Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES VERBAL

ncheiat astzi 27 Noiembrie 2014, cu ocazia edinei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Periam, care i desfoar lucrrile n Sala de edine a Primriei Comunei Periam
n conformitate cu prevederile art.39 alin.1, art.61 i art.117 lit.b din Legea Administraiei
Publice Locale nr.215/2001, republicat, modificat i completat, particip la lucrrile edinei ordinare
doamna secretar Bron Daciana precum i domnii consilieri locali ai Comunei Periam i anume:
AVRAM IOAN-MIRCEA, BUCE ADRIANA, CPUAN IONEL, CTEA PETRE-PAVEL,
COZMA VASILE, HRDLU ANIOARA, IVACU IOAN, STRUTINSCHI RODICA, U VAT
VIORICA i VOICU LIVIU.
Sunt prezeni 10 consilieri locali.
edina a fost convocat de primarul Comunei Periam prin Dispoziia nr.223 din data de 21
noiembrie 2014, iar consilierii locali au fost convocai telefonic i prin invitaia nr.8688/21.11.2014,
cnd le-a fost adus la cunotin i ordinea de zi.
Primarul comunei Periam, domnul DUMITRA CORNEL propune urmtoarea
ORDINE

DE

Z I:

1. Proiect de hotrre privind aprobarea Planului de ocupare a funciilor publice la nivelul


Comunei Periam, pentru anul 2015;
- iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr. I;
2. Proiect de hotrre privind aprobarea modificrii i completrii, prin act adiional, a
contractului de nchiriere nr.2777/20.05.2010 ncheiat ntre Comuna Periam i familia domnului erban
Amir-Ioan;
- iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr.II;
3. Proiect de hotrre privind aprobarea nchirierii construciei cu destinaie de locuin, aflat n
proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, ctre soii Spataru Dumitru i Spataru Daniela-Luci;
- iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr. II;
4. Proiect de hotrre privind aprobarea,,Strategiei de Dezvoltare Local a Comunei Periam
pentru perioada 2014 2020;
- iniiator: primar; raport: comisiile de specialitate nr. I, nr.II i nr.III;
5. Proiect de hotrre privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2014;
- iniiator: primar; raport: comisia de specialitate nr. I;
6. Diverse.
Doamna secretar supune la vot Procesul-verbal al edinei anterioare, respectiv al edinei
extraordinare cu convocare de ndat a Consiliului Local Periam care a avut loc n data de 13.11.2014.
Se voteaz cu 7 voturi pentru i 3 voturi abinere.
Doamna consilier local Strutinschi Rodica, preedinte de edin, d citire Ordinii de zi.
Se supune la vot Ordinea de zi.
Se voteaz abinere n unanimitate de voturi (10 voturi).
Domnul primar Dumitra Cornel, n calitate de iniiator al proiectelor de hotrre, intervine i
solicit Consiliului Local modificarea Ordinii de zi prin introducerea a trei Proiecte de hotrre, dup
cum urmeaz:
1. Proiect de hotrre privind aprobarea documentaiei pentru intabularea dreptului de
proprietate asupra unui imobil aflat n proprietatea Comunei Periam, domeniu privat, documentaie
ntocmit de P.F.A. ing.Comloan tefan; raport: comisia de specialitate nr. II acesta devine punctul 6
al Ordinii de zi modificate;
1

2. Proiect de hotrre privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru


anul 2015; raport: comisia de specialitate nr. III acesta devine punctul 7 al Ordinii de zi modificate;
3. Proiect de hotrre privind rectificarea Bugetului de venituri i cheltuieli a Clubului Sportiv
AVNTUL Periam; raport: comisia de specialitate nr. I acesta devine punctul 8 al Ordinii de zi
modificate.
Punctul 6 - DIVERSE al Ordinii de zi devine punctul 9 al Ordinii de zi modificate.
Doamna consilier local Strutinschi Rodica, preedinte de edin, supune la vot Ordinea de zi
modificat.
Se voteaz pentru n unanimitate de voturi (10 voturi).
I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi modificate.
Domnul consilier local Voicu Liviu, preedintele comisiei I, d citire materialelor de la punctul 1:
referat secretar, Proiect de hotrre nr.1/21.11.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a
funciilor publice la nivelul Comunei Periam, pentru anul 2015 i raportul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.1/21.11.2014.
Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.1/21.11.2014.
Se voteaz pentru n unanimitate de voturi (10 voturi).
II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi modificate.
Domnul consilier local Cozma Vasile, secretarul comisiei II, d citire materialelor de la punctul
2: cerere erban Maria-Simona, raport compartiment specialitate inspector I principal, contract de
nchiriere, Proiect de hotrre nr.2/21.11.2014 privind aprobarea modificrii i completrii, prin act
adiional, a contractului de nchiriere nr.2777/20.05.2010 ncheiat ntre Comuna Periam i familia
domnului erban Amir-Ioan i raportul comisiei II.
Comisia de specialitate II avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.2/21.11.2014.
Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.2/21.11.2014.
Se voteaz pentru n unanimitate de voturi (10 voturi).
III. Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi modificate.
Domnul consilier local Cozma Vasile, secretarul comisiei II, d citire materialelor de la punctul
3: cerere Spataru Dumitru, raport compartiment specialitate inspector I principal, Proiect de hotrre
nr.3/21.11.2014 privind aprobarea nchirierii construciei cu destinaie de locuin, aflat n
proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, ctre soii Spataru Dumitru i Spataru Daniela-Luci
i raportul comisiei II.
Comisia de specialitate II avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.3/21.11.2014.
Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.3/21.11.2014.
Se voteaz pentru n unanimitate de voturi (10 voturi).
IV. Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi modificate.
Domnul consilier local Voicu Liviu, preedintele comisiei I, d citire materialelor de la punctul 4:
expunerea de motive primar, raport compartiment de specialitate inspector de specialitate IA,
Proiectul de hotrre nr.4/21.11.2014 privind aprobarea,,Strategiei de Dezvoltare Local a Comunei
Periam pentru perioada 2014 2020i raportul comisiilor I, II i III.
Comisiile de specialitate I, II i III avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.4/21.11.2014.
Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.4/21.11.2014.
Se voteaz pentru n unanimitate de voturi (10 voturi).
V. Se trece la punctul 5 al Ordinii de zi modificate.
Domnul consilier local Voicu Liviu, preedintele comisiei I, d citire materialelor de la punctul 5:
adresa club sportiv, raport compartiment specialitate inspector I asistent, Proiect de hotrre
nr.5/21.11.2014 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2014 i raportul
comisiei I.
Comisia de specialitate I avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.5/21.11.2014.
Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.5/21.11.2014.
Se voteaz cu 7 voturi pentru i 3 voturi abinere.
2

