Sunteți pe pagina 1din 15

2.2.1.

Calculul efectivului anual de psri


a) Efectivul total tineret psri la populare
Et
=
Necesar
psri
adulte
x
(100+mortalitate+reforme)/100
= .............2677......cap.
b) Efectivul de cocoi la populare :
Ec = Efectiv la populare/10 = ..2677..../10 = ....268..... cocoi la populare
c) Efectiv de puicue la populare :
Ep = Efectiv total de TP la populare Efectiv de cocoi la populare =
...2677........-.....268....... = .......2409........ puicue
d) Durata unei serii de cretere :
Ds.c. = Perioada de cretere + vidul sanitar = ...20...spt. + ...4.... spt. = .24.....
spt.
e) Numrul anual de serii de cretere :
Na = Numr de sptmni pe an : Durata unei serii de cretere = .52.... : ..24...
= ...2,17.....

10

f) Micarea efectivelor de psri


Anul

2008

Luna

Decembrie

2009
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Spt.

Sector reproducie
TP
PA

H1

48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

11

Sector producie - broileri


H2
H3
H4
H5
H6

H7

H8

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

2010

Ianuarie

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5

12

Tabelul 3
Plan de asigurare cu prini de o zi sexai
Luna
Ianuarie
Iunie
Decembrie
Total

Perioada
Sptmna
1
25
49

Necesarul de pui de o zi

2409
268
2409
268
2409
268
7227
804

Total
2677
2677
2677
8031

2.2.2 Calculul necesarului de construcii


a) Capacitatea unei hale
CH = suprafa hal x densitate la populare = 145. x 7,2. = 1044.......
cap/hal
b) Necesar de hale
NH = Efectiv total TP la populare : Capacitatea unei hale = 2677.: ..1044..... =
3.hale
2.2.3. Calculul necesarului de furaje
a) Necesarul de furaje pe serie de cretere
21-3R (0-3 sptmni)
2409.. x ...21.. zile x ..28....... g = ....1416,5....... kg/perioad
..268.. x ...21...zile x ....38,7..... g = ..217,8......... kg/perioad
21-3IR (4-17 sptmni)
....2409.. x ..98....zile x ....58,2..... g = .....13739,9. kg/perioad
.....268... x ...98... zile x ...73,1...... g = ......1919,9.. kg/perioad
21-4R (18-20 sptmni)
...2409..... x ..21..... zile x ....88,3... g = ...4467. kg/perioad
.268... x .....21.. zile x ...92,3.... g = ...519,5..... kg/perioad
Subtotal 21-3 R = ....1634,3..... kg
Subtotal 21-3 IR = ....15659,8.... kg
Subtotal 21-4R = ....4986,5....... kg
Total:
......1634,3. kg + ....15659,8. kg + .4986,5.. kg =...22280,6..... kg
b) Necesarul anual de furaje
Na = kg x numr de serii
21-3R
......1634,3...... kg x ...2,17........ = .3546,43..kg
21-3IR
...15659,8......... kg x ..2,17....... = ......33981,77.. kg
13

21-4R
..4986,5...... kg x ..2,17......... = ....10820,7........ kg
Total = .......3546,43...... kg + 33981,77kg + 10820,7. kg = 48348,9 kg

14

Reeta n.c. Tineret prini, perioada 0-3 sptmni (21-3 R)


