Sunteți pe pagina 1din 4

Aria curriculara: Arte

Disciplina: Abilitati practice


Tema:Cusaturi Punctul de feston
Subiectul: Martisorul
Scopuri:
S1 Insusirea unor tehnici de lucru cu materiale textile;
S2 Formare de priceperi si deprinderi practice;
S3 Dezvoltarea simtului estetic; stimularea creativitatii elevilor.
Obiective operationale:
O1 sa decoreze inelul, folosind cusatura feston;
O2 sa decupeze materialul suport, respectand conturul;
O3 sa lipeasca materialele din natura (frunze, flori) pe materialul suport pe baza explicatiilor si
demonstratiei tehnicii de lipire;
O4 sa asambleze elementele componente ale lucrarii, finisand martisorul;
O5 sa realizeze snurul, aplicand tehnica impletirii snurului din doua fire;
O6 sa analizeze lucrarile colegilor si pe cele proprii, comparandu-le cu modelul, pe baza criteriilor
stabilite anterior (acuratetea, originalitatea lucrarilor, gradul de finalizare).

Metode si procedee: - conversatia, explicatia, observarea, demonstratia, exercitiul, problematizarea.


Mijloace didactice:
- inel plastic
- fire textile sintetice
- materiale din natura (frunze, flori uscate)
- material textil
- aracet
- plansa cu procesul tehnologic al lucrarii

SCENARIUL LECTIEI
NR.
CRT.

SECVENTELE
LECTIEI

I.

Moment
organizatoric

Se asigura conditiile optime pentru desfasurarea


lectiei.

II.

Captarea atentiei

Recitarea poeziei Sfarsitul iernii de Vasile


Alecsandri.

III.

Reactualizarea
cunostintelor

*Se va organiza o discutie cu elevii despre sosirea


anotimpului primavara, ziua de 1 Martie si pregatirile
care se impun.
*Semnificatia si istoricul martisorului; tipuri de
martisoare.

Anuntarea temei
noi si a obiectivelor

*Informez elevii asupra continutului invatarii si a


nivelului performantelor asteptate. Obiectivele lectiei
vor fi prezentate elevilor intr-o maniera accesibila.
*Se atrage atentia elevilor asupra semnificatiei
cuvintelor feston si veston (cuvinte care au forme
asemanatoare si inteles diferit).

IV.

V.

Dirijarea invatarii

OB.
OP.

CONTINUT

Prezint elevilor modelul si plansa cu procesul


tehnologic al lucrarii si explic etapele de lucru.

STRATEGIA
DIDACTICA

EVALUARE

Conversatia

Conversatia

Frontala

Expunerea

Frontala

Problematizarea

VI.

Formarea de
priceperi si
deprinderi prin
executarea lucrarii
O1

O3

O6
VII.

Evaluarea lucrarii

VIII. Incheierea
activitatii

Se prezinta si se intuiesc materialele necesare.


Elevii vor fi indrumati si sprijiniti sa realizeze
lucrarea parcurgand etapele de lucru explicate si
demonstrate:
- festonarea inelului de la stanga la
dreapta, in timpul lucrului strangem
firul de ata in mod egal;
- lipirea florilor pe suportul textil
folosirea unei cantitati suficiente de
aracet; originalitate in organizarea
florilor pe suport;
- asamblarea elementelor componente ale
lucrarii;
- impletirea snurului;
- atasarea snurului.
Solicit elevii sa analizeze lucrarile proprii si pe cele
ale colegilor tinand cont de criteriile de evaluare:
-acuratetea lucrarii, originalitatea lucrarii si gradul de
finisare.
Se vor face aprecieri privind desfasurarea lectiei.

Explicatia
Demonstratia
Exercitiul

Frontala
Individuala

Act pe perechi

Proba
practica

Conversatia
Autoevaluarea