Sunteți pe pagina 1din 26

ROMNIA

JUDEUL IAI CONSILIUL JUDEEAN IAI


INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN IAI
COALA GIMNAZIAL SPECIAL CONSTANTIN PUNESCU
Iai, B-dul C.A.Rosetti nr. 11-15; Tel. +4 0232 277269; Fax +4 0232 277269;
Email : scoala_speciala_iasi@ yahoo.com; www.scoalaspecialaiasi.ro
Nr. 960 / 19.04.2013

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOAR


CAPITOLUL I.
DISPOZITII GENERALE
Art. 1. (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileste ordinea si disciplina activitii in cadrul colii
Gimnaziale Speciale Constantin Punescu Iai si este elaborat in baza prevederilor Legii Educaiei Naionale nr.
1 / 2011, precum si alte dispozitii legale in vigoare.
(2) Regulamentul de ordine interioara este elaborat impreuna cu reprezentantii organizatiei de sindicat si
cuprinde prevederi specifice conditiilor concrete de desfasurare a activitatii in coala Gimnazial Special
Constantin Punescu Iai.
(3) Regulamentul de ordine interioara intra in vigoare dupa aprobarea lui in Consiliul Profesoral la care
participa si personalul auxiliar si nedidactic.
(4) Dupa aprobare, directiunea, dirigintii si sefii de compartimente vor comunica elementele de continut
intregului personal, elevilor si parintilor pentru respectare si punere in practica.
Art. 2. Prevederile Regulamentului de ordine interioara si celelalte indatoriri precizate (stipulate) de
Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si Statutul personalului
didactic sunt obligatorii pentru tot personalul unitatii de invatamant, pentru elevi si parinti.
Art. 3. (1) Activitatea care se desfasoara in coala Gimnazial Special Constantin Punescu Iai este apolitica
si nediscriminatorie.
(2) In spatiile apartinand colii Gimnaziale Speciale Constantin Punescu Iai sunt interzise:
activitati contrare prevederilor Constitutiei Romaniei;
activitati ale partidelor sau formatiunilor politice;
activitati de propaganda politica sau prozelitism religios;
activitati care incalca normele generale de moralitate.
CAPITOLUL II.STRUCTURA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A COLII GIMNAZIALE
SPECIALE CONSTANTIN PUNESCU IAI
Art. 4. Structura colii Gimnaziale Speciale Constantin Punescu Iai cuprinde:
a) Conducere: director atributii in anexa 3;
director adjunct atributii in anexa 3;
responsabil pentru programe i proiecte educative - atributii in anexa 4;
consiliul de administratie organizare si atributii in anexa 2;
consiliul profesoral organizare si atributii in anexa 1;
b) Resurse umane:
- personalul didactic competentele, responsabilitatile, drepturile, obligatiile si sanctiunile in
anexa 5.
- personalul didactic auxiliar i nedidactic competentele, responsabilitatile, drepturile, obligatiile
si sanctiunile in anexa 5;
- elevii - drepturi, obligatii, recompense si sanctiuni in anexa 7 .
c) Resurse materiale:
2 cladiri pentru sali de clasa, cabinete pentru terapii specifice, sli de sport, sal de stimulare
multisenzorial, sli de kinetoterapie, bibliotec cu sal de lectur, sal AEL, cabinet informatic;
- un teren de sport
- un parc de joac pentru copii

CAPITOLUL III.
ORGANIZAREA ACTIVITATII
Art. 5. (1) coala Gimnazial Special Constantin Punescu Iai este condus de consiliul de administraie,

de director i de directorul adjunct, dup caz. n exercitarea atribuiilor ce le revin, consiliul de administraie
i directorii conlucreaz cu consiliul profesoral, cu comitetul de prini i cu autoritile administraiei publice
locale.
(2) Finalitatea tuturor activitatilor este optimizarea procesului de invatamant.
(3) Semnul distinctiv pentru elevii si personalul scolii este ecusonul. Anexa 11
Art. 6. Consiliul de administratie si consiliul profesoral isi desfasoara activitatea conform graficului aprobat in prima
sedinta a noului an scolar, dar se pot intruni si in situatii de urgenta la cererea persoanelor abilitate.
Art. 7. (1) Catedrele si comisia metodica a dirigintilor sunt conduse de catre seful catedrei/comisiei desemnat de catre
director pe baza propunerilor primite.
(2) Seful catedrei/comisiei metodice raspunde in fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea
profesionala a membrilor acestora.
(3) Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar dupa o tematica aprobata de directorul unitatii de
invatamant sau ori de cate ori este necesar.
(4) Tematica sedintelor comisiilor metodice, raportul de activitate si orice hotarare referitoare la membrii
catedrei vor fi prezentate si discutate in catedra.
(5) Atribuiile catredrelor / comisiilor metodice sunt prevzute n Anexa 6;
Art. 8. (1) Calitatea de profesor diriginte se acorda la inceputul anului scolar de catre consiliul de administratie si se
retrage de catre acelasi organ de conducere.
(2) Dirigintii organizeaza si coordoneaza activitatea claselor pe care le conduc, intretin relatia educativa optima
intre profesorii claselor, elevi si parinti, intocmesc situatii scolare finale.
(3) Neindeplinirea atributiilor atrage sanctiuni de la penalizarea salariala la suspendarea sau chiar anularea
calitatii de diriginte insotite de sanctiuni conform legislatiei in vigoare.
(4) Atribuiile profesorului diriginte sunt prevzute n Anexa 8;
Art. 9. (1) Pe langa indatoririle inscrise in fisa postului, profesorii trebuie sa exercite si functia de profesor de serviciu
n coal i n tronson, conform unei planificari semestriale. Serviciul n coal se face n afara programului
desfurat cu elevii.
(2) Calitatea de profesor de seviciu n coal ii da profesorului statutul de director adjunct pentru ziua
respectiva.
Art. 10. (1) Cursurile se desfasoara intr-un singur schimb dupa urmatorul program: lunivineri intre orele 818.30.
(2) Pentru toate clasele ora de curs este de 45 de minute cu pauze de 15 minute si pauza mare de 30 de minute
intre 9,45 si 10,15.
(3) Personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic isi desfasoara activitatea conform graficului stabilit de
sefii de compartiment:
Art. 11. (1) Modificarea timpului de lucru, definitiv sau temporar se face cu acordul conducerii unitatii.
(2) Nerespectarea timpului de lucru se sanctioneaza conform legilor in vigoare.
Art. 12. Alte activitati, dincolo de limitele temporale aprobate se pot desfasura cu numai cu acordul conducerii
unitii.
Art. 13. (1) Pentru acoperirea tuturor aspectelor si domeniilor din activitatea unitatii se infiinteaza comisii pe diferite
probleme Anexa 9
Art. 14. (1) Desfasurarea in bune conditii a procesului de invatamant presupune pastrarea bunurilor existente precum
si procurarea altora noi si moderne.
(2) Pe langa alocatia bugetara, intreg personalul scolii se va implica in gasirea altor surse extrabugetare
(sponsorizari, donatii, etc.).
(3) Aprecierile anuale ale activitatii personalului vor include si criteriul contributiei angajatului la pastrarea si
la mbuntirea bazei materiale.
Art. 15. (1) Destinatia spatiilor unitatii nu poate fi schimbata decat prin hotararea consiliului de administratie
confirmata de director i doar pentru activiti ccolare.
(2) Spatiul dintre cladiri va fi folosit numai in interesul unitatii de invatamant.
Art. 16. Accesul in perimetrul unitatii scolare este interzis persoanelor si vehiculelor care nu au aprobarea conducerii
scolii. Pentru aceasta exist proceduri speciale care reglementeaz accesul persoanelor n incinta unitatii scolare.
Anexa 10
Art. 17. Conducerea colii Gimnaziale Speciale Constantin Punescu Iai sanctioneaza incalcarea cu vinovatie de
catre personalul incadrat in munca la aceasta institutie, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, a obligatiilor
sau a normelor de comportare, conform prevederilor Legii Educaiei Naionale nr. 1 / 2011sau conform Codului
Muncii.
Art. 18. (1) Conducerea unitatii scolare va sanctiona risipa de materiale, risipa de fonduri financiare, precum si
deteriorarea sau distrugerea bunurilor.
(2) Recuperarea pagubelor materiale constatate se va face de la cei vinovati. Pentru elevi paguba va fi
recuperata de la parinti sau tutorele legal.

CAP.IV
DISPOZITII FINALE
Art.19. (1) Prinii/tutorii legali au dreptul i obligaia de a colabora cu unitatea de nvmnt, n vederea realizrii
obiectivelor educaionale.
(2) Prinii/tutorii legali au obligaia ca, cel puin o dat pe lun, s ia legtura cu dirigintele pentru a cunoate
evoluia copilului lor.
(3) Printele, tutorele legal instituit sau susintorul legal sunt obligai, conform legii, s asigure frecvena
colar a elevului n nvmntul obligatoriu.
Art. 20. ntruct dispune de dotri corespunztoare i de personal specializat, coala Gimnazial Special Constantin
Punescu Iai poate oferi colilor de mas urmtoarele tipuri de servicii:
a) Servicii de informare, consultan i diseminare de informaii;
b) Servicii de formare i/ sau perfecionare;
c) Servicii de terapie recuperatorie pentru: dificulti de nvare, tulburri de limbaj, dificulti de dezvoltare,
dificulti de adaptare;psihodiagnoz, proiectare, prognoz psihologic;
d) Servicii de consiliere i asisten psihologic;
e) Servicii de sprijin educaional
f) Servicii de asisten social
Art. 21. Prezentul Regulament de ordine interioara intra in vigoare n momentul aprobrii in consiliul profesoral si
poate fi modificat numai cu acordul acestuia.
Art. 22. La inceputul fiecarui an scolar, in consiliul profesoral, dupa caz, se rediscuta sau se modifica prezentul
regulament, in functie de conditiile nou create.
Art. 23. Regulamentul de ordine interioara se completeaza cu Anexele 1- 11, care fac parte integranta din prezentul
regulament.
Art. 24. (1) Regulamentul de ordine interioara, ediia revizuit, intr n vigoare ncepnd cu data de 22 aprilie 2013 i
va fi depus la biblioteca unitatii in 4 (patru) exemplare pentru consultare si conformare.
(2) Regulamentul de ordine interioara va fi prelucrat elevilor in orele de dirigentie si va fi adus la cunostinta
parintilor i reprezentanilor legali prin afiare la sediul unitii i publicare pe site-ul acesteia.

