Sunteți pe pagina 1din 28

2006R1881 RO 01.07.2010 004.

001 1
Acest document reprezint un instrument de documentare, iar instituiile nu i asum responsabilitatea pentru coninutul
su.

REGULAMENTUL (CE) NR. 1881/2006 AL COMISIEI


din 19 decembrie 2006
de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumii contaminani din produsele alimentare
(Text cu relevan pentru SEE)

(JO L 364, 20.12.2006, p. 5)

Astfel cum a fost modificat prin:


Jurnalul Oficial

M1
M2
M3
M4
M5

Regulamentul (CE) nr. 1126/2007 al Comisiei din 28 septembrie 2007


Regulamentul (CE) nr. 565/2008 al Comisiei din 18 iunie 2008
Regulamentul (CE) nr. 629/2008 al Comisiei din 2 iulie 2008
Regulamentul (UE) nr. 105/2010 al Comisiei din 5 februarie 2010
Regulamentul (UE) nr. 165/2010 al Comisiei din 26 februarie 2010

NR.

Pagina

L 255
L 160
L 173
L 35
L 50

14
20
6
7
8

Data
29.9.2007
19.6.2008
3.7.2008
6.2.2010
27.2.2010

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 2


B
REGULAMENTUL (CE) NR. 1881/2006 AL COMISIEI
din 19 decembrie 2006
de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumii contaminani din
produsele alimentare
(Text cu relevan pentru SEE)
COMISIA COMUNIT ILOR EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunit ii Europene,


avnd n vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8
februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare pentru contami-nan
ii din alimente (1), n special articolul 2 alineatul (3),
ntruct:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 466/2001 al Comisiei din 8 martie 2001 de


stabilire a nivelurilor maxime pentru anumi i contaminan i din
produsele alimentare (2) a suferit modificri semnificative n
repetate rnduri. Este necesar s se modifice din nou nivelurile
maxime pentru anumi i contaminan i pentru a se lua n considerare noile informa ii i modificri din Codex Alimentarius. De
asemenea, dac este cazul, textul trebuie clarificat. n consecin ,
Regulamentul (CE) nr. 466/2001 ar trebui s fie nlocuit.

(2)

Men inerea contaminan ilor la niveluri acceptabile din punct de


vedere toxicologic este esen ial pentru protec ia snt ii publice.

(3)

Avnd n vedere neconcordan ele dintre legisla iile statelor membre i


de poten ialul risc de denaturare a concuren ei, pentru anumi i
contaminan i sunt necesare msuri comunitare pentru a asigura
unitatea pie ei, cu respectarea principiului propor ionalit ii.

(4)

Trebuie stabilite nivelurile maxime la un nivel strict, ce poate fi ob


inut n mod rezonabil prin respectarea bunelor practici agricole,
piscicole i de fabrica ie, lund n considerare i
riscurile legate de consumul produselor alimentare. n cazul
contaminan ilor considera i cancerigeni genotoxici sau n cazurile
n care expunerea actual a popula iei sau categoriilor de popula ie
vulnerabile este aproape sau dep e te doza tole-rabil, nivelurile
maxime trebuie s fie ct mai sczute posibil (ALARA as low as
reasonably achievable). Astfel de abordri garanteaz c operatorii
din sectorul alimentar aplic, pentru protec ia snt ii publice,
msuri de prevenire i de reducere ct mai mult posibil a
contaminrii. De asemenea, pentru protec ia snt ii sugarilor i
copiilor de vrst mic, ce constituie o categorie vulnerabil, este
indicat s se stabileasc cele mai mici niveluri maxime, ce se pot
ob ine printr-o selec ie strict a materiilor prime utilizate la
fabricarea alimentelor pentru sugari i copii de vrst mic. Selec ia
strict a materiilor prime este, de asemenea, indicat la fabricarea
unor anumite produse alimentare cum ar fi tr ele destinate
consumului uman direct.

(5)

Pentru a permite aplicarea nivelurilor maxime la produsele


alimentare uscate, diluate, prelucrate sau compuse pentru care nu
s-au stabilit niveluri maxime specifice la nivel comunitar,
operatorii din sectorul alimentar trebuie s furnizeze factorii
specifici de concentra ie i dilu ie mpreun cu datele experimentale necesare justificrii factorului propus.

(6)

Pentru a se asigura o protec ie eficient a snt ii publice, produsele


con innd contaminan i ce dep esc nivelurile maxime nu ar trebui s

( ) JO L 37, 13.2.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin


Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European i al Consiliului
(JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
2
( ) JO L 77, 16.3.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Regulamentul (CE) nr. 199/2006 (JO L 32, 4.2.2006, p. 32).

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 3


B
fie introduse pe pia nici ca atare, nici amestecate cu alte produse
alimentare, nici s fie utilizate ca ingrediente n alte produse
alimentare.
(7)

Este recunoscut faptul c sortarea ori alte tratamente fizice fac posibil
reducerea con inutului de aflatoxin din loturile de arahide, fructe n
coaj, fructe uscate i porumb. n scopul de a minimiza efectele asupra
comer ului, este indicat s se admit un con inut mai mare de
aflatoxin pentru acele produse care nu sunt destinate consumului
uman direct sau folosite ca ingrediente n produsele alimentare. n
aceste cazuri, limitele maxime pentru aflatoxine trebuie stabilite lund
n considerare eficien a tratamentelor men ionate anterior pentru
reducerea con inutului de aflatoxin din arahide, fructe n coaj, fructe
uscate i porumb sub limitele maxime stabilite pentru aceste produse
destinate consumului uman direct sau folosirii lor ca ingrediente n
produsele alimentare.

(8)

Pentru a permite aplicarea eficient a nivelurilor maxime pentru


anumi i contaminan i din anumite produse alimentare, este indicat
s se stabileasc dispozi ii adecvate cu privire la etichetare.

(9)

Ca urmare a condi iilor climatice din unele state membre, este


dificil s se asigure nedep irea nivelurilor maxime pentru salat
proaspt i spanac proaspt. Acestor state membre ar trebui s li se
permit, pe o perioad de tranzi ie, s autorizeze n continuare
comercializarea salatei proaspete i a spanacului proaspt, cultivate
i destinate consumului pe teritoriul lor, avnd niveluri de nitra i
peste nivelurile maxime. Productorii de salat verde i spanac
stabili i n statele membre care au acordat autoriza iile men ionate
anterior trebuie s i modifice treptat metodele agricole, prin
aplicarea bunelor practici agricole recomandate la nivel na ional.

(10)

Anumite specii de pe ti provenind din zona baltic pot con ine


niveluri ridicate de dioxin i bifenil policlorurat (PCB) de tipul
dioxinei. O parte important din aceste specii de pe ti din zona
baltic nu respect nivelurile maxime i, n consecin , ar trebui
excluse din alimenta ie. Exist indicii c excluderea pe telui din
alimenta ie poate avea un efect negativ asupra snt ii n zona
baltic.

(11)

Suedia i Finlanda dispun de un sistem capabil s asigure buna


informare a consumatorilor cu privire la recomandrile nutri ionale
referitoare la restric iile impuse consumului de pe te provenind din
zona baltic pentru categoriile de popula ie vulnerabile, n scopul de a
evita eventuale riscuri pentru sntate. n consecin , este oportun s se
acorde Finlandei i Suediei o derogare pentru comercializarea pe o
perioad de tranzi ie a anumitor specii de pe ti provenind din zona
baltic i destinate consumului pe teritoriul propriu, cu un con inut de
dioxin i PCB de tipul dioxinei mai mare dect cel stabilit de prezentul
regulament. Msurile necesare trebuie puse n aplicare pentru a se
asigura c pe tii i produsele din pe te care nu respect nivelurile
maxime nu sunt introduse pe pia n alte state membre. n fiecare an,
Finlanda i Suedia comunic Comisiei rezultatele moni-torizrii con
inutului de dioxin i de PCB de tipul dioxinei din pe tele provenind din
zona baltic i raporteaz despre msurile luate pentru a reduce
expunerea uman la dioxin i PCB de tipul dioxinei din pe tele
provenind din zona baltic.

(12)

Pentru a asigura aplicarea uniform a nivelurilor maxime, autorit ile


competente ar trebui s aplice n ntreaga Comunitate acelea i criterii
de prelevare a e antioanelor i de efectuare a analizelor. Este, de
asemenea, foarte important ca rezultatele analizei s fie raportate i
interpretate ntr-un mod uniform. Msurile referitoare la prelevarea e
antioanelor i la analiz prevzute de prezentul regulament stabilesc
reguli uniforme cu privire la raportare i interpretare.

(13)

Pentru anumi i contaminan i, statele membre i pr ile interesate ar


trebui s monitorizeze i s raporteze nivelurile, precum i s
comunice progresele nregistrate n ceea ce prive te aplicarea

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 4


B
msurilor preventive, pentru a permite Comisiei s stabileasc dac
este necesar s se modifice msurile existente sau s se adopte
msuri suplimentare.
(14)

Orice nivel maxim adoptat la nivel comunitar poate fi reexaminat


pentru a lua n considerare progresele tiin ifice i tehnice i
ameliorarea practicilor agricole, piscicole i de fabrica ie.

(15)

Tr ele i germenii se pot comercializa pentru consumul uman


direct i este, prin urmare, indicat s se stabileasc pentru aceste
produse un nivel maxim pentru deoxinivalenol i zearalenon.

(16)

Codex Alimentarius a stabilit recent un nivel maxim, acceptat de


ctre Comunitate, pentru plumbul din pe te. n consecin , este
indicat s se modifice n acest sens dispozi iile actuale cu privire la
con inutul de plumb din peste.

(17)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European i al


Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice
de igien care se aplic alimentelor de origine animal ( 1) define te
produsele alimentare de origine animal i, n consecin , nregistrrile referitoare la produsele alimentare de origine animal
trebuie, n unele cazuri, modificate n conformitate cu terminologia
utilizat n acest regulament.

(18)

Este necesar s se stabileasc faptul c nivelurile maxime pentru


contaminan i nu se aplic produselor alimentare introduse legal pe
pia a Comunit ii nainte de data de aplicare a acestor niveluri
maxime.

(19)

n ceea ce prive te nitra ii, legumele constituie principala surs


pentru consumul uman. Comitetul tiin ific pentru alimenta ie
(CSA) n avizul su din 22 septembrie 1995 ( 2) a stabilit c totalul
consumului de nitra i este, n mod normal, sub consumul zilnic
acceptabil de 3,65 mg/kg greutate corporal. Cu toate acestea,
Comitetul a recomandat continuarea eforturilor de reducere a
expunerii la nitra i prin alimente i ap.

(20)

Avnd n vedere c nivelurile de nitra i din anumite legume


precum salata i spanacul sunt puternic influen ate de condi iile
climatice, diferitele niveluri maxime de nitra i din legume ar
trebuie stabilite n func ie de anotimp.

(21)

n avizul su din 23 septembrie 1994,


CSA a declarat c
aflatoxinele sunt cancerigeni genotoxici ( 3). Pe baza acestui aviz,
este indicat s se limiteze att con inutul total de aflatoxin din
alimente (suma aflato-xinelor B 1, B2, G1 i G2), ct i con inutul
individual de aflatoxin B1, aflatoxina B1 fiind de departe cel mai
toxic compus. n ceea ce prive te aflatoxina M 1 din produsele
alimentare destinate sugarilor i copiilor de vrst mic, ar trebui
luat n considerare o posibil reducere a nivelului maxim actual,
avnd n vedere evolu ia proce-durilor de analiz.

(22)

n data de 17 septembrie 1998 (4), CSA a adoptat un aviz


tiin ific cu privire la ocratoxina A (OTA). A fost efectuat o

( ) JO L 139, 30.4.2004, p. 55, astfel cum a fost corecta n JO L 226, 25.6.2004, p.


22. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul
(CE) nr. 1662/2006 (JO L 320, 18.11.2006, p. 1).
2
( ) Rapoarte ale Comitetului tiin ific pentru alimenta ie, seria 38, Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie cu privire la nitra i i nitrit, p. 1, http://ec.
europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_38.pdf
3
( ) Rapoarte ale Comitetului tiin ific pentru alimenta ie, seria 35, Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie cu privire la aflatoxine, ocratoxina A i 4patulin,
p. 45-50, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf ( ) Avizul
Comitetului tiin ific pentru alimenta ie cu privire la ocratoxina A (emis la 17
septembrie 1998) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out14_en.html

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 5


B
evaluare a consumului alimentar de OTA de ctre popula ia din
Comunitate (1) n cadrul Directivei 93/5/CEE a Consiliului din 25
februarie 1993 privind asisten a ce trebuie acordat Comisiei i
colaborarea dintre statele membre n domeniul examinrii tiin-ifice
a problemelor legate de produsele alimentare ( 2) (SCOOP). n
urma unei solicitri din partea Comisiei, Autoritatea European
pentru Siguran Alimentar (AESA) a adoptat n data de 4 aprilie
2006 (3) un aviz tiin ific actualizat cu privire la ocra-toxina A din
produsele alimentare, lund n considerare noile informa ii tiin
ifice i a stabilit o doz sptmnal tolerabil (DST) de 120 ng/kg
greutate corporal.
(23)

Pe baza acestor avize, este oportun s se stabileasc nivelurile


maxime pentru cereale, produse pe baz de cereale, stafide, cafea
prjit, vin, suc de struguri i alimente pentru sugari i copii de
vrst mic, produse care toate contribuie semnificativ la
expunerea la OTA a popula iei n general, sau a categoriilor
vulnerabile de consumatori, cum ar fi copiii.

(24)

Avnd n vedere recentul avizul tiin ific al AESA, se va analiza


oportunitatea stabilirii unui nivel maxim de OTA pentru produse
alimentare precum fructele uscate, altele dect stafidele, cacao, i
produsele pe baz de cacao, mirodeniile, produsele din carne,
cafeaua verde, berea i lemnul-dulce i a revizuirii nivelurilor
maxime actuale, n special pentru OTA n stafide i suc de struguri.

(25)

CSA a aprobat, n cadrul reuniunii sale din 8 martie 2000, un


consum zilnic maxim tolerabil provizoriu (CZMTP) de 0,4 g/kg
greutate corporal (gc) pentru patulin (4).

(26)

n anul 2001 s-a desf urat o sarcin special (SCOOP) Evaluarea


dozei zilnice de patulin din produsele alimentare la popula ia din
statele membre ale UE n cadrul Directivei 93/5/CEE (5).

(27)

Pe baza evalurii i lund n considerare CZMTP, trebuie s se


stabileasc nivelurile maxime pentru patulina din anumite produse
alimentare, pentru a proteja consumatorii de o contaminare inacceptabil. Aceste niveluri maxime trebuie revizuite i, dac este
cazul, reduse, lund n considerare progresele tiin ifice i tehnice i
aplicarea Recomandrii 2003/598/CE a Comisiei din 11 august
2003 privind prevenirea i reducerea contaminrii cu patulin a
sucului de mere i a sucului de mere utilizat ca ingredient n alte
buturi (6).

(28)

Cu privire la toxinele de Fusarium, CSA a adoptat mai multe avize


privind deoxinivalenolul n decembrie 1999 (7) stabilind o

( ) Rapoarte privind sarcinile pentru cooperare tiin ific, Sarcina 3.2.7


Assessment of dietary intake of Ochratoxin A by the population of EU
Member States. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/
task_3-2-7_en.pdf
2
( ) JO L 52, 4.3.1993, p. 18.
3
( ) Avizul grupului tiin ific privind contaminan ii din lan ul alimentar al Auto-rit
ii Europene pentru Siguran a Alimentar (AESA), la o solicitare din partea
Comisiei referitoare la con inutul de ocratoxin A din produsele alimentare.
http://www.efsa.europa.eu/etc./medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1521.Par.0001.File.dat/contam_op_ej365_ochratoxin_a
_food_en1.pdf
4
( ) Procesul verbal al celei de-a 120-a edin e a Comitetului tiin ific pentru alimenta
ie inut la 8 i 9 martie 2000, la Bruxelles, Declara ie cu privire la patulin.
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out55_en.pdf
5
( ) Rapoarte privind sarcinile pentru cooperare tiin ific, Sarcina 3.2.8
Assessment of dietary intake of Patulin by the population of EU Member
States. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/3.2.8_en.
pdf
6
( ) JO L 203, 12.8.2003, p. 34.
7
( ) Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie cu privire la toxinele de
Fusarium, Partea 1: Deoxinivalenol (DON), (exprimat la 2 decembrie 1999)
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out44_en.pdf

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 6


B
doz zilnic tolerabil (DZT) de 1 g/kg greutate corporal,
zearalenonul n iunie 2000 (1), stabilind o DZT temporar de 0,2
g/kg greutate corporal, fumonisinul n octombrie 2000 ( 2)
(actualizat n aprilie 2003) (3) stabilind o DZT de 2 g/kg greutate
corporal, nivalenolul n octombrie 2000 (4) stabilind o DZT
temporar de 0,7 g/kg greutate corporal, toxinele T-2 i HT-2 n
mai 2001 (5), stabilind o DZT combinat de 0,06 g/kg greutate
corporal, i grupul de tricotecene n februarie 2002 (6).
(29)

n cadrul Directivei 93/5/CEE s-a desf urat i finalizat n septembrie


2003 (7) sarcina SCOOP privind colectarea datelor referitoare la
prezen a toxinelor de Fusarium n alimente i evaluarea consumului
alimentar de ctre popula ia statelor membre.

(30)

Pe baza avizelor tiin ifice i evalurii consumului uman, este


oportun s se stabileasc niveluri maxime pentru deoxinivalenol,
zearalenon i fumonisin. Cu privire la fumonisin, rezultatele
controlului efectuat asupra ultimelor recolte, indic faptul c
porumbul i produsele pe baz de porumb pot prezenta un nivel
ridicat de contaminare cu fumonisin i este oportun s se adopte
msuri pentru prevenirea introducerii n lan ul alimentar a
porumbului i produselor pe baz de porumb a cror contaminare
este inadmisibil de ridicat.

(31)

Estimrile consumului indic faptul c prezen a toxinelor T-2 i HT2 poate reprezenta o problem pentru sntatea public. n
consecin , este necesar i prioritar s se elaboreze o metod de
analiz precis i sigur, s se colecteze mai multe date privind
inciden a de apari ie i s se efectueze mai multe investiga ii/
cercetri cu privire la factorii ce determin prezen a toxinelor T-2 i
HT-2 n cereale i produse pe baz de cereale, n special n ovz i
produse pe baz de ovz.

(32)

Nu este necesar, dat fiind inciden a de apari ie, s se prevad


msuri specifice pentru 3-acetil deoxinivalenol, 15-acetildeoxinivalenol i fumonisin B3, avnd n vedere c msurile cu privire n
special la deoxinivalenol i fumonisin B1 i B2 sunt suficiente pentru
protejarea popula iei umane mpotriva unei expuneri inac-ceptabile
la 3-acetil deoxinivalenol, 15-acetildeoxinivalenol i fumonisin B3.
Acela i lucru se aplic pentru nivalenol, pentru care se poate
constata un anumit grad de inciden de apari ie cu
deoxinivalenolul. De asemenea, se estimeaz c expunerea uman
la nivalenol este semnificativ mai mic dect DZT temporar. Cu
privire la alte tricotecene avute n vedere n sarcina SCOOP men
ionat anterior, cum ar fi 3-acetildeoxinivalenol, 15-acetildeoxinivalenol, fuarenon-X, T2-triol, diacetoxiscirpenol, neosolaniol, monoacetoxiscirpenol i verucol, infor-

( ) Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie cu privire la toxinele de


Fusarium, Partea a 2-a: Zearalenon (ZEA), (exprimat la 22 iunie 2000)
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out65_en.pdf
2

( ) Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie cu privire la toxinele de Fusarium,


Partea a 3-a: Fumonisin B1 (FB1) (exprimat la 17 octombrie 2000)
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out73_en.pdf
3
( ) Avizul actualizat al Comitetului tiin ific pentru alimenta ie cu privire la toxinele de
Fumonisin B1, B2 i B3 (exprimat la 4 aprilie 2003) http://ec.
europa.eu/food/fs/sc/scf/out185_en.pdf
4

( ) Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie cu privire la toxinele de


Fusarium, Partea a 4-a: Nivalenol (exprimat la 19 octombrie 2000) http://
ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out74_en.pdf
5
( ) Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie cu privire la toxinele de
Fusarium, Partea a 5-a: toxina T-2 i toxina HT-2 (adoptat la 30 mai 2001)
http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out88_en.pdf
6
( ) Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie cu privire la toxinele de
Fusarium, Partea a 6-a: Evaluare pe categorii a toxinei T-2, toxinei HT-2,
nivalenol i deoxinivalenol. (adoptat la 26 februarie 2002) http://ec.europa.eu/
food/fs/sc/scf/out123_en.pdf
7
( ) Rapoarte privind sarcinile pentru cooperare tiin ific, Sarcina 3.2.10
Collection of occurance data of Fusarium toxins in food and assessment of
dietary intake by the population of EU Member States. http://ec.europa.eu/
food/fs/scoop/task3210.pdf

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 7


B
ma iile incomplete disponibile indic faptul c acestea nu sunt
foarte rspndite, iar nivelurile constatate sunt n general sczute.
(33)

Condi iile climatice din timpul cre terii, n special din perioada de
nflorire, au o influen puternic asupra con inutului de toxine
Fusarium. Cu toate acestea, bunele practici agricole, prin care
factorii de risc sunt redu i la minim, pot preveni ntr-o anumit
msur contaminarea cu ciuperca Fusarium. Recomandarea
2006/583/CE a Comisiei din 17 august 2006 privind prevenirea i
reducerea toxinelor Fusarium n cereale i produsele pe baz de
cereale con ine principiile generale pentru prevenirea i reducerea
contaminrii cu toxine de Fusarium n cereale ( 1) (zearalenon,
fumonisin i tricotecene), puse n aplicare prin elaborarea codurilor
na ionale de bune practici bazate pe aceste principii.

(34)

Ar trebui stabilite nivelurile maxime de toxine de Fusarium pentru


cerealele neprelucrate introduse pe pia pentru prelucrare primar.
Opera iile de cur are, sortare i uscare nu sunt consi-derate ca
fcnd parte din prelucrarea primar, n msura n care nu se
exercit o ac iune fizic asupra miezului grun ei. Sortarea se va
considera ca fcnd parte din prelucrarea primar.

(35)

ntruct cantitatea de toxine de Fusarium ce poate fi eliminat din


cerealele neprelucrate prin cur are i prelucrare poate varia, este
oportun s se stabileasc niveluri maxime pentru cerealele
destinate consumatorului final i pentru ingredientele alimentare
importante derivate din cereale, pentru a dispune de o legisla ie
aplicabil n interesul asigurrii protec iei snt ii publice.

(36)

Pentru porumb nu se cunosc nc cu exactitate to i factorii implica


i n formarea toxinelor de Fusarium, n special zearalenon i
fumonisin B1 i B2. n consecin , se acord o perioad de timp
operatorilor din lan ul cerealier pentru a le permite s fac investiga ii cu privire la sursele de formare a acestor micotoxine i
identificarea msurilor administrative ce trebuie adoptate pentru a
preveni, pe ct posibil, apari ia acestora. Se propune aplicarea
nivelurilor maxime, pe baza datelor de inciden disponibile,
ncepnd cu anul 2007, n cazul n care nu se stabilesc niveluri
maxime specifice pe baza unor noi informa ii cu privire la inciden
a de apari ie i formarea toxinelor nainte de aceast dat.

