Sunteți pe pagina 1din 28

Adormirea Maicii Domnului

Tropar, glas 1
T
s
QV
0V
n 0
tru 3z
na 0
te 00!1'
re fe cio ri !
a +!11am<
ai p zit C !
n !
tru11
a dor

q!1@1'
! Ns
! !cO@avV
mi re lu mea nu !
ai !1q!0!2
p r sit de Dum ne ze 'eu
toa re 0
mu
300!1q!00\!
) 110`0a
s ca Vi e e ii m<C #
ta tu te-ai la vi a fi ind Ma ai
i
0111@10`0a
prin ru g ciu ni le ta a le m<C !1q
iz b veti !
din1'
moa !
ar!A
te1'
su
!!!O@k
fle
te le noas tre. vV
Condac, glas 4

s
Rt
@M
1'
e 0
Ns 110
c toa rea 0@
de Dum1
ne 1a
zeu 00
n tru !
ru1
g ciuni

!
! 0os
'! !
ne!
a dor
mi
i 0
t a m<? @001110!2
ne
i n tru fo lo sin e n dej dea
0p!S
schim
ba a a O
a ]@
t a b<?0100w!10!
mor mn tul i moar tea nu au i 0os
nu u
@a
@00q
t-o m<? cci
ca pe Mai !
ca1
Vi 1
e 0
la 1
vi 10
a !
a!
mu!os
ta a
ii !
@a
t-o b<? e!0!11q!2
Cel ce S-a s l lu it n pn '!
te!_1a
ce e le ei 2
pu '!
u!
ru 0
rea
0!
fe cio\0!K
re esc. b<<?

www.stavropoleos.ro

Luminnda Adormirii Maicii Domnului, glas 3

eN

T, s automel

A 1n1-' ! ! !1av1s}!!!A=s!c): S cC 3n0e !


pos toli de la ma

a ar gi

i ini

du nn du

PS
' a tul
!!
1a
v !_11 a
i
i ')
i S!+i1
cea anN21n sa !
Ghet
si v1
i s}!i !!A
ma ni=
i s
!ci )i :cC
S y
tru n!
pul0PS
meu ! _11n gro pa
a ')
a S!+a1
i-l a nN 1g
i ~1w!
Tu Fi u
PS
PS
le !e_OS
e i Du c!
u _!os
um ne ze e !
ul0a
meu mVJ wn
du !
hul
me !
e _1
eu pri me
1S!+1
e ')e e
te-l. knN

www.stavropoleos.ro

ADORMIREA NSCTOAREI DE DUMNEZEU


Condacul Acatistului, glas 8

HrC

0C
m 1
p 11'
r te !!A
e sei `0
ce 000q!1'
lei din tre toa te nea !
mu!ric1
le

1\
1!
a @0111'
a
le e O
e ]@
se bB
ce lei ce te sui !
de!01@1a
pe p mnt la cer `
0q
cn ta !
re 0
cu 1'
mul !
t !
cuc1
cer 1\
ni 1!
ci i O
i ]@
e a bB 000
pen tru A
0p!1110000'
'! !
!AcC
dor mi rea Ta + a du cem Ns c toa !a _`X
a re e 1
de Dum
ne zeu.
0111'
Ci tu ca ce !!!1a
e ea ce ai `0
st 0p!
p ni re c1
pes 1\
te 1!
moa a O
ar ]
@a
te bB 0p!11100000q!00'
de toa te n tm pl ri le a du c toa re de moa
!_`X
a ar te e 1
p '!
ze!te!A
necC 400e
ca s stri gm z!
i !i !Ae:q!000
Bu cu r te cea
P
! !!!!2
!!pe!Se};
pli 0
n @
de 1a
Har q
ca !0!111'
re n tru A dor mi rea
ta a nu ne la 'ai
0k
noi. cC

www.stavropoleos.ro

15 august

Slav...i acum...la Doamne strigat-am... pe opt


glasuri, tradus dup Gheorghe Risiotul de Nanu Virgil Ioan
Glas
de la
Tg
Q
<

V
1,1q!S00
C !m\3,0[!o0[!!!A,<p!/
u

vo

o o ia cea dum ne

ze

ie e e te

st

1a
s' !AU\@!S
};a0
};a\0m
] e x
p mo
!
ni
st +1
1,
p 0
ni 3
toa !S
a !S
re !Se0
e 1
0a
S e e Sp!S1\
[k V!de/1
e 1
e xP
]e ,!
e e e e 00s
e
e 0
e ,<
pre 11c
tu
ti 0
i ]
0
m };e q
i o'
i !
in\!+
de e 1
nea a cN/ 0x
de 0
Dum 0
ne O0!
ze
e e1s
e !
e !S
e !S
e eu
002'
]i i 1
};aq
}o !A
A osX0
pur t
to !o\!SOS
ri i i !o,
ii !
A!S
po !A
o!1s
o o !
toli k,<V0
de v
p
S o a=
,<
:S V !`
; u\1!S
S ind a!riSm0
no oz) o
o s!
o ori
pe e 10
su }!S
u uO
us S]\!:
fi i 0
di e!A
ca a
1'
a i !S1o'
a !/
a _
a fi vQ
i ind ri
i !i !Ai !
di2'
i _
i ca \
a a1
ai avvV

3z m OS
] nd
!U
S cu a1
ju !0
un\1k
g !10
]
0
la \!:
prea+1
ra o
a

10\0O0a
a ')
a S!\0!
a tu ul:m<C!
iv1
de 12'
vi
a _
a !
pur
t
to
o
o @
rul aq
t z
\!1a
}; 0a
} !u\1
1x
p
!S
1
a1
s!!S
[ 1s
!
tru 0s
u [ !A
up vV
00/
d i re ,<?\/0
cu iu 3
bi `0,
i i wma1
i x\0!S
i iO
i ]S!i )i 10a
l-au f 1
s ,1
ru
\10
' a!1'
ta
a [!o1P
a a
a
a S!S
a aPS
[a !
a!!q!os
a a a a a !
a a )a So
a
1}
a @
a a1
a x0
[a a!a1}
l-au !
sA!
ruA0
ta @m k`
a 0'
a !a!oa
a a {!
atA,<?
www.stavropoleos.ro

S ~0[!A\!1a!
{ A!X OS
I q,!O@03z^v P!] ) 1
a

pu

te

ee

ri i le

e ce re

!K
eti1a
ce o
e s0
le 0};
ma !S
aP
a S\0_!S
a ai 1O'

na !a!\0!K
al
te e ,?
0m
S u x0
Aw
m 21
pre 1a
u P
u ']!
u!!!1a
u u u u q
u n uz): 1
[u a1
u x0
u '!u !A
m!
pre
u
!PS
u u ]@
u /o
u J,1
u x0
[u a1
u s}!u!0a
u n ,<?!^
cuv0
al 0k
s =
!!\!
u St
O0a
};e \1!S
pn ve 0
e !S
e eO
e S]\!:!1s
ni i i i }!i A !40s
ve e
e [\!:10[
ni i i
i s
0k
ind mM

