Sunteți pe pagina 1din 187

DUMITRU EICU

GEOGRAFIA ECLEZIASTIC
A BANATULUI MEDIEVAL

Timioara 2007
CUPRINS

1. Probleme ale geografiei ecleziastice a Banatului medieval


2. Surseistoricepentruogeografieecleziastic aBanatului

3. Istoriografia
4. Repertoriulm n stirilormedievale
5. Repertoriul bisericilor medievale
6. Indice de locuri

I.

PROBLEME ALE GEOGRAFIEI ECLEZIASTICE A BANATULUI


MEDIEVAL

1. Banatul medieval o regiune de frontier


Obiectul cercet rii noastre de geografie-istoric l constituie Banatul, un
spa iugeograficdelimitatnaturallaextremitateaapusean aDun riidejosi,n
egal m sur , o provincie cu o evolu ie i individualitate istoric proprie,
definit cuacestnumenistoriografienc dinveaculalXVIII-lea.
No iuneadeBanat,generalizat lanivelulntregiiprovinciiistorice,este
un concept modern care a ap rut la nv a ii epocii Luminilor din veacul al
XVIII-lea, care s-au ocupat de trecutul i starea natural a acestui spa iu.
Francesco Griselini, celdintiistoriografalBanatuluiaoferitla1780oistorie
politic inatural aBanatului Timian, o provincie nsemnat,dup propriasa
opinie, al crei teritoriu ntins se mrginete spre soare-rsare cu Ardealul i
ara Romneasc. Mai bine zis, cu Banatul de odinioar al Severinului spre
miaz-noapte i soare-apune ea se nvecineaz cu Ungaria de jos i Slavonia,
iar spre miazzi cu Serbia1.Origineanumeluiprovincieitrebuiec utat ns n
epoca medieval . Regii arpadieni au creat n anii 1232-1233, n sud-estul
BanatuluiivestulOlteniei,ounitateadministrativ-militar specific regiunilor
defrontier ,Banatul de Severin.Suboform saualtaacestas-a perpetuat astfel
nctnveaculalXVI-leaaicintlnimBanatuldeLugojiCaransebe.
Banatul este o regiune,naccep iuneageografic atermenului,delimitat
de frontiere naturale, care sunt apele Dun rii, Tisei i Mureului i de Mun ii
Banatului i care cuprinde ntre aceste grani e o suprafa de 30.000 km2. n
segmentul cronologic de la nceputul veacului al XI-lea i pn la mijlocul
veacului al XVI-lea, n care urm rim reconstituirea geografiei ecleziastice a
Banatului,aceast regiunesedefinetecuoidentitate regional clar ,distinct ,
n cadrul unui spa iu geografic i administrativ mai vast, Regatul maghiar
medieval,dincareaf cutparte.Existen auneistructuripolitico-administrative
lacump nadintremileniulIialdoileanspa iuldintreDun re,TisaiMure
i-a l sat amprente n cronicile latine ale vremii, Cronica lui Anonimus i
Legenda Sfntului Gerard, care constituie sursele istorice de prim importan
despre ducatul b n eancondusdeGladimaiapoideAhtum2.
Aezat pe cursul apusean al Dun rii de jos, de la confluen a Tisei cu
fluviulipn laOrova,Banatulpoateficonsideratoregiunedun rean carea
avut,dinaceast perspectiv ,roluluneipl citurnante.Prinpozi iasageografic
1
2

Griselini, 1984, p. 22, Suciu,1977,p22-23


Pop, 1997, p. 115-132

Banatul a fost o punte de leg tur ntre Cmpia Panonic i spa iul sud-est
european, peste vadurile fluviului.Dun reans ifiinduncoridoreuropeancare
a legat dou mari spa ii geografice: bazinul panonic de cel pontic. Mun ii
Banatuluiceapar inlan uluinorddun reanalCarpa ilorPor ilordeFiernchid
asemeneaunuiarcfrontieraestic aBanatului.Dealurilepiemontaneb n enei
CmpiaMureuluiiaTimiului,dispusentreptesprevest,confer reliefului
regiunii b n ene aspectul unui amfiteatru deschis spre vest, asem n tor, la o
scar maimic ,amfiteatruluinaturalalArdealului3.
Dac Dun reaiTisaaureprezentatgrani enaturale,pecares-au format,
peparcursulperioadeimedievaledecareneocup m,igrani eleadministrative,
Mureul, n schimb a avut mai degrab rostul unui culoar de leg tur cu
Ardealul. De-a lungul cursului inferioralMureului,pel imicuprinsentre10
i30dekmlanordilasuds-auformatgrani elecomitatelorCenadiArad.n
cursulEvuluiMediu,delanceputulveaculuialXIII-lea,extremitateaestic a
Banatului Montan a fost un inut administrativ distinct n cadrul Regatului
arpadian, numit Banatul de Severin.
Pozi ia geografic a Banatului, la Dun rea de jos apusean i pe extremitatea
sudic aCarpa ilorapuseni,i-a conferit acestuia rostul unei regiuni de frontier.
Conceptul de frontier aplicat perioadei evului mediu are o cu totul alt
ntelegere,spredeosebiredeperioadamodern ,carel-aigeneratdealtminteri.
Frontieramedieval afostdefinit deJaquesLeGoffasemeneauneist rifluide
ce penduleaz ntre realitate i reprezentare, fiind tocmai imaginea contrar a
limesului roman ce ap rea sub forma unei frontiere strict liniare4. Neavnd o
delimitareprecis pan nsec.XII-XIVcndaparpuncteledevam ,eapoatefii
v zut ca ozon periferic cumulte tr s turiproprii,ceiconfer oidentitate
aparte.Acestespa iidefrontier audatnaterelaunmoddevia specific,cu
privilegiispeciale,culibert iiparticularit idedezvoltare,religieijusti iepe
care nu le nt lnim n alte spa ii ale lumii medievale5. Abordat din aceast
perspectiv conceptual asupra frontierelor, spa iul regatului maghiar cu
societateasaaufostprivitebun oar caosocietatedefrontier 6. Veacul al XIII
amarcato,,dilatareaspa iuluidefrontier ,pentrulumeacretin latin prin
misiunileordinelorlatinenspreEuropader s ritisud-est,princruciadatrzie
n urma c rora Sfntul Scaun i-a instituit o zon de competen . Din aceast
perspectiv Banatul,ncepndcuveaculalIX,odat cuncheiereamisiuniilui
Gerard,prinnfiin areadiocezeiCenadului,adevenitoregiunedepefrontiera
latin a Europei. Anterior Anului O Mie, n sec. IX-X, aceast regiune a
ad postit o forma iune statal slavo-romn , un ducat, condus ini ial de Glad
apoideAhtumlanceputulveacului al XI-lea.DelanceputulveaculuialXI-lea
i pn la constituirea Banatului de Severin n 1232, n mod treptat aceast
Mih ilescu,1978, p. 22-23, 28
LeGoff,2003;Tunu,2001,p.
5
Tourbet, 1992, p.13-16
6
Berend, 2001, p.17-37
3

regiuneafostintegrat administrativiconfesionalRegatuluiarpadianmaghiar.
S-au impus n aceast regiune unit i administrative specifice feudalismului
apusean, comitatele regale,alCenadului,atestatla116,alAradului,amintitn
anul 121, comitatul Cara consemnat n anul 1200, Keve i Timi, ultimul
atestatnanul1172.
Aspectul multiconfesional al Banatului n secolele XI-XVI, reflex al
situa ieimultietnice,aimprimatoidentitateregional determinant aprovinciei.
Geografiile istorice de pn acum au fost realizate pe comitate, structuri
administrative ale regatului maghiar medieval, ori pe sangeacuri, unit ile
administrative impuse n Banat dup 12 de Imperiul Otoman. n cazul
reconstituirii de geografie ecleziastic , propus de Ortvay, acest demers s-a
realizat,ncazul b n ean,nlimitele episcopieiCenaduluiia privitexclusiv
lumea catolic . n demersul nostru propunem o abordare confesional global ,
attastructurilorcatolicectialebisericiir s ritene,aacumaufunc ionatele
de fapt, concomitent, pe parcursul Evului Mediu, ntr-o regiune geografic
delimitat natural.Aceast regiune s-a numit Banat din secolul al XVIII-lea. Ea
a fost definit n istoriografia pozitivist maghiar sub denumirea
Dlmagyarorszg i acum foarte recent a fost inclus ntr-un spa iu mai larg
cuprins sub numele Dl-Alfld.7
2.Secuvinoferiteexplica ii pentru limitele cronologice adoptate: secolele
XI-XVI,caredelimiteaz unintervalistoriclung.Attmomentuldenceputct
i cel final, adoptat n cercetarea noastr au motiva ii importante i precis
determinate att n istoria confesional a provinciei ct i n evolu ia istoric
general aacesteia.Celedou reperecronologicedelimiteaz unintervalistoric
n care Banatul a f cut parte din structurile Regatului maghiar. Cucerirea i
integrarea n structurile Regatului arpadian are loc n primele decenii ale
veacului al XI-leantimpceanul12marcheaz organizareauneibunep r ia
Banatului ntr-un vilayet otoman, desigur pe fondul general al dezagreg rii
suferite de Regatul maghiar. Acelai interval istoric lung, de la nceputul
secolului al XI-leaipn lamijloculsecoluluialXVI-lea,seconstituientr-o
perioad cu contururi bine delimitate din istoria confesional a Banatului.
nceputurile organiz rii bisericeti latine n Banat se reg sesc n cursul
deceniului al treilea al secolului al XI-lea, marcate de activitatea c lug rului
misionarGerard,celcevapunedealtfelibazeleepiscopieideCenad.Mijlocul
veacului al XVI-lea a marcat ns i pr buirea regimului confesional din
Transilvania i Banat. Cucerirea Banatului i organizarea vilayetului n anul
12aduslancetareadefactoaactivit iiepiscopiei.Dealtminteri,hot rrile
dieteiTransilvanieidinanul12de la Turdaia celeide laMediadinanul
16 au marcat c derea vechiului regimului confesional al Transilvaniei i
triumful Reformei8. Din perspectiva confesiunii ortodoxe, mijlocul secolului al
XVI-lea aduce elemente definitorii prin extinderea structurilor episcopale ale
7
8

Krito,2000,p.9-17
Lupa,1929,p.2;Szegedi,2002,p.38-40.

Patriarhiei srbeti de Ipek n spa iul b n ean. Romnii ortodoci din Banat,
mpreun cu bisericile i m n stirile lor, dup 17, vor fi integra i oficial n
episcopatelesrbetialerenfiin ateiPatriarhiisrbetidelaIpek.Acestproces
istoric, care s-aderulatdup toateprobabilit ilepeduratamaimultordecenii,
pn sprefinele veacului al XVI-leasauchiarnprimuldeceniualveaculuial
XVII-le, a a avut urm ri extrem de importante pentru istoria confesional a
romnilor b n eni, care s-a resim it pn dup separarea bisericeasc dintre
srbiiromnideclanat deAndrei agunala186.
3. Metoda de lucru pe care am adoptat-o a pornit de la starea etnodemografic aBanatului,ncareelementulromnescaformatunblocomogen
etnicnspa iuldedealimontan,nvremecespa iuldecmpiedinnord-vestul
Banatului era ocupat de o zon compact de aez ri cu parohii catolice
apar innd maghiarilor sau unor coloniti stabili i n provincie. Srbii s-au
stabilitnvalurisuccesivedelafineleveaculuialXIV-leaipn nsecolulal
XVI-leandeosebin spa iulcmpieib n ene.Abordareaproblemeigeografiei
istorice a spa iului b n ean, f cut de Felix Milleker, Pesty Frigyes ori mai
recent de Gy. Gyrffy, a evitat s in seama de aspectul etno-demografic al
Banatului n perioada medieval , toate aez rile fiind prezentate exclusiv cu
denumirea maghiar ntlnit n documentele de cancelarie medievale.
Utilizarea denumirii aez rilor ntlnit n sursele medievale este o chestiune
principial corect . Am acceptat dintru-nceput acest principiu, dup care se
constituie baza de date pentru reconstituirea geografiei istorice a zonei.
Abord rile recente ale geografiei istorice a Regatului arpadian propuse de Gy.
Gyrffy au avut n vedere aceast metod de lucru, utilizat ns rigid, f r a
avea n vedere starea etno-demografic a provinciei, n cazul comitatelor
b n ene bun oar 9. El propunea n cazul aez rilor disp rute, care nu pot fi
localizatedup alte surse istorice,utilizarea denumiriintlnitendocumentele
medievale; n cazul unor aez ri disp rute, dar care pot fi localizate pe teren,
folosireanrepertoriulntocmitadenumiriintlnitendocumentelemedievale
cuprecizareaianumeluiactualallocalit iinhotarulc reiaseidentific satul
medieval pustiit i, n sfrit, pentru aez rile care i-au p strat numele din
perioada medieval pn acum folosirea denumirii maghiare ntlnite n
document10.Apareoproblem pentruaez rilesituatennord-estul,r s rituli
sudul Banatului ce apar ineau elementului ortodox romnesc ori srbesc,
deoarece ele sunt consemnate n form maghiar n documente. Aceast
chestiune a fost sesizat i prezentat n coordonatele reale, ce pornesc tocmai
de la starea etno-demografic a Banatului, de c tre istoricul Pl Engel ntr-o
reconstituire a geografieiistoriceasangeaculuideTimioaraiMoldova11.ntro regiune cu o configura ie multietnic , cum este n spe i cazul b n ean,
regulared riinumelordeaez rinumaiprinprismagrafieimaghiarentlniten
Gyrffy,199,p.169iurm;idem,1990,p.6-7.
Gyrffy,199,p.169.
11
Engel, 1996, p. 10.
9

10

documentenumaiestevalabil ,remarcaPlEngel,aicinumeleaez rilorsunt


de origine romn sau srb i chiar celemaghiare au fostdeformate nlimba
srb . Consider c ar fi corect s scriem forma romn sau srb a numelui
aez riloriformeledepronun iemaghiareundeestecazul12.
Porninddelaacesteacumul rinchestiuneageografieiistoriceiavndn
vedere constat rimai vechi, pe care le-am sus inut cu privire la aspectul etnodemografic al Banatului Montan, am ntocmit repertoriul bisericilor i
m n stirilormedievaledinBanat,subformaunuilexicon,ncareacesteaaufost
prezentate n ordine alfabetic . S-a urm rit prezentarea succint , n ordine
cronologic , a datelor i evenimentelor legate de istoria fiec rei biserici i
m n stiriiancadr riiacesteiancontextulistoricalmicrozoneincareseafla.
Problema localiz rii ct mai exacte pe teren a fost o preocupare esen ial .
Porninddelainforma iileizvoarelorscrise,delaceleoferitedemicrotoponimie
i de h r ile Banatului din sec. XIX-XX am ncercat, prin cercet ri de teren
f cute pe microzonele formate de v ile rurilor i depresiuni intracolinare ori
colinare, s identific m urmele bisericilor i m n stirilor pustiite. Sigur n-am
reuits str batemspa iulb n eanaacumarfifostnecesariafi dorit, dar
am consemnat de fiecare dat caracterul i amploarea cercet rilor de teren.
Datele oferite de arheologia medieval privind planimetria monumentelor i
cronologiaacestoraaufostesen ialencazulbisericilorim n stirilorcercetate
n mediul ortodox din estul Banatului i pe temeiul acestora s-au f cut
prezent rilemonumentelor.
Numele aez rilor cu biserici sau al m n stirilor a fost o chestiune
abordat dintr-o singur perspectiv i redat pn acum exclusiv prin grafia
maghiar . Informa iile din documentele papale sau alte izvoare scrise au
constituitsursaesen ial pentrunumeleaez riicubiseric orim n stire,al turi
de care am luat n considerare informa iile din sursele otomane, toponimie i
h r i.nfunc iedeacestedateauap rutsitua iidecazgrupatenctevadirec ii
asupra c rora ne vom opri. Aez rile ce au avut biserici n secolele XIII-XVI,
care au supravie uit pn la momentul actual i care i-au p strat numele
consemnate n actele medievale sunt men ionate cu acest nume, n forma lui
romneasc , maghiar ori srb . Iat bun oar , Ilidia era consemnat la 1232
sub grafia maghiar Elyed, la 1334 Elyad, n documentele turceti la 169,
Iladya, aceast aezare romneasc , ce a avut o parohie catolic la 133, se
reg setenabordareanoastr subformaIlidia.ncazurilesimilaredinBanatul
de cmpiela Baahid, bun oar , Cebza,Felnac, Szreg s-a procedatn acelai
mod.
Bisericile parohiale i m n stirile disp rute, ce n-au l sat urme n
toponimie ori n alte surse istorice, au fost consemnate cu numele i forma
ntlnit ndocumentelemedievale.M n stireaibisericaparohial Bizere, din
valea Mureului,, o alt biseric parohial Bizere din secolul al XV-lea de pe
12

Engel, 1996, p. 10

valea Bistrei, biserica din Chery ori Remethe, de pe valea Brzavei, bisericile
din Sanctus Rex, Santa Crux etc. pentru a ilustra sumar aceste situa ii, au fost
redate sub numele latin ori maghiar din documente.
Oalt situa ientlnit serefer labisericiledisp rutealc rornumeafost
consemnat nc n defterele turceti i n toponimie. n acest caz am utilizat
numelentlnitenizvoareleturcetiorintoponimie,care,amconsideratnoi,
reflect ositua iemaiapropiat derealit ileb n enealeperioadeipentrucare
propunemaceast reconstituire.
ncazulbisericiiparohialedinMeeg,atestat subacestnumela1393,n
surseleotomanela1satulpustiitafostnscrisMig'iya, iar la 1666 apare ca o
aezare cu popula ie ortodox cu numele Medj, toponimia p strnd amintirea
aez rii pustiite sub forma Medya. Am optat pentru nscrierea ei sub forma
Migia carereflect ,dup opinianoastr ,numeleaez rii.SatulKerestes, atestat
sub acest nume la 1323, iar n actele otomane la 1 cu numele Qiristur,
toponimul Kristuri ioruin debiseric dinapropieredePercosovaauperpetuat
numele aez rii i al bisericii medievale disp rute. Am optat i n acest caz
pentrunscriereanrepertoriuabisericiidisp rutesubformaMigia.
Aez ri cu biserici parohiale disp rute, despre care nu exist informa ii
ulterioare n alte surse, au fost consemnate sub forma n care se ntlnesc
consemnatendocumenteledinsecoleleXIV-XV.
S-antlnitisitua iancareoaezaremedieval aavutlaunmomentdat
dou denumiri, din care una s-a transmis pn n perioada contemporan . n
aceast situa ieamoptatpentruformacares-aperpetuat,cazulcet iiiaez rii
Ersomlia, atestat documentar sub aceast form din anul 1227 i care se
localizeaz n spa iul actual al oraului Vre . Un document otoman din anul
179men ionac Ersomlia semainumeaiVrsac13.M n stireaortodox dela
emlacu Mic se identific cu m n stirea Moravi a, nscris n documentele
fiscale otomane dinanul167. Aceleaisurse otomane confirm c emlac n
anul 1597 a avutidenumireadeMoravi a14.nceledou cazuriexemplificate
maisus,darinalteledenaturalor,amoptatpentrudenumirileaez rilorcare
ausupravie uitis-autransmispn nperioadacontemporan .
Documentele otomane au consemnat n ultima jum tate a secolului al
XVI-leamaimulteaez ripustiitealc rornumeseleag negreitdeexisten a
unorbiserici.Aufostnscrisentreanii1-179numaipu indepatrusatecu
numele de irvina irqiva n districtele otomane Ciacova, Cara-Vicinic,
Semlac i Beej. Ele au fost men ionate n aceast form deoarece ele
consfin eau i transmiteau o informa ie despre aez ri cu biserici din perioada
anterioar asecolelorXIV-XVdinspa iulb n ean.
4. Episcopia Cenadului
Apari iaacestuicentruepiscopaldesubobedien aRomeinanul1030a
marcat momentul institu ionaliz rii controlului bisericii latine n spa iul
13
14

Halasi Kun, 1976, p. 298.


Pesty,Krass,IV,p.93 Somlyng alias Morawa

b n ean.Elsenscriendinamicaunuiprocesistoric,binecunoscutdealtfel,
ceacuprinsRegatularpadiannvremearegeluitefanialec ruimomentede
vrfle-auconstituitcreareaarhiepiscopieideStrigoniunanul1001iaceleide
a doua arhiepiscopii la Kalosa n anul 1008. Episcopia Cenadului s-a aflat
dintrunceputsubascultareacanonic aarhiepiscopieideKalosa15.
Mult discutat n istoriografie a r mas momentul apari iei diocezei
Cenadului.Informa iadinAnnales Posoniensis16 conformc reiaGerards-a aflat
nscaunulepiscopaldelaCenadnanul1030,afostacceptatdeunlargsegment
n scrisul istoric. Se reg sete adoptat momentul 1030 n abord rile de istorie
ecleziastic ale lui Ortvay17 Szentklray18 i Koloman Juhsz19, dar a fost
preluat i n abord rile istoriografice consacrate Banatului de L. Bhm20,
Borovsky21,mairecentlaGy.Gyrffy22.nistoriografia romn g simadoptat
momentul1030nscrierileluiI.D.SuciuiR.Theodorescu,atuncicnddiscut
evolu ia confesional a Banatului la nceputurile evului mediu23. Marcat de
informa iile lacunare, de indicii contradictorii din alte surse documentare,
cronologia apari iei diocezei Cenadului se reg sete la momente diverse n
discursul istoriografic consacrat acestei teme. S-aplasatacestevenimentnanii
1004 sau 100824, dup cum vom reg si opinii care ncearc s sus in crea ia
episcopiei latine la Cenadnanii103-1036sauchiarnperioada1037-103825.
Recent, Radu Constantinescu, ntr-un studiu ce prefa a una din scrierile
Sfntului Gerard, a adus argumente ce nu pot fi neglijate pentru sus inerea
opinieic funda iaepiscopal s-as vrittrziu, nanul103826.
Episcopia Cenadului s-aorganizatndeceniulalIV-lea al veacului XI-lea
nspa iuldintreTisa,MureiDun re,careeralamomentulacelaunspa iude
frontier alRegatuluiarpadian,pedeoparte,inacelaitimp,unspa iuncare
coexistau structuri proprii ale popula iei romno-slave, asupra c reia biserica
bizantin iexercitaseinfluen aprinstructurilemonahaleiepiscopaleproprii.
ArhiepiscopiadeKalosaafost,separe,dup opinialuiIstvanBan,laorigini
o structur ecleziastic aflat subobedien aBisericiir s ritene27.
Hotarele episcopiei Cenadului s-ausuprapusini ialngrani eleducatului
lui Ahtum, o structur politic i teritorial ce cuprindea un teritoriu

15

Koszta, 2000, p. 41-42;


SRH, I, 1937, p.125
17
Ortvay, 1892, p. 358-359
18
J.Szentklray,1898,p.1aminteteanii1029-1030
19
Iuhsz,1930, p.41-42
20
Bhm,1867,I,p.87
21
Borovszky, Torontal, p. 370
22
Gyrffy,I3, 1987, p.852
23
Suciu, 1977, p.38; Theodorescu, 1974, p.78,79
24
Iuhsz,1930,p.39
25
Iuhsz,1930,p.39
26
Constantinescu, 1984, p.47
27
Ban,1997,p.70-71
28
Suciu, Constantinescu, I, 1980, p.45
16

impresionant de la rul Cri pn n p r ile Ardelului i pn la Vidia i


Severin28.
Spa iul n care i exercita autoritatea canonic episcopia Cenadului era, dup
cumprecizamimainainte,unspa iudefrontier ,delimitatnaturaldeDun re,
TisaiMun iiBanatuluisprer s rit29. Limitele teritorialealeacestuivastspa iu
al episcopiei trebuie n elese nuan at n sensul exercit rii unui control formal
asuprantreguluiteritoriuinicidecumsubimaginea unordelimit riteritoriale
exactedeoarece,njum tateader s ritaspa iuluidarinsudulprovinciei,s-a
aflat un bloc omogen romnesc cu op iuni confesionale ortodoxe. tiri din
documente de la finele veacului al XIII-lea i nceputul veacului al XIV-lea
ofer posibilitatea unei reconstituiri mai nuan ate n aceast privin , odat cu
consemnareaarhidiaconatelorcefunc ionauncadruldiocezeiCenadului.Rul
Tisadelimita la vestspa iulepiscopieiCenaduluide celalepiscopieideBacs.
ntreagazon der s ritaBanatuluiestedominat deunreliefmontanideluros,
ce onconjoar asemeneaunuibrudelaMureipn la Dun re.Registrele
colectorilor papali din anii 1333-133 fac dovada unui num r de parohii n
fiecare dintre arhidiaconatele de Cara, Sebe i Keve organizate n spa iul de
sud i n r s ritul Banatului. Acest spa iu era o zon omogen romneasc i
ortodox 30. Documentele de cancelarie din veacul al XIV-lea i din prima
jum tatea secoluluiurm torofer argumente pentrusus inerea acesteiimagini
cu privire la situa ia etno-confesional a Banatului montan31. Limita nordic a
episcopieisentindeailanorddeMureundesenvecinacuarhidiaconatulde
PncotadincadrulepiscopieideAgria32.
Episcopia Cenadului s-a organizat dup normele de drept canonic n
arhidiaconate i decanate, proces istoric cu extrem de pu ine informa ii despre
perioada de nceput a secolelor XI-XII. Debutul acestui proces de formare a
structurilorarhidiaconaleseconstat peansamblulregatuluiarpadiannadoua
jum tate a veacului al XI-lea i se consider c a durat pn c tre sfritul
veacului al XII-lea33.Procesulnsineafostdeterminatdecauzenaturale,cumar
fi creterea num rului parohiilor, dar i de alte motive politico-administrative
derulatenacestintervalalsecolelorXI-XII.Searenvedere,laacestdinurm
aspect, procesul de organizare a comitatelor. Arhidiaconatele, structuri
ecleziastice, au fost suprapuse peste decupajul politico-administrativ al
comitatelor34. A existat f r doar i poate o mpletire strns ntre deciziile
politico-administrative i construc iile institu ionale religioase petrecut la
nceputurileevuluimediu.Revenindlasitua iaepiscopieiCenadului,credemc
observa iile f cute de Ortvay cu mai bine de un veac n urm cu privire la
29

Iuhsz,1930,p.203;Ortvay,1892,p.361-370

30

Achim, 1996, p.41-42.


eicu,2002,p.16-148
Iuhsz,1930,p.39;Ortvay,1892,p.361;Barany,Torontalvamegje, p.12,128
33
Koszta, 2000,p.50
34
Koszta, 2000,p.50

31
32

10

apari ia arhidiaconatelor i p streaz nc actualitatea35. Informa iile din


scrieriledesprevia aSfntuluiGerardnupotconstituiunargumentfermcares
sus in organizarea episcopiei la nceputul secolului al XI-lea n apte
arhidiaconate, aceasta fiind mai degrab o interpretare abuziv a textului36.
Documentele de cancelarie indic existen a arhidiaconatelor numai c tre
sfritul veacului al XIII-lea, ceea ce vine s confirme c procesul structurii
ecleziastice s-a realizat numai dup impunerea structurii comitatelor n spa iul
b n ean.
Nuexist oconsensualitatenscrisulistoricnprivin amomentuluiistoric
n care regalitatea a creat comitatele b n ene. Iat bun oar cazul comitatului
Cara, unde s-a sus inut apari ia acestuia imediat dup anul 1008, existnd i
opinii pentru plasarea acestui momentnadouajum tateaveaculuialXII-lea
sau chiar dup invazia t tar de la 12137. Opinia noastr n aceast chestiune
sus inea ocrea iunea acesteistructuriadministrativentr-operioad anterioar
mijlocului secolului al XII-lea38. Arhidiaconatul de Cara apare n documente
numai n 128, iar cel de Arad i Keve n anul 128839. Numai la nceputul
secolului al XIV-leaaparconsemnatenactearhidiaconateledeTimi,la1323,
cel de Torontal la 1329 i Sebe 13340. n momentul consemn rii ei
documentare n cadrul episcopiei Cenadului, la finele veacului al XIII-lea,
institu ia arhidiaconatului se bucura de prestigiu, privilegii i putere41. Ea a
acumulat treptat aceast pozi ie n perioada veaculuial XII-lea, nct n cursul
veacului urm tor arhidiaconii s-au mutat n centrul episcopal, de unde i
conducea districtele arhidiaconale. Ei au devenit membrii ai capitlurilor
catedrale42. Structura episcopiei Cenadului a avut un num r de apte districte
arhidiaconale,desprecareaveminforma iicuprivirelanum rulparohiilorila
func ia economic a acestora numai de la nceputul secolului al XIV-lea.
Arhidiaconatul Arad s-a constituit de o parte i de alta a Mureului, n
extremitateaestic adiocezei.Aavutunnum rdedeparohiiconsemnaten
listele papale din 1333-133,dincare17seaflaulasuddeMure43. Dispunerea
acestoranspa iularhidiaconatuluierainegal ns ,majoritateaconcentrndu-se
n zona cmpiei vestice a Mureului. Dealtminteri, jum tatea de r s rit a
comitatului Arad ocupa zona dealurilor Lipovei, la sud de Mure, n timp ce
Mun iiZaranduluinchideaudinsprenordcursulMureului.Parohiiledelanord
de Mure erau grupate n cadrul arhidiaconatului de peste Mure, ce nu face
obiectuldiscu ieinoastre.
35

Ortvay, 1892, p.380


Szentklray,1908,p.;Ortvay,1892,p.380
Gyrffy,1987,III,p.71;Krist,1988,p.59-461
38
eicu,1988,p.18
39
Ortvay, 1908, p.380-381;Gyrffy,I3, 1987, p. 170-171; III, 1987, p. 312
40
Ortvay, 1892, p.381-382;Brny,188,p.0-409
41
Szentklry,1908,p.7-8.
42
Koszta, 2000, p.51
43
Gyrffy,I3, 1987, p.168
36

37

11

Conturul arhidiaconatului Cenadului se decupeaz pe spa iul nord vestic


alcomitatului,fiinddelimitatlanordderulMuresprevestdeTisa,ntimpce
hotarul sudic i vestic se pliaz pe cursul Aranc i. Parohiile de la Szreg i
Kerekegyhza delimitau hotarul nordic, pe Mure, al arhidiaconatului, n timp
limitele parohiilor de la Satu-Mare, Varia, Hegyesegyhz, situate la est de
cursul rului Aranca jaloneaz hotarul estic. Parohia de la Akas marcheaz
extremitateasudic alimiteiarhidiaconatuluideCenad.Au fost inventariate un
num rde26deparohiiexistentelamomentul1333-133544.
ArhidiaconatulTimiului,princele8deparohiidispusentr-un teritoriu
nufoartentins,aconstituitdedepartezonacuceamaiconsistent concentrare
deaez ricatolicedincuprinsuldiocezeiCenadului.Limitanordic seaflape
cursurileprurilorVingaiimand,caredelimitauarhidiaconatulTimiuluide
celdeArad.RulBrzava,ceconstituiahotarulsudic,desp r eaarhidiaconatul
TimiuluidecelalCaraului. Hotarul vestic era delimitat pe un traseu artificial
princmpiab n ean ,de-alungulc ruiasejaloneaz parohiileTeremiaMare,
Checea, Bobda, Ciaca pe rul Timi, Rudrue, Macedonia, Foeni, Giulv z,
Ivoda, Snmartin, Pecica. Hotarul de r s rit se afla ntr-o zon deluroas i
piemontan .Num rulmarealparohiilora impusstructurareaarhidiaconatului
n trei decanate: de dincoace de Timi, dintre cele dou Timiuri i decanatul
dintre Timi i Brzava. Informa iile din listele colec ionarilor papali din anii
1333-133 sunt utile n reconstituirea hotarelor acestor districte decanate ale
arhidiaconatuluiTimiului.Unnum rde30deparohii,situateaproapetoatela
nord de rul Bega, formau districtul de dincoace de Timi. Rul Bega a fost
consemnat nizvoarelemedievalecunumeledeTimiulMic,orinumaiTimi.
ParohiiledinBeregs u,Besenova,Ciocalng Timioara,GearmataiPischeia
naceeaizon ,Jadanimarcauhotareledecanatului.Decanatuldintre cele dou
Timiuri avea26deparohiii,dup cumestenumitnacte,eladministraspa iul
dinrurileTimiiBega.DecanatuldintreTimiiBrzavaavea27deparohii.
Arhidiaconatele de Cara i Sebe, ce m rgineau n sud arhidiaconatul
Timiului,ocupauzonamontan dinsuduliestulBanatului. Pliat pe decupajul
geografic al comitatului Cara, arhidiaconatul omonim avea un num r restrns
denumaizeceparohii.AcesteasegrupaunzonadecmpieaBrzaveilaDenta
i n centrele de putere local de la Haram, vechea cetate a comitatului Cara,
MezeusumloiErsmulov(Vre ),cet iledelaizvoareleCaraului(Krasso)i
Ilidia.
ArhidiaconatulSebeuluiaparenlistelecolectorilorpapalila1333-1334
cu doar apte parohii, ntr-un spa iu foarte ntins ceea ce reprezint cea mai
modest structur arhidiaconal dincadruldiocezeiCenadului.Nuestegreude
g sitoexplica iepentruoastfeldesitua ie,dac searenvederesitua iaetnoconfesional azonei,formatedintr-unblocomogenromnesc.

44

Szentklray,1908,p.31-33;Juhsz,1930,p.272.

12

Arhidiaconatul de Keve este cunoscut din documentele veacului al XIIIlea,existen aijurisdic iaacestuiafiindlegateindiscutabildeceaacomitatului
omonim45. El nu se reg sete n actele din anii 1333-1335, parohiile din
arhidiaconatreg sindu-seacumnarhidiaconatulTorontal.Elaavutunnum r
restrns de parohii, n reconstituirea cadrului geografic istoric al comitatului
Keve propus de Gy. Gyrffy reg sindu-se un num r de numai ase parohii46
(Baka, Ittebe, Modos, Torac, Urhido, Zeli). Acestea se afl nscrise n
arhidiaconatul Torontal n listele colectorilor papali din anii 1333-1334.
Arhidiaconatul Keve a fost desfiin at, parohiile acestuia contopindu-se pn n
1329 n arhidiaconatul de Torontal, in parte, ct i n cel al Timiului47. Din
acest motiv n listele colectorilor papali n extremitatea sud-vestic a diocezei
Cenadului, unde s-a aflat comitatul Keve, apare n anii 1333-133 o structur
arhidiaconal mai bine definit - arhidiaconatul Torontal. El este delimitat de
aparuluiTisalavest,deDun relasud,ntimpcelimitaestic eranchis de
arhidiaconatul de Cara i Timi, avnd hotare comune cu arhidiaconatul
Cenadului la extremitatea de nord.
Structural episcopia Cenadului a avut, n prima jum tate a secolului al
XIV-lea,unnum rdeaptedistrictearhidiaconale: Arhidiaconatul Arad, Cenad,
dedincolodeMure,arhidiaconatuldeSebe,Cara,TimiiTorontal.Situa ia
statistic naceeaiperioad nscrieunnum rde212parohiicareseconcentrau
ntr-ocovritoaremajoritatelasudulMureului,nzonadiocezei de la nordul
Mureuluiseaflndu-se doar arhidiaconatuldedincolodeMurecuunnum r
de parohii i un num r restrns din parohiile arhidiaconatului de Arad48.
Arhidiaconatul Timiului concentra un num r de 8 de parohii la momentul
anilor 1333-133,urmatedecelalCenaduluicu0,Aradcuunnum rde
parohiiiTorontalcu2parohiiiarhidiaconateleCarauluiiSebeuluicucel
maimicnum rdeparohii11irespectivapteparohii49.Aceast situa ieetnoconfesional se va men ine pn n primajum tate a veaculuial XV-lea, cnd
impactulcuputereaotoman stabilit peliniaDun riivafiresim itinprivin a
aspectului demografic i confesional din zonele de cmpie ale Banatului50.
Emigra ia i colonizarea srbeasc , pornit n cursul veacului al XIV-lea sub
presiunea Imperiului Otoman, va fi un alt factor care va schimba aspectul etnodemografic iconfesionalalBanatuluipn nveaculalXV-lea.Restrngerea
num rului parohiilor n cursul veacului al XV-lea s-a r sfrnt n mod direct i
asuprasitua ieidiocezeiCenadului.
Ordinele clugreti apusene au constituit o component structural a
vie ii religioase din Banat la nceputurile Evului Mediu. ntr-un spa iu de
frontier ,situa iancaresereg seteiprovinciab n ean ncepnddinveacul
45

Ortvay, I, 18892, p.382-383?;Juhsz,1930,p.272


Gyrffy,1987,III,p.310
47
Ortvay, 1892, p.382-383:Szentklray,1908,p.0;Gyrffy,1987,III,p.310
48
Szentklray,1908,p.6
49
Szentklray,1908,p.6;Ortvay,1892,p.
50
Engel, 1996, p. 6
46

13

al XI-lea,ordinelemonahaleapuseneaufostchemates joaceunroldeprim
importan nimpunereaordiniiecleziasticelatine,pedeoparte,idesus inere
a proiectelor politice de extindere c tre r s rit a frontierei regatului apostolic
arpadian. Scrisoarea regelui Bela al IV-lea din noiembrie 120 adresat papei
definetelimpedeisugestivacesteobiective,atuncicndspuneac doretes
ntind mldi ele credin ei catolice de-a lungul Dunrii pn la Marea
Constantinopolitan51.
Prezentareasumar aordinelormonasticelatineesterealizat nevolu ia
ei cronologic de la nceputul veacului al XI-lea, odat cu organizarea celui
dinti aez mnt benedictin la Cenad de c tre Gerard i pn la limita
cronologic superioar a perioadei pe care o discut m. S-au transmis pu ine
informa ii scrise despre nceputurile organiz rii monastice n secolele XI-XII,
iararheologiamedieval faceabiaacumprimelecercet risistematicenaceast
direc ie, nct reconstituirile propuse pe aceast tem , precum i atribuirea
m n stirilorunuiordinesteochestiunecetrebuiaabordat cumult pruden .
Monahismul latin n secolele XI-XII i extinde dinspre vest c tre spa iul
Dun riidejosapuseneinfluen aistructurileproprii,princeledou mariordine
monasticealevremii:ordinulbenedictinimaiapoiprincistercieninveaculal
XII-lea.
Benedictinii ajunglasfritulveaculuialXI-lea la apogeul expansiunii lor
teritoriale n spa iuleuropean, avndla acel momentnu maipu in de 118 de
aez minte52. Acest lucru a conferit abatelui de la Cluny aflat n fruntea
ordinului statutul unui adevrat monarh, ale c rui frontiere ale regatului
cretinsedelimitaudinSco iapn nItaliaidinPortugaliapn nUngaria53.
S-aimpusprineinEuropaunidealcretin,unmodeldeorganizaremonastic
inunultimulrnd,corespunz toridealuluimonastics-au vehiculat structurile
unitarealeuneiarhitecturiecleziastice.Benedictiniiaujucatunrolimportantn
r spndireaformelorarhitecturiiromanicenUngariaiTransilvania.Secunosc
pu ineurme alearhitecturiibenedictinedinsec.XI-XII,ceea ce facedificil o
evaluare n aceast privin 54. Exist mai multe informa ii despre arhitectura
benedictin ,desprecaracteristicile regionale ale acesteia, despre centrele locale
iinfluen aacestora55.OrdinulafondatnUngarianveaculalXI-leaunnum r
deasem n stiri,ntrecareiceantemeiat deGerardlaCenadiaajunss
aib ridicate 0 de m n stiri numai n sudul regatului (Dlalfld), care
reprezentau circa 30% din totalul aez mintelor benedictine56. Documentele
aducnconuldelumin m n stirileb n enelanceputulveaculuialXIII-lea,
detandu-se limpede n aceast privin cursul inferior al v iiMureului, prin
num rul important de aez minte. Se presupune c unele au fost fondate n
51

DIR, C, veac XI, XII, XIII, I, p. 346


Pacaut, Rossiaud, 1982, p. 80
53
Pacaut, Rossiaud, 1982, p. 81
54
Toth,2001,p.229iurm.
55
Marosi, 2001, p. 275
56
Karcsony,1906,p.8-59; Koszta, 2000, p. 51
52

14

perioadadesfritalveaculuialXI-lea,multmaiprobabilns c majoritateaau
fostfondatelanceputulveaculuialXII-lea57.Informa iilelacunarenung duie
odiscu iepunctual iprecis naceast privin .Perioadadeavnteconomici
expansiunepentrum n stiriledinvaleaMureuluiafostveaculalXII-leapn
lainvaziat tar din12158.M n stireadelaHudus esteatestat la1233,ceala
Isou la 1233, iar Bizere apare ntr-un act din 1183. Informa ii certe despre
apartenen a la ordinul benedictin exist doar despre m n stirile de la Bulci,
Bizere, Eperjes i Szreg, o bun parte apar innd unui ordin pe care nu-l
cunoatem59. Aceeai incertitudine persist , din cauza surselor lacunare, i n
ceeaceprivetefondatorulm n stirilorbenedictinedinspa iulb n ean.Sfntul
Gerard, nti st t torul diocezei Cenadului, c lug r benedictin el nsui, a
ntemeiat cea dinti m n stire benedictin la Cenad, imediat dup 1030.
M n stirea nchinat Fecioarei Maria de la Cenad a fost ridicat cu sprijinul
regalit ii,aacums-antmplatdealtminteripentrumajoritateaaez mintelor
benedictinedinregatularpadian.Fondaream n stirilornveaculalXII-lea s-a
datoratnbun parteifamiliilornobileputernice,careauavutdomeniifunciare
importantenspa iulnordicalBanatului.
M n stirile apar innd neamurilor nobile au cunoscut o r spndire
remarcabil n secolele XII-XIII, spa iul b n ean integrndu-se din aceast
perspectiv pe o direc ie a evolu iei vie ii monastice, ce a cuprins regatul
arpadiannc dinperioadasecolelorXI-XII.Aufostidentificatepentruaceast
perioad , la nivelul ntregului Regat arpadian, un num r de 91 de m n stiri
familiale, adic ale unui clan ori neam nobil, de unde i consemnarea lor n
documente drept monasterium proprium. Ele au fost fondate de 35 de familii
nobile din cele 108 de familii nobile mai importante ale regatului, din care unele
neamuri au avut dou i chiar pn la cinci m n stiri familiale60. Ele au fost
fondatecuunscoppios,respectndprevederilecanonice,printrecareimportant
eraiacordulepiscopuluilocal,asigurndu-li-seodona ieimportant nbunuri
i bani. Dreptul de nmormntare n biseric constituia unul din privilegiile
fondatorului. Mnstirile familiale constituiaunacestfelonecropol comun
pentruntregulneamnobil61.nrndulm n stirilorfamilialeaufostnscrise,de
Juhsz bun oar , aez mintele de la Ajtonimonostur, Isou, Rohoncea,
Chemenche,PardaniiGalad.NobiliidinneamulCenadaufondatmnstirile
familiale de la Kanisa, Kemenche i Orozlanos, aceasta din urm fiind n
acelaitimplocdenmormntarepentruntregneamul.Actulde
partaj din 17 decembrie 126 ntre nobilii de Cenad stipula hot rrea lor s
st pneasc mp r indndou p r iegalem n stireaKanisa,cusatelece inde
ea,precumioalt m n stireKmenche,totmpreun cutoatefolosin elesale.
57

Koszta, 2000, p. 54
Juhsz,1927,p.6-7; Koszta, 2000, p. 54
59
Juhsz,1927,p.-7
60
Fgedi,1991,p.36-37
61
Fgedi,1991,p.
58

15

Iarm n stireanumit Orozlamuss fiecomun ntregului lor neam. ocult tar


din 121, care a dat o lovitur teribil aez mintelor monastice din valea
Mureului,pecarem n stirilemicialeneamurilorl-auresim itcelmaigreu,
alec ruiefectasupraaez mintelordelaCenadiaceluicisterciandelaIgri
nesunt cunoscute prin relatareac lug rului Rogerius. Revoltele cumanilor din
1288 au des vrit n aceast privin efectele ocului mongol, dup care au
supravie uitdoarm n stirilemaridelaBizere,Bulci, Cenad62.Comer ulcusare
din Transilvania pe care-lderulaum n stiriledepevaleaMureuluispresudul
regatului explic , pe de o parte num rul mare al aez mintelor monastice,
fondarea de timpuriu a acestora la finele veacului al XI-lea n acest spa iu,
acelaicomer cusarereprezentndexplica iastabilit iiloreconomicepn la
mijlocul veacului al XIII-lea63. Privilegiile regale acordate m n stirii
benedictineBizere,cunoscutedinanul1183,c reiaiconfereaudreptuls care
sare pe Mure,precumiceldinanul1230acordatm n stiriicistercienedela
Igri ofer argumente solide naceast privin . Privilegiul s riidin anul123
confirm o dat n plus importan a arterei v ii Mureului n comer ul cu sare
pentru m n stirile din Banat. n conexiune direct cu amplasarea m n stirilor
benedictine s-aremarcatdejadispunereaspa ial aacestoranbazineleunorape
maridelaDun re,MureiTisa.Benedictiniiauridicatom n stirepecursul
inferioralTimiuluilaIttebe,printrepu ineleaez mintedininteriorulspa iului
b n ean.
Cistercienii auadusorevigorareavie iimonasticeaveaculuialXII-lea,
ntemeiat pe organizare, revigorarea normelor benedictine, pe o mpletire
sever dar armonioas a exerci iului spiritual cu munca fizic 64. Expansiunea
ordinului de la Cteaux spre Europa Central i oriental a avut conota ii
economice, numele lor fiind mereu asociat cu introducerea noilor tehnici
agricole ori industriale, cu creterea animalelor i comer ul medieval65.
Obiectivele acestui ordin reformator al monahismului latin era prioritar spiritual
iar cistercienii s-auimplicattotal,mpletindcufermitatepecelespiritualeicele
lumeti66.M n stireaIgridepemalulMureuluiafostfondat nanul1179de
ungrupdec lug ricistercieniveni idelaPontigny.RegeleAndreiIiso iasa
de origine francez au sprijinit ridicarea aez mntului de la Igri, ntr-o
ini iativ maiampl desus inereaordinuluincadrulregatului,iarIgriafost
ales ca loc de veci pentrufamiliaregal 67.
Veacul al XII-lea s-a derulat ca o perioad de acumul ri pentru
m n stirile benedictine i cea cistercian din Valea Mureului, pn la ocul
mongoldin121.Dispari iaImperiuluiBizantindepeliniaDun riidup 118a
creat un vid de putere i a deschis o competi ie ntre Regatul arpadian i
62

Koszta, 2000, p. 54
Koszta, 2000, p. 55
64
Pacaut, Rossiaud, 1982, p. 85-87
65
Duzinchievici,1928,p.126;Turcu,2001,p.23
66
Turcu,2001,p.23
67
Karcsony,1906,p.9;KMTL, p. 59
63

16

Imperiulromno-bulgar,lanceputulsecoluluialXIII-lea,ncarecuriapapal
de la Roma a fost atras de cei doi competitori politici. Expansiunea pe linia
Dun rii a regelui Bela al IV-lea a fost sus inut de ordinul nou ap rut al
dominicanilorlanceputulveaculuialXIII-lea.
Ordinul dominican i cel al franciscanilor, cunoscute n abord rile
ecleziologice ca ordine medicante, sunt expresia transform rilor suferite de
monahismul occidental lanceputulsecoluluialXIII-lea,pedeopartectin
egal m sur expresia revigor rii i relu rii pe o scar mai ampl a doctrinei
misionareabisericiiromaneasumat activdinacelmoment68.
Ordinul dominican (Ordro fratrum Praedicatorum) ajunge n spa iul
regatuluiarpadiannscurt vremedup constituireasananul1216cumisiunea
de a lupta mpotriva ereziilor ce bntuiau zona de sud a Fran ei. Au ridicat la
Ersomlio(Vre )nspa iulpiemontanalBanatului,nc nprimulval,naintea
invaziei t tare din 121, un aez mnt monahal. Se cunosc pu ine informa ii
despre m n stirea dominican de la Vre din veacul al XIII-lea69. Apari ia
aez mntului dominican n spa iul sud b n ean, printre foarte pu inele
m n stirilatine,al turidecea benedictin delaIttebe,nveaculalXIII-leai
g seteexplica ianpoliticamisionar spresudisud-estpromovat deregele
Bela al IV-lea.Prezen adominicanilorlaSeverin,lascurttimpdup constituirea
BanatuluideSeverinn1233,selegaf r ndoial demisiunealordeconvertire
apopula iei.Terenuldemisiunedominican seaflaattninteriorulregatului,
n regiunile de frontier , cum era i spa iul b n ean dar i n rndul unor
popula iip gneorinluptampotrivaerezieibogomile70.ncursulveaculuial
XIV-leadominicaniiaveauunaez mntlaTimioara.
Ordinul franciscan, Ordo fratrum minorum primete confirmarea papal
n anul 1223 ntr-o perioad apropiat de cea a cre rii ordinului dominican n
anul1216,amndou fiindexpresiamic riidereform amonahismuluilatinde
la nceputul veacului al XIII-lea. Aprobnd crearea acestor ordine medicante
scaunul pontifical de la Roma r spundea noilor provoc ri legate de asisten a
social as racilor,bolnavilororipelegrinilor,pedeoparte,ctancerc riide
elaborare a unui program spiritual menit s contracareze focarele de erezie cu
care se confrunta71.Bucurndu-sedeprotec iacaseiregalenvremealuiBelaal
IV-lea ei i-au organizat ntr-un timp scurt un num r de 2 de conventuri72.
Regii angevini Carol Robert i Ludovic I au sprijinit cu generozitate ordinul,
carearidicatnvremealuiLudovicnumaipu inde20dem n stirinBosnia,
Banatul de Severin i Mava73. Dealtminteri, ordinul i-a organizat provincia
Bosnia, din care f cea parte i Banatul avnd ca principala misiune lupta
mpotriva ereziei bogomile i convertirea popula iei ortodoxe romneti din
Turcu,2001,p.281-282.
GyrffyIII,1987,p.93
70
Karcsony,1906,p.62;KMTL, p. 171-172;Turcu,2001,p.28-289
71
Achim,1996,p.397;Turcu,2001,p.277-278
72
KMTL, p. 218
73
KMTL, p. 218; Achim, 1996, p. 396-399;Dujev,196,p.0
68

69

17

aceast zon .Documentelemen ioneaz ,dup anul1366,nr s ritulBanatului,


opt sedii franciscane la Severin, Orova, Caransebe, Chery, Cuieti (Boca),
Armeni,HaramiCuvin,dincarejum tateaufostcreatecusprijinulnemijlocit
al regelui Ludocic I74.ConflictelecuturciinveaculalXV-lea au afectat sediile
franciscanilor observan i, astfel nct ei solicit papei Eugeniu IV, ntr-un
documentdin7decembrie137,s ridiceaptem n stirilocalenloculcelor
16 biserici arse de turci75. Ordinul a instituit grupa ter iar, adic o
confraternitate, unde aveau acces laici ce au mbr iat spiritual i normele de
via ale ordinului promovate de ordinul franciscan. Printre cei dinti membri
ter iari au fost nscrii regele Bela al IV-lea i so ia sa. Nobili romni din
districtulSebeului,IacobdeM cicaiso iasa,IoandeMtniciso iaprecum
iMihaideMtnic76 audevenitmembriaiordinuluiminoritncursulveaculuial
XV-lea.
Regele Bela al IV-lea a fondat o m n stire de pustnici augustini,
cunoscut dintr-un act din 1271, la Mezensumlov (emlacu Mare) pe valea
Brzavei. Ea se nscrie n rndul ordinelor sihastrice77. Ordinul a suferit o
muta ie statutar n anul 126 devenind un ordin medicant, astfel nct
aez mntul de la Mezensumlov i Soimo poate fi nc ncadrate al turi de
dominicaniifranciscani,nrndulordinelormedicante.C lug riiaugustininaumbr iatns delafranciscaniconduitasever iascetic .
5. Biserica rsritean
Problema existen eistructurilor ecleziastice bizantine n Banat, n cursul
secolelor XI-XII, se reg sete mereu n discursul istoriografic din ultima
jum tate de veac consacrat provinciei sau poate fi ntlnit n abord ri
ecleziologicelanivelulregatuluiarpadianmaghiarorinceleprivitoarelazona
Dun riideJos,nperioadamen ionat maisus78.Esteevidentfaptulc nupoate
fi vorba de o ordine canonic r s ritean aici, la Dun rea de jos apusean , n
absen a structurii de putere politic care s o precead , c ci, mai mult dect
oricnd, acum la nceputurile Evului Mediu, orice crea ie religioas era n
strns leg tur cuostructur politic 79.
Politicaofensiv amp ratuluibizantinVasilealII-lea (976-1025) a adus
n anul 1018 frontiera nordic a imperiului pe linia Dun rii, odat cu crearea
themei bizantine Paradunavon.Actelemp ratuluiVasilealII-lea din anii 10191020, ce au avut menirea de a reglementa situa ia administrativ i canonic a
arhiepiscopieideOhridacarenglobadefaptteritoriulfosteipatriarhiibulgare
din vremea arului Samel, aduc lumini i asupra structurilor ecleziastice din

74

KMTL,p.219;Karcsony,1906,p.67;Achim,1996,a,p.3;Dujev,196,p.13-415
Lukcsics, II, 1938, p. 155.
76
KMTL, p.219.; Gross, 1996,p.7-10.
77
Koszta, 2000, p.68.
78
Gyni,197,p.2-;Gyni,198,p.18-159; Moravcsik, 1967, p. 246-250; Moravcsik, 1970, p.116,122.;
Ban,1997,p.67-73;Ban,1999,p.-53; Madgearu, 2001, p. 14-21
79
N. Iorga, 1984, p. 95
75

18

spa iulb n ean80. Actele imperiului bizantin au fost emise cu un scop precis la
cererea arheiepiscopului Ioan i ele con in informa ii cu privire la episcopiile
sufragane i la castrele apar in toare acestora81. Diploma din 1019 a
consemnat pe frontiera dun rean episcopia de la Branicevo cu castrele
episcopalelaMorava,Semendria,Groka, Tivisco iBrodskopolje82,urmat de
episcopia de Belgrad cu castre la Gradac, lng Valjevo i Bela Crkva83. A
doua chart a mp ratului bizantin din 1020 a consemnatn zona dun rean i
episcopia de Vidin ntre cele 30 de dioceze ce formau spa iul administrativ i
canonic al arhiepiscopiei de Ohrida84.
Integrarea Banatului n structurile canonice i administrative ale
arhiepiscopiei de Ohrida, n mod global ori numai formal, la nceputurile
veacului al XI-lea, a fost mult discutat n istoriografie, pornind de la
informa iile izvoarelor diplomatice bizantine amintite mai sus. Identificarea
castruluiepiscopal Dibiscos a suscitat opinii diverse, fiind plasat, de obicei la
Jupa, anticul Tibiscum85 darilaTimioara86.IstoriculmaghiarMathiasGyni,
celceaabordatnmodspeciallocalizareaacestuiaaadusargumentefilologice
i istorice din cronici mai trzii din secolul al XV-lea, pentru localizarea sa la
Kovin, la v rsarea Timiului n Dun re87. Opinia sa a fost recent reluat i
sus inut n istoriografia romn de Al. Madgearu88. Desigur absen a oric rei
doveziarheologicedespreolocuirensecoleleX-XIIlaJupa,dup maibinede
patru decenii de cercet ri, constituie un argument dificil de nl turat ntr-o
pledoarie de localizare aici, n anticul Tibiscum, a unui centru episcopal n
secolul al XI-lea.AmplasareacastruluiepiscopalBela Trkva,dinepiscopia
deBelgrad,nsudulBanatuluiamsus inut-ocucevavremenurm ,pornind de
la sugestia ntlnit la Gyni, pe de o parte i sus inut de argumente
arheologice89. O privire atent asupra spa iului geografic al episcopiei
Belgradului n veacul al XI-lea, unde prezen a bizantin a fost important i
consistent , sugereaz c jurisdic ia acesteia se ntindea nspre sud, pe valea
Savei,undeeradealtminteriicel laltcentruepiscopalBelaCrkvalanord-vest
de Valjevo90.
Deciziile luate de mp ratul bizantin Vasile al II-lea n domeniul
ecleziastic au vizat o schimbare de statutapatriarhieibulgaredelaOhridantr-o
arhiepiscopiedar,nacelaitimp,eleconfirmaustructuriecleziasticemaivechi
Gyni,197,p.9
Madgearu, 2001, p. 14-15
Gyni,198,p.18-149
83
Gyni,198,p.11
84
Gyni,198,p.12
85
Moravcsik,1970,p.110;Theodorescu,197,p.77; eicu,1998,p.60
86
Suciu, 1977, p. 39-41; Suciu, Constantinescu I, 1981, , p. 21; Iambor, 1980, p. 167-168
87
Gyni,1967,p.-49
88
Madgearu, 2001, p. 19
89
eicu,1998,p.60;Gyni,198,p.11,(Bela Crkva-Palanka)
90
Wasilewski,196,p.6iurm;Popovi,1991,p.171-182;Popovi Ivanisevi,1988,p.126iurm;
Popovi,1991,p.170-183
80

81

82

19

Comment [U1]:

din veacul al X-lea, din vremea arului Samuel91. Influen a ecleziastic a


centrelor episcopale de la Vidin i Branicevo la nordul Dun rii s-a exercitat
aadarnc delafineleveaculuialX-leailanceputulveaculuialXI-lea.
O m rturie din Legenda Sfntului Gerard vine s confirme mai vechile
leg turi existente ntre episcopatul din Vidin i ducatul lui Ahtum. Principele
b n ean, cu nume turanic sau poate bulg resc, care fusese botezat dup
credin a greceasc ncetatea Vidinului aziditom n stirenchinat Sfntului
IoanBotez torulunde erau clugri greci, care fceau slujb dup rnduiala
i obiceiurile lor92. M rturia din cronica latin despre c lug rii greci a fost
discutat iadoptat nfavoareaprezen ei,defapt,aunorc lug ribulgari,f r a
constitui ns un argument solid despre exercitarea unei jurisdic ii efective a
episcopiei Vidinului asupra Banatului la finele veacului al X-leailanceputul
veacului al XI-lea93. M rturiile bizantine i latine invocate mai sus despre
leg turile feudalilor din Banat cu biserica bulgar se circumscriu ntr-un
fenomen istoric mai amplu, ce a avut loc n cursul veacului al X-lea , cnd
liturghia slav i mai apoi limba slav au fost adoptate pe o scar general n
lumea romneasc .94. Impunerea liturghiei slave n veacul al X-lea a fost
sus inut prininfluen aImperiuluiBulgarlanordulDun rii,pedeoparte,in
egal m sur prin existen a unei aristocra ii slave care a coabitat cu popula ia
romanic ipentrucareaceast limb eranc limbavie95.
Problema structurilor bisericii r s ritene n secolele XI-XII n spa iul de
care ne ocup m nu poate fi abordat dect n contextul general al rela iilor
bizantino-maghiare,cndceledou state ajungs aib ofrontier comun ,iar
n timpul dinastiei comnenilor s-au nfiripat chiar proiecte de uniune dinastic
ntreceledou state96.Influen aBizan uluiafostmaiintens nregiuneasudic
isud-estic aregatului,undepopula iaeramajoritarortodox .Episcopiiledela
Branicevo, Belgrad i Sirmium din vremea mp ratului Vasile al II-lea au
continuats func ionezepn c tremijloculsecoluluialXIII-lea97. Dealtminteri
a fost pus n discu ie o origine bizantin a arhiepiscopiei de Kalocsa, a dou
arhidiecez aUngarieicreat nanul100998.
Problema mnstirilor orientale din Banat
Abordarea acestei chestiuni comport dou planuri distincte. Cel dinti
aspect seopreteasupranceputurilormonahismuluiorientaldinsec.XI-XIIIn
timp ce interfa a acestuia s-a axat ndelung asupra organiz rii monahale de la
finele sec. al XIV-leaidincursulsec.alXV-lea.Istoriografiamulticultural ,ce
a abordat aceste chestiunilegatedeistoriaecleziastic aBanatului,reflect fidel
Gyni,197,p.
Suciu, Constantinescu, I, 1980, p. 47; SRH, II, 1938, p. 493
Madgearu, 2001, p. 16-17
94
Panaitescu, 1994, p. 49
95
Panaitescu, 1994, p. 49-50; Panaitescu, 2000, p. 172-173,problemaslavonismuluiculturallaromni
96
Moravcsik, 1967, p. 314-315, 319
97
Moravcsik, 1967, p. 62
98
Ban,1997,p.70-71
91

92
93

20

amploarea spa iului consacrat n discursul istoriografic celor dou planuri


semnalate mai sus.
nceputurilemonahismuluiorientalnBanatsereg sescncursulveacului
al X-lea cnd acest spa iu a f cut parte din structurile Patriarhiei bulgare cu
sediullaOhrida,transformat ireorganizat demp ratulbizantinVasilealIIlea n anii 1019-1020 ntr-o arhiepiscopie autocefal n cadrul Patriarhiei
ecumenice de la Constantinopol. M n stirea fondat de Ahtum la Cenad, pe
malulMureului,aparenluminadocumentelordelanceputulveaculuialXIlea. Legenda Sancti Gerhardi afixatmomentulzidiriim n stiriiSfntului Ioan
Boteztorul dup cretinarea lui Ahtum la Vidin (construxit in prefata urbe
Morisena monasterium in honore beati Johannis Baptiste cum monachis
Grecis, iuxo ordinum et ritum ipsorum)99. Aceeai surs precizeaz c n
vremea de la nceputul secolului al XI-lea aceasta era singura m n stire din
ntreagaprovincieiarAhtumfondatorulacesteiaanchinatotreimedincetatea
de la Mure pentru ntre inerea m n stirii Sfntul Ioan Boteztorul. C lug rii
greciaufostmuta idincetateadepemalulMureului,dup nfrngerealui
Ahtum, n m n stirea ridicat pentru ei la Orozlanos. monasterium in honore
beati Georgi martiris edificabatGrecum abatem cum monachis suis transtulit
in Orozlanos100. Documentele de cancelarie ori cele arheologice nu aduc
informa ii explicite despre existen a altor m n stiri orientale n spa iul dintre
Dun re,TisaiMurencursulsecoleloralXI-leaialXII-lea. Sigur s-auf cut
supozi ii privind originea oriental a unor m n stiri n contextul n care n
dioceza Cenaduluiapar consemnate nacte unnum rde12m n stiri,desprea
c ror apartenen la un ordin nu exist preciz ri101. Cele dou m n stiri
r s ritene din Banat se nscriu n rndul celor apte aez minte bazilite
cunoscutencadrulArhiepiscopieideKalocsa.
M n stireadelaSzreg,ac reiapartenen launordin nuocunoatem,
s-a presupusc a fostini ialom n stirebazilit 102.M n stireaGalad,alc rei
nume se afl ntr-o puternic rezonan cu numele ducelui Glad, ar putea fi
nscris n rndul m n stirilor greceti din veacul al XI-lea103 Apari ia
m n stirilor apar innd cretinismului r s ritean, organizate dup regula
Sfntului Vasile deundeinumirealordemnstiri bazilite, estefireasc ntr-o
zon ncarebisericar s ritean exercitaoinfluen efectiv ncursulsecolelor
al XI-lea i al XII-lea prin structuri proprii. Izvoarele bizantine dovedesc
existen a unei structuri ecleziastice de rang superior intitulat mitropolia
Turcia nRegatularpadiandinsecolulalXI-leaipn c trefineleveaculuial
XII-lea104. Aceast structur metropolitan , atestat din 1028, s-a aflat sub
jurisdic ia Patriarhiei din Constantinopol. Discutnd recent aspecte ale
99

SRH, II, p. 490


SRH, II, p.493
101
Juhsz, 1927, p.165
102
Juhsz,1927,p.22;Koszta,2000,p.70
103
Juhsz,1927,p.22-23 ;
104
Ban,1999,p.-46 ; idem 1997, p.67; Oikomonides, 1971, p.529, 531.
100

21

organiz rii bisericii bizantine n Ungaria n veacul al XI-lea, istoricul Istvn


Banaducenaten ieoposibil originebizantin aceleideadoua arhidioceze
catolice a regatului, a arhiepiscopiei de la Kalocsa105
Biserica r s ritean bizantin a exercitat o influen bine recunoscut n
RegatularpadianncursulsecolelorXI-XII,cndirela iilepoliticentreregii
arpadieni i mp ratul ortodox de la Constantinopol au cunoscut momente de
mare apropriere106.Momentuldevrfalacestorrela iis-aconsumatnvremea
dinastiei Comnenilor cnd regele Bela al III-lea (1172-1196) a fost extrem de
aproape de tronul imperiului, ulterior intrnd n rela ii matrimoniale prin
c s toriafiiceisaleMargaretacuIsacalII-lea Angelor (1185-1195)107. Politica
confesional aregilorarpadienincursulveacurilorXI-XIIafostopolitic de
n elegere i toleran n care Biserica r s ritean i monahismul bizantin s-au
pututdezvoltanestingherite,ceeaceiexplic dealtminterinum rulextremde
generos de m n stiri greceti, de circa 00, estimat la nivelul Regatului
arpadian108. Perioada de sfrit a veacului al XII-lea i nceputul secolului al
XIII-lea, cu cele dou momente cheie anul 118 i anul 120, vor marca
pr buirea dramatic a Imperiului bizantin de pe linia Dun rii, culminnd cu
cucerirea Constantinopolului i instituirea aici a Imperiului latin din anul
1204109. Schimb rile survenite n peisajul geopolitic al Dun rii de Jos la
nceputul veacului al XIII-lea au determinat modific ri radicale i n planul
structurilorecleziasticealezonei,prinapari iabisericilorna ionalelasrbii
bulgari,pedeoparte,ctiprinnouapolitic abisericii latine de a atrage sub
obedien aRomei,prinunire,vechilestructurialebisericiibizantine110.
Structurile ecleziastice bizantine din regatul maghiar, semnalate n
documenteledinprimajum tateasecoluluialXIII-lea, s-aug sitbruscruptede
suportul administrativ care putea s ntre in att l caurile de cult ct i
structurile ecleziastice episcopale.
Dintr-un act din 16 aprilie 120 transpare cu eviden starea de
abandonare n care se g seau m n stirile greceti ct i tendin a de
subordonare a acestora bisericii romane dintr-un act din 16 aprilie 1204.
ScrisoareapapeiInocen iadinaprilie120aducendiscu iepropunereaf cut
deregelemaghiarEmericdeanfiin aunepiscopatdinsnulaceloraiGreci>
cares nefiesupusnemijlocitnou saus fieaeza inacelebiserici>aba i
oriprepozi ilatini111.Estevorbadeunuldinstare iim n stirilorgrecetidespre
care regele Emeric l influen a pe pap c unele biserici ale monahilor greci
afltoare n Regatul Ungariei se ruineaz de tot prin lipsa de grij a episcopilor

Ban,1997,p.71-72
Moravcsik, 1970, p. 306-308
Moravcsik, 1967, p.316-318;T utu,196,p.1;Ostrogorski,196,p.11;Laurent,191,p.111-113
108
Moravcsik,1970,p.11;Papacostea,1993,p.70;T utu,196,p.3iurm.
109
Papacostea, 1993, p. 71-72
110
Achim, 2002, p. 118-119;Papacostea,1998,p.81;Turcu,2001, p.150-153; Laurent, 1941, p. 109
111
DIR, C, XI, XII, XIII, p. 28
105

106

107

22

diocezei i din pricina acelor greci112 Scaunul papal,dup conciliuldin121


delaLateran,adusopolitic consecvent derefacereabisericiicretineprin
atragereaiunireaepiscopatelorgrecetidinaceast zon aEuropeir s ritene.
Scrisoareapapal din21martie1232,adresat episcopuluideCenad,este
relevant n aceast privin . Curia papal impune o reglementare ferm a
statutuluiepiscopiilorbulgaredelaBelgradiBranicevo,cerndu-i episcopului
deCenads nduplece pe sus ziii episcopi, ca, revenind la unitatea bisericii
romane . s i se supun i s se ndrepte spre ea cu ascultare. Dac ntiin a i
astfel, n-ar voi, totui s asculte s supui episcopatul lor episcopului de
Sirnium113.nacestecondi iideevolu iipoliticeiconfesionaledelanceputul
secolului al XIII-lea,ruptedesuportulinstitu ionalimaterialpecareImperiul
bizantin l-arfipututoferiicaren-apututfipreluat,separe,dec trestructurile
romnetidinBanat,m n stirilegrecetiaufosttreptatasimilatedec trecele
latineaflatesubobedien aRomei.
Dispari ia vechilor m n stiri basilite n-a nsemnat ncetarea activit ii
monahale de tradi ie r s ritean n spa iul dintre Mure i Dun re, n rndul
popula iei romneti. Existen a unor sih strii este sugerat de toponimie i de
amenaj rilecretinecucaracterrupestrudelaIlidiaiCoronini114. Scrierile lui
Bartolomeu de Alvena, c lug rul franciscan ce a condus vicariatul Bosniei
confirm faptul c inta predilect a ac iunilor misionare ale franciscanilor o
reprezentau c lug rii ortodoci ce ac ionau n rndul popula iei romneti i
slave din aceast zon 115. tiri sigure despre ridicarea unor m n stiri la
fruntariile estice ale Banatuluisereg sescnizvoaredinultimulsfertalveacului
al XIV-lea.
Biserica m n stirii Vodi a I din valea Dun rii, din apropierea Orovei,
zidit de c lug rul srb Nicodim, cndva la 1371-1373, cu sprijinul domnului
riiRomneti,iref cut cuunplan triconc complex la 1390-100reprezint
un reper ferm n organizarea vie ii monahale din lumea feudal romneasc .
ActivitatealuiNicodimdesf urat timpdeaproapetreideceniinspa iiledela
fruntariile Banatului, marcheaz n fapt, dup opinia lui Panaitescu, ce o
mp rt im ntru totul, sfritul evolu iei unui proces istoric de organizare a
vie iimonahalenspa iulnvecinatal riiRomneti.116.
M n stirile ortodoxe din Banat au constituit un subiect sensibil n
discursul istoriografiei b n ene. El se reg sete nc de la nceputul secolului
trecut n preocup rile istoriografiei srbeti, reluat periodic pn n momentul
actualipreluatmairecentnabord rilescrisuluiistoricromnesc.M n stirile
b n ene au fost un obiect de partaj judiciar derulat ntre anii 1907-191 ntre
biserica ortodox srb i cea romneasc ca urmare a separa iei ierarhice
112

DIR, C, XI, XII, XIII, p. 28


DIR, C, XI, XII, XIII, I, p. 256
Iorga, 1931, p. 3-4; Rusu, 2000, p. 22
115
Papacostea, 1988, p. 210-216
116
Panaitescu, 2000, p. 314-31;P curariu,1991,p.301
113
114

23

petrecute la 1865117.Tendin adearevendicanfolosulbisericiiortodoxesrbe


toate m n stirile existente ct i cele disp rute a marcat f r doar i poate
discursul istoriografic. Includerea ntr-un repertoriu al m n stirilor srbeti a
monumentelor de la Vodi a, Tismana, Cozia din spa iul rii Romneti i a
celei de la Prislop din Ardeal ilustreaz exager rile la care se poate ajunge
uneorinscrisulistoric118.
Abord rile de pn acum au eludat discutarea unor chestiuni esen iale,
dup opinia mea, legate de momentul cronologic al apari iei m n stirilor, de
starea etno-demografic a spa iului b n ean la momentul zidirii acestor
m n stiri,problemactitoruluicarele-afondatile-arfipututajutas existei
nunultimulrndtrebuier spunslantrebareadac putemdiscutaoconota ie
etnic ferm a m n stirilor b n ene, nc din momentul zidirii lor n secolele
XIV-XV.
Documentele scrise aduc pu in i slab lumin cu privire la nceputul
m n stirilorortodoxedinBanat.Arheologiamedieval estesinguranm sur s
ofere repere n aceast privin , iar cercet rile arheologice la monumente sunt
abia lanceputise deruleaz ,uneori,cumaredificultate.ntreagacronologie
de nceput a aez mintelor s-a discutat n arheologie numai pe baza tradi iei
p strate n m n stiri la finele veacului al XVIII-lea Conscrip ia m n stirilor
b n ene f cut n anul 177 de autorit ile austriece solicita, ntre altele,
preciz riprivindanulntemeierii.Conformacestuiactm n stireaVoilovi aarfi
fostntemeiat nsecolulalXIV-lea,m n stireaHodonvremealuiSigismund
de Luxemburg, toate celelalte m n stiri (Bezdin, Sngeorge, Parto, emlac,
Mesici,Bazia,Zlati aiCusici)fiindridicatenanul1623119. Marea majoritate
a monumentelor existente au fost atribuite perioadei de nceput a veacului al
XVI-lea ori sfritului veacului al XV-lea Se reg sesc n acest interval
cronologicbisericilem n stirilordelaBezdin(139),Sngeorge(188,103),
Voilovi a(126),Mesici(193-102),Parto(103),doarm n stireaBaziai
emlac fiindncadrate nveacul alXV-lea.Situa iadevinenc maicomplex
dac lu m n discu ie un grup de circa 12 monumente cunoscute exclusiv din
sursele otomane din anii 1554-179darcareevidentaunceputurimaitimpurii,
celpu innprimiianiaisecoluluialXVI-leadac nuntr-operioad anterioar
din sec. XV.
Dezbaterinaceast chestiune se pot face pe baza planului, a arhitecturii
monumentului i a informa iilor oferite de arheologie la monumentele de la
Cusici, Zlati a, Bazia i Sirinia i de la emlacu Mic. Dei n-au oferit o
documenta ie consistent i cu repere ferme cu privire la monumente i
informa iile arheologice despre bisericile m n stirilor de la Cusici, Zlati a,
Sirinia, emlacu Mic i Bazia pledeaz pentru o ncadrare cronologic a

