Sunteți pe pagina 1din 11

Proiectarea unui zid de sprijin

TEMA1

Etapele proiectarii:
1. Predimensionare
Etapa de predimensionare presupune stabilirea preliminar a dimensiunilor unui zid.
Observatie:
Dimensiunile se pot alege din catalog ziduri de sprijin (IPTANA) in functie de tipul acestuia.
a

Df
m:1

Alegerea adancimii de fundare:


D f H ingh 10 20cm

fundatia trebuie sa fie amplasata in teren stabil si teren bun de fundare

2. Verificarea zidului de sprijin


Zidul de sprijin trebuie verificat la:
Lunecare
Capacitate portanta
Rasturnare
Sectiuni periculoase
Explicatii:
Ce inseamna starile limita ultime si care sunt acestea?
EQU: Pierderea echilibrului structurii sau a terenului considerat ca i corp rigid
rsturnare
STR: Cedare intern si deformaii excesive n structur sau n materialele structurale
cedare structural rezistent n seciuni periculoase
deformaia excesiv a elemetelor structurale
GEO: Cedare sau deformaii excesive ale terenului
lunecare
Capacitate portant teren
Stabilitate general (se trateaz mpreun cu STR)
Deformaie teren
- tasare
- rotire
UPL: Cedare datorit subpresiunii apei

Proiectarea unui zid de sprijin

TEMA1

HYD: Umflare hidraulic, eroziune intern i afuiere n sol cauzate de gradieni hidraulici
afuiere mal
curgerea inacceptabil a apei prin sau pe sub perete
transport inacceptabil al particulelor de pmnt prin sau pe sub perei
modificarea inacceptabil ale N.A.S.
Ce inseamna un caz de proiectare?.
Un set de coeficienti partiali de siguranta grupati
CAZURI DE PROIECTARE
Caz 1:
Combinaia 1: A1 + M1 + R1
Combinaia 2: A2 + M2 + R2
Caz 2:
Combinaia: A1 + M1 + R2
Caz 3:

Combinaia: (A1*/ A2) + M2 +R3


A1* - pentru ncrcri structurale
A2 - pentru ncrcri geotehnice

Ce inseamna un coeficient partial de siguranta?.


Coeficienti partiali de siguranta:
Pentru actiuni:
Ed F Frep
Pentru parametrii materialului(geotehnici):
X
XD k

Pentru rezistente:
R
RD k

2.1 Verificarea la lunecare conform SR EN 1997-1


Principiul verificarii
Actiunile orizontale Hd care produc efectul deplasarea zidului trebuie sa fir mai mici decat rezistenta la
lunecare a zidului (a terenului de fundare de sub talpa zidului)

Hd
Vd
R d =Vd

Proiectarea unui zid de sprijin

TEMA1

Note:
1.Fiecare verificare a zidului se face pentru starile limita ultime ce pot apare folosind unul din cazurile
de proiectare din SR EN 1997-1 (Cap 2.4.7.3.4.2).
2.Verificarea la lunecare se face in starea limita ultima GEO.
3.Pentru verificarea la lunecare se recomanda folosirea coeficientilor partiali de siguranta pentru CP3
(A2+M2+R3).
Stabilirea coeficientilor partiali de siguranta pentru CP3
Actiuni:
G 1.0 pentru actiuni permanente (favorabile/nefavorabile)
Q 1.3 pentru actiuni variabile (nefavorabile)
Parametrii geotehnici:
' 1.25 pentru unghiul de frecare interna efectiv

c ' 1.25 pentru coeziunea efectiva


1.0 pentru greutatea volumica
Rezistenta totala a pamantului:
R,h 1.0 pentru rezistenta la lunecare
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici :

tan 'd

c' d

valoarea de calcul a greutatii volumice

tan 'k

'

c' k

valoarea de calcul a ungiului de frecare efectiva


valoarea de calcul a coeziunii efective

c'

Evaluarea presiunilor active si a impingerii pamantului:


