Sunteți pe pagina 1din 1

Sistemul financiar reprezinta totalitatea

relatiilor financiare care indeplinesc conditiile


unui sistem denumit sistemul relatiilor
financiare.
Finantele ag ec reprez veriga de baza a
sistemului financiar si cuprinde relatiile
economice de repartitie in forma baneasca a
produsului social si mai ales a venitului social
Bugetul de stat este o veriga centrala a
sistemului financiar, reprezinta continutul
bugetului de stat si repartizarea principalului
fond de resurse ale statului.
Asig sociale reprezinta acele relatii banesti
care apar pentru constituirea fondului de
asigurari sociale pentru pensii si diferite
ajutoare
Parghiile financiare reprezinta expresia
valorica generalizata a unor relatii economice
prin intermediu carora are loc repartizarea si
utilizarea venitului national.
Parghii economice cu caracter financiar:
impozite taxe vamale credite subventii, iar
parghii cu caracter monetar sunt cursul
valutar preturile si tarifele.
Finantele cu caracter istoric.
Primele elemente care marcheaza aparitia
finantelor in societate au aparut in perioada
descompunerii comunei primitive si aparitia
societatii sclavagiste.
Caracteristici:- accentuarea diviziunii sociale a
muncii au aparut proprietatiile private
societatea s-a impartit in clase sociale a
aparut si se dezvolta schimbul de marfuri.
La inceput functiile banilor au fost indeplinite
de anumite marfuri si mai apoi dupa
descoperirea metalelor pretioase de aur si
argint.
Aparitia statului a avut lor datorita nevoii de
protectie a stapanilor de sclavi impotriva
sclavilor.
Activitatea statului 2 functii interna de
mentinere a ordini si asigurarea functionarii
institutiilor statului. externa de aparare a
tatii si a independentei.
Finantele publice si finantele private.

Sistemul de pensii.
Pensiile se acorda in raport cu salariu tuturor
cetatenilor care au indeplinit varsta prevaz de
lege au vechimea necesara in munca ori si-au
pierdut total sau partial capacitatea de munca
din cauza unor accidente.

Asemanari . ambele se confrunta cu echilibru


financiar.
Deosebiri.Resursele financiare necesare
realizarii functiilor statului se procura de la
pers fizice si juridice prin masuri de
constrangere.
Impotriva statului nu se pot lua masuri de
executare silita

Chelt publice pt administratia de stat.


Chelt administrative cuprind totalitatea
resurselor alocate pt intretinerea si
functionarea organelor puterii si
administratiei de stat si organelor
judecatoresti.

Numarul de puncte in fiecare luna se


calculeaza prin raportarea salariului brut lunar
individual inclusiv sporurile si adaosurile la
salariu mediu brut lunar din luna respectiva
comunicat de INS.

Acestea se preocupa de elaborarea si


adoptarea legilor, salubritate, iuluminat
public, ingrijirea parcurilor, inregistrarea
actelor de stare civila.

Coantumul pensiei de urmasi se stabileste


procentual din pensia sustinatorului decedat
in functie de nr de urmasi.

Obiectul legii il constituie stabilirea volumului


ven si a structurii acestora pe capitole si
subcapitole si a chelt pe destinatii pt bugetul
asig de stat.

123-

50%
75%
100%

Impozitele directe se stabilesc nominal in


sarcina pers fizice si juridice in functie de
veniturile sau averea acestora pe baza cotelor
de impozit, ele se incaseaza direct la termen
dinainte stabilit
Impozitele indirecte se aseaza asupra
preturilor marfurilor si se suporta de
consumatorul final.
Dubla impunere fiscala reprezinta supunerea
la impozit a aceleiasi mat impozabile pt aceiai
per de timp de catre doua sau mai multe
state.
Asig sociale de sanatate. Reprezinta
principalul sistem de finantare a ocrotirii si
promovarii sanatatii populatiei care asigura
acordarea unui pachet de servicii de baza.
Fondul national unic de sanatate se constituie
din contributii de asig sociale suportate de
asig in prez 5.5% pers fizice si 5.2%pers
juridice. Administrarea fondului se face de
casa nationala de asig de sanatate
Fara plata copii pana la 18 ani si studentii
pana la 26 persoanele cu handicap pensionarii femeile insarcinate persoane
cu drepturi stabilite prin legi speciale.

