Sunteți pe pagina 1din 364

Sponsori

AFILIU A MOLSON COORS COMPANY
AFILIU
A MOLSON COORS COMPANY
Parteneri media
Parteneri media
Sponsori AFILIU A MOLSON COORS COMPANY Parteneri media
DERATIZARE DEZINSECŢIE DEZINFECŢIE TRATAMENTE FITOSANITARE www.coralimpex.ro
DERATIZARE DEZINSECŢIE DEZINFECŢIE TRATAMENTE FITOSANITARE www.coralimpex.ro
DERATIZARE DEZINSECŢIE DEZINFECŢIE TRATAMENTE FITOSANITARE www.coralimpex.ro
DERATIZARE DEZINSECŢIE DEZINFECŢIE TRATAMENTE FITOSANITARE www.coralimpex.ro

DERATIZARE

DEZINSECŢIE

DEZINFECŢIE

TRATAMENTE

FITOSANITARE

DERATIZARE DEZINSECŢIE DEZINFECŢIE TRATAMENTE FITOSANITARE www.coralimpex.ro

www.coralimpex.ro

DERATIZARE DEZINSECŢIE DEZINFECŢIE TRATAMENTE FITOSANITARE www.coralimpex.ro
DERATIZARE DEZINSECŢIE DEZINFECŢIE TRATAMENTE FITOSANITARE www.coralimpex.ro

2

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

prelucrării indicatorilor financiari din bilanţul anului 2013, faţă de Topul Firmelor din anul precedent, metodologia de realizare a Topului Firmelor 2014

a înglobat elemente noi, prezentate în detaliu în materialul respectiv din această lucrare.

Aşadar, în această formă, atent, minuţios, corect

şi complex configurată, Topul Firmelor Prahovene

realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova

în baza legii 335/2007, este - în contextul unui aflux

de clasamente care sunt realizate cel mai adesea după nişte criterii simple şi simpliste - singurul

clasament complet, obiectiv şi – în final - cu

Cuvânt introductiv

De 21 de ani, Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Prahova este organizaţia care evidenţiază, promovează şi răsplăteşte cu diplome, distincţii şi trofee cele mai performante şi cele mai serioase firme prahovene. De 21 de ani, întocmim un clasament care se distinge prin acurateţe, seriozitate, exigenţă, în care se regăsesc antreprenorii care duc mai departe numele şi renumele unei economii puternice, diversificate ca structură, o economie competitivă care, pe bună dreptate, îşi merită emblema de “motor” al economiei naţionale. Ultimii ani au însemnat pentru firmele evidenţiate în acest clasament nu numai confirmarea unor rezultate economico-financiare meritorii, ci - prin prisma contextului economic global dificil - şi confirmarea tenacităţii caracteristice adevăraţilor învingători. Tradiţia de două decenii a acestui clasament al firmelor face ca - de la an la an – el să fie mai mai edificator pentru adevărata performanţă economică, rafinându-se prin adaptarea la realităţile economiei locale – în continuă evoluţie - dar şi urmare a sugestiilor venite din partea reprezentanţilor mediului de afaceri. Anul acesta chiar, în vederea

mediului de afaceri. Anul acesta chiar, în vederea Foreword Since 21 years, Prahova Chamber of Commerce

Foreword

Since 21 years, Prahova Chamber of Commerce and Industry represents the organization that outlines, promotes and rewards with diplomas, distinctions and trophees the most competitive and trustable companies from Prahova County. Since 21 years, we make an accurate, serious, demandable classification of the entrepreneurs who carry on the name and renown of a strong, diversifyed and competitive economy, that righteously deserves the name of “engine” of the national economy. The last years meant for the awarded companies, not only the confirmation of several economic and financial praiseworthy results, but also – given the difficult global economic context – the confirmation of the tenacioussness specific to the true winners. The two-decades tradition of this classiffication made it more and more illustrating for the true economic performance, more and more refined as it was adapted to the continuously evolving reality of the local economy, but also to the suggestions of the business environement representatives . Even

this year, for processing the financial indicators of the 2013 balance sheet, unlike the year before, the methodology of the 2014 Top includes new elements, that you may find detailled in this catalogue. Thus, in an attentively, minutely, correctly and complexly configurated shape , the Top of Companies from Prahova County, realized by Prahova Chamber of Commerce and Industry, according to Law 335/2007, represents – among other classifications - made up based on very simple and simplistic criteria – the only complete, objective and – finally – trully relevant for the economic performance of companies from Prahova County. Because the 2014 Top of Companies from Prahova County reflects the financial results of companies for the year 2013, we will observe and analyze its results having in view the fact that, the year before, Romania registered an economic growth of 3,5%. The agriculture and exports were the most competitive economic fields in 2013.

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

3

adevărat relevant pentru performanţele economice ale firmelor prahovene. Întrucât Topul Firmelor Prahovene 2014 reflectă rezultatele financiare ale firmelor, aferente anului 2013, vom observa şi interpreta aceste rezultate prin prisma faptului că, anul trecut, economia României a înregistrat o creştere de 3,5%. Agricultura şi exporturile au fost domeniile dinamizatoare ale economiei în 2013. Analiza strict numerică a primelor 10 firme din Top pentru fiecare domeniu de activitate şi clasa de mărime, indică un clasament care cuprinde 1897 firme, dintre care 974 firme se situează pe primele trei locuri, iar 440 pe prima poziţie. Şi în acest an, verificarea şi validarea clasamentului revine membrilor unei comisii specializate, care au o misiune minuţioasă şi plină de responsabilitate. Instituţiile reprezentate în cadrul acestei comisii - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean Prahova – sunt parteneri tradiţionali ai CCI Prahova, sunt factori cu un rol important în peisajul economic al judeţului nostru. Evenimentul care aduce la rampă succesul firmelor laureate în cadrul Topului Firmelor Prahovene, mai exact, primele 10 companii corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate şi

fiecărei clase de mărime, dar şi alţi actori economici de marcă – investitori autohtoni şi străini, exportatori, parcuri industriale, instituţii financiar-bancare – este o gală de amploare, plină de strălucire. Laureaţii vor primi, în mod simbolic, însemnele recunoaşterii în faţa elitei comunităţii afacerilor prahovene, dar şi în prezenţa unor distinse personalităţi din mediul diplomatic, cameral, social şi instituţional, din ţară şi din străinătate. Aşadar, în seara zilei de 31 octombrie 2014, comunitatea prahoveană de afaceri îşi va celebra performerii la Complexul Sky Center din Păuleşti, în cadrul unui eveniment bogat în momente speciale şi în numeroase surprize. Amploarea şi strălucirea acestei gale vor fi susţinute cu suportul sponsorilor noştri generoşi, valoroşi şi inimoşi, cărora le mulţumim pentru susţinere ! În încheiere, aş dori ca - în numele Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, al întregului colectiv al Camerei şi al meu, personal – să adresez tuturor companiilor laureate ale premiilor, distincţiilor şi trofeelor Galei Topului Firmelor Prahovene 2014, sincere şi distinse felicitări ! Mult succes în continuare! Aurelian GOGULESCU Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova

A simple analysis, strictly numerical, of the first top 10 companies for each field of activity and size category, reveals a classification that comprises 1897 companies, out of which 974 companies on the first three places and 440 on the first position. Like every year, the accuracy of the classification is due to the members of the Validation Commission, who accomplished a thorough and full of responsibility mission. The institutions represented within this commission – Prahova General Direction of Public Finances, Prahova Police Inspectorate, Fiscal Anti-fraud General Direction , Trade Register Office within Prahova Tribunal – represent traditional partners for Prahova CCI, actors which play an important role in the economic environment of our county. The event, which brings to light the success of the laureates of Prahova Top of Companies - the first 10 from each sector of activity and size category, but also some other remarkable economic actors – Romanian and foreign investors, importers, industrial parks, financial and banking institutions – represents a remarkable event. The laureates will receive the distinguished recognition symbol in front

of the business community from Prahova and also in front of the distinguished personalities representing the diplomatic social and institutional environment inside the country and abroad. Thus, during the evening of October 31 st , 2014, the business community from Prahova County will celebrate its performers at Sky Center Paulesti, within an event rich in special moments and surprises. The glamour of the event will be supported by our generous , valuable and hearted sponsors, to whom we thank for their involvement! To end-up with, I would like -on behalf of the Managing Board and of the entire staff of Prahova Chamber of Commerce and Industry and also personally – to address sincere greetings and most distinguished congratulations to all the awarded companies of 2014 Prahova Top Companies Gala!

Great success for the future ! Aurelian GOGULESCU President of Prahova Chamber of Commerce and Industry

4

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

Parteneri şi sponsori

ALINSO GROUP

ALEXANDRION GRUP ROMANIA AFILIU TRANS APA TALEA BERGENBIER SA CARMISTIN COFFEOL CONFIND CORAL IMPEX DELICE INTERNATIONAL

DOMENIILE VITICOLE TOHANI ESPERANDZA COM IMPEX LIDO GIRBEA LEMET MODPACK SYSTEM OLTINA IMPEX PROD COM OZTASAR PLATINUM DENT YAZAKI ROMANIA TELEKOM ROMANIA TYMBARK MASPEX ROMANIA

DENT YAZAKI ROMANIA TELEKOM ROMANIA TYMBARK MASPEX ROMANIA A MOLSON COORS COMPANY AFILIU Parteneri media PRAHOVA
DENT YAZAKI ROMANIA TELEKOM ROMANIA TYMBARK MASPEX ROMANIA A MOLSON COORS COMPANY AFILIU Parteneri media PRAHOVA

A MOLSON COORS COMPANY

ROMANIA TYMBARK MASPEX ROMANIA A MOLSON COORS COMPANY AFILIU Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA
ROMANIA TYMBARK MASPEX ROMANIA A MOLSON COORS COMPANY AFILIU Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA
ROMANIA TYMBARK MASPEX ROMANIA A MOLSON COORS COMPANY AFILIU Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA
AFILIU
AFILIU
AFILIU
ROMANIA TYMBARK MASPEX ROMANIA A MOLSON COORS COMPANY AFILIU Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA
ROMANIA TYMBARK MASPEX ROMANIA A MOLSON COORS COMPANY AFILIU Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA
ROMANIA TYMBARK MASPEX ROMANIA A MOLSON COORS COMPANY AFILIU Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA
ROMANIA TYMBARK MASPEX ROMANIA A MOLSON COORS COMPANY AFILIU Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA
ROMANIA TYMBARK MASPEX ROMANIA A MOLSON COORS COMPANY AFILIU Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA

Parteneri media

PRAHOVA BUSINESS

MOLSON COORS COMPANY AFILIU Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA MIXMONTAN Mulţumim PARTENERILOR şi

TRUSTUL DE PRESA MIXMONTAN

Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA MIXMONTAN Mulţumim PARTENERILOR şi SPONSORILOR pentru încredere şi
Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA MIXMONTAN Mulţumim PARTENERILOR şi SPONSORILOR pentru încredere şi
Parteneri media PRAHOVA BUSINESS TRUSTUL DE PRESA MIXMONTAN Mulţumim PARTENERILOR şi SPONSORILOR pentru încredere şi

Mulţumim PARTENERILOR şi SPONSORILOR pentru încredere şi suport, pentru colaborarea lor excelentă în organizarea evenimentului.

