Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 179 (XXIII) Nr. 225

Joi, 31 martie 2011

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
LEGI I DECRETE
40. Lege pentru modificarea i completarea Legii
nr. 53/2003 Codul muncii ......................................

29

410. Decret privind promulgarea Legii pentru


modificarea i completarea Legii nr. 53/2003 Codul
muncii ........................................................................

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


Decizia nr. 201 din 10 februarie 2011 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 i 4
din Codul familiei ........................................................

1011

Decizia nr. 217 din 15 februarie 2011 referitoare la excepia de


neconstituionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) i art. 11
alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia ....

1113

Decizia nr. 232 din 15 februarie 2011 referitoare la excepia de


neconstituionalitate a dispoziiilor art. 32 alin. (2) din
Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social....................

1314

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
3.890. Ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
i sportului privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea
burselor de merit olimpic internaional elevilor premiai
la olimpiadele colare internaionale ..........................

1516


Cuantumul total al sumelor provenite din finanrile private ale
partidelor politice n anul 2010, conform Legii
nr. 334/2006 privind finanarea activitii partidelor
politice i a campaniilor electorale ............................

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011

LEGI I DECRETE
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea i completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie
2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 1. (1) Prezentul cod reglementeaz domeniul
raporturilor de munc, modul n care se efectueaz controlul
aplicrii reglementrilor din domeniul raporturilor de munc,
precum i jurisdicia muncii.
2. Articolul 16 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 16. (1) Contractul individual de munc se ncheie n
baza consimmntului prilor, n form scris, n limba romn.
Obligaia de ncheiere a contractului individual de munc n
form scris revine angajatorului. Forma scris este obligatorie
pentru ncheierea valabil a contractului.
(2) Anterior nceperii activitii, contractul individual de munc
se nregistreaz n registrul general de eviden a salariailor,
care se transmite inspectoratului teritorial de munc.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior nceperii activitii,
s nmneze salariatului un exemplar din contractul individual
de munc.
(4) Munca prestat n temeiul unui contract individual de
munc constituie vechime n munc.
3. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
d) funcia/ocupaia conform specificaiei Clasificrii
ocupaiilor din Romnia sau altor acte normative, precum i fia
postului, cu specificarea atribuiilor postului;.
4. La articolul 17 alineatul (2), dup litera d) se introduce
o nou liter, litera d1), cu urmtorul cuprins:
d1) criteriile de evaluare a activitii profesionale a
salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;.
5. La articolul 17, alineatul (4) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevzute la
alin. (2) n timpul executrii contractului individual de munc
impune ncheierea unui act adiional la contract, ntr-un termen
de 20 de zile lucrtoare de la data apariiei modificrii, cu
excepia situaiilor n care o asemenea modificare este
prevzut n mod expres de lege.
6. La articolul 25 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urmtorul cuprins:
(2) Cuantumul prestaiilor suplimentare n bani sau
modalitile prestaiilor suplimentare n natur sunt specificate n
contractul individual de munc.
7. La articolul 27, alineatul (3) se abrog.

8. La articolul 29, alineatul (4) se modific i va avea


urmtorul cuprins:
(4) Angajatorul poate cere informaii n legtur cu persoana
care solicit angajarea de la fotii si angajatori, dar numai cu
privire la activitile ndeplinite i la durata angajrii i numai cu
ncunotinarea prealabil a celui n cauz.
9. Articolul 31 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 31. (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la
ncheierea contractului individual de munc se poate stabili o
perioad de prob de cel mult 90 de zile calendaristice pentru
funciile de execuie i de cel mult 120 de zile calendaristice
pentru funciile de conducere.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la ncadrarea
persoanelor cu handicap se realizeaz exclusiv prin modalitatea
perioadei de prob de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata sau la sfritul perioadei de prob, contractul
individual de munc poate nceta exclusiv printr-o notificare
scris, fr preaviz, la iniiativa oricreia dintre pri, fr a fi
necesar motivarea acesteia.
(4) Pe durata perioadei de prob salariatul beneficiaz de
toate drepturile i are toate obligaiile prevzute n legislaia
muncii, n contractul colectiv de munc aplicabil, n regulamentul
intern, precum i n contractul individual de munc.
(5) Pentru absolvenii instituiilor de nvmnt superior,
primele 6 luni dup debutul n profesie se consider perioad
de stagiu. Fac excepie acele profesii n care stagiatura este
reglementat prin legi speciale. La sfritul perioadei de stagiu,
angajatorul elibereaz obligatoriu o adeverin, care este vizat
de inspectoratul teritorial de munc n a crui raz teritorial de
competen acesta i are sediul.
(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevzut la alin. (5)
se reglementeaz prin lege special.
10. La articolul 32, alineatul (3) se abrog.
11. Articolul 33 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 33. Perioada n care se pot face angajri succesive
de prob ale mai multor persoane pentru acelai post este de
maximum 12 luni.
12. La articolul 34, alineatele (3) i (5) se modific i
vor avea urmtorul cuprins:
(3) Registrul general de eviden a salariailor se
completeaz i se transmite inspectoratului teritorial de munc
n ordinea angajrii i cuprinde elementele de identificare ale
tuturor salariailor, data angajrii, funcia/ocupaia conform
specificaiei Clasificrii ocupaiilor din Romnia sau altor acte
normative, tipul contractului individual de munc, salariul,
sporurile i cuantumul acestora, perioada i cauzele de
suspendare a contractului individual de munc, perioada
detarii i data ncetrii contractului individual de munc.
...............................................................................................
(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat,
angajatorul este obligat s elibereze un document care s ateste

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011


activitatea desfurat de acesta, durata activitii, salariul,
vechimea n munc, n meserie i n specialitate.
13. La articolul 35, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 35. (1) Orice salariat are dreptul de a munci la
angajatori diferii sau la acelai angajator, n baza unor contracte
individuale de munc, beneficiind de salariul corespunztor
pentru fiecare dintre acestea.
14. La articolul 35, alineatul (3) se abrog.
15. Articolul 36 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 36. Cetenii strini i apatrizii pot fi angajai prin
contract individual de munc n baza autorizaiei de munc sau
a permisului de edere n scop de munc, eliberat/eliberat
potrivit legii.
16. La articolul 39 alineatul (1), dup litera m) se
introduce o nou liter, litera n), cu urmtorul cuprins:
n) alte drepturi prevzute de lege sau de contractele
colective de munc aplicabile.
17. La articolul 39 alineatul (2), dup litera f) se introduce
o nou liter, litera g), cu urmtorul cuprins:
g) alte obligaii prevzute de lege sau de contractele
colective de munc aplicabile.
18. La articolul 40 alineatul (1), litera b) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
b) s stabileasc atribuiile corespunztoare fiecrui salariat,
n condiiile legii;.
19. La articolul 40 alineatul (1), dup litera e) se introduce
o nou liter, litera f), cu urmtorul cuprins:
f) s stabileasc obiectivele de performan individual,
precum i criteriile de evaluare a realizrii acestora.
20. La articolul 44, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 44. (1) Delegarea poate fi dispus pentru o perioad
de cel mult 60 de zile calendaristice n 12 luni i se poate
prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile
calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului
de prelungire a delegrii nu poate constitui motiv pentru
sancionarea disciplinar a acestuia.
21. La articolul 49, dup alineatul (4) se introduc dou
noi alineate, alineatele (5) i (6), cu urmtorul cuprins:
(5) De fiecare dat cnd n timpul perioadei de suspendare
a contractului intervine o cauz de ncetare de drept a
contractului individual de munc, cauza de ncetare de drept
prevaleaz.
(6) n cazul suspendrii contractului individual de munc, se
suspend toate termenele care au legtur cu ncheierea,
modificarea, executarea sau ncetarea contractului individual de
munc, cu excepia situaiilor n care contractul individual de
munc nceteaz de drept.
22. La articolul 50, litera d) se abrog.
23. La articolul 50, dup litera h) se introduce o nou
liter, litera h1), cu urmtorul cuprins:
h1) de la data expirrii perioadei pentru care au fost emise
avizele, autorizaiile ori atestrile necesare pentru exercitarea
profesiei. Dac n termen de 6 luni salariatul nu i-a rennoit
avizele, autorizaiile ori atestrile necesare pentru exercitarea
profesiei, contractul individual de munc nceteaz de drept;.
24. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se abrog.

