Sunteți pe pagina 1din 176

MANUALUL UTILIZATORULUI

Acest manual va arata cum sa folositi in mod corect CAMERA DIGITALA FUJIFILM
FinePix S1000fd.
Urmati instructiunile cu atentie.
Avertisment
NOTA
AVERTISMENTE
Pentru a reduce riscul de incendii, socuri electrice, nu expuneti adaptorul de curent la
ploaie sau la umezeala. Adaptorul de curent trebuie protejat de caderi si de stropiri, de
asemenea nu asezati pe adaptorul de curent obiecte cu lichide cum ar fi vazele.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
• Cititi aceste instructiuni.
• Pastrati aceste instructiuni.
• Acordati atentie avertismentelor.
• Urmati toate instructiunile.
• Nu folositi acest dispozitiv langa apa.
• Curatati numai cu carpa uscata.
• Nu blocati iesirile de ventilatie.Instalati dispozitivul urmand instructiunile
producatorului.
• Nu instalati dispozitivul langa surse de caldura, cum ar fi radiatoarele, sobele sau
alte aparate (inclusiv amplifcatoarele) care produc caladura.
• Protejati cablul de curent, nu-l calcati sau agatati, mai ales partea care se
conecteaza la curent si partea care iese din aparat.
• Folositi atasamentele/ accesoriile specificate de producator.
• Deconectati aparatul in timpul fulgerelor sau atunci cand nu este folosit mai mult
timp.
• Pentru reparatii apelati numai la personal calificat.
Reparatia este necesara daca aparatul s-a deteriorat, cum ar fi deteriorarea cablului de
curent sau a mufei, daca s-a varsat lichid sau daca au intrat anumite obiecte in aparat, sau
daca acesta a fost la ploaie sau umezeala, daca nu functioneaza in mod normal sau daca a
cazut.
Nu expuneti camera la umezeala sau ploaie. Pericol de incediu sau de socuri electrice.

2
IMPORTANT
INAINTE DE A DESCHIDE PACHETUL CU CD FURNIZAT DE FUJI PHOTO
FILM CO., LTD., CITITI CU ATENTIE ACEASTA "INTELEGERE". DOAR
DACASUNTETI DE ACORD CU ACEST "CONTRACT" PUTETI
FOLOSI SOFTUL INREGISTRAT PE CD. DESCHIZAND PACHETUL
SUNTETI DE ACORD SI ACCEPTATI FAPTUL CA SUNTETI LEGAT DE
ACEST "CONTRACT".
Aceast "Contract" este intre dvs si Fuji Photo Film Co., Ltd. (“FUJIFILM”) si stabileste
termenii si conditiile prin care dvs sunteti autorizat sa folositi softul furnizat de
FUJIFILM.
CD-ROM-ul contine 3 parti de soft. In cazul unui Contract separat cu o terta parte
prevederile acestui Contract separat, vor fi aplicate la folosirea softului respectiv furnizat
de terta parte si vor fi predominante fata de "Contractul "anterior.
1. Definitii.
(a) “Media” inseamna CD-ROM-ul intitulat“Software for FinePix SX” care este furnizat
impreuna cu "Contractul"
(b) “Software” inseamna softul inregistrat pe Media.
(c) “Documentation” inseamna manualul de utilizare a Softului si alte materiale scrise ce
va sunt furnizate impreuna cu Media
(d) “Product” inseamna Media (incluzand Softul) si Documentatia impreuna.
2. Folosirea Softului
FUJIFILM acorda o licenta neexclusiva, netransferabila pentru:
(a) instalarea unei copii de Software pe computerul personal in forma executabila;
(b) folosirea softului pe computerul pe care a fost instalat;
(c) posibilitatea de a face o copie de rezerva a softului;
3. Restrictii
3.1 Nu puteti distribui, imprumuta , inchiria softul sau o parte din soft Media sau
Documentatie, unei alte parti fara aprobarea scrisa a FUJIFILM. Nu puteti desemenea
sublicentia, sau transfera intr-un fel nici una din regulile Contractului FUJIFILM sub
aceasta "Intelegere" fara acordul scris al FUJIFILM’.
3.2 Materialele furnizate nu le veti putea reproduce sau copia fara aprobarea scrisa a
FUJIFILM.
3.3 Nu veti putea modifica, adapta sau traduce softul sau Documentatia. Nu veti putea
altera sau indeparta dreptul de autor care apare pe soft sau in documentele furnizate.
3.4 Nu puteti permite unei terte parti sa descompuna sau sa dezasambleze software-ul.
4. Proprietatea.
Toate drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate sunt detinute de Fujifilm sau de
o terta parte (de furnizori) asa cum este indicat in soft sau in documentatie.
Nu veti putea interpreta, transfera, acorda vre-un drept sau licenta decat cele acordate in
aceasta "Intelegere".
5. Garantie Limitata
FUJIFILM garanteaza Media timp de 90 de zile din momentul in care este primit
produsul. In acest timp daca produsul nu va fi bun Fujifilm va inlocui produsul defect cu
un altul nou.

3
Intreaga responsabilitate FUJIFILM si singurul dvs remediu in ceea ce priveste defectul
de Media se limiteaza in mod expres la inlocuirea de catre FUJIFILM a Media asa cum
este indicat aici.
6. NEGAREA RESPONSABILITATII
EXCEPTAND MENTIONAREA DIN SECTIUNEA 5, FUJIFILM FURNIZEAZA
PRODUSULUI “ASA CUM ESTE” SI FARA GARANTAREA DE NICI UN FEL,
EXPRESA SAU IMPLICITA, FUJIFILM NU VA DA NICI O ALTA GARANTIE,
EXPRESA, IMPLICITA SAU STATUTORA LA ALTE MATERIALE, INCLUZAND
NEINCALCAREA VREUNUI DREPT DE AUTOR, BREVET, SAU ORICARUI ALT
DREPT DE PROPRIETATE DIN PARTEA UNEI TERTE PARTI.
7. LIMITAREA RESPONSABILITATII
FUJIFILM NU ISI ASUMA NICI O RESPONSABILITATE PENTRU NICI UN FEL
DE PAGUBA DIRECTA, INDIRECTA, ACCIDENTALA (INCLUSIV PAGUBE
PRODUSE DE LIPSA PROFITULUI SAU DE PIERDEREA ECONOMIILOR)
PAGUBE PRODUSE LA FOLOSIREA PRODUSULUI SAU LA INABILITATEA DE
A FOLOSI PRODUSUL, CHIAR DACA A FOST MENTIONATA POSIBILITATEA
APARITIEI ACESTORA.

8. Interzicerea exportului
Este mentionat ca nici softul sau alt material furnizat de Fujifilm nu va fi trimis sau
exportat in alta tara, sau nu va fi flosit pentru a incalca in nici un fel regulile si legile de
export.
9. Incheierea
In caz ca veti incalca termenii si conditiile mentionate aici, Fujifilm va incheia aceasta
"Intelegere" fara nici un preaviz.
10. Termenul.
Aceasta "Intelegere" este valabila pana in momentul cand incetati sa folositi acest soft,
exceptie facand incheierea prematura (mentionata la punctul 9).
11. Obligatiile ce tin de Incheierea contractului
La incheierea sau expirarea intelegerii, pe responsabilitatea si cheltuielile dvs, trebuie sa
stergeti si sa distrugeti imediat Softul, Media si 'documentele (inclusiv copiile).
12. Legea Guvernamentala
Aceasta "Intelegere" va fi guvernata si interpretata dupa legile din Japonia.

4
Declaratia de conformitate EC

Noi
Nume: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH
Adresa: Benzstrasse 2
47533 Kleve, Germania

declaram ca produsul
Nume produs: CAMERA DIGITALA FUJIFILM FinePix S1000fd
Nume fabricant: : FUJIFILM Corporation
Adresa fabricant : 7-3,AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU,
TOKYO 107-0052, Japonia
este in conformitate cu urmatoarele norme
Safety:EN60065 : 2002 + A1

dupa dispozitiile Directivei EMC (2004/108/ EC si ale Directivei de joasa tensiune


(2006/95/EC).

Acest produs are baterii. Cand nu mai pot fi folosite aruncati-le la un centru
de colectare a produselor de acest fel.

5
Aruncarea echipamentelor electrice si electronice in resedintele private
Reciclarea echipamentelor electrice si electronice(Aplicabil in UE si in alte tari)

Acest simbol pe produs, sau in manual si/sau in pachet indica faptul ca produsul nu
trebuie considerat drept gunoi menajer.
Trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si
electronice.
Asigurandu-va ca acest produs este corect dispus, veti preveni potentiale consecinte
negative mediului si sanatatii omului, care pot fi cauzate de folosirea inadecvata a acestui
produs.
Daca echipamentul contine baterii sau acumulatori va rugam sa le aruncati separat.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor.Pentru mai multe detalii despre
reciclarea acestui produs, va rugam contactati biroul local, serviciul local de
reciclare.Pentru tarile din afara UE.
Daca doriti sa aruncati acest produs, va rugam sa contactati autoritatile locale si aflati
modul de reciclare a acestui produs.

6
CUPRINS
AVERTISMENT ........................................................................2
IMPORTANT .............................................................................3
EC Declaratia de conformitate.....................................................5
Aruncarea echipamentelor electrice si electronice
in resedintele private……………………………………….......6
Cuprins…………………………………………………….……7
Despre acest manual……………………………………….......11
Acessorii incluse ........................................................................12
Partile si functiile camerei .........................................................13
Afisajul monitorului LCD ........................................... ..………15

Pregatirea
Atasarea curelei si capacului lentilei…………………....…...…17
Introducerea bateriilor.................................................................18
Incarcarea bateriei...................................................................19
Introducerea cardului de memorie.......... ....................................20
Pornirea si oprirea………………………………………… .......25
Setarea limbii,datei si orei………………………………....…26
Corectarea datei si orei................................................................28
Selectarea limbii………………………………………….…….29

Folosirea Camerei
Fotografierea (Mod AUTO)…………………………………….31
Folosirea Intelligent Face Detection cand se fotografiaza…...35
Folosirea AF/AE blocate….…………………………................38
AF-assist illuminator……………………………………………40
Folosirea functiei zoom………………………………….…...…40
Ajustarea compozitiei imaginii…………………………..….…..41
Vizualizarea imaginilor ………………………….…….….........43
Stergerea imaginilor/filmelor……………………….……...50
Folosirea butonului de stergere …………………50
Stergerea imaginilor din meniul de redare ………………50

Optiuni avansate
Folosirea functiilor fotografice-
Procedura de setare…………………………………………53
Setarea modului Shooting…………………………………....….57
Auto……………………………………………………....……...57
Lumina naturala……………………………………..............57
…………………….…..……….58
PANORAMA………………………………………….61
……………………………………....….............62
…………………………….…………….63
…………………………………...……65

7
…………………………………………….………..66
Ajustarea luminozitatii imaginii………………………………..68
………………………70
Setarea blitului (Intelligent Flash)……………………...……71
………………………………………...……..…75
Setarea autodeclansatorului…………………………….…..75
Fotografierea folosind autodeclansatorul……………….….75
Fotografierea continua……………………………………..77
Cresterea luminozitatii monitorului……………….…………82
Folosirea (Fotografiere)/ …83
Setarea (Fotografiere)……………..……83
Setarea …………………………......84
(Fotografiere)……………………….............88
Setarea de sensibilitate ……………….…………88
Setarea de calitate …………….………….89
Setarea …………90
………………………………………...…91
…………………………….………....91
Balansul de alb ……................91
Fotografierea rapida …93
Specificarea modului de focalizare ……...93
Specificarea zonei focalizate …………...94
Ajustarea conturului imaginii ………….96
Ajustarea intensitatii luminii emise de blit
…………….….…..97
Fotografierea aceleiasi imagini cu expunere diferita
…………………………….…...97

REDAREA
Informatia de redare………………………………………………98
Folosirea ……...…99
Setarea ……………………...……99
Setarea ………………………………….100
……………………………………….101
Setarea redarii automate …………….101
Setarea cadrului DPOF …101

Corectarea efectului de ochi rosii in imagine……………..105


Rotirea imaginilor ……….……..107
Protejarea imaginilor ………………......108

8
Copierea imaginilor ……………………….…110
Atasarea de inregistrari vocale la imagini ………113
…………………………………………116

FILM
Inregistrarea filmelor…………………………..……………118
Modificarea dimensiunii filmului……………....………..120
Redarea filmelor………………………………….................121

Setari
……………………………………….…….123
Folosirea meniului ……………………….123
Optiunile meniului ……………………….124

CONECTAREA CAMEREI
Conectarea la TV………………………………………….134
Conectarea camerei direct la imprimanta -
Functia …………………………..……….135

Instalarea soft-ului
Instalarea pe Windows PC………………………......……141
Instalarea pe MAC OS X…………………………….. .....143
Conectarea la PC………………………………………….146
Folosirea functiei FinePixViewer…………….……..150

Anexe
Optiunea de extindere a sistemului………………….....…152
Ghid de accesorii………………………………….…........152
Folosirea corecta a camerei…………………………….....154
Descarcarea bateriilor reincarcabile………………….…..155
Despre cardul , cardul de memorie SD
si memoria interna……………………………………156
Mesaje de avertizare…………………………………........157

Depanare
Depanarea………………………………………...…...……161

Specificatii………………………………………….........….165
Explicarea termenilor………………………………..............170
Reteaua mondiala …….…….171

9
Carduri de memorie ce pot fi folosite

Pentru FinePix S1000fd puteti folosi cardul Xd-Picture, cardul de memorie SD si cardul
de memorie SDHC. In acest manual de utilizare, referirea la aceste carduri se face prin
expresiile “card de memorie” si “card de memorie SD”.

10
Despre acest manual

ƒ Despre semne

- Acest semn denota probleme ce pot afecta functionalitatea camerei.

- Acest semn denota puncte de notificat in timpul operarii .

- Acest semn denota puncte aditionale care completeaza procedurile


de baza.

ƒ Carduri de memorie ce pot fi folosite

Pentru FinePix S1000fd puteti folosi cardul Xd-Picture, cardul de memorie SD si


cardul de memorie SDHC. In acest manual de utilizare, referirea la aceste carduri se face
prin expresiile “card de memorie” si “card de memorie SD”.

ƒ Buton 4 directii
Semnele sus, jos, stanga, dreapta sunt indicate de triunghiuri negre in acest manual.

ƒ Note
In acest manual, denumirile meniurilor sau mesajele afisate pe LCD apar intre
paranteze ([ ]).

ƒ Despre ilustratia pentru afisajul monitorului LCD


In acest manual, ilustratia pentru afisajul cu monitorul LCD este simplificata.

11
Accesorii incluse

• Baterii alcaline marime AA (LR6) (4)

• Curea de umar (1)

• Capatul lentilei (1 set)

• Cablu A/V (1)

• Cablu USB (1)

• CD-ROM (1)

Soft pentru FinePix

• Manualul utilizatorului (acest manual) (1)

12
Partile si functiile camerei

13
1 Atasare curea
2 Parghie zoom (redarea multi-cadru)
3 Declansator
4 Intelligent Face Detection
Buton eliminare efect ochi rosii
5 Buton Fotografiere continua
6 Comutator ON/OFF
7 Led indicator
8 Mod dial
9 AF-Assist Illuminator
10 Blit
11 Buton pop-up Blit

14
12 Microfon
13 Boxa
14 Viewfinder (EVF)
15 Buton MENU/OK
16 Monitor LCD
17 Buton DISP (Display)/Back
18 Buton compensarea expunerii
19 Montare trepied
20 Carcasa baterie
21 Deblocare
22 Buton EVF/LCD (selector monitor)
23 Buton redare
24 Buton mod foto
25 Buton 4 directii
26 Carcasa terminal
27 Slot card memorie
28 Conectare USB/Conectare A/V OUT (Audio/Visual output)

Afisajul monitorului LCD


■Modul fotografic

15
■ Modul de redare

16
FinePix S1000fd are memorie interna care permite stocarea imaginilor si fara un card de
memorie. apare pe monitor cand memoria interna este activa.

