Sunteți pe pagina 1din 18

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT

Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea


MEMORIU DE PREZENTARE

MEMORIU DE PREZENTARE

I.

DENUMIREA PROIECTULUI:

AMENAJARE IAZ PISCICOL, oras Babeni punctul La


Nedea, Sat Tatarani Drum tarla cu acces spre punctul La
Nedea .
II. TITULAR
- numele companiei : SC OLTCARN CONSTRUCT SA
- adresa potal : Mun. Rm Valcea Str.Carol I nr.17
- numrul de telefon: 0350 431 691
-fax : 0350431 697
-adresa de e-mail : contact@hotelsofianu.ro
-numele persoanelor de contact: Ciocan Bogdan
(0758276134/0744592878)
- director general : ing CIOCAN BOGDAN
- responsabil pentru protecia mediului : Ciobanu Valeria,
telefon 0744/195949.
III. DESCRIEREA PROIECTULUI:
-un rezumat al proiectului
Amplasament :
Obiectivul propus se va amplasa in extravilanul orasului Babeni,
sat Tatarani, punct Nedea, pe un teren in suprafata de 4787 m2.
Perimetrul este plan, fara denivelari semnifica.
Utilizarea existenta a terenului: arabil, (Conform Extras de Carte
funciara). Hidrografic, amplasamentul lucrarilor se afla in bazinul
hidrografic Olt, pe terasa mal drept pr. Bistrita, cod cadastral
VIII.I-150, la o distanta medie de 15,0 m fata de mal, pe teren
situat in cadru natural neamenajat.
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

Vecinatati:
Est: Micu Costin + Vacaru Dumitru
Vest: Butea Iosif
Sud: drum, iaz vechi + Vacaru Dumitru
Nord: drum, mal drept pr. Bistrita

Coordonatele perimetrului in sistem STEREO70 sunt:


Nr.
1
2
5
4
3
8
9
10

pct
X
388298
388276
388176
388184
388193
387992
387996
388198

Y
438791
438813
438765
438756
438748
438652
438645
438743

Conform Certificatului de Urbanism nu exista impedimente in


amplasarea amenajarii piscicole.
Alegerea amplasamentului s-a facut tinand seama de
urmatoarele criterii:
lipsa unui punct de agrement in zona;
distanta suficient de mare fata de zona locuita.
Accesul la amplasament se efectueaz din:
- DJ 646 Babeni Francesti, de unde se ramifica un drum de
tarla cu lungimea de cca. 1400 m pana la amplasament.
Situatia proiectata scenariu tehnico economic selectat:
Proiectul urmareste realizarea unei zone de agrement si
pescuit pe un teren aflat in extravilanul orasului Babeni, sat
Tatarani, pct. Nedea.
Pe suprafata de 4787 m2
se propune
realizarea
urmatoarelor obiective:

amenajarea unui iaz piscicol cu suprafata de 3407.7 m2

amenajare spatii de servicii si agrement

amenajare parcare (6 locuri)

amenajare cai de acces

Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua de


joasa tensiune existenta in zona ;
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

Incalzirea spatiilor amenajate se va face cu combustibil solid.


Nu se prevede alimentare cu apa potabila.
Terenul de categorie arabil se va utiliza de catre beneficiar
conform scopului declarat.
Conform Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991,
republicata, art. 2, litera a,
n funcie de destinaie, terenurile sunt:
a)
terenuri cu destinaie agricol, i anume: terenurile agricole
productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole,
plantaiile de hamei i duzi, punile, fneele, serele, solariile,
rsadniele i altele asemenea -, cele cu vegetaie forestier, dac
nu fac parte din amenajamentele silvice, punile mpdurite, cele
ocupate cu construcii i instalaii agrozootehnice, amenajrile
piscicole i de mbuntiri funciare, drumurile tehnologice i de
exploatare agricol, platformele i spaiile de depozitare care
servesc nevoilor produciei agricole i terenurile neproductive care
pot fi amenajate i folosite pentru producia agricol.
Intrucat amplasamentul analizat nu isi schimba destinatia,
nu necesita scoatere din circuit agricol.
Din punct de vedere petrografic terenul este alcatuit din
nisipuri si pietrisuri.
In vederea realizarii zonei de agrement si pescuit, se vor
executa urmatoarele lucrari :
- lucrari necesare organizarii de santier : nu este cazul.
Stationarea utilajelor in afara programului de lucru si depozitarea
temporara
a diferitelor materiale se va face la statia de sortare a societatii,
amplasata in imediata apropiere.
lucrari de pregatire si deschidere prin inlaturarea si
depozitarea selectiva a solului fertil ;
excavarea pentru formarea iazului ;
incarcarea si transportul materialului rezultat din excavare ;
depunerea materialului in diguri si in zona de agrement ;
realizarea digurilor de aparare impotriva inundatiilor ;
nivelarea terenului ;
amenajarea cailor de acces ;
insamantare iarba ;
plantare puieti pomi.
Schema de amenajare prevede constructia iazului, de
tip ingropat, cu peretii in taluz stabilizat cu iarba.
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