Coeficientul de impingere activa pentru fiecare strat (dupa teoria Coulomb):
cos 2
ka
2

sin sin
2
cos cos 1

cos cos

+
-

Daca sau au valori negative atunci se vor introduce in relatie si


Coeficientii de impingere se gasesc si in Proiectarea fundatiilor , A. Popa ,IPCN, 1987, Pag. 68.
Presiunea activa intr-un punct:

Proiectarea unui zid de sprijin

TEMA1
q

k
h

p
a

pa Q qk k a G di hi k a 2 c' d k a
Diagrama de impingere activa:
q

k
p

a1
d1
c'
d1
d1
K
a2
d2
c'
d2
d2
Ka3
d3
c'
d3
d3

a1.0

h1
x

p
a1.1
p
a2.0

h2

Pa1v P
a1
Pa1h

P'
a2v P'a2
P'
a2h

p
a2.1
p
a3.0
P'
a3v P'a3
P'
a3h

h3
p

a3.1

p a1.0 Q q k k a1 G 2 c1d ' k a1

p a1.1 Q q k k a1 G 1d h1 k a1 2 c1d ' k a1


p a 2.0 Q q k k a 2 G
p a 2.1 Q q k k a 2 G
p a 3.0 Q q k k a 3 G
p a 3.1 Q q k k a 3 G

h1 k a 2 2 c 2 d ' k a 2

1d

h1 k a 2 2 d h2 k a 2 2 c 2 d ' k a 2

1d

h1 k a 3 2 d h2 k a 3 2 c3d ' k a 3

1d

h1 k a 3 2 d h2 k a 3 3d h3 k a 3 2 c3d ' k a 3

Impingerea pe fiecare strat:


x
Pa1 p.a1.1
2
h2
2
h
P' a 3 p a 3.0 h3
P' ' a 3 p a 3.1 p a.3.0 3
2
descompunerea impingerii dupa orizontala si verticala
P' a 2 p a 2.0 h2

1d

P' ' a 2 p a 2.1 p a.2.0

P''
a2v P''
a2
P''
a2h

P''
a3v P''
a3
P''
a3h

Proiectarea unui zid de sprijin

TEMA1

Pa.i..H P.ai cos i

Pa.i..V P.ai sin i


Calculul actiunii orizontale:
H d Pai.H
Calculul actiunii verticale:
Vd G Gz Gdren Gu Pai.V
Evaluarea rezistentei la lunecare:
V ' d Vd cos H d sin
proiectia fortelor dup planul de lunecare al zidului.

H ' d H d cos Vd sin

Vd

Hd
V'd

R p,d=0
R'd

H'd

Rezistenta la lunecare este data de relatia:


V ' tan ' cvd
R' d d

R ,h

unde ungiul frecarii efective este:

'cvd ' d pentru beton turnat in sapatura


2
3

' cvd ' d pentru elemente prefabricate


Verificare la lunecare:

H ' d R' d

2.2 Verificarea la capacitate portanta conform SR EN 1997-1


Principiul verificarii
Presiunea efectiva la talpa fundatiei data de actiunile verticale (greutate proprie, sarcini verticale
variabile) nu trebuie sa depaseasca presiune admisa de teren (capacitatea portanta).

Vd
Rd
Note:

