Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect de expertiza tehnica

Bibliografie

(1h curs + 1h proiect) (evaluare distribuita)

s.l.dr.ing. Dragos UTU

1. ASM Handbook, Failure Analysis and Prevention, Volume 11, ASM International , 2002

2. ASM Handbook, Metallography and Microstructures, Volume 9, ASM International, 2004.

3. Metals Handbook – Metalography, Structures and Phase Diagrams, Metals Park Ohio 8 th edition

4. Dragos Cioclov, Mecanica ruperii materialelor, Ed. Ac. Bucuresti.

Definitia si necesitatea unei expertize

Expertiza = cercetare facuta de un expert la cererea unui organ judiciar sau de urmarire penala. Se materializeaza printr un raport care cuprinde cercetarile expertului.

Expert = persoana care poseda cunostiinte deosebite intr un anumit domeniu, specialist de inalta calificare. Persoana insarcinata a face o expertiza.

Scopul unei expertize este de a rezolva anumite probleme intr un domeniu specific .

Exista mai multe tipuri de expertize: tehnica, medicala, sociologica, etc.

Expertiza tehnica se aplica in domeniul materialelor. Ce este un material ? Partea esentiala constituirii unui produs. Ca materiale ingineresti se folosesc la ora actuala:

materiale metalice, materiale ceramice, materiale polimerice si materiale compozite . Ponderea cea mai mare o au materialele metalice.

In cadrul unei expertize: se definesc problemele se propune o ipoteza se colecteaza datele se testeaza ipoteza se trag concluziile

In general calitatea ridicata se refera la produsele si sistemele fabricate la standarde inalte ca raspuns al asteptarilor ridicate al consumatorilor si utilizatorilor. Aceste a șteptă ri includ atribute cum ar fi:

siguranță crescuta

fiabilitate îmbun ătățită

performanțe mai mari

eficiență mai mare

întreținere mai u șoară

costuri mai mici ale duratei ciclului de viață

impact redus asupra mediului

Deși toate diferitele sisteme de îmbun ătățire sunt unice, ele au dou ă aspecte în comun. Acestea sunt toate orientate spre client și se bazează pe rezolvarea de probleme ca un mijloc de îmbun ătățire.

Se poate spune că cele mai importante caracteristici, din perspectiva consumatorului, sunt cât de bine functioneaza un produs sau sistem și cât de mare este durata de viata a acestuia.

In urma degradarii unui material poate apare AVARIA. Avaria presupune iesirea din functiune a unei masini, a unui utilaj, a unei instalatii ca urmare a aparitiei unor defectiuni in conditiile unor solicitari complexe si mai ales a utilizarii peste durata de viata cand defectele apar cu o probabilitate mai ridicata.

Fig. 1 Model de rezolvare a problemei Etapele majore pentru definirea proceselor in modelul de

Fig. 1 Model de rezolvare a problemei

Etapele majore pentru definirea proceselor in modelul de rezolvare a problemei :

1. Identificarea

descrierea situatiei curente

definirea problemelor in ceea ce priveste simptomele (sau indicatorii)

determinarea impactului problemelor asupra componentei, produsului, sistemului sau clientului

stabilirea unui obiectiv

colectarea de date pentru evaluarea/masurarea problemei.

2. Determinarea cauzei

analiza problemei in vederea identificarii cauzei

3. Dezvoltarea de masurari corective

listarea solu țiilor posibile pentru a atenua și preveni repetarea problemei

generarea de alternative

elaborarea unui plan de implementare

4. Validarea și verificarea acțiunilor corective

testarea actiunilor corective intr un studiu pilot

eficacitatea masurii de schimbare

validarea imbunatatirilor

se verifica dacă problema este corectată și îmbun ătățește satisfac ția clienților

5. Standardizare

includerea masurilor corective în sistemul de documentare standard a companiei , organizatiei sau industriei pentru a preveni repetarea în produse sau sisteme similare

monitorizarea schimbarilor pentru a asigura eficacitate.

Obs. Al doilea pas în modelul de rezolvare a problemelor, determinarea cauzei , este un proces foarte important. Soluții pentru a preveni repetarea problemelor nu pot fi dezvoltate făr ă identificarea cauzei .

Analiza sistematică a avariilor echipamentelor dezvă luie cauzele fizice care se încadrează în una din cele patru categorii fundamentale:

A. deficientele de proiectare

B. defectele de material

C. defectele de fabricare/instalare

D. anomalii in timpul exploatarii

O reprezentare grafică efectiva a impactului defectelor asupra duratei de de exploatare a unei componente sau sistem este prezentata în diagrama ciclului de viata (Fig. 2).

Diagrama este construita prin trasarea duratei de utilizare a componentelor care au caracteristici specifice în proiectare, în raport cu gradul de severitate al condi țiilor de exploatare care se anticipează pentru o aplicatie.

Aceste caracteristicile includ rezistența mecanica, rezistența la coroziune, condi țiile de tratament termic, dimensiunea defectelor, finisajul suprafetei, raza de îndoire, porozitate (de exemplu, la turnare), gradul de sensibilizare,etc.