Director,
Prof. Sorin-Gabriel Dnil

ANEXA 1
CONSILIUL PROFESORAL

Art.1. (1) Consiliul profesoral al unitii de nvmnt este format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea
colar cu personalitate juridic, este prezidat de ctre director i se ntrunete lunar sau ori de cte ori este nevoie, la
propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.
(2) La edinele consiliului profesoral, directorul invit, n funcie de tematica dezbtut, reprezentani
desemnai ai prinilor, ai consiliului elevilor, ai autoritilor locale i ai partenerilor sociali.
(3) Consiliul profesoral se ntrunete la nceputul i la sfritul fiecrui semestru. De asemenea, acesta se
ntrunete n urmtoarele situaii: cnd directorul consider necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului
elevilor, a jumtate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ /Asociaiei prinilor sau la solicitarea a 2/3 din
membrii Consiliul de administraie.
(4) Consiliul profesoral poate fi convocat n edin extraordinar i la cererea a minimum o treime din
numrul membrilor si.
(5) Participarea la edinele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absena nemotivat
de la aceste edine se consider abatere disciplinar.
(6) Directorul unitii de nvmnt numete, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, care are atribuia
de a redacta lizibil i inteligibil procesele-verbale ale edinelor consiliului profesoral.
(7) La sfritul fiecrei edine a consiliului profesoral, toi membrii i invitaii, n funcie de situaie, au
obligaia s-i scrie numele n clar i s semneze procesul-verbal, ncheiat cu aceast ocazie. Directorul unitii de
nvmnt rspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnturi anuleaz valabilitatea punerii n aplicare a
hotrrilor edinei respective.
(8) Procesele-verbale se scriu n Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral care se nregistreaz n
unitatea de nvmnt pentru a deveni document oficial, se leag i se numeroteaz. Pe ultima foaie, directorul unitii
de nvmnt tampileaz i semneaz, pentru autentificarea numrului paginilor i a registrului.
(9) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este nsoit, n mod obligatoriu, de dosarul care
conine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informri, tabele, liste, solicitri, memorii, sesizri etc.). Cele
dou documente oficiale, registrul i dosarul, se pstreaz ntr-un fiet securizat, ale crui chei se gsesc la secretarul i
la directorul unitii de nvmnt.
Art.2. Consiliul profesoral are urmtoarele atribuii:
a) gestioneaz i asigur calitatea actului didactic;
b) stabilete Codul de etic profesional i monitorizeaz aplicarea acestuia;
c) valideaz fiele de autoevaluare ale personalului angajat al unitii de nvmnt, n baza crora se stabilete
calificativul anual;
d) propune consiliului de administraie msuri de optimizare a procesului didactic;
e) propune consiliului de administraie curriculumul la dispoziia colii;
f) propune consiliului de administraie premierea i acordarea titlului de "profesorul anului" personalului cu rezultate
deosebite la catedr;
g) aprob sancionarea abaterilor disciplinare ale elevilor;
h) propune consiliului de administraie iniierea procedurii legale n cazul cadrelor didactice cu performane slabe
sau pentru nclcri ale eticii profesionale;
i) propune consiliului de administraie programele de formare i dezvoltare profesional continu a cadrelor
didactice;
j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraie;
k) ndeplinete alte atribuii stabilite de consiliul de administraie.
Art.3. (1) edinele consiliului profesoral al unitii de nvmnt se constituie legal n prezena a 2/3 din numrul
total al membrilor.
(2) Hotrrile se iau prin vot deschis sau secret, n funcie de opiunea membrilor, cu cel puin jumtate plus unu
din numrul total al acestora i sunt obligatorii pentru ntregul personal salariat al unitii de nvmnt.

ANEXA 2
CONSILIUL DE ADMINISTRAIE

Art.1 (1) Consiliul de administraie funcioneaz conform prevederilor Legii Educaiei Naionale nr. / 2011.
(2) Consiliul de administraie are rol de decizie n domeniul organizatoric i administrativ.
Art. 2 1) Unitile de nvmnt preuniversitar cu personalitate juridic sunt conduse de consiliile de administraie, de
directori i de directori adjunci, dup caz. n exercitarea atribuiilor ce le revin, consiliile de administraie i directorii
conlucreaz cu consiliul profesoral, cu comitetul de prini i cu autoritile administraiei publice locale.
(2) n unitile de nvmnt de stat consiliul de administraie este organ de conducere i este constituit din 7, 9 sau
13 membri, astfel:
a) n cazul unitilor de nvmnt de nivel gimnazial cu un singur rnd de clase, consiliul de administraie
este format din 7 membri, cu urmtoarea componen: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentani ai
prinilor; un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se
aplic n mod corespunztor i pentru nvmntul precolar i primar;
b) n cazul n care consiliul de administraie este format din 9 membri, dintre acetia 4 sunt cadre didactice,
un reprezentant al primarului, 2 reprezentani ai consiliului local i 2 reprezentani ai prinilor. Directorul i
directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraie din cota aferent cadrelor didactice din
unitatea de nvmnt respectiv;
c) n cazul n care consiliul de administraie este format din 13 membri, dintre acetia 6 sunt cadre didactice,
un reprezentant al primarului, 3 reprezentani ai consiliului local i 3 reprezentani ai prinilor. Directorul i
directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administraie din cota aferent cadrelor didactice din
unitatea de nvmnt respectiv.
(3) Consiliul de administraie este organul de conducere al unitii de nvmnt. La edinele consiliului de
administraie particip, de regul, i un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.
(4) Dup constituirea consiliului de administraie, membrii acestuia aleg un preedinte de edin din rndul cadrelor
didactice, prin hotrre adoptat cu votul secret al majoritii. Preedintele de edin este ales pentru o perioad de cel
mult un an, conduce edinele consiliului de administraie i semneaz hotrrile adoptate n aceast perioad.
(5) Consiliul de administraie se ntrunete lunar sau ori de cte ori este necesar, la solicitarea directorului sau a dou
treimi dintre membri. Metodologia-cadru de organizare i de funcionare a consiliului de administraie este stabilit prin
ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului.
Art.3. Atribuiile consiliului de administraie sunt:
a) adopt proiectul de buget i avizeaz execuia bugetar la nivelul unitii de nvmnt;
b) aprob planul de dezvoltare instituional elaborat de directorul unitii de nvmnt;
c) aprob curriculumul la decizia colii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabilete poziia colii n relaiile cu teri;
e) organizeaz concursul de ocupare a funciilor de director i de director adjunct;
f) aprob planul de ncadrare cu personal didactic i didactic auxiliar, precum i schema de personal nedidactic;
g) aprob programe de dezvoltare profesional a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
h) sancioneaz abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
i) aprob comisiile de concurs i valideaz rezultatul concursurilor;
j) aprob orarul unitii de nvmnt;
k) i asum rspunderea public pentru performanele unitii de nvmnt, alturi de director;
l) ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin ordine i metodologii ale ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului, respectiv ale Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
(8) Hotrrile consiliului de administraie se adopt cu majoritatea voturilor celor prezeni, mai puin cele prevzute
la art. 93 din LEN nr.1/2011. Hotrrile consiliului de administraie care vizeaz personalul din unitate, cum ar fi
procedurile pentru ocuparea posturilor, a funciilor de conducere, acordarea gradaiei de merit, restrngerea de
activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanciuni i altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului
de administraie care se afl n conflict de interese nu particip la vot.
(9) Deciziile privind bugetul i patrimoniul unitii de nvmnt se iau cu majoritatea din totalul membrilor
consiliului de administraie.
Art.4. Membrii consiliului de administraie coordoneaz i rspund de domenii de activitate, pe baza delegrii de
sarcini stabilite de preedintele consiliului, prin decizie.
Art.5.
(1) Personalul didactic care face parte din consiliul de administraie, este ales de consiliul profesoral, la
propunerea directorului sau a celorlali membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au caliti manageriale i
performane profesionale deosebite.
(2) La edinele consiliului de administraie particip, fr drept de vot, cu statut de observator/ observatori,
liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de nvmnt. Punctul de vedere al liderului sindical se menioneaz n
procesul-verbal al edinei.
(3) Preedintele consiliului de administraie invit n scris, cu 48 de ore nainte de data edinei, membrii
consiliului de administraie i observatorii, care nu fac parte din personalul colii.

(4) La sfritul fiecrei edine a consiliului de administraie, toi membrii i invitaii, dac exist, au obligaia s
semneze procesul-verbal, ncheiat cu aceast ocazie. Preedintele consiliului rspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului
de semnturi anuleaz valabilitatea punerii n aplicare a hotrrilor edinei respective.
(5) Procesele-verbale se scriu n Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraie, care se
nregistreaz n unitatea de nvmnt pentru a deveni document oficial, se leag i se numeroteaz. Pe ultima foaie,
preedintele tampileaz i semneaz, pentru autentificarea numrului paginilor i a registrului.
(6) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraie este nsoit, n mod obligatoriu, de dosarul care
conine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informri, tabele, liste, solicitri, memorii, sesizri etc.). Cele
dou documente oficiale, registrul i dosarul, se pstreaz n biroul directorului, ntr-un fiet securizat, ale crui chei se
gsesc la preedintele i la secretarul consiliului.
Art.5. (1) Consiliul de administraie se ntrunete lunar, precum i ori de cte ori consider necesar presedintele
acestuia sau o treime din membrii acestuia i este legal constituit n prezena a cel puin 2/3 din numrul membrilor si.
Consiliul de administraie este convocat i la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumtate plus unu
din membrii consiliului reprezentativ al prinilor/asociaiei de prini.

ANEXA 3
DIRECTORUL

Art.1. Directorul exercit conducerea executiv a unitii de nvmnt.


Art.2. Directorul unitii de nvmnt de stat are urmtoarele atribuii:
a) este reprezentantul legal al unitii de nvmnt i realizeaz conducerea executiv a acesteia;
b) este ordonatorul de credite al unitii de nvmnt;
c) i asum, alturi de consiliul de administraie, rspunderea public pentru performanele unitii de
nvmnt pe care o conduce;
d) propune spre aprobare consiliului de administraie regulamentul de organizare i funcionare al unitii de
nvmnt;
e) propune spre aprobare consiliului de administraie proiectul de buget i raportul de execuie bugetar;
f) rspunde de selecia, angajarea, evaluarea periodic, formarea, motivarea i ncetarea raporturilor de
munc ale personalului din unitatea de nvmnt;
g) ndeplinete alte atribuii stabilite de ctre consiliul de administraie, conform legii;
h) prezint anual un raport asupra calitii educaiei n unitatea sau n instituia pe care o conduce. Raportul
este prezentat n faa comitetului de prini i este adus la cunotina autoritilor administraiei publice locale i
a inspectoratului colar judeean/al municipiului Bucureti;
i) coordoneaz colectarea i transmite inspectoratului colar datele statistice pentru sistemul naional de
indicatori privind educaia.
Art.3.
(1) Directorul este subordonat inspectoratului colar, reprezentat prin inspectorul colar general. Fia
postului i fia de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectoratul colar, n baza reperelor stabilite i
comunicate n teritoriu de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului si Sportului
(2) Directorul reprezint unitatea de nvmnt n relaiile cu tere persoane fizice i juridice, n limitele
competenelor prevzute de lege.
(3) Directorul trebuie s manifeste loialitate fa de unitatea de nvmnt, credibilitate i
responsabilitate n deciziile sale, ncredere n capacitile angajailor, s ncurajeze i s susin colegii, n vederea
motivrii pentru formare continu i pentru crearea n unitate a unui climat optim desfurrii procesului de nvmnt.
(4) Directorul unitii de nvmnt cu personalitate juridic, n care funcioneaz compartiment
financiar-contabil prin care se realizeaz evidena contabil sintetic i analitic, precum i execuia bugetar,
coordoneaz direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului i
i desfoar activitatea conform atribuiilor stabilite de acesta, prin fia postului.
(5) Directorul are drept de ndrumare i control asupra activitii ntregului personal salariat al unitii de
nvmnt;
(6) Vizitarea unitii de nvmnt i asistena la orele de curs sau la activiti colare / extracolare,
efectuate de ctre persoane din afara unitii de nvmnt, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea
prevederilor legale n vigoare. Fac excepie de la aceast prevedere reprezentanii instituiilor cu drept de control asupra
unitilor de nvmnt.
Art.4. (1) Drepturile i obligaiile directorului unitii colare sunt cele prevzute de lege, de prezentul regulament,
precum i de regulamentul intern.
(2) Directorul beneficiaz de indemnizaie de conducere, conform reglementrilor legale n vigoare.
(3) Norma didactic de predare a directorului i/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin fia postului,
n baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educaiei i Cercetrii.
(4) Perioada concediului anual de odihn al directorului se aprob de ctre inspectorul colar general.
Art.5. (1) Directorul este preedintele consiliului profesoral i poate fi si presedinte al consiliului de administraie, n
faa crora prezint rapoarte semestriale i anuale.
(2) n cazul n care hotrrile acestor organisme ncalc prevederile legale, directorul are dreptul s interzic
aplicarea lor i este obligat s informeze, n acest sens, n termen de 3 zile, inspectorul colar general.
(3) Directorul numete, prin decizie, componena comisiilor pentru examenele de corigene, amnri sau
diferene. Preedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.
Art.6. Directorul, n calitate de angajator, are urmtoarele atribuii:
a) ncheie contracte individuale de munc cu personalul angajat i aprob concediile de odihn ale personalului
didactic, didactic auxiliar i nedidactic, pe baza solicitrilor scrise ale acestora, conform codului muncii i contractului
colectiv de munc aplicabil;
b) aprob concediu fr plat i zilele libere pltite, conform prevederilor legale i ale contractului colectiv de
munc aplicabil, pentru ntreg personalul, n condiiile asigurrii suplinirii activitii acestora;

