Sunteți pe pagina 1din 21
Analiza tematică Anca MUSTEA ancamustea@uvvg.ro
Analiza tematică
Anca MUSTEA
ancamustea@uvvg.ro
Contextualizare • Analiza tematică este o metodă de analiză a datelor în cadrul unei cercetări
Contextualizare
• Analiza tematică este o metodă de
analiză a datelor în cadrul unei cercetări
calitative
Structura unei cercetări calitative • Întrebarea cercetării • Documentarea • Planificarea cercetării •
Structura unei cercetări calitative
• Întrebarea cercetării
• Documentarea
• Planificarea cercetării
• Adunarea datelor
• Analiza datelor
• Realizarea raportului de cercetare
Modalități de adunare a datelor în cercetarea calitativă • Interviu • Întrebări cu răspunsuri deschise
Modalități de adunare a datelor
în cercetarea calitativă
• Interviu
• Întrebări cu răspunsuri deschise
• Studiul materialelor produse de client/
pacient
• Etc
Tipul datelor în analiza calitativă Majoritatea datelor întâlnite în cercetarea calitativă: • au formă de
Tipul datelor în analiza calitativă
Majoritatea datelor întâlnite în cercetarea
calitativă:
• au formă de text,
• sunt slab structurate și
• sunt voluminoase
Analiza datelor în cercetarea calitativă • Analiza calitativă a datelor se poate desfașura pentru un
Analiza datelor în cercetarea
calitativă
• Analiza calitativă a datelor se poate
desfașura pentru un singur caz (un număr
redus de cazuri) sau comparativ, pe mai
multe cazuri
• Analiza calitativă este o procedură inductivă
care implică următoarele trei procese
interrelaționate:
1. Identificarea semnificației (sensului)
2. Categorizarea
3. Integrarea
Analiza datelor în cercetarea calitativă • Diferite orientări (paradigme) calitative folosesc diferite metode de
Analiza datelor în cercetarea
calitativă
• Diferite orientări (paradigme) calitative
folosesc diferite metode de analiză a datelor
și folosesc un vocabular diferit pentru a
descrie proceduri similare
• În funcție de orientarea calitativă și scopul
cercetării, analiza datelor poate să se
realizeze
– la nivel descriptiv sau
– la nivel interpretativ (încearcă să treacă dincolo
de ceea ce descriu datele)
Analiza datelor în cercetarea calitativă • În toate etapele realizării unei cercetări calitative este necesară
Analiza datelor în cercetarea
calitativă
• În toate etapele realizării unei cercetări
calitative este necesară
FLEXIBILITATEA, inclusiv în faza de
analiză a datelor.
• Pentru a păstra rigurozitatea în cercetare
este foarte important ca toate elementele
și procedurile cercetării calitative să fie
explicit prezentate.
Analiza datelor în cercetarea calitativă • În studierea unui singur caz cercetătorul se va concentra
Analiza datelor în cercetarea
calitativă
• În studierea unui singur caz cercetătorul se
va concentra pe înțelegerea semnificației pe
care o au situațiile individuale. Nivelul de
interpretare poate fi minim, accentul
punându-se pe organizarea cronologică a
narațiunii.
• În compararea mai multor cazuri accentul
se va pune pe identificarea temelor
comune referitoare la fenomenul studiat.
Analiza tematică - definire • Analiza tematică este o metodă de identificare, analizare și raportare
Analiza tematică - definire
• Analiza tematică este o metodă de
identificare, analizare și raportare a
patternurilor (temelor) care apar într-un set
de date.
• Flexibilitatea analizei tematice ca metodă de
analiză a datelor calitative constă în faptul că
nu presupune un anumit angajament teoretic.
Teoria pe care se bazează un anumit studiu
trebuie specificată.
Tema • O temă captează un aspect important surprins de date, care este relevant pentru
Tema
• O temă captează un aspect important surprins de
date, care este relevant pentru a răspunde
întrebării cercetării, și care poate fi surprins printr-
un pattern/ tipar.
• Deoarece nu există o rețetă stabilă în legătură cu
cât de frecvent trebuie să fie un conținut ca să fie
considerat temă, este necesară judecata
cercetătorului pentru a determina ce este (care
este) o temă.
• Nu există o metodă bună sau rea pentru a stabili
prevalența, important este să fii consecvent în
utilizarea unei metode.
Tipuri de analiză tematică • Analiza tematică inductivă – temele identificate sunt strâns legate de
Tipuri de analiză tematică
• Analiza tematică inductivă – temele
identificate sunt strâns legate de datele
propriu zise (text).
