Sunteți pe pagina 1din 1

ORARUL LECIILOR PENTRU

STUDENII ANULUI II FACULTATEA


STOMATOLOGIE
SEMESTRUL DE TOAMN ANUL
UNIVERSITAR 2014-2015

Z
I
L
E

ORELE

L 9.50-11.30
U 12.30-14.10
N 14.20-16.00
I

M
I
E
R
C
U
R
I

8.00-9.40
9.50-11.30
12.30-14.10
14.20-16.00
8.00-9.40
9.50-11.30
12.30-14.10
14.20-16.00

8.00-9.40
J 9.50-11.30
O 12.30-14.10
I
14.20-16.00
V
I
N
E
R
I

8.00-9.40
9.50-11.30
12.30-14.10
14.20-16.00

8.00-9.30

8.00-9.40

M
A
R

APROB
RECTOR AL IP USMF NICOLAE TESTEMIANU
PROFESOR UNIVERSITAR, DR. HAB. T. MED,
ACADEMICIAN AL AM
ION ABABII

S
F

O
O

G
L

F
I

E / M

FIZIOLOGIE
BIOCHIMIE

8.00

I
Z
I
O
L
O
G
I
M I C R O B I O L O G I E
R O B I O L O G I E

8.00-10.15

FILOSOFIE

HISTOLOGIE

BIOCHIMIE

MICROBIOLO
GIE

T. COMPORTAMENTULUI

8.00-9.30

FIZIOLOGIE

10.30

B I

C H

10.30

M I

HISTOLOGIE
10.30

O M F

10.30

O M F

F I L O S O F I E

10.30

O M F

STOM. ORTOPEDIC

8.00-10.15

FIZIOLOGIE

STOM. TERAPEUTIC

10.30

STOM. TERAPEUTIC

O M F

T I I N E L E C O M P O R T A M E N T U L U I / F I L O S O F I E A

13.20

8.00-9.30

8.00

MICROBIOLOGIE
10.30-12.00
O M F

STOM. ORT.
O M F

L.STRIN

L.STRIN

F I L O S O F I E

T. COMPORTAMENTULUI
L.STRIN

H
I
S
T
O
L
O
G
I
E / O
M
F
STOMATOLOGIE ORTOPEDIC / STOMATOLOGIE TERAPEUTIC
STOM. TER.
TIINELE COMPORTAMENTULUI
L.STRIN
L.STRIN
L.STRIN

10.30

F I L O S O F I E

L.STRIN

CS
CS

STOM. ORTOPEDIC
10.30
10.30

10.30

STOM. TERAPEUTIC

STOM. ORTOPEDIC
B I O C H I M I E

EF SECIE DIDACTIC
DR. HAB. T. MED., CONF. UNIVERSITAR

DECAN FACULTATEA STOMATOLOGIE


DR. HAB. T. MED., PROF. UNIVERSITAR

L. APTEFRAI

I. LUPAN