Atasarea curelei si capacului lentilei

17
Introducerea bateriilor

Baterie compatibila

Baterii alcaline dimensiune AA (4) sau baterii reincarcabile (4) Ni-MH (vandute
separat).

18
19
Introducerea cardului de memorie

Cu toate ca puteti memora imagini in memoria interna a camerei, puteti memora mult mai
multe folosind cardurile de memorie (vandute separate). Puteti folosi cardul de memorie
Xd-Picture Card si cardul de memorie SD pentru FinePix S1000fd. In acest manual,
referirea la aceste carduri se face folosind expresia “card de memorie”.

Carduri de memorie SD /Carduri de memorie SDHC

Acestea sunt verificate la FUJIFILM Corporation.

Producator:SanDisk.

• Carduri de memorie compatibile pot fi vizualizate pe site-


ul:
• In functie de cardul de memorie SD, inregistrarea filmelor poate fi intrerupta.Este
recomandata folosirea cardurilor de memorie SD mentionate.
• Camera nu este compatibila cu cardurile multimedia.

20
1 Deschideti carcasa bateriei

Nu deschideti carcasa bateriei in timp ce camera este pornita. Ar putea deteriora


cardul de memorie sau distruge fisierele imagine de pe cardul de memorie.

2 Introduceti un card de memorie

(cardul de memorie xD-Picture)

Aliniati insemnul galben cu zona de contact marcata cu galben , apoi introduceti complet
cardul .

(cardul de memorie SD)

21
Aliniati insemnul galben cu zona de contact marcata cu galben , apoi introduceti complet
cardul de memorie SD.

Asigurati-va ca ati anulat protectia cardului de memorie SD inainte de a-l introduce.


Daca este blocat, inregistrarea/stergerea imaginilor, precum si formatarea nu sunt
posibile. Pentru a anula protectia, miscati inapoi comutatorul, si cardul de memorie SD va
functiona normal.

• Un nou card de memorie SD sau un card care a fost folosit la un computer sau la
un alt device diferit de camera, ar trebui formatat inainte de a-l folosi.
• Nu folositi un adaptor miniSD sau un adaptor macroSD care au expuse pe spate
zonele de contact. Folosirea unor astfel de adaptoare poate duce la deteriorare
datorita contactelor necorespunzatoare.
• Un mini adaptor SD sau un micro adaptor SD mai mare decat dimensiunea
standard a unui card de memorie SD se poate intepeni. Daca incercati sa il
scoateti cu forta, se poate deteriora. In acest caz, contactati dealer-ul FUJIFILM.

22
3 Inchideti capacul bateriei

Inlocuirea cardului de memorie

Impingeti cardul de memorie in fanta, usor, si ridicati degetul. Blocajul este eliberat si
cardul de memorie este impins afara.

• Tineti departe de copii cardurile de memorie.Acestea pot fi inghitite cu usurinta.


Daca se intampla acest lucru solicitati asistenta medicala imediat.
• Daca cardul de memorie nu este orientat corect, nu va patrunde cu totul in slot.Nu
fortati cardul de memorie cand il introduceti.
• Buna functionare a acestei camere este garantata doar atunci cand sunt folosite
cardul FUJIFILM Xd-Picture si cardul de memorie SD.

Marimea unei imagini difera in functie de subiect. Din acest motiv se poate ca
numarul inregistrat sa nu reprezinte numarul actual de imagini.

23
Despre memoria interna

FinePix S1000fd are memorie interna care permite


stocarea imaginilor fara a folosi un card de memorie. apare pe monitorul LCD cand
memoria interna este activa.

Daca este introdus un card de memorie (vandut separat)

[Inregistrare imagini]: Se inregistraza imagini pe un card de memorie.

[Redare imagini]: Se redau imagini de pe un card de memorie.

Daca nu este introdus un card de memorie (vandut separat)

[Inregistrare imagini]]: Se inregistraza imagini pe memoria interna

[Redare imagini]:Se redau imagini de pe memoria interna.

Imaginile din memoria interna

Imaginile tinute in memoria interna pot fi deteriorate sau sterse datorita problemelor de
eroare de camera. Salvati datele importante pe alt mediu de stocare (ex, CD-R, CD-RW,
DVD-R, hard disk, etc.).Puteti transfera imagini din memoria interna pe cardul de
memorie.

24
Pornirea si oprirea

Pornirea camerei in modul fotografic

Miscati comutatorul ON/OFF pentru a porni camera in modul de fotografiere.

Miscati comutatorul ON/OFF din nou pentru a opri camera.

Schimbari intre modul fotografic si modul de redare

Apasati in timpul fotografierii pentru a trece de la modul fotografic la modul redare.


Apasati declansatorul pentru a reveni in modul fotografic.

Comutatorul ON/OFF nu deconecteaza complet camera de la alimentarea cu energie.

Pornirea camerei in modul de redare


Tineti apasat timp de 1 secunda pentru a porni camera in modul de redare
Miscati comutatorul ON/OFF pentru a inchide camera.

Pentru a schimba la modul fotografic, apasati declansatorul.

25
Setarea limbii, orei si datei

Daca folositi camera pentru prima data, limba, ora si data nu sunt setate. Setati limba,data
si ora.

Acest ecran apare atunci cand porniti camera

1. Apasati sau pentru a selecta limba.

2. Apasati MENU/OK pentru a confirma setarea.

Setati data si ora

1. Apasati sau pentru a seta anul, luna, ziua, ora sau minutul.

2. Apasati sau pentru a corecta setarea.

26
• Tineti apasat sau pentru a schimba numerele in mod continuu.
• Dupa ce ora afisata trece de “12”, se schimba setarile AM/PM.

Schimbati formatul datei

1. Apasati sau pentru a selecta formatul de data.

2. Apasati sau pentru a seta formatul.

3. Intotdeauna apasati MENU/OK dupa ce setarile sunt complete.

Format de data

Ecranul de confirmare apare atunci cand bateria a fost scoasa si camera nu a fost
folosita de mult timp.De indata ce adaptorul AC si cablul de cuplare DC au fost conectate
sau bateriile au fost introduse de 10 ore sau mai mult, setarile camerei vor fi retinute
pentru aproximativ 24 de ore, chiar daca ambele surse de alimentare sunt scoase.

27
Functia Auto Power OFF

Cand functia Auto Power Off este activata, daca camera este nefolosita timp de 2 sau 5
minute, aceasta functie opreste camera. Pentru a aprinde din nou camera, apasati
comutatorul ON/OFF. Pentru a vizualiza imaginile, apasati timp de 1 secunda.

Corectarea orei si datei

Deschideti meniul

1. Apasati MENU/OK pentru a afisa meniul

2. Apasati sau pentru a selecta

3. Apasati .

Afisarea ecranului

28
1. Apasati sau pentru a selecta

2. Apasati pentru a vizualiza optiunile meniului.

3. Apasati sau pentru a selecta

4. Apasati . (Vedeti “ Setarea orei si datei”).

Selectarea limbii

Deschideti meniul

1. Apasati MENU/OK pentru a afisa meniul.

2. Apasati sau pentru a selecta

3. Apasati .

29
Afisarea ecranului

1. Apasati sau pentru a selecta

2. Apasati pentru a vizualiza optiunile meniului.

3. Apasati sau pentru a selecta

4. Apasati .

30
Fotografierea

Aceasta sectiune descrie operatiunile de baza.


Porniti camera

1. Miscati comutatorul ON/OFF

Selectati modul Macro pentru a realiza fotografii de aproape.

2. Apasati butonul pop-up al blitului pentru a porni blitul.

3. Schimbati afisajul

Apasati EVF/LCD pentru a alterna afisajul intre viewfinder (EVF) si monitorul LCD.

31
4. Focalizare pe subiectul principal din cadrul AF si apasati declansatorul pe
jumatate

32
• Focalizare pe subiect: Se aude un dublu bip
Ledul indicatorului lumineaza verde
• Nu focalizeaza subiectul: Fara sunet
Cadrul AF kumineaza rosu
Indicatie
Ledul indicatorului licareste verde

Declansatorul are un punct la jumatate la care focalizarea si expunerea sunt automat


optimizate inainte fotografierii prin apasarea totala declansatorului.
Cand declansatorul este apasat pe jumatate, miscarea lentilei va emite un sunet.

5. Apasati declansatorul in totalitate

La fotografierea cu blitul, imaginea dispare si ecranul se intuneca in timpul incarcarii


blitului. Ledul indicatorului clipeste portocaliu in timpul incarcarii.
• Daca subiectul nu este in cadrul AF, folositi AF/AE blocate pentru fotografiere .
• La apasarea totala a declansatorului dintr-o miscare, camera fotografieaza fara sa
schimbe cadrul AF.

33
Blit

Cand apasati declansatorul pe jumatate, pe monitorul LCD apare inaintea declansarii


blitului.

• Imaginile afisate pe monitorul LCD inainte de fotografiere pot fi diferite in


luminozitate, culoare, etc. de imaginea inregistrata. Redati imaginea inregistrata pentru
verificare.
•La selectarea unei viteze mici de obturator in cazul miscarii camerei, este afisat pe
monitor. Folositi blitul sau trepiedul.
Vedeti capitolul “Depanare” pentru mai multe detalii.

Indicator de stare
Acesta lumineaza sau straluceste cand apasati declansatorul, etc.Indicatorul de stare
afiseaza statusul camerei.

Afisaj Stare
Lumina verde Blocheaza focalizarea
Clipeste verde Avertizare miscare camera, avertizare AF
sau avertizare AE (gata de fotografiere)
Clipeste verde si portocaliu alternativ Se inregistreaza in memoria interna sau pe
cardul de memorie (gata de fotografiere)
Lumina portocalie Se inregistraza pe cardul de memorie sau in
memoria interna (nu este pregatit)
Clipeste portocaliu Se incarca blitul (blitul nu se va declansa)
Clipeste rosu Avertizari pentru cardul de memorie si

34
memoria interna: Cardul nu este formatat,
nu este corect formatat, memoria este
plina,eroare de card sau de memorie interna,
eroare in functionarea lentilelor

Folosirea Intelligent Face Detection cand se fotografiaza

Intelligent Face Detection va permite sa focalizati si sa ajustati luminozitatea pe


fata subiectilor. Intelligent Face Detection poate fi folosit cu camera tinuta
orizontal sau vertical.
Moduri fotografice disponibile:
.

Setarea Intelligent Face Detection

Apasati .Setarea Intelligent Face Detection se modifica de fiecare data cand


apasati .

Efectul ochi rosii, cauzat de lumina blitului care se reflecta in ochi, va fi corectat
automat cand o poza este realizata cu setarea
.

35
• Rezultatele corectiei pot diferi in functie de scena.
• Prelucrarea poate dura mai mult daca sunt fete surprinse in imagine.

Verificati compozitia pe monitorul LCD

Cand sunt mai multe persoane in cadru, Intelligent Face Detection va seta un
cadru verde in jurul fetei celei mai apropiate de centrul imaginii.

Apasati declansatorul complet pentru a fotografia

Cand o fotografie este realizata cu setarea


, efectul ochi rosii va fi detectat si
corectat inainte ca imaginea sa fie inregistrata.

Efectul ochii rosii dintr-o imagine va fi corectat dupa fotografiere.

36
Prelucrarea se incheie daca nu este detectat efectul ochi rosii.

Subiecti necorespunzatori pentru Intelligent Face Detection

Intelligent Face Detection focalizeaza automat o fata/mai multe fete. Totusi, in


modul Intelligent Face Detection pot aparea dificultati in urmatoarele situatii:
• Fata este acoperita de ochelari, sticla, o palarie sau par.
• O persoana care este asezata lateral sau are capul aplecat.
• Subiectul este prea departe pentru a putea recunoaste fata.

Intelligent Face Detection nu va functiona in cazurile in care subiectul nu este


o persoana (animal de casa sau alt animal) sau camera nu este tinuta corect.

Folositi AF/AE blocate pentru a obtine cele mai bune rezultate cand fotografiati
un subiect care nu este recomandat pentru Intelligent Face Detection.

• Daca camera este miscata sau subiectul se misca cand fotografia este
realizata, se poate ca fata subiectului sa nu fie surprinsa in cadrul
Intelligent Face Detection.
• Apasand declansatorul pana la jumatate cu Intelligent Face Detection off,
se va focaliza pe centrul cadrului.

37
Fotografierea cu focalizarea si expunerea blocate (AF/AE blocate)

In fotografia de mai sus, subiectii nu se afla in cadrul AF. Apasand declansatorul pana la
jumatate in acest moment subiectii nu vor fi focalizati.
Folositi AF/AE blocate pentru a garanta rezultate bune la fotografierea subiectilor care nu
sunt potriviti pentru autofocus.

Cand fotografiati cu AF/AE blocate, anulati Intelligent Face Detection.

Folosirea AF/AE blocate:


Miscati usor camera asftel incat unul din subiecti sa fie in cadrul AF

Apasati declansatorul pana la jumatate pentru a focaliza subiectul

38
Continuati sa tineti declansatorul apasat pana la jumatate. Mutati camera inapoi
la imaginea originala si apasati declansatorul complet

• AF/AE lock se poate aplica in mod repetat inainte de ridicarea declansatorului.


• La FinePix S1000fd, apasand declansatorul pana la jumatate, se vor bloca
focalizarea si setarile de expunere (AF si AE blocate).

Subiecti nepotriviti pentru autofocus

FinePix S1000fd foloseste un mecanism de autofocusare de mare precizie. Totusi poate


avea probleme la focalizarea urmatorilor subiecti:

• Subiecti fotografiati prin sticla


•Subiecti care nu reflecta bine lumina cum ar fi parul sau blana
•Subiecti fara substanta cum ar fi focul sau fumul
•Subiecti intunecati
• Subiecti cu putin contrast sau fara contrast intre subiect si fundal (cum ar fi subiecti
imbracati in aceeasi culoare ca fundalul)
•Cand un subiect foarte contrastant (altul decat subiectul principal) este in sau aproape de
centru imaginii si cand acest subiect este mai aproape sau mai departe de camera decat
subiectul principal (cand fotografiati pe cineva langa un fundal cu cu puternice elemente
contrastante).
Pentru astfel de subiecti folositi AF/AE lock.

39
AF-assist Illuminator

Folositi acest iluminator pentru a focaliza subiectul in conditii de intuneric. Cand apasati
declansatorul pe jumatate, se activeaza iluminatorul de asistare a cadrului AF (portocaliu)
in timp ce subiectul este focalizat.

AF-assist illuminato nu este disponibil pentru modurile


sau .

Folosirea functiei zoom


Folositi parghia zoom pentru a fotografia cu functia zoom. Bara zoom apare pe ecran in
timp ce parghia zoom este folosita. Folositi zoom-ul digital cand doriti sa fotografiati
subiectul mai aproape.

40
Ajustarea compozitiei imaginii

Selectati afisajul ecranului.


Apasand DISP/BACK se schimba afisajul ecranului.

41
Incadrarea optima

Pozitionati subiectul la intersectia a doua linii din cadru sau


aliniati una din liniile orizontale cu orizontul. Folositi acest cadru pentru a a constientiza
marimea subiectului si balansul fotografiei in timpul compunerii fotografiei.
Intotdeauna folositi AF/AE lock cand compuneti fotografia. Exista posibilitatea ca
fotografia sa nu fie focalizata daca AF/AE lock nu este folosit.