Mete, 1936, p. 230-232


Petkovi,190,p.112,32,31
119
Suciu, Constantinescu, 1980, p. 344
117

118

24

acestora n prima jum tate a veacului al XV-lea120. Existen a unor similitudini


ntreplanulbisericiiVodi aII,ridicat njurulanului100saupoatechiarmai
devremeicelalbisericilorm n stirilorCusici,Bazia,SiriniaiMraconiaceea
dovedetesiguronruriretipologic ioapropierecronologic ntremomentul
fond riiacestorm n stiri.
Drumul triconcului srbesc c tre lumea romneasc de la nordul
Dun rii a str b tut n siguran sudul Banatului Montan. Apari ia acestor
m n stirinprimajum tateaveaculuialXV- lea,nsudulBanatului,unspa iu
de frontier prin excelen , nu credem c este deloc ntmpl toare. Epoca lui
SigismunddeLuxemburgamarcatpedeoparteoafirmareaelitelorromneti
n lupta militar antiotoman , ce va culmina cu diploma de recunoatere a
privilegiilorceloroptdistricteromnetinanul 17,nacelaitimpepocalui
Sigismund fiind reflexul unei st ri de toleran confesional fa de ortodoxie.
ConciliuldelaFeraradin137princaresencercaoaproprierenvedereaunirii
celordou bisericisubobidien aRomei,reprezint unmomentcarenuar mas
f r urm rinistoriaromnilorortodocidinBanat121.
Documentele privilegiale ob inute de m n stirea Sfntul Antonie, de la
Vodi a, ntreanii118i1delaSigismunddeLuxemburgimaiapoidela
Iancu de Hunedoara, afirm o cale de a n elege felul n care erau percepute
m n stirileortodoxelanivelulelitelorcatolicealeregatuluiiamoduluincare
eleaupututs apar nlumearomneasc dinBanatlanceputulsecoluluiXV.
Actuldin28octombrie129garantam n stirii Sfntul Antonie delaVodi ai
celei de la Tismana moiile i bunurile: s le fie slobode i satele i toate
hotarele ce au i viile i morile i nucii i livezilei pescriile i vrtejurile ce
au la Dunre, toate s fie slobode cum au fost i mai nti122. Ceea ce este
remarcabilestefaptulc actulsusmen ionatgarantalibertateadecredin ide
micarennego ac lug rilorortodoci:fra ii din ordinul lor, pe care i-am luat
s-i pzim i s-i aprm, pentru slujba i dreapta lor credin cu care ne
slujesci ei s rmn n credin a lor i s pstreze i legea lor n bisericile
lor i s nu aib voie nimeni i s-i prigoneasc sau s-i tulbure pentru legea
lor pentru care le-am dat credin a mea i a ntregii ri Ungureti123.
Scrisoarea privilegial din 20 septembrie 1 dat la Orova de Iancu de
Hunedoaraconfirm privilegiilemaivechi,men ionndexplicitcele27desate
alem n stiriiVodi a.Actulnt rete,nfinal,libertateadecredin decarese
bucurau. Nimic nu ne mpiedic s vedem aici aceeai atitudine tolerant a
regeluiSigismunddeLuxemburgiaurmailoracestuianprivin am n stirilor
b n ene, ridicate ncepnd cu prima jum tate a secolului al XV-lea n mediul
romnesc din sudul Banatului i n centrul districtelor romneti din Clisura
Dun rii.
eicu,2003,p.126-133
Achim, 2000, p.154-155; Rusu, 1999, p. 80-81
122
DRH, D, I, 1977, p.211
123
DRH, D, I, p.212; 386
120

121

25

Bisericile cu plan triconc de la m n stirile Bazia, Sirinia i Vodi a din


ClisuraDun rii,cticeaam n stiriiCusicidinValeaNereiseintegreaz ntrunlotdemonumentealec reioriginiileg turiculturaletrebuiec utatenarta
srbeasc aveaculuialXIV-leaceanfloritnValeaMoraviei.Influen elecolii
morave de arhitectur de la finele veacului al XIV-lea asupra arhitecturii
ecleziastice romneti, prin momentele de la Tismana i Cozia a fost unanim
acceptat n discursul istoriografiei romne124. Analogiile pentru bisericile cu
plan triconc din spa iul Banatului ct i pentru bisericile cu transept de la
emlacul Mic, Mesici i Zlati a denot evidente leg turi culturale cu lumea
srbeasc ,cuc lug ri-constructoriveni idinvaleaMoravei,oricarecunoteau
foartebinerealiz rileartisticesrbeti.Introducereabisericiicuplantriconcn
strns leg tur cu tradi ia muntelui Athos i totodat cu normele de via
monahal i spirit isihast, venite din acelai centru sacru al ortodoxiei care-l
reprezenta Athosul, sunt toate n strns leg tur cu activitatea c lug rului
Nicodim125. Activitatea de ctitor de m n stiri a lui Nicodim, n ultimele trei
decenii ale veacului al XIV-lea,poatefiurm ritdelaVodi aiTismanaipn
n Ha eg unde a ntemeiat spre sfritul vie ii m n stirea de la Prislop126.
Dealtminteripicturaunormomenteha eganedinveaculalXIV-lea de la
StreiiSnt M rieOrlea,bun oar ,denot puterniceleg turiculturalealezonei
nvecinateaBanatuluicupicturasrbeasc 127.
Nicodim a ajuns la nordul
Dun rii venind din regiunea Crainei la pu in vreme dup conflictul din anii
1365-1369pentruocupareaVidinuluidec treLudovicI,conflictceambr cat
i un caracter confesional. Activitatea sa misionar de nt rire a ortodoxiei,
poate fi privit i prin prisma conflictului confesional cu puterea catolic a
regatului angevin maghiar128.
Problema ctitoriei m n stirilor ortodoxe din Banat a fost pus de obicei
pn acum doar n termenii tradi iei istorice, eludndu-se n evaluarea
istoriografic stareaetno-demografic aprovincieictist pnirileromnetide
sate i moii n zona de sud a Banatului, unde au ap rut m n stiri dup anul
100. tefan Mete a remarcat de altfel cu mul i ani n urm termenii
distorsiona incareafostabordat problemanistoriografiasrb ,icarenusau schimbat principial pn acum. El constata c nu cunoatem ntemeietorii
celormaimultem n stiridinBanat.Srbiibaza ipetradi ieidocumente din
vremimainoi,f uritecuinteresev dite,aunceputs strecoarentoatep r ile
p rerea c toate m n stirile b n ene sunt opera despo ilor srbi sau a altor
fruntai srbi ncepnd cu secolul XIII129. Ridicarea unei biserici ori a unei
m n stiri consemnat n acte prin termenul de ctitorire, p truns la noi prin
GhicaBudeti,1927,p.129-130;V t ianu, 1959, p.141; Theodorescu, 1974, p.298-299
Iorga,1993,III,p.211;Theodorescu,197,p.297;Radojii,196,p.1;Onciul,I,1968,p.378
126
Iorga, III, 1993, p.211;
127
V t ianu,199,p.02;Bratu,198,p.207;Popescu-Tugiaru, 1985, p.238; Iorga, 1993, III, p.188; Iorga,
1931, p.5
128
L z rescu,196,p.262,266,277
129
Mete,1936,p.XVII
124

125

26

intermediul limbii greceti ori slave n secolele XIII-XIV, se face respectnd


vechile norme canonice130.Fondareauneim n stirisef ceantemeiulunuiact
dectitorire,adic adocumentuluidefunda iencareeraustipulatedrepturilei
obliga iilectitorului131. Ea avea la baz o dota ie n bunuri pentru l caul ce
urma a fi zidit cu scop pios, dota ie care avea un caracter irevocabil. Ctitorul
avea dreptul de inscrip ionare a numelui pe pl ci comemorative ori de a avea
chipul zugr vit n tablourile votive n biseric , de pomenire n slujbele
religioase, dreptul de a fi nmormntat n interiorul bisericii132. Ei aveau
ndatorireadeapredadota ialacares-au obligat prin actul de ctitorireidease
ngrijicabunuriledotates fieutilizatenscopulfixatprinactuldefunda ie133.
Apare limpede chiar din aceast succint enumerare a prevederilor
canoniceidedreptfeudalcest teaulabazafond riiuneim n stiri,existen a
unei dota ii n bunuri, moii i bani pentru zidirea bisericii i ntre inerea
vie uitoriloracestuia,ceputeauvenidoardinparteaelitelorfeudalecareaveau
st pniri funciare. Se poate admite prin urmare c despotul George Brankovi
care a avut importante moiincomitatulTorontaliCara,afostctitorulunora
dintre m n stirile b n ene. Domeniile lui Brankovi n comitatul Torontal
nglobau cet ile de la Becsei, Bekerek cu satele apar in toare i locurile de
vam de la Basahid i Araa ajunse prin motenire dup 127, n timp ce n
sudulBanatuluiapreluatncondi iiobscurela18cetateaErsomlio(Vre )
mpreun cudomeniulacesteia.Dealtfel,unactdin1notificasolicitarealui
Brankovi pentru a ridica un num r de nou m n stiri pe domeniile sale din
Regatul maghiar134.Consider mc opartedinm n stiriledinsudulBanatului,
din preajma Vre ului ori din valea Caraului unde se identific cetatea
Ersumlia,aufostfondatedeBrankoviimediatdup mijloculsecoluluialXVlea.
Documentele de cancelarie din veacul al XV-leafacdovadaunorst pniri
romneti la Clisura Dun rii ct i a func ion rii unor institu ii medievale,
precum districtele Haram i Liubcova specifice lumii romneti135. Nobilii
romni din familia Cerna, Mihail i Vasile al turi de Musina i Sandor de
Densus i puternicul feudal b n ean Nicolae de Bizere erau implica i n
mijlocul anului 139, n vremea regelui maghiar Ladislav, n refacerea i
ap rareacet ilordepeliniaDun riidelaSeverin,Peeth,Svini aiOrova.Ei
au ob inut prin dona ie st pnirea cet ii Drencova cu satele apar in toare
acesteia, prin actul din 7 iunie 1451136.NicolaedeBizereaavutst pniriin
extremitateaestic aClisurii,napropierede Bazia,asupratrguluiromnesc

Muntean, 2005, p.79-81;Cron ,1960,p.97-98


Cron ,1960,p.83
132
Cron ,1960,p.83
133
Cron ,1960,p.83;Muntean,200,p.76-77
134
Pesty, 1877, p. 35,38Thalloczy,1907,p.8;Fermendin,1892,p.22
135
eicu,1998,p.,7-448
136
Pesty, Szrny, III, p. 44, 58-59
130

131

27

Kuzeg137. Implicarea elitelor romneti n conflictele antiotomane, foarte


evidente n prima jum tate a veacului al XV-lea, a atras recunoaterea
privilegiilormaivechipentruautonomiileromnetib n ene.Diplomaregelui
din 1457, privitoare la districtul Comiat i apoi actul din acelai an 17,
confirm pentruceleoptdistricteromnetidrepturilevechidecaresebucurau.
Fondarea unora dintre m n stirile din Clisur n prima jum tate a veacului al
XV-lea, cea de la Sirinia bun oar ori i a celei de la Bazia cu dona ii
provenind de la nobilii romni din familia Cerna, apare drept o consecin
fireasc a st rii etno-demografice a zonei ct i a st pnirilor exercitate acolo.
Zidireaacestorm n stirinvremealuiSigismunddeLuxemburgiaurmailor
s i a fost posibil i datorit unei st ri de destindere i toleran confesional .
Presiunea militar islamic de pe linia Dun rii, exercitat constant nc de la
nceputul secolului al XV-lea, a determinat o mai mare toleran confesional
ntrecretini138. Nuputems nuremarc mifaptulc maitoatem n stiriledin
Clisur delaBazia,MoldovaVeche,Svini aiSiriniaseafl foarteaproapede
cet ileridicatenprimajum tateaveaculuialXV-lea intens reparate atunci.
Hramul m n stirilor b n ene, att ct l cunoatem din documentele trzii
otomane din anii 1564-17, relev o predilec ie pentru sfin ii militari i mai
pu inahramurilorlegatedemariles rb torimp r tetiorideciclulmarianic.
Patrudinmonumente(MoldovaVeche,Sredite,Voilovi aiGorniUzdine)au
fost nchinate Sfin ilor Arhangheli Mihail i Gavril , alte trei purtau numele
Sfntului Mucenic Gheorghe (Rudna,Remetea Mare iSngeorge)idoar cea
delaCuvineranchinat Sfntului Mucenic Dimitrie.
Discu iadesprem n stirile medievale din Banat nu poate ocoli un subiect
precum cel legat de monahism i etnie, pe care-l reg sim mereu n discursul
istoriografic despre m n stirile b n ene,adusuneori nmodtaciticteodat
impusnmodexplicit.Discu iiledespremonahismietniesecircumscriuntr-o
abordare global privitoare la confesiune, biseric i na iunea medieval 139.
ntrebarealacareistoriciiarfitrebuits r spund explicitncazulb n eanera
aceea dac toate m n stirile ortodoxe, fondate la finele veacului al XIV-lea i
pn la nceputul secolului al XVI-lea, au fost exclusiv m n stiri srbeti,
constituite din c lug ri srbi i patronate de feudali srbi. Sursele istorice
privitoarelam n stiriledinBanatnsec.XV-XVInuofer suportpentrunici un
feldesupozi iinaceast privin .Documenteleotomanedinadouajum tatea
secolului al XVI-leaauconsemnatdoarnumelem n stiriii,uneoridatedespre
num rul vie uitorilor din m n stiri. Prin urmare stabilirea unei conota ii etnice
pentru aez mintele monahale n sec. XV-XVI ntlnit n scrisul istoric, este
for at if r sus ineredocumentar .Recursullaaceleaisursetrziidinveacul
al XVIII-leaproiecteaz imagineaunoradinm n stirileb n enecuostructur
etnic compozit ncaresereg sescic lug riromni.
Csnki,II,189,p.97
Zeremski, 1907,p.30; Rusu, 1999, p. 95-96
139
Pop, 1998, p. 115, 141, 174

137
138

28

M n stirileortodoxeb n eneaupututs aib ioconota ieetnic dup


integrarealornadouajum tateaveaculuialXVI-lea,nstructurileepiscopale
srbeticreatenBanatncadrulPatriarhieisrbetidelaIpek, care a generat un
sentiment de solidaritate al na iunii srbeti constituind premisele manifest rii
uneicontiin ena ionalenamurgulEvuluiMediu.Undocumenttrziudin162
facereferirelaegumenulm n stiriiSfntul Nicolae depemalulMureuluide
pe pmnt srbesc, ce las s transpar c ntre monahism i etnie, n cazul
b n eanfiindvorbadeetniasrbeasc ,s-a realizat o asimilare.
Integrarea Banatului n structurile Patriarhiei srbeti de la Ipek
Anul 17, n care a fost renfiin at Patriarhia srbeasc de la Ipek,
marcheaz un moment semnificativ din istoria bisericii r s ritene din spa iul
Europei de sud-est, cu consecin e de lung durat , sesizabile pn ntr-o
perioad recent . Patriarhia de la Ipek, desfiin at n anul 19 la pr buirea
statului srbesc, a fost reactivat n anul 17 cu implicarea nemijlocit a lui
MehmetSokolovi (108-179),srbbosniacde originecarea ajunss ocupe
func ia de mare vizir al Imperiului Otoman140. Macarie, egumenul m n stirii
Hilandar de la Athos i frate mai mic al marelui vizir Sokolovi, a fost numit
patriarhlaIpek.Structuraecleziastic noucreat acuprinsntrehotarelesale,la
finele secolului al XVI-lea,unspa iuvastcencorporaSerbia,vestulBulgariei,
Muntenegru, Bosnia, Her egovina, o parte a Dalma iei i Croa iei precum i
partea regatului maghiar medieval ocupat de turci dup 11. Hotarele
patriarhieidelaIpeksedelimitaudepevaleaVardaruluiiStrumeiipn pe
Dun re,laBuda141.
Banatul care a fost ocupatn parte la 12 de turci a fost integrat, dup
17, din punct de vedere ecleziastic n structurile Patriarhiei srbeti de la
Ipek.RomniidinBanats-aureg sitngloba iastfelal turidebulgari,croa i
i alte neamuri ntr-un vast conglomerat etnic peste al c rui decupaj s-a
suprapusjurisdic iacanonic apatriarhieisrbeti.S-auorganizatepiscopiintrun ritm alert, cu prec dere n teritoriile dun rene ale fostului regat maghiar
medieval142. Documentele fiscale otomane au consemnat circa 20 de m n stiri
ortodoxe din spa iul b n ean, ntre anii 1-1579, care au fost aduse sub
obedien acanonic apatriarhieideIpek.
Crearea patriarhatului srbesc a contribuit substan ial la geneza i
dezvoltarea unui sentiment na ional srbesc i a unei contiin e na ionale,
expresiauneicoeziuniconfesionaleiauneisolidarit intrebisericaina iunea
medieval srbeasc . Istoricii sunt unanimi a recunoate rolul patriarhatului
srbesc la geneza sentimentului na ional143. Fenomenul istoric al solidarit ii
srbetinamurgulEvuluiMediuincarebisericaajucatrolulprimordial,se
circumscrie ntr-un curent general european n care pot fi reg site r d cinile
140

Hadrovics, 1947, p. 48-9;Grui,199,p.8


Hadrovics, 1947, p. 51-2;Fichelle,199,p.837;Grui,199,p.86;Anuichi,1979,p.88
142
Anuichi, 1962, p. 433; Suciu, 1977, p. 88-89
143
Hadrovics, 1947, p. 112-113;Grui,199,p.86
141

29

Europei moderne144. Teritoriul patriarhatului era considerat pmnt srbesc i,


treptat, acest concept de pmnt srbesc a fost impus de structurile ecleziastice
alepatriarhieinunumainteritoriincareetniasrbeasc eramajoritar dari
asupraunorspa iiundesrbiierauminoritari,astfelnctconceptuldepmnt
srbesc s coincid cuspa iulpatriarhatuluisrbesc145.
Spa iulb n eanaflatsubocupa ieotoman afostorganizatnadouajum tate
a veacului al XVI-lea n patru episcopii aflate sub obedien a patriarhatului
srbesc. Informa iile despre momentul organiz rii episcopiilor de la Vre ,
Becskerek,Lipova iTimioara nus-aup strat,actele fonda ionale ale acestor
structuriecleziasticefiindnecunoscute.Organizareaepiscopal s-a produs alert
dup 17,considerndc procesuls-ancheiatdejapn lafineledeceniuluial
aptelea al secolului al XVI-lea. Episcopia Vre a fost organizat sigur la o
dat anterioar anului19cndapareconsemnat documentar146.ncercareade
acreditare a existen ei unui episcop Partenie n veacul al XV-lea a fost
demontat cumult vremenurm 147.Spa iuljurisdic ionalalepiscopieiVrec
, n a doua jum tate a secolului al XVI-lea se plia, dup opinia noastr , pe
conturulsangeaculuideMoldovaceocupaobun parteaBanatuluiMontan.
Episcopia Becskerek a fost documentar atestat doar n anul 19, fiind
organizat n spa iul cmpiei b n ene mult la o dat anterioar 148. Existen a
uneiepiscopiipecursulinferioralMureuluicusediullaLipovaesteconfirmat
n acte nc n deceniul al aselea al secolului XVI. Se cunotea numele unui
episcopDaniel,ceaachizi ionatocas nLipovananul163,iardocumente
otomane din 1 i 179 au nscris la Lipova pe vl dica Nestor149. Aceste
informa iilacunarefacextremdedificil oreconstituireamprejur rilorncare
a luat naterecentrulepiscopaldelaLipovactidelimitareateritorial ncare
i-aexercitatautoritateacanonic .Cuositua ieidentic neconfrunt matunci
cndabord m organizarea episcopieisrbetidela Timioara.Oinscrip ie din
1608 cu numele episcopuluiNeofitinvocat deZeremski,neoblig s lu mn
considerare o organizare a acesteia la o dat anterioar momentului
consemn rii150.PatriarhiadelaIpekseaflaimplicat nanul172,atuncicnd
patriarhul Macarie l-asfin itpeEftimie,norganizarea Episcopiei Ardealului151.
Aadar,constat mc obun parteateritoriuluiBanatuluiiArdealului,locuit
de romnise afla subdependen a canonic a patriarhatuluisrbesc.Structurile
episcopale srbetidinBanat,create nadouajum tatea secolului al XVI-lea
i-au exercitat jurisdic ia canonic asupra m n stirilor i bisericilor din ntreg
spa iul b n ean, pn la separa ia ierarhic din anul 186. Bisericile i
Pop,1998,p.9iurm.
Grui,199,p.86;Hadrovics,197,p.112
Szentklray,1902,p.12;Radonitch,1919,p.;Zeremski,1907,p.3
147
Suciu, 1977, p. 9,
148
Szentklray,1908,p.12;Zeremski,1907,p.3
149
Szentklray,1908,p.12;Bunea,190,p.198;Zeremski,1907,p.3;Fodor,1997,p.330
150
Zeremski, 1907,p.36;Bunea,190,p.197undeademontatncerc rileluiIoanPucariudeaidentificao
episcopieortodox laTimioaraiLipovalamijloculsec.XIV
151
Hurmuzaki, XV/ I, p. 655-656; Bunea, 1904, p. 25, 37
144

145

146

30

m n stirile din spa iile locuite de romni, fondate de obtiile s teti romneti
orideoparteaelitelorfeudaleromneti,aur masancoratenacestestructuri
bisericeticreatetrziunfinalulEvuluiMediu.
Evolu ii n peisajul geografiei ecleziastice a Banatului
Documenta ia,nufoarteconsistent pentrunceputuri,ofer totuireperepentru
evolu ia i dinamica peisajului ecleziastic b n ean pe parcursul unei perioade
lungidinevolu iaistoric aprovinciei.Provinciedefrontier delaDun reade
josapusean ,Banatulafostnc delanceputulveaculuialXI- leaunspa iude
interferen al bisericii r s ritului cu biserica latin . Structurile parohiale i
monahalealecelordou confesiunicretines-aumen inutiauinterac ionatpe
tot parcursul perioadei investigate pentru a se impune asupra ntregului spa iu
b n ean. Multiculturalitatea provinciei a constituit o dominant a peisajului
culturaliconfesional.Bisericalatin aavutsubobedien asaunnum rde38de
m nstiri n Banat, ridicate de la nceputul secolului al XI-lea i pn c tre a
douajum tateaveaculuialXVIlea.Surselelas s sentrevad oevolu iea
dinamiciifenomenuluimonahalalc ruivrfpoatefiplasatnveaculalXVI-lea
cu cele 14 conventuri latine. Veacul anterior, al XIII-lea,cucele13aez minte
consemnate ,marcheaz nfaptcuprinderea ntreguluispa iub n eannsfera
deinteresicontrolecleziasticabisericiiromane.Sigur,nceputurileorganiz rii
unora din m nstirile latine consemnate n secolul al XIII-lea , au fost cu
siguran anterioare,deaceeacredemc num rulm nstirilorlatinensecolulal
XII-lea a fost mai mare dect cele cinci conventuri pe care le cunoatem din
nsemn rile documentare. Veacul al XI-lea, al nceputurilor organiz rilor
monahale latine n Banat , are nscris n statistica noastr un num r de patru
aez minte. Urm rind dispunerea geografic a acestora, reiese o predilec ie a
benedictinilor i cistercienilor, n secolele XI XII, pentru marele artere
higrografice din spa iul cmpiei b n ene. Activitatea ordinelor medicante, a
dominicanilor i franciscanilor, n secolul XIII-XIV, se va extinde la nivelul
ntregiiprovincii,activndconformproprieidoctrine pentru convertirea blocului
romnescdinsuduliestulBanatului.Ordinulfranciscanafostextremdeactiv
naceast privin princele7conventuripecarele-aridicatnBanat,eiaufost
sprijini i de regele Ludovic de Anjou , a c rui politic confesional au
promovat-ocufervoarelarndullor.
Dinamicare eleiparohialelatinesenscrientr-ungraficasem n torcelui
discutatanteriorlasitua iamonahismuluilatin.Documenteleauconsemnatpn
n veacul al XIII-lea un num r modest de 11 biserici, n timp ce n veacul al
XIV apar nscrise 226 de parohii. O parte din bisericile consemnate n acte n
secolul ala XIV lea au fost fondate nc din secolul al XIII-lea. Apari ia
structurilorarhidiaconalenadouajum tateaveaculuzialaXIIIleamarcheaz
f r doaripoateocretereanum ruluiparohiilorlatinedindiocezaCenadului
.Se nt lnesc n acte mai trzii din secolul XV-XVI un num r de circa 2 de
aez rialc rornumeindic prezen aunuimonumentdecultcenupoatefins
plasatntr-operioad istoric maiexactdelimitat .
31

Informa iile venind din sfera bisericii r s ritene, privind bisericile i


mn stirile proprii sunt extrem de lacunare. Cunoatem datorit unui izvor
otoman , de la mijlocul secolului al XVI lea,numele,uneorihramulinumele
c lug rilor, celor 31 de m nstiri ortodoxe din spa iul Banatului. Arhitectura
monumentelor p strate i arheologia pledeaz pentru nceputurile unor dintre
mn stirinc nprimaparteasecoluluialXV-lea.Prezen abisericilors tetii
aunorcapeledecurteridicatedec trecnezimearomneasc ,estedocumentat
arheologiciistoricdelamijloculveaculuialXIV-lea.Aceleaisurseng duie
s identific m un num r de 2 de biserici ortodoxe , din secolele XIV XV ,
aflatecupredilec ienspa iulesticidesudalBanatului.
Peisajul ecleziastic al geografiei b n ene a suferit transform ri dramatice
pn lanceputurileepociimoderne.Statisticilentocmitelemijloculveaculuial
XVIIIprezint pentrulumeaortodox oimagineexact ast riincareseaflau
bisericileimn stiriledinBanat.Existau,conformuneisurseadeseainvocate
nanul197,nEparhiaCaransebeuluiunnum rde37desatef r biseric ,
11aez riaveaubiseric dinlemninumai18trguriisateaveaunscris o
biseric dinzid,desprealte60desatenusefacinforma ii,multe,probabil,f r
biseric . Arhitectura ecleziastic medieval , din piatr i c r mid , a fost
aproape complet distrus , absolut toate bisericile parohiale disp rnd pn n
amurgul evului mediu , iar din cele 69 de mn stiri au supravie uit doar .
Monumentemodestedinchirpici,nuieleibrne,semnaluneidegrad rimajore
ce a cuprins peisajul ecleziastic al provinciei b n ene, se reg sesc la mijlocul
veaculuialXVIIInntregBanatul.Undecupajalaceloraidocumentetrziidin
anul 198 ,ofer o secven a st rii n care a ajuns arhitectura ecleziastic
b n ean .Astfel,bisericadinSngeorgeeradinchirpici,ceadinIgliieradin
nuielelipiteculut,ceadinSaravaleafostf cut dinr chit lipit ,caiceadin
Cenad dealtfel. Bisericile din B l teaz i Calacea erau din brne acoperit cu
indril ,ntimpcebisericadinSeceanieradinbrneacoperit cupaie152.
Cauzele ce au creat acest aspect al peisajului ecleziastic al geografiei
b n enesuntmultipleicuolung evolu ientimp.R d cinilelorsereg sesc
nc dinveaculalXV-leac ndspa iulb n eananceputs devin teatrulunor
conflicte militare cu imperiul otoman. Bisericile din Banat indiferent de
confesiuneauresim itdinplinefecteleacestorconflictemilitare,ceeacepoate
explica distrugerea n totalitate a bisericilor parohiale i a unei bune p r i a
mn stirilor. Conflictele turco-austriece din veacul al XVIII lea au des v rit
efecteler zboaielordinveaculalXVIlea.

152

Suciu ,Constantinescu, I, p.274, 276,281

32

II. SURSE ISTORICE PENTRU O GEOGRAFIE ECLEZIASTIC


A BANATULUI

Abordarea global , la nivelul provinciei istorice b n ene, a geografiei


ecleziastice a Banatuluimedievalesteunangajamentnutocmaiuorderealizat
avndnvederesurseleistoricedisponibileilimiteleacestora.Chestiunea,din
punctul de vedere al surselor de informa ii i al abord rii metodologice, se
circumscrie n cercul mai vast al geografiei istorice a Banatului medieval.
Amploarea num rului bisericilor parohiale medievale se leag indiscutabil de
evolu ia i dinamica habitatului medieval ntr-o perioad istoric lung de la
nceputulveaculuialXI-leaipn lamijloculveacului al XVI-lea.
Fenomenele de pustiire a satelor b n ene n secolele XIV-XV, datorate
unorcauzenaturale,socialeidealt natur ,stabilizareaunuifrontder zboicu
otomanii pe linia Dun rii ncepnd din 1390 i pn la cucerirea Banatului n
12,migra iileslavedinsudnacestintervaldetimp,auimprimatodinamic ,
nu uor de urm rit, habitatului medieval b n ean. Aceste fenomene
demografice din interiorul provinciei b n ene suprapuse de valurile de
colonizare srbeasc din secolele XIV-XVI au avut consecin e, sesizate
istoriograficdeja,nstructuraconfesional aprovinciei.
Izvoarele documentare de in un loc privilegiat n reconstituirea geografiei
ecleziastice a Banatului medieval. Se detaeaz , prin aportul de informa ii,
documentele papale din secolele XIV-XV. Ele au oferit dealtminteri structura de
baz nreconstituireageografieiecleziasticeaUngarieilanceputulveaculuial
XIV-lea propus de Theodor Ortvay. Iacob Berengari i Raimond Bonifato au
ntocmitlistelecuparohiile catolice din diocezele catolice ale regatului maghiar,
n anii 1332-1337, care au pl tit dijmele papale. Acest document intitulat
Rationes Iacobi Berengarii et Raimundi de Bonifato collectiorum decimarum
sexannalium in Regno Hungariae 1332-1337 n care Banatul se reg sete n
listelereferitoarelaRegestrumtriumannorumecclesiaeChanadiensis153 ofer
o baz de date solid pentru istoria bisericii catolice din regatul maghiar la
nceputul veacului al XIV-lea n care se reg sete i episcopia Cenadului, ce
153

Mon Vat., I, 1, p.146-161

33

f cea parte dinarhiepiscopia de Calocea.Aufostmen ionatenacestelisteun


num r de 168 de parohii catolice, pentru spa iul b n ean, aflate n structura
diocezei Cenadului. Listele colectorilor papali din anii 1333-133 ofer
informa ii cu privire la num rul parohiilor, i la dispunerea lor n cadrul
arhidiaconatelor existente n cadrul diocezei Cenadului. G sim men ionate n
structura institu ional a episcopiei Cenadului arhidiaconatele de Cenad, Arad,
Torontal, Cara, Sebe, Timi i Keve. Datorit ntinderii sale mari n cadrul
arhidiaconatului de Timi erau men ionate mai multe decanate. Al turi de
numeleparohiiloraparnlistenumelecapitlurilorexistente,aleunorm n stiri
care au pl tit dijmele datorate. Numele parohiilor ntlnite reprezint sursa
esen ial pentruntocmireageografieiistoriceaBanatului154 Listele au, din acest
punctdevedere,ioimportan statistic ,utilizat frecventipentruevalu ride
demografie istoric 155 Documentul nu poate fi utilizat ns ca o surs absolut
deoarece el omite numele unor biserici care se reg sesc n documente de
cancelarie contemporane. Explica ia unor omisiuni se reg sete n faptul c
numai acele comunit i care au avut venituri de peste dou m rci puteau s
ob in statutul de biseric parohial 156 Un document din 24 februarie 1358
reflect oastfeldesitua iecndnobilulNicolaeLachkaf cutdemersuripentru
ob inerea statutului de biseric parohial , pentru unul din aez mintele
bisericetidepemoiasa157
Listele colectorilor papali din 1333-133ofer prinsumeleconsemnatela
fiecare parohie i o surs pentru via a economic a zonei deoarece ele reflect
for a economic a fiec rei comunit i locale. Importan a istoric a acestor
documente este de net g duit prin informa iile istorice, de geografie local i
economic pe care le aduc pentru istoria ecleziastic a Banatului la nceputul
veacului al XV-lea158
Lumea ortodox romneasc din Banat, care ocupa spa ii omogene n zona de
sudinnord-estulprovinciei,ar masnafara sferei de cuprindere de pe listele
papale.Astfelunnum rimportantdesatemedievaleromnetidinBanat,din
care unele sigur au avut n veacul al XIV-lea biserici, cum au dovedit-o
cercet rilearheologice,nusereg sescndocumentelepapaleceea cereprezint
un element dificil de surmontat n reconstituirea reconstituirea evolu iei de
ansambluasitua ieiconfesionaleaprovincieinsecoleleXIV-XV.Oproblem
de istorie social i economic , care o reprezint n esen plata decimelor,
poate constituincazulromnilorortodocidinRegatulmaghiar,iunaspectal
geografieiecleziastice.Discutndaceast chestiunearaporturilorromnilorcu
obliga iadecimeincazulBanatului,ViorelAchimafirmac aceast obliga ie
154

Ortvay, I, 1892, p. XII-XIII; XX


Wagner, 1987, p. 201, 207
156
Ortvay, II, 1892, p. XXII
155

157
DRH, C, XI, 1981, p. 234-235; unam ecclesiam in villa sua in Scarwad qui locus a parrochhiali ecclesia sua
bene distat dictam distanciam, quam inundacionea aquarum, multi sine confessione et aliis sacramenti:
pluries sepeliuntur dicta ecclesea erigere in parochialem ; Csilla, 2006, __
158

Ortvay,1892,p.XXXViurm;Gyrffy,I3, 1987, p. 844; III, 1987, p. 312-313

34

n-a fost impus n Banat n vremea lui Ludovic I iar tentativele ulterioare de
impunere din veacul al XV-lea relev pe de o parte constrngeri economice
intervenite n situa ia episcopiei catolice a Cenadului i, n egal m sur ,
aspecte ale transform rilor etno-demografice din spa iul b n eann veacul al
XV-lea159 .
Documentele papale din veacul al XV-leaaducntregirilareconstituirea
geografieiecleziasticeadiocezeiCenadului.Sereg sescinforma iicuprivirela
biserici parohiale, la veniturile acestora, c ror sfin i din calendarul bisericii
catolice le-aufostnchinate160.
Ac iunile energice de convertire a popula iei ortodoxe romneti din sudul
Banatuluidemisionariifranciscani,sprijini ifermderegeleLudovicIctide
papalitatesereg sescoglinditendocumentealepapeiGrigorealXI-lea (13701378ialeregilorLudovicIiSigismunddeLuxemburg161
Izvoarele diplomatice din veacul al XIII-lea i al XIV-lea emise de
cancelaria regal maghiar ct i de foruri locale reprezint suportul major,
al turi de documentele papale, ntr-un astfel de demers istoriografic. Rolul
fundamental al acestei surse de informa ii istorice este de nenlocuit indiferent
deunghiuldincareesteabordat istoriamedieval aTransilvanieiiBanatului
i a fost eviden iat mereu n toate abord rile multiculturale ale istoriografiei
transilvane i b n ene162 A existat o preocupare evident pentru publicarea
documentelor diplomatice n istoriografia pozitivist maghiar de la finele
veacului al XIX-lea. Se distinge n aceast privin travaliul deosebit al
istoricului Pesty Friges care a publicat ntre anii 1878-188 colec iile de
documente referitoare la comitatul Cara, la Banatul de Severin i a elaborat
colec ia de documente referitoare la comitatul Timi, publicat de Ortvay
Tivadar.Colec iile Documente privind istoria Romniei,seriaCi Documenta
Romaniae Historica, seria C, realizate ntr-un lung interval de timp cuprind
izvoare diplomatice din veacul al XI-leaipn nanul137,dincareopartese
refer ilaistoria Banatului163. Documentele diplomatice din veacul al XIII-lea
aduc n conul de lumin al istoriei prezen a ordinelor c lug reti apusene n
spa iulb n ean,aaba iilorridicatedeacesteacuprec derenValeaMureului
i n Cmpia B n ean . Diploma regelui Andrei al II-lea din anul 1233 prin
careareglementatcomer uldesaredinTransilvaniapeMureaduceinforma ii
esen iale pentru istoria m n stirilor catolice din Banat. n a doua jum tate a
veacului al XIII-lea aceeai surs documentar reflect procesul nfiin rii i
r spndirii structurilor locale, a arhidiaconatelor din cadrul episcopiei
Cenadului. Astfel, n anii 1216-1217 au fost consemnate arhidiaconatele la
CenadiArad,n128laKevei1288nCara164. Documentele diplomatice
159

Achim, 1996, p. 10.-11;idem,200,p.169iurm.


Mon.Vat. I/3, 1888, p. 184, 213; I/4,1889, p. 170, 223,238, 244; Lukcsics I, 1931; II, 1938
161
Fermendin,1892,p.38,105, 127-130, 289-290;T utu,1996,p.1-155; Suciu, Constantinescu, 1980, I, p. 88-90
162
Jako, 1999, p. 15-16
163
Barbu, 1999, p.39
164
Ortvay,1892,p.376iurm.;Gyrffy,I3, 1987, p. 844 ; III, 1987, p. 312-313
160

35

din veacul al XIV-lea aduc un volum de informa ii substan ial m rit care
nuan eaz ,pede oparte,idauconsisten ,negal m sur ,imaginiisitua iei
confesionale a Banatului.
nceputurile vie ii ecleziastice n Banat n jurul Anului O Mie sunt
cunoscute prin prisma relat rilor despre via a Sfntului Gerard de la Cenad.
Legenda Sancti Gerardi ofer informa ii esen iale despre cel dinti misionar
cretin n spa iul b n ean, c lug rul benedictin Gerard din Sagredo, care a
ntemeiat episcopia Cenadului despre bisericile i m n stirile ridicate sub
p storireasalaCenadiOrozlanos165.
Influen abisericiibizantinenspa iulsud-b n ean,naceeaivremedin
jurul Anului O Mie o cunoatem datorit informa iilor din diplomele din anul
1020alemp ratuluiVasile al II-lea privitoare la reorganizarea arhiepiscopiei de
la Ohrida166.EpiscopiadeBranievodincadrularhiepiscopieideOhridaaavut
i biserici pe linia Dun rii la Morava, Smederevo, Istralaga, Brodariskon i
Tibiscum. Asupra acestui din urm centru ecleziastic Tibiscum s-a propus
localizareasalaJupa,lng Caransebe167,laTimioara168 ilaCuvin169 (Kve)
aproapedev rsareaTimiuluinDun re.
Colec iilededeftereturcetidinveaculalXVI-leaacoper omarelacun
informatic despre Banat l sat de izvoarele diplomatice maghiare nc din
veacul al XV-lea170. Aceste documente fiscale din anii 1554-1579 aduc
informa iideprim importan pentrureconstituiriledegeografieistoric cti
pentrugeografiaecleziastic aBanatuluiajunsdup 11 vilayet al Imperiului
Otoman171 Ele reprezint singura surs istoric care a consemnat o seriei de
m n stiri ortodoxe, care au fiin at cu siguran nc din veacul al XV-lea n
spa iulb n ean.M n stiriledelaSirinia,Svini a,MoldovaVeche,depelinia
Dun rii, dar i cele de la Remetea Mare, Voivodin , Podporani, Vre sunt
cunoscutenumaiprinprismaacestorinforma ii172
Volumuldeinforma iiarheologicecuprivirelamonumenteledeculteste
limitatnmomentulactualns arheologiamedieval b n ean prinacumul ri
continue poate contribui n mod sensibil la sporirea bazei documentare a
geografieiecleziastice.Celecirca2debisericiim n stirimedievalecercetate
par ial ori integral reprezint procentual foarte pu in dac ne raport m fie i
numai la num rul bisericilor medievale atestate n sursele istorice scrise.
Cercet rile de arheologie medieval la monumentele ecleziastice au fost
ini iate n anul 1970 de tefan Matei la Ilidia, unde au fost identificate dou
biserici din secolele XIII-XV173 S-a manifestat n aceeai perioad , un interes
165

Madzar, 1938, SRH, II, p.470-06;Juhsz, 1930, p.4-32; Suciu, Constantinescu, I, 1980, p.22-62
Gelzer,1893,p.3;Gyni,197,p.2-49
Theodorescu,197,p.77; eicu,1998,p.60
168
Suciu, 1976, p.1051-1057
169
Gyni,197,p.9;Madgearu,2001,p.17-19
170
Engel, 1996, p.7.
171
Halasi-Kun, 1976,p.293iurm;1979,p.11iurm;198,p.103iurm;Engel,1996;Kldy,2000.
172
Ziroevi,198; eicu,2002,p.3-44
173
Matei, 1973, p. 314-318 ; Matei, Uzum, 1972, p. 555-9; eicu,1998,p.17
166

167

36

aparte pentru cercetarea nceputurilor unor m n stiri b n ene. Astfel n anii


1970-1971RaduHeitelaf cuts p turilaM n stireaBezdin,nanii1971-1973
Gheorghe Cantacuzino a cercetat M n stirea S raca iar Lumini a Munteanu a
manifestat interes pentru investigarea M n stirii Parto n anii 1977-1981,
Cusicin1990iHodo-Bodrog174.
Cenadul, prin importan a monumentelor sale pentru nceputurile
organiz rii ecleziastice n Banat, ar fi trebuit s reprezinte o prioritate a
arheologieimedievaleromneti.S p turiledelaCenadreluatenanul1981i
continuate cu intermiten e pn n momentul actual au r mas la nivelul unor
modeste sondaje f r s aib amploarea unui mare antier de arheologie
medieval cerutdeimportan amonumentelorceauexistatlaCenad175. Biserica
de la M n stur din veacul al XII-lea a fost cercetat n anul 1980 de Al.
R dulescu176.Cercet rilesistematiceideamploaredelaFrumueni,dinultimii
ani, ini iate de A. A. Rusu i G. Pascu Hurezan, au identificat planul aba iei
benedictine Bizere cu m rturii de civiliza ie medieval extrem de importante
pentruistoriaBanatuluinsecoleleXI-XII177.
Preocup rile mele n domeniul arhitecturii ecleziastice s-au cristalizat n
anii 1983-1986 prin cercetarea bisericilor de la Rei a i Mehadia continuate
apoi cu cea de la Berzovia178.Unplancoerentnaceast privin amelaboratn
anul1996cndamidentificatbisericasatuluidisp rutBizere,dinvaleaBistrei
i am nceput s -l derulez odat cu anul 2002 cnd am nceput s p turile
arheologicelam n stiriledelaBazia,Cusici,Zlati a,Sirinia,Sngeorge179.
Biserica m n stirii Voilovi a, situat lng Panevo, unul din foarte
pu inele monumente ce au supravie uit, a fost investigat arheologic n anii
1982-1984180.Spa iulvesticalBanatului,cuomareconcentraredebisericii
m n stirimedievaleatestatenizvoarelescrisedinsecoleleXI-XIV, a intrat de
curnd n aten ia centrelor arheologice de la Belgrad i Suboti a. antierele de
arheologie medieval de la Orozlanos , Dupljaia i Pancevo au oferit rezultate
remarcabile. Cercet rile conduse de Zvonimir Nedelkovi cu mult
profesionalismlaOrozlanosr mndedepartecelemaispectaculoasenaceast
privin datorit planurilor celor trei biserici medievale identificate ct i
m rturiilordeciviliza iemedieval .
Documenta ia arheologic a adus un bagaj de informa ii extrem de
important pentru reconstituirea geografiei ecleziastice a Banatului medieval. Au
ap rut astfel pe harta geografic monumente necunoscute din sursele istorice
scrise, fapt eviden iat nistoriografiepentrumediulortodoxromnescdinBanat,

174

Cantacuzino, 1974 p.299-308; Munteanu, 1978, p. 718-726; Munteanu, 1980, p. 750-759; Munteanu, 1997, p. 432;
Velescu,Corv tescu,1972,p.3amintescs p turileluiR.Heitelr masenepublicate
175
Iambor, Matei, Bejan, 1982, p. 90-9;Dvid,197,p.21iurm.
176
R dulescu,1999,p.73
177
Rusu, Hurezan, 2005, p. 152; Lanevschi, 1979, p. 1010-1012
178
eicu,2003,p.9-105
179
eicu,2003,p.7,106-122, 124-150
180
Kosti,1988,p.19-20;Brmboli,199,p.8

37

undebisericilenuaparniciodat men ionatensurseleistoricescrise.Cercet rile


exhaustive la unele monumente au oferit, cel mai adesea, jaloane cronologice
care s-au dovedit importante chiar n cazurile n care monumentele erau
cunoscute dintr-un document scris. n mod frecvent ele sunt mai vechi dect
consemnarea documentar . Analogiile privitoare la planimetria bisericilor
dovedesc interferen ele stilistice n arhitectura medieval b n ean venite
dinsprelumeacentraleuropean daridinsprecoalasrbeasc dearhitecturade
pevaleaMoraveilasfritulveaculuialXIV-leaincursulveaculuialXV-lea.
Izvoarele cartografice din veacul al XVIII-leareprezint osurs extrem
deutil atuncicndabord mreconstituirearegresiv ageografieiecleziasticea
Banatului. S-a recurs frecvent la aceast surs n toate abord rile de geografie
istoric consacrate Banatului n veacul al XVI-lea sau mai nainte181. Exist o
ntreag arhiv deh r ialefiec reiaez rib n enerealizatenmaimulteetape,
delasfritulsecoluluialXVIII-leaidenceputulveaculuialXIX-lea,p strate
la Viena i ntr-un num r restrns la Timioara182. n ele reg sim imaginea
aez rilor b n ene dinaintea sistematiz rii impuse de autorit ile habsburgice,
cu dispunerea gospod riilor, cur ilor, gr dinilor i amplasarea bisericii. H r ile
satelor Belin din 1776, ori ale Alioului i a satului Ersig din aceeai vreme
ofer dateprivindtopografiamonumentelordecult183.Pentruimagineaglobal a
provinciei b n ene harta din 1717, cea a lui Mercy din 1723, ct i harta din
1763ofer obaz dedatecompleteprivindpeisajulgeograficalzoneinaintea
sistematiz rilor i regulariz rilor hidrografice i, n egal m sur , cu privire la
aez rile existente i cele disp rute, consemnate sub numele de pust184.
Pentru identificare unor nume de locuri care au p strat amintirea unor biserici
am apelat la h r i militare austriece de la sfritul secolului al XIX-lea sau
nceputulsecoluluiXXctilah r imairecente.Izvoarelecartograficedela
nceputul veacului al XVIII-lea aduc lucruri neb nuite n reconstituirea
topografiei Cenadului,cum n stirileibisericilesaledelanceputurileevului
mediu dar i pentru alte cet i cu monumente medievale. Planul cet ii
Cenadului, recent publicat de Suzana Heitel, realizat cndva ntre anii 1701 i
171, constituie cea mai important surs pentru cunoaterea amplasamentului
m n stirii basilite nchinate Sfntului Ion Botez torul i a catedralei Sfntul
Gheorghe,am n stiriinchinateFecioareiMariaridicatenvremealuiGerard
ntiSt t toruluiEpiscopieiCenadului185 .
Toponimia i tradi ia istoric local se includ ntr-o sfer mai larg a
informa iilor istorice utilizate n reconstituirile de geografie istoric . Ponderea
informa iilor oferite de toponimie cap t un procent semnificativ n spa iul
b n ean datorit num ruluiextrem de mare de biserici i m n stiri medievale
disp rute cunoscute din documentele diplomatice ori narative medievale.
181

Engel, 1996, p.10-11;Gyrffy,III,1987,p.77iurm..


Krischan, 1999, p.324-33;R dulescu, 1984, p.322-339
183
R dulescu,198,p.331,33
184
Engel,1996,p.11;Gyrffy,I3,1987p.86iurm.
185
Heitel, 2005, p. 14-21
182

38

Porninddelanum rulde168deparohiicatoliceconsemnatendocumentelede
cancelarie nici una din bisericile parohiale din veacul al XIV-lea n-au
supravie uit pn n perioada modern ori mai recent ceea ce presupune
identificarea lor pe teren numai cu ajutorul toponimiei i al tradi iilor istorice
locale.Chestiuneacap t oamploaremaimarenzonamontan aBanatului,n
spa iullocuitderomni,undelipsesciatest riledindocumentelescriseastfel
nctbisericiledisp rute,potfilocalizaterecurgnddoarlatoponimiaitradi ia
local . Nume de locuri precum: Dealul bisericii, Calea bisericii, Biserica
spart, Biserica ungureasc, Mnstire, Mnstur, Remetea, Clturi,
reprezint reperesigurepentruidentificareapeterenabisericilorim n stirilor
disp rute. Am identificat n acest fel monumentele de la Mehadia (biserica
ungureasc), de la Giurgiova (Calea bisericii),Opati a (Clturi), de la Sirinia
(Mnstire, Clugr). Uneori toponimele Cetate ascund sub aceast form
biserici fortificate, cum am ntlnit bun oar la Ilidia i Bulci. n spa iul
b n eanlocuitdesrbiaparruineleunorbisericimedievalenlocurilenumite:
rkva, rkvin; Klisa 186. Anchetatoponimic aterenuluiestedejacunoscut
ntremetodeleclasiceutilizatenarheologiamedieval .Acoloundeexist deja
o preocupare de lung durat s-au constituit colec iile documentare cu numele
de locuri pentru microzone europene, ceea ce uureaz munca arheologului
medievist187. n privin a Banatului dispunem la momentul actual de un Glosar
toponimic al jude ului Cara i de un Dic ionar toponimic al Banatului, care
red alfabetic, ns incomplet, o parte din toponimia b n ean . Spa iul sudb n ean a beneficiat de o cercetare sistematic a numelor de locuri datorat
lingvistuluiVasileIoni 188.
Aceast imens arhiv care reprezint toponimia Banatului ateapt s
fie studiat i publicat exhaustiv, pentru va putea apoi ini ia o cercetare
tiin ific aacestuispa iu189. Identificarea satelor medievale pustiite care au avut
i monumente de cult, cu ajutorul toponimiei i h r ilor militare din veacul al
XVIII, reprezint n cazul b n ean, cu o istorie multicultural i
multiconfesional ,omodalitatedelucrudeprim importan .
Tradi ia istoric a fost invocat uneori n reconstituirea nceputurilor unor
aez minte m n stireti. Ea suplinea n discursul istoriografic argumentul
celorlalte surse istorice, i a nceput s fie utilizat consistent n scrierile unor
egumeni srbi din m n stirile b n ene, de la Zlati a i Mesici, bun oar la
finele veacului al XVIII-leailanceputulceluiurm tor190.Recursullatradi ie,
nabsen aaltorsurseistorice,pentrua fixantimpntemeieream n stirilors-a
f cutnfa aunorconstrngeripoliticealemomentului.Momentuldenceputal
m n stirilor b n ene, ctitorul acestor monumente, chestiune extrem de
Ziroevi,198,p.13-1;emere,1998,p.76
de Bouard, 1975, p.163-164
188
DTB, I, 1984-V1987;Ioni ,1982,p.221-23.
189
Petrovici, 1970, p. 173-193, 250-2;Dr gan,1933,p.227iurm;Popovi,19,p.0iurm.;Erdelianovi,1992,
pentrupunctuldevederesrbescnaceast problem
186

187

190

Liutina,1798,p.-;Radoslavlevi,1997,p.1;Tincu-Velia, 1865, p. 178-179.

39

important , a fost atribuit pe baza tradi iei despo ilor srbi la nceputurile
Evului Mediu, clieu istoriografic construit n perioada de afirmare a statului
na ional i perpetuat neschimbat uneori pn la momentul actual. Informa ia
preluat din tradi ie trebuie prelucrat cu grij deosebit i verificat prin alte
surse.

III. ISTORIOGRAFIA

Problema geografiei ecleziastice a regatului maghiar medieval a constituit


otem important alc reimoddeabordaresepoateurm ripeolung perioad
de timp, din scrierile istorice pozitiviste de la finele veacului al XIX-leaipn
n perioada foarte recent . Istoria multiconfesional a Banatului n perioada
medieval sereg setenglobat naceast problem confesional maiampl a
regatului maghiar, pe de o parte, dar, n egal m sur , se cuvin pozi ionate
opiniile privind geografia ecleziastic , m n stirile, ierarhia ecleziastic din
perspectivabloculuiortodoxcuceledou componenteetnicealesale:romnii
isrbii.
Publicarea sistematic a izvoarelormedievale istudiul critic al acestora
a fost urmat spre sfritul veacului al XIX-lea de publicarea unor monografii
istorice consacrate comitatelor i oraelor medievale din regatul maghiar,
sus inute printr-un program coerent, de durat , al Academiei maghiare de
tiin e191. Se detaeaz , n aceast chestiune a geografiei ecleziastice, figura
istoricului german Theodor Ortvay Orthmayr care a nceput publicarea unei
documenta ii despre dioceza catolic a Cenadului, despre parohiile acesteia,
nc nanul1873192. Ceea celfaces ocupeunlocbinedefinitnistoriografia
confesional este lucrarea sa Geographia ecclesiastica Hungariae193.
Reconstituirea trecutului celor 165 de parohii din dioceza Cenadului s-a f cut
pornind de la Listele colectorilor papali din Ungaria n anii 1332-1337.
Informa ii din documentele diplomatice din secolul al XIV-lea i al XV-lea,
multenc nepublicatenc laaceavreme,aufostutilizatedeTh.Ortvaypentru
a stabili amplasamentul ct mai exact al parohiilor disp rute194. Prezentarea
geografiei ecleziastice a Banatului s-a f cut structurat pe cele 7 arhidiaconate
Bocan,1996,p.267-268
Orthmayr - Szentklray,1873
Ortvay, I-II, 1892
194
Ortvay,I,1892,p.XIIiurm.
191
192

193

40

care au formatmpreun dioceza Cenadului, ncepnd cu veacul al XIII-lea195.


Recursullainforma iidindocumentelepapaledinjurulanului100i-a permis,
uneori, s identifice patronatul bisericilor catolice din eparhia Cenadului.
Lucrarea lui Theodor Ortvay - Orthmayr, ntemeiat pe informa ii din
documentelediplomaticemedievale,domeniuncareelnsuiaavutpreocup ri
temeinice de publicare unor astfel de surse referitoarelaepiscopiaCenaduluii
lacomitatulTimi,r mnorealizarereprezentativ ,carei-ap stratactualitatea
pentru acest fragment al istoriei ecleziastice a Banatului medieval196. Presta ia
istoricului german b n ean, prin metoda de lucru abordat la aceast tem de
cercetareistoric iprinrealiz rilespecificesenscrienparametriicedefinesc
tr s turile scrisului istoric al curentului pozitivist maghiar de la sfritul
secolului al XIX-lea197.
Problema geografiei ecleziastice a Banatului, din aceeai perspectiv
confesional abisericiicatolice,afostreluat nanul1898deSzentklrayJen.
Acest prelat b n ean implicat puternic n activitatea Societ ii de Istorie i
Arheologie dinTimioara a realizatomasiv istorie a parohiilordin episcopia
Cenadului198. Tratarea subiectului, cu informa ii preluate n bun parte de la
Ortvayimetodadelucrudeficitar ,inadverten eleistoricelegatendeosebide
istoria romnilor plaseaz aceast abordare n caracteristicile generale, mai
modeste, ale produc iei istoriografice locale din Banatul sfritului de secol
XIX199. Geografiile istorice consacrate comitatului Cara i Banatului de
Severin de Pesty Frigyes, ntre anii 1878-188, nu puteau s ocoleasc n
abord ri de aceast substan chestiunile confesionale. Ele aduc n discu ie
foarteadeseoriiproblemaparohiilorcatolicedisp rute,antinderiistructurilor
diocezei Cenadului n Banatul Montan. Problematica geografiei ecleziastice
medievale n spa iul de cmpie a Banatului, cu aspecte legate de num rul i
topografiaparohiilor,ntindereaarhidiaconatelordarichestiuneam n stirilor
latine, se reg sete n monografiile comitatelor Cenad, Timi i Torontal200.
Abord rile lui Borovszki Samu se nscriu prin tematic i metodologie n
curentulprovincialalistoriografieib n enedelafineleveaculuialXIX-lea201.
Topografia ecleziastic a Mureului n Evul Mediu a fost discutat de Mrky
Sandor. El a abordat istoria parohiilor catolice, pozi ionarea acestora n
structurile diocezei Cenadului i n acelai context el a adus n discursul s u
istoriograficproblemaordinelorc lug retiapusenenspa iulMureuluideJos
iaaba iilorridicatedeacesteanaceast zon 202

Ortvay,I,1892,p.380iurm.
Krischan, 1999, p. 179
197
Bocan,1996,p.269
198
Szentklray,1898.
195

196

Bocan,1996,p.269;Dragomir,1998,p. 161-16cur spunsurilaexager rileconfesionaleina ionale


promovatedeSzentklray
200
Borovszki, Temes, p. 284-286; Idem, Torontal, p. 380-381

199

201
202

Bocan,1996,p.268-269
Mrky,I,1892,p.382-385

41

Istoriografia german , din spectrul multicultural al scrisului istoric


b n ean de la sfritul veacului al XIX-lea i nceputul veacului al XX-lea, a
avutpreocup ripunctualelegatedegeografiaistoric aprovincieiilustrateprin
activitatealaborioas aluiFelixMilleker.Geografiaistoric aBanatului,scris
n anul 191 de istoricul german, nu putea s ocoleasc problema parohiilor
catolice,adispuneriiacestoranarhidiaconateleepiscopieiCenadului,dovedind
o perfect cunoatere a toponimiei i tradi iei istorice locale a provinciei
b n ene203.
Problema geografieiecleziasticenvremeaRegatuluiarpadianmaghiarse
reg sete recent n scrierile lui Gyrffy Gyrgy ntr-un cadru mai vast al
geografieiistoricemedievalearegatului.Abordareaistoric propus deGyrffy
comitatelor b n ene Arad, Cara, Cenad i Keve relev problemele
confesionale, demografice i etnice aducnd n discu ie o veche tem
istoriografic , sus inut cu informa ii documentare inedite, bazat pe o
concep ie istoric unitar care ns n cazul b n ean n-a inut seama de
multiculturalitateaimulticonfesionalitateazonei204.
Reconstituiriledegeografieistoric propuse,carele-amdiscutatmainainte,nau luat n discu ie evolu ia raporturilor etno-demografice, o anume dinamic a
habitatului n spa iul b n ean n perioada medieval . S-a remarcat deja n
istoriografia romn absen a unui studiu cu adev rat tiin ific n aceast
chestiune205. O analiz a habitatului medieval n spa iul nvecinat al Ha egului
aduceandiscu ie,ntrealtele,subformauneiipotezedelucruorestructurare a
habitatului romnesc pe cursul mijlociu i inferior al Mureului n sec. X-XI
determinat deimpactulcumaghiarii206. O schimbare a aspectului demografic al
Banatului spre finalul veacului al XIV-lea dar ndeosebi n cursul secolului al
XV-lea marcat foarte evident prin reducerea num rului parohiilorcatolice n
spa iul nord-vestic al provinciei b n ene a fost recunoscut de mult vreme n
istoriografie dar prezentat sub diverse puncte de vedere n reconstituirile de
geografieistoric iecleziastic 207.
Odirec iedecercetaredinperspectivaconfesional ortodox ageografiei
ecleziastice medievale b n ene n-a existat n perioada interbelic i nici mai
trziu. Se poate consemna o tentativ de realizare a unei geografii istorice a
Banatului de c tre istoricul timiorean Nicolae Ilieiu, n perioada interbelic ,
r mas ns nefinalizat . Manuscrisele sale, p strate n arhiva Muzeului
Banatului din Timioara, prezint o oper n faz de elaborare, cu accente
polemice la adresa istoriografiei maghiare, nscris pe linia istoriografiei
provinciale b n ene, aa cum se situeaz de altfel i monografia consacrat
oraului Timioara208. Asupra aez rilor medievale b n ene consemnate n
203

Milleker, 1915; Scherer, 1983, p. 103-106


Gyrffy, I3, 1987, p. 167-168; 844, 1987, p. 476
205
Achim, 1996, p. 11
206
Popa, 1986, p. 76
207
Szentklrai, 1908, p.8-9; Gyrffy, III, 1987, p. 312-313; Motogna, 1944, p. 314-316; Manciulea, 1944, p. 334-336;
Dragomir,1999,p.23iurm.;Engel,1996,p.6
208
Ilieiu,193,p.10-12

204

42

dijmele papale a f cut observa ii istoricul timiorean M. Bizerea. El remarca


ntre altele o cercetare a parohiilor catolice n zona de cmpie din nord-vestul
Banatului.Absen aparohiilordinestulisudulBanatuluiancercats-o explice
prinapartenen aacestuiteritoriulastructurile riiRomneti,nrealitate acest
spa iueraocupatdeunblocomogenromnesc209.
Istoriografiasrb deiafostpreocupat evidentdeaoferioperspectiv
defoartelung durat aprezen eielementuluisrbescnBanat,nscriindu-se de
altfel ntr-o mai veche tradi ie istoriografic n-a ncercat s construiasc o
geografie ecleziastic a Evului Mediu210. Se cuvine o men ionare special a
abord riiistoriograficepropusedeOlgaZiroevidesprebisericileim n stirile
din Patriarhia de Ipek ntre anii 17-1663. Realizat temeinic, pe baza
izvoarelor otomane n principal, ea aduce informa ii utile despre o serie de
m n stiri ortodoxe din Banat existente n a doua jum tate a veacului al XVIlea211.Remarcabilarealizarepropus deOlgaZiroevisenscrientr-un curent
european de ideiipreocup ridecercetareasurseloristoriceotomaneprivitoare
la bazinul Dun rii Mijlocii n veacul al XVI-lea n care nu pot fi omise
contribu iile aduse de Tibor Halasi-Kun i Engel Pl. A doua chestiune
important care a preocupat ndelung istoriografia multicultural b n ean a
fost problema m n stirilor medievale din Banat. Tema a fost abordat
deopotriv n istoriografia maghiar i german , care au z bovit, aa cum era
dealtminteri i firesc, asupra m n stirilor catolice din Banat, iar problema
m n stirilor srbeti a fost un subiect predilect al istoriografiei srbe de la
Ilarion Zeremski212 ipn laMiodragIovanovi213.Maitrziu,ncepnddela
mijlocul secolului trecut, problema m n stirilor din Banat a revenit n
preocup rilescrisuluiistoricromnesc.
Istoria i identificarea topografic a m n stirilor benedictine, cisterciene
ori a ordinelor necunoscute, din sec. XII-XIII, a constituit o preocupare
constant anv atuluiprelatJanosKarcsonyi.Elaabordatpunctualproblema
aba iilor catolice disp rute Eperies, Rahonca i Bizere, publicate n anuarul
Muzeului Banatului din Timioara214. A reluat discu ia n leg tur cu aceste
m n stiri ct i despre aba iile disp rute de la Bulci, Hudu, Kenez, Gelid i
Sasvar ntr-un studiu publicatnanul190215.Studiuls uconsacratm n stirilor
disp rute din spa iul Banatului pe care l numea atunci, dup obiceiul vremii,
Ungaria de Sud i-a p strat relevan a pentru reconstituirea unui segment
important a geografiei ecleziastice b n ene. Cel mai elaborat discurs
istoriograficcuprivirelaaba iiledindiocezaCenaduluinEvulMediu,actuali
acumlaoptdeceniidelaapari ie,r mnelucrarealuiKolomanJuhsznchinat
209

Bizerea, 1978, p. 21-22


Popovi,19;Erdeljanovi,1992
Ziroevi,198;Halasi- Kun,1976,p.293iurm.;198,p.103iurm.;Engel,1996
212
Zeremski,1907,p.78iurm
213
Iovanovi,2002
214
Karcsonyi,1883,p.1-163; 1892, p. 1-9
215
Karcsonyi,190,p.7-88
210

211

43

m n stirilor din dioceza Cenadului n Evul Mediu216. Construit pe un suport


documentar solid, utiliznd critic izvoarele, el a realizat o prezentare aproape
standardizat am n stirilorbenedictine,cistercieneprecumiacelorcuordin
necunoscut. El a realizat dealtminteri o impresionant bibliografie legat de
istoria episcopiei Cenadului, sus inut pe documentele din arhiva acesteia217.
Istoriaaba iilorbenedictinedinspa iulepiscopieiCenaduluiafostreluat recent
ntr-o abordare mai ampl i extrem de nuan at a istoriei acestui ordin
c lug resc218.Al turideaba iilebenedictinedelaCenad,BizereiBulciceau
apar inut n mod cert ordinului benedictin ele au adus n discu ie m n stiri a
c rorapartenen laordinnuestemen ionat ndocumenteleepociictilocuri
cum n stiriundesurseledocumentarescrise n-aconsemnatnumeleaba ilor219.
Interesul pentru m n stirile ortodoxe din Banat a venit ini ial din sfera
istoriografiei srbe i maghiare, n primii ani ai secolului al XX-lea, prin
scrierile teologilor Ilarion Zeremski i Szentklray Jen. Disputa pentru
m n stirileb n ene,nurmasepara ieibisericiintreromniisrbidin186,
urmat de un ndelungat proces ce a durat pn n anul 191 n-a ocolit
domeniul istoriei. Zeremski a discutat situa ia m n stirilor din Banat ntr-un
context istoric bine conturat care a vizat istoria bisericii romneti pn n
veacul al XVIII-lea i organizarea bisericii srbeti n regatul maghiar220.
Teologdeforma ie,consideratnuf r detemeiunuldinceimainv a iierarhi
srbi, el i-a elaborat lucrarea pe o baz documentar solid cu o metod de
abordare specific gndirii pozitiviste221. Lucrarea a fost elaborat pentru
procesul m n stirilor cu romnii ceea ce a dus inevitabil la prezentarea ntr-o
imagine negativ a acestora222. Lucrarea canonicului Szentklray ap rut n
1908, fundamentat n bun parte pe cercet rile lui Ilarion Zeremski, discut
problema migra iei srbilor n Ungaria n cinci valuri succesive n perioada
secolelor XIV-XVI i a structurilor ecleziastice srbeti realizate n cadrul
regatului maghiar223. Discu ia privitoare la m n stirile medievale b n ene a
reluat argumentele invocate de Zeremski atribuind exclusiv popula iei srbeti
ridicareaacestorm n stiri224.Recent,profesorulJovanoviaabordatproblema
m n stirilor medievale din Banat, atribuite n exclusivitate srbilor, din
perspectiva istoriei artei225. Interesul constant al istoriografiei srbe pentru
aceast chestiune este relevat de monografiile consacrate m n stirilor de la
Cusici,Zlati aiMesiciorideincludeream n stirilordinBanatnabord ride
anvergur consacratem n stirilordinSerbia226.
Juhsz,1927,p.21iurm.
Krischan, 1999, p. 162-170
Hervay, 2001, p. 476-548
219
Hervay,2001,p.30iurm.
220
Zeremski, 1907, p. 45-49
221
Sava, 1996, p. 196-197
222
Zeremski, 1907, p. 48-49
223
Szentklray,1908, p. 9-13, 15-16
224
Szentklray,1908,p.23iurm;combatereaacestoropiniilaSilviuDragomir,1998,p.16
225
Jovanovi,2000.
226
Radoslavlevi,1993;idem,1997;Rackov,2000,p.29iurm.;Markovi,1920,p.22iurm;Mileusni,2000,p.2;128
216

217

218

44

Discursul istoriografic privitor la m n stirile b n ene, atribuirea lor


exclusivsrbilorsereg setenperioadasecolelorXVIII-XIX, despre care s-au
p strat surse documentare. nceputurile monahismului n Banat erau fixate, de
obicei,pebazatradi ieisrbetinsecoleleXII-XIII.Acestclieuistoriograficsa construit la finele secolului al XVIII-leacndm n stirileb n eneauavutde
f cut fa unei puternice presiuni venit din partea autorit ilor imperiale
austriececeautrecutladesfiin areaunoradintrem n stirinanii1772-1775227.
Argumentul istoric privitor la vechimea m n stirilor b n ene, sus inut pe
temeiul tradi iei avea menirea de a salva sau m car de a consolida pozi ia
m n stirilornfa aautorit iloraustrice.Astfel,egumenuldelaMesicindou
lucr ridesprem n stirileMesiciiZlati aap rutenanul1798af cutapella
tradi ie pentru a sus ine vechimea mare a m n stirilor ntemeiate de despo ii
srbinc nveaculalXIII-lea228.Lucr rileegumenuluiLiustinacticeaalui
Ioanichie Milcovici229 delaVoilovi adinanul1801audevenitmaiapoisursede
informa ii pentru istoricii ce au abordat problema m n stirilor b n ene n
secolul al XIX-lea i chiar n cursul veacului urm tor. Tradi ia istoric a fost
invocat drept surs deinforma iiinlucrarea prelatuluiNicolae TincuVelia
pentru a sus ine vechimea i caracterul romnesc al unor m n stiri din sudul
Banatului230.Elscriananul186nspiritulcurentuluiromanticceeaceexplic
oprezentaremaipu inriguroas .
Punctul de vedere romnesc n problema m n stirilor din Banat se
reg sete ntia oar expus la tefan Mete. Cele 17 m n stiri din Banat sunt
prezentate n contextul situa iei etno-demografice a provinciei dominat de
elementulromnesc,f r apropuneodepartajareetno-confesional 231. Discursul
istoric a vizat cu prec dere perioadele trzii, secolele XVIII-XIX, mai bine
documentate,nceputurileorganiz riim n stirilorb n enefiindprezentateprin
prisma informa iilor sumare colectate din istoriografia pozitivist maghiar i
srb 232. Reluarea discu iei pe marginea m n stirilor din Banat de Victor
Vl duceanuiIoanMureianunuaadusmodific rideesen deoarece bazele
discu iei aur mas sursele scrise deja discutate iar metoda de lucru a celor doi
teologi cu preocup ri istorice nu dep ea orizonturile localismului creator
afirmat n istoriografia b n ean interbelic 233. O evaluare n problema
m n stirilor medievale b n ene, f cute de I. D. Suciu, care-i p streaz nc
actualitatea, acuza lipsa unei baze documentare temeinice, publicat n mod
critic,absen acercet rilorarheologice,iaunorvalorific ritiin ificecuprivire
lafiecarecaznparte234. Recentul demers istoriografic, coordonat de A.A. Rusu,
a realizat o imagine global , clar i coerent a vie ii monastice catolice i
227

Lupulovici, 2006, p. 10-11


Liustina, 1798, p. 4, 10
229
Lupulovici, 2006, p. 11
230
Tincu-Velia, 1865, p. 175-180
231
Mete,1936,p.XII-XIII, XVIII
232
Mete,1936,p.XVIII
233
Zub,1989,p.179iurm.
234
Suciu, 1977, p. 70-72
228

45

ortodoxenspa iulArdealuluiiBanatului.S-arealizatpentruntiadat pentru


provinciaintracarpatic osistematizare,numeric ,confesional apatronatelori
ctitoriilor de monumente resim it n istoriografia multiconfesional nc din
perioadainterbelic 235.
Conciliul de la Floren a din anul 139 a repus n discu ie necesitatea
dialogului interconfesional ntre biserica latin i biserica ortodox r s ritean
r mnndnuf r urm rinplanpoliticiconfesionalfa debloculromnescn
ansamblul lui236. Discutnd problema catolicismului elitelor romneti din
Banat, foarte evident fa de alte zone romneti din Transilvania, bun oar ,
Viorel Achim a propus pentru feudalii romni b n eni sintagma de uni i
adic decatolicideritgrec.Cert idedurat ,dup cumorecunoteaiel,a
r masadoptareaconfesiuniicatolice,formulaunia iei,dac s-a produs, a fost
descurt durat 237.
Cercetareaarheologic abisericilorim n stirilormedievaleb n ene,n
contextul limitat al izvoarelor scrise i al pierderilor catastrofale pe care le-a
avut arhitectura ecleziastic din provincie n zorii epocii moderne, ofer ansa
realiz rii unui bagaj de informa ii consistent cu privire la monumentele
disp rute, a stabilirii unor conexiuni ce au existat ntre arhitectura ecleziastic
b n ean i zonele limitrofe de la sudul Dun rii din Transilvania i Oltenia.
Felix Milleker, are meritul de a fi semnalat n urma unor cercet ri de teren n
anul188ruineleuneim n stirilaOpati aimaiapoiurmeleunuimonument
decultlaVre 238. IoachimMiloia,istoricdeart cupreocup rindomeniul
monumentelor, a pus n eviden arheologic bisericile de la C v ran (azi
Constantin Daicoviciu) i Belin n perioada interbelic 239. Interesul pentru
cercetarea arheologic a monumentelor s-a cristalizat trziu, n deceniul al
optulea al secolului trecut, odat cu cercet rile de la Ilidia240. Cercet rile la
bisericiledelaBerzovia,Rei a,CrneceaiMehadiapecarenoile-am derulat
n perioada 1983-1992 au oferit pu ine repere pentru evolu ia arhitecturii
ecleziasticenBanatnsecoleleXIV-XV241.Unprogramcoerentidedurat n
aceast chestiuneamini iatdinanul2000careavizatocercetaredegeografie
istoric ecleziastic aduslaidentificarealoca iilorunorbisericidisp rutedela
Giurgiova, Moldova Veche, Sirinia, Obreja, Glimboca, Remetea Mare, Saravale
i altele. Aceast etap a fost urmat de cercet ri arheologice la m n stirile
disp rute de la Sirinia, Zlati a i de la m n stirea Bazia i Sngeorge242. Un
interesconstantpentrucercetaream n stirilorortodoxedinBanatl-a manifestat
Lumini a Munteanu n deceniile de la sfritul veacului trecut. Cea mai
semnificativ acumularenaceast cercetareauadus-oinvestiga iilearheologice
Rusu,2000,p.8iurm.
Rusu, 1997, p. 23
237
Achim, 2000, p. 155
238
Milleker, 1884, p. 83-84; idem, 1886, p. 46-48
239
Miloia,1930,p.36iurm.;idem,1938,p.30-33
240
Matei, 1973, p. 314-318
241
eicu,1996,p.8-9; 38, 59
242
eicu,200,p.128-130, 146-148

235

236

46

de la Cusici care au stabilit c ini ial monumentul a avut un plan triconc aflat
subactualulamplasamentalbisericiim n stirii243. Restaur rileexemplaredela
m n stirile Voilovi a i Mesici f cute de arhitec ii i arheologii srbi au
eviden iat i etapele de amenajare ale acestor monumente. Cercet rile de teren
din spa iul nord-vestic al Banatului f cute de Milorad Giri au contribuit la
identificarea pe teren a unor biserici medievale. El a formulat i cteva opinii
personale,interesante,cuprivirelalocalizarearuinelorm n stiriiOroslanosn
intravilanul satului Maidan244.
Cercet rile de arheologie medieval de la Szreg au stabilit planul i
etapeledeamenajarealeuneibisericiparohialeconsemnat documentarnanii
1333-133daralec reinceputuriaufostplasatenadouajum tateaveacului
al XIII-lea245.
Un segment extrem de important al istoriei multiconfesionale b n enen
cursul Evului Mediu, pe care-l reprezint bisericile i m n stirile catolice, a
r mas n afara sferei de interes a cercet riiistorice iarheologice. Informa iile
despre aba ia benedictin de la Bulci n urma cercet rilor arheologice sunt
extrem de modeste246.Documenta iadesprebazilicadinsecolulalXIII-lea de la
M n tur constituie singura acumulare notabil n privin a arhitecturii catolice
din Banat247. Cercet rile ini iate la Cenad, o zon de maxim interes pentru
cunoatereanceputurilor arhitecturiimedievalenveaculalX-lea au fost de la
bun nceput departe de amploarea i efortul care-l solicit importan a zonei
pentruistoriamedieval aBanatului. Abord rilepropusedinunghiuldevedere
alistorieiartei,fiec auvizatextrem depu inelemonumentep strate,fiec iaupropusoreconstituireatopografieimonumentelor,auacumulatinforma iice
nupotfineglijatentr-odiscu ieprivitoarelageografiaecleziastic aBanatului
nEvulMediu.ndiscu iaprivitoarelabiserica din Lipova se aduc de Eugenia
Greceanu elemente ale planimetriei monumentului ce sugereaz o leg tur a
acesteia cu arhitectura ecleziastic srbeasc 248. Arhitectura b n ean se
reg seteintegrat ,pentruntiaoar ,ntr-un discurs istoriografic amplu privind
arhitecturadinspa iulromnescpropusdeCristianMoisescu249. Reconstituirea
topografieiecleziasticeaComitatuluiCenaduluinepocaarpadian ,propus de
DvidKatalin,sesus inepeinforma iiledocumentelorscrise,arheologiceipe
observa iile f cute pe pu inele monumente p strate250. Implicat activ n
cercetareaarteimedievaledinspa iulnordicalBanatului,ZsuzsaHeitelaadus
contribu ii de net g duit la reconstituirea topografiei ecleziastice a v ii
MureuluiiaCenaduluilanceputul Evului Mediu 251.Cercet riledearhiv i
243

Munteanu, 1997, p. 431


Giri,1998,p.11-149
245
Trogmayer,1980,p.1iurm
246
Ferenczi, Barbu, 1978, p. 69-72
247
R dulescu,1999,p.73iurm.
248
Greceanu, 1976, p. 282
249
Moisescu, 2001, p. 186-190
244

250
251

Dvid,197,p.11,2-62

Heitel,2001,p.269iurm;idem,200,p.10-21

47

teren i-au ng duit observa ii sigure cu privire la localizarea aba iilor


Ajtonmonostura, Bizere, i Rohonca, bun oar dar i a unor elemente de
planimetrie de la aceste monumente252. Dealtminteri i n abord ri f cute din
perspectivaistorieiarteicuprivirelasemnifica ianumeluim n stiriiOroszlanos
prin prisma simbolului leonin relev necesitatea confirm rii supozi iilor f cute
prinm rturiiarheologice253.
Interferen a ideologiei politice n cercetarea tiin ific a blocat ini iativele n
privin a cercet rii geografiei ecleziastice i a dus, uneori, cum a fost cazul
bun oar n privin a bisericii franciscane din Caransebe, ori a rotondei de la
Ilidia, la prezent ri distorsionate, atribuite for at lumii ortodoxe romneti.
Propunerea recent a lui Koszta de reconstituire a topografiei ecleziastice a
spa iului sudic al Ungariei reflect extrem de sensibil acumul rile realizate n
cercetareaistoric iarheologic pe deoparte iprezint nacelaitimpntr-o
perspectiv global evolu iaconfesional imonastic acomunit ilorcatolice
i ortodoxe254. Discursul istoric, ntr-o chestiune att de sensibil cum este
istoriabisericiiintr-unspa iumulticulturalimulticonfesionalcaredefinete
Banatul de la nceputurile Evului Mediu, a fost marcat mereu de pendularea
ntre istoria na ional i multiculturalitate255. Prozelitismul catolic n lumea
ortodox dinBanataucunoscutunvrfnepocadinastieideAnjou,a generat
solidarit i romneti i afirmarea na iunii medievale romne. Leg tura foarte
evident ntre confesiune, biseric i na iunea medieval au nceput ntr-o
perioad recent ,s preocupescrisulistoricromnesc256. Conflictul confesional
deschispe margineam n stirilordinBanatntrebiserica ortodox romneasc
iceaasrbilorig setereflectareanscrisulistoricpetotparcursulveacului
trecut.Oeviden ierearela iilorculturaleiecleziasticeromno-srbensecolele
XIV-XVI extinderea structurilor ecleziastice ale PatriarhieidelaIpeknspa iul
Banatului asupra lumii romneti relev o influen consistent venit dinspre
lumeasrbeasc ,careafostmaiputernicresim it nBanatdatorit pozi ieisale
laDun readejosapusean ,constituindotem mairecent 257.