c) consemneaz zilnic, n condica de prezen, absenele i ntrzierile de la orele de curs ale personalului
didactic de predare i de instruire practic, precum i ale personalului didactic auxiliar i nedidactic, de la programul de
lucru;
d) atribuie personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, n regim de
cumul sau plat cu ora, orele de curs rmase neocupate;
e) numete i elibereaz din funcie personalul didactic auxiliar i nedidactic, conform legislaiei n vigoare;
f) coordoneaz comisia de salarizare i aprob trecerea personalului salariat al unitii de nvmnt, de la o
gradaie salarial la alta, n condiiile prevzute de legislaia n vigoare.
Art.7. Directorul unitii de nvmnt, n calitate de evaluator, are urmtoarele atribuii:
a) informeaz inspectoratul colar cu privire la rezultatele de excepie ale personalului didactic, pe care l
propune pentru conferirea distinciilor i premiilor, conform prevederilor Legii Educatie Nationale nr.1 /2011
b) apreciaz personalul didactic de predare i de instruire practic, la inspeciile pentru obinerea gradelor
didactice, precum i pentru acordarea gradaiilor de merit, distinctiilor, premiilor etc..
Art.8. Directorul unitii de nvmnt, n calitate de ordonator de credite, rspunde de:
a) elaborarea proiectului de buget propriu;
b) urmrirea modului de ncasare a veniturilor;
c) necesitatea, oportunitatea i legalitatea angajrii i utilizrii creditelor bugetare, n limita i cu destinaia
aprobate prin bugetul propriu;
d) integritatea i buna funcionare a bunurilor aflate n administrare;
e) organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a bilanurilor contabile i a conturilor de
execuie bugetar.
Art.9. Directorul unitii de nvmnt ndeplinete i urmtoarele atribuii:
a) numete i controleaz personalul care rspunde de sigiliul unitii de nvmnt i de completarea
carnetelor de munc;
b) rspunde de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea i gestionarea actelor de studii;
c) rspunde de ntocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea i
gestionarea documentelor de eviden colar;
d) rspunde de realizarea, utilizarea, pstrarea, completarea i modernizarea bazei materiale i sportive a
unitii de nvmnt, coordoneaz activitatea din internat i de la cantin;
e) se preocup de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
f) rspunde de corectitudinea ncadrrii personalului i de ntocmirea, la termen, a statelor lunare de personal ;i
de plat a drepturilor salariale;
g) rspunde de respectarea condiiilor i a exigenelor privind normele de igien colar, de protecie a muncii,
de protecie civil i de paz contra incendiilor, n unitatea de nvmnt;
h) aplic sanciuni pentru abaterile disciplinare svrite de personalul unitii de nvmnt, n limita
prevederilor legale n vigoare;
i) aplic sanciunile prevzute de prezentul regulament i de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare
svrite de elevi.
Art.10. Anual, directorul elaboreaz un raport general privind starea i calitatea nvmntului din unitatea colar pe
care o conduce. Raportul general privind starea i calitatea nvmntului din unitatea colar este prezentat n
consiliul profesoral i n Consiliul reprezentativ al prinilor. Un rezumat al acestuia, coninnd principalele constatri,
va fi fcut public, inclusiv prin afiare clasic sau electronic.

DIRECTORUL ADJUNCT
Art.1. Directorul adjunct i desfoar activitatea n subordinea directorului, care i elaboreaz fia postului, n
concordan cu atribuiile stabilite prin prezentul regulament i prin regulamentul intern, i evalueaz activitatea i i
acord calificativul anual; acesta rspunde n faa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraie i
a organelor de ndrumare, evaluare i control, pentru activitatea proprie, conform fiei postului.
Art.2. Directorul adjunct rspunde de activitatea educativ colar i extracolar din unitatea de nvmnt i
ndeplinete atribuiile delegate de ctre director pe perioade determinate, precum i pe cele stabilite prin fia postului
i prin regulamentul intern al unitii de nvmnt i preia toate prerogativele directorului, n lipsa acestuia.

Anexa 4
RESPONSABILUL PENTRU PROGRAME I PROIECTE EDUCATIVE CONSILIER EDUCATIV
I. Curriculum
1. Elaboreaz i propune Consiliului de administraie al colii Programul activitilor educative colare i
extracolare;
2. Elaboreaz Planul managerial propriu;
3. Face propuneri pentru planificarea activitilor tematice ale Consiliuluide administraie;
4. Contribuie la alctuirea schemei orare a colii prin propunerea unor discipline opionale cu specific educativ;
II. Managementul educaiei formale i nonformale
1. Iniiaz, organizeaz i desfoar activitile extracurriculare;
2. ndrum activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere i orientare (comisia diriginilor);
3. Evalueaz activitatea diriginilor;
III. Managementul resurselor umane
1.
2.
3.
4.

Particip la edina Consiliului de administraie de numire a diriginilor;


Sprijin i asist profesorii debutani n formarea lor ca dirigini;
Negocierea / rezolvarea conflictelor;
Implic toate cadrele didactice n realizarea valenelor educative ale disciplinelor de nvmnt;

IV. Dezvoltare i relaii comunitare


Coordoneaz activitatea comisiei de alocare a burselor i ajutoarelor ocazionale;
1. Stabilirea legturilor cu autoritile locale, mass media, uniti de nvmnt, ageni economici;
2. Informeaz toate categoriile sociale i organizaiile interesate de educaie n legtur cu oferta educaional a colii;
3. Elaboreaz programe / proiecte de educaie civic, promovarea sntii, culturale, ecologice, sportive i turistice;
4. Organizeaz i faciliteaz legturile i schimburile colare naionale i internaionale de elevi desfurate n cadrul
programelor de parteneriat educaional;

ANEXA 5
PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR I NEDIDACTIC
Art.1. (1)Legea Educaiei Naionale nr. 1 / 2011 reglementeaz funciile, competenele, responsabilitile, drepturile i
obligaiile personalului didactic i didactic auxiliar.

(2) Activitatea personalului didactic se realizeaz ntr-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40
de ore pe sptmn, i cuprinde:
a) activiti didactice de predare-nvare-evaluare i de instruire practic i examene de final de
ciclu de studii, conform planurilor-cadru de nvmnt;
b) activiti de pregtire metodico-tiinific;
c) activiti de educaie, complementare procesului de nvmnt: mentorat, coal dup coal,
nvare pe tot parcursul vieii.
(3) Activitatea personalului didactic auxliar i nedidactic se realizeaz ntr-un interval de timp zilnic de 8
ore, respectiv 40 de ore pe sptmn.
Art.2. (1) n sistemul naional de nvmnt funcioneaz personal didactic, personal didactic auxiliar i nedidactic cu
caliti morale, apt din punct de vedere medical, capabil s relaioneze corespunztor cu elevii, prinii i colegii.
(2) Personalul din nvmnt are obligaia de a participa la programe de formare continu, n conformitate cu
specificul activitii i cu reglementrile n vigoare, pentru fiecare categorie.
(3) Personalul din nvmnt trebuie s aib o inut moral demn, n concordan cu valorile educaionale pe
care le transmite elevilor, o vestimentaie decent i un comportament responsabil.
(4) Personalul din nvmnt are obligaia s sesizeze, la nevoie, instituiile publice de asisten
social/educaional specializat, Direcia de protecie a copilului, n legtur cu aspecte care afecteaz demnitatea,
integritatea fizic i psihic a elevului / copilului.
(5) Personalul din nvmnt trebuie s dovedeasc respect i consideraie n relaiile cu elevii,
prinii/reprezentanii legali ai acestora.
(6) Personalului din nvmnt i este interzis s desfoare aciuni de natur s afecteze imaginea public a
elevului, viaa intim, privat i familial a acestuia.
(7) Personalului din nvmnt i este interzis aplicarea de pedepse corporale, precum i agresarea verbal sau
fizic a elevilor i/sau a colegilor.
(8) Se interzice personalului didactic s condiioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaiei didactice la clas
de obinerea oricrui tip de avantaje, de la elevi sau de la prinii/ aparintorii/reprezentanii legali ai acestora. Astfel
de practici, dovedite, se sancioneaz cu excluderea din nvmnt.
(9) Personalul didactic este obligat s prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate.
Art.3. Personalul didactic din nvmntul preuniversitar are drepturile i obligaiile prevzute n Legea Educaiei
Naionale nr. 1 / 2011.
Art.4. Personalul didactic, didactic auxiliar i nedidactic din cadrul colii Gimnaziale Speciale Constantin
PunescuIai are urmtoarele ndatoriri :
a) S ndeplineasc la standarde optime sarcinile prevzute n fia de post;
b) S respecte programul zilnic de lucru. Toi angajaii unitii vor fi prezeni n unitate cu 10 minute nainte de
nceperea programului ;
c) S semneze zilnic condica de prezen nainte de nceperea programului ;
d) ntregul personal didactic, didactic auxiliar i nedidactic are obligaia de a menine relaii profesionale i
personale principiale i s colaboreze pentru realizarea n condiii optime a activitii de instrucie, educaie i
recuperare a copiilor cu cerine educative speciale;
e) S nu se prezinte la program sub influena buturilor alcoolice i s nu consume buturi alcoolice n unitate ;
f) S nu fumeze dect n locurile special amenajate ;
g) S nu se prezinte n unitate adoptnd o inuta vestimentar indecent (fust mai scurt de o palm deasupra
genunchilor, texturi transparente, decolteuri exagerate, descoperirea zonei abdominale, pantaloni scuri, etc.)
h) S nu se prezinte n unitate n afara programului fr aprobarea directorului unitii dect n cazul desfurrii
unor activiti n interesul colii ;
i) S nu tolereze abuzuri fizice sau verbale, privarea de hran sau nclcarea drepturilor copiilor. S vegheze
pentru asigurarea vieii i securitii acestora ;
j) Neprezentarea la program este considerat absen nemotivat, excepie fcnd persoanele care au concediu
(medical / fr plat) sau cerere de nvoire aprobat de cei n drept. Fiecare angajat poate solicita conducerii
unitii nvoirea din timpul programului cu condiia nlocuirii de ctre o persoan calificat care s desfoare
activitatea pe care era obligat s o presteze ;
k) Este absolut obligatorie prezena cadrelor didactice la consiliile profesorale, activiti metodice, alte
activiti organizate conform planului managerial ;
l) ntreg personalul unitii are, n conformitate cu competena sa, datoria de a asigura eficient supravegherea i
ndrumarea elevilor pe timpul pauzelor sau al intervalelor de timp dintre diversele activiti, colabornd
necondiionat i responsabil cu profesorul de serviciu n coal ;

