Sunteți pe pagina 1din 15

Raport special

top 10 solUII
privind cele mai
controversate probleme
de TVA

RENTROP&STRATON
Informaii specializate

www.rs.ro

Raport special Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA


Rentrop & Straton, Grup de Editura si Consultanta in Afaceri

Raport special Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA

Toate drepturile rezervate.


Nicio parte din acest material nu poate fi reprodus, arhivat sau transmis sub nicio form i prin niciun fel de
mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, nregistrare audio sau video, fr permisiunea n scris din
partea editorului.
Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat vreunei persoane fizice sau juridice
care acioneaz sau se abine de la aciuni ca urmare a citirii materialelor publicate n aceast lucrare.

Autor:

Preedinte: George Straton


Director General: Florin Cmpeanu
Director Economic: Mariana Neoiu
Director Creaie-Producie: Cristina Straton
Autori: Colectiv Rentrop&Straton
Director Divizie Fiscalitate: Irina Profir
Manager Centru de Profit: Georgiana Blaa
Manager Produs: Cristina Cmpeanu
Tehnoredactare: Simona Morrescu
Corectur: Elvira Panaitescu

Tel. Dep Comenzi: +4021 209.45.12


Tel. Serviciul Clienti: +4021 209.45.45
Fax. +4021 40.82.899
E-mail: rs@rs.ro ; comenzi@rs.ro

RENTROP & STRATON


Grup de Editura si Consultanta in Afaceri
B-dul Natiunile Unite nr. 4, bloc 107 A, sector 5, Bucuresti
Fax: 021.408.28.99; Serviciu Clienti: 021.209.45.45
E-mail: consilier@rs.ro
Norman Rentrop Verlag, Bonn Berlin Lindau Mnchen
Idstein Viena Zrich Bucure sti Dublin Washington D.C .

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA

Achizitie marfa din UE. Este AIC sau operatie triunghiulara?


Intrebare:
Cum tratez o achizitie de marfa din UE, pentru care primesc factura de la o firma
din Grecia si transportul se face din Olanda in Romania? Pe CMR apar firma din
Olanda si firma noastra din Romania. Este AIC sau tranzactie triunghiulara? Cum
se declara?
Raspuns:
Din descrierea intrebarii rezulta ca este o operatie triunghiulara, insa participarea la
operatia triunghiulara este de forma urmatoare:

societatea furnizoare din Olanda in cazul in care este distincta de societatea din
Grecia este considerata statul membru 1;
societatea din Grecia este considerata cumparator revanzator - statul membru 2;
societatea din Romania este beneficiarul unei livrari ulterioare - statul membru 3.

In acest caz, declararea operatiei triunghiulare se face de societatea din Grecia, iar
societatea din Romania declara o achizitie intracomunitara uzuala, conform OMFP
76/2010 privind instructiunile de completare a declaratiei.
Daca incarcarea bunurilor se face de la un depozit al firmei din Grecia ce se afla in
Olanda, consideram ca si in acest caz se efectueaza o achizitie intracomunitara.

Client in reorganizare judiciara. Regim fiscal creanta


nerecuperata
Intrebare:
Un client al nostru a intrat in insolventa si ca urmare a planului de reorganizare
aprobat prin decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila, noi, ca si creditori
chirografari, vom mai recupera doar 5% din suma cu care ne-am inscris la masa
credala. Va rog sa-mi spuneti daca procentul de 95% va fi trecut pe cheltuiala
deductibila (nu s-a constituit provizion pentru acest procent) si se va ajusta si baza
de impozitare a TVA, tinand cont ca societatea respectiva (clientul nostru) este in
insolventa, faza de reogarnizare a activitatii si nu s-a declarat starea de faliment.
Raspuns:
Conform art. 21 alin. 4 lit. o) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, sunt cheltuieli
nedeductibile la calculul profitului impozabil:
"o) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu,
neincasate, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile
inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, in alte
situatii decat cele prevazute la art. 21 alin. (2) lit. n). In aceasta situatie, contribuabilii
care scot din evidenta clientii neincasati sunt obligati sa comunice in scris acestora
scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii profitului impozabil
la persoana debitoare, dupa caz".
2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA

