Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea
,,Strategiei de Dezvoltare Local a Comunei Periam pentru perioada 2014 2020

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea nr.67/2004
pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 27.11.2014, avnd n vedere urmtoarele:
- referatul de necesitate privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Periam pentru
perioada 2014 2020 nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.291 din 16.01.2014, ntocmit de
domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul Comparimentului Dezvoltare Economico
Social, Urbanism i Transport Public al Primriei Comunei Periam;
- expunerea de motive nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.8669/20.11.2014
prezentat de primarul Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.8668/20.11.2014 ntocmit de domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA n cadrul
Comparimentului Dezvoltare Economico Social, Urbanism i transport Public al Primriei Comunei
Periam, prin care propune consiliului local aprobarea documentaiei ,,Strategia de Dezvoltare a
Comunei Periam pentru perioada 2014 2020;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparena decizional n administraia public, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- procesul-verbal nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.2152/2 din 15.10.2014, privind
dezbaterea public pentru elaborarea ,,Strategiei de Dezvoltare Local a Comunei Periam pentru
perioada 2014 2020;
- procesul-verbal nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.2152/3 din 17.11.2014 privind
ncheierea perioadei de consultare public privind finalizarea i validarea ,,Strategiei de Dezvoltare
Local a Comunei Periam pentru perioada 2014 2020;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, ale art.36 alin.4 lit.e, ale art.45 alin.2 lit.d i ale art.115
din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
HOTRTE:

Art.1. Se aprob ,,Strategia de Dezvoltare Local a Comunei Periam pentru perioada 2014
2020, conform Anexei nr.1, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam i domnul Marica Florian inspector de specialitate IA n cadrul Primriei
Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Domnului Marica Florian, inspector de specialitate IA, n cadrul Primriei Comunei
Periam;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTE DE EDIN,

STRUTINSCHI RODICA

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

____________________________________
______________________________________

Nr. 86 din 27.11.2014