Sunteți pe pagina 1din 12

Proiectare tehnologic psri

5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de cretere pui carne


5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler
a) Necesarul anual de pui de o zi (efectiv total)
N.p. = Pui de o zi pentru sacrificare x 100 : Proporia de pstrare a efectivului =
(375000 pui x 100) : 97,5.. = 384379.. pui
b) Durata seriei de cretere
D.s. = Perioada de cretere (sptmni) + vidul sanitar (sptmni) = 6.+2..
= 8 sptmni
c) Serii anuale de cretere
S.a.= Numrul de sptmni/an : Durata unei serii de creteri = 52.
sptmni/an : 8 sptmni/serie = 6,5.. serii/an
d) Numr de pui pe serie de cretere
N.p. = Efectivul total pui de o zi : Numrul anual serii de cretere =
384379. pui : 6,5 serii = 59135. pui/serie de cretere
5.2.2. Calculul necesarului de construcii
a) Capacitatea de cazare a unei hale
CH = suprafa hal x densitate la populare = 400 m 2 x 17.. cap/m2 =
6800.. cap/hal
b) Necesar de hale
NH = Efectiv pui de o zi/serie (cap) : Capacitatea unei hale =59135/
6800cap. = 8,6 9 hale
5.2.3. Calculul necesarului de furaje
a) Necesarul de furaje pe serie de cretere
N.f. = Numrul de pui/serie cretere x consum mediu zilnic de nutre x Nr. zile
Demaraj = 59135cap x 0,033.. kg/cap/zi x 14 zile = 27320,4kg
Cretere = 59135. cap x 0,1.. kg/cap/zi x 18 zile = 106443 kg
Finisare = 59135. cap x 0,165.. kg/cap/zi x 10 zile = 97572,8. kg
b) Consumul total de furaje pe serie
Total:
27320,4 kg (demaraj) + 106443kg (cretere)+ 97572,8 kg
(finisare)= 231336,2 kg
c) Necesarul anual de furaje
Na = total consum nutre/perioad de furajare x numr de serii/an
Demaraj = ...27320,4......... kg x ....6,5... serii/an = ..177582,6........ kg
39

Proiectare tehnologic psri

Cretere = ....106443........ kg x .6,5..... serii/an = ..691879,5. kg


Finisare = ..97572,8......... kg x .6,5.... serii/an = ....634223,2.kg
d) Consumul total de furaje pe an
Total = 177582,6 kg (demaraj) + 691879,5. kg (cretere)+ 634223,2 kg
(finisare)= 1503685,3 kg
Tabelul 10
Necesar
PB%
EM Kcal/kg
M+C
L
Ca
P
Sare
Premix

Cerine de hran (pui de carne)


Starter
Cretere
(1-14 zile)
(15-32 zile)
3010
3175
24
22
0,92
0,88
1,38
1,25
1
0,9
0,7
0,68
0,2
0,2
0,5
0,5

Finisare
(33-42 zile)
3225
20
0,78
1,05
0,85
0,66
0,2
0,5

5.2.4. Calculul necesarului de ap


a) Necesarul de ap de adpare/serie de cretere
Nap = Efectiv total x Numr de zile x Consum mediu zilnic =
0-4 sptmni = 50-60 ml/cap
5-6 sptmni = 0,1 l/cap
0-4
sptmni :
...59135...
cap
x
...28...zile
x
..0,05..l
= ....82789..l/perioad
5-6 sptmni : ....59135.. cap x ...19... zile x ...0,1....... l
= ..82789...l/perioad
b) Consum total de ap/serie
Total ap/serie = ..82789....... l (0-4 spt)+ .....82789...... l (5-6 spt)
= ...165578....... l/serie
c) Necesarul anual de ap pentru adpare:
Nanual ap = Consum pe serie x Numr de serii/an = ...165578.........l x ..6,5..serii
= ...1076257......l/an
d) Necesarul anual de ap/ferm
Na = Necesar anual ap pentru adpare + Ap tehnologic (15%)
40

Proiectare tehnologic psri

Ap tehnologic =Na x 0,15 = ..161438,6........ l


Na = ..1076257.. + ......161438,6.. = .....1237695,6.. l

41

Proiectare tehnologic psri

Reeta n.c. pentru perioada de demaraj 21-1 - pui broiler (0-14 zile)
Valoarea nutritiv a nutreurilor
EM
3300
1950
2440
3500
3120
3870
4950
9250

PB
9
29,5
45.8
11,3
47,8
95,6
58,7

Liz
0,25
1,07
2,91
0,32
3,47
78,4

M+C
0,35
1,26
1,37
0,47
1,14

Ca
0,01
0,35
0,3
0,06
0,55

P
0,27
0,9
0,69
0,33
1,5

24
39

18,5

99

Ingrediente

Porumb boabe
rot floarea soarelui
rot soia
Gru
Drojdii furajere
L-lizin
DL-metionin
Fosfat dicalcic
Cret furajer
Grsimi vegetale
Premix
Sare
TOTAL