Avand in vedere aceasta prevedere legala, rezulta ca in cazul scoaterii din evidenta a
creantelor neincasate, cheltuielile respective sunt nedeductibile la calculul profitului
impozabil, cu exceptia a 2 situatii:
a) daca sunt constituite provizioane, cheltuielile sunt deductibile in limita a 30 % din
valoarea creantelor asupra clientilor, in urmatoarele conditii:
1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;
2. sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;
3. nu sunt garantate de alta persoana;
4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;
(art. 22 lit. c) din Codul fiscal)
b) in urmatoarele cazuri conform art. 21 alin. (2) lit. n din Codul fiscal:
1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;
2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau
lichidat, fara succesor;
4.debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.
(Dificultatile financiare majore care afecteaza intregul patrimoniu al debitorului sunt cele
care rezulta din situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii,
epizootii, accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice,
conjuncturi externe si in caz de razboi).
Concluzie: Avand in vedere ca pentru creanta respectiva nu a fost constituit provizion,
rezulta faptul ca respectiva cheltuiala cu creanta neincasata este nedeductibila la calculul
profitului impozabil in starea de reorganizare judiciara a clientului; daca pentru clientul
respectiv se va declara inchiderea procedurii de faliment conform Legii 85/2006 privind
procedura insolventei, in baza unei sentinte judecatoresti, atunci cheltuiala cu creanta
neincasata va fi deductibila la calculul profitului impozabil potrivit prevederilor art. 21
alin. (2) lit. n) pct. 1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
Referitor la ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, aceasta este
reglementata de art. 138 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, in situatii cum ar fi:
"a) daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial,
inainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;
b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile
bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul anularii totale ori partiale
a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre
parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui
arbitraj;
c) in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la
art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate
incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data

2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA


pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006
privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila;
e) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru
ambalajele care circula prin facturare".
Concluzie: Ajustarea bazei de impozitare este permisa incepand cu data pronuntarii
hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii falimentului, hotarare ramasa definitiva si
irevocabila, deci nu este posibila in starea de reorganizare judiciara a clientului.

Achizitii UE cabinet stomatologic neplatitor de TVA


Intrebare:
Un cabinet stomatologic neplatitor de TVA vrea sa importe din Austria proteze si
materiale pentru cabinet. Ce trebuie sa faca in privinta TVA?
Raspuns:
Conform art. 153^1 alin. 1lit. a din codul fiscal, cabinetul medical are obligatia sa se
inregistreze special in scopuri de TVA, in situatia in care valoarea achizitiilor
intracomunitare de bunuri depaseste c/val a 10.000 eur, calculatata la cursul din data de 1
ian 2007 (data aderarii Romaniei la UE). Pana la atingerea acestui plafon, cabinetul
medical nu are obligatii in ceea ce priveste inregistrarea in scop de TVA.
Art 153^1 prevede:
Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii
intracomunitare sau pentru servicii
(1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol:
a) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana
juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se
inregistreze conform art. 153 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b) sau c) sau
alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, inainte de
efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective
depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc
achizitia intracomunitara;
In situatia in care depaseste acest plafon, va trebui sa solicite inregistrarea speciala in
scop de TVA, inainte de efectuarea achizitiei care conduce la depasirea plafonului. In
aceste conditii, cabinetul va trebui sa se declare si in Registrul operatorilor
Intracomunitari, conform art. 158 2 din Codul fiscal.
Aceasta inregistrare speciala nu confera calitatea de platitor de TVA pentru operatiuni
derulate pe teritoriul national.
10) Inregistrarea in scopuri de TVA conform prezentului articol nu confera persoanei
impozabile calitatea de persoana inregistrata normal in scopuri de TVA, acest cod fiind
utilizat numai pentru achizitii intracomunitare sau pentru serviciile prevazute la art. 133

2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA


alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite in alt stat membru sau prestate catre
persoane impozabile stabilite in alt stat membru.
Pentru inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 ^1 cabinetul va trebui sa depuna
la organul fiscal Declaratia 091 Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie
de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru
servicii ", cod MFP 14.13.01.10.11/a reglementat prin OMFP 7/2010 pentru aprobarea
modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de TVA.
In conditiile in care cabinetul se inegistreaza in scop de TVA, atunci acesta va avea
obligatia depuenrii Decontului special de TVA si a plati efective a TVA la bugetul de
stat, revenindu-i totodata si obligatia depunerii Declaratiei 390.

