Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCURESTI

Facultatea IMST
Centrul de Perfectionare in Asigurarea Calitatiii si
Certificarea Auditorilor(CPAC-CA )

FISA DE INSCRIERE
Pentru cursul postuniversitar : AUDITOR PENTRU SISTEME DE MANAGEMENT
INTEGRAT CALITATE , MEDIU, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA.
Numele si prenumele...............
Locul si data nasterii........
Absolvent al Facultatii de : .................
Institutia de invatamant superior.din localitatea..............
In anul ,profilul/domeniul ...................................specializarea...............
Seria si nr.diplomei de licenta/inginer ......................................................................................
Locul de munca......
Telefon................................................................,fax.....................................................................
Functia...........................................................................................................................................
Adresa:str...................................................,nr...........,bl.........,sc............,ap...........,sect............,
Tel..................................,tel/mobil..............................,e-mail.......................................................
Actele necesare inscrierii :
Copie legalizata dupa diploma de licenta si foaia matricola/supliment la diploma
Copie dupa certificatul de nastere
Copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
Copie C.I ( carte de identitate)
Copie dupa ordinul de plata al taxei
2 fotografii realizate recent,pe hartie fotografica,color,format 3*4 cm
C.V
Taxa de participare la curs este de 1800 ron/persoana si se achita in cont :
RO07 INGB 0000 9999 0167 3162; RO07TREZ 5215069XXX004929 Trezoreria Ploiesti, SC HSEQ
CONSULTING SRL , cod identificare fiscala RO 18147765 .
Cererea de inscriere si copia dupa O.P. vor fi transmise prin fax la nr : 0244/ 576.619.
Factura se va elibera numai in baza contractului incheiat intre firma platitoare si SC HSEQ
CONSULTING SRL, in celelate cazuri se va elibera bon fiscal la persoanele fizice.
Am luat cunostinta ca dupa inceperea cursului nu mai pot cere restituirea taxei daca din
diverse motive doresc sa renunt la curs.

Data........................................

Semnatura..........................

CENTRU DE PERFECTIONARE AL HSEQ CONSULTING PLOIESTI .


Relatii la tel / fax : 0244.576.619 ; 0734 000 524 Tobos Alice
Numar de operator de date cu caracter personal 21164