Surplusul de material rezultat din excavare se va


valorifica.
Amenajarea va fi populata cu pesti specifici apelor
stagnante iar furajarea se va face cu concentrate ecologice.
Tehnologia procesului de productie
are drept scop
productia semiintensiva, in care se utilizeaza ca hrana
suplimentara furajele clasice amestec de cereale cu sroturi de
soia sau floarea soarelui. Productia de peste poate varia de la 600
la 2000 kg/ha.
Suprafata pe care se va realiza amenajarea piscicola este
de 3407.7 m2 la nivelul terenului, pornind de la o cota medie de
215.60 m.
Caracteristici constructive iaz :
lungime medie : 111 m ;
latime medie : 30,7 m ;
h decoperta 0,30 m ;
volum strat vegetal decopertat 1022.3 mc ;
alimentarea cu apa : panza freatica ;
suprafata iaz: 3407.3 m2
suprafata luciului de apa : 2385m2
suprafata santuri de iernat 216 m2 (2 x 108 m2)
panta taluze interioare 1 :1,5
panta taluze diguri de contur 1 :1 ;
volumul mediu al apei acumulate : 4435 m3
nivel hidrostatic al apei subterane : Cota 211,9 mdM, variabil
in timp ;
cota vatra iaz : - 210.6 mdM
cota finala santuri de iernat 209.10 mdM
pilieri de siguranta : 5,0 m pe toate laturile
zona de protectie pr. Bistrita hmed = 15 m.
suprafata zone de protectie : 973.6 m2
suprafata la cota finala
430 m2
total volum sapatura
15135.85 m3
Calculul materialului de populare :
Necesarul de material pentru populare se calculeaza in
functie de productia pe unitate de suprafata, supravietuirea pe
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

timpul perioadei de crestere si greutatea medie a pestelui la finele


productiei.
suprafata luciu apa : 2385 mp, respectiv 0,2385 ha
greutatea medie a pestelui la livrare 2 kg
productie preconizata pe unitatea de suprafata
- min. 600 kg/ha
- max. 2.000 kg/ha
- productie preconizata a se realiza in iazul piscicol :
- min 192 kg/an (fara furajare)
- max 640 kg/an (cu furajare intermitenta)
supravietuirea in perioada de crestere 90%
greutatea medie individuala a puietului de crap 100 grame
nr. puiet crap (1 an) necesar : 320 buc.
(0,1440 ha x 2000)/ 0,9 = 320 buc.
Tehnologia de recoltare : pescuit sportiv.
Normele specifice de securitate a muncii precum si Ordinul
9/N/15-03-1993 al MLPAT:
-Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.
Pe toata durata de executie se va urmari cu atentie:
- asigurarea zonei de protectie in lungul conductelor - se
marcheaza cu parapete metalice de inventar,
- semnalizarea si supravegherea lucrarilor,
- executarea sapaturilor si sprijinirea peretilor;
- executia sudurilor,
- semnalizarea devierii circulatiei, iIuminatul pe timpul noptii;
- manevrarea materialelor grele, manual sau cu utilaje de ridicat;
- protectia impotriva intoxicarii cu clor, la dezinfectarea
conductelor,
- iluminat local pe timp de noapte, din surse de joasa tensiune.
Prevenirea si stingerea incendiilor
Pe parcursul
execuiei lucrarilor din prezentul proiect,
personalul din execuie trebuie s fie instruit pentru prevenirea
i stingerea incendiilor.
Executarea, lucrrilor cu foc deschis, in locuri cu pericol de
incendiu este permis numai dup, luarea masurilor de prevenire
si stingere a incendiilor necesare si dupa obtinerea permisului de
lucru cu foc. Aceste lucrri se executa numai de catre echipe
instruite in acest scop si dotate cu echipament de lucru protectie
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

