Sunteți pe pagina 1din 2

HOTRRE nr. 1.

337 din 27 decembrie 2001


pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr.
261/2001 privind criteriile i metodologia de ncadrare a
locurilor de munca n condiii deosebite
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 21 ianuarie 2002
n temeiul prevederilor art. 107 din Constituia Romniei,
Guvernul Romniei adopta prezenta hotrre.
ARTICOL UNIC
Hotrrea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile i
metodologia de ncadrare a locurilor de munca n condiii
deosebite, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 114 din 6 martie 2001, cu modificrile i completrile
ulterioare, se modifica dup cum urmeaz:
1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea urmtorul
cuprins:
"a) prezenta n mediul de munca a noxelor profesionale fizice
constnd n zgomot, vibratii, unde electromagnetice, presiune,
radiatii ionizante, radiatii calorice, radiatii laser de putere
neprotejate, precum i a noxelor profesionale chimice sau
biologice, prevzute n Normele generale de protecie a muncii,
care nu respecta limitele admise prevzute n aceste norme;".
2. La articolul 3, dup alineatul (4) se introduce alineatul
(5) cu urmtorul cuprins:
"(5) Determinarile de noxe profesionale i expertiza tehnica
din punct de vedere al proteciei muncii vor fi efectuate n
prezenta reprezentanilor sindicatului sau, dup caz, ai
salariailor."
3. Articolul 16 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 16. - Angajatorii care au locuri de munca, activiti
i categorii profesionale ncadrate n grupa I i a II-a de munca
vor face reevaluarea acestora, n vederea ncadrrii locurilor de
munca n condiii deosebite, respectnd dispoziiile prezentei
hotrri, pana la data de 30 iunie 2002."
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaz:
---------------Ministrul muncii
i solidaritii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul sntii i familiei,
Daniela Bartos
Ministrul finanelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

-----------------