Sunteți pe pagina 1din 9

Proiectare tehnologic psri

3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul prini aduli

3.2.1. Calculul efectivului anual de psri


a) Necesar de ou pentru incubaie
Nr.o. = necesar anual de pui de o zi x 100/ Procentul de ecloziune = 384379x
100 / ..90,08.... = ..........426709........ ou
b) Necesar de ou bune pentru incubaie
Nr.o.b. = Necesar de ou pentru incubaie x 100/ Producia de ou bune pentru incubat
= .............426709... x 100 :....97,4.............. = ......438099...... ou
c) Efectiv mediu de gini
E.m.g. = Necesarul de ou bune pentru incubaie / Producia medie pe gin
= ...438099........./.192...... = .....2282... gini
d) Efectiv de gini la populare
E.g.p. = Efectivul mediu de gini x (100+mortaliti prini aduli) / 100 = = ..2282...... x
(100+...2,87.......)/100 = .......2347..... gini
e) Necesarul de cocoi la populare
N.c.p. = Efectivul de gini la populare / 10 = ....2347...... : 10 = ...235.........cap.
f) Efectivul total de reproducie la populare (pe serie)
E.t.r.p. = Efectiv de gini la populare + Necesar de cocoi la populare = ..2347......... + .
235... = ..2582...... cap.
g) Serii anuale de cretere
S.a.c. = 52 sptmni/an: 48 (44 sptmni de cretere + 4 sptmni vid sanitar)
= ...1,08.......
3.2.2. Calculul necesarului de construcii
a) Capacitatea unei hale
CH = suprafa hal (m2) x densitate la populare (cap/m2) = 200 m2 x ..6,5..... = ..1300.....
cap/hal
b) Necesar de hale
NH = Necesarul de psri/serie (cap) : Capacitatea unei hale(cap) = ....2582....../1300
..1,98..... = .....2.. hale
3.2.3. Calculul necesarului de furaje
a) Necesarul de furaje pe serie de cretere
21-4R (20-24 sptmni)
21-7R (25-64 sptmni)
Reeta 21-4R
25

Proiectare tehnologic psri

Efectivul de la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la femele = .2347.....


x 35 zile x ...0,127..... kg/cap = .....10432,4........ kg/perioad
Efectivul de la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la masculi = ...235....
x 35 zile x .....0,162... kg/cap = ...1332,45.... kg/perioad
Total:
....10432,4.....kg + ......1332,45... kg = ...11764,85.... kg/perioad
Reeta 21-7R
Efectivul total x perioada n care se consum furajul x consumul mediu zilnic
= ...2582...... x 280 x ........0,21....kg/cap = ....151821,6.....kg/perioad
Consumul total de furaje/serie : ....11764,85.. kg + .....151821,6........... kg
= ....163586,45. kg/serie
b) Necesarul anual de furaje
Na = kg x numr de serii
21-4R
consum total/reet x serii anuale de cretere = ....11764,85.... kg
x ...1,08... serii = .12706,04... kg
21-7R
consum total/reet x serii anuale de cretere = ...163586,45...kg
x ...1,08... serii = .........176673,36......... kg
Total = ...... .12706,04... kg + ......176673,36....kg = .....189379,4............. kg
Repartizarea nutreurilor combinate pentru sectorul
de psri adulte de reproducie/serie de cretere
Reet
Perioada de
vrst
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Sptmna

1 (tone)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

20-24 (21-4R)
25-64 (21-7R)

Consum:
Consum:
Consum:
Consum:
127.. 162.. 210.. 210..
g/cap/zi
g/cap/zi
g/cap/zi
g/cap/zi
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34
3,45
0,34

26

Total
(tone)
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79

Proiectare tehnologic psri

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

2,08
2,08
2,08
2,08

0,26
0,26
0,26
0,26
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45

0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34

Total

2,34
2,34
2,34
2,34
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
176,12

Tabelul 10
Cerine de hran (prini aduli)
Necesar
PB%
EM Kcal/kg
M+C
L
Ca
P
Sare
Premix

20-24 spt. (21-4R)

25-64 spt. (21-7R)

2750-2850
15-16
0,58
0,71
2,8
0,56
0,2
0,5

2750-2850
15
0,53
0,64
3,1
0,56
0,2
0,5

27

Proiectare tehnologic psri

Reeta n.c. Prini aduli, perioada 20-24 sptmni (21-4 R)


Norme de hran
Valoarea nutritiv a nutreurilor
EM
3370
2240
2820
1500
9020
5020
3990

