2,0
2,5

Nota: In mod practic valorile eforturilor NEd,VEd,MEd se obtin din calculul static liniar,din
gruparea speciala de incarcari,unde actiunea seismic se amplifica cu 1,1 ov M .
N Ed 989.14 kN

VEd 184, 04 kN

M Ed 548, 4 kN m

6. Verificarea rezistentei sectiunii


Verificarea la forta axiala (conf. SR EN 1993-1-1 6.2.4 )
Pentru sectiuni transversale din Clasa 1 valoarea de calcul a rezistentei plastice la compresiune a
sectiunii este:

Npl

A fy
M0

24200 355
8591000 N
1

Proiect de Diploma

Iunie 2010

VERIFICAREA STALPULUI

NEd
989,14 103

0,115 1
Npl,Rd
8591000

Verificarea la forta taietoare (conf. SR EN 1993-1-1 6.2.6)


A v (d t f )t w

Av aria de forfecare

Av 534 26 *13,5 6858 mm2

max
fy

=1,0 ( in mod acoperitor)


Vpl,Rd

A v (f y / 3)
M0

4404 (355 / 3)
902640,96 N
1

Vpl,Rd - valoarea de calcul a rezistentei plastice la forfecare


M0 1, 0 - coeficient partial de siguranta pentru rezistenta sectiunii transversale
VEd
231760

0, 25 1 0,5 P100 / 2006


Vpl,Rd 902640.96

Verificarea la moment incovoietor (conf. SR EN 1993-1-1 6.2.5)


Pentru sectiuni din Clasa 1- valoarea de calcul a rezistentei plastice a sectiunii transversale
supusa la incovoiere de determina cu relatia :

Mpl,Rd

Wpl f y
M0

3949 103 355


140190 104 Nmm
1

MEd
612,73 106

0, 437 1 0,5 P100 / 2006


Mpl,Rd 1401900000

7.Analiza la flambaj (conf. SR EN 1993-1-1 6.3.3)


Verificarea de rezistenta a barelor din sistemele structurale, poate fi efectuata pe baza barei
individuale (in cazul de fata element de tip stalp), de deschidere unica,considerate ca extrasa din
structura.Efectele de ordinul doi,rezultate din deformarea globala laterala a sistemului trebuie
luate in considerare fie in calculul momentelor de la capetele barei,fie prin utilizarea lungimilor
de flambaj corespunzatoare.
Rezistenta la flambaj a stalpului cu sectiune transvarsala constanta supus la incovoiere si
compresiune este indeplinita daca sunt satisfacute urmatoarele relatii:

Proiect de Diploma

Iunie 2010

VERIFICAREA STALPULUI

M y,Ed
M
N Ed
k yy
k yz z,Ed 1
N
M
M z,Rk
y Rk
LT y,Rk
M1
M1
M1
M y,Ed
M
N Ed
k zy
k zz z,Ed 1
N
M
M z,Rk
z Rk
LT y,Rk
M1
M1
M1
NEd, My,Ed, Mz,Ed valorile de calcul ale eforturilor de compresiune si ale momentelor maxime in
raport cu axele y-y si z-z
y , z - factori de reducere pentru flambaj prin incovoiere
LT - factor de reducere datorat deversarii

k yy , k yz , k zy , k zz - factori de interactiune
M y,Rk si M z,Rk - moment de rezistenta caracteristic al sectiunii

7.1 Flambaj prin incovoiere in raport cu axa y-y/z-z


Lungimea de flambaj in raport cu axa y-y/z-z Lcr,y=Lcr,z=Lcr=2730mm
Alegerea factorilor de imperfectiune (conf. Tabel 6.1)

Ncr,y 2

EI y
Lcr,y 2

A fy
N cr,y

210000 175200 104


487223,07 KN
27302

24200 355
0,13
487223070

y - zveltete relativa pentru elemente cu sectiune transversale Clasa 1

2
y 0,5 1 y y 0, 2 y 0,5 1 0, 21 0,13 0, 2 0,132 0.5158

1
y y y
2

1
0,5158 0,51582 0,132

0,95 1

7.2 Flambaj prin incovoiere-rasucire


Lungimea de flambaj pentru flambaj prin incovoiere rasucire Lcr,L=2730 mm
Proiect de Diploma

Iunie 2010

VERIFICAREA STALPULUI

Alegerea curbei de flambaj (conf. Tabel 6.4)

Alegerea factorilor de imperfectiune (conf. Tabel 6.3 )

Pentru sectiuni dublu simetrice se calculeaza momentul critic elasctic Mcr cu urmatoarea formula
derivata din teoria de flambaj :
M cr,LT c1 2

E Iz
Lcr,LT 2

2
I L cr,LT G I t

Iz
2 E I z

C1 factor functie de aliura diagramei de moment

1 1
Valori ale factorului C1
C1

1.00
1
0.75
1.14
0.5
1.31
0.25
1.52
0
1.77
-0.25
2.05
-0.5
2.33
-0.75
2.57
-1
2.55