D 0m00q!01k1!!S}; 1kos! ): Sm<C 00


e Dum ne zeu pri mi

to

o o

o ru ul

prea

0e
s}a!!S
:S u v0
cu ra z\!0
a a1
a a1
a !
a ao
a 1\0!
a
tu u!A
u '!u^!u!om
u ul gmM
1a
0k
S e e S\0a
`S 0!S
tru q
u !S
u up
pe v=
e !!!!OP]
e e e e tre
e !
c t
\
n0
du-l kv?
01o10s
[ m) 1a
d n?@3\00s
[ind!Acuc 2'
cu spa a
a
ai !
fi
i
i
i 0
i !
pri !i
Q!S
i i iOS
i @
in 0a
se cM1
preav0
fru u0@1a
mo os mer geau \0,
1
na `2'
a i !i
!i !Sin}; 0
z ne !S
}; eP
S 0_!S
{ au,
A ?
te a,?3
i ^0
e \
e e v 13'

zu !u!A
ut\!1a
stri i ga !
0x
S eX1
mai \1
ma 11
ri lor 1a
ce ' )
e!
e og
e #PS
te
e ]\!:S+
lo or1ap1a
ce
lor O
mai
\!\0!
: ?@q
{ saA
de e su us,
ia !O@000OS
a a t m p r tea !
a 0`0oa
a a a
a !
\0!
}u !A
A tu0k
A fi b!i =UP]
tu u :!1s
u u !
ror ,<? 1k
dumm0
ne 00a
ze ias '!
ca!A
i
c

!a !S};a P
ve S!
e e S\0!
ni itK bV
www.stavropoleos.ro

z
]\0_a3\1-!S\!:0a.<
S
V/!X1
R 0b04mPS
i

di

ca

a ai po

or i i

le

i pe

1\10[
a
cea a !ao0
a
a [!a!
as!A
ta.<V/ 0};
prea !Saq
a !S
a a0
fru k`
u 1OS
mo o
\!\0\0\0b
a !/
o os o
o
pri 2
i 0[
i !i A!i2'
i _
i mi \
i i1
ii kbbV3
pe q!
Mai ca
11'!!0
] u u ru rea fi v!i _a
}S a s
lu mi nii ce lei p!S
pu u uOS
u !_0OS
i i p1a
toa /o
a mG)ao
oa
a \!K
re e mN

C 0m03z)!' A!Av@1Pp!S] \0!S11s}!`

prin tr- n sa mn tu

i i

re

e e

PS
[a C0
s-a 0
a \!1~\00s
f cu
u
u 0
ut ,<
la 1q!S
tot nea a aP
a S \0!S
a a
0O
S !m
' a A !revP
S] !:S+
mu ul \
o o\!1kmN
me e nesc 0
spre 3z
ca )!
e \
le e1xPS
e
e \0!S
e e
00Pb
\!O\!\0!
K 3
nu pu
te S !
em
a a c
u u
ta abV
i m1
a 1'
ce !
es!!D
te e`e OD
e
!!
da 0
S i s1
d ,<CF0
e ia )a1amN
a-i 0r
da cin z!!U'
ste e vredvQ
ni z)i o
i x\0
c ) 1a
cu ,
1111'
ne pu
ti
i )i S!!A
in ,V 3};
e !Se \0};
e !S
es\0m
te !
e S0
e ]1
e x0
e a1
e x
P,
]e S!
e e Sp!S1a
e e e e ,V
d
0[a .B/
C !Dm 11;1x\0!SOS]! ) 10\00s

ce

es te e

ia

0k
S i 0[
m 3
0s
[Q
ri z)i o
i !i A1
i a`i XO
i S!i -S
i zt`
i S\0!S
i
i0
rea a.B/
011v
};e1
d e e e s!e!!K
'a
co vr e a1
e a1
e !S
e a~!
e e`10[
e te1
e 0[
e sI
toa m!
Q!S0a
S i xP
a a a t mCe
mi ,!i D`i \1!S
i i1
i a1
i -'i) S!Xi 1
i a)i :1
[i m S\0!S
i i
0a
toa U
a S]@
t eUS
mi i ]!
inAvPS
tea !a!Aa1
[a '-m!a!!+
a a1
a kmC
www.stavropoleos.ro

P 0m0! 1a1xP,S\0!S0\00s0[a,V 0
en

tru a cea

as ta

Prea

1O!0PS
!!Ane+\0!
S: Ns am1
cu ra t de
Du um
ze eu1
c a1
toa '!a!e
a a !
reAv<C/ q
pu !
ru
0
S m aO
rea !111'
cu pur t to !
rul!!q
de vi a z!)
1
p S!
SO0a
ra at v<C/ 0x
i q
Cel ,
!0a
) :3z
d t !
'uA\!Sm
S ] e!S};e1
z' gA+!te0OS
ns
cut !
a al
vie eO
e !
]e '-!e\!+
u u1
ind amC 3,
roa !
ne
/
!n@b1
z a a a !atA v<?/ !Hsc0
};P
ce `v
eq
ta \!OS
p O@a
zeas c 0
i ,0
s 0
m !S
S
\0yS
A 4
n tu !uO'
ia m!a!\0!
as c mC
de wv0
toa os
a @
t aP\!9
a
su u\0!
pri i S:
OS
s}a a1ap1a
{ Av?/
i !i 1a
rea ,q1
a !:S+
cea
po \12\00[
tri
i
i
i s!
ivA\!1a
ni i c !
@m
: o }!ow!p
{ ou.
A B/
pe G1
po 1'
po !
o !A
rule_US
t u ]!
celA \0!
no o 1
o o o !S1a
o] o o !
US
@1,
] !:S+
c te-am
c 1
ti 1a
ga '!
atA !
pePS
e \
ti i1x
i P
i S \0!S
i i0
ne a,V 0x
fo
001og
a a2'
a !/
[a
lo si toa
a 1
a -')a S!X
a1
a !
a _
a re \
e e1
e ,\00s
e
e 0
e ,V
S Q z) `
S
1,1\1!:S+1x0a v<C/ #1`XOS! ) =
i

ve

eci

lu

mi

na a a

at

te e e

\1;
] ez) S=!!!A
: i a{!im.K,,V
fe !S
ew
]e
e e e te1
fe o!S
e
e\0a
ri )i S1s
i }!i \0!
ci i mo

www.stavropoleos.ro

Slava praznicului Adormirii Maicii Domnului


(de la Vecernia mare ) pe opt glasuri , pentru dou coruri , tradus
din limba greac de Nanu Virgil Ioan dup Gheorghe Risiotul ( sec. XVIII
sau XIX) din Albina Muzical a lui Theodor Focaefs
Glas I
de la Ke

C!m\3,0[!o0[!!! A ,<V p /! 1,1q!S00p1amo's!! A


u

vo

o o ia

cea dum ne

ze

ie e

te

st

U\@!
};a S\0
};a S\0!
ni
st S1
1,
p 0
ni 3
toa !
a !
re e S0
e ]1
e x0
e am1
e xP
e S,!
e Sp
e !S
e
1\00s
e
e
e 0
e a[ ,<V !/
de1
pre 11c
tu ti 0
i ]0
i o'
i !
in\!+
de 1
nea a cN / 0x
de h0
Dum0
ne
O0!1s
m e}; Sq
S]i i 1
A o o !o !
A osA x
ze e e e !
e!
e !S
eu 0
pur 02'
t to !o\!S
ri O
i !o,
ii !A!
a}; Sq
po !o!1}s
0k
};uS\1!
toli ,<V 0v
de p
no oz) So
o a=
o s!
ori :S ,<V !
prem`
e1
su 0!
u u SO
us S]\!:
fi S,0
ind a!riSm0
di e!
ca a A
1'
a _
a fi vaQ
i !S
ind 1
ri o'
i !i!i A !
di2'
i _
i ca a\!/
a 1
ai a v vV
]
0
] ! U\!:S+1a1o1'-) S!\0! : m<C !v
A 3zmOS)! \1k!10
ju un

nd la

prea cu

ra

a a a

tu ul

112'
!0
z 1
}; S
de vi
a _
a pur
t \0!O0a
to o o
o @
rul aq
t \!1a
xp
!S
1
a1
s!
!
0a
d i re ,F<?
1
}s!!\10[
u tru u s!
up: vV 00/
cu iu 3
bi `0a
i i wM,1
i x\0!
i i SO
i S]!i )i 10a
\0/
l-au1
s ,1
ru \10[
ta a !ao1PS
a a
a !
a SP
a S!a!!q!o'
a a a a a s!a!1'
a a )a So1}
a a
@a
a 1
a x0
a a!a1}!
l-au sA !
ruA 0W
ta Mk`
a 0'
a !a!o{
a a a!
atK ,<?