Proiectarea unui zid de sprijin

TEMA1

1. Verificarea la lunecare se face in starea limita ultima GEO.


2. Pentru verificarea la lunecare se recomanda folosirea coeficientilor partiali de siguranta pentru CP3
(A2+M2+R3).
Pentru evaluarea presiunii active si a impingerii pamantului se folosec relatiile de la punctul 2.1
Reducerea actiunilor cu valoare de calcul in centrul de greutate al talpii fundatiei.
Actiunea verticala:
Vd G Gz Gdren Gu Pai.V
Actiunea orizontala:
H d Pai.H
Momentul incovoietor:
M ed PaiH y ai PaiV xa Gk xki
unde:
bratul fortei PaH masurat din centrul de greutate al talpii fundatiei
y ai
bratul fortei PaV masurat din centrul de greutate al talpii fundatiei.
xa
bratul fortei Gk masurat din centrul de greutate al talpii fundatiei
x ki
Calculul capacitatii portante
Se face cu relatia
Rd / A' cd 'N c bc sc ic q'N q bq sq iq 0.5 'N b s i
unde:
coeziunea terenului de sub talpa zidului de sprijin
c' d
latimea efectiva a fundatiei
B'
greutatea volumica a pmantului de sub talpa fundatiei
'
suprasarcina de calcul care actioneaza la talpa fundatiei
q'
Factorii adimensionali sunt prezentati in tabelul urmator
Tabel. Factorii adimensionali pentru calculul presiunii terenului de fundare
Nq
e tan ' tan 2 45 ' / 2
N q 1 1
Nc
Capacitate portant
tan '

nclinarea bazei fundaiei

Forma fundaiei

nclinarea ncrcrii

2 ( N q 1) tan ' si ' / 2

bq=b

(1 tan ' ) 2
bq (1 bq ) /( N c tan ' )

bc
sq
s
sc

1 sin '
1 ( B' / L' ) sin '
1 0,3 ( B' / L' )
0,7
(sq N q 1) /( N q 1)

iq

[1 H /(V A'c' cot ' )]m

[1 H /(V A'c' cot ' )]m1


iq (1 iq ) /( N c tan ' )

ic
m mB [2 ( B' / L' )] /[1 ( B' / L' )]
m mL [2 ( L' / B' )] /[1 ( L' / B' )]

daca H acioneaz pe direcia B


daca H actioneaz pe direcia L

m m mL cos 2 mB sin 2 H acioneaz pe o direcie care formeaz unghiul cu direcia L

Proiectarea unui zid de sprijin

TEMA1

Calculul suprasarcinii

q'

q' D f
Observatii
1. Forma fundatiei este data de dimensiunile L si B , L are lungimea unui tronson (5-6m), dar
verificarile se fac pentru 1m de zid .
2. Unghiul pe care fundatia il face cu orizontala se masoara in radiani.
Calculul dimensiunilor reduse (efective) ale fundatiei:

Vd
Med <==>

L' L
B' B 2 eB
unde :
M
e B ed
Vd

B/2

B/2

Vd
e
B'/2 B'/2

A' B 'L'
Vd A' Rd A'

Verificarea la capacitate portanta:

2.3 Verificarea la rasturnare conform SR EN 1997-1


Principiul verificarii
Efectul destabilizator de forma unui moment de rasturnare produs de impingerea pamantului sa nu
depaseasca efectul stabilizator de forma unui moment de stabilizare dat de greutatea zidului si a
drenului din spatele zidului.

Hd
Mdst

Vd

Mstb
Note:
1.Verificarea la rasturnare se face in starea limita ultima EQU.
2.Pentru verificarea la lunecare se recomanda folosirea coeficientilor partiali de siguranta din anexa A
tabel 1 si tabel 2.(SR EN 1997-1)

Proiectarea unui zid de sprijin

TEMA1

Stabilirea coeficientilor partiali de siguranta pentru starea limita EQU


Actiuni:
G ,stb 0.9 pentru actiuni permanente favorabile

G ,dst 1.1 pentru actiuni permanente nefavorabile


Q,std 0 pentru actiuni variabile favorabile
Q,dst 1.5 pentru actiuni variabile nefavorabile
Parametrii geotehnici:
' 1.25 pentru unghiul de frecare interna efectiv

c ' 1.25 pentru coeziunea efectiva


1.0 pentru greutatea volumica
Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici :

tan 'd

c' d

valoarea de calcul a greutatii volumice

tan 'k

valoarea de calcul a ungiului de frecare efectiva

'

c' k

valoarea de calcul a coeziunii efective

c'

Impingerea intr-un punct este data de relatia:


pa Q,dst qk k a G ,dst di hi k a 2 c' d k a
Se calculeaza presiunea si impingerea activa a pamantului folosind coeficinetii partiali de siguranta
pentru actiuni in cazul verificarii la starea limita ultima EQU (se calculeaza din nou presiunea si
impingerea pamantului).