25. La articolul 52 alineatul (1), litera d) se modific i va


avea urmtorul cuprins:
d) n cazul ntreruperii sau reducerii temporare a activitii,
fr ncetarea raportului de munc, pentru motive economice,
tehnologice, structurale sau similare;.
26. La articolul 52 alineatul (1), dup litera e) se introduce
o nou liter, litera f), cu urmtorul cuprins:
f) pe durata suspendrii de ctre autoritile competente a
avizelor, autorizaiilor sau atestrilor necesare pentru
exercitarea profesiilor.
27. La articolul 52, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) n cazurile prevzute la alin. (1) lit. a) i c), dac se
constat nevinovia celui n cauz, salariatul i reia activitatea
anterioar i i se pltete, n temeiul normelor i principiilor
rspunderii civile contractuale, o despgubire egal cu salariul
i celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendrii
contractului.
28. La articolul 52, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
(3) n cazul reducerii temporare a activitii, pentru motive
economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade
care depesc 30 de zile lucrtoare, angajatorul va avea
posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile
pe sptmn, cu reducerea corespunztoare a salariului, pn
la remedierea situaiei care a cauzat reducerea programului,
dup consultarea prealabil a sindicatului reprezentativ de la
nivelul unitii sau a reprezentanilor salariailor, dup caz.
29. Articolul 53 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 53. (1) Pe durata reducerii i/sau a ntreruperii
temporare a activitii, salariaii implicai n activitatea redus
sau ntrerupt, care nu mai desfoar activitate, beneficiaz
de o indemnizaie, pltit din fondul de salarii, ce nu poate fi mai
mic de 75% din salariul de baz corespunztor locului de
munc ocupat, cu excepia situaiilor prevzute la art. 52
alin. (3).
(2) Pe durata reducerii i/sau a ntreruperii temporare
prevzute la alin. (1), salariaii se vor afla la dispoziia
angajatorului, acesta avnd oricnd posibilitatea s dispun
renceperea activitii.
30. La articolul 56 alineatul (1), literele a), b) i d) se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
a) la data decesului salariatului sau al angajatorului
persoan fizic, precum i n cazul dizolvrii angajatorului
persoan juridic, de la data la care angajatorul i-a ncetat
existena conform legii;
b) la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti de
declarare a morii sau a punerii sub interdicie a salariatului sau
a angajatorului persoan fizic;
.................................................................................................
d) la data ndeplinirii cumulative a condiiilor de vrst
standard i a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la
data comunicrii deciziei de pensie n cazul pensiei de
invaliditate, pensiei anticipate pariale, pensiei anticipate, pensiei
pentru limit de vrst cu reducerea vrstei standard de
pensionare;.
31. La articolul 60, alineatul (1), litera b) se modific i
va avea urmtorul cuprins:
b) pe durata suspendrii activitii ca urmare a instituirii
carantinei;.
32. La articolul 60 alineatul (1), litera g) se abrog.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011

33. La articolul 60, alineatul (2) se modific i va avea


urmtorul cuprins:
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic n cazul concedierii
pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizrii judiciare, a
falimentului sau a dizolvrii angajatorului, n condiiile legii.
34. La articolul 63, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevzut la
art. 61 lit. d) poate fi dispus numai dup evaluarea prealabil a
salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin
contractul colectiv de munc aplicabil sau, n lipsa acestuia, prin
regulamentul intern.
35. La articolul 69, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu urmtorul cuprins:
(21) Criteriile prevzute la alin. (2) lit. d) se aplic pentru
departajarea salariailor dup evaluarea realizrii obiectivelor de
performan.
36. La articolul 711, alineatul (6) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(6) Inspectoratul teritorial de munc are obligaia de a
informa n termen de 3 zile lucrtoare angajatorul i sindicatul
sau reprezentanii salariailor, dup caz, asupra reducerii sau
prelungirii perioadei prevzute la alin. (1), precum i cu privire la
motivele care au stat la baza acestei decizii.
37. Articolul 72 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 72. (1) n termen de 45 de zile calendaristice de la
data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectiv
are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul renfiinat n
aceeai activitate, fr examen, concurs sau perioad de prob.
(2) n situaia n care n perioada prevzut la alin. (1) se
reiau aceleai activiti, angajatorul va transmite salariailor care
au fost concediai de pe posturile a cror activitate este reluat
n aceleai condiii de competen profesional o comunicare
scris, prin care sunt informai asupra relurii activitii.
(3) Salariaii au la dispoziie un termen de maximum 5 zile
calendaristice de la data comunicrii angajatorului, prevzut la
alin. (2), pentru a-i manifesta n scris consimmntul cu privire
la locul de munc oferit.
(4) n situaia n care salariaii care au dreptul de a fi
reangajai potrivit alin. (2) nu i manifest n scris
consimmntul n termenul prevzut la alin. (3) sau refuz locul
de munc oferit, angajatorul poate face noi ncadrri pe locurile
de munc rmase vacante.
(5) Prevederile art. 68712 nu se aplic salariailor din
instituiile publice i autoritile publice.
(6) Prevederile art. 68712 nu se aplic n cazul contractelor
individuale de munc ncheiate pe durat determinat, cu
excepia cazurilor n care aceste concedieri au loc nainte de
data expirrii acestor contracte.
38. La articolul 73, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 73. (1) Persoanele concediate n temeiul art. 61 lit. c)
i d), al art. 65 i 66 beneficiaz de dreptul la un preaviz ce nu
poate fi mai mic de 20 de zile lucrtoare.
39. La articolul 78, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
(3) n cazul n care salariatul nu solicit repunerea n situaia
anterioar emiterii actului de concediere, contractul individual
de munc va nceta de drept la data rmnerii definitive i
irevocabile a hotrrii judectoreti.

40. La articolul 79, alineatele (2) i (4) se modific i vor


avea urmtorul cuprins:
(2) Angajatorul este obligat s nregistreze demisia
salariatului. Refuzul angajatorului de a nregistra demisia d
dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace
de prob.
................................................................................................
(4) Termenul de preaviz este cel convenit de pri n
contractul individual de munc sau, dup caz, cel prevzut n
contractele colective de munc aplicabile i nu poate fi mai mare
de 20 de zile lucrtoare pentru salariaii cu funcii de execuie,
respectiv mai mare de 45 de zile lucrtoare pentru salariaii care
ocup funcii de conducere.
41. La articolul 80, alineatele (3)(5) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(3) Contractul individual de munc pe durat determinat
poate fi prelungit, n condiiile prevzute la art. 81, i dup
expirarea termenului iniial, cu acordul scris al prilor, pentru
perioada realizrii unui proiect, program sau unei lucrri.
(4) ntre aceleai pri se pot ncheia succesiv cel mult
3 contracte individuale de munc pe durat determinat.
(5) Contractele individuale de munc pe durat determinat
ncheiate n termen de 3 luni de la ncetarea unui contract de
munc pe durat determinat sunt considerate contracte
succesive i nu pot avea o durat mai mare de 12 luni fiecare.
42. La articolul 81, literele b) i e) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
b) creterea i/sau modificarea temporar a structurii
activitii angajatorului;
.................................................................................................
e) n alte cazuri prevzute expres de legi speciale ori pentru
desfurarea unor lucrri, proiecte sau programe.
43. La articolul 82, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 82. (1) Contractul individual de munc pe durat
determinat nu poate fi ncheiat pe o perioad mai mare de
36 de luni.
44. Articolul 84 se abrog.
45. La articolul 86, alineatul (3) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(3) Atunci cnd nu exist un salariat cu contract individual de
munc ncheiat pe durat nedeterminat comparabil n aceeai
unitate, se au n vedere dispoziiile din contractul colectiv de
munc aplicabil sau, n lipsa acestuia, reglementrile legale n
domeniu.
46. Articolul 87 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 87. (1) Munca prin agent de munc temporar este
munca prestat de un salariat temporar care a ncheiat un
contract de munc temporar cu un agent de munc temporar
i care este pus la dispoziia utilizatorului pentru a lucra temporar
sub supravegherea i conducerea acestuia din urm.
(2) Salariatul temporar este persoana care a ncheiat un
contract de munc temporar cu un agent de munc temporar,
n vederea punerii sale la dispoziia unui utilizator pentru a lucra
temporar sub supravegherea i conducerea acestuia din urm.
(3) Agentul de munc temporar este persoana juridic,
autorizat de Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale,
care ncheie contracte de munc temporar cu salariai
temporari, pentru a-i pune la dispoziia utilizatorului, pentru a
lucra pe perioada stabilit de contractul de punere la dispoziie
sub supravegherea i conducerea acestuia. Condiiile de

