Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA TIINE ECONOMICE


CATEDRA CONTABILITATE I INFORMATIC ECONOMIC
Doaga Silvia

Lucrul individual
la disciplina BAZELE CONTABILITII

STUDIU DE CAZ

Conductor tiinific: Lavrenciuc Lilia


Autorul: Doaga Silvia

Chiinu 2014

Anexa 2.

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ I SARCINILE FORMULATE


Entitatea economic SRL Carpet produce i vinde covoare. La sfritul perioadei de
gestiune entitatea prezint soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.2014 (Tabelul 1). Pe
parcursul anului 2014, SRL Carpet a efectuat operaiuni economice care snt prezentate n
tabelul 2.
n baza informaiei cu privire la soldurile iniiale ale entitii economice analizate i
coninutul operaiunilor economice ale entitii se cere:
- de ntocmit Bilanul la nceputul perioadei de gestiune n baza soldurilor pe conturile din
Cartea mare la 01.01.2014;
- de nregistrat operaiunile economice efectuate n anul 2014 n formule contabile, de
determinat sumele care lipsesc;
- de deschis conturile, de reflectat operaiunile economice n conturi (Anexa 3);
- de ntocmit balana de verificare ale conturilor sintetice (Anexa 4);
- n baza soldurilor finale ale conturilor s se ntocmeasc Bilanul la 31.12.2014.
Tabelul 1.
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.2014
SRL Carpet
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Denumirea conturilor
Capital social
Conturi curente n moned naional
Materiale
Casa
Datorii privind asigurrile
Provizioane curente
Alte datorii curente
Imobilizri necorporale
Amortizarea imobilizrilor necorporale
Creane comerciale
Corecii (provizioane) la creane compromise
Obiecte de mic valoare i scurt durat
Uzura obiectelor de mic valoare i scurt durat
Datorii fa de personal privind retribuirea muncii
Capital de rezerv
Rezerve statutare
Credite bancare pe termen scurt
Mijloace fixe
Alte reserve
Amortizarea mijloacelor fixe
Creane ale personalului
Creane ale bugetului
Datorii comerciale
Creane pe termen lung
Producia n curs de execuie
Capital suplimentar
Produse

Suma (lei)
256000
78000
5600
700
18500
10980
21000
18700
490
54000
400
2700
450
80000
26000
16800
18000
278500
16380
13200
15000
15900
36000
12800
22200
4900
16700

28.
29.
30.

Conturi curente n valut strin


Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) ale anilor precedeni
Datorii fa de buget

21000
3700
19000
Tabelul 2.

Operaiunile economice efectuate n anul 2014


la SRL Carpet
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Coninutul operaiunilor economice

Suma
(lei)
Se reflect soldul produciei n curs de execuie la nceputul 22200
perioadei de gestiune
S-au primit materiale de la furnizori 54 000 lei (inclusiv 45000
TVA)
9000

Dedit Credit
216

215

211
534

521
521

S-a calculat salariul lucrtorilor activitii de baz (3 4012


lucrtori)
Contribuii la asigurrile sociale i medicale (la operaia 3)
160.48
240.72
S-au consumat materiale pentru fabricarea produselor
40012
Din contul curent n moned naional s-a achitat datoria fa 15012
de SA Virant
S-a calculat salariul administraiei (2 persoane)
3012
Contribuiile la asigurrile sociale i medicale (la operaia 7)
120.48
180.72
S-au obinut produse din activitatea de baz
45012
Se reflect valoarea contabil a produselor vndute SRL 25012
Farmec cu achitarea ulterioar
Se reflect venitul obinut din vnzarea produselor SRL 32000
Farmec cu achitarea ulterioar 32 000 lei (fr TVA)
0
n cas s-a ncasat de la contul curent n moned naional 4012
pentru plata salariului
Din cas s-au achitat salariile lucrtorilor administraiei
3012
S-a acordat avans titularului Malai V. pentru achitarea 1012
cheltuielilor de deplasare
Se trec sumele spre decontare dup destinaie n baza 942
decontului de avans primit de la Malai V.
Se restituie n casierie soldul sumelor spre decontare ale 70
titularului Malai V.
De la contul curent n moned naional s-au ridicat n 1212
numerar pentru achitarea cheltuielilor administrative
Se pune n funciune mijlocul fix conform facturii acceptate 6000
de la SRL Viscol, 6000 (fr TVA)
0
Se efectuiaz inventarierea materialelor de la depozit i se 492
nregistrez materiale constatate n plus
Se reflect venitul obinut din vnzarea produselor contra 10000
numerar prin magazinul propriu 10 000 lei (fr TVA)

811

531

811
811
811
521

533
533
211
242

713
713
713
215
221

531
533
533
811
216

221
534
241

611
611
242

531
226

241
241

713

226

241

226

241

242

123
123
211

521
534
612

221

611

Se reflect valoarea contabil a produselor vndute


8212
Se ncaseaz n contul curent n moned naional numerar 9012
din cas

241
242

216
241

23.
24.
25.
26
27.
28.
29.
30.