Chelt cu caracter ec in ec de piata


Primele de export consituie forma cea mai
des practicata pentru incurajarea exportului
de marfuri in concordanta cu interesele
statului.
Primele de export sunt in
1 bani
2 restituirea unei parti din impozitele si taxele
platite de ag ec.
3 avantaje valutare

Intrep private isi procura resursele financiare


in urma activitatii lor .

4 reducerea tarifelor pe calea ferata la


transportul marfurilor.

Statul poate lua masiri in leg cu moneda nat in


care se constituie fondurile publice.

Chelt pt cercetare dezvoltare.

Cheltuieli publice pentru activitati social


culturale . Prin finantarea anumitor actiuni cu
caracter social cultural se urmareste
satisfacerea nevoilor publice sociale.

Cheltuieli de dezvoltare care urmaresc


realizarea unui produs pe scara industriala.

Se acorda asiguratilor care indeplinesc


cumulativ la data pensionarii conditiile privind
varsta standard de pensionare si stagiul
minim de cotizare realizat in sistemul public
de pensii

Finantele publice se refera la cheltuielile


venituri si datoriile statului
Finantele private reprezinta cheltuielile si
veniturile precum si datoriile intreprinderilor
bancilor si soc de asig.

Chelt pt cercetarea aplicativa care au ca scop


crearea de noi produse

Chelt pt cercetarea fundamentala care au ca


obiectiv dezvoltarea cunostintelor intr0un
anumit domeniu al stiintei

Legea asig sociale de stat.

Aceasta lege cuprinde - bug asig pt somaj


fondul de garantare pt plata creantelor
salariale - valoarea punctului de pensie
salariu mediu brut. Cata contributiei de asig
sociale este 10.5% indiferent de conditiile de
munca .
Bugetul de stat exprima relatii ec in forma
baneasca care iau nastere in procesul
repartitiei PIB in leg cu indeplinirea functiilor
si sarcinilor statului.
Rolul financiar consta in aceea ca asig
monbilizarea si repartizarea resurselor fin
necesare indeplinirii fct si sarcinilor statului
iar rolul ec este de a utiliza impozitele taxele
subventiile ca parghii fin .
Procesul bugetar reprez ansamblul
operatinilor privind elaborarea proiectului de
buget aprobarea acestuia si controlul bugetar
incheierea si aprobarea contului de executie.
Mecanismul financiar al Romaniei este
constituit din totalitatea structurilor formelor
principiilor si parghiilor ec financiare care
utilizeaza fondurile banesti necesare
indeplinirii fct si sarcinilor statului
Mecanismul fin trebuie conceput in asa fel
incat sa asigure si sa stimuleze desf normala a
activitati tuturor ag ec.
MF trebuie sa se bazeze pe cunoasterea
actiunii legilor ex si in special a legilor pietei
Impozitul reprez plata baneasca obligatorie
efectuata de pers fizice si juridice in favoarea
bug de stat si la termenele stabilite de lege
fara obligatia din partea statului de a presta
platitorului un echivalent direct imediat.
Dpdv fin impozitele constituie mijlocul
principal de procurare a resurselor banesti
necesare acoperiri chelt publice.
Elem impozitului subiectul suportatorul
obiectul impozitului - sursa impozitului cota
impozitului termenul de plata.
Principiile impunerii reprezinta ansamblul de
masuri si operatii efectuare in baza legi care
au drept scop stabilirea impozitului ce revine
ficarei persoane fizice sau juridice.