(37)

Avnd n vedere nivelurile sczute de contaminare a toxinelor


Fusarium constatate n orez, nu se propun niveluri maxime pentru
orez sau produse pe baz de orez.

(38)

Pn la 1 iulie 2008 trebuie luat n considerare o revizuire a


nivelurilor maxime pentru deoxinivalenol, zearalenon, fumonisin
B1 i B2, precum i oportunitatea stabilirii unui nivel maxim pentru
toxinele T-2 i HT-2 din cereale i produsele pe baz de cereale,
avnd n vedere progresele tiin ifice i tehnice referitoare la aceste
toxine din produsele alimentare.

(39)

n ceea ce prive te plumbul, CSA a adoptat la 19 iunie 1992 ( 2) un


aviz prin care se aprob doza sptmnal tolerabil provizorie
(DSTP) de 25 g/kg greutate corporal propus de OMS n 1998.
CSA a concluzionat n avizul su c nivelul mediu n produsele
alimentare nu reprezint un motiv serios de ngrijorare.

(40)

n anul 2004 (3), n cadrul Directivei 93/5/CEE, s-a desf urat o


sarcin special SCOOP privind evaluarea expunerii prin

( ) JO L 234, 29.8.2006, p. 35.


2
( ) Repoarte ale comitetului tiin ific pentru alimenta ie, seria 32. Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie cu privire la The Potential risk to health
presented by lead in food and drink, p. 7-8, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/
scf/reports/scf_reports_32.pdf
3
( ) Rapoarte privind sarcinile de cooperare tiin ific, Sarcina 3.2.11 intitulat
Assessment of dietary exposure to arsenic, lead and mercury of the population of EU Member States. http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/
contaminants/scoop_3-2-11_heavy_metals_report_en.pdf

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 8


B
alimenta ie a popula iei din statele membre ale UE la arseniu,
cadmiu, plumb i mercur. Avnd n vedere aceast evaluare i avizul
emis de CSA, este necesar s se ia msuri pentru reducerea, ct
mai mult posibil, a con inutului de plumb din alimente.
(41)

n ceea ce prive te cadmiul, CSA a aprobat n avizul su din 2 iunie


1995 (1) o DSTP de 7 g/kg greutate corporal i a recomandat cre
terea eforturilor pentru reducerea expunerii la cadmiu prin
alimenta ie, avnd n vedere c produsele alimentare reprezint
principala surs de cadmiu pentru consumul uman. n cadrul
sarcinii SCOOP 3.2.11 s-a efectuat o evaluare a expunerii prin
alimenta ie. Avnd n vedere aceast evaluare i avizul emis de
CSA, este necesar s se ia msuri pentru reducerea, ct mai mult
posibil, a con inutului de cadmiu din alimente.

(42)

n ceea ce prive te mercurul, AESA a adoptat la 24 februarie 2004


un aviz cu privire la con inutul de mercur i metilmercur din
produsele alimentare (2) i a aprobat o doz sptmnal tole-rabil
provizorie de 1,6 g/kg greutate corporal. Metilmercurul este
forma chimic cea mai periculoas, putnd constitui mai mult de
90 % din con inutul total de mercur din pe te i din fructele de mare.
Avnd n vedere rezultatul sarcinii SCOOP 3.2.11, AESA a
concluzionat c nivelurile de mercur constatate n produsele
alimentare, altele dect pe te i fructe de mare, sunt mai pu in
periculoase. Formele de mercur prezente n aceste alte produse
alimentare nu sunt, n principal, de tipul metilmercur fiind, prin
urmare, considerate mai pu in periculoase.

(43)

n plus fa de stabilirea unor niveluri maxime, informarea


specific a consumatorilor reprezint, de asemenea, n cazul
metilmercurului, o metod oportun pentru protejarea categoriilor
de popula ie vulnerabile. Pe pagina de Internet a Directoratului
General pentru Sntate i Protec ia Consumatorilor din cadrul
Comisiei Europene (3) s-a pus la dispozi ie o not informativ
privind con inutul de metilmercur din pe te i produse pescre ti,
care rspunde acestei cerin e de informare. Mai multe state
membre au emis, de asemenea, un aviz privind aceast chestiune
care are relevan pentru popula ia acestor state.

(44)

n ceea ce prive te staniul anorganic, CSA a concluzionat, n


avizul din 12 decembrie 2001 ( 4), c nivelurile de staniu anorganic
de 150 mg/kg din buturile ambalate n cutii metalice i de 250
mg/kg din alte produse alimentare ambalate n cutii metalice pot
provoca irita ii gastrice la unele persoane.

(45)

Pentru protejarea snt ii publice mpotriva acestui factor de risc


pentru sntate, este necesar s se stabileasc niveluri maxime
pentru staniul anorganic din produsele alimentare i din buturile
ambalate n cutii metalice. Pn cnd devin disponibile datele
privind sensibilitatea sugarilor i a copiilor de vrst mic la staniul
anorganic din produsele alimentare, este necesar s se protejeze
sntatea acestei categorii vulnerabile de popula ie n mod
preventiv i s se stabileasc niveluri maxime mai reduse.

( ) Rapoarte ale Comitetului tiin ific pentru alimenta ie, seria 36, Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie privind cadmiul, p. 67, http://ec.europa.eu/
food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.pdf
2
( ) Avizul grupului tiin ific privind contaminan ii din lan ul alimentar al Auto-rit
ii Europene pentru Siguran a Alimentar (AESA), la o solicitare din partea
Comisiei referitoare la con inutul de mercur i metilmercur din produsele
alimentare (adoptat la 24 februarie 2004) http://www.efsa.eu.int/
science/contam/contam_opinions/259/opinion_contam_01_en1.pdf
3

( ) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/information_note_
mercury-fish_12-05-04.pdf
4

( ) Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie privind riscurile grave prezentate
de staniul din produsele alimentare ambalate n cutii metalice (adoptat la 12
decembrie 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out110_en. pdf

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 9


B
(46)

n ceea ce prive te 3-monoclorpropan-1,2-diol (3-MCPD), CSA a


aprobat la 30 mai 2001 un aviz tiin ific privind 3-MCPD din
produsele alimentare (1), actualiznd avizul din 16 decembrie
1994 (2) n temeiul apari iei unor noi informa ii tiin ifice, i a stabilit
pentru 3-MCPD o doz tolerabil zilnic (DTZ) de
2 g/kg greutate corporal.

(47)

n cadrul Directivei 93/5/CEE, s-a desf urat i finalizat n iunie


2004 (3) o sarcin specific SCOOP, cu titlul Colectarea i sintetizarea datelor privind nivelurile de 3-MCPD i a substan elor
derivate din produsele alimentare. Principalele produse alimentare
care contribuie cu 3-MCPD la consumul alimentar, au fost sosul de
soia i produsele pe baz de sos de soia. n
anumite ri, alte produse alimentare consumate n cantit i mari,
cum ar fi pinea i pastele finoase, au contribuit, de asemenea, n
mod semnificativ la consum, datorit mai degrab consumului
ridicat dect nivelurilor ridicate de 3-MCPD din aceste produse
alimentare.

(48)

n consecin , ar trebui stabilite nivelurile maxime pentru 3-MCPD


din proteina vegetal hidrolizat (PVH) i din sosul de soia lund n
considerare riscul prezentat de consumarea acestor produse
alimentare. Statele membre trebuie s examineze i alte produse
alimentare pentru detectarea prezen ei 3-MCPD, n
scopul de a se analiza necesitatea stabilirii unor niveluri maxime
pentru alte produse alimentare.

(49)

n ceea ce prive te dioxinele i PCB, CSA a aprobat la data de


30 mai 2001 un aviz privind dioxinele i PCB de tipul dioxinei din
produsele alimentare (4), actualiznd avizul din data de 22
noiembrie 2000 (5) care stabilea pentru dioxine i PCB de tipul
dioxinei o doz sptmnal tolerabil (DST) de 14 pg echivalen i
toxici ai Organiza iei Mondiale a Snt ii (OMS-TEQ)/kg
greutate corporal.

(50)

n sensul prezentului regulament, dioxinele desemneaz un grup de


75 de congeneri ai dibenzo-p-dioxinei policlorurate (PCDD) i de
135 congeneri ai dibenzofuranului policlorurat (PCDF), dintre care
17 prezint pericol toxicologic. Bifenilii policlorura i (PCB) sunt
un grup de 209 congeneri diferi i care pot fi ncadra i n dou
categorii, n func ie de propriet ile lor toxicologice: 12 congeneri
prezint propriet i toxicologice similare cu cele ale dioxinelor i
sunt, prin urmare, deseori denumi i PCB de tipul dioxinei. Ceilal
i PCB nu prezint un nivel de toxicitate similar cu cel al dioxinei i
au un profil toxicologic diferit.

(51)

Fiecare congener al dioxinelor sau al PCB de tipul dioxinei


prezint un nivel diferit de toxicitate. Pentru a se putea aprecia
toxicitatea acestor congeneri diferi i i pentru a facilita evaluarea
riscurilor i controalele regulamentare, a fost introdus conceptul

( ) Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie privind 3-monoclorpropan-1,2diol (3-MCPD) care actualizeaz avizul CSA din 1994 (adoptat la 30 mai
2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out91_en.pdf
2
( ) Rapoarte ale Comitetului tiin ific pentru alimenta ie, seria 36, Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie privind 3-monoclorpropan-1, 2-diol (3MCPD), p. 31-34, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_36.
pdf
3
( ) Rapoarte privind sarcinile de cooperare tiin ific, Sarcina 3.2.9 intitulat
Collection and collation of data on levels of 3-monochloropropanediol (3MCPD) and related substances in foodstuffs. http://ec.europa.eu/food/
food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-2-9_final_report_chloropropanols_en.pdf
4
( ) Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie privind evaluarea riscurilor
prezen ei dioxinelor i a PCB de tipul dioxinei n alimente. Actualizare n
temeiul noilor informa ii tiin ifice disponibile de la adoptarea avizului CSA din
22 noiembrie 2000 (adoptat la 30 mai 2001) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/
scf/out90_en.pdf
5
( ) Avizul Comitetului tiin ific pentru alimenta ie privind evaluarea riscurilor
prezen ei dioxinelor i a PCB de tipul dioxinei n alimente. (adoptat la 22
noiembrie 2000) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out78_en.pdf

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 10


B
de factor de echivalen toxic (TEF toxic equivalency factors).
Aceasta nseamn c rezultatele analizei fiecrui congener al
dioxinelor i ai PCB de tipul dioxinei care prezint interes toxicologic se exprim ntr-o unitate cuantificabil, respectiv echivalentul toxic TCDD (TEQ).
(52)

Estimrile privind expunerea, lund n considerare sarcina SCOOP


privind evaluarea consumului alimentar de dioxine i PCB de tipul
dioxinei la popula ia din statele membre ale UE, finalizat n iunie
2000 (1), arat c o propor ie important din popula ia Comunit ii
absoarbe pe cale alimentar un consum superior fa de DST.

(53)

Din punct de vedere toxicologic, orice nivel stabilit ar trebui s se


aplice att dioxinelor, ct i PCB de tipul dioxinelor, cu toate
acestea n 2001 s-au stabilit con inuturi maxime numai pentru
dioxine, nu i pentru PCB de tipul dioxinei, avnd n vedere
numrul foarte limitat de informa ii disponibile la acea dat privind
rspndirea PCB de tipul dioxinei. Cu toate acestea, din anul 2001
au devenit disponibile mai multe informa ii privind prezen a PCB
de tipul dioxinei; prin urmare, n anul 2006, s-au stabilit con
inuturi maxime pentru suma dioxinelor i a PCB de tipul dioxinelor,
dat fiind c aceasta este abordarea cea mai potrivit din punct de
vedere toxicologic. Pentru a se asigura o tranzi ie facil, ar trebui
s fie men inute con inuturile existente pentru dioxine de-a lungul
unei perioade de tranzi ie, n plus fa de noile con inuturi stabilite
pentru suma dioxinelor i a PCB de tipul dioxinei. Pe parcursul
acestei perioade de tranzi ie, produsele alimentare trebuie s
respecte con inuturile maxime pentru dioxine i con inuturile
maxime pentru suma dioxinelor i a PCB de tipul dioxinei. Pn la
31 decembrie 2008, se va lua n considerare posibilitatea de
eliminare a con inuturilor maxime separate pentru dioxine.