PB
9
45
10
37

M+C
0,39
1,38
0,41
1,36

58,7
95,6

99

Liz
0,26
2,9
0,36
1,33

CB

Ca
0,02
0,25
0,06
0,3

Ingrediente
P
0,3
0,6
0,25
1,4

78,5
18,5
39

22,5

Porumb
rot soia
Orz
rot floarea soarelui
Ulei soia
DL-metionin
Lizin
Fosfat monocalcic
Cret
Sare
Premix
TOTAL

28

%
54,4
10
15
11
1,48
0,03
0,08
0,61
6,7
0,2
0,5
100

27502850
EM
1836
150
423
246
133
1,5
3,1

2793

15-16

0,58

0,71

PB
4,9
3,7
1,5
4,95

M+C
0,212
0,136
0,061
0,15

L
0,141
0,133
0,054
0,31

0,01
0,07

0,029

15,14

CB

2,8

0,56

Ca
0,01
0,03
0,009
0,027

P
0,163
0,14
0,052
0,066

0,11
2,61

0,139

0,062

0,58

0,7

2,8

0,56

Proiectare tehnologic psri

Reeta n.c. Prini aduli, perioada 25-64 sptmni (21-7 R)


Kcal
EM

PB%

Liz%

M+C%

Ca%

Pt%

Pd%

3330
2440
1975

9
45,8
29,5

0,25
2,91
1,07

0,39
1,37
1,26

0,01
0,30
0,35

0,27
0,69
0,9

0,05
0,1
0,11

3150

84

7,62

1,68

0,3
24

0,25
18,5

0,22

39

Nutre

Porumb
Srot soia
Srot fl
soarelui
Faina sange
Fosfat
dicalcic
Creta
Sare+premix
Total

29

66,7
5
18
1,7
1
6,9
0,7
100

Kcal
EM
27502850
2221
122
356

PB%

Liz%

M+C%

Ca%

Pt%

15

0,64

0,53

3,1

0,56

6
2,3
5,31

0,17
0,14
0,19

0,26
0,068
0,23

0,007
0,015
0,063

0,18
0,034
0,162

54

1,43

0,13

0,03

0,005
0,24

0,004
0,185

2,69
2753

15,04

0,63

0,58

3,02

0,56

Pd%

Proiectare tehnologic psri


3.2.4. Calculul necesarului de ap
a) Necesarul de ap de adpare/serie
Nap = Efectiv total x Numr de zile per. I x Consum mediu zilnic =
.....2582.......cap. x ...42.....zile x .......200....... l/cap/zi = .......21688,8......... l
Efectiv total x Numr de zile per. a II-a x consum mediu = ......2582.......... x .......266........
x ...0,43.. l/cap/zi = ...295329,16... l
Total ap/serie = .....21688,8.. l + ..295329,16... l = ...317017,96.... l/serie
b) Necesarul anual de ap pentru adpare:
Nanual ap = Consum total/serie x Numr de serii/an = .......317017,96.. l x .1,08.........
= .....342379,39........... l
c) Necesarul anual de ap/ferm
Naf = Necesar anual ap pentru adpare + Ap tehnologic (15% din apa de adpare)
.....342379,39.... l x 115% = .........393736,29..... l/ferm
3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic
a) Adptori circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de adpare = 2,5 cm/cap)
106 : 2,5 = 42 cap. (capacitatea unei adptori)
Ac = Efectiv total de PA la populare : Capacitatea unei adptori = 2582. : 42
62.adptori circulare
b) Hrnitori circulare (circumf = 120 cm), front de furajare 15 cm/cap la femele i 18
cm/cap la masculi
120 cm : 15 cm = 8 capete femele /hrnitoare
120 cm : 18 cm = 6,66 7 capete masculi / hrnitoare
2347.. femele : 8 = 294.. hrnitori
235 masculi : 7 = 34 hrnitori
c) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafa hal x Numr de luci) : (Putere bec x K) =
(200 cm x 10) : (60 x 5) 6,66 = 7corpuri de iluminat
Putere bec (w)
15
25
40
60
100

Factor K
3,8
4,2
4,6
5
6

d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hal)


Nv = Suprafa hal : 50 m2 = 200 m2 : 50 m2 = 4.. ventilatoare
e) Necesar de cuibare (un cuibar la 4 gini)
30