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL PRAHOVA - 2014

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

5

Profilul Judeţului Prahova

(istoric, prezentare geografică, populaţie, aspecte ale vieţii sociale, economie)

Judeţul Prahova este un teritoriu locuit din timpuri străvechi, fapt atestat de descoperirile arheologice din localităţi ca Ploieşti, Ciorani, Mizil.

Situat în centrul României, la sud de curbura Munţilor Carpaţi, fiind străbătut de meridianul de 26° Est şi de paralela de 45° Nord, Judeţul Prahova ocupă o suprafaţă de 4.716 km 2 , (reprezentând 2% din teritoriul ţării). Ca unitate administrativă, judeţul Prahova a fost format la începutul secolului IV, dar limitele actuale au fost stabilite în 1868. Dezvoltarea administrativă şi economică, dar şi din punct de vedere social şi cultural, a fost determinată în timp de aşezarea geografică – la încrucişarea celor mai importante drumuri ce legau Muntenia, Transilvania şi Moldova – de bogăţiile subsolului, dar şi de diversitatea, armonia şi frumuseţea formelor de relief. Relieful judeţului este variat şi dispus în formă de amfiteatru, repartizat în mod armonios în munţi (26,2%), dealuri (36,5%) şi câmpii (37,3%). Între cel mai înalt punct - Vârful Omu (2505m) şi cel mai

coborât - în zona de vărsare a Prahovei (70 m), este

o diferenţă de nivel de 2435 m. Această structură a

reliefului asigură resurse dintre cele mai variate, de la păduri de conifere, foioase şi păşuni alpine, până

la viţă de vie, livezi şi culturi de câmp. Din suprafaţa

totală, 57 % este suprafaţa agricolă, în timp ce 32 % reprezintă păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră. Principalele resurse ale subsolului sunt:

petrolul, gazele naturale, sarea, cărbunii, calcarul,

materialele de construcţii, lemnul. Datorită reliefului şi a poziţiei geografice, judeţul are o reţea hidro-grafică densă, orientată de la nord la sud, ce se colectează în câteva râuri principale, cum ar fi: Prahova, Doftana, Teleajen, Cricov.

principale, cum ar fi: Prahova, Doftana, Teleajen, Cricov. Judeţul Prahova Prahova County Prahova County Brief

Judeţul Prahova

Prahova County
Prahova County

Prahova County Brief Presentation

(short history, geography facts, population, social life, economy)

The territory of Prahova County has been inhabited since immemorial times, this being attested by archeological remains in several places, such as Ploiesti, Ciorani, Mizil. Situated in central Romania, in the southern part of the Carpathians Mountains curvature, Prahova County is crossed by the 26° meridian and the 45° N-parallel and has an area of 4.716 sq.km.(2% of the whole Romanian territory). As an administrative unit, Prahova County origins at the beginning of the 4 th century, but its actual limits were established in 1868. The county’s administration and economic development, as well as the social and cultural life were determined over time, by the geography situation – at the crossroad of the most important ways linking Muntenia, Transylvania and Moldavia – by the main natural resources and by the harmony,

– by the main natural resources and by the harmony, beauty and diversity of the relief

beauty and diversity of the relief features. The County’s relief is varied and layed harmoniously, in the shape of an amphiteatre, comprising mountains (26, 2%), hills (36, 5%) and plains (37, 3%). Between the highest point «Omu» Peak (2505 m) and the lowest – there is a level difference of 2435 m. From this relief structure derives a wide variety of natural resources: coniferious woods, alpine pastures, vineyards, orchards and different field crops. Out of the Prahova County total area 57% is represented by agricultural area and 32% is forest land and forest vegetation. The main under-ground resources are crude oil, natural gas, salt, coal, limestone and building materials. Due to the variate relief and geography situation, Prahova County has a dense hydrographic network, which collects in some important rivers such as

6

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

Lungimea cursurilor de apă care traversează judeţul este de 1.066 km, suprafaţa bazinului hidrografic este de 4.694 km 2 iar suprafaţa lacurilor este de 13,97 km 2 . Judeţul Prahova are o climă temperat- continentală, motiv pentru care flora şi fauna reflectă varietatea reliefului, fiind împărţite în trei grupe determinate de altitudine: alpină, subalpină şi silvo- stepă, fiecare având frumuseţea şi bogăţia proprie. La 1 ianuarie 2014, populaţia stabilă a judeţului era de 798.285 locuitori cu o densitate de 169,2 locuitori/km 2 . În mediul urban trăiesc 399,523 mii locuitori iar în mediul rural 398,762 mii locuitori, gradul de urbanizare fiind de 50%. Populaţia municipiului Ploieşti – capitala judeţului Prahova - reprezintă 27,86% din populaţia judeţului, respectiv 222.461 locuitori.

din populaţia judeţului, respectiv 222.461 locuitori. Prahova, Doftana, Teleajen Cricov. The lenght of the river

Prahova, Doftana, Teleajen Cricov. The lenght of the river streams is of 1.066 km. Prahova County’s climate is continantal- temperate, devided into three groupes depending on the altitude : apline, sub-alpine and sylvo-steppe climate. The climate type determine the flora and fauna characteristics. OnJanuary1 st 2014,thecountystablepopulation was over 798.285 inhabitants with a density of 169,2

residents/km².Intheurbanareaslive399,5thousands

inhabitants, in the rural area live 398,7 thousands inhabitants and the urbanization degree is 50%. The population of Ploiesti, the capital-town of Prahova County is of 222.461 inhabitants, representing 27,5 % of the County’s population. Prahova County has 2 municipalities (Ploiesti and Campina), 12 cities and 90 communes (with 405 villages). Prahova is part of the South - Muntenia Development Region (with another 6 Counties - Arges, Calarasi, Damboviţa, Giurgiu, Ialomita and Teleorman).

Structura administrativă a judeţului Prahova cuprinde 104 localităţi: 2 municipii (Ploieşti - reşedinţa judeţului şi Câmpina), 12 oraşe şi 90 comune (care cuprind 405 sate), fiind judeţul cu cele mai multe localităţi urbane din ţară. Judeţul Prahova face parte din Regiunea de Dezvoltare - Sud Muntenia împreună cu alte 6 judeţe: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman. Structura educaţională a Judeţului Prahova poate asigura o şcolarizare la toate nivelurile. Reţeaua unităţilor şcolare prahovene, la nivelul anului 2012/2013 era formată din 241 unităţi independente: 41 grădiniţe, 136 şcoli primare şi gimnaziale, 54 licee, 1 şcoală profesională (de arte şi meserii), 6 şcoli postliceale şi de maiştri, o instituţie de învăţământ superior. Învăţământul superior este reprezentat de Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti, care asigură instruirea superioară a specialiştilor în domenii ca:

ingineria petrolului şi a gazelor naturale, inginerie mecanică şi electrică, inginerie chimică, ştiinţe so- ciale, ştiinţe adminstrative şi filologie. Reţeaua sanitară a Judeţului Prahova este alcătuită din spitale, policlinici, cabinete medicale particulare, farmacii, centre de sănătate, centre de permanenţă şi sanatorii. În judeţul Prahova, reţeaua instituţiilor de cultură are următoarea structură: 31 muzee, 5 teatre

The structure of the education network in Prahova County can provide education for all levels. Prahova educational network in 2012/2013 consisted of 241 independent units: 41 kindergartens, 136 primary and secondary schools, 54 high schools, a vocational school (arts and crafts), 6 post-secondary and foremen schools, an university. The University education is represented by the Oil and Gas University of Ploiesti, a worldwide renowned institution providing superior training of specialists in areas like: oil and gas engineering, electrical and mecha-nical engineering, che-mical engineering, social sciences, admi-nistrative sciences and philosophy. The health and sanitary system of Prahova County consists of hospitals, polyclinics, private medical offices, pharmacies, health centers, and other resorts. In Prahova County, the cultural institutions‘ network is made up of: 31 museums, 5 theaters and musical institutions, 76 cinema halls and 82 public libraries with 4.559.108 books and about 128.900 registered readers.

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

7

şi instituţii muzicale, 76 unităţi cinematografice şi 381 biblioteci din care 82 publice, cu un volum de carte de 4.559.108 exemplare şi circa 128.900 cititori înscrişi. Principalele instituţii culturale ale judeţului sunt:

3 muzee de importanţă naţională ( Muzeul Naţional Peleş – Sinaia, Muzeul Naţional al Petrolului – Ploieşti, Muzeul Cinegetic Posada), instituţii culturale de interes judeţean (Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Ploieşti, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii – Ploieşti, Muzeul Judeţean de Artă – Ploieşti, Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale – Ploieşti), instituţii culturale de importanţă locală: (Muzeul Municipal „B.P. Haşdeu” - Câmpina; Teatrul Municipal „Toma Caragiu” Ploieşti; Teatrul pentru copii „Ciufulici” - Ploieşti, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti).

Economia judeţului potenţialul de afaceri al judeţului Prahova

Fenomenele care au marcat istoria judeţului Prahova au fost dezvoltarea comerţului, exploatarea şi prelucrarea resurselor naturale – dintre care ţiţeiul a avut un rol aparte. Astfel, în 1857 intră în funcţiune

prima rafinărie din lume, Rafinaria Mehedinţeanu şi ca urmare, după cum reiese şi din publicaţia «The Science of Petroleum Encyclopedic English Book» (ediţie din 1938), România a devenit în 1857, prima ţară din lume în care se consemnează, în documente oficiale, o producţie de 275 tone ţiţei. Economia judeţului Prahova a cunoscut o evoluţie continuă, favorizată de resursele naturale şi de resursele umane. În interdependenţă cu industria petrolieră s-au dezvoltat industria petrochimică, chimia şi industria construcţiilor de utilaj chimic şi petrolier. La producţia industrială a României, Prahova contribuie într-o măsură importantă prin următoarele domenii: extracţia petrolului, gazelor naturale, cărbunelui, construcţia de utilaje pentru exploatări

cărbunelui, construcţia de utilaje pentru exploatări of which crude oil played a distinct role. Therefore, it
cărbunelui, construcţia de utilaje pentru exploatări of which crude oil played a distinct role. Therefore, it

of which crude oil played a distinct role. Therefore, it was set up the first refinery in the world in 1857, “Mehedinteanu” Oil Refinery; consequently, as shown in the Science of Petroleum Encyclopaedic English Book – 1938, Romania became the first country in the world to record, in official documents, in 1957 a production of 275 tons of crude oil. Prahova County’s economy has developed continously thanks to the natural resources, the human resources, becoming one of the most powerful oil processing centres. In tight relationship with the oil industry, the petrochemical and chemical industry and building of chemical and oil equipment have also developed.

