Sunteți pe pagina 1din 1

#: Scrisoarea lui Neac?

u din Cmpulung (1521) este cel mai vechi document pastrat


scris n limba romna. Ea a fost descoperita n 1894[1] de Friedrich Stenner n Arhivele
Na?ionale ale jude?ului Bra?ov, unde se pastreaza ?i astazi. Documentul origina
l pe hrtie, cu pecete aplicata pe verso, se refera la mi?carile militare ale Otom
anilor la Dunare ?i trecerea lui Mohammed-Beg prin ?ara Romneasca.#
"Mudromu I plemenitomu, I cistitomu I bogom darovanomu jupan Hanas Bengner ot Br
asov mnogo zdravie ot Ncsu ot Dlagopole. (= Preanteleptului si cinstitului, si de
Dumnezeu daruitului jupn Hanas Bengner din Brasov multa sanatate din partea lui N
eacsu din Cmpulung, n. n.).
I pak (=si iarasi) dau stire domnie tale za (=despre) lucrul turcilor, cum am au
zit eu ca mparatul au esit den Sofiia, si aimintrea nu e, si se-au dus n sus pre D
unare.
I pak sa stii domniia ta ca au venit un om de la Nicopole de miie me-au spus ca
au vazut cu ochii lor ca au trecut ciale corabii ce stii si domniia ta pre Dunar
e n sus.
I pak sa stii ca baga den toate orasele cte 50 de omin sa fie de ajutor n corabii.
I pak sa stii cumu se-au prins neste mester(i) den Tarigrad cum vor treace ceale
corabii la locul cela strimtul ce stii si domniia ta.
I pak spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg, cum am auzit de boiari ce sun
t megiias(i) si de generemiiu Negre, cum i-au dat mparatul sloboziie lui Mahamet
beg, pe io-i va fi voia, pren Teara Rumneasca, iara el sa treaca.
I pak sa stii domniia ta ca are frica mare si Basarab de acel lotru de Mahamet b
eg, mai vrtos de domniile voastre.
I pak spui domniietale ca mai marele miu, de ce am nteles si eu. Eu spui domniiet
ale iara domniiata esti ntelept si aceste cuvinte sa tii domniiata la tine, sa nu
stie umin multi, si domniile vostre sa va paziti cum stiti mai bine.
I bog te veselit. Amin."(=Si Dumnezeu sa te bucure. Amin)
(Apud Hurmuzachi - Iorga. Documente, XI, 843).