513.86
0,94 c1 2,55
548.4

Proiect de Diploma

Iunie 2010

Mcr,LT

VERIFICAREA STALPULUI

210000 175200 104 11027*109


27302 81000 450 104
2,55
2
1.04 1011 Nm
2
4
4
2730
175200 10 210000 175200 10
2

Valoarea pentru zveltetea redusa corespunzatoare este data de formula :

LT

Wpl f y
M ct,LT

6136 103 355


0,14
1, 04 1011

Conform anexei nationale pentru sectiuni laminate parametrii urmatori au valorile :


LT,0 0, 4 (valori maxime zveltete relativa )

0,75 (valori minime-parametru care introduce efectul incovoierii biaxiale)

2
LT 0,5 1 LT LT LT,0 LT 0,5 1 0,76 0,14 0, 4 0,75 0,142 0, 408

LT

1
LT
2
LT

2
LT

1
0,892 0,8922 0, 75 0,812

0,599 1

LT - factor de reducere pentru flambaj prin deversare

Pentru a lua in considerare distributia momentului intre legaturile laterale ale elementului,
factorul de reducere LT poate fi definit astfel :

LT,mod

LT
1 (conf. SR EN 1993-1-1 6.5.8)
f

Valorile lui f (recomandate in anexa nationala) au valorile minime :


f 1 0,5(1 k c ) 1 0, 2( LT 0,8) 2 1

Proiect de Diploma

Iunie 2010

VERIFICAREA STALPULUI

0, 71 k c

1
0, 64
1,33 0,33

f=1-0,5(1-0,64)[1-0,2(0,81 -0,8)2]=0,825 <1


LT,mod

LT 0,599

0, 726 1
f
0,825

Calculul factorilor de interactiune kyy si kzy

N Ed
1347,512 103
1
N cr,y
314653180,9
y y

0,995
N
1347,512 103
1 y Ed 1 0,951
N cr,y
314653180,9
1

wy wy

Wpl,y / z
Wel,y / z

3822 103
1.3 1,5
2874 103

Forta critica de flambaj prin rasucire in domeniul elastic:

N cr,T

2 E I w
A
G It
I0
Lcr,LT 2

27500
210000 0

81000 131363 1042227516957 N
4
20802

131360 10

Pentru sectiuni dublu simetrice:

I0 I y Iz y02 zz2 A 2 65681104 mm4


Mcr,0 - moment critic pentru calculul lui 0 pentru moment incovoietor uniform conform Anexa
A c1=1
2
I Lcr,LT G I t

Iz
2 E I z

M cr,0

E Iz
c1
Lcr,LT 2

M cr,0

210000 65681104
1
20802

0
20802 81000 131363 104

1,829 1011 Nm
4
2
4
6568110
210000 6568110

N
N
1347,512 103 1347,512 103
0,lim 0, 2 c1 4 1 Ed 1 Ed 0, 2 1 (1
) 1
0,199

N N
314653180,9
2227516957

cr,y
cr,TF

Ncr,TF- effort critic de flambaj elastic prin rasucire


Pentru sectiuni dublu simetrice : Ncr,TF=Ncr,T

Wpl,y f y
M cr,0

3822 103 235

0, 07
1,829 1011

Calculul factorului Cmy,0 (conf. SR EN 1993-1-1 Anexa A-Tabel A2)


Proiect de Diploma

Iunie 2010

Cmy,0

VERIFICAREA STALPULUI

1347,512 103
0, 79 0, 21 0, 71 0,36 0, 71 0,33
0, 64
314636180,9

Calculul factorului Cmy si Cm,LT (conf. SR EN 1993-1-1 Anexa A-Tabel A1)

N
daca 0 0, 2 c1 4 1 Ed
N
cr,z

Cmy Cmy,0

N Ed
1
: C my C my,0
N
cr,TF

Cm,LT 1, 0

N
0 0, 2 c1 4 1 Ed
N
cr,z

Cmz Cmz,0
Cm,LT Cmy 2

M y,Ed
N Ed

A
Wel,y

y a LT

N Ed
1
: C my C my,0 (1 C my,0 )
1 y a LT
N cr,TF
a LT

N Ed
1
N cr,z

N Ed
1

N cr,TF

Clasa 1, 2,3

C my - factor al momentului uniform echivalent

0 0,lim Cmy Cmy,0 0,64 Cmy,LT 1,0


Calculul factorului Cyy si Czy (conf. SR EN 1993-1-1 Anexa A-Tabel A1)

