Sunteți pe pagina 1din 3

1. Concentraia soluiilor.

a) Concentraia procentual ( % ) grame substan dizolvate n 100 g soluie.


md masa substanei dizolvate;
ms masa soluiei;
C concentraia procentual

ms g soluie -------------------md g subst.dizolvat


100 g soluie ----------------- C g subst. dizolvat

md + mH2O = ms

C=

md
100
ms

Exemplu 1 : Ce concentraie are soluia obinut prin dizolvarea a 30 g sare n 270 g ap


?
msare = 30 g
map = 270 g

ms = 30 + 270 = 300 g

C=?

C=

md
30
100 =
100 = 10 %
ms
300
R: C = 10 %

** pe ecuaie se trece totdeauna md


Exemplu 2 : Zincul reacioneaz cu 300 g soluie de acid clorhidric de concentraie
36,5 %.
Ce volum de hidrogen se obine ( c.n.) ?
ms = 300 g
C = 36,5 %
VH2 = ?
C=

109,5 g
xl
Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2
2 36,5
22,4

md
100
ms

md =
x=

300 36,5
= 109,5 g HCl
100

109,5 22,4
= 33,6 l H2
2 36,5

R: 33,6 l H2
** Concentraia procentual a soluiilor de cristalohidrai se raporteaz la sarea anhidr.
Exemplu: Ce concentraie procentual va avea soluia obinut prin dizolvarea a 25 g
CuSO4 5 H2O n 275 g ap ?
m CuSO4 5 H2O = 25 g
250 g CuSO4 5 H2O --------- 160 g CuSO4
mH2O = 275 g
25 g CuSO4 5 H2O ---------x g CuSO4
C=?
MCuSO4 5 H2O = MCuSO4 + 5 MH2O =
= 160 + 90 = 250uam

x=

25x160
= 16 g CuSO4 ( md )
250

ms = mCuSO4 5 H2O + mH2O =


= 25 + 275 = 300 g

md
16
100 =
100 = 5,33 %
ms
300
R: C = 5,33 %
** Solubilitatea substanelor din punct de vedere cantitativ,se exprim
prin masa de substan dizolvat n 100 g ap, pentru a obine o soluie saturat.
Exemplu: La 60oC solubilitatea iodurii de potasiu este de 45 g / 100 g ap. Care
este concentraia procentual a soluiei ?

C=

mKI = 45 g
mH2O = 100 g
C=?

ms = mKI + mH2O = 45 + 100 = 145 g


C=

md
45
100 =
100 = 31,03 %
ms
145
R: C = 31,03 %

** n reaciile chimice n care reactantul este acidul sulfuric, n practic se


folosete frecvent ,soluia de oleum - SO3 dizolvat n acid sulfuric.
Exemplu: Ce cantitate de oleum 20 % SO3 este necesar pentru a prepara 300 g
soluie H2SO4 98 % ? ( la adugarea oleumului n ap trioxidul de sulf reacioneaz cu
apa i formeaz acid sulfuric).
Oleum 20 % SO3 la 20 g SO3 corespund 80 g H2SO4
20g
x
SO3 + H2O = H2SO4
80
98
x=

20x98
= 24,5 g H2SO4
80

80 + 24,5 = 104,5 => 100 g oleum va forma 104,5 g H2SO4, deci oleumul
se va comporta ca o soluie de acid sulfuric de concentraie 104,5 %
mH2SO4 din oleum = mH2SO4 din sol.98 %
notm cu a masa de oleum
md
C ms
C=
100 => md =
ms
100
104,5
98
a=
300
100
100

=> a = 281,33 g oleum


R: 281,3 g oleum.

b) Concentraia molar ( molaritatea ) numrul de moli dizolvai n un litru


soluie.
Vs - volumul soluiei;
Vs l soluie ------------------ n moli subst. dizolvat
n numrul de moli
1 l soluie ------------------- CM moli subst.dizolvat
CM concentraia molar
md
n
m
CM =
;
n=
=> CM =
Vs
M
Vs M
Exemplu 1 : Se dizolv 80 g NaOH n ap i se obin 4 l soluie. S se determine
concentraia molar a soluiei.
MNaOH = 40 uam
mNaOH = 80 g
CM = ?

n=

md
80
=
= 2 moli NaOH
40
M

CM =

n
2
=
= 0,5 M
Vs
4

R: CM = 0,5 M
Exemplu 2 : Ce cantitate de magneziu reacioneaz cu 500 ml soluie de HCl 0,5 M ?
Vs = 500 ml = 0,5 l
x g 0,25 mol

CM = 0,5 M
mMg = ?
CM =

Mg + 2 HCl MgCl2 + H2
24
2

n
Vs

n = 0,5 0,5 = 0,25 moli HCl


x=

24 0,25
= 3 g Mg
2

R: 3 g Mg
c) Concentraia normal ( normalitatea) CN numrul de echivaleni gram / 1 l
soluie.
Eg echivalentul gram; e numrul de echivaleni gram; Vs volumul
soluiei.
1 l soluie ------------------- CN echivaleni gram
Vs l soluie ----------------- e echivaleni gram
CN =

e
Vs

1 echivalent gram ------------------ Eg grame


e echivaleni gram ------------------md grame
e=

md
Eg

Exemplu: Se obin 2 litri soluie prin dizolvarea n ap a 37 g hidroxid de calciu.S


se determine concentraia normal a soluiei.
mCa(OH)2 = 37 g
Vs = 2 l
CN = ?

M
74
=
= 37 g
2
2
md
37
e=
=
=1
Eg
37
e
1
CN =
=
= 0,5 N
Vs
2

EgCa(OH)2 =

R: CN = 0,5 N