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011


funcionare a agentului de munc temporar, precum i
procedura de autorizare se stabilesc prin hotrre a Guvernului.
(4) Utilizatorul este persoana fizic sau juridic pentru care
i sub supravegherea i conducerea creia muncete temporar
un salariat temporar pus la dispoziie de agentul de munc
temporar.
(5) Misiunea de munc temporar nseamn acea perioad
n care salariatul temporar este pus la dispoziia utilizatorului
pentru a lucra temporar sub supravegherea i conducerea
acestuia, pentru executarea unei sarcini precise i cu caracter
temporar.
47. Articolul 88 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 88. Un utilizator poate apela la ageni de munc
temporar pentru executarea unei sarcini precise i cu caracter
temporar, cu excepia cazului prevzut la art. 92.
48. Articolul 89 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 89. (1) Misiunea de munc temporar se stabilete
pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni.
(2) Durata misiunii de munc temporar poate fi prelungit
pe perioade succesive care, adugate la durata iniial a
misiunii, nu poate conduce la depirea unei perioade de 36 de
luni.
(3) Condiiile n care durata unei misiuni de munc temporar
poate fi prelungit sunt prevzute n contractul de munc
temporar sau pot face obiectul unui act adiional la acest
contract.
49. La articolul 90, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Contractul de punere la dispoziie trebuie s cuprind:
a) durata misiunii;
b) caracteristicile specifice postului, n special calificarea
necesar, locul executrii misiunii i programul de lucru;
c) condiiile concrete de munc;
d) echipamentele individuale de protecie i de munc pe
care salariatul temporar trebuie s le utilizeze;
e) orice alte servicii i faciliti n favoarea salariatului
temporar;
f) valoarea comisionului de care beneficiaz agentul de
munc temporar, precum i remuneraia la care are dreptul
salariatul;
g) condiiile n care utilizatorul poate refuza un salariat
temporar pus la dispoziie de un agent de munc temporar.
50. Articolul 93 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 93. (1) Contractul de munc temporar este un
contract individual de munc ce se ncheie n scris ntre agentul
de munc temporar i salariatul temporar, pe durata unei
misiuni.
(2) n contractul de munc temporar se precizeaz, n afara
elementelor prevzute la art. 17 i art. 18 alin. (1), condiiile n
care urmeaz s se desfoare misiunea, durata misiunii,
identitatea i sediul utilizatorului, precum i cuantumul i
modalitile remuneraiei salariatului temporar.
51. La articolul 94, alineatele (2)(4) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(2) Agentul de munc temporar poate ncheia cu salariatul
temporar un contract de munc pe durat nedeterminat,
situaie n care n perioada dintre dou misiuni salariatul
temporar se afl la dispoziia agentului de munc temporar.
(3) Pentru fiecare nou misiune ntre pri se ncheie un
contract de munc temporar, n care vor fi precizate toate
elementele prevzute la art. 93 alin. (2).

(4) Contractul de munc temporar nceteaz la terminarea


misiunii pentru care a fost ncheiat sau dac utilizatorul renun
la serviciile sale nainte de ncheierea misiunii, n condiiile
contractului de punere la dispoziie.
52. La articolul 95, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare
misiune se stabilete prin negociere direct cu agentul de
munc temporar i nu poate fi mai mic dect salariul minim brut
pe ar garantat n plat.
53. La articolul 95, alineatul (3) se abrog.
54. Articolul 96 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 96. Prin contractul de munc temporar se poate
stabili o perioad de prob pentru realizarea misiunii, a crei
durat nu poate fi mai mare de:
a) dou zile lucrtoare, n cazul n care contractul de munc
temporar este ncheiat pentru o perioad mai mic sau egal
cu o lun;
b) 5 zile lucrtoare, n cazul n care contractul de munc
temporar este ncheiat pentru o perioad cuprins ntre o lun
i 3 luni;
c) 15 zile lucrtoare, n cazul n care contractul de munc
temporar este ncheiat pentru o perioad cuprins ntre 3 i
6 luni;
d) 20 de zile lucrtoare, n cazul n care contractul de munc
temporar este ncheiat pentru o perioad mai mare de 6 luni;
e) 30 de zile lucrtoare n cazul salariailor ncadrai n funcii
de conducere, pentru o durat a contractului de munc
temporar mai mare de 6 luni.
55. La articolul 98, alineatul (3) se abrog.
56. Articolul 100 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 100. Cu excepia dispoziiilor speciale contrare,
prevzute n prezentul capitol, dispoziiile legale, prevederile
regulamentelor interne, precum i cele ale contractelor colective
de munc aplicabile salariailor angajai cu contract individual
de munc pe durat nedeterminat la utilizator se aplic n egal
msur i salariailor temporari pe durata misiunii la acesta.
57. Dup articolul 100 se introduce un nou articol,
articolul 1001, cu urmtorul cuprins:
Art. 1001. Agenii de munc temporar nu percep nicio
tax salariailor temporari n schimbul demersurilor n vederea
recrutrii acestora de ctre utilizator sau pentru ncheierea unui
contract de munc temporar.
58. La articolul 1011, alineatul (4) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(4) Atunci cnd nu exist un salariat comparabil n aceeai
unitate, se au n vedere dispoziiile din contractul colectiv de
munc aplicabil sau, n lipsa acestuia, reglementrile legale n
domeniu.
59. La articolul 107, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Prin contractele colective de munc i/sau prin
contractele individuale de munc se pot stabili i alte condiii
specifice privind munca la domiciliu, n conformitate cu legislaia
n vigoare.
60. Articolul 111 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 111. (1) Durata maxim legal a timpului de munc
nu poate depi 48 de ore pe sptmn, inclusiv orele
suplimentare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011

(2) Prin excepie, durata timpului de munc, ce include i


orele suplimentare, poate fi prelungit peste 48 de ore pe
sptmn, cu condiia ca media orelor de munc, calculat pe
o perioad de referin de 4 luni calendaristice, s nu
depeasc 48 de ore pe sptmn.
(3) Pentru anumite activiti sau profesii stabilite prin
contractul colectiv de munc aplicabil, se pot negocia, prin
contractul colectiv de munc respectiv, perioade de referin mai
mari de 4 luni, dar care s nu depeasc 6 luni.
(4) Sub rezerva respectrii reglementrilor privind protecia
sntii i securitii n munc a salariailor, din motive
obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, contractele
colective de munc pot prevedea derogri de la durata perioadei
de referin stabilite la alin. (3), dar pentru perioade de referin
care n niciun caz s nu depeasc 12 luni.
(5) La stabilirea perioadelor de referin prevzute la
alin. (2)(4) nu se iau n calcul durata concediului de odihn
anual i situaiile de suspendare a contractului individual de
munc.
(6) Prevederile alin. (1)(4) nu se aplic tinerilor care nu au
mplinit vrsta de 18 ani.
61. La articolul 115, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 115. (1) Angajatorul poate stabili programe
individualizate de munc, cu acordul sau la solicitarea
salariatului n cauz.
62. Articolul 119 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 119. (1) Munca suplimentar se compenseaz prin
ore libere pltite n urmtoarele 60 de zile calendaristice dup
efectuarea acesteia.
(2) n aceste condiii salariatul beneficiaz de salariul
corespunztor pentru orele prestate peste programul normal de
lucru.
(3) n perioadele de reducere a activitii angajatorul are
posibilitatea de a acorda zile libere pltite din care pot fi
compensate orele suplimentare ce vor fi prestate n urmtoarele
12 luni.
63. La articolul 122, alineatul (21) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(21) Durata normal a timpului de lucru pentru salariaii de
noapte a cror activitate se desfoar n condiii speciale sau
deosebite de munc nu va depi 8 ore pe parcursul oricrei
perioade de 24 de ore dect n cazul n care majorarea acestei
durate este prevzut n contractul colectiv de munc aplicabil
i numai n situaia n care o astfel de prevedere nu contravine
unor prevederi exprese stabilite n contractul colectiv de munc
ncheiat la nivel superior.
64. La articolul 122, dup alineatul (21) se introduce un
nou alineat, alineatul (22), cu urmtorul cuprins:
(22) n situaia prevzut la alin. (21), angajatorul este obligat
s acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau
compensare n bani a orelor de noapte lucrate peste durata de
8 ore.
65. Articolul 123 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 123. Salariaii de noapte beneficiaz:
a) fie de program de lucru redus cu o or fa de durata
normal a zilei de munc, pentru zilele n care efectueaz cel
puin 3 ore de munc de noapte, fr ca aceasta s duc la
scderea salariului de baz;

b) fie de un spor pentru munca prestat n timpul nopii de


25% din salariul de baz, dac timpul astfel lucrat reprezint cel
puin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
66. Articolul 129 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 129. Normele de munc se elaboreaz de ctre
angajator, conform normativelor n vigoare, sau, n cazul n care
nu exist normative, normele de munc se elaboreaz de ctre
angajator dup consultarea sindicatului reprezentativ ori, dup
caz, a reprezentanilor salariailor.
67. La articolul 140, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Durata efectiv a concediului de odihn anual se
stabilete n contractul individual de munc, cu respectarea legii
i a contractelor colective aplicabile, i se acord proporional
cu activitatea prestat ntr-un an calendaristic.
68. La articolul 142 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urmtorul cuprins:
(2) Numrul de zile lucrtoare aferent concediului de odihn
suplimentar pentru categoriile de salariai prevzute la alin. (1)
se stabilete prin contractul colectiv de munc aplicabil i va fi
de cel puin 3 zile lucrtoare.
69. La articolul 143, alineatul (5) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(5) n cazul n care programarea concediilor se face
fracionat, angajatorul este obligat s stabileasc programarea
astfel nct fiecare salariat s efectueze ntr-un an calendaristic
cel puin 10 zile lucrtoare de concediu nentrerupt.
70. La articolul 150, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai
dac absena salariatului ar prejudicia grav desfurarea
activitii.
71. Articolul 157 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 157. (1) Nivelurile salariale minime se stabilesc prin
contractele colective de munc aplicabile.
(2) Salariul individual se stabilete prin negocieri individuale
ntre angajator i salariat.
(3) Sistemul de salarizare a personalului din autoritile i
instituiile publice finanate integral sau n majoritate de la
bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele
locale i bugetele fondurilor speciale se stabilete prin lege, cu
consultarea organizaiilor sindicale reprezentative.
72. La articolul 161, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Plata salariului se poate efectua prin virament ntr-un
cont bancar.
73. Articolul 194 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 194. (1) n cazul n care participarea la cursurile sau
stagiile de formare profesional este iniiat de angajator, toate
cheltuielile ocazionate de aceast participare sunt suportate de
ctre acesta.
(2) Pe perioada participrii la cursurile sau stagiile de formare
profesional conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toat
durata formrii profesionale, de toate drepturile salariale
deinute.
(3) Pe perioada participrii la cursurile sau stagiile de formare
profesional conform alin. (1), salariatul beneficiaz de vechime
la acel loc de munc, aceast perioad fiind considerat stagiu
de cotizare n sistemul asigurrilor sociale de stat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011