(54)

Pentru ncurajarea unei abordri preventive n ceea ce prive te


reducerea con inutului de dioxine i PCB de tipul dioxinei din
alimenta ia uman i animal, s-au stabilit niveluri de interven ie n
cadrul Recomandrii 2006/88/CE a Comisiei din 6 februarie 2006
privind reducerea prezen ei dioxinelor, furanilor i a PCB din
alimenta ia uman i animal (2). Aceste niveluri de inter-ven ie
constituie un instrument pus la dispozi ia autorit ilor competente i
a operatorilor pentru semnalarea cazurilor n care este necesar s se
identifice sursa de contaminare i s se ia msuri pentru reducerea
sau eliminarea acesteia. Avnd n vedere faptul c sursele de
producere a dioxinelor i a PCB de tipul dioxinei sunt diferite, se
stabilesc niveluri de interven ie separate pentru dioxine, pe de-o
parte, i pentru PCB de tipul dioxinei, pe de alt parte. Aceast
abordare preventiv pentru reducerea efectiv a dioxinelor i a PCB
de tipul dioxinei din alimenta ia uman i animal i, prin urmare, a
con inuturilor maxime aplicabile, ar trebui revizuit n decursul
unei perioade de timp definite, n vederea stabilirii unor con inuturi
mai reduse. Prin urmare, se va avea n vedere, pn la 31
decembrie 2008, reducerea semnificativ a con inutului maxim
stabilit pentru suma de dioxine i PCB de tipul dioxinei.

(55)

Operatorii trebuie s fac eforturi pentru a- i mri capacitatea de a


elimina dioxinele, furanii i PCB de tipul dioxinei din uleiul de pe
te. Con inutul maxim semnificativ mai redus, a crui stabilire este
avut n vedere pn la 31 decembrie 2008, se bazeaz pe
posibilit ile tehnice oferite de procedura de decontaminare cea
mai eficient.

( ) Rapoarte privind sarcinile de cooperare tiin ific, Sarcina 3.2.5 intitulat


Assessment of dietary intake of dioxins and related PCBs by the population of
EU Member States. http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/
pub08_en.pdf
2
( ) JO L 42, 14.2.2006, p. 26.

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 11


B
(56)

n ceea ce prive te stabilirea con inuturilor maxime pentru alte


produse alimentare pn la 31 decembrie 2008, se va acorda o aten
ie deosebit necesit ii de a se stabili un con inut specific mai redus
de dioxine i de PCB de tipul dioxinei din produsele alimentare
pentru sugari i copii de vrst mic, avnd n vedere informa iile
de monitorizare ob inute n cadrul programelor din 2005, 2006 i
2007 de monitorizare a dioxinelor i a PCB de tipul dioxinei din
produsele alimentare pentru sugari i copii de vrst mic.

(57)

n ceea ce prive te hidrocarburile aromatice policiclice, n avizul


su din 4 decembrie 2002 ( 1), CSA a concluzionat c o serie de
hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) sunt cancerigeni genotoxici. n anul 2005, Comisia mixt FAO/OMS de exper i n aditivi
alimentari (JECFA - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives) a realizat o evaluare a riscurilor prezentate de HAP i a
estimat limite de expunere pentru HAP, pentru a- i forma propria
prere asupra compu ilor care sunt att genotoxici, ct i
cancerigeni (2).

(58)

n conformitate cu CSA, benzo(a)pirenul poate fi utilizat ca un


indicator pentru apari ia i efectul HAP cancerigen n produsele
alimentare, la fel ca i benzo(a)antracenul, benzo(b)fluorantenul,
benzo(j)fluorantenul, benzo(k)fluorantenul, benzo(g,h,i)perilenul,
crisenul, ciclopenta(c,d)pirenul, dibenzo(a,h)antracenul, dibenzo
(a,e)pirenul, dibenzo(a,h)pirenul, dibenzo(a,i)pirenul, dibenzo(a,l)
pirenul, indeno(1,2,3-cd)pirenul i 5-metilcrisenul. Sunt necesare
analize ulterioare privind propor iile relative ale acestor HAP n
produsele alimentare, pentru a putea evalua n viitor oportunitatea
men inerii benzo(a)pirenului n lista de indicatori. n urma unei
recomandri din partea CMEAL, ar trebui, de asemenea, analizat
benzo(c)fluorenul.

(59)

HAP pot contamina produsele alimentare n timpul procesului de


afumare i a procesului de nclzire i uscare, care permit produ ilor
de ardere s intre n contact direct cu alimentele. De asemenea,
poluarea mediului poate produce contaminare cu HAP, n special la
pe te i produse pescre ti.

(60)

n anul 2004 (3), n cadrul Directivei 93/5/CEE, s-a efectuat o


sarcin specific SCOOP, cu titlul Colectarea datelor privind apari
ia HAP n produsele alimentare. S-au constatat con inuturi
ridicate n fructe uscate, ulei de msline, pe te afumat, ulei din
semin e de struguri, produse din carne afumate, molu te proaspete,
mirodenii i condimente.

(61)

Pentru a proteja sntatea public, este necesar stabilirea unor


niveluri maxime pentru benzo(a)piren n anumite produse
alimentare care con in grsimi i uleiuri, precum i n produsele
alimentare la care procesele de afumare sau de uscare pot cauza
niveluri ridicate de contaminare. Nivelurile maxime sunt, de
asemenea, necesare n produsele alimentare la care poluarea
mediului poate cauza niveluri ridicate de contaminare, n
special la pe te i la produsele pescre ti, spre exemplu n
cazul contaminrii cauzate de scurgeri de produse petroliere de la
nave.

( ) Avizul comitetului tiin ific pentru alimenta ie privind riscurile prezen ei


hidrocarburilor aromatice policiclice n alimente pentru sntatea uman (emis
la 4 decembrie 2002) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out153_en.pdf
2
( ) Evaluation of certain food contaminants - Report of the Joint FAO/WHO
Expert Committee on Food Additives raport al Comisiei mixte FAO/OMS de
exper i n aditivi alimentari), edin a nr. 64, Roma, 8 17 februarie 2005, p. 1-6
i p. 61-81.Serie de rapoarte tehnice ale OMS, nr. 930, 2006 http://
whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_930_eng.pdf
3
( ) Rapoarte privind sarcinile de cooperare tiin ific, Sarcina 3.2.12 intitulat
Collection of occurence data on polycyclic aromatic hydrocarbons in food.
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/scoop_3-212_final_ report_pah_en.pdf

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 12


B
(62)

n unele produse alimentare, cum ar fi fructele uscate i suplimentele alimentare, s-a gsit benzo(a)piren, ns datele disponibile sunt neconcludente pentru determinarea nivelurilor care se
pot ob ine n mod rezonabil. Sunt necesare cercetri supli-mentare
pentru a clarifica nivelurile care se pot ob ine n mod rezonabil n
aceste produse alimentare. ntre timp, ar trebui stabilite niveluri
maxime pentru benzo(a)piren n ingredientele n cauz, cum ar fi
uleiurile i grsimile utilizate n suplimentele alimentare.

(63)

Pn la 1 aprilie 2007, ar trebui revizuite nivelurile maxime pentru


HAP i oportunitatea de a stabili un nivel maxim pentru HAP n
untul de cacao, lund n considerare progresele tiin ifice i tehnice
nregistrate privind apari ia benzo(a)pirenului i a altor HAP
cancerigeni n produsele alimentare.

(64)

Msurile prevzute de prezentul regulament sunt n conformitate


cu avizul Comitetului permanent privind lan ul alimentar i
sntatea animal,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Norme generale
(1) Produsele alimentare men ionate n anex nu se introduc pe pia n
cazul n care con in un contaminant men ionat n anex la un nivel ce
dep e te nivelul maxim prevzut n anex.
(2) Con inuturile maxime men ionate n anex se aplic pr ii comestibile a produselor alimentare n cauz, cu excep ia cazului n care se
prevede altfel n anex.
Articolul 2
Produse alimentare uscate, diluate, prelucrate sau compuse
(1) n cazul aplicrii nivelurilor maxime men ionate n anex la
produse alimentare care sunt uscate, diluate, prelucrate sau compuse din
mai mult de un ingredient, se vor lua n considerare urmtoarele:
(a) modificarea concentra iei contaminantului prin procese de uscare sau
diluare;
(b) modificarea concentra iei contaminantului prin prelucrare;
(c) propor ia relativ a ingredientelor n produs;
(d) limita analitic a cuantificrii.
(2) Concentra ia specific sau factorii de dilu ie pentru opera iunile de
uscare, diluare, procesare i/sau amestec, n cauz, sau pentru produsele
alimentare uscate, diluate, procesate i/sau compuse, n cauz, se vor
furniza sau justifica de ctre operatorul din sectorul alimentar, n
momentul n care autoritatea competent efectueaz un control oficial.
n cazul n care operatorul din sectorul alimentar nu furnizeaz concentra ia
sau factorul de dilu ie necesare, sau n cazul n care autoritatea competent
consider factorul necorespunztor, avnd n vedere justificarea prezentat,
autoritatea va defini ea ns i acest factor, pe baza informa iilor existente i n
vederea asigurrii unei protec ii maxime a snt ii umane.

(3) Alineatele (1) i (2) se aplic att timp ct nu sunt stabilite niveluri
maxime comunitare pentru aceste produse alimentare uscate, diluate,
prelucrate sau compuse.
(4) n msura n care legisla ia comunitar nu stabile te niveluri
maxime specifice pentru produsele alimentare destinate sugarilor i
copiilor de vrst mic, statele membre pot stabili niveluri mai stricte.

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 13


B
Articolul 3
Interdicii de utilizare, amestecare i detoxificare
(1) Produsele alimentare care nu se ncadreaz n nivelurile maxime
prevzute n anex, nu se utilizeaz ca ingrediente alimentare.
(2) Produsele alimentare care nu se ncadreaz n nivelurile maxime
prevzute n anex nu se amestec cu produse alimentare care dep esc
aceste niveluri maxime.
(3) Produsele alimentare ce urmeaz a fi supuse sortrii sau altor
tratamente fizice pentru reducerea nivelurilor de contaminare nu se
amestec cu produse alimentare destinate consumului uman sau cu
produse alimentare destinate utilizrii ca ingredient alimentar.
(4) Produsele alimentare ce con in contaminan i men iona i n sec
iunea 2 din anex (micotoxine) nu se detoxific n mod deliberat prin
tratamente chimice.
M5
Articolul 4
Prevederi specifice pentru arahide, alte semine i fructe
oleaginoase, fructe cu coaj tare, fructe uscate, orez i porumb
Alunele de pmnt (arahidele), alte semin e i fructe oleaginoase, fructele
cu coaj tare, fructele uscate, orezul i porumbul care nu sunt conforme n
privin a nivelurilor maxime corespunztoare pentru afla-toxine prevzute
la punctele 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 i 2.1.11 din anex pot fi
comercializate cu condi ia ca aceste produse alimentare:
(a) s nu fie destinate consumului uman direct sau utilizrii ca ingredient
n produse alimentare;
(b) s respecte nivelurile maxime corespunztoare prevzute la punctele
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 i 2.1.12 din anex;
(c) s fie supuse unui tratament care implic sortarea sau alt tratament
fizic, dup care nivelurile maxime prevzute la punctele 2.1.5, 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 i 2.1.11 din anex s nu fie dep ite, iar n urma
acestui tratament s nu rezulte alte reziduuri duntoare;
(d) s fie clar etichetate, artndu-se destina ia lor i s poarte inscrip ia
produsul se supune sortrii sau altui tratament fizic n scopul
reducerii contaminrii cu aflatoxine nainte de consumul uman sau de
utilizarea ca ingredient n produse alimentare. Inscrip ia se men
ioneaz pe eticheta fiecrei pungi, cutii etc. n parte i pe documentul
original de nso ire. Codul de identificare a transportului/lotului se
inscrip ioneaz indelebil pe fiecare pung, cutie etc. n parte a
transportului i pe documentul original de nso ire.