• În cadrul analizei tematice inductive
codificăm datele fără a încerca să le potrivim
cu un cadrul conceptual preexistent sau cu
așteptările sau preconcepțiile cercetătorului.
• Cercetătorul nu poate ignora orice cadru
teoretic.
Tipuri de analiză tematică • Analiza tematică deductivă (teoretică) – temele se bazează pe un
Tipuri de analiză tematică
• Analiza tematică deductivă (teoretică) –
temele se bazează pe un model teoretic.
• Identificarea temelor se bazează pe un
cadru conceptual/ teoretic existent.
• Prin urmare, această formă de analiză
tematică oferă o descriere mai puțin
bogată a datelor, dar o analiză mai
aprofundată a unor aspecte ale datelor.
Pașii realizării analizei tematice 1. Familiarizarea cu datele 2. Generarea codurilor inițiale 3. Căutarea temelor
Pașii realizării analizei tematice
1. Familiarizarea cu datele
2. Generarea codurilor inițiale
3. Căutarea temelor
4. Revizuirea temelor
5. Numirea și definirea temelor
6. Redactarea raportului
Familiarizarea cu datele • Transcrierea datelor, dacă acestea sunt sub forma unei înregistrări verbale •
Familiarizarea cu datele
• Transcrierea datelor, dacă acestea sunt
sub forma unei înregistrări verbale
• Citirea și recitirea datelor într-o manieră
activă
• Notarea ideilor inițiale
Generarea codurilor inițiale • Această fază începe după familiarizarea cu textul și după ce există
Generarea codurilor inițiale
• Această fază începe după familiarizarea cu
textul și după ce există o listă cu ideile inițiale
• Presupune generarea sistematică a codurilor
pentru întreg materialul
• Codurile identifică o anumită trăsătură/ idee a
datelor (conținut semantic sau latent) care
sunt interesante pentru cercetător în raport
cu întrebarea cercetării
• Codurile se referă la cea mai elementară
unitate a datelor (de ex. propoziția)
Căutarea temelor • Presupune gruparea codurilor pe teme potențiale • Codurile sunt analizate pentru a
Căutarea temelor
• Presupune gruparea codurilor pe teme
potențiale
• Codurile sunt analizate pentru a se vedea
cum pot fi combinate în teme mai largi
• Se pot identifica teme și subteme
• Se poate utiliza o reprezentare grafică sub
formă de hartă conceptuală
Revizuirea temelor • Presupune rafinarea temelor generate inițial • La o analiză mai atentă se
Revizuirea temelor
• Presupune rafinarea temelor generate inițial
• La o analiză mai atentă se poate constata că unele
teme sunt părți ale altor teme, în timp ce avem teme
prea cuprinzătoare, care se pot fragmenta
• Analizarea temelor se face atât în funcție de date și de
codurile inițiale, cât și în funcție de întrebarea
cercetării și modul în care sunt relaționate între ele
• Scopul acestei faze:
1. De a vedea dacă temele sunt bune în raport cu
datele
2. De a codifica date care nu au fost incluse în cadrul
temelor la faza anterioară
Numirea și definirea temelor • Presupune identificarea „esenței” fiecărei teme și determinarea aspectelor pe
Numirea și definirea temelor
• Presupune identificarea „esenței” fiecărei
teme și determinarea aspectelor pe care le
surprinde/ captează fiecare temă
• Pentru fiecare temă se realizează o analiză
detaliată, care se redactează
• Este necesar să se ia în considerare fiecare
temă separat și apoi în relație unele cu altele
Redactarea raportului = relatarea poveștii • Redactarea raportului presupune a relata complicata poveste a datelor
Redactarea raportului =
relatarea poveștii
• Redactarea raportului presupune a relata
complicata poveste a datelor într-un mod în
care să convingă cititorul de meritul și
validitatea analizei realizate
• Este important ca analiza să ofere o poveste
concisă, coerentă, logică, fără repetiții inutile
și interesantă
• În spunerea poveștii trebuiesc integrate
extrase de text, care ilustează cât mai bine
ideile susținute
Bibliografie și exemplificare Bibliografie obligatorie: • Note curs • Braun, V.; Clarke, V. (2006). Using
Bibliografie și exemplificare
Bibliografie obligatorie:
• Note curs
• Braun, V.; Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in
psychology. Qualitative Research in Psychology, vol. 3, pp.
77-101.
Bibliografie suplimentară:
• Barker, C.; Pistrang, N.; Elliott, R. (2002). Research
methods in clinical psychology, New Jersey: John Wiley &
Sons
Exemple de analiză tematică:
• http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/20/53-66Negru&Mustea.pdf