Sunteți pe pagina 1din 9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

SFINȚII TREI IERARHI

Nr.inregistrare 132/ 18.03.2013
Nr.inregistrare
132/ 18.03.2013

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR

PENTRU SĂPTĂMÂNA

“SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”

1- 5 aprilie 2013

DIRECTOR SGSTI

DATA

Prof. NICOLETA CLAUDIA SIVE

12.02.2013

LS

Aprobat,

PRESEDINTE

preot VASILE GAVRILĂ

LUNI, 1 APRILIE 2013

         

Titlul

Forma de

   

Obs.

Clasa

Interval

orar

Coordonator

activitate

Diriginte

Profesori participanti

activității

organizare a

activității

Loc de

desfășurare

Instituţii

partenere

                 

Concurs de

I

8

- 12

Prof. Iulia

Prof. Iulia Panait

-

1 aprilie ziua

Activitate

Sala de clasă

-

recitări, glume,

 

Panait

poznelor

educativă

ghicitori,

dramatizări

         

Atelier de

       

a II-a

8

- 12

Prof.

Margareta

Iancu

Prof. Margareta

Iancu

-

creatie

semne de

carte; pictura

Activitate

educativă

Sala de clasă

-

Realizarea de semne de carte

și obiecte de

 

pe forme

ceramică

ceramice

         

Atelier de

       

creatie

8

- 11

-

realizarea de

felicitări de

Activitate

culturală

Sala de clasă

-

 

Paște

a III-a

12

- 14

Prof. Liliana

Onofrei

Prof. Liliana

Onofrei

-

Vizită la

Muzeul

Național de

Istorie a

României

Activitate

culturală

Muzeul

Național de

Istorie a

României

-

Vizitarea

Tezaurului,

Lapidariului și

Columnei

         

”Copiii

   

Școala

 

a V-a

12

- 14

Prof. Teodora

Marchiș

Prof. Georgeta

Neagu

Toate cadrele didactice

descoperă

pămîntul”

Concurs

geografic

Sala de clasă

”Sf.

Andrei”

 

Prof. Stefania

 

Jocuri în lb.

     

14-16

Năstase

Lets have fun

engleză

Sala de clasă

-

                 
         

”Copii

   

Școala

 

a VI-a

12

- 14

Prof. Teodora

Marchiș

Prof. Laura

Constantinescu

Toate cadrele didactice

descoperă

Europa”

Concurs

geografic

Sala de clasă

”Sf.

Andrei”

 

Prof. Stefania

 

Jocuri în lb.

     

14-16

Năstase

Lets have fun

engleză

Sala de clasă

                   
         

”Călători în

       

Prof. Teodora

țările

aVII-a

12 14

Marchiș

Prof. Mara Toma

Toate cadrele didactice

continentelor

extra-

europene”

Concurs

geografic

Sala de clasă

Școala

”Sf.

Andrei”

 

Prof. Stefania

         

14-16

Năstase

Lets have fun

Jocuri în lb.

engleză

Sala de clasă

-

MARŢI, 2 APRILIE 2013

         

Titlul activității

Forma de

   

Obs.

Clasa

Interval

orar

Coordonator

activitate

Diriginte

Profesori

participanti

organizare a

activității

Loc de

desfășurare

Instituţii

partenere

   

Prof. Mara

     

Activitate

     

8

- 10

Toma

Prof. Iulia

-

Simultan de şah

sportivă

Sala de sport

I

   

Panait

 

Atelierul micilor

       

10-12

Prof. Iulia

Panait

-

meșteri – atelier

de modelaj și pictură

Activitate

culturală

Sala de clasă

Realizarea de

obiecte de

ceramică

   

Prof. Mara

     

Activitate

     

8

10

Toma

Prof.

Margareta

Simultan de şah

sportivă

Sala de sport

a II-a

 
 

Prof.