Articolul 5
Prevederi specifice pentru alune de pmnt (arahide), alte semine i
fructe oleaginoase, produse derivate din acestea i cereale
Pe eticheta fiecrei pungi, cutii etc. n parte i pe documentul original de
nso ire trebuie s existe o inscrip ie clar privind utilizarea prevzut.
Acest document de nso ire trebuie s aib o legtur clar cu trans-portul,
prin men ionarea codului de identificare a transportului, care se afl pe
fiecare pung, cutie etc. n parte a transportului. De asemenea, domeniul
de activitate al destinatarului transportului men ionat pe docu-mentul de
nso ire trebuie s fie compatibil cu utilizarea prevzut.
n lipsa unei inscrip ii clare care s specifice c utilizarea prevzut nu
este consumul uman, nivelurile maxime prevzute la punctele 2.1.5 i
2.1.11 din anex se aplic tuturor alunelor de pmnt (arahide),

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 14


M5
semin elor i fructelor oleaginoase, produselor derivate din acestea i
cerealelor comercializate.
n ceea ce prive te exceptarea alunelor de pmnt (a arahidelor) i a altor
semin e i fructe oleaginoase destinate mcinrii i aplicarea nive-lurilor
maxime prevzute la punctul 2.1.1 din anex, excep ia se aplic numai
loturilor etichetate clar pentru care utilizarea prevzut este indicat i care
poart indica ia produs care urmeaz a fi mcinat n vederea fabricrii de
ulei vegetal rafinat. Indica ia se include pe eticheta fiecrei pungi, cutii
etc. n parte i pe documentul/documentele de nso ire. Destina ia final
trebuie s fie o unitate de mcinare.
B
Articolul 6
Prevederi specifice pentru salat
Exceptnd cazul n care salata cultivat n spa iu acoperit (salat n
cultur protejat) este etichetat ca atare, se aplic nivelurile maxime
stabilite n anex pentru salata cultivat n aer liber.

Articolul 7
Derogri temporare
(1) Prin derogare de la articolul 1, Belgia, Irlanda, rile de Jos i
Regatul Unit pot autoriza, pn la 31 decembrie 2008, introducerea pe pia
a spanacului proaspt, cultivat i destinat consumului pe teritoriul
propriu, avnd niveluri de nitra i peste nivelurile maxime prevzute la
punctul 1.1 din anex.
(2) Prin derogare de la articolul 1, Irlanda i Regatul Unit pot autoriza,
pn la 31 decembrie 2008, introducerea pe pia a salatei proaspete,
cultivate i destinate consumului pe teritoriul propriu i recoltate pe
parcursul ntregului an, avnd niveluri de nitra i peste nive-lurile maxime
prevzute la punctul 1.3 din anex.
(3) Prin derogare de la articolul 1, Fran a poate autoriza, pn la 31
decembrie 2008, introducerea pe pia a salatei proaspete, cultivate i
destinate consumului pe teritoriul propriu i recoltate de la 1 octombrie la
31 martie, avnd niveluri de nitra i peste nivelurile maxime prevzute la
punctul 1.3 din anex.
(4) Prin derogare de la articolul 1, Finlanda i Suedia pot autoriza pn la
31 decembrie 2011 introducerea pe pia a somonului (Salmo salar),
heringului (Clupea harengus), chi carului de ru (Lampetra fluviatilis),
pstrvului de mare (Salmo trutta), pstrvului (Salvelinus spp.) i coregonului mic (Coregonus albula), provenind din zona baltic i destina i
consumului pe teritoriul propriu, cu un con inut de dioxine i/sau un con
inut al sumei de dioxine i PCB de tipul dioxinei mai mare dect cel
stabilit la punctul 5.3 din anex, cu condi ia s existe un sistem care s
asigure buna informare a consumatorilor cu privire la recomandrile
nutri-ionale referitoare la restric iile impuse consumului acestor specii de
pe te din zona baltic de categorii identificate de popula ie vulnerabil, n
scopul evitrii eventualelor riscuri pentru sntate. n fiecare an, pn la
31 martie, Finlanda i Suedia comunic Comisiei rezultatele monitorizrii
con inutului de dioxine i de PCB de tipul dioxinei din pe tele provenind
din zona baltic ob inute n anul precedent i raporteaz despre msurile
luate pentru a reduce expunerea popula iei la dioxine i PCB de tipul
dioxinei din pe tele provenind din zona baltic.
Finlanda i Suedia continu s pun n aplicare msurile necesare pentru a
se asigura c pe tele i produsele din pe te care nu respect dispozi iile men
ionate la punctul 5.3 din anex nu sunt introduse pe pia n alte state
membre.

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 15


B
Articolul 8
Prelevare de probe i analiz
Prelevarea de probe i analiza pentru controlul oficial al nivelurilor maxime
men ionate n anex se efectueaz n conformitate cu Regulamentele (CE) nr.
1882/2006 (1), nr. 401/2006 (2), nr. 1883/2006 (3) ale Comisiei i cu
Directivele 2001/22/CE (4), 2004/16/CE (5) i 2005/10/CE (6) ale Comisiei.

Articolul 9
Monitorizare i rapoarte
(1) Statele membre monitorizeaz nivelurile de nitra i din legumele
care pot con ine niveluri importante, n special legumele cu frunze verzi, i
comunic rezultatele Comisiei pn la 30 iunie n fiecare an. Comisia va
pune aceste rezultate la dispozi ia statelor membre.
(2) Statele membre i pr ile interesate comunic anual Comisiei
rezultatele anchetelor efectuate, inclusiv datele privind inciden a de
apari ie, i progresele nregistrate n ceea ce prive te aplicarea msurilor de
prevenire destinate evitrii unei contaminri cu ocratoxina A,
deoxinivalenol i zearalenon, fumonisin B1 i B2, toxinele T-2 i HT-2.
Comisia va pune aceste rezultate la dispozi ia statelor membre.
M3
(3) Statele membre raporteaz Comisiei rezultatele privind aflato-xinele,
dioxinele, PCB-urile similare dioxinei, PCB-urile nesimilare dioxinei,
astfel cum se men ioneaz n Decizia 2006/504/CE a Comisiei ( 7) i
Recomandarea 2006/794/CE a Comisiei (8). Statele membre raporteaz la
EFSA rezultatele privind acrilamida i furanul, astfel cum se men ioneaz
n Recomandarea 2007/196/CE a Comisiei (9) i Recomandarea
2007/331/CE a Comisiei (10).
B
Articolul 10
Abrogare
Regulamentul (CE) nr. 466/2001 se abrog.
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpreteaz ca trimiteri la
prezentul regulament.

Articolul 11
Dispoziii tranzitorii
Prezentul regulament nu se aplic produselor care au fost introduse pe pia
nainte de datele men ionate la literele (a) - (d) n conformitate cu
dispozi iile aplicabile la data respectiv:
(a) 1 iulie 2006, n ceea ce prive te nivelurile maxime pentru deoxinivalenol i zearalenon prevzute la punctele 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5,
2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5 i 2.5.7 din anex;
1

(2) JO L 364, 20.12.2006, p. 25.


(3 ) JO L 70, 9.3.2006, p. 12.
( ) JO L 364, 20.12.2006, p. 32.
4

( ) JO L 77, 16.3.2001, p. 14. Directiv, astfel cum a fost modificat prin Directiva
2005/4/CE (JO L 19, 21.1.2005, p. 50).
5
6
( ) JO L 42, 13.2.2004, p. 16.
()
7
JO L 34, 8.2.2005, p. 15. ( ) JO
L 199, 21.7.2006, p. 21.
8
(9) JO L 322, 22.11.2006, p. 24.10
( ) JO L 88, 29.3.2007, p. 56. ( )
JO L 123, 12.5.2007, p. 33.

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 16


M1
(b) 1 octombrie 2007, n ceea ce prive te nivelurile maxime pentru
deoxinivalenol i zearalenon prevzute la punctele 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9,
2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 i 2.5.10 din anex;
B
(c) 1 octombrie 2007, n ceea ce prive te nivelurile maxime pentru
fumonisin B1 i B2 prevzute la punctul 2.6 din anex;
(d) 4 noiembrie 2006, n ceea ce prive te nivelurile maxime pentru
suma de dioxine i PCB de tipul dioxinei prevzute n sec iunea 5 din
anex.
Prezentarea dovezii privind data introducerii pe pia a produselor cade n
sarcina operatorului din sectorul alimentar.
Articolul 12
Intrare n vigoare i aplicare
Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data
publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplic de la 1 martie 2007.
Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic
direct n toate statele membre.

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 17


B
ANEXA I
1

Niveluri maxime pentru anumii ageni contaminani din produsele alimentare ( )


Punctul 1: Nitrai
Produse alimentare (1)

Nivel maxim (mg NO /kg)


3

1.1

Spanac proaspt (Spinacia oleracea) ( )

1.2

Spanac conservat, nghe at sau congelat

2 000

1.3

Salat proaspt (Lactuca sativa L.) (salat Recoltat 1 octombrie 31 martie:


cultivat n aer liber sau
n ser) cu
excep ia salatei men ionate la punctul 1.4. salat cultivat n ser
salat cultivat n aer liber

4 500

Recoltat 1 octombrie 31 martie


Recoltat 1 aprilie 30 septembrie

3 000
2 500

4 000

Recoltat 1 aprilie 30 septembrie:

1.4

1.5

Salat de cp n

salat cultivat n ser

3 500

salat cultivat n aer liber

2 500

salat cultivat n ser

2 500

salat cultivat n aer liber

2 000
200

Preparate pe baz de cereale prelucrate i


alimente pentru copii destinate sugarilor i
3 4
copiilor de vrst mic ( ) ( )

Punctul 2: Micotoxine
Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (g/kg)

M5
2.1.

B1

Aflatoxine

Sum de B1,

M1

B2, G1 i G2
2.1.1.

i alte semin e i
fructe
Alune de pmnt (arahide)
40
oleaginoase ( ), care urmeaz
a fi sortate sau supuse
altui tratament fizic naintea consumului uman sau a
utilizrii ca ingredient n produse alimentare,

8,0 ( )

15,0 ( )

15,0 ( )

15,0 ( )

10,0 ( )

4,0 ( )

cu excep ia:
alunelor de pmnt (arahidelor) i a altor semin e i
fructe oleaginoase destinate mcinrii n vederea
fabricrii de ulei vegetal rafinat
2.1.2.

Migdale, fistic i smburi de


caise care urmeaz a fi 12,0 ( )
sortate sau supuse altui tratament fizic naintea
consumului uman sau a utilizrii ca ingredient n
produse alimentare

2.1.3.

Alune i nuci braziliene care


urmeaz a fi sortate sau
supuse altui tratament fizic naintea consumului uman
sau a utilizrii ca ingredient n produse alimentare

8,0 ( )

2.1.4.

Alte fructe cu coaj tare dect cele enumerate la punctele


2.1.2 i 2.1.3 care urmeaz a fi sortate sau supuse altui
tratament fizic naintea consumului uman sau a utilizrii ca
ingredient n produse alimentare

5,0 ( )

2.1.5.

