Sunteți pe pagina 1din 1

4.

civilizatia traco-geto-dacilor
1. Civilizatia tracica pe teritoriul Daciei
In ultimele doua milenii ale erei precrestine,viata sociabila si spirituala a locuitorilor spatiului carpatodunareana-balcana-pontic se reflecta noi categorii de izvoare,adaugate celor
arheologice.Astfel,izvoarele literare,chiar daca sunt scrise dupa anul 1000 i.Hr,contin informatii
despre tracii epocii bronzului.De asemenea,la cumpana dintre cele doua epoci ale fierului,autorii
antici se refera la geti-daci.Individualizati deja in masa populatiei trace,acestia sunt confirmati treptat
si de izvoarele epigrafice,apoi de cele numismatice.Devenirea tracilor (geto-dacilor) este deci relatata
din exteriorul societatii lor,perioadele premergatoare anului 82 i.Hr,cand sa inscaunat Burebista fiind
considerate astfel ca o proto-(prima)istorie a locuitorilor autohtoni ai Romaniei.Numai locuitorii
coloniilor intemeiate de greci,incepand din secolul VII i.Hr-pe termurile N-V ale Marii Negre se
incadreaza intr-o prima subdiviziune a timpului istoric propriu-zis,antichitatea.
2. Culturi reprezentative:
a) Culturile epocii bronzului:
1.Bronzul timpuriu:2000/1900-1700/1550 i.Hr. Ansambluri arheologice sau culturile de la Cernavoda
II,Glina III. Smeckenberg-Naieni,Periam-Pecica(Banat)
2.Monteoru(Mntenia),Otomani(Crisana),Sighisoara-Wietenberg,Tei,Vatina,Garla Mare,Cruceniapartin perioadei a 2-a,a bronzului mijlociu,cu limite eronologice orientative: 1700/1350-1350/1300
i.Hr.
3.Inperioada bronzului tarziu:1350/1300-1200/1150 i.Hr.,se poate vorbi de marele complex al
campurilor de urne de la Garla Mare-Carna;Suciu de Sus;Noua,Coslogeni.
b)Culturile epocii metalelor
1. Prima epoca a fierului:
a) Hallstatt-ul timpuriu;1200/1150-850/800 i.Hr. Culturi:Gava,Susani,Iusula Banului,Babadag,CoziaBrad
b) Hallstatt-ul mijlociu;850/800-650/600 i.Hr. Culturi Basarabi
c) Hallstatt-ul tarziu;650/600-450/400 i.Hr. Culturi:Barsesti-FerigeleTariverde Volovat-Knuglik
2. A doua epoca a fierului
a) La Tene I;450/400-300 i.Hr.Culturi:Dobrina Emisala, Cartal-Roxdani,GalatiStrahotin,Sanislau,Alexandria-Zimnicea
b) La Tene II;300-200 i.Hr.Murighiol-Enisala,Lozna-Oniceni,MediesulAurit
c) La Tene III;200i.Hr.-106d.Hr.Apogeul culturii materiale unitare de tip La Tene in societatea GetoDaca.