Sunteți pe pagina 1din 5

Referentiale de evaluare

Ce este referentialul de evaluare?


Ideea referentializarii,ca si necesitatea construirii referentialelor de
evaluare,s-au impus ca expresie a unei cerinte elementare a oricarui act
de evaluare:acea de a dispune de un cadru de referinta unitar la care sa
poata fi raportate si evaluate diferitele manifestari ale rezultatelor
invatarii,astfel incat evaluarile sa fie semnificative si comparabile.
Referentialul este un system structurat de criterii,de puncta de reper
sau indicatori de baza caruia se circumscriu,in plan
real,dimensiunile,componentele si continutul unui anumit profil de
formulare,ale unui curriculum,ale unui program de educatie sau ale
unei profesii.
Termenul de referinta s-a consacrat in literatura pedagogica de limba
franceza,unde a generat o intreaga familie de termini cu semnificatii
complementare:referent,refere,referential,referentialisation.
In Franta,inca din 1982,Ministerul Educatiei Nationale a introdus
referentiale pentru principalele discipline de invatamant,in scopul
validarii criteriale a capacitatilor pe care elevii le dobandesc in procesul
de invatamant si al standardizarii criteriilor de evaluare in cadrul
examenelor nationale.
Referentialul pentru limba franceza propune un sistem de evaluare in care
obiectivele disciplinei sunt evaluate,apreciind productiile care pun in
actiune capacitate cum sunt:
A comunica oral,a se informa,a se documenta,a intelege.

Aceste capacitate sunt analizate taxonomic si descompuse in


competente caracteristicepentru care se stabilesc criterii de reusita ce
permit validarea achizitiilor.
Competente

Situatii posibile

Criterii de reusita

caracteristice
A fi capabil sa:

Toate situatiile de

Producerea unui mesaj

-comunice cu altul;

comunicare orala cu

care sa aiba un sens

-asculte;

un auditoriu familiar:

inteles de catre

-dispuna de un

-solicitarea unor

destinatar.

vocabular apropiat de

informatii simple;

cel fundamental;

-formularea de

-poata utiliza acest

consemne simple;

vocabular conform

-raspuns simplu la o

cerintelor exprimarii

cerinta simpla.

orale
Se constata ca referentialul din care este extras acest exemplu comporta
doua dimensiuni:
-descompunerea ariei disciplinare in capacitate in locul unitatilor de
continut,astfel incat sistemul de referinta nu mai consta in descrierea
cunostintelor care alcatuiesc disciplina,ci intr-o lista ierarhizata de
obiective care descriu capacitatile considerate drept constitutive ale unor
competente sociale;
-stabilirea unui mod de evaluare coerent cu procesul/sistemul educativ,in
sensul ca validarea achizitiilor pe baza criteriilor de reusita permite un
control continuu si o evaluare formativa,astfel incat derularea
programului de invatare se poate baza in orice etapa pe nivelurile atinse

de elevi si,in consecinta,pe nivelurile accesibile in continuarea


programului.
Tipologia referentialelor
Referentialele care fundamenteaza un proiect pedagogic se construiesc
piramidal,intr-o ordine care conduce la trei tipuri sucesive de referentiale:
1.referentialul de activitati-este forma primara a oricarui tip de
referential si constituie cea mai directa cale de a conecta un program de
formare cu destinatia lui exacta,el fiind de fapt un referential al locului
de munca.Acesta este elaborate nu pe o cale deductive,teoretica,ci pe o
cale inductive,empirica;nu cuprinde continuturi ale invatarii si nici macar
obiective educationale,ci liste de activitati,descrise in forma in care ele
sunt realizate practice de cei calificati pentru a le realiza.
2.referentialul de competente-este primul pas al trecerii de la
descrierea fizica a sarcinilor invatarii,la dezvaluirea componentelor
psihologice implicate de realizarea practica a activitatilor specificate in
referentialul de activitati.
Competentele descriu deci cunostintele,abilitatile si atitudinile care
alcatuiesc profilul de formare;ele sunt le savoir faire:,dublat de le
savoir etre care deosebesc pe profesionist de diletant.
3.Referentialul de formare-este o sinteza orientata pedagogic a
celorlalte doua tipuri de referentiale,in sensul ca reprezinta transpunerea
intr-un program pedagogic concret a procesului prin care pot fi dobandite
competentele anterior definite.
Cuprinde:
-obiectivele programului;
-continutul
-metodele si mijloacele

Cum se construieste un referential de evaluare?


-referentialul urmareste sa scoata evaluarea de sub influenta
arbitrariului,a opiniilor subiective,pentru a o plasa in sfera unor repere
obiective si relevante sub raport pedagogic si social;
-referentialul este prin excelenta un instrument ancorat in real,el vizeaza
in mod explicit un sistem de referinta circumscris de cadrul real in care
rezultatele invatarii vor fi aplicate si in functie de care vor fi evaluate;
-referentialul este un instrument prin care se incearca punerea de accord a
evaluarii interne cu evaluarea externa a unui program de formare.

Bibliografie:
Stoica,A.:Evaluarea curenta si examenele.Ghid pentru
profesori,Ed.Prognosis,Bucuresti,2001
Voiculescu,E.:Factori subiectivi ai evaluarii scolare.Cunoastere si
control,Ed.Aramis,Rucuresti,2001