Sunteți pe pagina 1din 9

Auditarea sistemelor informatice financiar-contabile

TRUE/FALSE
Accesul la originalul si la copiile de siguranta ale aplicatiilor software prin utilizarea carora personalul neautorizat poate
intra in sistem este nelimitat.
FALS
Acolo unde personalul de exploatare are acces la active, frauda care implica utilizarea calculatoarelor poate fi mai mica
decat in alte cazuri.
FALS
Aplicatiile software pentru audit generalizat pot fi folosite de organisme economice specializate pentru testarea fiabilitatii
programelor si controalelor programelor componente ale sisteme informatice.
ADEVARAT
Aplicatiile software pentru audit generalizat pot fi folosite de organismele economice specializate pentru realizarea unor
functii specifice de audit.
ADEVARAT
Aprobarile pentru realizarea sistemului informatic initial si pentru toate modificarile ulterioare ale acestuia nu reprezinta un
control de audit informatic.
ADEVARAT
Aprobarile pentru realizarea sistemului informatic initial si pentru toate modificarile ulterioare ale acestuia reprezinta un
control de audit informatic de aplicatie.
FALS
Auditarea Sistemelor Informatice consta in auditarea Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date- SGBD folosite pentru
dezvoltarea aplicatiilor specifice sistemului informatic auditat.
ADEVARAT
Auditarea Sistemelor Informatice economice nu include Auditarea Sistemelor Informatice Financiar- Contabile. FALS
Auditorii externi evalueaza eficienta prelucrarilor efectuate asupra datelor si a controalelor coresp, n ansamblu.
ADEVARAT
Auditorii pot face organismului economic recomandari pentru imbunatatirea structurii de control intern a sistemului
informatic auditat pe baza celor stabilite in vederea completarii auditului.
ADEVARAT
Auditorii trebuie sa impuna implementarea tuturor tipurilor de controale interne minim necesare pentru a asigura
integritatea si corectitudinea datelor prelucrate automat de sistemul informatic auditat
FALS
Auditorii trebuie sa reevalueze riscul de control, pe domenii de activitate, pentru a stabili in ce masura se pot baza pe
controlul intern al sistemului informatic in reducerea posibilitatilor de aparitie a erorilor de functionare a acestuia.
ADEVARAT
Auditul activitatilor economice desfasurate de un organism economic urmareste evidentierea uturor activitatilor economice
desfasurate prin inregistrarea corecta a acestora pe documente.
ADEVARAT
Auditul activitatilor economice urmareste determinarea valorii taxelor si impozitelor care trebuie platite, conform
legislatiei in vigoare.
ADEVARAT
Auditul activitatilor economice urmareste generarea tuturor rapoartelor si situatiilor necesare factorilor de conducere pentru
a lua cele mai bune decizii.
ADEVARAT
Auditul activitatilor informatice urmareste determinarea valorii taxelor si impozitelor care trebuie platite, conform
legislatiei in vigoare.
FALS
Auditul activitatilor informatice urmareste generarea tuturor rapoartelor si situatiilor necesare factorilor de conducere
pentru a lua cele mai bune decizii.
FALS
Auditul Sistemelor Informatice Financiar- Contabile este parte componenta a Auditului Sistemelor Informatice.
ADEVARAT
Auditul Sistemelor Informatice urmareste intocmirea corecta a declaratiilor financiare, in conformitate cu legislatia in
vigoare.
FALS
Auditul sistemului economic include si auditul sistemului informatic utilizat de sistemul economic respectiv. ADEVARAT
Autodiagnoza este un control de audit de validare a intrarilor.

FALS
Capacitatea de prelucrare si precizia calculatorului garanteaza corectitudinea rezultatelor sistemului informatic. FALS
Construirea locatiilor destinate sistemului informatic (camera calculatorului) din materiale rezistente la foc reprezinta un
control general.
ADEVARAT
Construirea locatiilor destinate sistemului informatic (camera calculatorului) din materiale rezistente la foc reprezinta un
control organizatoric.