Synthetic Economic-Financial Indicators of Prahova County

Number of Comapnies registered in the Trade

Register:

- 22.007

The cultural life of the county is carried out in some very important culture and art institutions:

3 national museums (Peleş National Museum - Sinaia, the National Museum of Oil and Gas, Ploiesti and Posada Hunting Museum), cultural institutions (Nicolae Iorga Library Ploiesti, Museum of History and Archeology Prahova, Museum of Natural Sciences - Ploiesti, Museum of Art - Ploiesti, the Memorial Museum “Nicolae Grigorescu”, Center for Conservation and Promotion of Traditional County Culture - Ploiesti) and others cultural institutions of local importance (Municipal Museum “BP Haşdeu” - Campina; the Municipal Theater “Toma Caragiu” Ploiesti; the Children Theatre- Ploiesti and Philharmonic “Paul Constantinescu” Ploiesti).

Economy. Prahova County Business Potential

The events that have marked the history of Prahova County were the development of trade and the exploitation and processing of natural resources,

COMPANIES’ TOP OF PRAHOVA COUNTY

8

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

geologice, foraj şi exploatarea puţurilor de petrol, petrochimie, producţie cabluri de oţel, anvelope, echipamente hidraulice, pompe, macarale, produse chimice şi petrochimice, ţesături din lână şi bumbac, confecţii textile, legume şi fructe conservate, produse lactate şi de carmangerie.

Date economice şi indicatori economico - financiari pentru Judeţul Prahova

Număr firme înregistrate la Registrul Comerţului (care au depus bilanţ) – 22.007

Număr firme active Total cifră de afaceri Rata profitului

Număr angajaţi în activitatea economică – 135.960 salariaţi Productivitatea muncii – 244.088 lei/salariat

– 15.095 (la 31 dec. 2013) – 33.186.700.408 lei – 1,9%

Din cele 15.095 societăţi comerciale active în judeţul Prahova, 2.540 au capital mixt sau integral străin. Mai mult de 50% din investiţia străină din judeţ este făcută de firme din Uniunea Europeană. În atragerea investiţiilor străine în judeţ, un rol important îl deţine şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova care prin acţiunile sale de promovare a judeţului în străinătate dar şi în ţară, odată cu primirea a numeroase delegaţii economice străine, a contribuit la decizia investitorilor în a alege România, Prahova pentru a-şi dezvolta afacerile. Totodată, C.C.I. Prahova a dezvoltat relaţii de colaborare cu Camere de Comerţ şi Industrie din toată lumea, relaţii care s-au concretizat cu semnarea a 63 de Acorduri de Parteneriat şi Colaborare cu parteneri din:

Argentina, Marea Britanie, Belarus, Belgia, Brazilia, China, Croaţia, Cuba, Egipt, Franţa, Grecia, Italia, India, Macedonia, Republica Moldova, Singapore, Spania, Turcia, Federaţia Rusă, Siria, Slovacia, Thailanda, Ucraina, Ungaria şi Vietnam.

Alte date economice:

Industria:

Ponderea industriei din punct de vedere al cifrei de afaceri în totalul activităţii economice ale judeţului Prahova este de peste. 50%, în acest sector activând 1.635 firme.

este de peste. 50%, în acest sector activând 1.635 firme. Number of Active Companies the County’s

Number of Active Companies

the County’s economy abroad. It has also a major contribution in attracting investors to choose Romania in order to develop successful businesses here. In the same time, CCI Prahova has developed fruitful relationships with many Chambers of Commerce

and Industry from around the world, relations that lead to the conclusion of 63

– 15.095 (12/31/2013)

Total Turnover

33.186.700.408 lei

Profit rate

– 1,9%

Number of Employees in Economic Activity

Labor productivity

– 135.960 employees

– 244.088 lei/employee

Agreements of Partnership and Cooperation with partners from: Argentina, Great Britain, Belarus, Belgium, Brazil, China, Croatia, Cuba, Egypt, France, Greece, Italy, India, Macedonia, Moldova,

Singapore, Spain, Turkey, Russian Federation,

Syria, Slovakia, Thailand, Ukraine, Hungary and Vietnam.

Out of the total 15.095 companies operating in Prahova County, 2.540 are joint ventures or foreign companies. More than 50% of foreign investment in our County is made by European Union companies. An important role in attracting foreign investment in Prahova County is represented by the Chamber of Commerce and Industry Prahova which main activity and actions are focused on promoting

Other Economic Information

Industry:

The share of the industry’s turnover in the total economic activities of Prahova County is over 50% and 1.635 companies are working in the field. An important contribution of Prahova County to the Romanian industrial production is given by

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

9

Produse realizate de industria prahoveană:

produse chimice şi petrochimice, bitum, sulfat de aluminiu, materii prime pentru industria farmaceutică şi cosmetică, piese de schimb şi echipamente pentru industria de foraj, extracţie, prelucrare ţiţei, gaze, apă, armături industriale, echipamente pentru industria metalurgică şi minieră, materiale de construcţii, materiale hidro - termo şi fono - izolante, textile, confecţii, produse agro-alimentare, băuturi alcoolice şi răcoritoare etc.

Agricultură:

Judeţul are o suprafaţă agricolă de 270.651 hectare. 322 firme cu capital de stat şi privat lucrează în acest domeniu. Produse ale ramurilor sectorului agricol:

produse agricole, carne şi preparate din carne, vinuri de calitate superioară, cereale, fructe.

Transporturile:

Turismul:

Pentru economia judeţului Prahova, activitatea turistică reprezintă un sector important, al cărui potenţial în continuă dezvoltare se alimentează din bogăţia şi diversitatea elementelor şi resurselor naturale, precum si a celor de natură antropică. Regiunea Prahovei oferă atracţii turistice cu totul remarcabile, care ilustrează într-o manieră cvasi-completă întreaga paletă de atracţii specifice turismului peisagistic – montan, turismului balnear, turismului cultural - istoric, turismului tematic, turismului religios, turismului de afaceri, etc. Cadrul natural deosebit oferit de Valea Prahovei, Valea Teleajenului, Valea Slănicului, Valea Doftanei, de Munţii Bucegi, la care se adaugă numeroasele staţiuni turistice şi dotările de care acestea dispun, alături de o serie de alţi factori (populaţie numeroasă, important centru de afaceri, universitar, traversat de principalele căi rutiere şi feroviare ce fac legătura cu restul ţării şi cu celelalte

Reţeaua de transporturi a judeţului Prahova se compune dintr-o reţea de cale ferată în lungime de 162 km din care 112 km este electrificată şi o reţea de drumuri publice în lungime de 2.196 km. Judeţul Prahova este traversat de mari axe rutiere spre Europa Centrală, Europa de Est, Rusia, Turcia şi Grecia şi va fi traversat de la Sud la Nord de o nouă autostradă.

va fi traversat de la Sud la Nord de o nouă autostradă. roads to Central Europe,
va fi traversat de la Sud la Nord de o nouă autostradă. roads to Central Europe,

roads to Central Europe, Eastern Europe, Russia, Turkey and Greece and will be crossed from south to north by a new highway.

Tourism:

For the Prahova County’s economy, tourism is a very important sector, whose expanding potential is feeding from the richness and diversity of its elements and natural resources, as well as its entropic resources. Prahova region offers an outstanding tourist attraction which illustrates in a complete manner the entire range of tourism attractions: mountain tourism, spa tourism, cultural and historical tourism, thematically tourism, religious and business tourism etc. The remarkable natural environment is offered by the Prahova Valley, Teleajan Valley, Slanic Valley and Doftana Valley and the Bucegi Mountains, by the numerous tourist resorts and their facilities, together

the following fields: crude-oil, natural gas and coal extraction, building of industrial equipment for geological prospection drilling, petrochemistry, production of steel cables, production of tyres, hydraulic equipment, pumps, cranes, production of chemical and petrochemical products, mining equipment and metallurgical industries, construction materials industry, producing hydro and thermo insulated materials, light industry producing wool and cotton fabrics, textile garments, alcoholic beverages and soft drinks products.

Agriculture:

Prahova has an agricultural area of 270.651 hectares. 322 companies currently work in this field. The agriculture sector produces cereals, fruits and vegetables, industrial plants, meat and meat derived products, wines of high quality.

Transportation:

The Prahova County transportation network consists of a railway network of 162 km, out of which 112 km are electrified and a public roads’ network of 2.196 km. “Prahova County is crossed by major

COMPANIES’ TOP OF PRAHOVA COUNTY

10

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

ţări din Europa) fac ca judeţul Prahova să se situeze între primele judeţe ale ţării, din punct de vedere al numărului de turişti cazaţi. Numărul firmelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul turismului este de 705, cu un număr de 4.712 salariaţi.

Serviciile:

Datorită poziţiei geografice de care beneficiază judeţul Prahova şi în special, municipiul Ploieşti, comerţul a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă. Astfel, în Ploieşti, pe lângă o reţea dezvoltată de magazine en-detail, şi-au consolidat poziţia marile magazine comerciale de tip hipermarket şi supermarket:METROCASH&CARRY,PRAKTIKER, CARREFOUR, BRICOSTORE, SELGROS, KAUFLAND, AUCHAN, BAUMAX, ARTSANI, de tip supermarket: BILLA, PROFI, PENNY, MEGA IMAGE, LIDL şi de tip mall: WINMARKT, MERCUR MALL, PLOIEŞTI SHOPPING CITY, AFI PALACE PLOIEŞTI, WEST MALL PLOIEŞTI.

La nivelul judeţului Prahova, infrastructura de telecomunicaţii asigură cadrul necesar comunicării la un nivel tehnologic în acord cu standardele europene. Extinderea telefoniei digitale s-a realizat în toate comunele judeţului, iar în mediul urban în

cea mai mare parte funcţionează centrale digitale, abonaţii acestora având acces atât la Internet, cât şi la alte servicii suplimentare. De asemenea, telefonia mobilă acoperă întregul judeţ iar televiziunea prin cablu se află în proces de extindere şi în mediul rural. La nivelul judeţului Prahova, sistemul bancar este bine reprezentat printr-un număr de 31 instituţii bancare (inclusiv CEC) cu 219 subunităţi. Se înregistrează o diversificare permanentă a produselor bancare de operaţiuni curente şi de credit care răspund nevoilor unei pieţe dinamice.

şi de credit care răspund nevoilor unei pieţe dinamice. The telecommunication infrastructure of Prahova County
şi de credit care răspund nevoilor unei pieţe dinamice. The telecommunication infrastructure of Prahova County

The telecommunication infrastructure of Prahova County provides high technological level of communication in accordance with the European standards. The expansion of digital telephony has been made all over the county, the most of it operating in the urban areas. The mobile telephony and the cable television have also expended all over the county’s territory, including the rural areas. The banking system is well represented by a number of 31 banks (including CEC) with 219 of branches.Almost all banks and credit institutions with national presence have branches and agencies in Prahova County. There is a continous diversification process of banking and current credit operations, in accordance to the needs of a dynamic market.

with a number of other factors (big population, important business and university center, crossed by the main road and railway which connect our country with the other European countries). These facts make Prahova County one of the top counties in terms of number of tourists hosted. There are 705 companies with 4.712 employees, operating in the field of tourism in Prahova County.