Momentul destabilizator:
M dst,d PaiH y ai
unde: y ai
bratul fortei PaH masurat din punctul de rasturnare al zidului.
Momentul stabilizator:
M stb,d PaiV xai Gk xki
unde: x a
x ki

bratul fortei PaV masurat din punctul de rasturnare al zidului.


bratul fortei Gk masurat din punctul de rasturnare al zidului.

Verificarea la rasturnare:

M dst,d M stb,d

Proiectarea unui zid de sprijin

TEMA1

2.4 Verificarea in sectiuni periculoase


Note:
1.Verificarea in sectiuni periculoase se face in starea limita ultima STR.
2.Coeficientii partiali de siguranta sunt identici pentru un caz de proiectare la starile limita ultime STR
si GEO. (se foloste diagrama de impingere pentru CP3.)
Sectiuni periculoase
Zid de sprijin
talpa - beton armat

Zid de sprijin
beton simplu

Zid de sprijin
zidarie din piatra

Zid de sprijin
gabioane

a-a

c-c

c
a

b
a

b-b

Cazul zidului de sprijin din beton armat


Solicitarile in sectiunile a-a, b-b, c-c sunt momente incovoietoare
In sectiunea a-a momentul incovoietor este dat de diagrma de impingere activa care actioneaza pana la
nivelul sectiunii .pe o consola (elevatia incastrata in nod).

p
a1.1
p
a2.0

p
a2.1
p
a3.0
Med,a-a

p
1

Med,c-c Med,b-b

p
2
p

a3.a-a

ef,min

ef,max

In sectiunile b-b si c-c momentele incovoietoare se obtin pe consolele actionate de fortele din figura de
mai sus.
M
V
6 eB
p. min d 1
e B ed
,
ef
B 1m
B
Vd
max

Proiectarea unui zid de sprijin

TEMA1

p1 med h1 p p2 med h2 p , med - greutatea straturilor pe inaltimea h1p respectiv h2p luata ca medie
ponderata cu inaltimea stratului.

h2p

med

h1p

med

Cu momentele de calcul stabilite in sectiunile a-a, b-b, c-c se pot calcula armaturile conform cu
prescriptiile SR EN 1992.
Cazul zidului de sprijin din beton simplu si zidarie din piatra.
Efortul vertical in sectiunea a-a (dat de greutatea proprie a zidului pana in sectiunea a-a)
V ' d G Gk ,a a
Momentul este dat de impingerea activa a pamantului care actioneaza pe o consola incastrata in
sectiunea a-a.
M ed ,a a PaiH y a a ,i

p
a1.1
p
a2.0

Med V'd

p
a1.1
p
a2.0

a2.a

b
c

Med V'd

a2.a

b
p
min

p
max

p
max

a.
b.
Compresiune cu incovoiere fara intindere (cazul zidului din zidarie de piatra si gabioane)
2 V 'd
max
3 c 1m
M ed ,a a
b
unde: c eb , eb
V 'd
2
max f cp ,d efortul maxim nu trebuie sa depaseasca rezistenta la compresiune a materialului (piatra de
zidarie, piatra sparta)
daN
f cp ,d 20 2
cm

10

Proiectarea unui zid de sprijin

TEMA1

Compresiune cu incovoiere cu intindere (cazul zidului din beton simplu)


Eforturile unitare extreme in sctiunea a-a
V
6 eb
min d 1

b 1m
b
max
unde: eb

max f c ,d
min f ct ,d

M ed ,a a
V 'd
eforturile extreme nu trebuie sa depaseasca rezistenta betonului

Daca mim f ct ,d se va dispune armatura care sa preia toata intinderea din sectiune
Ta a

min x
2

, As ,a a

Ta
f y ,d

11