VI. Se trece la punctul 6 al Ordinii de zi modificate.


Domnul consilier local Cozma Vasile, secretarul comisiei II, d citire materialelor de la punctul
6: raport compartiment de specialitate inspector de specialitate IA, documentaia cadastral, Proiectul
de hotrre nr.6/24.11.2014 privind aprobarea documentaiei pentru intabularea dreptului de
proprietate asupra unui imobil aflat n proprietatea Comunei Periam, domeniu privat, documentaie
ntocmit de P.F.A. ing.Comloan tefan i raportul comisiei II.
Comisia de specialitate II avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.6/24.11.2014.
Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.6/24.11.2014.
Se voteaz cu 7 voturi pentru i 3 voturi abinere.
VII. Se trece la punctul 7 al Ordinii de zi modificate.
Doamna consilier local Strutinschi Rodica,preedinte de edin i preedintele comisiei III, d
citire materialelor de la punctul 7: raport compartiment de specialitate referent I cultural, Agenda
Cultural-Sportiv, Proiectul de hotrre nr.7/24.11.2014 privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive
a Comunei Periam pentru anul 2015 i raportul comisiei III.
Comisia de specialitate III avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.7/24.11.2014.
Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.7/24.11.2014.
Se voteaz pentru n unanimitate de voturi (10 voturi).
VIII. Se trece la punctul 8 al Ordinii de zi modificate.
Domnul consilier local Voicu Liviu, preedintele comisiei I, d citire materialelor de la punctul 8:
adresa club sportiv, raport compartiment specialitate inspector I asistent, Proiect de hotrre
nr.8/25.11.2014 privind rectificarea Bugetului de venituri i cheltuieli a Clubului Sportiv AVNTUL
Periam i raportul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizeaz favorabil Proiectul de hotrre nr.8/25.11.2014.
Se supune la vot Proiectul de Hotrre nr.8/25.11.2014.
Se voteaz cu 7 voturi pentru i 3 voturi abinere.
IX. Se trece la punctul 9 al Ordinii de zi modificate: DIVERSE.
a). Adresa Camerei de Conturi a Judeului Timi Nr.2850/06.11.2014, nregistrat la Primria
Comunei Periam sub nr.8358/11.11.2014 i Decizia Nr.391/06.11.2014, nregistrat la Primria
Comunei Periam sub nr.8370/11.11.2014 de prelungire a termenului pentru realizarea msurilor dispuse
prin Decizia nr.18/05.03.2014, ordonatorului principal de credite al U.A.T. Comuna Periam; consiliul
local ia act de coninutul acestora.
b). Cererea domnului Gendelon Marin, preedinte al Asociaiei Partida Romilor Pro Europa,
sucursala local Periam, nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.7575/15.10.2014, prin care
solicit aprobarea cofinanrii unor activiti cultural-artistice propuse pentru anul 2015;
Rspuns consiliul local: evenimentele sunt cuprinse n Agenda Cultural-Sportiv pe anul 2015 a
Comunei Periam i vor fi prevzute n bugetul pentru anul 2015, n limita fondurilor alocate.
c). Adresa Organizaiei Aliana pentru Unitatea Rromilor, filiala Periam, Nr.1/18.11.2014,
nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.8570/18.11.2014, prin care solicit finanarea sumei de
2.500 lei necesar pentru desfurarea activitii Srbtoarea Etniei Rromilor din Romnia;
Rspuns consiliul local: evenimentul este cuprins n Agenda Cultural-Sportiv pe anul 2015 a
Comunei Periam i va fi prevzute n bugetul pentru anul 2015, n limita fondurilor alocate.
Nemaifiind alte probleme de discutat, domnul consilier local Voicu Liviu, preedinte de edin,
mulumete tuturor celor prezeni pentru participarea la edin i declar nchise lucrrile edinei
ordinare.

PREEDINTE DE EDIN
Consilier local,
STRUTINSCHI RODICA

CONTRASEMNEAZ
Secretar Comun,
BRON DACIANA
3