29,68
12
27
20
5
0,19
0,14
0,99
1,53
2,77

256,72

100

2999

CB

42

3010
EM
979
234
659
700
156
7,35
6,93

24
PB
2,67
3,54
12,36
2,26
2,39
0,18
0,08

23,48

Norme de hran
1,38
0,92
1
Liz
M+C
Ca
0,074 0,103 0,002
0,128 0,151 0,042
0,785 0,369 0,081
0,064 0,094 0,012
0,173 0,057 0,027
0,155
0,144
0,237
0,598

1,379

0,918

0,999

0,7
P
0,080
0,108
0,186
0,066
0,075
0,184

0,699

CB

Proiectare tehnologic psri

Reet n.c. pentru perioada de cretere 21-2 - pui broiler (15-32 zile)
Valoarea nutritiv a nutreurilor
EM
3300
1950
2440
3500
3120
3870
4950
8500

PB
9
29,5
45.8
11,3
47,8
95,6
58,7

Liz
0,25
1,07
2,91
0,32
3,47
78,4

M+C
0,35
1,26
1,37
0,47
1,14

Ca
0,01
0,35
0,3
0,06
0,55

P
0,27
0,9
0,69
0,33
1,5

24
39

18,5

99

Ingrediente

CB
Porumb boabe
rot floarea soarelui
rot soia
Gru
Drojdii furajere
L-lizin
DL-metionin
Fosfat dicalcic
Cret furajer
Grsime animal
Premix
Sare
TOTAL

43

25
10
26
28
4
0,12
0,13
1,03
1,28
3,74
0,5
0,2
100

3175
EM
825
195
634
980
125
5
6,43

22
PB
2,25
2,95
11,9
3,16
1,91
0,12
0,07

Norme de hran
1,25
0,88
1
Liz
M+C
Ca
0,062 0,092 0,002
0,107 0,126 0,035
0,756 0,356 0,078
0,089 0,131 0,016
0,138 0,045 0,022
0,098
0,130
0,247
0,5

0,68
P
0,067
0,09
0,179
0,092
0,06
0,192

317
3087,43

22,36

1,25

0,88

0,9

0,68

CB

Proiectare tehnologic psri

Reet n.c. pentru perioada de finisare 21-2F - pui broiler (33-42 zile)
Valoarea nutritiv a nutreurilor
EM
3300
1950
2440
3500
3870
4950
3900

PB
9
29,5
45.8
11,3
95,6
58,7

Liz
0,25
1,07
2,91
0,32
78,4

M+C
0,35
1,26
1,37
0,47

Ca
0,01
0,35
0,3
0,06

P
0,27
0,9
0,69
0,33

24
39

18,5

99

Ingrediente

CB
Porumb boabe
rot floarea soarelui
rot soia
Gru
L-lizin
DL-metionin
Fosfat dicalcic
Cret furajer
Zahr furajer
Premix
Sare
TOTAL

44

28
9
26
28
0,04
0,08
1,25
1,08
5,85
0,5
0,2
100

3225
EM
924
176
634
980
2
4

20
PB
2,52
2,65
11,9
3,16
0,03
0,04

Norme de hran
1,05
0,78
0,85
Liz
M+C
Ca
0,07
0,098 0,002
0,096
0,113 0,031
0,756 0,356 0,078
0,089 0,131 0,016
0,039
0,082
0,300
0,423

0,66
P
0,075
0,081
0,179
0,092
0,233

541
3231

20,3

1,05

0,78

0,85

0,66

CB

Proiectare tehnologic psri

5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice


a) Adptori vacuumatice (o adptoare la 55 capete)
A.v. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 6800: 55 = 123,6.. 124 adptori
b) Tvie de furaje (o tvi la 55 capete)
T.f. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 6800 : 55 = 123,6.. 124.. tvie
c) Adptori circulare cu ventil ( = 106 cm, front adpare = 2 cm/cap)
Diametrul adptorii circulare (cm) : Front de adpare (cm/cap) = 106:2 = 53..
cap./adptoare
Ac = Capacitatea unei hale : 53.. cap = 6800.. : 53.. = 128,3 129
adptori circulare
d) Hnitori circulare ( = 120 cm ; front de furajare 5 cm/cap)
Diametrul hrnitorii circulare (cm) : front de furajare (cm/cap) = 120 : 5 cm/cap =
24. cap./hrnitoare
H.c. = Capacitate unei hale : 24.. cap. = 6800.. : 24.. = 283,3. 284..
hrnitori circulare
e) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafa hal x Numr de luci/mp) : (Putere bec x K) = (250 cm2 x 10) : (60 x
4) = 11.. 11.. corpuri de iluminat (K = factor de corecie)
5.2.6. Necesarul de energie
a) Necesarul de energie electric pentru iluminat/hal/serie
Ne = ore iluminat/serie x Numr becuri/hal x Putere bec (kw) = 756.. x 11x
0,06 = 498,96.. Kw/hal
b) Consum de energie electric pentru iluminat/serie de cretere
Ce.e. = Consum energie/hal x Numr hale = 498,96 Kw x 9hale = 4490,64...
Kw/serie
c) Consum energie pentru iluminat/an
Ce.e./an = Consum energie/serie x Numr de serii/an = 498,96. x 6,5.. =
32432,4 Kw/an
d) Necesar de energie electric pentru nclzire
Nr. eleveuze/hal = capacitea halei : 700 pui la 1 eleveuz = 9,9 10. eleveuze
Ne.. = Numr hale x Program de funcionare (ore/serie de cretere) x Putere eleveuz x
Numr de eleveuze (buci/hal) x Numr serii cretere/an = 9. hale x 300. ore x 2,16
Kw x 10. x 6,5. serii = 379080.. Kw/ an
e) Necesarul de energie electric pentru ventilaie