Alune de pmnt (arahide)

i alte semin e i fructe


oleaginoase ( ) i produse
prelucrate din
acestea,
destinate consumului uman direct sau utilizrii ca ingrediente n produse alimentare,

2,0 ( )

40

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 18


M5
Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (g/kg)

cu excep ia:
uleiurilor vegetale brute destinate rafinrii
uleiurilor vegetale rafinate
5

10,0 ( )

10,0 ( )

2,0 ( )

4,0 ( )

Fructe uscate care urmeaz a fi sortate sau supuse altui


tratament fizic naintea consumului uman sau a utilizrii
ca ingrediente n produse alimentare

5,0

10,0

2.1.10.

Fructe uscate i produse prelucrate din acestea, destinate


consumului uman direct sau utilizrii ca ingrediente n
produse alimentare

2,0

4,0

2.1.11.

Toate cerealele i toate produsele derivate din cereale,


incluznd produsele din cereale prelucrate, cu excep ia
produselor alimentare enumerate la punctele
2.1.12,
2.1.15 i 2.1.17

2,0

4,0

2.1.12.

Porumb i orez care urmeaz a fi sortate sau supuse altui


tratament fizic naintea consumului uman sau a utilizrii ca
ingrediente n produse alimentare

5,0

10,0

2.1.13.

Lapte brut ( ), lapte tratat termic i lapte destinat fabricrii


de lactate

0,05

2.1.14.

Urmtoarele specii de mirodenii:

5,0

10,0

0,10

0,025

0,10

0,025

2.1.6.

Migdale, fistic i smburi de caise destinate consumului


uman direct sau utilizrii ca ingredient n produsele
41
alimentare ( )

8,0 ( )

2.1.7.

Alune i nuci braziliene destinate consumului uman direct


41
sau utilizrii ca ingrediente n produsele alimentare ( )

5,0 ( )

2.1.8.

Alte fructe cu coaj tare dect cele enumerate la punctele


2.1.6 i 2.1.7, precum i produsele prelucrate din acestea,
destinate consumului uman direct sau utilizrii ca ingrediente n produsele alimentare

2.1.9.

Capsicum spp. (fructe uscate derivate, ntregi sau mcinate,


inclusiv ardei iute, pudr de ardei iute, ardei Cayenne i
boia de ardei)
Piper spp. (fructe derivate, inclusiv piper alb i negru)
Myristica fragans (nuc oar)
Zingiber officinale (ghimbir)
Curcuma longa ( ofran de India)
Amestecuri de mirodenii care con in una sau mai multe
dintre mirodeniile men ionate mai sus
2.1.15.

Produse alimentare pe baz de cereale prelucrate i


3 7
alimente pentru sugari i copii mici ( ) ( )

2.1.16.

Preparate de lapte praf pentru sugarii mici i preparate de


lapte praf pentru sugarii mari, incluznd lapte pentru
4 8
sugarii mici i lapte pentru sugarii mari ( ) ( )

2.1.17.

Produse alimentare dietetice cu indica ie


medical
9 10
special ( ) ( ) destinate n mod specific sugarilor

2.2

Ocratoxina A

2.2.1

Cereale neprelucrate

5,0

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 19


B
Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (g/kg)

2.2.2

Toate produsele derivate din cereale neprelucrate, inclusiv


produsele alimentare pe baz de cereale prelucrate i
cerealele destinate consumului uman direct, cu excep ia
produselor alimentare men ionate la punctele 2.2.9 i
2.2.10

3,0

2.2.3

Stafide (currants i sultanine)

10,0

2.2.4

Cafea boabe prjit i cafea prjit mcinat, cu excep ia


cafenelei solubile

5,0

2.2.5

Cafea solubil (cafea instant)

10,0

2.2.6

Vinuri (inclusiv vinuri spumante i exclusiv vinurile


licoroase i vinurile cu o trie alcoolic de cel pu in
11
15 % vol) i vinurile de fructe ( )

2,0 ( )

2.2.7

Vinuri aromatizate, buturi pe baz de vinuri aromatizate i


13
cocteiluri din vinuri aromatizate ( )

2,0 ( )

2.2.8

Suc de struguri, suc de struguri concentrat dup reconstituire, nectar de struguri, must de struguri i must de
struguri concentrat dup reconstituire destinate consumului
14
uman direct ( )

2,0 ( )

2.2.9

Preparate pe baz de cereale prelucrate i alimente pentru


3 7
copii destinate sugarilor i copiilor de vrst mic ( ) ( )

0,50

2.2.10

Preparate dietetice pentru utilizri medicale speciale,


9 10
destinate n special sugarilor ( ) ( )

0,50

2.2.11.

Mirodenii

12

12

12

M4
Capsicum spp. (fructe uscate derivate, ntregi sau mcinate,
inclusiv ardei iute, pudr de ardei iute, ardei Cayenne i
boia de ardei)

30 g/kg de la 1.7.2010 pn la
30.6.2012
15 g/kg ncepnd cu 1.7.2012

Piper spp. (fructe derivate, inclusiv piper alb i negru)


Myristica fragans (nuc oar)
Zingiber officinale (ghimbir)
Curcuma longa ( ofran de India)
Amestecuri de mirodenii care con in una sau mai multe
mirodenii din cele men ionate mai sus
2.2.12.

Lemn dulce (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate i alte


specii)

2.2.12.1.

Lemn dulce, ingredient pentru infuzii de plante


42

20 g/kg

2.2.12.2.

Extracte de lemn dulce ( ), pentru utilizarea n alimente, n


special n buturi i produse de cofetrie

2.3

Patulin

2.3.1

Sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate dup recon14


stituire i nectar de fructe ( )

2.3.2

Buturi spirtoase ( ), cidru i alte buturi fermentate


derivate din mere sau care con in suc de mere

50

2.3.3

Produse solide din mere, inclusiv compot de mere, piure


de mere destinate consumului direct, cu excep ia
produselor alimentare men ionate la punctele
2.3.4
i 2.3.5

25

80 g/kg

15

50

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 20


B
Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (g/kg)

2.3.4

Suc de mere i produse solide din mere, inclusiv compot


de mere i piure de mere destinate sugarilor i copiilor de
16
4
vrst mic ( ), etichetate i vndute ca atare ( )

10,0

2.3.5

Preparate pentru copii, altele dect cele pe baz de


cereale prelucrate destinate sugarilor i copiilor de vrst
3 4
mic ( ) ( )

10,0

2.4.

Deoxinivalenol ( )

2.4.1.

Cereale neprocesate ( ) ( ), altele dect grul dur, ovzul


i porumbul

2.4.2.

Gru dur i ovz neprocesate ( ) ( )

2.4.3.

Porumb neprelucrat ( ), cu excep ia porumbului

M1
17

18

19

18

19

1 250

1 750

18

20

1 750 ( )

37

neprocesat destinat procesrii prin mcinare umed ( )


2.4.4.

Cereale destinate
consumului uman
direct, fin
de cereale, tr e
i germeni sub form de produse
finale comercializate pentru consum uman direct, cu
excep ia alimentelor men ionate la
punctele 2.4.7, 2.4.8
i 2.4.9

2.4.5.

Paste finoase (uscate) ( )

750

2.4.6.

Pine (inclusiv produse de panifica ie), produse de


patiserie, biscui i, snackuri i cereale pentru micul dejun

500

2.4.7.

Produse alimentare pe baz de cereale i alimente pentru


3 7
copii destinate sugarilor i copiilor de vrst mic ( ) ( )

200

2.4.8.

Frac iuni rezultate din mcinarea porumbului cu


dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate
la codul
NC 1103 13
sau 1103 20 40,
i alte
produse rezultate din mcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500 microni i care nu se folosesc
pentru consumul uman direct, clasificate
la codul
NC 1904 10 10

750 ( )

2.4.9.

Frac iuni rezultate din mcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor 500 microni, clasificate la codul NC
1102 20, i alte produse rezultate din mcinarea
porumbului cu dimensiunea particulelor 500 microni i
care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10

1 250 ( )

2.5.

Zearalenon ( )

2.5.1.

Cereale neprocesate ( ) ( ), altele dect porumbul

2.5.2.

Porumb neprocesat ( ), cu excep ia porumbului neprocesat

22

750

20

20

17

18

19

18

37

destinat prelucrrii prin mcinare umed ( )

100
20

350 ( )

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 21


M1
Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (g/kg)

2.5.3.

Cereale destinate consumului uman direct, fin de cereale,


tr e i germeni ca produse finale comercializate pentru
consumul uman direct, cu excep ia produselor alimentare
men ionate la punctele 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 i 2.5.10

2.5.4.

Ulei de porumb rafinat

2.5.5.

Pine (inclusiv produse mici de panifica ie), produse de


patiserie, biscui i, snackuri i cereale pentru micul dejun,
cu excep ia snackurilor pe baz de porumb i a cerealelor
pentru micul dejun pe baz de porumb

2.5.6.

Porumb destinat consumului uman direct, snackuri pe baz


de porumb i cereale pentru micul dejun pe baz de
porumb

2.5.7.

Produse alimentare pe baz de cereale procesate (cu


excep ia produselor alimentare pe baz de porumb
procesat) i alimente pentru copii destinate sugarilor i
3 7
copiilor de vrst mic ( ) ( )

20

2.5.8.

Produse alimentare pe baz de porumb procesat destinate


3 7
sugarilor i copiilor de vrst mic ( ) ( )

20 ( )

2.5.9.

Frac iuni rezultate din mcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC
1103 13 sau
1103 20 40, i alte produse rezultate din
mcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500
microni i care nu se folosesc pentru consumul uman
direct, clasificate la codul NC 1904 10 10

200 ( )

2.5.10.

Frac iuni rezultate din mcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor 500 microni, clasificate la codul NC
1102 20,
i
alte produse rezultate din mcinarea
porumbului cu dimensiunea particulelor 500 microni i
care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10

300 ( )

2.6.

Fumonisine

2.6.1.

75

20

400 ( )
50

20

100 ( )

20

20

20

Suma B1 + B2
18

Porumb neprocesat ( ), cu excep ia porumbului neprocesat

23

4 000 ( )

37

destinat procesrii prin mcinare umed ( )


23

1 000 ( )

2.6.2.

Porumb destinat consumului uman direct, produse


alimentare pe
baz de porumb destinate consumului
uman direct, cu excep ia produselor alimentare men ionate
la punctele 2.6.3 i 2.6.4

2.6.3.

Cereale pentru micul dejun pe baz de porumb i snackuri


pe baz de porumb

800 ( )

2.6.4.

Produse alimentare pe baz de porumb procesat i


alimente pentru copii destinate sugarilor i copiilor de
3 7
vrst mic ( ) ( )

200 ( )

2.6.5.

Frac iuni rezultate din mcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500 microni, clasificate la codul NC
1103 13 sau
1103 20 40, i alte produse rezultate din
mcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor > 500
microni i care nu se folosesc pentru consumul uman
direct, clasificate la codul NC 1904 10 10

1 400 ( )

2.6.6.

Frac iuni rezultate din mcinarea porumbului cu dimensiunea particulelor 500 microni, clasificate la codul NC
1102 20,
i
alte produse rezultate din mcinarea
porumbului cu dimensiunea particulelor 500 microni i
care nu se folosesc pentru consumul uman direct, clasificate la codul NC 1904 10 10

2 000 ( )

2.7

Toxina T-2 i toxina HT-2 ( )

23

23

23

23

B
17

Suma toxinelor T-2 i HT-2

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 22


B
Produse alimentare (1)

2.7.1

Niveluri maxime (g/kg)

18

Cereale neprelucrate ( ) i preparate pe baz de cereale

Punctul 3: Metale
Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (mg/kg greutate umed)

3.1.