Norme de hran

Valoarea nutritiv a nutreurilor


EM

PB

M+C

Liz

3300

0,39

1500

37

2240

CB

Ingrediente

2750 -2800

20

0,87

1,12

EM

PB

M+C

0,65

Ca

Ca

0,26

0,02

0,3

Porumb

62,2

2096,14

5,59

0,242

0,161

0,012

0,186

1,36

1,33

0,3

1,4

rot floarea soarelui

10

150

4,5

0,138

0,29

0,025

0,06

45

1,38

2,9

0,25

0,6

rot soia

17

380,8

7,65

0,234

0,442

0,042

0,102

2900

65

2,4

4,5

2,5

Fin de pete

58

1,3

0,04

0,1

0,09

0,05

5020

58,7

99

DL-metionin

0,2

10,07

0,117

0,2

3990

95,6

Lizin

0,15

5,98

0,143

Cret furajer

0,8

0,312

Fosfat monocalcic

1,5

0,278

0,337

Sare

0,3

Premix

0,5

Tre de gru

5,35

69,55

0,8

0,02

0,022

0,005

0,064

TOTAL

100

2770,51

20,1

0,87

1,13

0,76

0,78

78,5
39
18,5 22,5

1440

14,7

0,49

0,55

0,14

1,3

15

CB

0,117

Reeta n.c. Tineret prini, perioada 4-17 sptmni (21-3 IR)


Norme de hran
Valoarea nutritiv a nutreurilor
EM
3370
2820
2240

PB
9
10
45

M+C Liz
0,39 0,26
0,41 0,36
1,38 2,9

1140

17

0,44

5020 58,7

99

0,7

CB

Ingrediente

60
9
22

27002750
EM
2022
253,8
492

1717,5
PB
5,4
0,9
9,9

M+C
L
0,234 0,16
0,036 0,032
0,303 0,638

5,3

60,42

0,9

0,023 0,037

0,1

Ca
P
0,02 0,3
0,06 0,25
0,25 0,6

Porumb
Orz
rot soia
Lucern
1,4 0,24
deshidratat
DLmetionin
Fosfat
18,5 22,5
monocalcic
39
Cret
Sare
Premix
TOTAL

16

0,65

0,75

1
CB

0,6

Ca
P
0,012 0,18
0,005 0,031
0,055 0,193
0,07

0,012

0,058 0,099

0,81

0,149 0,184

1,81
0,38
0,6
100 2833,22 17,15

0,709
0,65

0,86

0,6

Reeta n.c. Tineret prini, perioada 18-20 sptmni (21-4 R)


Norme de hran
Valoarea nutritiv a nutreurilor
EM
3370
2240
2820

PB
9
45
10

M+C
0,39
1,38
0,41

Liz
0,26
2,9
0,36

1500

37

1,36

1,33

9020
5020
3990

58,7
95,6

CB

Ca
0,02
0,25
0,06
0,3

99
78,5
18,5
39

Ingrediente
P
0,3
0,6
0,25

Porumb
rot soia
Orz
rot floarea
1,4
soarelui
Ulei soia
DL-metionin
Lizin
Fosfat
22,5
monocalcic
Cret
Sare
Premix
TOTAL

17

27502850
EM
54,4 1836
10
150
15
423
%

1516
PB
4,9
3,7
1,5

M+C
L
0,212 0,141
0,136 0,133
0,061 0,054

0,58

11

246

4,95

0,15

1,48
0,03
0,08

133
1,5
3,1

0,01
0,07

0,029

0,71

0,31

2,8
CB

Ca
P
0,01 0,163
0,03 0,14
0,009 0,052
0,027 0,066

0,062

0,61

0,11

6,7
0,2
0,5
100

2,61
2793

15,14 0,58

0,56

0,7

2,8

0,139

0,56

Tabelul 5
Repartizarea nutreurilor combinate la TP

Reeta

Ianuarie

Perioada de vrst (sptmni)


0-3.....
...4-17.....
...18-20..
(21-3R)
(21-3IR)
(21-4R)
Consum zilnic (g/cap/zi)

....28g.... 38,7g... ..58,2g... ......73,1g.. ..88,3g... ...92,3g...


359660 49845,6
359660 49845,6
359660 49845,6
747379 94024
747379 94024
747379 94024
747379 94024
747379 94024
747379 94024
747379 94024
747379 94024
747379 94024
747379 94024
747379 94024
747379 94024
747379 94024
747379 94024
11342135 18882,4
11342135 18882,4
11342135 18882,4

1
2
3
4
5
Februarie
6
7
8
9
Martie
10
11
12
13
Aprilie
14
15
16
17
Mai
18
19
20
21
22
Iunie
23
24
25 359660
26 359660
Iulie
27 359660
28
29
30
31
August
32
33
34
35
Septembrie 36