I q,!O@03z^VP]!) S1~0[! A \!1{a! A ,? ! XOS!Kp1aos


a a

r pu

te

ee

ri

le

ce re eti

ce

00
};a SP
le ma !
a S\0_!
a ai S1
O'
na !
a !\0!K
al
te e ,? 0W
m M1
pre 1a
u P
u ]'!u!u!u!
u
1a
!v^
u q
u n uz): S1
u x0
u a1
u x0
u '!
u!
mA !
preA w!PS
u u u ]@
u /o
u J,1
u x0
u a1
u }s!!0a
u u n ,<? cu
00k
};e S\1!
al s =
!!\!O0a
u St pn ve 0
e !
e e SO
e S]\!:
ni !
i 1}s
i !i A !40[
ve e
e s\!:
ni
10s
i
i 0
ind [ k mM
www.stavropoleos.ro

D0m00q!01k1!!}; S1kos! ): m<S C 000e z\!01a


e

Dum ne zeu pri mi

to

o o

o ru ul

i prea cu

ra

1}s
a !!!S
a a ao
a 1\0!:
a
tu u S!uA v0'
u !
u^!u!og
u ul mmM 1a
tru q
u !S
up 0
pe kv=
e !!!!OPS
e e e e tre
e ]
!S
[! ) 1a
d @3\00s
e \0a
c t
`S\0!
nS0
du-lk v? 01o10s
cu spa a
a ai m
fi i
i
i 0[
i
!!cuA c 2'
ind
pri !i Q!S
i i O
i S@
in 0a
se

cM 1v
}; S
prea0
fru u0@1a
mo os mer geau\0,
1
na`2'
a i !i!i!
in

0a
};e SP
te ,? 3^
i z0
ne !
e S\0_!
e e v S1
3'
zu !u!
utA \!1{
stri ga a!
auA ,? 0x
maiq
ma!1
a ri
11a
S e X1
lor ce e') !
e og
e #PS
te
e ]\!:
lor S+1
ce ap1a
lor O
mai\!\0!
de
su us: ,M? 2 q!O@
ia a a t
000OS
m p r tea !a0
a `0o0[
a a
a a !
saA \0!
tu u :!u1}s!
u uA !
tuA 0k
ror ,<? 1k
dumm0
ne 0
ze
0a
};aSP
ias '!
caA !fiA !bi =
i UP]
c
!a!
ve S!
e S\0!
ni it: bV

R 0b04zmPS]\0_a3\1-! S\!:S0a.<V/ ! X11\10[!


i

di

ca

a ai po

o or

le

pe

cea

o0[
};a Sq
a
a !
a !!
a staA .<V / 0
prea!
a !S
a 0
fru k`u111}s
mo o
o !o!\0\0\0b
os o
o
pri 2
i 0[
i
!i !2'
Ai i _
i mi a\!/
i 1
ii bk bV 3q!
pe Mai ca11'
Lu mi !
nii!
ce0p!S
lei pu u O
u S]!u_0Ov
u ru rea fi S
!_ap1a
S ao
i i i
toa /o
a mG)aos
a a\!K
re mN

C 0m03z)!' A!v A @1Pp!S] \0!S11}s!`PS0\!1~

prin tr n sa mn tu

re e

e e

s-a

cu

\00s
u
u 0
ut [ a ,<C 01q!S
la tot nea a P
a S\0!
a a S0OS
mu ul \!m
o \!+
me1
nesck mN 0
spre
3z
\!O\!\0!
ca '!aA !v
reP
e S]\!:
le S+1
e xPS
e \0
e !e S0
nu 0PS
pu
te b!
em
a
c
u
ta aK bV 3
i m
11'
d a mN 00r
z !U'
d ,<CF
a
ce !
es!!
te e `OD
ed e !e!
ia )a 1a
a-i da cin!
ste
e vredvQ
ni )iz Sos
i 1
i x\0)
c 1a
0,
S in A ,V 3
};e \0
S e !};e S\0!
S e
cu 1
ne 111'
pu ti i )i !!
e !
ste e S0
e ]1
e x0
e am1
e xP
e S,!
ep
!S
e 1
e k ,V
www.stavropoleos.ro

d
0[a .B / 0k\30s[Q z) S
C!Dm11;1x\0! SOS]! ) 10\00s
a

ce

es te e

ia

ri i

o0[
z i S\0!
};e S1
i
i !i A 1a
i `i XO
i S!i -S
i t`
i i S0a
rea .B / 011v
co vr e a1
e a1
e !
e a~!!
e e`
ed
10[
di
S i X1a
e
e s!e!!K
e te1
e 0[
e sI
toa 'm!aQ!S
a a 0
t a mC e,
mi!i `\1!
i i S1
i a1
i '-)i !
i )i : S1
i x
PS
i m\0!
i inS0a
toa U
a S]@
t eUS
mi i ]!
inA PS
tea !a!aA v1
a 'm!a!!+
a a1
a k mC

P 0/0!1a1x,PS\0! S0\00s0a[ v<C / 01O!0PS


en tru a cea

a as ta

!! A !
= A 1a
umne
zeu
n m1
sc a1
toa '!a!e!
a a reA v<C /

Prea cu

ra t de

Du

q!0!111'
!!!q
z )1a
S m O
pu ru rea cu pur t to rulde
vi a !

p S!
S

O0a
) : 3z
dtu '!uA\!S
S e] !};e S1
ra at v<C / 0x
i q
Cel,!
n0a!
scut a al
vie mO
e!
e '-!e\!+
u 1
ind a mC 3z
roa ',!
gA+!
te
0/
wB ce e q
z a a !atA v<? / !Hsc0
}; SP
ne O
S!
n 1`v
ta \!OS
p O@a
zeas c 0
i ,0
s 0
m!
S\0yS
n tu
!u O'
ia m!
a !\0!
as
c : mC 4w
de Mv0
toa os
a @
t aP
a \!9
su \0!
pri i :SO
i S!i1a
rea qv1
a }s!
a :S+1
cea a
1a
po O
tri S!
i S1
i ~\00[
i
i s!
ivA\!1a
ni c {! A v? / j @m
pe 1
po 1'
po !
o!
rulAe_US
t u ]_!
celA\0!
no o:
1}
]o 1
@ 1,
o !ow!p
o o o !S
o a{!
ouA .B / US
c te-am
c 1
ti 1a
ga '!
atA!PS
pre e ]\!:
ti S+1
i xP
i S\0
i
!i S0a
ne ,V 0x
fo 0
lo 01og
si toa
a1
a '_a)!Sa X1a!2'
a a a _
a re a\!/
e 1
e ,\00s
e
e 0
e [k ,V

11\1!+ :S1x0a v<C/ #1`XOS!_=Q z_`\1;!wS ] z) S


i

ve

eci

lu

mi i na a at te

=!!!
S i !\0!
K , ,V
i
i i te A1o!
fe
e e S\0a
ri )i 1}s
i
ci i :mo
i {a!
im.

www.stavropoleos.ro

fe e ri

ci

Adormirea Preasfintei slvitei Stpnei noastre de Dumnezeu


Nsctoarei i pururea Fecioarei Maria. Stihirile Litiei.
T
Glas 1
1.