Fereastra postfotografiere

42
Pe aceasta fereastra apar ultimele 3 fotografii realizate. Aceasta serveste drept ghid
pentru realizarea altor fotografii cu compozitii similare.

Formatul ferestrei postfotografiere

Vizualizarea imaginilor
Redati imaginile pentru a le verifica. La fotografierea evenimentelor importante faceti un
test si vizualizati imaginea pentru a va asigura ca aparatul functioneaza normal.

•Setarea camerei la modul de redare


Apasati in timpul fotografierii pentru a trece la modul de redare.

Cand camera este oprita, tineti apasat timp de 1 secunda pentru a porni camera in
modul de redare.

•Daca apasati ultima imagine fotografiata este afisata pe monitorul LCD.

43
•Cand derulati fotografiile realizate cu o camera diferita de FinePix S1000fd, iconita
apare pe ecran.
Fotografiile care pot fi vizualizate cu FinePix S1000fd
Aceasta camera va afisa fotografiile realizate cu FinePix S1000fd sau pe cele realizate cu
oricare alta camera FUJIFILM care suporta carduri de memorie Xd-Picture sau SD. Este
posibil ca modul de redare clara sau redarea zooming sa nu fie disponibile la alte camere
exceptand FinePix S1000fd.

•Selectarea afisajului ecranului


Apasati DISP/BACK in timpul redarii pentru a schimba afisajul ecranului.

44
•Redarea unei singure imagini

Pentru a selecta imaginea dorita:

Apasati : ultima imagine


Apasati :urmatoarea imagine

Selectarea imaginilor

Pentru a selecta imaginile din lista de pe ecran, tineti apasat


sau timp de 1 secunda in timpul redarii. La ridicarea sau camera revine la
redarea unei singure imagini.

Zoom de redare
1 Zoom in / Zoom out.
Pentru zoom in pe o imagine in timpul redarii unei singure imagini:

45
Afisarea unei anumite parti din imagine

Apasati sau pentru a afisa o anumita parte din imagine

• Functia zoom nu poate fi activata cand sunt redate imaginile inregistrate cu


• Apasati DISP/BACK pentru a anula zoom-ul de redare.

ƒ Sortarea dupa data

46
In modul de sortare dupa data, puteti vizualiza toate imaginile realizate in aceeasi zi.

ƒ Selectarea datei

Apasati sau pentru a muta cursorul (cadrul


colorat) in coltul din stanga sus.

ƒ Redarea multi-cadru

Folositi aceasta functie pentru a afisa un singur cadru, 2 cadre, 9 cadre sau 100 cadre
(Micro Thumbnail). Puteti compara si selecta imaginile folosind afisajul multi-cadru.
Folositi parghia zoom pentru a modifica afisajul.

47
48
Folosirea Intelligent Face Detection in timpul redarii imaginilor

Puteti afisa si mari fetele din imagini cand redati imaginil, folosind functia
Intelligent Face Detection (este afisat ).

Apasati , apoi cadrul apare pe fata detectata in imagine.

Fata detectata este marita de fiecare data cand apasati .

Apasati sau pentru a afisa alta parte a imaginii.

Imaginile inregistrate cu nu pot fi marite.

Apasati DISP/BACK pentru a reveni la redarea obisnuita.

49
Stergerea imaginilor/filmelor
Folositi acest mod pentru a sterge imaginile care nu sunt necesare sau filmele, pentru a
avea mai mult spatiu liber in memoria interna sau pe cardul de memorie. Referirea la
imagini se face folosind expresia “cadre”.

Folosirea butonului de stergere


Apasati pentru a sterge imagini.

Apasati sau pentru a selecta imaginea pe care doriti sa o stergeti.

Apasati

Apasati sau pentru a selecta [OK].

Apasati MENU/OK pentru a sterge imaginea afisata.

50
Stergerea unei imagini folosind

Apasati MENU/OK pentru a deschide meniul redare

Apasati sau pentru a selecta

Apasati

Apasati sau pentru a selecta [FRAME] sau [ALL FRAMES].

Apasati MENU/OK pentru a confirma setarea.

Stergerea unui cadru ([FRAME])

Apasati sau pentru a selecta imaginea pe care doriti sa o stergeti.

51
Apasati MENU/OK pentru a sterge imaginea selectata.

Pentru a sterge o alta imagine repetati pasii de mai sus.


Dupa stergerea imaginilor, apasati DISP/BACK.

Apasand MENU/OK in mod repetat veti sterge imaginile consecutiv. Aveti grija sa
nu stergeti imagini din greseala.

Stergerea tuturor cadrelor ([ALL FRAMES])

Apasati sau pentru a selecta [OK].

Apasati MENU/OK pentru a sterge toate imaginile.

Apasati DISP/BACK pentru a anula stergerea tuturor


imaginilor. Unele cadre neprotejate vor ramane nesterse.

52
• La folosirea cardului de memorie, imaginile de pe card sunt sterse. Daca nu
folositi un card de memorie, imaginile de pe memoria interna sunt sterse.
• Imaginile protejate nu pot fi sterse. Scoateti protectia inainte de a sterge imaginile.
• Daca“DPOF SPECIFIED. ERASE OK?” sau “DPOF SPECIFIED. ERASE ALL
OK?” este afisat, apasati MENU/OK din nou pentru a sterge imaginile.

Fisierele sterse nu pot fi recuperate. Faceti copii de rezerva pe PC sau pe alt


mediu de stocare.

Folosirea functiilor fotografice — Procedura de setare


Specificati setarile camerei pentru fotografiere pentru rezultate mai bune. Vedeti ghidul
de mai jos.

1 Selectati modul fotografic

Porniti Modul Dial pentru a selecta modul fotografic.

53
2 Specificati setarile fotografice

Apasand butoanele sau selectand meniul puteti selecta functiile fotografice. Puteti obtine
fotografii mai bune folosind aceste functii.

Folositi pentru a realiza o serie de


fotografii continue (cu compensarea

54
expunerii)
Apasand acest buton, puteti focalize fetele
subiectilor. De asemenea, efectul de ochi
rosii generat de reflectarea luminii blitului
in ochi poate fi corectat inainte ca imaginea
sa fie inregistrata
Pentru realizarea unor fotografii de
aproape.
Folosit in spatii intunecate sau pentru
subiecti luminati din spate
Folosit in situatii de fotografiere de grup in
care fotograful este inclus in fotografie.

Pentru a modifica luminozitatea imaginii

• Specificarea functiilor folosind (butonul )

Apasati butonul pentru a deschide

Setare folosita pentru specificarea sensibilitatii

Setare folosita pentru specificarea dimensiunii dorite pentru imagine.

Pentru a seta nuantele de culori necesare.

55
• Specificarea functiilor folosind (butonul MENU/OK)

Folositi pentru a selecta cea mai buna


setare pentru scena care urmeaza a fi
fotografiata. Puteti alege dintre 13 tipuri de
scene (doar sau
Folositi pentru a selecta metoda de
luminare (doar P, S, A, M)
Setare folosita pentru a ajusta nuantele de
culoare (doar P, S, A, M)
Setare folosita pentru a fotografia rapid

Setare folosita pentru a specifica modul de


focalizare (doar P, S, A, M)
Setare folosita pentru a specifica zona de
focalizare (doar P, S, A, M)
Folositi aceasta setare pentru a reduce sau
accentua marginile sau calitatea unei
imagini (doar P, S, A, M)
Folositi aceasta setare pentru a ajusta
cantitatea de lumina emisa de blit astfel
incat sa corespunda conditiilor de
fotografiere sau sa fie obtinut efectul dorit
(doar P, S, A, M)
Folositi aceasta setare pentru a fotografia
aceeasi imagine cu setari ale expunerii
diferite (doar P, S, A, M)

56
Setarea modului de fotografiere (Shooting Mode)

Puteti selecta cea mai potrivita setare in functie de subiect selectand unul din modurile de
fotografiere. Setati la modul dial si selectati modul de fotografiere.

Cel mai usor mod pentru fotografierea unor imagini foarte clare. Folositi acest mod
pentru fotografierea obisnuita.

Camera specifica automat toate celelalte setari cu exceptia si


.

Setati modul Dial la

Doar poate fi selectat pentru setarea

Doar poate fi selectat pentru setarea

57
58
Lista cu pozitiile scenei si functiile acestora

Folositi acest mod pentru a fotografia apusul soarelui; culorile sunt mult mai vii.

Folositi acest mod pentru a preveni fotografiile intunecate si pentru a obtine


fotografii clare cand fotografiati o scena acoperita cu zapada,cand tot ecranul
apare alb.

Folositi acest mod pentru a preveni fotografiile intunecate si pentru a obtine


fotografii clare cand fotografiati pe plaja unde lumina soarelui este puternica.

Folositi acest mod pentru a fotografia in locuri precum un muzeu, unde nu sunt
premise folosirea blitului si zgomotul produs de declansator. Blitul este automat
suprimat (Suppressed Flash), iar operatiunile cu sunet, sunetul declansatorului si
lampa cronometrului sunt setate automat off.

Folositi acest mod pentru a fotografia o petrecere sau o nunta. Rezulta imagini
frumoase care retin ambientul natural atunci cand fotografiile sunt realizate in
conditii de lumina slaba.

59
Folositi acest mod pentru a fotografia de aproape o floare (zoom up pe floare).

Folositi acest mod pentru a fotografia documente. Rezulta imagini mai clare.

Folosit pentru a selecta o viteza a obturatorului mai mare care reduce miscarea camerei si
incetosarea subiectilor in miscare.

• Cand este setat modul , camera este setata automat la

• Folositi un trepied pentru a preveni miscarea camerei pentru


si , pentru ca viteza obturatorului este mica.
• Cand setati modul sau , camera seteaza automat
modul
• Verificati daca fotografierea este permisa inainte de a folosi modul

ƒ Selectati timpul expunerii pentru

Apasati pentru a deschide ecranul setarii

Apasati sau pentru a selecta timpul de expunere.

60
Puteti fotografia imagini panoramice incadrand 3 imagini intr-o scena
panoramica.

1. Setati modul Dial la


2. Puteti selecta directia de fotografiere a imaginilor panoramice de la stanga
la dreapta sau de la dreapta la stanga apasand sau

3. Realizati prima fotografie. Apasati MENU/OK daca doriti sa salvati prima


imagine.

Daca directia aleasa este cea de la stanga la dreapta, o sectiune din partea
dreapta a primei imagini va aparea in partea stanga a celei de-a doua imagini
pe care o veti realiza, astfel incat puteti alinia urmatoarea fotografie intr-un
aspect panoramic.
4. Compuneti a doua imagine prin suprapunerea sectiunii salvate a primei
imagini peste zona corespunzatoare in viewfinder in partea stanga
indepartata. Apoi, realizati a doua fotografie. Apasati MENU/OK pentru a
salva cea de-a doua imagine. Repetati pentru o vizualizare panoramica a
imaginilor combinate.

5. Daca realizati doar 2 fotografii, apasati pentru a le alatura. Dupa ce


realizati sic ea de-a 3 fotografie, apasati MENU/OK pentru a alatura
imaginile.
Apasati din nou MENU/OK pentru a salva imaginea panoramica.

61
• Folositi un trepied pentru a preveni miscarea camerei
• Doar imaginea panoramica este salvata
• Dimensiunea imaginii este setata automat la
• Compensarea expunerii si balansul de alb sunt setate pentru prima
imagine
• Blitul nu poate fi folosit

Functii fotografice:


62
Functii fotografice:


63
64
Functii fotografice:


65
Functii fotografice:


66
67
Ajustarea luminozitatii imaginii

Folositi acest meniu pentru a obtine luminozitatea (expunerea) corecta in fotografii cu un


contrast foarte mare intre subiect si mediu.

Moduri fotografice disponibile:

ƒ Ajustarea compensarii expunerii

Apasati pentru a seta compensarea expunerii.

Aceasta functie poate fi folosita doar in modurile de fotografiere P, S, A.

Apasati pentru a deschide ecranul setarii

Apasati sau pentru a seta valoarea compensarii.

Apasati pentru a confirma setarea.

68
Apasati declansatorul pentru a fotografia.

• Simbolul care indica directia compensarii (- sau +) devine galben


• Iconita devine de asemenea galbena in timp ce compensarea expunerii este
setata, apoi devine albastra dupa ce setarea este completa.
• Luminozitatea ecranului va creste sau descreste in functie de setarea compensarii
expunerii.

• Aceasta setare este retinuta cand modul este schimbat sau camera este inchisa
(apare iconita ). Setati compensarea expunerii la “0” daca compensarea nu este
ceruta
• Compensarea expunerii este anulata prin:
- Folosirea blitului in modul [AUTO] sau
- Fotografierea scenelor intunecate in modul sau

Ghid de compensare
• Portrete luminate din spate +2/3 EV- +1 2/3 EV

69
• Scene foarte luminate (ca fulgii de zapada) subiecti care reflecta foarte bine
lumina: +3 pasi (+1 EV)

• Fotografii facuta in care predomina cerul: +1 EV


• Subiecti pusi in lumina mai ales langa un fundal intunecat: - 2 pasi ( – 2/3 EV)
• Scene slab reflectorizante, cum ar fi padurile de conifere sau frunzisul intunecat:
-2 pasi ( –2/3 EV)

(Apropiat)

Folositi acest mod pentru a fotografia de-aproape.

Moduri fotografice disponibile:

Apasati pentru a selecta modul Macro..


Apasati din nou pentru a anula modul Macro.

sau sunt afisate pe monitorul LCD indicand ca puteti


face fotografii de aproape

70
• Cand Super Macro este setat, lungimea focala este fixata la 60 mm. Functia zoom
nu este disponibila
• Cand Super Macro este setat, blitul nu poate fi folosit

• Folositi un trepied pentru a evita miscarea camerei in modul Macro


• Oricare dintre urmatoarele operatiuni anuleaza modul Macro:
- Schimbarea modului Dial la modul sau
- Oprirea camerei
• Daca blitul este prea luminos, folositi optiunea de ajustare a luminozitatii blitului
• Chiar daca este setat in , camera focalizeaza langa
centrul ecranului
• AF-Assist nu functioneaza corect daca camera este prea aproape de subiect, cum
se intampla in modul macro.

Setarea blitului

Fotografierea cu blitul este folositoare pet imp de noapte sau in locatii inchise. Alegeti
dintre 6 tipuri de blit in functie de tipul fotografiei.

1 Apasati butonul pop-up al blitului pentru a activa blitul

71
2 Selectati setarea modului blit

Cand apasati declansatorul pana la jumatate, pe ecran apare inainte de


declansarea blitului.

Folositi acest mod pentru fotografii obisnuite.


Blitul se declanseaza in functie de conditiile de fotografiere.

Acest mod este potrivit pentru fotografierea portretelor in conditii de lumina slaba
Folositi acest mod pentru a micsora acest efect (ochi apar in rosu in fotografia rezultata).

Efectul de ochi rosii


Cand folositi blitzul pentru a fotografia persoane in conditii de lumina putina ochii
subiectilor apar cateodata rosii in fotografie. Acest efect este cauzat de lumina blitzului
care se reflecta in interiorul ochiului.

Folositi acest mod pentru scene luminate din spate sau pentru a obtine culorile corecte la
fotografierea in conditii de lumina puternica. In acest mod blitzul se declanseaza si la
lumina si la intuneric.

72
Acest mod permite fotografierea persoanelor pe timp de noapte astfel incat subiectii si
scena de noapte din spate sa apara foarte clar. Pentru a evita miscarea camerei folositi
intotdeauna un trepied.
Folosirea sincronizeaza modul de reducere a efectului de ochi rosi.
Folosind selecteaza o viteza mica a obturatorului de pana la 3 secunde.