49845,6
49845,6
49845,6
747379
747379
747379
747379
747379
747379
747379
747379
747379
18

94024
94024
94024
94024
94024
94024
94024
94024
94024

Total
(tone)
0,41
0,41
0,41
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
1,25
1,25
1,25

0,41
0,41
0,41
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 359660
50 359660
51 359660
52

747379
747379
747379
747379
747379

94024
94024
94024
94024
94024
11342135 18882,4
11342135 18882,4
11342135 18882,4

49845,6
49845,6
49845,6

0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
1,25
1,25
1,25

0,41
0,41
0,41

747379

94024

0,84

2.2.4. Calculul necesarului de ap


a) Necesarul de ap de adpare/serie de cretere
Nap = Efectiv total x Numr de zile x Consum mediu zilnic
0-8 sptmni = ......80...... ml/cap
9-20 sptmni = ..190........ ml/cap
0-8 sptmni : ....2677.. cap x ....56.. zile x ...80... l = .11992,9...l/perioad
9-20 sptmni : ...2677........ cap x ..84. zile x ..190.. l = ...42724,9... l/perioad
Total ap/serie = . 11992,9.... l + . 42724,9.. l = ......54717,88.... l/serie
b) Necesarul anual de ap pentru adpare:
Nanual ap = Consum pe serie x Numr de serii/an = ...... 54717,88.......... l x ....2,17.......
= .....118737,7...... l
c) Necesarul anual de ap/ferm
Na = Necesar anual ap pentru adpare + Ap tehnologic (15%)
...118737,7........ x 15:100 = ...17810,6........... l
... 118737,7. + .17810,6....... = .....136548,4...... l
2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice

19

a) Adptori circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de furajare = 1,5


cm/cap)
Ac = Efectiv total de TP la populare : (106:1,5) = 2677 : 71 = 37,7. 38.
adptori
b) Hrnitori circulare (circumf. = 120 cm)
0-5 sptmni = front de furajare 5 cm/cap
120 : 5 = 24 cap./hr.
6-10 sptmni = front de furajare 10 cm/cap
120 : 10 = 12 cap./hr.
11-20 sptmni = front de furajare 15 cm/cap
120: 15 = 8 cap./hr.
2677 : 24 = 112 hr.
2677.: 12 = 223 hr.
2677: 8 = 335 .. hr.
c) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafa hal x Numr de luci) : (Putere bec x K) =
(145 cm2 x 10) : (60 x 5) = 4,83.. 5. corpuri de iluminat
d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hal)
145 m2 : 50 m2 = 2,9. 3.. ventilatoare
e) Necesar de eleveuze (o eleveuz la 500 pui)
Ne = 2677. (efectiv pui) : 500 pui = 5,35. 5.. eleveuze
2.2.6. Necesarul de energie
a) Necesarul de energie electric pentru iluminat
Ne = ore iluminat/serie x Numr becuri/hal x Putere bec x Numr serii/an =
1169h x 5 x 60 x 2,17. = 761019.. W = 761,019 Kw/hal/an
b) Necesar de energie electric pentru nclzire

20

Ne.. = program de funcionare eleveuz x putere eleveuz x nr eleveuze x numr


serii de cretere/an = 560 h x 2,16 Kw x 5. x 2,17. =
13124,16 Kw/hal/an
c) Necesarul de energie electric pentru ventilaie
Nev = Program funcionare ventilator x Putere ventilator x numr de ventilatoare/hal
x numr serii cretere/an = 840 h x 3 Kw x 3.. x 2,17 = 16405,2
Kw/hal/an
d) Necesarul total de energie electric
N.t. = N.t./hal/an * nr. hale = (761,019.. Kw + 13124,16. Kw +
16405,2. Kw) * 3.. = .. * .. 90871 Kw/an
2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP
a) Planul de livrare ctre abator a reformelor de la TP
Luna