si intervenie. Inainte de nceperea acestor lucrri se va face un


instructaj special personalului care va realiza aceste operaii.
- justificarea necesitii proiectului; Scopul lucrarilor de investitii
propuse este de a realiza o amenajare ce va fi utilizata pentru
cresterea pestilor.
Importanta obiectivului de investitii consta in dezvoltarea
unui iaz piscicol care va genera si locuri de munca pe plan local.
Utilitatea obiectivului de investitii consta in revigorarea
activitatii de dezvoltare a fondului piscicol intr-o zona in care
preponderent este cresterea animalelor.
Prin realizarea obiectivului de agrement se va mari
gradul de atractivitate al zonei.
- plane reprezentnd limitele amplasamentului proiectului,
inclusiv orice suprafa de teren solicitat pentru a fi folosit
temporar (planuri de situaie i amplasamente);
anexate la
prezentul proiect
- formele fizice ale proiectului (planuri, cldiri, alte structuri,
materiale de construcie etc.) Prin realizarea obiectivului de
agrement se va mari gradul de atractivitate al zonei.
- descrierea lucrrilor de refacere a amplasamentului n zona
afectat de execuia investiiei; se vor aduce la starea initiala toate
locatiile in care s-au efectuat lucrari.
- ci noi de acces sau schimbri ale celor existente; nu este cazul
- resursele naturale folosite n construcie i funcionare;
Nu se vor folosi resurse naturale in constructie sau dupa
realizarea lucrarilor.
- metode folosite n construcie:
Nu este cazul.
- relaia cu alte proiecte existente sau planificate; nu este cazul
- detalii privind alternativele care au fost luate n considerare; nu
este cazul
- alte activiti care pot aprea ca urmare a proiectului (de
exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de
ap, surse sau linii de transport al energiei, creterea numrului
de locuine, eliminarea apelor uzate i a deeurilor); nu este cazul
- alte autorizaii cerute pentru proiect. nu este cazul
Localizarea proiectului:
- distana fa de granie pentru proiectele care cad sub incidena
Conveniei privind evaluarea impactului asupra mediului n context
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

transfrontier, adoptat la Espoo la 25 februarie 1991, ratificat


prin Legea nr. 22/2001; nu este cazul
- hri, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaii
privind caracteristicile fizice ale mediului, att naturale, ct i
artificiale i alte informaii privind: anexate documentatiei.
- folosinele actuale i planificate ale terenului att pe
amplasament, ct i pe zone adiacente acestuia; terenul este
domeniul public
- politici de zonare i de folosire a terenului; nu este cazul
- arealele sensibile; nu este cazul
- detalii privind orice variant de amplasament care a fost luat n
considerare.
Caracteristicile impactului potenial, n msura n care aceste
informaii sunt disponibile.
O scurt descriere a impactului potenial, cu luarea n considerare
a urmtorilor factori:
- impactul asupra populaiei, sntii umane, faunei i florei,
solului, folosinelor, bunurilor materiale, calitii i regimului
cantitativ al apei, calitii aerului, climei, zgomotelor i vibraiilor,
peisajului i mediului vizual, patrimoniului istoric i cultural i
asupra interaciunilor dintre aceste elemente. Natura impactului
(adic impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen
scurt, mediu i lung, permanent i temporar, pozitiv i negativ);
Importanta obiectivului de investitii consta in dezvoltarea unui iaz
piscicol care va genera si locuri de munca pe plan local.
- extinderea impactului (zona geografic, numrul
populaiei/habitatelor/speciilor afectate) ; nu este cazul
- magnitudinea i complexitatea impactului; nu este cazul
- probabilitatea impactului; Impactul pozitiv este sigur.
Inconvenientele pe durata executiei lucrarilor poate fi controlate
astfel incat impactul lor sa fie minim.
- durata, frecvena i reversibilitatea impactului;
Impactul pozitiv este permanent dupa realizarea lucrarilor.
Impactul negativ din timpul executiei lucrarilor este temporar si
afecteaza numai portiuni din traseul drumului.
- msurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului
semnificativ asupra mediului;
Se vor lua masuri de diminuarea a impactului negativ prin
mentinerea unui mediu umed in zonele cu potential de emisii de
praf, se vor lua masuri pentru diminuarea zgomotelor si vibratiilor,
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

