Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local: 10
Prezeni: 10
Pentru: 10
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2015
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 27.11.2014, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.8745/24.11.2014 ntocmit de
domnul Bobu Aurel, referent I cultural n cadrul primriei i avizat de domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam, prin care propune Consiliului Local Periam adoptarea unei hotrri privind
aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2015;
- Agenda cultural-sportiv a Comunei Periam privind principalele manifestri cultural - artistice
i sportive pentru anul 2014 nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.8744/24.11.2014;
- prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind nfiinarea, organizarea i desfurarea activitii
aezmintelor culturale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G. nr.51/1998 privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor,
proiectelor i aciunilor culturale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G. nr.2/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului
nr.51/1998 privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor i proiectelor culturale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a, pct.4 i pct.6, ale art.45 alin.1 i ale art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

H O T R T E :
Art.1. Se aprob Agenda Cultural-Sportiv a Comunei Periam privind principalele
manifestri cultural - artistice i sportive pentru anul 2015, conform Anexei nr.1, care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz primarul Comunei
Periam i domnul Bobu Aurel, referent I cultural n cadrul Primriei Comunei Periam.
1

Art.3. Prezenta hotrre se comunic:


- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Domnului Bobu Aurel, referent cultural;
- Consiliului Judeean Timi;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

STRUTINSCHI

Contrasemneaz:
RODICA

_______________________________________

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA
______________________________________

Nr. 89 din 27.11.2014


2