m) Profesorii de serviciu, toate cadrele didactice (n limite de competen) vor organiza deplasrile elevilor (la
ateliere, bibliotec, sli de sport, cantin etc.) n condiii de ordine i disciplin ;
n) Cadrele didactice au obligaia s menin elevii n clas pe parcursul ntregului program i s cunoasc n orice
moment situaia fiecrui elev;
o) Orice deplasare n afara colii se va efectua cu aprobarea conducerii unitii dup ce, n prealabil, au fost
prelucrate i luate la cunotin pe baz de semntur de ctre elevi normele de comportare civilizat i n
deplin siguran. Cadrul didactic care va nsoi elevii rspunde de integritate fizic i moral a acestora ;
Art.5. (1) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unitii de nvmnt.
(2) Secretariatul funcioneaz pentru elevi, prini, personalul unitii de nvmnt i pentru alte persoane
interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(3) Secretarul pred / primete la nceputul/ terminarea orelor, la / de la profesorul/ nvtorul de serviciu
cataloagele.
(4) Secretarul completeaz fiele matricole, cataloagele de corigen i se ocup de arhivarea tuturor
documentelor colare.
(5) n perioada vacanelor colare, cataloagele se pstreaz la secretariat.
(6) Procurarea, deinerea i folosirea sigiliilor se fac n conformitate cu reglementrile stabilite prin ordinul
Ministrului Educaiei i Cercetrii
(7) Procurarea, completarea, eliberarea i evidena actelor de studii se fac n conformitate cu prevederile
Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii i al documentelor de eviden colar n nvmntul
preuniversitar, aprobat prin ordinul Ministrului Educaiei i Cercetrii.
(8) Evidena, selecionarea, pstrarea i depunerea documentelor colare la Arhivele Naionale, dup expirarea
termenelor de pstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pstrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educaiei i
Cercetrii, se fac n conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naionale nr.16 din 2 aprilie 1996.
Art.6. (1) Compartimentul contabilitate este subordonat directorului unitii de nvmnt.
(2) Compartimentul contabilitate al unitii de nvmnt i cel al centrului de execuie bugetar, acolo unde
este cazul, subordonat directorului-ordonator teriar de credite, asigur i rspunde de organizarea i desfurarea
activitii financiar-contabile a unitii de nvmnt, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare.
(3) Contabilitatea ndeplinete orice sarcini financiar-contabile ncredinate de director sau stipulate expres n
acte normative.
Art.7. (1) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unitii de nvmnt.
(2) Administratorul i desfoar activitatea sub conducerea directorului, rspunde de gestionarea i de
ntreinerea bazei materiale a unitii de nvmnt, coordoneaz activitatea personalului administrativ de ntreinere i
curenie (paznici, muncitori, ngrijitori).
(3) ntregul inventar mobil i imobil al unitii de nvmnt se trece n registrul inventar al acesteia i n
evidenele contabile. Schimbarea destinaiei bunurilor ce aparin unitii de nvmnt se poate face numai cu
ndeplinirea formelor legale.
(4) Programul personalului de ngrijire se stabilete de ctre administrator, potrivit nevoilor unitii de
nvmnt i se aprob de director.
(5) Administratorul stabilete sectoarele de lucru ale personalului de ngrijire. n funcie de nevoile unitii de
nvmnt, directorul poate schimba aceste sectoare.
(6) Programul personalului de pazse stabilete de ctre administrator, potrivit nevoilor unitii de nvmnt
i se aprob de director.
(7) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat n alte activiti dect n cele necesare unitii de
nvmnt.
Art.8. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitii de nvmnt.
(2) Bibliotecarul organizeaz activitatea bibliotecii, asigur funcionarea acesteia i este interesat de
completarea raional a fondului de publicaii.
(3) Activitile de baz ale bibliotecarului sunt:
a) ndrum lectura i studiul i ajut la elaborarea lucrrilor elevilor, punnd la dispoziia acestora
instrumente de informare, respectiv fiiere, cataloage, liste bibliografice etc., care s le nlesneasc o orientare rapid n
coleciile bibliotecii;
b) sprijin informarea i documentarea rapid a personalului didactic;
c) particip la toate cursurile specifice de formare continu.
(4) Bibliotecarul organizeaz sau particip la organizarea de aciuni specifice: lansare de carte, ntlniri literare,
simpozioane, vitrine i expoziii de cri, standuri de nouti sau de colecii de cri, prezentri de manuale opionale
etc.
Art.9. (1) Asistentul social i inginerul de sistem sunt subordonai directorului unitii de nvmnt.
(2) Atribuiile fiecrei funcii de la alineatul (1) sunt menionate n fiele de post aprobate de director.
Art. 10. (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum i cel de conducere, de ndrumare i de control din
nvmntul preuniversitar rspund disciplinar pentru nclcarea cu vinovie a ndatoririlor ce le revin potrivit
contractului individual de munc, precum i pentru nclcarea normelor de comportare care duneaz interesului
nvmntului i prestigiului unitii/instituiei, conform legii. Abaterea disciplinar este o fapt n legtur cu munca
i care const ntr-o aciune sau inaciune svrit cu vinovie de ctre salariat, prin care acesta a nclcat normele

legale, regulamentul intern, contractul individual de munc sau contractul colectiv de munc aplicabil, ordinele i
dispoziiile legale ale conductorilor ierarhici.
(2) Sanciunile disciplinare care se pot aplica personalului prevzut la alin. (1), n raport cu gravitatea
abaterilor, sunt:
a) observaie scris;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de baz, cumulat, cnd este cazul, cu indemnizaia de conducere, de ndrumare i de
control, cu pn la 15%, pe o perioad de 1 - 6 luni;
d) suspendarea, pe o perioad de pn la 3 ani, a dreptului de nscriere la un concurs pentru ocuparea unei
funcii didactice superioare sau pentru obinerea gradelor didactice ori a unei funcii de conducere, de
ndrumare i de control;
e) destituirea din funcia de conducere, de ndrumare i de control din nvmnt;
f) desfacerea disciplinar a contractului individual de munc.
Art. 11. Persoanele sancionate ncadrate n unitatea de nvmnt au dreptul de a contesta, n termen de 15

zile de la comunicare, decizia respectiv la colegiul de disciplin de pe lng inspectoratul colar. Dreptul
persoanei sancionate de a se adresa instanelor judectoreti este garantat.
Art. 12. Sanciunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul n cazul n care personalul nedidactic svrete o
abatere disciplinar sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcie, cu acordarea salariului corespunztor funciei n care s-a dispus retrogradarea,
pentru o durat ce nu poate depi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baz pe o durat de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baz i/sau, dup caz, i a indemnizaiei de conducere pe o perioad de 1-3 luni cu 510%;
e) desfacerea disciplinar a contractului individual de munc.
Art. 13. Sanciunea disciplinar se radiaz de drept n termen de 12 luni de la aplicare, dac salariatului nu i se aplic o
nou sanciune disciplinar n acest termen. Radierea sanciunilor disciplinare se constat prin decizie a angajatorului
emis n form scris.
Art. 14. Amenzile disciplinare sunt interzise. Pentru aceeai abatere disciplinar se poate aplica numai o singur
sanciune.
Art. 15. - Angajatorul stabilete sanciunea disciplinar aplicabil n raport cu gravitatea abaterii disciplinare svrite
de salariat, avndu-se n vedere urmtoarele:
a) mprejurrile n care fapta a fost svrit;
b) gradul de vinovie a salariatului;
c) consecinele abaterii disciplinare;
d) comportarea general n serviciu a salariatului;
e) eventualele sanciuni disciplinare suferite anterior de ctre acesta.
Art. 16. (1) n vederea desfurrii cercetrii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat n scris de persoana
mputernicit de ctre angajator s realizeze cercetarea, precizndu-se obiectul, data, ora i locul ntrevederii.
(2) Neprezentarea salariatului la convocarea fcut n condiiile prevzute la alin. (2) fr un motiv obiectiv d dreptul
angajatorului s dispun sancionarea, fr efectuarea cercetrii disciplinare prealabile.
(3) n cursul cercetrii disciplinare prealabile salariatul are dreptul s formuleze i s susin toate aprrile n favoarea
sa i s ofere persoanei mputernicite s realizeze cercetarea toate probele i motivaiile pe care le consider necesare,
precum i dreptul s fie asistat, la cererea sa, de ctre un reprezentant al sindicatului al crui membru este.
Art. 12. Orice persoan poate sesiza unitatea de nvmnt/instituia de nvmnt cu privire la svrirea unei fapte
ce poate constitui abatere disciplinar. Sesizarea se face n scris i se nregistreaz la registratura unitii/instituiei de
nvmnt.

Art. 14. Rspunderea patrimonial a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum i a
celui de conducere, de ndrumare i de control din nvmntul preuniversitar se stabilete potrivit legislaiei
muncii. Decizia de imputare, precum i celelalte acte pentru recuperarea pagubelor i a prejudiciilor se fac de
conducerea unitii sau a instituiei al crei salariat este cel n cauz, n afar de cazurile cnd, prin lege, se
dispune altfel.