inclusiv adaptarea ritmului de lucru la orele de odihna ale


populatiei. Toate masurile adoptate vor fi in sarcina executantului.
- natura transfrontier a impactului.nu este cazul
IV. SURSE DE POLUANI I INSTALAII PENTRU
REINEREA, EVACUAREA I DISPERSIA POLUANILOR N
MEDIU
1. Protecia calitii apelor:
- sursele de poluani pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
ALIMENTAREA CU APA
Alimentarea iazului cu apa se va realiza natural din
subteran (panza freatica) si apele pluviale.
Calitatea apei folosita in amenajarea piscicola trebuie sa
se incadreze in conditiile de calitate prevazute H.G. 202 din 28
februarie 2002 privind calitatea apelor de suprafata care necesita
protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole.
La calculul necesarului si cerintei de apa in cadrul
investitiei si in perspectiva se are in vedere alimentarea cu apa in
regim nominal.
Necesarul de apa include apa pentru umplere, apa
pentru primenire si pierderile naturale (evaporatie, infiltratii)
Prin proiect nu sunt prevazute capacitati de tratare a
apei in vederea potabilizarii, transport si distributie.
Iazul piscicol va fi dotat cu o conducta de preaplin, din
PVC, situata la -0,25 m fata de luciul apei. Se considera ca
primenirea iazului se face atunci cand volumul apei in iaz este mai
mare, iar apa deverseaza pe conducta de preaplin.
Apa pentru acoperire pierderi (prin evaporatie si
infiltratie) : 0,05 l/s/ha
0,1440 ha x 0,05 l/s = 0,01 l/s/ha ;
Qprimenire = 0,01 l/s/ha x 86.400 s = 0,87 mc/zi ; 318 mc/an.
Regim de functionare : permanent, 365 zile/an, 24 ore/zi.
Apa de baut pentru muncitorii care isi desfasoara
activitatea pe amplasament se asigura de catre angajator,
mbuteliata in recipienti de capacitate mica.
Din activitatea desfasurata nu vor rezulta ape uzate.
Masurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuarii directe
sau indirecte n resursele de apa.
- Se vor lua masuri referitor la pericolele de poluare a apei
freatice, ce ar putea sa apara in timpul lucrarilor de construire
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

(scurgeri de uleiuri si carburanti etc.). In acest sens, pe timpul


executiei lucrarilor se interzice utilizarea de utilaje si
autobasculante defecte, cu scurgeri de uleiuri sau combustibil;
depozitarea de materiale poluante sau organizarea de depozite de
deseuri in perimetrul neamenajat;
- Alimentarea masinilor si utilajelor cu combustibil se va face
cu mijloace autorizate;
- Se va asigura scurgerea apelor meteorice, in care pot exista
substante poluante provenite din scurgeri de produse petroliere;
-Se interzice spalarea utilajelor in perimetrul de amenajare.
- staiile i instalaiile de epurare sau de preepurare a apelor
uzate prevzute. Nu este cazul
2 Protecia aerului:
- sursele de poluani pentru aer, poluani
Poluanti: pulberi, praf, rezultat din circulatia utilajelor si
miscarea .
Pamanturilor, gaze de esapament de la utilajele folosite la lucrari.
- instalaiile pentru reinerea i dispersia poluanilor n atmosfer.
Nu sunt necesare instalatii pentru reinerea i dispersia
poluanilor n atmosfer. Pentru evitarea prafului se vor utiliza
cisterne de apa mobile pentru stropirea zonelor in care se
efectueaza lucrari si care pot genera praf..
3. Protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor:
- sursele de zgomot i de vibraii;
Utilajele utilizate in constructii sunt surse de zgomot si vibratii.
- amenajrile i dotrile pentru protecia mpotriva zgomotului i
vibraiilor.
Prin natura activitatii , cit si prin specificul utilajelor utilizate, se
apreciaza ca nu se produc perturbatii de zgomot cu impact major
care sa afecteze vecinatatile. Instalatiile pentru retea apa potabila
nu produc zgomote peste limitele admise care sa afecteze cei mai
apropiati receptori din zona.
Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protecia mpotriva
zgomotului i vibraiilor. Se vor lua masuri specifice pentru
reducerea si vibratiilor, inclusiv adaptarea ritmului de lucru la
orele de odihna ale populatiei.
4. Protecia mpotriva radiaiilor:
- sursele de radiaii; Nu este cazul
- amenajrile i dotrile pentru protecia mpotriva radiaiilor. Nu
este cazul
5. Protecia solului i a subsolului:
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

