Sunteți pe pagina 1din 1

Combinatorica

Definitie:multimea finite Meste egala cu(A1)(An) se numeste multime ordonata,daca elementele ei


sunt aranjate intr-o ordine bine determinate cu alte citeva multimi M se numeste ordonata,daca
fiecarui element al ei I se asociaza un anumit numar natural de la 1 la n ,astfel incit elementele
diferite ale lui M le corespunde numere diferite.

Produsul primelor n numere natural nenule se noteaza cu n!


adica:n!=1*2*3*n
Notatia n! se citeste en factorial

Definitie. Submultimile ordonate ale multimii M card M=n,avind fiecare cite m elemente unde
0<=m<=n,se numeste aranjamente de n elemente luate cite m.

Definitie: aranjamentele de n elemente luate cite n ale multimii M=(a1,a2,an),se numeste


peremutari din n elemente ale acestei multimi.
Pn=n!,n N

DEFINITIE. Submultimile multimii M=(a1,a2,an) card M=n avind fiecare cite m elemente unde
0<=m<=n,se numeste combinari de n elemente luated cite m.
Numarul combinarilor den elente luate cite m se noteaza C
Teorema: daca m si n sint numere natural si 0<m<n atunci