Services:

Due to the geographic position of Prahova County and in particular of Ploiesti, trade has undergone a spectacular development, over times. Therefore, in Ploiesti, in addition to a very well developed network of shops and boutiques, the major trade shops – hypermarkets have strengthen their position: METRO CASH&CARRY, PRAKTIKER, CARREFOUR, BRICOSTORE, SELGROS, KAUFLAND, AUCHAN, BAUMAX, ARTSANI, supermarkets: BILLA, PROFI, PENNY, MEGA IMAGE, LIDL and malls: WINMARKT, MERCUR MALL, PLOIEŞTI SHOPPING CITY, AFI PALACE PLOIEŞTI, WEST MALL PLOIESTI.

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

11

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova

O organizaţie în slujba comunităţii de afaceri prahovene

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a fost reînfiinţată conform Decretului - Lege nr. 139 din 1990, continuând astfel tradiţia Camerei de Comerţ şi Industrie Ploieşti, înfiinţată în 1865 şi a cărei activitate propriu-zisă a început în 1868, împreună cu întregul Sistem Cameral de la acea vreme. Odată cu transformările istorice survenite, Camera de Comerţ şi

Industrie a vechii Regiuni Ploieşti – asemenea tuturor celorlalte camere teritoriale – a fost dizolvată în 1949. În decembrie 2000, prin efort propriu, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova şi-a inaugurat noul sediu, iar începând din decembrie 2007, funcţionează

în conformitate cu prevederile Legii 335/2007– Legea

Camerelor de Comerţ din România. Camera de Comerţ şi Industrie Prahova este o organizaţie neguvernamentală de utilitate publică, având drept scop dezvoltarea economiei prahovene şi promovarea acesteia pe plan intern şi extern,

sprijinirea comunităţii de afaceri locale, în special

a membrilor, în raporturile cu autorităţile din ţară şi organismele specializate din străinătate.

Funcţiunile principale ale Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova sunt:

• Reprezentare şi aparare a intereselor

membrilor şi a întregii comunităţi de afaceri;

• Informare, consultanţă, asistenţă pentru

membri şi pentru întreaga comunitate de afaceri;

• Promovare;

• Instruire, formare profesională şi evaluare competenţe.

Servicii:

Asistenţă şi consultanţă pentru înfiinţarea şi funcţionarea firmelor:

• înfiinţări de societăţi comerciale;

• operarea de modificări în structura oricărei forme de activitate;

• consultanţă procedură Oficiul Registrului

Comerţului privind fiscalitatea formei de activitate;

• emiterea Certificatului Digital Calificat.

Organizarea de programe de formare profesională, autorizate conform legislatiei în vigoare, de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, recunoscute la nivel naţional şi european. Portofoliu de cursuri:

Resurse Umane ♦ Calitate ♦ Mediu ♦ Manager de Proiect ♦ Formator ♦ Achiziţii Publice ♦ Limba Engleză ♦ Limba italiană ♦ Limba germană ♦ Expert Accesare Fonduri ♦ Antreprenoriat ♦ Mediator ♦ Legislaţia muncii ♦ Operare Calculator ♦ Designer pagini Web ♦ Manager îmbunătăţire procese ♦ Bucătar ♦ Ospătar ♦ Cameristă ♦ Recepţioner.

The Chamber of Commerce and Industry Prahova

The Right Organization at the Dispoasal of Prahovean Business Cummunity

The Chamber of Commerce and Industry Prahova

has been established by Government Decree in 1990 and continues the tradition of the Chamber of Commerce and Industry Ploiesti, set up in 1865 and dissolved in

1949.

Since December 2000, Prahova Chamber has a modern, new headquarters, built by its own efforts and starting with December 2007, its activity runs according to the law of the Romania’s Chambers of Commerce and Industry (Law 335/2007). The Chamber of Commerce and Industry Prahova is a non-governmental organization of public utility, having as fundamental purpose the development of Prahova County’s economy and its promotion both on the domestic markets and overseas. The Chamber supports the local business community, especially its members in their relations with the internal authorities

and the specialized organizations from abroad.

The main functions of the Chamber of Commerce and Industry Prahova are:

• Representation and defense of its members’

interests and of the entire business community

• Information, advice, assistance for members and

the entire business community

• Promotion

• Training and skills’ assessment

Services:

Assistance and advice for setting up compa- nies and operation of business

• setting up companies;

• changes in the operation of any kind of business structure;

• advising on Trade Register Office’s procedure regarding the business’ taxation;

• issuance of Qualified Digital Certificate

Training programs, authorized under the legislation in force, by the National Authority for Qualifications, recognized at national and European level. Training courses portfolio:

Human Resources ♦ Quality ♦ Environment ♦ Project Manager ♦Trainer ♦ Procurement ♦ Foreign Languages: English, Italian, German ♦ Accessing Funds Expert ♦ Entrepreneurship ♦ Mediator ♦ Labor

12

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

La cerere, se pot organiza cursuri şi în alte domenii. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale prin Centrul de evaluare şi certificare competenţe autorizat conform legislaţiei în vigoare, de către Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru ocupaţiile / calificările: Ospătar (chelner); Zidar - Pietrar - Tencuitor.

relaţiilor

externe şi cooperării internaţionale:

Activităţi

şi

acţiuni

în

domeniul

• misiuni economice în străinătate;

• primiri de delegaţii străine în România;

• parteneriate şi forumuri economice, consilii de afaceri;

• burse, contacte de afaceri, prezentări de firme şi reuniuni cu caracter internaţional;

• consultanţă pe probleme de comerţ exterior.

Organizarea de manifestări expoziţionale în ţară şi în străinătate

• târguri şi expoziţii cu caracter naţional:

• facilitarea participării la manifestările

expoziţionale organizate de Romexpo S.A. Bucureşti, cu acordarea de importante discount-uri prin intermediul CCI Prahova

• manifestări expoziţionale în străinătate;

• organizarea participării cu standuri şi delegaţii

de vizitatori specializaţi la manifestări expoziţionale

din străinătate;

• acordarea de consultanţă în vederea accesării

de facilităţi pentru participarea la manifestări expoziţionale;

• acordarea de sprijin în vederea participării

la diferite manifestări expoziţionale în ţară şi în străinătate.

Consultanţă programe şi proiecte cu finanţare europeană • identificarea şi diseminarea de informaţii referitoare la programe şi finanţări;

• asistenţă privind sursele de finanţare interne şi

externe, instituţiile finanţatoare, condiţiile de creditare, fonduri nerambursabile;

• asistenţă privind întocmirea studiilor, planurilor

de afaceri şi proiectelor pentru obţinerea finanţării;

• derularea de proiecte europene.

Promovare prin intermediul unei platforme specializate, moderne şi diversificate

• organizarea de evenimente de promovare:

prezentări de firme,

• conferinţe, seminarii, work-shop-uri, lansări de

carte;

• publicitate - promovarea firmelor prin intermediul

publicaţiei C.C.I. Prahova - revista „Dynamic Business”

şi al site-ului www.cciph.ro, al Buletinului Informativ lunar;

• servicii personalizate de promovare, P.R. şi comunicare pentru firme;

• organizarea Topului Firmelor Prahovene.

Certificări

• certificate de origine;

• certificarea documentaţiei de export;

• avize de forţă majoră;

legislation ♦ Computer Operating ♦ Manager ♦ Web Designer ♦ Processes Improvement Manager ♦ Chef ♦Waiter ♦ Maid ♦ Receptionist We can organize different courses in other areas, on request. Assessment and certification of professional competences through the Evaluation and Certifi- cation Center, authorized according to the law in force, by the National Authority for Qualifications for the following occupations / qualifications: waiter; bricklayer- plasterer.

Foreign relations and international cooperation activities:

• economic missions abroad;

• receiving of foreign business delegations in Romania;

• organizing partnerships and economic forums, business councils;

• organizing of business contacts, companies’ presentations and international meetings;

• providing of foreign trade consultancy.

Internal and international exhibitions:

• organising of national fairs and exhibitions;

• facilitating the participation in the exhibitions organized by Romexpo Bucharest, while providing significant discounts to CCI Prahova’s member- companies;

• organization of participation with booths and

delegations of specialized visitors in exhibitions abroad;

• providing consultancy in accessing facilities for participation in fairs and exhibitions;

• providing support for attending in domestic and abroad fairs and exhibitions.

Consultancy in programs and projects with

European funding

• identification and dissemination of information on programs and funding;

• providing support for domestic and external

financing sources, financing institutions, credit conditions, grants;

• assistance on preparing studies, business plans and projects in order to obtain financing;

• implementation of European projects

Promotion services through a specialized, modern and diversified platform:

• companies presentations, conferences,

seminars, work-shops, book launches;

• advertising - promoting companies through CCI

Prahova’s magazine - „Dynamic Business”; www.cciph. ro website and the monthly newsletter;

• personalized P.R. and communication services

for companies; • organizing of the Prahova County Business Awards.

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL PRAHOVA - 2014

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

13

• certificate privind încadrarea firmelor în categoria IMM-urilor.

Alte servicii

• furnizarea de informatii de afaceri privind firmele

prahovene şi domeniile lor de activitate;

• realizarea de studii şi analize economice;

• închirierea de săli de conferinţă şi cursuri modern

utilate şi dotate cu facilităţi tehnice audio-video de ultimă generaţie, cu capacitate de 130 locuri, 35 locuri

(2 săli) şi 18 locuri;

Bursa Română de Mărfuri – Terminalul Prahova Organizarea de licitaţii cu reglementare de tip bursier pentru vânzări şi achiziţii de produse, servicii

şi lucrări pentru agenţii economici privaţi, administraţie publică, regii şi companii naţionale

• achiziţii publice; licitatii de vânzare, valorificare, închiriere şi concesiune;

• licitaţii pe piaţă la disponibil – vânzarea şi cumpărarea de materii prime, mărfuri fungibile în nouă ringuri specializate;

• tranzacţii certificate CO2.

Reprezentanţe ale C.C.I. Prahova în străinătate:

• Biroul de Reprezentare de la Shanghai – China,

inaugurat în februarie 2011. Pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Prahova funcţionează:

Curtea de Arbitraj Comercial: Soluţionarea litigiilor comerciale. Conciliere între societăţi comerciale. Consultanţă procedurala Centrul de Mediere a Muncii Prahova care oferă

Centrul de Mediere a Muncii Prahova care oferă somerilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc
Centrul de Mediere a Muncii Prahova care oferă somerilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc

somerilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă servicii de informare, consiliere si mediere a muncii. Camera de Comerţ şi Industrie Prahova este membru fondator în următoarele organizaţii:

Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de

Comerţ şi Industrie – Filiala Prahova – organizarea de cursuri de calificare şi perfecţionare.

Asociaţia Camerelor de Comerţ şi Industrie

din Regiunea Sud Muntenia, cu sediul la Ploieşti, care promovează, sprijină şi accesează fonduri

europene pentru dezvoltarea regiunii, a Judeţului Ilfov şi a Municipiului Bucureşti.

Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea

Turismului Prahova – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, din zona Prahova şi Regiunea Sud Muntenia în ţară şi străinătate.

Certifications

• certificates of origin;

• export certification documentation;

• notices of force majeure;

• SME certificates.

Other Services

• providing business information on Prahova

County’s companies and their activity fields;

• studies and economic analyzes;

• rental of conference rooms full equipped with

modern audiovisual equipments, with capacity of 130 seats, 35 seats (2 rooms) and 18 seats;

Romanian Commodities Exchange – Prahova Branch – organizing auctions through the Commodities Exchange’s regulations for sales and procurements of

products, services and works for the private companies, public administration, autonomous authorities and national companies:

• procurement, sales auction, recovery, rental and leasing;

• auctions on the cash market - buy and sell

of raw materials, fungible specialized in 9 floors;

- trading of CO2 certificates.

Representations of C.C.I. Prahova abroad:

Office

• Representation

in

Shanghai

-

China,

inaugurated in February 2011.

There are some organizations running in connection with the Chamber’s activity:

The Commercial Arbitration Court

- solving the commercial litigations

- conciliation between companies

- procedural consultancy

Prahova Labour Mediation Center - provides information services, counseling and mediation to unemployed and persons seeking for employment. The Chamber of Commerce and Industry Prahova is a founding member of the following organizations:

The Romanian Business School of the Chambers of Commerce and Industry – Prahova Branch – organizing professional and qualification training courses; • The Association of the Chambers of Commerce and Industry – South – Muntenia Region – promotes, supports and accesses European financing funds in view to develop the whole region, Ilfov County and the Municipality of Bucharest; • Prahova County’s Association for Tourism Development and Promotion – sustainable development and tourism promotion of Prahova County and South Muntenia Region, in Romania and abroad.

14

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

14 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA Arbitrajul comercial Camera de Comerţ şi

Arbitrajul comercial

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, în temeiul atribuţiilor conferite ei prin lege, organizează, la cererea celor interesaţi, arbitrajul comercial, pentru soluţionarea de litigii comerciale interne şi internaţionale, prin Curtea de Arbitraj Comercial special constituită în acest scop. Arbitrajul comercial constituie o modalitate specială şi pe deplin legală de soluţionare a litigiilor patrimoniale (evaluate în bani) născute din acte şi fapte de comerţ, litigii care sunt încredinţate spre soluţionare, potrivit convenţiei părţilor, unor arbitri aleşi sau desemnaţi, persoane cărora le revine sarcina de a judeca litigiul şi de a pronunţa o hotărâre, pe care părţile se obligă să o execute. Soluţionarea prin arbitraj a litigiilor comerciale se poate face numai având la bază convenţia expresă a părţilor în acest sens, convenţie cuprinsă fie într-o clauză de arbitraj fie într-un compromis arbitral. Arbitrajul prezintă avantajul că părţile pot desemna ele însele arbitrii ce vor soluţiona litigiul, având în vedere elemente cum ar fi: pregătirea profesională, probitatea morală a acestora, specializarea într-un anumit domeniu comercial. Tribunalul arbitral judecă litigiile pe baza unei proceduri mult simplificate, ceea ce permite ca litigiul să fie rezolvat cu rapiditate şi, evident, cu cheltuieli de arbitrare reduse faţă de taxele de timbru achitate la instanţele judecătoreşti. Procedura de arbitrare se finalizează, la fel ca la instanţele judecătoreşti, prin pronunţarea unei hotărâri. Această hotărâre este definitivă şi obligatorie pentru părţi şi se bucură de aceeaşi putere ca o hotărâre judecătorească, putând fi pusă în executare silită prin mijloacele stabilite prin codul de procedură civilă. Avantajele recurgerii la arbitrajul comercial sunt:

- simplitatea procedurii arbitrale permite o

soluţionare rapidă şi definitivă a litigiului (în cel mult 5 luni de la data constituirii tribunalului arbitral în litigiul intern şi 9 luni în cele internaţionale);

- cheltuieli arbitrale mult mai reduse decât

cele de judecată de la instanţa de drept comun;

- litigiul este judecat de arbitri specializaţi,

imparţiali şi independenţi, aleşi de părţi, care au deplină încredere în aceştia;

- dezbaterile în cauză şi dosarul litigiului sunt confidenţiale, nici o persoană străină neputând

avea acces la dosar, fără acordul scris al părţilor;

- înainte de judecata arbitrală propriu-zisă,

părţile pot apela la o procedură de conciliere facultativă, instrument prin care se pot armoniza

interesele părţilor şi evita litigiile comerciale, cu toate inconvenientele lor;

- împotriva sentinţei arbitrale nu se pot

exercita căi de atac cu excepţia unei acţiuni în anulare vizând doar motive de nelegalitate şi nu de netemeinicie. Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, prin Curtea de Arbitraj Comercial, realizează următoarele activităţi ori numai unele dintre ele, potrivit înţelegerii cu părţile:

a) numirea, la nevoie, în conformitate cu convenţia arbitrală şi cu regulile de procedură arbitrală, a arbitrilor şi a supraarbitrului şi, în general, îndeplinirea sau, după caz, verificarea îndeplinirii formalităţilor de constituire a tribunalului arbitral; b) punerea la dispoziţia părţilor a Regulilor de procedură arbitrală, propunerea unei liste de arbitri, cu caracter facultativ pentru părţi; c) organizarea unui secretariat al arbitrajului, care să efectueze operaţiile privind primirea, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, citarea părţilor şi comunicarea actelor, emiterea diverselor înştiinţări către părţi şi arbitri, consemnarea dezbaterilor în încheieri de şedinţă, îndosarierea actelor, întocmirea

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

15

şi păstrarea registrelor, precum şi orice alte asemenea lucrări necesare bunei desfăşurări a arbitrajului;

d) asigurarea unui spaţiu corespunzător pentru

desfăşurarea arbitrajului;

e) organizarea, la cerere, a concilierii şi a medierii;

f) urmărirea şi facilitarea arbitrajului, astfel încât acesta să se desfăşoare şi să se finalizeze în termenul stabilit;

g) redactarea, la cererea părţilor şi împreună cu

ele, a compromisului arbitral (convenţia prin care acestea decid ca litigiul deja născut între ele să fie soluţionat prin arbitraj);

h) elaborarea modelelor de clauze compromisorii

şi asigurarea difuzării în cercurile economice, a avantajelor arbitrajului comercial; i) colaborarea cu celelalte curţi de arbitraj ale Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară, în special prin schimbul de liste de arbitri şi de experienţă, precum şi pentru desfăşurarea unei acţiuni comune de promovare a arbitrajului comercial; j) ţinerea evidenţei practicilor arbitrale, întocmind

culegeri de practică arbitrală; k) informarea şi asigurarea, la cerere şi contra plată, consultanţă în legătură cu arbitrajul comercial intern şi internaţional.

CLAUZACOMPROMISORIE RECOMANDATĂ DE CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE PRAHOVA

„Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validarea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, va fi soluţionat prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, în conformitate cu Regulamentul şi Regulile de procedură arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.” Inserarea într-un contract comercial a clauzei compromisorii, în caz de litigiu, îndreptăţeşte partea interesată să ceară soluţionarea acestuia pe calea ARBITRAJULUI, fiind exclusă competenţa instanţelor judecătoreşti.

fiind exclusă competenţa instanţelor judecătoreşti. The Commercial Arbitration - Extract - Acccording to the
fiind exclusă competenţa instanţelor judecătoreşti. The Commercial Arbitration - Extract - Acccording to the

The Commercial Arbitration

- Extract -

Acccording to the Romanian legislation in

force, Prahova Chamber of Commerce and Industry organizes commercial arbitration, through its Commercial Arbitration Court. This procedure has a lot of advantages:

- the procedure is simple, it saves time, and

the case is quickly solved out;

- the arbitrators are, independent and impartial

specialists, choosen by the parties, people they trust in,

- it provides confidentialy, nobody is entitled

to see the file without the written consent of the parties involved;

- the cost is lower as it is in the law court;

- the arbitration procedure enables a first

phase;

- the conciliation to try and solve out the

dispute;

- the final arbitration decision is compulsory

and it has the same power as a law court decision. Therefore, when doing business we strongly recommend to foresee in the trade contracts an item regarding the commercial disputes that will be solved out at our Chamber of Commerce and Industry’s Commercial Arbitration Court.

16

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

Componenţa Comisiei de Validare a Topului Judeţean al Firmelor Prahovene Aurelian Gogulescu Preşedinte CCI Prahova
Componenţa Comisiei de Validare a
Topului Judeţean al Firmelor
Prahovene
Aurelian Gogulescu
Preşedinte CCI Prahova
Constantin Trestioreanu
Preşedinte ACIP, Vicepreşedinte CCI Prahova
Maria Ciobanu
Director General CCI Prahova
4
Georgeta Şerban
1
Director Economic CCI Prahova
0
Adriana Nicolae
Şef Administraţie – Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Prahova
2
Ilinca Simionescu
Director – Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Judeţean Prahova
,
a
Chestor de Poliţie Viorel Dosaru
-
Inspector Şef – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova
I
Marin Fătu
Director Executiv – Inspecţie Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti
X
Mircea Labă
X
Preşedinte – Petroconsult SRL,
Membru în Colegiul de Conducere al
CCI Prahova
a
a
i
ţ
i
d
e

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

17

Metodologia de realizare a Topului Firmelor Prahovene organizat de Camera de Comerţ şi Industrie din România Ediţia a XXI-a

1. Topurile judeţene de firme

Topurile firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti, numite în continuare topurile judeţene de firme, sunt organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată şi completată. Topurile judeţene de firme se obţin din clasamentele judeţene de firme, determinate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, pe baza prezentei metodologii.

1.1. Sursele de informaţii

Sursele de informaţii utilizate sunt:

Informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele

Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; Informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene 2 ;

2 / Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene pot proceda la verificarea informaţiilor din situaţiile financiare ale firmelor din top şi din alte surse precum şi din vizite la firme, pentru a evita eventuale erori care ar putea apare la clasificarea firmelor. In situaţia în care vor fi constatate neconcordanţe (între datele înregistrate în aplicaţia de Top şi situaţia reală), acestea vor fi corectate pe baza unui document justificativ ce emană de la o instituţie / persoană / organ competent (proces verbal al comis- iei de validare a clasamentului judeţean semnat de toţi membrii comisiei; declaraţie reprezentant legal; certificate emis, după caz, de auditor, cenzor sau ANAF, etc)

reprezentant legal; certificate emis, după caz, de auditor, cenzor sau ANAF, etc) COMPANIES’ TOP OF PRAHOVA

18

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

1.2. Condiţiile de admitere a firmelor

în clasamente

în topurile judeţene de firme

entităţile care sunt comercianţi conform legii şi

îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior:

Sunt

admise

Profit din exploatare pozitiv;

Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entităţi. Nu sunt admise:

Grupurile de interes economic (GIE);

Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului şi impozitele şi

taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depăşeşte cuantumul creanţelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bu- getul statului;

Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă.

Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă

Elementele

financiare

utilizate în vederea

stabilirii accederii în clasamente sunt prezentate în Anexa 2.

1.3. Structura clasamentelor pe

domenii, grupe de activitate şi clase de mărime a întreprinderii

Topurile judeţene de firme sunt structurate pe şase domenii de activitate:

Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech;

Industrie;

Agricultură, Silvicultură, Pescuit;

Construcţii;

Servicii;

Comerţ şi Turism.

Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN rev. 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 şi al obiectului de activitate declarat de firme pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior. Corespondenţa dintre domenii şi grupele de activitate este descrisă în Anexa 1. Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de

încadrare a firmelor, după cum urmează:

Clasa de mărime

Criterii de încadrare

Microîntreprinderi

Au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale 1 de până la 2 milioane euro, echivalent în lei

Întreprinderi mici

Au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei

Întreprinderi

Au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro 2

mijlocii

Întreprinderi mari

Au între 250 şi 999 de salariaţi

Întreprinderi

Au peste 1000 de salariaţi

foarte mari

şi 999 de salariaţi Întreprinderi Au peste 1000 de salariaţi foarte mari TOPUL FIRMELOR PRAHOVENE -

TOPUL FIRMELOR PRAHOVENE - 2014

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

19

Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime.

1.4. Indicatorii utilizaţi

Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt:

Cifra de afaceri netă (I1);

Profitul din exploatare (I2);

Rata profitului din exploatare (I3);

Eficienţa utilizării resurselor umane (I4);

Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5).

Indicatorii sunt determinaţi astfel:

I1 = Cifra de afaceri netă;

I2 = Profitul din exploatare;

I3 = Profit din exploatare / Cifra afaceri ;

I4 = Valoarea adăugată 3 / Număr mediu de salariaţi;

I5 = (Profitul curent + Cheltuieli privind dobânzile) / Capital angajat 4 . Elementele financiare pe baza cărora se calculează indicatorii utilizaţi sunt prezentate în Anexa 2. Pentru fiecare indicator şi domeniu de activitate este stabilită o pondere în cadrul punctajului total (P1, P2, P3, P4, P5). Ponderile indicatorilor sunt prezentate în Anexa 3.

1.5. Punctajul

Punctajul fiecărei firme din top se obţine în modul următor:

Se determină indicatorii (I1, I2, I3, I4, I5) după formulele definite la punctul 1.4.;

Se determină mediile naţionale ale indicato- rilor (M1, M2, M3, M4, M5) prin calcularea, pentru fiecare grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, a mediei aritmetice a acelui indicator, aplicată pentru firmele care îndeplinesc, la nivel naţional, condiţiile de ad- mitere la top;

Fiecare indicator este normalizat prin împărţi- rea la media sa naţională: I1 = I1 / M1, I2 = I2 / M2, I3 = I3 / M3, I4 = I4 / M4, I5 = I5 / M5;

Punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre indicatori şi ponderea afe-

1/ Total active = Total active imobilizate + Total active circulante + Cheltuieli în avans 2/ Banca Nationala a comunicat cursurile pietei valutare din data de 31.12.2013, in vederea intocmirii situatiilor financiare ale anului 2013 de catre toate entitatile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata. Cursul valutar stabilit pentru euro la data 31.12.2013: 1 Euro = 4,4847 3 / Valoarea adăugată = Profit din exploatare + Cheltuieli cu personalul + Ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale + cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 4 / Capital angajat = datorii pe termen lung + capitaluri proprii.

rentă fiecărui indicator: PT = (I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 * P4) + (I5 * P5). Firmele membre ale camerei judeţene, care au achitat cotizaţia la zi, primesc o bonificaţie de 10% din punctajul total. Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total.

1.6. Validarea clasamentului

Clasamentul judeţean de firme este analizat şi validat de o comisie a topului de firme, numită de către conducerea Camerei, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti. Clasamentul validat devine topul judeţean de firme. Informaţiile despre firmele din topul judeţean sunt actuale la momentul validării acestuia.

2. Topul Naţional al Firmelor din România

Topul Naţional al Firmelor din România se organizează în exclusivitate de către Camera Naţională, în conformitate cu prevederile art. 28, lit. j din Legea 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată şi completată, şi Cap. III, art.17, punctul 13 din Statutul Camerei Naţionale. Clasamentul Topului Naţional al Firmelor se realizează de către Camera Naţională, pe baza clasamentelor judeţene de firme furnizate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, prin interclasarea acestora şi păstrarea primelor maxim 10 poziţii pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor. Topul Naţional al Firmelor este format din firmele situate pe locul întâi în acest clasament, la fiecare domeniu, grupă şi clasă de mărime a întreprinderii.

3. Responsabilităţi

Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori în întocmirea situaţiilor financiare şi a oricăror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale, răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză. Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu pot fi ţinute responsabile pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta în urma unei acţiuni sau renunţare la acţiune, ca urmare a utilizării, în orice scop, a datelor publicate în legătură cu Topurile Firmelor.

COMPANIES’ TOP OF PRAHOVA COUNTY

20

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

Anexa 1

Corespondenţa dintre domenii şi grupe de activitate

Structura domeniului CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI HIGH TECH pe grupe de activitate

GRUPA

DENUMIRE

254

Fabricarea armamentului şi muniţiei

279

Fabricarea altor echipamente electrice

261

Fabricarea componentelor electronice

304

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

263

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

332

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

264

Fabricarea produselor electronice de larg consum

382

Tratarea şi eliminarea deşeurilor

265

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

582

Activităţi de editare a produselor software

611

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

266

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

612

Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu

267

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

613

Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

268

Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

619

Alte activităţi de telecomunicaţii

620

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

271

Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

631

Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

272

Fabricarea de acumulatori şi baterii

721

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie

273

Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

722

Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

274

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

Structura domeniului INDUSTRIE pe grupe de activitate

GRUPA

DENUMIRE

051

Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

072

Extracţia minereurilor metalifere neferoase

052

Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

081

Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

089

Alte activităţi extractive n.c.a.

061

Extracţia petrolului brut

091

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

062

Extracţia gazelor naturale

071

Extracţia minereurilor feroase

 

TOPUL FIRMELOR PRAHOVENE - 2014

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

21

099

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

 

plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie Fabricarea altor produse chimice Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale Fabricarea produselor farmaceutice de bază Fabricarea preparatelor farmaceutice Fabricarea articolelor din cauciuc Fabricarea articolelor din material plastic Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă Fabricarea de produse refractare Fabricarea materialelor de construcţii din argilă Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a. Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase Turnarea metalelor Fabricarea de construcţii metalice Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

101

202

203

102

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor Prelucrarea şi conservarea fructelor

204

103

şi

legumelor

104

Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale Fabricarea produselor lactate Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon Fabricarea produselor de brutărie şi

205

206

105

106

211

107

212

a

produselor făinoase

221

108

Fabricarea altor produse alimentare Fabricarea băuturilor Fabricarea produselor din tutun Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile Producţia de ţesături Finisarea materialelor textile Fabricarea altor articole textile Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană Fabricarea articolelor din blană Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor Fabricarea încălţămintei Tăierea şi rindeluirea lemnului Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului Fabricarea articolelor din hârtie şi carton Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi Reproducerea înregistrărilor Fabricarea produselor de cocserie Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor

222

110

120

231

131

232

132

233

133

139

234

141

235

142

236

143

237

239

151

241

242

152

161

162

243

244

171

245

172

251

252

181

182

191

253

192

201

255

COMPANIES’ TOP OF PRAHOVA COUNTY

22

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

256

Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract Producţia de unelte şi articole de fierărie Fabricarea altor produse prelucrate din metal Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice Fabricarea de echipamente casnice Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor- unelte Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică Fabricarea autovehiculelor de transport rutier Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

293

Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule Construcţia de nave şi bărci Fabricarea materialului rulant Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. Fabricarea de mobilă Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare Fabricarea instrumentelor muzicale Fabricarea articolelor pentru sport Fabricarea jocurilor şi jucăriilor Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice Alte activităţi industriale Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte Furnizarea de abur şi aer condiţionat Captarea, tratarea şi distribuţia apei

257

301

302

259

303

262

309

275

310

281

321

282

322

323

283

324

325

284

329

331

289

291

351

292

352

353

 

360

Structura domeniului AGRICULTURĂ, SILVICULTURÃ ŞI PESCUIT pe grupe de activitate

GRUPA

DENUMIRE

021

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

016

Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

022

Exploatarea forestieră

023

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

017

Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

024

Activităţi de servicii anexe silviculturii

011

Cultivarea plantelor nepermanente

031

Pescuitul

012

Cultivarea plantelor din culturi permanente

032

Acvacultura

109

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

013

Cultivarea plantelor pentru înmulţire

014

Creşterea animalelor

 

015

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

23

Structura domeniului CONSTRUCŢII pe grupe de activitate

GRUPA

DENUMIRE

412

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

431

Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului

421

Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate

433

Lucrări de finisare

432

Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

422

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare

429

Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti

439

Alte lucrări speciale de construcţii

Structura domeniului SERVICII pe grupe de activitate

GRUPA

DENUMIRE

370

Colectarea şi epurarea apelor uzate

591

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

381

Colectarea deşeurilor

383

Recuperare materialelor

390

Activităţi şi servicii de decontaminare

592

Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

411

Dezvoltare (promovare) imobiliară

452

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

601

Activităţi de difuzare a programelor de radio

491

Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

602

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

492

Transporturi de marfă pe calea ferată

639

Alte activităţi de servicii informaţionale

493

Alte transporturi terestre de călători

494

Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare

681

Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

495

Transporturi prin conducte

682

Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

501

Transporturi maritime şi costiere de pasageri

683

Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

502

Transporturi maritime şi costiere de marfă

691

Activităţi juridice

503

Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare

692

Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

504

Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

701

Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

511

Transporturi aeriene de pasageri

512

Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale

702

Activităţi de consultanţă în management

521

Depozitări

711

Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea

522

Activităţi anexe pentru transporturi

531

Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal

712

Activităţi de testări şi analize tehnice

532

Alte activităţi poştale şi de curier

731

Publicitate

581

Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare

732

Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

741

Activităţi de design specializat

 

742

Activităţi fotografice

COMPANIES’ TOP OF PRAHOVA COUNTY

24

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

743

Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. Activităţi veterinare Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă Activităţi de protecţie şi gardă Activităţi de servicii privind sistemele de securizare Activităţi de investigaţii Activităţi de servicii suport combinate Activităţi de curăţenie Activităţi de întreţinere peisagistică Activităţi de secretariat şi servicii suport Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ secundar Învăţământ superior

855

Alte forme de învăţământ Activităţi de servicii suport pentru învăţământ Activităţi de asistenţă spitalicească Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică Alte activităţi referitoare la sănătatea umană Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare Activităţi de creaţie şi interpretare artistică Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Activităţi sportive Alte activităţi recreative şi distractive Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc Alte activităţi de servicii

856

749

861

750

862

771

869

772

871

773

872

781

873

782

783

879

801

881

802

803

811

889

812

813

900

821

910

822

920

823

931

932

829

951

851

952

852

853

960

854

 