Se ncaseaz integral creana SRL Farmec


S-au nregistrat lipsuri de numerar n casierie
Casierul urmeaz s recupereze lipsurile achitndu-se n
numerar
Din contul curent n moned naional se achit datoria fa
de SRL Viscol.
Se reflect valoarea contabil a produciei n curs de execuie
la finele perioadei de gestiune
Se reflect nchiderea conturilor de venituri la finele perioadei
de gestiune

25012
-72
72
X
6000

242
241
241

221
226
226

521

242

10000

216

215

32000
10000
492
Se reflect nchiderea conturilor de cheltuieli la finele 401.2
perioadei de gestiune
4012
40012
Se reflect rezultatul financiar al perioadei de gestiune
2422

221
221
211
713
811
811
351

611
611
612
533
531
211
333

NOT: n reprezint numrul de registru al studentului


x suma ce urmeaz a fi calculat

Anexa 3.
Conturile contabile
Debit
cont curent in moneda nat
Credit
78000
Operaiuni economice care duc la majorarea Operaiuni economice care duc la micorarea
activului (+)
34024
85788

activului (-)
26236
85788

Debit

datorii comerciale curente


Credit
36000
Operaiuni economice care duc la micorarea Operaiuni economice care duc la majorarea
soldului iniial (-)
21012

soldului iniial (+)


60000
74988

Anexa 4.
Balana de verificare a conturilor sintetice
N
d/o

Sold iniial
Denumirea conturilor

1
2
3
4

311
242
211
241

Capital social
Cont curent in moneda nat
Materiale
Casa

533

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

538
544
112
113
221
222
213
214
531
321
322
511
123
323
124
226
225
521
161
215

26
27
28
29
30
31

312
216
243
332
534
351

Datorii privind asigurarile


so
Provizioane curente
Alte datorii curente
Imobilizari necorporale
Amortizarea imobilizarilor
Creante comerciale
Corectii privind creante com
OMVSD
Uzura OMVSD
Datorii fata de personal
Capital de rezerva
Rezerve statutare
Credit bancar pe termen scut
Mijloace Fixe
Alte rezerve
Amortizarea MF
Creante ale personalului
Creante ale bugetului
Datorii comerciale curente
Creante pe termen lung
Productia in curs de
executie
Capital suplimentar
Produse
Cont curent in valuta
Profit nerepartizat
Datorii fata de buget
Rezultatul financiar
TOTAL

Debit

Credit

Rulaje

Sold final

Debit

Credit

Debit

34024
45492
13506

26236
40012
13056

85788
11080
1170

256000
78000
5600
700

256000

18500

702.4

19202.4

10980
21000

10980
21000

18700

18700
490

54000
-400
2700

490
24612

450
80000
26000
16800
18000
278500

3012

25012
-400

53600
0
2700

7024

6000

15000
15900
36000
12800
22200
4900
16700
21000
3700
19000

284500
16380
13200

1012
9000
21012
0
50630

1012
60000
0
32200

0
32200
0
0

0
25012
0
0

15000
24900
74988
12800
35012
4900
13888
21000
3700

2422
541400

0
450
84012
26000
16800
18000

16380
13200

541400

Credit

240500

240500

368322

19000
2422
368322

Anexa 5.

Nr.
d/o

1
1.

2.

BILANUL
la __31 decembrie_ 2014
Activ

2
Active imobilizate
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale n curs de execuie
Terenuri
Mijloace fixe
Resurse minerale
Active biologice imobilizate
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate
Investiii imobiliare
Creane pe termen lung
Avansuri acordate pe termen lung
Alte active imobilizate

Cod.
rd.

3
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120

Total active imobilizate


(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)
Active circulante
Materiale
Active biologice circulante
Obiecte de mic valoare i scurt durat
Producia n curs de execuie i produse

130

Mrfuri
Creane comerciale
Creane ale prilor afiliate
Avansuri acordate curente
Creane ale bugetului
Creane ale personalului
Alte creane curente
Numerar n casierie i la conturi curente
Alte elemente de numerar
Investiii financiare curente n pri neafiliate
Investiii financiare curente n pri affiliate
Alte active circulante
Total active circulante
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+
rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+
rd.280+rd.290)
Total active
(rd.130+rd.300)

180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

140
150
160
170

Sold la
nceputul
sfritul
perioadei perioadei
de
de
gestiune
gestiune
4
5
18210
18210

265300

271300

12800

12800

296310

302310

5600

11080

2250
22200

2250
21408

16700
54000
(400)

15676
53600

15900
15000

24900
15000

99000
700

106788
1170

230950

251872

527260

554182

310

Pasiv
3.

4.

5.

Capital propriu
Capital social i suplimentar
Rezerve
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor
precedeni
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune
Alte elemente de capital propriu
Total capital propriu
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung
mprumuturi pe termen lung
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt
mprumuturi pe termen scurt
Datorii comerciale
Datorii fa de prile affiliate
Avansuri primite curente
Datorii fa de personal
Datorii privind asigurrile sociale i medicale
Datorii fa de buget
Venituri anticipate curente
Datorii fa de proprietari
Finanri i ncasri cu destinaie special curente
Provizioane curente
Alte datorii curente
Total datorii curente
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive
(rd.390+rd.440+rd.580)

320
330
340
350

260900
42800
x
3700

260900
42800

360
370
380
390

x
x
16380
323780

2422

18000

18000

36000

74988

80000
18500
19000

84012
19202
19000

10980
21000

10980
21000

203480

227980

527260

554182

3700

16380
326202

400
410
420
430
440

450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590