Completare declaratie 392 A


Intrebare:
In declaratia 392 A se declara si livrarile de bunuri supuse masurilor de
simplificare? Ma refer la livrarea de cereale catre persoane inregistrate in scopuri
de TVA.
Raspuns:
Instructiunile de completare pentru declaratia 392 A sunt adoptate prin OANAF
1081/2011 privind approbation formularelor si continutul declaratiilor informative.
Din pacate, legiuitorul nu a prevazut expres aceasta situatie, astfel ca vom analiza in
contextul celorlalte reglementari.
In sectiunea livrari de bunuri si prestari de servicii, la randul 1 se prevede: coloana
valoare se va completa cu baza de impozitare inscrisa in Jurnalul pentru vanzari, pentru
livrarile de bunuri/prestarile de servicii catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Deoarece masura de taxare inversa, prevazuta de art. 160 din Codul fiscal, nu este o
masura de scutire de TVA, ci o masura de simplificare, in sensul ca se considera faptul ca
beneficiarul livrarii efectueaza plata TVA prin taxare inversa, consideram ca si valoarea
livrarilor de cereale supuse taxarii inverse catre un cumparator inregistrat in scopuri de
TVA in Romania se declara in declaratia 392 A la randul 1.
Acest fapt nu rezulta din instructiunile de completare a declaratiei, ci din situatia ca
taxarea inversa nu este o scutire de TVA, ci o masura de simplificare.

2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA

Inventariere patrimoniu. Tratament fiscal si contabil marfuri


degradate si clienti neincasati
Intrebare:
O SC a efectuat la 31.12.2011 inventarierea patrimoniului, ocazie cu care a constatat
marfuri expirate in valoare de 1500 ron si creante neincasate de peste 270 zile in
valoare de 4000 ron. Pentru marfurile expirate a fost intocmit proces verbal de
casare cu distrugerea acestora (au fost indeplinite cele 3 conditii din Codul Fiscal
pentru a nu se considera livrare) iar creantele-clienti neincasati au fost trecute in
contul 4118. Pot scoate din patrimoniu la decembrie aceste marfuri expirate si
creante neincasate pentru a avea rezultatele inventarierii cuprinse in bilantul la
31.12.2011. Ce implicatii fiscale contabile ar fi?
Raspuns:
Pentru marfa expirata:
- avand in vedere ca sunt indeplinite cele trei conditii pentru a considera ca marfurile
degradate calitativ nu reprezinta o livrare de bunuri (pct. 6 alin. 12 din Normele
metodologice), conform propriilor precizari, la scaderea lor din gestiune nu se colecteaza
TVA si nici nu se ajusteaza dreptul de deducere exercitat initial la momentul achizitiei
acestora (art. 128 alin. 8 lit. b si art. 145 alin. 3 din Codul fiscal);
- cheltuielile inregistrate la scaderea din gestiune a marfii degradate sunt nedeductibile la
stabilirea profitului impozabil, daca pentru marfa stocata nu a fost incheiata o asigurare
(art. 21 alin. 4 lit. c din Codul fiscal si pct. 41 din Normele metodologice de aplicare);
- scopul principal al inventarierii este tocmai acela de a stabili situatia reala a tuturor
elementelor patrimoniale (pct. 1 alin. 2 din Normele privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate
prin OMFP 2861/2009) si, ca atare, marfa constatata degradata cu ocazia inventarierii
trebuie evidentiata in situatia financiara intocmita pentru anul 2011, cand a fost efectuata
inventarierea la 31.12.2011, prin formula contabila 607 Cheltuieli privind marfurile =
371 Marfuri.
Pentru creantele neincasate in 270 de zile de la scadenta:
- se constituie un provizion deductibil fiscal in limita procentului de 30% din valoarea
creantei neincasate, daca sunt indeplinite conditiile cumulative prevazute la art. 22 alin. 1
lit. c din Codul fiscal si pct. 53 din Normele metodologice de aplicare;
- din punct de vedere contabil, se procedeaza la inregistrarea unei ajustari pentru
depreciere, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera (pct. 189 alin. 1 si 2 din
Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, aprobate prin OMFP
3055/2009), prin formulele contabile:
4118 Clienti incerti sau in litigiu = 4111 Clienti
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
= 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti.

