Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. .../...

*1)

Denumirea: ......................................
Sediu: ..........................................
Codul potal: ....
Telefon: .........
Fax: .......
Cod unic de nregistrare: .......................
Nr. nregistrare n Registrul comerului: ....... din data .........
Certificat de abilitare nr. ...
din ....

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

Date referitoare la beneficiar

Date

referitoare Infor-

la furnizor matii

referi O
N Activi-Bene- Daca

toare b
r.tatea fici- sau

la
s
desfa- arul ABCinre-
Tipul evenimentelor

con e
c surata
gis-
PersoanaTimptroale r
r *2)

trat
care a alo- ale
v
t.

eveni
efectuatcat inspec a

mente
activi-
torilor t

tatea

de
i

AcciAcciAcci Inci Imbol Cauza

munca i

DANUden den den


dentenavirieveni

te te te de peri-profe-mentu

usoade traseuculoasiona-lui

re mun sau dese


le


ca circu

latie

0
1
2 345 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16
17

TOTAL:

Titularul certificatului*3)

Conductorul serviciului extern de


prevenire i protecie*4),

SEMNIFICAIA COLOANELOR DIN TABEL ESTE URMTOAREA:


A = Profilul de activitate
B = Numrul total de salariai
C = Numrul de participani la activitatea desfurat
*1) Numrul de nregistrare la emitent
*2) Se vor completa activitile de prevenire i protecie desfurate,
dintre cele prevzute la art. 15 din normele metodologice.
Nota de subsol *2) din anexa 10 la normele metodologice a fost modificat de pct. 102 al art. I din
HOTRREA nr. 955 din 8 septembrie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 27 septembrie 2010.

*ST*

*3) Se va specifica funcia, numele i prenumele reprezentantului legal,


al titularului i va purta semnatura i tampila.
*4) Numele i prenumele conductorului i semntura.