Sptmna

Februarie

Mai

20

August

32

Noiembrie

44

Sex
F
M
F
M
F
M
F
M

Total

Psri reformate
(cap)
120
13
51
5
120
13
51
5
378

Greutate
medie (kg)
0,87
1,26
2,3
2,4
0,87
1,26
2,3
2,4

Total greutate
vie (kg)
104,4
16,38
117,3
14,5
104,4
16,38
117,3
14,5
505,16

b) Planul de livrare al tineretului de reproducie ctre alte uniti


Luna
Mai

Sptmna
20

Noembrie
Total

44

Sex
F
M
F
M

Psri livrate
(cap)
2347
235
2347
235
5164

Greutate
medie (kg)
2,3
2,9
2,3
2,9

Total greutate
vie (kg)
5398,1
681,5
5398,1
681,5
12159,2

c) Venituri realizate din vnzarea la abator a reformelor la tineret prini


(TP)

21

Luna
Februarie
Mai
August
Noiembrie
Total

Psri
reformate
(cap)
133
56
133
56

Greutate
livrat
(kg)
120,78
131,8
120,78
131,8
505,16

Pre/kg viu
*RON

Venituri
realizate RON

4
5
4
5

483,12
659
483,12
659
2284,24

*pre pe kg viu = pre pe kg viu + subvenie pe kg viu = 3,15 + 0,8 = 3,95 RON

22

d) Venituri realizate din vnzarea ctre alte uniti a tineretului de


reproducie
Luna
Mai
Noembrie
Total

Psri
livrate
(cap)

Greutate
livrat
(kg)

Pre/kg viu
RON

2582
2582

6079,6
6079,6

6
8

Venituri
realizate RON

36477,6
48636,8
85114,4

e) Cheltuieli efectuate
Material biologic
Mb = Efectiv tineret prini la populare x 2,7 RON x numr serii = 2677 cap x 3
RON/pui x 2,16.. serii/an = 15612,26.. RON
Apa
A = Necesarul anual de ap (m3) x 2 RON/m3 = 136,6 x 2 = 273,2.. RON
Energie electric
E = Necesar total energie electric (Kw) x 0,46 RON/Kw = 90871. Kw x
0,46. RON/Kw = 41800,6. RON
Furaje
21-3R
necesar anual de furaje x numr serii/an x pre (RON)
21-3IR
necesar anual de furaje x numr serii/an x pre (RON)
21-4R
necesar anual de furaje x numr serii/an x pre (RON)
21-3R: ..3546,43...... x 1,1RON = 3901,07.. RON
21-3IR: .....33981,7... x 1,2RON = 40778,12.. RON
21-4R: ...10820,7..... x 1,3RON = 14066,9.. RON
TOTAL: ...3901,07...+.....40778,12..+..14066,9....... = ....58746,10........ RON
Medicamente i materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 15612,26. = 10147,97.. RON
Materiale i piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)
3% x 15612,26. = 468,37.. RON
Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 15612,26. = 10147,97.. RON
Alte cheltuieli materiale i servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
23

2,5% x 15612,26. = 3903,07.. RON


Cheltuieli cu personalul
Un ngrijitor/ferm*3.. hale + norm electromecanic = oameni/an
3,5.. personal x 800 RON (salariu) x 12 luni = 33600.. RON
Bilanul economic la sectorul tineret prini

1. Cheltuieli totale de producie


1.1. Cheltuieli directe totale
1.1.1. Cheltuieli totale cu fora de munc
- salarii
- impozit pe salarii (16%)
CAS + alte impozite (20%)
1.1.2. Cheltuieli totale materiale
- furaje
- material biologic
- alte consumuri
- energie electric
- ap
- medicamente + materiale sanitare
- materiale + piese de schimb
- transport
- alte cheltuieli + servicii
1.2. Cheltuieli indirecte totale
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale)
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale)
2. Venituri totale
2.1. Valoarea produciei secundare (reforme)
2.2. Valoarea produciei de baz (livrare la teri)
2.3. Valoarea produciei de baz (matca proprie)

24

RON
224154,96
186795,8
45696
33600
5376
6720
141099,6
58746,10
15612,26
66741,24
41800,66
273,2
10147,97
468,37
10147,97
3903,07
37359,16
14943,6
22415,49
87398,64
2284,24
486368
364780,42