Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC DE LECTIE

CLASA : a X- a
OBIECTUL - Geografia umana
SUBIECTUL LECTIEI ORGANIZAREA SPATIULUI URBAN SI RURAL
TIPUL LECTIEI - mixta
COMPETENTE GENERALE
1 Utilizarea corecta a terminlogiei specifice pentru explicarea mediului geografic utilizand limbaje
diferite.
2.Raportarea elementelor semnificative din societate, stiinta si tehnologie la mediul inconjurator ca
intreg si sistemele sale componente
5. Dobandirea unor priceperi, deprinderi, metode si tehnici generale de invatare (inclusiv TIC) care
sa faciliteze o pregatire permanenta asumata.
6. Dobandirea unor competente sociale, interpersonale, interculturale, civice si anteprenoriale pe
baza studierii geografiei.
COMPETENTE SPECIFICE VIZATE
1.1. Utilizarea terminologiei tiinifice i disciplinare specifice (concepte, noiuni) pentru
prezentarea unei informaii referitoare la geografia asezarilor
1.2. Argumentarea unui demers explicativ
5.3. Utilizarea unor metode de analiz direct sau imediat a aezrilor umane
6.1. Dezvoltarea interesului pentru cercetarea tiinific a comunitii
OBIECTIVE OPERATIONALE. La sfarsitul lectiei toti elevii vor fi capabili :
O1 sa defineasca conceptul de Organizarea spatiului urban analizand informatiile din manual
O2 sa numeasca doi factori care influenteaza organizarea spatiului urban
O3 sa identifice pe harta municipiului Bucuresti principalele zone functionale urbane
O4 sa prezinte 2 avantajele si 2 dezavantajele ale localizarii zonei industriale in raport cu
teritoriul locuit folosind imaginile din manual pagina 68
O5 sa explice importanta zonelor verzi pentru o asezare urbana de mari dimensioni
O6 - sa completeze corespunzator itemii fisei de evaluare.
STRATEGII DIDACTICE - dirijata, cognitiva, euristica
METODE SI PROCEDEE - expunerea si explicatia, conversatia, comparatia, lucru cu
harta si manualul
MATERIALUL DIDACTIC - Harta Municipiului Bucuresti, planiglobul,atlasul geografic,
manualul
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
- manualul Geografia cls. X a , autori George Erdeli, Gheorghe Vlasceanu, Catalian Serban.editura Economica Preuniversitaria-2004
- manualul Geografia cls. X a , autori Silviu Negut, Mihai Elenicz, Gabriela Apostol editura
Humanitas-2004

Desfasurarea lectiei
Ob.

Dozare

Momentele

Activ. de predare - invatare

Strategii

Evaluare

Opert.

1 2

lectiei
Organiz. clasei

Actv. prof.
- verif. prezentei
elevilor
- aranj. materialului
necesar lectiei

Actv. elevilor
Pregatirea caietelor si
a docum. scolare

didactice
Observarea

Verif. orala a
cunostint. din
lectia anter. cu
titlul
Perisaje
rurale prin
intreb. scurte
Pregatirea
aperceptiva

Adreseaza interogatii de
control privitoare la
continuturile predade si
invatate anterior

Asculta, analizeaza,
gandesc si formuleaza
raspunsurile asteptate,
fiind indrumati de
prof.

Dialogul

Profesorul Cere elevilor


sa prezinte nodul in
care era organizat
peisajul in localitatea de
domiciliu ( Bucuresti )
dar in in localitatea de
domiciliua bunicilor.
Precizati 2 avantaje si 2
dejavantaje ale acestei
organizari.

Observa si raspund:
Spatiul Campurilor
cultivate inchise sunt
inconjurate de ziduri,
santuri cu apa

Conversatia
euristica

Spatiul este un loc, o


suprafata cu intindere
limitata.

Atentionare
Aprecieri

Analiza
raspunsurilor,
stimularea
elevilor si
evaluarea
rezultatelor
invatarii
Observarea
comportament
ului elevilor,
stimularea
participarii
elevilor la
formularea
raspunsului

Profesorul anunta titlul


noii lectii
ORGANIZAREA
SPATIULUI URBAN SI
RURAL
Si enunta obiectivele
urmarite in aceasta
lectie

O1

20
25

Dirijarea
predarii
invatarii

Definiti conceptul de
Organizarea spatiului
urban
Ce presupune
amenajarea spatiului
urban ?
Care sunt factorii care
influenteaza organizarea
spatiului urban ?
Profesorul le expune un
material despre
Teorii le privind
organizarea spatiului
urban
Teorii privind
organizarea spatiului
urban
a) Teoria zonelor
concentrice
b) Teoria
oranizarii pe
sectoare
c) Teoria
organizarii pe
mai multe
centre

Gandesc si
formuleaza raspunsul
sub indrumarea prof.