FALS
Controale de program integrate in sistem sunt mai eficiente decat controalele efectuate de utilizator pentru ca verificarile se
fac automat.
ADEVARAT
Controalele compensatorii nu pot elimina, in intregime, riscul rezultat din faptul ca personalul de exploatare a sistemului
informatic are acces, direct sau indirect, la activele organismului economic.
ADEVARAT
Controalele de aplicatie sunt tehnici de control neintegrate in software-ul de aplicatie care se proiecteaza si se realizeaza
numai atunci cand solicita auditorii.
FALS
Controalele de program sunt controale de audit informatic folosite pentru testarea automata a corectitudinii iesirilor
sistemului informatic in raport cu cerintele definite de utilizatori.
ADEVARAT
Controalele grupului de control constau in masuri de verificare a intrarilor sistemului informatic de catre personalul
autorizat al organismului economic.
FALS
Controlul iesirilor consta in masuri si tehnici de verificare a corectitudinii rezultatelor oferite de sistemul indormatic la
introducerea datelor in sistem.
FALS
Controlul iesirilor consta in tehnici de verificare a datelor primite pentru prelucrare, la introducerea acestora in sistemul
informatic.
FALS
Crearea functiei de administrator al bazei de date reprezinta un control de siguranta.
ADEVARAT
Daca distribuirea rezultatelor prelucrarilor se face automat, auditarea sistemului informatic consta in efectuarea controlului
intern pentru verificarea corectitudinii rezult si a distribuirii acestora numai catre utilizatorii autorizati.
ADEVARAT
Daca functiile de inregistrare a platilor si de verificare a extraselor de cont sunt efectuate de un calculator, ele devin
incompatibile deoarece calculatorul ascunde erorile.
FALS
Daca intentioneaza sa reduca nivelul riscului de control bazandu-se pe anumite controale, auditorii trebuie sa dovedeasca
eficacitatea acestora, prin testarea lor.
ADEVARAT
Daca operatorii au acces la informatii de detaliu cu privire la software-ul de aplicatie utilizat, cresc probabilitatea si
posibilitatea ca acestia sa efectueze schimbari neautorizate in programul respectiv.
ADEVARAT
Daca organismul economic auditat isi tine evidentele folosind un sistem informatic complex si sofisticat, auditorii pot
utiliza calculatorul si programe specializate in procesul de audit.
ADEVARAT
Daca structura organizatorica a unui organism economic permite accesul personalului de exploatare a sistemului informatic
la activele organismului economic respectiv se intareste controlul intern.
FALS
Diagramele de program prezinta, in detaliu, logica unui anumit program folosit de sistemul informatic. ADEVARAT
Documentatia programului de contabilitate Mentor reprezinta un control de audit de aplicatie.
ADEVARAT
Documentatia programului Mentor reprezinta un control de audit informatic al intrarilor.
FALS
Documentatia sistemului informatic joaca rol de control specific in auditarea sistemelor informatice. ADEVARAT
Dupa efectuarea corectiilor, grupul de control verifica corectitudinea prelucrarilor si eliminarea erorilor raportate de sistem.
ADEVARAT
Ecoul nu reprezinta un control de audit hardware.
FALS

Fiecare sistem informatic trebuie sa dispuna de controale pentru asigurarea sigurantei echipamentelor componente pentru a
nu fi deconfigurate, descompletate si/sau distruse, accidental sau voit.
ADEVARAT
Fraudele computerizate nu sunt periculoase pentru evolutia unui organism economic.
FALS
Fraudele computerizate sunt greu de depistat si foarte periculoase pentru evolutia unui organism economic. ADEVARAT
Fraudele computerizate sunt usor de depistat motiv pentru care sunt foarte rare.
FALS
Functia de inregistrare a platilor, in numerar, este compatibila cu functia de verificare a extraselor de cont daca cea de-a
doua serveste ca metoda de verificare pentru prima.
