Sunteți pe pagina 1din 2

1. Fie convertorul numeric analogic cu iesirea in tensiune din figura.

Se cunosc: UREF =
10V, RR = 10k, R1 = 5k, cu toleranta 0,5%. Eroare aferenta curentiilor de iesire din
DAC 08 este 0,1 % ICS.
a) relatia de conversie, domeniul tensiuniilor de iesire si rezolutia convertorului
b) eroare absoluta limita a tensiunii de iesire cand pe intrarea de date se .. nr 20 hexa.

2. Se da un osciloscop numeric avand frecventa de esantionare maxima = 100 Mhz, nr de


esantioane afisat NS = 500 si nr de diviziuni pe orizontala NX =10.
a) sa se det frecventa de esantionare pt CX1 = 200 s/div si CX2 = 0,1 s/div.
b) sa se det frecventa maxima a unui semnal sinusoidal daca pe ecran sunt
vizualizate exact 2 perioade (2T) si afisarea se face fara interpolare.
c) care este frecventa indicata in modul FFT pentru un semnal sinusoidal cu f = 700
khz daca se foloseste in domeniul timp cu coeficientul de deflexie CX = 50 s/div

3. Tensiunea periodica din figura se aplica la intrarea unui voltmetru format dintr-un
redresor dubla alternanta urmat de un voltmetru de curent continuu, semnal sinusoidal.
a) sa se determine indicatia voltmetrului.
b) sa se determine eroare relativa facuta de voltmetru in acest caz.

U(V)
8

4
/2
-2

3/4

3/8

-5

4. Se da un numarator universal avand perioada de deschidere a portii principale in


configuratia de frecventmetru ; frecventa = 1Mhz. La intrare se aplica un semnal
dreptunghiular avand amplitudinea A=1V , f = 800 Hz si raportul semnal-zgomot 40 dB.
a) sa se det frecventa critica
b) sa se calculeze eroarea in config. de frecventmetru respectiv in config. de
periodmetru.
5. a) Principiul de functionarea la Q-metrului numeric
b) Analizarea in timp real (ATR) cu compresie in timp.