Structura domeniului COMERŢ, TURISM pe grupe de activitate

GRUPA

DENUMIRE

451

Comerţ cu autovehicule

463

Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

453

Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule

454

Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

464

Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum

465

Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii

Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri

461

Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata

466

462

Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

467

Comerţ cu ridicata specializat al altor

TOPUL FIRMELOR PRAHOVENE - 2014

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

25

 

produse Comerţ cu ridicata nespecializat Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

478

Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere Alte servicii de cazare Restaurante Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

469

471

479

472

551

473

552

553

474

559

561

562

475

563

476

791

477

799

Grupe de activitate neadmise la topurile de firme

GRUPA

DENUMIRE

641

Intermediere monetară

841

Administraţie publică generală, economică şi socială

642

Activităţi ale holdingurilor

643

Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

842

Activităţi de servicii pentru societate

843

Activităţi de protecţie socială obligatorie

649

Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

941

Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale

651

Activităţi de asigurări

942

Activităţi ale sindicatelor salariaţilor

652

Activităţi de reasigurare

949

Alte activităţi asociative

653

Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

970

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

661

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii

981

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

662

Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii

982

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

663

Activităţi de administrare a fondurilor

774

Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

990

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

26

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

Anexa 2

Elementele din situaţiile financiare utilizate în metodologia de realizare a topurilor de firme

 

Situaţie

Situaţie

Situaţie

Situaţie

Situaţie

Nume element

financiară tip

financiară tip

financiară tip

financiară tip

financiară tip

BL

BS

UU

SL

IR

Cifra de afaceri netă

F20 Rd.1 Col.2

F20 Rd.1 Col.2

F20 Rd.1 Col.2

F20 Rd.1 Col.2

F20 Rd.1 Col.2

Profitul din

         

exploatare

F20 Rd.36 Col.2

F20 Rd.36 Col.2

F20 Rd.24 Col.2

F20 Rd.36 Col.2

F20 Rd.46 Col.2

Cheltuieli cu

         

personalul

F20 Rd.18 Col.2

F20 Rd.18 Col.2

F20 Rd.16 Col.2

F20 Rd.18 Col.2

F20 Rd.23 Col.2

Ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

F20 Rd.21 Col.2

F20 Rd.21 Col.2

F20 Rd.19 Col.2

F20 Rd.21 Col.2

F20 Rd.26 Col.2

Profitul curent

F20 Rd.55 Col.2

F20 Rd.55 Col.2

F20 Rd.24 Col.2 + F20 Rd.35 Col.2

F20 Rd.55 Col.2

F20 Rd.46 Col.2 + F20 Rd.66 Col.2

Datorii pe termen lung

F10 Rd.56 Col.2

F10 Rd.14 Col.2

F10 Rd.14 Col.2

F10 Rd.56 Col.2

F10 Rd.64 Col.2

Cheltuieli privind

         

dobânzile

F20 Rd.49 Col.2

F20 Rd.49 Col.2

F20 Rd.32 Col.2

F20 Rd.49 Col.2

F20 Rd.62 Col.2

Capitaluri proprii

F10 Rd.88 Col.2

F10 Rd.39 Col.2

F10 Rd.33 Col.2

F10 Rd.88 Col.2

F10 Rd.100 Col.2

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

F20 Rd.29 Col.2

F20 Rd.29 Col.2

F20 Rd.21 Col.2

F20 Rd.29 Col.2

F20 Rd.34 Col.2

Total active

         

imobilizate

F10 Rd.19 Col.2

F10 Rd.4 Col.2

F10 Rd.4 Col.2

F10 Rd.19 Col.2

F10 Rd.23 Col.2

Număr mediu de angajaţi

F30 Rd.24 Col.2

F30 Rd.24 Col.2

F30 Rd.24 Col.2

F30 Rd.24 Col.2

F30 Rd.24 Col.2

Total active

         

circulante

F10 Rd.35 Col.2

F10 Rd.9 Col.2

F10 Rd.9 Col.2

F10 Rd.35 Col.2

F10 Rd.39 Col.2

Cheltuieli în avans

F10 Rd.36 Col.2

F10 Rd.10 Col.2

F10 Rd.10 Col.2

F10 Rd.36 Col.2

F10 Rd.40 Col.2

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului

F30 Rd.84 Col.2 + F30 Rd. 91 Col.2

F30 Rd.84 Col.2 + F30 Rd.91 Col.2

F30 Rd.84 Col.2 + F30 Rd.91 Col.2

F30 Rd.84 Col.2 + F30 Rd.91 Col.2

F30 Rd.84 Col.2 + F30 Rd.91 Col.2

Datorii restante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului

F30 Rd.9 Col.1 + F30 Rd.15 Col.1 + F30 Rd.17 Col.1

F30 Rd.9 Col.1 + F30 Rd.15 Col.1 + F30 Rd.17 Col.1

F30 Rd.9 Col.1 + F30 Rd.15 Col.1 + F30 Rd.17 Col.1

F30 Rd.9 Col.1 + F30 Rd.15 Col.1 + F30 Rd.17 Col.1

F30 Rd.9 Col.1 + F30 Rd.15 Col.1 + F30 Rd.17 Col.1

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

F30 Rd.18 Col.1

F30 Rd.18 Col.1

F30 Rd.18 Col.1

F30 Rd.18 Col.1

F30 Rd.18 Col.1

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

27

Anexa 3

Ponderile indicatorilor utilizaţi la calculul punctajelor

INDICATORI

 

afaceri netă

 

Profitul din

exploatare

   

profitului din

exploatare

   

resurselor

umane (I4)

 

capitalului

angajat (I5)

şi

Cifra de

(I1)

(I2)

Rata

(I3)

Eficienţa

utilizării

Eficienţa

utilizării

PONDERI

DOMENII

P1

 

P2

   

P3

   

P4

   

P5

 

Cercetare - Dezvoltare şi High - Tech

40%

 

10%

   

10%

   

20%

   

20%

 

Industrie

50%

 

20%

   

10%

   

10%

   

10%

 

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit

50%

 

20%

   

10%

   

10%

   

10%

 

Construcţii

50%

 

20%

   

10%

   

10%

   

10%

 

Servicii

50%

 

20%

   

10%

   

10%

   

10%

 

Comerţ, Turism

50%

 

20%

   

10%

   

10%

   

10

 
  20%     10%     10%     10   COMPANIES’ TOP OF PRAHOVA
Central European Fair Alliance
Central European Fair Alliance
Central European Fair Alliance
Central European Fair Alliance

30

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

30 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA TOPUL FIRMELOR PRAHOVENE - 2014

Camera De COmerÞ ŞI INDUSTrIe

CHamBer OF COmmerCe aND INDUSTrY

PraHOVa - rOmÂNIa

TOPUL FIrmeLOr PraHOVeNe

COMPANIES’ TOP OF PRAHOVA COUNTY

2014

FIrmeLOr PraHOVeNe COMPANIES’ TOP OF PRAHOVA COUNTY 2014 CerCeTare, DeZVOLTare ŞI HIGH TeCH RESEARCH, DEVELOPMENT

CerCeTare, DeZVOLTare ŞI HIGH TeCH RESEARCH, DEVELOPMENT AND HIGH TECH

32

32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA
32 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

Ploieşti

DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA Ploieşti Caracal Urlaţi Sub deviza “Mergem înainte, Clădim
DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA Ploieşti Caracal Urlaţi Sub deviza “Mergem înainte, Clădim

Caracal

COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA Ploieşti Caracal Urlaţi Sub deviza “Mergem înainte, Clădim viitorul”
COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA Ploieşti Caracal Urlaţi Sub deviza “Mergem înainte, Clădim viitorul”

Urlaţi

ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA Ploieşti Caracal Urlaţi Sub deviza “Mergem înainte, Clădim viitorul” ,
ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA Ploieşti Caracal Urlaţi Sub deviza “Mergem înainte, Clădim viitorul” ,

Sub deviza “Mergem înainte, Clădim viitorul”, Yazaki România este unul dintre principalii angajatori din industria automotivă din judeţul Prahova. Cu o tradiţie de peste 80 de ani în producerea de componente auto, corporaţia Yazaki este prezentă în 44 ţări şi 448 locaţii.

Yazaki este prezentă în 44 ţări şi 448 locaţii. “Ţinem pasul cu tehnologia, dezvoltându-ne odată cu

“Ţinem pasul cu tehnologia, dezvoltându-ne odată cu clienţii noştri.”

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL PRAHOVA - 2014
TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL PRAHOVA - 2014

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

33

Fabricarea armamentului şi muniţiei

- ROMANIA 3 3 Fabricarea armamentului şi muniţiei Manufacture of Weapons and Ammunition Întreprinderi

Manufacture of Weapons and Ammunition

Întreprinderi mijlocii

of Weapons and Ammunition Întreprinderi mijlocii ELECTROMECANICA PLOIEŞTI SA A c t i v i t

ELECTROMECANICA PLOIEŞTI SA

Activitate/Produse

Fabricarea armamentului şi muniţiei

J29/1154/2001

CUI 14361269

CA 8881909

Ploieşti, Sos. PLOIEŞTI - TÂRGOVIŞTE KM.8 Tel.: 0244434018; 0244434019; 0244542202; 0244595359 Fax: 0244513301

elmec@elmecph.ro

www.elmecph.ro

Fabricarea componentelor electronice

www.elmecph.ro Fabricarea componentelor electronice Manufacture of Electronic Components Întreprinderi mici

Manufacture of Electronic Components

Întreprinderi mici

NATLOG SRL J29/2014/2003 CUI 15974350

NATLOG SRL

J29/2014/2003

CUI 15974350

Activitate/Produse

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

CA 3632552

Bucov Tel./Fax: 0244591703

office@natlog.ro

www.natlog.ro

 

QUALITRON ELECTRONICA SRL

J29/1505/2003

CUI 15734374

Activitate/Produse

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

CA 1220826

electronice (module) C A 1 2 2 0 8 2 6 Negoieşti, PIATRA CRAIULUI, Nr. 7

Negoieşti, PIATRA CRAIULUI, Nr. 7 Tel./Fax: 0244434275

alexe@libero.it

Fabricarea produselor electronice de larg consum

Fabricarea produselor electronice de larg consum Manufacture of Consumer Electronics Microintreprinderi

Manufacture of Consumer Electronics

Microintreprinderi

Manufacture of Consumer Electronics Microintreprinderi MICADI EXPERT GRUP SRL J29/3003/2008 A c t i v i

MICADI EXPERT GRUP SRL

J29/3003/2008

Activitate/Produse

Fabricarea produselor electronice de larg consum

CUI 24678400

CA 201614

Valea Popii, Nr. 96 Tel.: 0244235107; 0744703050

CUI 24678400 C A 2 0 1 6 1 4 Valea Popii, Nr. 96 Tel.: 0244235107;

COMPANIES’ TOP OF PRAHOVA COUNTY

34

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri

verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri Manufacture of Equipment for Measuring, Checking, Testing
verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri Manufacture of Equipment for Measuring, Checking, Testing