In scenele luminoase, poate aparea supraexpunerea.

Apasand blitul, camera trece la modul Blit suprimat. Acest mod este recomandat pentru
situatiile in care blitul nu poate fi folosit. Folositi un trepied pentru a preveni miscarea
camerei cand fotografiati cu modul Blit suprimat in conditii de lumina slaba.

ƒ Moduri blit disponibile in modurile de fotografiere


Modurile blit disponibile in fiecare mod de fotografiere sunt afisate mai jos:

73
Folosirea blitului

•Daca viteza obturatorului este mai mare de 1/1000 sec., imaginea poate aparea
intunecata chiar daca blitul este folosit
Daca apasati declansatorul in timp ce se incarca blitul (ledul de vizor clipeste
portocaliu),fotografia se va face fara blit (cand folositi AUTO si ).
•Timpul de incarcare al blitului creste atunci cand bateria nu este foarte incarcata.
•La fotografierea cu blitul imaginea dispare si se intuneca pentru scurt timp din cauza
incarcarii blitului. Ledul vizorului clipeste portocaliu in timpul incarcarii.
•Blitul se declanseaza de cateva ori (pre-blit si blit principal). Nu miscati camera decat
dupa fotografiere.

74
Autodeclansatorul
Folositi acest meniu in situatii in care fotograful este inclus in fotografie.
Moduri fotografice disponibile:toate

„ Setarea Self-Timer
Setarea Self-timer se modifica de fiecare data cand apasati .

Ultima setare afisata reprezinta modul selectat.


Fotografia este realizata dupa 10 secunde.
Fotografia este realizata dupa 2 secunde.

„ Fotografierea folosind autodeclansatorul

1Apasati declansatorul pe jumatate pentru a focaliza subiectul si apoi apasati


declansatorul in totalitate.

Apasand declansatorul la jumatate se va face focalizarea pe subiect.


Fara sa eliberati butonul declansatorului, apasati-l in totalitate pentru a porni
autodeclansatorul.

75
2 Fotografierea in timpul selectat

Fotografia este facuta dupa ce ledul se schimba din luminat in licarit (clipeste doar la
selectarea de 2-secunde).

Numaratoarea inversa este afisata pe monitorul LCD indicand timpul ramas pana la
fotografiere.

Folosirea cronometrului de 2 secunde


Aceasta setare este folositoare atunci cand vreti sa evitati miscarea camerei, chiar daca
aveti trepied.

• Pentru a opri cronometrul, dupa ce acesta a inceput apasati DISP/BACK.


• Oricare din urmatoarele anuleaza acest mod:
- Terminarea fotografierii
-Schimbarea modului fotografic
- Setarea camerei in modul de redare
- Oprirea camerei
• Aveti grija sa sa nu stati in fata lentilei in momentul in care apasati declansatorul,
pentru a preveni setarea unei slabe focalizari sau luminozitati (expuneri).

76
Fotografierea folosind autodeclansatorul si functia Intelligent Face
Detection

Moduri fotografice disponibile:

Este recomandat a se folosi aceasta functie impreuna cu autodeclansatorul pentru ca


fetele vor aparea in focus automat.

Nu miscati chiar daca numaratoarea s-a incheiat. Asteptati pana fotografierea este
completa.

Fotografierea continua
Folositi acest mod pentru a fotografia subiecti in miscare.

1 Apasati pentru a afisa ecranul setarii fotografiere continua.

77
Apasati sau pentru a selecta modul de fotografiere continua.

Apasati MENU/OK pentru a confirma setarea.

• Fotografierea continua atat timp cat este apasat butonul declansatorului. In modul
auto bracketing, totusi, doar apasati butonul declansatorului o data pentru a
fotografia 3 cadre
• Numarul cadrelor disponibile este limitat, depinzand de spatiul liber de pe cardul
de memorie sau din memoria interna. Pentru modul auto bracketing, daca nu este
suficient spatiu pe cardul de memorie sau in memoria interna pentru a inregistra 3
cadre, nici o imagine nu va fi realizata.
• Focusul este determinat in primul cadru, dar pentru modul de fotografiere
continua , expunerea este ajustata pentru scena care urmeaza a
fi fotografiata
• Viteza de fotografiere continua variaza in functie de viteza obturatorului
• Blitul nu poate fi folosit pentru ca modul blit este setat la blit suprimat. Totusi,
cand modul este schimbat la fotografierea obisnuita, setarea blitului specificata
inainte ca fotografierea continua sa fie selectata este restabilita.
• Pentru fotografierea continua si Auto bracketing, rezultatele sunt
intotdeauna afisate dupa ce fotografiati. Fotografiile realizate folosind modul de
fotografiere continua sunt inregistrate fara afisarea rezultatelor.
• Pentru modul de fotografiere continua doar 1 cadru poate fi
fotografiat cand folositi impreuna modul de fotografiere continua
si modul Autodeclansator
• Timpul de inregistrare a fisierelor folosind sau poate
creste cand inregistrati pe un card de memorie sau in memoria interna.

Moduri fotografice disponibile: Toate (cu exceptia )

Fotografierea continua pana la 15 cadre atat timp cat butonul declansatorului este
tinut apasat. Folositi aceasta setare cand prioritatea dumneavoastra este viteza
fotografierii continue si nu calitatea imaginii.

78
• Linii pot aparea intr-o imagine cand folositi . In acest caz,
folositi
• este limitat la Setarea se modifica si este
afisata in galben pe monitorul LCD. Cand modul de fotografiere este setat la
altceva diferit de , restrictia este anulata.

Moduri fotografice disponibile: Toate (cu exceptia )

Fotografierea continua pana la 6 cadre atat timp cat butonul declansatorului este tinut
apasat.

este limitat la Setarea se modifica si este


afisata in galben pe monitorul LCD. Cand modul de fotografiere este setat la
altceva diferit de , restrictia este anulata.

Fotografierea continua

Moduri fotografice disponibile: Toate (cu exceptia )

Fotografierea continua atat timp cat butonul declansatorului este tinut apasat.
Acest mod continua pana cand spatiul din memoria interna sau de pe cardul de
memorie se termina.

79
Fotografierea continua

Moduri fotografice disponibile: Toate (cu exceptia )

Fotografierea continua atat timp cat butonul declansatorului este tinut apasat.
Acest mod permite fotografierea de maxim 40 de ori. Camera inregistreaza ultimele 3
cadre fotografiate cand eliberati butonul declansatorului.

80
Moduri fotografice disponibile: P, S, A, M

Acest mod permite fotografierea aceleiasi imagini cu setari ale expunerii diferite.
Bracketing permite realizarea a 3 fotografii continue, de fiecare data cu o setare diferita a
expunerii.
este corect expus, este supraexpus si este subexpus.

Setari Auto Bracketing

81
Modificarea setarii

Apasati MENU/OK pentru a afisa meniul si modifica setarea in meniul

Fotografierea continua

Moduri fotografice disponibile: Toate (cu exceptia )

Fotografierea continua atat timp cat butonul declansatorului este tinut apasat. Acest mod
permite fotografierea a 3 cadre.

Ajustarea luminozitatii monitorului LCD

82
licareste pe monitor cand functia este activata.

Folosirea

ƒ Setarea

1. Apasati butonul pentru a deschide .

83
2. Apasati sau pentru a selecta meniul.

3. Apasati .

4. Apasati sau pentru a schimba setarea.

5. Apasati MENU/OK pentru a confirma setarea.

Folosirea

ƒ Setarea

1. Apasati MENU/OK pentru a deschide

2. Apasati sau pentru a selecta meniul.

84
3. Apasati .

4. Apasati sau pentru a schimba setarea.

5. Apasati MENU/OK pentru a confirma setarea.

Lista cu optiunile
-Specifica setarea de sensibilitate ceruta de lumina ambientului din jurul
subiectului.
-Cu cat valoarea sensibilitatii este mai mare, cu atat este mai puternica
sensibilitatea obtinuta. O setare pentru o sensibilitate puternica permite
fotografierea in locatii cat mai intunecoase.

Setari:

Default producator:

-Specifica marimea imaginii


-Cu cat imaginea este mai mare, cu atat calitatea imaginii este mai buna. Cu
cat marimea imaginii este mai mica, cu atat pot fi realizate mai multe
fotografii.

Setari:
Default producator:

-Specifica nuantele de culori cerute


-Se obtin imagini mai vii sau imagini alb-negru.

Setari:
Default producator:

85
ƒ Lista cu optiunile

Aceasta setare poate fi folosita cand modul Dial este setat la .


Folositi aceasta setare pentru cea mai buna setare a meniului de
fotografiere pentru scena care urmeaza a fi fotografiata.

Setari:

Default producator:

-Aceasta setare poate fi folosita cand modul Dial este setat la


P, S, A sau M.Folositi aceasta setare pentru a stabili metoda de
de masurare a luminii.
Setari:
Default producator:

- Aceasta setare poate fi folosita cand modul Dial este setat la


P, S, A sau M.
- Folositi aceasta metoda pentru a ajusta balanta de culori pentru a
mentine culoarile ambientului in jurul subiectului.

-Setari:

- Default producator:

- Cand setati modul , camera seteaza automat modul

- Folositi aceasta setare pentru a reduce timpul necesar pentru


focalizare.

- Setari:

- Default producator:

- Setarea poate fi folosita cand modul Dial este setat la P, S, A


sau M.
- Folositi aceasta setare pentru a specifica modul de focalizare.
- Setari:
- Default producator:

86
- Setarea poate fi folosita cand modul Dial este setat la P, S, A
sau M.
- Folositi aceasta setare pentru a specifica zona de focalizare.
- Setari:
- Default producator:

- Setarea poate fi folosita cand modul Dial este setat la P, S, A


sau M.
- Folositi aceasta setare pentru a reduce sau accentua marginile unei
imagini

- Setari:
- Default producator:

- Setarea poate fi folosita cand modul Dial este setat la P, S, A


sau M.
- Folositi aceasta setare pentru a ajusta cantitatea de lumina emisa de blit
pentru a corespunde conditiilor de fotografiere sau pentru a obtine efectul
dorit.
- Setari: in cresteri de aprox.
- Default producator:

- Setarea poate fi folosita cand modul Dial este setat la P, S, A


sau M.
- Folositi aceasta setare pentru a fotografia aceeasi imagine cu
setari ale expunerii diferite.

- Setari:

- Default producator:

87
Schimbarea setarii sensibilitatii
Folositi acest meniu pentru a specifica setarea sensibilitatii cerute de lumina
ambientului din jurul subiectului.
O valoare mai mare a sensibilitatii duce la obtinerea unei sensibilitati mai
puternice. Setari ale unei sensibilitati mai puternice va permit sa fotografiati in
locuri intunecoase.

• Setari:

Selectand ca setare a sensibilitatii, camera


selecteaza cea mai potrivita setare a sensibilitatii pentru luminozitatea
subiectului.

Setarea sensibilitatii apare pe monitorul LCD


cand aceasta este aleasa pentru o alta setare excluzand [AUTO].

Despre

poate fi selectat cand modul Dial este setat la P.


Pentru

88
Schimbarea setarii de calitate

Folositi acest meniu pentru a specifica marimea imaginii (numar de pixeli inregistrati).

ƒ Setari de calitate in modul de fotografiere

Mod Quality Utilizare

Printare pana la

Pentru o calitate mai buna selectati

Printare pana la

Printare pana la

Folosit pentru e-mail si web site.

Suprafata de fotografiere si setarea de calitate

suprafata de fotografiere fara suprafata de fotografiere cu

Fotografierea normala asigura un aspect ratio de 4:3 si asigura un aspect ratio de 3:2
(acelasi aspect ratio ca la filmele de 35 mm).

• Cu cat este mai mare numarul de pixeli inregistrati cu atat este mai buna si
calitatea imaginii. Daca numarul de pixeli inregistrati este mai mic puteti
inregistra mai multe fotografii pe cardul de memorie.
• Setarea calitatii este retinuta chiar daca aparatul este oprit sau daca este schimbat
modul de fotografiere
• La schimbarea setarii de calitate, numarul imaginilor disponibile se schimba si el..
Numerele din partea dreapta arata numarul imaginilor disponibile.

89
• este limitat la 1600 cand este setat la sau
.Setarea se modifica automat si este afisata in galben pe ecranul
LCD. Cand este setat la alta optiune, cu exceptia sau ,
restrictia se anuleaza.

90
Ajustarea balansului de alb

Moduri fotografice disponibile:


Ajustati balansul de culoare pe baza albului pentru a se potrivi cel mai bine luminii
ambientale din jurul subiectului.

91
AUTO: Ajustare automata

: Selectati balansul de alb folosind hartie alba pentru a corespunde conditiilor de


fotografiere.
: Fotografierea afara pe vreme buna
: Fotografierea pe ceata
:Fotografierea la lumina lampilor fluorescente tip Daylight
:Fotografierea sub o lumina calda fluorescenta
:Fotografierea sub o lumina rece fluorescenta
:Fotografierea in lumina incandescenta

92
Moduri fotografice disponibile:Toate (cu exceptia )

Cand fotografiati cu modul setat la ON,


bateriile se consuma mai repede.
Cand setati modul sport , camera este setata automat la
.

(cand Intelligent Face Detection este


setat OFF).

Folositi acest mod pentru a specifica modul de focalizare care se potriveste cel mai
bine subiectului.

93
(cand Intelligent Face Detection este
setat OFF).

Folositi aceasta setare pentru a specifica modul de focalizare care se potriveste cel mai
bine subiectului.

94
Camera focalizeaza centrul monitorului LCD. Folositi aceasta setare cand fotografiati cu
AF/AE blocate.

95
96
97
1 Mod Quality
2 Sensibilitate
3 Viteza obturator/ Suprafata de focalizare
4 FinePix COLOR
5 Blit
6 Balans de alb

98
7 Setarea compensarii expunerii
8 Numarul cadrului
9 Histograma

99
100
• Datele sunt afisate pe Slide Show (cu exceptia [MULTIPLE] daca
datele sunt afisate in timpul redarii unui singur cadru).
• Camera reda imaginea realizata cu Intelligent Face Detection setat
zoom in pe fata detectata cand este selectat sau
.

ƒ Setare cadru

Data va fi imprimata pe printuri.


Data nu va fi imprimata pe printuri

Toate setarile DPOF sunt anulate.


CU DATA/FARA DATA
Selectand [WITH DATE], este afisat pe monitorul LCD si data va fi imprimata pe
fotografii.

101
1.Apasati sau pentru a afisa cadru pentru specificarea setarii DPOF.

2. Apasati sau pentru setarea unei valori. Se pot printa pana la 99 de


poze. Pentru imaginile pe care nu vreti sa le printati, setati numarul la 0 (zero).
Pentru a specifica mai multe setari DPOF repetati 1 si 2.

3. Apasati intotdeauna MENU/OK dupa completarea setarilor. Apasand


DISP/BACK se vor anula toate setarile.

4.Apasati MENU/OK din nou. Numarul total de printuri apare pe ecran.

102
• Apasand DISP/BACK in timp ce alegeti setarea , veti anula toate setarile curente.
Daca anterior au fost setari DPOF, doar modificarile sunt anulate
• Cand selectati setarea , data este imprimata pe fotografii
folosind Print Service sau o imprimanta compatibila DPOF (in functie de
specificatiile imprimantei, se poate ca data sa nu fie imprimata in unele cazuri)
• Imaginile fotografiate cu o camera diferita de FinePix S1000fd nu au intotdeauna
setari DPOF specificate.