ANEXA 6
COMISIILE METODICE
Art.1. (1) n cadrul aceleiai uniti de nvmnt, comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe
discipline de studiu, pe discipline nrudite sau pe arii curriculare.
(2) n coala Gimnazial Special Constatnin Punescu comisiile metodice sunt : a profesorilor de
psihopedagogie special, a profesorilor educatori, a profesorilor psihopedagogi, a profesorilor dirigini, a profesorilor
de sprijin.
Art.2. Atribuiile comisiilor metodice sunt urmtoarele:
a) elaboreaz propunerile pentru oferta educaional a unitii de nvmnt i strategia acesteia, cuprinznd
obiective, finaliti, resurse materiale i umane, curriculum la decizia colii;
b) elaboreaz programe de activiti semestriale i anuale;
c) consiliaz cadrele didactice, n procesul de elaborare a proiectrii didactice i a planificrilor semestriale;
d) elaboreaz instrumentele de evaluare i notare;
e) analizeaz periodic performanele colare ale elevilor;
g) monitorizeaz parcurgerea programei la fiecare clas i modul n care se realizeaz evaluarea elevilor;
f) organizeaz i rspunde de desfurarea recapitulrilor finale;
g) organizeaz activiti de pregtire special a elevilor pentru examene i concursuri colare;
h) eful de catedr / comisie metodic stabilete atribuiile fiecrui membru al catedrei/comisiei metodice;
i) eful de catedr / comisie metodic evalueaz activitatea fiecrui membru al catedrei/comisiei metodice i
propune consiliului de administraie calificativele anuale ale acestora, n baza unui raport bine documentat;
j) organizeaz activiti de formare continu i de cercetare aciuni specifice unitii de nvmnt, lecii
demonstrative, schimburi de experien etc.;
k) eful de catedr sau un membru desemnat de acesta efectueaz asistene la leciile personalului didactic de
predare i de instruire practic din cadrul catedrei, cu precdere la stagiari i la cadrele didactice nou venite n unitatea
de nvmnt;
l) elaboreaz informri, semestrial i la cererea directorului, asupra activitii catedrei/comisiei metodice, pe care
le prezint n consiliul profesoral;
m) implementeaz i amelioreaz standardele de calitate specifice.
Art.3. (1) Responsabilul comisiei metodice rspunde n faa directorului i a inspectorului de specialitate de activitatea
profesional a membrilor acesteia.
(2) Responsabilul comisiei metodice are obligaia de a participa la toate aciunile iniiate de director i de a
efectua asistene la orele de curs, n special la profesorii stagiari, la cei nou venii, sau la cei n activitatea crora se
constat disfuncii n procesul de predare-nvare sau n relaia profesor-elev.
(3) edinele comisiei metodice se in lunar, dup o tematic aprobat de directorul unitii de nvmnt, sau
ori de cte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consider c este necesar.
Art.4 Atribuiile responsabilului comisiei metodice sunt:
1. Este persoana de legtur cu conducerea unitii de nvmnt;
2. ntocmete planul de activiti i planul managerial al comisiei metodice, consultndu-se cu ceilali
membri;
3. Stabilete atribuiile fiecrui membru al catedrei / comisiei metodice;
4. Conduce ntlnirile comisiei metodice, orientnd discuiile ctre:
a) dezbaterea n profunzime a problemelor,
b) gsirea unor soluii concrete la acestea i
c) realizarea caracterului formativ al ntlnirilor;
5. Convoac dup grafic ntlnirile Comisiei metodice i ine evidena activitilor desfurate n cadrul
comisiei , dar i a activitilor membrilor comisiei la nivelul colii/ proiecte etc.;
6. Disemineaz informaii de specialitate, acord sprijin i ndrumare cadrelor didactice pentru reuita
activitilor;
7. ntocmete rapoartele de activitate, semestrial i anual i la cererea directorului privind activitatea la
nivelul Comisiei metodice n echip cu ali membri;
8. Are obligaia de a participa la toate aciunile iniiate de director i de a efectua asistene la orele de curs, n
special la profesorii stagiari, la cei nou venii, sau la cei n activitatea crora se constat disfuncii n
procesul de predare-nvare sau n relaia profesor-elev.
9. Reprezint membrii comisiei metodice ori de cte ori este cazul;
10. Monitorizeaz activitatea cadrelor didactice debutante sau stagiare n colaborare cu profesorul mentor;
11. Evalueaz activitatea fiecrui membru al catedrei/comisiei metodice i propune consiliului de administraie
calificativele semestriale i anuale ale acestora, n baza unui raport bine documentat;
12. Rspunde n faa directorului i a inspectorului de specialitate de activitatea profesional a membrilor
comisiei metodice;

ANEXA 7
DREPTURILE, NDATORIRILE, RECOMPENSELE I SANCIUNILE
ELEVILOR DIN COALA GIMNAZIAL SPECIAL CONSTANTIN PUNESCU IAI
DREPTURILE ELEVILOR
Art. 1. Elevii colii Gimnaziale Speciale Constantin Punescu Iai se bucura de toate drepturile conferite de
Constituia Romniei i de cele prevzute n ROFUIP.
Art. 2. n cadrul colii Gimnaziale Speciale Constantin Punescu Iai, precolarii i elevii au asigurate condiiile
optime pentru instrucie, educaie, profesionalizare i recuperare - compensare.
Art. 3. Elevii beneficiaz de asisten medical i asisten psihopedagogic gratuit, acordate de medicul de familie i
profesorul psihopedagog.
Art. 4. Elevii colii, folosind dreptul la asociere, n condiiile legii, pot face parte din:
asociaii sportive;
redacia revistei colii ;
din alte asociaii legal constituite.
Art. 5. Elevii pot participa la excursii n ar i strintate, sub supravegherea profesorilor.
Art. 6. Elevii care particip la concursuri colare i manifestri cultural-artistice i sportive beneficiaz de ajutor
financiar pentru transport, cazare i mas, n limita fondurilor existente asigurate de D.G.A.S.P.C. i de unitatea colar.
Art. 7. Elevii beneficiaz de premii i distincii dac obin rezultate colare deosebite , la concursuri i manifestri
cultural-artistice i sportive sau dac promoveaz imaginea colii prin orice alte activiti interesante.
NDATORIRILE ELEVILOR
Art. 8. Elevii sunt obligai s cunoasc i s respecte toate prevederile Regulamentului de organizare i funcionare a
unitilor de nvmnt preuniversitar, ale Regulamentului de ordine interioar, sa respecte toate legile statului.
Elevii au obligaia s cunoasc i s respecte ndatoririle privind:
1. FRECVENA I ACCESUL N COAL

Art. 9. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregti la fiecare disciplin de studiu, de a-i nsui
cunotinele prevzute de programele colare, n funcie de posibiliti / nivel de dezvoltare.
Art. 10. Accesul in curtea scolii i spre slile de clas se face exclusiv pe cile de acces destinate elevilor.
Art. 11. Accesul la sala de calculatoare se face numai sub supravegherea cadrului didactic.
Art. 12. nvoirea elevilor de la cursurile colare se poate face numai n baza cererii fundamentate prin documente a
unuia dintre parinti sau reprezentantului legal.
Art. 13. Motivarea absentelor se face de catre diriginte in ziua prezentarii actelor justificative care pot fi:
a) adeverinta eliberata de medicul centrului de plasament sau de medicul de familie;
b) adeverinta sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara, in cazul in care elevul a fost internat in spital;
c) cererea scrisa a parintelui/tutorelui legal al elevului, adresata directorului unitatii de invatamant si aprobata de
acesta, in urma consultarii cu dirigintele clasei.
Art. 14. In cazul elevilor minori parintele are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru
absentele copilului lor.
Art. 15. Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 (sapte) zile de la
reluarea activitatii elevului. Dupa cele 7 zile absentele nu vor mai fi motivate.
Art. 16. Este interzisa, in timpul programului, deplasarea in afara incintei scolii.
2. COMPORTAMENTUL I INUTA

Art. 17. Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata si o tinuta decenta atat in scoala, cat si in afara ei.
Art. 18. Uniforma nu este obligatorie, dar elevii sunt obligai s aib o inut decent, curat, ngrijit care s respecte
urmtoarele reguli:
1. Bieiilor le este interzis s poarte n coal:
prul lung i / sau vopsit;
cercei i / sau alte bijuterii foarte mari, stridente;
pantaloni excesiv de largi i maieuri.
2. Fetelor le este interzis s poarte n coal:
fuste foarte scurte;
bluze decoltate sau tip bustier;
rochii scurte i / sau foarte decoltate;
pantaloni mulai sau foarte scuri;
machiaje, bijuterii i coafuri stridente, extravagante.
3. Att fetelor ct i bieilor le este interzis acestul n coal cu:
cercei montai n buz, obraz, nas, sprncene, buric;
tatuaje expuse vizibil;
nsemne / mbrcminte specifice gruprilor rock, sataniste sau religioase.

Art. 19. Se interzice introducerea in scoala a aparaturii electronice (radio-casetofoane, calculatoare etc.) fara acordul
unui cadru didactic.
Art. 20. Se interzice aducerea in incinta scolii a unor persoane straine care pot tulbura activitatea unitatii scolare.
Art. 21. Se interzice elevilor intrarea in curtea scolii cu orice tip de vehicul.
Art. 22. Este interzis elevilor:
a) sa distruga documente scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b) sa deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant;
c) sa aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care, prin continutul lor, atenteaza la independenta,
suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;
d) sa organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de invatamant sau care
afecteaza frecventa la cursuri a elevilor;
e) sa blocheze caile de acces in spatiile de invatamant;
f) sa detina si sa consume in perimetrul unitatii de invatamant si in afara ei droguri, bauturi alcoolice, tigari si sa
participe la jocuri de noroc;
g) sa introduca in perimetrul unitatii de invatamant orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum munitie,
petarde, pocnitori etc., care prin actiunea lor pot afecta integritatea fizica si psihica a colectivului de elevi si a
personalului unitatii de invatamant;
h) sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) sa utilizeze telefoanele celulare in timpul orelor de curs, a examenelor si a concursurilor;
j) sa inregistreze audio sau video activitatile din scoala fara acordul profesorilor sau al conducerii scolii:
k) sa lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitatii de
invatamant;
l) sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul
unitatii de invatamant;
n) sa stea pe holuri dupa ce s-a sunat de intrare;
o) sa deranjeze desfasurarea activitatilor din scoala;
p) s-i nsueasc bunuri care nu le aparin sau s ia aprarea unui coleg care a nclcat unul sau mai multe din
articolele prezentului regulament prin ascunderea/tinuirea adevrului.
Art. 23. Elevii sunt obligati sa anunte de urgenta, pe primul angajat al scolii pe care il gaseste despre:
a) existenta unei situatii deosebite (conflict, agresiune etc.);
b) prezenta in cladiri sau in curtea unitatii scolare a unor persoane suspecte sau aflate in situatia de a produce
evenimente nedorite;
c) existenta unor pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte sau lasate fara supraveghere.
Art. 24. Staionarea elevilor pe holul mare sau pe holul din fata cancelariei este interzisa.
3. PSTRAREA BUNURILOR / DOTRILOR COLII
Art. 25. In cazul deteriorarii unor bunuri, acestea vor fi inlocuite pe cheltuiala celui care a comis fapta sau daca nu se
stabileste vinovatul, pe cheltuiala colectivului clasei care a utilizat respectivul obiect; manualele gratuite distribuite
elevilor si nereturnate sau deteriorate de catre acestia vor fi platite de elevi la un pret stabilit de conducerea scolii.
4. OBLIGATIILE ELEVULUI DE SERVICIU N CLASA
Art. 26. Prin rotatie, acolo unde este posibil, elevii fiecarei clase fac de serviciu in clasa avand urmatoarele atributii:
a) semnaleaza profesorului diriginte sau profesorului educator orice defectiune / stricaciune aparuta in clasa;
b) asigura conditii optime de desfasurare a lectiilor i activitilor (ordine, curatenie, creta, tabla stearsa);
c) unde este cazul, uda si curata florile.
RECOMPENSAREA ELEVILOR
Art. 28. Elevii care obin rezultate bune n activitatea colar i extracolar i se disting prin comportare exemplar
pot primi urmtoarele recompense:
a) evideniere n faa colegilor clasei;
b) evideniere, de ctre director, n faa colegilor de coal sau n faa consiliului profesoral;
c) comunicare verbal sau scris adresat prinilor, cu meniunea faptelor deosebite pentru care elevul este
evideniat;
d) recompense materiale acordate de stat, de ageni economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, n excursii sau n tabere de profil din ar i din strintate;
SANCTIUNI APLICABILE ELEVILOR
Art. 29. Elevii care savarsesc fapte prin care se incalca dispozitiile legale in vigoare, inclusiv Regulamentul de
organizare si functionare a institutiilor de invatamant preuniversitar si Regulamentul de ordine interioara, vor fi
sanctionati in functie de gravitatea acestora si de repetabilitatea lor.
Art. 30. Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt urmatoarele:
a) observatia individuala;
b) mustrarea in fata clasei, n faa tuturor elevilor sau n faa consiliului profesoral;
c) mustrarea scrisa;
d) mutarea disciplinara la o clasa paralela sau transferul la alt instituie de nvmnt similar;
e) preavizul de exmatriculare (aplicabil la SAM, clasa a XI-a)