252

Heitel, 2001, p. 267-274


Takacs,1993,p.8iurm.
254
Koszta, 2000, p. 64-73
255
Bocan,1996,p.26iurm.
256
Pop, 1998, p. 188-189
257
Radoji,196,p.1iurm.;Anuichi,1979,p.880-882; Hadrovics, 1947, p. 48-54; Bunea, 1904, p. 69-70; 223;
Dragomir, 1999, p. 37-;tef nescu,1981,p.82-83; Panaitescu, 2000, p.314-31;Theodorescu,197,p.11iurm.;
Iorga, 1931, p. 5; Rusu, 1997, p. 72-76;Mete,1918,p.202-208;V t ianu,1987,p.38-39; 73-74.

253

48

MAN STIRI

AHTONMONUSTURA
49

DocumentetrziidinveaculalXIV-leaamintescomoiecuacestnume
n comitatul Cenad. O tire din anul 131 a men ionat poss Ahtonmonustura
(Gyrffy,I3,1987,p.86).Celedou documentediniunie1329auconsemnat,
sub forma Hohtunmonustura iAhtonmonustura,aceast moieaflat nlitigiu
de proprietate (DIR, C, XIV, II, p. 290-291, 293). Documente ulterioare au
men ionat-onanul133subformaOhtunmonustura, n132doar Ahtun, iarn
1455 sub numele de Ahtunmonustur (Suciu,II,1968,p.288).Afostridicat de
Ahtum la finele veacului al X-lea,orinprimiianiaiveaculuialXI-lea, atunci
cnd a zidit n cetatea sa Morisena i m n stirea nchinat Sfntului Ioan
Boteztorul.Afostunaez mntbasilitan,cuc lug rigreciaduideAhtum
dinlumeamonahal bizantin .
Ruinele m n stirii au fost identificate n anul 1992 pe malul drept al
MureuluilaHablu, un punctsituatntreemlaciPecica,la11kmsud-vest
dePecicaCercet rilearheologice,ini iatenanii1993-1994 de Radu Heitel, au
pus n eviden vestigii ale monumentelor din sec. XI-XIII (Heitel, 2001, p.
267). n malul nalt al Mureului a fost identificat col ul nord-vestic al unei
bazilici, ridicat n veacul al XIII-lea, i urmele a dou turnuri amplasate pe
fa ada vestic . S-a presupus existen a unei biserici zidite n secolul al XI-lea
(Repertoriul Arad, 1999, p. 98, pe baza informa iilor oferite de Zs. Heitel).
Sigurele informa ii concludente despre planimetria i dimensiunile bazilicii le
dator mcercet rilorluiZs.Heitel.Monumentul a avutcirca3mnlungime,
din care doar 16 erau vizibili. Nava se nchidea spre r s rit cu o absid
semicircular . Zidurile aveau grosimi de 2 2,20 m (Heitel, 2001, p. 267).
M n stirea ridicat de Ahtum se nscrie n irul m n stirilor ap rute sub
influen acretinismuluibizantinncursulveaculuialXI-lea,nspa iulsudical
Regatului arpadian, care s-aumen inutpn nveaculalXII-leaorilanceputul
veacului al XIII-lea, cndaufostpreluatede benedictiniidecistercieni,cum
s-a ntmplat cu aez mintele de la Oroszlanos, Pszt i Veszpremvlgy
(Koszta, 2000, p. 69; Moravcsik, 1970, p. 11).Absen ainforma iiloristoricecu
privire la acest monument las f r r spuns o serie de ntreb ri legate de
nceputurile arhitecturii ecleziastice din Banat. Juhsz, 1927, p. 173-179;
Gyrffy,I3, 1987, p. 846; Blazovich, 1996, p. 34; Repertoriu Arad, 1999, p. 98;
Rusu, Hurezan, 2000, p. 17 i foto 2; Hervay, 2001, p. 38 plaseaz
Ahtonmonosturantreaez mintelebendictinedinUngaria,ns numaincadrul
locurilor cu m n stiri f r atest ri documentare ale aba ilor ori c lug rilor
m n stirii;Romhny,2000,p.8.
Romnia,Pecica, j. Arad
ARAA
AezareadelaAraa,situat ntr-uncotalTisei,aajunsocetateiuntrg
important n sec. XIV-XV. Ea apare consemnat n 122 i11cu cetatea i
trgul ajuns n st pnirea lui Brankovi (Csnki, II, 1894, p. 125; Milleker,
50

191, p. 6). Se cunosc pu ine informa ii despre bisericile i m n stirea din


Araa (Ortvay, I, 1892, p. 29-30). Asupra nceputurilor m n stirii Araa,
lipsesc informa ii din sursele scrise. Aba ia a fost cedat n anul 1378, cu
acordul papei Grigore al XI-lea,ordinuluifranciscancareaadusaici12c lug ri
(Fuxoffer, I, 188, p. 293). Elisabeta, regina v duv , a ajutat la repararea
conventuluidelaAraa.Bisericaeranchinat Sfntului Nicolae nanul1378,
cndafostcedat ordinuluifranciscan.
Ruinele conventului de la Araa,
situatepeoridic tur ,napropieredeNoviBeejaufostinvestigatearheologic
nanul1970,eviden iindmaimulteetapedeamenajare.Bisericam n stiriieste
o bazilic cu trei nave, de lungime identic , nchise la r s rit cu trei abside
semicirculare. (Fig.2A). Colateralele sunt delimitate de nava central prin trei
perechi de piloni masivi. (Raffay, 2000, p. 452-453). Bazilica a avut
dimensiunilede26,6/1,7mfiindzidit dinc r mid .(Fig.17).Piatraafost
utilizat numaila realizareastlpiloriabol arilorde la arcurile semicirculare
dintrenave.Elementelededecorsereg sesclacapitelurilestlpilorcucaracter
pronun at vegetal, dar se ntlnesc i elemente zoomorfe atribuite veacului al
XII-lea (Toth, 2000, p. 443-444). Din etapele de refacere s-aup stratelemente
decorative specifice artei gotice (Raffay, 2000, p. 460, fig. 27-28).
Bazilica din Araa, prin caracteristicile sale structurale i decorative,
apar inearteiromanicedinBanat,fiindrealizat njurulanului1200(Gerevich,
1938,p.29).Cercetareaarheologic am n stiriiAraaf cut deN.Stanojeva
adus o documenta ie semnificativ pentru cunoaterea nceputurilor
aez mntuluiiaetapelordearanjare.Elopinac basilicaafostridicat nal
doilea sfert al veacului al XIII-lea, probabil n perioada de nceput a domniei
regelui Bela al IV-lea (1235-1270). Capela de la latura de nord a navei a fost
zidit ncursulceleide-adouajum t iasecolului al XIII-lea,poatenprimele
decenii ale celei de-a douajum t ial secolului XIII (Stanojev, 200, p. 130).
Sacristia apar ine dup opinia aceluiai cercet tor, celei de-a doua jum t i a
secolului XIV. Cercetarea arheologic a surprins ruinele unei biserici sal , cu
altar rectangular i turn pe latura de vest, acoperit de structura bazilicii.
Biserica sal a fost atribuit celei de-a doua jum t i a veacului al XI-lea
(Stanojev, 200, p. 130). Necropola, cercetat n jurul bisericii sal i n jurul
bazilicii prin inventarul funerar al mormintelor i prin raporturile stratigrafice
ntre monumente i morminte a oferit jaloane cronologice pentru bisericile i
m n stireadelaAraa(Stanojev,200,p.130).Romhny,2000,p.9.
Serbia, Araa
ARMENI
Conventul franciscanilor observan i de la Armenis a f cut parte din
vicariatulBosniei,custodiaCuvin.Aezareadisp rut Armenis,consemnat n
anii 1278 i 1290, sub aceast form romneasc , se afla n zona de sud a
Banatului, n apropiere de Haram. Ea era situat pe o arter important ce
pornea de la Haram, de pe malul Dun rii, spre nordul Banatului, prin Valea
51

Caraului(1371,magnam viam ab Armenis in Horam ducentem,Gyrffy,III,


1987, p. 82). Franciscanii din Armeni apar n documentele din anii 1372 i
138 (T utu, 1966, XI, p. 6-66; Karcsonyi, 192, II, p. 7). Apari ia
aez mntuluifranciscanilor,nlumeaortodox dinsudulBanatului,seleag de
politica confesional de sprijinire a franciscanilor observan i, promovat n
perioada 1366-1368 de regele Ludovic I (Koszta, 2000, p. 66). Aez mntul
franciscaneradejapustiitnanul1399.Absen aunorcercet rideterenlas f r
r spuns o localizaremai exact a conventului, undeva nhotarul satului actual
Banatska Subotica din Serbia, pecursulinferioralCaraului(Gyrffy,1987,III,
p.82; eicu,1988,p.29).
Serbia, Banatska Subotica
BAZIA
M n stireaSfntu Ilie
M n stirea Sfntu Ilie apare n defterele turceti din anii 169-179, n
nahiaCara-Vicinic (Engel, 1996, p. 26).Aez mntulavea,laacelmoment,un
singurc lug riunvenitde80deacce(Ziroevi,198,p.7).nimediatasa
vecin tateeraumen ionatesateleCamendin,oaezarepustiit Iyas-Varadin,i
satul Ocruglita (Engel, 1996, p. 26, 97). n cursul veacului al XV-lea acest
segment al Clisurii a f cut parte din districtele romneti Kwzeg i Haram
( eicu,1998,p.336i33).
Tradi ia istoric de la finele veaculuialXVIII-lea, preluat maiapoide
istoriografia pozitivist maghiar i srb , a atribuit ctitorirea m n stirii
Sfntului Sava, n jurul anului 1220 ori despo ilor srbi n veacul al XV-lea
(Szentklray, 1908, p. 1-2; Radonitch, 1919a, p. ; Petkovi, 190, p. 12).
Opiniaprivindvechimeam n stiriiictitorireaacesteiadec tredespo iisrbia
fost formulat la finele veacului al XVIII-lea de c tre Vichentie Liutina,
arhimandritul de la m n stirea Mesici. El afirma atunci originea srbeasc a
m n stirilor din Banat (Liutina, 1798, p. 9-10). Momentul apari iei acestui
monument n acest spa iu al Dun rii de jos apusene trebuie circumscris,
punctual, la starea etnodemografic a zonei la nceputul veacului al XV-lea.
ZonaBaziauluidincursulveaculuialXIV-leaf ceapartedindomeniulcet ii
Haram,situat laconfluen a CarauluicuDun rea.Documenteledecancelarie
atest dinanul1370imaiapoila13i13untrgromnescnumitKuzeg
(opidum regis desertum walahicale Kewzegh appelatum in districtu de Haram;
Csanki,II,189,p.97).Unactdin172aconsemnatst pnireaacestuitrgde
nobilulNicolaedeBizere,implicatal turidenobiliidinfamiliaCernaiDensu
n ap rarea cet ilor de pe linia Dun rii (Pesty, Szreny, III, p. ; Csanki, II,
189,p.97).Aezareadisp rut Kuzeg seidentific nhotarullocalit ii Divici.
M n stirea Bazia a fost ridicat aadar la nceputul veacului al XV-lea
ntr-ozon delocuireromneasc icust pnirinobiliareromnetiiundeeste
atestat documentar o institu ie specific lumii medievale b n ene, Districtul
Haram. n aceeai vreme, la 118, regele Sigismund de Luxemburg elibera
52

m n stirii Vodi a, din cel lalt cap t al Dun rii de jos apusene, un privilegiu
care garanta libertatea confesional i privilegii mai vechi de inute de aceast
m n stire (DRH, D, I, 1977, p. 20-205, 211). M n stirea Bazia a r mas,
pentru o lung perioad , n afara sferei de interes a centrelor culturale sau de
putere din zon . Veacul al XVIII-lea, att de fr mntat pentru aceast zon a
Banatului, aduce m rturii despre soarta bisericii. Statistica bisericilor din
Eparhia Caransebeului, din 1 iunie 177, document de referin pentru
geografia ecleziastic a Banatului i, prin urmare des invocat, men iona
m n stireaBaziacuhramulschimbat- nl area Domnului - preciznd,pentru
situa ia ei anterioar , c a fost metoh sub Patriarhia de Ipek (Suciu,
Constantinescu, I, 1980, p. 238). Datorit pozi iei geografice, pe culoarul
Dun rii,aavutdesuferitnconflicteleturco-austriece din veacul al XVIII-lea.
O inscrip ie pe o lespede de piatr , ncastrat n peretele sudic al navei,
men ioneaz refacerileimportantepecarele-asuferitnanul1721(Lupulovici,
Krstici,1998,p.18).Bisericam n stiriiBaziaareunplantriconcsimplu,cuo
turl ridicat deasupra navei. ntr-o etap ulterioar , probabil n jurul anului
1721 sau mai trziu la 177, ea a suferit modific ri prin ridicarea unui turn
clopotni ,masivpelaturadevest.
Cercet rile de arheologie medieval , din anii 2002-2004, au confirmat
stratigraficdou etapedeamenajareabisericiiiaudegajatunnum rde20de
mormintepelaturadenordidesudabisericii.Bisericaaavutunplantriconc
cudimensiunilede13,20/8,20m,ntr-oetap ulterioar ,construindu-se turnul
de form p trat (6,0/6,0 m), alipit pe latura de vest (Fig.3). Structura de
funda ie a turnului coboar pn la adncimea de 1,30 m, n timp ce funda ia
bisericii nu trece de 0,60 m. Nava bisericii, sub forma unui dreptunghi, avea
alipitetreiabsidedeform semicircular ,attlainteriorctilaexterior. Turla
carencununanavaareuntamburoctogonallaexterioricircularlainterior,cu
diametrulde2,80m.Dou perechidepilatri,careflancauabsidelelateraleale
navei, preluau mpingerile turlei, cu plan octogonal la exterior i circular la
interior,acoperit cuocalot semisferic .Laturileoctogonuluisuntstr punsede
optferestre,cufant ngust spreexterior.Navabisericiieraacoperit cuobolt
semicilindric , longitudinal , sus inut de arce la extremit i, iar absidele
laterale ale acesteia i ale altarului erau acoperite cu o calot semisferic ,
sus inut pe pandantive. Spa iul dintre perechea estic de pilatri i altar are o
bolt semicilindric transversal (Fig.3).
Monumentul de la Bazia se nscrie, prin toate caracteristicile sale, n
variantatriconculuisrbesc(Ghika- Budeti,192,p.12).Analogiiledeplancu
bisericicuplantriconcdinmediulsrbesc,daridinlumeafeudal romneasc ,
pledeaz pentru atribuirea bisericii m n stirii Bazia perioadei de la finele
veacului al XIV-lea i nceputul celui de-al XV-lea (V t ianu, 199, p. 187;
Theodorescu, 1974, p. 296-297; Deroko, 1962, p. 176-178; eicu,2003,p.128).
Romnia,Bazia,j.Cara-Severin

53

BEKEREK/BECICHERECULMARE
M n stireaIntrarea Maicii Domnului n Biseric
Aezarea i cetatea Becicherecul Mare erau situate la o r scruce
important de drumuri, care legau sudul Dun rii de Cmpia Banatului i de
Baka. Documentele din anii 166-167 au consemnat aezarea Becicherecul
Mare,careaavutdou biserici,dincareunaafostbisericam n stiriicuhramul
Intrarea Maicii Domnului n Biseric (Ziroevi, 198, p. 2). Aici s-a aflat
sediul unei episcopii organizate n cadrul Patriarhiei de Ipek, al c rei nti
st t torafostmen ionatnanul1609(Petkovi,190,p.23;Csnki,II,189,p.
126aezareatestat nanul1331civitas inanul11oppidum).
Serbia, Zrenjanin (Nagy Becskerek; Veliki Bekerek, din a.19 Zrenjanin;
Markovi,1966,p.199-200)
BEZDIN
M n stireaAdormirea Maicii Domnului
M n stireaBezdinestesituat lasuddeMure,ntr-ozon mp durit de
pevaleaAranc i,nhotarulactualalsatuluiMunar.Ansamblulmonahaldela
Bezdin prezint o biseric cu plan triconc, nchis ntr-un careu format pe trei
din cele patru laturi dechilii,ateliere,construc iigospod reti.Laturadevesta
incintei patrulatere nchide accesul n m n stire doar printr-un zid (Fig. 18).
Structuraplanimetric am n stiriieviden iaz maimulteetapedeamenaj ri,ce
pot fi atribuite secolelor XVI-XVIII (Velescu, Corv tescu, 1972, p. 0; ).
Biserica,zidit dinc r mid ,areunplantriconc,careasuferittransform rin
timpprinridicareaunuiturnclopotni pelaturadevest(Fig.A).Monumentul
a avut ini ial o nav flancat de dou abside cu muchii n ax. Altarul a fost
realizatsubformauneiabsidepoligonale.Turlacuplanoctogonal,str puns de
ferestrenguste,ncununeaz nava.Aceast etap deamenajare,ceamaiveche,
a fost atribuit secolului al XVI-lea (Velescu, Corv tescu, 1972, p. 7). ntr-o
etap ulterioar ,dinprima jum tate a veacului al XVIII-lea, s-a ridicat turnul
masiv de pe latura de vest a bisericii. Tot atunci au fost edificate, posibil pe o
funda iemaiveche,ichiliilecareconfer structuraactual am n stirii Bezdin
(Ibidem, p. 53).
Ridicarea bisericii cu planul triconc de la Bezdin, n prima jum tate a
veacului al XVI-lea,afostaproapeunanimacceptat nistoriografiamaiveche
ori mai recent . O nsemnare pe o Psaltire, f cut de ieromonarhul Leontin
Bogoevici, men iona anul 139 pentru nceperea ridic rii bisericii (Ziroevi,
198,p.0;Zeremski,1907,p.99;Szentklray,1908,p.32-3;Mete,1936,p.
200; Petkovi, 190, p. 18;Velescu, Corv tescu, 1972, p. 0; Rusu, 2000, p.
179). Cercetarea arheologic , r mas nefinalizat de R. Heitel, oferea
argumente pentru o datare n veacul al XVI-lea (Velescu, Corv tescu, 1972,
p.53).
MoiaMunar,nhotarelec reiaseafl m n stireaBezdin,aajunsnanul
182 n st pnirea nobilului srb Milo Belmosevi i ulterior, printr-o
54

succesiune matrimonial , ea ajunge n st pnirea familiei Jaksi. St pnirea


domeniuluidec trenobiliiJaksiciafostconfirmat nanul129devoievodul
TransilvanieiIonZapolya(Szentklray,1908,p.31).nataricondi iiridicarea
m n stirii Bezdin de nobilii srbi din familia Jaksi, n prima jum tate a
veacului al XVI-lea,aparefireasc .(Zeremski,1907,p.96;Szentklray,1908,
p. 32-3; Milleker, 2003, p. 7 men ioneaz anul 12 pentru ridicarea
bisericii). Radonitch, 1919,p.110;Romhny,2000,p.13.
Romnia,Munar, j. Arad

BIZERE
Aba iaSfnta Maria
Aba ia Bizere, situat n valea Mureului, poate fi considerat unul din
cele maivechi imaiimportante aez minte ale ordinuluibenedictindinacest
spa iu.Atestat nanul1183subforma monasterium de Bisra, aceastaavnduinceputurilenc lafineleveaculuialXI-lea,dup recenteleargumenteaduse
de arheologia medieval (Gyrffy, I3, 1987, p. 173; Rusu, 2005, p. 152).
Consemn riledin1211idin1231 serefer la problematransportuluis riipe
Mure din Transilvania, n care m n stirea era implicat cu propriile nave i
asuprac reiade ineaiunanumitmonopol.PrinacorduldelaBeregdin1233,
m n stirii (ecclesiae de Bistriensis) i-au revenit 4000 de bolovani de sare.
Biserica (ecclesiae de Byscere) era nchinat Fecioarei Maria informa ie
datorat dintr-unactdinanul1321(Gyrffy,I3,1987,p.173).Apartenen asala
ordinul benedictin a ap rut men ionat explicit ntr-un act din 1423 (Hervay,
2001,p.77).Conflictuldeschisntreabatelem n stiriiiepiscopulCenadului,
pornitseparedelafaptulc abateleacontestatdreptuldepatronatalepiscopiei,
s-a derulat n perioada anilor 1233-1236i s-a sfrit prin uciderea abatelui n
aprilie 1236, de c tre oamenii episcopului i ai capitlului din Cenad
(Karcsonyi,190,p.81;Hervay,2001,p.76).M n stireaaavutnanul1236
un num r de 32 de c lug ri, care au fost angrena i n conflict, ceea ce spune
mult despre amploarea aba iei benedictine de la Bizere. Documentele din anii
1321i1322iamintescpeaba iim n stiriiBizere,scris subformaByscere i
Byzere (Gyrffy, I3, 1987, p. 173). La nceputul veacului al XV-lea ncepe o
perioad dedeclinam n stirii,nanul123fiindlocuit bun oar deunsingur
c lug r,starecaresevaprelungipn dup 12,cndafostconsemnatceldin
urm abate (Juhsz, 1927, p. 7; Hervay, 2001, p. 76). Loca ia m n stirii a
strnitndelungidiscu iinistoriografie,pn nperioadafoarterecent ,cndsaf cutdovadaistoric iarheologic aidentific riieilaFrumueni(Gyrffy,I3,
1987, p. 176; Heitel, 2000, p. 267; Rusu, Hurezan, 2000, p. 161). S-a invocat cel
maiadesealocalizareaeilaGlogov (Vladimirescu)lng Arad,laCicir, pe un
grind al Mureului (Mrki, I, p. 19, 7-449; Fuxoffer, I, 1858 p. 284;
Karcsonyi,190,p.81;Juhsz,1927,p.0,abb9-10 m cu planul ruinelor de la
55

Glogov ;Lanevschi,1979,p.100). Identificareaaba ieiBizere la Frumueni


nzonaFntna Turcului, s-af cutdeGy.Gyrffypebazaunorh r idin176
i 178, adoptat de Zs. Heitel i A. A. Rusu i-a g sit i confirmarea
arheologic (Gyrffy, I3, 1987, p. 174; Heitel, 2001, p. 269; Rusu, Hurezan,
2000, p. 161).
Ruinele medievale se afl lacirca3kmnord-estdeFrumueni,ntreun
vechibra alMureuluiialbiasaactual aflat lanord.Esteozon plan din
luncaMureului,acoperit dep une,ncarenusemaidistingeaulasuprafa a
solului urmele zidurilor (Heitel, 2000, p. 267; Rusu, Hurezan, 2000, p. 163).
S-auini iatcercet riarheologicelaFrumueni,Fntna Turcului,nanul1981,
conduse de Mircea Rusu, care au identificat funda ia unei biserici datat n
secolele XII-XIV (Repertoriul, Arad, p. 71). Derularea unor cercet ri
sistematice, ncepnd cu anul 2002 de A. A. Rusu, a dus la descoperirea
planimetrieibisericii,a porticuluidela nordulcur iiclaustrului,a refectoriului
i la identificarea unor anexe situate pe laturile de est i vest ale cur ii
claustrului.Bisericaafostridicat lacump nasecolelorXI-XII iar porticul de la
nordulcur iiclaustruluis-aridicatimediatdup biseric (Rusu,200,p.12).n
col ulsud-vestic s-aidentificatofntn .Aufostcercetate0demorminte,din
care unele cu ni cefalic din c r mid . Inventarul arheologic este deosebit,
al turi de piesele de arhitectur g sindu-se dou p r i dintr-un mozaic de o
valoareartistic remarcabil (Rusu,200,p.12).
Romnia,Frumueni, j. Arad

BUCOVA
Moia Pala, localizat nhotarul satuluiBucova,a f cutparte,ncursul
Evului Mediu, din structurile socio-economiceale riiHa egului(Popa,1986,
p.26).Amconsideratns c aceast sih strieromneasc trebuieconsemnat
ntr-o geografie ecleziastic a Banatului, deoarece apar ine geografic spa iului
b n ean i, n egal m sur , din punct de vedere confesional ea poate fi
integrat istoriei b n ene. Actul din anul 1390, care delimita hotarele moiei
Pala,aminteaopustnicienapropieredeValeaFierului(Ortvay, 1896, p. 196).
AezareaRemetea,constituit nsecolulalXVII-lea,ap stratamintireaacestui
locamonahal(Rusu,1997,p.91-92; Idem, 2000, p. 84).
Romnia,Bucova,j.Cara-Severin
BULCI
Aba iaSfnta Fecioar Maria
Aba iabenedictin dela Bulcisenum raprintreaez minteleimportante
iextremdeactivealeordinuluidinvaleaMureului.Documenteledinveaculal
XIII-leaofer pu ineinforma iidespreaceast aba ieconsemnat ntr-un act din
anul122(Csnki,I,1890,p.768;Gyrffy, I3, 1987, p. 174). Diploma regelui
56

Andrei al II-lea din anul 1233 a conferit m n stirii de la Bulci o cantitate de


000debolovanidesare,pecareputeas -i comercializeze (DIR, XI, XII, XIII,
C, I, 1075-120,p.267).Informa iiledocumentaredinveacul al XIV-lea aduc
n prim plan, pe aba ii m n stirii benedictine n anii 136 i 1366 iar n anul
1390 pe abatele Bricius, cu preocup ri legate de averea aba iei. Un document
papaldinanul1337men ioneaz aba iiledelaBulciiBizere,mpreun cualte
m n stiri benedictine aflate n st pnire abuziv , act care confirm explicit
apartenen asalaordinulbenedictin(Hervay,2001,p.8).AbateleEmeric,de
numelec ruiaseleag realizareaacoloorinumaiposesiaunuivaloroscodice,a
ob inutnoidona iidesateimoiinTransilvaniananul1367(Juhsz,1927,p.
). Unele din aceste propriet i au fost z logite de abatele Briccius.
DocumentulemislaBulci,n21septembrie1390,confirm z logirilef cutede
Briccius,abatelem n stirii,pentru necesit ilem n stiriisaubisericiinchinate
Sfintei Fecioare Maria (abbas monasterii Beate Virginis de Bulch ..; Juhsz,
1927,p.228).Pu ineledocumentedinveaculalXV-leareflect stareaprecar i
dificult ile cu care se confrunt aba ia benedictin de la Bulci. Ea era
administrat nanul108deunlaic,comiteledeTimiFilipoScolari,n16
ajunge sub jurisdic ia episcopului de Esztergom iar la finele aceluiai veac, n
anul198,erapatronat deIoanCorvin(Mrki,I,1892,p.382;Juhsz, 1927, p.
57-9).Undocument papaldin2aprilie131certific existen auneibiserici
parohiale la Bulci, cu hramul Sfnta Maria (Juhsz, 1927, p. 28). Treptat, n
primajum tateaveaculuialXVI-lea,aba iabenedictin delaBulciinceteaz
existen a. Ruinele m n stirii benedictine de la Bulci au fost identificate i
investigate pe un vechi grind al Mureului, n loculnumit Cetate. Cmpul de
ruine, acum acoperit de vegeta ie abundent , este situat la circa 2 km de sat,
aproape de albia unui cot al Mureului. Cercet rile noastre din 13 septembrie
200audepistatexactnmalulMureuluiunturncuplancircularcudiametrul
interior de 3 m, zidit din c r mid , i pu ine fragmente de piatr . Grosimea
zidului era de 1,30-1,0 m. Extrem de pu inele informa ii despre monumentul
benedictin de la Bulci provin din investiga iile sumare de la finele veacului al
XIX-lea,cndFl.Rmeracercetatzonaruinelornanul1868.nabsen aunui
planalbisericiiialclaustruluiafostidentificatunzid al bisericii, orientat estvest,extremdelung,decirca80m.Aba iaaavutodispunerepeaxanord-sud
iarncentrulacesteias-aaflatamplasat biserica(Mrki,1892,I,p.1;Juhsz,
1927, p. 53; Heitel, 2001, p. 269). S-aconsemnatexisten aunui sanctuar cu plan
octogonal al bisericii i numeroase coloane, fragmente de sculpturi, material
romanutilizatlaconstruc ie(Mrki,1892,I,p.1).
Cercet rile de arheologie medieval , reluate n perioada 1976-1979, nu
aduc un bagaj de date mai consistentlegatdeaceast aba ie.Informa iilesumare
publicate relev o fortifica ie de p mnt cu an i val, atribuit perioadei
secolelor X-XII, peste care s-a suprapus construc ia aba iei benedictine.
Referitorlaaceasta,cercet riledinanul1978men ionau elemente din structura
zidului, cu funda ia din piatr i pavaje din c r mid . Majoritatea urmelor de
57

construc iiiamaterialuluiarheologiceraatribuitaba ieibenedictinedelaBulci


(Ferenczi, Barbu, 1979, p. 290).
Cercet rilearheologicereluatencursulanului200vorcontribuisigurla
stabilirea topografiei arheologice a zoneii la nuan area cronologiei cunoscute
pn acum a locuirilor istorice de la Bulci. Mrki, 1892, I, p. 1-452;
Szentklray,1898,p.2;Pesty,Krass, II/1, p. 85-93; Milleker, 1899, p. 16;
Repertoriu,Arad,1999,p.7;Rusu,2000,p.8;Romhny,2000,p.16.
Romnia,Bulci, j. Arad
CARANSEBE
Conventul franciscan
Lucr riledeamenajareacentruluicivicalorauluiCaransebeauscosla
lumin ,nanul1988,funda iileuneibisericimedievaleceaapar inutordinului
franciscan. Monumentul de cult din Caransebe a dat natere unor ntinse
polemicinistoriografiaromn ,deoareceelafostatribuitdedescoperitoruls u
comunit ii ortodoxe romneti din veacul al XIII-lea (Bona, 1993, p. 101).
Biserica din Caransebe se identific ns cu conventul franciscan, atestat n
documentele din secolele XIV-XV (Popa, 1989, p. 363-368; eicu, 1998, p.
182;Moisescu,2001,p.2;Rusu,2000,p.87; eicu,2003,p.72-75).
Bisericaaavutonav cudimensiunilede1/8,0m,lacareseracordaun
cor rectangular, cu dimensiunile de ,90/,60 m, nchis printr-o absid
semicircular (Fig. 6B). Dou perechi de contraforturi sus ineau ini ial laturile
lungi ale navei, iar ntr-o etap ulterioar s-au ad ugat nc dou perechi.
Prezen a masiv a contraforturilor pe laturile lungi, ct i pe cea de vest, a
sugeratfaptulc acetia aveaumenirea s preia mpingerile uneibol ide tipul
ncruci riideogive(Moisescu,2001,p. 51, fig. 51). Dealtminteri, fragmentele
de nervuri i cheia de bolt nt resc aceast presupunere. Accesul, surprins
arheologic,sef ceapelaturadevestanavei.Subpardosealanaveis-aug sit11
cripte cu morminte, cu inventar funerar deosebit, cu podoabe din aur i argint
(Bona, 1993, p. 65-68). Cerceii i inelele din aur au fost purtate de elitele
romnetidinzon ,careauadoptatconfesiuneacatolic ( eicu,2003,p.76-77).
Cercetareaarheologic aeviden iatprezen aunorzidurilanordulinord-estul
navei i fragmente de ziduri la sud-estul corului, care delimitau incinta
claustruluifranciscandelaCaransebe.nceeaceprivetecronologiabisericii
de la Caransebe s-au exprimat opinii divergente, avnd n vedere pu inele
informa iioferitedecercetareaarheologic .Ridicareabisericiiafostplasat la
mijlocul veacului al XIII-lea de autorulcercet riiarheologice,pe temeiulunor
analogiiformaledeplan(Bona,1993,p.68,98),opiniemp rt it ideRadu
Popa care a sesizat ns pozi ia singular a monumentului din Caransebe n
arhitecturaecleziastic b n ean (Popa,1989,p.366).Opiniamea,sus inut pe
datareainventaruluifunerar,atribuiemomentulconstruc ieibisericiifranciscane
celeideadouajum t iaveaculuialXIV-lea( eicu,1998,p.182-183; eicu,
2003,p.73).Moisescufixarecent,ntr-oabordareglobal aistorieiarhitecturii
58

medievale, momentul ridic rii bisericii din Caransebe n prima jum tate a
veacului al XIV-lea,dec trec lug riifranciscani(Moisescu, 2001, p. 52).
Informa iile din sursele papale aduc n conul de lumin un sediu
franciscan, extrem de activ n lumea romneasc a Caransebeului din a doua
jum tateaveaculuialXIV-lea(Karcsonyi,1927,p.88-89). Sediul franciscan
dinCaransebe, mpreun cuceledelaSeverin,Orova,Cuieti iCheri af cut
parte din custodia Bulgaria i au fost fondate de nsuiregele Ludovic I ntre
anii 1368-1369,ncadrulpoliticiisaleconfesionale(Karcsonyi,1927,p.88-89;
Lupa, 1929, p. 69; Waddingus, IX 1932, p. 294; Papacostea, 1988, p. 209;
Achim, 1996, p.399-00;Koszta,2000,p.63).FranciscaniidinCaransebeau
ob inutdelaregeleSigismunddeLuxemburg,prinactuldindecembrie128,
o confirmare a unor privilegii mai vechi din vremea regelui Ludovic I
(Fermendin,1892,p. 127-130; T utu, 1966, p. 6-66). Actele papale din anii
13 i 16 au confirmat privilegii deja dobndite de franciscanii din spa iul
Dun rii de Jos apusene (Fermendin, 1892, p. 139-140; 288). Se cuvin
men ionate, lasfritulveaculuialXV-lea,intrareanconfraternitateaordinului
minorit a unor reprezentan i ai elitelor romneti din zona Caransebeului. Se
remarc n aceast privin familiile nobile romneti M cica i Mtnic, din
snulc roraintranm n stireafranciscan IacobdeM cicaiso iasaAnan
anul 1, Doroteea de Mtnic cu fiii i fiica sa fiind primi i n anul 190
(Pesty, Szreny, III, 1878, p. 70, 10-10). Mormintele, amenajate n criptele
bisericii conventului franciscan din Caransebe,cuinventarfunerardeosebit,cu
podoabedinauriargint,auapar inutf r ndoial nobililorromnidindistrict
careadoptaser catolicismulsprefineleveaculuialXIV-lea( eicu,2003,p.7).
ConventulfranciscandinCaransebe,cuunnum rde11c lug rinanul
13,ajungencustodia Ineului(Karcsonyi,1927,p.89;Rusu,2000,p.87).
Documentedin13i18aunscrispeMartindinAiudirespectivLadislau
dinChomorkannfunc iadeguardianusaconventuluidinCaransebe(Bunitay,
Karcsony, Rapaics, 190, p. 76, 23-524). M n stirea a fost desfiin at
conform tradi iei locale n anul 18 (Lupa, 1929, p. 69; Cotoman, 191, p.
13-14; Rusu, 2000, p. 87; Koszta, 2000, p. 66-67; Radosav, 2003, p. p. 55-56).
Romnia,Caransebe, j. Cara-Severin
CEBZA
M n stireaSfntul Ioan
M n stirea Cebza, din apropiere de Ciacova, se afla pe unul din bra ele
meandratealeTimiului.Bisericaactual ,unmonumentdinlemn,afostridicat
cel mai devreme la finele veacului al XVIII-lea (Miloia, 1931, p. 121-123;
Vl duceanu, 197, p.9 i urm; Mureianu, 1976, p. 12-128). Documentele
fiscaleturcetiauconsemnatnanul179m n stireaCebza,cuhramulSfntul
Ioan (Engel,1996,p.13).Sepotemitedoar supozi iicuprivirelalocalizarea
m n stirii medievale bazate pe tradi ie, care identific undeva, n preajma
izvorului actual al m n stirii Cebza, vechiul aez mnt (Mureianu, 1976,
59

p.12).nmormnt rileactualedincimitirulsatuluiCebza,f cutefoarteaproape


de bisericu a din lemn, nu ng duie o cercetare arheologic , aa cum am
constatat n cercet rile de teren din anul 200. Satul Cebza a fost consemnat
ntre anii 1-179 n aceleai surse otomane (Engel, 1996, p. 2).
Documentele papale din anii 1333-133 dovedesc existen a la Cebza a unei
parohii catolice, pustiit probabil n incursiunile turceti din veacul al XV-lea
(Borovszki, Temes, p. 285).
Romnia,Cebza,j.Timi
CENAD
M n stireaSfntul Ioan Boteztorul
1.Aezat pemalulMureului,cetateaMorisena era, la finele veacului al
X-leaic treprimajum tateaveaculuialXI-lea,reedin aputerniculuifeudal
Ahtum.Dup botezuls udelaVidinelaadusc lug rigrecicustare ,pecare
i-a aezat n m n stirea ridicat de el nchinat Sfntului Ioan Boteztorul
(accepit autem potestatem a Grecis et construxit in prefata urbe Morisena
monasterium in honore Beati Johannis Baptiste, constituens in eadem abbatem
cum monachis Grecis iuxa ordinem et ritum ipsorum (SRH, II, p. 490).
M n stireaderitgrecescdelaCenadafostridicat deAhtumprobabilnjurul
Anului O MIE. n urma conflictului cu regele tefan I el a fost nvins de
Chanadinus, care apoi a ntemeiat m n stirea de la Oroszlanos, unde a mutat
c lug rii i abatele m n stirii din Cenad (Gyrffy, I3, 1987, p. 850). Biserica,
nchinat Sfntului Ioan Boteztorul, a fost consemnat n dou documente.
Biserica m n stiriiluiAhtumadevenitdup instalarealuiGerardla Cenadn
1030 cea dinti biseric episcopal pn la ridicarea pe malulMureului a noi
bisericiepiscopalenchinateSfntului Gheorghe. Iarepiscopulsf tuindu-se cu
comitele Chanadin mut pe acel stare grec cu monahii s i la Oroszlamos i
d dum n stirealorepiscopuluiifra ilorceeraucuel,carelocuir acolopn
ce fu gata m n stirea fericitului mucenic Gheorghe (Suciu, Constantinescu,
1980,I,p.7).Dou documentepapaletrziidinanul133ofer oinforma ie
important despre soarta celei dinti biserici a Cenadului. Actul papal din 7
februarie 133 f cea referire la uncapellam S. Ladislai regis supra capellam
S. Johannis baptistae in civitate Cenadiensis in corporatam(Lukcsics,II,1938,
p.70).Documentulpapaldin1iulie133vines nuan ezeaceast informa ie
precizndc Gregorii Petri, clerici Cenadiensis diocesis et rectoris capellae S.
Ladislai sitae in ecclesia parochiali S. Johannis Baptiste(Lukcsics,II,1938,p.
106).Planulacesteibisericiipozi iaeinansamblultopografieiecleziasticea
cet iiCenaduluilcunoatemgra ieuneih r idinprimajum tateaveaculuial
XVIII-lea, ce o vom discuta mai jos.
2. Aba ia Sfintei Fecioare Maria
Episcopul Gerard, dup aezarea sa n scaunul episcopal, a fondat
m n stirea nchinat Fecioarei Maria, cu gndul de a-i sluji drept loc de
60

mormnt.Eaafostridicat ns cusprijinmaterialipecuniaroferitderegele
tefan i regina Gisela (SRH, II, p. 00-504). Din acest punct de vedere este
socotit printrem n stirilebenedictinedefunda ieregal dinRegatularpadian
(Hervay, 2001, p. 485; Koszta, 2000, p. 2 a sugerat faptul c Gerard s-a
substituit regalit ii n zona V ii Mureului n ceea ce privete fondarea
m n stirilor benedictine). Aceasta s-a aflat n imediata vecin tate a vechii
m n stiri greceti nchinat Sfntului Ioan Boteztorul, dup cum sugereaz
textulLegendeiMajor(Monasterium Beate Virginis in cotiquo ecclesie Sancti
Johannis Baptiste pro sua sepultura similiter consumasset. SRH, II, p. 98,
01). Exist extrem de pu ine informa ii despre via a acestei m n stiri
benedictine, fondat ntr-adev rntr-unora,pn nanul193cndbisericai
m n stirea au fost cedate de papa Alexandru al VI-lea franciscanilor (Juhsz,
1927, p. 35-36; Hervay, 2001, p. 486). Documentele papale din anii 1334-1335
l-aumen ionatpeNicolaus,abatelem n stirii,careapl titdijmelepapale(DIR,
C,XIV,III,p.222,230,27).Bisericaaprimitnanul1361importantedona ii
i a suferit lucr ri de extindere, sus inute de regina v duv a lui Carol Robert.
Documentele din anii 1397 i 16 au consemnat-o ntre aba iile benedictine
fondate de regalitatea arpadian (Hervay, 2001, p. 8-486). Documentele din
veacul al XIV-lea amintesc, uneori, aba ia sub numele Sfntului Gerard, n
listelepapaledin1333esteconsemnatNicolaus abbas Sancti Gerardi martiris
(Juhsz,1927,p.31).
Un plan al Cenadului realizat, probabil, cndva ntre anii 1701 i 171,
recent identificat i publicat de Suzana Heitel aduce elemente noi privind
topografiaorauluimedieval.Documentulcartograficesteextremdepre iosdin
punctul de vedere al arhitecturii ecleziastice pentru c el red , pn la detaliu,
planuladou bisericidincol ulnord-vesticalincinteicet iimedievale(Heitel,
200,p.17).Celedou bisericiaufostidentificatenfaptcuruinelebisericii
m n stiriiluiAhtumialeaba ieiSfnta Maria,ridicat deGerardnapropierea
acesteia (Heitel, 2005, p. 13).
Conformacesteih r ibisericam n stiriiSfntul Ioan Boteztorul a avut
planulunuidreptunghi,ninteriorulc ruias-a delimitat structural monumentul
prin ngro ri i retrageri ale zidurilor spa iul estic fiind nchis printr-o absid
poligonal cucincilaturi(Fig.1).nimediatavecin tateaacesteiaesterealizat
planul unei alte biserici, cu o structur simpl , format dintr-o nav
dreptunghiular iuncoralungit,uordecroatfa dezidurilelateralealenavei
(Fig.1).Petoat lungimealaturiisudiceacoruluiaparedesenatconturuladou
nc peri.Peflanculsudicalacesteibisericisedesf oar oincint dezidurice
au fost identificate cu corpul m n stirii. Zidurile de incint se afl pe latura
sudic isuntdispusenimediatavecin tateaceleide-a doua biserici din incinta
bisericii (Heitel, 2005, p. 14).
Planul celor dou biserici pozi ioneaz i rela ia topografic n care se
g seaunveaculalXI-lealaCenadbisericam n stiriiSfntul Ioan Boteztorul
i biserica m n stirii nchinate Fecioarei Maria. Se confirm n acest fel
61

informa iacunoscut pn acumdinLegenda Major.nceeacepriveteplanul


bisericiiluiAhtumelafostraportatlaambian aarteibulgareaveaculuialX-lea
(Heitel,200,p.17).Sigurelasuferitns modific rincursulveaculuialXIVlea ori al XV-lea,dup cumseobserv pespa iulvesticalacestuiaundeaufost
ridicatedou capele. Raportuldin1868men ioneaz descoperireaunuisarcofag
din piatr , avnd sculptat pe una din laturi o cruce bizantin , fragmente
arhitectonice dela monumentele romane igotice,urmele a dou fntni,un
apeduct lucrat din c r mid , morminte, o construc ie de form p trat socotit
drept resturile unui baptisteriu. K. David a propus identificarea urmelor bisericii
Sfntul Ioan Boteztorul din sec. al X-lea,anaveiuneibisericidinsec.XIIIia
unui moment din sec. XV (David, 1974, p. 14-1, fig. 2). Romnia, Cenad,
(Csanad),j.Timi.
CHERY
Conventul Sfnta Fecioar Maria
Conventul franciscanilor observan i de la Chery a fost fondat de regele
Ludovic I,probabilnanul1366,ncontextulpoliticiiconfesionalepromovat
de acesta. El af cutpartedincustodiaBulgaria,al turidesediilefranciscanede
la Severin, Orova, Caransebe i Cuieti aflate sub acelai patronaj regal
(T utu,1966,p.66;Koszta,2000,p.66).PapaUrbanalVI-lea,nanul1378,a
acordatuneleprivilegiiaez mntului(Karcsonyi,192,II,p.2).Documentul
regelui Sigismund, din decembrie 129, confirm i l rgete privilegiile
m n stirilor franciscane existente n cet ile de la Chery, Orova, Ha eg i
Caransebe(Fermendin,1892,p.139-10;Lupa,1929, p. 93-96).M n stirea
apare consemnat i ntr-un document papal din 30 septembrie 1433. Regele
Matia Corvin, prin actul din 26 iulie 178, a nt rit privilegiile minori ilor
franciscanicusediincet ileOrova,Caransebe,Ha egiChery,pecare le-au
dobnditdelaregiianteriori(Fermendin,1892,p.289).Conventul franciscan
Chery,nchinat Sfintei Fecioare Maria,adisp rut,probabil,nraidurileturceti
dinprimajum tateasecoluluialXV-lea(Karcsonyi,192,II,p.2).Chery a
fost,nc dinveaculalXIV-lea,untrgridicatnjuruluneicet i.Documentele
papale amintesc aici o parohie catolic , ce f cea parte n anii 133-1335 din
arhidiaconatul de Sebe (DIR, C, XIV, III, p. 23-23). n veacul urm tor, n
anul 1405, a fost consemnat civitas Cherii,n 13 oppidum Chery, in anul
1473 castrum Chery (Csnki,II,189,p.11).Conventul franciscan a fost ridicat
n preajma uneicet i, n zona cu popula ie ortodox romneasc de pe cursul
inferior al Pog niului, pentru convertirea c reia avea menirea de a milita. n
privin a localiz rii cet ii Chery i implicit a m n stirii s-au exprimat opinii
diverse care au plasat-o la Uliuc, Icloda, Reca (Csnki, II, 189, p. 17;
Karcsonyi,192,p.2,laSacouTurcesc;Suciu,II,1968,p.310ntreReca
iBerini;Suciu,1977,p.7f r localizare;Milleker,191,p.18;Rusu,2000,
p. 220; aceeai localizare la editorii DIR, C, XIV, p. 23). Documentele

62

otomane din anii 1554-179 au consemnat aez rile irin i Istari irin,
identificatelaSacouTurcesc(Engel,1996,p.1).
CUIETI(KVESD)
ConventulfranciscanCuietiafostamintitnregistreleordinuluidinanii
1385-1386, ntre sediile acestuia din custodia Bulgaria, al turi de alte loco la
Severin, Orova, Caransebe i Chery (Wadingus, 1932, IX, p. 294-296). El a
luatfiin ,caialteaez mintealefranciscanilorobservan idinBanat,cndva,
ntreanii1368-1369,ntemeiereasafiindlegat decreareaBanatuluiBulgariei
de c tre Ludovic I. innd seama c domeniul Remetea, al fostului ban al
BulgarieiBenedictHimfy,seaflapehotarcucetateaCuieti,pecursulmijlociu
alBrzavei,estedepresupuschiaroimplicareaacestuianapari iaconventului
franciscannaceast zon aBanatuluiMontan.Elaavutmisiunea de a converti
popula iaortodox dindistricteleromnetiCuietiiBrzava,aflatepecursul
mijlociu i superior al rului. Documentul papal din 30 septembrie 133 a
confirmat privilegiile ob inute de franciscani n acest inut b n ean
(Fermendin,1892,p.139-10;Suciu,Constantinescu,I,1980,p.91).Absen a
m n stiriidinregistreleordinului,dup 178,aduslaconcluziadispari ieisale
n aceast perioad (Karcsonyi, 192, II, p.109; Koszta, 2000, p. 67).
Cercet riledeteren,derulatecuprilejuls p turilorlacetateaCuieti,dinvalea
Brzavei, nu au condus la identificarea acesteia. Sigur trebuie localizat n
apropierea cet ii Cuieti, deoarece tradi ia local amintea Dealul Cet ii de la
Boca,lasfritulsecoluluialXIX-lea,isubnumeleDealul monstirei (Pesty,
Krass,I,p.6; eicu,1996,p.21-22, Fig.1; Rusu, 2000, p. 74).
Romnia,Boca,j.Cara-Severin
CUSICI(KUSI)
M n stireaSfntu Nicolae
M n stireaCusiciestesituat pecursulinferioralNerei,pemalulstngal
rului,ntimpcesatulomonimseafl pemaluldrept,actualmenteelfiindpe
teritoriulSerbiei.Laodep rtaredenumai3km,peacelaimalstngalNerei,se
afl m n stireaZlati a,ceeaceaprovocatuneoriconfuzienidentificareacelor
dou m n stirimedievale.
Documentele turceti au consemnat, pentru ntia oar n 16-1557,
m n stirea Cusici,cuhramulSfntu Nicolae.Eaa avutlamomentulamintit
maisusdoic lug riiunvenitimpozabilnvaloarede300deacce(Ziroevi,
198, p. 12). Aceleai surse istorice turceti au avut n eviden m n stirea
CusicidinnahiaCara-Vicinicntreanii169-1579 (Engel, 1996, p. 82). Satul
(villa Kusac) a fost consemnat n anul 139 i mai apoi n anul 1382 (Pesty,
Krass, III, p.162; Gyrffy,III,1987,p.90.Documenteleturcetimen ioneaz
satul Qusik,naceeaiform caim n stirea,nanii1-1579 (Engel, 1996,
p. 82). n cursul secolului al XVII-lea singurele tiri consemnate despre
m n stire sunt cele dou men iuni n catastiful de mile din anii 1660 i 1666
63

(Suciu, Constantinescu, I, 1980, p. 132). Un document, adesea invocat


Statistica eparhiei Caransebeului din 1 ianuarie 177, aduce dovada c
m n stirea Cusici avea la momentul respectiv o biseric nou , cu hramul
Naterea Prea Sfintei Nsctoare de Dumnezeu, i 1 case de perniavori de
curnd aeza i (Suciu, Constantinescu, 1980, I, p.238). Aceeai surs istoric ,
prelund o tradi ie curentntlnit n mediul monahaldin Banat al veacului al
XVIII-lea, atribuia ctitoria m n stirii domnilor srbeti i nchinat lavrei
Studeni a, fiind adic metoh. Informa iile lacunare ale izvoarelor scrise las
f r r spunsochestiuneextremdeimportant ,momentulconstruiriim n stirii
ictitorulacesteia.Szentklray,deiatribuiam n stireasrbilordinBanat,s-a
preocupatnumaideistoriaeinsecolulalXVIII-lea.(Szentklray,1908,p.7).
Istoriografia srbeasc a adoptat, n genere, tradi ia transmis de Vichentie
Liutina din mediul monahal srbesc la sfritul veacului al XVIII-lea i a
atribuitctitoria m n stiriilui IovanBrankovici,nsecolulalXV-lea (Liutina,
1798, p. 9-10: mnstirea Bazia i Cusici de vechimi asemntoare i de
despo ii srbi ridicate au fost); Szentklray, 1908, p. 7; Radonitch,1919, p.
110;Kosti,1930,p.9;Petkovi,190,p.16;Radoslavlevi,1993,p.11).
Cercet riledearheologiemedieval lam n stireaCusici,dinanul1991,
ofer informa ii cu privire la planimetria ini ial a bisericii i, n acelai timp,
fixeaz un reper cronologic relativ cu privire la momentul ridic rii m n stirii
medievale.Bisericaaavutini ialunplantriconc,cudimensiunileinterioarede
12,65 m/5,60 m. Structural ea prezenta un plan cu un pronaos dreptunghiular, o
nav flancat de dou abside semicirculare i un altar sub forma unei abside
alungite cu traseu semicircular (Munteanu, 1997, p. 431-32 plaseaz zidirea
bisericii n veacul al XIV-lea; Jovanovi, 2000, p. 83-84; Moisescu, 2001, p.
189-190, Fig.230). Biserica cu plan triconc a m n stirii Cusici a fost ridicat
cndva n jurul anului 100 (Munteanu, 1997, p. 31-32, plaseaz zidirea
bisericii n veacul al XIV-lea; Moisescu, 2001, p.190). Biserica actual a
m n stirii,construit nprimajum tate aveaculuialXVIII-lea, a suprapus, n
parte, vechile funda ii. Ea a fost construit nu cu mult vreme nainte de anul
171,dec treobercnezuldinCusiciVukmirNikolici.(Szentklray,1908,p.
7; Mete, 1936, p. 20; Petkovi, 190, p. 16). Planul bisericii actuale este
alc tuit dintr-o nav flancat , pe laturile de nord i sud, de dou mici abside
dreptunghiulare.Altarul,subformauneiabsidealungitedeform pentagonal ,
delimiteaz spa iul estic al bisericii. Structural, biserica m n stirii Cusici din
veacul al XVIII-lea se leag de monumentele cu plan n form de cruce cu
bra e libere din arhitectura srbeasc medieval ( eicu, 2002, p. 98 unde am
f cutcuvenitelerectific ricuprivirelaoncadraretimpurie,nsecolulalXVlea, a bisericii actuale; n Banatul Montan n Evul Mediu, p. 18). Repara ii
recente la biserica m n stirii Cusici au compromis definitiv funda iile bisericii
cu plan triconc de la nceputul secolului al XV-lea. Se cuvin reliefate dou
chestiuniesen ialelegatedeapari iaacestuimicu l cadecultb n ean:pede
o parte, el jaloneaz difuzarea planului triconc n spa iul b n ean, n jurul
64

anului100,pedealt parteapari iasatrebuiejudecat ncontextulgeneralal


situa ieietno- demograficeaBanatuluidesudlasfritulveaculuialXIV-lea i
nceputulveaculuialXV-lea. SatulCusici,cucneziiromniatesta inactuldin
1349, s-a aflat n st pnirea familiei nobiliare Jank, implicat n 1383 ntr-un
conflict patrimonial pe moia Valea (Woya) din vecin tate, de pe valea
Caraului. Moia Valea i Dragolyotch au ajuns n anul131 n st pnirea lui
GheorgheBrancovi,al turidecetateaErsumlio pecareoiast pnirenainte
de 1448. (Pesty, 1877, p. 54).
St pnirileluiBrankovicinzonav iiCarauluiarputeaexplicactitorirea
unor m n stiri n acest spa iu naintea mijlocului veacului al XV-lea. n
contextullacunaralizvoarelorr mnedificildeprecizatdac m n stirileCusici
i Zlati a au fost ridicate n aceeai perioad , n prima jum tate a veacului al
XV-lea ori la intervale foarte apropiate i de c tre acelai ctitor din familia
Brankovici, sau m n stirea Cusicia fostctitorit de c tre o alt familie nobil
din Banat.
Romnia,c.Zlati a,j.Cara-Severin
Aba iaEPERIES
Undocumenttrziudinanul10f ceaoreferire la un act din anul 1177
privindp mnturileabateluideEperyes,aflatelng Mure(Csnki,I,1890,p.
769;Gyrffy,I3,1987,p.17).Bisericam n stiriiapareconsemnat ntr-un act
din 1219 (ecclesia de Eperies), iar abatele de Apries n anul 1230, aflat la
Pannonhalma,aconfirmatcupeceteam n stiriiunactceadeterminatdealtfel
nscrierea acestei aba ii n irul aba iilor benedictine (Karcsonyi, 190, p. 76;
Juhsz,1927,p.1;Hervay,2001,p.88).DocumentulregeluiAndreialII-lea
din1233aconferitaba ieideEperiesdreptulla3000debolovanidesare(DIR,
C, XI, XII, XIII, I, p. 267). S-a presupus, datorit absen ei informa iilor
documentare ulterioare, c invazia t tar din 121 a distrus aba ia definitiv.
Numeleaez riiprovine din fldieper, ori din varianta acestuia eperj (c pun ),
ntlnit de altfel n numele unor aez ri Eperies din apropiere de Gyula ori
Pncota (Blazovich, 1996, p. 97-98). Pornind de la informa iile din scrisoarea
regelui Bela al III-leadin1177i inndseamadeordineancaresuntniruite
m n stirile benedictine de pe Valea Mureului, n cunoscuta diplom a s rii a
regelui Andrei al II-lea din 1233, Karcsonyi ajunge la concluzia c aba ia
benedictin Eperies trebuie localizat ntre Bulci i Lipova, la Chelmac
(Karcsonyi,1883,p.1-163; Idem, 1905, p. 76-77).LanorddeChelmac,n
locul numit Cetate, pe un vechi bra al Mureului, se p streaz ruinele
impresionantecareaufostidentificatecuzidurilem n stiriiEperies,pestecare
apoi s-aridicatocetate(Karcsonyi,190,p.77).Opiniasaafostmp rt it n
unanimitatenistoriografie(Gyrffy,I3,1987,p.17;Juhsz,1927,p.1,Abb.
12, 13 cu ruinele de la Chelmac; Rusu, 2000, p. 101; Rusu , Hurezan, 2000, p.
172; Heitel, 2001, p. 271; Hervay, 2001, p. 488). Marky Sandor a realizat, de
altfel, la finele veacului al XIX-lea o descriere a ruinelor de ziduri de la
65

Chelmac,pecareleatribuieuneifortifica iitrziidinsec.XVI(Mrki,I,1892,
p. 112-113; 199-200).ncursul anului 2004 am derulat o cercetare la Chelmac Cetate, unde o vegeta ie abundent acoperea complet zidurile masive pe o
suprafa de aproape o jum tate de hectar. Zidurile, p strate numai pn la
n l imea de 3,70 m, au grosimi de 3,20 m. S-au degajat ferestre de tragere,
amplasate la dou din zidurile p strate, ceea ce dovedete o dat n plus c
ruinele de la Chelmac Cetate, care s-au p strat pn acum, apar in unei
fortifica iidinsec.XV-XVI.UnplanrealizatdeMarsiglinanul1697prezint
cetatea Eperies cu plan triunghiular (Sebestyen, 198, p. 9). Ruinele aba iei
s-auaflatlacirca1kmsuddefortifica ie,nintravilanulactualalChelmacului,
fiindnbun parteacoperitedecaseleigr diniledinzonadesud-vest a satului.
Aici s-aug sitziduridinc r mid pus ncant,fragmentearhitectoniceichiar
podoabedinaur( eicu,200,p.123).
Romnia,Chelmac, c. Conop, j. Arad
ERDSUMLYO veziVrac
ERMEN
Aez rileNag Ermen i Kis Ermen, cunoscute documentar din anul 1323
s-auaflatpe valeaBrzavei,undevantreFerendia iemlacuMare (Gyrffy,
III, 1987, p. 481-82). Familia nobiliar Himfy, cu mari domenii pe cursul
mijlociualBrzaveiiPog niuluiantemeiataiciunconventfranciscannanul
1366, foarte probabil odat cuceldelaCuieti(Boca),Kracsony,II,p.3-44.
FELNAC
M n stireaSfntul Nicolae
Undocumenttrziudin162aducem rturiedespreom n stireortodox
nchinat Sfntului Nicolae. Aez mntul monahal de pe malul Mureului ar
trebuis fie anteriormomentuluiatest riisaledocumentare,probabildinveacul
al XV-lea (Hadrovics, 197, p. 11, nota trimite la un document publicat n
Letopis Matice Srpske, t, 158, 1889, p. 235).
Felnacul a intrat n st pnirea familiei nobiliare srbeti Jaki la
nceputul anului 178 care a fost reconfirmat printr-o nou diplom n
decembrie 191 (Ha egan , 199, p. 8-86). Este foarte posibil ca m n stirea
nchinat Sfntului Nicolae s fifostctitorit denobiliisrbiJaki.
Romnia,Felnac,j.Arad
FRUMUENI vezi Bizere
GALAD
M n stirea Galad face parte din grupa celor 12 m n stiri medievale din
dioceza Cenadului, al c ror hram, patronat i ordin au r mas necunoscute
(Juhsz, 1927, p. 16). O parte din aceste aez minte i au nceputurile n
66

perioadadeinfluen bizantin nregiuneaDun riideJosapusenedinsecolele


XI-XII, cnd au func ionat aici structuri ecleziastice ale bisericii orientale
(Gyni,197,p.-9;T utu,196,p. 9iurm.; Moravcsik,1978,p.11115). Izvoarele istoricelas nzonadeumbr momentulconstruc ieiiobun
perioad din istoria m n stirii Galad, sau poate Glad, al c rei nume trimite la
ducele b n ean Glad din veacul al X-lea. Cercet ri arheologice viitoare vor
putea confirma dac m n stirea Galad poate fi plasat , al turi de m n stirea
Orozlanos i m n stirea Sfntul Ioan Boteztorul din Cenad, n rndul
aez mintelor monahale de tradi ie bizantin din spa iul Banatului i ajunse
ulterior n sec. XII-XIII, aba ii latine (Juhsz, 1927, p. 16-169, cu discu ia
despre m n stirile greceti; Moravcsik, 1970, p. 11; Suciu, 1977, p. ).
M n stireaGaladadevenit,cusiguran ,ncursulveaculuialXIII-leaoaba ie
aunuiordincatolic.Actuldin29iulie10amintetemoiaGalad,al turide
o alta numit Wanhalm, aflate n disput ntre nobilii din Beregs u i
vicecomiteledeBee(Pesty,III,1882,p.29-250). Galadmonastara iaezarea
Rewgalad apar men ionate ntr-un document din anul 1462, iar un castellum
aflatacoloestemen ionatnanul169(Csnki,II,189,p.13,38).
Aba ia disp rut Galad a fost localizat n preajma oraului Kikinda.
Toponimul Galadska din hotarul dintre Baahid i Topolya perpetueaz
amintiream n stiriiGalad(Csnki,II,189,p.38;Milleker,191,p.9;Ortvay,
1892,p.33;Juhsz,1927,p.169;Romhny,2000,p.26).
Cercet rile lui Milorad Giri au adus cteva informa ii privitoare la
topografiaarheologic azonei.nhotarulaez riiNovoMiloevo,la12kmsud
de Kikinda, a identificat planul unei fortifica iimedievaleiloca iauneibiserici
inecropole(Giri,1996,p.16-17).Elesuntamplasatepeunbra alprului
Galadskanloculnumit Galad Grad.Loca iam n stiriimedievalear masnc
s fiestabilit .
Serbia, Novo Miloevo
G TAIA
AezareaG taiaerasituat pecursulmijlociualBrzavei,nudepartede
cetatea de la Mezeusumlov (Gyrffy, III, 1987, p. 83). n aceast zon a
func ionat, ncepnd cu mijlocul veacului al XIV-lea, o m n stire a Ordinului
paulin,unordincepromovaini ial sih stria(Koszta,2000,p.62).Oincursiune
turceasc din anul 1392 a provocat mari distrugeri la cele dou m n stiri ale
paulinilordelaG taiaiBoldogk,dintreTimiuri(Gyrffy,III,1987,p.83).
Aez mntul de la G taia s-a ref cut, dup cum sugereaz un act de dona ie,
referitor la o moar din anul 111, f cut paulinilor de banul de Maciova.
(Oltvany, 1888, p. 108-109). Ea a disp rut, probabil dup anul122, cnd era
men ionat nc laG taiaprezen aordinuluipaulin(Oltvany,1888,p.109). A
fost identificat greit cu ruinele bisericilor i cet ii de pe dealul umig de la
emlacuMare.Romhny,2000,p.26
Romnia,Gtaia,j.Timi
67

GILAD
Sursele fiscale otomane men ioneaz aceast m n stire ntre anii 169179 n nahia Timioara (Engel, 1996, p.6). Nu cunoatem hramul i ctitorii
acestui aez mnt monahal, care a r mas n zona crepuscular a istoriei
medievale. A fost localizat undeva pe valea Beregs ului, la sud-vest de
CerneteaziPichia(Engel,1996,p.6).
GOSKOLNAC
Goskolna monastir este cunoscut din defterul din anul 179. (Engel,
1996, p. 79; Ziroevi, 198, p. 12). Ea se afla n structura administrativ a
nahiei Vre ului (emliug). Grafia numelui, dificil de citit, a provocat unele
ezit ri n privin a localiz rii, Engel bun oar , a localizat-o la Comorte, pe
valeaCiornov ului,ntimpceZiroevi,oplasalaCotei(Kutili).SatulCotei
este consemnat n deftere n anii 1-179 sub forma Cotei/ Kutili (Engel,
1996, p.82; Rusu, 2000, p. 119 accept localizarea propus de Engel la
Comorte pe valea Ciornov ului). Cercet rile noastre de teren din noiembrie
200 la Cotei n-au identificat loca ia unei m n stiri n zon , unde, de altfel,
nicitoponimiainicitradi iaistoric nuperpetueaz amintireaacesteia.
Serbia, Cotei (Kutili)
HARAM
Cetatea Haram se afl la un vechi vad al Dun rii, aproape de v rsarea
Nerei n fluviu, de unde porneau importante i str vechi drumuri spre nordul
Banatului (Gyrffy, III, 1987, p.89). Numele aez rii de origine veche slav
hramu indic prezen a unui aez mnt ecleziastic n acest spa iu, ce a
func ionat, probabil, n sec. XI-XII odat cu stabilirea frontierei bizantine pe
linia Dun rii. Documentele papale din anii 1333-1335 au consemnat aici o
parohiecatolic cef ceapartedinarhidiaconatuldeCara.
Conventulfranciscanilorobservan iaparenregistreleordinuluidinanul
138,ncustodiaCuvin.(Karcsonyi,II,1927,p.73;Waddingus,1932,IX,p.
295-296).naceeaicustodiemaiexistauaez minte(loco) la Cuvin iArmeni
acestadinurm situatde-alunguldrumuluispreHaram.(Gyrffy,III,1987,p.
318, 88; Papacostea, 1988, p. 209; Achim, 1997, p. 399). Prezen a unui
aez mntfranciscanla Haram,nzona de suda comitatuluiCara,ozon cu
popula ie romneasc , a avutevidente rosturimisionare n blocul ortodoxdin
spa iul sud b n ean, m rturisite dealtminteri explicit n documentele
privilegialealevicariatuluiBosnieidin1iulie1373inceldin30septembrie
133(T utu,1966,p.1-155; Fermendin,1892,p.139-140).
Geneza aez mntului franciscan de la Haram se leag nemijlocit de
crearea Banatului Bulgariei n anul 136, perioad n care trebuie plasat de
altfel i apari ia sa (Karcsonyi, II, 192, p. 73). M n stirea franciscanilor
observan idinHaramafost,foarteprobabil,patronat deregeleLudovicI,care
68

a ridicat i alte aez minte franciscane n cadrul politicii sale confesionale de


sprijinire a minori ilor n Banatul de sud (Koszta, 2000, p. 66). Se cunosc
extrem de pu ine informa ii despre activitatea sa n cursul veacului al XV-lea.
Actulpapaldin30septembrie133men ioneaz conventulal turidealtecentre
franciscane din sudul Banatului (Fermendin, 1892, p. 139-140; Hurmuzaki,
I,2, 1890, p. 575-80). A fost distrus de turci dup ocuparea n anul 18 a
cet ii Semendria. (Karcsonyi, II, 192, p. 73; eicu, 1998, p.336; Engel,
1996,p.62;Romhny,2000,p.30).
Serbia, Stara Palanka
HODOS
Aba iaSfntul Apostol Petru
Un privilegiu al regelui Bela III din anul 1177, cunoscut dintr-un
document din 10, amintete de p mnturile m n stirii Hodos, de la malul
Mureului(Ortvay,1896,p.3.terra ecclesiae de Hodust).Aba iaabeneficiat
nanul1233,al turidealtem n stirimureene,deodanieregal deomiede
bolovani de sare (DIR, C, XI, XII, XIII, I, 1075-120, p. 268 biserica din
Zadust o mie). Cunoatem dintr-un act din 1278 c m n stirea Hodos era
nchinat Sfntului Apostol Petru i era patronat de Paul, banul Severinului
(Gyrffy,I3, 1987, p. 178). Datorit faptuluic spresfritulveaculuialXIIIlea,ntr-unactdin1293,aparenumaimoiaHudusmonostura, s-apresupusc
aba iaafostdistrus probabilntimpulrevoltelorcumane(Juhsz,1927,p.221;
Rusu, 2000, p.78). M n stirea s-a aflat pe malul Mureului, n hotarul satului
actualBodroguVechi.Presupusafilia ientreaba iaHODOS din veacul al XIIlea i m n stirea Hodos - Bodrog din veacul al XV-lea a fost discutat i
delimitat nc de Szentklray (Szentklray, 1908, p.2; Juhsz, 1927, p.206;
Karcsonyi,190,p.82;Gyrffy,I3,1978,p.178;Kovts,1907,p.72;Hervay
2001, p. nscris n rndul aez rilor benedictine din Ungaria, ns n
categoria locurilor cu m n stiri f r atest ri ale c lug rilor ori abatelui).
Romnia,Bodrogu Vechi, j. Arad