Cand setarile DPOF sunt setate pentru imaginile realizate cu Intelligent Face Detection
(apare pe ecran ), apasati (Intelligent Face Detection), cadrul apare in jurul fetei
detectate , apoi numarul fetei detectate este setat la numarul printului. Este usor sa setati
numarul de printuri pentru fiecare persoana din fotografie.
Apasati sau pentru a seta numarul printului. Apasand (Intelligent Face
Detection) din nou, numarul fetelor detectate este setat la numarul printului.Dupa setare,
apasati MENU/OK.

103
RESETAREA TOTALA A SETARILOR DPOF

Pentru a anula toate setarile DPOF :

Selectati RESET ALL din .

Apasati MENU/OK.

este afisat pe monitor in timpul redarii atunci cand imaginea are specificate setari
DPOF.

DPOF inseamna Digital Print Order Format si se refera la un format folosit


pentru inregistrarea optiunilor de printare pentru imaginile fotografiate cu o camera
digitala pe un mediu de stocare cum ar fi cardul de memorie. Optiunile inregistrate includ
informatii despre cum trebuie printate imaginile inregistrate.
Aceasta sectiune da o descriere detaliata despre optiunile de printare ale camerei
FinePix S1000fd.
* Unele imprimante nu pot printa ora si data sau alte specificatii legate de numarul
imaginilor

104
*Mesajele de avertizare aratate mai jos vor fi afisate in timp ce selectati optiunile de
printare.

“DPOF SPECIFIED. ERASE OK ?”


“DPOF SPECIFIED. ERASE ALL OK ?”
Cand stergeti o imagine, setarea DPOF pentru acea imagine este stearsa in acelasi timp .
“RESET DPOF OK ?”
Daca puneti cardul xD ce contine imagini selectate pentru printare pe alta camera
setarile de printare se reseteaza si se inlocuiesc cu altele.
[DPOF FILE ERROR]
Pe cardul xD-Picture pot fi specificate pana la 999 imagini.

Corectarea efectului de ochi rosii in imagini

Puteti corecta efectul de ochi rosii in imaginile realizate cu Intelligent Face Detection
( apare pe ecran).

Apasati sau pentru a selecta cadrul realizat cu Intelligent Face


Detection.

Apasati MENU/OK pentru a deschide

Apasati sau pentru a selecta

105
Apasati .

Apasati MENU/OK pentru a realiza corectarea.

• Rezultatele corectarii depind de scena.


• Prelucrarea poate dura mai mult timp daca sunt mai multe chipuri in imagine.
• Imaginile realizate cu o alta camera decat FinePix S1000fd nu pot fi corectate.
• Imaginea corectata este salvata ca un fisier separate in cadrul final si este
afisat pe imagine.
• O imagine corectata este indicate cu . Imaginea nu poate fi corectata din nou.

106
Rotirea imaginilor
Cand fotografiati in pozitie verticala, imaginea apare in pozitie orizontala pe ecran.
Folositi acest mod pentru a roti o imagine si pentru a afisa corect directia. Camera
denumeste imaginile dumneavoastra “frames”.
Cadrele (fisierele) protejate nu pot fi rotite. Anulati protectia acestora inainte de a le
roti.

O imagine poate fi rotita doar cand redati folosind FinePix S1000fd.


Este posibil sa nu puteti roti imagini carea au fost realizate cu o alta camera decat FinePix
S1000fd.
Imaginea panoramica nu poate fi rotita.

1. Apasati sau pentru a selecta imaginea pe care doriti sa o rotiti.

2. Apasati MENU/OK pentru a deschide [PLAYBACK MENU].

3. Apasati sau pentru a selecta imaginea

4. Apasati

5. Apasati sau pentru a roti imaginea.


Roteste imaginea in sensul acelor de ceasornic la un unghi de 90 de grade.

107
Roteste imaginea in sensul invers acelor de ceasornic la un unghi de 90 de grade.

6. . Apasati MENU/OK pentru a confirma setarea. Data viitoare cand


imaginea va fi redata va fi rotita automat.
Apasati DISP/BACK pentru a anula rotirea unei imagini.

Protejarea imaginilor

Folositi acest mod pentru a evita stergerea accidentala a imaginilor.

SETARE CADRU / RESETARE


Pentru a proteja numai imaginile selectate:

Neprotejate Protejate ( afisat)

1. Apasati sau pentru a selecta cadrul protejat/neprotejat (fisier).

108
2. Apasati MENU/OK pentru a proteja/scoate protectia imaginii afisate.
Neprotejate: protejeaza imaginea (fisierul).
Protejate: reseteaza imaginea
Pentru a proteja alta imagine, repetati pasii 1 si 2.
Daca protectia este completa apasati DISP/BACK.

SETARE GENERALA

Apasati MENU/OK pentru a proteja toate imaginile.

RESETARE GENERALA

Apasati MENU/OK pentru a elimina protectia tuturor imaginilor.

109
Oprirea procedurii in curs de desfasurare

Daca imaginile sunt foarte mari, procesul de protejare sau de eliminare a protectiei poate
dura mai mult.
Daca doriti sa faceti o fotografie sau sa inregistrati un film in timpul procedurii apasati
DISP/BACK.

Functia de formatare sterge toate imaginile (inclusiv imaginile protejate (files).

Copierea imaginilor
Puteti transfera imaginile salvate intre memoria interna si cardul de memorie.

ƒ Selectand COPY

1. Apasati sau pentru a selecta


sau

2. Apasati

110
ƒ Copierea unei imagini (FRAME)

1. Apasati sau pentru a selecta imaginea (FRAME).

2. Apasati MENU/OK.

3. Apasati sau pentru a selecta imaginea pe care doriti sa o copiati.

4. . Apasati MENU/OK pentru a copia imaginea curent afisata.

Pentru a copia alta imagine (file) repetati pasii 3 si 4.


Cand imaginile s-au copiat apasati DISP/BACK.

ƒ Copierea tuturor imaginilor

111
1. Apasati sau pentru a selecta toate imaginile (ALL FRAMES).

2. Apasati MENU/OK.

3. Apasati MENU/OK pentru a copia toate imaginile.\

Cand pe ecran apare sau , copierea


imaginilor se intrerupe.
Cand se copiaza o imagine care are setarea DPOF specificata, setarea DPOF nu este
copiata.

112
113
Nu acoperiti boxa.
Sunetul nu poate fi redat corespunzator.

114
Format inregistrare audio: WAVE, format de inregistrare PCM
Marime fisier audio: Aprox. 480 KB (pentru o inregistrare vocala de 30 de secunde)

115
Decuparea imaginilor
Folositi acest mod pentru a decupa partea care este necesara dintr-o imagine obtinuta.

Inainte de a selecta , selectati cadrul care va fi decupat (fisierul).

2. Apasati sau pentru a afisa o alta parte a imaginii.

3. Apasati MENU/OK.

116
4. Verificati dimensiunea imaginii salvate, apoi apasati
MENU/OK.Imaginea decupata este adaugata ca fisier separat la cadrul final.

• Dimensiunea unei imagini salvate variaza in functie de scala zoom-ului a pasului


2. Pentru 0.3 M, optiunea apare in galben.
• Dimensiunile imaginilor
Printarea pana la

Printarea pana la
Folosit pentru e-mail si web site

Cand este selectata setarea de calitate , imaginea este decupata la dimensiunea


obisnuita

Este posibil sa nu puteti decupa imagini care nu sunt realizate cu FinePix S1000fd.

Imaginile realizate cu Intelligent Face Detection (apare pe ecran ). Apasand


(Intelligent Face Detection), pe fata care este focalizata se da zoom in pentru a ajuta la
surprinderea subiectului principal. Pentru a indica o parte a imaginii dupa preferinte,
specificati si ajustati corespunzator cu procedura din [TRIMMING].

117
Inregistrarea filmelor

Folositi acest mod pentru a inregistra filme.

1 Setati camera la modul de filmare

Setati modul Dial la

Timpul disponibil pentru inregistrare este afisat pe ecran.

ƒ Zoom pe imagine
Trebuie sa folositi zoom-ul inainte de filmare Nu puteti folosi aceasta optiune in timpul
inregistrarii.

Setati parghia zoom-ului pentru zoom in sau out pe imagine.

118
2 Inregistrarea filmelor

Apasati declansatorul complet pentru a incepe inregistrarea.


In timpul inregistrarii, si un cronometru arata timpul ramas pe monitorul LCD.

Inregistrarea se termina la apasarea declansatorului pana la


jumatate in timpul inregistrarii ori atunci cand se termina timpul
alocat.
Nu este nevoie sa tineti apasat declansatorul in timpul inregistrarii.
Inregistrarea filmelor

• Specificatii: Motion JPEG , Sunet Monaural


•Metoda de selectarea a calitatii: pixeli)
pixeli)
•Rata cadru : 30 de cadre pe secunda (fix)

• Luminozitatea si culorile afisate pe monitorul LCD in timpul filmarii pot fi diferite de


cele afisate inainte de inceperea inregistrarii.
• Apasand declansatorul complet fixeaza focalizarea, totusi expunerea si temperatura de
culoare sunt ajustate la scena fotografiata.
•Daca inregistrarea este oprita mediat dupa ce incepe, se va inregistra 1 secunda de film
pe cardul de memorie sau pe memoria interna.

•Pentru ca un film este inregistrat pe cardul de memorie sau pe memoria interna imediat
dupa salvare, nu poate fi inregistrat corect in cazul in care camera pierde curent
(daca se consuma bateriile sau daca se deconnecteaza adaptorul AC ).
•Filmele inregistrate cu FinePix S1000fd nu vor putea fi redate pe alte camere.

119
Deoarece sunetul se inregistreaza concomitent cu imaginile, asigurati-va ca microfonul
nu este acoperit.
Pot fi inregistrate si zgomotele produse de camera.
Dimensiunea fisierului filmului nu poate depasi 2GB.

120
Redarea filmelor

1. Apasati sau pentru a selecta fisierul film . este afisat pe


monitor.

2. Apasati pentru a incepe redarea filmului.

Timpul de redare este afisat pe monitor impreuna cu bara de progres.

ƒ Redarea filmelor

Redarea incepe
Redarea se opreste la finalul inregistrarii

Se pune pauza in timpul redarii

121
Apasati din nou pentru a relua redarea

Opreste redarea.
Apasati sau cand redarea este oprita pentru a trece la fisierul
anterior sau la cel urmator

Apasati sau in timpul redarii pentru a derula inainte si inapoi


prin film

Apasati sau in timpul pauzei si filmul sare inainte sau inapoi


cu un cadru .
Tineti apasat sau pentru a derula mai repede imaginile.

Daca subiectul filmului este prea luminat, pot aparea dungi orizontale in timpul
redarii. Acest lucru este normal.

• Nu veti putea reda inregistrarile facute pe aceasta camera sau pe alte camere.
• Pentru a reda filmele pe PC, salvati fisierul de pe cardul de memorie sau de pe
memoria interna pe PC si apoi redati fisierul salvat.
• Nu acoperiti boxa.

ƒ Ajustarea volumului filmelor


Volumul poate fi ajustat in timpul redarii filmelor.

1. Apasati MENU/OK in timpul redarii filmului.

2. Apasati sau pentru a regal volumul.

122
3. Apasati MENU/OK pentru a confirma setarea. Camera incepe sa
redea filmul.

ƒ Folosirea meniului SET-UP

1 Afisarea meniului SET-UP

1. Apasati MENU/OK pentru a afisa meniul pe monitor.

2. Apasati sau pentru a selecta

3. Apasati

2 Schimbarea paginii

1.Apasati sau pentru a selecta pagina.

2. Apasati pentru a alege optiunea din meniu.

123
3 Schimbarea setarii

1. Apasati sau pentru a selecta meniul.

2. Apasati
Diferite tipuri de ecrane apar in functie de optiunea selectata.

3 . Apasati sau pentru a schimba setarea.

4. Apasati MENU/OK pentru a confirma setarea.

ƒ Optiunile meniului SET-UP

Setare A f isaj Factor predefinit

Seteaza modul in care sunt afisate imaginile de pe ecran dupa ce au fost


fotografiate.Nuantele de culoare din imaginile fotografiate pot fi diferite de culoarea
actuala. Redati imaginile fotografiate pentru a verifica.

124
Specifica daca numarul imaginilor este afisat consecutiv de la numarul anterior sau daca
incepe din nou.

Specifica daca AF-assist illuminator este setat la [ON] sau [OFF]

Specifica daca este folosit zoom-ul digital.

Seteaza afisajul ecranului.

- -
Permite corectarea datei sau orei.

Seteaza volumul tonului emis cand sunt folosite functiile camerei.

Seteaza volumul sunetului emis cand declansatorul este folosit.

-
Seteaza volumul de redare a filmului si inregistrarii vocale.

-
Seteaza luminozitatea monitorului LCD.

- -
Initializeaza cardul de memorie sau memoria interna.
Selectati acest meniu pentru a sterge toate cadrele (fisierele).

125
Specifica limba folosita pentru afisajul ecranului.

Setarea timpului in care camera se va inchide daca nu este folosita.

Specifica setarile diferentei de fus orar

- -
Specifica culorile meniului si fundalului.

- -
Descarca bateriile Ni-MH.

-
Specifica daca sursa video de iesire este setata la [NTSC] sau [PAL].

- -
Reseteaza toate setarile camerei (altele decat
si
) la valorile initiale setate de furnizor. Este afisat un mesaj de
confirmare la apasarea butonului .Pentru a reseta setarile camerei, apasati sau
pentru a selecta [OK] si apasati [MENU/OK].

126
ƒ Marirea imaginilor

1. Alegeti T sau W pentru zoom in sau out pe imagine

2. Apasati sau pentru a afisa alta parte a imaginii

3. Apasati MENU/OK pentru a alege alta imagine. Imaginea este


inregistrata automat.

• Cand setarea calitatii este selectata, iamginea nu poate fi marita


• Apasand DISP/BACK anulati setarea zoom
• Aceasta functie este anulata cand selectati fotografierea continua.

127
Numarul imaginii
Se specifica daca numerotarea va continua de la numarul anterior sau o va lua de la capat.

CONT. :Fotografiile sunt stocate incepand cu cel mai mare numar inregistrat pe ultimul
card sau pe memoria interna.
RENEW:Fotografiile sunt stocate pe fiecare card de memorie incepand cu numarul
“0001”.
Fiecare fotografie va fi numarata consecutive incepand cu ultimul numar folosit.
Atunci cand imaginile inregistrate sunt sterse din cardul de memorie, numarul
corespunzator imaginii sterse nu va mai fi folosit din nou.

Ultimele 4 cifre din numarul format din 7 cifre din coltul superior drept al ecranului este
nr fisierului pe cand primele 3 cifre arata numarul directorului.

• Setand aceasta functie la CONT , se asigura ca numele imaginilor nu este duplicat


cand acestea sunt descarcate in PC.
•Daca setarile camerei sunt la RESET , setarea acestei optiuni (CONT. sau RENEW)
este schimbata la CONT. si numarul de imagine nu revine la 0001.
•La setarea CONT., imaginile sunt inregistrate incepand cu cel mai mare numar
disponibil pe cardul de memorie atunci cand cardul de memorie contine deja imagini
inregistrate, cu numarul fisierului mai mare decat cel mai mare numar de fisier de pe
ultimul card de memorie.

128
Folositi aceasta functie pentru a fotografia imagini mai mari decat scala maxima de zoom
optic.

• Afisare bara Zoom

La schimbarea intre zoomul optic si cel digital, pozitia indicatorului se opreste.


Apasati acelasi buton de zoom din nou pentru a porni din nou indicatorul .

Folosirea zoomul digital permite marirea subiectului si fotografierea acestuia. Totusi


va micsora calitatea imaginii. Folositi zoomul digital doar cand este nevoie.

- Volumul de redare
Folositi aceasta functie pentru a regla volumul in timpul redarii filmelor si a
inregistrarilor vocale.