f) pentru abateri comportamentale grave, elevii vor fi obligai s participe un numr de ore stabilit de ctre
conducerea unitii prin consultare cu profesorul diriginte la activiti extracolare n cadrul cercurilor educative sau
la activiti util-gospodreti n folosul colii;
Art. 31. Sanctiunile prevazute la art.30 aliniatele b,c,d,e,f vor fi comunicate in scris parintilor i sunt insotite de
scaderea notei la purtare.
Art. 32. Elevii care primesc sanctiunile prevzute la art. 30 aliniatele b,c,d,e,f precum si faptele savarsite, vor fi
facute cunoscute tuturor elevilor, in careu.
Art. 33. Incalcarea repetata a prevederilor prezentului regulament duce la aplicarea unor sanctiuni mai aspre.
Art. 34. Acumularea absentelor nemotivate se sanctioneaza astfel:
a) la primele 30 absente nemotivate se scade un punct la purtare;
b) la fiecare din urmatoarele grupe de cate 30 absente nemotivate se scade cate un punct la purtare;
Art. 35. Elevii care, intentionat, distrug bunuri pierd bursa sau dreptul de a primi bursa i unitatea colar propune
recuperarea prejudiciului din cuantumul banilor de buzunar alocai de ctre D.G.A.S.P.C. Iai.
Art. 36. Elevii sunt obligai s respecte prevederile procedurii privind accesul n coal precum i prevederile
prezentului regulament.

Anexa 8

ACTIVITATEA DE DIRIGINTE
Art.1. Funcia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceast responsabilitate.
Art.2. Pentru activitile educative, dirigintele se afl n subordinea direct a directorului adjunct care rspunde de
activitatea educativ scolar si extrascolar din unitatea de nvmnt.
CONINUTUL ACTIVITILOR SPECIFICE FUNCIEI DE DIRIGINTE
Art.3. Dirigintele desfsoar activiti de suport educaional, consiliere si orientare profesional pentru elevii clasei pe
care o coordoneaz.
Art.4. Activitile cuprind teme stabilite de ctre diriginte pe baza programelor scolare pentru aria curricular
Consiliere si orientare n vigoare si n concordan cu specificul vrstei si cu interesele/solicitrile elevilor. Totodat,
activitile cuprind si teme privind educaia rutier, educaia si pregtirea antiinfracional a elevilor, protecia civil,
educaia antiseismic, antidrog, mpotriva traficului de persoane etc., n conformitate cu prevederile Anexa 1 la Ordinul
M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitile specifice funciei de diriginte actelor normative si ale strategiilor
naionale, precum si n baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaiei, Cercetrii si Inovrii n colaborare cu alte
ministere, instituii si Organizaii.
Art.5. Dirigintele desfsoar si activiti educative extrascolare, activiti pe care le stabileste dup consultarea elevilor
si n concordan cu specificul vrstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
Art.6. Pentru a se asigura o comunicare constant, prompt si eficient cu prinii, dirigintele realizeaz activiti de
suport educaional si consiliere pentru prini.
Art.7. Dirigintele are urmtoarele atribuii:
1. Organizeaz si coordoneaz:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) sedinele cu prinii, semestrial si ori de cte ori este cazul;
d) aciunile de orientar scolar si profesional pentru elevii clasei;
e) activitile educative si de consiliere; f) activitile extracurriculare, n scoal si n afara acesteia;
2. Monitorizeaz:
a) situaia la nvtur a elevilor;
b) frecvena elevilor;
c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competiiile scolare;
d) comportamentul elevilor n timpul activitilor scolare si extrascolare;
e) participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora n activiti de
voluntariat;
f) nivelul de satisfacie a elevilor si a prinilor acestora n legtur cu calitatea actului instructiv
educativ;
3. Colaboreaz:
a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare,
pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluionarea unor situaii specifice activitilor scolare si
pentru toate aspectele care vizeaz procesul instructiv-educativ, care-i implic pe elevi;
b) cu consilierul scolar, n activiti de consiliere si orientare a elevilor clasei;
c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activiti ale colectivului de elevi, pentru iniierea unor
proiecte educaionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la ntreinerea si
dotarea slii de clas, inclusiv n scopul pstrrii bazei materiale, pentru soluionarea unor probleme/situaii
deosebite, aprute n legtur cu colectivul de elevi;
d) cu prinii si comitetul de prini al clasei pentru toate aspectele care vizeaz activitatea elevilor si
evenimentele importante n care acestia sunt implicai si cu ali parteneri implicai n activitatea educativ
scolar si extrascolar;
e) cu compartimentul secretariat, pentru ntocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale
elevilor clasei;
f) cu persoana desemnat de conducerea unitii de nvmnt pentru gestionarea bazei de date, n
vederea completrii si actualizrii datelor referitoare la elevii clasei;
4. Informeaz:
a) elevii si prinii acestora despre prevederile regulamentului de organizare si funcionare a unitilor
de nvmnt preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii;
b) elevii si prinii acestora cu privire la reglementrile referitoare la examene/testri naionale si cu
privire la alte documente care reglementeaz activitatea si parcursul scolar al
elevilor;
c) prinii despre situaia scolar, despre comportamentul elevilor, despre frecvena acestora la ore.
informarea se realizeaz n cadrul ntlnirilor cu prinii, n ora destinat acestui scop, la sfrsitul fiecrui
semestru si an scolar, precum si ori de cte ori este nevoie;
d) familiile elevilor, n scris, n legtur cu situaiile de corigen, sancionrile disciplinare,
nencheierea situaiei scolare sau repetenie;

5. ndeplinete i alte atribuii stabilite de ctre conducerea unitii de nvmnt, n conformitate cu


reglementrile n vigoare sau cu fisa postului.
Art. 8. Dirigintele are urmtoarele responsabiliti:
1. Rspunde de pstrarea bunurilor cu care este dotat sala de clas, alturi de elevi, prini, consiliul clasei;
2. Completeaz catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
3. Monitorizeaz absenele elevilor i raporteaz, n fiecare zi de vineri, pn la ora 10.00, situaia absenelor
conform fiei de raportare transmis de ISJ Iai;
4. Motiveaz absenele elevilor, n conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de Organizare si
funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar;
5. Stabileste, mpreun cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, dup caz, nota la purtare a fiecrui elev, n
conformitate cu reglementrile Regulamentului de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt
preuniversitar;
6. Aplic, dac este cazul, sanciuni elevilor n conformitate cu Regulamentul de organizare si funcionare a
unitilor de nvmnt preuniversitar si regulamentul intern al scolii;
7. ncheie situaia scolar a fiecrui elev la sfrsit de semestru si de an scolar si o consemneaz n catalog si n
carnetele de elev;
8. Realizeaz ierarhizarea elevilor la sfrsit de an scolar pe baza rezultatelor obinute de ctre acestia la
nvtur si purtare;
9. Propune consiliului de administraie acordarea de alocaii si burse pentru elevi, n conformitate cu
prevederile legale;
10. ntocmeste, semestrial si anual, si prezint consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra
situaiei scolare si comportamentale a elevilor;
11. Completeaz toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordoneaz, inclusiv documentele
necesare elevului/reprezentantului legal n Comisia Intern de Evaluare Continu, Comisia de Orientare
colar i Profesional i Comisia de Protecie a Copilului;
12. Monitorizeaz existena i completarea portofoliilor elevilor din clasa la care este dirginte;
13. Elaboreaz portofoliul dirigintelui.
Art. 9. Activitile specifice funciei de dirginte sunt:
1. Activitile de suport educaional, consiliere si orientare profesional pentru elevii clasei pe care o
coordoneaz, sunt desfsurate de diriginte, n funcie de prevederile planurilor-cadru, n cadrul orei de orientare
si consiliere;
2. Planificarea activitilor dirigintelui se realizeaz de ctre acesta semestrial si anual si se avizeaz de ctre
directorul adjunct sau directorul unitii de nvmnt.
3. Planificarea activitilor extrascolare va conine minimum o activitate pe lun;
4. Planificarea activitilor dirigintelui va conine o or pe sptmn n care dirigintele va fi la dispoziia
prinilor, pentru desfsurarea activitilor de suport educaional si consiliere pentru prini, iar ora respectiv
se consemneaz n condica de prezen a cadrelor didactice. intervalul orar n care se desfsoar aceste
activiti va fi aprobat de directorul unitii de nvmnt si va fi anunat prinilor, elevilor si cadrelor
didactice. n cadrul acestei ore, se desfsoar sedinele semestriale/ocazionale cu prinii, precum si ntlniri
individuale ale dirigintelui cu prinii. la aceste ntlniri, la solicitarea printelui si/sau a dirigintelui, poate
participa si elevul.
Art. 10. Activitile specifice funciei de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale.

ANEXA 9

N COAL I DESFOAR ACTIVITATEA URMTOARELE COMISII PE PROBLEME:


1. Comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii n educaie;
Comisia intern de evaluare continu;
2. Comisia pentru administrarea Bazei de Date Naionale a Educaiei;
3. Comisia metodic a educatoarelor i profesorilor de psihopedagogie special clasele I-IV;
4. Comisia metodic a profesorilor de psihopedagogie special clasele V-VIII;
5. Comisia metodic a profesorilor educatori clasele I-IV;
6. Comisia metodic a profesorilor educatori clasele V-VIII;
7. Comisia metodic a profesorilor pentru terapii specifice;
Comisia metodic a diriginilor;
8. Comisia metodic a cadrelor didactice de sprijin;
Comisia pentru curriculum;
Comisia pentru cercetare disciplinar prealabil
9. Comisia pentru programe i proiecte educative
10. Comisia pentru proiecte internaionale
11. Comisia pentru prevenirea i combaterea violenei n mediul colar
12. Comisia pentru verificarea documentelor colare i a actelor de studii
13. Comisia pentru ritmicitatea notrii
14. Comisia pentru asigurarea serviciului pe coal
15. Comisia de ntocmire a orarului colii
16. Comisia privind activitatea cu prinii, legtura cu familia, comunitatea local i alte instituii
17. Comisia pentru situaii de urgen
18. Comitetul de securitate i sntate n munc
19. Comisia pentru combaterea absenteismului i abandonului colar
20. Comisia pentru promovarea imaginii unitii de nvmnt
21. Comisia pentru prevenirea discriminrii
22. Comisia pentru siguran

Fiecare comisie are un responsabil. Periodic, comisiile pe probleme i prezint activitatea n consiliul de administraie
sau n consiliul profesoral.

Anexa 10

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR
STRINE N UNITATEA DE
NVMNT

Ediia: 1
Nr.de ex.: 4
Revizia: Nr.de ex. : Pagini 3

Cod: P.O. ACCES


COALA VIZITATORI

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei
procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

1.1.
1.2.
1.3

1
Elaborat
Verificat
Aprobat

Semnatura
Numele si
prenumele

Functia

2
Dnil Sorin-Gabriel
Dnil Sorin-Gabriel
Dnil Sorin-Gabriel

3
Director
Director
Director

Data

4
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012

2. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii
operationale
Scopul
difuzarii

Exem
plar
nr.____

3.1.