FALS
Grupul de programare exista numai in cazul organismelor economice cu domeniu de activitate specific, indiferent de
puterea economica a acestora.
FALS
In conditiile in care utilizarea sistemelor informatice in mediul economic s-a generalizat, auditorii trebuie sa aiba minimul
necesar de cunostinte de informatica care sa le permita sa isi desfasoare activitatea de control. ADEVARAT
In domeniile in care se admite un risc de control mare sunt necesare mai multe proceduri de testare independente de
sistemul informatic auditat.
FALS
ntr-o aplicatie de salarizare si evidenta a persobalului conditia ca CNP-ul unui angajat sa fie format din 13 cifre reprezinta
un control de validare a intrarilor.
ADEVARAT
Intr-un organism economic, functia de auditor al sistemului informatic trebuie sa existe separat si distinct de functia de
control atribuita personalului autorizat sau grupului de control din Departamentul de informatica. ADEVARAT
Intr-un sistem informatic programele si datele pot fi schimbate, fara a se observa modificarea lor.
ADEVARAT
Jurnalul utilizarii tuturor echipamentelor periferice accesibile este un control de audit de validare a intrarilor. FALS
Limitarea accesului, in aria de desfasurare a activitatii sistemului informatic numai pentru personalul autorizat reprezinta
un control de audit de program.
FALS
Lista cu ultimele operatii efectuate de fiecare utilizator reprezinta un control de audit informatic de siguranta.
ADEVARAT
Manualul de operare al programului de contabilitate Mentor reprezinta un control de audit informatic de siguranta.
FALS
Marcajele de urmarire a schimburilor de date sunt introduse in sistemul informatic odata cu datele pentru urmarirea pasilor
de prelucrare a schimburilor de date marcate si intocmirea listelor care contin descrierea, in detaliu, a pasilor de prelucrare
respectivi.
ADEVARAT
Masura ca intrarile in locatiile destinate sistemului informatic sa fie controlate de agenti de paza sau activate pe baza de
cartela de acces reprezinta un control de audit informatic de siguranta.
ADEVARAT
Masurile de protectie la accidente sau sabotaj, care previn distrugerea accidentala sau deliberata a sistemului informatic in
intregul sau, reprezinta un control de siguranta pentru sistemele informatice.
ADEVARAT
Nivelul de acces al contabilului sef intr-un program de contabilitate reprez un control de audit al intrarilor
FALS
Pentru asigurarea sigurantei programelor si fisierelor de date care nu trebuie pierdute, alterate, distruse sau accesate de
personal neautoriza, un sistem informatic trebuie sa dispuna de controale specifice de audit. FALS
Pentru asigurarea unui control intern puternic intr-un sistem de prelucrare a datelor operatia executata de o persoana trebuie
verificata de o alta persoana care indeplineste o alta sarcina vizavi de activitatea respectiva. ADEVARAT
Pentru asigurarea unui control intern puternic intr-un sistem sistem informatic nici un angajat nu trebuie sa aiba sarcina si
raspunderea completa pentru efectuarea unei activitati.
ADEVARAT
Pentru auditarea sistemelor informatice se flosesc controale de audit informatic.
ADEVARAT
Pentru prevenirea utilizarii neautorizate a sistemelor informatice bazate pe mediul PC e necesar un sistem de blocare a PCului in afara orelor de program.
ADEVARAT
Pentru reconstituirea datelor si aplicatiilor software utilizate de organismele economice se efectueaza, periodic, copii de

siguranta ale acestora pe suporti magnetici externi care trebuie depozitati departe de sistem, in locatii sigure.
ADEVARAT
Pentru verificarea rezultatelor prelucrarilor sunt necesare tehnici si mecanisme speciale de audit, asistate sau nu de
calculator, integrate sau nu n componentele sistemului informatic utilizat.
ADEVARAT
Planul de organizare al unui organism economic nu trebuie sa includa un spor de fidelitate pentru angajatii care lucreaza in
domeniul informatic pentru a evita fraudele computerizate.