129
1.Apasati sau pentru a regla volumul. Daca numarul este mare si
volumul emis este mare.

2. Apasati MENU/OK pentru a confirma setarea.

- Luminozitatea monitorului LCD

Folositi aceasta functie pentru a regla luminozitatea monitorului LCD.

1.Apasati sau pentru a regla luminozitatea monitorului.


Indicatorul se muta spre + pentru o luminozitate mai accentuata a monitorului si spre
– pentru o luminozitate redusa a monitorului.

2. Apasati MENU/OK pentru a confirma setarea.

130
- Formatarea

Formatati cardul de memorie sau memoria interna pentru a le folosi impreuna cu


camera.

1.Apasati sau pentru a selecta OK.

2. Apasati MENU/OK pentru a initializa cardul de memorie sau

memoria interna.

• Aceasta functie sterge toate fisierele inclusiv pe cele protejate. Faceti copii de
rezerva pe PC sau pe alt mediu de stocare.
• Nu deschideti carcasa bateriei si nu supuneti camera la socuri in timpul formatarii
pentru ca procesul va fi intrerupt.

Cand se activeaza aceasta functie si cand camera nu este folosita timp de 2 sau 5 minute,
camera se opreste. Aceasta functie previne descarcarea bateriilor.

Functia de economisire este dezactivata in timpul redarii slide show-ului, descarcarii


bateriilor reincarcabile si cand o imprimanta sau un computer sunt conectate.

131
Pentru a reporni camera

Vedeti “Pornirea si oprirea ” .

ƒ DIFERENTA DE FUS ORAR

Folositi aceasta functie atunci cand calatoriti in alte zone cu fus orar diferit.. Aceasta
functie seteaza o diferenta relativa de fus orar cu data si ora curenta. Cand aceasta functie
este activa, diferenta de fus orar se aplica atunci cand este facuta fotografia.

1 Folosirea acestei functii

1.Apasati sau pentru a schimba intre si


Pentru a seta ora diferita, selectati .

Ora in zona dumneavoastra.

Ora in zona de destinatie

132
2.Afisarea ecranului

Apasati .

3. Selectarea diferentei de fus orar

1.Apasati sau pentru a selecta +/- ora si minut.

2.Apasati sau pentru a schimba setarea.

3. Apasati intotdeauna MENU/OK dupa ce setarile sunt complete

Setarile de timp oferite: –23:45 la +23:45 (in pasi de 15-minute)

133
Cand modul fotografic este selectat la ora globala este afisata pictograma timp de
3 secunde si culoarea datei este galbena.

La revenirea dintr-o calatorie, selectati intotdeauna setarea si


verificati data si ora din nou.

Conectarea la TV
Cand conectati camera la TV, imaginile pot fi afisate pe ecranul televizorului.

• La conectarea cablului A/V (inclus) la TV, ecranul camerei este oprit.


• Calitatea imaginii pentru redarea filmului este mai slaba decat la redarea
imaginilor.

134
• Cand conectati camera la TV, chiar daca setati volumul din
volumul televizorului nu poate fi schimbat. Vedeti
instructiunile furnizate odata cu TV pentru mai multe informatii despre intrarea
video/audio la TV.
• Folositi AC-5VX (vandut separat) si CP-04 (vandut separat) atunci cand camera
FinePix S1000fd este conectata la TV pentru perioade mai lungi.

Conectarea Camerei Direct la imprimanta — functia


PictBridge

Daca o imprimanta care suporta PictBridge este disponibila, imaginile pot fi


printate prin conectarea camerei direct la imprimanta compatibila PictBridge fara
folosirea PC-ului.

ƒ Conectarea la imprimanta

1. Conectati camera la imprimanta folosind cablul USB.

135
Folositi AC-5VX (vandut separat) si CP-04 (vandut separat) atunci cand camera
FinePix S1000fd este conectata la imprimanta.

2. Conectati camera la o imprimanta si porniti imprimanta.Apasati timp de


o secunda pentru a porni si camera.

apare pe ecran.

3. Urmatorul ecran apare pe monitorul LCD dupa un timp.

”Specificarea imaginilor care vor fi printate”

“Printarea cu setarea DPOF”

In functie de imprimanta, unele functii sunt dezactivate.

136
ƒ Specificarea imaginilor pentru printare fara DPOF ([PRINTAREA
CU DATA] / [PRINTAREA FARA DATA])

1. Apasati sau pentru a afisa fisierul pentru specificarea setarii


PRINT.

2. Apasati sau a seta valoarea. Pana la 99 de imagini se pot printa.

Pentru a specifica mai multe setari PRINT, repetati pasii 1si 2.

3. Apasati MENU/OK pentru a afisa setarea confirmata.

4. Apasati MENU/OK din nou pentru a descarca datele pe imprimanta si


pentru a porni printarea numarului de printuri specificate.

137
Chiar MENU/OK este apasat cu numarul total de imagini setat la 0 (zero), imaginea
afisata este printata odata. Apasati MENU/OK din nou si printarea incepe.

Printarea cu data

1. Apasati DISP/BACK pentru a afisa setarea.


2. Apasati sau pentru a selecta
3. Apasati MENU/OK.

Optiunea nu este disponibila in cazul in care camera este


conectata la o imprimanta care nu suporta printarea cu data.

ƒ Printarea cu setare DPOF

1. Apasati DISP/BACK pentru a afisa setarea.

138
2. Apasati sau pentru a selecta

3. Apasati MENU/OK pentru a afisa setarea confirmata.

4. Apasati MENU/OK din nou pentru a descarca datele pe imprimanta si


pentru a porni printarea fotografiilor specificate.

Pentru a selecta setarea DPOF setarea trebuie specificata pe


FinePix S1000fd inainte.

Chiar daca este specificat in setarea DPOF, data nu este


printata de imprimante care nu suporta printarea cu data.

139
Apasati “DISP/BACK” pentru a anula printarea.Este posibil ca printarea sa nu se
opreasca imediat sau e posibil sa se opreasca la mijlocul printarii, dar acest lucru depinde
de tipul de imprimanta folosit. Opriti si reporniti camera.

Deconectarea imprimantei

1. Verificati ca [PRINTING] sa nu fie afisat pe ecranul camerei.


2. Opriti camera. Scoateti cablul USB.

Setarea DPOF poate fi specificata pentru imagini de pe memoria interna.

•Nu puteti printa cu functia PictBridge, imagini fotografiate pe alta camera.

•Camera nu poate fi folosita pentru a specifica setari cum ar fi dimenisunea hartiei sau
calitatea pintarii.

Conectati cablul AC (vandut separat) si DC Coupler CP-04 (vandut separat) la camera.

•Folositi memoria interna sau un card de memorie ce a fost formatat pe FinePix S1000fd.

•Filmele nu pot fi printate.

• Imaginile fotografiate cu alta camera decat FinePix S1000fd nu pot fi printate.

140
INSTALAREA PE Windows PC
Verificarea listei de preinstalare

ƒ Cerinte hardware si software si sistem recomandat

Pentru a folosi acest soft trebuie sa aveti tipurile de hardware si software descrise mai jos.
Verificati sistemul inainte de a incepe instalarea.

Sistem de
operare

CPU Minim

Utilizatori : sau mai sau mai


sau mai performant performant performant
RAM Minim sau mai sau mai
mult mult
(minim pentru )
Spatiu Spatiul cerut pentru instalare:minim sau mai sau mai
hard disk mult mult

Spatiul cerut pentru operare:minim

Afisaj pixeli sau mai mult, 16-bit


color sau mai mult pixeli sau mai pixeli sau mai
mult, cel mai mult, cel mai
mult 32 biti mult 32 biti

1* Modele cu unul sau mai multe sisteme de operare preinstalate.

2* Cand instalati un software, login folosind un cont de administrator de sistem


(ex.”Administrator”)

141
Nu conectati camera la PC decat daca instalarea software este completa.

1 Instalati FinePixViewer urmand instructiunile din ghidul rapid

Lansarea manuala

1.Dublu-click pe pictograma “My Computer” .

* Utilizatorii Windows XP ar trebui sa foloseasca “My Computer” din meniul “Start”

Utilizatorii Windows ar trebui sa foloseasca “Computer” din meniul “Start”.

2. Click dreapta pe “FINEPIX” (CD-ROM drive) din “My Computer” si selectati


“Open”.

3. Dublu-click “SETUP” sau “SETUP.exe” din fereastra CD-ROM .

*Modul in care sunt afisate fisierele difera asa cum este descris mai jos in functie de
setarile PC.

Extensiile fisierelor (3 litere indicand tipul fisierelor) pot fi aratate sau ascunse.

Textul poate fi afisat normal sau cu majuscule (ex. Setup sau SETUP).

Pentru utilizatorii Windows Vista:

142
Cnad incarcati CD-ROM-ul pe PC,poate aparea fereastra “AutoPlay”.In acest caz, click
:SETUP.exe”

Cand apare fereastra “User Account Control”apare, click “Allow”.

2. Instalati DirectX urmand instructiunile de pe ecran ,apoi restartati PC-UL. Daca


ultima versiune a DirectX este deja instalata in PC-ul dumneavoastra, aceasta
instalare nu are loc.

• Daca ultima versiune este deja instalata aceasta fereastra nu apare.


• Nu scoateti CD-ul in timpul procedurii

3. Dupa ce restartati PC-ul, apare mesajul care spune ca instalarea este completa
Scoateti CD-ROM-ul din PC-
ul dumneavoastra.

Instalarea pe Mac OS X

Lista de preinstalare

ƒ Cerinte hardware si software


Pentru a folosi acest soft trebuie sa aveti tipurile de hardware si software descrise mai jos.
Verificati sistemul inainte de a incepe instalarea.

compatibil

Sistem de compatibil cu versiunile de la la


operare
RAM sau mai mult
Spatiu hard disk Spatiu cerut pentru instalare:minim

Spatiu cerut pentru operare: minim


Afisaj sau mai mult, cel putin 32000 de culori
Conexiune Pentru folosirea serviciului de internet FinePix sau functia de

143
internet atasare a mail-ului.O conexiune la internet sau un soft de trasmisie
E-mail.
Viteza de conectare : 56 kps sau mai mult
*1 Power PC, Procesor Intel incarcat
*2 Model cu port USB standard
*3 Necesar sa folositi FinePix Internet Service. Software-ul inca poate fi instalat chiar
daca nu sunteti conectat la internet.

•Conectati camera direct la Macintosh folosind cablul USB (inclus). Este posibil ca softul
sa nu opereze in mod corect daca folositi un cablu de extensie sau conectati camera
printr-un USB hub.
• Impingeti cablul USB foarte bine in mufa pentru a va asigura ca este conectata corect.
Softul nu va opera in mod corect daca conectarea este gresita.
• Placa de Interfata aditionala USB nu este garantata.

1 Porniti computerul Macintosh si lansati MacOS X. Nu lansati alte aplicatii.

2 Cand CD-ul este introdus in CD-ROM, este afisat “FinePix”. Dublu-click pe


pictograma pentru a deschide fereastra.

3 Apasati dublu-click pe“Installer for MacOSX”.

4 Ecranul de instalare este afisat. Apasati butonul [Installing FinePixViewer].

Pentru mai multe informatii despre instalare, apasati [Read Me First] si [Using
FinePixViewer].

5 Este afisat “Authenticate” .Introduceti numele si parola de administrator si apoi


faceti apasati butonul [OK] .*

144
* Contul de administrator este contul utilizatorului folosit pentru instalarea Mac OS X si
puteti confirma contul utilizatorului in casuta Accounts dialog din System Preferences.

6 Instalati FinePixViewer urmand instructiunile de pe ecran.


7 Va aparea mesajul “FinePixViewer installation completed” . Faceti click pe exit si
inchideti fereastra.
Cand folositi Safari ca Web browser, se va afisa un mesaj si CD-ROM nu va putea fi
scos. In acest caz apasati pictograma Safari din Dock pentru a activa aplicatia Safari si
apoi selectati Quit Safari” din meniul Safari pentru a inchide Safari.

8 Lansati “Image Capture”din folder-ul “Applications”.

9 Schimbati setarile de captare a imaginii. Selectati “Preferences...”din meniul


“Image Capture.”

10 Selectati “Other...” din “When a camera is connected, open”.

11 Selectati “FPVBridge”din folder-ul “FinePixViewer” din folder-ul


“Applications” si apasati[Open].

12 Selectati meniul “Quit Image Capture” din meniul “Image Capture”.

145
Conectarea la PC

Conectand camera la PC, sistemul poate fi extins .


Folosind FinePix Viewer imaginile sunt salvate, redate si organizate.

Permite importul de imagini, organizarea fisierelor si folder-elor si organizarea printurilor


folosind internetul (doar utilizatorii Windows).

Vedeti capitolul de instalare a softului prima data cand conectati camera la PC.

Instalati softul. Nu conectati camera la PC inainte de instalarea softului.

Introduceti cardul de memorie cu imaginile in camera.Puteti folosi cardurile de memorie


Xd-Picture si SD cu FinePix S1000fd.

•Nu formatati cardul de memorie pe PC.


• Folositi cardul de memorie cu fotografii facute cu o camera FUJIFILM Digital.

1. Introduceti cardul de memorie cu imaginile in camera

Puteti folosi Xd-Picture Card si cardul de memorie SD cu FinePix S1000fd.

146
3. Apasati timp de 1 secunda pentru a porni camera in modul de redare.

4. Setati PC-ul.

La Windows, daca FinePixViewer este deja instalat, driver-ul va fi setat automat.


Nu este necesara nici o operatiune.

• FinePix S1000fd este compatibil cu PTP (Picture Transfer Procol). O camera


compatibila PTP este o camera care recunoaste PC-ul si imprimanta automat
cand este conectata.

147
•Nu formatati cardul de memorie pe PC.
• Folositi cardul de memorie cu fotografii facute cu o camera FUJIFILM Digital.

2. Conectati camera la PC folosind cablul USB.

3. Apasati timp de 1 secunda pentru a porni camera in modul de redare.

4. Setati PC-ul.

La Windows, daca FinePixViewer este deja instalat, driever-ul va fi setat


automat. Nu este necesara nici o operatiune.

148
• FinePix S1000fd este compatibil cu PTP (Picture Transfer Procol). O camera
compatibila PTP este o camera care recunoaste PC-ul si imprimanta automat
cand este conectata.
• Folositi intotdeauna Adaptorul de curent AC-5VX (vandut separat) de la
FUJIFILM. Daca camera pierde curent in timpul transferului de date, cardul
de memorie sau memoria interna pot fi deteriorate.
• Nu deconectati cablul USB (inclus) cand camera este conectata la PC. Daca
faceti acest lucru, fisierele de pe cardul de memorie sau din memoria interna
pot fi deteriorate.
• In Mac OS X, trebuie sa setati setarea automata cand conectati pentru prima
data camera la PC.
• Cablul USB(mini-B) trebuie sa fie corect conectat si bine impins in mufe.
• Folositi pasii comunicati pentru a deconecta si pentru a opri camera.
• In cazul transferului de date dintre camera si PC, ledul self- timer clipeste si
ledul vizorului clipeste portocaliu.
• Functia Auto power este dezactivata in timpul conectarii USB.
• Inainte de inlocuirea cardului de memorie, deconectati intotdeauna camera de
la PC. Vedeti informatiile despre procedura de deconectare.
• Camera si PC pot fi in timpul transferului de date chiar si cand “Copying”
dispare de pe ecran. Inainte de deconectare verificati daca ledul vizorului nu
lumineaza in culoarea verde
• Intotdeauna folositi FinePixViewer cand transferati imagini care au atasate
inregistrari vocale pe un PC.