2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA

Monografie contabila si documente aferente pentru transporturi


rutiere externe marfuri
Intrebare:
Monografie contabila si documente aferente pentru transporturi rutiere externe
marfuri.
Raspuns:
Sediul materiei pentru o astfel de activitate (transporturi rutiere externe de marfuri) il
constituie OG 27 / 2011 privind transporturile rutiere si Ordinul 980/2011 pentru
aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea
si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin
Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
Aceste reglementari stabilesc cadrul general pentru organizarea si efectuarea
transporturilor rutiere de marfuri si persoane pe teritoriul Romaniei, precum si a
activitatilor conexe acestora.
Documentele specifice transportului de marfa sint, in linii mari, urmatoarele:
Pentru conducatorul auto:
- act de identitate - buletin / CI in termenul de valabilitate;
- permis de conducere corepunzator tipului de autovehicul;
- atestat profesional (daca masina depaseste masa maxima autorizata de 3,5 tone);
- legitimatia de serviciu sau copie a contractului individual de munca, la care se poate
adauga listingul de raportare in REVISAL, daca acest contract este incheiat dupa data de
01 ianuarie 2011;
Pentru autovehicul:
- licenta de transport;
- copia conforma (in original);
- contractul prin care se atesta dreptul de a utiliza vehiculul, in cazul in care acesta nu este
proprietatea firmei, si care poate fi: de leasing, de inchiriere sau de comodat;
- cartea de identitate a autovehiculului;
- talonul (certificat de inmatriculare) ;
- inspectia tehnica periodica in termenul de valabilitate;
- RCA si alte asigurari specifice;
- taxe de drum;
- foaia de parcurs;
- diagramele de la tahograf;
- dovada de verificare a tahografului;
- autorizatie speciala emisa de Regia Autonoma Administratia Nationala a Drumurilor in
cazul transportului rutier de marfuri cu greutati si/sau gabarite depasite;
- certificatul de noxe;
- I.T.P.I. (Certificat International de Inspectie Tehnica);
- certificatul de agreere a unui vehicul rutier pentru transportul marfurilor sub sigiliu
vamal (daca este cazul).
2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA

Pentru marfa transportata:


- scrisoare de transport in trafic international (CMR);
- aviz.
Pentru marfurile considerate periculoase:
- autorizatie ADR (Acordul european referitor la transportul rutier international al
marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care
Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile ulterioare);
- fisa de siguranta;
- certificat de atestare profesionala ADR pentru sofer;
- certificat de agreere a autovehiculului, emis de RAR (daca este cazul;)
- autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si
agreerea autovehiculului (daca este cazul);
- prospectul produsului transportat, instructiunile de siguranta si interventie in caz de
necesitate, in limba romana si cel putin o limba de circulatie internationala, valabile fiind
doar indicatiile prevazute in ADR referitoare la ambalaj, etichetare etc. Pentru transportul
pachetelor mai mici de 1.000 kg nu sint necesare instructiuni de siguranta.
Pentru marfurile perisabile sau animale vii:
- certificat sanitar-veterinar pentru marfa;
- autorizatie sanitara pentru autovehicul.
Legislatia cu privire la cele de mai sus cuprinde, fara a fi limitativa:
- OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice - republicata - cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,
aprobat prin HG 1391/2006 - cu modificarile si completarile ulterioare;
- OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor
de inregistrare a activitatii acestora - aprobata prin Legea 371/2007, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- HG 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania;
- Ordinul nr. 506 din 6 iulie 2011 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptarii,
pentru prima data, la progresul stiintific si tehnic a prevederilor anexelor la HG
1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase n Romania;
- Instructiuni din 12 decembrie 2008 privind autorizarea societatilor comerciale de a
utiliza carnete TIR, aprobate prin Ordinul 7969/2008;
- Ordinul 1536/2006 privind dotarea si inscriptionarea autovehiculelor de control ale
Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.;
- HG 625 / 1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.;
- Ordinul 356/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si desfasurarea
circulatiei vehiculelor rutiere cu mase si/sau dimensiuni ce depasesc masele si/sau
dimensiunile maxime admise prevazute in OG 43/1997 privind regimul drumurilor.
Din punct de vedere financiar-contabil, documentele care stau la baza inregistrarilor in