FALS
Programe de analiza sunt special elaborate, pentru a genera, folosind calculatorul, diagrame de analiza necesare pentru a
verifica daca documentatia sistemului informatic descrie programele si controalele programelor folosite de fapt.
ADEVARAT
Programele de analiza sunt special elaborate pentru a genera, folosind calculatorul, diagrame de analiza cu ajutorul carora
se testeaza logica programelor componente ale sistemului informatic auditat.
ADEVARAT
Programele de audit generalizat pot fi folosite de organismele economice specializate n auditarea sistemelor informatice
complexe.
ADEVARAT
Riscul de utilizare neautorizata a PC-urilor si, implicit, posibilitatea de frauda computerizata, scad prin amplasarea lor in
departamentele utilizatorilor.
FALS
Rotirea personalului unei banci de pe functii de activitate cu publicul (la ghiseu) pe functii de verificare a datelor transmise
in format electronic si invers reprezinta un control al procesarilor.
FALS
Schimbarile produse de utilizarea sistemului informatic in organizarea activitatilor desfasurate de un organism economic
trebuie sa urmareasca asigurarea unui control intern puternic in cadrul acestuia.
ADEVARAT
Scopul controlului intern intr-un sistem informatic il constituie verificarea corectitudinii rezultatelor prelucrarilor realizate
in interiorul sau si distribuirea lor numai catre utilizatorii autorizati.
ADEVARAT
Se impune limitarea accesului in spatiile de lucru folosite de sistemele informatice pentru prevenirea utilizarii neautorizate
a acestora.
ADEVARAT
Selectia angajatilor care au acces la echipamentele si programele sistemului informatic nu reprezinta un control de audit
informatic.
ADEVARAT
Semnalul de atentionare, daca se fac tentative de acces repetat in sistem, prin folosirea unor parole incorecte reprezinta un
control de audit hardware.
FALS
Separarea functiei de inregistrare a platilor in numerar de functia de programator intr-un sistem informatic de incasari si
plati reprezinta un control de audit informatic organizatoric.
ADEVARAT
Separarea sarcinilor intre angajati diferiti protejeaza organismul economic impotriva pierderilor de date determinate de
fraude sau a neglijente.
ADEVARAT
Separarea sarcinilor intre angajati diferiti reprezinta un control general de audit.
ADEVARAT
Seturile de date de test pot fi stabilite numai de auditorii sistemul informatic de auditat.
FALS
Seturile de date de test pot fi stabilite numai de progra organis ec care utilizeaza sistemul informatic de auditat.
FALS
Seturile de date de test trebuie sa includa toate erorile semnificative care afecteaza evaluarea, de catre auditor, a riscului de
control planificat pentru sistemul informatic de auditat.
ADEVARAT
Sistemele informatice permit modi datelor introduse n sistem fara nici o urma vizibila a schimbarilor facute.
ADEVARAT
Sistemele informatice prelucreaza datele semiautomat conform unor algoritmi prestabiliti, determinati de regulile de de
functionare si de organ proprii fiecarui organism conomic, precum si de reglem legislative n vigoare.
FALS

Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date- SGBD reprezinta un software pentru dezvoltare de aplicatii specializate frecvent
utilizat in informatizarea diferitelor tipuri de activitati economice.
ADEVARAT
Sistemul de operare joaca rolul cheie de interfata om- masina deoarece asigura accesul la resursele sist info.
ADEVARAT
Sist info preluc intr cf unor algor prestabi pe baza regulilor de gestiune proprii orga ec si in cf cu leg in vigoare.
FALS
Sistemul integrat de testare consta in adaugarea unui set de programe, fisere si date de test, in sistemul informatic care se
auditeaza, pentru a modifica datele reale.
FALS
Sistemul integrat de testare consta in integrarea unui set de programe, fisiere si date de test in sistemul informatic care se
auditeaza.
ADEVARAT
Sistemul integrat de testare permite prelucrarea datelor de test simultan cu datele reale, fara ca datele reale si rezultatul
prelucrarii lor sa fie afectate.