• Puteti vedea doar imaginile salvate pe PC. Salvati imaginile pe PC.


• Daca anulati salvarea dand click pe butonul [Cancel], apasati Power pentru a
inchide camera, apoi deconectati camera de la PC.

Urmatorii pasi difera in functie de sistemul de operare al PC-ului dumneavoastra


(Windows XP/Vista si Mac OSX).

Cand sunt prea multe imagini memorate pe cardul de memorie, dureaza ceva timp
pana cand acesta este afisat pe ecranul PC-ul. De asemenea, poate dura ceva timp sa
importati imagini sau sa puteti salva imagini. In acest caz, folositi un card de memorie
cititor de imagini ( ).

149
• Puteti vedea doar imaginile salvate pe PC. Salvati imaginile pe PC.
• Daca anulati salvarea dand click pe butonul [Cancel], apasati Power pentru a
inchide camera, apoi deconectati camera de la PC.

Pentru Mac OS X

Daca FinePixViewer nu porneste automat, se poate ca software-ul sa nu fie instalat


corect. Setati PC-ul din nou dupa ce ati deconectat camera si restartati.

Pentru Mac OS X (Despre deconectarea camerei)

• Inchideti toate fisierele camerei, si verificati ca aceasta sa nu schimbe date.


• Camera si PC-ul pot schimba date chiar daca [Copying] dispare de pe ecranul PC-
ului, mai ales atunci cand se copiaza un volum mare de date. Nu deconectati
cablul USB (inclus) imediat dupa ce mesajul dispare. Verificati intotdeauna ca
lampa indicatorului sa fie inchisa inainte de a deconecta.

ƒ Folosirea FinePixViewer
Pentru toate informatiile cu privire la functiile FinePixViewer, vedeti optiunea “How to
Use FinePixViewer” din meniul Help.
•Ce se explica in capitolul “How to Use FinePixViewer”...
“How to Use FinePixViewer” acopera o gama larga de subiecte.
• Exemplu: Folosirea slide-urilor (Windows)

1. Faceti click pe “How to Use FinePixViewer” in meniul FinePixViewer Help.


2. Faceti click pe “Basic Operation” si apoi pe “Slide Show” in meniul ce apare.
3. Este afisata informatia “Slide Show”. Apasati tasta “<<<” pentru a vedea pagina
precedenta si tasta “>>>” pentru a vedea pagina urmatoare.

ƒ Dezinstalarea softului
Folositi aceasta operatiune numai daca nu mai folositi programul sau daca nu ati instalat
corect programul.

1. Camera nu trebuie sa fie conectata la PC.


2. Inchideti toate aplicatiile curente.
3. Pasii pentru dezinstalarea software-ul difera in functie de sistemul de operare.
Urmati pasii pentru fiecare sistem de operare pentru a dezinstala software-ul
afisat mai jos.

150
Se poate sa nu fi fost instalat (in functie de sistemul de operare).

Opriti FinePixViewer. Apoi mutati folderol FinePixViewer in Trash si selectati “Empty


Trash” din meniul “Finder”.

151
Optiunile de expansiune ale sistemului

Folosind FinePix S1000fd impreuna cu alte produse FUJIFILM sistemul dvs poate fi
extins pentru a va servi la un numar mare de utilizari.

Accesibilitatea poate varia in functie de tara. Luati legatura cu reprezentantul local


FUJIFILM pentru mai multe detalii

Ghid de Accesorii

Vizitati pagina de web a FUJIFILM pentru cele mai recente informatii in ceea ce priveste
accesoriile
http://home.fujifilm.com/products/digital/index.html
Accesibilitatea poate varia in functie de tara. Luati legatura cu reprezentantul local
FUJIFILM pentru mai multe detalii.


Folositi urmatoarele tipuri de card xD-Picture:

152
Sunt doua tipuri de card xD-Picture: standard si tipul M (contine “M” in numarul
modelului, cum ar fi DPC-M1GB.
FinePix S1000fd este compatibila cu tipul M, totusi este posibil sa nu fie compatibile cu
alte dispozitive, in functie de dispozitivul folosit (Image Memory Card Reader, etc.).

• Adaptorul de curent AC-5VX


Folositi adaptorul de curent AC-5VX daca vreti sa fotografiati sau sa redati imagini mai
mult timp sau cand camera FinePix S1000fd este conectata la un PC.
*Forma adaptorului, cablului si a mufei difera in functie de fiecare tara in parte.

Folositi CP-04 cu AC-5VX cand fotografiati sau redati imagini pentru perioade mari
de timp sau cand FinePix S1000fd este conectata la PC.

• Card adaptor PC DPC-AD


Adaptorul PC Card permite ca xD-Picture Card si SmartMedia sa fie folosite conform
standardului PC Card ATA-compliant (PCMCIA 2.1) PC card (Type u).
Compatibil cu xD-Picture Card de la 16 MB pana la 512 MB, si SmartMedia de 3.3 V,
2 MB pana la 128 MB. Nu este compatibil cu cardul de memorie SD.

• Card adaptor
Introducerea unui xD-Picture Card in acest adaptor va permite sa folositi cardul ca
pe un CompactFlash (Type 1). Nu este compatibil cu cardul de memorie SD.

153
Folosirea camerei in mod corect

Cititi aceasta informatie impreuna cu masurile de siguranta pentru a va asigura ca folositi


camera in mod corect.
ƒ Locuri ce trebuie evitate
Nu depozitati camera in urmatoarele tipuri de locatii:
•In ploaie sau in locuri umede, murdare sau prafuite
•In lumina directa a soarelui in locuri unde temperature poate creste, cum ar fi o masina
inchisa pe timp de vara
•Locuri foarte reci
•Locuri expuse la vibratii puternice
•Locuri afectate de fum sau abur
•Locuri expuse la puternice campuri magnetice (langa motoare, transformatoare sau
magneti)
•In contact cu chimicale cum ar fi pesticide
•Langa obiecte de cauciuc sau vinilin

ƒ Actiunea nociva a nisipului si a apei


FinePix S1000fd poate fi deteriorat de apa si nisip. Cand sunteti la plaja sau aproape de
apa, asigurati-va ca aparatul nu este expus la nisip sau apa.
Prezenta nisipului sau a apei in interiorul aparatului poate cauza pagube ireparabile.
ƒ Condensul
Daca aparatul este mutat brusc dintr-un loc rece in unul cald, picaturi de apa (condens) se
pot forma in camera sau pe lentila. Daca apare condensul, opriti camera si asteptati timp
de aprox o ora inainte de a o refolosi. Condensul poate aparea si pe cardul de memorie. In
acest caz scoateti cardul de memorie si asteptati sa se usuce.
ƒ Daca aparatul nu este folosit o perioada mai lunga ce timp
Daca intentionati sa nu folositi camera pentru o lunga perioada de timp, scoateti bateriile
si cardul.
ƒ Curatarea camerei
Folositi un pamatuf pentru a indeparta praful de pe lentile, monitorul LCD, vizor si apoi
stergeti usor cu o carpa uscata. Daca ramane murdara folositi o cantitate mica de lichid de
curatat pentru lentile pe o hartie speciala de curatat FUJIFILM si stergeti cu grija.
Nu folositi obiecte dure pe lentile, ecran sau vizor.
Curatati carcasa cu o carpa uscata. Nu folositi substante volatile, acestea pot reactiona cu
carcasa si aceasta se poate deforma sau exfolia.
ƒ Folosirea camerei in calatorii
Cand calatoriti nu tineti camera in locul pentru bagaje. Poate fi supusa la diferite socuri si
camera se poate deteriora intern, chiar daca nu sunt semne de deteriorare externa.

154
155
Cardul xD-Picture™ ,cardul de memorie SD si memoria
interna

ƒ Cardul de memorie
• Cand introduceti in camera cardul de memorie, tineti cardul de memorie drept in timp
ce il impingeti.
• Nu indepartati niciodata cardul de memorie si nu inchideti niciodata camera in timpul
inregistrarii sau stergerii fisierelor pentru ca poate fi deteriorat cardul de memorie.
• Folosirea xD-Picture Cards este recomandata cu FinePix S1000fd.
Calitatea inregistrarii nu este garantata cand cardurile xDPicture folosite sunt altele decat
cele produse de FUJIFILM.
• Cardul de memorie poate fi cald cand este scos din camera dupa ce s-a incheiat
fotografierea.Acest lucru este normal.

Tipurile M si H de xD-Picture Card


• Tipul M
Sunt 2 tipuri de carduri de memorie:tipul standard si tipul M (contine “M” in numarul
modal, cum ar fi DPC-M2GB).
FinePix S1000fd este compatibil cu Tipul M.
• Tipul H
Tipurile H si M impart aceeasi compatibilitate.
• Drive-ul USB
Tipul H nu poate fi folosit cu drive-ul USB xD-Picture Card DPC-UD1, in timp ce
Tipul M poate fi folosit.

ƒ Memoria interna
• Imaginile pastrate in memoria interna a camerei pot fi deteriorate sau sterse din cauza
problemelor ce pot aparea. Salvati datele importante pe lat mediu de stocare (ex. DVD-R,
CD-R, CD-RW, hard disk, etc.).
• Datele pastrate in memoria interna a camerei nu pot fi garantate in cazul in care camera
ar avea nevoie de reparatii.
•Dupa repararea camerei, orice date stocate in memoria interna vor fi verificate de catre
depanator.

ƒ Folosirea cardului de memorie sau a memoriei interne cu un PC


•Daca intentionati sa faceti fotografii folosind un card de memorie sau o memorie interna
care a fost folosita pe un PC, reformatati cardul de memorie sau memoria folosind
camera pentru cea mai buna calitate.
•Cand formatati cardul de memorie sau memoria interna se creeaza automat un director
(folder).Datele cu imaginile sunt inrergistrate in acest director.
•Nu schimbati sau stergeti numele directorului de pe mediul de stocare de pe PC, pentru
ca va face imposibila folosirea mediului de stocare pe camera.
•Folositi intodeauna camera pentru a sterge imaginile de pe mediul de stocare.
•Pentru a edita date de imagini, copiati imaginile pe PC si apoi editati datele copiate.

156
Mesaje de avertizare

Schema de mai jos arata lista cu mesajele de avertizare afisate pe monitorul LCD.

(lumina rosie))
(clipeste rosu) Bateriile sunt aproape goale sau complet goale

Remediu: Puneti baterie incarcata complet

Este o mare probabilitate de miscare acamerei deoarece viteza obturatorului


este mica.
Remediu: Folositi blitzul fotografic. Este recomandata folosirea unui trepied.

AF (autofocus) nu functioneaza corespunzator.


Remediu: •Daca imaginea este prea intunecata, faceti fotografia la o distanta
de 2 m (6.6 ft.) de subiect
•Folositi AF lock pentru fotografiere
Selectati modul Macro cand fotografiati de aproape.

Nu se poate realiza fotografia la o luminozitate corespunzatoare


datorita conditiilor prea luminoase sau prea intunecate.
Remediu:Fotografia se poate obtine, dar nu la luminozitatea
adecvata.

Eroare de camera sau greseala.


Remediu: •Reporniti camera fara sa atingeti lentila
•Opriti si reporniti camera. Daca mesajul inca apare,
contactati dealer-ul FUJIFILM.

Nu este introdus cardul de memorie cand se transfera imagini.


Remediu: Introduceti cardul de memorie.

• •Cardul de memorie sau memoria nu sunt formatate


• Cardul de memoria a fost formatat pe PC.
• Suprafata de contact a cardului este murdara
•Eroare de camera.
Remediu: •Formatati cardul de memorie sau memoria interna
pe camera.
•Stergeti aria de contact a cardului de memorie

157
cu o carpa uscata si moale. Daca este nevoie
formatati cardul de memorie.
Daca mesajul apare , inlocuiti cardul de memorie.
• Contactati dealer-ul FUJIFILM.

•Suprafata de contact a cardului este murdara.


• Formatul de card de memorie nu este corect
•Eroare de camera
• Cardul de memorie este deteriorat.
Cardul de memorie nu este compatibil cu camera
Remediu: •Stergeti aria de contact a cardului de memorie
Daca este nevoie formatati cardul de memorie.Daca mesajul
apare , inlocuiti cardul.
•Contactati dealer-ul FUJIFILM.
Introduceti un card compatibil recomandat de FUJIFILM

Nu mai exista spatiu liber in memoria interna sau pe cardul de


memorie.
Remediu:Stergeti imagini din memoria interna sau de pe
cardul de memorie sau folositi alt card de memorie cu mai
mult spatiu liber.

•Datele nu pot fi inregistrate din cauza unei erori de card sau din cauza
conectarii eronate intre cardul de memorie si camera.
• Imaginea fotografiata nu poate fi inregistrata pentru ca este prea mare
si nu intra in spatiul cardului.
Cardul de memorie sau memoria interna nu sunt formatate
Remediu: Reintroduceti cardul de memorie sau opriti si reporniti
camera. Daca mesajul inca este afisat contactati dealer-ul
FUJIFILM.
• Folositi un nou card de memorie.
Formatati cardul de memoria sau memoria interna la camera

Cardul de memorie SD este blocat.


Remediu: Deblocati

Fisierele nu au fost inregistrate sau copiate pentru ca memoria


interna este plina.
Remediu:Stergeti cateva imagini din memoria interna sau
folositi un card de memorie nou.

158
Inregistrarea este incorecta pentru ca formatatarea cardului de memorie a
fost facuta pe PC.
Remediu: Folositi un card de memorie care a fost formatat pe camera.
Numarul imaginii a ajuns la 999-9999
Remediu: 1. Introduceti un card de memorie formatat in camera.
2. Setati “RENEW” ca setare FRAME NO.in meniul
SET-UP.
3. Incepeti fotografierea.(Numerotarea va incepe de la
“100-0001”.)
4. Setati “CONT.” ca setare FRAME NO din SET-UP .

4. Setati “CONT.” ca setare FRAME NO din SET-UP

•Fisierul redat nu a fost corect inregistrat


•Suprafata de contact a cardului este murdara
•Eroare de camera.
•Ati incercat sa redati un film care nu a fost inregistrat pe aceasta
camera.
Remediu: Imaginile nu pot fi redate.
Stergeti aria de contact a cardului de memorie cu o carpa
uscata si moale. Poate fi nevoie sa formatati cardul. Daca
mesajul inca este afisat, inlocuiti cardul de memorie.
• Contactati dealer-ul FUJIFILM.
Imaginea si filmul nu pot fi redate.
A fost facuta o incercare de a reda 5000 sau mai multe imagini prin
sortare.
Remediu:Nu pot fi afisate mai mult de 4999 de imagini prin
sortare.

S-a incercat stergerea unui fisier protejat


S-a incercat adaugarea unei inregistrari vocale la un fisier protejat.
S-a incercat rotirea unui fisier protejat.
Remediu:Fisierele protejate nu pot fi sterse.Deselectati protectia
fisierului.
Nu pot fi atasate inregistrari vocale fisierelor protejate.
Deselectati protectia fisierului.
Fisierele protejate nu pot fi rotite.Deselectati protectia
fisierului.

S-a incercat transferul imaginilor de pe card sau memorie interna a


carui memorie era goala.

159
Remediu: Copierea nu este posibila.

Ati incercat sa rotiti o imagine de 0.3M .


Remediu: Imaginea nu poate fi rotita.

S-a incercat specificarea DPOF pentru o imagine care nu suporta


format DPOF.
Remediu: Setarea de printare DPOF nu poate fi folosita cu
formatul acesta de imagine.

A fost facuta o incercare de a roti o imagine sau un film realizate


cu o alta camera decat FinePix S1000fd.
Remediu: Acestea nu pot fi rotite.