Wel,y
2
1, 6
1, 6
C yy 1 (w y 1) 2
C my 2 max
C my 2 max n pl b LT

wy
Wy

Wpl,y

n pl

NEd
NEd
1347,512 103

0, 21
NRk / M1 A f y /1 27500 235 /1

Mz,Ed=0 bLT=0 si dLT=0


max y 0,143

Proiect de Diploma

10

Iunie 2010

VERIFICAREA STALPULUI

1, 6

1, 6

C yy 1 1,3 1 2
0, 642 0,143
0, 642 0,1432 0, 21 0 0,951
1,3

1,3

Wel,y 2874 103


C yy 0,951

0, 75
Wpl,y 3822 103

w y Wel,y
2
14
Czy 1 (w y 1) 2 5 C my 2 max n pl d LT 0, 6

wy
w z Wpl,y

14
1,3 2874 103

Czy 1 1,3 1 2 5 0,642 0,1432 0, 21 0 0,904 0,6


0,75
1,3 3822 103

1,3

Calculul factorului kyy si kzy (conf. SR EN 1993-1-1 Anexa A-Tabel A1)


k yy Cmy Cm,LT

k zy Cmy Cm,LT

1
0,995
1

0, 64 1

0,971
3
N Ed C yy
1347,512 10 0,951
1
1
N cr,y
314653480,3

wy

1
0,995
1
1,3

0, 6
0, 64 1

0, 6
0,583
3
N Ed Czy
1347,512 10 0,904
w
1,3
z
1
1
N cr,y
314653180,3

7.3 Verificarea cu formula de interactiune


M y,Ed
M y,Ed
M
N Ed
N Ed
k yy
k yz z,Ed
k yy
1
N Rk
M y,Rk
M z,Rk
NRk
M y,Rk
y
y
LT
LT
M1
M1
M1
M1
M1
989,14 103
548, 4 106
0,971
0,529 1
24200 355
6136 103 355
0,951
0,599
1
1

M y,Ed
M y,Ed
M
N Ed
N Ed
k zy
k zz z,Ed
k zy
1
N Rk
M y,Rk
Mz,Rk
NRk
M y,Rk
z
z
LT
LT
M1
M1
M1
M1
M1
989,14 103
548, 4 106
0,971
0,896 1
3
24200 355
6136

10

355
0,951
0, 783
1
1

7.4 Calculul bazei stalpului

Partea inferioara a stalpului se alcatuieste astfel incat sa transmita la fundatii eforturile


sectionale rezultate din gruparile cele mai defavorabile. Dimesniunile in plan ale palcii de baza

Proiect de Diploma

11

Iunie 2010

VERIFICAREA STALPULUI

de aleg astfel incat presiunile la suprafata de contact placa-beton sa nu depaseasca valorile


admise ale rezistentei betonului din fundatie.
Determinarea dimensiunilor in plan ale placii de baza
N Ed 989,14 kN

A str
nec

M Ed 548, 4 kNm

N Ed
f cd

f cd 12 N / mm 2

Astr
nec

989140
82428,3 mm2
12

Impunem urmatoarele dimensiuni pentru laturile bazei:


L=600 mm
B=800mm
Verificare
str

N Ed

AB

M
989,14 103 6 548,86 106

10, 64 N / mm 2
B2
600 800
600 8002
A
6

Stabilirea grosimii placii de baza


Grosimea se determina din calculul de rezistenta, considerand reazeme pentru campurile
de placa talpile si inima profilului din care este alcatuit stalpul si nervurile de rigidizare.
ll 300

0,55 0, 066
l2 540
M max str l12 0, 066 10, 64 5402 204773, 2 N mm

f y 355N / mm2
M max
M
f y Wpnec max
Wp
fy

1 t 2p
6

Wp

1 t 2p
6

M max
6 M max
6 204773, 2
tp

39,3 mm
fy
fy
355

Se adopta t p 40 mm

Proiect de Diploma

12

Iunie 2010

VERIFICAREA STALPULUI

Calculul suruburilor de ancoraj

M 548,86 106 N mm
N 989,14 103 N
R b 12 N / mm 2
d bulon 42 mm

Eforturile de intindere care rezulta din sectiunea momentelor incovoietoare la baza


stalpului sunt preluate de buloanele de ancoraj.

lo b R b
N
2

Din ecuatia de moment in raport cu punctual de aplicatie al fortei de tractiune din suruburi:
l
760

M a M N (l0 ) 548, 41 106 989,14 103 670


835260600 N mm
2
2

l0 670
l02 b R b 6702 580 12
r

1,87
2 Ma
2 835260600
2
0

r0 1,87 1,37 1, 26
1, 26 67 58 120
989,14 102 194867, 6 N
2
Verificarea se face cu relatia :
T

0, 7 R i , unde R i 210 N / mm 2
n An
T

194867, 6
147 N / mm 2 0, 7 R i
4 An

194867, 6
331mm 2
4 147
Se adopta 8 suruburi M42 din grupa 6.6
An

Proiect de Diploma

13

Iunie 2010

Proiect de Diploma

VERIFICAREA STALPULUI

14