1
Aplicare

2
1

3
Administrativ

3.2.

Aplicare

3.3.

Informare

Toate
compartimentele
Management

3.4.

Compartiment

Nume si
prenume

Data
aplicrii

Semna
tura

4
Administra tor
patrimoniu
Director

5
Luca Dedilia

6
01.09.2012

Dnil Sorin

01.09.2012

Director

Dnil Sorin

01.09.2012

Functia

yahoo
group

Arhivare
4
Secretariat
Secretar ef
Luca Znica
01.09.2012
3. Scopul procedurii operationale
Stabilirea cadrului i condiiilor, respectiv reglementarea accesului persoanelor strine n incinta colii
Gimnaziale Speciale Constantin Punescu Iai.
4. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei proceduri se aplic persoanelor strine numite n continuare vizitatori i personalului
colii.
5. Descrierea procedurii operationale
Generaliti i responsabilitile conducerii colii Gimnaziale Speciale Constantin Punescu Iai
1. Paza unitii de nvmnt este realizat cu personal autorizat. Postul de paz permanent este situat n cldirea
principal a colii. La intervale de timp stabilite de administratorul de patrimoniu i aprobate de directorul
colii, personalul de paz realizeaz verificarea corpului B al colii din str. Brndua nr.7.
2. n situaia n care pe timpul zilei paza unitii nu poate fi realizat pentru intervale de timp mai mici de 8 ore cu
personal autorizat, paza va fi efectuat de personalul de ngrijire sau de muncitorii calificai angajai ai unitii
i aflai n timpul exercitrii programului de lucru.
3. Corpul principal denumit n continuare corpul A al colii din b-dul C.A.Rosetti nr. 11-15 este permanent
monitorizat video. Sistemul de monitorizare video este gestionat n conformitate cu prevederile Legii nr.
667/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a
acestor date i Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protec ia vie ii private n
sectorul comunicaiilor electronice.
4. Corpul B al colii din str. Brndua nr. 7 este dotat cu sistem de alarmare antiefracie conectat prin linie
telefonic de corpul principal pentru a anuna personalul de paz n vederea interveniei acestuia la obiectiv.
5. Conducerea unitii va avea elaborat planul de paz al colii care stabilete reguli concrete privind accesul,
paza i circulaia n interiorul obiectivului.

6. Va fi stabilit de comun acord i va fi afiat numrul de telefon al organelor de poliie de la secia IV Iai precum
i a echipei mobile de jandarmi la care personalul de paz, profesorul de serviciu sau conducerea unitii pot
reclama incidente violente sau intrarea neautorizat a unor persoane aflate sub influena buturilor alcoolice,
turbulente, avnd comportament agresiv ori intenia de a deranja ordinea i linitea.
7. Conducerea unitii stabilete atribuiile profesorilor de serviciu i ale celorlalte persoane din unitatea de
nvmnt n legtur cu supravegherea elevilor i nsoirea, dup caz, a persoanelor strine, meninerea
ordinii i disciplinei pe timpul desfurrii programului colar, relaiile cu personalul de paz pentru prevenirea
i semnalarea oricrul caz de ptrundere ilicit n incinta colii.
8. Conducerea unitii stabilete orarul colar, programul de audiene precum i regulile de acces i comportare n
coal i le afieaz la punctul de control.
9. Conducerea unitii va asigura informarea tuturor celor interesai despre prevederile prezentei proceduri.
10. n cazul producerii unor evenimente de natur s afecteze ordinea public precum i n cazul prezenei
nejustificate a unor persoane n incinta colii, conducerea unitii informeaz n regim de urgen organele de
poliie sau de jandarmi precum i ISJ Iai.
Descrierea propriu-zis
1. Accesul persoanelor strine (prini, reprezentani legali, rude, vizitatori etc.) numite n continuare vizitatori n
corpul A din b-dul C.A.Rosetti se face prin intrarea principal dotat cu rampa de acces, numit punct de
control.
2. Accesul persoanelor strine n corpul B din str. Brndua se face prin intrarea principal numit punct de
control.
3. Accesul persoanelor strine n incinta colii este permis dup verificarea identitii acestora de ctre personalul
delegat de conducerea unitii n acest scop i dup primirea ecusonului pentru vizitatori.
4. Toate persoanele din afara unitii care intra n coal vor fi legitimate de personalul delegat de conducerea
unitii care nregistreaz datele din B.I/C.I n Registrul pentru evidena accesului vizitatorilor n spaiile
unitii de nvmnt, ora intrrii i scopul vizitei.
5. Ecusoanele de acces vor fi dreptunghiulare i vor avea scris cuvntul vizitator iar pe spate va fi aplicat sigiliul
unitii i perioada de valabilitate.
6. Vizitatorii au obligaia de a purta ecusonul la vedere pe toat perioada rmnerii n unitatea colar i de a-l
restitui la punctul de control n momentul prsirii acesteia.
7. Personalul delegat de conducerea unitii va conduce vizitatorul la locul stabilit de conducerea unitii pentru
ntlnirile personalului unitii cu teri, respectiv tronsonul administrativ, parter, sala de edine i anun
persoana cu care vizitatorul solicit ntlnirea.
8. Vizitatorii au obligaia de a respecta reglementrile interne ale instituiei colare referitoare la accesul n unitate
i s nu prseasc locul stabilit pentru ntlnirea cu persoanele din coal.
9. Este interzis accesul vizitatorilor n alte spaii dect cel stabilit la punctul 7 fr acordul conducerii unitii.
Nerespectarea acestei prevederi poate conduce la evacuarea din perimetrul unitii de nvmnt a persoanei
respective de ctre organele abilitate i/sau la interzicerea ulterioar a accesului acesteia.
10. Prinii / reprezentanii legali ai elevilor nu au acces n unitate dect n pauze, cu excepia cazurilor de for
major. Accesul este permis n urmtoarele situaii:
a. la solicitarea cadrelor didactice sau conducerii unitii
b. la edinele, consultaiile, lectoratele cu prinii organizate de cadrele didactice
c. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte, documente de studii sau alte situaii colare care
implic relaia direct a acestora cu personalul secretariatului unitii, cu dirigintele sau alt cadru
didactic sau cu directorul unitii
d. la ntlnirile solicitate de acetia i programate de comun acord cu cadrele didactice
e. la diferite evenimente publice i activiti colare sau extracurriculare organizate n unitate i la care
sunt invitai s participe
f. pentru nsoirea/sprijinirea copiilor la/de la sau n sala de curs i n situaia cnd este asistentul personal
al elevului (nsoitor permanent)
g. n cazul unor situaii speciale
11. Accesul i ederea n unitate pe timpul programului colar pentru asistenii personali ai copiilor/elevilor se face
fr ecuson de vizitator i cu nscrierea datelor acestora n registrul special de la punctul de control.
12. Accesul n coal a educatorilor specializai ai centrelor de plasament unde sunt ocrotii elevii colii se face
fr ecuson de vizitator n baza responsabilitilor delegate de conducerea centrului de plasament i transmise
conducerii unitii de nvmnt.
13. n cazul n care persoanele strine ptrund n coal fr a se legitima i a fi nregistrate n registrul de la
punctul de control, directorul unitii/profesorul de serviciu va solicita interven ia poli iei i aplicarea
prevederilor Legii nr. 61 / 1991 privind interzicerea accesului persoanelor strine n institu iile publice.
14. Este interzis accesul n coal a persoanelor aflate sub influena buturilor alcoolice sau a celor turbulente.
15. Este interzis intrarea vizitatorilor nsoii de cini sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente,
substane toxice, explozivo-pirotehnice, iritant-lacrimogene sau uor inflamabile, publicaii avnd caracter
obscen sau instigator precum i stupefiante sau buturi alcoolice.
16. n parcarea unitii de nvmnt au acces permanent doar autoturismele personalului colii i accez ocazional

autoturismele aparinnd Consiliului Judeean Iai, Inspectoratului colar Judeean Iai, alte instituii/societi
comerciale sau persoane aflate n interes de serviciu.
Director,

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR
STRINE N UNITATEA DE
NVMNT

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagini 3

Cod: P.O. ACCES


ELEVI I PERSONAL

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei
procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

1.1.
1.2.
1.3

1
Elaborat
Verificat
Aprobat

Semnatura
Numele si
prenumele

Functia

2
Talpanu Anca
Dnil Sorin-Gabriel
Dnil Sorin-Gabriel

3
Director adjunct
Director
Director

Data

4
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012

2. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii
operationale
Scopul
difuzarii

Exem
plar
nr.____

3.1.

1
Aplicare

2
1

3.2.

Informare

3.3.

Compartiment
3
Toate
compartimentele
Management

Arhivare
3
Secretariat
4. Scopul procedurii operationale

Nume si
prenume

Data
aplicrii

Semna
tura

4
Personalul
colii
Director

5
Dnil Sorin

6
01.09.2012

Dnil Sorin

01.09.2012

yahoo
group

Secretar ef

Luca Znica

01.09.2012

Functia

Stabilirea cadrului i condiiilor, respectiv reglementarea accesului personalului colii (didactic, didactic
auxiliar i nedidactic) i elevilor n incinta colii Gimnaziale Speciale Constantin Punescu Iai.
6. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei proceduri se aplic ntregului personal al colii, elevilor, persoanelor strne (prini,
reprezentani legali, angajai ai centrelor de plasament .a.).
7. Descrierea procedurii operationale
Generaliti :
11. Conducerea unitii stabilete orarul colar, programul de audiene precum i regulile de acces i comportare n
coal i le afieaz la punctul de control.
12. Pentru asigurarea securitii i siguranei elevilor, a personalului i a bunurilor aflate n dotarea colii, ct i
pentru prentmpinarea violenei n unitatea de nvmnt, activitatea n coal n corpul A este monitorizat
video permanent. Sistemul de monitorizare video este gestionat n conformitate cu prevederile Legii
nr.667/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera
circulaie a acestor date i Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protec ia vie ii
private n sectorul comunicaiilor electronice.
13. Personalul de paz este obligat s cunoasc i s respecte obligaiile ce i revin, fiind direct rspunztor pentru