HODOS-BODROG
M n stireaAdormirea Maicii Domnului
M n stirea ortodox Hodos - Bodrog este situat actualmente pe malul
stngalMureului,ntresateleFelnaciZ d reni,laBodrogulNou.Ini ialease
g sea pe un grind al Mureului, pn la inunda iile din 183, cnd a fost
regularizat cursul rului. (Mete, 1936, p.182; Rusu, 2000, p.7). n mod
constant n istoriografie s-a c utat o apropiere i s-au f cut eforturi de a
demonstra o transla ie direct de la aba ia catolic din sec. XII-XIII la
m n stirea ortodox din secolul al XV-lea de la Hodos - Bodrog (Karcsonyi,
69

1905, p. 77-83;Szentklray,1908,p.2;Mete,1936,p.182;Petkovi,190,p.
31; Ziroev, 198, p. 199). Este chestiune deja acceptat c la Bodrog, pe
malul Mureului, au existat dou m n stiri, ntre care nu se pot face apropieri
cronologiceiconfesionale.
Biserica m n stirii Hodos - Bodrog este un monument cu plan triconc,
careafostridicat nprimajum tateaveaculuialXV-lea (Popa, 1989a, p. 229;
Rusu, 2000, p.76; Moisescu, 2001, p. 188). Monumentul, ce a supravie uit
vicisitudinilor istorice neafectat ori transformat, reflect acumul rile i
nuan rile suferite de acest tip de biseric , pornit din coala srbeasc de
arhitectur de pe valea Moravei n a doua jum tate a veacului al XIV-lea, n
spa iul b n ean i muntean. Monumentul eviden iaz o dezvoltare a spa iilor
aproape simetric spre r s rit i vest. Astfel, lipsit de pronaos, ea prezint o
nav multalungit cem soar 6,80/,80m,flancat deceledou absidelaterale
cuplancircular la interioripoligonalnafar .Bra ulestic altriconculuieste
mult alungit, nchis, cu o absid semicircular la interior i poligonal la
exterior (Fig. 11B). Ea are apropieri tipologice evidente cu m n stireaBezdin.
Turla, ce ncununeaz nava, are un tambur octogonal n sec iune exterioar i
circular la interior, fiind sus inut de cele dou perechi de pilatri care
flancheaz absidele laterale (Fig. 18). Tradi ia srbeasc , preluat n
istoriografie,atribuiectitoriaacesteim n stirinobiluluisrbDimitrieJaksin
anul198(Szentklray,1908,p.2;Jovanovi,2000,p.16;Petkovi,190,p.
341). Documentele otomane din 167 au nsemnat la m n stirea Hodos pe
c lug riiGeorgeiToader(Kldy, 1982, p. 138).
Conscrip ia m n stirilor b n ene din anul 177 marcheaz , la rubrica
privitoare la vechimea m n stirii Hodo, epoca lui Sigismund de Luxemburg
(Suciu, Constantinescu, I, 1980, p.3). Informa iile istorice sumare las
deschis discu ia cu privire la ctitorul m n stirii Hodo - Bodrog din prima
jum tate a veacului al XV-lea (Rusu, 2000, p.77; Mete, 1936, p.182; Suciu,
1977,p.7;tef nescu,1981,p.3;tef nescu,1981,p.82).
Romnia,Bodrogu Vechi, j. Arad
IGRI
Aba iaSfnta Fecioar Maria
Pu ineaba iicatolicedinspa iulb n eanaupreocupatntr-om sur att
de mare istoriografia multicultural b n ean , precum aba ia cistercian de la
Igri.Eaafostofunda iearegeluiBellaalIII-leacareaaduslaIgri,pemalul
Mureuluic lug riaiordinuluidelaCteaunanul1179(Juhsz,1927,p.7).
M n stirea nchinat Sfintei Fecioare Maria a fost profund implicat n via a
bisericeasc din dioceza Cenadului dar i n probleme patrimoniale ale unor
biserici i m n stiri din spa iile nvecinate. Documente din anii 120-1207,
precum i din perioada 1213-1220, arat pe aba ii i conventul m n stirii
angaja i n solu ionarea unor chestiuni civile sau ecleziastice (Gyrffy, I3, p.
855). Ea s-a bucurat de aten ia special a regelui Emeric, dar ndeosebi a lui
70

Andrei al II-lea (1205-123). Diploma papal din 2 aprilie 122 nt rete


schimbuldemoiif cutntreabateleiconventuldeIgrialordinuluicistercit,
pedeoparte,iregeleAndreialII-leapedealt parte(DIR,C, I, 1075-1250, p.
202-203).
M n stirii din Igri i revenea, n urma decretului regal din 1233, un
timin, adic 10.000 de bolovani de sare, ceea ce denot , o dat n plus,
importan a acordat de regii arpadieni aez mntului cistercian (DIR, C,I,
p.267).Eaaavutvasepentruplut rituls riipeMure,careaveaudreptuls fac
trei drumuri pe an, dus ntors, f r s pl teasc vam (DIR, C, I, 1070-1250,
p.241-242).
Papa Honoriu, solicit n aceeai zi de 2 aprilie 122, printr-un act,
protec ia regal asupra m n stirii cisterciene de la Igri, atacat frecvent n
aceaperioad (DIR,C,I,107-1250, p.203). De altminteri regele Andrei al IIleaaconstruitobiseric naba ie,ncareafostnmormntat so iasaIolanda
de Courtenay n anul 1233, el nsui fiind ngropat tot acolo n anul 123
(Juhsz,1927,p.76-77).
Regele Bela al IV-lea (1235-1270), imediat dup urcarea pe tron, a
ncercat s recupereze o parte din propriet ile donate de tat l s u, ceea ce a
provocat nemul umiri n snul bisericii. C lug rii de la Igri, mpreun cu al i
aba i ai Ordinului cistercit se plng papei Grigore n aceast chestiune, care-l
ndeamn pe rege, n iunie 1236, s men in dona iile f cute (DIR, I,C, 107120,p.291).Invaziamongol din121n-a ocolit m n stireadelaIgri,carea
fost supus asediului, cucerit i distrus . M n stirea Egres a ordinului
Cistercens n care se strnseser ca ntr-o fort rea nt rit solda i i multe
doamne. au asediat numitul claustru sau m n stire Egres, aeznd n fa
multemainider zboi(Rogerius, XXXVII; IIR, p. 91-92. Mormintele regale
aufostdistrusecuprilejuldevast riiiincendieriim n stirii.Afostref cut cu
sprijinregal,darafostdinnouatacat decumaniirevolta inanul1279(Juhsz,
1927, p. 79). Documente din veacul al XIV-leamen ioneaz aba iim n stiriidin
Igri i problemele cu care se confrunt . Ea a avut la un moment dat, n anul
137, un num r de numai ase c lug ri (Juhsz, I, 1927, p. 82 i nota 1). n
cursul veacului al XV-lea aba ia s-a confruntatcuproblememateriale icuun
num rtotmairestrnsdevie uitori.AbateleMartinalaba ieicistercieneSfnta
Maria de la Igri, ntr-o plngere adresat papei n 8noiembrie 199, arat c
m n stireaestep r sit dec lug ri ilipsit totaldebunuri(Juhsz,1927,p.8
i nota 30 cu documentul). Ruinele m n stirii sunt n parte distruse de apele
Mureului,iaraltelesuntacoperitedesatulmodern.nanul1870s-au executat
s p turi arheologice ce au identificat ruinele bisericii pe o lungime de 500 de
pai,urmedeziduri,stlpiifragmentearhitectonicedelabol ilenavei(David,
197,p.33;Rusu,2000,p.13).Romnia,Igri,j.Timi
ISOU

71

Acestaez mntcatolicdinvaleaMureuluiaparenconuldelumin al
istorieiosingur dat nanul1233.Cunoscutadiplom aregeluiAndreialII-lea
din septembrie 1233, care reglementa ntre altele implicarea bisericilor n
comer ulcusare,men ionaum n stireaIsou(ecclesia de Isou; Knauz, I, 1870,
p. 294; DIR,C, XI-XII-XIII,1, p. 268). Ea avea dreptul, conform privilegiului
regal,laomiedebolovanidesare.Ruinat ,probabillainvaziat tar din121,
eaafostabandonat cutimpul.Nusecunoateloculruinelorm n stirii,ordinul
c reiaaapar inutinicicine a patronat-o.Afostlocalizat ngeografiileistorice
pemalulstngalMureului,undevalanord-vestdeMunariSnpetruGerman
(Karcsonyi,190,p.83,laPecica;Kovts,1907,p.69;Juhsz,1927,p.202;
Koszta, 2000, p. 55). S-a presupus, f r sus inere documentar , c actuala
m n stire Bezdin,delng Munar,s-ar firidicatpe locul fosteiaba iicatolice
(Juhsz, 1927, p. 203; Mete, 1936, p. 200; Ilie, 1937, p.17 respinge aceast
identificare;Suciu,1977,p.7,oidentific nhotarullocalit iiMunar,resping
filia ia ntre m n stirea Isou i m n stirea Bezdin; Velescu, 1972, p. 0). La
nord de m n stirea Bezdin se afla locul numit Remetac, ceea ce poate sugera
identificarea acolo a vechii aba ii catolice (Ilieiu, III, p. 77-578, toponim
localizatuneorinhotaruldelaSnpetruGerman).
IZVIN
M n stireaSfntu Ilie
Defterele turceti aveau n eviden n nahia Timioara o m n stire
ortodox cuhramulSfntu Ilientreanii169-1579 (Engel, 1996, p.134). S-a
propus localizarealaIzvinam n stiriinchinat prooroculuiIlie.Absen aaltor
m rturii despre aceast m n stire face dificil ncadrarea ei ntr-o geografie
ecleziastic a Banatului. Dealtminteri, la Izvin a func ionat o biseric catolic ,
care a f cut parte din arhidiaconatul de Timi n anii 1333-133. Cercet rile
noastre de teren n-au identificat urma unor monumente ecleziastice. Toponimia
itradi iaistoric local n-aup stratamintireaacestora.
Romnia,Izvin,j.Timi
ITEBE
Aba ia benedictin se afl amplasat pe malul sudic al rului Bega, la
nord-est de Becicherecu Mare (azi Zrenjanin, Serbia). Ea se situa pe hotarul care
delimita n Evul Mediu comitatele Cuvin (Keve) i Timi. Ruinele aba iei au
fostidentificatepeundealsituatlanorddeactualaaezareItebej(Juhsz,1927,
p.13,nota9). Istoria aez mntuluia preocupatnmare m sur istoriografia
pozitivist maghiar , geografia istoric i ecleziastic a Banatului Medieval
(Borovsky Torontal, p. 384-385; Ortvay, 1893, p. 434; Milleker, 1915, p. 29).
Sentlnescns abord rimairecentelaJuhsziGyrffy.

72

Aba iaaparentr-unactdin1219,caredovedeteapartenen aeilaordinul


benedictin (ecclesiam de Withubu nigrorum ordinis monachorum, Gyrffy, III,
1987, p. 316).
C lug rii negri de la Itebe au fost implica i, n timpul domniei regelui
Andrei al II-lea (1205-1235), la turnarea de monede false pentru care au topit
vase, cruci i podoabe n interiorul m n stirii. Aceste activit i, derulate n
m n stire,auatrasmniaepiscopuluideCenad, care a raportat papei scandalul
delaaba iabenedictin delaItebe.PapaHonoriualIII-leaapuscap tacestei
problemenanul1221,aducndm n stireasubcontrolepiscopuluiDezideriual
Cenadului, care a nfiin at aici un capitlu asociat (Gyrffy, III, 1987, p. 316;
Juhsz, 1927, p. 1). Documentele amintesc pe Mihai prepozitul de la Itebe,
ntreanii1233-1239.M n stireaseparec afostdistrus nataculmongolcare
adevastatvaleaMureuluin122.ncursulveaculuialXIV-lea documentele
amintescdoarmoiaItebe,la1319,bun oar ibisericaparohial deaicinanii
1333-133(Gyrffy,III,1987,p.316-317; Hervay, 2001, p. 493).
Serbia, Srpski Itebej
JACOBOS MONOSTOR
M n stirea este cunoscut dintr-un document din 179, cnd a fost
consemnat subaceast form nnahiaBeej(Kldy,2000,p.17).S-a propus
localizareaeinapropieredeAraaporninddelatoponimulJokovas cunoscut
depehartaluiMercydin1761,aflatnapropieredeBeodra(Milleker,191,p.
11).
KANISA
Abatele m n stirii Kanisa apare consemnat ntr-un act din anul 1237,
al turideal iimplica intr-unprocesdeproprietatepentruunp mntKenesna
ilaculMirot (super terre quantitate in introtnitu Kenesna cum Ticia .. et ultra
Ticiam . et lacu Miroth;Juhsz,1927,p.183,nota6).Documenteleulterioare,
din anii 127 i 126, sunt importante pentru c aduc informa ii sigure, care
circumscriu m n stirea Kanisa n cercul de m n stiri ridicate i patronate de
nobiliideCenadncepndcuveaculal XII-lea. Actul regelui Bela al IV-lea din
17 decembrie 126, confirm n elegerea convenit ntre cele dou ramuri ale
nobililor de Cenad (DIR, C, XIII, 2, p. 21-23). Afl m, din cuprinsul
documentului,c auhot rts stpneasc mpr ind n dou pr i egale ntre
fiii i nepo ii lui Clemente banul, pe de o parte i fiii i nepo ii comitelui Woffa,
pe de alta, mnstirea Kanisa cu satele ce in de ea, precum i alt mnstire
Kemenche, tot mpreun cu toate folosin ele sale. Iar mnstirea numit
Oroszlamos a spus s fie comun ntregului lor neam(DIR,C,XIII,2,p.23).
La un secol de la prima atestare a aba iei, n anul 1337, moiile cu satele,
lacurile, morile i alte bunuri apar in toare de m n stirea Kanisa, Pordeanu i
Oroszlamos ajunse n st pnirea arhiepiscopului de Strigoniu, au fost
remp r ite. Documentul din 11 iunie 1337 confirm n elegerea convenit n
73

aceast privin ntrearhiepiscopuldeStrigoniuifiiifra ilors i,pedeoparte,


i Dionisie mpreun cu fiii acestuia pe de alt parte (Ortvay, 1896, p. 0-55).
Astfel, partea dinspre miaz noapte a moiei Monosturoskanysa a revenit
arhiepiscopului de Strigoniu, cealalt jum tate dinspre miaz zi a r mas lui
Dionisie i fiilor acestuia, iar mnstirea nsi, i dreptul ei de patronat au
hotrt s le foloseasc mpreun (Ortvay, 1896, p. ; DIR, C, XIII, 3, p.
1).M n stireaKanisaasupravie uitinvazieit tareiconflictelorcomunede
la sfritul veacului al XIII-lea, cum dovedete actul de partaj din 1337.
Informa iile sumare ale izvoarelor istorice nu ofer un r spuns cu privire la
momentuldenceputalm n stirii.Juhszconsiderac aba iaKanisaapar inea
probabilbenedictinilor,camajoritateam n stirilorridicatedenobiliidinneamul
de Cenad (Juhsz, 1927, p. 186; Hervay, 2001, p. 32 include Kanija ntre
m n stirile benedictine aba iale, dar a c ror apartenen la ordin nu este
sus inut documentar). Ruinele aba iei Kanisa se afl la sud de Oroszlamos,
foarteaproapedeNoviKneevac,pemalulstngalTisei,unde locul se numea
nc Monostor (Csnki, I, 1890, p. 700; Juhsz, 1927, p. 182; Borovszky,
Torontal,p.9;Gyrffy,I3,1987,p.860;Romhny,2000,p.3).
Milorad Giri a efectuat cercet ri pe teren i a stabilit loca ia m n stirii n
hotarul localit ii Novi Kneevac, n zona Budak. Aici pe malul unui bra al
rului Zlati a,pe o movil ce m sura circa mndiametrua g sitresturide
c r mid , igl ,mortari10morminte.Peohart aTorontaluluin1896seafla
n aceast zon satul Kanisai monostor (Giri, 1996, p. 13; Borovszky,
Torontal, 1912, p. 9, 383). Arheologul N. Stanojev opinia c amplasamentul
m n stirii Kanija se aflat ceva mai la sud de loca ia propus de Giri, pe un
spa iunconjuratdeapapruluiZlati a(emere,2002,p. 159-160).
Serbia, Novi Kneevac
KEMECHE
Ruinelem n stiriiKemechesep streaz nc pemalulMureului,lacirca
11 km n aval de Igri. Cercet rile noastre de teren relev acum acoperirea
ruinelorbisericii,npartedediguldeprotec iealMureului,idecantonulde
supraveghere a apelor. N-a existat o cercetare arheologic , doar s p turi
sporadicenjurulzidurilorf cutenultimiianiaisecoluluialXIX-lea(Juhsz,
1927, p. 196-197amintetedeobserva iileic ut rilef cutedefunc ionarul de
laapenanul1898).FotografiilepublicatedeJuhsznanul1927redauzidurile
absidei altarului, cele ale navei centrale i colateralei stngi nc foarte bine
p strate(Juhsz,1927,abb.22;23).CursulMureului,aflatmultlanordfa de
pozi ia m n stirii, i ndiguirile moderne au modificat aspectul zonei. Dou
cantoane ridicate dup 1973 peste ruinele m n stirii fac dificile eventualele
cercet ri arheologice, aa cum am constatat n anul 200. Informa iile i
imaginile transmise de Juhsz,coroboratecuobserva iideterendinanul1973
f cute de N. S car , ajut la reconstituirea planului bisericii m n stirii
Kemeche. Dei n-a existat nc o cercetare arheologic sistematic , ruinele
74

p strate au ng duit observa ii asupra planului. Biserica m n stirii Kemeche a


fostobazilic cudimensiunile3mlungimei20,ml ime.Navacentral ,cu
ol imede6m,afostflancat deceledou colaterale,fiecarecuol imede,
m.Dou perechidestlpi,cubazeledreptunghiularedelimitaunavacentral de
celedou navelaterale(Fig.B)(Juhsz,1927,fig.22,23).S-au putut delimita
peterentraseulabsideicentrale,cuplansemicircular,icelalabsideinordice,
amenajat n structura zidului. Absida central a avut l imea de 6 m i o
lungimede7,m(Juhsz,1927,abb.22).Dou turnuri,cuplandreptunghiular,
se pare, nchideau spa iul vestic al bazilicii. C lug rii constructori au ridicat
m n stireadinc r mid aezat pecantilegat cumultmortar.Zidurileaveau
grosimea de 2 m (S car , 197, p. 168; Juhsz, 1927, p. 19). Biserica
m n stirii Kemeche se nscrie tipologic n seria monumentelor romanice din
UngariaiTransilvania,fiindatribuit perioadeidelasfritulveaculuialXIIleaiprimeledou deceniialeveacului al XIII-lea.
Zidirea m n stirii se leag de nobilii din familia de Cenad, cei ce au
ridicat i patronat aceast aba ie. Dealtminteri actul din 126 arat explicit
apartenen am n stirilorKemeche,KanijaiOroszlanolaneamulnobililordin
Cenadn momentul n care i-au mp r itbunurile.Item monasterium Kanisa
cum villis ad se pertinentibus, item aliud monasterium Kemenche vocatum
similites cum omnibus utilitatibus ad se pertinentibus in duas partes equales
dividendo inter filios et nepotes Kelemenus bani ex una parte et altera inter
filios et nepotes comitis Woffa in duos partes equales dimiserunt possidendum
(DIR, C, XIII, II, p. 496).
Documentul din 17 decembrie 126 constituie singura men iune a
m n stirii Kemenche.(DIR, C, XIII, II, p. 21). Sursele istorice ulterioare, din
veacul al XIV-lea,auconsemnatdoarexisten auneiparohiinanii1333-133n
preajmauneiaez rirurale(Juhsz,1927,p.196,nota8;Borovszky,Torontal, p.
383; Ortvay, II, 1892, p. 1). Distrugerea m n stirii a fost pus pe seama
cumanilor,dup careaean-amaifostref cut ,deoareceacteledecancelariedin
veacul al XIV-lea atest ntr-o form sau alta numai satul Kemeche (Gyrffy,
1987, I3,p.860;Juhsz,1927,p.19;Rusu,2000a,p.17;Koszta,2000,p. 55;
Hervay, 2001, p. o include ntre locurile cu m n stiri benedictine pentru
carenuexist atest ridocumentaredec lug rioriabate).
Romnia,Cenad,j.Timi
KOVIN
a. M n stireafranciscan
Cuvinul a fost din a doua jum tate a veacului al XIV-lea i pn la
cucerirea turceasc de la mijlocul secolului al XVI-lea centrul unei custodii a
franciscanilor, ce a f cut parte din vicariatul Bosniei. (Karcsonyi, 192, II p.
109). Apari ia centrului franciscan din Cuvin, al turi de cele de la Haram i
ArmenidepeliniaDun rii,seleag nemijlocitdeexisten aBanatuluiBulgariei
75

nanii136-1369,castructur militar aregatuluiangevinmaghiar.Momentul


apari iei, n anul 1368, vehiculat de obicei n istoriografie, se circumscrie
ofensivei militare i confesionale promovate de Ludovic I. (Dujcev, 196, p.
1;Karcsonyi,II,192,p.109).Eaapareconsemnat nregistreleordinului
franciscan dup mijlocul secolului al XIV-lea (Gyrffy, III, 1987, p. 318;
Wadingus, 1932, IX, p. 294-296; T utu, 1966, p. 66). Nu exista o situa ie
privilegiat n privin a informa iilor istorice privind activitatea ei misionar n
cursul secolului al XV-lea.Easereg sete,al turideaez mintelefranciscane
din Banat, n documentul papal din 30 septembrie 133 prin care se confirm
privilegiile mai vechi dobndite. (Fermendin, 1892, p. 139-140; p. 199-200;
Suciu, Constantinescu, I, 1980, p. 92). Dispari ia conventului a fost pus pe
seama atacurilor turceti dup cucerirea, n anul 19, a cet ii Smederevo
(Karcsonyi, II, 1924, p.109; Koszta, 2000, p. 67).
b. M n stireaortodox
M n stireacuhramulSfntu DimitriedelaCuvinestecunoscut dintrundocumentturcescdinanul179(Engel,1996,p.80;133).Zidiream n stirii
Sfntu Dimitrie poatefipus peseamadespotuluiLaz r,careaprimitaceast
feud nanul18(Popovi,19,p.122).
Pe malul Dun rii, la circa km de Cuvin, toponimul Manastirite
p streaz probabil amintirea m n stirii Sfntu Dimitrie. Ea s-a aflat n acest
spa iu, iar acum zidurile acesteia se afl sub ap . Cercet rile de teren ale
colegului Dimitrie Madas au identificat, n apropiere, ceramica din sec. XVXVI.nabsen aunorinforma iimaipreciseiauneicercet riarheologiceeste
greu de atribuit conventului franciscan orim n stiriiortodoxeloculruinelorde
la Manastirite. La circa 10 km est de Kovin se afl toponimul Crvenka, care
sugereaz clarexisten auneibiserici,poateauneim n stirimedievale.
Serbia, Kovin
LIPOVA
Aezareicetateimportant depecursulinferioralMureului,situat pe
malulsudicalrului.VoievodulTransilvanieiTomaeraamintitntr-un act din
132, cnd ocupa i calitatea de castelan de Lipova (Csnki, I, 1890, p. 760;
Gyrffy,I3, 1987, p. 180).
1. Conventul franciscan
C lug rii minori i au nceput construc ia conventului, nchinat Sfntului
Ludovic din Toulouse (ecclesiam in Lippua ad honorem B. Lays, novi sancti,
episcopi Tholosani et confessoris .. Gyrffy, I3 1987, p. 180). Actul din anul
132 dovedete c edificarea m n stirii franciscane a fost nceput n vremea
lui Carol Robert i sub patronajul regal. Lucr rile de construc ie s-au ncheiat
ns nvremeafiuluis u,regeleLudovicI.Documenteleauconsemnatntruniri
ale minori ilor la Lipova ntre anii13, 132 i139 (Mrki, I, 1892, p. 382;
Karcsonyi, 192, II, p. 197-198). Conventul apare n anul 133 ntre
aez mintelesubordonatecustodieidinBcs.Cucerireaturceasc dinanul12
76

aafectatm n stireafranciscan ,careasupravie uitasediului.Eaadisp rut n


veacul al XVIII-lea, deoarece la finele veacului al XIX-lea se p stra doar
amintirea locului unde a existat (Kovts, 1907, p. 76; Karcsonyi, 192, II, p.
197-198; Rusu, 2000, p. 161-162; Rusu, Hurezan, p. 183-184).
2.M n stireaBeghinelor
Existen a acesteim n stiri,nchinat Sfintei Elisabeta,ntrgulmedieval,
esteinvocat ntemeiulunuidocumentdinanul131(Mrki,II,1892,p.38;
Rusu, 2000, p. 162; Rusu, 200a, p. 184).
3. Biserica ortodox romneasc din Lipova, cu hramul Adormirea Maicii
Domnului,nformaeiactual acoper funda iileunuimonumentridicatnjurul
anului 1400. Acest monument, distrus de refacerile repetate ale bisericii din
veacul al XVIII-lea, dar cu deosebire de restaurarea nefericit din anii 1928
1930, a atras aten iaarhitecteiEugeniaGreceanu(Greceanu,1976,p.279-289).
Ea a propusoreconstituirea planuluiini ial,petemeiulobserva iilorf cutela
restaurarea din anii 1928-1930iaplanuluivechilorfunda iil satdearhitectul
restaurator (Ibidem, p. 282). Biserica a avut onav dreptunghiular culaturile
de 18,70 m/9,0 m, flancat de pridvoare, la nord i la sud ce m surau
3,20m/1,70m.Unaltarprelungde8,80/,60nchisnhemiciclusedesf uran
prelungirea pere ilor navei. Dou nc peri, cu plan dreptunghiular (4,20/1,20),
marcau pere ii laterali ai altarului (Fig. 11A). Structura planimetric a
monumentului, cu cele dou pridvoare ce joac rolul unui transept i altarul
prelung nchis cu absid semicircular , sugereaz originea n arhitectura
srbeasc (Greceanu,1976,p.282).Bisericilem n stirilorVoilovi adinadoua
jum tatea veaculuialXVI-lea ia celeidela Zlati a ofer analogiideplani
repere cronologice pentru biserica de la Lipova. Dimensiunile remarcabile ale
monumentului, cu o lungime de 27,0 m pledeaz pentru atribuirea sa unei
bisericim n stiretidinsec.XV-XVI.Prezen a Sfin ilorTeodosie iPahomie,
identifica i n stratul de pictur anterior anului 1732, frecvent ntlni i n
iconografia din ara Romneasc n pictura bolni elor i m n stirilor, a
constituit un alt argument pentru a vedea n biserica de la Lipova o veche
m n stireortodox (Rusu,Hurezan,2000,p.177).Argumenteproveninddela
surse scrise care s sus in o biseric ortodox romneasc nsec. XIV-XV la
Lipovalipsescnmomentulactualiceleinvocatesuntpu incredibile.
Documentele otomane au nscris n eviden e la Lipova n anul 1 pe
Vldica Nestor (Fodor,1997,p.319),iarla163estediscutat prezen anora
a unui episcop Daniel (Szentklray, 1908, p. 12). Activitatea unui centru
episcopallaLipovasubordonatevidentierarhieisrbetiafostluat ndiscu ie
numai pentru perioada 1605-1608 (Bunea, 1904, p. 198).
Romnia,Lipova, j. Arad
MAN TUR
Toponimulsugereaz existen a uneim n stirincmpianalt a Ving i.
Documentele papale din anii 1333- 133amintescaicioparohiecef ceaparte
77

dinarhidiaconatuldeArad(Gyrffy,I,1987,p.181,182;Ortvay,1892,p.398399). Un document din 1451 de la Iancu de Hunedoara aminteteacesttoponim


cearsugeraom n stiredisp rut (Rusu,2000,p.167;Hervay,2001,p.).
LavestdeactualulamplasamentalsatuluiM n stur,dou toponimeaflatepeo
zon mai nalt spre hotarul cu Gelu se reg sesc pe h r i din sec. al XIX-lea,
(Ketfel).
Romnia,Mntur, j. Arad
M N TIUR
Aba iaZakanymonostor
Aezarea este situat pe cursul superior al rului Bega, la confluen a
dintre cmpul F getului itermina iile sudice ale Dealurilor Lipovei. Pe malul
nordic alBeg i,npunctulLa Mnstire, a fost identificat planul unei basilici
din veacul al XII-lea(R dulescu,199-1996, p. 73-7).Cercet rilearheologice
din anii 1979-1986audescoperitobiseric cudimensiunilede22mlungimei
12,70 m l ime. Planimetric, biserica a avut o nav central i dou colaterale
delimitatedepilonideform rectangular .Spa iulesticalbaziliciisenchidea
printr-o absid central cu plan semicircular, colateralele erau nchise, de
asemenea, prin dou abside semicirculare (Fig. 2B). Zidurile navei au fost
construitedinc r mid ,ntimpceabsideleaufostziditedinpiatr (R dulescu,
1995-1996, p. 73-7).Bisericaafostfortificat cuunan deap raredeform
elipsoidal , care a avut l imi cuprinse ntre 1-20 m. Spa iul delimitat de
fortifica iadep mntm surapeaxecirca0/30m.Bisericaafostdezafectat
insecoleleXV-XVIiaservitcafortifica ie.
RuinelebisericiidelaM n turaufostatribuitem n stiriiSaswar(Rusu,
2000, p. 166-167; Hervay, 2001, p. 545). Documentele otomane din veacul al
XVI-leainfirm aceast ipotez ,deoareceaezareaSawer esteamintit nanii
1554-179 n nahia Timioarei, iar M n tur era centrul unei nahii, clar
delimitate,peValeaBeg i(Engel,1996,p.118).Dup opinianoastr ,ruinele de
la M n tiur certific existen a n aceast zon a unei m n stiri catolice din
veacul al XII-lea,alc reiordinipatronatr mnnecunoscute,darcareaavut
rosturiclarmisionarenbloculromnescdinaceast zon aBanatului.Ruinele
basilicii de la M n tiur pot fi atribuite aez mntului monahal latin
Zakanymonostor pe care-l cunoatem, este adev rat, din surse mai trzii din
veacul al XV-lea.IancudeHunedoaraaemisn26mai11i12iunie11
trei acte din Zakanymonostor, aflat n comitatul Timi (Dl 2207, Dl 38130,
38302).Cercetareaarheologic ardocumentanacestsensofondaretimpuriea
acestui claustru de pe valea Beg i, dar al c rui nume l cunoatem numai din
surse din veacul al XV-lea,ceeacenuarfiuncazsingularnistoriamonastic a
Banatului.
Romnia,Mntiur,(Bgamonostur),j.Timi
MESICI
78

M n stireaNaterea Sfntului Ioan Prodomul


M n stireaMesici,cuhramulNaterea Sfntului Ioan Prodomul,seafl
situat lacirca10kmsud-estdeVre .Deftereleturceti dintre anii 1569-1579
au consemnat m n stirea Isveti Yivan Viridina, precum i satul Mesici (Engel,
1996,p.13,89).Eaaparenceledinticonsemn riturcetidin166-1567 cu
unc lug r,iarpestezeceanieaaveaunegumenitreic lug ri(Ziroevi,198,
p. 132-133).Egumenulm n stiriiSfntulIoanProdomuldinMesici,al turide
c ivac lug ri,aparconsemna intreceiceauf cutdarurincatastifeledemile
din anii 1660 i 1666 (Suciu, Constantinescu, 1980, I, p. 138). Conscrip iile
moderne din anii 178 i 177 amintesc m n stirea Mesici cu hramul
neschimbat,p strndamintireactitoriilordec tredespo iisrbi(Ibidem,p.237,
344).
nceputurile i ctitorul m n stirii Mesici au fost mereu discutate pe
temeiultradi ieidelaZeremski,Szentklrayipn laabord rilerecenteale
profesorului M. Jovanovi. Ctitoria ei a fost atribuit perioadei de sfrit a
veacului al XV-lea, despotului Jovan Brankovi (193-102) i fratelui s u
arhiepiscopul Maxim (Zeremski, 1907, p. 150-152; Szentklray,1908,p.6-47;
Radonitch,1919a,p.110;Ziroevi,198,p.132;Jovanovi,2000,p.1).Nu
exist suportdocumentaristoricsauarheologicpentruidentificareanceputurilor
m n stiriinsec.XI-XIII,propuseuneorinistoriografie(Szentklray,1908,p.
6;Jovanovi, 2000, p. 1; Mete,1936, p. 20 cu preluareatradi iei istorice
srbeti).Tradi iacuprivirelanceputurileeiafostexpus nanul1798ntr-o
monografie a Mesici-ului scris de c lug rul Vichentie Liustina, care st la
originea abord rilor istoriografice moderne. Lucr rile de restaurare a bisericii,
ncepute n anul 199 au eviden iat planul ini ial al monumentului i
transform rile suferite prin ad ugirea unui masiv turn-clopotni pe fa ada de
vest (Fig. 7) (Milosevi, 19, p. 338-30, fig. 3; Zdravkovi, 196, p. 332).
Bisericaareunpronaosionav latede,30mlainterioriolungimede1,60
m, nava fiind flancat de dou abside alungite laterale. O turl cu tamburul
sus inut pe patru stlpi, dispui simetric n flancurile celor dou abside,
ncununeaz nava.Monumentul,cufilia iesigur dinsprearhitecturasrbeasc a
bisericilor cu transept, i g sete similitudini n monumente apropiate din
veacul al XV-lea de la Voilovi a, emlacu Mic i Velika Remetea (Fig. 19).
(Mati,1973,p.171,fig.13;Sinigalia,1998,p.29-30; Moisescu, 2000, p. 187).
Domeniul Erdsomlio, adic Vre ului, a f cut parte dintre moiile i cet ile
st pnite din 17 n Banat de c tre nobilii din familia Brancovici, ceea ce
ndrept eteoatribuireactitorieibisericiim n stiriiMesici(Jovanovi,2000,
p. 23-27).
Serbia, Mesi
MEZEUSUMLIO
1.Aezareimportant acomitatuluiCara,careaavutobiseric nchinat
Regelui tefan n anul 112 (in Mezeussumlusiensis S. Stephani ecclesiae;
79

Gyrffy, III, 1987, p. 93). A fost inclus uneori n istoriografie n rndurile


m n stirilorbenedictinedinUngaria,f r argumente pentrusus inerea acestei
apartenen e(Rusu,2000,p.23).
2. M n stirea augustin a fost ntemeiat de regele Bela al IV-lea, la o
dat anterioar anului 1270, cnd apare consemnat documentar fratribus
Heremitarum beati Augustini de Mezensumlos. A fost nchinat Sfntului
Thomas Becket sancti Thome martiris, qua domus per Karissimum pater
nostrum Belam fundata(Knauz,I,187,p.83).ActuldelaCarolRobertdin
1330,ncareseg setetransumptuldocumentuluidin1270,men ioneaz ntre
posesiunilem n stiriiaugustineomoar regal peBrzava,ocapel nchinat
Sfintei Fecioare situat pe oinsul a Brzavei iobiseric nchinat Sfntului
Salvator. Toponimia monumentelor de pe dealul Sumig, situat la 4 km sud de
albiaBrzavei,esteextremdepu incunoscut ,nctnusepotfacelocaliz riale
m n stirii,ceparemaiaproapederulBrzava(Romhny,2000,p.93,100).
Romnia,emlacu Mare (GrossSchemlac,NagySemlac),j.Timi
MOCERI
Sat aezat n cotul sud-estic al depresiunii intramontane Bozovici, care
aparenactelemedievalenveaculalXV-lea( eicu,Banatul Montan, p. 355).
La circa 12 km nord-vest de sat, deasupra Cheilor Nerei (450 m altitudine) se
afl culmea rkovi a, unde au fost semnalate ruine de ziduri. Toponimul i
urmeledeconstruc iidinc r mid ,piatr imortardovedescexisten anacest
loc a unei biserici medievale, foarte probabil a unei m n stiri ortodoxe.
Amplasareaeintr-unlocattdeizolatarsugeramaidegrab aiciexisten aunei
m n stirimedievaleortodoxe.
Romnia,Moceri,j.Cara
MODOS
Localitatea Modo, cu numele actual srbesc Iaa Tomi, este situat pe
maluldreptalTimiului,lasuddeFoeniiCruceni.M n stireaModo,alc rei
hram nu-l cunoatem, este consemnat n documentele fiscale din vremea lui
Murat al III-lea (1574-19)(Ziroevi,198,p.13).Aezarea,cunoscut din
anul 1323, a avut o parohie catolic consemnat n listele din anii 1333-1335
(Borovszky, Torontal, p.80; Gyrffy, III, 1987, p. 319). Informa iile istorice
lacunare nu pot oferi o explica ie punctual n acest caz pentru evolu ia etnodemografic iconfesional ceaavutlocnsecolulalXV-lea,pn lamijlocul
veacului al XVI-lea,cndaparem n stireaortodox delaModo(Csnki,189,
II,p.119;Milleker,191,p.36;Popovi,19,p.129;III,Gyrffy,1987,p.
319).
Serbia, Iaa Tomi
MOLDOVA VECHE
M n stireaSfin ii Arhangheli
80

Deftereleotomaneaveauneviden alor,ntreanii169-179,om n stire


cu hramul Sfin ii Arhangheli n nahia Moldova (Engel, 1996, p. 133).
Toponimia i tradi ia local au p strat amintirea acestei m n stiri la Moldova
Veche, pe Valea Vradului (Moisi, 1937, p. 236). Pe malul stng al V ii
V radului,sus,aproapedeculmeav ii,exist unplatoucuunizvor,loculeste
cunoscut n toponimia local La mnstire. Zona se afl pe rama sudic a
localit iiMoldova,pehotarcusatulCoronini(fostPescari),undeseafl cetatea
Sfntu Ladislau din sec. XIV-XV ( eicu, 2003a, p. 37). Aceleai surse
otomane men ioneaz ntre anii1-179isatulVarad(Engel,1996,p.1;
Rusu, 2000, p. 177).
Romnia,Moldova Veche
MORAVI A- veziemlacuMic
MRACONIA
M n stirea Mraconia a fost ridicat pe valea cu acelai nume din zona
Cazanelor Mici ale Dun rii, n apropiere de satul OgradenaVeche, aflat acum
subapelefluviului.Aez mntul,aflatielsubapeleDun rii, a avut o istorie
foarte pu in cunoscut . Sumare informa ii le dator m harnicului istoriograf
b n eanNicolaeStoicadeHa eg,dintr-unmanuscrisr masdelasfritulvie ii
saledinanul1829(Telegu ,Ancua,1972,p.236).Spresfritulveaculuitrecut
s-au f cut s p turi care men ioneaz cteva date despre monument (Pesty,
Szreny, II, p. 305).
Biserica m n stirii Mraconia, ridicat la 2 km de malul Dun rii, a avut
planul triconc, asem n tor bisericilor de la Sirinia i Vodi a. Monumentul se
pare c avealungimeade1,23mcuunpronaosngust,dincaresedezvoltan
prelungireasa,cuaceeail ime,navabisericii,flancat dedou absidelaterale
cutraseusemicircular,attlainteriorctilaexterior.Spa iulesticsenchidea
printr-o absid semicircular ,ntr-unmodceaduceizbitorcubisericam n stirii
Sirinia (Fig 8B).
Biserica era ncununat de o turl deasupra navei i o alta mai scund
deasuprapronaosului.Picturacarempodobeapere iidinzideranc vizibil pe
la anul 1800,dup consemn rileluiStoicadeHa eg(Telegu ,Ancua,p.236).
Tradi ia local , consemnat de acelai harnic istoriograf b n ean, atribuia
ridicarea m n stirii c lug rilor srbi refugia i din Kosovo la finele veacului al
XIV-lea. Ea a fost preluat i n istoriografia srbeasc contemporan (M.
Iovanovi, 2000, p.181). Analogiile de plan pledeaz pentru o ridicare a
monumentuluincursulveaculuialXV-lea,poatenprimasajum tate( eicu,
2003, p.123). Defterele turceti men ioneaz , la mijlocul secolului al XVI-lea,
satele Dubova i Ogradena, pustiite ntre anii 19-179 din vecin tatea
m n stirii(Engel,1996,p.9,98).Distrugeream n stiriiaavutlocnurmaunei
incursiuni devastatoare din anul 1788 (Telegu , Ancua, 1972, p.237;
Mureianu, 1976, p.81-8;Iovanovi,2000,p.181-182; Rusu, 2000, p.179).
81

Romnia,c.Dubova,j.Mehedin i
OROVA
Conventul franciscan
Aez mntulfranciscandelaOrovaaf cutpartedincustodiaBulgaria,
al turi de cele de la Caransebe, Severin, Cuieti i Chery. Geneza sa, ca i
celorlaltesediifranciscanedinBanatuldeSud,seleag depoliticamilitar i
confesional aregeluiLudovicIdelasfrituldeceniuluialapteleaalsecolului
al XIV-lea, care au dus la crearea Banatului Bulgariei (Holban, 1981, p. 17217;Dujev,197,p.1;Achim,1996,p.398-399).Dinaceast perspectiv saopinatc aez mntulfranciscandelaOrovaafostridicatdejananul1366,
elfiindcontemporancuceldinVidin,imediatdup apari iaBanatuluiBulgariei
(Karcsonyi,192,p.131).ActivitateabanuluiBenedictHimfyiafrateluis u
Petru n repararea cet ii Orova poate s fie legat , dup opinia mea, de
ridicareaconventuluidelaOrova.Easenscrie,dup remarcaluiKoszta,ntre
cele ase m n stiri ale franciscanilor observan i, din totalul de zece m n stiri
careaufostfondatedensuiregeleLudovicIntre1366-1368 (Koszta, 2000, p.
66).ActulregeluiSigismunddeLuxemburgdindecembrie128,carevines
confirme,separe,odona iemaivechearegeluiLudovicI,nt reaprivilegiile
ordinului franciscan din Caransebe, Orova, Chery i Ha eg. (Fermendin,
1892, p. 127-130; Suciu, Constantinescu, I, 1980, p. 88). Confirmarea acestora
se reg sete n actul papal din 133, unde aez mntul franciscan din Orova
aparemen ionat(Fermendin,1892,p.139-140). S-apresupusc acestclaustru
franciscan de la Orova a fost distrus i ruinat de atacurile turceti, ntr-un
momentanterioranului116(Karcsonyi,III,192p.131;Rusu,2000,p.200;
Romhny,2000,p.9).
Orova,j.Mehedin i
OROSLANOS
M n stirea Oroslanos este situat n col ul nord-vestic al Banatului,
delimitat de apele Mureului, Tisei i Aranc i, spa iu n care se reg sesc i
m n stirile Pordeanu, Kanisa i Szreg. Numele este legat de un element
cunoscutifrecventutilizatalsimbolisticiimedievale.Leul,ap rutnvisullui
Chanadinus naintea luptei cu Ahtum, este ntr-o conexiune direct cu forma
numeluim n stirii(Chanadinus castrametatus est ad quendam montem quem
postea Orozlanos nuncupavit apparuit ei in sompnis forma leonis; SRH, II, p.
91).Apari iaacestuiaez mntmonahalestelegat deconflictuldintreducele
AchtumiregeletefanI,evenimentpetrecutncursulanului1028,dup unele
opinii,sauchiarn anii 1003-100,dup al ii(Gyrffy,I3, 1987, p. 836; Onciul,
1968, p. 584-585; Madgearu, 1993, p. 9; Pop, 1996, p. 128;).
M n stireaafostridicat imediatdup victoriaob inut deChanadinus i
otileregalemaghiareasupraduceluiAchtumnanul1028. Chanadinus a zidit
m n stirea nchinat Sfntului mucenic Gheorghe pe dealul unde s-a rugat i
82

unde a primit mesajul divin sub chipul unui leu (.. in Orozlanos ubi
monasterium in honore beati Georgii martiris edificabant, SRH, II, p. 493).
Tradi iaistoric ,consemnat nVia a Sfntului Gerard,ap stratoinforma ie
important privitoare la apartenen a confesional a m n stirii n veacul al XIlea. Egumenul m n stirii Sfntu Ioan Boteztorul din Cenad mpreun cu
c lug rii greci de acolo au fost muta i la Orozlanos (Grecum abbatem cum
monachis suis transtulit in Orozlanos; SRH, II, p. 493).
Numele m n stirii, ce semnific leu n limba maghiar , se leag de un
element reprezentativ al simbolisticii din sec. X-XIII. Pornind de la informa ii
din chestionareistoricedelaPestyFr.,cemen ionauprezen aunorleisculpta i
monumentali n zona ruinelor, ori a unor lei sculpta i pe pl ci masive de
marmur , s-a dovedit c aceste reprezent ri sunt ntr-o conexiune direct cu
numelem n stiriimedievale Orozlanos(Takacs,199,p.7iurm.cudiscu ia
purtat nistoriografiamaghiar nleg tur cuaceast chestiune).
M n stireaOrozlanos,cunceputurinprimeledeceniialeveaculuialXIleasenscrienirulaez rilormonahalealetradi ieir s ritenedinspa iulsudestic al regatului arpadian, i care s-au men inut pn n prima jum tate a
veacului al XII-lea. M n stirea din Orozlanos a ajuns, probabil, la nceputul
veacului al XIII-leanminilec lug rilorbenedictini(Moravcsik,1970,p.115;
idem, 1967, p. 331). Documentele de la mijlocul aceluiai secol, din 127 i
126, men ioneaz Wruzlarusmonustura ntre st pnirile nobililor de Cenad
(Gyrffy,I3, 1987, p. 865 , KMTL, p. 508). Scrisoarea regelui Bella al IV-lea din
17 decembrie 1256 confirm n elegerea convenit ntre cele dou ramuri ale
nobililor de Cenad prin care-i mpart domeniile i m n stirile familiei (s
stpneasc mpr ind n dou pr i egale ntre fiii i nepo ii lui Clement banul,
pe de o parte i nepo ii comitelui Waffa, pe de alt parte, mnstirea Kanisa, cu
toate satele ce in de ea, precum i o alt mnstire, cu numele Kemenche, tot
mpreun cu toate folosin ele sale. Iar mnstirea numit Orozlanus a spus s
fie comun ntregului lor neam, DIR, C, XIII, II, p. 23). Lipsesc informa ii
despresoartaacesteiancursulaceluiveac,acteledin1337i130aumen ionat
doar possesio Orozlanus (Ortvay, 1896, p. 51). Ea s-a g sit n st pnirea
arhiepiscopuluide Strigoniuia f cut obiectulpartajului,mpreun cumoiile
Pordeanu i Monosturkanisa, decis n anul 130 (DIR, C, XIV, III, p. 1).
Dreptuldepatronatasuprabisericilorim n stiriloraudeciss -lfoloseasc n
comun (ius antem patronatus in omnibus monasteriis ipsorum et ecclesiis
existentes, similiter equaliter comissent possidendum, Ortvay, 1896, p. 55).
Descoperiri arheologice din anii 1901-1903 la Banatsko Arandjelovac au
identificatmorminteavndcainventarfunerarpodoabe,sc ri edeaimonede
de la regele Solomon (1063-107)iLadislauI (1077-1095) Stanojev, 1989, p.
14-15; Stari Orozlanos esteozon situat laNVactualeiaez ri,iartoponimul
Monostor delimiteaz o zon agricol din sat. Erdelianovi, 1992, p. 261-262.
Juhsz amintete de s p turile f cute la finele veacului al XIX-lea cnd s-au
identificat morminte, funda ii de ziduri i chiar resturile unei ambarca iuni
83

(Juhsz, 1927, p. 66). Cercet rile de teren din anul 1993 ale arheologilor M
Giri iN.Starojevauidentificatla periferia satuluiMaidan,aflatpe hotar cu
Banatsko Arandjelovac, n locul cu nume semnificativ Kilisa, o zon cu ruine
care au atribuit-o m n stirii medievale. Pe o movil nalt de 3 m i cu
diametrul de 60-70 m s-aug sitresturide ziduridinc r mid imortar, igle,
apreciindc bisericaarfi avutcirca30/1m(Giri,1998,p.11).Cercet rile
sistematice ini iate n anul 200 de Zvonimir Nedelkovi i continuate n anii
2005-2006 vor oferi cu siguran o documenta ie important cu privire la
bisericile medievale i la m n stirea de la Orozlanos din sec. al X-lea. S-au
identificat pn la momentul actual de c tre Z. Nedelkovi funda ii a trei
biserici din perioada secolelor XII-XV.Pn lafinalizareadosaruluiarheologic
se cuvin re inute informa iile despre starea ruinelor de la Orozlanos din
chestionarul lui Pesty Friges din 1864 ce aveau surse orale mai vechi. Cetatea
Orozlanos a avut un plan rectangular iar por ile bastionului principal erau
placate cu pl ci de marmur cu lei sculpta i (Takacs, 1993, p. 9). Serbia,
Maidan

OSTROVAi UDNIJE
M n stirea Ostrova i Udnije apare consemnat sub aceast form n
documenteleotomanedinanii167i179,pemalulMureului,lng Radna.
Easeafla,dup cumsugereaz numeledeOstrov,peoinsul aMureului.n
defterul din 167 m n stirea Ostrova i Udnije ap rea nscris cu trei vii, din
care dou lng Radna i una lng Cladova, o moar cu o roat la apa
Mureuluiiofnea de30dec ru e,bunuripentrucareafostevaluat odare
de 600de accela visteria otoman (Fodor, 1997, p. 327). Defterul din 1579 a
reconfirmataceast situa iematerial (Fodor,1997,p.333-33).Nucunoatem
alteinforma iidespreaceast m n stireortodox delaMure.
Radna, j. Arad
PARTO
M n stireaSfin ii Arhangheli
Satul Parto este aezat pe malul Brzavei la circa 0 km sud-vest de
Timioara.Sistematiz rile moderne aumodificattopografiamedieval a zonei,
unde toponimul Sat Btrn,de pe maluldrept alrului,localizeaz vatra unui
satmedieval.Bisericaactual am n stiriiParto,cuhramulAdormirea Maicii
Domnuluiafostzidit ntreanii170-173nformespecificebarocului(Rusu,
2000, p. 200).
Deftereleotomanemen ionaunanii166-167m n stireaPartocutrei
c lug ri (Ziroevi, 198, p. 160). Aceleai surse istorice din anii 1569-1579
aveau n eviden m n stirea i satul pustiit cu acelai nume (Engel, 1996, p.
84

10).Onsemnarepeocartedecultdin171,d ruit m n stiriiParto,aduceo


confirmare a faptului c m n stirea, ini ial, era nchinat Sfin ilor Arhangheli
Mihail i Gavril (Szentklray,1908,p.9;Zeremski,1907,p.;Mete,1936,
p.22;Mureianu,1976,p.10-105). Catastiful de mile al Patriarhiei din Ipec
consemnapeegumenulm n stiriinanul1666(Suciu,Constantinescu,1980,p.
141). Documentul adesea invocat, Conscrip ia mnstirilor bn ene, din 1775,
pelng informa iileprivindstareaeconomic aaez mntuluiidateledespre
cei apte clerici, men iona, n privin a fond rii, anul 1623 (Suciu,
Constantinescu, 1980, I, p. 344-346). Cercetarea arheologic n-a adus
informa iile ateptate despre monumentul de cult din secolele XV-XVI.
Mormintele identificate i materialul arheologic descoperit sunt lipsite de
relevan n cazul de fa (Munteanu, 1978, p. 718-726; eadem, 1980, p. 745757). Istoriografiamaghiar delasfritulsecoluluiXIXinceputulsecolului
XXcaiistoriografiasrbeasc dinaceeaiperioad aufixatmomentulzidirii
m n stirii n veacul al XV-lea de c tre despotul Ioan Brancovici (Zeremski,
1907, p. ; n anul 171; Szentklray, 1908, p.9; n anul 171; Radonitch,
1919a, p.; Petkovi, 190, p. 22; Jovanovi, 2000, p. 163). ntlnim i n
cazul Parto o situa ie complex n privin a configura iei i evolu iei
confesionale a zonei n secolele XIV-XVI, aa cum se reg sete i pentru alte
zonedinCmpiaBanatului.Documentelepapaledinanii1333-1335 consemnau
la Parto o parohie catolic (Suciu, II, 1967, p. 27). Informa iile lacunare din
surseleistorice,ndeosebinprivin asitua ieiconfesionale,facextremdedificil
deurm ritevolu iaacestuifenomenistoric.
Parto,j.Timi
PODPORANI
M n stireaSfntu Ioan
Defterul din 179 consemna, f r alte preciz ri, m n stirea cu hramul
Sfntu Ioan din nahia Vre ului (Semliug). Ea a fost identificat de c tre
Engel Pl pe cursul inferior al Caraului, n apropiere de Podporani. (Engel,
1996,p.13).SatulPodporaniesteconsemnatnaceleaisurseotomanenanii
1554-179 (Engel, 1996, p.107). Conscrip ia austriac din anii 1771-1772
documenteaz laPodporanio locuiresrbeasc (Groza,2002,p.18-19).Tradi ia
local ap stratamintireauneivechibisericipelocul rkvine ilaGuzaina, vatra
vecheasatului.Popovi,19,p.1;Erdelianovi,1992,p.200.
Serbia, Podporany
PORDEANU
Documentele de cancelarie au p strat pu ine informa ii despre aba ia
Pordean, al c rei hram, ordin c lug resc i patronat au r mas necunoscute.
Numele m n stirii provine cu siguran dintr-un antroponim, aa cum o
confirm formelesubcareestecunoscut :Paradamunustura, Paradamonustura
ori Paradamonostura (Juhsz, 1927, p. 187). Ea apare ntia oar sub
85

toponimicul Paradamumustura nactuldin17decembrie126,princareregele


Bela al IV-lea a nt rit mp r irea moiilor ntre membrii familiei nobiliare de
Cenad (DIR,C, XIII, II, 1251-1300, p. 21; Gyrffy, I3, 1987, p. 867). Un
documentulteriordin26mai128vines confirmeoremp r ireadomeniului
nobililor de Cenad, n care Paradamunustura este confirmat ntre moiile
st pnite de Toma, fiul lui Pancra iu (DIR, C,XIII, II, 1251-1300, p. 275).
Aba iaPordeanuafostunadinmultelebisericiim n stiriridicatenzon de
nobiliideCenad,cumoconfirm dealtminteriidocumentuldin128.Afosto
m n stirefamilial careafostdistrus ,probabil,ncursulrevoltelor cumane din
anul1280,cndafostucisiLadislau,frateledinspremam alcomiteluiToma
de Cenad (DIR, C, XIII, II, 1251-1300, p. 275). Documentele ulterioare din anii
1337 i 1360 atest doar satul mp r it ntre ramurile acestei familii (Juhsz,
1927,p.189).MoiaPordeanuafostmp r it ndou p r iegale,nanul1337,
ntre arhiepiscopul de Strigoniu i fiii fra ilor s i, pe de o parte i magistrul
Dimitriecufiiiacestuia(Ortvay,1896,p.2item possessionem Pardan vocata
in duas partes egaless divisissent).Eiauconvenitprinacelaiactc dreptul
de patronat asupra tuturor mnstirilor i bisericilor n fiin s-l
stpneasc deopotriv(DIR,C,XIV,III,p.18).Ruinelebisericiiromanicea
m n stirii Pordeanu se mai puteau vedea pn n anii 18 i 1866 (Juhsz,
1927, p. 188; Borovszky, Torontal,p.383;Csnky,I,1890,p.701Matei,1973,
p. 312; Gyrffy, I3, 1987, p. 867; Rusu, 2000, p. 210; Hervay, 2001, p. 545
inclus nrndullocurilorcum n stirebenedictin ,f r oatestaredocumentar
aabateluioriac lug rilor).
Romnia,Pordeanu (Pardani),j.Timi
REMETEA LUNC
Satul este cunoscut trziu, la nceputul secolului al XVI-lea. Sursele
otomane confirm existen a sa ntre anii 1-179 n nahia M n tur.(Engel,
1996, p. 11; pentru consemn rile documentare mai vechi, Milleker, 191, p.
232).
Toponimul p streaz sigur urma unui aez mnt monahal de la
nceputurileEvuluiMediu,cuosoart necunoscut .
REMETEA MARE
M n stireaSfntu Gheorghe
Documentele otomane au nscris existen a unei m n stiri cu hramul
Sfntu Gheorghe n intervalul 169-1579 (Engel, 1996, p. 133-134).
Aez mntulmonahalortodoxdinnahiaTimiuluiafostlocalizatdeEngelPl
n hotarul satului Remetea Mare. n documentul din 166/167 m n stirea
Sfntu Gheorgheeranscris cutreicase,dincareunadec lug riiaveaun
venit estimat la 0 de acce (Ziroevi, 198, p. 101). Pe malul sudic al Beg i,
foarte aproape de albia rului, se ridic o movil cu urme de ziduri i de
morminte distruse care m soar pe axe circa 60 m/70 m. Locul numit Cetate
86

este situat la circa 1 km sud-vestdesatnluncaruluiBega,undeamidentificat,


ncercet riledeterendin2noiembrie200,ruinauneim n stiricuziduridin
c r mid . n extremitatea vestic a ruinelor s-a aflat o necropol . Ceramica
g sit aicipoatefiatribuit sec.XV-XVI.Sepoatenc observaurmaunuian
ivalpemargineadeestazoneicuruine,pn sprealbiaBeg i.Estedificilde
precizatdac apar inem n stiriimedievale,locuiriihalsttatienedinaceeaizon
sauesteoamenajarerecent .
Romnia,Remetea Mare,j.Timi
REMETHE
Un documentdin180 semnala o aezare Remethe, ce poate s indice
prezen aunuiaez mntmonahal.Afostpozi ionat nzonadintreSaravalei
Firiteaz (Csnki, I, 1890, p. 701). Tradi ia local a p strat amintirea unui
aez mntmonahallaSaravale,pemalulruluiAranca.G.Cotomanaatribuit
ruinele de pe marginea estic a satului unei str vechi m n stiri din Banat
(Cotoman, 1936,p.298).PemalulnaltalruluiArancasevedeaunc nanul
193ziduriiurmeleadou construc iiatribuiteuneibiserici(10/m),precum
iauneicaseparohiale(17/7m).Acumsemaiv d,spremalulrului,urmele
unuicimitiriceramic medieval (sec.XIV-XV).
Romnia,c.Saravale,j.Timi
ROHONCHA
M n stireacatolic Rohonchafostlocalizat lanorddeSatuMareila
estdePeriam,pemalulsudicalMureului(Karcsonyi,1892,p.8idem,190,
p. 83-8; Juhsz, 1927, p. 88; Gyrffy, I3, 868; Kovts, 1907, p. 69; Engel,
1996, p. 11 satul Rahona din nahia Felnacului atestat n defeterele din anii
1554-179; Rusu, 2000, p.19). Numele sub care apare n documentele
medievale este scris n forme diferite: Ronsa; Rohuncha, Rohonca, Rehnuda,
Godnucha (Ortvay, 1892, p. 17). M n stirea, probabil benedictin , a fost un
aez mnt monahal important de pe valea Mureului n prima jum tate a
veacului al XIII-lea(Karcsonyi,1892,p.2-;Juhsz,1927,p.88-91;Gyrffy,
I3, 1987, p. 868). Ea apare n lumina documentelor scrise ntr-un act din anul
1232, prin care regele Andrei al II-lea a restituit comitelui Nicolae Chak mai
multe moii confiscate de fiul s u Bela. ntre moiile d ruite din comitatul
Cenadseaflamoiaterra Jara, ce senvecinaicusateleSceploc, Zoth, Suran
locuite de supuii m n stirii Rohancha (Roarcensis Ecclesie; DIR, C, XI, XII,
XIII, I, 1075-120, p. 396; 262). n n elegerea convenit n anul 1233 ntre
regele Andrei al II-leailegatulpapalIacobdePreneste, cu privire la veniturile
s rii,m n stiriiRohoncha(ecclesia de Ronsa)ireveneaimpresionantacantitate
de 4000 bolovani de sare (DIR, C, XI, XII, XIII, I, 1075-1250, p. 399). Istoria
m n stirii, fondat probabil la finele veacului al XII-lea, s-a derulat n prima
jum tate a veaculuialXIII-lea nstrns leg tur cuaceea afamilieinobililor
Chak,careaupatronataceast m n stire.Actelesuccesoralerepetate,ntocmite
87

de comitele Nicolae Chaak n favoarea fiilor s i n deceniul al patrulea al


secoluluiXIII,aducinforma iiesen ialepentruaceast m n stire(Karcsonyi,
1892, p. 3-6; Juhsz, 1927, p. 90-91). Astfel din actul din 1239 cunoatem c
m n stirea avea hramul Sfntu Mihail i nt rea cu sigiliul m n stirii
documentul eliberat (Juhsz,1927,p.220,fig.2cusigiliulm n stiriidinanul
1239).Documentulmaisusmen ionat,dinanul1239,careconfirmaon elegere
ntrev duvacomiteluiNicolaeChakifiulntin scutalcomitelui,dovedete
c m n stirea Rahoncha era i loc de adeverire (Juhsz, 1927, p. 220).
Documentele p strate nu aduc m rturii despre ordinul c ruia i apar inea
m n stirea,eancetnds fiemen ionat dup anul121,ceeaceasugeratc ea
i-ancetatactivitateadup invaziamongol .Actelepapaledinanii 1333-1335
amintescnumaibisericaparohial dinRahoncha,iarsatulesteconsemnatnanii
13i103cuocaziaunornoidona iif cutederegalitate(Csnki,I,1890,p.
702;Juhsz,1927,p.9;David,197,p.8;Hervay,2001,p.3inclus ntre
m n stirile benedictine abatiale, f r men ionarea documentar a ordinului).
Ruinele unui monument de cult s-aup stratpn prinanii1987-1988 pe malul
Mureului, la circa 1, km de Periam-port, cnd au fost distruse. Ele au fost
atribuite de Zs. Heitel m n stirii Rahonca (Heitel, 2001, p. 27). Informa iile
dindocumenteleotomaneiruineledelaPeriamarpledapentrulocalizareaaici
a m n stirii Rahonca (Karcsonyi, 1892, p. 7-8; idem, 190, p. 8; Csnki, I,
1890,p.702;Kovts,1907,p.69;Romhny,2000,p.2-53).
Romnia,Satu Mare, j. Arad
RUDNA
M n stireaSfntu Dimitrie
SatulRudnaesteamplasatpecursulinferioralTimiului,pemalulnordic
alacestuia,caiModo,situatdealtfelnudepartedeRudna.Defteruldin179
nscria m n stirea cu hramul Sfntu Dimitrie, din nahia Ciacova, care a fost
localizat laRudna(Engel,1996,p.133).Ruineleunuimonumentp stratpeun
grindnaltalTimiului,situatnalbiarului,ofer unreperpentruidentificarea
m n stirii.(Ilieiu, III, p. 534-3).Multentreb rilegatedectitoriim n stirii,
demomentulapari ieiacesteiaimaialesdesitua iaetno-confesional azonei
nsec.XIV-XVIr mnf r r spunsdatorit caracteruluilacunaralinforma iilor
istorice. Aici, la Rudna, n anii 1333-133 a existat o parohie catolic care a
f cutpartedinarhidiaconatuldeTimi.(DIR,C,XIV,III,p.229,22;Borovszky,
Torontal,1911,p.110).Dou diplome,din112i129,amintescmoiaRudna
nposesiunenobiliar (Ortvay,IV,1896,p.286). Defterele din anii 1554-1579
au consemnat satul Rudna.(Engel, 1996, p. 115).
Romnia,Rudna,j.Timi
SAGIO
Aba iaSfntu Petru

88

M n stirea Sagio a fost inclus ntre aez mintele fondare de ordinul


premonstratens,f r aaveans ocertitudinenaceast privin (Koszta,2000,
p. 60; KMTL, p. 558).
Existen a acestei m n stiri catolice este confirmat de o singur surs
istoric .ActulemisdecapitluldinCenadnanul1320amen ionatm n stirea
nchinat Sfntului Apostol Petru de pe moia Zagio (Zagio, in qua est, in
honorem Sancti Petri Apostoli monasterium). Moia Zagio, mpreun cu
Thidbay, Moraz, Verebe i Tenised, din comitatul Timi, erau posesiuni
ereditare ale magistrului Mihail (Juhsz, 1927, p. 222). M n stirea a fost
patronat deofamilie,f r s cunoatemordinulc lug rescilocalizareaeimai
exact n spa iul comitatului Timi. Geografiile istorice consacrate Banatului
medieval au localizat aba ia Sagio la Soca (Szka), (Csnki, II, 189, p.62;
Milleker, 1915, p. 238; Ortvay, 1892, p. 471). Alte opinii au propus identificarea
eilaOpati a,al iinapropieredeSngeorgeoriundevanzonaVoitegului,pe
malulstngalBrzavei.Karcsonyi,190,p.87;Kovts,1907,p.72-73ntre
Voiteg i Ciacova; Juhsz, 1927, p. 213. Cercet rile noastre de teren n valea
Brzavei n-au putut identifica loca ia m n stirii, a c rei amintire a disp rut
completdinmemoriacolectiv darnicintoponimien-al saturme.
SASWAR
Existen aacesteiaba iicatolice,alc reiordinmonahalipatronatr mn
necunoscute,esteconsemnatnumaincunoscutadiplom as riidat deregele
Andrei al II-leananul1233.Bisericam n stiriiaprimitodanieregal omiede
bolovani de sare (ecclesia de Xassuar mille; DIR, C, XI, XII, XIII, I, 10751250, p.00).Soartam n stiriir mnenecunoscut ,distrus probabil,ncursul
veacului al XIII-lea, deoarece documentele papale din anii 1333-1334 amintesc
o biseric parohial (Juhsz, 1927, p.1; Ortvay, 189, p. 7-7). Pu ine
informa iidinsecolulalXV-leamen ioneaz pia atrguluidinSaswarntr-un
schimbcutrgulCherynanul1,iarspresfritulveaculuimaiaparentr-un
act din 190 (Ortvay, 1892, p. 7; Juhsz, 1927, p. 210). Actul din 27 iunie
129, care vorbete de refacerea hotarelor moiei Giarmata, amintete de un
drum numit de Sasvar (via que dicitur de Seeswartha; Ortvay, 1896, p.619).
Pornind de la aceast informa ie m n stirea a fost localizat n apropiere de
Remetea spre dealul uoara (Ortvay, 1892, p. 76; Juhsz, 1927, p. 209;
Milleker, 191, p. 236). Juhsz amintete, f r multe detalii, c funda iile
bisericii au fost identificate de Eugen Szentklray (Juhsz, 1927, p. 211).
Defterele turceti din anii 1-179 confirm existen a satului avar, din
nahia Timioarei, unde trebuie c utat i m n stirea (Engel, 1996, p. 118,
localizat la Remetea Mare; Kovts, 1907, p. 72 localizat ntre Giroda i
Remetea Mare; Csnki, II, 189, p. 21; Karcsonyi, 190, p. 86; Borovszky,
Temes,p.11,cuaceeailocalizarelaRemeteaMare).
M n stireaS RACA veziEMLACUMIC
89

SNGEORGE
M n stireaSfntu Gheorghe
Aez mntul monahal cu hramul Sfntu Gheorghe este situat pe cursul
mijlociualBrzavei,ntr-ozon mp durit dincmpiaG taiei.Esteamplasat
la marginea estic a satului actual M n stire i la circa 2 km est de satul
Sngeorge. Biserica actual , cu o arhitectur baroc , este plasat n interiorul
unuiansambludechiliiiconstruc iianexe,careonchidntr-un careu cu plan
dreptunghiular. Planimetric, acestea se grupeaz pelaturiledenord,sudivest
alebisericii,ntimpcefrontulesticalm n stiriiestenchisprintr-un zid (Fig.
20).Bisericabaroc afostconstruit ntreanii1793-1799,dup opiniadoamnei
Ziroevi, peste temeliile bisericii medievale a m n stirii Sfntu Gheorghe
(Ziroevi,198,p.182).Surseleotomanefacdovadaexisten eim n stiriiSfntu
Gheorghe la mijlocul secolului al XVI-lea.Eaaavutnanii166-1567 numai
doic lug ri,pentrucantreanii179-180s fieconsemna idejapatru c lug ri
(Ziroevi, 198, p.18; Engel,1996, p.12 Sing'rg manastir). Informa iile
despre m n stire sunt pu ine i sumare. Astfel, n catastiful de mile al
PatriarhieidelaIpekdin1660,egumenulIosifdelaSngeorgeaparentreceice
auf cutdona ii(Suciu,Constantinescu,I,1980,p.1).Tradi iaconsemnat n
conscrip ia m n stirilor b n ene din 177, fixa data ntemeierii m n stirii
Sngeorge n anul 1623 (Suciu, Constantinescu, I, 1980, p.36). Ctitoria
m n stiriiesteatribuit despotuluisrbIoanBrankovi(Zeremski,1907,p.132;
Radonitch,1919,p.110;Petkovi,190,p.112).NicolaeTincuVelia,relund
informa iidin veacul al XVIII-lea, a sus inut originea romneasc a m n stirii
medievaleSngeorge(Velia,186,p.6).Momentulconstruirii bisericii a fost
fixat la sfritul secolului al XV-lea, sau ntre anii 101-1503 (Borovszky,
Temes, p. 76; Zeremski, 1907, p. 132; Szentklray, 1908, p.1; Mete, 1936,
p.207-208;Petkovi,190,p.103;Jovanovi,2000,p.87-88). Documentele de
cancelarie men ioneaz satul (villa Sanctus Georgius) n anul 1319, iar listele
parohiilor catolice din anii 1333-133 la Sngeorge, au consemnat o parohie
catolic (Gyrffy, III, p. 9, ceea ce presupune existen a aici a unei biserici
nchinat Sfntului mucenic Gheorghe). Cultul pentru Sfntu Gheorghe,
perpetuat n credin a i tradi ia local pn n veacul al XV-lea, ori nceputul
veaculuiurm tor,sereg setenhramulm n stiriiortodoxeridicatenaceast
perioad delafineleveaculuialXV-lea.
Cercet riledinanul200,pecarele-amntreprinscuocazialucr rilorde
restaurare,auidentificatungrupde6morminte,f r inventarioparteaunei
construc iidinlemncepoatefidatat pebazaceramiciiiauneimonededela
Rudolf al V-lea (1575-1602) la finele veacului al XVI-lea. eicu,200,p.18.
Romnia,Sngeorge,c.G taia,j- Timi

90

SIRINIA
M n stireaSfntu Nicolae
Sirinia este un afluent micu al Dun rii, care se vars n Depresiunea
Liubcova,la vestde aez rile Cozla iDrencova.Ea apareconsemnat nanii
1569-1573 (Manasitr i Sirinya, Isveti Niqola)ndeftereleotomane(Engel,1996,
p.128).Satulcuacelainumeerapustiitnanul1,dareraumen ionatenjur
sateleDrencova,BerzascaiDebeliLug,lanord, pe un drum spre Depresiunea
Alm jului (Engel, 1996, p.29;;8). Nu cunoatem alte informa ii istorice
despre m n stirea Sirinia n cursul Evului Mediu, ori n perioada premodern .
Cercetareaarheologic aidentificatplanulbisericiim n stiriip stratla nivelul
funda iilor. Ea avut un plan triconc cu dimensiunile de 1/9 m.(Fig. 8C).
Pronaosul trapezoidal avea dimensiunile interne de ,80/,10/,0 m i era
desp r itprintr-undecrodeabsidelelateralealenavei.Navabisericiiaavuto
nc pere dreptunghiular , cu dimensiunile de /3,80 m flancat de abside
semicircularepelaturadesudinord.Absidaaltaruluiaavutoform identic ,
semicircular la interior ct i la exterior, unit prin dou firide laterale de
spa iul navei. Aezarea perechii de pilatri, din vestul navei direct pe frontul
esticalpronaosului,adeterminatapari iaunuispa iuidenticceluicreatnfa a
altarului.Turlaridicat deasupratraveeiicentraleanaveiaavutundiametrude
circa 3 m i ea se sprijinea pe arcele care uneau pilatrii care flancau absidele
lateralealenavei.Observa iilereferitoarelaconstruc iabisericiirelev faptulc
s-au utilizat de c lug rii constructori resursele imediate, oferite de o zon
calcaroas cumestevaleaSiriniei.Funda iaizidurileaufostconstruitedinroc
de calcar cioplit , n timp ce pentru bol i i pentru tamburul turlei s-a folosit
travertin,aflatnimediatavecin tate,spreCozla.Bol arit ia idintravertin,cu
dimensiuni cuprinse ntre 0,0/0,/0,1 m i 0,70/0,40/0,20, s-au g sit n
interiorul navei, provenind de la bol i i turl . Funda iile bisericii aveau o
adncime de 0,80 m i o grosime de 1,10 m. Cercetarea arheologic n-a
identificat materiale sensibile s ajute la o datare a monumentului, n timp ce
zona chiliilorinecropolaaur masnafaraperimetruluiinvestigatdinmotive
obiective. Momentul construc iei monumentului a fost propus pe baza
analogiilordeplan,ncursulsecoluluialXV-lea,posibilnprimasajum tate.
( eicu, 2003, p. 130). Biserica m n stirii Sirinia, cu planul s u triconc, se
nscrienseriabisericilorridicatesubinfluen acoliimoravedearhitectur pe
malulsudic alDun rii,nultimeledeceniiale veaculuialXIV-lea incursul
veacului urm tor. Documentele de cancelarie relev pentru prima jum tate a
veacului al XV-lea,nzonaDrencova,st pnirialenobililorromniNicolaede
Bizere i ale familiei Cerna (Pesty, Szreny, III, p. 61-63). n Depresiunea
Liubcova este men ionat la nceputul veacului al XV-lea un district romnesc
( eicu,1998,p.7-448).
Romnia,c.Berzasca,j.Cara-Severin
91

SREDITEAMIC
M n stireaSfin ii Arhangheli Mihail i Gavril
M n stireacuhramulSfin ii Arhangheli Mihail i GavrildelaSreditea
Mic este situat la circa 10 km nordest de Vre . Ctitorul m n stirii, dup
tradi ia srbeasc , ar fi Ioan Brankovi (Radonitch, p.-45). Nicolae Tincu
Veliaatribuiaromnilor,pebazatradi iei,ridicareaacestuiaez mntmonahal
(Tincu-Velia, 1865, p. 178-179;Mete,1936,p.213).M n stireadinSrediteaa
fostidentificat cum n stirea rna sau Qirna,atestat ndeftereleturcetidin
166/167 i pn n 179. (Ziroevi, 198, p. 188; Engel, 1996, p. 76). Ea a
avut n 166/167 un num r de trei c lug ri (Ziroevi, p.188). Informa iile
despreeasuntextremdesumarendeftereledintreanii169-179imaiapoin
catastiful de mile al Patriarhiei din Ipek din anii 1660 i 1666. (Suciu,
Constantinescu, I, 1980, p. 1). ntr-un document din 1775, Conscrip ia
mnstirilor bn ene, din eparhia Vre ului, aez mintele monahale de la
SrediteiMesiciaparlaolalt ,specificndu-seanul1623cadat antemeierii
lor(Suciu,Constantinescu,I,p.3).M n stireaortodox delaSrediteafost
desfiin at , al turide alte m n stiri b n ene,n anul1777, din ordinul Mariei
Tereza (Szentklray, 1908, p. 6; Mete, 1936, p. 213). Distrugerea m n stirii
medievaleseleag deatacurileturcetidinanul1788,earuinndu-se cu vremea,
asemeneamultoraltorm n stirib n enedinaceeaiepoc .Momentulapari iei
monumentului,structuraplanimetric ,nabsen acercet rilorarheologicer mn
complet necunoscute. Documentele de cancelarie din a doua jum tate a
secolului al XIV-lea i nceputul secolului al XV-lea men ioneaz informa ii
despreoaezareZerdahely,cepoatefiidentificat laSreditea(Pesty,Krass,
III, p. 268, 309; Engel, 1996, p. 127; eicu, 1998, p. 399. M n stirea a fost
ridicat nsecolulalXV-leasaulanceputulsecoluluialXVI-leantr-ozon de
locuire ortodox iromneasc (Zeremski,1907,p.;Szentklray,1908,p.6; Radonitch, 1919a, p. ; nscriu biserica disp rut n rndul m n stirilor
srbetidinBanat,atribuindctitorireaeidespotuluiIoanBrankovi la sfritul
secolului al XV-lea; Mete, 1936, p. 212-213; Petkovi, 190, p. 308;
Jovanovi,2000,p.).
Serbia, Sreditea Mic (MaloSredite)
SVINI A
M n stireaSfntu Nicolae
Aez mntul monahal din Clisura Dun rii, cu hramul Sfntu Nicolae,
este cunoscut doar din defterele otomane nintervalul169-1579 (Engel, 1996,
p. 13). n aceeai ani apare, n aceleai surse istorice, i satul Svini a cu
aez rile din vecin tate Tisovi a i Plavisevi a (Engel, 1996, p.11, 137).
CetateaSvini a,carecontrolaintrareanCazaneleDun rii, a jucat un rol extrem
de activn sistemuldefensivdun reann veaculal XV-lea (Pesty, 1878, II, p.