A. Deficientele de proiectare pot include: Fig. 2 Diagrama ciclul de viata  geometrii necorespunzatoare

A. Deficientele de proiectare pot include:

Fig. 2 Diagrama ciclul de viata

geometrii necorespunzatoare (ex. la pregatirea rostului pt. sudare)

concentratori de tensiuni cauzate de crestaturile excesiv ascu țite (ex. In pana de pe arbori) sau raze insuficiente

tensiuni reziduale neprevazute asociate cu tratamentul termic la configurații proiectate cu geometrii complexe, sau tensiuni aparute in procesul de asamblare de piese cu configurații care conțin interferențe nedorite.

tratamente de suprafata necorespunzatoare

selectia unui material care este incapabil s ă asigure proprietatile adecvate pentru aplicatia dorita (incluzand rezistenta mecanica, rezistenta la oboseala, rezistenta la coroziune, rezistenta la temperaturi ridicate, etc)

anizotropia materialelor

B. Defecte de material sunt imperfectiuni inacceptabile sau discontinuitati in materiale care influenteaza/afecteaza performanta produselor sau sistemelor.

Unele dintre tipurile clasice de discontinuitati in materiale care au fost identificate ca factori cauzatori de defectiuni includ:

Semifabricate

Tipuri de discontinuitati

Forjate

Incretiri, crapaturi/rupturi, fulgi/exfolieri, segregatii, retasuri, incluziuni

Turnate

Porozitati, micro contractii, retasuri, segregatii, tendinta de a dizolva gaze, incluziuni

Placi si table

Fisurari la margini, laminari, fulgi/exfolieri

Extrudate si produse trase

Fisurari la margini, ecruisari, denivelari, crapaturi centrale

C. Defectele de fabricare/instalare Fabricarea se referă la procesul de creare a unui produs conform documentatie tehnice si folosind materii prime in general intr o fabrică .Cateva exemple de astfel de anomalii aparute in cadrul fabricarii/instalarii unui produs sunt enumerate in continuare

Procese de indepartare a metalelor

fisuri cauzate prelucrarii abuzive

vibratii in timpul aschierii

modificari microstructurale din cauza sculelor neascutite

supraincalziri in timpul slefuirii

atac intergranular electrochimic in timpul prelucrarii

fisurari din cauza tensiunilor interne cauzate de supraincalziri

Procedee de prelucrare a metalelor

fisurari, rupturi sau gaturi ca urmare a deformarii plastice

incretiri din cauza laminarii/roluirii

urme lasate de scule si zgarieturi in timpul prelucrarii

rupturi de suprafata

fisuri provocate de tensiuni reziduale din timpul forjarii

modificari microstructurale din cauza forfecarii, stantarii, perforarii

crapaturi si fisuri in timpul prelucrarii cu alice metalice

coroziune fisuranta datorata folosirii necorespunzatoare a lubricantilor la matritare

Tratamente termice

cresterea grauntilor

transformari de faze incomplete

fisurari la racire

decarburare

martensita nerevenita

fragilizare la revenire

precipitari inadecvate

neomogenitati in structura

pierderea proprietatilor din cauza supraincalzirii

Sudare

lipsa de fuziune

fragilizarea zonei influnetate termic (ZIT)

tensiuni interne in ZIT

incluziuni de zgura

cratere in zona de fuziune la final

fisurare la cald

fragilizare prin hidrogen ca urmare a umezelii

Curatare/Finisare

coroziune din cauza curatarii inadecvate inainte de vopsire

atac intergranular sau fragilizare prin hidrogen din cauza curatarii cu acid

fragilizare prin hidrogen in timpul acoperirii galvanice

Asamblare in fabrica/Instalare la fata locului

nealiniere

piese lipsa/gresite

imbinare necorespunzatoare

sistem de prindere necorespunzator

scule/unelte necorespunzatoare

preparare suprafete necorespunzatoare

D. Anomalii in timpul exploatarii Durata de viață a unui sistem de componente sau este puternic dependentă de condi țiile în care produsul operează în serviciu. Durata de viață a unui produs include func ționare, întreținere, inspec ț ie, reparație și modificare. Defecțiunile cauzate de anomalii care pot aparea in timpul exploatarii sunt legate de procesul de proiectare, achizitia de materiale, și fabricarea de produse

In general degradarea unui material este cauzata de cele trei fenomene principale :

coroziune, oboseala, si uzura. La toate acestea adaugandu se prezenta defectelor. Cele mai frecvente defecte de material sunt de tipul fisurilor, exfolierilor, pori, etc

Obs. In afara de degradarile de material la aparitia unei avarii mai pot contribui si erorile de proiectare si de exploatare.Ca efecte ale unei avarii pot sa apara accidentele si litigiile. Expertizarea (analizarea) avariilor permite pe de o parte prevenirea unor noi avarii prin estimarea duratei de viata a instalatiilor sau poate avea un rol de constatare in scopul cunoasterii si corectarii defectelor de material.

Expertizarea unei avarii are ca avantaje:

posibilitate de prevenire a unor avarii ulterioare;

permite estimarea si validarea deciziilor luate in procesul de proiectare si permite estimarea selectiei materialelor utilizate;

permite evaluarea corectitudinii proceselor tehnologice

da posibilitatea de stabilire a unor responsabilitati.

Atentie Analiza de material este o proba in instanta iar opinia specialistului poate fi importanta Cauzele principale ale avariilor ar fi:

avarii datorate unor defecte observate de la exterior

avarii datorate unor defecte din interior

avarii datorate unor solicitari peste limita de rezistenta a materialului.

La expertizarea tehnica a unui material respectiv analiza unei avarii se porneste intotdeauna de la stabilirea compozitiei chimice a materialului si de la analiza microstructurii.