Plumb

3.1.1

Lapte neprelucrat ( ), lapte tratat termic i lapte destinat


fabricrii produselor lactate

0,020

3.1.2

Formule de nceput pentru sugari i formule de


4
8
continuare ( ) M3 ( )

0,020

3.1.3

Carne (fr mruntaie) de bovine, oaie, porc i pasre ( )

3.1.4

Mruntaie de bovine, oaie, porc i pasre ( )

0,50

3.1.5

24

Mu chi file de pe te ( ) ( )

0,30

3.1.6

Crustacee, cu excep ia crnii brune de crab, a crnii de pe


capul i toracele de homar i alte crustacee mari asem26
ntoare (Nephropidae i Palinuridae) ( )

0,50

3.1.7

Molu te bivalve ( )

3.1.8

Cefalopode (fr mruntaie) ( )

1,0

3.1.9

Cereale, legume i leguminoase

0,20

3.1.10

Legume, exceptnd Brassica, legume cu frunze, ierburi

0,10

25

26

0,10

1,5
26

proaspete i ciuperci (27). Pentru cartofi, nivelul maxim se

aplic la cartofii cur a i

M3
3.1.11

Legume brasicacee, legume-frunze i urmtoarele


27
ciuperci ( ): Agaricus bisporus (ciuperci obi nuite
champignon), Pleurotus ostreatus (burete negru de fag),
Lentinula edodes (ciuperci Shiitake)

0,30

3.1.12

Fructe, cu excep ia fructelor slbatice i fructelor mici ( )

3.1.13

Fructe slbatice i fructe mici ( )

0,20

3.1.14

Grsimi i uleiuri, inclusiv grsime din lapte

0,10

3.1.15

Sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate dup recon14


stituire i nectar de fructe ( )

0,050

3.1.16

Vinuri (inclusiv vinurile spumante i exclusiv vinurile


11
licoroase), cidru, cidru de pere i vinuri de fructe ( )

0,20 ( )

3.1.17

Vinuri aromatizate, buturi pe baz de vinuri aromatizate


13
i cocteiluri din vinuri aromatizate ( )

0,20 ( )

3.1.18

Suplimente alimentare ( )

3.2

Cadmiu

3.2.1

Carne (cu excep ia mruntaielor) de bovine, ovine,


6
porcine i psri de curte ( )

B
27

27

0,10

28

28

M3
39

3,0

0,050

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 23


M3
Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (mg/kg greutate umed)


6

3.2.2

Carne de cabaline, cu excep ia mruntaielor ( )

0,20

3.2.3

Ficat provenit de la bovine, ovine, porcine, psri de


6
curte i cabaline ( )

0,50

3.2.4

Rinichi provenit de la bovine, ovine, porcine, psri de


6
curte i cabaline ( )

1,0

3.2.5

Fil de pe te ( ) ( ), cu excep ia speciilor enumerate la


punctele 3.2.6, 3.2.7 i 3.2.8

0,050

3.2.6

Fil provenit de la urmtorii pe ti:

0,10

24

25

plmid (Sarda sarda)


dorad comun dungat (Diplodus vulgaris)
anghil (Anguilla anguilla)
chefal (Chelon labrosus)
stavrid negru sau stavrid(Trachurus species)
luvar (Luvarus imperialis)
macrou (Scomber species)
sardin marocan (Sardina pilchardus)
sardinops (Sardinops species)
ton (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus
pelamis)
limb de mare punctat (Dicologoglossa cuneata)
24

25

0,20

24

25

0,30

3.2.7

Fil provenit de la urmtorii pe ti ( ) ( ):


ton negru (Auxis species)

3.2.8

Fil provenit de la urmtorii pe ti ( ) ( ):


an oa (Engraulis species)
pe te-spad (Xiphias gladius)

3.2.9

Crustacee, cu excep ia crnii brune de crab, a crnii din


capul i toracele de homar i alte crustacee mari asem26
ntoare (Nephropidae i Palinuridae) ( )

3.2.10

Molu te bivalve ( )

3.2.11

Cefalopode (fr viscere) ( )

26

1,0

3.2.12

Cereale, cu excep ia tr elor, a germenilor, a grului i a


orezului

0,10

3.2.13

Tr e, germeni, gru i orez

0,20

3.2.14

Soia

0,20

3.2.15

Legume i fructe, cu excep ia legumelor-frunze, a


ierburilor proaspete, a ciupercilor, a legumelor-tulpini, a
27
legumelor rdcinoase i a cartofilor ( )

0,050

3.2.16

Legume-tulpini, legume rdcinoase i cartofi, cu

0,10

26

0,50

1,0

excep ia elinei (27). Pentru cartofi, nivelul maxim se

aplic cartofilor decoji i.


3.2.17

Legume-frunze, ierburi proaspete, elin i urmtoarele


27
ciuperci ( ): Agaricus bisporus (ciuperci obi nuite
champignon), Pleurotus ostreatus (burete negru de fag),
Lentinula edodes (ciuperci Shiitake)

0,20

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 24


M3
Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (mg/kg greutate umed)

3.2.18

Ciuperci, cu excep ia celor enumerate


27
3.2.17 ( )

la punctul

3.2.19

Suplimente alimentare ( ), cu excep ia suplimentelor


alimentare enumerate la punctul 3.2.20

3.2.20

Suplimente alimentare ( ) care sunt constituite n mod


exclusiv sau n principal din alge marine uscate sau
produse derivate din alge marine

3.3

Mercur

3.3.1

Produse pescre ti ( ) i mu chi file de pe te ( ) ( ) cu


excep ia speciilor men ionate la punctul 3.3.2. Nivelul
maxim se aplic la crustacee, cu excep ia crnii brune
de crab, a crnii de pe capul i toracele de homar i
alte crustacee mari asemntoare (Nephropidae i Palinuridae)

3.3.2

Fil provenit de la urmtorii pe ti ( ) ( ):

39

39

1,0
1,0
3,0

B
26

24

25

0,50

M3
24

25

1,0

pe te undi ar (Lophius species)


lup-de-mare (Anarhichas lupus)
plmid (Sarda sarda)
anghil (Anguilla species)
pe te pion, pe te pion ro u, pe te pion
(Hoplostethus species)

mediteranean

coilia mystus (Coryphaenoides rupestris)


halibut (Hippoglossus hippoglossus)
genipter sud-african (Genypterus capensis)
marlin (Makaira species)
cardin (Lepidorhombus species)
barbun (Mullus species)
ipar roz (Genypterus blacodes)
tiuc (Esox lucius)
plmid argintie (Orcynopsis unicolor)
capelan de Mediterana (Trisopterus minutes)
rechin portughez (Centroscymnus coelolepis)
vulpi de mare (Raja species)
sebast de mare (Sebastes marinus, S. mentella, S.
viviparus)
pe tele cu vel (Istiophorus platypterus)
pe te-teac (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)
dorad, pagel (Pagellus species)
rechin (toate speciile)
macrou sau stromateu (Lepidocybium flavobrunneum,
Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)
sturion (Acipenser species) pe
te-spad (Xiphias gladius)
ton (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus
pelamis)

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 25


M3
Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (mg/kg greutate umed)

39

3.3.3

Suplimente alimentare ( )

3.4

Staniu (anorganic)

3.4.1

Alimente conservate, altele dect buturi

200

3.4.2

Buturi conservate, inclusiv sucuri de fructe i sucuri de


legume

100

3.4.3

Preparate pentru copii i preparate pe baz de cereale


prelucrate pentru sugari i copii de vrst mic
conservate, cu excep ia produselor uscate i sub form
3 29
de praf ( ) ( )

50

3.4.4

Preparate pentru sugari i preparate de continuare


conservate (inclusiv lapte pentru sugari i lapte de
continuare), cu excep ia produselor uscate i sub form
8
29
de praf M3 ( ) ( )

50

3.4.5

Produse alimentare dietetice pentru utilizri n scopuri

50

0,10

medicale speciale (9) (29), destinate n special sugarilor,

conservate, cu excep ia produselor uscate i sub form


de praf

Punctul 4: 3-monoclorpropan-1,2-diol (3-MCPD)


Produse alimentare (1)

Niveluri maxime (mg/kg greutate umed)

30

4.1

Protein vegetal hidrolizat ( )

4.2

Sos de soia ( )

20

30

20

31

Punctul 5: Dioxine i PCB ( )


Niveluri maxime
Produse alimentare

5.1

Suma dioxinelor OMSPCDD/F-TEQ) (32)

Suma dioxinelor i PCB


de tipul dioxinei (OMSPCDD/F-PCB-TEQ) (32)

Carne i produse din carne (fr mruntaiele comes6


tibile) de la urmtoarele animale ( )
33

4,5 pg/g grsime ( )

33

4,0 pg/g grsime ( )

33

1,5 pg/g grsime ( )

6,0 pg/g grsime ( )

33

12,0 pg/g grsime ( )

Mu chi file de pe te i produse pescre ti i produse


25
34
derivate, cu excep ia anghilei ( ) M2 ( ) .
Nivelul maxim se aplic la crustacee, cu
excep ia
crnii brune de crab, a crnii de pe capul i
toracele de homar i alte crustacee mari
asemntoare (Nephropidae i Palinuridae)

4,0 pg/g greutate


umed

8,0 pg/g greutate


umed

5.4

Mu chi file de anghil (Anguilla anguilla) i


produse derivate

4,0 pg/g greutate


umed

12,0 pg/g greutate


umed

5.5

Lapte neprelucrat ( ) i produse lactate ( ), inclusiv


grsimea butiric

5.6

Ou de gin i produse din ou ( )

bovine i oaie

3,0 pg/g grsime ( )

pasre

2,0 pg/g grsime ( )

porci

1,0 pg/g grsime ( )

5.2

Ficat provenind de la animalele terestre men ionate


6
la punctul 5.1 ( ) i produse derivate

5.3

33
33
33

33

33

6,0 pg/g grsime ( )

33

6,0 pg/g grsime ( )

3,0 pg/g grsime ( )

3,0 pg/g grsime ( )

33

33

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 26


B
Niveluri maxime
Produse alimentare

Suma dioxinelor OMSPCDD/F-TEQ) (32)

Suma dioxinelor i PCB


de tipul dioxinei (OMSPCDD/F-PCB-TEQ) (32)

bovine i oaie

3,0 pg/g grsime

4,5 pg/g grsime

pasre

2,0 pg/g grsime

4,0 pg/g grsime

porci

1,0 pg/g grsime

1,5 pg/g grsime

5.8

Grsimi animale amestecate

2,0 pg/g grsime

3,0 pg/g grsime

5.9

Uleiuri vegetale i grsimi

0,75 pg/g grsime

1,5 pg/g grsime

5.10

Ulei de pe te (ulei din carne de pe te, ulei din ficat


de pe te i uleiuri din alte organisme marine
destinate consumului uman)

2,0 pg/g grsime

10,0 pg/g grsime

5.11

Ficat de pe te i produse derivate din acesta cu

25,0 pg/g greutate


32 38
umed ( ) ( )

5.7

Grsime de la urmtoarele animale

M2
excep ia uleiului de pe te men ionat la punctul 5.10

Punctul 6: Hidrocarburi aromatice policiclice


Produse alimentare

Niveluri maxime (mg/kg greutate umed)

35

6.1.

Benzo(a)piren ( )

6.1.1

Uleiuri i grsimi (cu excep ia untului de cacao) destinate


consumului uman direct ori folosirii ca ingrediente
alimentare

2,0

6.1.2

Carne afumat i produse din carne afumat

5,0

6.1.3

Mu chi file de pe te afumat i produse pescre ti

5,0

afumate (25) (36), exceptnd molu tele bivalve. Nivelul

maxim se aplic la crustaceele afumate, cu


excep ia
crnii brune de crab, a crnii de pe capul i toracele de
homar i alte crustacee mari asemntoare (Nephropidae
i Palinuridae)
6.1.4

24

25

Mu chi file de pe te ( ) ( ), altul dect de pe te afumat


26

2,0

6.1.5

Crustacee, cefalopode, altele dect cele afumate ( ).


