Sunteți pe pagina 1din 1

Aprobat n biroul executiv local

Confirmat n biroul executiv judeean

al filialei ..............................................

al filialei ...............................................

Data ................ Semntura ................

Data ................ Semntura ................


L.S.

ADEZIUNE
(CERERE DE PRIMIRE N PARTID)
Subsemnatul(a) ......................................................................................................................
(nume, prenume cu iniiala tatlui)
nscut() la data de .................... n ................................ jud./sect. .............................. domiciliat()
n .......................................... str. ................................................ nr. ................ bloc .......................
sc. ................... ap. .................... jud./sect. ............................................... B.I./C.I. seria ................
nr. ....................... eliberat de ............................................ la data de .............................................
de profesie ................................................................ specialitatea ......................................................
locul de munc ................................................................................................................ telefon
serviciu ............................................ telefon acas ......... .................................. de naionalitate
.................................................. starea civil ................................................................ nr. copii ........
Am luat la cunotin de STATUTUL i PLATFORMA PROGRAM a Partidului Conservator ,
ader la aceste documente i consimt s fiu membru() al acestui partid.
Data ............................

Semntura ......................................

C.N.P. ..................................................
Recomandat() de: Nume, prenume, semntur
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________

Membrii clubului nr. ................ din localitatea .............................................................. au hotrt


primirea
n
rndul
membrilor
Partidului
Conservator
a
domnului/doamnei
.......................................................................................................
Data ............................
Lider club politic Partid Conservator
Nume, prenume ..............................................
Semntur .......................................................