ADEVARAT
Sistemul integrat de testare poate fi implementat in toate tipurile de sisteme informatice, inclusiv in sistemele informatice
on-line, in timp real.
ADEVARAT
Software- ul de aplicatie este un pachet de prog cu sarcini de prelucrare si de evid speice unui tip de acti. ADEVARAT
Software-ul de sistem este un pachet de programe care controleaza si coordoneaza componentele hardware ale sistemului si
ofera suport pentru celelalte categorii de software.
ADEVARAT
Software-ul pentru dezvoltare de aplicatii este un pachet de programe folosite in dezvoltarea de aplicatii specializate pentru
informatizarea diferitelor tipuri de activitati economice.
ADEVARAT
Structura organizatorica a unui organism economic poate permite unui angajat de mare incredere sa realizeze atat sarcini de
programator cat si de operator, fara a slabi controlul intern.
FALS
Tehnicile de audit asistate de calculator nu se folosesc pentru testarea contr de program de catre auditori.
FALS
Tentativele repetate de efectuare a unor op care pot distruge datele sau pot genera anomalii in funct sist repr un control de
audit hardware.
FALS
Validarea intrarilor consta in aplicarea unor tehnici de verificare a corectitudinii si completitudinii datelor, pe masura
introducerii lor in sistemul informatic.
ADEVARAT
Verificarea paritatii este un control de audit general.
ADEVARAT
Verificarea prin duplicare este un control de siguranta.
FALS
MULTIPLE CHOICE
Aparitia sistemelor informatice si utilizarea acestora de catre organismele economice au impus auditorilor cunostinte
minime despre:
1. posibilitatile de calcul, evidenta si control oferite de sistemele informatice;
2. tehnicile de audit asistate de calculator;
3. tehnicile de integrare a procedurilor de audit in sistemele informatice.
c. 3+2+1
Auditorii sistemelor informatice nu trebuie sa participe la proiectarea acestora pentru a se asigura ca:
b. se introduc in sistem numai datele autorizate, corecte si complete din punctul de vedere al evidentei si controlului
activitatilor desfasurate;
Auditorii sistemelor informatice pot fi:
c. interni sau externi organismului economic care utilizeaza un sistem informatic.
Auditorii sistemelor informatice pot fi:
c. independenti sau angajati ai organismelor financiare sau agentiilor guvernamentale de control.
Auditul activitatilor economice urmareste
b. intocmirea corecta a declaratiilor financiare, in conformitate cu legislatia in vigoare, folosind un sistem informatic.
Auditul activitatilor economice urmareste:
b. generarea tuturor rapoartelor si situatiilor necesare factorilor de conducere.

Auditul activitatilor economice urmareste:


a. determinarea valorii taxelor si impozitelor care trebuie platite, conform legislatiei in vigoare, folosind un sistem
informatic;
Auditul activitatilor economice urmareste:
b. generarea tuturor rapoartelor si situatiilor necesare factorilor de conducere
Auditul activitatilor economice urmareste:
b. generarea tuturor rapoartelor si a situatiilor necesare factorilor de conducere;
Auditul sistemului informatic urmareste:
b. asigurarea corectitudinii, completitudinii si preciziei datelor introduse in sistem;
Auditul sistemului informatic urmareste:
a. asigurarea corectitudinii prelucrarilor efectuate asupra datelor introduse in sistem;
Ca arhitectura sistemul informatic este alcatuit din:
b. hardware, software, resurse umane si cadru organizatoric;
Ca hardware, sistemul de calcul este format din:
b. unitate centrala de prelucrare si echipamentele periferice;
Ca structura sistemul informatic este alcatuit din:
c. intrari, prelucrari si iesiri.
