Sunteți pe pagina 1din 1

Ce avem de pregatit pt examene :

1.istoria sociologiei : pt partea scrisa capitolele in romana selectate


Pt oral : capitolul pe care il avem de tradus
2.sociologia generala: definitia sociologiei, August comte, sociologismul lui Emile
Durkheim, socializare si sociabilitate, grupul social si tipologia acestuia
3.Introducere in metodologie :
Introducere p 1-3
Etapele cercetarii sociologice p.17-32 (fara probleme legate de stabilirea indicatorilor si
metoda deductiva)
Elaborarea ipotezelor de cercetare p32-39
Delimitarea populatiei supuse cercetarii p.57-63
Cercetarea de teren propiru zisa p63-66
4.metode si tehnici :
Metoda observatiei p 1-3
Intrumente utilizate in observ.soc p 6-5
Observ. Participativa p 15-20
Tehnica participantului observator 20-21
Anchete bazate pe chestionar p 22-23
Interviul 40-41
Tipuri de interviu 45-51
Analiza doc.sociale p52
Specificul doc sociale 52-53
Experimentul p 65-73
5.Logica . definitie , clasificare, silogismul , conversie , obversie
6.sociologia culturii : suportul de curs plus : Lucian Blaga Orizont si stil