-

     
 

Iancu

Atelier de

Activitate

Sala de clasă

10 - 12

Margareta

Iancu

creatie - quilling

educativă

         

"Printre iubitorii

Activitate

     

de şah" - curs de

sportivă

Sala de sport

iniţiere

a III-a

8

- 12

Prof. Liliana

Onofrei

Prof. Liliana

Onofrei

-

Atelier de

creatie

Activitate

Sala de clasă

 

realizarea de ouă

educativă

pictate

   

Prof. Mara

     

Activitate

     

10-12

Toma

-

Simultan de şah

sportivă

Sala de sport

     

Invitație la

       

a V-a

12-14

Prof. Ștefania

Prof. Georgeta

Toate cadrele

lectură

O zi în pielea

literar

Activitate

Sala de clasă

Năstase

Neagu

didactice

culturală

unui personaj

         

Activitate

     

10-12

Prof. Mara

Toma

-

Simultan de şah

sportivă

Sala de sport

a VI-a

 

Prof. Ștefania

Năstase

   

Invitație la

 

Sala de clasă

   

12-14

Prof. Laura

Constantinescu

Toate cadrele

didactice

lectură

O zi în pielea

Activitate

culturală

         

unui personaj

       

literar

   

Prof. Mara

     

Activitate

     

10-12

Toma

-

Simultan de şah

sportivă

Sala de sport

a VII-a

   

Prof. Mara

 

Invitație la

       

12-14

Prof. Ștefania

Toma

Toate cadrele

lectură

O zi în pielea

Activitate

Sala de clasă

Năstase

didactice

unui personaj literar

culturală

MIERCURI, 3 APRILIE 2013

         

Titlul activității

Forma de

   

Obs.

Clasa

Interval

orar

Coordonator

activitate

Diriginte

Profesori

participanti

organizare a

activității

Loc de

desfășurare

Instituţii

partenere

I

8

- 12

Prof. Iulia

Prof. Iulia Panait

 

Atelierul micilor meșteri – atelier

Activitate

culturală

Sala de clasă

-

Realizarea de obiecte

 

Panait

de modelaj și pictură

de ceramică

         

Ateliere de

Activitate

     

a II-a

8

12

Prof. Elena

Botea

Prof. Margareta

Iancu

creaţie – pictură

pe sticlă

educativă

Sala de clasă

-

Realizarea unor

icoane pe sticlă

   

Prof. Liliana

   

Ateliere de

Activitate

     

a III-a

8

12

Onofrei

Prof. Liliana

Onofrei

creaţie – pictură

de icoane

culturală

Sala de clasă

-

   

8-12

Prof. Georgeta

Neagu

   

Vizită la Centrul social Aurora

Activitate

educativă

Centrul social

Aurora

Centrul

social

Interactionarea cu

copii cu dizabilități

 

Prof. Georgeta

Neagu

Aurora

a V-a

     

Ateliere de

       

Prof. Elena

Toate cadrele

creaţie – pictură

Activitate

Sala de clasă

Realizarea unor

12-15

Botea

 

didactice

pe sticlă

educativă

-

icoane pe sticlă

 

10-12

Prof. Laura

Prof. Laura

 

Vizită la

Muzeul Militar

Activitate

Muzeul Militar

-

 

Constantinescu

Constantinescu

culturală

a VI-a

12-15

Prof. Elena

Botea

Prof. Laura

Toate cadrele

Ateliere de

creaţie – pictură

Activitate

educativă

Sala de clasă

-

Realizarea unor

Constantinescu

didactice

pe sticlă

icoane pe sticlă

   

Prof. Elena

     

Activitate

   

Realizarea unor

a VII-

a

12-15

Ghiță

Prof. Mara Toma

-

Atelier de

creație

educativă

Sala de clasă

-

obiecte artizanale din materiale nereciclabile

JOI, 4 APRILIE 2013

         

Titlul

Forma de

   

Obs.

Clasa

Interval

orar

Coordonator

activitate

Diriginte

Profesori

participanti

activității

organizare a

activității

Loc de

desfășurare

Instituţii

partenere

   

Prof. Iulia

   

Vizită la

Activitate

 

Muzeul

 

I

 

10 - 11

Panait

Prof. Iulia Panait

-

Muzeul Militar

culturală

Muzeul Militar

Militar

   

Prof.