Nivelul maxim se aplic la crustacee, cu excep ia crnii
brune de crab, a crnii de pe capul i toracele de homar
i alte crustacee mari asemntoare (Nephropidae i Palinuridae)

6.1.6

Molu te bivalve ( )

10,0

6.1.7

Preparate pe baz de cereale prelucrate i alimente pentru


3 29
sugari i copii de vrst mic ( ) ( )

1,0

6.1.8

Preparate pentru sugari i preparate de continuare,


inclusiv lapte praf pentru sugari i lapte praf de
8
29
continuare M3 ( ) ( )

1,0

6.1.9

Prepartate dietetice pentru utilizri medicale speciale,


9 29
destinate n special sugarilor ( ) ( )

1,0

26

5,0

(1) n ceea ce prive te fructele, legumele i cerealele, se face trimitere la produsele alimentare ncadrate n categoria relevant
definite n Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 februarie 2005 privind con
inuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare i hrana de origine vegetal i animal
pentru animale i de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Regulamentul (CE) nr. No 178/2006 (JO L 29, 2.2.2006, p. 3). Aceasta nseamn, inter alia, c hri ca (Fagopyrum sp)
este inclus n categoria cereale, iar produsele pe baz de hri c sunt incluse n categoria produse pe baz de cereale.
M3 Nucilor nu li se aplic nivelul maxim pentru fructe.

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 27


B
(2) Nivelurile maxime nu se aplic spanacului proaspt ce urmeaz a fi prelucrat i care este transportat direct n vrac de pe
cmp la instala ia de prelucrare.
(3) Produsele alimentare ncadrate n aceast categorie, astfel cum au fost definite n Directiva
96/5/CE a Comisiei din
16 februarie 1996 privind preparatele pe baz de cereale si alimentele pentru copii destinate
sugarilor i copiilor de
vrst mic (JO L 49, 28.2.1996, p. 17), astfel cum a fost modificat ultima dat de Directiva 2003/13/CE (JO L 41,
14.2.2003, p. 33).
(4) Nivelurile maxime se refer la produsele gata pentru utilizare (comercializate ca atare sau reconstituite conform instruciunilor productorului).
(5) M5 Nivelurile maxime se refer la partea comestibil a alunelor de pmnt (arahidelor) i a fructelor cu coaj tare. Dac
alunele de pmnt (arahidele) i fructele cu coaj tare nedecojite se supun analizei, la calcularea con inutului de
aflatoxine se presupune c toat contaminarea este prezent la nivelul pr ii comestibile, exceptnd cazul nucilor
braziliene.
(6) Produsele alimentare ncadrate n aceast categorie definite n Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European
i al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igien care se aplic produselor alimentare de
origine animal (JO L 226, 25.6.2004, p. 22).
(7) Nivelul maxim se refer la substan a uscat. Substan a uscat se stabile te n conformitate
cu Regulamentul (CE)
nr. 401/2006.
8
M3 ( )
Produsele alimentare enumerate la aceast categorie sunt prevzute n Directiva 2006/141/CE a Comisiei (JO L 401,
30.12.2006, p. 1).
(9) Produsele alimentare din aceast categorie definite n Directiva 1999/21/CE a Comisiei din 25 martie 1999 privind
alimentele dietetice destinate unor scopuri medicale speciale (JO L 91, 7.4.1999, p. 29).
(10) n cazul laptelui i produselor lactate, nivelul maxim se refer la produsele gata pentru utilizare (comercializate ca atare sau
reconstituite conform instruc iunilor productorului), iar n cazul produselor altele dect laptele i produsele lactate, la
substan a uscat. Substan a uscat se stabile te n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 401/2006.
(11) Produsele alimentare din aceast categorie definite n Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999
privind organizarea comun a pie ei vitivinicole (JO L 179, 14.7.1999, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dat prin
Protocolul privind condi iile i aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria i a Romniei n Uniunea
European (JO L 157, 21.6.2005, p. 29).
(12) Nivelul maxim se aplic produselor fabricate ncepnd cu recolta din anul 2005.
(13) Produsele alimentare ncadrate n aceast categorie, astfel cum au fost definite n Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al
Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea i prezentarea vinurilor
aromatizate, a buturilor aromatizate pe baz de vin i a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole (JO L 149,
14.6.1991, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dat prin Protocolul privind condi iile i aranjamentele de admitere a
Republicii Bulgaria i a Romniei n Uniunea European. Nivelul maxim de OTA aplicabil acestor buturi depinde de
propor ia de vin i/sau must de struguri existent n produsul finit.
(14) Produsele alimentare cuprinse n aceast categorie, astfel cum sunt definite de Directiva 2001/112/CE a Consiliului din
20 decembrie 2001 privind sucurile de fructe i anumite produse similare destinate consumului uman (JO L 10, 12.1.2002,
p. 58).
(15) Produsele alimentare ncadrate n aceast categorie, astfel cum au fost definite n Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al
Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, desemnarea si prezentarea buturilor
spirtoase (JO L 160, 12.6.1989, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dat prin Protocolul privind condi iile i
aranjamentele de admitere a Republicii Bulgaria i a Romniei n Uniunea European.
(16) Sugari i copii de vrst mic, astfel cum sunt defini i n Directiva 91/321/CEE i n Directiva 96/5/CE.
(17) n scopul aplicrii nivelurilor maxime pentru deoxinivalenol, zearalenon, toxina T-2 i toxina HT-2, stabilite la punctele
2.4, 2.5 i 2.7, orezul nu este inclus n categoria cereale, iar produsele pe baz de orez nu sunt incluse n categoria
produse pe baz de cereale.
18
( ) Nivelurile maxime se aplic cerealelor neprelucrate introduse pe pia pentru prelucrare primar. Prin prelucrare primar
se n elege orice tratament fizic sau termic aplicat grun ei, altul dect uscarea. Opera iile de cur are, sortare i uscare nu
sunt considerate ca fcnd parte din prelucrarea primar, n msura n care nu se exercit o ac iune fizic asupra miezului
grun ei, iar ntreaga grun rmne intact dup cur are i sortare. n sistemele de produc ie i prelucrare integrate,
nivelurile maxime se aplic cerealelor neprelucrate dac sunt destinate prelucrrii primare.
(19) Nivelul maxim se aplic cerealelor recoltate i preluate ncepnd cu anul de comercializare 2005/2006, n conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 824/2000 al Comisiei din 19 aprilie 2000 prin care se stabilesc procedurile de preluare a cerealelor
de ctre agen iile de interven ie i metodele de analiz pentru determinarea calit ii cerealelor (JO L 100, 20.4.2000, p. 31),
astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 1068/2005 (JO L 174, 7.7.2005, p. 65).
M1 (20) Nivelul maxim se aplic de la 1 octombrie 2007.

M1 __________

(22) Prin paste finoase (uscate) se n elege paste finoase cu un con inut de ap de aproximativ 12 %.
(23) Nivelul maxim se aplic de la 1 octombrie 2007.
(24) Pe tii ncadra i n aceast categorie, astfel cum sunt defini i n categoria (a), cu excep ia ficatului de pe te care intr sub
inciden a codului CN 0302 70 00 din lista de la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 (JO L 17, 21.1.2000,
p. 22), astfel cum a fost modificat ultima dat prin Actul privind condi iile de aderare a Republicii Cehe, Republicii
Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungar, Republica Malta, Republica Polon,
Republicii Slovenia i Republicii Slovace i adaptrile tratatelor care stau la baza Uniunii Europene (JO L 236, 23.9.2003,
p. 33). n cazul produselor alimentare uscate, diluate, prelucrate i/sau compuse, se aplic articolul 2 alineatul (1) i
articolul 2 alineatul (2).
(25) n cazul n care pe tele este destinat a fi consumat ntreg, con inutul maxim se aplic pe telui ntreg.
(26) Produsele alimentare ncadrate n categoriile (c) i (f) din lista de la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000, dup
caz (speciile, astfel cum sunt introduse n nregistrarea relevant). n cazul produselor alimentare uscate, diluate, prelucrate
i/sau compuse, se aplic articolul 2 alineatul (1) i articolul 2 alineatul (2).
(27)
(28)
(29)
(30)

Nivelul maxim se aplic sup splarea fructelor sau legumelor i separarea pr ii comestibile.
Nivelul maxim se aplic produselor fabricate din recolta de fructe ob inut ncepnd cu anul 2001.
Nivelul maxim se refer la produsul n forma n care este pus n vnzare.
Nivelul maxim este dat pentru produsul lichid con innd 40 % substan uscat, corespunztor unui nivel maxim de 50
g/kg n substan a uscat. Nivelul trebuie ajustat propor ional n func ie de con inutul de substan uscat al produselor.

2006R1881 RO 01.07.2010 004.001 28


B
(31) Dioxine [suma de dibenzo-para-dioxine policlorurate (PCDD) i dibenzofurani policlorura i (PCDF), exprimat n echiva-len
ii toxici ai Organiza iei Mondiale a Snt ii (OMS), folosind factori de echivalen toxic FET-OMS] i suma de dioxine i
PCB de tipul dioxinei [suma de dibenzo-para-dioxine policlorurate (PCDD), dibenzofurani policlorur i (PCDF) i bifenili
policlorura i (PCB), exprimat n echivalen ii toxici ai Organi iei Mondiale a Snt ii (OMS), folosind factorii de echivalen
toxic FET-OMS]. FET-OMS pentru evaluarea riscului pentru om pe baza concluziilor reuniunii OMS desf-urat la
Stockholm, Suedia, ntre 15 i 18 iunie 1997 [Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs,
PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106 (12), 775].

(32) Concentra iile limit superioar: Concentra iile limit superioar sunt calculate presupunnd c toate valorile diferi ilor
congeneri sub limita de cuantificare sunt egali cu limita de cuantificare.
(33) Nivelul maxim nu se aplic produselor alimentare care con in mai pu in de 1 % grsime.
M2 (34) Produsele alimentare din aceast categorie astfel cum sunt definite n categoriile (a), (b), (c), (e) i (f) enumerate la
articolul 1 din
Regulamentul (CE) nr. 104/2000, cu excep ia ficatului de pe te men ionat la punctul 5.11.
(35) Benzo(a)piren, pentru
care sunt enumerate nivelurile maxime, este utilizat ca indicator pentru prezen a i efectul hidrocarburilor aromatice policiclice cancerigene. n consecin , aceste dispozi ii asigur, n toate statele membre, o armonizare
deplin n ceea ce prive te hidrocarburile aromatice policiclice pentru produsele alimentare men ionate.
(36) Produsele alimentare
din aceast categorie, astfel cum sunt definite n categoriile (a), (b), (c), (e) i (f) enumerate la
articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000.
M1 (37) Excep ia se aplic numai porumbului destinat procesului de mcinare umed (produc ie de amidon) i care este
identificat clar n acest sens, de exemplu, prin etichetare sau destina ie.
M2 (38) n cazul conservelor de ficat de pe te, nivelul maxim se aplic ntregului con inut comestibil
al conservei.
M3 (39) Nivelul maxim se aplic suplimentelor alimentare n starea n care sunt comercializate.
M5 (40) Semin ele i fructele oleaginoase care se ncadreaz la codurile NC 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207 i
produse derivate NC 1208; semin ele de pepene galben care se ncadreaz la codul ex 1207 99.
(41) n cazul n care produsele derivate/prelucrate sunt derivate/prelucrate numai sau aproape numai din fructe cu coaj tare n
cauz, produselor derivate/prelucrate li se aplic de asemenea nivelurile maxime stabilite pentru fructele cu coaj tare
corespunztoare. n alte cazuri, produselor derivate/prelucrate li se aplic articolul 2 alineatele (1) i (2).
M4 (42) Nivelul maxim se aplic extractului pur i nediluat; 1 kg de extract pur i nediluat se ob ine din 3-4 kg de lemn dulce).