74. La articolul 195, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 195. (1) Salariaii care au beneficiat de un curs sau
un stagiu de formare profesional, n condiiile art. 194 alin. (1),
nu pot avea iniiativa ncetrii contractului individual de munc
pentru o perioad stabilit prin act adiional.
75. Articolul 215 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 215. (1) Consiliul Economic i Social este instituie
public de interes naional, tripartit, autonom, constituit n
scopul realizrii dialogului tripartit la nivel naional.
(2) Organizarea i funcionarea Consiliului Economic i
Social se stabilesc prin lege special.
76. Articolul 217 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 217. (1) Sindicatele, federaiile i confederaiile
sindicale, denumite n continuare organizaii sindicale, sunt
constituite de ctre salariai pe baza dreptului de liber asociere,
n scopul promovrii intereselor lor profesionale, economice i
sociale, precum i al aprrii drepturilor individuale i colective
ale acestora prevzute n contractele colective i individuale de
munc sau n acordurile colective de munc i raporturile de
serviciu, precum i n legislaia naional, n pactele, tratatele i
conveniile internaionale la care Romnia este parte.
(2) Constituirea, organizarea i funcionarea sindicatelor se
reglementeaz prin lege.
77. Articolul 222 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 222. La cererea membrilor lor, sindicatele pot s i
reprezinte pe acetia n cadrul conflictelor de munc, n condiiile
legii.
78. La articolul 223, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Pe toat durata exercitrii mandatului, reprezentanii
alei n organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi
concediai pentru motive ce in de ndeplinirea mandatului pe
care l-au primit de la salariaii din unitate.
79. La articolul 224, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 224. (1) La angajatorii la care sunt ncadrai mai mult
de 20 de salariai i la care nu sunt constituite organizaii
sindicale reprezentative conform legii, interesele salariailor pot
fi promovate i aprate de reprezentanii lor, alei i mandatai
special n acest scop.
80. La articolul 225, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 225. (1) Pot fi alei ca reprezentani ai salariailor
salariaii care au capacitate deplin de exerciiu.
81. La articolul 225, alineatul (2) se abrog.
82. La articolul 226, dup litera d) se introduce o nou
liter, litera e), cu urmtorul cuprins:
e) s negocieze contractul colectiv de munc, n condiiile
legii.
83. Articolul 228 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 228. Numrul de ore n cadrul programului normal
de lucru pentru reprezentanii salariailor destinat n vederea
ndeplinirii mandatului pe care l-au primit se stabilete prin
contractul colectiv de munc aplicabil sau, n lipsa acestuia, prin
negociere direct cu conducerea unitii.

84. Articolul 229 se modific i va avea urmtorul


cuprins:
Art. 229. Pe toat durata exercitrii mandatului,
reprezentanii salariailor nu pot fi concediai pentru motive ce
in de ndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariai.
85. Articolul 230 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 230. (1) Patronatele, denumite i organizaii de
angajatori, constituite n condiiile legii, sunt organizaii ale
angajatorilor, autonome, fr caracter politic, nfiinate ca
persoane juridice de drept privat, fr scop patrimonial.
(2) Angajatorii se pot asocia n federaii i/sau confederaii
ori alte structuri asociative, conform legii.
86. Articolele 231234 se abrog.
87. Articolul 235 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 235. Constituirea, organizarea i funcionarea
patronatelor, precum i exercitarea drepturilor i obligaiilor
acestora sunt reglementate prin lege special.
88. La articolul 236, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Negocierea colectiv la nivel de unitate este obligatorie,
cu excepia cazului n care angajatorul are ncadrai mai puin de
21 de salariai.
89. Articolul 237 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 237. Prile, reprezentarea acestora, precum i
procedura de negociere i de ncheiere a contractelor colective
de munc sunt stabilite potrivit legii.
90. Articolele 238247 se abrog.
91. Articolul 248 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 248. Prin conflicte de munc se nelege conflictele
dintre salariai i angajatori privind interesele cu caracter
economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din
desfurarea raporturilor de munc.
92. Dup articolul 256 se introduce un nou articol,
articolul 2561, cu urmtorul cuprins:
Art. 2561. Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2)
din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, n cazul
controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fr forme
legale, inspectorii de munc vor completa registrul unic de
control dup efectuarea controlului.
93. Articolul 258 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 258. Regulamentul intern cuprinde cel puin
urmtoarele categorii de dispoziii:
a) reguli privind protecia, igiena i securitatea n munc n
cadrul unitii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminrii i al
nlturrii oricrei forme de nclcare a demnitii;
c) drepturile i obligaiile angajatorului i ale salariailor;
d) procedura de soluionare a cererilor sau a reclamaiilor
individuale ale salariailor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii n unitate;
f) abaterile disciplinare i sanciunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinar;
h) modalitile de aplicare a altor dispoziii legale sau
contractuale specifice;
i) criteriile i procedurile de evaluare profesional a
salariailor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011

94. La articolul 264 alineatul (1), litera b) se abrog.


95. La articolul 264, dup alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
(3) Sanciunea disciplinar se radiaz de drept n termen de
12 luni de la aplicare, dac salariatului nu i se aplic o nou
sanciune disciplinar n acest termen. Radierea sanciunilor
disciplinare se constat prin decizie a angajatorului emis n
form scris.
96. La articolul 268 alineatul (2), litera b) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
b) precizarea prevederilor din statutul de personal,
regulamentul intern, contractul individual de munc sau
contractul colectiv de munc aplicabil care au fost nclcate de
salariat;.
97. Articolul 270 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 270. (1) Salariaii rspund patrimonial, n temeiul
normelor i principiilor rspunderii civile contractuale, pentru
pagubele materiale produse angajatorului din vina i n legtur
cu munca lor.
(2) Salariaii nu rspund de pagubele provocate de fora
major sau de alte cauze neprevzute i care nu puteau fi
nlturate i nici de pagubele care se ncadreaz n riscul normal
al serviciului.
(3) n situaia n care angajatorul constat c salariatul su a
provocat o pagub din vina i n legtur cu munca sa, va putea
solicita salariatului, printr-o not de constatare i evaluare a
pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul prilor,
ntr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la
data comunicrii.
(4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul prilor,
conform alin. (3), nu poate fi mai mare dect echivalentul a
5 salarii minime brute pe economie.
98. La articolul 276 alineatul (1), litera e) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
e) primirea la munc a pn la 5 persoane fr ncheierea
unui contract individual de munc, potrivit art. 16 alin. (1), cu
amend de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoan
identificat;.
99. La articolul 276 alineatul (1), dup litera e) se
introduce o nou liter, litera e1), cu urmtorul cuprins:
e1) prestarea muncii de ctre o persoan fr ncheierea
unui contract individual de munc, cu amend de la 500 lei la
1.000 lei;.
100. La articolul 276 alineatul (1), dup litera k) se
introduc patru noi litere, literele l)o), cu urmtorul
cuprins:
l) nclcarea de ctre angajator a obligaiei prevzute la
art. 27 i 116, cu amend de la 1.500 lei la 3.000 lei;
m) nerespectarea prevederilor legale privind nregistrarea de
ctre angajator a demisiei, cu amend de la 1.500 lei la
3.000 lei;
n) nclcarea de ctre agentul de munc temporar a
obligaiei prevzute la art. 1001, cu amend de la 5.000 lei la
10.000 lei, pentru fiecare persoan identificat, fr a depi
valoarea cumulat de 100.000 lei;
o) nclcarea prevederilor art. 16 alin. (3), cu amend de la
1.500 lei la 2.000 lei.
101. Dup articolul 279 se introduce un nou articol,
articolul 2791, cu urmtorul cuprins:
Art. 2791. (1) Constituie infraciune i se pedepsete cu
nchisoare de la 6 luni la un an sau cu amend penal fapta