- sursele de poluani pentru sol, subsol i ape freatice; Protectia


solului si a subsolului se va asigura prin luarea urmatoarelor
masuri:
- dotare cu container pentru colectarea deseurilor menajere si
asimilabile;
- colectarea uleiurilor arse in recipienti metalici si predarea
spre valorificare la unitati de profil.
- utilizarea unei toalete ecologice pentru personalul
deservent.
- lucrrile i dotrile pentru protecia solului i a subsolului. Nu
este cazul
6. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
Activitatea de amenajare a obiectivului de agrement si pescuit
sportiv
nu va produce modificari ale echilibrului ecologic din
perimetrul amenajat.
Zgomotul produs de utilaje va deranja temporar biosistemul
inconjurator, in special in perioada activa a zilei de lucru.
Emisiile de poluanti care pot afecta vegetatia si fauna din
zona sunt
gazele de combustie (cantitati mici de oxizi de
carbon, oxizi de azot si sulf,compusi organici volatili, generati de
surse mobile (functionarea
autovehiculelor)
si
pulberile
in
suspensie rezultate ca urmare a activitatii utilajelor terasiere. Se
mentioneaza insa ca sursele caracteristice activitatii de excavare
sunt surse libere, deschise, nedirijate si intermitente.
.
Concluzii
Avand in vedere conditiile de mediu in care se
desfasoara activitatea si anume: spatiu deschis in totalitate,
functionarea discontinua a utilajelor si mijloacelor de transport,
folosirea unor cantitati mici de combustibil, se apreciaza impactul
asupra factorilor de mediu ca nesemnificativ.
Impactul pe care l va avea activitatea ce se va desfaura in
perimetrul de amenajare asupra peisajului se va ameliora dupa
incheierea lucrarilor de reconstructie ecologica, care vor consta in
masuri de ecologizare a suprafeelor afectate si in realizarea
amenajarii piscicole, imprejmuita cu gard si pazita.
Impactul activitatii obiectivului asupra apelor de
suprafata este nesemnificativ, iar apele subterane vor fi afectate in
limite admisibile datorita urmatoarelor aspecte:
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

10

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

- din activitatea obiectivului nu rezulta ape uzate menajere


sau industriale;
- alimentarea cu combustibil a utilajelor nu se va realiza decat
n locuri amenajate;
- apele pluviale colectate din perimetrul amenajarii nu vor
contine preparate sau substante chimice care ar putea afecta
calitatea apei freatice.
- alimentarea cu apa a iazului se va realiza din panza freatica
si apele pluviale, iar pe conturul lacului va fi plantata vegetatie
ierboasa in imediata vecinatate si perdele vegetale n apropiere, cu
rol protector si estetic.
- pe iazul piscicol nu se vor utiliza ambarcatiuni cu motor, iar
n zona nu se vor
manipula substante periculoase;
- pentru protejarea pestilor pe timp de iarn, adancimea
optima a apei iva fi de minim 4,5 m ;
- sapatura pentru executrea lurarilor va avea o adancime
maxima de 5,0 m;
- combustibilul si lubrifiantii necesari pentru functionrea
utilajelor se vor asigura prin transport in recipienti metalici etansi.
Alimentarea cu combustibil a motoarelor se va face n zona
amenajata
special,
n
afara
perimetrului
de
protecie
hidrogeologic.
Posibilitatea poluarii solului prin manipularea
produselor petroliere poate fi determinata de manipularea
neglijenta a produselor petroliere de catre personalul deservent.
Daca in mod accidental se produce o poluare cu produse
petroliere care va afecta solul se vor lua imediat masuri de stopare
i remediere a suprafetelor afectate, prin masuri si procedee
specifice, care sa inlature efectele negative. Anume, eventualul sol
poluat datorita manipularii necorespunztoare a produselor
petroliere va fi prelevat, depozitat n ambalaje de plastic i
transportat la o societate care se ocupa de depoluarea solurilor
contaminate. Poluarea solului cu produse petroliere nu se
realizeaza daca manipularea acestora se va face corespunzator si
numai n zona special amenajata.
In conditiile realizarii masurilor cuprinse in proiect,
mediul va fi afectat de activitatea umana fara a crea disconfort.
- lucrrile, dotrile i msurile pentru protecia biodiversitii,
monumentelor naturii i ariilor protejate. Concluzii
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