QV g
!cu1
}e; 0
! 111333qz
vi V1
in 2'
cio !
os!e !S
ra ap
sin guri
v z to
ri lor Cu vn

\!1a
? u 1a
tu u lui \!\!S
i i slu u1
ji V1
to o
o !S
};o \0a
ri )is1
i s}!i 0a
lor vV !X
s
e!S
a e!0'
va a a 3
d 30a
i A !
do+ `PS
or mi \0!S
i
i0
rea vV
Mai cii Lu !
ui!A
duO
p S!
1a
trup nN 2'
tai !
na!q
ei cea !
mai0!w
de pe ur z#
m aO
c S!O\!A
t
e )se 1
e s}!
es0a
te vV
01@1110011os
c nu nu mai s
va d
nl a
a ' )as )sa !Xa1
rea #
de C1
pe V
1O
d o ru !u1a
p mnt!a 00
Mn tu !i \0)
to o1OS
lui nN #C
ci 0
s 01V
mr tu
11
ri sea =!
a a )sa=s
as !
cA nN 00
i pen 0!
tru mu\1!S
ta aO
a S]0
rea a US
ce
!_a
! c1
e lei 1o
ce
e !S
} ;e PS
L-a !a _1s
n }!
s0
cut a vV pen
tru V1
a 10
ceas ta
00!p
! 00PH
de pre tu tin deni
a
du
n 0
n @?
du `
u 0V
se a vV 1~
cu 00
dum ne
0q!12'
S a S!au_
ze ias c pu te !
e!
e )s
e 1a
re nN 0!OPS
la Si o
o ]!
o onP
a
1s
} a0a
X t a
a !
juns vV !
ic3
au 1V
pe 1
tre 133q!21os
cu t-o pe cea mai na
a ')a s)as!al1
33US
a 0}
; a\
S 0\!
? S e 1a
de ct He \0_
e
ru `u 0
vi `0
i mii nN
ca !
a
re e1
mer V
1o
s} a0a
gea
a !S
} ;a \0a
la )as1
a !
cer vV p
c !121'
re ia i no !!!/
oi s ne\!S1
n
OS
a 331'
chi !
i 1V
nmvV
m pre u !u\ !?
n 1
cu `v
u1
a OS
a \!A
ce )se1
e s}!
e0a
tia vV
1~q!31OS
}; u0
ca
ce lei ce se roa !a!a )sa 1a
g nN p!w
pen tru su !S
u '!
u !oOS
fle e
e
!
}e; \0!S
!A )sa1
te !S
le e O
e S]\noa
a s}!0k
as tre vV
www.stavropoleos.ro

Glas 2
2.

Wt

C qM!1w!0a\!S12'! ! !S}; 0am<? 0!O'


e ea ce

es te mai

na

a a al t

de ct ce

!e !e !
ruAO
ri S!i 1a
le m<? 000O0a
i mai sl vi t US
de \0_a
e
ct 1
He `
e
PS
ru \0
u !S
u \0a
vi )si 1s
i }!i 0a
mii m<? !111000
i mai cin sti t de ct
01'
!11w!
toa
a )as!a!`P\!A
t fp
tu )us1
u s}!0a
u ra b<? 3'
ca !
re pen
tru prea mul ta
0a
}; w
cu !
r !S
i !S
i i0
e a m<? !a 11
fost l q!
ca Fi1'
in !
eiUS
pu !u_
ru 0
rea
\1
a <? q!21'
ve !S
e1
e 1a
ni 0
ce m
as tzi n m !
i!01o
ni le
Fi
i !S
} ; i PS
u !
u
_1s
a ?0
}ul; O
lu u }!
ui0
ei m<
i-a \1!S
da a 1
at @a
preaO
sf '!!
n!
tu !S
su S\0!S
u u
0a
S toa 00PS
flet b<? 1~00O@01a
i
cu
a ceas ta se um O
plu S!
u uO
te de
bu
!_!S
u cu u 1
u O'
ri !i !!A
i e m<? !0110`0a
i ne d ru
ie e te .<?/ YS
ma !a
\!t!A
re e mi i U
i S\0!:
i
i S!iA0
l km<?

www.stavropoleos.ro

Glas 2
3.

Wt

M 0Mq!0@o1!0PS!!+`PS\0!S
i

rea sa cu

to

tul f

pri i

ha

0a
n m<?1101'
i Mai ca bu !u!!!0O@0`PS
u u nei vo
i
in e e a \0!S
a a
PS
)s1
Ta !a _1s
t
}!0
lui a b<? 3'
ce !
ea !111'
ce mai na
i !
in!A
te!
s-a
rn aO
du S
!1a
?!
u it m<? 0001`qz
lui Dum ne ze e e ' !S
euP
spre S!e _1}
l
s!
0a
ca m<prin
0111'
AP
}e; O
m pre u na a!
reaA!
Lui
ne S!e \!S1O'
a a a me !e!!
es te!S
ca S\0!S
a a
0a
t b<? w!11q!qz
as tzi prea cu ra at su !
fle_1a
tul ei m<? 00p!1

na in tea F
1w!03
c to ru lui i PS
Du !
um\!\0!S
ne e ze e 1
e 1}
e ;!
euS\0a
i-a )as1
a s}!a
0a
pus b<? 1~q!1103qUS
pe ca re pu te
ri le f r \0_!S

de e1
e O'
tru
!!!A
m<? 33311'
u u puri
cu dum ne ze ias !
c!
cu!
viO'
in !
!US
o \0_!S
o
cu u1
u
1a
prind b<? 1f
i ~31O!A
la vi
a US
se !e O'
mu !u!!A
u tmV q!12os
Mai ca Vi e
e
!A
@0
iiU
cu S!
u _`111}
a a de
e
e s!
e US
e \!A
v)s1
s}!0amV
rat
f q!
cli a
2q!S0a
}; i O
S 0!S
a <?
Lu mi i i nii P
ne S!e\!S1O'
a a a pro !o!
o!
pi !S
a \
a a0
te b
1~21'
!!12'
a <?0
iz
b vi rea
cre din cio !
oYS
i \0!S
i i0
lor m
i 01'
n de aN)
e s!
ej
1a
)s1
dea n R rM
su z)us!
fle!`12\!A
te e lo
or noa
a s}!0k
as tre m<?

www.stavropoleos.ro

Glas 3
4.