Manufacture of Equipment for Measuring,

Checking,

Testing and Navigation; Production of Watches

Întreprinderi mijlocii

Navigation; Production of Watches Întreprinderi mijlocii E-TESTBOARDS SRL J29/2570/2004 A c t i v i t

E-TESTBOARDS SRL

J29/2570/2004

Activitate/Produse

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigaţie

CUI 16999507

CA 29591085

Bratasanca Tel.: 0344101189; 0344101188

mfulgeanu@emdep.com

 

AMPLO SA

J29/13/1991

CUI 1359038

A c t i v i t a t e / P r o d

Activitate/Produse

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigaţie

CA 14512559

Ploieşti, Str. PETROLULUI, Nr. 10 Tel.: 0244573641 Fax: 0244571506

marketing@amplo.ro

 

www.amplo.ro

 

TC MĂSURARE & CONTROL SRL

J29/2589/2008

CUI 24483433

Activitate/Produse

CA 7611833

i v i t a t e / P r o d u s e CA

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigaţie

Câmpina, Str. ECATERINA TEODOROIU, Nr. 13C Tel./Fax: 0244330031

Întreprinderi mici

TEODOROIU, Nr. 13C Tel./Fax: 0244330031 Întreprinderi mici SIMEN SRL A c t i v i t

SIMEN SRL

Activitate/Produse

J29/127/2002

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigaţie

CUI 14430814

CA 5250627

Negoieşti, Str. PIATRA CRAIULUI, Nr. 7 Tel.: 0244434313 Fax: 0244434314

office@simen.ro

www.simen.ro

Microintreprinderi

 

DIGILOG SOLUTION SRL

J29/183/2008

CUI 23125674

A c t i v i t a t e / P r o d

Activitate/Produse

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigaţie

CA 1775968

Ploieşti, Str. NUCILOR, Nr. 19 Tel.: 0747063777 Fax: 0244535434

info@digi-log.ro

 

www.digi-log.ro

 

ELECTROMECANICA OP SRL

J29/796/1994

CUI 5420056

Activitate/Produse

CA 747704

t i v i t a t e / P r o d u s e

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigaţie

Sinaia, Aleea FAGULUI, Nr. 4 Tel./Fax: 0244310550

birou@electromecanicaop.ro

www.electromecanicaop.ro

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL PRAHOVA - 2014

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

35

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie Manufacture of Irradiation, Electrotherapeutic

Manufacture of Irradiation,

Electrotherapeutic

Electromedical and

Equipment

Microintreprinderi

Electromedical and Equipment Microintreprinderi KLEVIS GRAFI DESIGN SRL J29/1293/2006 A c t i v i t

KLEVIS GRAFI DESIGN SRL

J29/1293/2006

Activitate/Produse

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

CUI 18756210

CA 207228

Măneciu Pământeni, Nr. 794

Tel.: 0765470647; 0724513813

klevis2003@yahoo.com

Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii Manufacture of Electric Motors, Generators, Transformers and
a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii Manufacture of Electric Motors, Generators, Transformers and

Manufacture of Electric Motors, Generators,

Transformers

and Electricity Distribution and Control Apparatus

Întreprinderi mijlocii

Distribution and Control Apparatus Întreprinderi mijlocii ELECTROUTILAJ SA J29/14/1991 A c t i v i t

ELECTROUTILAJ SA

J29/14/1991

Activitate/Produse

Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

CUI 1322500

CA 14563557

Câmpina, Str. BOBÂLNA, Nr. 44 Tel.: 0244336431; 0244335751 Fax: 0244335754

office@electroutilaj.ro

marketing@electroutilaj.ro

www.electroutilaj.ro

Întreprinderi mici

www.electroutilaj.ro Întreprinderi mici ELECTROCOM CLAUPIN SRL J29/677/2000 A c t i v i t a

ELECTROCOM CLAUPIN SRL

J29/677/2000

Activitate/Produse

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

CUI 13278190

CA 1151718

Băicoi, Str. REPUBLICII, Nr. 24 Tel.: 0244268923; 0244268913

office@electrocomclaupin.ro

electrocom.claupin@yahoo.com

office@electrocomclaupin.ro electrocom.claupin@yahoo.com DACELECTRIC SRL J29/494/2001 A c t i v i t a t e /

DACELECTRIC SRL

J29/494/2001

Activitate/Produse

Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

CUI 13921325

CA 1404862

Câmpina, Str. GEO BOGZA, Nr. 14 Tel.: 0728909760; 0344819662; 0244337893 Fax: 0244337893

dacelectric2001@yahoo.com

Microintreprinderi

GEROSERV SRL J29/1569/2003 CUI 15770288

GEROSERV SRL

J29/1569/2003

CUI 15770288

Activitate/Produse

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

CA 567080

Ploieşti, Str. CANDIANO POPESCU, Nr. 42 Tel.: 0244521393; 0723328911

geroserv@yahoo.com

 
 

DRUNESA SERV SRL

J29/1199/1997

CUI 9853257

Activitate/Produse

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

CA 248387

şi transformatoarelor electrice C A 2 4 8 3 8 7 Ploieşti, Str. CANDIANO POPESCU, Nr.

Ploieşti, Str. CANDIANO POPESCU, Nr. 42 Tel.: 0244521393; 0723328911

drunesaserv@yahoo.com

COMPANIES’ TOP OF PRAHOVA COUNTY

36

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA

3 6 CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE - PRAHOVA - ROMÂNIA Fabricarea de fire şi cabluri;

Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea

fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea Manufacture of Wires and Cables; Manufacture of Connection

Manufacture of Wires and Cables; Manufacture of

Connection Devices for Wires and Cables

Microintreprinderi

Connection Devices for Wires and Cables Microintreprinderi ROM CABLU SRL A c t i v i

ROM CABLU SRL

Activitate/Produse

J29/1755/2005

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

CUI 14142072

CA 1624913

Vălenii de Munte, Str. BEREVOIEŞTI, Nr. 77-79, Parter Tel.: 0244282386; Fax: 0244282249

romcablu@hotmail.com

romcablu@yahoo.com

Fabricarea altor echipamente electrice

Manufacture of Other Electrical Equipment

electrice Manufacture of Other Electrical Equipment Întreprinderi mari DUCATI ENERGIA ROMÂNIA SA A c t i

Întreprinderi mari

of Other Electrical Equipment Întreprinderi mari DUCATI ENERGIA ROMÂNIA SA A c t i v i

DUCATI ENERGIA ROMÂNIA SA

Activitate/Produse

Fabricarea altor echipamente electrice

J29/866/2002

CUI 14820787

CA 122842231

Buşteni, Str. PIATRA ARSĂ Tel.: 0244306051; 0244306050; 0244306052 Fax: 0244306052

b.avram@ducatienergia.com

info-der@ducatienergia.com

www.ducatienergia.com

Întreprinderi mici

www.ducatienergia.com Întreprinderi mici ELCAS PRODIMPEX SRL A c t i v i t a t e

ELCAS PRODIMPEX SRL

Activitate/Produse

Fabricarea altor echipamente electrice

J29/3667/1992

CUI 2706712

CA 3889472

Ploieşti, Str. SPLAIULUI, Nr. 8, Bl. 35 I2, Ap. 11 Tel.: 0244599775; 0722247432

elcasploiesti@yahoo.com

Microintreprinderi

SITI BALKANIA SRL J29/1830/2009 CUI 26330061

SITI BALKANIA SRL

J29/1830/2009

CUI 26330061

Activitate/Produse

Fabricarea altor echipamente electrice

CA 3101678

Negoieşti, Str. Piatra Craiului, Nr. 7 Tel.: 0725930906; 0725930905; 0244434243

office@sitibalkania.ro

www.sitibalkania.ro

 

HAMMER ADVERTISING SRL

J29/1044/2012

CUI 30403242

Activitate/Produse

Fabricarea altor echipamente electrice

CA 477371

altor echipamente electrice C A 4 7 7 3 7 1 Maneciu-Ungureni, Nr. 536 Instalarea maşinilor

Maneciu-Ungureni, Nr. 536

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

Nr. 536 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Installation of Industrial Machinery and Equipment

Installation of Industrial Machinery and Equipment

Întreprinderi mijlocii

Industrial Machinery and Equipment Întreprinderi mijlocii ADARO INTERNAŢIONAL SRL A c t i v i t

ADARO INTERNAŢIONAL SRL

Activitate/Produse

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

J29/1/2012

CUI 29504910

CA 8678409

Ploieşti, CONSTANTIN BREZEANU, Nr. 9, Bl. 202C, Sc. I, Et. 4, Ap. 177 Tel.: 0737032157; 0735996103

sc.adarointernational@gmail.com

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL PRAHOVA - 2014

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - PRAHOVA - ROMANIA

37

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3 7 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale Installation of Industrial Machinery and Equipment Î n t

Installation of Industrial Machinery and Equipment

Întreprinderi mici

Î n t r e p r i n d e r i m i c

TEHNOINSTRUMENT IMPEX SRL

J29/525/1997

Activitate/Produse

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

CUI 9430125

CA 11841381

Ploieşti, Str. LABORATORULUI, Nr. 31B Tel.: 0344401401; 0344401400; 0244435251; 0244435250; 0244435252; Fax: 0244435252

office@tehnoinstrument.ro

www.tehnoinstrument.ro

0244435252 office@tehnoinstrument.ro www.tehnoinstrument.ro ROCAMEXIP SERV SRL J29/769/2001 A c t i v i t a t

ROCAMEXIP SERV SRL

J29/769/2001

Activitate/Produse

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

CUI 14153357

CA 751843

Băicoi, Str. REPUBLICII, Nr. 9 Tel.: 0244260828; 0244244880; 0244260838; 0244260132; Fax: 0244260838

camexip@camexipsa.ro

Microintreprinderi

INDAS SERVICE SRL J29/643/2001 CUI 14070189

INDAS SERVICE SRL

J29/643/2001

CUI 14070189

Activitate/Produse

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

CA 1693357

Ploieşti, Str. EROILOR, Nr. 8, Bl. 14.C, Ap. 10 Tel.: 0723166002

 

TEHNOEM ECHIPAMENTE INDUSTRIALE SRL

J29/595/2002

CUI 14674908

Activitate/Produse

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

CA 1100282

echipamentelor industriale C A 1 1 0 0 2 8 2 Cocorăştii Caplii Tel.: 0244384296; 0244384870;

Cocorăştii Caplii Tel.: 0244384296; 0244384870; 0244384849

office@tehnoemei.ro

paul.petrescu@tehnoemea.ro

www.tehnoemea.ro

ISYSTEMS AUTOMATION SRL J29/919/2007 CUI 21537032

ISYSTEMS AUTOMATION SRL

J29/919/2007

CUI 21537032

Activitate/Produse

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

CA 688493

Ploieşti, Str. DOMNIŞORI, Nr. 81, Bl. 62, Sc. A, Et. 3, Ap. 12 Tel.: 0344100579, 0344100580

 
 

STEELQUIP SRL

J29/1204/2013

CUI 32089562

Activitate/Produse