Conversatia
euristica

Provoaca
participarea
tuturor
elevilor si ii
determina sa
dialogheze

secundare
O2

O3

O4

Citind textul din manual


sa identificam factorii
care au un rol in
amenajarea
teritoriului.urban

Profesorul prezinta
principaleler zone
functionale ale
aasezariror urbane
1 zona rezidenial ( de
locuit)
2.Zona administrativa
3. Zona cultural si de
servicii
4. Zona comercial
5- Zona de transport (
strazi, magistrale,
inntersectii,etc)
6. Zona industrial
7- Zona de agrement si a
spatiilor verzi
Profesorul le propune o
fisa de lucru in care este
inclusa harta
Bucurestiului si le cere
sa identifice pe harta
2zone functionale urbane
din jumatatea nordica a
orasului si exemple in
acest sens.
Profesorul le prezinta
principalele tipuri de
zone industriale urbane
in raport cu teritoriul
locuit
a) in prelungirea
teritoriului
locuit
b) situate in
balanta
c) dispuse in
banda
d) situate in
alternanta ,
e) paralel cu
teritoriul locuit
f) sub forma de
pana
profesorul le cere
elevilor sa prezinte doua
avantaje si doua
dezavantaje ale
localizarii zonei
industriale in raport cu

- Citesc notiunile
expuse in anexa 2 spre
analiza.
- Sub indrumarea
prof., elevii identifica
factorii care joaca u
rol important in
amenajarea spatiului
urban
Elevii raspund sub
indrumarea
profesorului

Analiza

Idem
Lucru cu
manualul

Problematizare
a
Lucru cu fisa
de lucru si
harta

Problematizare
a
Lucru cu
manualul

Provoaca
participarea
tuturor
elevilor si ii
determina sa
dialogheze, sa
se
autoevalueze
sau sa
evalueze
raspunsurile
date de alti
colegi.

teritoriul locuit folosind


imaginile din manual
pagina 68
Profesorul ii intreaba pe
elevi ssa explice
importanta zonelor verzi
pentru o asezare urbana
de mari dimensioni

O5

O6

Elevii gandesc si
raspando sub directa
indrumare a
profesorului

Analiza

3 - 4

Atingerea feedbackului

Profesorul le cere sa
rezolve exercitiie din
fisa de lucru .

Rezolva exercitiu
propus in fisa de lucru
si argumenteaza

Exercitii
geografice

10

Asigurarea si
intensificarea
retentiei si
transferului
cunostintelor
Precizarea
activitatilor pe
care elevii le vor
desfasura acasa

Completati fisa de
evaluare cu informatiile
corespunzatoare.

Selecteaza informatiile
pentru completarea
schitei si formularea
corecta a
raspunsurilor.

Interogatiile de
control si
dialogul.

Asculta si noteza.

Explicarea

1 - 2

Comunica sugestiile si
continuturile ce vor fi
parcurse spre studiu.

Stimularea
participarii
elevilor,
analiza
raspunsurilor
si evaluarea
prin note.
Evaluarea
finala

Schema lectiei
Schema lectiei se va nota pe tabla
ORGANIZAREA SPATIULUI URBAN SI RURAL
Organizarea spatiului urban constitue totalitatea actiunilor necesare pentru a crea un cadru material, in care viata
urbana sa se desfasoare normal din pct de vedere economic, social, estetic si functional.
Spatiul urban este organizat in functie de urmatorii factori locali:
- Profilul economic si social al regiunii
- Relief, unitati hidrografice
Teorii privind organizarea spatiului urban
d) Teoria zonelor concentrice
e) Teoria oranizarii pe sectoare
f) Teoria organizarii pe mai multe centre secundare
Structura intern a spaiului urban: Zonele functionale
Teritoriul intern al orasului nu este omogen. are uniti teritoriale i funcionale numite zone urbane;
Principalele zone urbane:
1 zona rezidenial ( de locuit ) - cuprinde spatiul destinat locuintelor
in cadrul acestei zone se includ
a) Casele de locuit , cladirile anexe pentru nevoile gospodaresti
b) Spatiile pentru plantatii
c) Terenurile de sport si aleile
d) Institutiile culturale si sociale
e) Inteprinderile industriale sau grupari industriale
Zona rezidentiala se poate diviza in:
- locuinta individuala, Cartierul, microraionul , sectorul
Intravilanul ( perimetrul construibil )
a) zonal de locuit
b) zona administrativa

c) zona cultural si de servicii


d) zona comercial
e) zona de transport ( strazi, magistrale, inntersectii,etc)
f) zona industrial se contureaza in coditiile dezvoltarii oraselor prin industrializare acestea pot fi:
1. in prelungirea teritoriului locuit
2. situate in balanta specifice oraselor mari unde industria nu este concentrata intr-o singura zona
3. ) dispuse in banda amplasate in imediata apropiere a orasului cu dendinta de a inconjura orasul
4.
situate in alternanta , teritoriul locuit este fragmentat in zone locuite si zone industriale
5. paralel cu teritoriul locuit
6. sub forma de pana ,
g) zona de agrement si a spatiilor verzi este importanta pentru
- Atenuarea poluarii atmosferice
- Regularizarea umiditatii aerului si a temperaturii
Extravilanul restul teritoriului administrativ alte localitati , sate componente , localitati suburbane , terenuri
destinate economiei agricole
ORGANIZAREA SPATIULUI RURAL
Consta in rearanjarea componentelor spatiului rural : vatra, mosie , populatie si redimensionare a relatiilor dintre
acestea
- are o pronunat caracter spontan;
- rar, ruralul e organizat pe baza unui plan regional sau naional;
- se interfereaz cu sistemele urbane, dar are pe ntinderi foarte mari o pregnan rural i agricol;
- organizarea e influenat de elemente socio-economice, tipul de agricultur, religie sau habitat;