11

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

Avand in vedere conditiile de mediu in care se


desfasoara activitatea si anume: spatiu deschis in totalitate,
functionarea discontinua a utilajelor si mijloacelor de transport,
folosirea unor cantitati mici de combustibil, se apreciaza impactul
asupra factorilor de mediu ca nesemnificativ.
Impactul pe care l va avea activitatea ce se va desfaura in
perimetrul de amenajare asupra peisajului se va ameliora dupa
incheierea lucrarilor de reconstructie ecologica, care vor consta in
masuri de ecologizare a suprafeelor afectate si in realizarea
amenajarii piscicole, imprejmuita cu gard si pazita.
Impactul activitatii obiectivului asupra apelor de
suprafata este nesemnificativ, iar apele subterane vor fi afectate in
limite admisibile datorita urmatoarelor aspecte:
- din activitatea obiectivului nu rezulta ape uzate menajere
sau industriale;
- alimentarea cu combustibil a utilajelor nu se va realiza decat
n locuri amenajate;
- apele pluviale colectate din perimetrul amenajarii nu vor
contine preparate sau substante chimice care ar putea afecta
calitatea apei freatice.
- alimentarea cu apa a iazului se va realiza din panza freatica
si apele pluviale, iar pe conturul lacului va fi plantata vegetatie
ierboasa in imediata vecinatate si perdele vegetale n apropiere, cu
rol protector si estetic.
- pe iazul piscicol nu se vor utiliza ambarcatiuni cu motor, iar
n zona nu se vor
manipula substante periculoase;
- pentru protejarea pestilor pe timp de iarn, adancimea
optima a apei iva fi de minim 4,5 m ;
- sapatura pentru executrea lurarilor va avea o adancime
maxima de 5,0 m;
- combustibilul si lubrifiantii necesari pentru functionrea
utilajelor se vor asigura prin transport in recipienti metalici etansi.
Alimentarea cu combustibil a motoarelor se va face n zona
amenajata
special,
n
afara
perimetrului
de
protecie
hidrogeologic.
Posibilitatea poluarii solului prin manipularea
produselor petroliere poate fi determinata de manipularea
neglijenta a produselor petroliere de catre personalul deservent.
Daca in mod accidental se produce o poluare cu produse
petroliere care va afecta solul se vor lua imediat masuri de stopare
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

12

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

i remediere a suprafetelor afectate, prin masuri si procedee


specifice, care sa inlature efectele negative. Anume, eventualul sol
poluat datorita manipularii necorespunztoare a produselor
petroliere va fi prelevat, depozitat n ambalaje de plastic i
transportat la o societate care se ocupa de depoluarea solurilor
contaminate. Poluarea solului cu produse petroliere nu se
realizeaza daca manipularea acestora se va face corespunzator si
numai n zona special amenajata.
In conditiile realizarii masurilor cuprinse in proiect,
mediul va fi afectat de activitatea umana fara a crea disconfort.
7. Protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public:
- identificarea obiectivelor de interes public, distana fa de
aezrile umane, respectiv fa de monumente istorice i de
arhitectur, alte zone asupra crora exist instituit un regim de
restricie, zone de interes tradiional etc.; Nu este cazul
- lucrrile, dotrile i msurile pentru protecia aezrilor umane i
a obiectivelor protejate i/sau de interes public. Nu este cazul
8. Gospodrirea deeurilor generate pe amplasament:
- tipurile i cantitile de deeuri de orice natur rezultate;
Cantitatea de deseuri menajere rezultate din activitatea
obiectivului se calculeaz astfel:
Q = 2 persoane x 0,25 kg / pers./zi x 22 zile = 15,0 kg / luna
Acestea vor fi constituite din resturi de hartie, plastic i resturi
alimentare.
Depozitarea deeurilor menajere se va face ntr-un container
metalic, care va fi transportat la cea mai apropiat rampa de
deseuri autorizata.
- modul de gospodrire a deeurilor.
Proiectul va genera deseuri fara caracter periculos:
a) in etapa de realizare a amenajarii piscicole : material steril
rezultat din decopertarea stratului vegetal se va utiliza la
sistematizarea taluzelor bazinelor si la executarea
digurilor
perimetrale;
b) in etapa de functionare deseuri menajere si asimilabile care se
vor transporta la un depozit de deseuri autorizat.
9. Gospodrirea substanelor i preparatelor chimice periculoase:
- substanele i preparatele chimice periculoase utilizate i/sau
produse; Din proiectul analizat nu rezulta substante toxice si
periculoase.
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

