Sunteți pe pagina 1din 3

OLIMPIADA DE MATEMATIC

Bucuresti

– ETAPA PE SECTOR, 23.02.2014 -

CLASA A V-A

Not : Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se puncteaz de la 0 la 7 puncte. Pe foaia de concurs se trec rezolv rile complete. Timp de lucru: 2 ore.

1. Determina i numerele ab tiind c împ r ind num rul ab5 la num rul ba ob inem câtul 5 i restul 25.

2. Determina i toate perechile de numere naturale (n, p) care verific egalitatea

a)

 

(n +1)(n + 2 p) = 1+ 2 + 3 + 4 ;

b)

Determina i câte perechi de numere naturale (n, p) care verific egalitatea

(n +1)(n + 2 p) = 1+ 2 + 3 +

3. Se consider num rul

n =

9

+

+ 2014 .

99

+

999

+

+

99

2014 cifre

99

+

2014.

a) Ar ta i c num rul n este divizibil cu 10;

b) Determina i câtul i restul împ r irii num rului n la 111.

4. Se consider mul imea A care are ca elemente numere naturale scrise cu cinci cifre diferite care apar in mul imii {1, 3, 5, 7, 9} .

a) Determina i câte numere din mul imea A au prima cifr 1 i ultima cifr 3;

b) Determina i câte elemente con ine mul imea A ;

c) Calcula i suma tuturor elementelor din mul imea A .

Problema 3 a fost selectat din Suplimentul Gazetei Matematice- Seria B, nr. 10/2013, publica ie lunar pentru tineret, fondat în anul 1895, editat de Societatea de tiin e Matematice din România

OLIMPIADA DE MATEMATIC – ETAPA PE SECTOR, 23.02.2014 -

CLASA A V-A SOLU II I BAREME ORIENTATIVE

Not : Fiecare subiect se puncteaz de la 0 la 7 puncte. Se acord numai punctaje întregi. Orice alt rezolvare se asimileaz conform baremului.

Subiectul 1. Determina i numerele ab tiind c împ r ind num rul ab5 la num rul ba ob inem câtul 5 i restul 25 .

Prof. Cristian Mangra, Bucure ti

 

Barem

Detalii rezolvare

asociat

Din teorema împ r irii cu rest avem ab5 = 5 ba + 25 , cu ba > 25 .

2

p

Folosind scrierea în baza 10 ob inem 19 a = 8 b + 4 .

2

p

Deoarece num rul din membrul drept se divide cu 4 deducem c a {4,8}.

2

p

Pentru a = 4 , ob inem b = 9 i num rul c utat este 49 . Pentru a = 8 nu avem solu ie.

1

p

Subiectul 2. a) Determina i toate perechile de numere naturale (n, p) care verific egalitatea

(n +1)(n + 2 p) = 1+ 2 + 3 + 4 ;

b) Determina i câte perechi de numere naturale (n, p) care verific egalitatea

(n +1)(n + 2 p) = 1+ 2 + 3 +

+ 2014 .

Prof. Ion Cicu, Bucure ti

 

Barem

Detalii rezolvare

asociat

a)

Avem (n +1)(n + 2 p) = 10 , deci n +1 este divizor al lui 10, adic n +1{1,2,5,10}

1p

Ob inem n {0,1,4,9} . Convin perechile n = 0, p = 5 i n = 1, p = 2 .

2p

b)

R spuns: 0 perechi

 

Avem 1+ 2 + 3 +

+ 2014 = 1007 2015 care este num r impar.

1p

Numerele n +1 i n + 2 p au parit i diferite deoarece 1 este impar, iar 2 p este par.

 

Prin urmare, num rul (n +1)(n + 2 p) este par.

2p

În concluzie (n +1)(n + 2 p) 1+ 2 + 3 +

+ 2014 , oricare ar fi numerele naturale n i p.

1p

Subiectul 3.

Se consider num rul

n =

9

+

99

+

999

+

+

99

99

2014 cifre

+

2014.

a) Ar ta i c num rul n este divizibil cu 10;

b) Determina i câtul i restul împ r irii num rului n la 111.

Prof. Aurica Pîrvescu, Boto ani

Barem Detalii rezolvare asociat a) Num rul n are 2014 termeni forma i numai cu
Barem
Detalii rezolvare
asociat
a)
Num rul n are 2014 termeni forma i numai cu cifra 9 . Vom scrie termenul 2014 ca
o sum format din 2014 de 1.
Avem
n =
9
+
99
+
999
+
+
99
99
+
1
+
1
+
1
+
+
1
=
(
9
+
1
)
+
(
99
+
1
)
+
(
999
+
1
)
+
+
(
99
99
+
1
)
2014
cifre
2014
termeni
3p
sau
n =
10
+
100
+
1000
+
+
100
00
11
110
.
=
2014
cifre
2014
cifre
Cum ultima cifr este 0 , num rul este divizibil cu 10
2012
2009
2
b)
Vom scrie
n = 111⋅10
+111⋅10
+
+111⋅10 +10 =
(
2012
2009
2
= 111⋅ 1⋅10
+1⋅10
+
+1⋅10
)
+10
2
p
Câtul este
100100
100
, iar restul este 10.
2
p
671 grupe

Subiectul 4. Se consider mul imea A care are ca elemente numere naturale scrise cu cinci cifre diferite care apar in mul imii {1, 3, 5, 7, 9} .

a) Determina i câte numere din mul imea A au prima cifr 1 i ultima cifr 3;

b) Determina i câte elemente con ine mul imea A ;

c) Calcula i suma tuturor elementelor din mul imea A .

Prof.Marius Perianu, Slatina

 

Barem

Detalii rezolvare

 

asociat

a)

Numerele au forma 1abc3 . Cifra a poate lua 3 valori, cifra b poate lua 2 valori, iar

2

p

cifra c o valoare. Sunt 3 2 1 = 6 numere

 

b)

Numerele au forma abcde . Cifra a poate lua 5 valori, cifra b poate lua 4 valori,

 

cifra

c poate lua 3 valori, cifra

d poate lua 2 valori, iar cifra e o valoare. Sunt

 

3

p

5 4 3 2 1 = 120

de numere.

   

c)

Fiecare cifr apare, pe fiecare pozi ie, de 24 de ori i atunci suma numerelor are forma

 

S =

+

24

24

(1

(1

+

+

3

+

5

+

7

3

+

5

+

7

+

+

9) 10

4

+

9) 10

+

24

24

(1

+

(1

3

+

+

3

5

+

+

5

7

+

+

7

9)

+

=

9) 10

(1

24 25 11111

+

3

24

+

=

3

+

5

+

7

+

6666600

9) 10

2

+

2

p