Componenta software a sistemelor informatice este formata din:
a. software de sistem si software pentru dezvoltare de aplicatii;
Controale de aplicatie pot fi:
1. controale de intrare;
3. controale de prelucrare;
4. controale de iesire.
a. 1+3+4
Controale de procesare pot fi:
1. liste de erori, care se tiparesc cand sistemul decteaza erori;
3. jurnale de activitate, care se pun la dispozitia personalului autorizat pentru analiza activitatilor desfasurate de
sistem.
c. 1+3
Controale de program pot fi:
2. etichete interne si externe, care previn greselile de utilizare a fisierelor de date in prelucrari;
c. 2
Controale de siguranta cele mai utilizate pentru protectia sistemului informatic sunt:
1. programarea sistemului de operare al fiecarui calculator sa avertizeze in caz de eroare;
2. accesul utilizatorilor in sistem numai pe baza pe nivele si parola de acces;
c. 1+2
Controale de siguranta utilizate frecvent pentru protectia sistemului informatic sunt:
1. crearea functiei de administrator al bazei de date;
2. crearea unor copii de siguranta pentru toate componentele software;
b. 1+2
Controale de siguranta utilizate frecvent pentru protectia sistemului informatic sunt:
2. Programarea componentelor software-ului de aplicatie sa emita semnale de atentionare la
tentative repetate de acces, sa intocmeasca lista utilizatorilor recenti si a ultimelor operatii
efectuate de fiecare;
3. Masuri de protectie la accidente sau sabotaj.
a. 2+3
Controalele generale nu pot fi:
4. controale de aplicatie
b. 4
Controalele generale nu pot fi:
1. controale de procesare;
4. controale de siguranta.
b. 1+4
Controalele generale pot fi:
1. controale organizatorice;
2. documentatie de sistem;
b. 1+2
Controalele generale pot fi:
b. controale organiz, documentie de sistem, controale hardware si controale de siguranta;

Controalele generale pot fi:


b. controale de siguranta;
Controalele iesirilor nu pot fi:
c. controale de validitate a datelor introduse in sistem;
Controalele se siguranta utilizate in auditarea sistemelor informatice pot fi:
a. controale ale echipamentelor componente, programelor si fisierelor de date;
Diagramele sistemului informatic pot fi:
c. diagrame de sistem si diagrame de program.
Documentatia completa a sistemului informatic creaza conditiile asigurarii unui control intern eficient pentru ca:
c. permite operarea coreta a sistemului informatic de catre toate categoriile de utilizatori.
Documentatia completa a sistemului informatic creaza conditiile asigurarii unui control intern eficient pentru ca:
1. pune instructiunile de operare la dispozitia utilizatorilor;
2. pune programele sursa la dispozitia programatorilor;
3. pune logica de programare la dispozitia auditorilor.
b. 1+2+3
Documentatia completa a sistemului informatic creaza condi de asigurare a unui control intern eficient pt ca:
b. pune instructiunile de operare la dispozitia tuturor utilizatorilor sistemului informatic;
Documentatia completa a sistemului informatic este formata din:
b. Manualul de operare si documentatia programului;
Documentatia completa a sistemului informatic este necesara:
1. programatorilor analisti, pentru realizarea de modificari;
2. inginerilor de sistem, pentru depanare;
b. 1+2
Documentatia completa nu este utila auditorilor de sisteme informatice pentru:
2. determinarea configurarilor efectuate in sistemul informatic, dupa instalare;
a. 2
Documentatia completa nu este utila auditorilor de sisteme informatice pentru:
2. determinarea modului de utilizare al sistemul informatic, dupa instalare;
c. 2
Documentatia programului trebuie sa includa:
1. prezentarea, in detaliu, a obiectivelor fiecarui prog; 2. diagra logice si pasii imp, pentru fiecare prog;
a. 1+2
Documentatia sistemului informatic reprezinta un control general de audit pentru ca:
a. descrie, in detaliu, toate proc folo de aplic sistemului informatic pentru prelucrarea si evid datelor;
Folosirea sistemelor integrate de testare:
1. prezinta riscul manipularii eronate a datelor reale;
2. impune masuri riguroase de prevenire a accesului neautorizat la datele reale si de test;
3. necesita atentie sporita la proiectare pentru eliminarea riscului de contaminare a datelor reale cu date de test.
b. 1+2+3
Functia de auditor al sistemului informatic poate fi atribuita:
c. unui angajat permanent sau unui colaborator extern al acestuia, dupa cum sarcinile de auditare impun sau nu
impun prezenta permanenta a acestuia la locul de munca.