13

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

- modul de gospodrire a substanelor i preparatelor chimice


periculoase i asigurarea condiiilor de protecie a factorilor de
mediu i a sntii populaiei. Nu este cazul
V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:
- dotri i msuri prevzute pentru controlul emisiilor de
poluani n mediu. Nu este cazul
VI. JUSTIFICAREA NCADRRII PROIECTULUI, DUP CAZ, N
PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAIONALE CARE
TRANSPUN LEGISLAIA COMUNITAR (IPPC, SEVESO, COV, LCP,
DIRECTIVA-CADRU AP, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVACADRU A DEEURILOR ETC.)
EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
Caracteristicile impactului potenial:
Ca urmare a realizarii iazului piscicol nu se preconizeaza efecte
semnificative posibile, astfel:
a. extinderea impactului :
- aria geografic: redusa - o mica parte din extravilanul orasului
Babeni ;
- numrul persoanelor afectate: prin realizarea proiectului nu vor fi
persoane afectate negativ.
- in vederea amplasarii obiectivului in zona mentionata, nu sunt
necesare defrisari, desecari sau alte actiuni care ar putea sa aiba
impact asupra biodiversitatii. In perimetrul analizat nu exista
exemplare de plante sau animale rare, pe cale de disparitie, specii
de plante cu importanta economica;
- amplasarea obiectivului n zona stabilita nu va determina migrari
ale animalelor sau
impact negativ asupra plantelor, existena lor in vecinatatea
obiectivului, la anumite distante fiind posibila i independenta de
prezenta sa.
Impactul prognozat asupra biodiversitatii, datorat
functionarii obiectivului va fi, astfel, redus.
- zone impadurite in arealul amplasamentului: nu este cazul.
- obiectivul de investiii nu va afecta condiiile etnice i culturale
din zon. In vecintatea amplasamentului nu exist obiective de
patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice.
- investitia propusa nu influenteaza reglementarile Planului
Urbanistic General al orasului Babeni.
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

14

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

b. natura transfrontiera a impactului: nu este cazul.


c. marimea i complexitatea impactului:
- in perioada realizrii proiectului: pot rezulta pulberi n suspensie,
datorate activitaii de transport generand impact temporar i
nesemnificativ ;
- n perioada funcionarii: pot rezulta pulberi sedimentabile,
pulberi n suspensie i zgomot ca urmare a transportului substanei
minerale generand impact temporar i nesemnificativ ;
- Intrucat pentru lucrarile executate nu se utilizeaza energia
electrica, n perimetrul analizat nu exista transformatoare /
condensatoare electrice.
- nu se prognozeaza afectarea calitatii aerului atmosferic ;
- se manifesta un impact negativ redus legat de scoaterea unei
suprafete mici de teren din circuit natural ;
- utilajele de exploatare i de transport de pe amplasament vor fi
acionate de motoare Diesel care emit zgomote de joasa frecventa,
care nu afecteaza organismul uman. In situatia functionarii
simultane a tuturor surselor de zgomot, luand n considerare doar
distanta dintre sursa i receptor i neglijand atenuarile datorate
vegetatiei, reliefului i vantului, nivelul zgomotului calculat la cel
mai apropiat receptor va fi nesemnificativ. Se mentioneaza ca
specificul activitatii determina functionarea intermitenta a
utilajelor.
Importanta social-economic a investiiei va consta n
crearea de locuri de munca pe perioada de construcie i derulare
a proiectului, cu efect benefic i asupra situatiei economice din
localittile invecinate.
- in perioada incetarii activitaii: din activitaile de excavare i
agrement nu vor exista deeuri periculoase care sa prezinte impact
asupra mediului ;
- amenajarea piscicola poate fi un factor de poluare a apei prin
nutrientii esapati din fluxul de crestere, daca se depaseste
capacitatea de autoepurare a apei din lantul trofic natural .
Se recomanda : efectuarea periodica a analizelor de
laborator pentru determinarea concentratiilor indicatorilor de
calitate ai apei din iazul piscicol.
d. probabilitatea impactului: mic ;
e. durata, frecvena i reversibilitatea impactului: degradarea
solului i a vegetaiei are loc temporar, in timpul lucrarilor de
SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