eN

1N
e 1
nii 1'
toa !
teU'
mar !
gi!US
ni le !e 1a
p \1!S
m 1
n 1a
tu 0
lui a,<V

!11q!1'
a <V 0
s fe
ri cim cin sti !i US
t \0_`PS

mu u ta \0!S
a a0
rea ,
Ma Va
1}
a s!
a !!A
ai ciiO
lui US
Du !
u umSPS
ne !
e e S\0!:
ze euvV 3
c C1
n 1@1
mi ni le
1'
Fi !i !uA \!S
lu u1
ui 1a
ei m<C 011'
i-a pus su !u!
fle!OS
tul s !
u!!!`1a
f r pri
\0!:
ha a S!aA \0!:
n cC 400OS
pen tru
a cea !
as!0\0!S
ta cu
sf O
S]!
n!t
US
S rea 0a
'<! !33z
A !a1a
dor NO
mi S!
i iO
ei ,<V 2
lu mea
la vi a \!S
1
PS
s-a !a
_1}
s a0a
1a@
a la z_
<V i V0
+ a
a !
dus ,<V 0
i N2
cu psalmi
i q
u !Su1
u 1a
de ,0
cn
PS
t !
ri_os
du u U
ho S!
o ovSPS
ni !
i i S\0!:
ce etivV 3
cu C1
ce '!
ei!)s
f O
r S
!1a
};o0
de NO
tru 0a
puri ,<V !
i11qz
cu A pos!to!S
lii a,<V 0
lu 3qz
mi nat\!SOS
pr ]
!!1'
z nu ie !
e !!+
e e1
te knN

www.stavropoleos.ro

Slav, glas 5

T dup Dimitrie Suceveanu

HqV g
0Vw!2O0a
e nii a du na rea 3
iu 32'
bi to !
riUS
lo !
or\!1`PS
de e pra a a

\0
a !S
az0
nic a ,<V 01'
ve ni !
ii!0US
s m pre !
e _`111}
u u n

s!

US
!A )sa1
m \cea
a s}!a0a
t vV 06'
ve nii !
s!33q!2'
n cu nu nm Bi se !e!!PS
ri ca cu
!SO0a
)s1
u u cn tri ,<V !
n!11q!S
tru A dor mi i i 0
rea a1
cor '!
tuQz
lu ui
lui 1OS
Du
u
!US
u um \!A
ne)es1
e s}!
e 0a
zeu vV 4
c <w
as !1'
tzi ce !
rul!3PS
i des fa !a\!?
ce e 1
s
o<
O
SU
nu S!u_
ri 1}
i s!i0a
le ,<V 0V
pri 1
mind @1'
pe ce !
ea!
ce\0!:
a aS
OS
n !
s1a
cut m<C 01'
pe Ce !
el!
ne)se1
o10'
n c pu !
utU\!A
de toaA )sa1s
a }!a
0a
te vV 0w!1112'
i
ce ea ce d iz vo !
or!A
de!
vi`O@a
i a ,<V 0
i 1'
bi !
ne
US
cu !u_
v `0`0a
n ta a re m<C 0M
se !
m12O'
po do be !e !
e!A
te!v
cu)us1
bu o
u
10'
!`O@
n fru !uU\!A
mu seA )se1s
e }!
e 0a
e vV 6'
n <!
ge!00a
rii se m pre
e u n
0002'
n tru
o cea !
tUS
cu !
u \!?
A a1
po o<
o O
os S\!A
to )so1s
o }!o0a
lii ,<V
0q
K lam1
} ; i PS
cu <1
fri o
i !S
c ! _
pri 1}
i s!i0a
vind ,?!
ce '!
ea!12O'
ce a ns cut
!!!0qV
pe n ce p to U
ru S!
ul_`0`0a
vi i e e ii m<C 1<
mu 1
t o
!S
}n
; \0a
du )
us
1s
u }!
u0a
se ,<V Qz
din V!
vi)si1
a o10'
a

!
nU\!A
vi
a A )s
a 1s
a }!a0a
vV
6<
2'
toi 3
s 3
ne !
n!
chi
n !
mQz
ei \!?
ru u1a
g e<
! do\!A
n du)us 1s
u }!u0a
ne ,<V
www.stavropoleos.ro

1~33qz
? o 1a
m pr t i !
rea!!A
a deO
u S!
un1a
neamcN/1'
nu !u!!\!S
u u o o1
ui <O
ta S
!O\!A
}; ew
a St pA )s1s
}!0a
n ,<V 3
a 1M
ce @
lor !11O!A
ce prz nu iesc cu!
cre!S
di !S
i in
0a
};a1
[k <C
m<C 0
prea V1
sfn 0@a
t a o
a s0
dor 1'
mi a)i:s!
rea!S
ta ~\00s
a
a 0
a m
i acum, asemenea

T dup acelai

HqV g
0V
'! Dum
! 3OS
n 1
tai 2O0a
po poa re 2
Mai cii
ne ze !e!Au\!1M
lu ui no o
o <O
os S

US
!1'
tru !
u_1}
c
s!
n0a
tai ,<V 0V
c q
as tzi
prea!
lu!qUS
mi nat su !u_a
fle O
tu S
!1a
!3
ul ei m<C 2<
l-a 2
pus '!
n prea
cu 3z
ra \!S
te e1
e PS
pa !
al_1}
me e s!e0a
le ,<V
1'
! qz
Ce V!
lui!!\0!:
ce S-a nSO
tru S!u1a
pat m<Cdin
tr- ! )s
n1
sa o10'
a f
r !U
s
\!A
} n0avV
6'
m)s 1s
!

C z<!
ruA!
iaA3
se 31o1!A
i roa
a
a g\!S
ne e 1
e PS

!_1}
s e0a
}ii; w
n ce e !
tat ,<V @
s 1M
d 2
ru q!OS
ias c lu !
u!
mi!S
pa !S
a a0
ce 1V
i
@a
ma o
a s0
re 1a
mi ')i s!i+1
l k m<C
cu sfrit

1a
l `
XO
S@
a)
s)s a !Aco
{g !
KvvV

www.stavropoleos.ro

15 august

Binecuvntrile Maicii Domnului, glas 5

HqV <I

B 2',! ! ! 11OQ z_11aq @q !z !


i

i ne+eti cu

vn tat

co ort prea sfin

it

pa

za ce lor ce-i

!
cnm1
t 11}
Prea cu !
raA!
t.A , ,<V

S 0,p!111000q!q@100
o

bo rul n

ge resc s-a spi mn tat v zn du

te

tre

01'
cei mo !
ori!
so!
coO'
ti !
t!
fi0a
ind ,<V !
im0
lui 1,
Dum1
ne 1q!0\0
zeu su fle tul
tu
q
z_1P0a
! !ri!
d n
du-l Cu
ra
t cN/001@101'
i
a tre ia zi
la ce ruri
di !m
cn
111}!A
,<
, V w!0os
du te
cu tru!A
pul
tu St p
#
n 00'
Mi rea !
s!1O\0
a lui Dum ne
\1!K
ze eu.,<V

B 2',! ! ! 11OQ z_11aq @q !z !


i

i ne+eti cu

vn tat chi i vot prea sfnt fa

la ce lor ce-i

!
cnm1
t 11}
Prea cu !
raA!
t.A , ,<V

P 0, 110q@O'! ! ! 11a\!2'!!
en

tru

ce

la groa pa fii cei lui Dum ne zeu sta ai tai nic l

!1a
cri
mnd,<V 00q
ful ge rnd z !
din!
tru11P0q

nl
i
me min !00'
i le ce !
le !
ne
110
tru peti c !
tre!AO'
pos !
toli!
zi0a
ceau: ,<V 2'
Ia !
t !
ve OS
de !
ei Q/
sem!
ne!
le_
e mor
310,
a <V w!0os
!!1O\0
mn tu lui ,
cci Cu ra
a #
ta a0
din 00'
mor m nt
s-a mu tat
a
\1!K
,<V
cu um.
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu

B 2',! ! ! 1110p z_11aq@q z!


i

i ne+eti cu

vn tat

to

ia ag o

drs

lit sla va ce lor

!!
m1
ce-i
cn
t 11}
Prea cu !
raA!
t.A , ,<V

P q, !1OS!_11aQ !101'! !A ,<V !


ia tra mor m n tu

lui tu Doam n ri

di

cn du se

a+

111q!11'
q
a lun gat grea ua mh ni !i !0001@1acN/
re a cre din cio su lui
ce !
lui
0#111'
! !din111}
, <V Drept
0
ce du p trei zi !
le!1q
a a ju z!
u uns
i
co no !
miA!e.A ,
+

0OS
001'
!!os
a
ce !
e _m
e ea 0
te-a 1,
i 1
sl 1acN/
vit
i mu ta rea
ta a #
tu 0
tu
0'
ro !
or!1O\0\1!K
a a
de
ve
ri it.,<V
+

B 2',! ! ! 11OQ z_11aq@q!z !


i

i ne+eti cu

vn

tat mu un te

um brit sla va ce lor ce-i

!
cnm1
t 11}
Prea cu !
raA!
t.A , ,<V

Mp, !11101@100'!!1P
i ruri iz

vo rnd mor mn tul tu Prea sf n t Fe

cioa

0a
r cN/ 001
s-a f cut '!iz\!11}!
vo or t m du!i 0a
tor ,<V !
cm0
te-ai 1,
a 1
r
111'
tat, Cin sti !
t,Q
chi z_1
i vot cu P0a
mi ruri cN/ 00\!10
tu
tu ro or cre din
1'
cio !
i!A
lor,<V 01100!
iz
vo rnd i
re vr1'
snd!
ne!11a
de er tat cN/ !
dao'
a s!
ru
!!00'
ri le de mi !
ir!1O\00a
pur t toa
a re. ,<V

S 0,110001' !!!O'!!0a,<V
la

Ta

lui

Fi

u lui i Sfn tu lui Duh.

www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu

0,0P@m01,1O'! ! q z_11@
n

chi

mu ne

cu

cre din Prea sfi in tei Tre imi stri

101'
'p!!
gnd cu n !
ge!A,<
rii Ve!0
fi re mai !
pre1'
sus !
st!1P0a
p ni toa re 1
a !
r p
!
A , V0
zem1
te 11}
de is !
piA!
te,<
pe 01@11\111q
cei bi ne cre din
cioi ca re stri z
!i )i S1a
` O\00a
g: cN/ \00os
Sfnt, Sf nt, 7
Sf '!
nt!e eti
Doa am ne. ,<V

0m110q@1a!!101'!!!1k ,<V
I 0, 2'!!01@111acN/ 00Q!1
i

vo

cum

pu ru rea

or de vi

i n ve

pur

cii

tor

ve

ci lor. A min.

cu

nos cn du te

01'
Fe cioa!a!A
r,<V O@0\011P0000
toi i stri gm cu do
ri
re
i ca pe
q!11'
Mai ca vi
e !
ii!
te!1acN/#m
ru gm
s 0
ne 1,
n 1
vi OS
ezi @
pe 10!!
noi cei o mo
!
rm`
i11}
prin p !
caA !A
te ,,<V 000!111a
i
s ne n vred ni ceti 0
bu 0p
cu ri !
ei
0os
ve e '!
ni!!0000'
i ce de Dum ne ze !
eu!1O\00a
d ru i
i t. ,<V
z
1'
A0,0q!!11O!0001@1a
li

lu i a, A

li

!!!
v i e 101'
Dum ne ze !u!Ale. ,<V

lu

a,

li

lu

a,

Sla

( de dou ori )

z
!!11q!z ) 1a
S cN / q
A0,0q!!11O'
li

lu i a, A

!0'
! 1OS
v i !
e Dum
ne ze @
u

li

lu

i a, A

li

1k
g le )e!AS emo
e g{ !
e.K , ,<V

www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu

lu i i

a,

Sla

Catavasiile Adormirii Maicii Domnului pe larg, glas 1


1.

QV

3V
!1
ea 0
m 0a
po U
do S!
o _oOS
bi i
i @
t `0a
m<C 0M
cu dum
ne

1OS
ze ia !
asUS
ca !
a O'
sla !
a a \0!K
v \!V
sf n1
ta 11a
i l 0
u os
u
!!!!10US
da a a a ta Fe cioa \0!S
a a \01a
r po 1
me PS
e ]U
ni S!
i i SP
rea S
!S
: V 03`PS
]
a a \0!
ta a v
pe to oi cre U
e S]@
di `1'
in cio !o!!\1k
o o i !2'
ii i-a
!!!OS
a a a +a !
a 1a
du 0
na os
at _
la a\!0s
ve e 0
e [e) !1~o1\!:
ses li
i
i
e eS
1x
e 0
e am<C US
\0!S
n\01a
ce p 1
nd s}@
cu `X
u OS
u US
Ma !S
a aP
ri S
!S
i i \0!
a amK vV !
cu c0
tim 1a
pa V 1x
a 0
a @C
a 1V
ne o
e 1
e US
i !i !`
cu u
q
z o !!A
ho !
o re`e X1
ca '!
re Q>
c !
nS1
t a1
s}@
10[
s!
/o
V1
OS
!

p!S
!!
1
{a!
AvV 4a
U { !A
nuU
ia S!
a _a
Ns O
cu S!
utOS
a !
al 1a
tu m<C US
c ci
cu
`\1!S
! A) 1s
s }! 0k
u sla a 1
a #a
v O
S-a S!
a 111s
pro o
o }!o US
o \sl
vit. vV
3.

3z
!_0OS
S rea 0a
e V0
la 0US
ce
e eti
lu cr toa !
a OS
a !
a aO
a m<C

00US
i cu pri U
in S]@
z aO
toa S!
a 1a
a 0
rea `
a 0'
a !
a +!a `
a PS
toa \0!S
a a
0a
!A 0
te m<C @s
n 1
e 1
lep OS
ciu !
u ne
i 0
Pu 1'
te !e !e !
re 1a
a 1a
lui US
Du
\0!S
; e S\0!:
] te 0US
u um\0}
ne !
ze euvV 1~11PS
n t re
e @
Bi se \0
e
!Se \01a
1aU
; a \0!:vV
ri ca Hris
toa S\0!S
a a \0}
a !S
se e !c
ne1
cl V1
ti OS
na U
a S]
!A
S t 0a
t\0!S
ne e O
e S]!
e _\1!S
mi ca a 1
a OS
a !
a aO
m<C 1a
c 1
x
www.stavropoleos.ro

0)
m s o!S
!
} 0a
1
n P
su S!
ui_1s
e e eti
Sfntm<C 1'
Cel V!
ce!0\1!S
n tru
sfi i
1#`111s
s i }!
ini Te e o
o
o }!o US
o \!
di A)i 1s
ih 0k
neti.vV
4.