Grupul de control are urmatoarele sarcini:
1. verifica rapoartele de erori inregistrate si determina cauzele apartitiei lor;
2. verifica rezultatele prelucrarilor;
c. 1+2
Grupul de exploatare are urmatoarele sarcini:
1. folosirea aplicatiei software in conformitate cu instructiunile de operare;
3. sesizarea si corectarea erorilor semnalate in timpul rularii programului.
c. 1+3
In sistemele informatice datele nu se inregistreaza:
b. in format traditional, pe documente sursa scrise de mana;
Indiferent de tipul sistemului de gestiune si de prelucrare a datelor folosit, auditorii trebuie:
1. sa evalueze corect riscul de control;
2. sa stabileasca tipul si amploarea activitatilor de audit necesare;
3. sa determine natura activitatilor desfasurate.
b. 1+2+3
Integrarea unui sistem de audit in sistemele informatice este determinata de:
1. necesitatea coordonarii si controlarii activitatilor desfasurate de manageri;

2. nevoia reconstruirii fisierelor de date si de program distruse de eventualele erori de prelucrare sau de posibilele
defecte tehnice;
3. desfasurarea activitatii de audit de catre auditori independenti sau agentii guvernamentale.
c. 1+2+3
Intr-un sistem informatic, datele necesare auditului pot fi inregistrate:
c. in format electronic, citibil numai pe calculator si/sau pe documente tiparite.
Jurnale de activitate sunt:
b. controale ale procesarilor;
Jurnale de prelucrare sunt:
c. controale ale procesarilor;
Listele de erori sunt:
d. controale de procesare.
Manualul de operare a sistemului informatic este necesar:
b. programatorilor, pentru efectuarea de modificari;
Mentor- ul este un software de aplicatie folosit in:
b. gestiunea activitatilor economice;
Mentor-ul include:
2. un modul de contabilitate;
3. un modul de gestiune a stocurilor si de evidenta a mijloacelor fixe;
4. un modul de salarii si evidenta a personalului.
c. 2+3+4
Microsoft Office este un software de aplicatie folosit:
c. in activitatatea de secretariat si in gestiunea activitatilor economice.
Microsoft Office include:
c. procesorul de text Word, procesorul de tabele Excel, SGBD- ul Access si programul de prezentare PowerPoint.
Nivelul de acces al utilizatorului in sistemul informatic este:
b. control de siguranta
Pentru asigurarea controlului intern definit prin proiect, auditorii indeplinesc urmatoarele sarcini:
1. verifica separarea sarcinilor programatorilor de operatori si impune masurile necesare
pentru realizarea acestei separari;
2. verifica documentatia initiala a sistemului si actualizarea acesteia;
3. verifica indeplinirea sarcinilor atribuite personalului autorizat.
a. 1+2+3
Pentru planificarea auditului si proiectarea unor teste de audit eficiente, auditorii trebuie sa cunoasca:
1. procedurile si tehnicile de audit disponibile;
2. modul de proiectare si de realizare a controalelor interne;
3. cum functioneaza asistemele de gestiune si de prelucrare a datelor utilizate.
c. 1+2+3
Pentru planificarea auditului si proiectarea unor teste de audit eficiente, auditorii trebuie sa cunoasca:
1. tehnicile integrarii controalelor interne in sistemele informatice folosite in mediu economic;
2. legislatia in vigoare;
b. 1+2
Pentru planificarea auditului si proiectarea unor teste de audit eficiente, auditorii nu necesita cunostinte despre:
1. nivelul de pregatire profesionala al utilizatorilor;
3. rezultatele activitatilor desfasurate de organismul economic.
c. 1+3
Planul de organizare a departamentului de informatica trebuie sa includa:
a. un mecanism de definire clara a functiilor, de rotatie a sarcinilor si vacante
obligatorii pentru angajatii sai;
Planul de organizare al departamentului informatic trebuie astfel conceput incat sa:
1. previna accesul neautorizat al personalului la echipamente, programe si date;
b. 1
Pornind de la functia sa, sistemul informatic are urmatoarea structura generala:
c. intrari, prelucrari si iesiri.
