Sunteți pe pagina 1din 2

Categoria

de animale

Perioada

Numr zile
pe perioad

Numr zile
furajate

Efectiv
mediu/
perioa
d
42

Vaci n
lactaie
Vaci n
gestaie
Necesar
nutreuri
Pre/kg
Cheltuieli
RON

Nutreuri murate
Siloz porumb
Siloz lucern
R
N
R
N

Nutreuri fibrose
Fn lucern
Fn dactylis
R
N
R
N

Nutreuri grosiere
Paie gru
Paie ovz
R
N
R
N

365

15330

12

183960

9,6

147168

3,3

50589

2,9

44457

1,4

21462

365

2920

17520

1,3

3796

1,8

5256

0,5

1460

201480

147168

54385

49713

1460

21462

0,2
40296

0,4
58867,2

0,7
38069,5

0,5
24856,5

0,1
146

0,1
21446,2

Categoria
de animale

Perioada

Vaci n
lactaie
Vaci n
gestaie
Necesar
nutreuri
Pre/kg
Cheltuieli
RON

Efectiv
mediu/pe
rioad

Numr
zile
furajate

42

Numr
zile pe
perioad

365

Alte nutreuri
Cret furajer

15330

R
0,01

N
59

R
0,02

N
307

365

2920

0,003

59

316

204

26061

13797

5256

5840

1,6
94,4

0,6
189,6

2,4
489,6

0,8
20848,8

1,8
24834,6

0,8
4204,8

1,1
6424

Uree

Fosfat
dicalcic
R
N
0,07

204

Porumb boabe
R
1,7

N
26061

Nutreuri concentrate
Floarea
Brizur porumb
soarelui
R
N
R
N
0,9
13797
-

1,8

5256

Tre de gru
R
-

N
-

5840