2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA


contabilitate sint:
- contractul incheiat cu beneficiarul serviciului de transport;
- daca se efectueaza transporturi ocazionale, comanda de transport confirmata si semnate
de ambele parti;
- factura emisa si completata conform art. 155 alin. (5) din codul fiscal ;
- ordinul de deplasare (delegatie) cod 14-5-4, Ordin de deplasare (delegatie) in strainatate
(transporturi internationale) cod 14-5-4/a, Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe)
cod 14-5-5, Decont de cheltuieli valutare (transporturi internationale) cod 14-5-5/a - toate
redate in OMFP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
- bonuri / facturi de combustibil, pe care sa fie mentioant numele firmei si numarul auto;
- bonuri diverse - care trebuie sa fie stampilate de furnizor si sa contina datele de
identificare ale cumparatorului;
- facturi de achizitie - completate conform art. 155 alin. (5) din codul fiscal ;
- chitante de incasare / plata;
- extrase de cont;
- alte doumente specifice firmei.
Monografia contabila pentru o activitate de transport este cea specifica unei activitati de
prestari servicii. Aceasta poate fi organizata ca pentru o activitate de productie sau sub
forma contabilitatii financiare.
Monografia contabila, organizata ca pentru o activitate de productie, presupune utilizarea
conturilor 332 si 712.
In acest caz, se va proceda la calculatia de cost pentru un transport. Un transport poate fi
asimilat unui produs.
Avem de-a face cu cheltuieli directe si cheltuieli indirecte, iar in cadrul acestora, cu
cheltuieli variabile si cheltuieli fixe.
Cheltuielile directe, atribuibile unei curse, pot fi:
- salariul si taxele soferilor;
- amortizarea autovehiculului;
- RCA masina si alte asigurari specifice marfurilor;
- combustibilul consumat pentru cursa respectiva;
- cheltuielile de deplasare efectuate pentru acel transport;
- reparatii, piese, consumabile;
- chiria spatiului in care sint parcate autovehiculele si regia aferenta;
- autorizatii;
- etc.
In categoria cheltuielilor indirecte mentionam:
- salariile altor persoane (secretara, contabili);
- chiria sediului;
- cheltuielile de regie pentru sediu;
- amortizarea altor autovehicule (masina pentru deplasare la / de la banca)
- etc.
Pornind de la aceste elemente, se determina costul pe unitatea de masura (numar de
kilometri parcursi sau numar de ore).