92

12; eicu, 2003 b, p. 126-130). Biserica m n stirii n-a fost identificat pe


teren,probabilc afostridicat lagurav iipruluiSvini a.
Romnia,Svini a,j.Mehedin i
SZREG
Aba iaSfntu Filip
Aba ia benedictin de la Szreg, aflat sub patronat regal, era nchinat
Sfntului Filip, cum apare n documentul din anul 1192 (Gyrffy, 1987, I3, p.
873;Juhsz,1927,p.23).Amplasat laextremitateavestic av iiMureului,nu
departedeconfluen acuTisa,eadeschideirulaba iilorbenedictinefondatede
regiiarpadienincursulveaculuialXII-leanspa iuldiocezeiCenadului.
nceputurilem n stiriiSzregaufostlegatedebisericabizantin ,sugerndu-se
faptul c ini ial ar fi putut s fie o m n stire basilit (Juhsz, 1927, p. 21-22;
Trognayer, 1980, p. 153). Regele Andrei al II-lea,ncunoscutadiplom as rii
din septembrie 1233, a conferit bisericii Sfntului Filip din Szreg numai o
cantitate de o mie bolovani de sare (Knauz, I, 1874, p. 294; DIR, C, XI, XII,
XIII, I, 1075-120,p.268).M n stireaapareimplicat ntr-un conflict pentru un
p mntnumitZobor. Documentul regelui Bela al IV-lea din 22 noiembrie 1239,
prin care s-a solu ionataceast disput ,aconsemnatcuacelprilejpeIacintus,
abatelem n stiriiSfntuFilipdeZeurug iconventulm n stirii(Juhsz,1927,
p.218,abbas Monasterii sancti Philippi de Zeurug abbas et conventus de
Zeurug). Abatele Leontinum al m n stirii Zewrwg aparentr-un act din 1247,
dup care se aterne t cerea izvoarelor istorice, dovada dispari iei aba iei
benedictine(Gyrffy,I3,p.873;Juhsz,1927,p.26nota10).M n stireaac zut
prad violen elorprovocatederevoltacumanilordin 1279-1282,dup caren-a
mai fost ref cut . Domeniul acesteia a revenit unei familii nobiliare, care
organizeaz acolo o parohie amintit n lista dijmelor papale din anul 1333
(Juhsz,1927, p. 26-27; Csnki,1890, I, p. 70; Borovszky, Torontal, p. 384;
David, 1974, p. 60; Hervay, 2001, p. 536-537; Trogmayer, 1995, p. 153-155;
Koszta, 2001, p. 2). Cercet rile arheologice de la Szreg au identificat lng
ruinele gotice, vizibile nc la suprafa , funda iile unei bisericu e romanice,
care nu poate identificat cubisericam n stiriiSzreg,datorit dimensiunilor
sale mici (Trogmayer, 1980, p. 155).
Ungaria, Szreg
EMLACUMIC
M n stireaIntrarea n biseric a Preasfintei Nsctoare de Dumnezeu
Aez mntul monahal de la emlacu Mic, amplasat pe valea rului
Moravi a,afostcelmaiadeseamen ionatnistoriografiab n ean subnumele
de Mnstirea Sraca, Mnstirea emliug, din cauza surselor istorice lacunare
a fost ncadrat cronologic din secolele XII-XIII pn n secolul al XV-lea
(Szentklray, 1908, p. 60-63; Pesty, Krass, II, 2, p. 176; Miloia, p. 85-93;
Vl duceanu, 197, p.10-11). Un document din anul 197 preciza c satul
93

emlac se numea i Moravi a (Pesty, Krass, IV, 1882, p. 293). Amplasarea


m n stirii n apropierea rului Moravi a, ct i numele satului, explic
consemnarea ei n izvoarele turceti din veacul al XVI-lea sub numele de
Mnstirea Moravi a. Defterele din anii 1566-167 aveau n eviden
m n stireaMoravi a,cudoic lug riiunvenitde200deacce(Ziroevi,198,
p. 13).Izvoareleturcetidinanii169-179atest aez mntulmonahalf r a
men ionahramulacestuia(Engel,1996,p.91).Statistica bisericilor din eparhia
Caransebeului din 1 ianuarie 177 a consemnat m n stirea sub numele
emlac cu hramul Intrarea n biseric a Preasfintei Nsctoare de Dumnezeu
(Suciu, Constantinescu, 1980, I, p. 221). Tradi ia din veacul al XVIII-lea,
potrivitaceleiaisurse,atribuiactitoriam n stiriidespo ilorsrbi.Datafond rii
acesteia,potrivittradi iei,afostanul1623aacumaparenconscrip iadinanul
177 (Suciu, Constantinescu, 1980, I, p. 3). M n stirea a fost desfiin at de
autorit ileimperialenanul1788,iarnanul1782aajunsnproprietateaunui
func ionar srb din Timioara (Szentklray, 1908, p. 62; Mete, 1936, p. 222;
Rusu,2000,p.2;Jovanovi,2000,p.1-156).
Bisericam n stiriidelaemlacuMicsenscrie,al turidem n stirilede
la Bazia, Mesici i Voilovi a, n irul extrem de restrns al monumentelor de
arhitectur ecleziastic b n ean , care au supravie uit vicisitudinilor epocii
moderne, ceea ce le confer dealtminteri o semnifica ie artistic i istoric
absolut special . Planul relev o structur unitar , compus dintr-o nav
flancat de dou spa ii dreptunghiulare i surmontat de o turl . Un pronaos
ngustnchidespa iulvesticalbisericii,ntimpcealtarulerarealizatsubforma
unei abside ample cu traseu semicircular (Fig. 5B). Biserica a avut dimensiunile
ini ialede1/8m,dincarenartexulm sura2,80/,0m,nava/8miabsida
altarului a avut diametrul de 4,50 m (Miloia, 1931, p. 94; Cantacuzino, 1974, p.
290-301).Celedou perechidepilatri,careflancheaz absideledepelaturade
nordisudanavei,sus inpepandantiviturlaoctogonal carencununeaz nava.
Spa iul dreptunghiular al pronaosului este flancat de dou perechi de pilatri
dispuipelaturadenordisudaacestuia(Fig.Bi20).Structuraplanimetric
amonumentului,cusolu iileadoptatelaacoperireaspa iilor,aufostdiscutate n
istoriografie din perspective diverse, care au plasat biserica n seria
monumentelorcuplannform decrucecubra elibereorimairecent,dup
opinia Terezei Sinigalia, o biseric cu transept (Sinigalia, 1998, p. 29). Pentru
ncadrareatipuluibisericiicuplanncrucegreac auoptat:Moisescu,2001,p.
186-187;Rusu,2000,p.2;Prvulescu,1998,p.11.Momentulconstruc iei
bisericii,ncondi iilencarecercetareaarheologic n-a oferit elemente certe de
datare, a fost stabilit la nceputul veacului al XV-lea sau la mijlocul aceluiai
veac (Cantacuzino, 1974, p. 308; Moisescu, 2001, p. 186; Sinigalia, 1998, p. 29,
la mijlocul secolului al XV-lea). Istoriografia pozitivist maghiar isrbeasc
delanceputulsecoluluialXIX-lea au adoptatoopinieasem n toarenprivin a
dat riimonumentului.Porninddelainforma iileoferitedeizvoarelediplomatice
maghiare, care confirmau st pnirea domeniului Erdsmolov (Vre ) n anul
94

18 de c tre despotul Gheorghe Brankovi, s-a atribuit ctitoria bisericii


m n stirii emlac de c tre feudalul srb n cursul veacului al XV-lea
(Szentklray,1908,p.61;Szntklaryi,1908,p.60-61; Zeremski, 1907, p. 45; iar
maiapoiRadonitch,1919,p.110;Petkovi,190,p.39; Iovanovi,2000,p.
1; Mete, 1936, p. 21). Se cuvine f cut precizarea c momentul zidirii
m n stirii n secolul al XV-lea i ctitorirea acestuia de c tre Gheorghe
Brankovi au fost stabilite printr-o confuzie sau printr-o apropiere for at ,
nefireasc , ntre aez rile Ersumlio, adic Vre i Mezeusumlio (emlacu
Mare) de pe valea Brzavei, situate la o distan de 3 km una de alta.
(Szentklray,1908,p.61;Miloia,1931,p.98;Sinigalia,1998,p.29).Celedou
aez ri, cu cet i proprii fiecare, au avut o evolu ie istoric distinct n cadrul
comitatuluiCara(Gyrffy,III,1987,p.93,Erdsumlio, p. 494, Mezeusumlio.
ncercarea de a fixa originea m n stirii n sec. XII-XIII, la Vl duceanu
bun oar , s-a bazat pe o alt confuzie documentar , atunci cnd a invocat
documentul din 1270, care amintete de fapt m n stirea augustinian
(Vl duceanu,197,p.13;cuaceleaiopiniipentrudatarensec.XIII:Dr gu ,
1976,p.267;Mureianu,1976,p.87).Sigurplanulbisericiim n stiriiMoravi a
de la emlac denot evidente leg turi cu arhitectura ecleziastic srbeasc . Ea
are similitudini cu monumentele de arhitectur de la m n stirea Voilovi a,
Mesici i cu biserica veche a m n stirii Zlati a (Mati, 1973, p. 171; eicu,
2003, p. 148-149). Originea acestui tip de plan al bisericii poate fi c utat i
reg sit la monumentele reprezentative ale colii srbeti de arhitectur din
Raka,laZia,StudenicaiMilievo(Moisescu,2001,p.187;Sinigalia,1987,p.
29.)
Romnia,emlacu Mic (Vrsomlyo),j.Timi
TIMIOARA
1. Conventul franciscan
Prezen aordinuluifranciscanlaTimioaraconfirmat dedocumentuldin
16ianuarie1323dincareafl mc Chanadin,fostprepositdeOradeaicomitele
capelei regelui Carol Robert a fost sfin it episcop la 16 iunie 1323 n biserica
Fericitului Ladislau a fra ilor predicatori din Timioara (DIR, C, XIV, II, p.
64).
2. Conventul dominican
Existen a unui aez mnt al ordinului dominican la Timioara a fost
confirmat n anul 1329 care era nchinat Sfintei Fecioare Maria dup cum
sugereaz informa ii din vremea lui Sigismund de Luxemburg (Rusu, 2000, p.
269; Romhny, 2000, p. 69). C lug rii dominicani oficiau serviciul divin n
aez mntul propriu n anul 13 (Petrovics, 2001, p. 6-7 atribuie f r
argumentepatronajulm n stiriidominicanedelaTimioara Sfntului Ladislau).
Romnia,Timioara,j.Timi

95

TOTHMONOSTOR
Numele m n stirii, cunoscut din documente din 106-109, aduce n
discu ie un aez mnt monahal din comitatul Timi, al c rui patronat i
ntemeietorinu-icunoatem(Csnki,II,189, p. 68; Milleker, 1915, p. 252). A
fost localizat la Horosg, (Banatsko Veliko Selo) lng Kikinda. Ea a fost
recentinclus nrndulm n stirilorbenedictinedinBanat,atestatenumaiprin
toponimie (Hervay, 2001, p. 547).
V R DIA
Dealul Chilii, cu numeroase urme arheologice, inclusiv a celui de-al
doilea castru roman de la V r dia, p streaz amintirea unui foarte vechi
aez mntmonahal,pecursulinferioralCaraului.Tradi iaistoric dinveacul
al XVIII-lea, preluat de istoricul b n ean Nicolae Tincu Velia, sus inea
existen a unui aez mnt monahal ortodox romnesc, foarte vechi, pe dealul
Chilii de la de la V r dia (Tincu Velia, 186, p. 179-183). Un document din
1797, invocat uneori de istoricii romni, pare s confirme pe Nicolae Tincu
Velia. Conscrip ia poporului de lege ortodox rsritean neunit din Eparhia
Vre ului, din anul 1797, document identificat de Silviu Anuichi la Sremski
Karlovici, men iona la V r dia o mic biseric cioplit ntr-o singur piatr ,
care ntmpl tor a fost g sit n anul 173 i care, dup spusele tuturor se
credeafifostom n stire(Munteanu,1983,p.237,nota2,coteledinarhivade
laSremskiKarlovici;Mureian,1976,p.72,invoc acelaidocument).Biserica
eraruinat lanceputulveaculuialXVIII-lea,pentruc aicis-auf cuts p turi,
n anul 17, pentru dezvelirea i l rgirea acesteia. Lucr rile au fost reluate i
finalizatenanul1773,cndbisericadepeChiliicuhramulAdormirea Maicii
Domnuluiafostsfin it .(TincuVelia,186,p.182-183). Biserica de pe Chilii
a fost acoperit de capela familiei Baici din V r dia n anul 1862 i de
extinderilef cutenanul1872,cndoparteal cauluirupestruafostamenajat
n cript a familiei Baici. (Milleker, 1889, p. 13; Mete, 1936, p. 224).
Cercetarea arheologic derulat pe platoul de la Chilii a consemnat pu ine
elemente din structura planimetric a bisericii i a chiliilor m n stirii. S-a
invocatpentrubiseric onav cuabsidelelateraleicualtaralungit(Munteanu,
1983, p. 232). Zidul, surprins n zona de sud-est, a fost lucrat din piatr de
calcar, iar pentru peretele nordic al monumentului s-a presupus, datorit
conforma ieiterenului,oamenajarecioplit nstncanativ (Munteanu,1983,p.
232). Chiliile s-au aflat amenajate pe peretele de sudal colinei, s pate n roca
calcaroas sub forma unor nie nguste, prev zute cu o firid . Ceramica
descoperit pe platou a constituit argumentul invocat pentru datarea bisericii
rupestredelaV r dialasfritulveaculuialXI-leainceputulsecoluluialXIIlea. (Munteanu, 1983, p. 234). Defterele otomane din anii 1554-1579
men ioneaz satulV r dia,nnahiaVre (Engel,1996,p.1).Aceleaisurse
otomane au luat n eviden , pentru anul 179, o m n stire cu hramul
Arhanghelului MihailnnahiaVre ului(Engel,1996,p.21-22). S-a propus
96

localizareaeinzonadelocuireromneasc dinjurulVre uluidec treEngel


Pl. Avnd n vedere tradi ia istoric , descoperirile arheologice, consider m
plauzibil identificaream n stiriiArhanghelul Mihail,atestat nanul179,
laV r diapedealulChilii.
Romnia,Vrdia,j.Cara-Severin
VIRO
M n stireacuhramulSfntu Nicolae
Documentele otomane au consemnat ntre anii 169-179 o aezare sub
forma Viri iViro,nnahiaVre uluicum n stireaSfntu Nicolae(Engel,
1996, p. 17). Ea a avut ini ial, n 166-167, un num r de doi c lug ri i un
venitestimatla300deaccecear masneschimbatnurm torii10ani(Ziroevi,
198, p. 77). Numele aez rii Viro, adic Rou, identificat cu oarecare
dificultate n document, a sugerat o identificare a localit ii cu actuala aezare
Crvena Crkva din apropiere de Biserica Alb (Bela Crkva). Aceast opinie a
fostpropus deO.Ziroevi,p.77(Popovi,19,p.17amintetepentruanii
1660-1666 dou aez ri nvecinate Crkvena-Crkva i Mala Crkvena Crkva).
Trebuiens avutnvederefaptulc nacelaiintervalcronologic,1-1579,
Crkvena Crkva apare, sub aceast form ,consemnat n aceleai surse turceti
(Engel, 1996, p. 42). De aceea s-a c utat localizarea aez rii Vere i a
m n stiriiSfntuNicolaenzonaVre ului,undeexist iuntoponimKloster
(Engel, 1996, p. 147).
VOILOVI A
M n stireaSfin ii Arhangheli Mihail i Gavril
M n stireaVoilovi aseafl situat pemalulfluviului,lacircakmdela
v rsarea Timiului n Dun re. Biserica m n stirii a fost nchinat Sfin ilor
Arhangheli Mihail i Gavril nc de la zidire. Ea apare consemnat cu acest
hram n anii 166-167 (Ziroevi, 198, p. 79-80). Documentele turceti
men ioneaz m n stireantreanii169-179nnahiaPancevo(Engel,1996,p.
21). Ea a avut ini ial un num r de trei c lug ri, pentru ca n anul 180 s fie
consemna i aici un num r de 6 c lug ri. O nsemnare din 12, scris de
egumenulm n stiriiVoilovi a,monahulPartenie,constituieceadintiatestarea
m n stiriinsurselemedievale(Zeremski,1907,p.).Aez mntulaavutn
acel moment, conform nsemn rii monahului Partenie, un num r de 36 de
c lug ri (Mati,1988, p. 6). Egumenul Sava, din anul 1567, este cunoscut, de
asemenea, dintr-onsemnarepeocartedecult.
M n stirea a fost afectat puternic n cursul conflictelor turco-austriece
dinanii1716,1718i1788(Mati,1988,p.79;Mete,1936,p.228).Fundarea
m n stirii, conform tradi iei consemnate n veacul al XVIII-lea, a avut loc
cndva la sfritul secolului al XIV-lea sau nceputul sec. XV-lea (Suciu,
Constantinescu,I,1980,p.3,conscrip iam n stirilorinBanatnanul177).
Ctitor al m n stirii, conform aceleai tradi ii, ar fi fost tefan Lazarevi, fiul
97

prin uluiLazar,nanul1383.Onsemnaretrziedin1799atribuiantemeierea
m n stiriidespotuluitefanLazarevi,nanul10(Szentklray,1908,p.;Mati,1973,p.171;Mati,1988,p.;Jovanovi,2000,p.30-31; Milius,
2003, p. 2). Cercet rile arheologice, derulate nanii 1982-1984 la restaurarea
m n stirii, n-au adus informa iile ateptate cu privire la momentul fond rii
m n stirii(Kosti,1988,p.19-20).
O reluare ulterioar a cercet rilor a oferit suportul avans rii ipotezei
fond riim n stiriilanceputulsecoluluialXVI-lea(Brmboli,199,p.8).
Biserica m n stirii Voilovi a a fost construit n tradi ia colii de
arhitectur din Raka, relund modelele monumentelor emblematice de la
Studenicaiica.Eaaavutini ialstructurauneibisericisal ,flancat dedou
abside rectangulare laterale, ce aveau rolul unui transept. Dimensiunile bisericii
n aceast etap erau de 1,0 m/7,80 m (Fig. 9). Altarul a avut un plan
dreptunghiular, dezvoltat n prelungirea navei, nchis spre r s rit cu o absid
semicircular . Turla, sprijinit pe o baz p trat , avnd o sec iune circular la
interiorioctogonal nafar esteamplasat lamijloculaxeilongitudinale(Fig.
19). Biserica m n stirii Voilovi a i g sete analogii de plan i structurale cu
bisericilem n stirilorS raca,MesiciibisericadinLipova(Mati,1988,p.26;
Moisescu,2000,p.186,188).netapeulterioare,dinanii172i1836,spa iul
vestic albisericiim n stiriiVoilovi aafostextinsicompletatapoicuunturnclopotni baroc (Mati, 1973, p. 171; Mati, 1988, p. 23; Mileusni, 1997, p.
42-43).
Serbia, Panevo
VOIVODIN
SatromnescsituatpemalulnordicalCaraului,pehotarcuCoteiul.O
m n stire Viyvidina Biraite era luat n eviden ele otomane din nahia
Vre ului n anii 169-179 (Engel, 1996, p. 19). Satul Voivodin apare n
aceeai perioad 1-179, consemnat sub aceeai form i grafie (Engel,
1996, p. 149). O. Ziroevisemnalaom n stirelng satulVoivodin dinnahia
Vre ului, pentru care defterele din 166-167 men ionau un egumen i trei
c lug ri i o dare de 20 acce (Ziroevi, 198, p. 70). Aceleai surse au
consemnat,zeceanimaitrziu,ostaredelucruriidentic .Informa iileistorice
lacunare nu ng duie avansarea unor ipoteze cu privire la momentul zidirii
acesteim n stiri,ntr-ozon delocuireromneasc ,inicinceeaceprivete
pe ctitorii acesteia. Numele satului dovedete ntemeierea i st pnirea acestui
sat de c tre un voievod, un reprezentant al elitei romneti medievale (Achim,
1994, p. 111-113;Dr ganu,1933,p.26).Cercet riledeterendinanul200la
CoteiiVoivodin in-aupututidentifica,nabsen auneitradi iiistoricesau a
m rturiilortopografiei,loculmonumentuluidecult.Popovi,19,p.100,f r
argumentepentruolocuiresrbeasc .
Serbia, Vojvodinc

98

VRAC
AezareadelaVrsacestesituat peovechearter decircula iecarelegasudul
Dun rii de Cmpia Panonic , ocolind pe la vest Mun ii Banatului. S-a propus
aici localizarea cet ii lui Glad (Castrum Vrscia) din veacul al X-lea (Bizerea,
1978, p. 2-8; eicu, 1998, p. 393). Dup invazia t tar , s-a ridicat aici castrul
Erdsumlia (Gyrffy,III,1987,p.93).
Conventul dominican era cunoscut documentar n anul 1221 i a
supravie uitn v liriit taredin121.Apareconsemnatdinnounanii1292i
1303 (Gyrffy, III, 1987, p. 9; Mez, 1996, p. 69-70). Capela m n stirii
nchinat Sfntului Dominic,ad posteamoate.Nusecunoateamplasareaein
topografiaactual aVrac-ului.
F.Milleker,unbuncunosc toraltopografieiarheologiceaVre ului,a
men ionatunlocnumitmonostirite situatlapoaleledealuluiCul .Elmen iona,
nacelaicontext,descoperireaunorfunda iidezidurincimitirulortodoxdin
ora(Milleker,1886,p.8).
Serbia, Vrac
ZAKANYMONOSTOR vezi M N STIUR
ZLATI A
M n stireaSfntu Simion i Sava
M n stirea Zlati a a fost construit pe o teras nalt a Nerei, pe malul
drept al acesteia, la circa 3 km vest de m n stirea Cusici. Actuala biseric a
m n stirii a fost ridicat ntre anii 1760-1770 cu banii episcopului Ioan
Georgevici (Radoslavlevici, 1997, p. 41).
Documenteleofer pu ineinforma iidesprenceputurilem n stirii, astfel
nctistoriaeis-ascrispebazatradi ieicoagulat ndeobtenveaculalXVIIIlea, cnd m n stirile din Banat au trecut printr-un proces de restructurare i
nchidere datorit administra iei imperiale austriece. Documentul ades invocat,
cel din 1 iunie 177, men iona m n stirea Zlati a cu hramul Sfin ilor
Lumintori Srbeti Simion i Sava foarte veche i gata s cad , fiind din
vechimemetohalm n stiriiMilisevo(Suciu,Constantinescu,I,1980,p.238).
n cadrul Conscrip iei mnstirilor bn ene din anul 1775, la rubrica ce
men iona anulfond riic lug riiaumen ionat,pentrutoate treim n stirile din
zon , Bazia, Cusici i Zlati a, anul 196 (Suciu, Constantinescu, I, 1980, p.
3).Celedintitiricareauconsemnatm n stireaZlati aseg sescndefterele
din vremea lui Selim al II-lea,ncepndcuanul166(Ziroevi,198,p.107).
Aceleaisurseaveauneviden ntre169-179m n stireaIsveti Sava (Engel,
1996,p.29).Eaaavuttreic lug riiodarede60acce.M n stireaeratrecut
cuaceeaisum inrecens mntuldinvremealuiMuratalIII-lea(Ziroevi,
198, p.107). tiri despre Zlati a se reg sesc abia n izvoarele din anul 1798,
cnd m n stirea a fost incendiat , ncepnd cu anul 1716, n repetate rnduri
(Radoslavlevi, 1997, p.17-18). O cronic din veacul al XVIII-lea, scris de
99

Vichentie Liustina, aduce informa ii utile privitoare la topografia ini ial a


aez mntuluimonahaldelaZlati a(Liutina,1798,p.8).
Despre biseric se men iona faptul c era de dimensiuni medii, complet
pictat lainterior.Temeliaeradinpiatr iziduriledinc r mid ,ceeacentradev raveaus confirmecercet rilearheologicerecentedinanul2003.Chiliile
eraudispuse ntr-uncadru p trat njurulbisericii. Se men iona o mic capel ,
lng clopotni (Liutina,1798,p.8).Bisericamedieval ,deigravavariat de
oameniivreme,eranc ntreag nanul1771,darnanul1798semaivedeau
doarruineleacesteia(Liutina,1798,p.8-10).
Cercet rile de arheologie medieval , derulate de c tre noi n cursul
anului2003,auidentificatruinabisericiim n stiriiZlati a,situat peparteacare
nchideluncaNerei(Fig.10).Monumentulm suralaexterior17,0m/,20m).
Biserica a avut un pronaos dreptunghiular cu dimensiunile interioare de 3,20
m/,10m,iar navaavea lungimeade 7,20mla interioriaceeai l ime ca i
pronaosul. Dou abside dreptunghiulare, cu dimensiunile interne de 3/2 m
flancau nava pe latura de nord i sud. Altarul avea forma unei abside
semicirculare, aezat pe zidurile estice ale celor dou abside. C lug rii
constructoriauadoptatlaridicareaeiosolu iemaipu inntlnit pn acumla
monumenteleecleziasticemedievaledinBanat.Astfel,funda iaziduriloreradin
piatr , un strat mai gros ori mai sub ire peste care se aezau lespezi lungi de
piatr de talie, peste care s-a ridicat zidul de c r mid i mortar. La col urile
absidelor, dar i la pere ii laterali ai navei, s-au utilizat blocuri de calcar
ecarisate,ntrecares-a zidit cu c r mid (Fig.10i21).Grosimeazidurilornu
dep ea 0, m n eleva ie,iar la funda ie ele aveau circa 0,7-0,80 m, numai
absidaaltaruluizidulaveanfunda ie0,90-1 m.
Biserica sal de la Zlati a, flancat de cele dou spa ii laterale cu rostul
unui transept, ncununat de o turl , i are origini n arhitectura srbeasc . n
capul de serie al acestui tip de monument se reg sete biserica Studenica
(Deroko, 1962, p.50-3). n arhitectura medieval b n ean bisericile
m n stirilorVoilovi aiMoravi a(emlacuMic),ridicatensecolulalXV-lea
se nscriu, firesc, ntipologia bisericilor cu transept al turi de Zlati a. Biserica
m n stirii Zlati a a fost zidit n cursul veacului al XV-lea, poate chiar spre
sfritulacesteiperioade( eicu,2003, p.147).
Romnia,c.Zlati a,j.Cara-Severin
A
AKACH
Satul pustiit Achac,amintitdejananii1318i138,napropiereaTisei,
n comitatulCenad,a avut o parohie catolic ce f cea parte din arhidiaconatul
de Torontal (Gyrffy, I3, 1987, p.846). Preotul tefan din Achac, Ach, Akach,
Achach, formesubcareafostcunoscutnumeleparohiei,aparentrepl titoriide
dijme, n anii 1333-1335, din arhidiaconatul de Torontal (DIR, C, XIV, III,
100

p.226, 23, 23). Biserica din Akach apare men ionat n actele de partaj ale
moiilor din comitatul de Cenad i Bihor ale nobililor Lauren iu i Toma de
Tileagddreapta jumtate o moie numit Akach, ncepnd de la biserica zidit
pe acea moie, aezat n partea unei fne e (DRH, C, XIII, p. 119).
Identificareasatuluipustiitiabisericiideacolos-af cutnzonaKikindaunde
toponimele Akacspusta, din apropiere de Beodra, ofer un reper. Csnki, I,
1890, p. 693; Ortvay, II, 1892, p.437-438; Borovszky, Torontal,p.381;emere,
1998, p. 76 localizat la vest de Novo Miloevo unde se p streaz toponimul
Akakigrob. Serbia, Novo Miloevo
ACHAD
Villa Achad,atestat dejananul1319,aavutoparohiecatolic cef cea
parte din Arhidiaconatul de Timi. Preotul Ioan din Achad a pl tit ntre anii
1333-1335 dijmele datorate emisarilor papali (DIR, C, XIV, III, p.228, 232, 241,
2). Satul a avut o biseric din zid cu hramul Sfnta Fecioar Maria.
Documentuldin11iunie1390amintetebisericasatului Achad, din Comitatul
Timi, al turi de altele din comitatul Cenad, ce au apar inut nobilului Gall de
Omor,consemnatentr-un act mai vechi din 1379 (Pesty, Krass, III, p.201). La
mijlocul secolului al XVI-lea erau cunoscute dou sate Achad n nahia
Timioara(Mali Aad; Veliki Aad 1554-1579; Engel, 1996, p.21).Bisericai
satul disp rut Achad sunt localizate n zona Jadani i Murani (Engel, 1996,
p.21). n hotarul satului Murani se afla Valea Aciad, care ar pleda pentru
localizareasatuluidisp rutaici(Milleker,191,p.1).Csnki,II,189,p.22.
Romnia, Murani
ADRIANFALVA vezi VILLA ADRIANI
ALBA ECCLESIA vezi FIRITEAZ
ALIO
Aezaresituat peramadeNVadealurilorLipovei,pehotarcuMaloc.
Biserica parohial , nscris sub forma Heleus, Heleusfalua, Elleusfalua, se
reg setenlistelecolectorilor papali din anii 1334-1335 (Mon. Vat., I/1, p. 150,
1,161).Documentele dinanii17i11atest aezarea Ellywfalwa ila
1561 Elleusmonustra.Csnki,I,1890,p.769;Borovszki,Temes,p.10;Mrki,
I,1892,p.199;Gyrffy,I3, 1987, p. 175; Suciu,I,1967,p.30.Romnia,Alio,
j.Timi
APACHAveziOPATI A
APATFALVA
Preotul Paul din Pothfalva apare consemnat la plata a doua a colectorilor
papalidinanul133(DIR,C,XIV,p.237).Aezareadisp rut afostlocalizat
101

n jurul Cenadului (Gyrffy, I3, p. 87). Biserica parohial era nchinat


Sfntului Gall.Aceast informa ietrzieestecunoscut dindocumentelepapei
Eugeniu IV din anii 132 i 13 ecclesiae parochialis Galli de Apthfalva,
Cenad d.; Lukcsics, ,II, p. 62, 70). Ortvay, II, 1892, p.426 a localizat parohia
disp rut lng Mako;Gyrffy,I3,1987,p.87,lng Cenad.
ARAA
Biserica parohial , cunoscut din listele papale din 1333-133, se afl
situat n vestul Banatului n regiunea Tisei, lng Novi Beej (Trkbecse).
Preotul Martin din Aracha a fost men ionat ntre parohii din arhidiaconatul de
Torontalnanii1333-1335 (DIR, C, XIV, III, p. 226, 235, 243). Documentele
din veacul al XV-lea au consemnat oppidum Aracha, n anul 11, aflat n
st pnirea despotului Brankovici (Pesty, 1877, p. 20-21; Ortvay, I, 1892, p.
429-30; Szentklray, 1898, p. , Borovsky, Torontal, p. 20). Cercet rile de
arheologie medieval f cute de Neboja Stanojev au identificat funda iile unei
biserici-sal peste care s-a ridicat bazilica benedictin spre finele veacului al
XIII-leaStructural,eaprezint unsanctuar,onav demicidimensiuniceavea
pe extremitatea vestic o tribun . (Fig. 12). Un turn dreptunghiular nchidea
spa iulvesticalbisericii-sal (Stanojev,200,fig.11).Monumentul a fost plasat
cronologic n a doua jum tate a veacului al XI-lea. Nu se prezint argumente
solide care s sus in arheologic o datare att de timpurie. Biserica era
dezafectat nmomentulridic riibaziliciibenedictine,nvremearegeluiBelaal
IV-lea, c tre 120. La momentul consemn rii bisericii parohiale de c tre
colectorii papali, la 133, a existat la Araa un alt monument al c rui plan i
amplasament nu-lcunoatemmomentan.Serbia,Novi Beej.
ARADAC
Biserica din Aradac o cunoatem numai din lista de socoteli din anul
1333,ntocmit destrng toriidijmelorpapaledinregatulmaghiar.Easeafl la
circa km est de Tisa, n apropiere de Becicherecu Mare/Zrenjanin. Lipsesc
informa iile ulterioare cu privire la aceast parohie din arhidiaconatul de
Torontal.Csnki,II,189,p.126;Milleker,191,p.7;Borovski,Torontal, p.
381. Serbia, Aradac
ARMADA
Aezaredisp rut dincomitatuldeCenad,cuobiseric cef ceapartedin
arhidiaconatul de Cenad. Preotul Gheorghe din Harmad, Harmat apl titnanul
133i133patrubanaliirespectivtreibanali(DIR,C,XIV,III,p.239,22).
Toponimul ARMADA ap rea pe harta lui Mercy din 1723, la Periam, lng
Mure.Csnki,I,1890,p.697;Ortvay,I,1892,p.13;Szentklray,I,1898,p.
32; Borovszky, Torontal, p.338; Gyrffy, I3, 1987, p. 858; Suciu, II, 1968, p.
338; DTB, I, 1984, p. 23-2.Romnia,Periam

102

ARMENI
Bisericamedieval dinArmeniseidentific pevaleaArmeniului,laSat
B trn. Pe culmea domoal a Dealului Bisericii, situat pe malul stng al
prului,la circa2kmvestde SatB trn,se afl ruineleuneibisericice erau
vizibile n perioada anilor 19-1947. S-a m surat atunci o construc ie cu
dimensiunilede16/10m,f r a-iputeadelimitaiplanul(Moga,Gudea, 1975,
p. 132). Cercet rile noastre au identificat i urmele unei necropole n jurul
bisericu ei ( eicu, 2003 a, p. 370). Ruinele bisericii de la Sat B trn pot fi
atribuite bisericii medievale a satului Armeni, aflat n st pnirea familiei
nobiliare FiatdeArmeni,aic reimembrisuntatesta inactencepnddinanii
1428-1430 (Pesty, Szreny, II, p. 29; ig u, 1996, p. 21-8). Romnia, Sat
Btrn,j.Cara-Severin
AZUNLAKA
Aezare disp rut de la sudul Mureului ce a avut o biseric parohial ,
care f cea parte din arhidiaconatul de Arad. Nicolae, preotul din Azumlaka,
aparenscrisnlistelecolectorilorpapalidinanii1333-1335 (DIR, C, XIV, III,
p.22, 238). A fost localizat n hotarul satului Tisa Nou , lng Fntnele.
Csnki,I,1890,p.761;Ortvay,I,1892,p.388;Gyrffy,I3, 1987, p. 173; Suciu,
II,1968,p.291;Rusu,Hurezan,2000,p.68.Romnia,Fntnele, j. Arad
B
BABATO
Aezare disp rut din zona Tisei, identificat la Elemir, n preajma
Becicherecului Mare/ Zrenjanin. Preotul Andrei din Babata sau Babatov, forma
subcareesteconsemnat parohiananul133,apl titd rilenanii1333-1334
c tre trimiii papali (DIR, C, XIV, III, p. 226, 23, 239). Parohia catolic
Babata, din arhidiaconatul de Torontal, a fost localizat la Elemir (emere,
1998, p. 76), n timp ce istoriografia pozitivist a c utat-o n apropiere de
Aradac,SerbiaOrtvay, I,1892,p.30;Szentklray, I,1898,p.;Csnki, II,
1894, p. 126; Milleker, 1915, p. 7. Serbia, Aradac
BAI

Aezarea disp rut Bai a fost localizat n cmpia joas a Brzavei, n


zona Denta - Omor (Gyrffy, III, 1987, p.78). Parohia catolic din Bay, ce
f ceapartedinarhidiaconatuldeTimi,estecunoscut dindocumentelepapale
dinanul133.DIR,C,XIV,III,p.23.Csnki,II, 1894, p.98; Milleker, 1915,
p.6;Gyrffy,III,1987,p.78.
BAKA
Aezarea a avut o biseric inclus n structurile arhidiaconatului de
Torontal,men ionat nanii1333-1335. Preotul Simion din Boka apl tit1banal
103

n anii1333,iar n133 suma de groi i respectiv3 groi la plata a doua.


(DIR,C,XIV,III,p.226,23,239).MoiaBakaseaflanst pnirealuiPavel,
zis Magyar, care a solicitat o nnoire a semnelor de hotar i despr ire de
moiile altora.DomeniulBorzuatuebaka se afla la limita dintre comitatul Keve
iTimi,avndhotareaproapederulTimiiBrzava,undeceledou apei
unesc cursul (Ortvay, 1896, p. 56-59; DIR, C, XIV, III, p. 461-63;Gyrffy,III,
1987, p. 31). Poate fi localizat la sud de Becicherecu Mare (azi Zrenjanin,
Serbia),Csnki,II,189,p.117,Szentklray,I,1898,p.;Milleker,191,p.
20; Gyrffy, III, 1987, p. 31. n epoca turceasc (1-1579) satul s-a
men inut(Engel,1996,p.33).DTB,I,A-B,198,p.31seexplic originea
numelui dintr-un antroponim.
BANATSKA TOPOLA
Satul este situat n apropiere de Baahid, la sud de Kikinda, n bazinul
rului Bega. Cercet ri de suprafa au localizat n zona numit Tursko Sela
resturileuneibisericidinzid.Easeafl peungrundalunui vechibra alrului
Bega, aflat acum la , km est de Banatska Topola (Giri, 1996, p. 10).
emere,1998,p.76.Serbia,Banatska Topola.
BANGHIHAZ
Documenteleturcetiaunscrisunsatpustiitcuacestnumenanul167
(Kldy, 2000, p 190). El se localizeaz n zona cet ii medievale de la Galad,
lng Kikinda.Numelesatuluisugereaz prezen auneibiserici.
BAAHID
AezareaBaahidestesituat pede-alunguldrumuluiceleag Kikinda
de Becicherecu Mare/Zrenjanin, o arter important de comunica ie, ce venea
din nordul Banatului la Tisa i Dun re. Cunoatem existen a parohiei catolice
Basorhida,nanul133,dinlisteletrimiilorpapali(DIR,C,XIV,III,p.23).
Informa iile din veacul al XV-lea o amintesc sub diverse forme: Bassalhyda,
Bazalhida, Bosorhida, aezarea ajuns trg, dar nu aduc n conul de lumin
parohia de aici (Csnki, II, 189, p. 123; Ortvay, I, 1892, p. 32; Milleker,
1915, p. 6; Pesty, 1877, p. 21; Borovszky, Torontal, p. 22). Cercet riledeteren
f cutedeMiodragGiriaustabilitnaceast zon dou loca iidebiserici.Astfel
n punctul Gavrileva humka s-au g sit morminte, igle i mortar ce sugereaz
existen a unei biserici. Ceramica g sit n zon a fost datat larg n secolele
XII-XIV (Giri, 1996, p. 10). Ele au fost atribuite aez rii medievale Bika.
Cel lalt punct este amplasat n zona Sliopiei breg, pe marginea de sud-vest a
satului.Aici,pemijloculuneiuli eseafl omovil cudiametrulde0m,nalt
de 2, m. Resturile de zid rie, igl precum i mormintele r v ite pledeaz
pentrulocalizareanaceast zon auneibisericimedievale(Giri,1996,p.11).
Serbia, Baaid.

104

BEEJ
AezareicetateaezatepemalulTisei,dispusentr-ozon carecontrola
o important cale de comunica ie (10 oppidum Beche ac castrum in insula
eiusdem habitum, Milleker,191,p.6).Aicia existatoparohie ce f ceaparte
din arhidiaconatul de Torontal. Preotul Petre din Beche seafl printrepl titorii
dijmeipapalenanii133-1335 (DIR, C, XIV, III, p. 235, 238, 243). Nu avem
informa ii despre soarta bisericii n veacul al XV-lea. Ortvay, I, 1892, p. 431;
Szentklray,I,1898,p.;Borovszky,Torontal,p.127;Popovi,19,p.91.
Serbia, Beej
BECSKEREK
Aezare situat la est de Tisa, pe cursul rului Bega, la o r scruce de
drumuri care str b teau Banatul, ajuns n anul 1331 deja civitas (Csnki, II,
1894, p. 126). Preotul Ioan din Bechereky este cunoscut din lista colectorilor
dijmei papale din anii 1334-1335 (DIR, C, XIV, III, p. 236-23,men ionat sub
forma Bechekereky n133).DocumenteledincursulveaculuialXV-leaignor
existen a acestei parohii i a bisericii din arhidiaconatul de Torontal, cnd
aezareaaajunslaranguldeoppidum. Csnki,II,189,p.126)Ortvay,I,1892,
p. 431; Borovszky, Torontal,p.381;Milleker,191,p.6;Popovi,19,p.9296. Serbia, Becskerek, 1959 Zrenjanin
BECICHERECU MIC
Aezare situat la N-VdeTimioara,pemalulBeg i,nvecinndu-se cu
Beenova Nou (Dudetii Noi). Biserica de aici a f cut parte din structura
arhidiaconatuluideTimi,undeoreg simntreanii133-1335. Preotul Nicolae
din Pechekereky a fost men ionat ntre pl titorii dijmei, la cele dou pl idin
133ilaceadin133(DIR,C,XIV,III,p.232,21,2).Acteledinveaculal
XV-lea nu aduc informa ii despre aceast parohie Csnki, II, 189, p. 26;
Ortvay, 1892, p. 31; Szentklray, 1898, p. ; Borovszki, Temes, p. 57-58;
Suciu,I,1967,p.66;DTB,I,198,p.9.Romnia,Becicherecu Mic,j.Timi
BELA KRKVA
Numeleaez riidincomitatulCara,depemalulsudicalNerei,seleag
de existen a unei biserici albe, de la care i-a preluat numele. n momentul
consemn riidocumentare,nanul13,cndafostamintitMichael filium K. de
Feyereghaz, biserica era deja construit demul iani(Pesty,Krass, III, p. 30;
Gyrffy, III,1987,p.82).Documentuldin12mai1370amintetepe Mihail,
fiul lui Petru. (Feyereghaz;DRH,C,XIII,p.770).Documenteleturcetidinanii
1554-1579 amintesc satul Obela irqiva, pentru care s-a propus localizarea la
Socol - Ocrugli a (Halasi-Kun, 1976, p.295; Engel, 1996, p. 97). Pesty, Krass,
II,2,p.82;Milleker,191,p.8; eicu,1998,p.299.Serbia,Bela Krkva

105

BELIN
Aezarea,situat ntreTimiiBegalaNVdeLugoj,esteatestat nanul
1368 sub forma Belenche ila182subnumeledeBelincz (Csnki,II,189,p.
27;Suciu,I,1967,p.69).Cercet rileInstitutuluiSocialBanat-Crianaauvizat,
n cursul anului 1937, i comuna Belin , n urma c rora Ioachim Miloia a
identificatruineleuneibisericisal medievale.(Fig.1C).Monumentul,cuun
altarsemicircularnedecroat,aavutdimensiunileexternede19/10m,dincare
nava m sura lungimea de 1 m la exterior (Miloia, 1938, p. 30, 33). Ruinele
bisericii de la Belin , n absen a unor cercet ri arheologice, pot fi mai greu
datate.Anumiteanalogiipentruplanulbisericiisugereaz odatareaacesteian
secolele XIV-XV.Eaafost,probabil,distrus natacurileturcetidelasfritul
veacului al XVIII-lea. Satul a supravie uit perioadei otomane, fiind nscris n
defterele otomane dintre anii 1574-1579 (Engel, 1996, p. 27-28). Pesty, Krass,
II, 1, p. 17-18; Borovszky, Temes, p. 28; Miloia, 1938, p. 30-33; Stoicescu,
197,p.18;DTB,I,198,p.68.Romnia,Belin , j.Timi
BELOBRECA
Defterele turceti men ioneaz n intervalul 1-179 dou aez ri
nvecinatecuacestnume:BelobrecadeSusiBelobrecadeJos(Engel,1996,
p.28).nperioadainterbelic semaivedeaunc ruineleuneibisericidepiatr ,
lng poduldepeste iganska Reka (Moisi, 1937, p.140). DTB, I, 1984, p. 69.
Romnia,Belobreca,j.Cara-Severin
BEODRA
Aezare situat la sud de Padej i Boar, a fost atestat n 119 i18
sub forma Beeldre, iar la 162 au fost consemnate dou aez ri Bewldre
(Csnki,II,189,p.126).nzonanumit Korkani afostsemnalat oruin de
biseric (emere,1998,p.76).Popovi,19,p.90-91. Serbia, Novo Miloevo
BEREGS ULMIC
Aezarea,consemnat nanul1317subformaVilla Nempti,estesituat
pe malul drept al Beg i n vecin tatea Beregs ului Mare. Preotul Nicolae din
Nemiti a pl tit decima ntre anii 1333-1335. Numele parohiei a fost scris sub
forma Neniti, Nempti, Nemeti, Nemti (DIR, C, XIV, III, p. 228, 232, 241, 245).
Eaf ceapartedinarhidiaconatuldeTimi,din partea de dincolo de Timi.Un
actdin162amintetenumaiaezareasubformaKysberekza (Csnki,II,189,
p.3),iarndocumenteleturcetidin1-179ap readinnousubnumelede
Nimit, la 1723 atestat sub forma Nemet, n sec. XIX Bereksznmeti. Engel,
1996, p. 94; Borovszky, Torontal, p. 2; Milleker, 191, p. 21. Romnia,
Beregsu Mic,j.Timi
BEREGS ULMARE
106

Aezare din Cmpia Timioarei, situat la vest de Timioara, pe malul


stngalBeg i.tefan,preotuldin Beregzo,esteconsemnatnumainanul133
ntre pl titorii dijmei papale din arhidiaconatul de Timi (DIR, C, XIV, III, p.
245 arhidiaconatu Timisieni ex ista parte Tymisi). Documentele ulterioare din
139 amintesc aezarea aflat n st pnire nobiliar (poss Belberekzov) i
districtus Beregow n1387(Csnki,II,189,p.27).Borovszky,Temes, p. 2829; Ortvay, 1892, p. 438-39;Szentklray,I,1898,p.38;Suciu,I,1967,p.72;
Engel,1996,p.29.Romnia,Beregsu Mare,j.Timi
BERINI
Aezaresituat pecursulinferioralPog niului,napropieredeSacou
TurcesciCerna.Bisericadeaiciaf cutpartedinarhidiaconatuldeTimi,n
anii 1333-133afostconsemnatipreotulNicolae.Parohiaamintit subnumele
de Beren la1333i133,i Sereri nanul133(DIR,C,XIV,III,p.223,20,
2). Actele ulterioare, din 173 bun oar , amintesc doar oppidum Beren
(Csnki, II, 189, p. 73). Borovszky, Temes, p. 99; Ortvay, 1892, p. 459;
Szentklray,I,1898,p.0.Romnia,Berini,j.Timi
BERZOVIA vezi REMETHE
BESENOVA NOUA
Aezare situat la NV de Timioara, n apropiere de Becicherecu Mic.
Preotul tefan de Ersenis, n anul1333, a pl tit nou groi. Aceeai parohie a
fost consemnat n anul 133 de c tre strng torii dijmei papale din
arhidiaconatul de Timi, sub forma Berzenev i Beseno, iar n anul 133 sub
numele de Berzenev (DIR, C, XIV, III, p. 228, 232, 241, 245). Documentele
secolului al XV-lea nu amintesc biserica acestei aez ri. Gyrffy, I3, 1987, p.
848-849; Ortvay, 1898, p. 439; Suciu, I, 1967, p. 212; Engel, 1996, p. 29-30; Ki
Bianyiva la 1554-1579; la 1717 Beschenova, azi Dudetii Noi.j.Timi
BESENOVA VECHE
Aezaresituat nCmpiaAranc i,ntreSnnicolaulMareiV lcani,ale
c rei nceputuri, atestate n 1230, se leag de prezen a unui centru de putere
pecenego-cumane(Csnki,I,1890,p.69;Gyrffy,I3, 1987, p. 848-849).
Nicolae, preotul de Eussenis,afostamintitntrepl titoriidecimeipapale
din arhidiaconatul de Cenad, n anii 1333 i 133. (DIR, C, XIV, III, p. 225,
239,23).Nusecunoscinforma iidespresoartabisericiiacesteiaez ri,ajuns
trgiproprietatenobiliar .Ortvay,I,1892,p.10;Szentklray,I,1908,p.31;
Borovski, Temes, p.120; Suciu, I, 1967, p. 212; DTB, III, 1986, p. 94 Stara
Bessenowa la1826,Besenyla181iDudetiiVechidin196.Romnia,
Dudetii Vechi,j.Timi
BEZ
107

Biserica din Bez apare pomenit pentru ntia oar ntr-un act din anul
1329. Nobilii din neamul de Cenad, Grigore, Dionisie, Benedict i Mihail de
Beez au vndut lui Petru, prepositul bisericii catedrale din Cenad i
arhidiaconului de Timi, tefan, jumtate din moia lor de motenire numit
Beez, afltoare n Comitatul Cenad n care este zidit o biseric n cinstea
fericitului evanghelist Ioan dreptul de patronat asupra zisei biserici i cu
jumtate din ntreaga pdure numit Palataerde, aezat lng Mure(DIR,
C, XIV, II, p. 267; 397). Un document ulterior din 133 confirma existen a
acestei biserici din zid (eccl. lapidea in honore S. Johannis ewangeliste).
Gyrffy, I3, 1987, p. 89. A fost localizat la sud-vest de Cenad Gyrffy, I3,
1987,p.89;Suciu,II,1968,p.296,lng Pordeanu;Mez,1996,p.106.
BEZDA
Documentele papale din anii 1333-1335 au consemnat sub forma Beesd,
Besd aceast parohiecatolic dinarhidiaconatuldintreBrzavaiTimi(DIR,
C,XIV,III,p.222,233,20,2).Hramulipatronatulexercitatpentruaceast
biseric r mnnecunoscute.Deftereleturcetidin1-179men ioneaz pusta
Bezda, din nahia Ciacova (Engel, 1996, p.30). Satul pustiit se localizeaz n
hotarullocalit iiGhilad,undesemaip streaz toponimulBesdin. Istoriografia
mai veche a ncercat s localizeze satul i parohia catolic la Liebling i
Tolvodia. Borovszki, Temes, p.64; Orvay,1892,II,p.9;Szentklray,I,1898,
p.40; Milleker, 1915, p.163 a identificat-o n hotarul satului Gilad ; DTB, I,
198,p.79,origineaslav anumeluiaez rii.

BIKA
Aezarea situat la sud de Kikinda, lng Baaid, a fost atestat
documentarnumainprimajum tateaveaculuialXV-lea,nanii122i10
(Csnki,189,p.126;Milleker,191,p.7).Aufostsemnalateaicipeomovil
urmele unei biserici (emere, 1998, p. 76). Cercet rile lui M. Giri n zona
Gavrilena humka au localizat ruineleuneibisericicearputeaapar ineveacului
al XIV-lea(Giri,1996,p.11). Popovi,19,p.96.Serbia
BIZERE
Aezarea disp rut Bizere, de pe malul sudic al Mureului, a fost
localizat la Frumueni. Satul a avut o biseric parohial al c rei preot, Toma
din Byzere,afostmen ionatnanii1333,133(DIR;C,XIV,III,p.22,22).
Ea se situa ntre parohiile arhidiaconatului de Arad din dioceza Cenadului.
Trebuiemen ionatc nhotareleactualealeFrumueniuluis-aaflatnveaculal
XIV-leaivatrasatuluimedievalZeudi.Aceast aezareaavut,larnduls u,o
parohie catolic . Literatura istoric a consemnat lungi discu ii cu privire la
localizaream n stiriiiasatuluiBizere.Csnki,I,1890,p.767;Mrki,I,1892,
108

p. 19; Ortvay, I, 1898, p. 389; Dr ganu, 1933, p. 237; Gyrffy, I3, 1987, p.
173-17;Rusu,Hurezan,2000,p.139.Romnia,Frumueni, j. Arad
BIZERE
Aezare disp rut a c rei vatr , n secolele XIV-XVI, s-a aflat pe malul
drept al Bistrei, la poalele Mun ilor Poiana Rusc , n hotarul actual al satului
Obreja. Satul apare consemnat ntr-un act din 111 privind delimitarea moiei
Ciuta,delav rsareaBistrei(inter quesdam duos possessiones ultraque Bizere
Pesty, Krass, III, p. 274). Documentul din 1448 amintea satul Bizere pe
hotarcuVrciorova,unafluentdepemaluldreptalBistrei,undes-a aflat vatra
satului omonim.
Bisericaafostcercetat nluncaBistrei,laObreja- Sat Btrn. A fost o
construc ie mononavat , compus dintr-un naos rectangular cu dimensiunile
interioare de 6/6,2 m i un altar nedecroat sub forma unei abside
semicirculare. Dimensiunile exterioare ale monumentului au fost de 9,90/7,10
m.Zidurileaufostconstruitedinpiatr deru,avndneleva ieogrosimede
0,90 m. Fragilitatea zidurilor a impus, ntr-o etap ulterioar , ridicarea
contrafor ilor (Fig. 1B). n jurul bisericii s-a identificat o necropol cu dou
faze de nmormnt ri, cu inventar funerar extrem de modest ( eicu, 2003, p.
106-113). Din punct de vedere tipologicbisericasatuluiBizereiafl analogii
la monumentele cu altar sub forma unei abside semicirculare nedecroate n
mediultransilv neandinsec.XIV-XV,darinestulregatuluimaghiar,saun
mediulortodoxdelasudulDun rii(Rusu,1997,p.324-325; Moisescu, 2001, p.
176-178; Nemeth, 1997, p. 40-1). Ea a fost atribuit perioadei de nceput a
veacului al XV-lea( eicu,2003,p.110).Romnia,Obreja,j.Cara-Severin
BOBDA
Aezarea este situat pe cursul inferior al Beg i, pe hotar cu Cenei i
Beregs uMic,fiindatestat nanul1266subformaPopth. Documentele papale
din anii 1333-133amintescdoipreo i,petefandinPopd,nanii1333-1334,
ipepreotulPaveldin Pokd nanul133(DIR,C,XIV,III,p.228,21,2).
Biserica din Bobda f cea parte din arhidiaconatul de Timi, (ex ista parte
Tymisi). La mijlocul veacului al XIII-lea,n1266,apar ineadeprepositurade
Ittebe.(Ortvay,1898,p.1).Csnki,II,189,p.6,atestat n139posesiune
nobiliar ; Szenklray, I, 1899, p. 39; Borovszky, Torontal, p. 103; Suciu, I,
1967,p.8.Romnia,Bobda,j.Timi

BOLDOGASSONYFALVA
Aezarea Boldogassonyfalva a f cutparte,nanul11,ntre st pnirile
despotului Brancovi din Banat (Pesty, 1877, Brancovics, p. 20). Numele
aez rii sugereaz existen a unui monument nchinat Fecioarei Maria (Mez,
109

1996, p. 209). Aezarea disp rut i biserica se localizeaz n zona


Becicherecului Mare/Zrenjanin. La mijlocul secolului al XIX-lea, la
Katalinfalva,lng BecichereculMare,toponimultemplom dlbenperpetua
amintirea bisericii cu hramul Sfnta Maria (Borovszky, Torontal,p.60).Csnki,
II,189,p.126;Milleker,191,p.7;Mez,1996,p.209.Serbia,Zrenjanin
BODUGAZUNHAZA
Aezaredisp rut dincomitatulCenad,amintit nanul126subaceast
form ,iarn128afostconsemnat poss. Bodugazzunffalwa (DIR, C, XIII, II,
p.27;Gyrffy,I,1987,p.89-80).Bisericanchinat Fecioarei Maria, de la
care i-a preluat numele aezarea, n-a fost consemnat n documente. Locul
Budavola,existentnc pehartaMercyla1723,p streaz numeleaez riilng
MurelaPordeanu(Csnki,I,1890,p.69;Suciu,II,1968,p.300lasud-vest
deCenad;Mez,1996,p.206-207).
BODUGAZUNFALVA
Aezare disp rut de pe cursul mijlociu al rului Brzava. Amintit n
1330imaiapoinanul1370dreptlocdetrgalzonei(consuetum forum .. ad
possessionem Bodugazunfalva, Pesty Krass, III, p. 99). Aezarea a preluat
numele Sfintei Fecioare delaobiseric careaavutacesthram.Se localizeaz ,
dup opinianoastr ,laBoca,pevaleapruluiMoravi a,undedealulGodinova
p streaz amintirea aez rii pustiite deja n anul 179. Gyrffy, III, 1987, p.
479; Halasi, 1985, p. 109-110;Engel,1996,p.31;Mez,1996,p.207; eicu,
1998,p.303.Romnia,Boca,j.Cara-Severin
BOK

Documentelepapaleatest nanii133-1334 pe Clement, preotul din Bok,


ntre pl titorii de dijme din arhidiaconatul de Arad. Aceast parohie catolic a
fostlocalizat njurulLipovei.Gyrffy,I3, 1987, p.173;Csnki,I,1890,p.766;
DIR,C,XIV,III,p.22,231parohiaafostlocalizat laTurnu,jud.Arad.
BORJAS
Aezaredisp rut depemalulesticalTisei,careaavutoparohiecatolic
ce f cea parte din structurile arhidiaconatului de Torontal. Preotul Petru din
Borjas figureaz nlistelepapaledinanii1333-1335 (DIR, C, XIV, III, p. 226,
236, 238). Acte din sec. XIV-XV au men ionat aezarea sub forma Boryas i
Borgyas, f r s aduc informa ii despre parohie (Csnki, II, 189, p. 126). A
fost localizat , dup un toponim pusta Borjas, lng Novi Beej (Trkbecse),
pemalulTisei(Csnki,II,189,p.126;Ortvay,I,1892,p.32;Szentklray,I,
1898, p. 45; Borovszki, Torontal, p. 381; Milleker, 1915, p. 7). Serbia, Novi
Bece
BUKEN
110

Villa Buken, aezare pustiit din jurul Cenadului, a fost consemnat n


listele colectorilor papali din anii 1333-1335, din arhidiaconatul Cenadului.
Astfelnanul1333aparenscriscu2groiPaulus Sacerdos de villa Buken, iar
n 133 Stephan Sacerdos de Bubenfalva cu 3 cirros (Mon. Vat., I/1, p. 148,
160).Csnki,I,1890,p.69;Gyrffy,I3, 1987, p. 850.

BULCI
Bisericaparohial aavuthramulSfnta Maria. Documentul papal, emis la
2 aprilie 131, men ioneaz att preotul ct i biserica parohial nchinat
Sfintei Marii delaBulci,ndiocezaCenadului(plebanus parrochialis ecclesiae
Sancte Marie de Bulch; Juhsz,1927,p.28;Lukcsics,II,1938,p.7).Rusu,
Hurezan,2000,p.71.Romnia,Bulci, j. Arad
BUNUGI
Aezarea disp rut , cu o biseric ce apar inea de arhidiaconatul de
Torontal, este cunoscut numai din lista strng torilor dijmei papale din anii
1333-133.Preo iibisericiiaufostMateideBunugi,laplatadin1333,iIoan
de Gunugi nanul133(DIR,C,XIV,III,p.226,23).Dificil de localizat din
cauza informa iilor lacunare. Ortvay, I, 1892, p. 32 a plasat parohia la
Dmgd; Borovszki, Torontal, p. 381 discut aceeai localizare; aceeai
localizareaupropusieditoriiDIR,C,XIV,III,p.226,nota8;Milleker,191,
p. 7-8laKisBikcs.
C
CAPOLNA
Documentele turceti din anii 1-16 au men ionat satul pustiit
Qapolna i satul repopulat n anul 179 (Engel, 1996, p.73). Numele satului
confirm existen a unei biserici. Satul a fost identificat la Soca, pe valea
Brzavei,lng Parto(Engel,1996,p.73).
CARAN
Trgul medieval Caran se afl la 1 km nord de Caransebe, pe malul
sudicalTimiului,nintravilanulsatuluiC v ran(aziC.Daicoviciu).Locuitorii
trgului (cives et hospites de Karan) au ridicat o biseric , cndva la sfritul
veacului al XIV-lea sau la nceputul veacului al XV-lea. I. Miloia a pus n
eviden planul unei biserici sal cu altar p trat. Nava, sub forma unei s li
alungite, a avut n spa iul de vest un turn clopotni . Pe spa iul exterior al
bisericii s-auaflatperechidecontraforturidispuipelaturadevestanaveiila
altar, iar ntr-o alt etap de func ionare au fost dispuse astfel de elemente de
sus inereilapere iilateraliainavei(Fig.6A-B).Construc iabisericiipoatefi
pus ,dup opinianoastr ,peseamaoaspe ilorregali,coloniza inacesttrg
111

n veacul al XIV-lea. Ea a fost ridicat la finele veacului al XIV-lea sau


nceputul secolului urm tor (Miloia, 1930, p. 31-8; V t ianu, 199, p. 28;
eicu, 1998, p. 180). C v ran; Romnia, Constantin Daicoviciu, j. CaraSeverin
CARANSEBE
Aezarea,situat laconfluen aruluiSebecuTimiul,afostconsemnat
petotparcursulevolu ieisaledelacastruregallaceldeoramodelsubforma
de Sebe. Curioas r mne cea dinti atestare a sa din anul 1290 sub forma
Caransebe (Pesty, Szreny, I, p. 342). Caran i Sebe au r mas dou aez ri
distincte n sec. XIII-XV din spa iul Banatului Montan (Miloia, 1931, p. 33;
Cotoman,191,p.3-5; Horvat, 1977, p. 403; Popa, 1989, p. 360-361).
Aezat n mediul omogen romnesc, oraul Caransebe a concentrat pe
parcursul secolelor XIV-XVmajoritateaelitelorromnetidinspa iuldesudal
Banatului, care auadoptattreptat, ncepndde la mijlocul veacului al XIV-lea
confesiunea catolic (Achim, 1996, p. 6-7; Dr ganu, 2000, p. 17 i urm.;
eicu, 2003, p. 72 i urm.). Informa iile despre biserica parohial din
Caransebe au ap rut n listele colectorilor papali din 1333-1335. Ele aduc
m rturia existen ei unei structuri a episcopiei Cenadului n spa iul montan sud
b n ean,aarhidiaconatuluideSebe,cuunnum rfoarterestrnsdeparohiict
i date despre biserica parohial catolic din Caransebe. Petru, preotul din
Sebe, a pl tit n 133 suma de 3 fertuni f r banali, iar la plata a doua din
acelaianadat60debanali,pentrucan133s pl teasc 38debanali(Mon.
Vat., I, 1, p. 18, 13, 19). Un act din 1392 atest pe preotul Mihai din
Caransebe(Pesty,Szreny,II,p.206).Informa iiledindocumenteledinadoua
jum tate a veacului al XIV-lea i a veacului al XV-lea aduc n prim plan
activitatea franciscanilor, f r referiri la biserica parohial local . Efectele
Reformeiasupracomunit iicatoliceseresimtilaCaransebe,dup cumreiese
dintr-un act din 16,princareDietaTransilvanieiadecisutilizareaalternativ
a bisericii din ora de comunitatea catolic i reformat a calvinilor (Pesty,
Szreny, II, p. 208).
Documentele scrise ct i cele arheologice nu aduc informa ii despre
monumente ce pot fi atribuite comunit ii ortodoxe romneti i nici despre
structuri ecleziastice ortodoxe n sec. XIV-XV. Existen a unei episcopii
ortodoxe romneti la Caransebe n veacul al XV-lea, condus de episcopul
Partenie, ipotez formulat n istoriografia romn interbelic a r mas f r
suport documentar (Cotoman, 191, p. ; Suciu, 1977, p. 9-10 a demontat
ncerc rile mai vechi din istoriografia local b n ean de a dovedi existen a
unei episcopii ortodoxe n sec. XV-XVI). Romnia, Caransebe, j. CaraSeverin
CARAOVA

112

Benedict,preotuldinCaraova,apl titnanul1333sumadeaptebanali,
iarnanulurm toresteconsemnatcupatrugroi,pentrucananul133s fie
consemnatacelaipreotcuodaredeoptbanali(DIR,C,XIV,III,p.227,23,
244). Parohia Karasow f ceapartedinarhidiaconatuldeSebe.Nusecunoate
identificarea pe teren a locului bisericii, ea trebuie c utat n interiorul satului
actualCaraova(Gyrffy,III,1987,p.88;Orvay,II,1892,p.92).
ArhidiaconatuldeCaraafost organizatncursulveaculuialXIII-lea, la
odat anterioar anului128,ncadruldiocezeiCenadului(Gyrffy,III,1987,
p.88).UnactalcapitluluidinCenaddin128aminteantreclericipeSymone
arhidiacono de Karasu (Pesty, Krass, III, p. 5). Documentele de cancelarie
amintesc,ntreanii1323pn n1338,pePaulnfunc iadearhidiacon,nanul
138 acest post fiind ocupat de un anume Martin, iar din perioada anterioar
anului1367,dela1377pn n1368,cndestesiguratestatpefunc ieLadislau
(Ortvay,I,1892,p.382;Szentklray,I,1898,p.166).Centrulacestuias-a aflat
ini ial,nveaculalXIII-lea,pecursulinferioralCaraului.Romnia,Caraova,
j.Cara-Severin
C PLNA
SatulC plna,cunoscutnactelafineleveacului al XIV-leaimaiapoi
n veacul al XV-lea, este situat pe cursul Mureului, n spa iul nord-estic
b n ean. Numele aez rii sugereaz existen a unei bisericii n hotarul s u, la
nceputurile Evului Mediu, care a r mas ns n afara conului de lumin al
documentelormedievale.DescoperirilearheologicedinvatrasatuluiC plnaar
puteafiatribuitebisericiiparohialeZadia.Romnia,Cplna, j. Arad
CRNECEA
Ruinele unei biserici sal au fost identificate i cercetate arheologic pe
culmea Dealului Bisericii. Toponimia i tradi ia au p strat amintirea unei
bisericii medievale, despre care nu avem informa ii n izvoarele scrise ( eicu,
1996, p.56). Monumentul a avut un plan simplu, arhaic, compus dintr-osal cu
dimensiunile exterioare de 9/7,75m i un altar rectangular care m sura la
exterior 6,00/3,7m. Zidurile bisericii, lucrate din piatr calcaroas i mortar,
aveau o grosime de 1,10 m.
Aprecierilegate de cronologia monumentului de la Crnecea s-au putut
face pe baza raporturilor cu necropola amenajat n jurul bisericii. Aceasta a
avutofaz denmormnt rianterioar momentuluiconstruc ieibisericiidezid
( eicu, 1996, p.9), care a fost construit spre finele veacului al XIV-lea i
nceputulsecoluluialXV-lea. Documentele de cancelarieausemnalat,nadoua
jum tateaveaculuialXIV-lea,st pniricnezialenaceast zon piemontan a
Caraului (Holban, 1962, p.97-123). Satul Crnecea apare consemnat n
defterele otomane din anii 1554-179(Engel,1996,p.7).Romnia,Crnecea,
j. Cara-Severin.