45

Proiectare tehnologic psri

Nev = Program funcionare ventilator x Putere ventilator x numr de ventilatoare/hal x nr.


hale X numr serii cretere/an = 340 ore/serie x 2,5 Kw x 6 ventilatoare x 9.. hale x
6,5. serii = 298350 Kw/an
f) Necesarul total de energie electric
Nt = necesar iluminat (KW) + necesar nclzire (KW) + necesar ventila ie (KW) =
498,96 + 379080. + 298350 = 677928,96 KW/an

46

Proiectare tehnologic psri


5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de gin
Greutate medie la livrare (kg)
Hala Sptmna Psri livrate

H1

H2

H3

H4

H5

H6

1
9
17
25
33
41
49
2
10
18
26
34
42
50
3
11
19
27
35
43
51
4
12
20
28
36
44
52
5
13
21
29
37
45
53
1
9
17
25
33
41

5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
47

Total greutate vie livrat (kg)

15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477

Proiectare tehnologic psri

H7

H8

H9

49
2
10
18
26
34
42
50
3
11
19
27
35
43
51
4
12
20
28
36
44
52
TOTAL

5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5953
5914
375000

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
-

15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15477
15376
369047

Venituri realizate
a) Venituri din livrarea puilor broiler de o zi
Vl.p.= Greutate livrat (kg) x Pre/kg viu =975000.kg x 5.. RON/Kg =
4875000RON
b) Subvenie
S = Subvenie/kg viu x Greutate livrat = 0,9 RON x975000Kg =
877500RON
c) Venituri totale realizate n sectorul de producie
Vt = Venituri din livrarea puilor broiler de o zi + Subvenie + Valoare producie
neterminat = 3900000. RON + 877500 RON = 4777500 RON
Cheltuieli efectuate
Material biologic
Mb = Numr pui/an x Pre pui de o zi = 384379. x 2,5 RON =
960947,5. RON
Apa
48

Proiectare tehnologic psri

A = Necesarul anual de ap (m3) x Pre/m3 = (1237695,6 : 1000) x 1,4 RON/m3


= 2475,39..RON
Energie electric
E = Necesar total energie electric (Kw) x 0,46 RON/Kw = 677928,96Kw x
0,46 RON/Kw = 311847,32.. RON
Furaje
Starter:
kg/an x Pre furaj = 177582,86 kg x 1,5. RON = 266373,9 RON
Cretere: kg/an x Pre furaj = 691879,5 kg x 1,3. RON =
899443,35 RON
Finisare:
kg/an x Pre furaj = 634223,2 kg x 1,2.RON = 761067,84 RON
Total = 266373,9 + 899443,35 + 761067,84= 1426885RON
Personal
Numr muncitori x salariu x Numr luni/an = 9. muncitori x 800 RON x 12 luni/an
= 86400. RON
Medicamente i materiale sanitare (6,5% din cheltuieli cu materialul
biologic) = 6,5% x 960947,5 RON = 62461,58. RON
Transport (6,5% din cheltuieli cu materialul biologic)

6,5%x960947,5.RON = 62461,58.RON
Alte cheltuieli+ servicii (2,5% din cheltuielile cu material biologic) =
2,5% x 960947,5 RON = 24023,68 RON
Materiale i piese de schimb (3% din cheltuieli cu materialul biologic) =
3% x 960947,5. RON = 28828,42. RON
Bilanul economic la sectorul pui de carne
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tip cheltuieli/venituri
Cheltuieli totale de producie
Cheltuieli directe totale
Cheltuieli totale cu fora de munc
- salarii
- impozit pe salarii (16%)
CAS + alte impozite (20%)
Cheltuieli totale materiale
- furaje
- material biologic
- alte consumuri
49

RON
=2+17
=3+7
=4+5+6
=0,16 X 4
=0,2 X 4
=8+9+10

=11+12+13

3596930,8
2997442,4
117504
86400
13284
17280
2879938,4
1426885
960947,5
492105,97

Proiectare tehnologic psri


+14+15+16

11
* energie electric
12
* ap
13
* medicamente + materiale sanitare
14
* materiale + piese de schimb
15
* transport
16
* alte cheltuieli + servicii
17 Cheltuieli indirecte totale
18 Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale)
19 Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe
totale)
20 Venituri totale
21 Valoarea produciei principale
22 Valoarea produciei neterminate

50

=18+19
0,08 X 2
0,12 X 2

311847,32
2475,39
62461,58
28828,42
62461,58
24023,68
599488,47
239795,39
359693,08

=21+22

5752500