persoanei care, n mod repetat, stabilete pentru salariaii


ncadrai n baza contractului individual de munc salarii sub
nivelul salariului minim brut pe ar garantat n plat, prevzut de
lege.
(2) Cu pedeapsa prevzut la alin. (1) se sancioneaz i
infraciunea constnd n refuzul repetat al unei persoane de a
permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munc n oricare
dintre spaiile unitii sau de a pune la dispoziia acestora
documentele solicitate, potrivit legii.
(3) Constituie infraciune i se sancioneaz cu nchisoare
de la unu la 2 ani sau cu amend penal primirea la munc a
mai mult de 5 persoane, indiferent de cetenia acestora, fr
ncheierea unui contract individual de munc.
102. La articolul 2801 se introduc 5 noi alineate,
alineatele (2)(6), cu urmtorul cuprins:
(2) Cu pedeapsa prevzut la art. 2791 alin. (3) se
sancioneaz primirea la munc a unei persoane aflate n
situaie de edere ilegal n Romnia, cunoscnd c aceasta
este victim a traficului de persoane.
(3) Dac munca prestat de persoana prevzut la alin. (2)
i la art. 2791 alin. (3) este de natur s i pun n pericol viaa,
integritatea sau sntatea, pedeapsa este nchisoarea de la
6 luni la 3 ani.
(4) n cazul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la
alin. (2) i (3) i la art. 2791 alin. (3), instana de judecat poate
dispune i aplicarea uneia dintre urmtoarele pedepse
complementare:
a) pierderea total sau parial a dreptului angajatorului de a
beneficia de prestaii, ajutoare sau subvenii publice, inclusiv
fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritile romne,
pentru o perioad de pn la 5 ani;
b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la
atribuirea unui contract de achiziii publice pentru o perioad de
pn la 5 ani;
c) recuperarea integral sau parial a prestaiilor, ajutoarelor
sau subveniilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene
gestionate de autoritile romne, atribuite angajatorului pe o
perioad de pn la 12 luni nainte de comiterea infraciunii;
d) nchiderea temporar sau definitiv a punctului ori
punctelor de lucru n care s-a comis infraciunea sau retragerea
temporar ori definitiv a unei licene de desfurare a activitii
profesionale n cauz, dac acest lucru este justificat de
gravitatea nclcrii.
(5) n cazul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la
alin. (2) i (3) i la art. 2791 alin. (3), angajatorul va fi obligat s
plteasc sumele reprezentnd:
a) orice remuneraie restant datorat persoanelor angajate
ilegal. Cuantumul remuneraiei se presupune a fi egal cu salariul
mediu brut pe economie, cu excepia cazului n care fie
angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
b) cuantumul tuturor impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale pe care angajatorul le-ar fi pltit dac persoana
ar fi fost angajat legal, inclusiv penalitile de ntrziere i
amenzile administrative corespunztoare;
c) cheltuielile determinate de transferul plilor restante n
ara n care persoana angajat ilegal s-a ntors de bunvoie sau
a fost returnat n condiiile legii.
(6) n cazul svririi uneia dintre infraciunile prevzute la
alin. (2) i (3) i la art. 2791 alin. (3) de ctre un subcontractant,
att contractantul principal, ct i orice subcontractant
intermediar, dac au avut cunotin de faptul c
subcontractantul angajator angaja strini aflai n situaie de
edere ilegal, pot fi obligai de ctre instan, n solidar cu
angajatorul sau n locul subcontractantului angajator ori al

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011


contractantului al crui subcontractant direct este angajatorul,
la plata sumelor de bani prevzute la alin. (5) lit. a) i c).
103. Articolul 290 se abrog.
104. Articolul 293 se abrog.
105. Articolul 294 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
Art. 294. (1) n sensul prezentului cod, funciile de
conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementri
interne ale angajatorului.
(2) Prezenta lege transpune art. 16 lit. b), art. 18 i 19 din
Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European i a Consiliului
din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizrii
timpului de lucru, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 299 din 18 noiembrie 2003, i art. 3, 4 i
10 din Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de
munc temporar, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 327 din 5 decembrie 2008.
106. La articolul 296, dup alineatul (4) se introduce un
nou alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins:
(5) Anunul privind pierderea carnetelor de munc emise n
temeiul Decretului nr. 92/1976, cu modificrile ulterioare, se
public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a.
107. La articolul 298 alineatul (2), ultima liniu se
abrog.

Art. II. (1) Contractele colective de munc i actele


adiionale ncheiate n intervalul de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi i pn la 31 decembrie 2011 nu pot prevedea o
durat de valabilitate care s depeasc 31 decembrie 2011.
Dup aceast dat, contractele colective de munc i actele
adiionale se vor ncheia pe durate stabilite prin legea special.
(2) Contractele colective de munc n aplicare la data intrrii
n vigoare a prezentei legi i produc efectele pn la data
expirrii termenului pentru care au fost ncheiate.
Art. III. La data intrrii n vigoare a prezentei legi se
abrog:
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul
colectiv de munc, republicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu modificrile i completrile
ulterioare;
art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind soluionarea
conflictelor de munc, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. IV. Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la
data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. V. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie
2003, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu
modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, se va
republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se
textelor o nou numerotare.

Aceast lege a fost adoptat n temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituia Romniei, republicat, n urma angajrii
rspunderii Guvernului n faa Camerei Deputailor i a Senatului, n edina comun din 8 martie 2011.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOAN

Bucureti, 31 martie 2011.


Nr. 40.

PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
privind promulgarea Legii pentru modificarea i completarea
Legii nr. 53/2003 Codul muncii
n temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia
Romniei, republicat,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Se promulg Legea pentru modificarea i completarea Legii
nr. 53/2003 Codul muncii i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.
PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU
Bucureti, 31 martie 2011.
Nr. 410.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE


CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 201
din 10 februarie 2011

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 i 4


din Codul familiei
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Mircea tefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Ingrid Alina Tudora

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror


Simona Ricu.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 60 alin. 1 i 4 din Codul familiei, excepie
ridicat de Iuliu Ovidiu Florea n Dosarul nr. 664/251/2009 al
Judectoriei Ludu.
La apelul nominal lipsesc prile, fa de care procedura de
citare este legal ndeplinit.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepiei de neconstituionalitate, sens
n care invoc jurisprudena n materie a Curii Constituionale.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 7 ianuarie 2010, pronunat n Dosarul
nr. 664/251/2009, Judectoria Ludu a sesizat Curtea
Constituional cu excepia de neconstituionalitate a
prevederilor art. 60 alin. 1 i 4 din Codul familiei, excepie
ridicat de Iuliu Ovidiu Florea ntr-o cauz civil avnd ca obiect
stabilire paternitate.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate autorul
acesteia susine c este inadmisibil instituirea, prin
reglementarea criticat, a posibilitii promovrii aciunii n
stabilirea paternitii att de copil, ct i de ctre mama acestuia,
n condiiile n care aceasta din urm nu urmrete protejarea
unui drept subiectiv propriu, ci acioneaz numai ca
reprezentant legal a copilului su minor.
Judectoria Ludu consider c excepia de
neconstituionalitate invocat este nentemeiat, reglementarea
criticat fiind n concordan cu normele constituionale invocate.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Avocatul Poporului consider c prevederile de lege
criticate sunt constituionale. n acest sens, arat c
reglementarea unor situaii privind termenul de prescripie
pentru formularea aciunii n stabilirea paternitii copilului din
afara cstoriei este n acord cu principiul respectrii i
promovrii, cu prioritate, a interesului copilului, fiind totodat, n
concordan cu celelalte dispoziii constituionale invocate n
susinerea pretinsei neconstituionaliti a art. 60 alin. 1 i 4 din
Codul familiei.

Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i


Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la
dispoziiile Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine
urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea nr. 47/1992,
s soluioneze excepia de neconstituionalitate.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
prevederile art. 60 alin. 1 i 4 din Codul familiei, modificate i
completate prin art. I pct. 4 i 5 din Legea nr. 288/2007 pentru
modificarea i completarea Legii nr. 4/1953 Codul familiei,
lege publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 749
din 5 noiembrie 2007. Textul de lege criticat are urmtorul
coninut:
Art. 60 din Codul familiei: Aciunea n stabilirea paternitii
din afara cstoriei poate fi pornit de mam ntr-un termen de
un an de la naterea copilului.[...]
Aciunea aparinnd copilului nu se prescrie n timpul vieii
acestuia.
Autorul
excepiei
invoc
nclcarea
dispoziiilor
constituionale ale art. 21 alin. (1), (2) i (3) care consacr
accesul liber la justiie, art. 26 alin. (1) i (2) privind viaa intim,
familial i privat, art. 53 referitoare la restrngerea exerciiului
unor drepturi sau al unor liberti i ale art. 57 privind exercitarea
drepturilor i a libertilor.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat c reglementarea criticat a mai fcut obiect al
controlului de constituionalitate, n acest sens fiind Decizia
nr. 880/2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 541 din 3 august 2010.
Referitor la critica de neconstituionalitate formulat, Curtea
reine c, anterior modificrii Codului familiei prin Legea
nr. 288/2007, att dreptul mamei la aciunea n stabilirea
paternitii copilului din afara cstoriei, ct i cel al copilului
erau prescriptibile n termen de un an de la naterea copilului.
n prezent, ca urmare a modificrii art. 60 din Codul familiei prin
actul normativ mai sus menionat, dreptul mamei la aciunea n
stabilirea paternitii copilului din afara cstoriei este supus
prescripiei ntr-un termen de un an de la naterea copilului, iar
pentru copil acest drept a devenit imprescriptibil.
Curtea constat c, n temeiul art. 57 din Codul familiei,
copilul conceput i nscut n afar de cstorie poate fi
recunoscut de ctre tatl su fie prin declaraie fcut la serviciul
de stare civil, fie odat cu nregistrarea naterii sau dup
aceast dat, ori recunoaterea poate fi fcut prin nscris
autentic sau prin testament. Recunoaterea, chiar fcut prin
testament, nu se poate revoca.
Prin Decizia nr. 880/2010, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 541 din 3 august 2010, Curtea a reinut
c art. 59 i art. 60 din Codul familiei reglementeaz aciunea n

