Sunteți pe pagina 1din 3

Legislatie in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.

) si a protectiei
civile:

Legea privind aprarea mpotriva incendiilor, nr. 307 din 12 iulie 2006

ORDIN nr. 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aprare
impotriva incendiilor

Monitorul Oficial
nr.
633/21.0
7.2006
Monitorul Oficial
nr.
216/29.0
3.2007

ORDIN Nr.1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice


de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia
civil

Monitorul Oficial
nr.
814/03.1
0.2006

ORDIN Nr. 535 din 7 iulie 2008 privind modificarea i completarea anexei la
Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 1.435/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare privind
securitatea la incendiu i protecia civil

Monitorul Oficial
nr.
525/11.0
7.2008

ORDIN Nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
scenariilor de securitate la incendiu

Monitorul Oficial
nr.
89/05.02
.2007

ORDIN Nr. 252 din 19 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a
persoanelor care proiecteaz, execut, verific, ntrein i/sau repar
Monitorul Oficial
sisteme i instalaii de aprare mpotriva incendiilor, efectueaz lucrri
nr.
de termoprotecie i ignifugare, de verificare, ntreinere i reparare a
588/27.0
autospecialelor i/sau a altor mijloace tehnice destinate aprrii
8.2007
mpotriva incendiilor

ORDIN Nr.210 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind


identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu

Ordinul nr. 90 din 22 iunie 2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea


Metodologiei de atestare a cadrelor tehnice din ministere, de la organele
administraiei centrale i locale, precum i a personalului tehnic al
agenilor economici i instituiilor, cu atribuii de ndrumare, control i
constatare a nclcrii legii n domeniul prevenirii i stingerii
incendiilor

Monitorul Oficial
nr.
360/28.0
5.2007

Monitor
ul
Oficial
nr.
584/18.0
9.2001

Ordinul nr. 108 din 1 august 2001 al Ministrului de Interne pentru aprobarea
Dispoziiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate
de ncrcri electrostatice (DGPSI 004).

Monitorul Oficial
nr.
597/24.0
9.2001

LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecia civil *Republicat*

Monitorul Oficial
nr.
554/22.0
7.2008

ORDIN Nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind
instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen

Monitorul Oficial
nr.
599/12.0
7.2005

ORDIN Nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea i completarea


Ordinului ministrului administraiei i internelor nr. 712/2005 pentru
aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor n
domeniul situaiilor de urgen

Monitorul Oficial
nr.
844/19.0
9.2005

Ordonana de urgen nr. 21 din 15/04/2004 privind Sistemul Naional de


Management al Situaiilor de Urgen.

Monitorul Oficial
nr.
361/26.0
4.2004

Norme tehnice privind ignifugarea materialelor i produselor combustibile din


lemn i textile utilizate n construcii - C58/1996

ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si asigurarea activitatii de evacuare n situatii de urgenta

Monitorul Oficial
nr.
161/21.0
2.2006

Ordin nr.1113 IG / 20.03. 2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a


persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati de identificare,
evaluare si control al riscurilor de incendiu
ORDIN Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiz i acoperire a riscurilor i a Structurii-cadru a
Planului de analiz i acoperire a riscurilor

Monitorul Oficial
nr.
79/01.02
.2007

ORDIN nr. 106 din 09/01/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor Monitorul Oficial
locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin
nr.
un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul
35/18.01
apararii impotriva incendiilor
.2007
H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si

Monitorul Oficial

amenajri care se supun avizrii/autorizrii privind securitatea la


incendiu

nr.
995/13.1
2.2006

ORDIN nr. 1474 din 12/10/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,


organizare pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor
de urgenta

Monitorul Oficial
nr.
885/31.1
0.2006

ORDIN Nr. 1433 din 15 septembrie 2006 privind aprobarea tarifelor pentru
eliberarea avizelor i autorizaiilor de securitate la incendiu i protecie
civil

Monitorul Oficial
nr.
806/26.0
9.2006

ORDIN Nr. 1410 din 10 august 2004 privind completarea art. 2 din Metodologia
privind iniierea, programarea, achiziia, elaborarea, avizarea,
aprobarea i valorificarea reglementrilor tehnice i a rezultatelor
activitilor specifice n construcii, amenajarea teritoriului, urbanism
i habitat, aprobat prin Ordinul ministrului lucrrilor publice,
transporturilor i locuinei nr. 542/2003

Monitorul Oficial
nr.
782/25.0
8.2004

HOTARRE Nr. 259 din 31 martie 2005 privind nfiintarea si stabilirea atributiilor
Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Monitorul Oficial
nr.
294/07.0
4.2005

Normativ pentru proiectarea i exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor


indicativ NP 086 - 2005

Monitorul Oficial
nr. 379
Bis/07.0
6. 2005

Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de semnalizare a incendiilor


i a sistemelor de alarmare mpotriva efraciei din cldiri indicativ I8/2
- 2002