113

CEBZA
Aezarea este situat pe cursul inferior al Timiului, la nord-vest de
Ciacova.Parohiacatolic apareconsemnat nlistelepapaledinanii1333-1335
(DIR, C, XIV, p.229, sub forma Chevzen, la 1333, Chewe iChevze n133i
1335). Documentele ulterioare din anii 139 i 101, care confirmau existen a
aez rii,nuaducinforma iidespresoartaparohieicatolicedinCebza.Multmai
trziu, la mijlocul veacului al XVI-lea, aici era n func iune o m n stire
ortodox . Csnki, II, 189, p.32; Ortvay, II, 1892, p.474; Engel, 1996, p. 42.
Romnia,Cebza,j.Timi
CENAD
Bisericam n stiriiSfntul Ioan dinCenad,ridicat nvremealuiAhtum,
a devenit, conform Legendei major,ceadintibiseric episcopal ncareaslujit
Gerard.iar episcopul, sftuindu-se cu comitele Chanadin, mut pe acel stare
grec cu monahii si la Oroslamos i ddu mnstirea lor episcopului i fra ilor
ce erau cu el pn care locuir acolo pn ce fu gata mnstirea fericitului
mucenic Gheorghe(Suciu,Constantinescu, I, 1980, p. 47).
Biserica Sfntu Gheorghe din Cenad a fost ridicat din ini iativa celui
dinti episcop al diocezei Cenadului ntre anii 1036-102, avnd de la bun
nceput rostul unei catedrale episcopale. Informa iile despre geneza
monumentului ne-au fost transmise prin aceeai surs amintit mai nainte,
Legenda major:ecclesiam catedralemque sub honore sancti Georgii martiris
consumasset, nec non monasterium beate Virginis in cotiquo ecclesie sancti
Iohannis Baptiste.(SRH,II,p.00-501).Bisericaepiscopal ctim n stirea
benedictin au fost zidite cu sprijinul regelui tefan i al reginei Gisela.
Catedrala episcopal nchinat Sfntului Gheorghe, al c rei plan i dimensiuni
r mn nc necunoscute, a fost ridicat n cetatea Cenadului c tre malul
Mureului(SRH,II,p.01-0).Eaasuferitmodific ridup invaziat tar din
121careaafectatnmodprofundCenadul(Fuxoffer,I,p.1997;SzentklryI,
1898,p.668;Juhsz,1930,p.62;Ortvay,I,1892,p.11;Borovski,Torontal, p.
82-83).
Undocumentdin16octombrie13arat peGrigore,episcopuldeCenad
solicitnd indulgen e de la curia papal , pentru credincioii care vor cerceta
bisericadinCenad,ridicat ncinsteaSfntului Gheorghe (DIR, C, XIV, IV, p.
266). Biserica a avut nainte de 112 un altar nchinat Fecioarei Mariain
ecclesia cathedrali beatissimi dei tironis Georgii Chanadiensis in altari scilicet
sanctissime et intemerate virginis matris nostri Salvatoris eadem ecclesia erecto
et constructo(Ortvay,I,1896, p. 466).
Bisericanchinat Mntuitorului(ecclese Sancli Salvatoris prepositus) a
ap rut nconuldelumin nadouajum tateaveaculuialXIII.Documentele
din1277i1288aducinforma iidesprebisericacapitluluidinCenadnchinat
Mntuitorului (Ortvay, II, 1892, p.11;Mez,1996,p.19).Documentedeja
114

invocate din secolul al XIV-lea i din cursul veacului urm tor fac adeseori
referirilabisericaMntuitoruluiacapitluluidinCenad(PestyKrass, III, p. 51;
Mon Watt I /IV, p. 135; Ortvay, II, 1892, p. 411).
Documentele din veacul al XIV-lea i al XV-lea aduc n prim plan pe
preo ii parohi, alteori fac trimiteri la veniturile ncasate de bisericile Sfnta
Elisabeta, Sanctus Spiritus Sancta Sapientia din Cenad.
Capelele bisericilor din Cenad apar consemnate n actele papale de la
finele veacului al XIV-lea i nceputul veacului urm tor. Capela nchinat
Fecioarei Maria este cunoscut dintr-un document din 1389, iar capelele
nchinateSfintei Katalin, Elisabeta i Doroteea suntnscrisentr-un act din 22
aprilie 131 (Juhsz, 191, p. 87). Au existat nainte de 133 dou capele
nchinateSfntului rege Ladislau iSfntului Ioan (capella sancti Ladislai regis
supra capellam sancti Johannis Baptiste, Juhsz, 191, p. 87; in civitate
Cenadiensis quoddam hospitale pro pauperibus cum capella Sanctorum
Catherinae, Elisabeth et Dorotheae erexit; Lukcsics, II, p. 46) . Un document
trziudin19aduceoinforma iedesprecapelaTuturor Sfin ilor.
Au func ionat n bisericile din Cenad un num r impresionant de altare,
maibinedocumentatenveaculalXIV-leaincursulveaculuiurm tor.Altarul
nchinat Sfntului Albert a fost consemnat n actele din anii 1393 i 122
(Lukcsics, I, p. 102). Regele tefan a avut un altar despre a c rui existen
afl m dintr-un document din 19 aprilie 1421 (Lukcsics, I, p. 102, 110). Actul
papei Bonifacio din 20 februarie 1400 l-a consemnat pe Ladislau fiul lui Iacob
rectorem altaris sancti Iacobi, siti in ecclesia CenadiensisMonVatt,I/IV,p.
169, 280. Un alt document din 26 august 102 a confirmat men inerea
canonicatului pentru Mihail rector altaris sancte Elisabeth, siti in ecclesie
Cenadiensis (Mon Vat, I/IV, p. 455). Alte altare au fost ridicate pentru Sfnta
Doroteea, anterior anului 119 i Sfnta Ursula, consemnat n anul 1427
(Juhsz,191,p.88).Sfin iiMartin, Mihail, Blasiu, Kristof iGheorghe au avut
altarecunoscutedinacteemisenanii112,118,121i16(Lukcsics,I,p.
).Undocumentdin112f ceareferirelaunaltarnchinatFecioarei Maria n
incinta catedralei episcopale (Ortvay, I, 1896, p. 466). Documente din 1494 aduc
confirmarea a dou altare nchinate Sfintei Cruci precum i Tuturor Sfin ilor
(Juhsz, 191, p. 89; Katalin, 197, p.3). Existen a unui altar nchinat la
S.Trinitas este cunoscut dintr-un document papal din 19 aprilie 1421 (Lukcsics,
I, p. 110).
Cenadul,cuzestreasadebisericiim n stiriridicatetreptatncepnddin
primii ani ai veacului al XI-lea,ar maspetotparcursulEvuluiMediucentrul
spiritual cel mai important allumiicretinedinBanat.Elairadiatcusiguran o
influen nunumainplandogmaticispiritual,darnegal m sur antierele
bisericeti de acolo au exercitat o influen i asupra ntregii arhitecturi
ecleziastice a Banatului medieval. Se cunoscpn lamomentulactualextremde
pu ineinforma iidespre topografia ecleziastic a Cenaduluimedieval.Unplan
din prima jum tate a veacului al XVIII-lea, recent publicat de Suzana Heitel,
115

vine s aduc repere importante n aceast privin (Heitel, 2005, p. 16-18).


Zona cu monumente ecleziastice se delimiteaz n spa iul nord-estic al cet ii
Cenadului. Planurile a dou biserici, identificate cu biserica m n stirii Sfntul
Ioan Boteztorul ibisericam n stiriibenedictineSfnta Maria, sunt amplasate
ninteriorulcet ii,ntimpceplanulceleide-atreiabisericiseafl lanordde
zidul cet ii, n exterior (Fig. 1). Biserica exterioar de la Cenad are conturul
redatsumarsubformauneis lidreptunghiulare,nchis sprer s ritcuoabsid
poligonal n cinci laturi (Heitel, 200, p. 1). Trebuie men ionat c planul
acestei biserici
rasciene, dup cum precizeaz autorul desenului ,se
aliniaz cuceledou bisericidincetate.Aceast biseric cuplantransformatse
identific cu amplasamentul bisericii catedrale Sfntul Gheorghe n zona
bisericiisrbetidinCenad,undes-ausemnalatdealtminteriurmedearhitectur
veche (Heitel, 2005, p. 17).
CENEI
Biserica medieval din Cenei este cunoscut din listele de zeciuial din
anii 1333-1335,cndafostnscrispreotulAntondeChene.Eaf ceapartedin
arhidiaconatuldeTimi,dindecanatulde medio Temesy,delimitatntreTimi
i Bega (DIR, C, XIV, III, p.228, 21, 2). Csnki, II, 189, p.31; Milleker,
1915, p.173; Ortvay, 1892, p.440; Borovszky, Torontal,p.380.Romnia,Cenei,
j.Timi
CHAMA
Aezareadisp rut Chama,localizat nhotarulsatuluiSnandrei,ap rea
men ionat n documentele din anii 1333-133, printre aez rile cu parohii
catolice din arhidiaconatul de Timi. Preotul Benedict din Chama este amintit
ntre parohii din arhidiaconatuldeTimi(DIR, C, XIV, III, p. 227, 21,2).
Biserica parohial din Chama era nchinat Sfintei Elisabeta, dup cum afl m
dintr-un document din 15 iulie 1400 (Mon. Vat. I/IV, p. 225). Deftereleturceti
dintre anii 1554-179 men ionau nc satul oma din nahia Timioara (Engel,
1996, p.3), identificat undeva ntre Snandrei i Cerneteaz. Forma sub care
aparenumelesatuluidenot unnumesigurromnescceprovinedinapelativul
cium (Dr ganu,1933,p.2).Suciu,II,1968,p.306;Milleker,191,p.172.
CHERESTUR/KERESZTUR
Satul, situat la sud-est de Beba Veche i Pordeanu, apare consemnat n
anul127ntrest pnirilenobililordeCenad(Gyrffy,I3, 1987, p. 861). Actul
din 1390 men ioneaz aezarea Kerezthur (Csnki, I, 1890, p. 698). Numele
aez rii denot existen a unei biserici nchinat s rb torii Sfintei Cruci (Mez,
1996, p. 114). Borovszky, Torontal, p. 99; Suciu, I, 1967, p. 138; David, 1974,
p. 56; DTB, II, 1986, p. 45). Romnia,Cherestur,j.Timi
CHERY
116

Aezareadisp rut Chery estecunoscut ini ialdatorit parohieicatolice


consemnate n listele papale din anii 133-1335. Preotul Nicolae din Chery a
pl titnanul133sumade28degroi,nanul133achitndsumade suma de
8 de banali (DIR, C, XIV, III, p.23, 23). Parohia f cea parte din
arhidiaconatuldeSebe(Ortvay,II,1892,p.).Aezareaaajunsnanul103la
rangul de civitas, pentru ca n anul 13 s fie atestat oppidum Chery.
Documenteledinaceeai perioad amintescnanii11i117,cives de Chery
ihospes de Chery (Csnki,II,189,p.11;17).
Identificareaacesteiaez rib n ene,cuoparohiecatolic iom n stire
franciscan , la nceputul veacului al XV-lea, dovad c se afla ntr-o zon cu
popula ie schismatic , a fost vehiculat n diverse zone ale Banatului:
Milleker, 1915, p. 148 a propus localizarea pe baza toponimiei la Izvin; Ortvay,
I,1892,p.90,peValeaBistrei;Szentklray,I,1898,p.38peValeaBistrei;n
timp ce EngelP.alocalizataez rileCserin i Stari Cerin,existentenc nanii
1554-179,laSacouTurcesc;Engel,1996,p.1.
CHESIN
Satul, cunoscut dintr-unactdin1278,esteamintitcuoparohiecatolic n
anul133, ce f cea parte din arhidiaconatulde Arad. Toma, parohul din Kezi,
ap reaconsemnatnnsemn rilecolectorilorpapalidinanul133(DIR,C,XIV,
III,p.231,238;Gyrffy,I3,1987,p.180).Bisericaar masnzonadeumbr a
istoriei n veacurile urm toare, cnd satul apare consemnat sporadic n
documente. Ortvay, I, 1892, p.39; Rusu, Hurezan, 2000, p.73. Romnia,
Chesin , j. Arad
CHEZEREG
Documentele papale din 1333-133 cuprind, n rndul parohiilor din
arhidiaconatul de Torontal, biserica din Chezerek (DIR, C, XIV, III, p. 226-236,
239). Aezarea disp rut a fost localizat n nord-vestul Banatului, n zona
Jimbolia - Zrenanin (Becicherecu Mare). Csnki, I, 1892, p. 32-433;
Szentklray,I,1898,p..
CHUKA
Aezarea pustiit Chuka a avut o parohie catolic apar innd
arhidiaconatului de Timi (DIR, C, XIV, III, p.228, 232, 21, 2). Preotul
Mihail a fost amintit, ntre anii 1333-133, ntre pl titorii zecielii din
arhidiaconatul de dincoace de Timi. Biserica i aezarea, n absen a unor
informa ii istorice concludente, au fost plasate n spa iul de la nord de
Timioara, unde se p streaz toponimul Cioca/Cska. Csnki, II, 189, p. 32;
Milleker, 1915, p.174; Ortvay, II, 1892, p.441; Suciu, II, 1968, p. 311.
CIACOVA

117

Parohia catolic din Ciacova f cea parte din arhidiaconatul de Timi.


Mihail, preotul din Chak, a fost consemnat n anul 1333 ntre pl titorii dijmei
datorate papei n decanatul dintre cele dou ruri Timi (DIR, C, XIV, III,
p.229), iar n 133, la cele dou pl i, n arhidiaconatul de dincoace de Timi
(DIR, C, XIV, III, p.233, 242). Numele parohiei apare consemnat sub formele:
Chaag la 1334, Chaac, Chak la 1335. Ciacova a ajuns oppidum la nceputul
secolului al XV-lea (Csnki, II, 189, p.11). Milleker, 191, p.13; Orvay, II,
1892, p.473; Borovszki, Temes, p. 34; Szentklray,I,1898,p.1;Suciu,1967,
p.16.Romnia,Ciacova,j.Timi
CIAVO
Satul Ciavo, situat nu departe de rul Timi, se num r ntre moiile
familiei nobililor de Cenad. Actul de partaj din 17 decembrie 1256, prin care
regele Bela al IV-leaaconfirmatn elegereaconvenit ntrecomitelePancra iu
icomiteleWoffa,cuprindeisatulCiavoaproape de rul Timi, cu moara
cu dou ro i, locuri de moar, un loc de vam situat lng biseric (DIR, C,
XIII, II, p.22). Biserica din Ciavos, anterioar anului 126, a fost nchinat
Sfntului Petru (medietate tributi a parte ecclesie Sancti Petri cum eadem
ecclesia. (DIR, C, XIII, II, p. 9). Parohia apare men ionat n structura
arhidiaconatului de Timi, n decanatul ntre Timi i Brzava. Demetrius,
sacerdos de Canas Cana, Chaoas, a pl tit n anul 1333 suma de 1 banali, n
anii 133 i 133, cte 11 i respectiv 21 de banali (DIR, C, XIV, III, p.222,
20,2;Csnki,II,189,p.31;Milleker,191,p.17;Ortvay,II,1892,p.9;
Borovszky, Torontal, p.35; Suciu, I, 1967, p.270). Pe marginea de sud a
drumuluiCiavo- Toager, la circa 2,5 km sud-estdesatulCiavoseafl locul
numit Remetea Mare care indic prezen a unei biserici. (Fig. 2). Romnia,
Grniceri,j.Timi
CRUCENI
Numelesatuluiarpledapentruexisten auneibisericinchinates rb torii
Sfintei Cruci.tiridespresatexist ,ns numaidinperioadaturceasc ,dinanii
1554-179, cnd satul Qiristur din nahia Ciacova apare n nscrisurile
documentelor (Engel, 1996, p. 76; Suciu, I, 1967, p. 177; DTB, II, 1986, p. 147).
Romnia,Cruceni,j.Timi
CURTEA
SatulCurtea,cunoscutdocumentarnanul12,seaflasituatnnordestulBanatului,nzonaizvoarelorBeg i(Suciu,I,1967,p.18).Toponimele
Sat iDealul bisericii,aflatnvecin tateasa,sugereaz existen aunui
monument decult(Ursulescu,200,p.).Romnia,Curtea,j.Timi
D
DEG
118

Aezarea pustiit Deg este localizat undeva lng Ghiroda i Remetea


Mare, unde apare pe o hart din 1723, avnd o parohie catolic (Csnki, II,
1894, p.33; Milleker, 1915, p.177, la Giarmata; Orvay, II, 1892, p.7, ntre
RemeteaMareiGhiroda).PreotulIondinDegapare,ntreanii1333-133ntre
parohii din arhidiaconatul de Timi, ce au pl tit zeciuiala (DIR, C, XIV, III,
p.228, 232, 21, 2 cu formele sub care a fost men ionat : Dag, Deg, Deeg;
Engel,1996,p.satulDila1-179,lng Ghiroda).

DENTA
Aezarea,situat pecursulinferioralBrzavei,eraamintit ntr-un act din
anul 1322 ntre moiile nobilului Theodor de Voiteg (DIR, C, XIV, II, p. ).
Preotul Petru dinDentaapl titnanul133patrugroiitreidinari(DIR,C,
XIV, III, p.23). Parohia era nscris ntre bisericile din arhidiaconatul de
Cara. Tradi ia istoric local identific urmele bisericii de la Denta n zona
Roigar (Ilieiu, III, p.223-224). Borovszki, Temes, p.36; Ortvay, II, 1892,
p.8;Csnki,II,189,p.100;Szentklray,I,1898,p.3;Borovszky,Temes, p.
36; Milleker, 191, p.80; Gyrffy, III, 1987, p. 80; eicu, 1998, p. 321.
Romnia,Denta,j.Timi
DOGNECEA
Valea Aron, situat pe rama sudic a Munceilor Dognecei, p stra nc
ruineleuneibisericimedievale.Ohart minier delafineleveaculuialXVIIIlea,ataat launraportgeologic,men ionaruinelebisericiiialeuneinecropole
nconjur toare.Bisericaapututfio ctitoriecnezial dinsec.XIV-XV, deoarece
n zon se localizeaz moia cnezial Sec eni, atestat n acte de cancelarie
ntreanii130-1357 (DHR, C, XII, p. 285-286). eicu,1998,p.373.Romnia,
Dognecea,j.Cara-Severin
DOLA
Existen a bisericii catolice din Dola este confirmat n documentele
papale din anii 1333-133,f r s aveminforma iiulterioareprivitoarelasoarta
ei. Preotul din Doch a pl tit n anul 1333 nou groi, iar n anul urm tor ase
(DIR, C, XIV, III, p.223, 233; Ortvay, II, 1892,p.60).Bisericaf ceapartedin
structura decanatului dintre Timi i Brzava. Borovszki, Torontal, p.43;
Szentklray,I,1898,p.0;Suciu,I,1967,p.20.Romnia,Dola ,j.Timi
DUBEGHAZ
Aezare disp rut alc reinumeindic prezen aunui monument de cult.
Actul din 1256 a consemnat-ontrest pnirileneamuluiCenad(Gy rffy,I3, p.
855). S-a c utat identificarea ei n preajma Arancai la est de Valcani (David,
1974, p. 54, harta).
119

DUBOVA
Cercet rile arheologice de la Por ile de Fier au identificat o biseric
medieval la Dubova, n zona numit Ulmi, r mas din nefericire nepublicat .
DinuV.Rosettiacercetatnavaiabsidaaltaruluidelabisericadeziddeaici,al
c rei plan i dimensiuni au r mas inedite. Biserica a fost zidit n secolul al
XIII-lea i a fost dezafectat la nceputul veacului al XV-lea (Rosetti, 1972,
p.199).Umpluturagropiiunuimormntdininteriorulnaveiaavutfragmentede
tencuial cupictur iomoned delaSigismunddeLuxemburg,ceeaceofer
un reper cronologic pentru dezafectarea monumentului (Rosetti, 1972, p.199).
SatulDubovaeraamintitndeftereleturcetidinanii1-1579 (Engel, 1996,
p.9).Romnia,Dubova,j.Mehedin i
DUBOZ
Parohia catolic din Duboz apare men ionat n anii 1333-133 ntre
pu inele aez ricubisericicatolice dinarhidiaconatulde Sebe(DIR,C,XIV,
III, p.227, 23). Moia Duboz era situat pe cursul mijlociu al Pog niului.
Ortvay, I, 1892 p.91; Csnki, II, 189,p.33;Suciu, I, 1967, p.211. Romnia,
Duboz,j.Timi

DUPLJAJA
Documentul din 171 atest aezarea Duplaj in comitatu Haram
(Csnki, II, 189, p. 100). Cercet ri recente de arheologie medieval , conduse
deDj.Jankovi,auidentificaturmeleuneibisericiialeuneinecropoledinsec.
X-XI pe dealul Grad (Fig.1),precumilaVeliki Prokop. Biserica de la Veliki
Prokop apar ineveaculuialXV-lea. Serbia, Dupljaja
E
EGYHAZASKER
Aezarea disp rut , cunoscut uneori sub numele Egyhazasker, alteori
numai sub forma Keer, Ker,aavutobiseric dinzidnchinat Sfintei Fecioare.
Aceastaafostridicat nveaculalXII-leaoriceltrziulanceputulsecoluluial
XIII-lea,fiindoricumanterioar atest riieinanul127(Gyrffy,I3, 1987, p.
861). Documentul din 17 decembrie 1256 a consemnat satul Keer ntre
propriet ile comitelui Pancra iu, fiul banului Clemente, aflate n apropierea
Tisei (DIR, C, XIII, II, p. 21). Privilegiul regelui Bela al IV-lea din 1247 a fost
reconfirmat prin un act al regelui Ladislau din 26 noiembrie 1284, din care
afl mc venind cumanii asupra casei sale din Egyhazasker au ars curtea sa
cu tot satul i au jefuit alte moii ale sale aezate n vecintate, adic Pasaui,
Chaka, Szent Miklos i Boremlak(DIR,C,XIII,II,p.296).Foarteprobabilc
120

bisericasatuluis fifostdistrus natacurilecumanedin1280,careauarssatul


i curtea nobililor de Cenad, a comitelui Toma, aflat acolo. Un act din 1320
amintea satul sub forma Egyhazasker (Csnki, I, 1890, p. 698). Monumentul
ridicat de nobilii de Cenad se nscrie, dup cum sugereaz numele satului, n
seriabisericilorrotondentlnitenarhitecturaromanic dinsecoleleXII-XIII
naceast zon aregatuluiarpadian.
Bisericaisatulpustiitselocalizeaz napropiereaTisei,nhotaruldintre
Pad, ast zi Srpski Padej, unde s-a p strat toponimul Kera Bara i
Tizaszentmiklos.Csnki,I,1890,p.698;Gyrffy,I3, 1987, p. 861; David, 1964,
p. 56. Serbia, Srpski Padej
ERMEN
Biserica din Ermen f cea parte din structura arhidiaconatului de Cara.
Preotul Mihail din Hermen a pl titn anul 133 suma de patru groi (DIR, C,
XIV, III, p. 23). Aezarea disp rut se localizeaz pe valea Bocorundia, n
apropiere de Ferendia (Gyrffy, III, 1987 p. 81). Pentru alte localiz ri, n
apropiere de Gherman; Pesty Krass, II, 1, p. 144; Milleker, 1915, p. 83.
Documentele turceti au nscris, ntre Butin i Cherestur, pe valea Brzavei,
pusta Yarmin (Engel,1996,p.70).Romnia,Ferendia,j.Timi
ETHRE vezi VETRI
ERDSUMLIA - vezi VRSAC
F
FANCHALAKA
Parohia catolic afostconsemnat ndocumentelepapaledinanii1333133, n arhidiaconatul dintre Timi i Brzava. Nicolae, preotul din
Fanchalaka,apl titnanul1333dou zecidebanali,laceledou pl idin1333
treigroiirespectivdou zeciinou degroi(DIR,XIV,III,p.223,23,20,
2, atestat i sub formele Fanchalaka, Falthalaka, Fanchala). Documentele
ulterioare, din veacul al XV-lea,aducnprimplannumaist pnireanobiliar a
aezrii. (Csnki, II, 189, p. 36). Localizarea aez rii i a parohiei a r mas o
problem deschis datorit izvoarelorlacunare(Ortvay,1892,p.60oplaseaz
nzonaTimioarei;Milleker,191,p.182;Csnki,II,p.36sugereaz zonantre
Voiteg i Berini; Engel, 1996, p. 16-17, ncearc s identifice satul Viylog,
din anii 1569-1579, cu mai vechiul Fanchalaka, la Unip, pe malul sudic al
Brzavei). Satul Unip a fost consemnat ns ca o parohie catolic , al turi de
Fanchalaka n anul 133 bun oar , n acelai arhidiaconat (Dr ganu, 1933, p.
266 cu privire la originearomneasc anumeluiaez riiFachal).

121

FAZEKA
Aezareasituat lng Boar,lasud-vestdeKikinda,nBanatulsrbesc,a
avutobiseric (emere,1998,p.76).
FEHERVRIEGHZ
Aezarea a avut o biseric nchinat Sfntului Ioan (Csnki, II, 1894, p.
121).Afostamplasat nvecin tateasatuluiHalas dincomitatulKeve,nprima
jum tate a veacului al XV-lea. Csanki, II, 1894, p. 118; Milleker, 1915, p.28;
Gyrffy,III,1987,p.31localizeaz aezareadisp rut Halas nhotarulsatului
enta.
FELEGYHAZ
Aezaredisp rut ,atestat nanii1371-10,dincomitatulCaraimai
apoi n comitatul Timi. Numele aez rii sugereaz limpede existen a unei
bisericu e,anterioar anului1371Pesty,Krass, II, 1, p. 164 propune plasarea ei
nzona cursuluimijlociualBrzavei;Csnki,II,189,p.36;Milleker,191,p.
8caut identificareaeinsudulBanatului,laMarcov sauBelaKrkva,unde
toponimul Valea Bisericii ar sugera acest lucru; Milleker, 1929, p. 7; Suciu, II,
1968, p. 326.
FELNAC
Aezarea este consemnat la nceputul secolului al XIV-lea (1308, Villa
Fellak), parohia catolic fiind confirmat de listele papale din anii 1333-1335
(Gyrffy, I3, 1987, p. 176). Preotul Martin din Fellak a pl tit un fertun i un
banalnanul1333,apoi3debanali,laplatadintidin133i21debanalila
plataadouadinacelaian(DIR,C,XIV,III,p.22,230,238).Satulerapustiit
la nceputul anului 178, cnd a fost trecut n st pnirea nobililor srbi din
familiaJaksi(Ortvay,1892p.192,193),ceeacenseamn c bisericadeaici
eradejaabandonat laaceadat .DocumenteleturcetidinsecolulalXVI-lea nu
aduc informa ii cu privire la biserica din Felnac (Engel, 1996, p. 3). Numele
satului este un toponim maghiar (DTB, IV, F-G, p. 17). Romnia, Felnac, j.
Arad
FYREGHAZ 1
Aezarea disp rut Feireghaz, cunoscut documentar ncepnd din anul
127, n st pnirea nobililor de Cenad, se localizeaz n spa iul nord-vestic al
Banatului, nu departe de Tisa, undeva ntre Oroszlamos i Kanisa (Csnki, I,
1890, p. 696, existent nc n anii 13 i 19; Gyrffy, I3, 1987, p. 856).
Satulaparendocumenteleotomanedinanul167i179.Kldy,2000, p. 478. Numele acestei aez ri din comitatul Cenad se leag f r ndoial de
existen aunuimonumentdecult.

122

FYREGHAZ 2
Aexistatoalt aezare,cuacelainume,ncomitatulCenad,cunoscut
dintr-undocumentdinanul180(Csnki,I,1890,p.696).Eaafostlocalizat
pe malulsudic alMureului,ntre SatuMare iMunar.Documentele otomane
din anii 1569-179confirm existen asatului,subformaFelity (Engel, 1996, p.
2aidentificataezareadisp rut lasudulAranc i,laPesac).
FEYREGHAZ - vezi BELA RKVA
FIBI

Aezaresituat nzonadealurilorLipovei,nvecin tatecuSeceanii


Fiscut.nanul1879afostsemnalat oruin debiseric atribuit uneim n stiri.
Easeplaseaz lng ApaNeagr spreSeceani(Rusu,2000,p.138).Romnia,
Fibi,j.Timi

FIGUD
Aezareadisp rut Figud afostplasat nzonadintreArancaiMure,n
hotarul satului Snpetru Mare (Csnki, I, 1890, p. 696; Gyrffy, I3, 1987, p.
857). Parohia Figud, ce f cea parte din structura arhidiaconatului de Cenad, a
fostconsemnat ndocumentelepapaledinanii1333-1335 (DIR, C, XIV, III, p.
22,236,20).UnactalpapeiBonifaciu,dinanul1397,men ionapeNicolae,
parohul din Figud.Ortvay, 1892, p. 12; Szentklray, I, 1898, p. 32; Suciu, I,
1967, p. 329.
FIRI
Aezarea disp rut Fyreghaz a fost amintit n documentele din anii
143 i 19 (Csnki, I, 1890, p. 696). Numele satului indic prezen a unei
biserici. A fost localizat la Firi n apropiere de Trk Kanizsa, azi Novi
Kneevac(emere,1998,p.7).Serbia,Firic
FIRITEAZ
Satul Firiteaz, situat la vest de Vinga, apare consemnatnanul126sub
forma Feyereghaz, ntrest pnirilenobililordeCenad(Csnki,I,1890,p.770;
Gyrffy, I3, 1987, p. 17). Preo ii Dominic i Nicolaus din Alba Ecclesia, ce
f cea parte din arhidiaconatul de Arad, au fost consemna i n documentele
papale din anii 1333-1335 (DIR, C, XIV, III, p. 223, 231, 237, 247).
Documentele ulterioare din sec. XV-XVI, referitoare la aezare, nu aduc
m rturii despre distrugerea i abandonarea bisericii de la care satul i-a luat
numele (Ortvay, 1892, p. 387-388).InventarulbisericilordineparhiaTimioarei
din 178 a consemnat la Firiteaz o biseric din brne, acoperit cu indril
(Suciu, I, 1980, p. 278). Ruina identificat pe marginea vestic a acestuia, cu
urme de ziduri i an de ap rare ar putea oferi un reper pentru amplasarea
123

bisericii din veacul al XIII-lea de la Firiteaz (Repertoriul Arad, p. 70; Rusu Hurezan, 2000, p. 91-92). Toponimia satului p streaz dou nume de locuri,
Dealul Cervenca i Cervenca, care au conota ii sigur legate de o biseric
disp rut (Ilieiu,II,p.267).Romnia,Firiteaz, j. Arad
FONCHAL
Aezaredisp rut dincomitatulKeve,cunoscut ini ialdintr-un document
din anul 100 (Csnki, II, 189, p. 118; Milleker, 191, p. 2). Recent Gy.
Gyrffyapublicatoatestareaaez riiFonchal dincomitatulKevela127,n
care era men ionat biserica cu hramul Tuturor Sfin ilor (eccl. in honore
OOSS esset constructa; Gyrffy, III, 1987 p. 31). Identificarea pe teren este
vag ntr-o zon cuprins ntre Torac i Pordeanu. Csnki, II, 1894, p. 118;
Milleker,191,p.2;Gyrffy,III,1987,p.31;Mez,1996,p.218.
FRUMUENI
Aezareaestesituat pemalulsudicalMureului,lacirca1kmSVde
Arad. Ea apare men ionat ntre anii 1080-1090, dup cum reiese dintr-un act
din 137 (Gyrffy, I3, 1987, p. 186). Aezarea a fost consemnat n veacul al
XIV-lea sub numele de terra Sceudi ori villa Zeudi, cnd a avut i o biseric
parohial .PreotulGrigoredinZewdy apl titnanii133-133dijmele,al turi
de ceilal i parohi din arhidiaconatul de Arad (DIR, C, XIV, III, p. 234, 238,
247). Biserica satului Zeugy era nchinat Sfntului tefan, dup cum
men ioneaz unactdinanul102(Csnki,I,1890,p.76Rector parochialis
ecclesiae S. Stephani promartyris de Zeugy Cenadiensis diocesis).Documentul
papei Bonifaciu al IX-leadin6august102,men ionatmainainte,precizac
veniturile anuale ale bisericii din Frumueni erau de 0 florini aur (Ha egan,
199, p. 88). Aezarea amplasat la Mure, cu port i loc de trg, se afla n
posesia nobiliar a familiei Pousa. H r ile din 1723 i 1761 men ioneaz satul
sub forma Seffdin, Sefedin (Csnki, I, 1890, p. 76; Ortvay, I, 1892, p. 03;
Ha egan,199,p.88;Rusu,Hurezan,2000,p.92).Romnia,Frumueni, j. Arad
G
GABRIAN
Preotul din Gabrian afostmen ionatnlistelecolectorilordijmelorpapale
din anii 1333-133. Ini ial biserica a fost consemnat ntre parohiile din
arhidiaconatul de Cara i n anul urm tor, 133, ntre parohiile din
arhidiaconatul de Timi (DIR, C, XIV, III, p. 229, 232). Gyrffy Gy. a
considerat, pe temeiul informa iilor din documentele din 1323-1367, c satul
Galmar poate fi identic cu Villa Gabrian, consemnat n actele papale de la
1333-133(Gyrffy, III, 1987, p. 83;cu propunere de localizare pe teren n
zonaemlacuMare).Documenteleotomanedin169-179auavutneviden
satul Niva Sil G'irman, considerat Galmarul medieval, care a fost plasat
124

topografic la Gherman. Parohia Gabrian s-araflanacestfellasuddeemlacu


Mare, din zona comitatuluiCara.
Informa iilesumaredespreaceast parohiedinarhidiaconatuldeCaranu
au ng duit o localizare ferm . Csnki, II, 189, p. 102 lng Gherman;
Milleker,191,p.89,18,discut despreGabrian,localizat nzonaOravi ei;
Ortvay, 1892, p. 461, 486 propune identificarea parohiei Gabrian cu Villa
Adriani;Szentklray,I,1898,p.3.
GAD

Parohia catolic a satului Gad, care este aezat n cmpia joas unde
TimiulMortse ntlnete cuBirda,a f cutparte dinarhidiaconatuldeTimi,
decanatul dintre Timi i Brzava. Preotul Grigore din Gunad a fost amintit
ntrepl titoriidijmelorpapaledinanii1333-1334 (DIR, C, XIV, III, p. 223, 234,
20, amintit i sub forma Suanad, Guad). Csnki, II, 189, p. 38; Milleker,
1915, p. 184; Ortvay, 1892, p. 461; Borovszky, Torontal,p.8;Szentklray,I,
1898,p.0;Suciu,I,p.20.Lasudisud-vestdesatseafl locurilenumiteLa
rvenca, Trvenca, i la Trvenenive.Zonanumit la rvencaestesituat la1
kmsuddesat,la rvenenivelacirca2kmsuddesat,iar rvencaestesituat
lng drumul Gad-Ciavo, la circa 3 km sud-vest de Gad (Fig. 3). Zonele
amintiteindic prezen aunormonumentedecultnCmpiaTimiului,greude
localizataacums-a doveditncercet rilenoastredin2006.Romnia,Gad, j.
Timi
GAI

Satul Gaiu Mic este situat la sud-vest de Denta, n Cmpia Joas a


Brzavei,ntimpceGaiulMareesteamplasatspreNV,nimediatavecin tate.
Biserica din Gai, nchinat Sfintei Fecioare, a fost consemnat n actul din 26
iulie 1364 (ecclesia Beate Virginis in villa Gay; DRH, C, XII, p. 307).
Descopeririarheologicemaivechif cutepemargineasudic asatuluiGaiuMic,
nvecin tateacimitirului,pledeaz pentruidentificareanaceast zon avetrei
medievaleasatuluiiabisericiicuhramulSfnta Maria.naceast zon sunt
semnalate descoperiri monetare de la nceputul veacului al XIII-lea. n anul
1903,lacirca00msuddeGaiuMic,napropiereacimitiruluiaufostscoasela
lumin nanul1903dou clopoteproveninddelaobiseric .
Clopotulcelmareareon l imede27,3cmiundiametrude32,6cm,iar
cel mic 31,8 cm n l ime i un diametru de 23, cm, fiind atribuite de F.
Milleker secolelor XV-XVI(Milleker,191,p.86;Rmnean u,1966,p. 58).
Documentele papale din anii 1333-133 au men ionat parohia Bay din
arhidiaconatul de Cara, pentru care Turchany, bun oar , a propus localizarea
acesteialaGai.Turchany,190,I,p.220;Gyrffy,III,1987,p.83;Milleker,
191,p.86; eicu,1998,p.327.Discu iaprivindidentificareabisericiinupoate
ignorafaptulc nhotarulaez riiGaiuMare(azinSerbia)seafl toponimul

125

Crkvina,cesugereaz existen auneibisericinacelloc.Suciu,I,1967,p.20;


Popovi19,p.10.Romnia,Gaiul Mic,j.Timi
GALAD
Preo ii de la biserica din Galad au fost aminti i ntre pl titorii dijmei
papale n anii 1333-1334 din arhidiaconatul de Torontal (DIR, C, XIV, III, p.
226,236,239,23).Bisericaparohial s-aaflatnpreajmam n stiriicuacelai
nume,desprecaresecunoscattdepu ineidetrziim rturii(Juhsz,1927,p.
170).Easeidentific nspa iuldinnord-vestul Banatului, nu foarte departe de
malul estic al Tisei. Toponimul Klisa,delng NovoMiloevo,ofer unreper
pentru localizarea acolo a m n stiriimedievale. emere,1998, p. 76. (Csnki,
II,189,p.38plasat nzonaKikinda;Milleker,191,p0.9laBaahid;Juhsz,
1927,p.171nzonaBasahidnloculnumitGaladska; Ortvay, 1892, p. 433 cu
aceeai propunere de localizare la Galadska; Szentklray, I, 1898, p. ;
Popovi,19,p.10).Serbia,Novo Miloevo
GEDUS
Aezarea ap rea atestat n anul 1231, ns biserica parohial este
cunoscut doardindocumentelepapaledinanii1333-1335. Andrei, preotul din
Felgedus,estemen ionatntrepl titoriidijmeipapalenanul1333,pentrucan
anii 1333-133 s fie amintit Mihail, preotul din Gedus, apar innd
arhidiaconatului din Cenad (DIR, C, XIV, III, p. 22, 236, 22; Gyrffy, I,
1987, p. 857). Documentele ulterioare, din sec. XIV-XV, nu aduc m rturii n
privin aacesteiparohii,iarnveaculalXVI-lea satul era pustiit (Engel, 1996, p.
). A fost localizat n apropiere de Munar i Felnac, pe malul sudic al
Mureului(Csnki,I,1890,p.696;Gyrffy,I3, 1987, p. 857; Ortvay, 1892, p.
12).Unnumedehotar,ntrePecicaiemlac,pledeaz pentrulocalizarean
aceast zon a parohieicatolice disp rute Gedus (Rusu, Hurezan, 2000, p. 9196).
GEROLTHAZA
Biserica din Gerolthaza estecunoscut numaidindocumentele papale din
anii 1333-1334. Preotul Benedict din Gerolthaz, ori Gerolchfalua, este
consemnatpelist al turidepreo iidinBizere iMic laca(DIR,C,XIV,III,p.
224, 231). S-apropuslocalizareabisericiiiasatuluidisp rutnzonaMasloc,
pe Valea Giurocu (Gyrffy,I3,1987,p.177;Csnki,I,1890,p.771-772;Mrki,
I, 1892, p. 202, lng Mure la Glogov ; Ortvay, 1892, p. 393, cu trimitere
greit laGiroda).
GIARMATA
Biserica din Giarmata a f cut parte din arhidiaconatul de Timi. Preotul
Ioan Zamar adatlaplatadintidin133sumade3groi,laplataadouaacelai
preot din Garmat,formasubcareapareacumnumeleparohiei,apl tit7banali,
126

iarn1333ThomasdeGarmad a dat 9 banali (Mon.Vat., I, 1, p. 152, 157, 160).


Biserica din Giarmata a fost nchinat Sfntului Bartolomeu (parochialis
ecclesia Sancti Bartolomei apostoli in Garma), fapt confirmat de un document
din 1400 al papei Bonifaciu al IX-lea (Ortvay, I, 1892, p. 3). Aezarea era
situat pe un drum important, ce pornea din Timioara spre Valea Mureului
(Csnki, II,189,p.39.Borovszki, Temes, p. 103-104; Milleker, 1915, p.187;
Suciu, I, 1967, p. 261). Numele aez rii provenind din apelativul maghiar
colonie,dovedeteaiciprezen auneicomunit idehospites (DTB, IV, 1986,
p.90).Romnia,Giarmata,j.Timi
GIERA
Bisericadinpiatr asatuluiestecunoscut dinactuldinanul1322,al turi
de bisericile din Viduor iGungudeghaza,depemoiileluiTheodordeVoiteg
(Ortvay, 1896, p. 31; DIR, C, XIV, II, p. 54). O informa ie util privind
topografiazoneiesteoferit deactuldinaprilie133,careindic amplasarea
bisericii nchinat Tuturor Sfin ilor n partea de apus a satului (Villa Gewr
vocate a parte occidentali in qua est ecclesia lapidea sub titulo omnium
sanctorum; Ortvay, 1896, p. 72; DIR, C, XIV, II, p.287). Ea se nscrie astfel
ntremonumenteleridicate,poate,ndeceniulaldoileaalsecoluluialXIV-lea
deTeodordeVoitegpemoiilesaledinzonadintreTimiiBrzava.nhotarul
satului Giera toponimele Slitea Mare, Slitea Mic i Idvor reprezint repere
pentrulocuireamedieval Csnki,II,189,p.0;Milleker,191,p.188;Ortvay,
1892, p. 463-464; Borovszki, Torontal, p. 0 amintete de fortifica ia de la
Grada ; Engel, 1996, p. 60;Suciu,I,1967,p.261.Cercet rilenoastredeteren
pentrulocalizareabisericiilaGieraauidentificaturmemedievaledoarnspa iul
fortifica ieidep mntdinpunctulGrada .Romnia,Giera,j.Timi
GIURGIOVA
Vatra satului medieval Giurgiova s-aaflatpemalulstngalCaraului,n
zona numit Slite, unde am identificat ceramic medieval (sec. XIV-XV).
Marginea estic a luncii de la S lite este nchis de panta unui deal, numit
Calea Bisericii, unde se afl ruinele unei bisericu e. Valea Giurgiului
delimiteaz sprenordacestspa iudelocuiremedieval .Aezareaesteamintit
n documentele din sec. XIV-XV, ct i n cele otomane din anii 1-1579
(Pesty, Krass,III,p.308;Csnki,II,189,p.102;Gyrffy,III,1987,p.87;
Engel, 1996, p. 60; eicu, 1998, p. 330 i 310 unde am identificat n aceast
zon satuldisp rutCaraovaMic ).Microtoponimiazonei,Ogaul Giurgiului,
Cracul Giurgiului, pledeaz ns pentru identificarea vetrei satului medieval
Giurgiovanaceast zon depemalulstngalCaraului.Romnia,Giurgiova,
j.Cara-Severin
GLIMBOCA

127

Documentul din 20 noiembrie 193 amintete pe preotul Opria din


Glimboca (Opria prezbiter de Glimboca; Pesty, Szreny, III, p. 113). Nicolae
deBizere,careaavutmoiipemalul dreptalBistrei,printrecareiGlimboca,a
r mas dator preotului Opria cu doi galbeni. Cercet rile de teren nu au
identificatmonumentul.Tradi ialocal p straamintireauneibisericipustiite,pe
maluldrept alBistreinzonanumit Satu Btrn, unde acuma fostridicat o
m n stirenou ( eicu,1998,p.330).Romnia,Glimboca,j.Cara-Severin
GORNEA
Cercet rile de arheologie medieval au identificat pe o teras nalt a
Dun rii, numit rcheviste, o parte dintr-o necropol din sec. XIV-XV.
Investiga ia n-a surprins urma monumentului de cult sugerat de toponim
(Uzum,197,p.131iurm; eicu,1998,p.129).Romnia,Gornea,j.CaraSeverin
GUNGUDYGHAZA
Satul Gungudyghaza, mpreun cu biserica din piatr , apare n actul de
dona iealnobiluluiTeodordeVoitegdinanul1322,mpreun cusateleGierai
Viduor (Ortvay, 1896, p. 31; DIR, C, XIV, II, p. ). Informa ii despre
topografiazoneiihramulbisericiileofer documentuldinaprilie139prin
care Ladislau, fiul lui Gall de Omor, a d ruit surorii sale dup mama Clara, o
jum tate din cteva moii din comitatul Timi i Cara (DIR, C, XIV, IV, p.
122-123). Biserica de piatr din Gwngudyghaza, nchinat Sfntului Iacob, a
fost cedat mpreun cu o jum tate din moiile Giera, pe care se afla o alt
biseric depiatr ,moiaWyodour,avnddeasemeneaobiseric depiatr ,i o
jum tateamoieiChud situat lng Dola .Acestesateimoiiseafl nzona
cmpiei joase dintre Timi i Brzava, la vest de Deta. Satul pustiit
Gungudyghaza trebuie c utat n aceast zon dintre Banloc - Giera i Dola
(Csnki, II,189, p. 39; Milleker, 191, p. 187-188 identific greit aceast
aezare).
H
HALMOS
Aezaredisp rut dincomitatulArad,amintit nanul133cuobiseric
nchinat Sfntului Dumitru ecclesiam parochialem Sancti Demetrii martiri de
Halmos (Luksics, II, 1938, p. 96). Actul regelui Matei Corvinul din 21
decembrie171amintetentremoiileisateleapar in toaredetrgulMaloc
(oppidum Machalaka) i moia Halmos (Pesty, Krass, III, p. 428). Biserica
parohial Sanctus Demetrius din Halmos se poate localiza n apropiere de
RemeteaMic .Csnki,I,1890,p.76;Marki,I,1892,p.203;Mez,1996,p.
68.
128

HARAM
Aezareasituat lng confluen aruluiNeracuDun rea,ce constituia un
vechivaldetrecerealfluviului,aavutoparohiecatolic careaf cutpartedin
arhidiaconatul de Cara n veacul al XIV-lea. Preotul Petru din Haram a pl tit
suma de zece banali n anul 133 (DIR, C, XIV, III, p. 23). Actul din 8
noiembrie 13, prin care se ceda de c tre Iacob de Ciortea surorii sale
Ecaterina a treia parte a moiei Guluez, a nscris printre martori pe Clemente
sacerdote de Haram (Pesty, Krass, III, p. 30). Franciscanii au ridicat o
m n stirenanii1366-1368naceast zon cupopula ieortodox romneasc
(Gyrffy, III, 1987, p. 87; Ortvay, I, 1892, p. 86-487; Engel, 1996, p. 62;
eicu,1998,p.336).Serbia,Stara Palanka
HARANGUD
Satuldisp rutaf cutpartensecolulalXIII-leadindomeniilest pnite
de nobilii de Cenad. Actul din 1256, prin care s-aump r itmoiilenobililorde
Cenad, a l sat n st pnirea banului Clemente, printre altele, satul Haraz cu
Harangadtue, situate aproape de Tisa (DIR, C, XIII, II, p. 21). Numele satului se
leag de numele apei Aranca. Biserica din Harangud a f cut parte din
arhidiaconatul de Cenad, preotul Ioan fiind cunoscut din listele papale din anii
1333-133(DIR,C, XIV, III, p.22,237).Satuldisp rutibiserica parohial
dindiocezaCenaduluiselocalizeaz napropiereaconfluen eiruluiArancacu
TisalaPadeja(Csnky,I,1890,p.697,localizat lng Mure;Ortvay,1892,I,
p.36;Gyrffy,I3,1987,p.88;emere,1998,p.76).
HEGESEGHAZ
MoiaHegeseghaz dincomitatulCenadseaflanst pnirealuiValentin,
fiul lui Nicolae, n iunie 1339 cnd s-a cerut ridicarea i nnoirea semnelorde
hotar (DIR, C, XIV, III, p. 99, 0). Numele satului reprezint confirmarea
existen eiuneibiserici.Afostlocalizat la vestdeKikinda,la Ido.Csnki, I,
1890, p. 697;Gyrffy,I3,1987,p.88;emere,1998,p.76.
HINAND HIUAND vezi IVANDA
HODEGHAZ
Aezare disp rut atestat n anul 127 ntre st pnirile nobililor din
comitatulCenad,ntrest pnirilenobililordeCenad(Gyrffy,I3, 1987, p. 858,
Hodighaaz). Informa ii ulterioare din 1360 confirm aezarea Hodeghaz ntre
st pnirile nobililor Telegdi i la 1366 sub numele de Hudeghaz (Csnki, I,
1890, p. 697; Borovszki, Torontal, p. 6; Gyrffy, I3, 1987, p. 88; emere,
1998, p. 76). Numele aez rii reprezint singurul indiciu referitor la existen a
unei biserici. Borovski, Torontal,p.6;Popovi,19,p.11.Satulsenumea
la 1881 Hodegyhaza, la 1949 Jazovo, Hodi,din 1959 Jazovo. Serbia, Jazovo
129

HODOS
Biserica din Hodos f cea parte n anii 133-1335 din arhidiaconatul de
Sebe. Preotul Petrudin Hudus a pl titn anul133 suma de 19 banali, iarn
anul133apl tit38debanali(DIR,C,XIV,III,p.23,238).Documenteledin
1369 amintesc moia Hodo i mai apoi n 128 castellum Hodos i oppidum
Hodos (Csnki, II, 189, p. 1; Pesty, Krass, III, p. 427; Ortvay, I, 1892, p.
491-92;Szentklray,I,1898,p.36;DTB,V,1987,p.1;Hodola8kmvest
de Lugoj; Pesty, Krass,II,1,p.21;Suciu,I,1967,p.292).Romnia,Hodo,
j.Timi
HOROSIN
Sat disp rut a c rui parohie a f cut parte din arhidiaconatul de medio
Temesy, adic din Timi i Bega. Preotul Ioan din Hurusy, Huruzi, Hurusi,
Uruzi, formelesubcareafostconsemnat parohia,afostnscrisntreanii1333133 ntre pl titorii dijmei papale (DIR, C, XIV, III, p. 229, 233, 241, 246).
Satulseaflalaunvadcupunctdevam ,villa Oroz cum tributo, la 1389 (Pesty,
Krass,III,p.177).SatulHorozinasupravie uitcuceririiturceti.Documentele
otomane din anii 1569-179atestauaezareannahiaTimioara(Engel,1996,p.
6, cu localizare la Snmihaiul Romn/Begaszentmihaly unde se p stra
toponimul Oroscin; Ortvay, I, 1892, p. 33; Szentklray, I, 1898, p. ;
Borovszky, Temes,p.28,lng ag;Csnki,II,189,p.;Milleker,1915, p.
219,lng Utvin- ag).Aezareadisp rut depemalulBeg iaavutunlocde
vam ,npreajmac ruias-aridicat,probabil,parohiacatolic .
HOZLAR HUZLAR vezi OSLAR
HUDURLAC
Nicolae, preotul din Hudurlak,apl tittrimiilorpapalidoarn anul 1334
(DIR, C, XIV, III, p. 22). Biserica parohial din Hudurlac a f cut parte din
arhidiaconatul de Timi, din decanatul dintre cele dou ruri Timi (ex ista
parte Tymisi). inndseamadeaceast amplasaregeografic ncadruldiocezei
Cenadului, ea trebuie localizat , dup opinia noastr , la nord de Timi.
Toponimul Hudurliuc,ceacoper ozon mp durit delng Ianova,ofer un
reper n localizarea acestei parohii (Ortvay, I, 1892, p. 33 a plasat parohia n
apropiere de Idvor; Milleker, 1915,p.2laIdvor;EditoriiDIR,p.22nzona
Ciacova; Suciu, II, 1968, p. 31 la Jebel; Popovi, 19, p. 112 la Idwarnak
(BanatskiDvor).Romnia,Ianova,j.Timi
HURIDA vezi URIDA
HUYNEP HUYNEN vezi UNIP

130

I
IANCAID
Iancaidul este situat la 15 km NE de Becicherecul Mare (Zrenjanin), n
apropierea cursului rului Bega. La nceputul veacului al XIV-lea a avut o
parohiecef ceapartedinarhidiaconatuldeTorontal,dinepiscopiaCenadului.
Preotul Petru din Hiuankahida a pl tit 9 banali i n 133 acelai preot din
Iwankahida apl tit17banalilaplatadinti,iarlaadoua2debanali.nanul
1335 apare scris Pavel din Hyuoankayda careadat3groi(DIR,C,XIV,III,p.
226, 235, 238, 242; Borovszki, Torontal, p. 57-58; Milleker, 1915, p. 11;
Ortvay,1892,p.33;Popovi,19,p.11,n1660i1666suntcunoscutetrei
aez ri:Iankaid,MutavelijinJankaidiPasinJankaid;Ursulescu,1997,p.9-10).
Serbia, Jankov Most
IANI
Actul papei Honoriu din 19 iunie 1221, prin care a luat sub autoritatea sa
prepositura de la Itebe, dup alungarea benedictinilor, a men ionat ntre
st pnirileacesteiabisericiledinIani, Popi iPodul lui Ivancea,dimpreun cu
capelele ce in de ele (DIR, C, XI, XII, XIII, I, p. 178). Biserica i aezarea
pustiit sepotlocalizanzon napropieredeIttebe,IvandaiBobda.
IANOVA
Biserica din Ianova este cunoscut , odat cu aezarea, din listele papale
din anii 1333-133.Astfel,nanul1333Cyndrinus din Jenev a pl titjum tate
demarc ,iarn133i133preotul Bodorinus din Jeno, Hyeno, Jenev, formele
sub care a fost scris numele satului, a pl tit dijmele emisarilor papei (DIR, C,
XIV, III, 227, 232, 21, 2). Parohia catolic din Ianova, situat la nordul
ruluiTimi,af cutpartedinarhidiaconatulde Timi,decanatuldedincoace
de Timi (arhidiaconatu Timisensi ex ista parte Tymisi).Ortvayaminteteun
actdin100princareTemesvriSebestynestenumitparohlabisericasatului
Jenov, nchinat Sfntului mucenic Gheorghe (Ortvay, I, 1892, p. 444).
Documentele din veacul al XV-lea despre aceast posesiune nobiliar nu aduc
informa iidespresoartabisericiidinIanova(Csnki,II,189,p.3;Borovszky,
Temes,p.10;Suciu,I,1967,p.301;DTB,V,1987,p.27).Romnia,Ianova, j.
Timi
IGANTEWSCENGURG
Aezare disp rut din comitatul Keve, consemnat n documentele din
anii 1338 i 137. Numele aez rii este n strns leg tur cu prezen a unei
biserici nchinat Sfntului Gheorghe (Mez, 1996, p. 80). Satul pustiit a fost
localizatnapropieredeBaka,Seeanj(Csnki,II,189,p.120;Milleker,191,
p. 26-27;Gyrffy,III,1987,p.316).
ILANDA
131

SatulIlandadinBanatulsrbescestesituatlanorddeAlibunariSeleus.
Aezarea medieval a fost atestat documentar n anul 137, iar biserica
(ecclesia de Ilonch)afostconsemnat ntr-unactdin138(Csnki,II,189,p.
113; Milleker, 191, p. 29). Informa iile ulterioare din anii 169-1579
men ioneaz doar aezarea Ilana aflat n nahia Ciacova, la 1666 Ilana, la
1723 Ilonza (Engel,1996,p.67;Popovi,19,p.113).Serbia,Ilanda
ILIDIA
Satul, aezat ntr-o zon omogen romneasc de la poalele Mun ilor
Aninei, apar inea domeniului regal n anul 1223, cnd possesio Elyed a fost
confirmat ntre st pnirile fostei mp r tese, Margareta a Bizan ului (DIR, C,
XI, XII, XIII, I, p. 197; T utu, 196, p. 62-6). Biserica parohial este
cunoscut documentarnumaidinlistelepapaledinanii1333-133,cndpreotul
Blasiu de la Elyad apare men ionat n anul 133 (DIR, C, XIV, III, p. 234).
Cercet rilearheologiceauidentificatobiseric -sal ,dinzid,cuofortifica iede
p mnt n jur, pe dealul Cetate, iar pe dealul Obli a o curte feudal n cadrul
c reia s-a identificatplanuluneirotonde,curosturide capel de curte(Uzum,
Lazarovici,1971,p.161;Matei,1973,p.317; eicu,1998,p.30).(Fig.13A).
Biserica sal de la Cetate a avut un plan ntlnit frecvent n arhitectura
romanic , compus dintr-o nav cu dimensiunile interioare de 12,0/7 m i un
altar rectangular, care m sura la interior ,0/,30 m. Spa iul vestic al navei
delimita, prin doi stlpi masivi, o tribun (Fig. 6). Interiorul bisericii de zid a
fostdecoratcupictur .Monumentulafostdatat,pebazainventaruluifuneraral
necropoleidinjuruls u,nadouajum tateaveaculuialXIII-leaidistrugerea
sa violent a avut loc n veacul al XIV-lea (Matei, Uzum, 1972, p. 555-559).
Bisericarotond dincadrulcur iifeudale,identificat laIlidiapedealulObli a,
arelabaz unplancircularlaexteriorisub forma unui patrulater la interior. A
fostdecorat peexteriorcuostructur format dinoptdesene(Fig.1A).Dup
opinia noastr , bazat pe inventarul funerar al necropolei din jurul rotondei,
aceasta se dateaz la nceputul veacului al XIV-lea, dei ea a fost n genere
atribuit uneiepocimaitimpuriidinsec.XII-XIII( eicu,1998,p.177;pentru
alte opinii: Matei, 1973, p. 316-317;Uzum,1988,p.2;V t ianu,1987,p.22;
KMTL, 1994, p. 281.
Toponimul Ilidia provine, cel mai probabil, dintr-un antroponim Ilia, Elia,
ceea ce,dup opinianoastr ,poate sugerafaptul c ini ialhramuluneia dintre
biserici ar fi fost Sfntu Ilie (DTB, V, 1987, p. 41-42; Pesty, Krass, II, 1, p. 96;
Milleker,191,p.9;Suciu,I,1967,p.306;Gyrffy,III,1987, p.8; eicu,
1998,p.30).Romnia,Ilidia,j.Cara-Severin
ILLUC
Preotul Benedict din Illuc,ceapar ineadearhidiaconatuldeSebe,apl tit
nanul133sumade 10banali(DIR,C,XIV, III, p.23).Afostlocalizatn

132

zona de locuire slav Lupac - Nermed (Ortvay, I, 1892, p. 492, toponimul


ntlnitpehartaluiMercy;Szentklray,I,1898,p.36).
IOBAG
Aezare disp rut , cu biseric parohial , ce a f cut parte din
arhidiaconatul de Timi, decanatul dintre Timi i Brzava. Preotul Egidiudin
Iobag apl titnanul1333sumadegroi,n133adat10banali,iarn133a
pl tit1gro(DIR,C,XIV,III,p.223,233,2).Satulaparescrissubformele:
Jobaag, Jebag, Jobag. El s-a aflatnaintede anul100nst pnirea nobilului
Nicolae Tretul,carearidicatfortifica iilaJebel,Obadi Jobag, pe care a fost
obligat s le d rme, s astupe an urile de ap rare i s aduc lemnul la
Timioara. Biserica din Iobag apare consemnat n cuprinsulactului din102,
emis de voievodul Transilvaniei castella in Obad et Iobag quod est
constructum in circuitu ecclesie (Ortvay, 1896, p. 317). Existen a aez rii
apare confirmat n 18 i ndocumentele turcetidin 1-1579, sub forma
Iobaag i Obag (Csnki,II,189,p.3;Engel,1996,p.97). Aezareadisp rut
a fost localizat lng Tolv dia (azi Livezile), lng Giera, Banloc, Dola .
(Csnki,II,189,p.3;Suciu,II,1968,p.33;editoriiDIR,C,XIV,III,p.223;
napropieredeObad,dec treOrtvay,I,1892,p.6;Szentklray,I,1898, p.
0sauafostidentificatdefaptcuObaddec treMilleker,191,p.196iEngel,
1996, p. 97). Aezarea disp rut i biserica de la Iobag, pot fi localizate mai
degrab laGhilad,undetradi iaitoponimulCetate sus inlocalizarea.
ITTEBE
Bisericaparohial dinIttebeaf cutpartedinarhidiaconatuldeTorontal.
Preotul Ioan din Itebew apare n anii 1333-133 ntre parohii care au pl tit
dijmele papale (DIR, C, XIV, III, p. 226, 23, 239, 23, scris i sub forma
Hytebev, Itebev). Aezarea Itebe, al turi de alte moii s-a aflat n 1319 n
st pnireacastelanuluicet iiIlidia(Gyrffy,III,1987,p.316;Milleker,191,
p.29;Ortvay,I,1892,p.3;Juzsz,1927,p.12;Popovi,19,p.11-115).
Serbia, Srpski Itebej
IVANCH
Aezarea disp rut din preajma Lipovei a avut o biseric parohial la
nceputulveaculuialXIV-lea (Mon. Vat. I/1, p. 150). Un toponim consemnat pe
harta Banatului din 1723 asigur identificarea aez rii disp rute (Gyrffy, I3,
1987, p. 179; Rusu, Hurezan, 2000, p. 112).
IVANDA
Aezareaestesituat ntreBegaMic iTimi,nudepartedeIttebe.Actul
papei Honoriu din 19 iunie 1221, prin care lua sub ocrotirea sa nou nfiin ata
prepositur , cu canonici mireni la Ittebe, n urma alung rii c lug rilor
benedictini,men ionantrest pnirileacesteipreposituribisericile din Iani, din
133

Popi i din Podul Ivance, dimpreun cu capelele i cele ce in de ele(DIR,C,


veacul XI-XII-XIII,I,p.178).Bisericadeaiciaparendocumentelepapale,din
nou,nanii1333-1335. Mihai preotul din Hinand apl titnanul1333sumade
12 banali, iar n anul 133 suma de 7 banali ijum tate (DIR, C, XIV, III, p.
229,230,22).Parohiamen ionat subformaHinanad, Hinand, Iwanch,af cut
partedinarhidiaconatulTimiului,decanatuldintre cele dou ruri Timis(de
medio Temisy).(Csnki,II,189,p.3;Ortvay, I,1892,p.76-477; Milleker,
1915, p. 195; Borovszki, Torontal, p. 57; Suciu, I, 1967, p. 311; Engel, 1996, p.
68,satndefetereledin1-179).Romnia,Ivanda,j.Timi
IZVIN
Celedintiinforma iicunoscutedespreaezareasituat pemalulnordical
ruluiBegaseleag deatestareabisericii.PreotulNicolaedinEvsen apl titn
anul1333sumade27banali,iarlaceledou pl idin133cte7irespectiv 6
groi,laplatadinanul133acelaiparohachitnd8banali(DIR,C,XIV,III,p.
227,23,20,2).Parohia,atestat subformeleEvsen, Ewun, Ewzin, af cut
partedinarhidiaconatuldeTimi,decanatuldinTimiiBrzava,doarnanul
1335 fiind consemnat ntre parohiile din arhidiaconatul de Sebe. Cercet rile
noastre de teren din toamna anului 2004 n-au identificat urmele monumentului
medieval (Ortvay, I, 1892, p. 442; Borovszky, Temes, p. 87; Milleker, 1915, p.
221; Suciu, I, 1967, p. 312; DTB, V, 1987, p. 58-9).Romnia,Izvin,j.Timi
J
JADANI
Satul Jadani, este aezat n vecin tate cu Carani, Murani i Ortioara.
Documentul regelui Andrei al II-lea din 1230 a enumerat villa Zanad ntre
moiile d ruite de rege comitelui Nicolae, fratele episcopului de Strigonia i
apoi confiscate de Bela (DIR, C, XI, XII, XIII, I, p. 240). Biserica din Jadani
apareconsemnat lng celedinKokota, Achad iSatchinez narhidiaconatulde
Timi, din decanatul de la nord de Timi (ex isto parte Tymisi). Preotul din
Jadaniapl titdijmeleemisarilorpapalinanii133i133(DIR,C,XIV,III,
p. 232, 245; Ortvay, I, 1892, p. 457; Borovszky, Temes, p. 75; Suciu, I, 1967, p.
167;Engel,1996,p.1).Romnia,Corneti, j.Timi
JEBEL
Parohia Jebel af cutpartedinarhidiaconatuldeTimi.Preotul Ioandin
Zephel apl tit3groinanul133ilaplataadouadinacelaian27banali,iar
nanul1333groi(DIR,C,XIV,III,p.233,22,26).Bisericaaparescris
al turi de cele de la Cebza, Rudna, Snmartin n decanatul dintre cele dou
ruriTimi(Csnki,II,189,p.6;Ortvay,I,1892,p.8;Milleker,191,p.
23).Romnia,Jebel,j.Timi
JEL (JIL)
134

Aezaredisp rut dincomitatulKeve,careaavutoparohiecatolic cea


f cutparte dinarhidiaconatulde Torontal,nanii1333-1335. Preotul Dominic
din Fel apl titndou rnduri,nanul133,dijmeledatorateemisarilorpapali
(DIR, C, XIV, III, p. 23, 239). Satul mai apare ntr-un act din 16 i este
consemnat, sub forma Jil, n defterele turceti din anii 1-179 (Csnki, II,
189, p. 120; Engel, 1996, p. 1). El se localizeaz pe cursul inferior al
Timiului,napropieredeOpovo,undetoponimuleli maip streaz amintirea
satuluipustiit.Milleker,191,p.0;Gyrffy, III, 1987, p.321.
JIMBOLIA
ParohiaJimboliaaf cutpartedinarhidiaconatuldeTorontalnanii13331335. Pavel, preotul de Chumbul, a pl tit n anul 1333 suma de 6 groi i un
banal,iarlapl iledin133adattreigroiirespectiv2groi.n133afost
scrisIoan,preotnChumbul,careapl tit2groi(DIR,C,XIV,III,p.226,236,
239, 243). Documentele din veacul al XV-leaidinperioadaturceasc nuaduc
date despre biserica din Jimbolia (Csnki, II, 189, p. 32; Ortvay, I, 1892, p.
33; Szentklray, I, 1898, p. ; Borovszky, Torontal, p. 137; Engel, 1996, p.
3;Suciu,I,1967,p.317).TezauruldemonededetipFriesach,delasfritul
secolului al XII-lea,dinvestuleuropean,poateoferiunindiciupentruprezen a
unei comunit i de hospites stabili i aici la finele veacului al XII-lea sau
nceputul secolului al XIII-lea (Veltner, 2002, p. 329). Romnia, Jimbolia, j.
Timi
JUSKE
Aezaredisp rut ,cubiseric parohial ceaf cutpartedinarhidiaconatul
deTimi.Nicolae,preotul din Juske,apl titnanul133osum de10banali
(DIR, C, XIV, III, p. 233; Ortvay, I, 1892, p. 444- a ncercat s identifice
aceast parohielaJecea,sataezatlavestdeBecicherecuMic;Suciu,II,1968,
p.36nscrieaezareantresatele pustiite).
K
KEMENCHE
Satul (poss Kemeche) este cunoscut dintr-un act din 1332, iar preotul
bisericiiparohialedeaiciaparentreparohiidinarhidiaconatuldeCenadnanii
1334-133 (Gyrffy, I3, 1987, p. 860; DIR, C, XIV, III, p. 236, 22). Moia
Kemeche aapar inutnc dinveaculalXIII-leanobililordeCenad,darnanul
1326ajungenst pnireanobiluluiTeodordeVoiteg.P r idinmoies-au aflat
mereu n litigiu n cursul veacului al XIV-lea, consemnate n actele din 1336,
13i130(Csnki,I,1890,p.698;DIR,C,XIV,III,p.18,29;Ha egan,
1995, p. 44-).Actuldepartajdin10iunie1336men ionabisericasatuluiio
strad aaez rii(Ha egan,199,p.).Bisericaparohial dinKemenche a fost
ridicat probabil, la nceputul veacului al XIV-lea de nobilii de Cenad, fiind
nchinat Sfntului Apostol Petru,dup informa iadintr-un act din 1 decembrie
135

1400 (parochialis ecclesia sancti Petri de Kemeche; Mon. Vat., I/IV, p. 279). Ea
a fost nlocuit de o biseric nou zidit n ultimii ani ai veacului al XIV-lea
(Csnki,I,1890,p.698);.Juhsz,1927,p.196,nota;Ortvay,I,1892,p.1;
Szentklray,I,1898,p.32.Romnia,Cenad,j.Timi
KER vezi EGHYHAZASKER
KER I
Sat disp rut ce a avut o biseric parohial cunoscut numai din
nsemn rilecolectorilorpapalidinanii1333-1335. Ioan, parohul din Ker, apare
consemnatnanul133iarlaplatadin133afostmen ionatpreotulLauren iu
(DIR, C, XIV, III, p. 231, 27). A fost localizat n preajma satului Frumueni
(Szdi),undetoponimulKier,peohart din1761,aperpetuatamintireasatului
pustiit (Gyrffy, I3, 1987, p. 179). Csnki, I, 1890, p. 773; Ortvay, I, 1892, p.
394; Suciu, II, 1968, p. 351; Rusu, Hurezan, 2000, p. 113.
KER II
Biserica din Ker (Keer) estecunoscut dinlisteletrimiilorpapalidinanii
1333-133. ntre preo ii din arhidiaconatul de Timi ap rea i frater Vitus din
Ker lapl iledin133-133(DIR,C,XIV,III,p.232,21,2).Satulaflatn
st pnire nobiliar (possessio Keer vocatum), n comitatul Timi, apare
consemnatntr-unactdin1399,f r informa iins despreparohiacatolic ,care
a fostlocalizat uneorinzona Reca,alteorila Giarmata.Csnki, II,189,p.
,zonaReca;Orvay,1,1892,p.6;Szentklray,I,1898,p. 39; Borovszky,
Temes,p.28nzonaReca;Milleker,191,p.198.
KEREKEGHAZ (ROTUNDA ECCLESIA)
Satul disp rut apare consemnat sub ambele forme n documentele de
cancelarie din anii 1333-133 (Csnki, I, 1890, p. 773; Gyrffy, I3, 1987, p.
179). Un monument romanic, o biseric rotond din sec. XII-XIII, explic
etimologia toponimului Rotunda ecclesia iofer unreperprivitorlavechimea
acestuia.Eaafostconsemnat documentarnlistelepapaledinanii1333-1335,
privitoare la arhidiaconatul de Arad (DIR, C, XIV, III, p. 234, 231, 238). Actul
din anul 138 a f cut cunoscut hramul bisericii (Omnium Sanctorum de
Kerekighas;DRH,C,XI,1981,p.23;Mez,1996,p.218).Satulasupravie uit
n perioada otoman , n anii 1-1579 a ap rut n nahia Felnac sub numele
Kirikik (Engel, 1996, p. 7 plasat lng Felnac; Ortvay, 1892, p. 02-403;
Marki, I, 1892, p. 206 localizat pe baza unui toponim ntre Bodrog i Satu
Mare;Suciu,II,1968,p.39;Ha egan,199,p.9,plasat peunbra secatal
Mureului la sud de Pecica, pe malul sudic al rului; Rusu, Hurezan, 2000, p.
127-128).

