Sunteți pe pagina 1din 2

APLICATIE 1

RENTA SI ARENDA
Date de intrare:
Variante
1

Productia medie grau-Qm (kg/ha)

2000

3000

3500

4000

4500

5000

Valoare hantru VHAN (lei)

250

250

250

250

250

250

6,2

6,7

7,1

7,6

Valoare

Valoare

Valoare

Valoare

Valoare

Valoare

Coeficient de echivalare in hectare conventionale -Cf

Date de introdus :
Pretul de vanzare Pv (lei/kg ) (intre 0.8 si 1,6)
Procent arenda Ra(%) (intre 15-30 % )

Calculati :
Indicator
Costul lucrarilor mecanice- Cm (lei)
Cheltuieli totale de productie CT(lei)
Venituri totale brute-Vtb (lei)
Arenda A (lei)
Venituri totale nete VTn (lei)
Profitul- Pr (lei)
Rata profitului Rpr (%)

Profit normal-Prn (lei)


Renta absoluta Rab (lei)
Comentarii :

Formula