   

Ateliere de

       

8

9:30

Margareta

Iancu

-

creaţie –

quilling

Activitate

culturală

Sala de clasă

-

 

Prof. Margareta

a II-a

     

Să învățăm să

cadouri

       
 

9:30 -

Prof. Georgeta

Iancu

Toate cadrele

Activitate

Sala de clasă

Gina

 

10:30

Neagu

didactice

ambalăm

educativă

Dragomir

 

Prof. Cristian

Toate cadrele

Muzica de film

Activitate

     
 

10:30 -

12

Nica

didactice

prezentare PPT

culturală

Sala de clasă

-

         

Ateliere de

       

creaţie –

Activitate

8

9:30

Prof. Liliana

Onofrei

-

pictură de

icoane

culturală

Sala de clasă

-

a III-a

   

Prof. Liliana

 

Să învățăm să

cadouri

       
 

9:30 -

10:30

Prof. Georgeta

Neagu

Onofrei

Toate cadrele

didactice

ambalăm

Activitate

educativă

Sala de clasă

Gina

Dragomir

 

Prof. Cristian

Toate cadrele

Muzica de film

Activitate

     
 

10:30 -

12

Nica

didactice

prezentare PPT

culturală

Sala de clasă

-

 

10:30

Prof. Georgeta

 

Toate cadrele

Să învățăm să

cadouri

Activitate

 

Gina

 
 

11:30

Neagu

Prof. Georgeta

didactice

ambalăm

educativă

Sala de clasă

Dragomir

a V-a

 

Neagu

     

Muzica de film

       
 

12 -

Prof. Cristian

 

Toate cadrele

Activitate

Sala de clasă

13:30

Nica

didactice

prezentare PPT

culturală

-

   

Prof. Georgeta

 

Toate cadrele

Să învățăm să

cadouri

Activitate

 

Gina

 

9

10

Neagu

Prof. Laura

didactice

ambalăm

educativă

Sala de clasă

Dragomir

a VI-a

 

12

-

Prof. Cristian

Constantinescu

Toate cadrele

Muzica de film

Activitate

     

13:30

Nica

didactice

prezentare PPT

culturală

Sala de clasă

-

   

Prof. Georgeta

 

Toate cadrele

Să învățăm să

cadouri

Activitate

 

Gina

 

a VII-

9

10

Neagu

didactice

ambalăm

educativă

Sala de clasă

Dragomir

a

 

12

-

Prof. Cristian

Prof. Mara Toma

Toate cadrele

Muzica de film

Activitate

     

13:30

Nica

didactice

prezentare PPT

culturală

Sala de clasă

-

VINERI, 5 APRILIE 2013

         

Titlul

Forma de

   

Obs.

Clasa

Interval

orar

Coordonator

activitate

Diriginte

Profesori participanti

activității

organizare a

activității

Loc de

desfășurare

Instituţii

partenere

           

Activități

Tabăra “Ulița

   

a II-a

8 -16

Prof. Iulia

Prof. Iulia Panait

Toate cadrele

Excursie

culturale și

copilăriei” – sat

Panait

didactice

instructiv-

Lacul lui Baban,

-

       

educative

Vrancea

           

Activități

Tabăra “Ulița

   

a II-a

8 - 16

Prof.

Margareta

Iancu

Prof. Margareta

Iancu

Toate cadrele

didactice

Excursie

culturale și

instructiv-

educative

copilăriei” – sat

Lacul lui Baban, Vrancea

-

           

Activități

Tabăra “Ulița

   

a III-a

8-16

Prof. Liliana

Prof. Liliana

Toate cadrele

Excursie

culturale și

copilăriei” – sat

Onofrei

Onofrei

didactice

instructiv-

Lacul lui Baban,

     

educative

Vrancea

           

Activități

Tabăra “Ulița

   

a V-a

8-16

Prof. Georgeta

Prof. Georgeta

Toate cadrele

Excursie

culturale și

copilăriei” – sat

Neagu

Neagu

didactice

instructiv-

Lacul lui Baban,

educative

Vrancea

           

Activități

Tabăra “Ulița

   

a VI-a

8-16

Prof. Laura

Prof. Laura

Toate cadrele

culturale și

copilăriei” – sat

Constantinescu

Constantinescu

didactice

Excursie

instructiv-

Lacul lui Baban,

   

educative

Vrancea

           

Activități

Tabăra “Ulița

   

a VII-

8-16

Prof. Mara

Prof. Mara Toma

Toate cadrele

culturale și

copilăriei” – sat

a

Toma

didactice

Excursie

instructiv-

Lacul lui Baban,

   

educative

Vrancea