Sunteți pe pagina 1din 7
MANAGEMENTUL FIRMEI Curs 5 Luarea deciziilor Cătălina RADU
MANAGEMENTUL FIRMEI
Curs 5
Luarea deciziilor
Cătălina RADU
Ce este decizia managerială?  Decizia poate fi definită drept modalitatea aleasă din mai multe
Ce este decizia
managerială?
 Decizia poate fi definită drept modalitatea
aleasă din mai multe posibile pentru
realizarea unui (unor) obiectiv(e).
 Decizia managerială este decizia care
influenţează comportamentul decizional şi
acţional al altor persoane.
Factorii primari ai deciziei manageriale 1. Decidentul – persoana sau grupul de persoane care adoptă
Factorii primari ai deciziei
manageriale
1. Decidentul – persoana sau grupul de
persoane care adoptă decizia, având
influenţă directă asupra calităţii deciziei.
2. Mediul ambiant – factorii şi condiţiile
interne şi externe firmei, care influenţează
direct şi/sau indirect decizia managerială.
Cum se asigură calitatea deciziilor adoptate?  fundamentarea ştiinţifică a deciziei (valorificarea unui material
Cum se asigură calitatea
deciziilor adoptate?
 fundamentarea ştiinţifică a deciziei
(valorificarea unui material informaţional
relevant şi transmis operativ, instrumentar
decizional adecvat, competenţa profesională
şi managerială a decidentului)
 “împuternicirea deciziei” (autoritate formală
pentru adoptarea deciziei)
 oportunitatea deciziei (la timpul potrivit!)
 integrarea deciziei în ansamblul deciziilor din
firmă
 formularea corespunzătoare a deciziei
(obiectiv, decident, date, responsabil)
Tipologia deciziilor (1)  În funcţie de repetabilitate: - decizii programate (sunt repetitive şi au
Tipologia deciziilor (1)
 În funcţie de repetabilitate:
- decizii programate (sunt repetitive şi au o
procedură de soluţionare deja stabilită;
adoptate mai ales de managerii din eşalonul
inferior)
- decizii neprogramate (nu există o
procedură standard pentru soluţionarea
problemei; adoptate mai ales de
managementul de vârf)
Tipologia deciziilor (2)  După gradul de cunoaştere a mediului de către decident: - decizii
Tipologia deciziilor (2)
 După gradul de cunoaştere a mediului de
către decident:
- decizii în condiţii de certitudine (variabilele
sunt controlabile, iar anticiparea rezultatelor
se face cu precizie)
- decizii în condiţii de risc (variabilele sunt
necontrolabile, iar stabilirea rezultatelor se
face cu o anumită probabilitate)
- decizii în condiţii de incertitudine
(variabilele sunt necontrolabile şi nu se
cunosc nici probabilităţile de realizare)
Tipologia deciziilor (3)  După orizontul de timp: - decizii strategice (vizează orizonturi mari de
Tipologia deciziilor (3)
 După orizontul de timp:
- decizii strategice (vizează orizonturi mari
de timp, de regulă de câţiva ani şi se referă
la probleme majore ale activităţii firmei)
- decizii tactice (vizează o perioadă de
aproximativ un an şi se referă la domenii
importante ale firmei)
- decizii curente (vizează o perioadă de timp
redusă, iar aplicarea afectează un sector
restrâns al activităţii firmei; se adoptă, de
regulă, în condiţii de certitudine)
Tipologia deciziilor (4)  După numărul de persoane care participă la fundamentarea deciziei: - decizii
Tipologia deciziilor (4)
 După numărul de persoane care participă la
fundamentarea deciziei:
- decizii individuale (adoptate de manageri
individuali, aflaţi pe diferite niveluri
ierarhice)
- decizii de grup (adoptate de organisme
participative de management)
Procesul de luare a deciziei  Patru caracteristici importante: - deciziile sunt luate atât de
Procesul de luare a
deciziei
 Patru caracteristici importante:
- deciziile sunt luate atât de indivizi, cât şi
de grup;
- procesul este atât unul logic, raţional, cât
şi unul complex, cu influenţe emoţionale,
valorice, de mediu, etc.
- deciziile pot fi luate într-un interval de timp
de la câteva secunde la câţiva ani
- deciziile depind de informaţii
Etapele procesului decizional I. Definirea problemei decizionale II. Stabilirea obiectivelor şi a criteriilor
Etapele procesului
decizional
I. Definirea problemei decizionale
II. Stabilirea obiectivelor şi a criteriilor
decizionale
III. Precizarea variantelor decizionale
IV. Alegerea variantei optime
V. Aplicarea deciziei
VI. Evaluarea deciziei
Exerciţiu  Daţi un exemplu de decizie, trecând prin întregul proces decizional (cei şase paşi
Exerciţiu
 Daţi un exemplu de decizie, trecând prin
întregul proces decizional (cei şase paşi
enumeraţi în slide-ul anterior).
Influenţa culturii asupra deciziei - Exemple  Respectarea ordinii ierarhice în procesul decizional (americanii –
Influenţa culturii
asupra deciziei - Exemple
 Respectarea ordinii ierarhice în procesul
decizional (americanii – DA, suedezii – NU)
 Soluţii alternative unice sau inovatoare
(australienii – DA, italienii – NU)
 Într-o cultură cu distanţă mare faţă de
putere (cum ar fi India), deciziile sunt luate
la cel mai înalt nivel al organizaţiei. Într-o
cultură cu distanţă mică faţă de putere, toţi
angajaţii iau decizii.
 Consens (japonezii – DA, americanii – NU)
?
?