15

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

excavare, impactul proiectului asupra solului i vegetaiei este


reversibil prin realizarea lucrarilor de refacere a mediului dupa
incetarea lucrarilor de construire. Impactul proiectului asupra
morfologiei zonei este remanent, dar nesemnificativ.
f. protectia fata de asezarile umane
Distanta fata de asezarile umane este mai mare de 1000 m.
In apropiere nu exista zone asupra carora sa fie instituit un
regim de restrictie sau interes traditional.
Nu sunt necesare lucrari speciale pentru protectia asezarilor
umane.
Masuri de diminuare a impactului

Refolosirea stratului de sol decopertat prin folosirea


pamantului excavat, pentru reconstructie ecologica ;

Efectuarea de lucrari specifice de ecologizare care


constau in replantarea de arbori si arbusti pentru
compensarea celor ce se impun eliminati ;

Mijloacele de transport care asigura constructia si


functionarea obiectivului de investitie vor fi verificate tehnic,
pentru a evita eventualele scurgeri de produs petrolier;

Punerea la punct a unui sistem ecologic local de


colectare si eliminare a deseurilor din cadrul obiectivului ;

Utilizarea, depozitarea sau eliminarea ecologica a


slamului din iazul piscicol ;

Periodic se vor realiza observatii vizuale si analize fizico


chimice la apa din iazul piscicol, in vederea verificarii
indicatorilor de calitate. Analizele se vor efectua numai prin
laboratoatre acreditate.

Se vor respecta reglementarile din domeniul protectiei


mediului;
VII. LUCRRI NECESARE ORGANIZRII DE ANTIER:
- descrierea lucrrilor necesare organizrii de antier;
Organizarea de santier se va organiza pe domeniul public si va
consta in amplasarea de utilaje si imprejmuirea si semnalizarea
lucrarilor. Materialele utilizate pentru realizarea lucrarilor vor fi
aduse in sit in momentul punerii in opera, nefiind nevoie de
organizare de spatii de depozitare.
- localizarea organizrii de antier; AMENAJARE IAZ PISCICOL,
oras Babeni punctul La Nedea, Sat Tatarani Drum tarla cu

SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

16

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

acces spre punctul La Nedea. Zonele efective de lucru sunt


evidentiate in planul de incadrare anexat.
- descrierea impactului asupra mediului a lucrrilor organizrii de
antier; Nu este cazul
- surse de poluani i instalaii pentru reinerea, evacuarea i
dispersia poluanilor n mediu n timpul organizrii de antier; Nu
este cazul
- dotri i msuri prevzute pentru controlul emisiilor de poluani
n mediu. Nu este cazul
VIII. LUCRRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA
FINALIZAREA INVESTIIEI, N CAZ DE ACCIDENTE I/SAU LA
NCETAREA ACTIVITII, N MSURA N CARE ACESTE
INFORMAII SUNT DISPONIBILE:
- lucrrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea
investiiei, n caz de accidente i/sau la ncetarea activitii; Nu
este cazul
- aspecte referitoare la prevenirea i modul de rspuns pentru
cazuri de poluri accidentale; Nu este cazul
- aspecte referitoare la nchiderea/dezafectarea/demolarea
instalaiei; nu este cazul
- modaliti de refacere a strii iniiale/reabilitare n vederea
utilizrii ulterioare a terenului. nu este cazul
IX. ANEXE - PIESE DESENATE
- Certificat de Urbanism nr. 18/11.03.2013, eliberat de Primaria
oras Babeni
- Extras de Carte funciara eliberat de
OCPI Valcea;
- Contract de vanzare cumparare autentificat sub nr.
364/11.02.2013
- Plan de amplasament si delimitare a imobilului
- Plan de incadrare in zona a obiectivului.
- Plan de situatie a obiectivului.
-aviz de gospodarire a apelor nr :08/11.03.2013

ADMINISTRATOR,,

SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

17

AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI PESCUIT


Oras Babeni, sat Tatarani punct Nedea, judeul Vlcea
MEMORIU DE PREZENTARE

Ing Ciocan Bogdan


Intocmit,
Ing. Valeria
Ciobanu

SC APAVIL SA VALCEA Strada. Carol I nr. 3-5 ,Ramnicu Valcea

18