2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA


Pentru fiecare cursa, se deschide o fisa de calculatie (fisa tehnologica), in care vor fi
trecute toate cheltuielile directe si cheltuielile indirecte, atribuite pe baza unei chei (de
exemplu, salariile soferilor per cursa).
Se stabileste unitatea de masura pentru care se face calculul (km sau numar de ore), apoi
se imparte totalul cheltuielilor la UM si rezulta tariful/um.
In practica se utilizeaza ca unitate de masura km. pentru cursele interne si nr. de ore
pentru cursele externe.
- inregistrarea diverselor cheltuielilor:
6xx = 401
- inregistrarea amortizarii:
6811 = 281
- inregistrarea salariilor:
641 = 421
645 = 431
- combustibil:
6022 = 542
6022 = 401
- cazare:
625 = 401
si 401 = 542
- si alte asemenea:
Din fisa deschisa pentru fiecare cursa rezulta consumurile totale aferente acelei curse.
Pe baza acesteia se inregistreaza:
332 = 712 cu suma aferenta fiecarui transport, iar contul 332 se tine pe analitic cursa
respectiva.
Se factureaza fiecare transport in parte:
4111 = 704
si se "descarca gestiunea":
712 = 332 / analitic transport.
In acest fel exista o imagine clara asupra eficientei fiecarui transport efectuat.
In varianta in care contabilitatea nu se organizeaza ca pentru productie, toate
documentele sint inregistrate in conturile specifice, fara a se tine o evidenta pe fiecare
cursa in parte, iar factura de transport se inregistreaza ca mai sus:
4111 = 704.
Consumul de combustibil de calculeaza pe baza foilor de parcurs, in functie de numarul
de kilometri parcursi si de consumul mediu stabilit in cartea masinii, in functie de
anotimp.
Acest calcul, in general, trebuie efectuat de o persoana abilitata in acest sens (seful de
coloana, persoana desemnata etc.).
Din punct de vedere fiscal, pentru transporturile intracomunitare trebuie tinut cont, la

2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA


facturare, de art. 133 alin. (2) din Codul fiscal .
Aceste transporturi, daca sint efectuate in Comunitate si beneficiarul va furnizeaza un cod
valid de tva din alt stat membru decit Romania, vor fi facturate fara TVA, mentionanduse pe factura "neimpozabil in Romania conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal " si vor
fi declarate in declaratia recapitulativa 390 cu simbolul P.
Mentionam ca inainte de efectuarea serviciilor de transport trebuie sa fiti inscrisi in
Registrul Operatorilor Intracomunitari, conform art. 158 indice 2 din Codul fiscal .
De asemenea, trebuie avute in vedere si prevederile art. 133 alin. (5) literele b) si c) si
alin. (8) din codul fiscal, pentru determinarea corecta a locului prestarii serviciului de
transport, in functie de distantele parcurse si de calitatea beneficiarului (persona
impozabila sau neimpozabila), in vederea facturarii corecte din punctul de vedere al
TVA.
Pentru justificarea scutirii de tva se aplica prevederile OMFP 3419/2009 privind
modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea
adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)- i), art. 143 alin. (2) si
art. 1441 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice 2222/2006.

TVA achizitie auto Germania


Intrebare:
Am achizitionat o masina din Germania in ianuarie 2012 in valoare de 10100 euro
data factura 09.01.2012. Va rog sa imi spuneti daca o declar in Declaratia 390?
Care este cursul euro cu care se va inregistra in contabilitate? Se face taxare inversa
4426=4427 la valoarea de inregistrare?
Raspuns:
Achizitia masinii din Germania reprezinta o achizitie intracomunitara de bunuri, pe care o
declarati in Declaratia 390 operatiune cu cod A, pana la data de 25 februarie 2012. In
situatia in care autoturismul este destinat exclusiv transportului rutier de persoane si
indeplineste conditiile de greutate si capacitate prevazute la art 145 1 din codul fiscal,
daca acesta nu este destinat exclusiv utilizarii pentru activitatilor prevazute la art 1451 lit
a-d din Codul fiscal, aveti dreptul la deducerea a 50% din TVA ul aferent. Redam mai
jos prevederile art. 145^1 din codul fiscal:
1) In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier
de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu
aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, se deduce 50% din
taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si, respectiv, 50% din taxa
aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi
caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu exceptia
vehiculelor care se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat,
transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele

2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA


special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti
de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea
de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea
catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul
unui contract de leasing financiar sau operational;
d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revanzari
Inregistrarea autoturismului in contabilitate, in situatia in care aveti drept de
deductibilitate integrala, se face astfel:
2133 = 404 10.100 x curs valutar din 09.01.2012
Si
4426 = 4427 24% x (10.100 eur curs valutar din 09.01.2012)
In Decontul de TVA operatiunea se declara la rd 5,5.1 respectiv 17,17.1
In situatia in care aveti drept de deducere a TVA doar pentru 50% din valoarea acestuia,
inregistrarea in contabilitatea se efectueaza astfel:
2133 = 404 10.100 x curs valutar din 09.01.2012
4426 = 4427 24% x 10.100 eur curs valutar din 09.01.2012
Si includerea a 50% din valoarea TVA in valoarea mijlocului fix,astfel:
2133 = 4426 50% x valoarea TVA.
Asadar TVA ul nedeductibil se va include in valoarea autoturismului, urmand a se
amortiza pe durata de utilizare.
In decontul de TVA, in aceasta situatie, achizitia se inregistreaza la rd.5,5.1 si 17,17.1,
urmand sa reluati la rd 26 din Decont - sub-total taxa dedusa conform art. 145 si art. 1451
sau art. 147 si art. 1451, TVA ul deductibil din acre scadeti 50% din TVA aferent
autotursimului care este nedeductibil.

Decontul de TVA si Declaratia 394. Corectare erori


Intrebare:
In luna martie se primeste de la un furnizor o factura cu data de ianuarie (factura a
intarziat din diferite motive). Conform prevederilor codului fiscal si ale OMFP
3055/2009, inregistram factura la momentul primirii acesteia, adica in contabilitatea
lunii martie. Ea se va reflecta in decontul de TVA aferent lunii martie, in jurnalul
de cumparari aferent lunii martie.
Programul de contabilitate, genereaza automat declaratia 394 aferenta lunii martie,
si va contine in consecinta si factura cu data de ianuarie de la furnizor. Ca urmare
vor exista diferente intre declaratia 394 de la furnizor si cea de la beneficiar. Daca
am inregistra factura intarziata in luna ianaurie, declaratia 394 ar fi corecta, in
schimb decontul de TVA, jurnalul de cumparari, declaratia de impozit pe profit vor

2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA


fi denaturate.
Cum este corect sa procedam in aceasta situatie?
Cum trebuie sa interpretam pct 2.3 din Anexa 4 la ODP 3596/2011?
Raspuns:
Factura din luna ianuarie primita de la furnizor in luna martie se va inregistra in decontul
de TVA aferent lunii martie la randul 30 "Regularizari taxa dedusa" conform OANAF
3665/2011.
Conform pct 3 anexa 2 din OANAF 3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor
si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA
si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate
in scopuri de TVA:
" In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta
unor omisiuni in datele declarate sau in cazul in care una ori mai multe facturi sunt emise
in cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei dupa data
depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect
completata, care inlocuieste declaratia informativa depusa initial".
Avand in vedere aceasta prevedere legala, rezulta obligatia corectarii datelor din
declaratia 394 depusa pentru luna ianuarie, prin depunerea unei noi declaratii corect
completata (in care se va include si factura de achizitie primita cu intarziere), declaratie
care va inlocui declaratia informativa depusa initial (practic noua declaratie va radia
declaratia depusa initial).

Achizitie marfa din UE. Este AIC sau operatie triunghiulara?


Intrebare:
Cum tratez o achizitie de marfa din UE, pentru care primesc factura de la o firma
din Grecia si transportul se face din Olanda in Romania? Pe CMR apar firma din
Olanda si firma noastra din Romania. Este AIC sau tranzactie triunghiulara? Cum
se declara?
Raspuns:
Din descrierea intrebarii rezulta ca este o operatie triunghiulara, insa participarea la
operatia triunghiulara este de forma urmatoare:

societatea furnizoare din Olanda in cazul in care este distincta de societatea din
Grecia este considerata statul membru 1;
societatea din Grecia este considerata cumparator revanzator - statul membru 2;
societatea din Romania este beneficiarul unei livrari ulterioare - statul membru 3.

2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro

Top 10 solutii la cele mai controversate probleme de TVA


In acest caz, declararea operatiei triunghiulare se face de societatea din Grecia, iar
societatea din Romania declara o achizitie intracomunitara uzuala, conform OMFP
76/2010 privind instructiunile de completare a declaratiei.
Daca incarcarea bunurilor se face de la un depozit al firmei din Grecia ce se afla in
Olanda, consideram ca si in acest caz se efectueaza o achizitie intracomunitara.

2012 RENTROP & STRATON

www.rs.ro