3z
ra V1
a s}!
a `0a
a iu 0
ri !10
le pro o 1a
ro @`0k
ci i lor ,<V !
i 1a
ghi <

os
i 1
ci 0'
tu M!
u \!\0!:
ri i
le e m<C 0V
n 0
tru 1{
pa a!a AU
rea S\0!S
a a\0
a
OS
] a \
S 0!S
; auS\0!:
!X1
Ta !
a 1PS
o
o Y
a a \0}
a !
spu usvV cea
din 1\1
Fe cioa
!Sa 1
a PS
a \0!S
a a \0!S
r O
S]!
_\1!S
Hris toa a 1
a OS
a !
a 0`
se e
0a
!A
'a str
!A US
e m<C 0M
Lu 4
mi k na
lu !
u US
ci !
i 1a
rii KO
Ta '!
a !\0!:m<
a le e C #V
n 0
tru
0
S! !a !
! 1a
] va \
S 0!
; eS
lu 3z
mi !
n`X
O
nea
a mu
ri 1PS
lo
or Y
a a S\ 0
ie }!
\0!:
i i vV 3PS
i stri P
i S]@
g a3
i '!i !!!A
e e a`
a X1
d '!
!!
n 1a
cul 1
cu a
0os
!_oOS
ve
e y
se `
e li
i
i @
e am<C OS
Sla !
a \!1a
v pu M`
u XO
te S!
e !A
rii
O'
Ta !
a a \0!:
le e m<C 0
Iu V!
bi\1!S
to o 1
o #a
ru O
le S!e 111s
de e
e }!e
US
! A)a 1s
s a }!
e \oa
a 0k
meni.vV
5.

D 0V003z1s}!`0a 0<03z\0!:S\0
um ne

ze

ia

a as ca

ne spu

sa

fru

!u S:!
V bu 1OS
muA O'
se M !\0
e e e !:e m<C @s
a 1
n t !
!
i A!
lo`
or 1PS
Ta
a ]@
le
0US
Hris toa \0!S
a a \0!S
se e O
e S]U
spu S!
u _1s
ne e }!e 0a
voi vV 11
c din
1}
; \0
S] v o
M 1
ve !S
e
ni !Si 1
i 1a
ca PS
sla P
a @
US
str \0!S
\0
lu
www.stavropoleos.ro

!Su 1PS
s i }!i 0a
u
ci !
i )i 1s
re m<C 0V
m 0
pre OS
u !
u!
n !112'
ve cu i toa !a
!re0
; uS \0!:
i +!i 0
pos 1'
ta !a !
a!
at1a
ni 1a
c U
str S\0!S
\0}
lu !
ci indvV
11'
!!!c
din p n
te ce1
fe V1
cio \1!S
re e 1
e PS
e \0!S
e esc\00s

0
[
t
`S
n @
tru a1
pn a~OS
du !
u 1a
Te m<C #a
ce 10
lor 0@od
din
!
n _a
tu ?O
ne S!
e OS
e
!e 1a
! !a og
ric V vV 11
i din 0
u `
um0a
br le-a
ai US
r !
_
s `
1
ri 1
i
1s
! aA ) 1s
sa }!
i }!
i US
it \
Soa
a 0k
re. vV
6.

OV
S un 001PS
o @
cul 0OS
cel di !
inOS
l !
O
tru al chi
i ]@
tu 0
lui

3'
}; 1
ce !e !A
lui !
n!S
s
cu os
ut _
n aU
lu S!
u _a
ciul O
m S!
OS
!
0`0a
ri i ii m<C
0M
a< a s1
M' i !!\0!:m<
e 1
ra o
n 0a
chi !
puA1
i !
i i rea a C!v
n1
gro q!OS
p rii Ta U
a S]
@a
S i S!
S 0
le 1'
ce !
e!
e!
lei 1a
de O
trei US
zi !
i iP
i i\
le !:e vV 4
c PS
]
@M
f a I !i _1s
re 3
e 0k
ia !
a!
a oUS
o o }!
o 0a
na m<C UV
pro S\0!S
o o \0
o
1a
; S \0!K
roc 1
s-a +aU
a S\0!S
a a \0}
r !
ta at vV 0
c 01~
fi
i os
ind 0
mn
0\00s
tu
i
i P
it S[@
pre aM1
cu `PS
um s-a \0!S
a aP
i S!i _1s
tri i }!i
0a
mis m<C 0V
mai 0
na 1'
i !i !!1a
i in te 1
ne aU
v S\0!S
\0!S
t O
S]U
ma S
!y
@4x
at stri`
i
i \0!:
ga a S1
a x0
a a m<C 0M
jert 2
fi '!i !o1US
vo o oi i
\0!S
s a }am
! 0a
i i \0!S
e eO
e S] U
Doa S!
a a) 1s
ne m<C \!S
cu u V 11a
u glas #`
de e
111s
s u }!
la
a a }!
a US
a \!
u uA) 1s
u 0k
d. vV
www.stavropoleos.ro

7.

!Xe 1
v ru 11'
`S
i na !
a \!
te ei ?1
m V`
\1!S
ni i 1P]
i
ii Q
i zt
i

@`X
0!1q!1a
i i \1!S
fo o 1
o OS
cu !
u 0`0
lu u ui dum
ne ze ias ca dra @
gos a0
te
`Xe O
S i U
S] vi S!
S du S!
S 0
e S! !!!1a
m po P
tri P
i inP
u u\
se !:evV 1~
fo
os
; itS 2'
o 0
cul a 1a
a @`
di i 0a
c O
l-a \!\!0
r co o ri `
i 0}
i !
ia !
a!
a!
ar
1a
!o
de 1a
m 1
ni '!i !
e!
e i-a
a O
a S\0
r !:
s 0
prin 1'
cea !
cuUS
v !
n_a
t
OS
S re 0a
toa !
a OS
a !
a aO
e 00US
i de Du \0!S
u um\01a
ne zeu 1
n aU
su S
\0!S
s i }!i 0a
u u \0!S
fle e O
e S] U
i S!i )i 1s
t vV !
nc 01V
tre i o
i 1
it
0
S re 0
0
r aU
su S !
u _a
n O
toa S!
aO
a S!
a aO
e
a 0
Cu 0
vi O
o @M
i a
\1!
! 1a
lo o S1
o O'
or !
li US
i @a
r m<C 0V
r 0
su 1'
n !
!
nd
m 1a
po US
tri
\0!S
i i \0\0
i
va !:
a vV 0
or O
ga @a
ne 0a
lo =s
o !
o!
or \0!:
mu uS+ 1x
u
PS
!:S vV !
si \0
i !S
i \1
ce eti
nc1
mi Vo
i 1
ij @a
lo 1a
cul 1a
v 1'
p !
!
!
OS
! _
0M0
i !
ii 1a
Prea 0
pro osy
o
sl `
vi o
i 1
i \0!K
te e m<C Dum
ne
O@
ze ul 1
P 2'
ri !!
in i !S
i}; 0a
lor !
i v!
al OS
no !
o!
o!
os !A
truc \4V
bi !i SO
i S] !
ne !S
e};
\0!S
e eO
eti S] U
cu S!
u _1s
v }!
n0k
tat. vV

www.stavropoleos.ro

8.