136

KERESZTHUR
Numeleaez riiKereszthur sereg setentr-un document din anul 1459,
mpreun cucetateaChery ialtemoii(Csnki,II,189,p.11).Existen aunei
biserici,nchinat Sfintei Cruci,estepus nleg tur cunumelesatului.Elafost
plasatlng Reca(Mez,1996,p.117).
KEREZTUR (SANCTA CRUX)
Aezarea disp rut a avut o biseric parohial , ce a f cut parte din
arhidiaconatul de Arad. Nicolae, preotul din Sancta Cruce,apl titntiadat ,n
133,sumade3groi,laplataadouadin133adat1grosijum tateiarn
133adat3banali.Numeleparohieiaparen133subformaSancta Crux iarn
1335 Kerestur (Mon.Vat., I, 1, p. 150, 155, 161). Se reg setencursulveacului
urm tor,la118,subnumeleKereztur (Csnki,I,1890,p.773).Aezareaaavut
obiseric ,anterioar anului1333,nchinat s rb toriiSfintei Cruci.Aezareai
biserica parohial se identific pe teren n apropiere de Alios, unde era
consemnat peohart la1723(Csnki,I,1890,p.773:Marki,I,1892,p.207;
Suciu,II,1968,p.31;Gyrffy,I3, 1987, p. 179-180;Mez,1996,p.113).
KIKINDA
Cercet ridesuprafa aulocalizatnzonaOli urmeleuneibisericu e,n
jurul c reia s-a aflat i o necropol atribuit secolelor XI-XII (Giri, 1996, p.
18). Ruina bisericu ei este la circa 00 m de oseaua ce leag Kikinda de
Nakovo(Giri,1996,p.18).Serbia,Kikinda
KOKOT
Parohia Kakoda af cutpartedinarhidiaconatuldeTimi.PreotulPaulus
din Kakot estecunoscutnanul1333cuoplat de3groi,iarnanul133-1335
preotul Barabas din Kokoth (DIR, C, XIV, III, p. 228, 232, 245). Documentele
ulterioare ignor via a acestei parohiin veacul al XV-XVI. n anii1554-1579
satul Qogod sereg setenlistelentocmitedeotomani(Engel,1996,p.77),iar
din 1828 numele satului a devenit Qrezidorf, n romnete Ortioara. Numele
satului medieval provine din apelativul romnesc Cucut , fiind maghiarizat n
documentele de cancelarie (Dr ganu, 1933, p. 23; Ortvay, 1892, p. -446;
Borovszki, Temes, p. 84; Milleker, 1915, p. 197; Suciu, II, 1968, p. 21;
Stoicescu,1973,p.11).Romnia,Ortioara,j.Timi
KOVIN
Cetate medieval aezat la un str vechi vad al Dun rii, consemnat de
Anonymus nistoria Dun rii de Jos apusene din veacul al X-lea. (Gyrffy, III,
1987,p.317).Pozi iastrategic deosebit nzonadun rean i-a conferit un rol
ntru ctva asem n tor cu acela al cet ii i aez rii de la Haram n istoria
militar i, n egal m sur , n istoria ecleziastic a spa iului sud b n ean. A
137

existat aici, se pare, o parohie ce apar inea de Episcopia de Branicevo


subordonat , prin edictul mp ratului bizantin Vasile al II-lea din 1019,
arhiepiscopiei autocefale de Ohrida. (Gyni, 197, p. -46). Localitatea
Dibiskos, din edictul imperial din 1019, a fost identificat aici de mai mul i
istoricimaghiariiromni(Gyni,197,p.6;Madgearu,2001,p.19).Biserica
din sec. X-XI ar trebui c utat la Cuvin Grad, pe promontoriul care domin
Valea Dun rii i unde a fost, probabil, i fortifica ia din aceeai perioad .
Cercet rile arheologice din anul 1967 au identificat la Cuvin Grad urme de
locuire, ceramic ,unelte i cercei de tmpl cu capetele nS din sec. X-XII
(Brukner - Medovi,1968,p.18-188, fig. LXIV-LXV).Recent,nanul200,
s-aureluatcercet riledec treD.Madas.Serbia,Kovin

KRISTURI
Actul de punere n st pnire a moiilor Nogermen i Kisermen, din
comitatulCara,din23noiembrie1323,men ionantrehotareleacestoraterra
Kereztes, satul disp rut Galmar i rul Bocorundia (Pesty, Krass, III, p. 8).
Documentele din 1363, 1371 i 1378 dovedesc o st pnire nobiliar a moiei
Kereztes (Pesty, Krass, II, 1, p. 269; Csnki, II, 189, p. 103; Gyrffy, III,
1987, p. 86). Dup instaurarea st pnirii turceti asupra Banatului, n anii
1554-179,nnahiaemlacapareneviden eleotomanesatulQiristur (Engel,
1996, p. 76). Numele aez rii disp rute aduce dovada sigur a existen ei unei
bisericinchinat Sfintei Cruci. Biserica cu hramul Sfintei Cruci isatulomonim
trebuie localizate pe cursul inferior al Moravi ei, la Percosova. Toponimul
Kristuri i o ruin de biseric existent nc pn prin 180, semnalat n
r spunsurile la chestionarul lui Pesty Fr., converg pentru localizarea ei acolo
(Milleker, 191, p. 10). Engel P. a fixat n aceeai zon , la Percosova, satul
Qiristur, din anii 1554-179(Engel,1996,p.76).Romnia,Percosova,j.Timi
KRSTUR
Aezare situat n col ul nord-vestic al Banatului, n apropierea Tisei,
consemnat n 1390 sub forma Pap - Kerestur Borovszki, Csanad, p. 476;
Popovi,19,p.12;emere,1998,p.76.Numeleaez riisugereaz prezen a
uneibisericinhotarulacesteia.Serbia,Krstur
KUCHEGAZ
Aezare disp rut consemnat mpreun cu Dubeghaz i alte moii n
st pnirea nobililor de Cenad n anul 126 (Gy rffy, I3, 1987, p. 861; David,
197,p.6).Numelesatuluiindic prezen auneibiserici.Afostlocalizatlng
BeenovaMare.
KUKENER
138

Moia Kukener, care purta i numele unuia din nobilii de Cenad, a fost
atestat n actele de st pnire din anii 127 i 126: Kewkener alia nomine
Woffayllese (DIR, C, XIII; II, p. 22, 9). Biserica parohial este cunoscut
numai din listele papale din anii 1333-1334 (DIR, C, XIV, III, p. 225, 236).
Satul s-amen inutpn lacucerireaturceasc din12,fiindntlnitsporadicn
acte de cancelarie, f r referin e la parohia catolic din Kukener (Csnki, I,
1890,p.699;Gyrffy,I3 1987, p. 862). A fost identificatnspa iuldinapropiere
de Pordeanu Ortvay, I, 1892, p. 415; Suciu, II, 1968, p. 424.
KURTUELUS
Aezare pustiit n epoca turceasc din nahia Timioara, care a avut n
veacul al XIV-leaoparohiecatolic cef ceapartedinarhidiaconatulde Timi
(Engel, 1996, p. 82). Preotul Matei din Kurtuelus este cunoscut ntre pl titorii
dijmei papale, n anii 1333-133, din arhidiaconatul de Timi ex ista parte
Timisi (DIR, C, XIV, III, p. 228, 232, 21, 2). A fost localizat n zona
Recaului (Ortvay, I, 1892, p. 8; Szentklray, I, 1898, p. 39; Borovszki,
Temes, p. 28, la Cenei (Suciu, II, 1968, p. 37) ori lng Beregs u (Engel,
1996, p. 82).
L
LEC

Aezaresituat nvaleaBrzaveilasuddeBoka,careaavutoparohiece
af cutpartedinarhidiaconatul de Torontal. Parohul din Luas,nscriscunumele
Chumpo, a pl tit n 1333 suma de 22 banali, iar n anul 133 apare parohul
Mihailcuodaredegroi(DIR,C,XIV,III,p.226,239).Bisericaaparenotat
lng parohiile Modos, Torac i Baka. Csnki, II, 189, p. 9, 127; Ortvay,
1892,p.3;Szentklray,I,1898,p.6;Milleker,191,p.31laLe ;Popovi,
19, p.126 noteaz toponimele: Stari Le, Stara Araa, Selite, Grada ;
emere,1998,p.76aceeailocalizarelaStariLec;Engel,1996, p. 84 sat atestat
la 1554 sub forma Li, la 1666 Lec, la 1723 Lecz, azi Stari Lec n Banatul
srbesc.Serbia,Starilec
LIPOVA
Aezareicetateimportant depecursulMureului,careaavutunstatut
urbanncursulveaculuialXV-lea(Csnki,I,1890,p.760;Gyrffy,I3, 1987, p.
180-181; Rusu, Hurezan, 1999, p. 56-59).
Bisericaparohial dinLipovaaf cutpartedinstructuraarhidiaconatului
de Arad din episcopia Cenadului. Nicolae, preotul din Lipova, a pl tit n anul
1333omarc i2de banali,nanul133adat32degroii1banal,iarn
133apl tit0degroi(DIR,C,XIV, III,p.22,238,27).Unactalpapei
Bonifaciu al IX-lea din anul 1401 a fost emis pentru Valentin de Zewdy, care era
paroh la biserica din Lipova ce era nchinat , dup cum afl m din acelai act,
139

Sfntului rege tefan (Ortvay, 1892, p. 396). Biserica a suferit o refacere


men ionat ntr-un act din 121, care confirm i hramul bisericii (par. eccl.
Sancti regis Stephani refundate Lyppa; Lukcsics, I, 1931, p. 108, 148, 151).
Preo iicanonicidinLipovaaparndocumentedinadouajum tateaveacului
al XV-lea(Ortvay,1892,p.396).Rusu,Hurezan,2000,p.11;Ha egan,199,
p. 92-93;Mez,1996,p.128.Romnia,Lipova, j. Arad
LOVAS
Aezarea disp rut Lovas a avut o biseric n anul 127 avnd hramul
Sfntului Mucenic Gheorghe (Gyrffy, I3, 1987, p. 863 ecclesia in honore S.
Georgii martiris; Mez, 1996, p. 8). S-a c utat localizarea ei, n contextul
informa iilor istorice sumare, pe cursul inferior al Mureului la vest de Mako.
Gyrffy,I3, 1987, p. 863.
LUGOJ
Existen a unei parohii catolice n mediul romnesc din Lugoj este
documentat densemnareadinanul1333dinlistelepapale.PreotulBlasiudin
Lucas ap reanscrisntreparohiidinarhidiaconatuldeSebe(DIR,C,XIV,III,
p. 227). Lugojul a fost o cetate i un trg important de pe cursul Timiului,
cunoscut n1371civitas Lugos ila1376castrum Lugos (Csnki,II,189,p.
18;Milleker,191,p.19).Ridicareacet iiregaleiprezen a,probabil,aunei
comunit idehospitesexplic apari iaparohieicatolicedelaLugoj.Ortvay,I,
1892,p.93;Suciu,I,1967,p.36.Romnia,Lugoj,j.Timi
M
MACEDONIA
Parohia Macedonia a fost nscris n listele papale din anul 133, din
decanatul dintre cele dou ruri Timi (DIR, C, XIV, III, p. 21). Preotul
Nicolae din Macedonia apare numai n nscrisurile din anul 133. Aezarea,
situat pe malul Timiului, a fost o st pnire a lui Danciu de Macedonia n a
douajum tateasecoluluialXV-lea.Csnki,II,189,p.8;Milleker,191,p.
206; Ortvay, I, 1892, p. 478-79;Ilieiu,III,p.17;Engel,1996,p.87;Suciu,I,
1967,p.372.Bisericaparohial eranchinat Fecioarei Maria. Nobilul Nicolae
de Macedonia a ridicat anterior anului 122,ocapel situat npreajmabisericii
parohiale. Capela a fost nchinat Sfintei Treimi. Lukcsics, I, 1931, p. 121.
Romnia,Macedonia,j.Timi
MAGNA VILLA vezi SATU MARE
MAIUS

140

Aezare disp rut de pe cursul mijlociu al Brzavei, care a fost


identificat nzonaBoca.Preotul IacobdinMausfalva apl titgroinanul
133 (DIR, C, XIV, III, p. 23). A f cut parte din arhidiaconatul de Cara.
Documentele turceti din 1 au consemnat aezarea pustiit sub numele
Moya (Engel, 1996, p. 91; Csnki, II, 189, p. 10; Milleker, 191, p. 112;
Ortvay, I, 1892, p. 487-88;Gyrffy,III,1987,p.90.
MARAZ
Aezare disp rut de pe cursul inferior al rului Timi, din apropiere de
Rudna. Preotul Blasiu din Maraz aparenscrisntrepl titoriidijmei papale din
arhidiaconatuldeTimi,ntreceledou ruriTimi(de medio Temisy),nanii
1333-133(DIR,C,XIV,III,p.228,21,26).nveaculalXV-lea,ncepnd
din 1417, satul este atestat oppidum,iarndeftereledin169-179existaudou
aez ri: Mali Miraz i Veliqa Miraz, n nahia Ciacova (Engel, 1996, p. 90
identificat la Rudna) Csnki, II, 189, p. 18; Milleker, 191, p. 207; Ortvay,
1892, p. 479; Suciu, II, 1968, p. 366.
MARGITA
Numele satului Margita, din vecin tatea Vre ului, dovedete c , ini ial
satul s-aformatlng obiseric nchinat Sfintei Margareta. El apare consemnat
la 1597 sub forma Zenth Margita iar la 1660 cu numele de Sen Margita (Pesty,
Krass,IV,p.210;Popovi,19,p.127).Deftereleturcetidin1-1579 au
nscris satul n nahia Vre ului (Engel, 1996, p. 12). Numele Sfintei
Margareta se ntlnete la biserici din regatul arpadian (Mez, 1996, p. 19).
Serbia, Marghita
MALOC
Sat situat pe extremitatea nord-vestic a dealurilor Lipovei, pe hotar cu
Alio,FibiiFiscut,careap reaconsemnatnanul1326subformapossessio
Machalaka. Preotul Martin din Masloc a pl tit n 1333 suma de 7 groi, la
pl ile din 133 cte 12, groi i respectiv 6 groi iar n 133 a dat groi.
Bisericaapar ineaarhidiaconatului de Arad (DIR, C, XIV, III, p. 224, 231, 238;
26). Se cunosc informa ii pu ine despre soarta parohiei din Masloc, ajuns n
17untrgimportantalzonei.Undocumentpapaldin27decembrie128l
face cunoscut peDionisierector parochiali ecclesies Stephani de Machalaka,
Cenad Diocesis(Lukcsics;I,1931,p.211).Csnki,I,1890,p.76.Ortvay,I,
1892, p. 397-398; Gyrffy, I3, 1987, p. 181, Suciu, I, 1967, p. 381. Romnia,
Maloc,j.Timi
M N STUR
Documentele papale au consemnat n anii 1333-133 dou aez ri
Monostor n arhidiaconatul de Arad (Gyrffy, I3, 1987, p. 181-182). Preotul
Petru din Monostar a pl tit n anul 1333 suma de 60 banali, n anul 133 20
141

groi iar n 133 doar 6 groi (DIR, C, XIV, III, p. 22, 231, 27). Satul
M n stur din Cmpia Ving i, pe valea prului Slatina n secolul al XV-lea
aparentremoiiledincomitatulTimi(Csnki,II,189,p.1).Dou toponime
Mntur se reg sesc pe h r i din secolul al XIX-lea, n zona dintre Gelu
(Ketfel) i M n tur ce pot sugera loca ia bisericii. Borovszky, Temes, p. 76;
Ortvay, I, 1892, p. 388; Gyrffy,I,1987,p.182;Engel,1996,p.91.Romnia,
Mnstur, j. Arad
MEHADIA
Ruinele bisericii medievale se afl situate la circa 2 km nord de sat, la
Ulici, pe malul stng al rului Belareca. Nicolae Stoica descria ruinele i
descoperirilef cuteacolonCronica Mehadiei,nanul1829(StoicadeHa eg,
1982, p. 6). El a f cut s p turi n jurul bisericii, n anul 181, unde a g sit
monedebizantinei,separe,maimultevasedecult(StoicadeHa eg,1982,p.
56-57).
MonumentuldelaMehadiamaip streaz opartedinpere iinaveipn la
n l imeade,20m,ntimpcezidurilealtaruluiaufostdemantelate,r mnnd
pn lan l imeade1m.Cercetareaarheologic din1985 a identificat sacristia,
adosat , ntr-o etap ulterioar pe latura de nord a altarului (Fig. 16B) ( eicu,
2003, p. 96-97). Tipologic, ea se nscrie n irul attde cunoscutal bisericilor
sal cu altar p trat din Transilvania i Banat, care au cunoscut o foarte lung
vie uire, tocmai datorit simplit ii lor. Nava bisericii avea dimensiunile
interioarede7,60m/7,0miaraltarul,decroat,m sura6/,20m.Constructorii
medievali au utilizat n ziduri piatr de talie, dar i igle i c r mizi romane,
exploatate f r ndoial din castrul roman din vecin tate, de pe malul rului
Belareca. Se remarc , la muchiile navei i altarului, utilizarea de blocuri
ecarisatedincalcar,tehnic ntlnit aidomaladonjonuldepedealulGraddin
vecin tate. Un inel cu vultur bicefal, redat pe placa acestuia, g sit la unul din
mormintele din jurul bisericii, a reprezentat un reper pentru datarea
monumentuluidecultdelaMehadianveaculalXIV-lea( eicu,2003,p.97).
BisericadepemalulBelarec iseafl ntr-ozon ncaredocumentelede
cancelarie,dinadouajum tateaveaculuialXV-lea,atest ost pnirecnezial
romneasc .Romnia,Mehadia,j.Cara-Severin
MERA
Aezaredecolonitimen ionat nconflictepatrimonialedinanii133i
1351. Villa Mera,ap reanscris nactuldin9septembrie133napropierede
Sngeorge,dinvaleaBrzavei,iar n131hospites de Mera au distrus semnele
dehotaralemoieiOzlardinvecin tate(Ortvay,1896,p.7;79).Satulaavuto
parohie ce a f cut parte din arhidiaconatul de Timi i Brzava. Pavel, preotul
din Mera, apare nscris la pl ile din 133 (DIR, C, XIV, III, p. 23, 20).
Documente din anii 1554-179 confirm existen a satului (Csnki, II, 189, p.
0;Engel,1996,p.90).Afostlocalizatlng Jebel,undeexist unnumedeloc
142

Mira. Engel, 1996, p. 90; Milleker, 191, p. 210 ntre Jebel i Liget - azi
P dureni;Ortvay,1892,p.6;Csnki,II,189,p.0.Documentedin133i
131 sugereaz o localizare mai la sud n apropiere de Sngeorge, pe valea
Brzavei.
MEZEUMSULOV
Aezarea situat n Cmpia Moravi ei, la sud de valea Brzavei s-a
constituit ca un centru de putere al regalit ii arpadiene n veacul al XII-lea
(Gyrffy, III, 1987, p. 93). Au existat aici, spre finele veacului al XII-lea, o
m n stireaugustin imaimultebiserici.UnactalregeluiBelaalIV-lea din
1270, cunoscut dintr-un document din 1330, men iona, cu ocazia delimit rii
domeniuluiaugustinilor,ocapel nchinat SfinteiMarii(insula in qua capella
ad honorem beate Marie virginis .. ab insula ad ecclesiam Sancti Salvatoris;
Knauz, 187, p. 83). A existat i o biseric nchinat Mntuitorului. Biserica
nchinat regelui tefandin Mezeusumlov apare consemnat n anul 112 ia
fost uneori atribuit uneim n stiri. Biserica cu hramul Sfntului rege tefan a
fostridicat lasfritulsecoluluialXI-leasaunceputulsecoluluialXII-leaia
avut lng ea, probabil, un capitlu asociat (Gyrffy, III, 1987, p. 9; Kozta,
2000,p.0).Eaar masunlocimportantpentru elitele nobiliare din comitatul
Cara,dovad fiindfaptulc aicise ineaunprimajum tateaveaculuialXIVleacongrega iilegeneralealenobililordinCara.Dou documentedin133i
1347 au fost emise de vice-comitele de Cara lng biserica fericitului rege
tefan (DIR, C, XIV, IV, p. 167; 38-39). Biserica parohial a fost nscris
ntrepu ineleparohiidinarhidiaconatuldeCaranlisteletrimiilorpapalidin
anii 1333-1335. Benedict, preotul din Mezeusumlov,apl titnanul1333suma
de7banali,iarn133adatojum tatedemarc i30debanali(DIR,C,XIV,
III, p. 227, 23; Koszta, 2000, p. 0; Mez, 1996, p. 129). Afl m dintr-un
document papal din iulie 132 c biserica parohial era nchinat Sfntului
Martin (prezbitery plebani ecclesie parochialis S. Martini de Mezewsomlio;
Lukcsics,II,1938,p.63).Romnia,emlacu Mare,j.Timi
MIGIA
Aezare disp rut care poate fi localizat datorit toponimiei n hotarul
localit iiSnnicolauMare.Bisericaparohial dinMeeg estecunoscut dintr-o
bul a papei Bonifaciu al IX-lea din 18 septembrie 1393 (parochiali ecclesia
beate Marie de Meeg Cenadiensis diocesis. Mon.Vat., I/IV, 1889, p. 223). Satul
era pustiit n anul 1 cnd este nscris de otomani - pusta Mig'iya n nahia
Timioara; n 1666 apare men ionat sub forma Medj iar la 1723 sub forma
Motja. (Engel, 1996, p. 88).Suciu, II,1968,p.368localizatntre Besenova i
SnnicolauMareundesep streaz unnumedelocMedya Csnki,1890,p.700;
Borovszky, Torontal, p. 99; Kaldi, 2000, p. 33-3.Romnia,Snnicolau Mare,
j.Timi

143

MIKLOSKEREKY
Biserica din Mikloskereky a f cut parte din arhidiaconatul de Timi, n
decanatuldintreceledou ruriTimi.PreotultefandinMikloskereki apare
nscrisnanii1333-1334,iarnanul133afostmen ionatpreotulBlasiucu10
banali (DIR, C, XIV, III, p. 228, 242, 246). Un document al papei Bonifaciu din
anul 1390 dovedete c biserica era nchinat Sfntului Nicolae (parochiali
ecclesie Sancti Nicolai in Mikloschirken, Cenadiensis diocesis; Ortvay, 1892, p.
79. A fost identificat n preajma Jebelului. Ortvay, I, 1892, p. 79; editorii
DIR, C, XIV, III, p. 26; Milleker, 191, p. 211; Csnki, II, 189, p. ntre
UtviniPeciulNou;Engel,1996,p.7nanii169-1579 satnnahiaCeri,ntre
JebeliObad.
MODO
Aezareasituat pemalulBrzaveiseafladinanul1323nst pnirealui
Andrei i Paul dicti Magyar, iaractul din 1371 confirm st pnirea aceleiai
familii asupra moiei Modos (Gyrffy, III, 1987, p. 319; Pesty, Krass, III, p.
103-104). Preotul Bricciu din Modus a pl tit n anii 1333-133, al turi de al i
preo idinarhidiaconatuldeTorontal,dijmelepapale(DIR,C,XIV,III,p.226,
235, 238). Ortvay, I, 1892, p. 435; Borovszky, Torontal, p. 80; Milleker, 1935,
p. 4. Serbia, Jaa Tomi
MONYOROD
Aezare disp rut din comitatul Arad ce a avut o biseric parohial la
nceputul veacului al XIV-lea. Preotul din Oyonerod a fost consemnat doar n
anul1333,cndapl tit20debanali(Mon.Vat.,I/1,p.16).Satulexistananii
1554-179,cndap reaconsemnatndeftereleotomanesubformaMig' arivda
(Engel, 1996, p. 87). Toponimul Magyarovda,cunoscutdepehartadin1723n
apropieredeSeceani,ofer unreperpentrulocalizareaparohieinzonaSeceaniFibi.Ortvay,I,1892,p.01;Mrki,I,1892,p.210;Gyrffy,I3, 1987, p. 182,
Engel,1996,p.87.Romnia, Seceani,j.Timi
MORAVI A
Existen a unei biserici parohiale n Moravi a este dovedit de listele
papale din anii 1333-1335 din episcopia Cenadului. Preotul Mihail din Mora a
pl titnanul1333ojum tatedefertun,iarn133afostscrislaceledou pl i
cugroiirespectiv1banali,iarn133doarcu7banali.BisericadinMora
sau Mura, cum apare nscris , a f cut parte din arhidiaconatul de Timi din
decanatul din Brzava i Timi (DIR, C, XIV, III, p. 223, 23, 20, 2).
Documentele din 19 au men ionat dou aez ri Magyarmura i Tothmura,
caren197eraupustiite(Csnki,II,189,p.2).Deftereledin1-1579 au
consemnatoaezarepustiit (Engel,1996,p.92).Bisericaparohial dinMura a
fost identificat n zona actualei aez ri Moravi a. Ortvay, I, 1892, p. 66;
Szentklray, I,1892,p.0;Borovszky, Temes, p. 108; Milleker, 1915, p. 213;
144

Suciu, I, 1967, p. 407. Au existat ns dubii pentru aceast localizare i s-a


propus identificarea aez rii disp rute i a parohiei n zona dintre Parto i
Tolvadia,pecursulinferioralBrzavei(Csnki,II,189,p.2;Engel,1996,p.
92).Romnia,Moravi a,j.Timi
MONI A
Preotul Nicolae din Monisa apl titnanul1333sumade11banalial turi
deparohiidinarhiaconatuldeTimi(DIR,C,XIV,III,p.228).ToponimeleSat
Btrn i Slite din hotarul satului situate la est de Timi, lng Timioara,
certific zona delocuiremedieval Milleker,191,p.212;Borovszki,Temes, p.
77;Ortvay,I,1892,p.79,80;Szentklray,I,1898,p.1;Suciu,I,1967,p.
09.Romnia,Moni a,j.Timi
N
NEMTI vezi BEREGS UMIC
O
OBAD
Biserica satului
Obad apare consemnat odat cu aezarea n
documentele papale din anii 1333-1335. Nicolae, preotul din Huhad,apl titn
anul13331fertun,iarlaceledou pl idin133adatgroiirespectiv3de
banali,n133apl titgroi(DIR,C,XIV,III,p.223,23,20, 244). Numele
satului apare consemnat n listele papale din 1333-1335 sub formele: Huhad,
Huhat, Ohod ntreparohiiledinarhidiaconatuldeTimi,decanatuldintreTimi
iBrzava.nactuldin1371satulestenscrissubformaOhhad. Nicolae Tretul
a avut la finele veacului al XIV-leanst pniremoiileObad,Jobagy, Jebel pe
careseaflaufortifica ii.ScrisoareavoievoduluiTransilvanieiNicolaeChak,din
anul 102, adresat fratelui s u, transmite porunca acestuia de a demola
castelele lui Nicolae TretuldelaJebel,ObadiJobagy (Ortvay, 1896, p. 317318castella in Obad et in Jobag quod est constructum in circuitu ecclesie).
Reg sim n informa ii din 16 i 178 predium Ohath iar n documentele
turceti din 1-1579 cetatea Ohod (Csnki, II, 1894, p. 54; Engel, 1996, p.
98).Parohiacatolic iaezareaaufostidentificate,deobicei,laObad,satdin
apropiere de Ciacova. Csnki, II, p. ; Ortvay, I, 1892, p. 62-463;
Szentklray, I,1898,p.0;Borovszki, Temes, p. 83-8.Auexistatns ialte
opinii, astfel Milleker, 1915, p. 217-219 a propus o localizare n apropiere de
Topolov ; Engel, 1996, p. 98 identifica cetatea Ohad la Ghilad. Romnia,
Obad,j.Timi
OMOR
Satul, villa Humur,depevaleaBrzaveiseaflananul1319nst pnirea
nobilului Gall de Omor (Pesty, Krass, III, p. 5). Biserica n-a fost amintit n
145

listele papale i cunoatem parohul satului dintr-un act din 1396. Actul din 13
iunie1396arat peNicolaus Plebanus de Homor aflatnjudecat cutefande
Remetea (Pesty, Krass, III, p. 232; Milleker, 1915, p. 118-119; Borovszki,
Temes,p.8;Engel,1996,p.99,satnanii1-1579; Suciu, II, 1968, p. 86).
Biserica parohial n anul 132 era nchinat Sfntului Mihail (Lukcsics, II,
1938, p. 101-102).Romnia,Rovini a Mare,j.Timi
OMOLICA
Satul Omolica este situat la circa 12 km SE de Pancevo, n bazinul
Dun rii.Cercet rilef cutedeJelenaiVoislavDjordjeviaulocalizatpemalul
stng al prului Slatina funda iile unei biserici sal nconjurat de o mic
necropol (Djordjevi, Radicevi, 200, p. 26-266). Biserica are o structur
monovat nchis sprer s ritcuabsid alungit decroat fa depere iinavei.
(Fig.12).Inventarulfunerardinjurulbisericiincares-aureg sitimonedede
la Bella al III-lea (1172-1196)iAndreialII-lea (1205-123)pledeaz pentruo
datareamonumentului,dup opiniamea,nprimajum tateasecoluluialXIIIlea. Djordjevi, Radicevi, 200, p. 266; Djordjevi, Radicevi, 2006, p. 16.
Serbia, Omolica
OPATI A
BisericadinOpati aestecunoscut dinlistelepapaledinanii1333-1335.
Nicolae, preotul din Apacha,apl titn1333osum de32banali,laceledou
pl idin133ctei10groiiarn133adat3,groi(DIR,C,XIV,III,p.
229, 233, 240, 2).Parohiaafostconsemnat nanul1333narhidiaconatulde
Cara, iar n anii urm tori apare ntre parohiile din decanatul dintre Timi i
Brzava.Documenteledin1373i19men ioneaz odivizareasatului,iarla
finele veacului al XV-leaost pnirenobiliar asupraacesteimoiidepevalea
Brzavei. Numele satului dovedete c a fost ini ial n st pnirea unei aba ii.
(Ortvay, I, 1892, p. 458-9;Szentklray,I,1898,p.0;Borovszky,Temes, p.
69; Milleker, 1915, p. 59; Suciu, II, 1968, p. 16). Un document din 10 noiembrie
12ofer informa iidesprebisericaparohial dinOpati a.Ea se afla la acel
moment protejat mpotriva incursiunilor turceti de un gard din lemn, ce
necesita repara ii (quaedam ecclesia parochialis sub vocabulo Virginis
gloriose fundata, habetque dicta ecclesia a superiore partis in angulis duas
sacristias, super quibus olim ad tuendam ecclesiam contra incursione
Turcorum muri de lignaminibus aedificati sunt;Lukcsics,II,1938,p.67).
Cercet rile recente de arheologie medieval de la Opati a au surprins
elementestructuralealeuneifortifica iidep mntilemn,ceconstaudindou
an uri de ap rare, ntre care se interpunea un val de p mnt i o palisad din
lemn. S-au cercetat 34 de morminte ale unei necropole cu dou etape de
func ionare. N-a fost nc identificat biserica din zid. Ceramica, piesele de
metaliseriamonetar g sit acoper unintervalcronologicdinveaculalXIIIleapn nveaculalXV-lea.Romnia,Opati a,j.Timi
146

OROSIN
Bisericaparohial aparenlistelecolec ionarilorpapalinarhidiaconatul
de Torontal. Preotul Ioan din Huruzi a pl tit n anul1333 2 groi, iar n 133
parohiile Huruzi, Holasi,formelesubcareap reanscris ,adat7irespectiv
banali (DIR, C, XIV, III, p. 226, 236, 238). Ea ap rea lng bisericile din
Jimbolia, Aradac, Becicherecu Mare. ntr-un document din 1456 apare
Eghazasorzy (Milleker,191,p.1).Bisericaselocalizeaz laOrosi,aziRusko
Selo la sud-vest de Jimbolia, n Serbia. Ortvay, 1892, p. 433; Borovszky,
Torontal, 381;Popovi,19,p.136;Milleker,191,p.219,apropusplasarea
bisericiiparohialelng Utvin- ag.Serbia,Rusko Selo,
OROZLAMOS
Informa ii despre biserica parohial din Orozlanus au parvenit abia din
prima jum tate a veacului al XV-lea. Documentele papale din 25 octombrie
137i7decembrie137aducnconuldelumin bisericaparohial dinaceast
aezarenchinat Fecioarei Maria (Lukcsics, II, 1938, p. 154-1).Cercet rile
de arheologie medieval de la Maidan, din anii 2003-2006, conduse de
ZvonimirNedelkovisuntextremdeimportantepentrucunoatereatopografiei
zonei. F cute cu mult profesionalism ele au relevat pn la momentul actual
planurileadou biserici,unaatribuit arhitecturiiromanice,cealalt ,maitrzie,
din secolele XIV-XV precum i o capel (Z. Nedelkovi, comunicare la
simpozionul Arheologia Banatului, Pancevo, 7 noiembrie 2006). Serbia,
Banatsko Arandjelovo
OSLAR
Sat disp rut aflat pe hotar cu Mera. Colonitii din Mera (hospites de
Mera) s-au aflat n conflict patrimonial, n anul 131, cu st pnul din Ozlar
(Ortvay, 1896, p. 79). Biserica satului Oslar estecunoscut dinlisteletrimiilor
papali din anii 1333-133,cndparohiaafostatestat subformaOzlar, Nozlar
i Huzlar. Preotul Valentin a fost consemnat la plata dijmelor din anii 1333133(DIR,C,XIV,III,p.223,232,2).Bisericaafostamintit ndecanatul
dintreTimiiBrzava(de arhidiaconatu inter Burza et Tymes 1333; 1335). Ea
seplaseaz ncmpiadinvecin tateaJebelului.Csnki,II,189,p.;Engel,
1996, p. 101, pomenete de un sat pustiit deja n anii 1-1579. Ortvay, I,
1892, p. 461-62lng ipet;Szentklray,I,1898,p.0;Borovszky,Temes, p.
28,lng ipet;Milleker,191,p.220lng Utvin.
P
PARAZ
Biserica din Paraz a f cut parte din arhidiaconatul de Cara. Preotul
Lauren iudinvilla Paraz apl titn133sumade9,banali(Mon.Vat.I/1,p.
13).Aezareaestecunoscut dinnoun10subformaPararazfalva.Csnki,
147

II, 1894, p. 10). A fost identificat n zona dintre Brzava i Cara (Pesty,
Krass, II, 2, p. 97; Ortvay, I, 1892, p. 80, f r argumente o localizeaz la
Par a; Borovszki, Temes, p. 89; Milleker, 191, p. 120 pe valea Brzavei
superioare,peSemeniclaG rna;Gyrffy,III,1987,p.92pevaleaBrzavei.
PARKAZ
Bisericaestecunoscut dinanul133,cndAndreiplebanus de Parkas
a pl tit 10 banali. Parohia apare consemnat n arhidiaconatul de Timi, lng
parohiile Ciacova iRudna (DIR, C, XIV, III, p. 233). S-au propus mai multe
loca ii, avnd n vedere informa iile sumare despre parohie: la Partos i la
Percosova. Pesty, Krass, II, 1, p. 39; Ortvay, I, 1892, p. 466-67;Szentklray,
I, 1898, p. 40; Milleker, 1915, p. 222; editorii DIR, C, XIV, III, p. 233. Satul
Paqa se afl nscris, n anii 1-179, n eviden ele otomane din nahia
Timioara,nlistelededona iialePatriarhieideIpekdin1660,1666subforma
Pakas (Engel, 1996, p. 104). 1717 Pakaz, 1723 Pakas. Toponimul Pusta Pakacz
de la Satchinez ofer unreperfermdelocalizareaaez riipustiiteiabisericii.
Romnia,Satchinez,j.Timi
PARTOS
Biserica din Partos apare consemnat o singur dat , n anul133, ntre
parohiiledinarhidiaconatuldeTimindecanatuldinTimiiBrzava.Albert,
preotul din Partos a pl tit suma de 12 banali (DIR, C, XIV, III, p. 223. La
sfritul veacului al XV-lea existau dou aez ri cu acest nume (Csnki, II,
189,p.6).nveaculalXVI-leaexistaaiciom n stireortodox .Borovszki,
Torontal, p. 104; Pesty, Krass, II, 2, p. 97-98; Ortvay, I, 1892, p. 467; Suciu, II,
1968,p.27.Zonadelocuiremedieval sedelimiteaz pemaluldreptalrului
Timi unde exist numele de locuri Partoul Vechi, Selite, Agri. Romnia,
Parto,j.Timi
PECIU NOU
Satul Peciu Nou este amplasat la sud-vestdeTimioara,pemalulvestical
Timiului.Bisericaparohial af cutpartedinarhidiaconatuldeTimi.Nicolae,
preotul din Veybech apl tit2debanalin1333,nanul1333adat8groiin
anul urm tor a pl tit 6 groi (DIR, C, XIV, III, p. 229, 233, 26). Numele
parohieiaparenscrissubformele:Veybech, Vybech, Wybech.Aezareaaajuns
n101untrgimportant(oppidum Vybech). Milleker, 1915, p. 152; Ortvay, II,
1892,p.317;Csnki,II,189,p.22,Suciu, II, 1968, p. 33; Engel, 1996, p. 143,
sat pustiit (Uypi)nanii1-179.Romnia,Peciul Nou,j.Timi
PENTHELE
Actul din 162 men iona ntre moiile nobililor Hagyms satele Bezd,
Penthele, Gereznad i Kiralhalma (Csnki, II, 189, p. 28, 6). Un sat pustiit
Pantiliya se pare c a existat n nahia Ceri la 169 (Engel, 1996, p. 10).
148

Numelesatuluisugereaz existen auneibisericinchinat Sfntului Pantelimon.


Probabil se poate localiza n spa iul dintre Brzava i Timi, n apropiere de
Ghilad.Csnki,II,189,p.28;Milleker,191,p.223;Mez,1996,p.183lng
Kikinda.
PERIAM
Bisericaparohial dinPeriamapareconsemnat nlistelepapaledinanii
1333-133narhidiaconatuldeCenad.Nicolae,preotuldinPriamus,apl titn
anul 1333 suma de 72 banali, n anii 133-133 apar nscrii preo ii Nicolae,
TureiPaulcareaupl tit1banaliirespectiv32debanali(DIR,C,XIV,III,
p. 225, 236, 240, 242). Dintr-un document emis de papa Bonifaciu al IX-lean
anul 1391 se cunoate c biserica era nchinat Sfntului Mucenic Gheorghe
(Johannes Rector parochialis ecclesie sancti Georgii de Periamus; Ortvay, I,
1892, p. 416; Borovszky, Torontal, p. 3; Szentklray, I, 1898, p. 10-105;
Suciu,II,1968,p.3).Romnia,Periam,j.Timi
PETERDA
Aezare disp rut din comitatul Timi, nscris cu o parohie catolic n
arhidiaconatul de Timi, lng parohiile Besenova, Ianova i Beregs ul Mic.
Pavel, preotul din Peturd,apl titn133sumade2groii7banalilaplataa
doua,iarn133adatdoigroi(DIR,X,XIV,III,p.232,21,2).Unactdin
170atest dou aez ricuacestnumef r informa iidespreparohie(Csnki,
II, p. 57). Ortvay, I, 1892, p. 450-1identific parohiadisp rut lng Jimbolia
nzonaKlari;Szentklray, I, 1898, p. 39; Suciu, II, 1968, p. 386; Engel, 1996, p.
106, n anii 1-1579 satul Pitirda f cea parte din nahia Timioara; emere,
1998, p. 76 la Radojevo.
PETRILAC
Aezareadisp rut Peturlaka aavutobiseric situat narhidiaconatulde
Timi,ndecanatuldintre TimiiBrzava.Preotul Andreidin Peturlaka este
consemnatlng parohiidinSculiaiObadnanul133(DIR,C,XIV, III,p.
234). Satul este consemnat din 1446, iar defterele otomane din 1554-1579
confirm existen a satului nscris sub forma Pitirlaq (Engel, 1996, p. 106). A
fost identificat la Icloda, lng Stamora Romn , unde se p streaz toponimul
Petritea (Engel, 1996, p. 106). Informa iile extrem de sumare despre aceast
parohieaung duitpropunereaunorloca iidiferitepentrubisericadisp rut :n
zona Reca ori lng Parto. Csnki, II, 189, p.386; Ortvay, I, 1892, p.68;
Szentklray,I,1898,p.0;Milleker,191,p.22;Suciu,II,1968,p.386.
PETROMAN
Biserica parohial din Petre apare n nsemn rile colectorilor papali din
anii 1333-1335. Preotul Petru din Petree apl titn1333sumadedebanali,
iarn133adat9groi,laplataadouadin133aparenscrispreotultefan
149

din Petre cu23banali(DIR,C,XIV,III,p.222,23,20).AezareaPetroman,


de pe cursul mijlociu al Timiului a f cut parte din decanatul dintre Timi i
Brzava, fiind nscris n liste lng parohiile Ciavo, Snmartin i Berini.
Csnki, II,189,p.7;Borovszky,Temes, p. 89; Ortvay, I, 1892, p. 467-468;
Suciu, II, 1968,p.1;Engel,1996,p.106satexistentnanii169-179nnahia
Ciacova,identificatns lng Liebling.Romnia,Petroman,j.Timi
PISCHIA
Bisericaparohial dinPischiaafostconsemnat odat cusatul,situatpe
hotarul cu Giarmata,Jadani i Murani,n listele papale din anii 1333-133.n
anul1333afostnscrispreotulIoandinPysky cu18banali,iarn133Lucaciu
dinPyskycubanalii1dinar(DIR,C,XIV,III,p.228,2).Csnki,II,189,
p. 57; Milleker, 1915, p. 225; DIR, C, XIV,III,p.228afostinclus naez rile
disp rute; Ortvay, I, 1892, p. 2; Szentklray, I, 1898, p. 39; Borovszky,
Temes, p. 59; Suciu, II, 1968, p. 44; Engel, 1996, p. 107, satul Piqiya existent
nanii1-179.Romnia,Pischia,j.Timi
POPI

Aezare disp rut din nordul comitatului Keve. Biserica din Popi se
cunoate din actul papei Honoriu din 1221, prin care lua sub protec ia papal
preposituradinIttebe(Gyrffy,III,1987,p.320ecclesia de Popi).Aezarea
s-a ref cutdup invazia t tar fiind men ionat din127 i pn la 100 cnd
ap rea sub forma Popizenthpeter (Csnki, II, 189, p. 120), f r s avem ns
dovada supravie uirii bisericii. A fost localizat n zona dintre Pordeanu i
Torac.Milleker,191,p.38;Gyrffy,III,1987,p. 320.
R
RABE
Aezaresituat ntreBebaVecheiMaidan(Serbia),ceaf cutpartedin
moiile nobililor de Cenad n veacul al XIII-lea. Satul este atestat n 126 n
apropiereaTiseincomitatulCenad(Gyrffy,I3, 1987, p. 867, iar actul de partaj
din 1337 nscrie o parte a moiei n st pnirea arhiepiscopului de Strigoniu
item pars possessionis Rabee vocate, a parte Orozlamus Ortvay, 1896, p.
1). Biserica parohial din Rabe este cunoscut din nsemnarea din 1333 din
listele papale (DIR, C, XIV, III, p. 22). Csnki, I, 1890, p. 701; Borovszky,
Torontal,p.109;Gyrffy,I3, 1987, p. 867.
RACOVIA
Satulmedievaldisp rutRacovita s-aaflatnDepresiuneaCaransebeului,
la nord-est de ora. A fost consemnat n documente n anul 18 i 17 n
st pnirealuiIacobdeRacovitaiulteriorafiuluis uLadislau,nobiliromni
din districtul Caransebe (Fenean, 1981, p. 2; Pesty, Szreny, III, p. 95).
150

Ruinele bisericii s-auaflatpeoteras nalt aTimiuluidepemalulestic,lng


valea C rbunari i ig neti. Toponimul Racovi a, de la care provine numele
aez rii medievale, delimiteaz zona joas dintre v ile C rbunari i ig neti.
Ruinabisericiiafostdistrus dup 1990,nctcercet riledin1991i199n-au
putut stabili planul bisericii. S-au identificat morminte cu o moned de la
Ludovic I n inventarul funerar, ceea ce reprezint un reper i pentru datarea
bisericii(Arde ,1996,p.1-22).Ohart delafineleveaculuialXIX-lea avea
marcat la Racovi a ruinauneim n stiri,pemargineavestic adrumuluiroman
spreTibiscum( eicu,1998,p.36).Romnia,Caransebe,j.Cara-Severin
RASAN
Aezare disp rut din comitatul Cenad aflat n 127 n st pnirea
nobililor de Cenad. Actul de partaj din 17 decembrie 126 ntre comitele
Pancra iuifiiiacestuia,pedeoparteicomiteleWaffaaminteasatul Rasan
cu heleteul ntre satele afltoare aproape de Tisa r mase n st pnirea
banului Clemente (DIR, C, XIII, II, p. 21; Gyrffy, I3, 1987, p. 868). Biserica
din Rasan apare consemnat nanul133ntre parohiile dinarhidiaconatulde
Cenad(DIR,C,XIV,III,p.236).Afostidentificat pemalulesticalTiseintre
okaiOstojiva.Csnki,I,1890,p.702;Borovszki,Torontal, p. 380; Ortvay,
I, 1892, p. 416-17; Szentklray, I, 1898, p. 32; Gyrffy, I3, 1987, p. 868;
emere,1998,p.76.
RAVNI TOPOLOVAC
Aezarea este situat n vecin tatea sudic a Beg i, lng Zitite, n
Banatulsrbesc.Afostsemnalat aicioruin debiseric (emere,1998,p.76).
RECA
Moia Reca a ajuns n anul 139, prin diploma donativ a regelui
Ludovic I, n st pnirea cnezilor romni Carapciu Romnul (Dr gan, 2000, p.
268). Biserica din Reca este cunoscut dintr-un act din 24 august 1404, care
stipula mp r irea moiei n patru p r i egale possessio Rewkas vocatam in
quatuor partes rectas et equales dividendo a parte occidentali ex oposito
ecclesie parochialis Sancti Spiritus(Ortvay,1896,p.30).Preotulparohdin
Reca esteconsemnat ntr-un act din 9 martie 122 (discretus vir dominus
Demetrius plebanus de Rekas(Ortvay,1896,p.7;Borovszky,Temes, p. 111;
Csnki, II, 189, p. 19; Milleker, 191, p. 10, 231; Suciu, II, 1968, p. 73).
Romnia,Reca,j.Timi
REMETHE
Documentul din 11 men ioneaz biserica din Remethe ecclesia sua
parochiali in dicta Remethe constructa (Ortvay, 1896, p.488-89).Eaaparen
contextul deselor conflicte patrimoniale dintre puternica familie Himfy din
151

Remetea, de pe Valea Brzavei, i vecinul de pe malul stng, nobilii Chep de


Gherteni (Pesty, Krass, II, 2, p.10, cu localizarea greit n Valea
Pog niului (Turchany, Krass, 1906, p.13, Grffy, III, 1987, p. 79).
Informa ii ulterioare nu mai reg sim n documentele cu privire la biserica din
Remetea.
Curtea feudal Remetea a fostlocalizat pe malulnordic al Brzavei,la
Berzovia, n apropiere de hotarul cu Gherteniul ( eicu, 1996, p.37-41).
Cercet rile de arheologie medieval au adus la suprafa planul unei bisericii
sal cusanctuarpatrulater(Fig.1B).Eaaavutonav demaridimensiuni, care
m sura la interior 11/6, m, iar sanctuarul a avut 6,0/,0m. O sacristie cu
dimensiunile de ,0/ m era amplasat pe latura nordic a sanctuarului
bisericii.Laturilelungialenaveieraunt ritecucontraforturintimpcezidul
de vestalacesteiaeraarticulatcudou perechidecontraforturi,dispusenunghi
drept(Fig.1B).Zidurilebisericiiaufostdemantelate pn lafunda ii,celmai
gravfiindafectat sacristiaioparteasanctuarului.Funda iile,cugrosimeade
pn la1m.,eraurealizatedinblocuridecarier necatenmortar,ntimpce
pentru eleva ie s-a folosit piatr de talie, uneori i c r mid i igl . Ruinele
castrului roman de la Berzovia au constituit f r ndoial o carier pentru
constructorii medievali. RuinamonumentuluidelaBerzoviaap stratextremde
pu ine elemente decorative, care s ng duie aprecieri cu privire la modul de
acoperirealbisericiiidedecoralacesteia.Unfragmentdelaportaluldevest,
cu o nervur rotund constituie singurul element decorativ descoperit. n jurul
bisericiiinsacristies-auidentificatnmormnt ri.Necropolaaavutofaz de
nmormnt ri anterioar construc iei bisericii din zid. Analogiile pentru plan,
coroboratecuinforma iiledesprecurteafeudal Remetea a nobililor Himfy, neaudeterminats atribuimconstruc iabisericiidelaRemeteanadouajum tate
a veacului al XIV-lea.Prezen animediatavecin tate,lacirca12kmspreest,n
Valea Brzavei, la Cuieti, a unui aez mnt franciscan a reprezentat n egal
m sur i un centru de influen n domeniul arhitecturii ecleziastice. Acest
ordin religios a fost i un foarte mare promovator al unei arhitecturi gotice
simplificatenmediulfeudaldinTransilvaniaiBanat(V t ianu,199,p.19).
Putereaifor aeconomic decaresebucuraBenedictHimfiifra iis i,dup
mijlocul veacului al XIV-lea, i-aung duits ridiceunmonumentreprezentativ.
(Moisescu,2001,p.3,fig.3cupropunereadereconstruirepentrubiseric ).
Biserica, aidoma satului Remetea, a fost probabil distrus de atacurile
turceti deoarece la mijlocul veacului al XVI-lea satul era pustiit deja (Engel,
1996,p.11).Romnia,Berzovia,j.Cara-Severin
REI A
Ocurtefeudal ,ridicat decneziide erovanprimajum tate a veacului
al XIV-lea,afostidentificat pedealulMoroasa,situatpemalulstngalrului
Brzava,nintravilanulRei eiactuale.Afostcercetat obiseric sal dinzid.
Ea a avut un plan simplu, arhaic, compus dintr-unaltarp trat(3/3m)ionav
152

cudimensiunileinterioarede/6m.(Fig.16A).njurulbisericiis-a cercetat o
necropol cu dou faze de nmormnt ri. Biserica din zid a fost ridicat la
mijloculorilanceputulceleide-adouajum t iaveaculuialXIV-lea( eicu,
1996, p. 9).La8mnorddebiseric s-aaflatundonjon,distrusdeamenaj rile
moderne. Documente din anul 1448, emise din porunca lui Iancu de Hunedoara,
confirmau o st pnire mai veche de inut de cnezii din erova pn atunci
more kenesiali (Fenean, 1979, p. 289-299). Actul regelui Matei Corvin din
31 mai 16 a nt rit din nou st pnirea erovenilor din districtul Brzava
(Ibidem, p. 296). Biserica a fost n func iune, dup cum sugerea inventarul
funerar,pn lafineleveaculuialXV-lea.Romnia,Rei a, j.Cara-Severin
REWKANISA
Aezareasituat peunimportantvadalTiseiapareconsemnat naintede
896 i mai apoin1003nluptele lui Ahtum cu Chanadinus din (SRH, II, p.
91). Datorit pozi iei geografice favorabile, port la Tisa, ea apare n
documentele veacului al XIV-leaconsemnat cauntrgimportantdincomitatul
Cenad (Gyrffy, I3, 1987, p. 868). Au fost men iona i doi preo i parohi n
Rewkanisa ntre anii 1333-1335. Ladislau de Kanisa este cunoscut din
nscrisurile trimiilor papali din 1333 i Ioan preotul din Rewkanisa n anii
1334-1335 (DIR, C, XIV, III, p. 225, 237, 242). Descoperiri arheologice mai
vechi au semnalat aici morminte din sec. X-XI.Csnki,I,1890,p.692;Ortvay,
I, 1892, p. 17; Szentklray, I, 1898, p. 32; Petrovi, 1955, p. 118; Stanojev,
1989, p. 66. Serbia, Kaniia
ROHONCEA
AezareadepemalulMureuluiibisericaparohial aufostconsemnate
nlistelepapaledin1333-133.nanul1333Barnabas,preotuldinRuhunca, a
pl tit9banali,iarnanul133afostnscrisDominicdinRohuncha careapl tit
19banalii1dinarirespectivbanali,iarn133acelaiparohapl tit1gros
i 1 banal (DIR, C, XIV, III, p. 22, 20, 22). Documentele din sec. XV
amintesc satul sub forma Rohonch ori Rohoncha, iar la nceputul st pnirii
turcetiafostnscris aezareaRohona (Csnki,I,1890,p.702,Ortvay,1892,
p. 17; Engel, 1996, p. 11). Biserica trebuie c utat pe malul sudic al
Mureului n apropiere de Periam, unde s-au identificat ruinele m n stirii
Rohoncha(Heitel,2001,p.27).Romnia,Periam,j.Timi
RUDNA
Aezareaestesituat pecursulinferioralTimiului,aproapedeCiavoi
Modo(JasaTomi).BisericadinRudnaestecunoscut numaidinlistelepapale
din 1333-1335. Ioan, preotul din Rudna, apl titn1333osum de2banali,iar
la celedou pl i din 133 cte 31 banali i respectiv 8 groi, n133a dat
groi (DIR, C, XIV, III, p. 229, 233, 22, 26). Informa ii din documente
ulterioare din 112 i 129 atest Rudna ntre st pnirile nobiliare din aceast
153

zon a Banatului. Pesty, Krass, III, p. 234; Ortvay, 1896, p. 409; Milleker,
191, p. 233; Ortvay, 1892, p. 81; Szentklray, 1898, p. 1; Engel, 1996, p.
133.Romnia,Rudna,j.Timi
RUSKO SELO vezi OROSIN
T
TARA
Aezareasituat pemalulTisei,lasuddeNoviBeej,nBanatulSrbesc.
Bisericaparohial dinTaraaf cutpartedinarhidiaconatuldeTorontalieste
cunoscut numai din listele papale. Iacob, preotul din Tarhus, a pl tit n anul
133sumade3groi(Mon.Vat.,I/1,p.13).Documenteledin122i139au
consemnatdoar aezarea Tharhos. Csnki, II, 189, p. 128;Milleker, 191, p.
1;Ortvay,I,1892,p.3;Popovi,19,p.13.Serbia,Tara
TEMERKEN
Aezare disp rut din apropierea Tisei, aflat n st pnirea nobililor de
Cenad,asuprac reiaaveaactdest pnirenanul127.mp r ireadomeniului
ntreramurilenobiliaredeCenadnanul126,confirmat deactulregeluiBela
din 17 decembrie 126 a l sat ntre altele fiilor banului Clemente satele
afltoare aproape de Tisade asemenea Temerken cu jumtatea dreapt a
iazului Tisei (DIR,C,XIII,II,p.21).NobiliideCenadauridicatobiseric pe
moiaTemerkenlanceputulveaculuialXIII-leasaumaidevreme,biseric cea
fostdistrus nrevoltele cumane. Actul regelui Ladislau din 26 noiembrie 1284
confirm pentru comitele Toma, fiul lui Pancra iu, privilegiul din 127distrus
decumaniicarevenind asupra casei sale din Egyhazasker i voind s-l omoare
au ars curtea sa cu tot satul, iar el fugind a aflat adpost pe moia sa numit
Temrken i intrnd n biserica aceluiai sat a ascuns multe acte i privilegii
nluntrul altarului(DIR,C,XIII,II,p.266).Aezareadisp rut ibisericase
localizeaz pemalulesticalTiseinapropieredeokaiSanad,undevalasud
vest de Ostojieva. Csnki, I, 1890, p.70; Gyrffy, I3, 1987, p.87, emere,
p.72-76; David, 1974, p.60.
TEREMIA MARE
Biserica parohial din Teremia apare consemnat n documentele papale
din anii 1333-133narhidiaconatuldeTimi,ndecanatuldelanorddeTimi.
Toma, preotul din Teremi, a pl tit n1333jum tate de marc f r banali,n
133adat7groiin133a pl tit8banali(DIR,C,XIV, III,p.227,232,
2). Csnki, I, 1890, p. 70; Borovszky, Torontal, p. 79; Ortvay, I, 1892, p.
440-1;Suciu,II,1968,p.188.Romnia,Teremia Mare,j.Timi
TESULD
154

Existen a bisericiidin Tesuld este confirmat dedocumentelepapaledin


anii 1333-1335. Iacob, preotul din Tesuld,apl titn1333sumade1banali, iar
laceledou pl idin133adatgroiirespectiv10banali(DIR,C,XIV,III,
p.229,233,21).Bisericaparohial dinTesuld aparenscris narhidiaconatul
deTimi,ntreceledou ruriTimial turideceledinPeciuNou,Ciacova,
Macedonia, Rudna. (Csnki, II, 189, p.66,la Utvin; Ortvay, I, 1892, p.82;
Borovszky, Temes, p. 118; Suciu, II, 1968, p. 414; Engel, 1996, p. 125 a propus
identificareaeilaChioda).
TIMIOARA
Oraul, centru comitatului Timi, devine la nceputul domniei regelui
CarolRobert,din131pn n1323,reedin regal ,ceeaceareconsecin ei
n plan ecleziastic (Borovszki, Temes, p. 275-286; Ilieiu, 193, p. 10-12).
Biserica parohial apare nscris n listele papale din anii 1333-133. n 1333
Ioan plebanus et canonicus de Temesvar apare nscris lng canonicii din
Cenad(Mon.Vat.,I/1,p.1).Ioan,parohuldinTimioara,apl titnanul133
la cele dou pl i 3 i respectiv 2 de groi, iar n anul 133 este men ionat
IoandecanuldeTimioara(DIR, C, XIV, III, p. 232, 241, 245; Ortvay, I, 1892,
p. ). Documentul din 16 ianuarie 1323 confirm existen a bisericii
fericituluiGheorgheMuceniculdinTimioaraiobiseric afra ilorpredicatori
franciscaninchinat Fericitului Ladislau (DIR, C, XIV, II, p. 6). O bul a
papei Bonifaciu al IX-leadin1iulie102aducem rturiedespreexisten aunor
bisericidinTimioaranchinate Sfntului Eligius, Sfntului Gheorghe, iSfintei
Fecioare Maria (Mon.Vat. I/IV, 1889, p. 6). Acelai act men iona la
Timioaracapelanchinat Sfintei Margareta (nec non sancte Margarete capelis
eidem parochiali ecclesie; Mon.Vat., I/IV, 1889, p. 446. Nici una din bisericile
medievale ale oraului Timioara n-au fost identificate arheologic. Ortvay, I,
1892, p.;Mez,1996,p.9,21.
TIUATELEKE
Aezare disp rut a c rei biseric parohial este documentat n listele
papale din anii 1333-1335. Preotul Mihail din Tywanteluky apl titn1333suma
de 21 de banali, iar n 133 acelai paroh din Tinateleke a dat banali i
jum tate (DIR, C, XIV, III, p. 227, 2). Biserica apare nscris n
arhidiaconatuldeTimi,ndecanatuldinparteadedincoacedeTimial turi
de parohiile Saswar iIzvin.S-apropuslocalizareaeinapropieredeIzvinori
la Giarmata.Ortvay,I,1892,p.83;Csnki,II,189,p.67;Milleker,191,p.
250; Suciu, II, 1968, p. 416; Engel, 1996, p. 135, sate pustiite Telek la nord-est
deTimioara.
TOLVADIA
SatulTolvadiaestesituatpemalulnordicalBrzavei,pehotarcuGiera,
Dola iBanloc.Bisericaparohial af cutpartedinstructuraarhidiaconatuluide
155

Timi, decanatul din Timi i Brzava, n anii1333-1335. Andrei, parohul din


Tegwid a pl tit 12 groi n 1333, acelai preot a pl tit n 133 cte groi i
jum tatelaprimaplat i7groiijum tatelaadoua.Numeleparohieiap rea
n anul 133 nscris sub forma Talnod i Tolnoyd (DIR, C, XIV, III, p. 223,
233,20).Csnki,II,189,p.67;Borovszky,Torontal, p. 124; Ortvay, I, 1892,
p. 470; Engel, 1996, p. 138, la 1721 Tollwacz, la 1806 Tolvadia, din 1965
Livezile.Romnia,Tolvadia
TOMAEVAC
Aezare aflat n Banatul srbesc, pe cursul inferior al Timiului, fiind
situat lasuddeSutieskaiBoto.Satulestecunoscutdindocumentedinanul
166, iar n defterele turceti din 1-1579 Tomofe a f cut parte din nahia
Ciacova (Csnki, II, 189, p. 66; Engel, 1996, p. 138). Sunt semnalate dou
bisericinhotarulsatului(emere,1998,p.76).SerbiaTomaevac
TORAC
AmplasatpecursulinferioralruluiBega.Satulseafl nvecin tatecu
Becicherecul Mare (Zrenjanin) i Ittebei. Preotul Pavel din Tharnuk a pl titn
anii 1333-1334 dijmele emisarilor papali (DIR, C, XIV, III, p. 226, 235, 239).
Documente din anii 100 i 101 au consemnat doar aezarea Torac din
comitatulKeve,f r informa iidesprebiseric (Csnki,II,189,p.120).Satul
existananul179(Engel,1996,p.13;Milleker,191,p.1;Ortvay,I,1892,
p. 435; Borovszky, Torontal,p.381;Gyrffy,III,1987,p.321).Serbia,Begeici.
TOTI

Aezaredisp rut cuparohiecatolic dinarhidiaconatuldeSebe.Preotn


anul1333 era Nicolae care a pl tit12 banaliiar n133 i 133 Benedictdin
Toti a pl tit 1 gros i respectiv 7 banali ijum tate (DIR, C, XIV, III, p. 227,
235, 244). Documentele din sec. XV amintesc Toti n preajma cet ii Cheri
(Csanki, II,189,p.68).Aezarea iparohia,prinurmare,potfilocalizate pe
cursulmijlociualTimiului,lng Srbova.Csnki,II,189,p.68;Ortvay,II,
1892, p.9, f r oidentificare; Milleker, 191, p.21 lng Bazo, la Liget,
azi P dureni; Engel, 1996, p. 10; Editorii DIR, C, XIV, II, p. 227 identific
lng Caransebe.
TOTINA
Parohia Toti a f cut parte din arhidiaconatul de Cenad. Preotul Ioan din
Toti apl titnanul1333 sumade2groi,nanul133apl tit6banali,iarla
plataadouadinacelaian2banali,nanul133adat1grosiunbanal(DIR,
C, XIV, III, p. 225, 236, 239, 242). Satul Totin exista nc n anii 169-1579
(Engel, 1996, p 140). A fost localizat napropieredeSatuMare(Gyrffy, I3,
1987,p.87;Csnki,I,1890,p.706;Ortvay,1892,p.20),orinapropierede

156

Snpetru German, la sud-est de Aranca. Engel, 1996, p. 10, n 1723 a fost


consemnat pust ila1890toponimulTotina.
TOVIN
Aezaredisp rut ncareaexistatobiseric parohial cef ceapartedin
arhidiaconatuldeTimi.PreotulPetrudinTovfev apl titnanul1337banalila
primaplat i10banalilaplataadoua,iarnanul133adat2groiijum tate
(DIR, C, XIV,III,p.232,21,2).NumeleparohieinscrissubformaToufev,
Tovfev iTesev aparelng celedinIanova,TeremiaiBobda.Documenteledin
anii 16, 162 i 177 aduc informa ii despre st pnirile moiei Thofew
(Csnki, II, 189, p. 67). Defterele turceti din 169-179 confirm existen a
unui sat Tofin,lng Cenei-Bobda(Engel,1996,p.138).n1761existaomoie
Malitovin. Toponimul Tovin de la Checea ofer un reper pentru aezarea i
bisericaparohial disp rut .Engel,1996,p.138.Csnki,II, 1894, p. 67; Ortvay,
I, 1892, p. 455-6;Milleker,191, p. 21; Suciu, II, 1968,p. 11. Romnia,
Checea,j.Timi
TURIGHAZ
Numele satului, cunoscut din documente din anii 1 i 16, indic
prezen a unui monument de cult. Documentele sus amintite au consemnat
atunci mpreun aez rile Monostor, Kethfylew, Thwureghaz (Csnki, II,
189,p.68).SatulexistalanceputulperioadeiotomanedinBanatnanii11579 (Engel, 1996, p.141 Turig'haz).Selocalizeaz lng Vinga,laMailat.
CRVENA CRKVA
Aezarea Veresegyhaz, amintit la 100, se identific cu Crvena Crkva,
dinValeaNerei(Csnki,II,189,p.121;Milleker,191,p.2).Documentele
turceti din 1-179 au men ionat satul irvina irqiva din nahia CaraVicinic (Engel, 1996, p. 42). Serbia, Crvena Crkva
CRVENA CRKVA Vezi Wereseghaz 3
CRVENA CRKVA
Sat cunoscut din defterele otomane de la 1554-179 n preajma cet ii
Vrsac(Engel,1996,p.2).
CRVENA CRKVA
Documentele otomane din 179 au consemnat satul n nahia Beej,
undevanpreajmaKikindei(Engel,1996,p.187).

157

CRVEKA
Satdisp rutcunoscutdindocumenteleturcetidinanii1-1579. A fost
plasatnzonaPodporani-Jabuka (Engel, 1996, p. 42).
U
UNIP
Aezareaseafl pemalulsudicalTimiuluiiafostconsemnat odat cu
parohiacatolic nanii133-1335. Pavel, preotul din Huynep, Huynen, Wynep,
formelesubcareafostnscris,apl titnanul133sumade6groiirespectiv
7 groi, iar n anul133 suma de 10 banali. Biserica din Unip f cea parte din
decanatuldintreTimiiBrzava(DIR,C,XIV,III,p.23,20,2).Ortvay,
I, 1892, p. 61 amintete ntr-un act din 1477 pe David din Uynep cantor la
Cenad(Szentklray,I,1898,p.0;Borovszky,Temes, p. 117; Suciu, I, 1967, p.
219).Romnia,Unip,j.Timi
URHIDA
Aezareapustiit Urhida apareconsemnat documentarodat cubiserica
satului,nanii1333-1335. Pavel, preotul din Hurhida,apl tittrimiilorpapali
sumele datorate, pentru anii 1333-1335 (DIR, C, XIV, III, p. 226, 235, 238,
243). Biserica din Urhida a apar inutdearhidiaconatuldeTorontal,satulfiind
situatncomitatulKeve,dup cumafl mdindocumenteledinanii100i101
(possessiones Pordean Urhyda et Tarnok appelate in comitatul de Keve;
Ortvay, 1896, p. 309). Satul aparendocumenteleturcetidoarnanul1n
nahia Ciacova (Engel, 1996, p. 1). Aezarea disp rut i biserica au fost
localizate n preajma localit ilor Pordeanu ori lng Johanisfeld (Milleker,
191, p. 2; Ortvay, I, 1892, p. 3 ntre Pordeanu i Torac; Szentklray, I,
1898,p.6naceeaizon ;Gyrffy,III,1987,p.321;Engel,p.1).Eatrebuie
c utat n spa iul de nord-vest al Banatului, unde se aflau parohiile
arhidiaconatului de Torontal.
UTVIN
Aezarea i biserica din Utvin, situate pe malul Beg i, n imediata
apropiere aTimioarei,aparnluminadocumentelornanii1333-1335. Iacob,
preotul din Utuen,sereg setentreparohiidinarhidiaconatuldeTimidintre
celedou ruriTimi,careaupl titnanii1333-1335 dijmele papale (DIR, C,
XIV, III, p. 229, 233, 242, 246). Numele satului a fost amintit sub forma Vtuen,
Hutuen, Wtuen, Utuen. Borovszky, Temes, p. 87; Milleker, 1915, p. 255; Ortvay,
1892,p.83;Engel,1996,p.1,satpustiit;Suciu,II,1968,p.221.Romnia,
Utvin,j.Timi
UTVIN - 1

158

Aezare disp rut , aflat probabil n preajma satului Utvin, de pe malul


Beg i.Documentelepapaledinanii1333,133auconsemnatpetefan,preotul
din Hutnen, Utween,narhidiaconatuldeTimi,dintreceledou ruriTimi
(DIR, C, XIV, III, p. 228, 246). Un sat Utvinul Mic (Kysewthwen) ap rea
men ionatntr-unactdin16.(snki,II,189,p.;Ortvay,I,1892,p.83;
Suciu, II, 1968, p. 221.
V
VALEA
ActulcareadelimitatmoiaVoiasauValea,dinValeaCaraului,nanul
1377admen ionat,al turide moarade pe Cara,p mnturilearabile ifne e
precumiobiseric construit dinpiatr ilemn(ecclesiam partim in lignis et
partim in lapidibus constructa Pesty, Krass, III, p. 147). Satul pustiit Valea era
o posesiunecnezial dindistrictulIlidiaacaparatcufor ademariifeudaliIvan
Pecenegul,castelanuldinErsumuliaimaiapoidefra iiHimfy(Holban,197,
p. 97 i urm; eicu, 1988, p. 387). Biserica trebuie c utat undeva n hotarele
satelorBerlite-Vr niu -Iertof.Gyrffy,III,1987,p.97.
VARIA
Aezarea situat la hotarul cu Periam i Snpetru Mic a avut o parohie
catolic la nceputul secolului al XIV-lea, care apar inea de arhidiaconatul de
Cenad. Petru, parohul din Voras,apl titnanul1333aisprezecebanali,iarn
anul133acelaipreotPetrudeWorias apl tit20debanaliirespectivbanali
la plata a doua (DIR, C, XIV, III, p. 22, 237, 20, 22; (Gyrffy, I, 1987,
p.876).Documenteleulterioarenuaducinforma iicuprivirelasoartabisericiin
secolele XIV-XV. Ortvay, 1892, p. 420; Borovsky, Temes, p. 124; Engel, 1996,
p. 16. Cercet rile noastre de teren din anul 200 n-au identificat urme
medievale.Romnia,Varia,j.Timi
V LCANI
Actul regelui Bela al IV-lea din 17 decembrie 126, prin care confirm
mp r irea moiilor ntre comitele Pancra iu i Waffa, din neamul de Cenad,
amintete ntre st pnirile acestora satele Kywolkan i Weghwolkan (DIR,C,
XIII, II, p. 22). Func iona deja, n momentul atest rii lor n 127, o biseric
nchinat Sfintei Elena, n V lcani i o alta nchinat Sfintei Elisabeta la
Wegwolkan (Gyrffy, I3, 1987, p.876; Mez, 1996, p. 89). Preotul paroh din
Valcaniafostconsemnatdoarnanul133laplatadijmelordinarhidiaconatul
de Cenad (DIR, C, XIV,III,p.237;Csnki,I,1890,p.706;Borovsky,Torontal,
p. 137; Ortvay, 1892, p. 21; Suciu, II, 1968, p. 239). Romnia, Vlcani, j.
Timi

159

VRAC
Biserica parohial din Sumlov a f cut parte din arhidiaconatul de Cara.
Mihail, preotul din Sumlov, a pl titnanul133sumade12banali(Mon.Vat.,
I/1, p. 153). Un document papal din 7 mai 1429 a consemnat biserica din
Ersomlio (ecclesia B. Marie de Ersomella, Senad diocesis. Lukcsics, I, 1931, p.
237). Toponimia din jurul Vre ului sugereaz posibile amplasamente pentru
m n stireadominican ,bisericaparohial orialtemonumentedecultmedievale
r masenecercetate(Milleker,1886,p.8).
n cursul anului 1979 Jovan Uzelac a identificat un fragment de zid cu
plan semicircular, ce reprezenta absida unei biserici i resturi de la morminte
r v ite. Acesta reprezint resturile singurului monument de arhitectur
ecleziastic identificatdinVre .
Documentele cancelariei regale arpadiene atest trgul i cetatea sub
forma Erdsumlia, n timp ce n defterele otomane apare sub forma imlik.
Gyrffy,III,1987,p.93;Engel,1996,p.118).Undocumentotomandin197
preciza c cetateaemlik se numea cu alt nume Vrsac (Gyrffy, III, 1987, p.
494).
VERESEGYHAZ (vezi CRVENA CRKVA)
VERESMORTH
AezarecuportlaMureatestat n13,ac reibiseric parohial f cea
parte din arhidiaconatul de Cenad. A fost localizat pe malul nordic al rului,
ntreeitin emlacGyrffy,I3, 1987, p. 877; Rusu - Hurezan, 2000, p. 153;
Ortvay, I, 1894, p. 428 laSatuMare,pemalulsudicalMureului.
VETRI
Documentele otomane din anii 1554-179auavutneviden satulVetri,
care ulterior a pierit (Engel, 1996, p. 147). Preotul paroh Andrei din Hetre se
reg setenanii1333-133ntrepl titoriidijmelorpapale din arhidiaconatul de
Timi (DIR, C, XIV, III, p. 228, 232, cu o localizare greit n Iugoslavia).
Informa iile extremde sumare despre aceast parohie catolic au f cut dificil
identificareaeipeteren(Milleker,191,p.181,f r preciz ri;Ortvay, 1892, p.
76 n preajma Jimboliei). Toponimul Valea Vetri din hotarul satului Nad
(Melynadas)sugereaz oposibil localizareabisericiisatuluipustiitVetri. Ea se
situeaz ,astfel,laNEdeTimioara,peramasudic adealurilorLipovei.
VIDAEGHAZ
Documentul din 1370 atest sub forma Wydaeghaz o aezare din
comitatulKewe,cunoscut documentarnc dinanul1319(Csnki,II,189,p.
121; Gyrffy, III, 1987, p. 321). Numele aez rii poate fi pus ntr-o rela ie
direct cu existen a unei biserici.. Actul din 5 septembrie 1412 aduce
confirmarea unei biserici vechi pe moia nobililor de Macedonia in cuius
160

superficie ecclesia lapidea anichilata ex vetustate existere asserta fuisset,


Mlyusz, III, nr.2623. Aezarea pustiit a fost localizat pe malul nordic al
Timiului, la Banatski Despotavac, unde toponimul Vida p streaz amintirea
aez rii. Gyrffy, III, 1987, p. 321; Csnki, II, 189, p. 121, plasat lng
Modo;Milleker,191,p.2laBanatskiDespotovac;emere,1998,p.76.
VIDUOR
Satul pustiit Wyodwar af cutpartedinst pnirileluiTeodordeVoiteg,
careaufostd ruitenotaruluispecialalregeluiGall,fiulluiNicolaenanul1322
(DIR, C, XIV, II, p. 54; Orvay, 1896, p. 31). Documentul din 28 august 1322
men ionaaez rileWyodvar, Geur et Gunggudyghaza cum ecclesiis lapideiis.
Biserica de zid a satului Wyodwar, avnd hramul Sfintei Cruci, apare
consemnat nactuldin23mai1329,careaconfirmattranzac iadintreTeodor
de Voiteg i nobilulGall pentru sumade o mie de m rcide argint pentru mai
multe moii din comitatele Cenad, Cara i Timi (DIR, C, IV, II, p. 287).
Parohia din Meze Wyoduar a f cut parte dindecanatuldinTimi i Brzava
dinarhidiaconatuldeTimi.PreotulparohdinViudwar afostconsemnatnanii
1333-133nlistelestrng torilordijmeipapale(DIR,C,XIV,III,p.223,20,
244, unde apare sub forma Viwdur, Wyduor).Bisericampreun cujum tatede
sataufostd ruitedec treLadislau,fiulluiGalldeOmor,nanul133,surorii
saledup mam Clara ib rbatuluiacesteiaBlasiufiulluiPosadeZeer.Actul
dona ionalmen ionanmodspecialc l satotodat ijumtatea dreptului de
stpnire i de patronat a susziselor biserici(DIR,C,XIV,IV,p.123).
Parohia men ionat sub formele: Viwduor, Wyuduor, Vindwar a f cut
partedinarhidiaconatuldeTimidindecanatuldintreTimiiBrzava.Pavel,
preotul din Viduor,apl tit,nanii1333-1335, dijmele papale (DIR, C, XIV, III,
p. 223, 234, 240, 244).
Biserica Sfnta Cruce din Viduvor a fost localizat de Milleker n
hotarul satului Banloc, din Cmpia joas a Brzavei, unde se p streaz
toponimul IDVOR (Milleker,191,p.2;Csanki,II,p.69.Aceeaiopinieau
mp rt it-o editorii DIR, C, XIV, III, p. 223; Suciu, II, p. 426). S-a ncercat
localizareaeinzonaBobda,Ghiroda,Chioda(Ortvay,I,1892,p.63-464).
Documentele otomane au consemnat n anii 169-17, n nahia
Timioara,unsatIdvor sau Odvor,careafostlocalizatnapropieredeBanlocla
Livezile (Engel, 1996, p. 66). Localizarea bisericii Sfnta Cruce si a satului
pustiit Viduor,pecursulinferioralBrzavei,nzonaBanloc-Livezile, s-af cut
petemeiultoponimiei.Pledeaz pentruaceast localizareifaptulc bisericade
zid din Viduor afostconsemnat ndocumenteal turideunaltmonumentdin
zid,dinsatulGiera,dincmpiajoas delanorddeBrzava.Romnia,Livezile,
j.Timi
VILLA ADRIANI

161

Preotultefan,dinVilla Adriany,apl titnanul133,laprimaplat 3


groi,laurm toareadinacelaian10 banali,iarnanul133afostconsemnat
cu2groii3dinari(DIR,C,XIV,III,p.23,20,2).Parohiacatolic din
Villa Adriany a f cut parte din arhidiaconatul dintre Timi i Brzava, al
diocezeiCenadului.Informa iiledespreaezaredinanii 1356, 1371-1371idin
primajum tateaveaculuialXV-leasuntneconcludentenprivin aidentific rii
aez riiibisericii,ncmpiadintreTimiiBrzava.Pesty,Krass, II, 1, p. 3;Milleker,191,p.16;Ortvay,1892,p.8;Szentklray,I, 1898, p. 39-40;
Suciu, II, 1968, p. 287.
VINGA
Aezarea, atestat nc din anul 1231, a avut o parohie catolic despre
care ns avem informa ii documentare numai din anii 1333-133 (Csnki, I,
1890, p. 780; Gyrffy, I3, 1987, p. 187). tefan, preotul din Vinga, a fost
consemnat n listele colectorilor papali (DIR, C, XIV, III, p. 223; 238; 26).
Biserica a avut preot pe Mathia n anul 103. Ortvay, 1892, p. 0). Ortvay,
1896, p. 328; Marky, I, 1892, p. 219; Suciu, II, p.250; Rusu - Hurezan, 2000, p.
12.Romnia,Vinga, j. Arad
VODAD
Aezarea disp rut Vodad a avut o parohie catolic , cunoscut din
documentele papale din anul 1334. Nicolae, preotul din Wodad,apl tital turi
de preotul din Hermen i Denta patru groi (DIR, C, XIV, III, p. 23).
Consemn rile ulterioare din 1370 (Villa Vodad) i de la nceputul veacului al
XIV-lea, ct i cele din documentele otomane cnd satul era deja pustiit, nu
ofer reperepentrufixareasaferm nspa iulfostuluiarhidiaconatdeCara.S-a
propuslocalizareasanapropieredeDenta,ceeacenisepareinou plauzibil
(Engel, 1996, p. 1) alte localiz ri n apropierea Gherteniului, pe valea
mijlocie a Brzavei (Pesty, Krass, II, 2, p. 260-261; Ortvay, 1892, p. 490;
Csnki,II,189,p.108-109; Milleker, 1915, p. 140-12;Gyrffy,III,1987, p.
497; Suciu, 1968, II, p. 424).
VOIA

Aezarea pustiit Voia se poate localiza pe Valea Beregs ului, unde


toponimulVoiadelimiteaz ozon situat nvecin tateasatuluiBeregs uMare.
Documentelepapaledinanii133auconsemnatntrepl titoriidijmei papale pe
preotul Gheorghe din Vaya (DIR, C, XIV, III, p. 229, 26, amintit i sub
formele Boya, Waia).Bisericaaf cutpartedinarhidiaconatuldeTimi,doarn
anul133afostconsemnat narhidiaconatuldintreceledou Timiuri(Ortvay,
1892, p. 472-73).Satulasupravie uitpn lanceputuldomina ieiturceti,na
douajum tateaveaculuialXVI-lea,f r s timns dac bisericacatolic din
Valea mai era n func iune (Engel, 1996, p. 1; Csnki, II, 189, p. 69).
Romnia,Beregsul Mare,j.Timi
162

VONUZ
Biserica satului disp rut Vonuz a fost consemnat ntr-un act din anul
133 lng villa Kerekeghaz (Gyrffy, I3, 1987, p. 877). Ea a fost nchinat ,
conform aceleiai surse, Sfntului Martin. Documentele turceti dinanii11579 aunscrisunsatpustiitSinmartin nnahiaFelnac.AezareaKerekeghaz,
cea care a avut o biseric rotund n veacul al XIV-lea, se identific pe baza
toponimiei n apropiere de Felnac, prin urmare, biserica Sfntu Martin din
Vonuz s-aaflatnacelaispa iudinjurulFelnacului.Csnki, I,1890,p.791;
Mrki,I,1892,p.219asugeratolocalizarenintravilanulAradului;Suciu,II,
1968, p. 421 a plasat-o n aceeai zon ; Engel, 1996, p. 12 lng Snpetru
German.
VOITEG
Parohia catolic din Voiteg a f cut parte din arhidiaconatul de Timi.
Preotul Mihail din Veiteh estecunoscutntrepl titoriidijmeinanii1333-1334
narhidiaconatuldintreTimiiBrzava(DIR,C,XIV, III,p.223,233,20).
Moia Voitega f cutparte dinst pnirileluiTheodor de Voiteg, de pe cursul
mijlociu al Brzavei, la nceputul veacului al XIV-lea. Borovszky, Temes, p.
12;Csnki,II,189,p.70,Ortvay,1892,p.70-471; Suciu, II, 1968, p. 256.
Vatra unei aez ri din sec. XII-XIV a fost delimitat la S lite. Romnia,
Voiteg,j.Timi
VOSVAR
Biserica parohial din Vosvar este cunoscut numai din nsemn rile
colectorilor papali din anii 1333-133.Eaapareconsemnat ,al turidebisericile
dinAraa,ToraciBecicherek,lapl iledinanul133(Mon.Vat.,I/1, p. 154,
16).Satulesteanteriorconsemn riisaledin1238ncomitatulCenad(Gyrffy,
I3, 1987, p. 876). Trebuie c utat n spa iul din jurul Becicherecului Mare.
Csnki,II,189,p.128;Milleker,191,p.16;Ortvay,I,1892,p.3.
VRACEV GAI
W
WERESEGHAZ 1
Numele aez rii se leag de prezen a unei biserici roii, a unui
monument zidit din c r mid . Preotul Martin din Vereseghaz a pl tit dijmele
ntreanii1333-133.Bisericaafostconsemnat nanul133subformaRuffa
Ecclesia,ntre parohiile din arhidiaconatul de Cenad (DIR, C, XIV, III, p. 225,
227 i 23). A fost identificat pe teren n preajma Igriului (Ortvay, 1892, p.
417-18;Gyrffy,I3,1987,p.877).Aezareas-apustiitspresfritulveaculuial
XV-lea i odat cu ea a disp rut i biserica (Csnki, I, 1890, p. 706).

