Sunteți pe pagina 1din 1

precum si normele privind indicatorii de calitate a diferitelor sortimente de paine

sunt reglementate prin standarde si norme interne. Verificarea calitatii painii se face pe loturi,
iar prin lot se intelege cantitatea maxima de 10 tone paine, fabricate de o singura echipa,
coapta in acelasi fel, de aceiasi greutate pe bucata.
Verificarea calitatii painii consta in:
examinarea aspectului general al lotului;
verificarea masei pe bucata;
examenul organoleptic;
analiza fizico-chimica.
Verificarea se face pe o proba