Printre controalele hardware frecvent utilizate in auditarea sistemelor informatice se numara:
a. Autodiagnoza si verificarea paritatii;
Printre controalele hardware frecvent utilizate in auditarea sistemelor informatice se numara:
b. verificarea prin dublicare si verificarea paritatii;
Sistemele informatice pot fi:

1. Sisteme on- line;


2. Sisteme Baza de Date;
3. Sisteme de prelucrare distribuita a datelor.
b. 1+2+3
Sistemele informatice pot fi:
b. sisteme de prelucrare distribuita a datelor;
Sistemele on- line in timp real ofera utilizatorilor lor avantajul dat de:
1. furnizarea informatiilor de ultima ora;
Software de aplicatie independent de activitatea de baza a organismului economic poate fi:
b. o aplicatie de contabilitate (CIEL, MENTOR, etc.) si un procesoar de text (MicrosoftWord, CorelWordperfect, etc.)
Software de aplicatie independent de activitatea de baza a organismului economic poate fi:
c. procesoar de tabele (MicrosoftExcel, Lotus, etc), sistem de gestiune a bazelor de date (Access) etc.
Software- ul de aplicatie dependent de activitatea de baza a organismului economic poate fi:
b. scris la comanda, de organisme economice specializate in productia de software si de specialistii organismului
economic, economisti sau/si informaticieni;
Software- ul de aplicatie dintr-un sistem informatic economic poate fi:
1. independent de activitatea de baza a Organismului Economic;
2. dependent de activitatea de baza a a Organismului Economic;
c. 1+2
Software- ul de utilizator dependent de activitatea de baza a organismului economic poate fi o aplicatie:
1. bancara;
2. de evidenta a activitatilor hoteliere;
a. 1+2
Software- ul de utilizator dependent de activitatea de baza a organismului economic poate fi o aplicatie:
1. de urmarire productie (pentru o fabrica); 2. bancara;
c. 1+2
Software- ul utilizatorului poate fi:
c. dependent sau independent de activitatea de baza a organismului economic.
Software-ul de utilizator dependent de activitatea de baza a organismului economic poate fi:
b. o aplicatie de urmarire a productiei (pentru o fabrica), o aplicatie de evidenta a
studentilor (pentru o universitate) etc.
Testarea sistemului informatic de catre auditori consta in:
1. verificarea implementarii tuturor controalelor interne prevazute in proiect;
2. stabilirea faptului ca toate controalele interne implementate functioneaza conform
planificarii.
c. 1+2
Testarea sistemului informatic de catre auditori nu cuprinde:
3. adoptarea masurilor necesare pentru eliminarea erorilor de functionare a controalelor implementate, neprevazute
in proiect
b. 3
Testearea sistemului informatic de catre auditori consta in:
1. adoptarea masurilor necesare pentru corectia erorilor de implementare a controalelor interne prevazute in proiect;
2. identificarea schimbarilor neautorizate efectuate in sistem;
b. 1+2
Urmatoarele controale hardware sunt frecvent utilizate in auditarea sistemelor informatice:
1. ecoul;
3. verificarea prin dublicare.
c. 1+3
Utilizarea sistemelor informatice de catre organismele economice a impus auditorilor cunostinte minime despre:
1. sistemele de calcul utilizate in sistemele informatice;
2. programele si aplicatiile utilizate de sistemele informatice;
3. posibilitatile de calcul, evidenta si control oferite de sistemele informatice.
c. 1+2+3