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011


stabilirea paternitii din afara cstoriei. Aceasta este o aciune
n reclamaie de stare civil ce are ca obiect determinarea
legturii de filiaie dintre copilul din afara cstoriei i tatl su.
Potrivit reglementrii criticate, aciunea n stabilirea paternitii
din afara cstoriei aparine copilului i se poate porni n numele
su de ctre mam, chiar dac este minor, ori de
reprezentantul su legal. Aciunea aparine copilului, indiferent
dac este minor sau major, i are caracter personal. Astfel,
mama poate introduce aciunea n stabilirea paternitii din afara
cstoriei n numele copilului, aciunea introdus de mam n
nume propriu fiind lipsit de legitimare procesual. Copilul cu
capacitate de exerciiu restrns i copilul care are capacitate de
exerciiu deplin pot introduce singuri aciunea, deoarece
aceasta are caracter personal.
Avnd n vedere toate acestea, Curtea a constatat c
prevederile de lege criticate sunt n deplin acord cu dispoziiile
din Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale, referitoare la respectarea vieii private i de
familie.
n ceea ce privete termenul de prescripie stabilit prin
prevederile art. 60 din Codul familiei, Curtea a reinut c acesta
se fundamenteaz pe mai multe raiuni, precum necesitatea de
a nu lsa prea mult timp n nesiguran starea civil a copilului,
grija de a nu lipsi minorul de ntreinerea la care este ndreptit
din partea tatlui, valorificarea probelor existente a cror
conservare ar fi afectat de trecerea timpului sau evitarea

11

eventualelor scandaluri i antaje ce ar putea fi provocate de


stabilirea strii civile a copilului.
Curtea apreciaz, de altfel, c prevederile de lege criticate
reglementeaz preocuparea statului de a apra interesele
mamei i ale copilului, care se realizeaz i prin aciunea de
stabilire a paternitii copilului din afara cstoriei. Instituia
ocrotirii copilului este reglementat i n acte internaionale la
care Romnia este parte: Convenia cu privire la drepturile
copilului, adoptat de Adunarea General a Organizaiei
Naiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificat de Romnia prin
Legea nr. 18/1990, Declaraia Universal a Drepturilor Omului,
Pactul internaional privind drepturile civile i politice etc. Aa
fiind, preocuparea statului de a ocroti copilul nu aduce atingere
valorilor aprate de Constituie, ci, dimpotriv, d expresie
respectrii i garantrii drepturilor lui.
Curtea reine c textul de lege criticat nu ncalc nici dreptul
la un proces echitabil, ntruct instituia prescripiei, n general,
i termenele n raport cu care i produce efectele nu pot fi
considerate de natur s ngrdeasc accesul liber la justiie,
ci, dimpotriv, asigur stabilitatea raporturilor juridice civile. n
acest context, nu se poate reine nici contradicia textului criticat
cu dispoziiile constituionale ale art. 57 privind exercitarea
drepturilor i libertilor cu bun-credin.
ntruct nu au intervenit elemente noi, de natur s
determine reconsiderarea jurisprudenei Curii Constituionale,
att soluia, ct i considerentele cuprinse n decizia menionat
i pstreaz valabilitatea i n cauza de fa.

Pentru motivele expuse, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13, al art. 11 alin. (1)
lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca nentemeiat, excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 i 4 din Codul familiei, excepie
ridicat de Iuliu Ovidiu Florea n Dosarul nr. 664/251/2009 al Judectoriei Ludu.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 10 februarie 2011.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 217
din 15 februarie 2011

referitoare la excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) i art. 11 alin. (1)
din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Mircea tefan Minea
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Valentina Brbeanu

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror


Carmen-Ctlina Gliga.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonana de urgen a

Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia,


excepie ridicat de Zhu Guoe n Dosarul nr. 11.395/2/2009 al
Curii de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios
administrativ i fiscal, care formeaz obiectul Dosarului
nr. 1.742D/2010 al Curii Constituionale.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare a fost legal ndeplinit.
Preedintele dispune a se face apelul i n Dosarul
nr. 1.743D/2010, avnd ca obiect excepia de neconstituionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) i art. 11 alin. (1) din
aceeai ordonan de urgen, ridicat de Chen Chongsheng n
Dosarul nr. 9.109/2/2009 al Curii de Apel Bucureti Secia
a VIII-a contencios administrativ i fiscal.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011

La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care


procedura de citare a fost legal ndeplinit.
Curtea, din oficiu, vznd identitatea de obiect al cauzelor
menionate, pune n discuie problema conexrii lor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
propunerea de conexare a acestor cauze.
Curtea, n temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992,
dispune conexarea Dosarului nr. 1.743D/2010 la Dosarul
nr. 1.742D/2010, care a fost primul nregistrat.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele Curii acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere ca inadmisibil a excepiei de
neconstituionalitate, apreciind c autorii acesteia formuleaz
critici referitoare la modalitatea de aplicare a legii, aspect ce
excedeaz competenei instanei de contencios constituional.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarelor, reine urmtoarele:


Prin ncheierile din 12 mai 2010 i 24 martie 2010, pronunate
n dosarele nr. 11.395/2/2009 i nr. 9.109/2/2009, Curtea de
Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios administrativ
i fiscal a sesizat Curtea Constituional cu excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul strinilor n Romnia i, respectiv, cu excepia de
neconstituionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) i art. 11
alin. (1) din aceeai ordonan de urgen, excepie ridicat
de Zhu Guoe i Chen Chongsheng n cauze avnd ca obiect
anularea deciziilor de returnare a acestora de pe teritoriul
Romniei.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate se arat
c textele de lege criticate sunt lipsite de precizie i claritate cu
privire la nelesul obligaiei strinilor de a nu rmne n
Romnia peste data la care nceteaz dreptul de edere. Se
susine c legea ar trebui s exclud de la msura returnrii acei
strini a cror edere pe teritoriul statului romn peste perioada
aprobat anterior este determinat de eliberarea cu ntrziere
de ctre autoritile administrative competente a unora dintre
actele care trebuie, conform legii, s nsoeasc cererea de
prelungire a dreptului de edere. Se mai arat c Oficiul Romn
pentru Imigrri poate emite o decizie de returnare mpotriva
strinului n acelai moment n care i comunic acestuia decizia
de respingere a cererii de prelungire a regimului tolerrii pe
teritoriul Romniei i nainte de a se pronuna de ctre instana
competent o hotrre irevocabil n cauza sa.
Curtea de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios
administrativ i fiscal consider c excepia de
neconstituionalitate este nentemeiat.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierile de sesizare au fost comunicate preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului,
Guvernul i Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere cu privire la excepia de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierile de sesizare, rapoartele ntocmite de


judectorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituiei, precum i Legea
nr. 47/1992, reine urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze excepia de neconstituionalitate.

Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie


prevederile art. 4 alin. (4) i art. 11 alin. (1) din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n
Romnia, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 421 din 5 iunie 2008, care au urmtorul coninut:
Art. 4 alin. (4): (4) Strinii aflai pe teritoriul Romniei sunt
obligai s respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de
a intra i, dup caz, de a rmne pe teritoriul Romniei, s nu
rmn pe teritoriul Romniei peste perioada pentru care li s-a
aprobat ederea, precum i s depun toate diligenele
necesare pentru a iei din Romnia pn la expirarea acestei
perioade.;
Art. 11 alin. (1): (1) Strinii aflai temporar n mod legal n
Romnia pot rmne pe teritoriul statului romn numai pn la
data la care nceteaz dreptul de edere stabilit prin viz sau,
dup caz, prin permisul de edere.
n opinia autorilor excepiei de neconstituionalitate, textele
de lege criticate contravin dispoziiilor art. 21 din Legea
fundamental i ale art. 6 paragraful 1 din Convenia pentru
aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, care
consacr dreptul la un proces echitabil.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea observ
c textele de lege criticate cuprind dispoziii generale privind
ederea strinilor pe teritoriul Romniei. Prin Decizia nr. 848 din
9 octombrie 2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 770 din 14 noiembrie 2007, instana de contencios
constituional s-a mai pronunat cu privire la constituionalitatea
dispoziiilor art. 11 alin. (1) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 194/2002, care limiteaz n timp dreptul acelor
strini aflai n Romnia, temporar i n mod legal, de a rmne
pe teritoriul statului romn numai pn la data la care nceteaz
dreptul de edere stabilit prin viz sau, dup caz, prin permisul
de edere. Cu acel prilej, Curtea a statuat c o asemenea
condiie este pe deplin justificat de raiuni de control al
fenomenului migraionist, prin necesitatea respectrii anumitor
obligaii de ctre strinii care au dobndit dreptul de edere
temporar pe teritoriul Romniei. Curtea a mai artat c aceste
dispoziii legale trebuie privite prin prisma prevederilor art. 1
alin. (5) din Constituie, potrivit crora, n Romnia, respectarea
Constituiei, a supremaiei sale i a legilor este obligatorie, text
constituional care se aplic nu numai cetenilor Romniei, ci i
strinilor i apatrizilor. Din aceast perspectiv, Curtea a
constatat c textul de lege criticat trebuie interpretat chiar prin
coroborare cu prevederile art. 4 alin. (4) din ordonana de
urgen menionat, care fixeaz obligaiile strinilor referitoare
la respectarea condiiilor de edere pe teritoriul statului romn.
De altfel, n acest context, Curtea reine c textele de lege
criticate dau expresie dreptului suveran al statelor pri la
Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor
fundamentale de a controla intrarea, ederea i ndeprtarea
strinilor de pe teritoriul lor, drept recunoscut de Curtea
European a Drepturilor Omului n jurisprudena sa,
reprezentat, de exemplu, de Hotrrea din 15 noiembrie 1996,
pronunat n Cauza Chahal mpotriva Marii Britanii.
n cauza de fa, Curtea observ ns c argumentele
formulate de autorii excepiei reprezint, n realitate, critici
referitoare la modalitatea de punere n practic a prevederilor
de lege care formeaz obiect al excepiei. Or, lmurirea
aspectelor legate de aplicarea i interpretarea legii n spee
individual determinate revine exclusiv instanelor de judecat
nvestite cu soluionarea litigiilor n cadrul crora au fost ridicate
excepiile de neconstituionalitate, excednd competenei Curii
Constituionale. Simpla invocare a dispoziiilor constituionale i
convenionale care consacr dreptul la un proces echitabil nu
este de natur s demonstreze neconstituionalitatea textelor
de lege criticate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011


Totodat, Curtea constat c motivarea criticii se axeaz i
pe lipsa din cuprinsul Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 194/2002 a unor prevederi care s previn posibilitatea
apariiei n practic a situaiilor concrete descrise de autorii
excepiei. Instana de contencios constituional nu poate
examina ns astfel de susineri, ntruct, potrivit art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, se pronun numai asupra
constituionalitii actelor normative cu privire la care a fost
sesizat, fr a putea modifica sau completa prevederile supuse
controlului.

13

De altfel, Curtea a mai exercitat controlul de


constituionalitate a acelorai texte de lege, examinnd critici
asemntoare, iar prin Decizia nr. 1.539 din 25 noiembrie 2010,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 54 din
21 ianuarie 2011, a respins ca inadmisibil excepia de
neconstituionalitate.
ntruct nu au intervenit elemente noi care s justifice
reconsiderarea jurisprudenei Curii Constituionale, soluia
pronunat cu acel prilej i menine valabilitatea i n cauza de
fa.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, precum i al art. 13,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibil, excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 4 alin. (4) i art. 11 alin. (1) din Ordonana
de urgen a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strinilor n Romnia, excepie ridicat de Zhu Guoe i Chen Chongsheng
n dosarele nr. 11.395/2/2009 i, respectiv, nr. 9.109/2/2009 ale Curii de Apel Bucureti Secia a VIII-a contencios administrativ
i fiscal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 15 februarie 2011.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Valentina Brbeanu
CURTEA CONSTITUIONAL

D E C I Z I A Nr. 232
din 15 februarie 2011

referitoare la excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 67/1995
privind ajutorul social
Augustin Zegrean
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Mircea tefan Minea
Ion Predescu
Pusks Valentin Zoltn
Tudorel Toader
Benke Kroly

preedinte
judector
judector
judector
judector
judector
judector
magistrat-asistent-ef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror


Simona Ricu.
Pe rol se afl soluionarea excepiei de neconstituionalitate
a dispoziiilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 privind
ajutorul social, excepie ridicat de Ana Lu n Dosarul
nr. 1.232/54/2009 al Curii de Apel Craiova Secia contencios
administrativ i fiscal.
La apelul nominal se constat lipsa prilor, fa de care
procedura de citare este legal ndeplinit.
Magistratul-asistent refer asupra faptului c la dosarul
cauzei autorul excepiei a depus un nscris prin care
nvedereaz Curii Constituionale c a renunat la judecarea
excepiei de neconstituionalitate formulate.
Reprezentantul Ministerului Public solicit continuarea
judecrii prezentei cauze, avnd n vedere dispoziiile art. 55 din
Legea nr. 47/1992.

Curtea constat c nu poate fi primit cererea de renunare


formulat, avnd n vedere dispoziiile art. 55 din Legea
nr. 47/1992, potrivit crora Curtea Constituional, legal
sesizat, procedeaz la examinarea constituionalitii, nefiind
aplicabile dispoziiile Codului de procedur civil referitoare la
suspendarea, ntreruperea sau stingerea procesului (...).
Excepia de neconstituionalitate este o excepie de ordine
public, prin invocarea ei punndu-se n discuie abaterea unor
reglementri legale de la dispoziiile Constituiei, iar soluia
asupra excepiei este de interes general. Aa fiind, excepia de
neconstituionalitate nu rmne la dispoziia prii care a
invocat-o i nu este susceptibil de acoperire nici pe calea
renunrii exprese la soluionarea acesteia de ctre partea care
a ridicat-o.
Cauza fiind n stare de judecat, preedintele Curii acord
cuvntul reprezentantului Ministerului Public, care solicit
respingerea acesteia ca inadmisibil, artnd c dispoziiile
legale criticate au fost abrogate prin Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.
C U R T E A,

avnd n vedere actele i lucrrile dosarului, constat


urmtoarele:
Prin ncheierea din 30 noiembrie 2009, pronunat n Dosarul
nr. 1.232/54/2009, Curtea de Apel Craiova Secia
contencios administrativ i fiscal a sesizat Curtea

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011

Constituional cu excepia de neconstituionalitate a


dispoziiilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 privind
ajutorul social, excepie ridicat de Ana Lu ntr-o cauz
avnd ca obiect soluionarea cererii autorului excepiei de
acordare a ajutorului la care erau ndreptite mamele cu mai
muli copii, n temeiul Decretului nr. 410/1985.
n motivarea excepiei de neconstituionalitate se arat
c este neconstituional abrogarea acestui drept care se
acorda mamelor cu mai muli copii. n acest sens, se arat c o
atare dispoziie este retroactiv i de natur a nclca dreptul
de proprietate privat al persoanei.
Curtea de Apel Craiova Secia contencios
administrativ i fiscal, contrar art. 29 alin. (4) din Legea
nr. 47/1992, nu i-a exprimat opinia cu privire la excepia de
neconstituionalitate formulat.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
ncheierea de sesizare a fost comunicat preedinilor celor
dou Camere ale Parlamentului, Guvernului i Avocatului
Poporului, pentru a-i exprima punctele de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate ridicate.
Avocatul Poporului consider c excepia de
neconstituionalitate invocat este inadmisibil, textul legal
criticat nemaifiind n vigoare.
Preedinii celor dou Camere ale Parlamentului i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepiei de neconstituionalitate.
C U R T E A,

examinnd ncheierea de sesizare, punctul de vedere al


Avocatului Poporului, raportul ntocmit de judectorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituiei, precum i Legea nr. 47/1992, reine
urmtoarele:
Curtea Constituional a fost legal sesizat i este
competent, potrivit dispoziiilor art. 146 lit. d) din Constituie,
precum i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 i 29 din Legea
nr. 47/1992, s soluioneze prezenta excepie.
Obiectul excepiei de neconstituionalitate l constituie
dispoziiile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul
social, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 131 din 29 iunie 1995, care au urmtorul cuprins:
(2) La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog:
art. 1827 din Decretul nr. 410/1985 privind alocaia de stat i
indemnizaia pentru copii, ajutoarele ce se acord mamelor cu
mai muli copii i soiilor de militari n termen, precum i
indemnizaia de natere; art. 12 alin. 2 lit. a) din H.C.M.
nr. 454/1957 privind asistena btrnilor pensionari i
nepensionari, astfel cum a fost modificat prin art. VII din