Proiectare tehnologic psri


Nc = efectiv gini : 4 = 2347 : 4 587. cuibare
3.2.6. Necesarul de energie
a) Necesarul de energie electric pentru iluminat
Ne = ore iluminat/serie x Numr becuri/hal x Putere bec = 4493 x 7.. x 0,06 =
1887,06..Kw/hal/serie
Consumul de energie electric pentru iluminat pe an
Cee. = Consum energie pentru iluminat x Numr serii X nr. hale = 1887,06. Kw x 1,08 x
2 = 4076,05 Kw/an
b) Necesarul de energie electric pentru ventilaie
Ne.e.v. = Numr hale x Program funcionare (ore/serie de cretere) x Putere ventilator (Kw/or) x
Numr de ventilatoare/hal x Numr serii cretere/an = 2. hale x 1848 ore/serie de cretere x 3
Kw/or x 4.. ventilatoare x 1,08 serii = 47900,16. Kw
c) Necesarul total de energie electric
Nt = Consum energie electric pentru iluminat + Consum de energie electric pentru ventilaie =
1887,06.. Kw + 47900,16. Kw = 49787,22 Kw/an
3.2.7. Calcule economice la sectorul de prini aduli
a) Planul de livrare ctre abator a reformelor de la prini aduli
(la 64 sptmni)
Psri reformate
Greutate
Luna
Sptmna
Sex
(cap)
medie (kg)

2347
3,2
Octombrie
64

235
5,3
Total
2582

Total greutate
vie (kg)
7510,4
1245,5
8755,9

b) Venituri realizate din vnzarea la abator a reformelor a psrilor de reproducie


reformate
Psri
Greutate
Pre/kg viu
Venituri
reformate
livrat
Luna
RON
realizate RON
(cap)
(kg)
Octombrie
2347..
7510,4
4
30041,6
235
1245,5
4
4982
Total
35023,6
c) venituri din producia de baz (ou de incubaie):
nr. ou incubaie/an * pre ou incub (RON) = 438099buc x 1,1RON/ou=481909.RON
d) Cheltuieli efectuate
Material biologic
Mb
= Efectiv mediu femele la populare x Greutate femel x Pre/Kg GV = 2347. cap x 2,3
kg/cap x 6 RON =32388,6 RON
= Efectiv mediu masculi la populare x Greutate mascul x Pre/Kg GV = 126 cap x 2,9
kg/cap x 6 RON = 4089RON
TOTAL = 32388,6.. + 4089. = 36477,6. RON
Furaje
31

Proiectare tehnologic psri


21-4R
21-7R

consum anual de furaje x pre (RON)


consum anual de furaje x pre (RON)
21-4R: 12706,04.. x 2 = 25412,08RON
21-7R: 176673,36 x 2,1 = 371014,05 RON
TOTAL: 25412,08. RON + 371014,05 .RON kg = 396426,13. RON
Apa

A = Necesarul anual de ap (m3) x 2 RON/m3 = 393,73 x 2 RON/m3 = 787,47. RON


Energie electric
E = Necesar total energie electric (Kw) x 0,46 RON/Kw = 49787,22 Kw x 0,46 RON/Kw =
22902,12. RON
Medicamente i materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 36477,6..= 2371,04. RON

Materiale i piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)


3% x 36477,6..= 1094,32. RON
Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 36477,6..= 2371,04 RON
Alte cheltuieli materiale i servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
2,5% x 36477,6 = 911,94. RON
Cheltuieli cu personalul
Un ngrijitor/ferm + norm electromecanic = 1,5 oameni/an
1,5 personal x 800 RON (salariu) x 12 luni = 14400 RON
Bilanul economic la sectorul prini aduli
1. Cheltuieli totale de producie
1.1. Cheltuieli directe totale
1.1.1. Cheltuieli totale cu fora de munc
- salarii
- impozit pe salarii (16%)
CAS + alte impozite (20%)
1.1.2. Cheltuieli totale materiale
- furaje
- material biologic
- alte consumuri
- energie electric
- ap
- medicamente + materiale sanitare
- materiale + piese de schimb
- transport
- alte cheltuieli + servicii
1.2. Cheltuieli indirecte totale
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale)
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale)
2. Venituri totale
2.1. Valoarea produciei secundare (reforme)
32

RON
579510,81
482925,68
19584
14400
2304
2880
463341,68
396426,13
36477,6
30437,95
22902,12
787,47
2371,04
1094,32
2371,04
911,94
96585,13
38634,05
57951,08
516932,6
35023,6

Proiectare tehnologic psri


2.2. Valoarea produciei de baz (ou de incubaie)

33

481909