163

Documenteleturcetiauconsemnatopust cuacestnumenanul169njurul
Cenadului.Kldy,2000,p.6.
WERESEGHAZ 2
Documentuldinanul162aconsemnatnsatelenobililordinBeregs ui
aezareaWereseghaz (Csnki,II,189,p.0,70;Milleker,191,p.28).Satul
adisp rutlamijloculveaculuialXVI-lea,cnddocumenteleotomaneamintesc
ntre 169-1579 pusta Virohaz (Engel, 1996, p. 17). Aezarea i biserica
trebuiec utatenzonaBiled,unde toponimul Rote Flur pareap straamintirea
bisericii. Milleker, 1915, p. 258; Engel, 1996, p. 147.
WERESEGHAAZ 3
AezareaWereseghaaz cunoscut dintr-un act din 1400 s-a constituit ori a
avut o biseric din c r mid , existent anterior momentului atest rii.
Documentele otomane din anii 1554-179 fac dovada unei aez ri cu numele
irvina irgiva n nahia Ciacova, pentru care s-a propus identificarea ei n
hotarul satului Gad, ce p stra nc toponimul Crevenka. Engel, 1996, p. 42;
Csnki,II,189,p. 121; Milleker, 1915, p. 42.
WINWPEP (vezi UNIP)

WOSYAN
Aezarea disp rut Wosyan era situat n apropierea Tisei, n comitatul
Cenad,aacumprecizeaz unactdin130(Gyrffy,I3, 1987, p. 876). Biserica
din Wosyan a fost men ionat n anul 133. Ea se afla pe una din moiile
nobililor de Cenad. Csnky, I, 1890, p. 706; Gyrffy, I3, 1987, p. 876,
identificat pemalulTisei,laSanad(Szand).Serbia,Sanbad
Z
ZADIA
Aezare disp rut situat pe extremitatea b n ean de r s rit a cursului
Mureului. Documentele trzii din 127 i din anii 179 i 183 au adus n
conuldelumin cetatea Zadia cusatele apar in toare (Csnki, I,1890,p.762;
Pesty, Krass, II, 2, p. 187, 188). Satul a avut o biseric parohial nchinat
s rb torii Tuturor Sfin ilor, zidit , probabil, cndva imediat dup 130.
Documente din februarie 138, aduc informa ii importante despre situa ia
acestei biserici, ridicat n mediul romnesc de pe valea Mureului. Nobilul
NicolaeLackfyafirma,nscrisoareaadresat papeidin2februarie138c a
puss seridiceianzestratcubunurilesalenitebisericiparohialencinstea
Tuturor Sfin ilor n Zaad i a Fericitei Maria n Arnahigh, precum i a
164

Fericitului Arhanghel Mihail i a Fericitului Nicolae n Zenthmiclos, pe


p mntuls u,nmijloculromnilor,printreneamurinelegiuite,dintrecareunii
aufostaduidecurndlacredin acatolic (DRH,C,XI,1980,p.23-236).n
aceeaiperioad dinfebruarie138elsolicitapapeiprintr-unaltacts fiepuse
cele patrubisericiparohialesub atrnarea> diocezei Transilvaniei sau a celei
de Cenad, sau o parte din ele sub atrnarea unei iar alta sub a celeilalte, innd
seama c ele se mrginesc cu hotarele amndorura (DRH, C, XI, 1980, p.
238). Biserica parohial Zadia trebuie c utat n preajma cet ii i a trgului
omonim care au fost localizate n hotarul satului Valea Mare, lng C plna,
dup uneleopinii,chiarlaC plna.RuineledepedealulMgura de la Valea
Mare au fost atribuite cet ii Zadia. Mrki, I, 1892, p. 111; Suciu, II, 1968, p.
27;DRH,C,XI,1980,p.236,nota;ZiduriledelaC plna,dealulCetate au
fostatribuitefortifica ieimedievaleZadia.Crian,1979,p.198;Rusu,Hurezan,
1999,p.66.Romnia,Cplna, j. Arad
ZAMAR vezi GIARMATA
ZANAT
Aezare(villa Zanath)cunoscut n127nst pnireanobililordeCenad
(Gyrffy, I3, 1987, p. 869). Actul din 17 decembrie 1256, prin care nobilii de
Cenadimp r eaudomeniile,amen ionatntreaez riledinvecin tateaTisei,
care au revenitfiilorbanuluiKelemeniZanath cum toto sua piscatura (DIR, C,
XIII, II, p. 9). Biserica parohial este cunoscut din nscrisurile trimiilor
papali. Andrei, preotul din Zanas, a pl tit 6 banali (Mon. Vat. I/1, p. 17).
Localitatea Sanad se afla pe malul stng al Tisei, n Serbia, la sud de Novi
Knejevac.Csnki,II,189,p.702;Borovszki,Torontal, p. 112-113; Ortvay, I,
1892,p.21;Gyrffy,I3, 1987, p. 869. Serbia, Zanad
Z D RENI
Satul, situat la sud de Mure n apropiere de Bodrogu Vechi, a avut o
biseric parohial careaapar inutnveaculalXIV-lea arhidiaconatului de Arad.
Petru, preotul din Zadorlaka,apl tit3groin1333i10banalilaplataadoua
din 133 (Mon. Vat., I/1, p. 16, 1). Satul consemnat n 182 cu forma
Zadorlaka i n actele otomane din 1-1579 cu numele Zadriloq. Csnki, I,
1890, p. 781; Ortvay, I, 1892, p. 0; Mrki, I, 1892, p. 220; Engel, 1996, p.
12;Gyrffy,I3, 1987, p. 188; Suciu, I, 1967, p. 271.
ZEGEHAZA
Aezarea Zegehaza apare cunoscut documentar la 13 sub aceast
form iarndocumenteleturcetidin1-179satuleramen ionatcunumele
de uhogaz n zona Timioarei (Csnki, II, 189, p. 63; Engel, 1996, p. 133).
Numelesatuluidenot prezen auneibiserici.Afostlocalizatlng Ianova unde
untoponimp straamintireaaez rii.Engel,1996,p.133.
165

ZEKEGHAZ
Aezareadisp rut Zekeghaz dincomitatulCenadafostconsemnat sub
aceast form la 10 (Csnki, I, 1890, p. 702). Prezen a unei biserici este
sugerat de numele aez rii localizat lng Comlou Mare n nord-vestul
Banatului.
ZELDES
Biserica parohial din Zeldes a f cut parte din arhidiaconatul de Timi,
fiind cunoscut numai din nscrisurile colectorilor papali din anii 1333-1335.
Astfel,nanul1333,ap reanscriscu2groiIacobdinZeldes,iarn133Filip
cu2groi.tiriledindocumenteconfirm numaiexisten asatului,n1in
anii 1554-179.(Csnki,II,189,p.72;Engel,1996,p.12).Afostlocalizatn
zonaTimioara-Snandrei,ceeacepareprobabil,deoarecebisericaparohial a
fost nscris n 1333 lng cele din Moni a i Snandrei. Ortvay, I, 1892, p.
71propuneoidentificarelng Hodoni;Szentklray,I,1898,p.1;Suciu,II,
1968, p. 430.
ZELE

Listele trimiilor papali din anii 1333-133 au consemnat n


arhidiaconatul de Torontal o parohie cu numele Zele iZere.Lapl iledin133
apare nscris preotul Bernardus de Zele cu o plat de banali, iar la cealalt
plat dinacelaianap reanumainumeleparohieisubformaZere cu o plat de
11banali(Mon.Vat.,I/1,p.1,16).Dificildelocalizatdatorit informa iilor
extrem de sumare (Ortvay, I, 1892, p.3; Csnki, II, 189, p. 127; Milleker,
191,p.1,probabilnzonaBecicherecuMare/Zrenanin).
ZENTHADEMETER
Aezarea Zenthdemetr este cunoscut dintr-un act din 1 ntre
st pnirile nobililorde Macedonia (Csnki, II,189,p.128,130).Ea se poate
identificancomitatulTorontal,nzonaBecicherecuMare.(Mez,1996,p.67).
Satulaavutf r ndoial obiseric nchinat Sfntului Dumitru.
ZENTHANTAL
Aezare disp rut din comitatul Timi atestat n anul 1392 (Csnki, II,
189, p. 6). Numele aez rii sugereaz existen a unei biserici nchinat
Sfntului Anton (Suciu, 2, 1968, p. 9; Mez, 1996, p. 9; Engel, 1996, p. 21
indic n zona Timioara, pe lng Topolov ul Mic, n anii 1-1579, o
aezareAntalova Sela (Antaliva Sila).
ZENTH BENEDUK

166

Aezaredisp rut dinzonav iiCaraului,amintit nanul1378cuocazia


procesului pentru moia Valea sau Potoc. Ea s-a aflat n st pnirea nobilului
Ioan Pecenegul (Pesty, Krass, III, p. 147-18).Numelesatuluiindic prezen a
uneibisericinchinat Sfntului Benedict,deciprezen aunuigrupdehospites.
S-a propus identificarea ei la Potoc, n apropierea cet ii Ilidia, dat tot att de
bine poate fi c utat n valea Caraului, n apropierea moiei Valea. Suciu, 2,
1968, p. 431; Pesty, Krass,II,p.20;Mez,1996,p.62.
ZENTHKYRAL
Aezareaapareninforma iidinanii1271i1290,confirmatentr-un act
din 1371 (Gyrffy, III, p. 9). A fost o colonie de hospites, f r ndoial ,
stabili i la gurile rului Nera, n hotarul satului actual Vraev Gaj. Dreptul de
patronat asupra bisericiin133 l-au avut nobilii de Omor (Milleker, 1915, p.
271). Biserica eranchinat nanul133Sfintei Marii,dup cumdovedeteun
act al papei Eugeniu din 13 iulie 133 (Lukcsics, II, 1938, p. 101 supplicat
Laurentius de Cholnok de Omor ut ecclesias parochiales S. Michaelis de
Omor, S. Mariae de Zenthkyral, S. Martini de Sancto Martino dictae diocesis,
quarum idem Laurentius patronatus existit ). Csnki,II,189,p.99;Mez,
1996, p. 126. Toponimul rkvina dinhotarulsatuluiVracevGajofer unreper
pentru localizarea bisericii medievale, poate de la finele veacului al XII-lea.
Popovi,19,p.101.
ZENTHKYRAL
Documentedin122idin10auconsemnatoaezareZenthkyral ntre
satele i moiile apar in toare de cetatea Becse (Csnki, II, 189, p. 128;
Milleker,191,p.11).Numeleaez riiofer unargumentpentruprezen aunei
biserici nchinat Sfntului rege Mez, 1996, p. 127; Popovi, 19, p. 19
identifica aezarea disp rut lng Kumano. situat la sud de Novi Beej;
emere,1998,p.76.
ZENTHLELEK
ntre satele apar inndde trgul Reca (oppidum Rekas)n anul18 se
num ra i satul Zenthlelek (Csnki, II, 189, p. 20). Numele satului indic
existen auneibisericiavndhramulSfntul Spirit (Sanctus Spiritus).Aezarea
pustiit selocalizeaz npreajmaRecaului(Csnki,II,1892,p.20,86; Suciu,
II,1968,p.32;Mez,1996,p.12).
ZENTHMICLOS
Aezaredisp rut ,men ionat nanul138nst pnireafamilieinobiliare
Lackfi. Documentul din 2 februarie 138 a consemnat biserica parohial din
Zenthmiclos al turidebisericileparohiale din Zadia,nchinat s rb toriiTuturor
Sfin ilor, a celei din Arnahigh, a c rei biserici nchinat fericitului arhanghel
Mihail(DRH,C,XI,1980,p.236).Acestebisericiparohialeaufostridicatei
167

nzestratecubunurideNicolaeLackfypep mntuls unmijloculromnilor,


cum precizeaz actul de mai sus. Aezarea disp rut Zenthmiclos a fost
localizat ,pebun dreptate,napropieredeZadia,lng C plna(DRH,C,XI,
1980,p.236nota7).nacelaiannseptembrie138so ialuiNicolaeLackfy,
Margareta a cump rat cu suma de 200 m rci o moie Zenmiclos din comitatul
Cenad,pustieilipsit delocuitoripecareseaflaobiseric depiatr nchinat
fericitului Nicolae (DRH, C, XI, 1980, p. 323-326). Aceast biseric a fost
localizat pemalulnordicalMureuluintreemlaciPecica(Gyrffy,I,1987,
p. 872). Aezarea cu biserica parohial Zenthmicloss-a aflat n zona de sate
st pnitedefamiliaLackfynanul138,pe valeaMureului,lahotaruldintre
Transilvania i Banat. Documentul din februarie 138 men iona patru biserici
parohiale patronate de Nicolae Lackfy se aflau la hotarul diocezei Cenadului cu
ceaaTransilvanieiin-aufostaezate,pn lamomentulcereriidinfebruarie
138,subobl duireaniciunuiepiscopdiocezan(DRH, C, XI, 1980, p. 238). La
C plna sunt semnalate ruine, din care o parte pot apar ine unei biserici
medievale. Rusu, Hurezan, 2000, p. 72; Repertoriul Arad, p. 49.
ZENTHMYKLOS
Un act din martie 10 a consemnat dou aez ri, ce purtau numele
Sfntului Nicolae, din comitatul Cara confiscate de la fiii lui Dumitru de
Azioagh Zenthmiklos et alia Zenthmyklos vocatarum et earundem
pertinenciarum; Pesty, Krass,III,p.23.ntr-o scrisoare a banului de Severin,
din26mai10,aparenumeleuneiaez ri Krasso Szent Miklos (Pesty, Krass,
III, p.373).Dificilde localizatdincauzainforma iilorsumaredindocumente.
S-a ncercat o plasare a lor n zona v ii Brzavei la hotarul dintre comitatele
Cara i Timi. Pesty, Krass, II, 2, p. 211; Csnki, II, 1894, p. 64; Suciu, II,
1968,p.33;Mez,1996,p.173.Numeleaez rilorpresupunexisten aunui
monumentnchinatSfntului Nicolae.
ZENTH MIKLOUS
Aezareadisp rut ,alc reinumedenot existen auneibisericinchinat
Sfntului Nicolae, este cunoscut ncepnddin127ncomitatulCenad,lng
Tisa (Gyrffy, I3,1987,p.871).Actuldemp r irea moiilorntrenobiliidin
neamulCenaddin126men ionaZenthmiklos ntresateledinapropiereaTisei,
mpreun cu pesc riile ce au revenit fiilor banului ( item Rasan cum
piscatura item Zent Miklos cum sua tota piscatura et Potoktou in longitudine et
latitudineDIR,C,XIII,II,p.9).Documenteleulterioarenuaducinforma ii
despre biseric . A fost localizat n apropiere de Rasan, lng Tisa, pe
extremitatea sud-vestic a comitatului Cenad, la Tiszaszentmiklos, azi
Ostojievo. Csnki, I, 1890, p. 703, Borovszki, Torontal, p. 123; Gyrffy, I3,
1987,p.871;Mez,1996,p.170.
ZENTHMIKLOSHAZA
168

Aezarea, cunoscut din informa ii din anii 106-109, a avut, f r


ndoial ,obiseric nchinat Sfntului Nicolae (Csnki,II,189,p.6;Suciu,2,
1968, p. 33; Mez, 1996, p. 173). A fost plasat n zona Comlou Mare din
jude ul Timi (Engel, 1996, p. 127, un sat pustiit n nahia Timioara lng
Banatsko Veliko Selo).
ZENTHYVAN
Aezareasituat napropiereaTiseiapareconsemnat ntr-un act din 1411
subaceast form iarla131Belsewzenthyvan,KylsewzenthYwan(Csnki,I,
1890, p. 703; Mez, 1996, p. 9). Numele aez rii indic prezen a unui
monument de cultnchinatSfntului Ioan Boteztorul. Borovszki, Torontal, p.
133.
ZENTHMARIAveziSNM RIE
ZEREP
Aezare disp rut a c rei biseric parohial a f cut parte din
arhidiaconatuldeSebe.Nicolae,preotuldinZerep,apl titnanul1333 suma
de2banali,iarnanul133apareconsemnatAlbertdeZerep cu 9 banali (DIR,
C, XIV, III, p. 227, 23). Dificil de localizat n spa iul Banatului montan.
Ortvay,I,1892,p.9;Szentklray,I,1898,p.36;Milleker,191,p.29.
ZEUDI vezi FRUMUENI
ZOMBOR
Satul,cunoscutdinactedinanii127i126,af cutpartedinst pnirile
nobililordeCenad(DIR,C,XIII,II,p.9;Gyrffy,I3, 1987, p. 878). Biserica
parohial apare ntre parohiile din arhidiaconatul de dincolo de Mure n anul
133cndAndrei,preotuldinSombur apl tit1banali(Mon.Vat.,I/1,p.1).
Aezareaafostidentificat pemalulMureuluilaKiszombor,undesep streaz
un monument cu plan central din veacul al XIII-lea (Csnki, I, 1890, p. 707;
Ortvay, 1892, p. 26). Biserica rotond din Kiszombor are un plan perfect
circularlaexterior,cudiametrulde9miarninterioraavutocompartimentare
n6lobi.Diametrulinterioralbisericiim sura,2m.(Fig.13B).Planulini ial
al monumentului a fost uor modificat n anul17, prinad ugareauneinave
care a distrus unul din lobii rotondei. Biserica rotond din Kiszombor a fost
construit , probabil, ntre anii 127-1256 de nobilii de Cenad. David, 1974,
p.39-46; Gervers-Molnr, 1972, p. 6-7; V t ianu, 1966, p.113. Ungaria,
Kiszombor
ZOMBUR
Biserica din Zombur este documentat numai n listele trimiilor papali
din 1333-1334. Preotul Ioan din Zombur apare nscris ntre parohii din
arhidiaconatuldeTiminanul1333cuoplat de7pensef r 6banali,iarn
169

anul urm tor cu 1 groi i jum tate (DIR, C, XIV, III, p. 227, 232). Satul se
num rananul121ntreposesiunileEpiscopieiCenadului(Csnki,II,189,p.
1). A fost identificat n apropierea Timioarei, lng Snandrei. Csnki, II,
1894, p.1;Suciu,II,1968,p.36nzonaSnandrei,BecicherecuMic.
ZUMDURE
Biserica de la Zumdure aparencomponen aarhidiaconatuluideTimi,
n decanatul dintre Timi i Brzava, la nceputul veacului al XIV-lea. Pavel,
preotul din Zenderev,apl titojum tatedefertuniarlaceledou pl idin133
ctegroiijum tateirespectiv10banali(DIR,C,XIV,3,p.223,233,20).
Aezarea, cunoscut din 1327, este atestat sub numele de Zendereu,
Zenderev,Zumdure iarn173eraHaromzendrew. Csnki, II, 1894, p.12; Suciu
II, 1968, p.31. Biserica parohial din Zumdure trebuie c utat n valea
Brzavei,lng Dola ,Tolvadia,Opati a.

170

LISTAILUSTRA IILOR

Fig.1.Cenad.Planulcet iidinprimajum tateasec.XVIIIpecareaufostmarcateruinele


unoradinbisericileim n stirilemedievale(dup Heitel)
Fig.2.A.Araa.Planulgeneralalconventului(dup Stanojev)
B.M n tur.Planulbasiliciiialfortifica ieiZakanymonostor (dup A.R dulescu)
Fig.3.Bazia.Planisec iunialebisericiim n stirii
Fig..A.Bezdin.Structuraplanimetric am n stirii
B. Propunere de reconstituire a planului bazilicii de la m n stireaKemenche
Fig. 5. A. Cusici. Biserica cu plan triconc (c. 1400) (dup C.Moisescu)
B.M n stireaemlac. Moravi a. (dup C.Moisescu)
Fig. 6. A-B.C v ran.Planipropuneredereconstituire a bisericii parohiale a trgului Caran.
(dup C.Moisescu)
C.Caransebe.Planulconventuluifranciscan
Fig.7.Mesici.Planisec iuneabisericiim n stiriiSf, Ioan.(dup Miloevi Nenandovi)
Fig.8.Planulbisericilordelam n stiridinClisuraDun rii(s.XIV -XV): A. Vodi aIiII;
B. Mraconia; C. Sirinia
Fig. 9.Voilovi a.Planisec iuneabisericii(dup Mati)
Fig.10.Zlati a.A.Bisericam n stiriinsec.XV
B.Planulgeneralalm n stiriicuamplasamentulcelordou biserici
Fig. 11. A. Lipova. Planul bisericii; B. Bodrog.Planisec iuneabisericiim n stirii
Fig. 12. Biserici parohiale: A. Szreg; B. Araa; C. Svete Vodice; D. Omolice (dup
Trogmayer, Stanojev, Benjocki, Jovanovi)
Fig. 13. Biserici rotonde: A. Ilidia; B. Kiszombor(dup David)
Fig. 14. Planurile bisericilor de la : A. Dupljaja; B. Bizere (Obreja);C.Belin (dup Jankovo,
Miloia)
Fig.16.A.Rei a. Capela de curteacnezilorde erova;
B. Mehadia.Planipropuneredereconstituire
Fig. 15. Bisericile parohiale de la IlidiaiRemethe(Berzovia)
Fig. 17. Araa
Fig.18.M n stireaBezdiniBodrog
Fig. 19.M n stireaMesiciiVoilovi a
Fig.20.M n stireaemlaciSngeorge
Fig.21.M n stireaZlati aiBazia

171

LISTAPRESUCRT RILOR BIBLIOGRAFICE


I. Periodice
Acta MN = Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
AArchaeolgiai rtesit, Budapesta
AIIC = Anuarul Institutului de Istorie Cluj, Cluj-Napoca
An B = Analele Banatului,Timioara
AH = Archeoloki Prelged, Belgrad
BCMI= Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice, Bucureti
BMI = Buletinul Monumentelor Istorice,Bucureti
BMMN = Buletinul Muzeului Militar Na ional,Bucureti
BOR = Biserica Ortodox Romn,Bucureti
BZ=Byzantinische Zeitschrift, Berlin -Leipzig
CA = Cercetri Arheologice,Bucureti
CCAR = Cronica cercetrilor arheologice din Romnia,Bucureti
ESR = tudes slaves et roumaines, Budapesta
Glasnik MB = Glasnik muzeja Banata. Vrsac, Zrenyanin, Panevo i
Kikinda, Panevo
MB = Mitropolia Banatului,Timioara
MV=Memlk Vdelem, Budapesta
Rad MV = Rad Muzeja Vojvodine, Novi Sad
Rdi = Revista de Istorie,Bucureti
RI = Revista istoric,SerieNou ,Bucureti
RIB = Revista de istorie bisericeasc, Craiova
RISBC = Revista InstituluiSocial Banat-Criana, Timioara
RHC = Revue d'histoire compare (NS), Budapesta
RHSEE=Revue historique du sud-est europenne, Bucureti
RESEE = Revue des tudes Sud-Est Europen,Bucureti
RMM-MIA = Revista Muzeelor i monumentelor. Monumente istorice i de
art,Bucureti
SCIVA = Studii i cercetri de Istorie Veche i arheologie,Bucureti
SMIM = Studii i materiale de istorie medie,Bucureti
St IB = Studii de istorie a Banatului,Timioara
St T = Studii Teologice,Bucureti
TRTTrtnelmi s Rgszeti rtesit,Timioara
TSz = Trtnelmi Szemle, Budapesta
ZbRVI=Zbornik radova visantinoloskog instituta,Belgrad
ZfAM = Zeithschrift fr Archologie des Mittelalters, ________
ZLU = Zbornik za Likovne umetnost,Novi Sad
172

II.Colec iidedocumente,lexicoaneialtesurse
CSNKI, 189 Csnki Dezs , Magyarorszg trtnelmi fldrajza a
Hunyadiak Korban, Budapesta, I, 1890; II, 1894
DIR, C = Documente privind istoria Romniei, C, Transilvania, I-IV,Bucureti,
1951-1955
DRH,C = Documenta Romaniae Historica, C, Transilvania, X-XIV, Bucureti,
1977- 2002
DTBV.Fr il ,V.Goicu,R.Sufle el,Dic ionarul toponimic al Banatului,
I-IV,Timioara,198- 1986
FERMENDIN,1892EusebiusFermendin,Acta Bosnae potissimum
ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque
ad annum 1752, Zagrabiae, 1892
HURMUZAKI, DOCUMENTE = Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la
istoria romnilor,I,Bucureti,1887
KDAS = A Kzpkori Dl-Alfld es Szer,subred.TiborKollr,Szeged,2000
KMTL = Korai Magyar Trtneti Lexicon (9-14 szzad), Budapesta, 1994, sub
redac ialuiKristGyulaiEngelPl,MakkFerencz
Knauz MEC = Ferdinand Knauz, Monumenta Ecclesiae Strigonensis, Strigoniu,
1870
LUKCSICS,1931=Pall Luksics, XV, szadi ppk oklevelei, Budapesta, I, 1931,
II, 1938
Ortvay, Temes = T. Ortvay, (red) Pesty Frigyes, Oklevelek Temesvrmegye s
Temesvrvros trtnethez, I, Bratislava, 1896
Pesty, Krass Pesty Frigyes, Krass vrmegye trtnete, III-IV, 1882-1883
Pesty, Szreny Pesty Frigyes, A Szreny Bnsg s Szreny vrmegye
trtnete, III, Budapesta, 1878
SUCIU, CONSTANTINESCU, = I.D. Suciu, R. Constantinescu, Documente
privitoare la Istoria Mitropoliei Banatului, I,Timioara,1980
T UTU, Acta GP Acta Gregori P.P., XI (1370-1378), Roma, 1966
THALLCZY,1907 L.Thallczy,A.ldsy, A.Magyarorszg s Serbia kzti
sszekttetsek oklevltra, 1198-1526, Budapesta 1907
III.
ACHIM, 1996 = Viorel Achim, Ordinul franciscan n rile Romne n secolele
XIV-XV. Aspecte teritoriale, in RI, VII, 5-6, 1996, p. 391-410
ACHIM, 2000 = Viorel Achim, Banatul n Evul Mediu,Bucureti,2000
ACHIM, 2002 = Viorel Achim, Structuri ecleziastice i politici confesionale n
spa iul balcano-carpatic n secolul al XIII-lea in SMIM, XX, 2002, p. 115-138

173

ACHIM, 2005 = Viorel Achim, Disputa pentru decimele din Terrae


christianorum din cuprinsul Episcopiei de Cenad (1468-1469), in RI, SN, XVI,
1-2, 2005, p. 169-184
ANUICHI, 1962 = Silviu Anuichi, Patriarhia de Peci (Ypek) ntre anii 15571766. Legturile ei cu srbii i romnii din Banat i Ungaria, in St.T, XV, 7-8,
1962, p. 429-440.
ANUICHI, 1979 = Silviu Anuichi, Rela ii bisericeti romno-srbe n secolele
al XVII-lea i al XVIII-lea, in BOR, XCVII, 7-8, 1979, p. 877-1054
ARADI, 2005 = Csilla Aradi, Soames aspects of parisch organization in
medieval Hungary, in Die Kirche im mittelalterlichen Siedlungsraum.
Archologische Aspekte zu Standort, Architektur und Kirchen organization =
BM, 21, 2005, p. 195-204
ARDE ,1996AdrianArde ,Cercetri arheologice la biserica medieval de
la Crbunari- igneti (sec. XIII-XV), in ACTA MN, 33,1,1996, p. 415-422
BAN,1997IstvanBan,The Metropolitanate of Tourkia . The organisation
of the Bysantine Churche in Hungary in the Middle Ages, MainzerVerffentlich
ungen zur Bysantinitik, 3,Wiesbaden,1999,p.45-53
BAN,1999IstvanBan,The Fondation of the Archbishopricof Kalocsa: the
byzantine origin of the second archdioceze in Hungary in Early Christianity in
Central and East Europe,ed.P.Urbaczyk,Varovia,1997,p.67-731848
BRNY,18gostonBrny,Torontl vrmegye hajdana ,Buda, 1845
BRNY,188 goston Brny, Temes vrmegye emlke, Nagy
Becskereken, 1848
BARBU,1999=Violeta Barbu, Istoria unei colectii, ,,Documenta Romaniae
Historica, n SMIM, 17, 1999, p.39-45
BENJOCKI, 2000 = Nada Benjocki, Izveaj o arheolokom istraivaniu na
lokalitetu Svete Vodice Kod Perleza in Glasnik MB, 9-10, 2000, p. 5-13
BENJOCKI, 2002 = Nada Benjocki, Svete Vodice Kod Perleza, in Glasnik MB,
11-12, 2002, p. 53-103
BEREND, 2001 = Nora Berend, At the gate of Cristendom, Jews Muslims and
Pagans in Medieval Hungary c.1000 - c.1300, Cambridge Univ.Press, 2001,
p.6-41
BIZEREA, 1977 = Marius Bizerea, Flavius Bizerea, Aezrile din Banat
consemnate n registrele diplomelor papale din anii 1332-1337, in St. IB , 1978,
p. 17-25
BLAZOVICH, 1996 = A Krs-Tisa-Maros-Kz Teleplsei a Kzpkorban,
Szerkesztette BlazovichLszl,Szeged,1996
BL JAN, DRNER, 1978 Mihai Bl jan, Egon Drner, Probleme de
demografie istoric pe baza studiului cldruelor de lut (sec. XI-XIII)
descoperite pe teritoriul jude ului Arad in Ziridava, X, 1978, p. 123-137
BOCAN, 1996 Nicolae Bocan, Istoriografia bn ean ntre
multiculturalism i identitate na ional, in Banatica XIV, 1996, p. 265-283

174

BONA, 1989 = Petru Bona, Liviu Groza, Valorificarea noilor cercetri n


domeniul istoriei na ionale,Caransebe,1989,p.1-19
BONA, 1993 = Petru Bona, Biserica medieval din Caransebe,Rei a,1993,p.
57-103
BOROVSZKI, Csand = Borovszki Samu, Csandvrmegye trtnete,
Budapesta, 1896, I, II ,1897
BOROVSZKI, Temes = Borovszki Samu, Temes Vrmegye, Budapesta, 1911
BOROVSZKI, Torontl = Borovszki Samu, Torontl Vrmegye, Budapesta,
1911
B HM, 1867 L. B hm, Dlmagyarszag vagy az gynevezet bnsg kln
trtnete, I, Pesta, 1867
de BOUARD, 1975 = Michel de Bouard, Manuel d'archeologie mdivale. De
la Fouillle a l'histoire, Paris, 1975
BRATU, 1985 = Anca Bratu, Biserica reformat Sfnta Fecioar din com.
Sntmrie Orlea, in Pagini de veche art romneasc, V,Bucureti,198,p.
199-232
BRMBOBI,199MarinBrmbobi,TamaraTasi,MarinaMilius,Manastir
Voilovica: arheolosko-kozervatorski radovi i prezentacia spomenica, n Glasnik
MB, VI , 1995, p. 79-84
BRUKNER, MEDOVI, 1968 O. Brukner, P. Medovi, Kovin, GradViesloino naselie, in AP,10, Belgrad, 1968, p. 184-188
BUNEA, 1904 = A. Bunea, Ierrarchia Romnilor din Ardeal i Ungaria, Blaj,
1904
BUNITAY, KARCSONY, RAPAICSK, 190 Bunitay V, Karcsony J,
Rapaicsk, Egyhztrtnelmi mlekm, Magyarorszgon a hitujts Korbol, II,
Budapesta, 1904
CANTACUZINO, 1974 = Gheorghe Cantacuzino, Date arheologice privind
trecutul unei mnstiri bn ene, Mnstirea Sraca din emlacu Mic, in MB,
24, 4-6, 1974, p. 299-309
EMERE,1998Zoltanemere,Srednjevekovnih katolikih seoskih rkava
u Banatu in Glasnik MB, 1998, p. 69-78
EMERE, 2002 Zoltan emere, Manastiri severnog Banata in Glasnik
MB, 11/12, 2002, p. 157-168
CONSTANTINESCU, 1984 = Gerard din Cenad, Armonia lumii sau tlmcirea
cntrii celor trei coconi ctre Insigrim dasclul, traducere, comentarii de Radu
Constantinescu,Bucureti,198,p.10-62
COTOMAN, 1936 Gheorghe Cotoman, O alt mnstire strveche n
Banat n Luceafrul,II,6,Timioara, 1936, p. 297-300
COTOMAN, 191 Gheorghe Cotoman, Episcopia Caransebeului pn n
pragul sec. al XIX-lea,Caransebe,191
COTOMAN, 193 Gheorghe Cotoman, Contribu ii la istoria Banatului
Timian i al Severinului. Problema continuit ii Episcopia Mehadiei, Extras
din RIB, Craiova, 1943, p. 5-39
175

CRON , 1960 Gheorghe Cron , Dreptul de ctitorie n ara Romneasc i


Moldova. Constituirea i natura juridic a funda iilor din Evul Mediu in SMIM,
IV, 1960, p. 77-116
CSNKI, 189 Csnki Dezs, Magyarorszg trtnelmi fldrajza a
Hunyadiak Korban, Budapesta, I, 1890; II, 1894
CVETKOVA, 1978 = B.A. Cvetkova, Les Tahrir defterleri comme source pour
l'histoire de la Bulgarie et des pays balkaniques, in RESE, 16,1, 1978, P. 91104
DVID, 197 Dvid Katalin, Az Arpd-Kori Csand vrmegye mvszeti
topogrfia, Budapesta, 1974
DEROKO, 1962 = Deroko A. , Monumentalna i decorativa arhitectura u
srednemvekovoi Srbiji, ed.II-a, Belgrad, 1962
DJORDJEVI, RADIEVI , 200 Jelena Djordjevi, Voislav Djordjevi,
Dejan Radievi, New medieval archeaeological reserrches the region of
Panevo in Banatica XVII, 2005, p. 261-273
DJORDJEVI, RADIEVI , 2006 Jelena Djordjevi, Voislav Djordjevi,
Dejan Radievi,Arheoloka istrajivania sredovekovne u Omolici: preliminari
rezultati, in Glasnik SAD, 22, 2006, p. 160-166
DRAGOMIR, 1998 = Silviu Dragomir, Studii de istorie medieval, Edi ie
ngrijit ,studiuintroductivinoteSorinSipo,Cluj-Napoca, 1998
DRAGOMIR, 1999 = Silviu Dragomir, Banatul romnesc. Schi istoric,edi ie
ngrijit de Viorica Goicu, traducere de Simona Goicu, Studiu introductiv de
NicolaeBocan,Timioara,1999
DR GANU, 1933 Nicolae Dr ganu, Romnii n veacurile IX-XIV pe baza
toponimiei i onomasticii,Bucureti,1933
DR GAN,2000IoanDr gan,Nobilimea romneasc din Transilvania 14401514,Bucureti,2000
DUJCEV, 1965 = Iv Dujcev, Il Francescanismo in Bulgaria nel secoli XIII e
XIV, in Medioevo bizantino-slavo, 1, Roma, 1965, p. 386-424
DUZINCHEVICI, 1928 = G. Duzinchevioci, Propaganda cistercit printre
romni, in CI, IV, 2, 1928, p.126-138
ENGEL, 1996 Engel Pl, A Temesvri s Moldavai Szandzsk trkkori
teleplsei (1554-1579), Szeged, 1996
ENGEL, 1996 = Engel Pl, Magyarorszg vilgi archontolgija 1301-1457,
Budapesta, 1996
ERDELIANOVI,1992JovanErdelianovi,Srbi u Banatu, Novi Sad, 1992
FENEAN, 1979 Costin Fenean, Districtul romnesc Mehadia la sfritul
secolului al XIV-lea, in Banatica, 5, 1979, p. 266-273
FERENCZ, 1883 = Varga Ferencz, A Szegedi Szandzsk s Csongrdmegye in
TRT, IX, II, 1883, p. 60-66
FERENCZI, BARBU, 1978 = Istvan Ferenczi, Mircea Barbu, Cercetrile
arheologice de la Bulci i mprejurimi, in Ziridava, 10,1978, p. 67-81

176

FERENCZI, BARBU, 1979 = Istvan Ferenczi, Mircea Barbu, Spturile


arheologice de la Bulci (jude ul Arad) n anul 1978. Raport preliminar in
Materiale arheologice, Oradea, 1979, p. 289-290
FICHELLE,1958 = Alfred Fichelle in Histoire universelle,III, Paris, 1958,
coordonat deRenGroussetiEmileG.Leonard
FODOR, 1997 Fodor Pl, Lippa s Radna vrosok a 16. szzadi trk
adsszeirsokban in T.Sz, 3-4, 1997, p. 313-334
FGEDI,1991ErikFgedi,Sepelierunt corpus eius in proprio monasterio. A
nemzetsgi monostor, in Szzadok, 125, 1-2, 1991, p. 36-66
FUXOFFER, 1858 = Damiani Fuxhoffer, Monasteriologiae Regni Hungariae, III, Recognavit ad fidem fontium revocavit et auxit Maurus Czinar, Pesta 18581860
GELZER, 1893 =
H. Gelzer, Ungedrucke und wenig bekante
Bistumverzeichinisse der Orientalische kirche, in BZ, 2, 1893, p. 23-46
GEREVICH, 1938 = Tibor Gerevich, Magyarorszg romnkori emlkei,
Budapesta, 1938
GERVES-MOLNR, 1972 Veronica Gervers-Molnr, A Kzepkori
Magyarorsg rotundi, Budapesta, 1972
GIRI,1996MiloradGiri,Severni Banat, sakralni objecti i nekropole 10-15
veka in Rad MV, 37-38, 1995, 1996, p. 139-154
GHE IA,1930IoanGhe ia,Date referitoare la Comuna Buzia, in An B, II,
2, 1930, p. 53-57
GHIKA-BUDETI, 192 Nicolae Ghica Budeti, L'ancien architecture
religieuse de la Valachie, in BCMI, XXXV, 1-2, 1942, p. 1-19
GYRFFY, 199 Gy. Gyrffy, ber die Arbeit an der Historischen
georgraphie Ungars zur Zeit der Arpaden, in AH,VI,1989,p.16-172
GYORFFY, 1990 Gy. Gyrffy, A Case study of historical geography :
Hungary in the Arpdian Age in Settlement and Society in Hungary, edited by
Ferencz Glatz, I, Budapesta, 1990
GIRI1996MiloradGiri,Severni Banat sacralni objekti i nekropole 10-15
veka nRad MV, 37-38, 1995,-1996, p. 139-154
GRECEANU, 1976 = Eugenia Greceanu, Un tip singular al arhitecturii feudale
romneti: Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lipova, jud. Arad, in
Muzeul Na ional, III, 1976, p. 279-289
GRISELINI, 1984 = Francesco Griselini, Incercare de itorie politic i
natutral a Banatului Timioarei,traducereCostinFenean,Timioara,198
GROZA, 2002 = Liviu Groza, Contribu ii la istoria regimentului de grani
romno-bn ean nr. 13 din Caransebe, Lugoj, 2002, p.13-22
GROSS, 1996 = Lidia Gross, Confreeriile medievale n Transilvania, n
Transilvaniantremedievalimodern,ClujNapoca,1996,p.7-17
GRUI,199RadoslavGrui,Pravoslavna Srpska Crkva,Beograd,Kaleni,
Kragnievac, 1995, ed. II-a

177

GYNI, 197 Matias Gyni, L'glise orientale dans la Hongrie du XIe


scicle, in RHC, XXV,VI,1,1947, p.42-49
HALASI-KUN, 1976 = Tibor Halasi-Kun, Unindentified medieval settlements in
southestern Hungary: Alba Ecclesia, Castrum r-Somli, Castrum Somli and
Maxond, in Hungaro-Turcica. Studies in honour of Julius Nemt, Budapesta,
1976
HALASI-KUN, 1985 = Tibor Halasi-Kun, Krass county and the ottoman
nahyes Bogsa, Krassova-Bitilnic and Semlic, in Archivum ottomanicum, X,
1985, p. 103-178
HADROVICS, 1947 = Ladislas Hadrovics, Le peuple serbe et son glise sous
la domination turque, Paris, 1947
HA EGAN199IoanHa egan, Cultur i civiliza ie la Mureul de Jos, 1995,
Timioara
HEITEL, 2000 Zsuzsa Mr Heitel, Egyhzi pitszet a Maros vlgy als
szakaszn in KDAS, Szeged, 2000, p. 593-636
HEITEL, 2001 Zsuzsa Mr Heitel, Monostorok a Maros mentn in
PARADISUM PLANTAVIT. Bencs monostorok a Kzpkori Magyarorszgon
(Benedictine Monasteries in Medieval Hungary, Pannonhalma, 2001, p. 267275
HEITEL,2001ZsuzsaMrHeitel,Despre biserica lui Ahtum de la Morisena
(Cenad), in SMIM, 23, 2005, p. 9-22
HERVAY, 2001 = HERVAY F. LEVENTE, A Bencsek s aptsgaik trtnete
a kzpkori Magyaroszgon in Bencs monostorok, 2001, p. 462-547
HUREZAN,RUSU,2003GeorgePascuHurezan,PeterHgel,AdrianAndrei
Rusu, I. Burnichioiu, Frumueni, com. Fntnele jud. Arad. Punct Mnstirea
Bizere in Cronica cercetrilor arheologice din Romnia. Campania 2002,
(Bucureti)2003,p.127-128
IAMBOR, 1980 Contribu ii documentare privind unele aez ri romneti din
vestul riilanceputulfeudalismului, in Acta MN, 17, 1980, p. 162-163
IAMBOR,MATEI,BEJAN,1982PetruIambor,tefanMatei,AdrianBejan,
Cercetri arheologice n aezarea feudal-timpurie de la Cenad (1974-1975), in
Ziridava, XIV,1982, p. 89-108
ILIEIU, 193 Nicolae Ilieiu, Timioara. Monografie istoric, Timioara,
1943
IORGA, 1929 = Nicolae Iorga, Istoria bisericii romneti i a vie ii religioase a
romnilor,I,Edi iaaII-a,Bucureti,1929
IORGA, 1931 = Nicolae Iorga, La vie monastique chez les roumaines. Elements
fondamentaux et influences.,Bucureti,1931
IORGA, 1984 = Nicolae Iorga, Studii asupra Evului Mediu romnesc, edi ie
ngrijit deerbanPapacostea,Bucureti,198
IORGA, 1993 = Nicolae Iorga, Istoria romnilor. Ctitorii, III,
ITVANI,200ivanItvani,Vraevgai,Vraevgai,200

178

JOVANOVI, 1997 Miodrag Jovanovi, Slikarstvo Temisvarske eparhije,


Novi Sad, 1997
JOVANOVI, 2000 Miodrag Jovanovi, Srpski manastiri u Banatu, Novi
Sad, 2000
IVI,1996AlexaIvi,Istoria srba u Voivodini, Novi Sad, 1996
JAKO,1999JakZsigmund,Cercetarea izvoarelor medievale diplomatice n
Transilvania, I, SMIM, 16, 1999, p. 15-26
JUHSZ, 1927 Juhsz Koloman, Die Stifte der Tschanader Diozese im
Mittelalter,Mnster,1927
JUHSZ,1930JuhszKoloman,Das Tschanad Tschanad-TemesvarerBistum
im Frhen Mittelalter, 1030-1307,Mnster,1930
KALDY, 2000 = Kaldy Nagy Gyula, A Csandi Szandzsk 1567 s 1579,
Szeged, 2000
KALDY, 1982 = Kaldy Nagy Gyula, A Gyula Szandzsk 1567 s 1579 vi
sszeirsa, Bekescsaba, 1982
KARCSONYI, 188 Jnos Karcsonyi, A zasty s biczerei aptsgok
gyben, in TRET, X, III, 1884, p. 128-146
KARCSONYI,188a-bJnosKarcsony,A Csand nemzetsg s birtokai
Dlmagyarorszgon in TRET, X/I, II, 1884, p. 3-24; 53-63
KARCSONYI, 1892 = Jnos Karcsonyi, A rahonczai monostor in
TRT,VIII,I,1892, p. 1-10
KARCSONYI, 190 Jnos Karcsonyi, Ismeretlen dlmagyarorszgi
monostorok in TRT, 21,1905, p. 76-88
KMTL, 1994 = Korai magyar trtneti lexikon (9-14 szad), Budapesta, 1994,
sub red. KristGyula,EngelPl,MakkFerencz
KOSZTA, 2000 Lszl Koszta, Dl-Magyarorszg egyhzi topogrfija a
kzepkorban, in KDAS, Szeged, 2000, p. 41-80
KOSTI,1930SlobodanKosti, Obunova pravoslavnog Srpskog Manastira
Kusia u Rumunji,Timioara,1930
KOSTI, 1988 Zorica Kosti, Arhaeoloka istrajivania u crkvi manastira
Voilovi a in Kozervatorko-restaurrotorski radovi na crkvi manastira Voilovi a,
Pancevo, 1988
KOVTS, 1907 Sndor Kovts, Dlmagyarorszg Kzpkori piteszeti
memlkei in TRT, XXIII, 1907, p. 67-83
KRISCHAN, 1999 = Alexander Krischan, Banatforschung als aufgabe,
Mnchen,1999
KRIST, 1998 Gyula Krist, A vrmegyk kialakulsa Magyarorszgon,
Budapesta, 1988
KRIST, 2000 Gyula Krist, A Dl Alfld trtneti helye a kzpkori
Magyarorszgon, KDAS, Szeged, 2000, p. 9-15
LANEVSCHI, 1979 = Gheorghe Lanevschi, Repertoriul monumentelor
religioase de pe cursul inferior al Mureului, in ZIRIDAVA, XI, 1979, p. 9991014
179

LAURENT, 1941= V .Laurent,La Serbie entre Byzance et la Hongrie la veile


de la quatrieme croisate ,nRHSEE18,191,p.109,129
L Z RESCU,196EmilL z rescu,Nicodim de la Tismana i rolul su n
cultura veche romnesc I (pn la 1385), in RomanoslavicaI I, 1965, p. 237276
LE GOFF, 2003 = Jaques Le Goff, L' Europe est elle ne an Moyen ge, Paris ,
2003
LIUTINA, 1798 = Vichentie Liutina, O optejetelnom manastiru Zlatiii
koi se nalazii u Vlaskoiliriskom puku, o negovarnom zacetku i o dogaceaime
od 1225 sve do 1797 godine, Buda, 1798
LUPA, 1929 Ioan Lupa, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti,
1929, ed. A II-a
LUPSA,1929tefanLupa, Catolicismul i romnii din Ardeal i Ungaria
pn la anul 1556,Cern u i,1929
LUPULOVICI, KRSTICI, 1998 = Vasa Lupulovici, Borislav Krstici, Manastir
Bazia,Timioara,1988
MADAS, 2002 = Dimitrie Madas, Nalaista i arheoloki localiteti na teritoriji
Bele Crkve, Pancevo, 2002
MADGEARU, 1993 = Alexandru Madgearu, Contribu ii privind datarea
conflictului dintre ducele bn ean Ahtum i regele tefan I al Ungariei in
Banatica, 12,2, 1993, p. 5-12
MADGEARU, 1994 = Alexandru Madgearu, Misiunea episcopului Hierotheus.
Contribu ii la istoria Transilvaniei i Ungaiei n secolulul al X-lea, in RI, SN,
194, V, 1-2, p. 147-154
MADGEARU, 2001 = Alexandru Madgearu, Organizarea bisericeasc la
Dunrea de Jos n perioada 971-1020 in SMIM,19, 2001, p. 9-22
MANCIULEA,19 tefan Manciulea, Elemente etnice strine aezate n
Banat ntre anii 1000-1870 in Banatul de altdat,I,Timioara,19,p.329389
MRKI, 1892 Mrki Sndor, Aradvrmegye es Arad Szabad Kirlyi vros
trtnete, Arad, I, II, 1892
MARKOVI, 1920 Vasilie Markovi, Pravoslavno monastvo i manastiri u
srednovekovno Srbiji, Sremski Karlovci, 1920
MAROSI,2001MarosiErn , Bencs pitkezsek a 13. szzadban in Bences
monostorok, Pannonhalma, 2001, p. 275-289
MATEI,1973tefanMatei,Cteva considera ii privind arhitectura romanic
n Banat, in Banatica, 2, 1973, p. 311-319
MATEI UZUM , 1972= Stefan Matei, Ilie Uzum,Date noi asupra bisericii si
fortifica iei de la Ilidia,nActaMN,9,1972,pag.,9.
MATI, 1973 Voislav Mati, Manastir Voilovica, in ZLU, 9, 1973, p. 165171
METE,1918tefanMete,Istoria bisericii i a vie ii religioase a romnilor
din Ardeal i Ungaria, Arad, 1918
180

METE, 193 tefan Mete, Mnstiri romneti din Transilvania i


Ungaria, Sibiu, 1935
MEZ,1996AndrasMez,A templomcm a magyar helysgnevekben (IX- XV
szzad),Budapesta,1996
MIH ILESCU ,1978 Vintil Mih ilescu,Structura geografic a Munceilor
Banatului, nStudiiicercet ridegeologie,GeografieiBiologie,Rei a,1978
MILLEKER, 1884 = Felix Milleker, Az opaticzai zrdamaradvnyok in TRT,
X, III, 1884, p. 83-84
MILLEKER, 1886 = Felix Milleker, Versecz Szab. Kir. Vros trtnete,
Budapesta, 1886
MILLEKER, 1889 Bdog Milleker, Varadia trtnete, in TRT, V,4,1889,
p.141-162
MILLEKER, 191 Bdog Milleker, Dlmagyarorzg kzpkori fldrajza,
Timioara,191
MILLEKER, 1929 = Felix Milleker, Geschichte des Banater Teiles des unteren
Donau Gebites (Gegent von Bela Trkva und Vrsac) Bela Trkva
(Weisskirchen), 1929
MILLEKER, 1935 = Felix Milleker, Geschichte der gemeinde Iaa Tomi
(Modos, Modosch, im Banat) Vrsac,193
MILLEKER, 2003 = Felix Milleker, Kratka istoria srba u Banatu, in Banatska
istorije,Vre ,2003,p.6-113
MILEUSNI,1997SlobodanMileusni,Srednovekoni manastiri Srbije /The
medieval monasteries of Serbia, Novi Sad, 1997
MILEUSNI, 2000 Slobodan Mileusni, Prilozi za biografiu prote dr.
Radoslava Gruia, in Glosnic SLPT, 2005, p. 101-108
MILOIA, 1931 = Ioachim Miloia, Mnstirea Srac, centru de cultur i
art bn ean, in An B, IV, 2-4, 1931, p. 85-105
MILOIA, 1938 = Ioachim Miloia, Raport istoric invol.Anchet monografic
n comuna Belin ,Timioara,1938,p.30-33
MILOSEVI, NENADOVI, 19 Miloje Milosevi, Jovan Nenadovi,
Arhitektonski objeckti Manastira Mesia, in Rad VM, 3, 1954, p. 338-344
MOGA GUDEA, 1975 = Marius Moga, Nicolae Gudea, Contribu ii la
repertoriul Banatului, in Tibiscus, 5, 1979, p. 129-146
MOISI, 1937 = Alexandru Moisi, Istoria Clisurii,Oravi a,1937
MOISESCU, 1989 = Cristian Moisescu, Biserica mnstirii Sraca secolul al
XIV-lea din emlacu Mic (jude ul Timi). Considera ii privind arhitectura
monumentului, n RMM-MIA, II, 1989, p. 66-72
MOISESCU, 2001 = Cristian Moisescu, Arhitectura romneasc veche,
Bucureti,2001
MORAVCSIK, 1967 = Gyula Moravcsik, The role of the Byzantine Church in
medieval Hungary in Studia Bizantina, Budapesta, 1967, p. 327-335
MORAVCSIK, 1970 = Gyula Moravcsik, Byzantium and the Magyars,
Budapesta, 1970
181

MOTOGNA,1944=VictorMotogna,Banatul n cele dinti veacuri ale stpnirii


ungureti,Banatul de altadat,I,1944,Pag.229,339
MUNTEAN, 2005 = Vasile Muntean, Mnstirile romneti i bizantine pn
la 1600, in Bizan ul i romnii : cercetare comparativ privind organizarea
mnstirilor,Iai,200,p.23-90
MUNTEANU, 1978 Lumini a Munteanu-Truc , Date arheologice
preliminare despre Mnstirea Parto, in MB, 38,10,12, 1978, p.718-726.
MUNTEANU, 1980 Lumini a Munteanu, Cercetrile arheologice de la
Mnstirea Parto Campania 1980, in MB,30,10-12,1980, p.747-759
MUNTEANU, 1988 Lumini a Munteanu, Un vechi monument rupestru din
Banat, in MB, 38,2, 1988, p.77-81
MUNTEANU, 1997 Lumini a Munteanu, Cronica cercetrilor arheologice
1990-1993 s.v. Mnstirea Cusici, in CA, X, 1997, p. 431-432
MUREIANU,1976IoanMureianu,Mnstiri din Banat,Timioara, 1976
OICOMONIDES, 1971 = Nicolas Oicomonides, propos des relations
ecclesiastiques entre Byzance et la Hongarie au XIe sccle: le mtropolite de
Turquie in RSEE, IX, 3, 1971, p. 527-534
OLTVNYI, 1888 Oltvnyi Pl, A magyar Plos-rend a csandi pspki
megye terletn in TRT, III, IV, 1888, p. 105-115
ONCIUL, 1968 = Dimitrie Onciul, Scrieri istorice, I-II,edi iecritic ngrijit de
AurelianSacerdo eanu,Bucureti,1968
ORTMYR,SZENTKARAY,1873,T.Ortmyr,J.Szentklray,Trtnelmi
Adattr,1873
ORTVAY, 1892 = Ortvay Tivadar, Magyaorszg egyhzi fldlersa a XIV
szzad elejn a ppai tizedjegyzkek alapjn feltntetve I (I-II), Budapest, 18911892
OSTROGORSKI, 1956 = G.Ostrogorski, Histoire de l' Etat Byzantin, Paris,
1956
PACAUT, ROSSIAUD,1982=M.Pacaut, J.Rossiaud, Epoca romanic,Bucureti
,1982
PANAITESCU, 1994 = P. P. Panaitescu, Interpretri romneti. Studii de
istorie economic i social,Bucureti,199
PANAITESCU, 2000 = P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii
romnet. Problemele istoriografiei romne,Bucureti,2000
PAPACOSTEA, 1988 erban Papacostea, ntregiri la cunoaterea vie ii
bisericeti a romnilor n Evul Mediu (secolul XIV) in Idem, Geneza statului n
Evul Mediu romnesc, Cluj-Napoca, 1988, p. 205-222
PAPACOSTEA, 1988 erban Papacostea, Geneza statului n Evul mediu
romnesc, Cluj-Napoca, 1988
P CURARIU, 1989 Mircea P curariu, Istoria vie ii bisericeti a romnilor
hunedoreni, in Episcopia Aradului. Istorie, via cultural, monumente de art,
Arad, 1989, p. 86-89

182

P CURARIU,1991MirceaP curariu,Istoria Bisericii Romneti Romne,


Bucureti1991,ed.II-a
PESTY, 1877 = Pesty Frigyes, Brancovics, Gyrgy rcz despota Birtokviszonyai
Magyarorszgban s a rcz despota Czim, Budapesta, 1877
PESTY, Szreny, 1878= Pesty Frigyes, A Szreny Bnsg s Szreny vrmegye
trtnete, I-II, Budapesta, 1878
PESTY, Krass = Pesty Frigyes, Krass vrmegye trtnete, I-II, 1882-1884
PETKOVI, 190 Vladimir Petkovi, Pregled crvenik spomenika Kroz
povestniti srpskog naroda,Belgrad 1950
PETROVICI, 1970 = Emil Petrovici, Studii de dialectologie i toponimie,
Bucureti,1970
PETROVICS, 2001 Istvn Petrovics, A Duna Tisza Maros kz s
Temesvr egyhzi viszonyai a kzpkorban, in Erdly vrostrtneti
tanulmnyok, Miercurea Ciuc, 2001
POP, 1997 = Ioan-Aurel Pop, Romnii i maghiarii n secolele IX-XIV. Geneza
statului medieval n Transilvania, Cluj-Napoca, 1996
POP, 1998 = Ioan Aurel Pop, Geneza medieval a na iunilor moderne,
Bucureti,1998
POPA, 1989 = Radu Popa, Caransebe i districtul su romnesc n secolele XXIV, in SCIVA, 40,4, 1989, p. 353-370
POPESCU, TUGEARU=Maria Irina Popescu,Liana Tugearu,Biserica ortodox
din satul Strei,nPaginidevecheart romneasc ,,198,pag.23,281.
POPOVI,19DuanPopovi,Srbi u Banatu do kraja osamnaestog veka.
Istoria naselia i stanovnitva, Belgrad, 1955
POPOVI, 1991 Marko Popovi, Les forteresses du systeme defensife
byzantin en Serbie an XI XII siecle, in Starinar, XLII, 1991, p.164,169 - 185
POPOVI, IVANIEVI M. Popovi ,V. Ivanievi, Grad Branievo u
srednemvecu,nStarinar,39,1988,pag.21,16.
RACKOV = Darinka Rackov, Manastir Mesi, Novi Sad
RADOJII, 1956 = Djordje Radojii, Srpsko rumunski odnosi XIV-XVII
veka, in GNS, I, 1956, p. 13-28
RADONITCH, 1919 = Yovan Radonitch, Histoire des Serbs de Hongrie, Paris,
Barcelona, Dublin, 1919
RADONITCH, 1919a = Yovan Radonitch, Le Banat, Paris, Barcelona,
Dublin,1919
RADOSAV , 2003 = Doru Radosav, Cultur i umanism n Banat. Secol XVII,
Timioara,2003
RADOSLAVLEVI, 1993 Ozren Radoslavlevi, Manastir Cusici, Bela
Crkva, 1993
RADOSLAVLEVI, 1997 Ozren Radoslavlevi, Manastir Zlati a, Bela
Crkva, 1997

183

R DULESCU, 198 Alexandru R dulescu, Colec ia de art veche a


Muzeului Banatului surs de informare multidisciplinar, in An B, SN
Etnografie, II, 1984, p. 317-342
R DULESCU,1999AlexandruR dulescu,Mntiurul de Bega (jud. Timi)
date preliminare (sec. XIV-XVII) in St IB, 19-20, 1999, p. 71-88
RMNEAN U,1966PetreRmnean u,__________inMB, 1, 1966, p. 58
REPERTORIU ARAD, 1999 = Repertoriul arheologic al Mureului inferior.
Jude ul Arad, Timioara, 1999, editat de M. Barbu, P. Hgel, G.P. Hurezan,
E.D.P durean
ROMHNY, 2000 Beatrix Romhny, Kolostorok s trsaskptalanok a
kzpkori Magyarorszgon, Budapesta, 2000
ROMHNY, 200 Beatrix Romhny, gostonrendi remetk a kzpkori
Magyarorszgon, in Aetas, 20, 4, 2005, p. 91-101
ROSETTI, 1972 = Dinu V. Rosetti, Feudalismul dezvoltat i trziu, n Atlasul
complex Por ile de Fier,Bucureti,1972,p.199
RUSU, 1997 = Adrian Andrei Rusu, Ctitori i biserici din ara Ha egului pn
la 1700, Satu Mare, 1997
RUSU, 2000 = Adrian Andrei Rusu, Dic ionarul mnstirilor din Transilvania,
Banat, Criana i Maramure, Cluj-Napoca, 2000, coordonator, A.A. Rusu
RUSU, HUREZAN, 2000 A=Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan,
Biserici medievale din jude ul Arad, Arad, 2000
RUSU, HUREZAN, 2005 = Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan,
Frumueni, in CCAR, 2005, p. 152
SAVA, 1996 SAVA, episkop umadiski, Srpski ierarsi od devetog do
dvadesetog veka, Beograd-Podgori a-Kragueva ,1996
S CAR ,197NicolaeS car ,Mnstirea Kemenche, in Tibiscus, 3, 1974,
p.165-170
SCHERER, 1983 = Anton Scherer, Felix Millecher (1858-1942), Mnchen,
1983
ELMI,1990Leposavaelmi,Branislavikovi,Mesi.Les dessines des
fresques, Novi Sad, 1990, p. 6-8
SINIGALIA, 1998 = Tereza Sinigalia, O ipotez privitoare la solu iile
planimetrice i structurale ale bisericii Mnstirii Sraca, in An B, Art, SN, III,
1998, p. 27-33
STANOJEV,1989NeboiaStanojev,Nekropole X-XV veka u Voivodini, Novi
Sad, 1989
STANOJEV,200NeboiaStanojev,Araa, crkve, nekropola, manastir, Novi
Sad, 2004
STOICA,1982NicolaeStoicadeHa eg,Scrieri. Cronica Mehadiei i a Bilor
Herculane,ed.DamaschinMiociCostinFenea,Timioara,1982
SUCIU, 1967 = Coriolan Suciu, Dic ionar istoric al localit ilor din
Transilvania, I, 1967; II, 1968

184

SUCIU, 1976 = Ioan Dimitrie Suciu, Contribu ii la problema continuit ii:


Castrul Timi in R de I, 7, 1976, p. 1050, 1058
SUCIU, 1977 = Ioan Dimitrie Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului,
Timioara,1977
SZEGEDI, 2002 = Edit Szegedi, Identit i premoderne n Transilvania, ClujNapoca, 2002
SZENTKLRAY,1898SzentklrayJen ,A Csand egyhzmegyei plbnik
trtnete,I,Timioara,1898
SZENTKLARAY,1908SzentklrayJen ,A szerb monostoregyhzak trtneti
emlkei Dlmagyarorszgon in ETTK, XXII, 1, 1908, p. 1-65
TEF NESCU, 1981 I.D. tef nescu, Arta veche a Banatului, Timioara,
1981
TAKCS,1993TakcsMiklos,Az oroszlnosi monostor oroszlnja, in A,
120, 1993, p. 47-61
T UTU,196LuigiT utu,Margherita di Ungheria imperatrice di Bisazio, in
Antemurale, III, Roma, 1956, p. 51-79
T UTU,196AloysiusL.T utu,Griechische Klster im Mittelalter Ungarn
in Acta Historica (Societats Academica Daco-romana),Mnchen,196,p.1-66
TELEGU , ANCUA, 1972 Mircea Telegu , Mircea Ancua, O nsemnare
din 1829 a protopopului Nicolae Stoica despre mnstirea Mrcunia, in MB,
22, 4-6, 1972, p. 235-236
THALLCZY,1907 L.Thallczy,A.ldsy, A.Magyarorszg s Szerbia kzti
sszekttetsek oklevltra,1198-1526,Budapesta 1907
THEODORESCU, 197 R zvan Theodorescu, Bizan , Balcani, Occident la
nceputurile culturii medievale romneti (secolele X-XIV),Bucureti,197
TINCU VELIA, 1865 = Nicolae Tincu Velia, Istorioar politico-na ional,
Sibiu, 1865
TTH,2000TthSndor,Az aracsi K rokonsga, in KDAS, 2000, p. 429447
TTH, 2001 Tth Sndor, A 11-12 szzadi Magyarorszg Benedek-rendi
templomainak maradvnyai, in Bencs monostorok, 2001, p. 229-267
TROGMAYER,1980TrogmayerOtt,A Szeged-Szregi romnkori templom
feltrsa, in. MV, 24, 1980, p. 153-155
TURCU,2001erbanTurcu,Sfntul Scaun i romnii n secolul al XIII-lea,
Bucureti2001
TURCU, 2003 erban Turcu, Veronica Turcu, Ordinul cistercian n
Transilvania medieval,Bucureti,2003
EICU,1996Dumitru eicu,Arheologia satului medieval din Banat,Rei a,
1996
EICU, 1998 Dumitru eicu, Banatul Montan n Evul Mediu, Timioara,
1998
EICU,2003Dumitru eicu,Studii istorice,Timioara,2003
185

EICU,2003bDumitru eicu,Arhitectura de fortifica ie din secolele XIV-XV


din Clisura Dunrii in BMMN, I, 2, 2003, p. 126-134
IG U,1996DragoLucian ig u,Familia Fiat de Armeni n secolele XVXVIII, in Banatica, 14, 1996, p. 21-53
IG U, 2000 Drago Lucian ig u, Familia Bizere-Gman n secolele XVXVII in Banatica, 15/2, 2000, p. 31-68
URSULESCU, 2005 = Petru Ursulescu, Banatul de nord-est n secolele X-XVI,
Timioara,200
UZUM, 1988 = Ilie Uzum, Ilidia,o reedin pu in cunoscut a cnezilor romni
din sudul Banatului, n RMM-MIA,1019, 2, 1988, p. 39-44
V T IANU, 199 Virgil V t ianu, Arta feudal n rile Romne,
Bucureti,199
V T IANU, 1966 Virgil V t ianu, Arhitectura i sculptura romanic n
Panonia medieval,Bucureti,1966
V T IANU, 1966 Virgil V t ianu, Studii de art veche romneasc i
universal,Bucureti, 1987
VELESCU, CORV TESCU, 1972 Oliver Velescu, Adrian Corv tescu, Un
monument din vestul rii- mnstirea Bezdin, in BMI, XLI, 1, 1972, p. 49-58
VELTNER, 2002 = Ana Maria Veltner, Transilvania n secolele V-XII.
Interpretri istorico-politice i economice pe baza descoperirilor monetare din
bazinul carpatic, secolele V-XII,Bucureti,2002
VL DUCEANU, 197 Victor Vl duceanu, Mnstiri bn ene, Timioara,
1947
WADINGUS ,1932 = L Wadingus, Annales minorum seu trium ordinum a S
Francisco institutorum, IX, (1377-1417), Quarachi, 1932
WAGNER, 1997 = Ernst Wagner, Register der Zehnten und des Schaffnfzingen
als Hilfsquellen zur historischen Demographie Siebenbrgen. in Forschungen
ber Siebenbrgen und seine Nachbon. Festscheift fr Attila T. Szab und
Zigmund Jak,I,Mnchen,1987
WASILEVSKI ,1964= T.Wasilevski, Le thme bysanthine de Sirmium-Serbie
au XI- XII sicles ,nZbRVI,8,2,196,pag.6,82.
ZDRAVKOVI,196JovanZdravkovi, Manastir Mesi, in Starinar, V-VI,
1954-1955, Belgrad, 1956, p. 331-334
ZEREMSKI, 1907 = Ilarion Zeremski, Srpski manastiri u Banatu postanak
prolost prema Rumunima,SremskiKarlov i,1907
ZIROEVI, 198 Olga Ziroevi, Trkve i manastiri na podruyu Petke
patriarije do 1683 godine, Beograd, 1984
ZUB, 1989 = Al Zub, Istorie i istorici n Romnia interbelic,Iai,1989

186

187

S-ar putea să vă placă și