Decretul-lege nr. 70/1990 privind modificarea i completarea


unor reglementri referitoare la pensii, asigurri sociale i ocrotiri
sociale.
Autorul excepiei susine c dispoziiile legale criticate ncalc
prevederile constituionale ale art. 15 alin. (2) privind
neretroactivitatea, art. 44 privind dreptul de proprietate privat i
art. 53 privind restrngerea exerciiului unor drepturi sau al unor
liberti.
Examinnd excepia de neconstituionalitate, Curtea
constat urmtoarele:
I. Legea nr. 67/1995 a fost abrogat prin art. 35 pct. 1 din
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001.
Totodat, Curtea observ, avnd n vedere art. 64 alin. (3) teza
a doua din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic
legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie
2010, c Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare
anterior s se repun n vigoare actul normativ iniial, astfel
nct Decretul nr. 410/1985 privind alocaia de stat i
indemnizaia pentru copii, ajutoarele ce se acord mamelor cu
mai muli copii i soiilor de militari n termen, precum i
indemnizaia de natere, publicat n Buletinul Oficial nr. 76 din
26 decembrie 1985, cu modificrile ulterioare, este i rmne
abrogat.
n aceste condiii, n temeiul art. 29 alin. (1) i (5) din Legea
nr. 47/1992, excepia de neconstituionalitate ridicat este
inadmisibil.
II. Totodat, Curtea observ c, prin Decizia nr. 1.605 din
9 decembrie 2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2011, referitor la pct. II poziia
nr. 215 din anexa la Legea nr. 7/1998 privind declararea ca
abrogate a unor acte normative, care prevedea c Decretul
nr. 410/1985 este i rmne abrogat, a stabilit c autorul
excepiei critic numai n mod formal dispoziia de abrogare a
Decretului nr. 410/1985, intenia sa real fiind aceea de a se
reintroduce ajutorul acordat mamelor cu mai muli copii [...].
Avnd n vedere cele de mai sus, Curtea a constatat c
politica legiuitorului n domeniul social nu poate fi cenzurat de
instana constituional sub aspectul renvierii unor vechi forme
de ajutor social ce nu au relevan constituional. Acest lucru
ar transforma Curtea Constituional ntr-un legiuitor pozitiv, iar
prin decizia sa ar completa ajutoarele sociale deja existente.
n consecin, innd cont i de prevederile art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 47/1992, excepia de neconstituionalitate este, de
asemenea, inadmisibil.

Pentru considerentele expuse mai sus, n temeiul art. 146 lit. d) i al art. 147 alin. (4) din Constituie, al art. 13, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUIONAL

n numele legii
D E C I D E:

Respinge ca inadmisibil excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 privind
ajutorul social, excepie ridicat de Ana Lu n Dosarul nr. 1.232/54/2009 al Curii de Apel Craiova Secia contencios
administrativ i fiscal.
Definitiv i general obligatorie.
Pronunat n edina public din data de 15 februarie 2011.
PREEDINTELE CURII CONSTITUIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent-ef,
Benke Kroly

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011

15

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea
burselor de merit olimpic internaional elevilor premiai la olimpiadele colare internaionale
n conformitate cu prevederile Legii educaiei naionale nr. 1/2011,
n baza prevederilor Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaional elevilor premiai la
olimpiadele colare internaionale,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului
i Sportului, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic
internaional elevilor premiai la olimpiadele colare
internaionale, prevzute n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Art. 3. Direcia general educaie i nvare pe tot


parcursul vieii, Direcia general nvmnt superior,
echivalare i recunoaterea studiilor i diplomelor, Direcia
general economic, finane, resurse umane, instituiile de
nvmnt superior de stat i particulare acreditate,
inspectoratele colare judeene, respectiv al municipiului
Bucureti i unitile colare din nvmntul preuniversitar duc
la ndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,


Daniel Petru Funeriu
Bucureti, 10 martie 2011.
Nr. 3.890.
ANEX

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaional elevilor premiai
la olimpiadele colare internaionale
Art. 1. Bursele de merit olimpic internaional sunt atribuite
elevilor care la olimpiadele colare internaionale se situeaz pe
unul dintre primele 3 locuri, echivalent cu obinerea medaliei de
aur, a medaliei de argint, a medaliei de bronz, respectiv cu
obinerea premiului I, premiului al II-lea sau premiului al III-lea.
Art. 2. Bursele de merit olimpic internaional se acord
pentru o perioad de 12 luni, ncepnd cu luna imediat
urmtoare realizrii performanei colare prevzute la art. 1.
Art. 3. Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic
internaional este difereniat n funcie de nivelul performanei
realizate la olimpiadele internaionale, astfel:
a) pentru locul I (medalia de aur sau premiul I), cuantumul
lunar al bursei de merit olimpic internaional reprezint
echivalentul salariului minim garantat pe economie la data
acordrii acesteia;
b) pentru locul al II-lea (medalia de argint sau premiul al II-lea),
cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaional
reprezint echivalentul a 75% din salariul minim garantat pe
economie la data acordrii acesteia;
c) pentru locul al III-lea (medalia de bronz sau premiul al III-lea),
cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaional
reprezint echivalentul a 50% din salariul minim garantat pe
economie la data acordrii acesteia.
Art. 4. Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic
internaional se calculeaz anual, n funcie de valoarea
salariului minim garantat pe economie, stabilit prin hotrre a
Guvernului.
Art. 5. Bursele elevilor care au obinut distinciile prevzute
la art. 1 la olimpiadele colare internaionale se suport de la

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaiei, Cercetrii,


Tineretului i Sportului, denumit n continuare MECTS.
Art. 6. (1) Lista olimpiadelor internaionale pentru care se
acord bursele prevzute la art. 1 se aprob de secretarul de
stat pentru nvmnt preuniversitar i se public pe site-ul
MECTS, la nceputul anului colar.
(2) Lista menionat la alin. (1) cuprinde olimpiadele
internaionale la care Romnia este reprezentat de o echip
format din elevii calificai n urma participrii la probele
prevzute n Regulamentul de organizare i desfurare a
concursurilor colare, n vigoare, organizate de MECTS,
considerate probe de evaluare i selecie pentru etapa
internaional a olimpiadei.
Art. 7. Bursele de merit olimpic internaional se acord
elevilor participani la olimpiada internaional care au obinut
distinciile prevzute la art. 1, n calitate de membri ai lotului
naional al Romniei cte o burs pentru fiecare medalie
obinut/premiu obinut.
Art. 8. Bursele de merit olimpic internaional se acord i
studenilor din anul I care, n calitate de elevi n clasa a XII-a, au
participat la olimpiadele colare internaionale i ndeplinesc
condiiile prevzute de prezentele norme metodologice.
Art. 9. Listele elevilor/studenilor din anul I care au obinut
la olimpiadele colare internaionale distinciile prevzute la
art. 1 sunt ntocmite de MECTS Direcia general educaie i
nvare pe tot parcursul vieii i aprobate prin ordin al ministrului
educaiei, cercetrii, tineretului i sportului.
Art. 10. (1) Bursele elevilor din nvmntul preuniversitar
care au participat la olimpiadele colare internaionale i

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 225/31.III.2011

ndeplinesc condiiile prevzute la art. 1 i 7 se acord prin


inspectoratele colare i se suport de la bugetul de stat, din
bugetul MECTS.
(2) Bursele studenilor din anul I care, n calitate de elevi n
clasa a XII-a, au participat la olimpiadele colare internaionale
i ndeplinesc condiiile prevzute la art. 1 i 7 se acord prin
instituiile de nvmnt superior i se suport de la bugetul de
stat, din bugetul MECTS.
(3) Bursele elevilor i studenilor din anul I care au participat
la olimpiadele colare internaionale i ndeplinesc condiiile
prevzute la art. 1 i 7 i care studiaz n strintate sau care,

ulterior obinerii distinciei, i-au ntrerupt studiile sunt virate de


MECTS n conturile lor personale.
(4) Beneficiarii bursei de merit olimpic internaional prevzui
la alin. (3) au obligaia de a comunica MECTS conturile lor
bancare, n termen de 10 zile de la publicarea pe site a ordinului
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului de
aprobare a listelor elevilor/studenilor din anul I care au obinut
la olimpiadele colare internaionale distinciile prevzute la
art. 1 i care beneficiaz de bursa de merit olimpic internaional.
De operaiile de virare a banilor n contul elevilor/studenilor
rspunde Direcia general economic, finane, resurse umane.

C U A N T U M U L T O TA L
al sumelor provenite din finanrile private
ale partidelor politice n anul 2010, conform Legii nr. 334/2006
privind finanarea activitii partidelor politice
i a campaniilor electorale
Partidul Aliana Socialist
1. Cuantum total al veniturilor din cotizaii: 13.803 lei.
2. Lista persoanelor fizice care au fcut n anul 2010 donaii a cror valoare
cumulat depete 10 salarii de baz minime brute pe ar:

Georgeta N. Stoica

Numele i prenumele

Cetenia

CNP

Suma
lei

Felul donaiei

Rotaru Constantin

romn

1550723384228

8.750

bani

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 225/31.III.2011 conine 16 pagini.

Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|521865]
ISSN 14534495