A fost facuta o incercare de a corecta efectul de ochi rosii


in imaginile realizate cu [FACE DETECTION] setat la
[OFF], filme, in imaginile realizate cu alta camera sau in
imaginile care nu permit eliminarea efectului ochi rosii.
Remediu: Efectul de ochi rosii nu poate fi eliminate la
imaginile cu acest format.

Camera nu este conectata la PC sau imprimanta


Remediu: • Verificati conectarea cablului USB
Acesta trebuie sa fie corect conectat.
•Verificati ca imprimanta sa fie pornita.

Afisat pentru PictBridge.


Remediu: Verificati daca imprimanta are hartie sau tus
Inchideti si deschideti imprimanta
Verificati manualul furnizat impreuna cu imprimanta.

Afisat pentru PictBridge.


Remediu: Verificati daca imprimanta are hartie sau cerneala
Printarea se reia automat dupa ce eroarea a fost
Indepartata. Daca mesajul inca apare apasati MENU/OK
pentru a relua printarea.

160
Afisat pentru PictBridge.
Remediu: Vedeti manualul imprimantei folosite si verificati
daca imprimanta suporta formatul de imagine JFIF-
JPEG sau Exif-JPEG.
Daca nu, imprimanta nu poate printa imaginea
• Imaginile filmate nu pot fi printate.
•Ati folosit pentru fotografiere camera
FinePix S1000fd?
E posibil sa nu puteti printa imagini
fotografiate cu alte camere.

Depanarea

Pregatirea
Baterii si alimentare

Nu se intampla nimic cand apasati POWER.

- Bateriile sunt consumate: Puneti baterii complet incarcate.


- Bateriile sunt puse invers: Introduceti bateriile in directia corecta
- Capacul de la baterii nu este bine inchis.:Inchideti capacul bateriilor bine
- Camera si adaptorul de curent nu sunt conectate corect: Conecati camera si
adaptorul de curent in mod corect.

Bateriile se consuma prea repede.


-Camera este folosita la o temepratura rece: Inainte de a face fotografii puneti
bateriile in buzunar sau intr-un loc cald pentru a le incalzi
-Capetele bateriilor sunt murdare :Stergeti capetele bateriilor cu o carpamoale si
uscata
-Aceleasi baterii au fost folosite de prea multe ori: Bateriile nu mai pot fi reincarcate
Puneti baterii complet incarcate.

Oprirea curentului in timpul unei operatiuni


- Bateriile sunt consummate:Puneti baterii complet incarcate.
- Adaptorul de curent a iesit din priza de curent.Introduceti adaptorul in priza.

161
Setarea meniului

Ecran monitor LCD


Meniurile nu sunt afisate in engleza. Este setata alta limba decat engleza in din
meniulSET-UP: Selectati ENGLISH.

Fotografierea

Operatii de baza

Nu se face nici o fotografie la apasarea declansatorului.


- Cardul sau memoria interna sunt pline:Introduceti un nou card sau stergeti
cateva imagini.
- Cardul sau memoria interna nu sunt formatate: Formatati cardul sau memoria
interna pe camera.
- Suprafata de contact a cardului Xd este murdara : Stergeti suprafata de
contact a cardului cu o carpa uscata si moale.
- Cardul este deteriorate: Introduceti un nou card.
- Bateriile sunt consumat: Puneti baterii bine incarcate.
- Functia Auto power a inchis camera: Reporniti camera

Monitorul se intuneca dupa fiecare fotografie


- Folositi blitul :Monitorul LCD se intuneca in timpul reincarcarii blitului.
Asteptati putin.

Focalizarea
Focalizare greoaie
- Fotografiati aproape fara sa selectatimodul Macro : Selectati Macro.
- Ati fotografiat peisaj cu Macroselectat: Anulati Macro.
- Fotografiati un subiect care nu estepotrivit pentru autofocus :Folositi AF/AE lock

Blit
Nu se poate folosi blitzul
Declansatorul este apasat in timp ce blitzul se incarca: Asteptati incarcarea completa a
blitzului inainte de apasarea declansatorului.
Modul fotografic este setat la , :. sau :
Schimbati modul fotografic
Bateriile sunt consumate :Puneti baterii bine incarcate.

Setarile de blitz sunt restrictionate si nu pot fi selectate.

162
Modul fotografic este setat la sau :
Setarile de blitz sunt restrictionate pentru
ca setarile camerei sunt modificate dupa scena fotografiata. Schimbati modul fotografic
pentru mai multe optiuni.

Imaginea redata este prea intunecata chiar daca a fost . folosit blitzul
Subiectul este prea indepartat :Apropiati-va pentru a fi in distanta efectiva a blitzului
inainte de a face fotografia
Degetul acoperea blitzul: Tineti camera in mod corect.

Imagini fotografiate
Imaginea este neclara: Lentila este murdara .Curatati lentila.
Fotografia a fost facuta cu o viteza de obturator mica (expunere indelungata) intr-un
mediu de inalta temperature: Acest lucru este caracterisitic CCD si nu indica o eroare.

Imagini filmate
Imaginile fotografiate sau filmele nu sunt inregistrate

Adaptorul de curent a fost deconectat in timpul pornirii camerei


Conectati sau deconectati adaptorul de curent doar cand camera este oprita
Daca opriti camera se poate deteriora cardul de memorie sau pot aparea erori la
conectarea la PC.

Functia de stergere
Nu sterge imaginea: Cateva imagini pot fi protejate .Dezactivati protectia imaginilor de
pe camera unde a fost aplicata protectia.
Functia stergere ALL FRAMES nu sterge toate imaginile.

Conectarea la TV
Nu apare nici o imagine pe TV: Camera nu este conectata la TV corect.
“TV” este selectat ca intrare TV Setati intrarea TV la
VIDEO.
Setarea de iesire video este incorecta. Schimbati setarea la “NTSC” sau “PAL”

Imaginea TV estein alb si negru: Setarea de iesire video este incorecta Schimbati setarea
la “NTSC” sau “PAL”.

Conectare la PC
PC -ul nu recunoaste camera:
Cablul USB nu este corect conectat la camera sau PC
Setati camera si conectati cablul USB in mod corect.
< PICTBRIDGE este selectat in USB MODE din meniul SET-UP
Urmati pasii de mai jos pentru a anula setarea inainte de selectarea DSC.
• Windows
1.Ferestra “New Hardware Found” sau “Scanner and Camera” este afisata.
Daca fereastra nu este afisata treceti la pasul 3.

163
2.Faceti click pe butonul [Cancel].
3. Deconectati camera de la PC.
• Macintosh
1. Fereastra de localizarea a driver-ului este afisata. Daca nu este afisata treceti direct la
pasul 3.
2. Faceti click pe butonul [Cancel]..
3. Deconectati camera de la PC.

Conectarea la imprimanta
Nu puteti printa cu PictBridge.
DSC este selectat in USB MODE din meniul SET-UP..
Selectati < PICTBRIDGE.

Nu se intampla nimic la apasarea butoanelor camerei.:


Eroare de camera temporara
Scoateti repede bateriile sau deconectati adaptorul de curent. Apoi puneti bateriile,
conectati adaptorul si reincercati.

Camera nu mai functioneaza corect:


Eroare de camera temporara. Scoateti repede bateriile sau deconectati adaptorul de
curent. Apoi puneti bateriile, conectati adaptorulsi reincercati. Daca mesajul este inca
afisat contactati dealer-ul FUJIFILM.

164
Specificatii

Model: Camera Digitala S1000fd


Pixeli efectivi: 10.0 milioane pixeli
CCD:1/2.3-inci CCD
Material media: Memoria interna (aprox. 24 MB)/card xD-Picture /card memorie
recomandat de FUJIFILM
Format fisier: Imagine inghetata: DCF –compliant
Compressed: compatibil DPOF
Film: format AVI, Motion JPEG
Audio: format WAVE, sunet Monaural

Numar de pixeli inregistrati:


Imagine inghetata:

Lentile: Lentile zoom optic Fujinon 12x


Lungime focala:
(Echivalent a aprox. 33mm- 396 mm la o camera de 35 mm)

Zoom digital: Aprox. 5.7x (sunt folosite impreuna lentile zoom optic 12x.
Max. scala zoom: aprox. 68.4x)
Aperture: la (in cresteri 1/3
selectabil Manual/Auto)
Suprafata focala (de pe suprafata lentilelor):
Normal: Cu unghi larg: la infinit (pentru modul
de fotografiere High- Speed:
la infinit)
Telefoto: la infinit (pentru modul
de fotografiere High- Speed:
la infinit
Macro: Cu unghi larg: la la
Telefoto: la la
Super Macro: la la
Lungime focala: fixata la

165
Sensibilitate: Echivalent cu
(numar maxim de pixeli
inregistrati:

Fotometrie:

Controlul expunerii: (Cand folositi modul P: Este activat Program


Shift/ Expunere
Manuala
Pozitia scenei:

Intelligent Face Detection: Disponibil


Compensarea expunerii: la in cresteri de (P, A, S)
Viteza obturatorului:
la

la
la (doar blit)
la la (cand este setat blitul
suprimat)
la (in functie de modul Exposure)
Fotografierea continua:
• Fotografierea continua numar de cadre inregistrate :pana la
15 cadre(max. 7.5 cadre/sec)
• Fotografierea continua numar de cadre inregistrate :pana la 6
cadre(max. 3.3 cadre/sec)
• Fotografierea continua pe perioada lunga numar de
cadre inregistrate :in functie de dimensiunea memoriei. Interval 0.7 sec. la
in functie de nivelul calitatii (max. 1.4 cadre/sec.)
• Fotografierea continua numar de cadre inregistrate : 3 cadre chiar
inainte de a elibera butonul declansatorului (max. 1.4 cadre/sec.)
• Bracketing: numar de cadre inregistrate: pana la 3 cadre (apropiate, sub
sau peste valoarea setata)
• Fotografierea continua numar de cadre inregistrate:pana la 3 cadre
(maxim. 1.4 cadre/sec.)

166
: Mod:
(distanta efectiva 1.8 m)
Selectie cadru AF:
Balans alb: Recunoastere automata scena

Autodeclansator:
Tip blit: Blit automat

(unghi larg:
(unghi larg:

Mod blit: Eliminare efect ochi rosii setat la OFF:

Eliminare efect ochi rosii setat la ON:

Viewfinder: 2.7 inci, aprox. 200.000 puncte pe monitorul FLCD (fiecare punct
afiseaza consecutiv culorile R, G si B). Acoperire aprox. 97%

Monitor LCD: 2.7 inci, aprox. 200.000 puncte pe monitorul LCD


color TFT, Acoperire aprox. 97%

Film:
(30 de cadre/ sec. cu sunet monaural)
Functii fotografice:

Functii de redare:

Alte functii:

167
- tip (cu sunet monaural)
:

Alimentare cu energie si altele


Alimentare cu energie
Folositi o optine dintre urmatoarele:
• baterii alcaline 4 x AA
• baterii litiu 4 x AA (vandute separat)
• baterii Ni-MH 4 x AA (vandute separat)
• adaptor AC-5VX (vandut separat)/ DC Coupler CP-04 (vandut separat)

Numar de cadre disponibile:

Dimensiunile camerei:
(fara accesorii)
Greutate: (fara accesorii,baterii si card memorie)
Greutate pentru fotografiere: (cu baterii si card memorie)
Conditii utilizare: temperatura la la
umiditate( sau mai putin) (fara condens)

Numarul standard de imagini disponibile/timpul de inregistrare pe xD-Picture


Card, SD Memory Card si memorie interna
Numarul standard de imagini disponibile, timpul de inregistrare sau marimea fisierului
variaza usor in functie de subiectul fotografiat. Diferenta dintre numarul standard de
imagini disponibile si numarul actual este mai mare pentru cardurile cu capacitati mai
mari.

168
inregistrarea unui film se va opri automat cand dimensiunea fisierului filmului
se apropie de 2GB.Daca doriti sa continuati sa inregistrati, apasati butonul
declansatorului din nou. Timpul de inregistrare disponibil este afisat bazat pe
aprox 2GB.

Daca folositi carduri xD-Picture cu model ce contine M in descriere cum ar fi DPC-


M1GB, timpul de inregistrare a filmelor se va reduce daca stergeti si inregistrati imagini
in mod repetat. In acest caz, stergeti toate imaginile, sau formatati cardul inainte de
folosire. Salvati fisierele importante pe alt mediu de stocare.
*Aceste specificatii se pot schimba fara nici o avertizare. FUJIFILM nu va fi tras la
raspundere pentru erorile prezente in acest manual.
*Monitorul LCD si vizorul acestei camere sunt fabricate folosind o tehnologie de mare
precizie. Totusi pot aparea mici puncte luminoase sau anomalii de culori (in mod special
in jurul textului) pe monitor. Acestea sunt caracteristici normale de afisare si nu sunt
considerate erori de monitor. Aceste fenomene nu vor aparea la imaginile inregistrate.
*Erorile de operare la o camera digitala pot aparea din cauza unei puternice intereferente
radio (ex. campuri electrice, electricitate statica, zgomote pe linie, etc.).
*Datorita naturii lentilei, colturile imaginilor fotografiate pot aparea distorsionate. Acest
lucru este normal..

169
Explicarea termenilor
EV
Un numar care denota Valoarea Expunerii. EV este determinata de luminozitatea
subiectului si sensibilitatea (viteza) filmului sau a CCD. Numarul este mai mare pentru
subiecti mai luminosi si mai mic pentru subiecti intunecati. Cum luminozitatea
subiectului se schimba, camera digitala mentine cantitatea de lumina care loveste CCD la
un nivel constant prin ajustareadiafragmei si a vitezei obturatorului.

Rata cadrelor (fps)


Se refera la numarul de imagini care sunt fotografiate sau redate pe sec. De exemplu,
cand se fotografiaza in mod continuu 10 imagini intr-un interval de 1 sec., rata imaginii
este exprimata la 10 fps.
Imaginile TV sunt afisate la 30 fps.
JPEG
Joint Photographic Experts Group
Un format de fisier folosit pentru comprimarea sau salvarea imaginilor colorate. Cu cat
este mai mare rata de comprimare, cu atat este mai mare pierderea calitatii in imaginea
comprimata.
Motion JPEG
Un tip de format de fisier AVI (Audio Video Interleave) care considera ca imaginile si
sunetul sunt un singur fisier.
Imaginile din fisier sunt inregistrate in format JPEG . Motion JPEG poate fi redat de de
QuickTime 3.0 sau alta versiune mai noua
Smear
Un fenomen specific CCD unde apar dungi albe pe imaginile care au o sursa de lumina
foarte puternica, cum ar fi aparitia soarelui, a luminii reflectorizante a soarelui, in
fotografii
Temperatura de culoare:
Oricare ar fi tipul de lumina, ochiul uman se poate adapta, astfel incat un obiect alb sa fie
intotdeauna alb. Pe de alta parte camera digitala considera un subiect alb ca alb
modificand intai balansul de alb care se potriveste cu cea a luminii ambiente din jurul
subiectului.
Aceasta modificare se numeste potrivirea bal;ansului de alb. Functia care stabileste
automat balansul de alb se numeste Temperatura de culoare.

Exif Print este un nou format revizuit pentru camerele digitale continand o mare varietate
de informatii de fotografiere pentru optinerea imprimarii optime.

170
Reteaua mondiala de camere digitale FUJIFILM

Daca aveti intrebari tehnice sau daca aveti nevoie de service ethnic, consultati
distribuitorul local.
Va rugam sa prezentati cardul de garantie si factura de achizitionare cand aveti nevoie de
reparatii. Consultati cardul de garantie in privinta conditiilor de garantie. Suportul tehnic
nu poate fi acceptat pentru unele modele de care distribuitorul local nu dispune.

171
172
173
174
175
176