Sunteți pe pagina 1din 2

ELEMENTE DE GRAFICǍ INGINEREASCǍ ASISTATǍ DE CALCULATOR

CONSTANŢA

2008

II

CUPRINS

Pagina

1. AutoCAD – prezentare generalǎ

1

1.1.

Introducere

1

1.2.

Lansarea în execuţie a programului

1

1.3.

Ecranul grafic AutoCAD

2

1.4.

Folosirea comenzilor AutoCAD

3

1.5.

Variabile de sistem

3

2. Organizarea unei sesiuni de lucru

4

AutoCAD

2.1. Crearea unui desen

4

2.2. Stabilirea limitelor desenului

5

2.3. Sistemul de coordonate

5

2.4. Sistemul unitǎţilor de mǎsurǎ

6

2.5. Salvarea desenelor

6

2.6. Închiderea sesiunii de lucru AutoCAD

7

3. Tehnici de lucru în AutoCAD

8

3.1. Selectarea punctelor

8

3.2. Selectarea obiectelor

11

3.3. Lucrul cu straturi

12

4. Realizarea desenelor în AutoCAD

14

4.1. Comenzi de desenare

14

4.2. Comenzi de editare a obiectelor

17

4.3. Haşurarea

22

4.4. Înscrierea textelor

23

4.5.

Cotarea desenelor

24

5. Reprezentǎri 3D. Modelarea suprafeţelor

26

5.1. Introducere

26

5.2. Vizualizarea obiectelor în trei

dimensiuni

26

5.3.

Modelarea suprafeţelor

32

5.4. Operaţii de editare

40

6. Reprezentǎri 3D. Modelarea solidelor

41

6.1.

Intelegerea sistemului de coordonate

41

utilizator (UCS)

6.2.

Lucrul cu modele 3D solide

42