paza i integritatea colii, a bunurilor i valorilor ncredinate, precum i pentru asigurarea ordinii i securit ii
persoanelor n incinta unitii de nvmnt.
14. Conducerea unitii va asigura informarea tuturor celor interesai despre prevederile prezentei proceduri.
Descrierea propriu-zis:
1. Accesul personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic se face pe la intrarea de la tronsonul administrativ
sau pe la intrarea principal, pe timpul programului colar al unitii.
2. Este interzis prsirea locului de munc n timpul programului. n cazuri obiective, prsirea temporar a
postului se face cu aprobarea directorului unitii.
3. Accesul elevilor se face dimineata, n intervalul orar 7,45-7,55, pe la intrarea principal dotat cu ramp de
acces i pe la intrarea de la tronsonul 5.
4. Ieirea elevilor din coal n timpul programului sau n pauze este strict interzis.
5. n cazuri excepionale i numai la solicitarea scris i motivat a printelui/reprezentantului legal al elevului,
profesorul diriginte/ profesorul care are ore la clas i poate da acordul cu privirea la plecarea din timpul
programului colar solicitnd i avizul directorului unitii. Pentru elevii ocrotii n Centrul de plasament
C.A.Rosetti Iai este necesar biletul de voie pentru plecarea n familie semnat de personalul centrului de
plasament cu atribuii n acest sens.
6. Elevii pot iei n timpul pauzelor pe terenul de sport sau n spaiul dintre tronsoane numai nsoii de profesorul
diriginte sau de alt profesor care are ore la clasa respectiv.
7. Ieirea elevilor din coal se face la terminarea programului colar numai pe la intrarea principal dotat cu
ramp de acces.
8. n intervalele orare 13.00-13.40 i 14,00-14.40, ieirea i apoi rentoarcerea n coal se face pe la tronsonul 5
n vederea servirii mesei de prnz la cantina centrului de plasament. Supravegherea deplasrii la cantin este
asigurat de cadrele didactice ale colii, respectiv de profesorii educatori.
9. Este interzis intrarea elevilor i personalului n incinta colii, n afara programului colar, inclusiv smbta i
duminica sau n zilele libere conform prevederilor legale fr aprobarea directorului unitii dect n cazul
desfurrii unor activiti n interesul colii.
Plan de msuri privind asigurarea securitii elevilor i personalului n perimetrul colii conform
Deciziei directorului colii nr. 249 / 2010
1. Respectarea cu strictee a programului zilnic de ctre toate categoriile de personal;
2. Intrarea la timp la ore a personalului didactic;
3. Intrarea i ieirea cadrelor didactice i personalului didactic auxiliar i nedidactic n i din coal se face pe la
intrarea de la tronsonul administrativ sau pe la intrarea principal;
4. Pe timpul pauzelor, elevii vor fi supravegheai de ctre profesorul care are ore la clas / profesorul de serviciu
n tronson care rspund de securitatea acestora;
5. Pe timpul programului colar, elevii nu vor prsi incinta colii dect n cazul derulrii unor activiti
organizate;
6. Se va evita prsirea slii de clas de ctre elevi n timpul orelor;
7. La terminarea programului, elevii vor fi predai de ctre profesori personalului centrului de plasament /
prinilor / reprezentanilor legali;
8. Serviciul n coal va fi efectuat cu toat responsabilitatea conform graficului;
9. Pentru terapiile specifice, activiti de profesionalizare, educaie fizic, alte activiti care se desfoar n alte
spaii dect sala de clas, elevii vor fi preluai i adui la clas de cadrele didactice care i vor supraveghea pe
parcursul derulrii orelor;
10. Pentru activitile curriculare i extracurriculare desfurate n coal sau n afara acesteia vor fi luate toate
msurile de securitate pentru elevi i cadre didactice;
11. Vor fi readuse la cunotina elevilor, pe baz de semntur, prevederile Regulamentului de ordine interioar i
prevederile prezentei decizii;
12. Intrarea i ieirea elevilor i prinilor sau a reprezentanilor legali ai acestora n i din coal se face pe la
intrarea de la mijlocul colii;
13. n intervalul de timp 13.00 14.40 cnd elevii servesc masa de prnz, deplasarea acestora spre cantin se va
face pe la intrarea elevilor de la torinsonul 5 nsoii obligatoriu de profesorul educator;
14. Persoanele strine pot intra n coal dup ce vor prezenta personalului autorizat actul de identitate i motivul
prezenei n instituie;
15. ntreg personalul colii se va implica n vederea prevenirii intrrii persoanelor strine n unitate i a evitrii
actelor de violen ntre elevi;
16. Orice aspect susceptibil de a genera situaii conflictuale sau acte de violen va fi imediat anunat conducerii
unitii de nvmnt pentru a putea fi luate msurile corespunztoare;
Director,

PROCEDURA OPERAIONAL
PRIVIND ACCESUL PERSOANELOR

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3

STRINE N UNITATEA DE
NVMNT

Revizia: Nr.de ex. : -

Cod: P.O. SERVICIU PE SCOALA

Pagini 3
Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei
procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

1.1.
1.2.
1.3

1
Elaborat
Verificat
Aprobat

Semnatura
Numele si
prenumele

Functia

2
Talpanu Anca
Dnil Sorin-Gabriel
Dnil Sorin-Gabriel

3
Director adjunct
Director
Director

Data

4
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012

2. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii
operationale
Scopul
difuzarii

Exem
plar
nr.____

3.1.

1
Aplicare

2
1

3
Didactic

3.1.

Aplicare

3.2.

Informare

Tot personalul
colii
Management

3.3.

Compartiment

Functia
4
Cadre
didactice
Personalul
colii
Director

Nume si
prenume

Data
aplicrii

Semna
tura

5
Conform
graficelor
Dnil Sorin

6
01.09.2012

Dnil Sorin

01.09.2012

01.09.2012
yahoo
group

Arhivare
4
Secretariat
Secretar ef
Luca Znica
01.09.2012
3. Scopul procedurii operationale
Stabilirea cadrului i condiiilor, respectiv reglementarea efecturii serviciului n coala Gimnazial Special
Constantin Punescu Iai de ctre cadrele didactice n vederea prevenirii situaiilor care pot perturba desfurarea
normal a programului colar.
4. Domeniul de aplicare
Prevederile prezentei proceduri se aplic cadrelor didactice care efectueaz serviciul n coal, ntregului
personal al colii precum i persoanelor strine care se afl ca vizitatori n perimetrul colii.
5. Descrierea procedurii operationale
Generaliti :
15. Conducerea unitii stabilete atribuiile profesorilor de serviciu i ale celorlalte persoane din unitatea de
nvmnt n legtur cu supravegherea elevilor i nsoirea, dup caz, a persoanelor strine, meninerea
ordinii i disciplinei pe timpul desfurrii programului colar, relaiile cu personalul de paz pentru prevenirea
i semnalarea oricrul caz de ptrundere ilicit n incinta colii.
16. Va fi stabilit de comun acord i va fi afiat numrul de telefon al organelor de poliie de la secia IV Iai precum
i a echipei mobile de jandarmi la care personalul de paz, profesorul de serviciu sau conducerea unitii pot
reclama incidente violente sau intrarea neautorizat a unor persoane aflate sub influena buturilor alcoolice,
turbulente, avnd comportament agresiv ori intenia de a deranja ordinea i linitea.
17. Conducerea unitii stabilete orarul colar, programul de audiene precum i regulile de acces i comportare n
coal i le afieaz la punctul de control.
18. Conducerea unitii va asigura informarea tuturor celor interesai despre prevederile prezentei proceduri.
Descrierea propriu-zis
1. n cadrul colii Gimnaziale Speciale Constantin Punescu Iai funcioneaz permanent, pe durata
desfurrii cursurilor, serviciul pe coal al cadrelor didactice.
2. Cadrele didactice efecueaz serviciul pe coal conform unei programri elaborate de o comisie numit prin
decizia directorului, programare ce este avizat de conducerea colii.
3. Serviciul pe coal al cadrelor didactice se desfoar astfel :

4.
5.
6.

7.

a. Corpul A :
i. Pe timpul programului instructiv-educativ de la ora 7.45 la ora 13.30
ii. Pe timpul programului terapeutic-recuperator de la ora 13.15 la ora 18.45
b. Corpul B :
i. Pe timpul programului instructiv-educativ de la ora 7.45 la ora 12.00
ii. Pe timpul programului terapeutic-recuperator de la ora 12.00 la ora 16.15
Serviciul pe coal al cadrelor didactice este organizat n afara orelor de curs ale acestora, pe ct posibil n
zilele cu program mai puin ncrcat al acestora.
n cadrul colii, att n corpul A ct i n corpul B, numrul profesorilor de serviciu pe coal este unu pentru
fiecare tur.
Atribuiile profesorului de servicu pe coal sunt :
a. Efectuarea serviciului conform planificrii este obligatorie;
b. Programul profesorului de serviciu este : dimineaa 7,45-13,30 i dup amiaz 13,15-18,45;
c. Supravegherea elevilor la intrarea acestora n coal, n intervalul de timp 7,50-8,00, mpreun cu
profesorii de serviciu n tronsoane i paznicul de serviciu precum i n intervalele de timp 13.00
13.10, 14.00 14.10 i 13.35 13.45, 14.35 14.45 cnd elevii se deplaseaz la / de la cantin dar i
n timpul pauzelor;
d. Preluarea cataloagelor naintea primei ore de curs de la serviciul secretariat i predarea acestora dup
terminarea ultimei ore de curs;
e. Monitorizarea prelurii cataloagelor de ctre profesorii care au ore la clase;
f. Efectuarea prezenei elevilor la nceputul programului i completarea datelor pe fia zilnic de
prezen;
g. Transmiterea reprezentantului Centrului de plasament C. A Rosetti, dup prima or, a situaiei
prezenei elevilor pentru asigurarea prnzului;
h. La nceputul primei ore de curs trece din clas n clas i adun datele cu privire la potenialii elevi
bolnavi cu afeciuni respiratorii sau de alt natur;
i. nsoirea elevilor potenial bolnavi la locul de izolare i aplicarea matii de protecie; profesorul de
serviciu va purta masca de protecie; anunarea reprezentantului Comitetului de grip;
j. Supravegherea n timpul pauzelor, mpreun cu profesorii de serviciu pe tronsoane, ieirea i intrarea
elevilor din/n clase, precum i comportamentul elevilor. Nu permite ieirea elevilor din coal n
timpul programului colar sau n pauze.
k. Ia act n mod nemijlocit sau prin intermediul elevilor i cadrelor didactice de problemele conflictuale
care apar ntre elevi, de abaterile de la R.O.I. i ncearc rezolvarea lor operativ;
l. Controleaz respectarea interdiciei privind fumatul, consumul buturilor alcoolice sau a drogurilor n
coal i n spaiul din jurul colii;
m. Consemneaz toate constatrile importante n procesul verbal i propune msuri de nlturare a unor
disfuncionaliti i de mbuntire a activitii colare;
n. Problemele deosebite vor fi anunate imediat conducerii unitii.
La fiecare tronson este profesor de serviciu care are urmtoarele atribuii:
a. Pe parcursul pauzelor va supraveghea, mpreun cu profesorul de serviciu n coal, ieirea i intrarea
elevilor din/n clase, precum i comportamentul elevilor.
b. Ia act n mod nemijlocit sau prin intermediul elevilor i cadrelor didactice de problemele conflictuale
care apar ntre elevi, de abaterile de la R.O.I. i ncearc rezolvarea lor operativ;
c. Controleaz respectarea interdiciei privind fumatul, consumul buturilor alcoolice sau a drogurilor n
coal i n spaiul din jurul colii;
d. Anun imediat profesorul de serviciu n coal cu privire la abaterile constatate i propune msuri de
nlturare a unor disfuncionaliti i de mbuntire a activitii colare;
Director,

Anexa 11

An
colar
__________

FA

An
colar
__________

An
colar
__________

An
colar
__________

tampila unitii,

Clasa ________

NUME I
PRENUME

LEGITIMA
IE ELEV

coala Gimnazial
Special Constantin
Punescu IaI

SEMNUL DISTINCTIV PENTRU PERSONALUL COLII

ECUSON PERSONAL ANGAJAT :

An colar,
L.s.

An colar,
L.s.

An colar,
L.s.

An colar,
L.s.

SEMNUL DISTINCTIV PENTRU ELEVII COLII

ECUSON ELEVI :

VERSO

S-ar putea să vă placă și