d0
V0
l 03000000a
u dm bi ne s cu vn tm

g0x
i 0
s

00!OS
!US
!_a
ne n chi n m
Do om
nu P
lu S0
ui OS
c !
n0`0m<
t nd C

#v
s} a `0<
M!
' \!\0!:
3z
pa 1
a !
a ia o
a 10a
a r !
coA1
ri ind
pe e sfi inim<C

q
V!A US
S cre P
a di P
S in YS
S] cio \0!S
; arS
iar pe
ne \0!S
e e PS
e !
e e1
o oi\0}
a !
\0
!K vV e
z ge!!A
z nd
n !
e rul0
cel ?!
a 1V
tot 1
pu O
ter \!SOS
ni i ic ]Ia
a al' )!
luis 1a
Dum~
O
S ze 0a
S t-o a1
ne S!
e eO
eu m<C 0x
a +0
a 0US
r ta \0!S
a a PS
a !
a a1
Fe a
US
; i S \0
cio \0!S
o o \0}
ri !
lo !K
or vV 1~
i 1
iz O
vor US
de !e _
vi `i
PS
S] n\0!:
S p !
S 1a
a lu `q
z' u \0a
a P
a @\0!S
ce e O
tor M1
a 0
u u !S
cra a) s
1s
V Ns 0
; a S PS
a }!
a 0a
t-o m<C 0x
pe 0
c 0}
toa !
a !
a_
rea 0
de 1a
Dum O
ne S!e
0`0
Vi i\
S 0!:
S i iS
ze e eu m<C 0M
stri 4
ca k 'a !A
re 1
mo '!o !!!S
o or iiA PS
i !
de e S O
vi !
O0000US
S re 1
a ce PS
a iz vo r toa \0!S
a a PS
a !
a a1
e ]Y
lo S
\0!S
s }!
so
o or\0!S
ce e O
e S] U
c S!
) 1s
n0a
t vV 0x
pe 1
F aO
c S!
q
to )oz `X
OS
!A 1a
S ul _`O01'
!OS
s ce !e OS
M ei1
o rul
U Q
nu !S
u uO
u !
s -L cn t ) m
e !
+i
`PS
s !
} 0a
S[@aC1
i i \0!S
i iz\0a
b ) 1s
vii m<C #
i V\00s
s P
-L prea
a~
OS
S!y
\0!S
n !
l 1V
m 0
pe 0a
D 1
xP
n
su `
u u0
u '!
ul !A o
sO
n S
YS
s e }!e \0!:
tru \0!S
u u \0!S
to o O
oi S] U
ve S!e )e 1s
ci i co
i a{!
ii.KvvV
www.stavropoleos.ro

9.

!/
ea `0a
a mu V0
ri 0
le 3z
toa 1
a x0
te a P]
e !
te!e !
e!
e OS
fe !e 1a
ri

PS
ce 0
esc YS
pe 0
e _oOS
ti i
i \!K
ne e m<C 3M
u 1
u u') !\0!:
us na a
0V
de US
Du \0!S
u umPS
ne !
e _o1
ze e eu US
N \0!S
s\0!S
c 1

PS
s a }!a 0a
toa !
a a) 1s
re. vV

p
z? ru u ie e O
!A )u1s
s u }!u 0a
i \!1oV
e S\scu
se vV 0x
ho 4
ta PS
a ]

@a
re U
le S!
e _oOS
fi i
i \0!K
ri ii m<C !11PS
n tru ti
i ]@
ne 0US
Cu ra
\0!S
S t P
a Fe SP
S]! !Sa}; P
S a a \S 0!:
a a PS
a !
a a1
e cioa
a !
r vV !c
c1
na aV
1x
z e !e!Ate vV 0q
a 0
a @C
a OV
te O
rea US
fe US
e ]@
cio `
oq
re !
i 1
moa o6
a
OS
!K
; aS \0
ar \tea
a 0j
ar 0
vu 1'
ne !e !!1a
e e te 1
vi aU
a S\0!S
a a \0}
a !

!: vV !Xce1
a{!AvV 0!c
)1
s te
ea 1OS
ce + e !e p!S
e e e1
e eti
du p1
na aV1
a x0
a a
o1
e
e US
re !e US
fe !
e 1a
cioa 1s
a }!
a`
a 0a
r m<C $c
i 1
du >ap
u !S
u] u 0
p
4V
S ar _`1a
M e !OS
P
moa 0
te e vi !e ):e vVd 006'
mn tu ie !
e eti U
pu S!
u_
ru
1s
} u 0am<
!`PS
u !
rea C 0V
Ns 0
c toa
a a !
a a SPS
re !
e _a
de \1!S
Du u 1
um OS
ne
!S
! A)a 1s
s a }!a
e eO
ze 0a
eu m<C \!og
mo o o #
te `111s
e ni
i
i }!i US
i \rea
\0!:
ta a co
a a{!
a.KvvV

www.stavropoleos.ro

15 august
Stihirile Laudelor, glas 4 leghetos

Ts
Bun viteaz...
Podobie:Ca pe

0b
n 0
tru 0ev
sl vi !
t000'
A dor mi !
rea_a
a ta 1
se b1
bu 0
cu !
r2'
ce

!e!A
bB 00
rulbB 1~0001'
i
se ve
se le !
esc\!110'
o o ti
le
n !
ge !A
reti
i tot
0ev
00'!
p mn!
tul
se bu cu_!
u r i1b
i ~os
i !
e 12'
a
du !
u!0Q!1
ce cn ta re de
11@1a
z !
1'
z! } 1q
pe tre ce re q
Mai !
c
prea
sf !
n!A
t 0!}
a Stq
p nu
lui tu @1a
tu ror bB
q
!
ce !00os
ea ce nu
u 0
tii 0
de \!111@112'
nu un t Fe cioa r ca re nea mul
!!1`X
!!
2
bB
o me ne esc1
l-ai '!
iz!
b!A
vitm<C 0!11'
de o sn di !i rea
str
mo '!
i!K
lor.

0b
-au 0
a 0ev
du nat !
de00'
la ma !
a _00
ar gini cei mai 1b
a 1
lei 00
din tre

!2'
bB 1~0011@1'
a po !
os!A
toli
cu dum ne ze ias ca vo !
o !!110'
ie s te
n groa !a
!AbB
pe 0000ev
i
de pe p mnt!
la000'
nl i !
me_!
e ri di1b
ca ~os
a !
t1
v
2'
!
z !
z i !e 1'
zn !
du!A
te q
gla sul
lui!
Ga11a
vri il !
a 1q
stri gat !
Ma !
ai!A
c!}
bu1
cu q@
rn du
1a
a q
se: bB
Bu !0000os
cu r te
c ru
u 0
a 0q!000Q
+ a toa t dum ne ze i
!111@11w!000'
'te !
rea
i iar bu cu r
te ca re ai
u
ni _
it cu 1os
na a !
rea
!Am
'n!KtulbB
ta <C 1'
ce !
rul!!
i p2
m !

www.stavropoleos.ro

C 1'b!!}11wv!0'!_a01b10!2'!
e ea ce ai

ns cut Vi

a a a

ai

tre

cut

la

vi

!AbB
a 1~0011'
cea
f r de moa !
ar!000Q!110'
te n tru cin sti t A dor mi !
rea
!AbB
ta 000ev
n con ju rn !
du000'
te Dom ni !i _!
i le Pu1b
te ~os
e !
ri12'
le n
!
z !
ge!A
rii0
Pro 0Q!111@10q
o ro cii i
A pos to lii
i toa !
t
fp1'
tu !
u !A
ra0
i
0
!} 1q@1abB
ve nind
i Fi ul tu 0
a 00o0001'
pri mi it
n prea cu ra !
te\!
m i
111@11w
!000'
ni le
Sa le al tu su flet
prea cu ra _
at Fe 1`X
cioa a1
r 'Q
Ma
!S0a
<C dum !11'
' a !Ks.bB
a ai c m0
ne ze
ia !
as!
c !
Mi2
rea !

www.stavropoleos.ro

S-ar putea să vă placă și